ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 147

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 147 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 20/12/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συσκέψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ (722)/ προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζάκη Ιωάννα, Πρόεδρος 2. Φεστερίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 3. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 4. Κανάκας Βασίλειος, τακτικό μέλος 5. Κελεσίδου Χριστίνα, τακτικό μέλος 6. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος 7. Φύκα Ελένη, τακτικό μέλος 8. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος 9. Δράγας Αδάμ, τακτικό μέλος 10. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος 11. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος 12. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος 13. Βάνης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Τσαμασλής. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος, τoν οποίo αντικατέστησε η κ. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος, η κ. Βασιλειάδου Ευτέρπη, τακτικό μέλος, την οποία αντικατέστησε ο κ. Βάνης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Αβραμίδης Γαβριήλ, τακτικό μέλος, και ο κ. Βελόπουλος Κυριάκος, τακτικό μέλος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 1

2 ΘΕΜΑ 5 ο : «Γνωμοδότηση για την Τροποποίηση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης, Αποθήκευσης Επικινδύνων Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Ηλεκτρικών Συσσωρευτών της EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. «HELLAS EDIL S.A.», που είναι εγκατεστημένη σε υφιστάμενο κτίριο στο Ο.Τ. 10 της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, στο Δήμο Δέλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω λειτουργίας στο ίδιο κτίριο, σε ξεχωριστούς χώρους, της δραστηριότητας Συνεργείου επισκευής και συντήρησης συνήθων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων (Γενικό συνεργείοφανοποιείο-αντλιών πετρελαίου), καθώς και της δραστηριότητας κατασκευής μεταλλικών κατασκευών» Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση για την Τροποποίηση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης, Αποθήκευσης Επικινδύνων Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Ηλεκτρικών Συσσωρευτών της EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. «HELLAS EDIL S.A.», που είναι εγκατεστημένη σε υφιστάμενο κτίριο στο Ο.Τ. 10 της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, στο Δήμο Δέλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω λειτουργίας στο ίδιο κτίριο, σε ξεχωριστούς χώρους, της δραστηριότητας Συνεργείου επισκευής και συντήρησης συνήθων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων (Γενικό συνεργείο-φανοποιείο-αντλιών πετρελαίου), καθώς και της δραστηριότητας κατασκευής μεταλλικών κατασκευών». Καλωσόρισε στη συνεδρίαση την κ. Παντελίδου Δέσποινα, Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του Δήμου Δέλτα. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον Εντεταλμένο Σύμβουλο στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου κ. Θάνο Αλέξανδρο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 6562/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης/Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Θάνου Αλέξανδρου, Εντεταλμένου Συμβούλου στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου, και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ. 2092/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 1/ απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το αριθμ. 3925/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την με αρ. πρωτ. οικ (6950)/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Υπαλλήλων για τη Γραμματειακή Υποστήριξη της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.», την με αρ. πρωτ.: 6562/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης/Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160Α/ ), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α/ ). 2. Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209Α/ ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24Α/ ). 4. Τις διατάξεις της υπ αριθ /5387/90 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86» (ΦΕΚ678Β/ ). 2

3 5. Την ΥΑ 1958/ «Κατάταξη δημοσίων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011)» (ΦΕΚ 21Β/ ), όπως τροποποιήθηκε με τις με τις με αριθ. πρωτ / (ΦΕΚ 1565Β/ ) και οικ / Αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ. 6. Τις διατάξεις της με αριθ. Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391/ ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων». 7. Τη ΚΥΑ Η.Π /703/Φ104/ (ΦΕΚ 332Β/ ) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)», σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ160Α/ ) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/ ) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ... και άλλες διατάξεις». 8. Την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/12 (ΦΕΚ 1048Β/ ) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 9. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Ακινήτων». 10. Το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/ ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 11. Το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α/ ) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143Α/ ). 12. Το υπ αρ. 104/99 Π. Δ. (ΦΕΚ 113Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21 ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των Νομοθεσιών των μελών κρατών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων». 13. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625Β/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 14. Το Π.Δ 115/2004 (ΦΕΚ 80 Α / ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών». 15. Την ΚΥΑ 19817/1702/2000 (ΦΕΚ 963Β / ) «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες». 16. Την ΚΥΑ 72751/3054/85 (ΦΕΚ 665Β/ ) «Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ των Συμβουλίων της 20ης Μαρτίου 1978 και της 6ης Απριλίου 1976». 17. Τη με αριθ. 7589/731/00 ΚΥΑ (ΦΕΚ 514Β/2000) για το καθορισμό μέτρων και όρων για τη διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT). 18. Το με αριθ. πρωτ. οικ / έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των εγκαταστάσεων ή δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 11641/1942/2002 (ΦΕΚ 832Β/ ). 19. Το ΠΔ 109/04 (ΦΕΚ 75 Α /5-3-04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική τους διαχείριση» 3

4 20. Το ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81 Α /5-3-04) ««Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίες 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18 ης Σεπτεμβρίου 2000». 21. Το Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64Α/2-3-04) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β 40) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 22. Το N.3710/08 (ΦΕΚ 216 Α / ) «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» 23. Την υπ αριθμ. οικ / εγκύκλιο με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 2, παρ. 8γ, του Ν.4014/2011 σε έργα και δραστηριότητες της Α και Β κατηγορίας» 24. Την ΚΥΑ Η.Π /725/2006 (ΦΕΚ 383Β/ ) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12 ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» ( ΦΕΚ Β 604/ ). 25. Την ΚΥΑ Η.Π /1159/2006 (ΦΕΚ 791Β/ ) «Έγκριση Γενικών Προδιαγραφών με την διαχείριση επικινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ /725 κοινής υπουργικής απόφασης». 26. Την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/6-5-93) «Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης». 27. Την ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287Β/2-3-07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)». 28. Την ΚΥΑ 37411/1829/Ε103 (ΦΕΚ 1827Β/ ) «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 «για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος», όπως τροποποιημένος ισχύει». 29. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 οι άδειες και εγκρίσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία καθώς και η άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 14 της κ.υ.α. Ε1β 221/65 καταργούνται αντικαθιστάμενες από την ΑΕΠΟ. 30. Το Ν. 2647/ (ΦΕΚ ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 31. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και από 17/9/2001 αρ.πρωτ.21/6896 εισήγηση άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α). 32. Το Π.Δ. 133 (ΦΕΚ 226/ ) Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 33. Την με Α.Π. ΠΚΜ 5/ Απόφαση Περιφερειάρχη «Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 34. Την με Α.Π. ΓΠΚΜ 22/ Απόφαση Περιφερειάρχη «Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Τμημάτων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσία και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 35. Την με Αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ Απόφαση Περιφερειάρχη Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. ( ΦΕΚ τ. Β 1040/ ) 36. Την με αρ.πρωτ.1064/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, "Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας". 37. Την με αρ. πρωτ. 3190/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης " Επικύρωση εκλογής νέου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης". 4

5 38. Την υπ αρ. οικ. 985 (ΦΕΚ 687Β'/ ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Μεταβίβαση Άσκησης Αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων,εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3652/(ΦΕΚ 2367Β / απόφαση. 39. Την με αριθμ. πρωτ (2350)/ (ΦΕΚ 686/Β / ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων <<ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ>> στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας>>. 40. Την με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 2229/04/06/2013 (ΦΕΚ 1496/Β / ) Aπόφαση τροποποίησης και συμπλήρωσης της με αριθμ. πρωτ. 985/ (ΦΕΚ 687/Β / ) Απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί <<Μεταβίβασης Άσκησης Αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας>> 41. Την αριθμ. Οικ (6425)/ΦΕΚ 2364 Β / απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων <<ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ>> στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας>>. 42. Την με ΑΠ: 8289/ Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία της δραστηριότητας Αποθήκευση Επικινδύνων Αποβλήτων Ηλεκτρικών στηλών και Ηλεκτρικών Συσσωρευτών, ολικής χωρητικότητας 50 tn, της EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. HELLAS EDIL S.A από την ΔΙΠΕΧΩ της ΠΚΜ. 43. Την με ΑΠ 15/Φ /5889/ προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση της EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δ.τ. «HELLAS EDIL S.A.», έως , προκειμένου η μονάδα να εφοδιαστεί με απόφαση Ε.Π.Ο και με πιστοποιητικό πυροπροστασίας. 44. Την με αριθμ. Πρωτ. 1660/ διαβίβαση ΜΠΕ από την Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 45. Το ΑΠ: (530)/ έγγραφο της ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας η δημοσιοποίηση της ΜΠΕ 46. Η με ΑΠ: 737/ γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του Ο.Ρ.Θ Από την εξέταση των στοιχείων της κατατεθείσας Μ.Π.Ε. σημειώνονται τα κάτωθι : Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αφορά στην Τροποποίηση της υπ αριθμ. 8289/ Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της ΔΙΠΕΧΩ της ΑΔΜΘ της δραστηριότητας Αποθήκευσης Επικινδύνων Αποβλήτων Ηλεκτρικών στηλών και Ηλεκτρικών Συσσωρευτών, ολικής χωρητικότητας 50 tn, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί σε υφιστάμενο κτίριο της HELLAS EDIL S.A., στο Ο.Τ. 10 της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, στο Δήμο Δέλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω της λειτουργίας στο ίδιο κτίριο, σε ξεχωριστούς χώρους, της δραστηριότητας Συνεργείου επισκευής και συντήρησης συνήθων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων (Γενικό συνεργείο-φανοποιείο-αντλιών πετρελαίου), καθώς και της δραστηριότητας κατασκευής μεταλλικών κατασκευών. Οι επιμέρους δραστηριότητες λειτουργουν σε ξεχωριστά τμήματα του υφιστάμενου κτιρίου, το οποίο θα διαμορφωθεί κατάλληλα και το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ. 10, στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, στο Δήμο Δέλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνολική επιφάνεια του οικοπέδου είναι Ε=2.600,00 τ.μ, το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι Ε=1.559,00 τ.μ.. Η ωφέλιμη επιφάνεια που θα καταλαμβάνει κάθε δραστηριότητα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Δραστηριότητα Ωφέλιμη επιφάνεια (m 2 ) Συνεργείο επιβατικών & βαρέων οχημάτων 521,99 Γραφεία εξυπηρέτησης συνεργείου 57,84 Προσωρινή αποθήκευση απόβλητων ηλεκτρικών 46,40 στηλών & συσσωρευτών Μεταλλικές κατασκευές 909,14 5

6 Συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 1.535,37 Οι δραστηριότητες βάσει της Υ.Α (ΦΕΚ 21 Β ), «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α209/2011)» κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: στην 4 η Ομάδα έργων Συστήματα περιβαλλοντικών Υποδομών και στην κατηγορία με α/α 3, «Μεμονωμένες ή συνδυασμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικίνδυνων αποβλήτων (εργασία R12, R13, D13, D15) εξαιρούμενης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή της συλλογής στο χώρο παραγωγής αποβλήτων» και επειδή η ολική χωρητικότητα της δραστηριότητας Q θα είναι μικρότερη των 250 tn, αυτή κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2. Στην 9 η Ομάδα έργων Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις και στην κατηγορία με α/α 199, «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών» και μη οδικών κινητών μηχανημάτων», όπου το σύνολο των δραστηριοτήτων εντάσσεται στην κατηγορία Β και Στην 9 η Ομάδα έργων Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις και στην κατηγορία με α/α 162, «Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών», όπου το σύνολο των δραστηριοτήτων εντάσσεται στην κατηγορία Β. Στην 9 η Ομάδα έργων Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις και στην κατηγορία με α/α 163, «Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων», όπου το σύνολο των δραστηριοτήτων εντάσσεται στην κατηγορία Β. Ομάδα 4η: Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών (ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β )) α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας Υποκατηγορία Υποκατηγορία Α2 Κατηγορία Β Α2 Μεμονωμένες ή συνδυασμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και 3 μεταφόρτωσης επικίνδυνων αποβλήτων (εργασία R12, R13, D13, D15)εξαιρούμενης Q 250 tn Q < 250tn - της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή της συλλογής στο χώρο παραγωγής αποβλήτων Ομάδα 9η: Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις (ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β )) α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας Υποκατηγορία Υποκατηγορία Κατηγορία Β Α1 Α2 199 Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών - αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών» και μη - Το σύνολο οδικών κινητών μηχανημάτων 162 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών - - Το σύνολο 163 Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων - - Το σύνολο Βάσει του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Έργο ή δραστηριότητα που περιλαμβάνει επιμέρους έργα ή δραστηριότητες κατατάσσεται στην υποκατηγορία του επιμέρους έργου ή δραστηριότητας με τις σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνεπώς στην υψηλότερη υποκατηγορία». Άρα αφού στο ίδιο κτίριο θα υπάρχουν οι παραπάνω δραστηριότητες, οι οποίες θα ανήκουν όλες στην ίδια εταιρία το σύνολο των δραστηριοτήτων θα υπάγεται στην υποκατηγορία Α2. 6

7 Οι δραστηριότητες πρόκειται να εγκατασταθούν εντός υφιστάμενου κτιρίου, ιδιοκτησίας της HELLAS EDIL S.A., σε χώρους, που θα διαμορφωθούν ειδικά για τις απαιτήσεις της κάθε δραστηριότητας. Η εταιρία δραστηριοποιείται ήδη, στη συλλογή μεταφορά Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων, καθώς διαθέτει την υπ αριθμ πρωτ / Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων σε πανελλαδική κλίμακα, καθώς και στη συλλογή μεταφορά απόβλητων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, καθώς διαθέτει και την υπ αριθμ πρωτ /2553/ Άδεια Συλλογής Μεταφοράς Απόβλητων Ηλεκτρικών & Συσσωρευτών επίσης από το ΥΠΕΚΑ. Η δημιουργία μιας εγκατάστασης αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων Ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών θα αυξήσει τις δυνατότητες της εταιρίας πάνω στη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων. Επίσης η δημιουργία του ιδιωτικού συνεργείου επιβατικών και βαρέων οχημάτων θα βελτιώσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα των οχημάτων της εταιρίας, όσο και θα μειώσει και το κόστος συντήρησης. Τέλος η δημιουργία της μονάδας κατασκευής μεταλλικών κατασκευών, θα προσδώσει τη δυνατότητα στην εταιρία να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε έργα τηλεπικοινωνιών, στα οποία ήδη δραστηριοποιείται η εταιρία. Λόγω του ότι δεν αλλάζει η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα της αδειοδοτημένης περιβαλλοντικά μονάδας προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν υπάγεται και πάλι στις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO II. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δημοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέματος ο Δήμος Δέλτα δεν έκφρασε αντίρρηση με την λειτουργία της μονάδας. Άλλες απόψεις δεν εκφράστηκαν εγγράφως ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Μητροπολιτική Επιτροπή Γνωμοδοτεί ομόφωνα Θετικά για την τροποποίηση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας Αποθήκευσης Επικινδύνων Αποβλήτων Ηλεκτρικών στηλών και Ηλεκτρικών Συσσωρευτών, ολικής χωρητικότητας 50 tn, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί σε υφιστάμενο κτίριο της HELLAS EDIL S.A., στο Ο.Τ. 10 της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, στο Δήμο Δέλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω της λειτουργίας στο ίδιο κτίριο, σε ξεχωριστούς χώρους, της δραστηριότητας Συνεργείου επισκευής και συντήρησης συνήθων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων (Γενικό συνεργείο-φανοποιείο-αντλιών πετρελαίου), καθώς και της δραστηριότητας κατασκευής μεταλλικών κατασκευών. Είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά δραστηριότητας Συνοπτικά στοιχεία έργου Η εφαρμογή των παρακάτω Περιβαλλοντικών Όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για λειτουργία της δραστηριότητας του θέματος και βαρύνει τον φορέα λειτουργίας της. Επωνυμία: EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δ.τ. «HELLAS EDIL S.A.» Είδος δραστηριότητας: Αποθήκευση Ηλεκτρικών Στηλών και Ηλεκτρικών Συσσωρευτών Επικινδύνων Αποβλήτων -Συνεργείο επισκευής και συντήρησης συνήθων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων (Γενικό συνεργείοφανοποιείο-αντλιών πετρελαίου) Εργοστάσιο κατασκευής μεταλλικών κατασκευών Θέση μονάδας: Ο.Τ 10, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, Δήμος Δέλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΑΦΜ: /ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ Είδος & Κατάταξη δραστηριότητας Οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις με αριθ.: 2465/1990, 4200/1993 και 4043/2012 οικοδομικές άδειες. Κατηγοριοποίηση έργου Ομάδα 4η: Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών (ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β )) 7

8 α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας Υποκατηγορία Υποκατηγορία Κατηγορία Β Α2 Α2 Μεμονωμένες ή συνδυασμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικίνδυνων 3 αποβλήτων (εργασία R12, R13, Q 250 tn D13, D15)εξαιρούμενης της Q < 250tn - προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή της συλλογής στο χώρο παραγωγής αποβλήτων Ομάδα 9η: Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις (ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β )) α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας Υποκατηγορία Υποκατηγορία Κατηγορία Β Α1 Α2 199 Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών - αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών» και μη - Το σύνολο οδικών κινητών μηχανημάτων 162 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών - - Το σύνολο 163 Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων - - Το σύνολο Βάσει του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Έργο ή δραστηριότητα που περιλαμβάνει επιμέρους έργα ή δραστηριότητες κατατάσσεται στην υποκατηγορία του επιμέρους έργου ή δραστηριότητας με τις σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνεπώς στην υψηλότερη υποκατηγορία». Άρα αφού στο ίδιο κτίριο θα υπάρχουν οι παραπάνω δραστηριότητες, οι οποίες θα ανήκουν όλες στην ίδια εταιρία το σύνολο των δραστηριοτήτων θα υπάγεται στην υποκατηγορία Α2. Η δραστηριότητα είναι μέσης όχλησης, σύμφωνα με τον πίνακα (Α/Α 281) του Παραρτήματος της Κ.Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15/12 (ΦΕΚ 1048Β/ ). Οι υπόλοιπες δραστηριότητες ανήκουν στη χαμηλή όχληση (Α/Α 169 και Α/Α 170 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών και Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων αντίστοιχα) Η Τροποποίηση συνίσταται στα εξής: Α. Εγκατάσταση αποθήκευσης απόβλητων ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την ΑΠ: 8289/ Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ της Α.Δ.. ΜΑΚ-ΘΡΑΚ. Αυτό που αλλάζει είναι η θέση αποθήκευσης των απόβλητων ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών εντός του κτιρίου και η νέα θέση θα είναι όπως παρουσιάζεται στα συνημμένα σχέδια της μελέτης. Η δραστηριότητα πρόκειται να εγκατασταθεί σε τμήμα βιομηχανικού κτιρίου, το οποίο θα διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να μπορεί να γίνει η αποθήκευση με ασφάλεια. Πιο συγκεκριμένα η επιφάνεια, που θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση των Επικινδύνων Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών θα είναι 46,40 τ.μ. Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι και οι δεσμεύσεις της με ΑΠ: 8289/ Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της ΔΙΠΕΧΩ της Α.Δ.Μ.Θ. Β. Εγκατάσταση συνεργείου επισκευής και συντήρησης συνήθων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων (Γενικό συνεργείο-φανοποιείο-αντλιών πετρελαίου) Η συγκεκριμένη δραστηριότητα λόγω της φύσης της δεν διαθέτει παραγωγική διαδικασία. Το συνεργείο επιβατικών και βαρέων οχημάτων θα αφορά στη συντήρηση αποκλειστικά των οχημάτων της εταιρίας και οι εργασίες που θα λαμβάνουν χώρα είναι οι παρακάτω: επισκευή και συντήρηση του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού, των συστημάτων τροφοδοσίας, διεύθυνσης, πέδησης, μετάδοσης κίνησης στους κινητήριους τροχούς, ανάρτησης, ψύξης και λίπανσης των οχημάτων καθώς και εργασίες φανοποιείου. 8

9 Μηχανολογικός εξοπλισμός, που θα εγκατασταθεί στο συνεργείο οχημάτων A. Συνεργείο μηχανικών μερών Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΣ (KW) Λυχνία χρονισμού, στροφόμετρο μετρητή γωνίας Ντουέλ, 6 1 όργανα ελέγχου καυσαερίων. Προαιρετικά ηλεκτρονική διαγνωστική συσκευή κινητήρα η οποία πρέπει να φέρει βολτόμετρο, αμπερόμετρο, όργανο μέτρησης στεγανότητας κυλίνδρων και παλμογράφο. 1 2 Συσκευή πλήρωσης με υγρά φρένων του συστήματος 18 1 πέδησης και εξαερισμού αυτού 3 Γρύλος υδραυλικος (κροκόδειλος) Γερανό κυλιόμενο, υδραυλικό ή μηχανικό 1 Αεροσυμπιεστή με δίκτυο διανομής αέρα και φίλτρων 0 5 μετρητή πίεσης ελαστικών και ακροφύσιο αέρα 1 6 Τρίποδα ρυθμιζόμενου ύψους 1 0 2,3 7 Ψαλίδι χειρός κοπής ελασμάτων 1 8 Κολλητήρι για κασσιτεροσυγκόλληση 1 0 B. Συνεργείο Ρύθμισης και Συντήρησης Αντλιών Πετρελαίου Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μηχανή ελέγχου και ρύθμισης της πίεσης και της παροχής αντλιών πετρελαίου 2 Ηλεκτροκίνητη σταθερή συρματόβουρτσα 1 2,5 3 Συσκευή μέτρησης της αιθάλης που εκπέμπουν τα καυσαέρια Αεροσυμπιεστής 1 7,5 Γ. Συνεργείο επισκευής και συντήρησης αμαξωμάτων(φανοποιείο) Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα με αεροσυμπιεστή Συσκευή οξυγόνου Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης 1 4 Τηλεσκοπική υδραυλική πρέσα Γρύλο υδραυλικό Πρέσα υδραυλικής έλξης τμημάτων αμαξώματος Ψαλίδι κοπής λαμαρίνας Τρίποδα ρυθμιζόμενου ύψους Φορητό ηλεκτροεργαλείο καθαρισμού και λείανσης επιφανειών(σβουράκι) 10 Βαρούλκο ανύψωσης(πάλαγκο) 1 11 Ξεπονταριστής αφαίρεσης λαμαρίνων 1 12 Τριβείο με διάταξη αναρρόφησης σκόνης 1 2,5 13 Ι Ιδιοκατασκευή ευθυγράμμισης και επανάτασης του πλαισίου 1 Γ. Εγκατάσταση κατασκευής μεταλλικών κατασκευών, κουφωμάτων 1 1,5 71,30 9

10 Η συγκεκριμένη δραστηριότητα πρόκειται να εγκατασταθεί σε τμήμα του συγκεκριμένου κτιρίου, με ωφέλιμη επιφάνεια 909,14 τμ. Η δραστηριότητα θα περιλαμβάνει τις εργασίες κατασκευής μεταλλικών κατασκευών, όπως ιστοί κεραιών, μεταλλικά κτήρια και τις εργασίες κατασκευής μεταλλικών κουφωμάτων για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Με τη δημιουργία αυτής της μονάδας μεταλλικών κατασκευών η Hellas Edil S.A. θα έχει τη δυνατότητα προσφοράς ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, που θα περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων. Πρώτες ύλες - προϊόντα Οι πρώτες ύλες της δραστηριότητας είναι: Έτοιμα μεταλλικά και αλουμινένια τμήματα Μεταλλικοί δοκοί, κοιλοδοκοί Σύρματα, μεταλλικά εξαρτήματα και μέρη. Βοηθητικές πρώτες ύλες: Ηλεκτρολογικά καλώδια, ηλεκτρονικά συστήματα έτοιμα Ηλεκτρόδια για τις ηλεκτροσυγγκολήσεις Παραγωγική Διαδικασία Η παραγωγική διαδικασία της δραστηριότητας θα είναι η ακόλουθη: Οι πρώτες ύλες αρχικά παραλαμβάνονται και αποθηκεύονται σε χώρο του εργοστασίου, σε διάφορες μορφές, όπως δοκών, ελασμάτων, σωλήνων. Τα υλικά ακολούθως μεταφέρονται στο χώρο παραγωγής με γερανογέφυρες, στο μηχάνημα, που χρειάζεται ώστε να ξεκινήσει η παραγωγική διαδικασία. Αρχικά γίνεται κοπή των μεγάλων κομματιών σε μικρότερα με τα πριόνια και τα ψαλίδια, ακολούθως γίνεται η μορφοποίηση των κομματιών με τον τροχό, τη θηλιέρα και την πρέσα και τελικά συγκόλληση με τα ειδικά ηλεκτροκολλητικά μηχανήματα. Πιο αναλυτικά τα βήματα της διαδικασίας είναι: Παραλαβή των πρώτων υλών και αποθήκευσή τους Προετοιμασία των υλικών Κοπή σε μικρότερα τμήματα των πρώτων υλών Μορφοποίηση τμημάτων Συγκόλληση και συναρμολόγηση έτοιμων τμημάτων Αποθήκευση και αποστολή των έτοιμων τμημάτων στο χώρο κατασκευής του κτιρίου Μηχανολογικός εξοπλισμός της δραστηριότητας Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της δραστηριότητας, ο οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί θα έχει συνολική ισχύ 58,00 kw και παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Μηχανολογικός εξοπλισμός Μονάδας παραγωγής μεταλλικών κατασκευών: α/α ΜΗΧΆΝΗΜΑ ΤΕΜ. ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (kw) 1. Γερανογέφυρα 5 tn 1 6,00-2. Πριόνι ταινίας 1 4,00-3. Στραντζόπρεσσα 1 22,00-4. Ζουμποψάλιδο 1 11,00-5. CNC γραμμή κοπής διάτρησης 1 12,00 - γωνιακών 6. Μηχανές συγκόλησης σύρματος 3 2,00-7. Μηχανές χειρός 10 1,00 - Σύνολο 58,00 - ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kw) Κατανάλωση ενέργειας Οι ανάγκες της δραστηριότητας σε ηλεκτρικό ρεύμα θα καλύπτονται από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Κατανάλωση νερού Η επιχείρηση θα υδροδοτείται από το τοπικό δίκτυο ύδρευσης της ΒΙΠΕΘ. Δεν απαιτείται η χρήση νερού κατά τη παραγωγική διαδικασία, εκτός από τις ανάγκες του προσωπικού, καθώς επίσης και για τις ανάγκες της Πυρασφάλειας. Περιβαλλοντικοί Όροι 10

11 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται όπως καθορίζονται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) με αριθ. Η.Π /549/Ε.103 (Φ.Ε.Κ. 488Α/ ) και με αριθ. Η.Π /1075/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 920Α/ ) και το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/ ). 2. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων 2.1. Να τηρούνται οι διατάξεις των: Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/ ), Υ.Α /2028/2003 (ΦΕΚ 1418Β) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ ΗΠ 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β) και Π.Δ. 49/2006 (ΦΕΚ 159Α/06) «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ» Η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει τα 70 dβ(α), μετρούμενη στα όρια του οικοπέδου της επιχείρησης. Οι πηγές θορύβου (π.χ. οχήματα μεταφοράς και ανυψωτικά μηχανήματα) να συντηρούνται κατάλληλα, έτσι ώστε να δημιουργούνται οχλήσεις κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας. 2.3 Στην περίπτωση που ο εκπεμπόμενος θόρυβος υπερβαίνει το ανωτέρω όριο να γίνουν οι απαραίτητες ηχομονώσεις ή/και τοποθέτηση κατάλληλων αντικραδασμικών βάσεων στο μηχανολογικό εξοπλισμό μετά από σχετική μελέτη θορύβου συνταγμένη από κατάλληλης ειδικότητας επιστήμονα και η οποία κατατίθεται στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Κ.Μ ως συμπληρωματικό στοιχείο του φακέλου της Μ.Π.Ε. 3. Περιβαλλοντικοί Όροι κατά τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας: Αέρια απόβλητα 3.1. Η συγκέντρωση της εκπεμπόμενης σκόνης να είναι μικρότερη από 100 mg/m 3 (Π.Δ. 1180/81 ΦΕΚ293 Α / ) Να ληφθεί κατάλληλη μέριμνα από την επιχείρηση ώστε εντός της εγκατάστασης να ελαχιστοποιηθούν οι εκπομπές σκόνης από τη κίνηση των οχημάτων Εφόσον χρησιμοποιηθεί λέβητας καυστήρας για τη θέρμανση των χώρων της μονάδας να τηρηθούν οι διατάξεις της ΚΥΑ οικ /11 (ΦΕΚ 2654Β/ ) και της ΚΥΑ 11535/1993 (ΦΕΚ 328Β/ ) Απαγορεύεται η χρήση ως καυσίμων πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και λοιπών αποβλήτων (στερεών, υγρών ή αερίων). 3.5 Για όλους τους χώρους του συνεργείου να υπάρχει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 38/96, (ΦΕΚ 26 Α / ), η απόληξη του οποίου να μην προκαλεί όχληση στους περιοίκους ή περαστικούς. 4. Υγρά απόβλητα 4.1 Κατά την παραγωγική διαδικασία δεν παράγονται υγρά απόβλητα 4.2 Τα λύματα προσωπικού να οδηγούνται οδηγούνται στο δίκτυο της ΒΙΠΕΘ. 5. Στερεά απόβλητα 5.1 Τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα (όπως ορίζονται στο αρ.(2), παρ.(α) της ΚΥΑ Η.Π.50910/2727/03) που προκύπτουν από την δραστηριότητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα (π.χ. χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί, ξύλο) να δίδονται για ανακύκλωση σε αδειοδοτημένους συλλέκτες, τα δε μη-αξιοποιήσιμα να απομακρύνονται για διάθεση είτε από τα συνεργεία του οικείου ΟΤΑ είτε από εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 5.2 Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθρια όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοικτές εστίες καύσης) (ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/93) και ΚΥΑ οικ /11 (ΦΕΚ 2654Β/ )). 5.3 Γενικά, για τα μη επικίνδυνα απόβλητα να τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/ ). 11

12 5.4 Η διαχείριση των άχρηστων μεταχειρισμένων ανταλλακτικών (ειδικά ρεύματα αποβλήτων) να γίνεται σύμφωνα με το 9 ο σχετικό σε συνδυασμό με το 20 ο σχετικό. Οι ΑΚΜ να αποθηκεύονται σε χώρους προστατευμένους από παράνομη πρόσβαση και με τρόπο που να προστατεύεται η ακεραιότητα του κελύφους τους. 5.5 Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών (ειδικό ρεύμα αποβλήτων) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 19 ου σχετικού σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 9 ου και 10 ου σχετικού. Να αποθηκεύονται υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες και να λαμβάνεται μέριμνα για τυχόν πρόκληση πυρκαγιάς. Στην περίπτωση που αποθηκεύονται σε υπαίθριο χώρο, να αποφεύγεται η υπερβολική αποθήκευση σε σχέση με το διαθέσιμο χώρο, να λαμβάνονται μέτρα μυοκτονίας και να ψεκάζονται με εντομοκτόνα για την αποφυγή ανάπτυξης αποικιών εντόμων κατά τη θερινή περίοδο 5.6 Όλα τα προαναφερόμενα απόβλητα των παραγράφων να απομακρύνονται για αξιοποίηση από ειδικά για το είδος αποβλήτου αδειοδοτημένους φορείς συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων ο οποίοι θα πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με τα αντίστοιχα Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εφόσον υφίστανται τέτοια Συστήματα. 5.7 Να τηρούνται παραστατικά στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, βιβλία καταγραφής στοιχείων κλπ), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται το είδος, οι ποσότητες και ο φορέας συλλογής/μεταφοράς στον οποίο παραδόθηκαν τα απόβλητα. 5.8 Για τα ανωτέρω ειδικά ρεύματα αποβλήτων, που υπόκεινται στις διατάξεις περί εναλλακτικής διαχείρισης του Ν.2939/01, να τηρούνται μητρώα καταγραφής των παραγόμενων ποσοτήτων (είδος, ποσότητες ημερομηνία εκχώρησης, στοιχεία συλλέκτη). Επικίνδυνα απόβλητα 5.9 Η διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) και των Άχρηστων συσκευασιών Λιπαντικών Ελαίων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 21 ου σχετικού σε συνδυασμό με τις διατάξεις (10 & 24) σχετικών Για τα λοιπά επικίνδυνα απόβλητα που προκύπτουν από τις εργασίες του συνεργείου η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π /725/2006 (ΦΕΚ 383Β/ ) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12 ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» ( ΦΕΚ Β 604/ ) Τα επικίνδυνα απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα να συλλέγονται, να διαχωρίζονται ανά είδος, να συσκευάζονται σε ειδικά στεγανά δοχεία τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη σήμανση και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ιδιαίτερο κατάλληλα διαμορφωμένο και επισημασμένο χώρο ο οποίος δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένος σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας από τους λοιπούς χώρους του συνεργείου, να είναι πλήρως στεγανός, να αερίζεται επαρκώς είτε με φυσικό είτε με τεχνητό τρόπο, να ελέγχεται και να διατηρείται καθαρός τόσο ο χώρος όσο και τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα περί «προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων» του Κεφαλαίου 2 της ΚΥΑ 24944/1159/ Τα ανωτέρω επικίνδυνα απόβλητα να παραδίδονται αποκλειστικά σε ειδικά για το είδος αποβλήτου αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης (συλλογής/μεταφοράς) επικινδύνων αποβλήτων που είναι συμβεβλημένος με τα αντίστοιχα Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, στην περίπτωση που έχουν συσταθεί τέτοια Συστήματα. Η παράδοση και η νόμιμη κατοχή των επικίνδυνων αποβλήτων αποδεικνύεται από το έντυπο αναγνώρισης όπου κατά τη μεταβίβαση του παύει η ευθύνη του προηγούμενου κατόχου και υπεύθυνος καθίσταται ο νέος κάτοχος Να τηρείται μητρώο διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, Κεφάλαιο 12 του Παραρτήματος της ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06 καθώς επίσης να τηρούνται αντίγραφα των εντύπων αναγνώρισης και βεβαιώσεων αξιοποίησης ή/και διάθεσης. 5.14Να διαβιβάζει υποχρεωτικά στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.Θ., στην Υπηρεσία μας και στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους έκθεση με στοιχεία για τα επικίνδυνα και μη απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Το περιεχόμενο της έκθεσης καθορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, Κεφάλαιο 13 του Παραρτήματος της ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/

13 6. Λοιποί Όροι 6.1 Να υπάρχει σήμανση των εξόδων κινδύνου, οδών διαφυγής και χώρου φύλαξης υλικού πυρόσβεσης. 6.2 Στην ευρύτερη περιοχή της εγκατάστασης να υπάρχει επαρκής ηλεκτροφωτισμός, να αποψιλώνεται ο περιβάλλον χώρος και να υπάρχει κατάλληλη περίφραξη. 6.3 Περιμετρικά του οικοπέδου να υπάρχει πυκνή δενδροφύτευση με κατάλληλα είδη αειθαλών δένδρων και θάμνων. 6.4 Οι μη δομημένοι χώροι των οικοπέδων να διατηρούνται καθαροί και να μην υπάρχουν διάσπαρτα διάφορα άχρηστα υλικά ή απόβλητα (στερεά ή υγρά). 6.5 Να υπάρχει ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού, συνδεόμενο καταλλήλως με αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης. 6.6 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 6.7 Το προσωπικό της επιχείρησης πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για τη διαχείριση τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων και για την αντιμετώπιση ατυχημάτων. 6.8 Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να τηρεί βιβλίο παρακολούθησης εισερχομένων / εξερχόμενων επικινδύνων αποβλήτων, στο οποίο θα αναγράφονται οι ποσότητες των αποβλήτων που διακινούνται από την επιχείρηση, η κατηγορία, τα χαρακτηριστικά, η προέλευση τους, η ημερομηνία καταχώρησης και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά τα απόβλητα. Τις πληροφορίες αυτές θα αποστέλλει στην αδειοδοτούσα αρχή και στην Υπηρεσία μας τον μήνα Φεβρουάριο κάθε χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 11, παρ. 4, εδάφ.(γ) της ΚΥΑ 13588/725/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3, παρ. 2, της ΚΥΑ 8668/2007 και το άρθρο 12 της ΚΥΑ 50910/2727/ Οι φορτοεκφορτώσεις προϊόντων να γίνονται μόνο σε χώρους που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί να είναι τσιμεντοστρωμένοι (ράμπες στάθμευσης κατά την φορτοεκφόρτωση) Η διαχείριση αποβλήτων που ανήκουν στη κατηγορία των ειδικών ρευμάτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α) και των αντίστοιχων Προεδρικών Διαταγμάτων {Ελαστικά ΠΔ 109/04 (ΦΕΚ 75Α/5-3-04), μεταχειρισμένων συσσωρευτών ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ 1625Β/ ), αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 82Α/5-3-04)} και ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312Β/ ) {απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις} Απαγορεύεται να πραγματοποιούνται στη δραστηριότητα εργασίες πέραν αυτών που αναφέρονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ Να οριστεί υπεύθυνος για τη παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσης Απόφασης, με ειδικότητα όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 274/97 (ΦΕΚ 125 Α ) Αν από την συγκεκριμένη δραστηριότητα προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος με υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου, θα εφαρμοστεί το άρθρο 17 τη ΚΥΑ 13588/725/2006, σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν περί επιβολής κυρώσεων Το συνεργείο οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, βιβλία καταγραφής στοιχείων κλπ), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του συνεργείου Σε περίπτωση που με νεότερες νομοθετικές διατάξεις η εν λόγω δραστηριότητα δεν θα επιτρέπεται στον συγκεκριμένο χώρο, η επιχείρηση θα πρέπει να μετεγκατασταθεί Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται μόνο στις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη κανονική λειτουργία της μονάδας, δεν αφορά θέματα ασφάλειας και ατυχημάτων και δεν απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωση εφοδιασμού της με άλλες Άδειες που τυχόν προβλέπονται από τη κείμενη Νομοθεσία Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στην υποβληθείσα μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα Απόφαση και εφόσον δεν παραβιάζουν την εκάστοτε ισχύουσα σχετική Νομοθεσία, τις Κοινοτικές Οδηγίες και Κανονισμούς, καθώς και τους Διεθνείς Κανονισμούς Η επιχείρηση υποχρεούται: - να επιτρέπει την είσοδο στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 13

14 - να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημα των αρμοδίων αρχών για χορήγηση στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος - να συμμορφώνεται σε συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος, ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί στην Μ.Π.Ε., οι αρμόδιες Υπηρεσίες μπορούν να επιβάλουν πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή να μεταβάλουν τους αρχικούς Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα αναφερόμενα στις σχετικές Άδειες των αρμόδιων Υπηρεσιών καθώς και οι παρόντες Περιβαλλοντικοί Όροι. Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι και οι δεσμεύσεις της με ΑΠ: 8289/ Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της ΔΙΠΕΧΩ της Α.Δ.Μ.Θ. Χρονικό διάστημα ισχύος της Απόφασης Ε.Π.Ο. Η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ισχύει για 10 χρόνια από την έκδοσή της με την προϋπόθεση ότι θα ισχύουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. και δεν έρχονται σε αντίθεση με τα όσα ορίζει η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Μεταβολή βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών της δραστηριότητας, όπως αυτά περιγράφονται στην Μ.Π.Ε., με τους όρους και περιορισμούς της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί στην Μ.Π.Ε., η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. μπορεί να επιβάλει πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή να μεταβάλει τους αρχικούς. 7 Άρση της παρούσας απόφασης είναι δυνατόν να γίνει εάν κατά τη κατασκευή και λειτουργία της μονάδας προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι υφιστάμενοι σύμφωνα με το άρθρο 2 (παρ. 8) του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/ ). 8 Η εφαρμογή των παραπάνω Περιβαλλοντικών Όρων και περιορισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της μονάδας. 9 Η παρούσα χορηγείται ανεξάρτητα από τυχόν άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις ή άδειες συναρμοδίων φορέων και υπηρεσιών και δεν επέχει θέση νομιμοποίησης πολεοδομικών παραβάσεων. Ειδικοί όροι Η εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. καθώς και η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του εργοστασίου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η εφαρμογή των ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της δραστηριότητας. Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων, η εκτέλεση εργασιών καθ υπέρβαση των όρων και προϋποθέσεων της Απόφασης Ε.Π.Ο. και των όσων αναφέρονται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. και η πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος συνεπάγονται κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86 όπως αυτός ισχύει σήμερα, πέρα από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 14

15 Η Απόφαση Ε.Π.Ο. δεν απαλλάσσει τον υπεύθυνο του εργοστασίου να εφοδιαστεί και με άλλες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η Πρόεδρος της Mητροπολιτικής Επιτροπής της M.Ε. Θεσσαλονίκης Τα Μέλη Ιωάννα Τζάκη (όπως αναφέρονται ανωτέρω) 15

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα