ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ.ΚΕΝ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.µελέτης : 28/ 2014 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφορίες : Ι.Καραγιάννη, Π.Βοΐδης Τηλ: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η συντήρηση και επισκευή των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α) του ήµου Θεσσαλονίκης αποσκοπεί στην εύρυθµη και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης απορριµµάτων. Η αδιάλειπτη λειτουργία του Σ.Μ.Α. είναι σηµαντική για την καθαριότητα της πόλης και την υγεία των πολιτών. Ο ήµος Θεσσαλονίκης αναζητά τη συνεργασία µε ειδικευµένες εταιρείες που ασχολούνται µε εργασίες κατασκευής ή συντήρησης παροµοίων ειδών, διαθέτουν τον απαραίτητο µηχανολογικό εξοπλισµό, εξειδικευµένα συνεργεία και είναι εγγεγραµµένες στα οικία επιµελητήρια. Όλες οι εργασίες συντηρήσεως και επισκευής θα γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες των τεχνικών εγχειριδίων των κατασκευαστών των µηχανηµάτων και θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. Σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, η συντήρηση περιλαµβάνει όλα τα µέτρα συντήρησης και επισκευών καθώς επίσης και την αξιολόγηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο τεχνικός εξοπλισµός ενός παραγωγικού συστήµατος. Αυτά τα µέτρα υποδιαιρούνται σε: Προληπτική συντήρηση. Επιθεώρηση. Επισκευές. Η προληπτική συντήρηση περιλαµβάνει όλα τα µέτρα που απαιτούνται για να διατηθούν στην επιθυµητή κατάσταση οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και ο τεχνικός εξοπλισµός σε ένα παραγωγικό σύστηµα. Επιπρόσθετα από την εργασία της συντήρησης καθεαυτή, η προληπτική συντήρηση περιλαµβάνει την δηµιουργία προγραµµάτων που χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση των εργασιών συντήρησης (Maintenance tasks) σε προκαθορισµένα διαστήµατα. Η επιθεώρηση περιλαµβάνει µέτρα για την εκτίµηση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και ο τεχνικός εξοπλισµός ενός παραγωγικού συστήµατος. Επίσης περιλαµβάνει τη δηµιουργία προγράµµατος το οποίο καθορίζει την αληθινή κατάσταση του εξοπλισµού, µε πληροφορίες για την ηµεροµηνία 1

2 ελέγχου, τις µεθόδους και τις εργασίες, καθώς επίσης και για τη χρήση του εξοπλισµού. Τα αποτελέσµατα αξιολογούνται και ακολουθεί κάθε αναγκαία εργασία συντήρησης. Οι επισκευές περιλαµβάνουν µέτρα (εργασίες) για την αποκατάσταση στην επιθυµητή κατάσταση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και του τεχνικού εξοπλισµού ενός παραγωγικού συστήµατος. Αυτή η διαδικασία περιλαµβάνει την εντολή επισκευής, καταγραφή της εντολής και ανάλυση του περιεχοµένου της. Κατά τον σχεδιασµό της εντολής, εναλλακτικές λύσεις αποµονώνονται και εκτιµώνται ώστε να δοθεί η δυνατότητα να βρεθεί η καλύτερη πιθανή λύση. Η προετοιµασία της εκτέλεσης των εργασιών περιλαµβάνει κοστολόγηση, σχεδιασµό, πρόβλεψη προσωπικού, κεφάλαια και υλικά, όπως επίσης και τη δηµιουργία λίστας εργασιών συντήρησης. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, πραγµατοποιούνται έλεγχος λειτουργίας, επιθεώρηση αποδοχής, σηµείωση της ολοκλήρωσης και αξιολόγηση (που περιλαµβάνει καταγραφή, παρακολούθηση του κόστους και υπόδειξη για προτεινόµενες βελτιώσεις και προληπτικά µέτρα). Η συντήρηση αφορά στην προληπτική µηνιαία, τριµηνιαία, εξαµηνιαία και ετήσια συντήρηση του Σ.Μ.Α, ενώ οι επισκευές αφορούν έκτακτες εργασίες, που τυχόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της λειτουργίας της εγκατάστασης ή των µερών αυτής. Στο κόστος των τακτικών συντηρήσεων περιλαµβάνεται το κόστος όλων των απαιτούµενων ανταλλακτικών και αναλωσίµων, που θα χρησιµοποιηθούν. Εξαιρείται το κόστος προµήθειας του υδραυλικού λαδιού κίνησης των πρεσών, που ο ήµος το προµηθεύεται ξεχωριστά και το προσφέρει στον ανάδοχο για τη διενέργεια των συντηρήσεων, όταν απαιτείται. Στο κόστος των επισκευαστικών εργασιών του ενδεικτικού προϋπολογισµού έχουν προϋπολογιστεί και περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα ανταλλακτικά. Επίσης οι επισκευαστικές εργασίες του ενδεικτικού προϋπολογισµού θα πραγµατοποιούνται και θα τιµολογούνται, µόνο εφόσον παρουσιαστεί η αντίστοιχη βλάβη και απαιτηθεί η επισκευή. Ο χρόνος διενέργειας της κάθε τακτικής συντήρησης αποφασίζεται από την υπηρεσία (Τµήµα Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων της ιεύθυνσης Ανακύκλωσης & ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων). Ο ανάδοχος ειδοποιείται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία συντήρησης και είναι υποχρεωµένος να αποδεχτεί τις ηµέρες και ώρες που θα του υποδειχτούν, για να πραγµατοποιήσει τις εργασίες του. Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανταποκριθεί το πολύ εντός δώδεκα (12) ωρών, ανεξάρτητα αν πρόκειται για εργάσιµη ηµέρα ή αργία, επειδή ο ΣΜΑ του ήµου Θεσσαλονίκης λειτουργεί όλες τις ηµέρες του χρόνου Η αρµόδια επιτροπή του άρθρου 67 του Π 28/80 θα ελέγχει εάν οι εργασίες πραγµατοποιήθηκαν και τις παραλαµβάνει. Ο ανάδοχος µετά την πιστοποίηση της εργασίας θα εκδίδει τιµολόγιο παροχής Υπηρεσιών, όπου θα αναγράφονται, όταν απαιτείται, τα χρησιµοποιηθέντα γνήσια ή εφάµιλλα αυτών ανταλλακτικά µε τους σειριακούς αριθµούς τους ή η επισκευαστική εργασία που εκτελέστηκε σ αυτό (-α) και θα δηλώνεται υπεύθυνα ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Επίσης οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά. Για όλες τις εργασίες συντήρησης ή επισκευής ο ανάδοχος κατά την άφιξή του στο Σ.Μ.Α. είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει τον υπεύθυνο βάρδιας του ΣΜΑ και να συµπληρώνει ειδικό έντυπο συντήρησης ή επισκευής εις διπλούν, υποδείγµατα των οποίων περιλαµβάνονται στο τέλος της παρούσας διακήρυξης. Στα έντυπα (φύλλα) συντήρησης ή επισκευής θα αποτυπώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ηµεροµηνία, ώρα, σκοπός επίσκεψης, τυχόν παρατηρήσεις, οδηγίες λειτουργίας, το χρονοδιάγραµµα αποκατάστασης κλπ. και θα 2

3 υπογράφονται στο τέλος από τον υπεύθυνο βάρδιας και τον συντηρητή ή επισκευαστή. Το πρωτότυπο θα παραµένει στο ήµο Θεσσαλονίκης και το αντίγραφο θα δίνεται στον ανάδοχο. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια µιας επισκευής απαιτηθεί κάποιο υλικό να επισκευαστεί από τον ανάδοχο εκτός του χώρου του Σ.Μ.Α., τότε αυτό θα πρέπει να αναγραφεί στις παρατηρήσεις του φύλλου επισκευής και να συνταχθεί Πρωτόκολλο (δελτίο) Παράδοσης Παραλαβής σε δυο αντίγραφα. Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης ή επισκευής ο ανάδοχος θα συνοδεύεται από αρµόδιο τεχνικό συντήρησης, υπάλληλο του Σ.Μ.Α., για την σωστή και ασφαλή τήρηση των διαδικασιών των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος κατά τη συντήρηση ή επισκευή εξοπλισµού, για την απόλυτη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων του και την εξασφάλιση του χώρου πραγµατοποίησης εργασιών. Κατά την τιµολόγηση των εργασιών συντήρησης ή επισκευής θα είναι απαραίτητη η προσκόµιση των φύλλων συντήρησης ή επισκευής µε τα οποία θα βεβαιώνονται οι εργασίες. Σε περίπτωση που δεν προσκοµιστούν φύλλα συντήρησης ή επισκευής τότε τα τιµολόγια δεν θα παραλαµβάνονται. Επίσης, εάν από τα προσκοµισθέντα φύλλα δεν προκύπτει η εργασία επισκευής, τότε και πάλι τα τιµολόγια δεν θα παραλαµβάνονται. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι αποδεδειγµένα κατάλληλης αξιοπιστίας και γνήσια ή εφάµιλλης ποιότητας (εγγύηση) µε αυτά των κατασκευαστών του εξοπλισµού που θα συντηρεί ή θα επισκευάζει ενώ οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό (δήλωση εγγύησης καλής εκτέλεσης). Ως χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται το ένα έτος µετά την επισκευή της κάθε βλάβης ή µετά την τακτική συντήρηση. Καθ' όλον τον χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος υποχρεούται για την σωστή και αδιάκοπη λειτουργία των εγκαταστάσεων και των µηχανηµάτων που συντηρεί και επισκευάζει. Επίσης υποχρεούται να επισκευάζει µε δική του δαπάνη οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί λόγω πληµµελούς εργασίας του ή ακατάλληλων ανταλλακτικών που τοποθέτησε, η οποία αποδεδειγµένα εµπίπτει στην ευθύνη του. Την τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύουν, επίσης, επί ποινή αποκλεισµού: α) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) µε την οποία θα εγγυάται την ποιότητα της εργασίας του, όπως και τη συνεχή και απροβληµάτιστη λειτουργία της εγκατάστασης. Επίσης ότι κατά τη διάρκεια της σύµβασης αν επιλεγεί ως ανάδοχος- δεν θα µειώνεται η δυναµικότητα του Σ.Μ.Α πέραν του 1/3 (µόνο µια πρέσα εκτός λειτουργίας) του εξοπλισµού του και το πολύ για είκοσι (20) ηµέρες. β) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) ότι θα ανταποκρίνεται εντός 5 (πέντε) εργάσιµων ηµερών το πολύ για τη διενέργεια προγραµµατισµένων συντηρήσεων και το πολύ εντός δώδεκα (12) ωρών για την αποκατάσταση των βλαβών των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του ΣΜΑ. Η λειτουργία του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων διέπεται από την µε αριθ. Πρωτ / ΑΕΠΟ και τους όρους αυτής, την µε αριθ. Πρωτ. Φ /3597- Σχετ:437/ Άδεια Λειτουργίας και Άδεια Εγκατάστασης και την µε αριθ. Πρωτ. ΕΠΕ 1897/13956/ οριστική άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων. 3

4 Ο ανάδοχος των εργασιών συντήρησης και επισκευής των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του ΣΜΑ είναι υποχρεωµένος να αναζητήσει, να µελετήσει και να τηρεί τους παραπάνω κανόνες. Σε διαφορετική περίπτωση και, αν εξαιτίας του παρατηρηθούν παραβιάσεις των όρων αυτών, ο εκπρόσωπος του αναδόχου θα είναι προσωπικά υπεύθυνος απέναντι στις αρχές που εποπτεύουν τη λειτουργία του ΣΜΑ. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα και προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου στις ποιοτικές απαιτήσεις της διακήρυξης θα εκπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του ήµου Θεσσαλονίκης και ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Η σύµβαση λύεται µε την ολοκλήρωση του οικονοµικού αντικειµένου της, ακόµη κι αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστηµα των δώδεκα (12) µηνών από την υπογραφή της. Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί έως και τρεις (3) µήνες σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονοµικό αντικείµενό της. Όλοι οι χώροι θα πρέπει µετά το πέρας κάθε είδους εργασίας συντηρήσεως ή επεµβάσεως να παραδίδονται καθαροί. Παρακάτω αναλύονται οι ενδεικτικές επισκευαστικές εργασίες ηλεκτρο- υδραυλικο µηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού του Σ.Μ.Α. Α/Α 1. Επισκευή ηλεκτρικού κεντρικού τροφοδοτικού συστήµατος συµπίεσης Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: Ηλεκτροκινητήρας 55KW -380/660V-50Hz B3/B5-IP55, Ηλεκτρικός πίνακας (ασφάλειες, ηλεκτρονόµοι, PLC, σύστηµα ασφάλισης, κλειδοδιακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες, επιλογείς, µετασχηµατιστής, ωροµετρητές, Θερµικά κλπ), προγραµµατιζόµενο σύστηµα (PLC 36in/24out). Ανάλυση εργασιών: απεµπλοκή ηλεκτροκινητήρα, αποξήλωση, καθαρισµός, µέτρηση στοιχείων ηλεκτροκινητήρα και καταγραφή, εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης (αντικατάσταση στοιχείων), µέτρηση στοιχείων και καταγραφή, έλεγχος λειτουργίας, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα, σύνδεση στο σύστηµα- ευθυγράµµιση, δοκιµαστική λειτουργία (48 ώρες τουλάχιστον), έλεγχος ασφάλειας, καταγραφή ηλεκτρικών δεδοµένων, θερµοκρασίας, υπερτάσεων κλπ Α/Α 2. Επισκευή υδραυλικού κεντρικού τροφοδοτικού συστήµατος συµπίεσης Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: ιπλή πτερυγοφόρος αντλία (2 στοιχείων ενσωµατωµένων τύπου PFED-54129/070/3DT), σύνδεσµος αντλίας (PL-550/8/5), εύκαµπτος σύνδεσµος άξονα (Rotex-55/70), δεξαµενή υδραυλικού υγρού, βαλβίδα αποµόνωσης(x-oq-76), αντεπίστροφη στραγγαλιστική βαλβίδα (1KQ-023) Ανάλυση εργασιών: εκκένωση υδραυλικού υγρού, µηδενισµός πίεσης υδραυλικού, αποξήλωση αντλίας, καθαρισµός, έλεγχος στοιχείων, εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης (αντικατάσταση στοιχείων), µέτρηση στοιχείων, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση, σύνδεση µε ηλεκτροκινητήρα- ευθυγράµµιση, σύνδεση µε τους αγωγούς υδραυλικού υγρού κλπ, πλήρωση µε υδραυλικό υγρό, εξαέρωση, δοκιµαστική λειτουργία (48 ώρες τουλάχιστον), έλεγχος ασφάλειας, καταγραφή θερµοκρασιών, υπερπιέσεων, καταγραφή πιέσεων στα τρία σηµεία του κύριου υδραυλικού κυκλώµατος Α/Α 3. Επισκευή ηλεκτρικού βοηθητικού τροφοδοτικού συστήµατος συµπίεσης 4

5 Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: Ηλεκτροκινητήρας 5,5KW -380/660V-50Hz B5-IP55, Ηλεκτρικός πίνακας (ασφάλειες, ηλεκτρονόµοι, PLC, σύστηµα ασφάλισης, κλειδοδιακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες, επιλογείς, µετασχηµατιστής, ωροµετρητές, Θερµικά κλπ) Ανάλυση εργασιών: απεµπλοκή ηλεκτροκινητήρα, αποξήλωση, καθαρισµός, µέτρηση στοιχείων ηλεκτροκινητήρα και καταγραφή, εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης (αντικατάσταση στοιχείων), µέτρηση στοιχείων και καταγραφή, έλεγχος λειτουργίας, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα, σύνδεση στο σύστηµα- ευθυγράµµιση, δοκιµαστική λειτουργία (48 ώρες τουλάχιστον), έλεγχος ασφάλειας, καταγραφή ηλεκτρικών δεδοµένων, θερµοκρασίας, υπερτάσεων κλπ Α/Α 4. Επισκευή υδραυλικού βοηθητικού τροφοδοτικού συστήµατος συµπίεσης Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: Γραναζωτή αντλία(2d30/ro), φλάντζα αναρρόφησης (WFG- 3/4x40), φλάντζα κατάθλιψης( FG-1/2x40). Ανάλυση εργασιών: εκκένωση υδραυλικού υγρού, µηδενισµός πίεσης υδραυλικού, αποξήλωση αντλίας, καθαρισµός, έλεγχος στοιχείων, εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης (αντικατάσταση στοιχείων), µέτρηση στοιχείων, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση, σύνδεση µε ηλεκτροκινητήρα- ευθυγράµµιση, σύνδεση µε τους αγωγούς υδραυλικού υγρού κλπ, πλήρωση µε υδραυλικό υγρό, εξαέρωση, δοκιµαστική λειτουργία (48 ώρες τουλάχιστον), έλεγχος ασφάλειας, καταγραφή θερµοκρασιών, υπερπιέσεων, καταγραφή πιέσεων στα τρία σηµεία του κύριου υδραυλικού κυκλώµατος Α/Α 5. Επισκευή κεντρικού υδραυλικού κυλίνδρου εµβόλου συµπιεστή Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: κεντρικός υδραυλικός κύλινδρος (διαστάσεις + εµβολισµός):220/180, 3900mm, στήριξη επί αρθρωτού συνδέσµου ΚΑΡΝΤΑΝ (βάρος περίπου 4tn) Ανάλυση εργασιών: εκκένωση υδραυλικού υγρού, µηδενισµός πίεσης υδραυλικού, καθαρισµός εσωτερικού συµπιεστή, ασφάλιση κυλίνδρου έναντι πτώσης πριν την αποξήλωση, αφαίρεση σωλήνων υψηλής πίεσης, αποσύνδεση από την οπίσθια βάση(σύνδεσµος κάρνταν), τοποθέτηση στο µέτωπο του εµβόλου ισχυρού µεταλλικού ελάσµατος για την προσαρµογή του καλωδίου έλξης, αφαίρεση της εσωτερικής στήριξης και έλξη εµβόλου µε γερανό ικανότητας τουλάχιστον 25t/ 10 µέτρων επέκτασης βραχίονα τουλάχιστον, τοποθέτηση στο επάνω τµήµα του εµβόλου ισχυρού µεταλλικού ελάσµατος για την ανύψωσή του, εξαγωγή εµβόλου(µε χρήση του γερανού) και τοποθέτηση σε καβαλέτα, έλεγχος κυλίνδρου, καταγραφή εργασιών και υλικών αποκατάστασης κυλίνδρου, φόρτωση σε ειδικό όχηµα για την µεταφορά στο εξειδικευµένο συνεργείο επισκευής, επισκευή κυλίνδρου - σώµατος και διωστήρα, αντικατάσταση στεγαστικών και αποστατών, εξυγίανση βαφή, συναρµολόγηση κυλίνδρου, συναρµολόγηση επί εµβόλου, φόρτωση σε ειδικό όχηµα για την µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση εµβόλου στο συµπιεστή µε χρήση γερανού, αφαίρεση µεταλλικού στοιχείου ανύψωσης από την επάνω επιφάνεια του εµβόλου, ευθυγράµµιση, σύνδεση στο σύνδεσµο κάρνταν, σύνδεση σωλήνων υψηλής πίεσης, πλήρωση υδραυλικών υγρών, εξαέρωση, έναρξης δοκιµαστικής λειτουργίας, ισοστάθµιση κίνησης εµβόλου µε διακόπτες προσέγγισης κατά την κίνηση εµπρός και πίσω χωρίς φορτίο, έλεγχος διαρροών, έλεγχος πιέσεων που αναπτύσσονται στον κύλινδρο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, έλεγχος θερµοκρασιών, έλεγχος κίνησης εµβόλου εµπρός και πίσω µέσω των βαλβίδων διακοπής (υπερπίεσης) και διακοπτών προσέγγισης θέσης, δοκιµαστική λειτουργία χωρίς φορτίο για 24 ώρες µε έλεγχο των χρονοδιακοπτών, δοκιµαστική λειτουργία µε φορτίο έξι(6) ηµερών, συνεχής καταγραφή πιέσεων και τελικός έλεγχος ασφάλισης έναντι υπερπιέσεων, πτώσης ή αποξήλωσης από τις βάσεις στήριξης κατά την λειτουργία. 5

6 Α/Α 6. Επισκευή δευτερεύοντος υδραυλικού κυλίνδρου έλξης-ώθησης container Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: µήκος κυλίνδρου: 3µ (µήκος βάκτρου: 2,5) Dκυλ: 70µµ (βάρος περίπου 2tn), στερέωση µέσω συνδέσµου καρνταν, σύνδεση µε περιστρεφόµενο όµµα (rod clevis with swivel eye). Ανάλυση εργασιών: εκκένωση υδραυλικού υγρού, µηδενισµός πίεσης υδραυλικού, αφαίρεση σωλήνων υψηλής πίεσης, αποσύνδεση από την βάση(σύνδεσµος κάρνταν), αποκαθήλωση από βάση στήριξης εµπλοκής µε κοντείνερ, απόσπαση κιλίνδρου µε γερανό, έλεγχος κυλίνδρου, καταγραφή εργασιών και υλικών αποκατάστασης κυλίνδρου, φόρτωση σε ειδικό όχηµα για την µεταφορά στο εξειδικευµένο συνεργείο επισκευής, επισκευή κυλίνδρου - σώµατος και διωστήρα, αντικατάσταση στεγαστικών και αποστατών, εξυγίανση βαφή, συναρµολόγηση κυλίνδρου, φόρτωση σε ειδικό όχηµα για την µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση εµβόλου στο κάτω µέρος του συµπιεστή µε χρήση γερανού, ευθυγράµµιση και ασφάλιση στην σταθερή βάση-αποφυγή ταλαντώσεων, σύνδεση στο σύνδεσµο κάρνταν, σύνδεση µε το στοιχείο εµπλοκής αρπάγης κοντείνερ, σύνδεση σωλήνων υψηλής πίεσης, πλήρωση υδραυλικών υγρών, εξαέρωση, έναρξης δοκιµαστικής λειτουργίας, έλεγχος διαρροών, έλεγχος πιέσεων που αναπτύσσονται στον κύλινδρο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, έλεγχος θερµοκρασιών, έλεγχος κίνησης εµβόλου εµπρός και πίσω µέσω των βαλβίδων διακοπής (υπερπίεσης), δοκιµαστική λειτουργία µε φορτίο για έξι(6) ηµερών, συνεχής καταγραφή πιέσεων και τελικός έλεγχος ασφάλισης έναντι υπερπιέσεων κατά την λειτουργία. Α/Α 7. Επισκευή υδραυλικών κυλίνδρων συστήµατος αρπάγης-ασφάλισης container Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: κύλινδρος αρπάγης (100/70x150) Ανάλυση εργασιών: εκκένωση υδραυλικού υγρού, µηδενισµός πίεσης υδραυλικού, αφαίρεση σωλήνων υψηλής πίεσης, αποσύνδεση από τις βάσεις, αποσυναρµολόγιση, καθαρισµός, έλεγχος στοιχείων, εντοπισµός βλάβης, καταγραφή εργασιών και υλικών αποκατάστασης, µεταφορά στο εξειδικευµένο συνεργείο επισκευής, επισκευή κυλίνδρου - σώµατος και διωστήρα, αντικατάσταση στεγαστικών και αποστατών, εξυγίανση βαφή, συναρµολόγηση κυλίνδρου, µεταφορά στο ΣΜΑ, καθαρισµός σηµείων γρασαρίσµατος, τοποθέτηση, ευθυγράµµιση, έλεγχος κίνησης χωρίς φορτίο µε διακόπτες προσέγγισης, έλεγχος διαρροών, έλεγχος ασφάλισης κοντείνερ χωρίς φορτίο στο σώµα του συµπιεστή, δοκιµαστική λειτουργία µε φορτίο 24 ώρες, τελικός έλεγχος ασφάλειας. Α/Α 8. Επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτροβαλβίδων [pilot](όλων των τύπων directional, relief, flow control κ.λπ) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: DHI0631/2P µονού πηνίου, DKU1632/2/A 13 στραγγαλιστική, DHI631/2P, DKU1711Q220RAC, DHI0631/22, DKU17191Q220RAC, KM011/210 κλπ Ανάλυση εργασιών: Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώµατος συµπιεστή εντοπισµός ηλεκτροβαλβίδας προς επισκευή/αντικατάσταση, ασφάλιση ηλεκτρικού και υδραυλικού κυκλώµατος, απόσπαση ηλεκτροβαλβίδας, αποσυναρµολόγηση, καθαρισµός ηλακτροβαλβίδας, έλεγχος αλλαγή δακτυλιδιών(o-ring), έλεγχος άξονα, ελατηρίου επαναφοράς, επισκευή/αντικατάσταση ηλεκτροβαλβίδας, τοποθέτηση, έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικο-υδραυλικά. Α/Α 9. Επισκευή και αντικατάσταση των πηνίων εφαρµογής, κονεκτόρων κ.λπ 6

7 Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: Πηνίο SP COU 240DC I=0.16A, Πηνίο SP COU 240DC I=0.15A, Πηνίο SP COU 220DC I=0.17A, Πηνίο SP CΑU 220DC I=0.25A κλπ Ανάλυση εργασιών: Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώµατος συµπιεστή εντοπισµός πηνίου προς επισκευή/αντικατάσταση, απόσπαση πηνίου, καθαρισµός, έλεγχος ηλεκτρικών επαφών, έλεγχος κονεκτόρα, επισκευή/αντικατάσταση πηνίου-κονεκτορα, προσαρµογή πηνίουκονεκτορα, έλεγχος καλής λειτουργίας-ηλεκτρικές µετρήσεις και καταγραφή τους. Α/Α 10. Επισκευή ή αντικατάσταση βαλβίδων modular και manifolds (γκρουπ) βαλβίδων Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: Σώµα βαλβίδων( ), µονάδα βαλβίδας NW- 25(LIMHA /210-IQ-220RAC), µονάδα βαλβίδας NW-25 (LIDA ), µονάδα βαλβίδας NW-32 (LIDBHIC IQ-220RAC), µονάδα βαλβίδας NW-40(LIDE IQ-220RAC), µονάδα βαλβίδας NW-25(LIMHC /210-IQ-220RAC), µονάδα βαλβίδας NW-25(LIDBH1C /IQ-220RAC) κλπ Ανάλυση εργασιών: Αποµόνωση σώµατος βαλβίδων, απόσπαση βαλβίδας, αποσυναρµολόγηση, καθαρισµός, αντικατάσταση ελαστικών παρεµβυσµάτων (o-ring), έλεγχος θυρών επικοινωνίας. Α/Α 11. Αντικατάσταση υδραυλικών σωλήνων υψηλής πίεσης µε άκρα (σε µέτρα, διάµετρος έως και 1'' ίντσα) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: 2ST-1/2-16-L16x440, 2ST-1 -SAE1x90-30x650 κλπ Ανάλυση εργασιών: εκκένωση υδραυλικού υγρού, µηδενισµός πίεσης υδραυλικού, αφαίρεση σωλήνα, κατασκευή σωλήνα ανάλογου µήκους, διαµέτρου και ποιότητας, προσαρµογή µεταλλικών άκρων, τοποθέτηση σωλήνα, πλήρωση µε υδραυλικό υγρό, έλεγχος διαρροών µε εφαρµογή πίεσης σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, έλεγχος ασφάλειας και καλής λειτουργίας, δοκιµαστική λειτουργία 48 ωρών. Α/Α 12. Αντικατάσταση υδραυλικών σωλήνων υψηλής πίεσης µε άκρα (σε µέτρα, διάµετρος µεγαλύτερη από 1'' ίντσα) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: 4st-11/4-SAE11/4x κλπ Ανάλυση εργασιών: εκκένωση υδραυλικού υγρού, µηδενισµός πίεσης υδραυλικού, αφαίρεση σωλήνα, κατασκευή σωλήνα ανάλογου µήκους, διαµέτρου και ποιότητας, προσαρµογή µεταλλικών άκρων, τοποθέτηση σωλήνα, πλήρωση µε υδραυλικό υγρό, έλεγχος διαρροών µε εφαρµογή πίεσης σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, έλεγχος ασφάλειας και καλής λειτουργίας, δοκιµαστική λειτουργία 48 ωρών. Α/Α 13. Αντικατάσταση φίλτρων δεξαµενής (στην επιστροφή) υδραυλικού υγρού, διακόπτη επιπέδων, διακόπτη θερµοκρασίας, υδροδείκτη Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: Φίλτρο επιστροφής (FER-630/25/VE), υδροδείκτης (LS-10), διακόπτης θερµοκρασίας (TMIW-1), διακόπτης επιπέδων (AFMU-L650-S) Ανάλυση εργασιών: Ασφάλιση λειτουργίας συµπιεστή, έλεγχος δεξαµενής υγρού, αντικατάσταση φίλτρου, διακόπτη επιπέδων, διακόπτη θερµοκρασίας, υδροδείκτη, έλεγχος µετάδοσης ηλεκτρικού σήµατος και καλωδιώσεων Α/Α 14. Αποκατάσταση λειτουργικής ικανότητας ηλεκτρικών πινάκων control room και κεντρικού πίνακα συµπιεστών Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: Κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοσίας και ελέγχου συµπιεστών 7

8 Ανάλυση εργασιών: Αποµόνωση της µηχανικής λειτουργίας της πρέσας, έλεγχοςαποκατάσταση ηλεκτρικού κυκλώµατος, αντικατάσταση ασφαλειών-ρελέ-διακόπτεςκαλώδια-φίσες-λάµπες, αµπεροµέτρων κλπ, έλεγχος καλής λειτουργίας, επανασύµπλεξη µηχανικής λειτουργίας, δοκιµαστική λειτουργία 2 ωρών Α/Α 15. Επισκευή ηλεκτροκινητήρα συστήµατος αλλαγής απορριµµατοκιβωτίων (φορείων κύλισης) (περιέλιξη) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: ηλεκτροκινητήρες 0.37KW (220/380V, 50Hz, v=2.8m/min, απ ευθείας αριστερά δεξιά) Ανάλυση εργασιών: Αποµόνωση ηλεκτρικού κυκλώµατος φορείου, απεµπλοκή ηλεκτροκινητήρα, αποξήλωση, καθαρισµός, µέτρηση στοιχείων ηλεκτροκινητήρα και καταγραφή, εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης (περιέλιξη), µέτρηση στοιχείων και καταγραφή, έλεγχος λειτουργίας, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα, σύνδεση στο σύστηµα- ευθυγράµµιση, δοκιµαστική λειτουργία (4 ώρες τουλάχιστον), έλεγχος ασφάλειας, καταγραφή ηλεκτρικών δεδοµένων, θερµοκρασίας, υπερτάσεων κλπ Α/Α 16. Επισκευή ηλεκτροκινητήρα συστήµατος αλλαγής απορριµµατοκιβωτίων (φορείων κύλισης) (αντικατάσταση φρένων) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: ηλεκτροκινητήρες 0.37KW (220/380V, 50Hz, v=2.8m/min, απ ευθείας αριστερά δεξιά) Ανάλυση εργασιών: Ανάλυση εργασιών: Αποµόνωση ηλεκτρικού κυκλώµατος φορείου, απεµπλοκή ηλεκτροκινητήρα, αποξήλωση, καθαρισµός, µέτρηση στοιχείων ηλεκτροκινητήρα και καταγραφή, εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης (αντικατάσταση φρένων), µέτρηση στοιχείων και καταγραφή, έλεγχος λειτουργίας, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα, σύνδεση στο σύστηµαευθυγράµµιση, δοκιµαστική λειτουργία (4 ώρες τουλάχιστον), έλεγχος ασφάλειας, καταγραφή ηλεκτρικών δεδοµένων, θερµοκρασίας, υπερτάσεων κλπ Α/Α 17. Επισκευή ηλεκτροκινητήρα συστήµατος αλλαγής απορριµµατοκιβωτίων (φορείων κύλισης) (αντικατάσταση τύµπανο καλωδίωσης) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: ηλεκτροκινητήρες 0.37KW (220/380V, 50Hz, v=2.8m/min, απ ευθείας αριστερά δεξιά) τύµπανο: AKAPP electro ind. (type: ba.4507, καλώδιο 13µ. d=17µµ, πόλοι: 6+ ΡΕ, 380V -25A) Ανάλυση εργασιών: Ανάλυση εργασιών: Αποµόνωση ηλεκτρικού κυκλώµατος φορείου, απεµπλοκή ηλεκτροκινητήρα, αποξήλωση, καθαρισµός, µέτρηση στοιχείων ηλεκτροκινητήρα και καταγραφή, εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης (τύµπανο καλωδίωσης), µέτρηση στοιχείων και καταγραφή, έλεγχος λειτουργίας, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα, σύνδεση στο σύστηµαευθυγράµµιση, δοκιµαστική λειτουργία (4 ώρες τουλάχιστον), έλεγχος ασφάλειας, καταγραφή ηλεκτρικών δεδοµένων, θερµοκρασίας, υπερτάσεων κλπ Α/Α 18. Επισκευή ηλεκτροκινητήρα συστήµατος αλλαγής απορριµµατοκιβωτίων (φορείων κύλισης)- αντικατάσταση ψυκτρών ενός ηλεκτροκινητήρα Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: ηλεκτροκινητήρες 0.37KW (220/380V, 50Hz, v=2.8m/min, απ ευθείας αριστερά δεξιά) 8

9 Ανάλυση εργασιών: Ανάλυση εργασιών: Αποµόνωση ηλεκτρικού κυκλώµατος φορείου, απεµπλοκή ηλεκτροκινητήρα, αποξήλωση, καθαρισµός, µέτρηση στοιχείων ηλεκτροκινητήρα και καταγραφή, εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης (αντικατάσταση ψυκτρών), µέτρηση στοιχείων και καταγραφή, έλεγχος λειτουργίας, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα, σύνδεση στο σύστηµαευθυγράµµιση, δοκιµαστική λειτουργία (4 ώρες τουλάχιστον), έλεγχος ασφάλειας, καταγραφή ηλεκτρικών δεδοµένων, θερµοκρασίας, υπερτάσεων κλπ Α/Α 19. Επισκευή ή αντικατάσταση διακοπτών προσέγγισης (proximity switches) όλων των τύπων (κυλινδρικοί, τετράγωνος, καλωδίωση, σύνδεση, κυτίο) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία:ib5096 (IB-3020-BPKG), ID5005 (IDE3060-FPKG) Ανάλυση εργασιών: Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώµατος συµπιεστή εντοπισµός διακοπτών προσέγγισης επισκευή/αντικατάσταση, έλεγχος απόστασης ανίχνευσης (δοκιµή), απόσπαση διακόπτη, καθαρισµός, έλεγχος ηλεκτρικών επαφών, προσαρµογή διακόπτη, έλεγχος καλής λειτουργίας, δοκιµαστική λειτουργία. Α/Α 20. Επισκευή ή αντικατάσταση µεταλλικής δοµής σώµατος συµπιεστή (σε µ2) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: µαύρη λαµαρίνα 4mm Ανάλυση εργασιών: ιακοπή λειτουργίας πρέσας ηλεκτρικής και µηχανικής, αποµάκρυνση του υλικού επένδυσης εσωτερικού της χοάνης, αφαίρεση ηχοαπορροφητικών κυψελών, κοπή και αφαίρεση µεταλλικής δοµής σώµατος, τοποθέτηση νέας µεταλλικής δοµής σώµατος και κόλληση αυτής, έλεγχος, επανατοποθέτηση ηχοαπορροφητικών κυψελών και υλικού επένδυσης εσωτερικού της χοάνης. Α/Α 21. Αντικατάσταση ηχοαπορροφητικών κυψελών ("αυγοθήκες") εξωτερικού περιβλήµατος χοανών (σε µ2) - δείγµα- Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: ηχοαπορροφητικές κυψέλες("αυγοθήκες") πάχους 3cm περίπου µε αυτοκόλλητη ταινία Ανάλυση εργασιών: ιακοπή (ηλεκτρική και µηχανική) λειτουργίας πρέσας, αφαίρεση κατεστραµµένων ηχοαπορροφητικών κυψελών, τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών κυψελών, επαναλειτουργία πρέσας Α/Α 22. Αντικατάσταση ελαστικών παρεµβυσµάτων (τσιµούχες) θυρών καθαρισµού συµπιεστών (οπίσθιων και πλευρικών) (σε µ.) - δείγµα- Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: ελαστικά παρεµβύσµατα (τσιµούχες) Ανάλυση εργασιών: ιακοπή λειτουργίας πρέσας ηλεκτρικής και µηχανικής, αφαίρεση κατεστραµµένων ελαστικών παρεµβυσµάτων, καθαρισµός επιφάνειας, τοποθέτηση νέων ελαστικών παρεµβυσµάτων, επαναλειτουργία πρέσας ηλεκτρικής και µηχανικής Α/Α 23. Επισκευή κεντρικού ηλεκτροκινητήρα µονάδας απαέρωσης (φίλτρων) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: Τριφασικός (V 400/690, 50Hz, 45Kw) Ανάλυση εργασιών: ιακοπή λειτουργίας µονάδας απαέρωσης, απεµπλοκή ηλεκτροκινητήρα, αποξήλωση, καθαρισµός, µέτρηση στοιχείων ηλεκτροκινητήρα και καταγραφή, εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης 9

10 (αντικατάσταση στοιχείων), µέτρηση στοιχείων και καταγραφή, έλεγχος λειτουργίας,, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα σύνδεση στο σύστηµα- ευθυγράµµιση, δοκιµαστική λειτουργία (48 ώρες τουλάχιστον), έλεγχος ασφάλειας, καταγραφή ηλεκτρικών δεδοµένων, θερµοκρασίας, υπερτάσεων κλπ, τοποθέτηση καλυµµάτων στα κινούµενα στοιχεία. Α/Α 24. Επισκευή φτερωτής µονάδας απαέρωσης-αποκονίωσης (περιλαµβάνει όλα τα δοµικά στοιχεία όπως φτερωτή, άξονας, κάλυµµα κ.λπ) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: Φτερωτή, άξονας Ανάλυση εργασιών: ιακοπή λειτουργίας µονάδας απαέρωσης, εξαγωγή καλυµµάτων, εξαγωγή φτερωτής µονάδας, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση στη µονάδας απαέρωσης, τοποθέτηση καλυµµάτων, έλεγχος ασφάλειας, δοκιµαστική λειτουργία (24 ώρες τουλάχιστον) Α/Α 25. Επισκευή βάσης οδηγού (κουζινέτων) µονάδας απαέρωσης-αποκονίωσης Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: κουζινέτα (RHP SN 515 / d=65mm, βάρος 6,19kg) Ανάλυση εργασιών: ιακοπή λειτουργίας µονάδας απαέρωσης, εξαγωγή καλυµµάτων, εξαγωγή κουζινέτων, καθαρισµός, έλεγχος - αντικατάσταση ρουλµάν, στεφάνης και παρεµβυσµάτων, έλεγχος γρασαδόρων και γρασάρισµα, τοποθέτηση καλυµµάτων, στεγανοποίηση, έλεγχος ασφάλειας, ευθυγράµµιση, δοκιµαστική λειτουργία (24 ώρες τουλάχιστον) Α/Α 26. Αντικατάσταση ιµάντων µετάδοσης κίνησης ηλεκτροκινητήρα (4/5 ιµάντες επίπεδοι τραπεζοειδείς ανά κινητήρα) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: Ιµάντες τύπος C 2118 Ld /22*2060 LI C 81 Ανάλυση εργασιών: ιακοπή λειτουργίας µονάδας απαέρωσης, εξαγωγή καλυµµάτων, χαλάρωση βιδών στερέωσης ηλεκτροκινητήρα, αφαίρεση ιµάντων, αντικατάσταση ιµάντων, ρεγουλάρισµα ιµάντων, στερέωση ηλεκτροκινητήρα, τοποθέτηση καλυµµάτων, έλεγχος ασφάλειας, δοκιµαστική λειτουργία (1 ώρας τουλάχιστον) Α/Α 27. Επισκευή ατέρµονα κοχλία µεταφοράς συστήµατος αποκονίωσης (ενός στοιχείου) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: ατέρµονας κοχλίας Ανάλυση εργασιών: ιακοπή λειτουργίας µονάδας απαέρωσης, εξαγωγή καλυµµάτων, αφαίρεση κουζινέτων συγκράτησης ατέρµονα κοχλία, αφαίρεση ατέρµονα κοχλία, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση ατέρµονα κοχλία, τοποθέτηση κουζινέτων συγκράτησης ατέρµονα κοχλία, τοποθέτηση καλυµµάτων, έλεγχος ασφάλειας, δοκιµαστική λειτουργία (4 ώρες τουλάχιστον) Α/Α 28. Επισκευή µεταφορικής ταινίας σκόνης Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: ελαστική µεταφορική ταινία Ανάλυση εργασιών: ιακοπή λειτουργίας µονάδας απαέρωσης, εξαγωγή καλυµµάτων, αφαίρεση κουζινέτων συγκράτησης ατέρµονα κοχλία, αφαίρεση ατέρµονα κοχλία, επισκευή µεταφορικής ταινίας, τοποθέτηση ατέρµονα κοχλία, τοποθέτηση κουζινέτων συγκράτησης ατέρµονα κοχλία, τοποθέτηση καλυµµάτων, έλεγχος ασφάλειας, δοκιµαστική λειτουργία (2 ώρες τουλάχιστον) 10

11 Α/Α 29. Επισκευή ηλεκτροκινητήρων αποµάκρυνσης στερεού υπολείµµατος [σκόνης] Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: ηλεκτροκινητήρας BONFIGLIOLI M90L4, 3-ph, 1.8kw (240/400V) 1410 rpm & 2.1Kw (275/480V) 1690rpm, 50Hz, cosφ=0,8, Α=7,8/4,5 κιβώτιο ταχ. MAS 30/P Ανάλυση εργασιών: ιακοπή λειτουργίας µονάδας απαέρωσης, απεµπλοκή ηλεκτροκινητήρα, αποξήλωση, καθαρισµός, έλεγχος και µέτρηση στοιχείων ηλεκτροκινητήρα και κιβωτίου και καταγραφή, εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης (αντικατάσταση στοιχείων), µέτρηση στοιχείων και καταγραφή, έλεγχος λειτουργίας,, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα σύνδεση στο σύστηµα- ευθυγράµµιση, δοκιµαστική λειτουργία (48 ώρες τουλάχιστον), έλεγχος ασφάλειας, κάλυψη καλωδίωσης και τοποθέτηση σε προστατευτικά κανάλια, καταγραφή ηλεκτρικών δεδοµένων, θερµοκρασίας, υπερτάσεων κλπ Α/Α 30. Επισκευή - αποκατάσταση αυτόµατης ενεργοποίησης συστήµατος αποκονίωσης ηλεκτρικού πίνακα. Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: Ηλεκτρικός πίνακας συστήµατος αποκονίωσης (παράρτηµα εποπτικού υλικού) Ανάλυση εργασιών: Αποµόνωση ηλεκτρικής λειτουργίας συστήµατος αποκονίωσης, έλεγχος-αποκατάσταση ηλεκτρικού κυκλώµατος, αντικατάσταση ασφαλειών-ρελέδιακόπτες-καλώδια-φίσες-ενδεικτικές λυχνίες κλπ, µονωτική και προστατευτική κάλυψη καλωδίωσης και τοποθέτηση σε µεταλλικά κανάλια, έλεγχος καλής και ασφαλούς λειτουργίας, stop button, δοκιµαστική λειτουργία 2 ωρών Α/Α 31. Επισκευή αεροσυµπιεστή ψεκασµού κ.λπ Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: airflow 6000lt/min, 1.43 kw, maxpress 16bar, power 230/1/50 Ανάλυση εργασιών: ιακοπή λειτουργίας µονάδας απαέρωσης, έλεγχος και εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης, µεταφορά στο ΣΜΑ, επανατοποθέτηση, έλεγχος λειτουργίας, δοκιµαστική λειτουργία 4 ωρών Α/Α 32. Επισκευή - αντικατάσταση καλύµµατος αεραγωγών χοανών (12 καλύµµατα/χοάνη) (περίβληµα, σίτα κ.λπ) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: µεταλλικά καλύµµατα µε στοιχεία κοχλίωσης και στεγανοποίησης Ανάλυση εργασιών: ιακοπή λειτουργίας µονάδας απαέρωσης, διακοπή λειτουργίας πρέσας ηλεκτρικής και µηχανικής, αφαίρεση κατεστραµµένου καλύµµατος, καθαρισµός αεραγωγού, επισκευή-αντικατάσταση καλύµµατος, τοποθέτηση καλύµµατος, επαναλειτουργία πρέσας ηλεκτρικής και µηχανικής, επαναλειτουργία µονάδας απαέρωσης Α/Α 33. Επισκευή - συντήρηση τροχήλατου πλυστικού πλυντηρίου οχηµάτων Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: KARCHER HDS1195S eco 11

12 Ανάλυση εργασιών: Έλεγχος και εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης, µεταφορά στο ΣΜΑ, επανατοποθέτηση, έλεγχος λειτουργίας, δοκιµαστική λειτουργία 4 ωρών Α/Α 34. Επισκευή - συντήρηση σταθερής µονάδας πλυντηρίου οχηµάτων Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: εµβολοφόρος αντλία General Pump T177, ηλεκτροκινητήρας techtop T1CR 180L-4, ιµάντες SPBX 1590, φίλτρα νερού (max press 10bar, στεγανοποίηση τεφλόν), αεροφυλάκιο παροχής χηµικού SERBATOI E AUTOCLAVI SAE s.a TYPE V 1506 (κατακόρυφος / 2006) V=150lt T range=-20οc ως +100oC, αεροσυµπιεστής MEGA, 230VAC-50Hz-2Hp-7.5A- max air delivery Q =6,3CFM (10,7m3/h), δίκτυο σιδηροσωλήνων και ελαστικών σωλήνων υψηλής πίεσης, διακόπτες (ball valve), πλαστική δεξαµενή 4m3 µε εσωτερικό φλοτεροδιακόπτη. Ανάλυση εργασιών: Έλεγχος και εντοπισµός βλάβης, επισκευή βλάβης, καθαρισµός ακροφυσίων (ή/και αντικατάσταση), επανατοποθέτηση, έλεγχος πίεσης λειτουργίας και στεγανότητας δικτύου, τοποθέτηση αντιπαγωτικών και αντικραδασµικών στοιχείων δικτύου σωληνώσεων, χρονοδιακόπτης λειτουργίας παύσης, δοκιµαστική λειτουργία 4 ωρών, έλεγχος και πιστοποίηση πιεστικού δοχείου παροχής χηµικού και αεροσυµπιεστή (έγγραφο πιστοποίησης) αντικατάσταση. Α/Α 35. Αντικατάσταση αντιτριβικών κύριου και βοηθητικού εµβόλου πρισµατικών οδηγών και ψύκτρας Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: µεταλλικοί πρισµατικοί οδηγοί λάµες- (επί πλευρικών οδηγών συµπιεστή): υλικό 42 Mn.V7, Αποξεστήρας (κάτω από έµβολο): Nylatron GSM (PA6+MoS2 γκρι µαύρο, πυκν. 1,16g/cm3 ), πρισµατικοί οδηγοί ολίσθησης (επί εµβόλου): δύο (2) από Nylatron GSM γκρι µαύρο [εµπρόσθιοι άνω) & έξι (6) από GSM [δύο εµπρόσθιοι κάτω και τέσσερις πίσω] + τέσσερις στους οδηγούς αρπάγης έλξης-ώθησης container Ανάλυση εργασιών: Για αντικατάσταση στο κύριο εµβόλου - διακοπή λειτουργίας πρέσας ηλεκτρικής και µηχανικής, ασφάλιση κυλίνδρου έναντι πτώσης πριν την αποξήλωση, αφαίρεση σωλήνων υψηλής πίεσης, αποσύνδεση από την οπίσθια βάση (σύνδεσµος κάρνταν), τοποθέτηση στο µέτωπο του εµβόλου ισχυρού µεταλλικού ελάσµατος για την προσαρµογή του καλωδίου έλξης, αφαίρεση της εσωτερικής στήριξης και έλξη εµβόλου µε γερανό ικανότητας τουλάχιστον 25t/10 µέτρων επέκτασης βραχίονα τουλάχιστον, τοποθέτηση στο επάνω τµήµα του εµβόλου ισχυρού µεταλλικού ελάσµατος για την ανύψωσή του, εξαγωγή εµβόλου (µε χρήση του γερανού) και τοποθέτηση σε καβαλέτα, εξαγωγή αντιτριβικών κυρίου εµβόλου πρισµατικών οδηγών, αποξεστήρα και ψύκτρας, τοποθέτηση εµβόλου στο συµπιεστή µε χρήση γερανού, αφαίρεση µεταλλικού στοιχείου ανύψωσης από την επάνω επιφάνεια του εµβόλου, ευθυγράµµιση, σύνδεση στο σύνδεσµο κάρνταν, σύνδεση σωλήνων υψηλής πίεσης, εξαέρωση-συµπλήρωση λαδιών, έναρξη δοκιµαστικής λειτουργίας, ισοστάθµιση κίνησης εµβόλου µε διακόπτες προσέγγισης κατά την κίνηση εµπρός και πίσω χωρίς φορτίο, έλεγχος διαρροών, έλεγχος κίνησης εµβόλου εµπρός και πίσω µέσω των βαλβίδων διακοπής (υπερπίεσης) και διακοπτών προσέγγισης θέσης, δοκιµαστική λειτουργία χωρίς φορτίο για 24 ώρες µε έλεγχο των χρονοδιακοπτών, δοκιµαστική λειτουργία µε φορτίο 24 ωρών, συνεχής καταγραφή πιέσεων και τελικός έλεγχος ασφάλισης έναντι υπερπιέσεων, πτώσης ή αποξήλωσης από τις βάσεις στήριξης κατά την λειτουργία. Για αντικατάσταση βοηθητικού εµβόλου - διακοπή λειτουργίας πρέσας ηλεκτρικής και µηχανικής, αφαίρεση σωλήνων υψηλής πίεσης, εξαγωγή εµβόλου µε κατάλληλο γερανό, αντικατάσταση αντιτριβικών βοηθητικού εµβόλου πρισµατικών οδηγών, τοποθέτηση εµβόλου, σύνδεση σωλήνων υψηλής πίεσης, εξαέρωση-συµπλήρωση λαδιών, έναρξη δοκιµαστικής λειτουργίας, έλεγχος διαρροών, έλεγχος κίνησης εµβόλου εµπρός και πίσω, 12

13 δοκιµαστική λειτουργία χωρίς φορτίο για 24 ώρες, δοκιµαστική λειτουργία µε φορτίο 24 ωρών. Συµπληρωµατικά στο τέλος επισυνάπτεται εποπτικό υλικό των βασικών εγκαταστάσεων και στοιχείων εξοπλισµού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) Παρακάτω αναλύονται οι τακτικές συντηρήσεις που θα πραγµατοποιηθούν από τον ανάδοχο. Α) Συντήρηση Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισµού (πρεσών, φίλτρων, χοανών) Ι) Περιγραφή εργασιών συντηρήσεων συστήµατος συµπίεσης (πρεσών) Η περιγραφή και η κοστολόγηση των παρακάτω εργασιών αφορούν στο σύνολο των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού. 1. Μηνιαία συντήρηση τριών (3) πρεσών. Καθαρισµός του χώρου πίσω από τα έµβολα συµπίεσης. Καθαρισµός των πληκτροφόρων πινάκων έλξης ώθησης και σύσφιγξης απορριµµατοκιβωτίου συµπιεστή (µικρός πίνακας λειτουργιών) Έλεγχος της στάθµης του λαδιού, φίλτρου λαδιού, στη δεξαµενή και συµπλήρωση. Έλεγχος και αποκατάσταση τυχόν διαρροών στους υδραυλικούς αγωγούς. Αντικατάσταση υδραυλικών αγωγών σε περίπτωση φθοράς. Μέτρηση και καταγραφή πιέσεων στα ενδεικτικά σηµεία του υδραυλικού συγκροτήµατος. Επιθεώρηση και έλεγχος ηλεκτροκινητήρων (µέτρηση χαρακτηριστικών καταγραφή), λίπανση. Επιθεώρηση και έλεγχος αντλιών (µέτρηση χαρακτηριστικών) Λίπανση όλων των τριβέων. Λίπανση των 12 τροχίσκων (ράουλα) του φορείου αλλαγής κάδων. Έλεγχος των τροχών κύλισης (µε και χωρίς οδοντωτή στεφάνη), των γραναζιών σύµπλεξης και του ηλεκτροµειωτήρα (λίπανση, έλεγχος λαδιού). Έλεγχος και αποκατάσταση λειτουργίας όλων των διακοπτών ασφαλείας και στάσης Έλεγχος και ρύθµιση του αποξεστήρα Nylatron GSM κάτω από το έµβολο συµπίεσης, έλεγχος και ρύθµιση πλευρικών αντιτριβικών GSM. Έλεγχος και ρύθµιση των διακοπτών προσέγγισης (proximity switches) / ηλεκτρικών συνδέσεων και καλωδίωσης. Έλεγχος και αντικατάσταση κοχλιών στερέωσης. 2. Τριµηνιαία συντήρηση τριών (3) πρεσών. Καθαρισµός του χώρου πίσω από τα έµβολα συµπίεσης. Καθαρισµός των πληκτροφόρων πινάκων έλξης ώθησης και σύσφιγξης απορριµµατοκιβωτίου συµπιεστή (µικρός πίνακας λειτουργιών) Έλεγχος της στάθµης του λαδιού, φίλτρου λαδιού στη δεξαµενή και συµπλήρωση Έλεγχος και αποκατάσταση τυχόν διαρροών στους υδραυλικούς αγωγούς Αντικατάσταση υδραυλικών αγωγών σε περίπτωση φθοράς. Μέτρηση και καταγραφή πιέσεων στα ενδεικτικά σηµεία του υδραυλικού συγκροτήµατος. Επιθεώρηση και έλεγχος ηλεκτροκινητήρων (µέτρηση χαρακτηριστικών καταγραφή), λίπανση. Επιθεώρηση και έλεγχος αντλιών (µέτρηση χαρακτηριστικών) Λίπανση όλων των τριβέων Λίπανση των 12 τροχίσκων (ράουλα) του φορείου αλλαγής κάδων. Έλεγχος των τροχών κύλισης (µε και χωρίς οδοντωτή στεφάνη), των γραναζιών σύµπλεξης και του ηλεκτροµειωτήρα (λίπανση, έλεγχος λαδιού). Έλεγχος και αποκατάσταση καλής λειτουργίας όλων των διακοπτών ασφαλείας και στάσης 13

14 Έλεγχος και ρύθµιση των διακοπτών προσέγγισης. Έλεγχος και αντικατάσταση κοχλιών στερέωσης. Έλεγχος και ρύθµιση του αποξεστήρα Nylatron GSM κάτω από το έµβολο συµπίεσης, έλεγχος και ρύθµιση πλευρικών αντιτριβικών GSM. Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας ψήκτρας Μέτρηση των πιέσεων του υδραυλικού συστήµατος. Καθαρισµός και έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των κιβωτίων διακοπτών 3. Εξαµηνιαία συντήρηση τριών (3) πρεσών. Καθαρισµός του χώρου πίσω από τα έµβολα συµπίεσης. Έλεγχος της στάθµης του λαδιού, φίλτρου λαδιού στη δεξαµενή και συµπλήρωση. Έλεγχος και αποκατάσταση τυχόν διαρροών στους υδραυλικούς αγωγούς Αντικατάσταση υδραυλικών αγωγών σε περίπτωση φθοράς. Μέτρηση και καταγραφή πιέσεων στα ενδεικτικά σηµεία του υδραυλικού συγκροτήµατος. Επιθεώρηση και έλεγχος ηλεκτροκινητήρων (µέτρηση χαρακτηριστικών καταγραφή), λίπανση. Επιθεώρηση και έλεγχος αντλιών (µέτρηση χαρακτηριστικών) Λίπανση όλων των τριβέων Λίπανση των 12 τροχίσκων (ράουλα) του φορείου αλλαγής κάδων. Έλεγχος των τροχών κύλισης (µε και χωρίς οδοντωτή στεφάνη), των γραναζιών σύµπλεξης και του ηλεκτροµειωτήρα (λίπανση, έλεγχος λαδιού). Έλεγχος και αποκατάσταση καλής λειτουργίας όλων των διακοπτών ασφαλείας και στάσης. Έλεγχος και ρύθµιση των διακοπτών προσέγγισης. Έλεγχος και αντικατάσταση κοχλιών στερέωσης. Έλεγχος και ρύθµιση του αποξεστήρα Nylatron GSM κάτω από το έµβολο συµπίεσης, έλεγχος και ρύθµιση πλευρικών αντιτριβικών GSM. Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας ψήκτρας. Μέτρηση των πιέσεων του υδραυλικού συστήµατος. Αλλαγή φίλτρου λαδιού. Αλλαγή φίλτρου αερισµού. 4. Ετήσια συντήρηση τριών (3) πρεσών. Καθαρισµός του χώρου πίσω από τα έµβολα συµπίεσης. Έλεγχος και αποκατάσταση τυχόν διαρροών στους υδραυλικούς αγωγούς Αντικατάσταση υδραυλικών αγωγών σε περίπτωση φθοράς. Μέτρηση και καταγραφή πιέσεων στα ενδεικτικά σηµεία του υδραυλικού συγκροτήµατος. Επιθεώρηση και έλεγχος ηλεκτροκινητήρων (µέτρηση χαρακτηριστικών καταγραφή), λίπανση. Επιθεώρηση και έλεγχος αντλιών (µέτρηση χαρακτηριστικών) Λίπανση όλων των τριβέων Λίπανση των 12 τροχίσκων (ράουλα) του φορείου αλλαγής κάδων. Έλεγχος των τροχών κύλισης (µε και χωρίς οδοντωτή στεφάνη), των γραναζιών σύµπλεξης και του ηλεκτροµειωτήρα (λίπανση, έλεγχος λαδιού). Έλεγχος και αποκατάσταση καλής λειτουργίας όλων των διακοπτών ασφαλείας και στάσης Έλεγχος και ρύθµιση των διακοπτών προσέγγισης. Έλεγχος και αντικατάσταση κοχλιών στερέωσης. Έλεγχος και ρύθµιση του αποξεστήρα Nylatron GSM κάτω από το έµβολο συµπίεσης, έλεγχος και ρύθµιση πλευρικών αντιτριβικών GSM. Έλεγχος καλής λειτουργίας ψήκτρας. Μέτρηση των πιέσεων του υδραυλικού συστήµατος. Αλλαγή φίλτρου λαδιού Αλλαγή φίλτρου αερισµού Αλλαγή υδραυλικού λαδιού. Η απαιτούµενη ποσότητα του ελαίου θα χορηγηθεί από την υπηρεσία. 14

15 Έλεγχος, µε ειδικό όργανο, ευθυγράµµισης του συµπιεστή και αποκατάσταση (αν παρατηρηθεί απόκλιση). Στατική αποκατάσταση (έλεγχος πέδιλων στήριξης, σύσφιγξη κοχλιών, εφαρµογή λύσεων για σταθεροποίηση σώµατος προς αποφυγή εµφάνισης κραδασµών ή τάσεων αποκόλλησης). ΙΙ) Περιγραφή εργασιών συντηρήσεων συστήµατος φίλτρων απόσµισης αποκονίωσης (φίλτρα καθαρισµού). Η περιγραφή και η κοστολόγηση των παρακάτω εργασιών αφορούν στο σύνολο των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού, δηλαδή και των τριών χοανών. 1. Μηνιαία συντήρηση συστήµατος αποκονίωσης απόσµισης. α. Συγκρότηµα εξαερισµού. Καθαρισµός, έλεγχος και αντικατάσταση στοµίων αναρρόφησης.(ανά 15 ηµέρες) β. Σύστηµα αποκονίωσης απόσµισης. Έλεγχος λειτουργίας φίλτρων Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδων συστήµατος αυτοκαθαρισµού Έλεγχος λειτουργίας µηχ/κών µερών (κοχλίες κλπ.) Καθαρισµός φίλτρων 2. Τριµηνιαία συντήρηση συστήµατος αποκονίωσης απόσµισης. α. Συγκρότηµα εξαερισµού Καθαρισµός, έλεγχος και αντικατάσταση στοµίων αναρρόφησης. β. Σύστηµα αποκονίωσης απόσµισης. Έλεγχος λειτουργίας φίλτρων Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδων συστήµατος αυτοκαθαρισµού Έλεγχος λειτουργίας µηχ/κών µερών (κοχλίες κλπ.) Λίπανση κινητών µερών Καθαρισµός φίλτρων Καθαρισµός µεταφορικής ταινίας 3. Εξαµηνιαία συντήρηση συστήµατος αποκονίωσης απόσµισης. α. Συγκρότηµα εξαερισµού Καθαρισµός, έλεγχος και αντικατάσταση στοµίων αναρρόφησης. β. Σύστηµα αποκονίωσης - απόσµησης Έλεγχος λειτουργίας φίλτρων Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδων συστήµατος αυτοκαθαρισµού. Έλεγχος λειτουργίας µηχ/κών µερών (κοχλίες κλπ.). Λίπανση κινητών µερών. ιενέργεια µετρήσεων των χαρακτηριστικών λειτουργίας (ταχύτητα, πίεση κλπ), ώστε να διαπιστωθεί ότι αυτές βρίσκονται εντός των προδιαγραφών λειτουργίας του κατασκευαστή Καθαρισµός φίλτρων. Έλεγχος κατάστασης φίλτρων. Καθαρισµός µεταφορικής ταινίας. Καθαρισµός ατέρµονων κοχλιών. Καθαρισµός έλεγχος - ρύθµιση ιµάντων και φτερωτών απορρόφησης 4. Ετήσια συντήρηση συστήµατος αποκονίωσης απόσµισης. 15

16 α. Συγκρότηµα εξαερισµού Καθαρισµός, έλεγχος και αντικατάσταση στοµίων αναρρόφησης. Καθαρισµός αεραγωγών. β. Σύστηµα αποκονίωσης απόσµησης. Έλεγχος λειτουργίας φίλτρων. Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδων συστήµατος αυτοκαθαρισµού. Έλεγχος λειτουργίας µηχ/κών µερών (κοχλίες κλπ.). Λίπανση κινητών µερών. Έλεγχος κατάστασης φίλτρων. ιενέργεια µετρήσεων των χαρακτηριστικών λειτουργίας (ταχύτητα, πίεση κλπ), ώστε να διαπιστωθεί ότι αυτές βρίσκονται εντός των προδιαγραφών λειτουργίας του κατασκευαστή Καθαρισµός φίλτρων. Καθαρισµός µεταφορικής ταινίας. Καθαρισµός αεροφρακτών (air locks). Καθαρισµός ατέρµονων κοχλιών. Συντήρηση φτερωτών απορρόφησης - έλεγχος και αντικατάσταση ιµάντων. Συντήρηση κινητήρων έλεγχος και αντικατάσταση τριβέων. ΙΙΙ) Συντήρηση Φορείων Κυλίσεως containers (απορριµµατοκιβωτίων) συµπίεσης απορριµµάτων. Η περιγραφή και η κοστολόγηση των παρακάτω εργασιών αφορούν στο σύνολο των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού, δηλαδή και στα τρία φορεία κυλίσεως. 1. Μηνιαία συντήρηση συστήµατος φορείων κυλίσεως. Έλεγχος και ρύθµιση τερµατικών. Έλεγχος και ρύθµιση ράουλων κίνησης. Λίπανση κουζινέτων. Έλεγχος καλής λειτουργίας των γάντζων αρπαγής containers (απορριµµατοκιβωτίων). Ρύθµιση και έλεγχος βάσεων σύνδεσης ράουλων µε πλαίσιο. Έλεγχος πλαισίου. Λίπανση µεταλλικών ραγών κυλίσεως. Σύσφιξη µπουλονιών και έλεγχος κάτω βάσεων. Έλεγχος και ρύθµιση συστήµατος ανάπτυξης και τύλιξης ηλεκτρικού καλωδίου. 2. Τριµηνιαία συντήρηση συστήµατος φορείων κυλίσεως. Έλεγχος και ρύθµιση τερµατικών. Έλεγχος και ρύθµιση ράουλων κίνησης. Λίπανση κουζινέτων. Σύσφιξη µπουλονιών και έλεγχος κάτω βάσεων. Έλεγχος µεταλλικών βάσεων στηρίξεως. Έλεγχος και ρύθµιση αρπαγής containers (απορριµµατοκιβωτίων). Γρασάρισµα οδοντωτών τροχών κίνησης. Ρύθµιση και ευθυγράµµιση οδηγών φορείων. Ρύθµιση και σύσφιξη βάσεων µοτέρ κίνησης. Ευθυγράµµιση και ρύθµιση µεταλλικών βάσεων κυλίσεως. Έλεγχος και ρύθµιση συστήµατος ανάπτυξης και τύλιξης ηλεκτρικού καλωδίου. 16

17 3. Εξαµηνιαία συντήρηση συστήµατος φορείων κυλίσεως. Έλεγχος, ρύθµιση και στερέωση τριγωνικών βάσεων εξόδου containers (απορριµµατοκιβωτίων). Έλεγχος, ρύθµιση και καθάρισµα συστήµατος κίνησης. Έλεγχος και ρύθµιση αρπαγής containers (απορριµµατοκιβωτίων). Γρασάρισµα οδοντωτών τροχών κινήσεως. Ρύθµιση και ευθυγράµµιση οδηγών φορείων. Ρύθµιση και σύσφιξη βάσεων µοτέρ κινήσεως, Σύσφιξη µπουλονιών και έλεγχος κάτω βάσεων. Έλεγχος µεταλλικών βάσεων στηρίξεως. Έλεγχος και ρύθµιση τερµατικών. Έλεγχος και ράουλων κινήσεως. Λίπανση κουζινέτων. Έλεγχος και ρύθµιση συστήµατος ανάπτυξης και τύλιξης ηλεκτρικού καλωδίου. 4. Ετήσια συντήρηση συστήµατος φορείων κυλίσεως. Έλεγχος και ρύθµιση τερµατικών. Έλεγχος και ρύθµιση ράουλων κινήσεως. Λίπανση κουζινέτων. Γρασάρισµα οδοντωτών τροχών κινήσεως. Ρύθµιση και ευθυγράµµιση οδηγών φορείων. Ρύθµιση και σύσφιξη βάσεων µοτέρ κινήσεως. Ευθυγράµµιση και ρύθµιση µεταλλικών βάσεων κυλίσεως. Έλεγχος στρεβλώσεων σασί. Έλεγχος γάντζων αρπαγής containers (απορριµµατοκιβωτίων). Έλεγχος και ρύθµιση βάσεων σύνδεσης ράουλων µε πλαίσιο. Σύσφιξη µπουλονιών και έλεγχος κάτω βάσεων. Έλεγχος µεταλλικών βάσεων στηρίξεως. Έλεγχος και ρύθµιση συστήµατος ανάπτυξης και τύλιξης ηλεκτρικού καλωδίου. Έλεγχος και ρύθµιση τριγωνικών βάσεων εξόδου containers (απορριµµατοκιβωτίων). Έλεγχος ρύθµιση και καθάρισµα συστήµατος κινήσεως. Έλεγχος και ρύθµιση αρπαγής containers (απορριµµατοκιβωτίων). Γενική συντήρηση οκιµαστικός έλεγχος λειτουργίας. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών & Σχεδιασµού Συστηµάτων Καθαριότητας Ιωάννα Καραγιάννη Μηχ/γος Μηχ/κος Ο Προϊστάµενος της /νσης Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων Παναγιώτης Βοΐδης Νικόλαος Χατζηιωάννου Ευστάθιος Σεραλίδης Μηχ/γος Μηχ/κος Ηλ/γος Μηχ/κος Μηχ/γος Μηχ/κος 17

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ.ΚΕΝ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.µελέτης : 28/ 2014 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφορίες : Ι.Καραγιάννη, Π.Βοΐδης Τηλ: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.)» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV 2008: Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων A. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟ- Υ ΡΑΥΛΙΚΟ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Σ.Μ.Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επισκευή ηλεκτρικού κεντρικού τροφοδοτικού συστήµατος συµπίεσης Επισκευή υδραυλικού κεντρικού τροφοδοτικού συστήµατος συµπίεσης Επισκευή ηλεκτρικού βοηθητικού τροφοδοτικού συστήµατος συµπίεσης Επισκευή υδραυλικού βοηθητικού τροφοδοτικού συστήµατος συµπίεσης 5 Επισκευή κεντρικού υδραυλικού κυλίνδρου εµβόλου συµπιεστή 6 Επισκευή δευτερεύοντος υδραυλικού κυλίνδρου έλξης-ώθησης container ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ( ) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ) ΣΥΝΟΛΟ 3 τεµ 1.000, , ,00 3 τεµ 1.000, , ,00 3 τεµ 500, , ,00 5 τεµ 500,00 550, ,00 4 τεµ 2.000, , ,00 3 τεµ 1.500, , ,00 7 Επισκευή υδραυλικών κυλίνδρων συστήµατος αρπάγης-ασφάλισης container Επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτροβαλβίδων [pilot](όλων των τύπων directional, relief, flow control κ.λπ) Επισκευή και αντικατάσταση των πηνίων εφαρµογής, κονεκτόρων κ.λπ Επισκευή ή αντικατάσταση βαλβίδων modular και manifolds (γκρουπ) βαλβίδων Αντικατάσταση υδραυλικών σωλήνων υψηλής πίεσης µε άκρα (σε µέτρα, διάµετρος έως και 1'' ίντσα) 8 τεµ 150,00 450, ,00 18 τεµ 90,00 110, ,00 10 τεµ 70,00 80, ,00 6 τεµ 200,00 600, ,00 35 m 50,00 100, ,00 18

19 Αντικατάσταση υδραυλικών σωλήνων υψηλής πίεσης µε άκρα (σε µέτρα, διάµετρος µεγαλύτερη από 1'' ίντσα) Αντικατάσταση φίλτρων δεξαµενής (στην επιστροφή) υδραυλικού υγρού, διακόπτη επιπέδων, διακόπτη θερµοκρασίας, υδροδείκτη Αποκατάσταση λειτουργικής ικανότητας ηλεκτρικών πινάκων control room και κεντρικού πίνακα συµπιεστών Επισκευή ηλεκτροκινητήρα συστήµατος αλλαγής απορριµµατοκιβωτίων (φορείων κύλισης) (περιέλιξη) Επισκευή ηλεκτροκινητήρα συστήµατος αλλαγής απορριµµατοκιβωτίων (φορείων κύλισης) (αντικατάσταση φρένων) Επισκευή ηλεκτροκινητήρα συστήµατος αλλαγής απορριµµατοκιβωτίων (φορείων κύλισης) (αντικατάσταση τύµπανο καλωδίωσης) Επισκευή ηλεκτροκινητήρα συστήµατος αλλαγής απορριµµατοκιβωτίων (φορείων κύλισης)- αντικατάσταση ψυκτρών ενός ηλεκτροκινητήρα 50 m 140,00 160, ,00 10 τεµ 100,00 120, ,00 8 τεµ 90,00 110, ,00 8 τεµ 50,00 150, ,00 8 τεµ 50,00 130, ,00 5 τεµ 250,00 300, ,00 6 τεµ 225,00 250, ,00 19 Επισκευή ή αντικατάσταση διακοπτών προσέγγισης (proximity switches) όλων των τύπων (κυλινδρικοί,τετράγωνος,καλωδίωση, σύνδεση, κυτίο) 20 Επισκευή ή αντικατάσταση µεταλλικής δοµής σώµατος συµπιεστή (σε µ2) Αντικατάσταση ηχοαπορροφητικών κυψελών ("αυγοθήκες") εξωτερικού περιβλήµατος χοανών (σε µ2) - δείγµα- Αντικατάσταση ελαστικών παρεµβυσµάτων (τσιµούχες) θυρών καθαρισµού συµπιεστών (οπίσθιων και πλευρικών) (σε µ.) - δείγµα- Επισκευή κεντρικού ηλεκτροκινητήρα µονάδας απαέρωσης (φίλτρων) Επισκευή φτερωτής µονάδας απαέρωσηςαποκονίωσης (περιλαµβάνει όλα τα δοµικά στοιχεία όπως φτερωτή, άξονας, κάλυµα κ.λπ) 25 Επισκευή βάσης οδηγού (κουζινέτων) µονάδας απαέρωσης-αποκονίωσης 26 Αντικατάσταση ιµάντων µετάδοσης κίνησης ηλεκτροκινητήρα (4 ιµάντες επίπεδοι τραπεζοειδείς) 27 Επισκευή ατέρµονα κοχλία µεταφοράς συστήµατος αποκονίωσης (ενός στοιχείου) 30 τεµ 70,00 80, , m 2 32,00 48, , m 2 10,00 12, , m 3,00 12, ,00 5 τεµ 350,00 650, ,00 6 τεµ 250,00 450, ,00 12 τεµ 25,00 75, ,00 6 set 25,00 55,00 480,00 5 τεµ 200,00 800, ,00 19

20 28 Επισκευή µεταφορικής ταινίας σκόνης 3 τεµ 100,00 400, ,00 29 Επισκευή ηλεκτροκινητήρων αποµάκρυνσης στερεού υπολείµµατος [σκόνης] 5 τεµ 80,00 120, ,00 Επισκευή - αποκατάσταση αυτόµατης 30 ενεργοποίησης συστήµατος αποκονίωσης 3 τεµ 200,00 300, ,00 ηλεκτρικού πίνακα. 31 Επισκευή αεροσυµπιεστή ψεκασµού κ.λπ 3 τεµ 300,00 700, , Επισκευή - αντικατάσταση καλύµµατος αεραγωγών χοανών (12 καλύµµατα/χοάνη) (περίβληµα, σίτα κ.λπ) Επισκευή - συντήρηση τροχήλατου πλυστικού πλυντηρίου οχηµάτων Επισκευή - συντήρηση σταθερού πλυστικού πλυντηρίου οχηµάτων Αντικατάσταση αντιτριβικών κύριου και βοηθητικού εµβόλου πρισµατικών οδηγών και ψύκτρας 36 τεµ 20,00 80, ,00 5 τεµ 200,00 410, ,00 4 τεµ 200,00 400, ,00 6 τεµ 270, , ,00 Σύνολο ,00 ΦΠΑ 23% ,20 Γενικό Σύνολο ,20 Σύνολο προϋπολογισµού υλικών(προ ΦΠΑ) : ,00 Σύνολο προϋπολογισµού εργασιών(προ ΦΠΑ) : ,00 Β. Εργασίες συντήρησης Ι) Εργασίες Ετήσιας Συντήρησης Συστήµατος Συµπίεσης (Πρεσών). Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 Μηνιαία συντήρηση 8 τµχ 300, ,00 2 Τριµηνιαία συντήρηση 2 τµχ 350,00 700,00 3 Εξαµηνιαία συντήρηση 1 τµχ 500,00 500,00 4 Ετήσια Συντήρηση 1 τµχ 800,00 800,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.400,00 Φ.Π.Α. 23% 1.012,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.412,00 20

«Προµήθεια adblue και πρόσθετων

«Προµήθεια adblue και πρόσθετων Αρ. µελέτης: 34 Αύγουστος 204 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Προµήθεια adblue και πρόσθετων ΓΕΝΙΚΗ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ πετρελαίου για τις ανάγκες των οχηµάτων /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV 2008: 50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV 2008: 50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. μελέτης: Ιούλιος 0 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Εργασίες έλεγχου, τακτικής περιοδικής συντήρησης, ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ προληπτικού ελέγχου, αποκατάστασης βλαβών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 24/ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προµήθεια Απορριµµατοκιβωτίων ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συµπίεσης Απορριµµάτων ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 21 / 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προµήθεια πλαστικών σάκων ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: , ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τηλ: , ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης: 37 / 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συντήρηση-επισκευές, καθαρισµός ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δεξαµενών και διάθεση αποβλήτων /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 21.000,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 12 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έλεγχος και πιστοποίηση ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 12 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έλεγχος και πιστοποίηση ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 12 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έλεγχος και πιστοποίηση ΓΕΝΙΚΗ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ανυψωτικών µηχανηµάτων /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. μελέτης: 2 Ιούλιος 204 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Εργασίες έλεγχου, τακτικής περιοδικής ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ συντήρησης, προληπτικού ελέγχου, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δ/νση: Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης: 27 / 2014 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συντήρηση-επισκευές, καθαρισµός ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δεξαµενών και διάθεση αποβλήτων /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης των 7 ανελκυστήρων του Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης των 7 ανελκυστήρων του Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η υποβολή μαζί με την προσφορά και επικυρωμένου αντιγράφου της προβλεπόμενης από το Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 1112/22-10-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 25/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 348 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος εγκατάστασης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Χρόνος εγκατάστασης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Mέξιας ΤΗΛ-FAX:213 2162138 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων»

«Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων» «Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 51 /2015) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 12.054,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΤΑΚΤΙΚΑ Κ.Α. : 30.6261.12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1ο. Άρθρο 2ο. Άρθρο 3ο. κατατεθεί σχετική Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986). Άρθρο 4ο

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1ο. Άρθρο 2ο. Άρθρο 3ο. κατατεθεί σχετική Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986). Άρθρο 4ο ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1ο Η τιµή της προσφοράς θα περιλαµβάνει µεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία των οχηµάτων, καθώς και την εκπαίδευση των τεχνιτών και οδηγών της Υπηρεσίας. εκτές γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμου ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια και συντήρηση δοσομετρικών αντλιών.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια και συντήρηση δοσομετρικών αντλιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 28/05/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2013.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2013.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 /2013 ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001958034 2014-04-01

14SYMV001958034 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού 14SYMV001958034 2014-04-01 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.05,00 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 28/9/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1)

Ψυκτικές Μηχανές 28/9/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές Συμπιεστες Επανάληψη 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του συμπιεστή; 4 Συμπύκνωση 3 Εκτόνωση Συμπίεση 1 Ατμοποίηση 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Επανάληψη 2. Ποιά μεγέθη του

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ συµπεριλαµβανοµένων των kit συντήρησης, ανταλλακτικών και εργασίας, τριών αναισθησιολογικών µηχανηµάτων PRIMUS του οίκου DRAEGER του

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης: 13 / 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30-06-2015 ΑΡ. ΜΕΛ: 32/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα ελέγχου ετοιµότητας Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους

Πρόγραµµα ελέγχου ετοιµότητας Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Μυτιλήνη 12-06-2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: 11287 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-Σ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.520,00 Φ.Π.Α. 23% : 579,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 3.099,60 ΕΥΡΩ 1 ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:

Τηλ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 26η/ 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Προµήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ την κάλυψη των αναγκών της /νσης /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.040,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.159,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 6.199,20 ΕΥΡΩ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Διονυσία Σγούρου 213 1306 208 213 1306 480 dsgourou@ekdd.gr Αθήνα, 08 /04/2016 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια προληπτική, προγραµµατισµένη, συντήρηση παντός τύπου εσωτερικής µονάδας

Ετήσια προληπτική, προγραµµατισµένη, συντήρηση παντός τύπου εσωτερικής µονάδας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 7η ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VRV ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια 09/12/2014 Αρ.πρωτ:80710

Νίκαια 09/12/2014 Αρ.πρωτ:80710 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075326,327,398,241

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ)

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων CPV 44316000-8 Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ «Πρόσθετος εξοπλισμός απαραίτητος για την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων Καρπενησίου» Προϋπολογισμού 45.000,00 ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σφαγείων «Πρόσθετος εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23%

ΣΥΜΒΑΣΗ ,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχανικού σαρώθρου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞ/ΜΟΥ Ηράκλειο 1 / 9 / 2009

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 92/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

ARV WISENT. New technology from Flensburg

ARV WISENT. New technology from Flensburg New technology from Flensburg ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARV WISENT... 4-5 Θάλαμος διακυβέρνησης Τεχνικά δεδομένα Διαστάσεων Τεχνικά δεδομένα Βαρών... 6 Τεχνικά δεδομένα Απόδοσης Τεχνικά δεδομένα Συστήματος τροφοδότησης...

Διαβάστε περισσότερα

7 η ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VRV ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΦΕΤΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7 η ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VRV ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΦΕΤΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 7 η ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VRV ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΦΕΤΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 από 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4 2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Διεύθυνση : 26 ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος Ταχ. Κωδ : 19009 Τηλέφωνο : 22940 77409 FAX : 22940 77428 Email : ikarafin@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 4-10-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy.

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy. 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 19-10- 2010 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αριθ.Πρωτ 27233 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 05-02-2013 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 05-02-2013 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ταχ. /νση: Λατούς 8 72 100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Πεδιαδίτης Γεώργιος τηλ.: 28410 91219 fax: 28410 91211 Αριθµός Μελέτης : 17_2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάµµος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΤΕΧΝIΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΤΕΧΝIΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2015 ΕΡΓΟ : Συντήρηση ανελκυστήρων για το έτος 2015 ΤΕΧΝIΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 3 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20 Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/05/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ένωσις Συντακτών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002761737 2015-05-08

15REQ002761737 2015-05-08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή µηχανηµάτων και αυτοκινούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.872 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1529, 8/8/2016 Προς : Ενδιαφερόμενους για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης -

Διαβάστε περισσότερα

has 60 Για αληθινά καθαρές πόλεις.

has 60 Για αληθινά καθαρές πόλεις. Ο βασίζει τη λειτουργία του σε μια μεταθετή κιβωτάμαξα που υποδέχεται άνωθεν το φορτίο των απορριμματοφόρων οχημάτων, μέσω μίας κατάλληλα διαμορφωμένης εγκατάστασης. Η KAOUSSIS αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 42924730-5 Συσκευές καθαρισµού µε εκτόξευση νερού υπό πίεση.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 42924730-5 Συσκευές καθαρισµού µε εκτόξευση νερού υπό πίεση. 14REQ002373488 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2014-10-31 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια ενός (1) πλυστικού µηχανήµατος υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού που θα καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι. Α.Π.: 374 Σίνδος,

Γενικοί Όροι. Α.Π.: 374 Σίνδος, Α.Π.: 374 Σίνδος, 11.12.2015 Έρευνα αγοράς για την «προμήθεια (1) ενός Μηχανήματος Βαφής και (1) ενός μηχανήματος κατεργασίας πηλού για τις ανάγκες των παραγωγικών μονάδων του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ» Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι εργασίες συντήρησης των παραπάνω μηχανημάτων περιλαμβάνουν :

3. Οι εργασίες συντήρησης των παραπάνω μηχανημάτων περιλαμβάνουν : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ XANIA 06// 204 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π. 8357 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ:ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ηµοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα