ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΑΘΗΝΑ 5 Αυγούστου 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ /2343 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΑΘΗΝΑ 5 Αυγούστου 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25499/2343 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. : ΠΑΠΑΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Τζενεβράκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΑΘΗΝΑ 5 Αυγούστου 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ /2343 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: KOIN: Γενικούς ιευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού ΣΕΕΥΜΕ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 19 και 24 του Ν. 4313/2014 «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 261). ΣΧΕΤ.: α. Ο υπ αριθµ. Ν. 4313/ «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 261). β. Το υπ αριθµ. 455/1976 Π.. «Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεις εντός αυτών πλυντηρίων λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίµων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουµένων αδειών» (ΦΕΚ 169/Α ), όπως ισχύει. γ. Ο υπ αριθµ. Ν. 2801/2000 «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 46), όπως ισχύει. δ. Ο υπ αριθµ. Ν. 3185/2003 «Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α ), εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 229), όπως ισχύει. ε. Το υπ αριθµ. οικ / έγγραφο της ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών της Γενικής ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. στ. Το υπ αριθµ / έγγραφο της ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Χανίων της Γενικής ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κρήτης. Με αφορµή ερωτήµατα Υπηρεσιών, Φορέων και πολιτών, αναφορικά µε την ερµηνεία και την εφαρµογή των άρθρων 19 και 24 του Ν. 4313/2014 «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 261) της , σας γνωρίζουµε τα εξής: 1

2 ΑΡΘΡΟ 19 «Προσαρµογή της περί υπαίθριων σταθµών αυτοκινήτων νοµοθεσίας στις χωροταξικές απαιτήσεις» 1. Παράγραφος 1 του άρθρου 19 α. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 19 αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο στους υπαίθριους σταθµούς που αποδεδειγµένα λειτουργούσαν, µέχρι τις εντός των διοικητικών ορίων του παραδοσιακού τµήµατος της πόλεως των Αθηνών (Ιστορικό Κέντρο), όπως αυτό χαρακτηρίστηκε µε το από Προεδρικό ιάταγµα (ΦΕΚ 567), και είναι κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του εν θέµατι Νόµου σε λειτουργία. β. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στο να δώσει τη δυνατότητα στους εκµεταλλευτές των υπαίθριων σταθµών που αναφέρονται στη παραπάνω παράγραφο, που αποδεδειγµένα λειτουργούσαν µέχρι τις και είναι κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του εν θέµατι Νόµου σε λειτουργία στις περιοχές συνοικίες του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας στις οποίες εξαιτίας των απαγορευτικών χρήσεων γης δεν επιτρέπεται πλέον η ίδρυση νέων υπαίθριων σταθµών, να συνεχίσουν να λειτουργούν µε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µε χρονική διάρκεια τριών (3) ετών, µε αναδροµική ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσης του εν θέµατι Νόµου, κατά παρέκκλιση των υφιστάµενων χρήσεων γης και υπό τη παράλληλη πλήρωση των όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 28 του Π.. 455/76, όπως ισχύει. γ. Στη περίπτωση αυτή οι εκµεταλλευτές των ανωτέρω υπαίθριων σταθµών, που αποδεδειγµένα λειτουργούσαν µέχρι την και είναι κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του εν θέµατι Νόµου σε λειτουργία, πρέπει να υποβάλουν στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία µεταφορών και επικοινωνιών όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των παραγράφων 1, πλην της περίπτωσης γ και 2, του άρθρου 29 του Π.. 455/76, όπως ισχύει. δ. Επιπλέον, στη περίπτωση που η στάθµευση εξυπηρετείται από υπαλλήλους (παρκαδόρους), ισχύει και η παράγραφος 9 του άρθρου 6 του ν. 2801/2000. Επισηµαίνεται ότι, για τους υπόψη υπαίθριους σταθµούς το υποβαλλόµενο (εις τριπλούν) σχεδιάγραµµα (υπό κλίµακα: 1:100 ή 1:50) της κυκλοφοριακής διάταξης των χώρων στάθµευσης µετά των διαδρόµων προσπέλασης, που προβλέπεται στη παρ. 1δ του άρθρου 29 του υπ αριθµ. 455/1976 Π.., όπως ισχύει, πρέπει να είναι σύµφωνο µε τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του ν. 2801/2000. Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά την εσωτερική διάταξη των θέσεων στάθµευσης µετά των διαδρόµων κυκλοφορίας προσπέλασης εντός του χώρου του σταθµού, θα λαµβάνεται υπόψη η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του ν. 2801/2000, σύµφωνα µε την οποία ισχύει ότι: «στους υπαίθριους σταθµούς αυτοκινήτων όπου η στάθµευση εξυπηρετείται από υπαλλήλους, η ωφέλιµη χωρητικότητα του σταθµού, συνυπολογιζοµένων και των απαραιτήτων διαδρόµων, κ.λ.π. ορίζεται σε 10 τ.µ. ανά αυτοκίνητο» και όχι τα ενδεικτικά σκαριφήµατα εσωτερικής διάταξης της παραγράφου 7δ του άρθρου 28 του Π.. 455/1976, όπως ισχύει, για τα οποία ισχύει η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του ανωτέρω προεδρικού διατάγµατος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, η χωροθέτηση των θέσεων στάθµευσης και των διαδρόµων κυκλοφορίας προσπέλασης εντός του χώρου του σταθµού να είναι τέτοια, έτσι ώστε οι ελιγµοί που απαιτούνται και η έξοδος, από το χώρο του υπαίθριου σταθµού, ενός σταθµευµένου οχήµατος από οποιαδήποτε θέση στάθµευσης, να είναι ασφαλής, έναντι των λοιπών σταθµευµένων οχηµάτων, καθώς επίσης και οι οποιεσδήποτε τυχόν µετακινήσεις άλλων σταθµευµένων οχηµάτων για το σκοπό αυτό, να πραγµατοποιούνται εντός του χώρου του σταθµού σε προσωρινές θέσεις στάθµευσης, οι οποίες θα απεικονίζονται στο υποβαλλόµενο σχεδιάγραµµα της κυκλοφοριακής διάταξης του χώρου του σταθµού µετά των διαδρόµων προσπελάσεως (παρ. 1δ του άρθρου 29 του π.δ. 455/1976, όπως ισχύει). Σε κάθε περίπτωση η χωροθέτηση των θέσεων στάθµευσης και των διαδρόµων κυκλοφορίας προσπέλασης εντός του χώρου του σταθµού πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε: οι ελιγµοί που απαιτούνται για την µετακίνηση ενός σταθµευµένου οχήµατος από οποιαδήποτε θέση στάθµευσης και η έξοδός του από το χώρο του υπαίθριου σταθµού, να είναι εφικτή και ασφαλής, έναντι των λοιπών σταθµευµένων οχηµάτων. οποιεσδήποτε τυχόν αναγκαίες µετακινήσεις άλλων σταθµευµένων οχηµάτων για τη διευκόλυνση του εξερχόµενου οχήµατος πραγµατοποιούνται εντός του περιφραγµένου χώρου του σταθµού σε προσωρινές θέσεις στάθµευσης, οι οποίες θα απεικονίζονται στο υποβληθέν σχεδιάγραµµα της κυκλοφοριακής διάταξης του χώρου του σταθµού µετά των διαδρόµων προσπελάσεως (παρ. 1δ του άρθρου 29 του π.δ. 455/1976, όπως ισχύει, και τέλος η έξοδος του οχήµατος από τον σταθµό να γίνεται µε ασφάλεια έναντι των διερχόµενων (κινούµενων) οχηµάτων στην έµπροσθεν του σταθµού οδό. Επιπλέον και προς τον σκοπό της αποφυγής κυκλοφοριακών προβληµάτων επί της έµπροσθεν του υπαίθριου σταθµού οδού, αλλά και προς τον σκοπό της µη προσωρινής κατάληψης του πεζοδροµίου αυτής για τη προσωρινή στάθµευση των οχηµάτων του σταθµού, θα πρέπει να υφίσταται επαρκής χώρος εντός του σταθµού, 2

3 αµέσως µετά την είσοδο έξοδό του, έτσι ώστε τα προς στάθµευση οχήµατα που εισέρχονται σε αυτόν, να παραµένουν σε αυτόν προσωρινά, προκειµένου στη συνέχεια να παραληφθούν από τους υπαλλήλους (παρκαδόρους) της επιχείρησης, για να τα σταθµεύσουν στις κενές θέσεις στάθµευσης του σταθµού, έτσι ώστε να µην δηµιουργείται κυκλοφοριακό πρόβληµα στην έµπροσθεν του σταθµού οδό, αλλά και να µην χρησιµοποιείται καταλαµβάνεται προσωρινά το πεζοδρόµιο αυτής από τα σταθµεύοντα στο σταθµό οχήµατα. Οι προαναφερόµενες προσωρινές θέσεις στάθµευσης δεν προσµετρώνται στον συνολικό αριθµό θέσεων στάθµευσης του υπαίθριου σταθµού. ε. Επιπροσθέτως, µε την υπόψη διάταξη ορίζεται ότι, εάν εντός του παραπάνω χρονικού διαστήµατος των τριών (3) ετών που θα ισχύει η άδεια λειτουργίας των υπαίθριων σταθµών που εµπίπτουν σε αυτή, έχουν αποδεδειγµένα ξεκινήσει διαδικασίες τροποποίησης του υφιστάµενου πολεοδοµικού σχεδιασµού των περιοχών χωροθέτησης και λειτουργίας τους, τότε η άδεια λειτουργίας τους δύναται να παραταθεί για τρία (3) επιπλέον έτη. Τονίζεται όµως στο σηµείο αυτό ότι, η έναρξη των διαδικασιών τροποποίησης του υφιστάµενου πολεοδοµικού σχεδιασµού των περιοχών χωροθέτησης και λειτουργίας των αποδεδειγµένα λειτουργούντων υπαίθριων σταθµών που αφορά η υπόψη διάταξη, δύναται να αποδειχθεί µε τη χορήγηση σχετικής Βεβαίωσης από την καθ ύλην αρµόδια Υπηρεσία. 2. Παράγραφος 2 του άρθρου 19 Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 19 αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο στους υπαίθριους σταθµούς της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου και αναφέρει τους τρόπους µε τους οποίους δύναται να αποδεικνύεται και να διαπιστώνεται η λειτουργία τους, µέχρι τις καθώς και ότι κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του εν θέµατι Νόµου είναι σε λειτουργία. Σύµφωνα µε την υπόψη διάταξη οι παραπάνω προϋποθέσεις αποδεικνύονται µε την υποβολή στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία µεταφορών και επικοινωνιών: α. είτε σχετικής βεβαίωσης, του οικείου Βιοτεχνικού - Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου, β. είτε σχετικής βεβαίωσης, της αρµόδια.ο.υ. ότι οι εκµεταλλευτές αυτών έχουν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις για εισόδηµα από την στάθµευση επιβατικών αυτοκινήτων τουλάχιστον των οικονοµικών ετών 2013 (χρήση έτους 2012), καθώς και ότι µέχρι δεν έχουν προβεί σε ιακοπή Εργασιών, συνοδευόµενη από την Περιοδική ήλωση Φ.Π.Α. του τελευταίου τριµήνου 2014, γ. είτε σχετικής εκτύπωσης, από τον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµικών, TaxisNet.gr (Προσωποποιηµένη Πληροφόρηση Μητρώου/Επιχείρησης), στην οποία εµφαίνονται τα στοιχεία του Μητρώου της Εγκατάστασης/Επιχείρησης Στάθµευσης, οι παρεχόµενες υπηρεσίες / δραστηριότητες αυτής, η ηµεροµηνία έναρξής της, καθώς και η τυχόν ηµεροµηνία διακοπής της. 3. Παράγραφος 3 του άρθρου 19 α. Με τη παράγραφο 3 του άρθρου 19, αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 27 του π.δ. 455/1976 (Α 169), όπως ισχύει, αναφορικά µε τον ορισµό της ωφέλιµης επιφάνειας ενός υπαίθριου σταθµού, σύµφωνα µε την οποία και µέχρι την έκδοση του εν θέµατι Νόµου, η ωφέλιµη επιφάνεια υπαίθριου σταθµού ορίζεται ότι εκτείνεται έως και τη ρυµοτοµική γραµµή του ακινήτου του σταθµού. Με τη παράγραφο 3 του άρθρου 19 του εν θέµατι Νόµου όµως προβλέπεται κατ εξαίρεση ότι, η ωφέλιµη επιφάνεια ενός υπαίθριου σταθµού δύναται να εκτείνεται και πέραν της ρυµοτοµικής και δη επί ρυµοτοµούµενων ακινήτων, µε τις προϋποθέσεις όµως ότι έχει παρέλθει δεκαετία από την κήρυξη και δεν έχει συντελεστεί µε οποιοδήποτε τρόπο η απαλλοτρίωση, καθώς επίσης και ότι το ρυµοτοµούµενο τµήµα της ωφέλιµης επιφάνειας του υπαίθριου σταθµού θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά ως χώρος ελιγµών. β. Επιπλέον, µε την υπόψη διάταξη προβλέπεται ότι: εν επιτρέπεται η χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης στο ρυµοτοµούµενο τµήµα της ωφέλιµης επιφάνειας του σταθµού, το οποίο χρησιµοποιείται ως χώρος ελιγµών. Είναι δυνατόν, κατά τα ως άνω, να συµπεριλαµβάνεται στην ωφέλιµη επιφάνεια του υπαίθριου σταθµού και η προβλεπόµενη παρόδια στοά του άρθρου 22 του ν.4067/2012 (Α 79) ως χώρος ελιγµών και µόνο, χωρίς να υπολογίζεται για τη χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης. Από τη παρούσα διάταξη δεν επηρεάζεται το κύρος και η διαδικασία της απαλλοτρίωσης του ρυµοτοµούµενου τµήµατος, το οποίο όταν αυτή συντελεστεί παύει να προσµετράται στην ωφέλιµη επιφάνεια των υπαίθριων σταθµών. 3

4 γ. Επιπροσθέτως, για την αντιµετώπιση θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή της υπόψη διάταξης όπως για παράδειγµα: i) Από ποία έγγραφα και ποία θα είναι η αρµόδια υπηρεσία σύνταξης αυτών σύµφωνα µε τα οποία θα προκύπτει, η µη, η συντέλεση της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης και, ii) όταν τυχόν εκ των υστέρων συντελεστεί η απαλλοτρίωση πως θα ενηµερωθούν οι αρµόδιες οικείες αδειοδοτούσες περιφερειακές υπηρεσίες µεταφορών και επικοινωνιών της χώρας, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι απαιτούµενες τροποποιήσεις των αδειών λειτουργίας των υπαίθριων σταθµών που έχουν χορηγήσει και εµπίπτουν στην υπόψη διάταξη και µε ποια έγγραφα, σας γνωρίζουµε τα εξής: Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, καθώς και η σύσταση εµπράγµατος δικαιώµατος σε βάρος αυτού, κηρύσσεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, στην οποία βρίσκεται το απαλλοτριωµένο ακίνητο ή το µεγαλύτερο τµήµα αυτού. Η απόφαση εκδίδεται µετά από εισήγηση της Κτηµατικής Υπηρεσίας του Νοµού. Η απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και η απαλλοτρίωση θεωρείται ότι κηρύχθηκε από τη δηµοσίευση αυτή. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση συντελείται µε την καταβολή στον, δικαστικώς αναγνωρισθέντα ή στον αληθινό δικαιούχο, της αποζηµίωσης που προσδιορίστηκε, προσωρινά ή οριστικά, κατά τον παρόντα νόµο, ή µε τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως γνωστοποίησης ότι η αποζηµίωση, «η δικαστική δαπάνη, η οποία επιδικάζεται κατά το άρθρο 18 παρ. 4 του ν. 2882/2001 (Α 17), καθώς και η αµοιβή των πληρεξούσιων δικηγόρων», κατατέθηκε στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων. Κατά συνέπεια, η µη συντέλεση της απαλλοτρίωσης τµήµατος του ακινήτου του υπαίθριου σταθµού προκύπτει από τη µη κατάθεση του τιµήµατος στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων. Προς τούτο θα προσκοµίζεται Βεβαίωση του Ταµείου, ότι για το υπόψη ακίνητο δεν υφίσταται παρακατάθεση του τιµήµατος. Σε κάθε περίπτωση ο εκµεταλλευτής του σταθµού και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, αν και εφόσον συντελεστεί η απαλλοτρίωση, πλέον των ενεργειών που υποχρεούνται να προβούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπ αριθµ. ν. 2882/2001 (Α 17), όπως ισχύει, οφείλουν να ενηµερώσουν εγγράφως την αδειοδοτούσα οικεία περιφερειακή υπηρεσία µεταφορών και επικοινωνιών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση συνοδευόµενη από τεχνική έκθεση και από τα νέα, κατά περίπτωση, σχεδιαγράµµατα στα οποία εµφαίνονται τα νέα, έπειτα από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, όρια του ακινήτου του σταθµού, το νέο δοµήσιµο τµήµα του και η ωφέλιµή του επιφάνεια, προκειµένου οι ανωτέρω µεταβολές να εγκριθούν από την ανωτέρω αδειοδοτούσα υπηρεσία, µέσω της διαδικασίας έγκρισης σχεδιαγραµµάτων και στη συνέχεια να χορηγηθεί τροποποιηµένη Βεβαίωση Νόµιµης Λειτουργίας του υπαίθριου σταθµού που εµπίπτει στην υπόψη διάταξη. 4. Παράγραφος 4 του άρθρου 19 α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 19, αντικαθιστά τη παράγραφο 6 του άρθρου 28 του π.δ. 455/1976 (Α 169), όπως ισχύει και µε αυτή προβλέπεται ότι, αν λειτουργία του υπαίθριου σταθµού παρατείνεται πέραν της 18ης ώρας, ο υπαίθριος σταθµός υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της, κατά τη διάρκεια των εσπερινών και νυκτερινών ωρών, φυλάξεως και διακινήσεως των σταθµευόντων αυτοκινήτων, µε παροχή είτε από τη ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, είτε από άλλο τυχόν επίσηµο πάροχο. Επίσης, µε τη διάταξη αυτή παρέχεται εναλλακτικά, για λόγους εκσυγχρονισµού, η δυνατότητα στη περίπτωση λειτουργίας ενός υπαίθριου σταθµού πέραν της 18ης ώρας, η εγκατάσταση φωτισµού του να δύναται να επιτυγχάνεται και µε την εγκατάσταση αυτόνοµων φωτιστικών σωµάτων τα οποία θα λειτουργούν µε φωτοβολταϊκά πάνελ. β. Η υπόψη διάταξη δύναται να εφαρµοστεί στους, υπό αδειοδότηση νέους υπαίθριους σταθµούς, στους προσωρινώς νοµίµως λειτουργούντες υπαίθριους σταθµούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στους νοµίµως λειτουργούντες υπαίθριους σταθµούς που αδειοδοτήθηκαν µε τις διατάξεις του υπ αριθµ. 455/1976 Π.., όπως ισχύει, καθώς επίσης στους υπαίθριους σταθµούς της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, µέσω της διαδικασίας έγκρισης σχεδιαγραµµάτων και της χορήγησης νέας Βεβαίωσης Νόµιµης Λειτουργίας (η οποία θα τροποποιήσει σχετικά την ήδη χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας ή Βεβαίωση Νόµιµης Λειτουργίας τους). γ. Τονίζεται ότι, για τη καταλληλότητα και τη νοµιµότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισµού, µε τους τρόπους που αυτή περιγράφεται στην υπόψη παράγραφο, ενός λειτουργούντος ή υπό αδειοδότηση υπαίθριου σταθµού, 4

5 στη περίπτωση που ο εκµεταλλευτής αυτού επιθυµεί να τον λειτουργεί και πέραν της 18 ης ώρας, θα πρέπει να υποβάλλει, σε δύο (2) αντίτυπα, προς έγκριση, στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία µεταφορών και επικοινωνιών, σχετική τεχνική έκθεση και µελέτη ηλεκτροφωτισµού της επιχείρησης και σχεδιαγράµµατα κατάλληλης κλίµακας της γενικής διάταξης των φωτιστικών σωµάτων (είτε αυτά λειτουργούν µε φωτοβολταϊκά πάνελ είτε όχι) του υπαίθριου σταθµού, συνταγµένα και υπογεγραµµένα από τον κατά τον νόµο αρµόδιο Μηχανικό Π.Ε. ή Μηχανικό Τ.Ε., καθώς επίσης και προϋπολογισµό δαπάνης των απαιτούµενων εγκαταστάσεων, κατ εφαρµογή και µε το περιεχόµενο της υπ αριθµ. Οικ /929/ εγκυκλίου του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (Α Α: ΒΙΚ51-ΕΞΝ). 5. Παράγραφος 5 του άρθρου 19 α. Με τη παράγραφο 5 του άρθρου 19, αντικαθίσταται η περίπτωση β της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του π.δ. 455/1976 (Α 169), όπως ισχύει, η οποία αναφέρεται στην επίστρωση της ωφέλιµης επιφάνειας του υπαίθριου σταθµού αποκλειστικά και µόνο από ασφαλτοτάπητα. Επειδή όµως θεωρείται πεπαλαιωµένη τεχνικά η τοποθέτηση αποκλειστικά και µόνον ασφαλτοτάπητα επί των δαπέδων των υπαιθρίων σταθµών, δεδοµένης της εκτεταµένης φθοράς που παρατηρείται συνήθως επ αυτού και της µη ύπαρξης δυνατότητας εύκολης συντήρησης και καθαρισµού του, µε την υπόψη ρύθµιση δίνεται η δυνατότητα αντί αυτού, της επίστρωσης των δαπέδων των υπαίθριων σταθµών και από άλλο κατάλληλο υλικό (π.χ. βιοµηχανικό δάπεδο) που να διαθέτει κατάλληλη υπόβαση ανθεκτική στο βάρος όλων των σταθµευόντων εντός αυτού, οχηµάτων. β. Επίσης, εφαρµογή έχει και η υπ αριθµ. Οικ /929/ εγκύκλιος του κ. Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (Α Α: ΒΙΚ51-ΕΞΝ), σύµφωνα µε την οποία ισχύει ότι, εφόσον απαιτείται άδεια δόµησης ή έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας, σύµφωνα µε τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις, είτε για την επίστρωση της ωφέλιµης επιφάνειας του υπαίθριου σταθµού από ασφαλτοτάπητα, είτε από άλλο κατάλληλο υλικό (π.χ. βιοµηχανικό δάπεδο) που να διαθέτει κατάλληλη υπόβαση ανθεκτική στο βάρος όλων των σταθµευόντων εντός αυτού, οχηµάτων, αυτή πρέπει να υποβληθεί, είτε για την εξ υπαρχής αδειοδότησή του, είτε για τη χορήγηση νέας τροποποιηµένης Βεβαίωσης Νόµιµης Λειτουργίας του, µέσω της διαδικασίας έγκρισης σχεδιαγραµµάτων, στη περίπτωση που ο εκµεταλλευτής του αιτηθεί για παράδειγµα την αντικατάσταση του υφιστάµενου ασφαλτοτάπητά του υπαίθριου σταθµού που εκµεταλλεύεται από άλλο κατάλληλο υλικό (π.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 6. Παράγραφος 6 του άρθρου 19 α. Με τη παράγραφο 6 του άρθρου 19 αντικαθίσταται η περίπτωση ε της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του π.δ. 455/1976 (Α 169), όπως ισχύει, η οποία αναφέρεται στα υλικά, τις κτιριακές προδιαγραφές του υποχρεωτικού γραφείου κινήσεως ενός υπαίθριου σταθµού, καθώς και τις απαιτήσεις προϋποθέσεις έκδοσης (ή µη) της άδειας δόµησης για την ανέγερση, χρήση και τοποθέτησή του. β. Πιο συγκεκριµένα, η υπόψη διάταξη ορίζει ότι, έκαστος υπαίθριος σταθµός διαθέτει γραφείο κινήσεως, καθώς και ότι, δεν απαιτείται για την τοποθέτηση και χρήση αυτού η έκδοση άδειας δόµησης, εφόσον έχει εµβαδόν έως και 15 τ.µ. και η κατασκευή του χαρακτηρίζεται ως προσωρινή κατασκευή, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του ν. 4067/2012. γ. Τέλος, αναφορικά µε τη θέση τοποθέτησης του γραφείου κινήσεως ενός υπαίθριου σταθµού σας παραπέµπουµε στο περιεχόµενο της παραγράφου 7 της υπ αριθµ. Οικ. 8260/581/ (Α Α: ΒΙΡ-8Ω8) εγκυκλίου του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. 7. Παράγραφος 7 του άρθρου 19 Με τη παράγραφο 7 του άρθρου 19, καταργείται η παράγραφος 9 του άρθρου 6 του Ν. 2801/2000, για όλους τους νέους, υπό αδειοδότηση, υπαίθριους σταθµούς, οι οποίοι θα αδειοδοτούνται µε τη χορήγηση Βεβαίωσης Νόµιµης Λειτουργίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπ αριθµ. 455/1976 Π.., όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο και τα δικαιολογητικά της υπ αριθµ. Οικ /929/ εγκυκλίου του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (Α Α: ΒΙΚ51-ΕΞΝ). Εξαιρούνται όµως από την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου οι χορηγούµενες άδειες λειτουργίας ή βεβαιώσεις νόµιµης λειτουργίας υπαίθριων σταθµών, κατ εφαρµογή των παραγράφων 1 και 9 του άρθρου 19. 5

6 8. Παράγραφος 8 του άρθρου 19 Η παράγραφος 8 του άρθρου 19 αποτελεί συνέχεια της παραγράφου 7 αυτού και σύµφωνα µε αυτή ισχύει ότι, από την έναρξη ισχύος του εν θέµατι Νόµου, όλες οι άδειες λειτουργίας ή οι βεβαιώσεις νόµιµης λειτουργίας, των υπό αδειοδότηση, νέων υπαίθριων σταθµών όπου η στάθµευση εξυπηρετείται από υπαλλήλους, θα χορηγούνται µόνο σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Ζ του π.δ. 455/1976, όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο και τα δικαιολογητικά της υπ αριθµ. Οικ /929/ εγκυκλίου του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (Α Α: ΒΙΚ51-ΕΞΝ). Σηµειώνεται επίσης ότι, εξαιρούνται από την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου οι χορηγούµενες άδειες λειτουργίας ή βεβαιώσεις νόµιµης λειτουργίας υπαίθριων σταθµών, κατ εφαρµογή των παραγράφων 1 και 9 του άρθρου Παράγραφος 9 του άρθρου 19 α. Η παράγραφος 9 του άρθρου 19 αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο στις άδειες λειτουργίας ή στις βεβαιώσεις νόµιµης λειτουργίας, ή και στις ανανεώσεις αυτών, των υπαίθριων σταθµών, όπου η στάθµευση εξυπηρετείται από υπαλλήλους, οι οποίες έχουν χορηγηθεί κατ εφαρµογή της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του ν. 2801/2000 (Α 46), µε την υποβολή τοπογραφικού διαγράµµατος και τεχνικής έκθεσης, χωρίς όµως την υποχρέωση: ι. υποβολής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για υπαίθριους σταθµούς χωρητικότητας έως διακοσίων (200) θέσεων, ιι. απότµησης πεζοδροµίου για την είσοδο έξοδο στον υπαίθριο σταθµό και, ιιι. κατασκευής γραφείου για τον εκµεταλλευτή του σταθµού. Επιπλέον, στη περίπτωση αυτή η χωρητικότητα, σε συνολικό αριθµό θέσεων στάθµευσης, των ανωτέρω υπαίθριων σταθµών, υπολογιζόταν δια διαιρέσεως του εµβαδού του ακινήτου του σταθµού δια του εµβαδού µίας θέσης στάθµευσης (10 τ.µ.) και σε περίπτωση ύπαρξης στοάς µη υπολογιζόµενου του εµβαδού της στον υπολογισµό αυτής. β. Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα µε την υπόψη διάταξη, οι ανωτέρω αναφερόµενες άδειες λειτουργίας ή βεβαιώσεις νόµιµης λειτουργίας των υπαίθριων σταθµών αυτοκινήτων που εµπίπτουν στην υπόψη διάταξη, εξακολουθούν να ισχύουν, να ανανεώνονται και να τροποποιούνται, µέσω της διαδικασίας έγκρισης σχεδιαγραµµάτων, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις µε τις οποίες αυτές χορηγήθηκαν. γ. Τονίζεται όµως ότι, οι υπόψη υπαίθριοι σταθµοί πρέπει να διαθέτουν άνοιγµα εισόδου εξόδου από 3.00 έως 6.00 µέτρα στο οποίο πρέπει να εγκαθίσταται κατάλληλη σήµανση για την ασφαλή έξοδο των σταθµευµένων οχηµάτων προς την έµπροσθεν αυτών οδό, η οποία δύναται να διαπιστωθεί, για τις περιπτώσεις των νοµίµως λειτουργούντων υπαίθριων σταθµών που εµπίπτουν στην υπόψη διάταξη, µε σχετικές επιθεωρήσεις της αδειοδοτούσας αυτών υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη παρ. 5 του άρθρου 29 του υπ αριθµ. 455/1976 Π.., όπως ισχύει και στη περίπτωση της ανανέωσης των αδειών λειτουργίας τους ή των βεβαιώσεων νόµιµης λειτουργίας τους, µε σχετική υπεύθυνη δήλωση του κατά τον νόµο αρµόδιου Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε. Ε. ΑΡΘΡΟ 24 «Συµπλήρωση του άρθρου 23 του ν. 3185/2003» Με τη παράγραφο 7 του άρθρου 23 του ν. 3185/2003, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε τη παράγραφο 3 του άρθρου 8 του υπ αριθµ. ν. 3710/2008 καθορίζεται ότι, τα εργοστασιακής κατασκευής αυτοτελή µηχανήµατα ή συσκευές στα οποία ή µε τα οποία διενεργείται ολοκληρωµένη η εργασία για την οποία έχουν σχεδιαστεί από τον κατασκευαστή τους, επιτρέπεται να τοποθετούνται, καταλαµβάνοντας είτε µία ή και περισσότερες θέσεις επισκευής και συντήρησης οχηµάτων (π.χ. εφαρµοστήριο, όπου ο διακεκριµένος χώρος (κλωβός) µε τα ειδικά εργαλεία και το πλυντήριο εξαρτηµάτων υποστηρίζεται µε µία ή περισσότερες θέσεις ανυψωτικών) και στους νόµιµα υφιστάµενους βοηθητικούς χώρους των κτιρίων επισκευής και συντήρησης οχηµάτων χωρίς να απαιτείται η έκδοση ή αναθεώρηση της άδειας οικοδοµής. Επιπλέον, µε την υπ αριθµ. οικ. 385/4962/ εγκύκλιο του Γενικού 6

7 Γραµµατέα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζονται οι εξής προϋποθέσεις για τις περιπτώσεις εφαρµογής της διάταξης αυτής: α) δεν ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 15 του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α ) κατά το στάδιο έγκρισης της συµπληρωµατικής µελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας, β) ως βοηθητικοί χώροι θεωρούνται οι αποθήκες και οι εν γένει στεγασµένοι χώροι στάθµευσης, ανεξαρτήτως επιπέδου στο οποίο ευρίσκονται και ανεξαρτήτως του τρόπου προσπέλασης και επικοινωνίας µε την κύρια αίθουσα επισκευής των αυτοκινήτων οχηµάτων, δηλαδή της ενδεχόµενης προσπέλασης µέσω εξωτερικής ράµπας, ή ανελκυστήρα αυτοκινήτων, ή µέσω του ευρύτερου ακαλύπτου χώρου ή εσωτερικής επικοινωνίας όπως µε σκάλα ή κοινόχρηστο κλιµακοστάσιο, γ) ο φορέας εκµετάλλευσης του συνεργείου να είναι κύριος ή νόµιµος κάτοχος των προαναφερόµενων βοηθητικών χώρων, τούτου βεβαιουµένου µε σχετική υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την άδεια του συνεργείου αυτοκινήτων. Σε συνέχεια των αναφεροµένων παραπάνω, µε το άρθρο 24 του εν θέµατι Νόµου προστέθηκε η παράγραφος 8 µετά την παράγραφο 7 του άρθρου 23 του Ν. 3185/2003, όπως ισχύει, σύµφωνα µε την οποία η παράγραφος 7 εφαρµόζεται και σε πλυντήρια αυτοκινήτων που είναι χωροθετηµένα είτε εντός, είτε σε επαφή µε στεγασµένο χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης, στα οποία η διενέργεια της πλύσης των αυτοκινήτων οχηµάτων πραγµατοποιείται, είτε µε αυτοτελή εγκαταστηµένα εργοστασιακής κατασκευής αυτόµατα µηχανήµατα πλύσεως στεγνώµατος αυτοκινήτων τύπου «σήραγγος» (tunnel), ή είτε µε συνήθη αυτόµατα κυλιόµενα παλινδροµικά επί σιδηροτροχιάς, πλυντήρια αυτοκινήτων (roll over), τα οποία επιτρέπονται να τοποθετούνται και στους βοηθητικούς χώρους του στεγασµένου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης, χωρίς να απαιτείται για αυτά η έκδοση της άδειας οικοδοµής ή άδεια δόµησης. Επιπλέον, για την εφαρµογή της υπόψη διάταξης, ισχύουν, αναλογικά, οι ίδιες προϋποθέσεις µε αυτές που έχουν τεθεί για την εφαρµογή της παραγράφου 7 του άρθρου 23 του Ν. 3185/2003, όπως ισχύει, οι οποίες συγκεκριµένα είναι οι εξής: α) δεν ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 15 του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α ) κατά το στάδιο έγκρισης της συµπληρωµατικής µελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας, β) ως βοηθητικοί χώροι θεωρούνται οι αποθήκες και οι εν γένει στεγασµένοι χώροι στάθµευσης, ανεξαρτήτως επιπέδου στο οποίο ευρίσκονται και ανεξαρτήτως του τρόπου προσπέλασης και επικοινωνίας µε την κύρια δραστηριότητα που λαµβάνει χώρα στο κτίριο που είναι η στάθµευση των αυτοκινήτων οχηµάτων, γ) ο φορέας εκµετάλλευσης του πλυντηρίου να είναι κύριος ή νόµιµος κάτοχος των προαναφερόµενων βοηθητικών χώρων, τούτου βεβαιουµένου µε σχετική υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την άδεια του πλυντηρίου αυτοκινήτων, δ) ο κάτοχος της βεβαίωσης νόµιµης λειτουργίας του πλυντηρίου αυτοκινήτων µπορεί να είναι διαφορετικό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο από τον κάτοχο της βεβαίωσης νόµιµης λειτουργίας του χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης. Επιπλέον και σε συνέχεια των αναφεροµένων παραπάνω σας γνωρίζουµε ότι, στον εν θέµατι Νόµο ρυθµίζονται και άλλα θέµατα που αφορούν τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχηµάτων, τα οποία περιέχονται στα άρθρα 20 (Προσαρµογή της περί συνεργείων νοµοθεσίας στις πολεοδοµικές απαιτήσεις), 22 (Προσαρµογή πρατηρίων καυσίµων στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού), 23 (Τροποποίηση του άρθρου 5 του β.δ. 465/1970), 52 (Τροποποίηση διατάξεων των νόµων 1108/1980, 2773/1999, 4199/2013 και 4233/2014) και 59 (Ρυθµίσεις θεµάτων συστήµατος εισροών εκροών πρατηρίων καυσίµων). Στη περίπτωση που έχετε σχετικά ερωτήµατα αναφορικά µε την ερµηνεία και την εφαρµογή των υπόψη άρθρων, παρακαλούµε πολύ όπως αυτά τα αποστείλετε εγγράφως στην Υπηρεσία µας, για τη παροχή σχετικών διευκρινίσεων. 7

8 Τέλος, η παρούσα εγκύκλιος αποστέλλεται προς τους προϊσταµένους των Γενικών ιευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, για την κοινοποίηση αυτής συνοδευόµενη και από τυχόν παροχή οδηγιών στις ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών τους, αναφορικά µε την εφαρµογή των άρθρων 19 και 24 του Ν. 4313/2014 «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 261). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Ακριβές αντίγραφο Ε. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙ ΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: 1. Πολιτικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Χ. Σπίρτζη 2. Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων 3. Γενικό ιευθυντή Οδικής Ασφάλειας 4. ιεύθυνση Ελέγχου Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων (3) 8

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Εργων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Εργων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ E K Θ Ε Σ Η Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α/α Π. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεµβρίου 2011. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ.42292/3881 ΠΡΟΣ: KOIN:

Ο ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α/α Π. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεµβρίου 2011. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ.42292/3881 ΠΡΟΣ: KOIN: ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Λόγω απαλοιφής της παραγράφου 14. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: Α Α Αθήνα 20-11-2011 Ε.Υ. Ο ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α/α Π. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: /νση Τεχνολογίας Οχηµάτων (3) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ TΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261 17 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΜΑΤΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α )

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθµ. Φύλλου 46 3 Μαρτίου 2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2801 Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Ορισµοί

Σχέδιο Νόµου. «Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Ορισµοί Σχέδιο Νόµου «Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, ισχύουν οι κάτωθι ορισµοί: (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 895 6 Ιουνίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30861/3651 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόµου «ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόµου «ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. B/οικ.52536/4730/13 Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.63234/19-12-12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Εισηγήτρια Ελένη Μπούτου Λεµπέση Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5 Νόµος 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων». (ΦΕΚ Α 308/31.12.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 31/12/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ: 88 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Υ.Μ.Α.Θ & ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. του Υπουργείου Τουρισµού µε τίτλο:

Σχέδιο Νόµου. του Υπουργείου Τουρισµού µε τίτλο: Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Τουρισµού µε τίτλο: «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18. Αθήνα, 14 6-2012 Αριθ. Πρωτ. Δ17α/01/100/ΦΝ433.β

ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18. Αθήνα, 14 6-2012 Αριθ. Πρωτ. Δ17α/01/100/ΦΝ433.β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88)

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 18173/88 Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό - 185 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων ιανοµής. ΣΥΜΒΑΣΗ :... ΕΡΓΟ :... ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙ ΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` -ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 -Σκοπός 4 4 Άρθρο 2 -Ορισµοί 4 Άρθρο 3 -Πεδίο εφαρµογής 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013)

Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013) Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013) Οδηγίες, Διευκρινήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα