ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2008

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ ΓΕΝΙΚΑ σελ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ σελ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ σελ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Crew Wages) σελ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (Crew Victualling) σελ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (Crew Travelling) σελ ΔΙΑΦΟΡΑ (Crew Other) σελ. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΑ /ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ σελ. 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΥΛΙΚΑ σελ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (Deck stores) σελ ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΣ (Engine stores) σελ ΔΙΑΦΟΡΑ (Other stores) σελ. 33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ σελ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (Spare parts) σελ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (Forwarding) σελ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (Maintenance) σελ. 41 Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 2

3 5.4. ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ (Dry-docking-Special Survey) σελ. 42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ σελ. 46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ σελ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Stuff salaries) σελ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Office expenses) σελ ΔΙΑΦΟΡΑ (Other) σελ. 56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΠΑΝΕΣ σελ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΑΣ (Flag expenses) σελ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Communication) σελ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Sundry expenses) σελ. 61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ σελ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ & ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ σελ. 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ σελ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ. 68 ΠΙΝΑΚΕΣ / ΚΛΙΜΑΚΕΣ σελ. 69 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ σελ. 95 Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 3

4 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρόσφατη βαθύτατη κρίση της παγκόσμιας ναυτιλίας και η κατάρρευση των ναύλων καθιστά επιτακτική την ανάγκη ελαχιστοποίησης του κόστους λειτουργίας των πλοίων, χωρίς βέβαια να επηρεάζεται ούτε κατ ελάχιστο η ασφάλειά τους ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας πραγματοποιήθηκε για να καταγράψει συστηματικά τις λειτουργικές δαπάνες ενός ποντοπόρου φορτηγού πλοίου μικρού μεγέθους 1 και να εξετάσει τις δυνατότητες μείωσής τους. Όπως είναι ευρέως γνωστό στην λογιστική - και ιδιαίτερα στην ναυτιλιακή λογιστική - υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις, για μία σειρά από θέματα όπως : - Πότε μία δαπάνη λογίζεται ως λειτουργική ή προσαυξάνει την αξία του πλοίου. - Πότε ένα συγκεκριμένο έξοδο καταγράφεται σε μία συγκεκριμένη κατηγορία ή θα έπρεπε να χρεωθεί σε μία άλλη ή να επιμερισθεί σε περισσότερες κ.ο.κ. 1 Ποντοπόρα πλοία μικρού μεγέθους. Με βάση τα αποδεκτά Standards χωρισμού φορτηγών πλοίων σε κατηγορίες ( Bulk Carriers, Tunkers, Dry Cargo, Container, RoRo, Reefer κ.α. ), επιλέξαμε την πιο συνηθισμένη κατηγορία η οποία είναι τα Dry Cargo d.w.t. αφού αριθμεί σχεδόν πλοία συνολικής χωρητικότητας 50 εκατ. D.W.T. Παράλληλα θεωρήσαμε ως αντιπροσωπευτικό δείγμα πλοίο ηλικίας 10 ετών κινεζικής κατασκευής με πλήρωμα Έλληνα πλοίαρχο και πρώτο μηχανικό και όλο το υπόλοιπο Φιλιππινέζοι. Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 4

5 - Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν μία δαπάνη πραγματοποιήθηκε για συγκεκριμένο σκοπό ( π.χ. φόρτωση πλοίου ) και δεν είναι περισσότερο λειτουργική από μία άλλη, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως λειτουργική υπό προϋποθέσεις π.χ. υπερωρίες πληρώματος. - Ποια η διαχωριστική γραμμή των πραγματικών λειτουργικών δαπανών από τις δαπάνες ανάγκης ή προσαρμογής, π.χ. η αγορά νερού ή λιπαντικών από ακριβότερη περιοχή και εν γνώση μας επειδή θέλαμε να πάρουμε περισσότερο φορτίο και κατ επέκταση υψηλότερο ναύλο. - Με ποια λογική τα έξοδα διαχείρισης επιβαρύνουν το συγκεκριμένο πλοίο. - Πώς θα πρέπει να λογισθεί το Special Survey ή ο δεξαμενισμός ενός πλοίου. - Είναι τα καύσιμα (Bunkers), λειτουργική δαπάνη; Υπό ποιές προϋποθέσεις; Ποιά η ενδεδειγμένη μέθοδος κοστολόγησής τους; (FIFO LIFO AVERAGE ). Θεωρώντας ότι αυτά είναι μόνο μερικά από χρονίζοντα δύσκολα 2 προβλήματα ναυτιλιακής λογιστικής κοστολόγησης θα προσπαθήσουμε να ξεδιπλώσουμε το κουβάρι των Running Expenses έχοντας στο μυαλό μας ότι αρκετοί συνάδελφοί μας εύλογα θα έχουν διαφορετική άποψη για κάποια επιμέρους θέματα. Από τα προηγούμενα καθίσταται σαφές ότι η σημαντική καινοτομία της ερευνητικής αυτής εργασίας είναι η παρουσίαση μιας ευρύτατης σειράς ιστορικών και λογιστικών στοιχείων για τη συγκέντρωση και την τεκμηρίωση της αξιοπιστίας των οποίων αναλώθηκε σημαντική προσπάθεια και χρόνος. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνητικών εργασιών στο χώρο της Ναυτιλίας επικεντρώνεται στη διερεύνηση θεωρητικών κυρίως στοιχείων χωρίς να υπεισέρχονται σε εξέταση των πραγματικών δεδομένων και των λόγων που τα προκάλεσαν. Επίσης δεν λαμβάνουν υπόψη ιδιαιτερότητες λόγω διαφορετικής εθνικόττητας πληρωμάτων και τρόπου διοίκησης από τη διαχειρίστρια εταιρεία. 2 Δύσκολα προβλήματα : Αναφερόμαστε κυρίως σε απόψεις που είναι εκ διαμέτρου αντίθετες ακόμη και μέσα σε μία εταιρεία π.χ. πού χρεώνονται οι δαπάνες χρηματοδότησης, το κυκλικό ταξίδι, η λογική των voyage result, η απόσβεση κ.τ.λ. Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 5

6 1.3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ Ο προϋπολογισμός μηδενικής βάσης αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση κατάρτισης προϋπολογισμού. Πρωτοεμφανίστηκε στη δεκαετία του 60 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως μαρτυρά και ο τίτλος του, αναφέρεται σε εξέταση όλων των συνιστωσών μεγεθών του από μηδενική βάση. Δηλ. το κάθε ποσό που τον απαρτίζει έχει αιτιολογία, συγκεκριμένο σκοπό και είναι απόλυτα συσχετισμένο με τις πραγματικές ανάγκες της χρήσης που εξετάζει. Δεν υπεισέρχεται σε προηγούμενες χρήσεις και αγνοεί συνήθειες. Τα στάδια υλοποίησής του συνοψίζονται στα κάτωθι: 1. Αναγνώριση των μονάδων τομέων αποφάσεων (decision units) 2. Καθορισμός των αντικειμενικών στόχων (setting objectives) 3. Ανάπτυξη και οριοθέτηση των πακέτων αποφάσεων (decision packages) 4. Ιεράρχηση των πακέτων αποφάσεων (ranking the decision packages) 5. Διαπραγμάτευση και έγκριση του προϋπολογισμού 6. Έλεγχος του προϋπολογισμού Είναι πολύ σημαντικό να ορισθούν οι μονάδες τομείς αποφάσεων γιατί ουσιαστικά θα είναι και οι υπεύθυνοι υλοποίησης του προϋπολογισμού. Παράλληλα ο ορισμός εφικτών στόχων και η ιεράρχηση αναγκών είναι καθοριστικά για τη σωστή κατάρτισή του. Όπως κάθε νέο σύστημα προσέγγισης κόστους, έτσι και ο προϋπολογισμός μηδενικής βάσης έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στα πλεονεκτήματα θα αναφέρουμε : 1. Την βοήθεια που προσφέρει στα στελέχη για το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων, αφού τους προσφέρει τεκμηριωμένα πακέτα και εναλλακτικά σενάρια. 2. Εύκολη διαδικασία ελέγχου, εστιασμένη σε συγκεκριμένα σημεία. 3. Προσαρμογή σε νέα δεδομένα, νέες συνήθειες βασισμένες σε πραγματικές ανάγκες και όχι συνήθειες. Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 6

7 4. Γρήγορη αλλαγή στόχων, ανακατανομή πόρων σε διάφορα επίπεδα δραστηριότητας. 5. Υποχρεωτική συνεργασία και επικοινωνία τμημάτων, αφού απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση αποφάσεων. 6. Αξιολόγηση στελεχών σε διάφορα επίπεδα και με συγκεκριμένα στοιχεία. 7. Προώθηση νέων ευκαιριών και κατάργηση μη αναγκαίων δραστηριοτήτων. Στα μειονεκτήματα θα αναφέρουμε : 1. Την χρονοβόρα διαδικασία που περιλαμβάνει ανάπτυξη, αιτιολόγηση, ιεράρχηση των πακέτων αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας. 2. Απροθυμία συνεργασίας εργαζομένων 3. Αδυναμία στελεχών να αιτιολογήσουν αποτελεσματικά σημαντικές αποφάσεις και εναλλακτικά σχέδια δράσης. 4. Ανέφικτη αλλαγή νοοτροπίας κυρίως των παλαιών στελεχών 5. Υψηλό κόστος κατάρτισής του, αφού κάθε χρόνο θα πρέπει να συντάσσεται εξ αρχής ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε κεφάλαιο εξετάζει μία ομάδα συγγενών δαπανών και αφού προσπαθεί να πληροφορήσει τον αναγνώστη για το τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη ομάδα προσεγγίζει κοστολογικά το ετήσιο ύψος αυτής και κατ επέκταση το ημερήσιο ( Daily Running Cost ). Ταυτόχρονα επιχειρεί να διασταυρώσει ή να ελέγξει το αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές όπως στατιστικά στοιχεία, ιστορικά δεδομένα, διεθνείς συμβάσεις, επιχειρηματική πρακτική, επιστημονική ανάλυση. Τα αποτελέσματα μεταφέρονται σε πίνακα για να μπορούν να σχολιασθούν συγκεντρωτικά και να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Νόμισμα υπολογισμού έχει τεθεί το δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. $) διότι χρησιμοποιείται από το μεγαλύτερο τμήμα της παγκόσμιας ναυτιλίας. Ελπίζω ότι η προσπάθεια αυτή θα βοηθήσει όσους ασχολούνται με αυτό τον χώρο και θα δώσει και μία άλλη διάσταση στις αναζητήσεις τους. Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 7

8 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Όπως αναφέρθηκε και στον πρόλογο, για λόγους κοστολογικούς επιλέχθηκε πλοίο συγκεκριμένων προδιαγραφών και αντίστοιχα πληρώματα συγκεκριμένων εθνικοτήτων. Έτσι με βάση τα ανωτέρω δημιουργήθηκε η σύνθεση πληρώματος (Crew List), η οποία περιλαμβάνει τις κάτωθι ειδικότητες : Α/Α Ειδικότητα (Rank) Εθνικότητα 1. Πλοίαρχος Master / Captain Έλληνας 2. Υποπλοίαρχος Chief Officer Φιλιππινέζος 3. Ανθυποπλοίαρχος 2 nd Mate Φιλιππινέζος 4. Ανθυποπλοίαρχος 2 nd Mate Φιλιππινέζος 5. Α' Μηχανικός 1 st Engineer Έλληνας 6. Β' Μηχανικός 2 nd Engineer Φιλιππινέζος 7. Γ' Μηχανικός 3 rd Engineer Φιλιππινέζος 8. Ηλεκτρολόγος 3 Electrician Φιλιππινέζος 9. Ναύκληρος Bosun Φιλιππινέζος 10. Ναύτης A/B Φιλιππινέζος 11. Ναύτης A/B Φιλιππινέζος 12. Ναύτης A/B Φιλιππινέζος 13. Ναυτόπαις O/S Φιλιππινέζος 3 Ηλεκτρολόγος : Επειδή τα σύγχρονα πλοία έχουν κλειστό μηχανοστάσιο και δεν χρειάζεται βάρδια από δεύτερο 2 nd Engineer, οι περισσότερες εταιρείες προτιμούν ηλεκτρολόγο / ηλεκτρονικό, δεδομένου ότι το πλοίο έχει πλέον ανάγκη από τέτοιου είδους ειδικότητα λόγω των σύγχρονων συστημάτων φόρτωσης, πλοήγησης, ασφάλειας, επικοινωνίας κ.λ. Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 8

9 14. Ναυτόπαις O/S Φιλιππινέζος 15. Ναυτόπαις O/S Φιλιππινέζος 16. Λαδάς/Καθαριστής 4 Oiler/Wiper Φιλιππινέζος 17. Καθαριστής Wiper Φιλιππινέζος 18. Καθαριστής Wiper Φιλιππινέζος 19. Μάγειρας Cook Φιλιππινέζος 20. Καμαροτάκι Ass.Cook/Steward 5 Φιλιππινέζος Η συγκεκριμένη σύνθεση καλύπτει τις ανάγκες γέφυρας (κατάστρωμα) και μηχανής όσο αφορά τις τρεις ημερήσιες βάρδιες. Ο τρόπος που θα υπολογισθεί το κόστος μισθοδοσίας τους θα βασισθεί στα εξής τρία σενάρια : 1 ο Σενάριο : Λογικού Κόστους Είναι αυτό που συνήθως επικρατεί στην πλειονότητα των πλοίων. Κλειστοί προσυμφωνημένοι μισθοί με μικρό αριθμό υπερωριών, βάσει των μισθών της I.L.O. (International Labor Organization). 2 ο Σενάριο : Minimum Κόστους Είναι αυτό που θα ήθελε ο κάθε πλοιοκτήτης. Κάποιες φορές αυτό είναι εφικτό κάποιες άλλες είναι ανέφικτο διότι εξαρτάται από την σημαία επιλογής αλλά και την εθνικότητα των πληρωμάτων (Έλληνες, σχετικά ακριβοί Βόρειοι Ευρωπαίοι, πολύ ακριβοί Ουκρανοί Ρουμάνοι, φθηνότεροι αλλά με προβλήματα, Φιλιππινέζοι, φθηνοί αλλά περιορισμένης δυνατότητας, ομοίως Ινδοί, Πακιστανοί κ.α.) 4 Λαδάς / Καθαριστής : Αν και αρκετοί μηχανικοί υποστηρίζουν ότι καλύτερα να έχεις λαδάδες αντί καθαριστές εν τούτοις το κλειστό μηχανοστάσιο και οι αυτοματισμοί, μας δίνουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε 2 τουλάχιστον καθαριστές που είναι χαμηλότερου κόστους. 5 Σε πλοία με ελληνική σημαία και με πλήρωμα αρκετών Ελλήνων, η ύπαρξη βοηθού μαγείρου ήταν μάλλον απαραίτητη. Με Φιλιππινέζους αρκεί η ύπαρξη ενός χαμηλόμισθου βοηθού γενικών καθηκόντων (κουζίνας και καμπινών πληρώματος ). Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 9

10 3 ο Σενάριο : I.T.F. Μισθοί βάσει της Ι.Τ.F. ( International Trade Federation ). Προβλέπει υψηλούς μισθούς ιδίως σε ορισμένες ειδικότητες κατώτερου πληρώματος. Συνήθως δεν εφαρμόζεται παρά μόνο όταν οι πλοιοκτήτες είναι αναγκασμένοι λόγω επίσκεψης του πλοίου σε συγκεκριμένες περιοχές όπως Αυστραλία, Σκανδιναβικά κράτη, Ιρλανδία κ.λ. όταν το πλήρωμα καταγγείλει τη σύμβασή του στους εκπροσώπους/επιθεωρητές της I.T.F.. Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία θεωρεί ως απαραίτητους τους μισθούς της I.T.F. για να ναυτολογήσει ο πλοιοκτήτης, ως πλήρωμα, Έλληνα. Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 10

11 2.1. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ( Crew Wages ) 1 ο Σενάριο : Λογικού Κόστους I.L.O. (σε U.S. $) Α/Α Ειδικότητα Συνολικό Μηνιαίο Κόστος Ετήσιο Κόστος Ημερήσιο Κόστος 1. Πλοίαρχος 8.000, ,00 263,00 2. Υποπλοίαρχος 3.500, ,00 115,00 3. Ανθυποπλοίαρχος 2.200, ,00 72,00 4. Ανθυποπλοίαρχος 2.000, ,00 66,00 5. Α' Μηχανικός 7.800, ,00 256,00 6. Β' Μηχανικός 3.400, ,00 111,00 7. Γ' Μηχανικός 1.900, ,00 62,00 8. Ηλεκτρολόγος 2.000, ,00 66,00 9. Ναύκληρος 1.400, ,00 46, Ναύτης 1.200, ,00 40, Ναύτης 1.200, ,00 40, Ναύτης 1.200, ,00 40, Ναυτόπαις 850, ,00 28, Ναυτόπαις 850, ,00 28, Ναυτόπαις 850, ,00 28, Λαδάς 1.200, ,00 40, Καθαριστής 850, ,00 28, Καθαριστής 850, ,00 28, Μάγειρας 1.500, ,00 49, Καμαροτάκι 800, ,00 26,00 Σύνολα , , ,00 6 Third Officer ( 3/0) αντί Ανθυποπλοίαρχου 7 Έλληνας πλοίαρχος και Α Μηχανικός Παρατηρήσεις Τέταρτος Μηχανικός αντί Τρίτος Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 11

12 2 ο Σενάριο : Minimum Κόστους minimum I.L.O. ( σε U.S. $ ) Α/Α Ειδικότητα Συνολικό Μηνιαίο Κόστος Ετήσιο Κόστος Ημερήσιο Κόστος 1. Πλοίαρχος 4.000, ,00 132,00 2. Υποπλοίαρχος 2.100, ,00 69,00 3. Ανθυποπλοίαρχος 1.800, ,00 59,00 4. Ανθυποπλοίαρχος 1.800, ,00 59,00 5. Α' Μηχανικός 3.800, ,00 126,00 6. Β' Μηχανικός 2.100, ,00 69,00 7. Γ' Μηχανικός 1.800, ,00 59,00 8. Ηλεκτρολόγος 1.800, ,00 59,00 9. Ναύκληρος 1.200, ,00 40, Ναύτης 1.000, ,00 33, Ναύτης 1.000, ,00 33, Ναύτης 1.000, ,00 33, Ναυτόπαις 720, ,00 23, Ναυτόπαις 720, ,00 23, Ναυτόπαις 720, ,00 23, Λαδάς 1.100, ,00 37, Καθαριστής 720, ,00 23, Καθαριστής 720, ,00 23, Μάγειρας 1.700, ,00 57, Καμαροτάκι 720, ,00 23,00 Σύνολα , , ,00 9 Ο πλοίαρχος και το υπόλοιπο πλήρωμα Φιλιππινέζοι. 10 Ο υποπλοίαρχος και ο ανθυποπλοίαρχος έχουν δίπλωμα G.O. Παρατηρήσεις Δεν περιλαμβάνονται αμοιβές για έκτακτες εργασίες Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 12

13 3 ο Σενάριο : Υψηλού κόστους I.T.F. ( σε U.S. $ ) Α/Α Ειδικότητα Συνολικό Μηνιαίο Κόστος Ετήσιο Κόστος Ημερήσιο Κόστος 1. Πλοίαρχος 5.000, Υποπλοίαρχος 3.200, Ανθυποπλοίαρχος 2.600, Ανθυποπλοίαρχος 2.600, Α' Μηχανικός 4.700, Β' Μηχανικός 3.200, Γ' Μηχανικός 2.600, Ηλεκτρολόγος 2.600, Ναύκληρος 1.800, Ναύτης 1.500, Ναύτης 1.500, Ναύτης 1.500, Ναυτόπαις 1.100, Ναυτόπαις 1.100, Ναυτόπαις 1.100, Λαδάς 1.500, Καθαριστής 1.100, Καθαριστής 1.100, Μάγειρας 1.800, Καμαροτάκι 1.000, Σύνολα , , ,00 12 Όλο το πλήρωμα είναι Φιλιππινέζοι. Αν πλοίαρχος και Α Μηχανικός ήταν Έλληνες, τότε θα είχαμε επιπλέον ετήσιο κόστος $ ή 200$ ημερησίως. 13 Δεν έχουμε διαφοροποίηση στους αξιωματικούς γέφυρας μηχανής πλην του Πλοιάρχου Α Μηχανικού. 14 Ο Ηλεκτρολόγος έχει ίση αμοιβή με τον Γ Μηχανικό Παρατηρήσεις Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 13

14 2.2. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ( Crew Victualling ) Στην δεκαετία του 70 ήταν το αγαπημένο «τμήμα» αρκετών εφοπλιστών κυρίως Χιακής καταγωγής οι οποίοι ως καπετάνιοι στο ξεκίνημά τους, γνώριζαν με κάθε λεπτομέρεια τις διατροφικές συνήθειες των ναυτικών και έπαιζαν στην κυριολεξία στα δάχτυλά τους όλο το σύστημα τροφοδοσίας πλοίων. Γνώριζαν τους προμηθευτές, τις παγίδες, τα λιμάνια και το περιβάλλον τους, το τι και πόσο τρώει κάθε ναυτικός Έλληνας, αλλοδαπός κ.λ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μειώνεται δραστικά το κόστος και σε συνδυασμό με άλλα γεγονότα όπως, μείωση αριθμού ναυτικών ανά πλοίο -λόγω τεχνολογίας, ελεύθερος ανταγωνισμός, η συγκεκριμένη δαπάνη να μην αποτελεί πλέον πονοκέφαλο. Ο υπολογισμός του κόστους τροφοδοσίας θα γίνει με δύο μεθόδους : - Η πρώτη με βάση τις αναγκαίες ημερήσιες καταναλώσεις ανά ναυτικό, όπως αυτές προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις. - Η δεύτερη με βάση τις στατιστικές μηνιαίες καταναλώσεις από διάφορα πλοία. Ως τιμές αναφοράς για κάθε προϊόν θα πάρουμε το μέσο όρο τιμής τεσσάρων περιοχών : i. Περιοχή Μισισιπή ii. iii. iv. Περιοχή Άμστερνταμ Περιοχή Σιγκαπούρης Περιοχή Νότιας Αφρικής Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 14

15 Κόστος Τροφοδοσίας με βάση τις ημερήσιες καταναλώσεις Η Ελληνική σημαία προβλέπει με σχετική ακρίβεια τις ποσότητες που δικαιούται κάθε ναυτικός σε πολλά είδη τροφής. Με δεδομένο όμως ότι οι διατροφικές συνήθειες είναι διαφορετικές για κάθε λαό και καθώς θεωρήσαμε συγκεκριμένο τύπο πληρώματος, καταλήξαμε σε μερικές βασικές παραδοχές. Ο Φιλιππινέζος ναυτικός θέλει ημερησίως 300 τουλάχιστον γραμμάρια ρύζι, και 0.5 kg κρέας (κρέας νοείται και το κοτόπουλο και το ψάρι ). Αν προσθέσουμε αναψυκτικό, σαλάτα, φρούτο και πρωινό, τότε έχουμε : Είδος Ποσότητα Τιμή Ημερήσιο κόστος σε U.S $ Ρύζι kg Κρέας kg 4 * 2.00 Μπύρα - Αναψυκτικό Σαλάτα - Φρούτο 1.00 Πρωινό 0.50 Διάφορα 0.80 Σύνολο 5.4 * Μέση τιμή Άρα 20 ναυτικοί : 20 Χ 5.4 U.S $ = 108 U.S $ ημερησίως Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 15

16 Κόστος Τροφοδοσίας με βάση τη μηνιαία κατανάλωση πλοίου Α/Α Προϊόν Ποσότητα Μέση Τιμή U.S.$ Μηνιαίο Κόστος U.S.$ 1. Κρέας μοσχάρι χωρίς οστά 80 kg 4, Κρέας διάφορα είδη 30 kg 5, Κρέας χοιρινό - μπριζόλα 50 kg 3, Κρέας χοιρινό διάφορα μέρη 40 kg 3, Κοτόπουλο 120 kg 2, Ψάρια κατεψυγμένα 50 kg 3, Αυγά 80 kg 1, Αλλαντικά Διάφορα 40 kg Γάλα εβαπορέ 1 c/s Γάλα long life 60 kg 1, Ελαιόλαδο Ηλιέλαιο κ.λ. 60 kg 1, Ρύζι 150 kg Διάφορα ξηρά υλικά Διάφορα Σαλατικά 100 kg 2, Διάφορα Φρούτα 300 kg Αναψυκτικά Μπύρες Γλυκά 500 Σύνολο μηνιαίως Ετήσιο Κόστος : ,00 U.S. $ Ημερήσιο Κόστος : 114,00 U.S. $ Ημερήσιο κόστος ανά ναυτικό : 5,80 U.S. $ (per man per day) Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 16

17 Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 17

18 2.3. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ (Crew Travelling) Η ομάδα αυτή των δαπανών κυρίως περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια προς και από το πλοίο. Επίσης περιλαμβάνει και δαπάνες άμεσα συνδεδεμένες με την μετακίνηση αυτή του πληρώματος, όπως αμοιβές πρακτόρων, θεωρήσεις διαβατηρίων, λάντζες, ταξί, κ.τ.λ. Δεν περιλαμβάνει μετακινήσεις ( λάντζες ) του πληρώματος όταν το πλοίο βρίσκεται έξω από το λιμάνι π.χ. για ψυχαγωγία. Για λόγους υπολογιστικούς, θεωρούμε ότι οι δύο Έλληνες αξιωματικοί παραμένουν στο πλοίο 6 7 μήνες ενώ οι Φιλιππινέζοι ένα χρόνο. Άρα οι Έλληνες έχουν δύο ταξίδια το έτος, έναντι ενός των Φιλιππινέζων. Πάλι για λόγους υπολογισμού θεωρούμε ότι έχουμε τέσσερα σημεία που αλλάζουμε πληρώματα : i. Περιοχή Κόλπου Μεξικού ii. iii. iv. Περιοχή Μάγχης Περιοχή Νότιας Αφρικής Περιοχή Νοτιοανατολικής Ασίας Οι τόποι αναχώρησης και άφιξης είναι αντίστοιχα η Αθήνα και η Μανίλα. Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 18

19 Υπολογισμός κόστους εισιτηρίων Αθήνα Περιοχές αναφοράς 2 εισιτήρια ετησίως, με επιστροφή αντικαταστάτη, 2 φορές το χρόνο Μανίλλα 2 Χ 2 Χ 2 Χ 500 U.S. $ U.S. $ Περιοχές αναφοράς 18 εισιτήρια ετησίως, με επιστροφή αντικαταστάτη, 1 φορά το χρόνο 18 Χ 2 Χ 500 * U.S. $ U.S. $ Έξοδα πρακτόρων κ.τ.λ. 100 U.S. $ ανά άτομο Ανακεφαλαίωση Εισιτήρια Ελλήνων 4,000 Εισιτήρια Φιλιππινέζων 1 8,000 Πρακτοριακά διάφορα 2,000 Σύνολο 24, Η τιμή 500 U.S. $ είναι ο μέσος όρος τιμής ενός απλού εισιτηρίου προς και από τις περιοχές αναφοράς, προς και από τις αφετηρίες ( Αθήνα Μανίλα ), σε κανονικές συνθήκες και αφού ελήφθησαν και οι πιθανές περιπτώσεις ομαδικών εισιτηρίων. Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 19

20 2.4. ΔΙΑΦΟΡΑ (Crew Other) Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται : α) Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη - Crew Medical Expenses Συνίσταται σε τρεις επιμέρους ομάδες δαπανών : - Τις αρχικές ιατρικές εξετάσεις πληρώματος (Initial Medical Examination ) - Τις αγορές φαρμακευτικού υλικού - Τις δαπάνες ασθενειών ή ατυχημάτων που δεν καλύπτονται από το P&I club ή άλλη επιπρόσθετη ασφάλεια. β) Πρακτορικές Δαπάνες Συνίσταται σε τρεις επιμέρους ομάδες δαπανών : - Την μηνιαία αμοιβή του πράκτορα Crew Agent - Τις δαπάνες συλλογής πληρώματος (εκδόσεις πιστοποιητικών καταλληλότητας, δικαιώματα, τέλη, διάφορες δαπάνες βάση συμφωνίας κ.τ.λ. ) - Τις δαπάνες σχετικές με διανομή εμβασμάτων, προμήθειες συμβάσεων, διεκπεραίωση υποθέσεων κ.τ.λ. γ) Διάφορες δαπάνες πληρώματος Ό,τι δεν περιλαμβάνεται στις ανωτέρω δύο κατηγορίες. Ενδεικτικά τέτοιες δαπάνες είναι : - Έξοδα πληρώματος στα λιμάνια ( λάντζες, πρακτοριακά ) - Θεωρήσεις διαβατηρίων - Εμβόλια ( θεωρούνται και ιατρικές δαπάνες ) Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 20

21 Τρόπος υπολογισμού Ως καλύτερος τρόπος προσέγγισης τέτοιων δαπανών θεωρείται η εφαρμοσμένη στην πράξη πολιτική ναυτιλιακών εταιρειών να προκαθορίζουν αμοιβές ανά ναυτικό. Την ίδια μέθοδο θα ακολουθήσουμε και εμείς με βάση στατιστικά δεδομένα πέντε ναυτιλιακών εταιρειών. Όπου δεν υπάρχει συγκριτικό στοιχείο π.χ. ατυχήματα, θα λειτουργήσουμε υποχρεωτικά με βάση την εμπειρία των υπευθύνων του τμήματος πληρωμάτων των ναυτιλιακών γραφείων. Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 21

22 Υπολογισμός διαφόρων δαπανών πληρώματος σε ετήσια βάση α) Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες Crew Medical Expenses Αρχικές ιατρικές δαπάνες Χ 100 $ = μέλη (22 επισκέψεις) 16 Αγορά ιατροφαρμακευτικών υλικών 50 τουλάχιστον βασικά είδη δύο φορές το χρόνο Συνολικό ύψος δαπάνης = Ατυχήματα Ασθένειες Μία περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας ετησίως Δαπάνη που δεν καλύπτει η ασφάλεια 17 = Επισκέψεις σε γιατρό κ.τ.λ. = Σύνολο 12, Θεωρούμε ότι οι Έλληνες αξιωματικοί εργάζονται 6 7 μήνες το χρόνο, άρα δύο επιπλέον προσλήψεις 17 Σε πολλές περιπτώσεις το deductible διαφέρει, συνήθως όμως κυμαίνεται από 3,000 10,000 $. Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 22

23 β) Πρακτοριακές Δαπάνες Αμοιβή πράκτορα Μηνιαίως 700 U.S. $ 18 X 12 μήνες = Δαπάνες συλλογής πληρώματος Εφάπαξ 150 U.S. $ 19 X 18 μέλη 20 = Προμήθειες εμβασμάτων συμβάσεων κ.α. 1-2% στα μηνιαία εμβάσματα ύψους U.S. $ X 12 ετησίως = Διάφορες προμήθειες 20 ναυτικοί Χ 100 U.S. $ μέσο όρο = Σύνολο 16, Αποτελεί το μέσο όρο αμοιβής τριών διαφορετικών πρακτόρων πληρώματος 19 Μέσος όρος δαπάνης για αξιωματικούς και κατώτερο πλήρωμα 20 Θεωρούμε ότι δεν πληρώνουμε πράκτορα για τους Έλληνες Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 23

24 γ) Διάφορες δαπάνες Πληρώματος Έξοδα πληρώματος στα λιμάνια Πρακτοριακά. κ.λ.π. Δύο ή τρεις φορές ετησίως Θεωρήσεις διαβατηρίων Μία φορά ετησίως Χ 50 U.S. $ Διάφορες Δαπάνες Ότι δεν έχει περιληφθεί μέχρι τώρα Σύνολο 4, Αναφερόμαστε σε δαπάνες που λόγω της θέσης του πλοίου στον ευρύτερο χώρο του λιμανιού χρειάζεται μεταφορικό μέσο για να εξυπηρετηθεί το πλήρωμα 22 Αρκετά κράτη κυρίως της Αμερικής επιβάλλουν την visa στο πλήρωμα για λόγους ασφαλείας Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 24

25 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ SUMMARY ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ Μισθοδοσία , ,00 Τροφοδοσία ,00 114,00 Μετακίνηση ,00 66,00 Διάφορα ,00 90,00 Σύνολο , ,00 Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 25

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Ο όρος μηχανέλαια ( Lubricants ) που έχει επικρατήσει από την δεκαετία του 70, αναφέρεται σε τρεις μεγάλες ομάδες λιπαντικών που χρησιμοποιεί το πλήρωμα για να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τις κύριες μηχανές ή τους μηχανισμούς που ευρίσκονται στο πλοίο. Η πρώτη ομάδα είναι τα μηχανέλαια της κύριας μηχανής, αυτής δηλαδή που κινεί το πλοίο. Η δεύτερη ομάδα είναι τα μηχανέλαια των ηλεκτρομηχανών, αυτών που παρέχουν ηλεκτρισμό. Συνήθως τα φορτηγά πλοία έχουν τουλάχιστον τρεις ηλεκτρομηχανές για λόγους ασφαλείας. Η ηλεκτρομηχανή λειτουργεί, όπως είναι φυσικό, 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το χρόνο, σε αντίθεση με την κύρια μηχανή που δεν λειτουργεί όταν το πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι. Η τρίτη ομάδα είναι τα λιπαντικά που χρησιμοποιούνται για τους μηχανισμούς φόρτωσης ( βίντσια ). Είναι ακριβότερα από αυτά της μηχανής και έχουν πολλούς διαφορετικούς τύπους αναλόγως των συστημάτων φόρτωσης. Επίσης στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται και τα λιπαντικά που χρησιμοποιούνται στις αντλίες, στις μηχανικές πόρτες και στο ανοιγο-κλείδωμα αμπαριών (McGregor). Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 26

27 Τρόπος υπολογισμού κόστους α) Μηχανέλαια κυρίως μηχανής Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η κύρια μηχανή λειτουργεί μόνο όταν το πλοίο κινείται. Στατιστικά οι μέρες πλεύσης είναι ετησίως, αναλόγως φορτίων, ναυλώσεων, λιμανιών κ.τ.λ. Το κόστος θα προσεγγιστεί με βάση τις προδιαγραφές των κατασκευαστών της μηχανής. Για λόγους ευκολίας θα πάρουμε τρεις τύπους μηχανών που είναι αρκετά διαδεδομένες στην ναυτιλία, την Pielstic, την MAN και την Sulzer. β) Μηχανέλαια ηλεκτρομηχανών Όπως και στην κύρια μηχανή το κόστος θα προσεγγισθεί με βάση τις προδιαγραφές των κατασκευαστών ηλεκτρομηχανών. Με την ίδια λογική θεωρούμε ως αντιπροσωπευτικά δείγματα δύο τύπους ηλεκτρομηχανών, την WARTSILA και την YANMAR. γ) Λιπαντικά συστημάτων φόρτωσης Ως καλύτερο τρόπο υπολογισμού αυτής της ομάδας λιπαντικών, επειδή όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως υπάρχει πολυμορφία συστημάτων φόρτωσης, θα πάρουμε στατιστικές καταναλώσεις λιπαντικών από τρία πλοία διαφορετικών εταιρειών. Στη συγκεκριμένη ομάδα η πιθανότητα λάθους είναι πολύ μεγάλη διότι αρκετά στατιστικά στοιχεία εμπεριέχουν μη φυσιολογικές καταναλώσεις λόγω βλαβών, διαρροών κ.τ.λ. Αναγκαστικά θα επαληθεύσουμε τις καταναλώσεις με την γνώση και την εμπειρία των αρχιμηχανικών των ναυτιλιακών εταιρειών. Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 27

28 Επιλογή τιμής / τιμών Όπως είναι φυσικό η τιμή ενός λίτρου διαφέρει τόσο λόγω περιοχής, όσο και λόγω εταιρείας. Επειδή οι αποκλίσεις είναι πολύ μεγάλες θα οδηγηθούμε σε μέσους όρους τιμών λαμβάνοντας υπόψη τους τιμοκαταλόγους τριών από τις μεγαλύτερες εταιρείες προμήθειας λιπαντικών παγκοσμίως, την SHELL, την B.P. και την Mobil. Υπολογισμός κατανάλωσης λιπαντικών Μηχανέλαια κυρίως μηχανής α) System oil Ετησίως 9,000 Ltr Χ 1.5 U.S. $ p. Ltr β) Cylinder oil Ετησίως 30,000 Ltr Χ 1.8 U.S. $ p. Ltr Σύνολο Μηχανέλαια ηλεκτρομηχανής α) Generator Oil Ετησίως 6,000 Ltr Χ 1.5 U.S. $ p. Ltr Λιπαντικά διάφορα α) Winches oil & other oils Ετησίως 2,000 Ltr Χ 4 U.S. $ p. Ltr Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 28

29 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ SUMMARY U.S.$ Μηχανέλαια κυρίως μηχανής ,00 Μηχανέλαια ηλεκτρομηχανής 9.000,00 Λιπαντικά διάφορα 8.000,00 Σύνολο ,00 ή ημερησίως 215 U.S. $ Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 29

30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΥΛΙΚΑ STORES Είναι συνήθως αναλώσιμα 23 τα οποία απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία του πλοίου. Χωρίζονται σε διάφορες ομάδες αναλόγως της περιοχής του πλοίου που κατευθύνονται και των υπεύθυνων μελών του πληρώματος που τα διαχειρίζονται. Η κατάταξή τους έγινε με βάση τόσο την αποδεκτή πρακτική όσο και την κατανομή κόστους τους. Σε κάθε κατηγορία υπάρχουν βασικά υλικά τα οποία συνθέτουν σημαντικό κόστος, είτε λόγω συχνής χρήσης π.χ. λαμπτήρες, χάρτες, είτε λόγω υψηλού κόστους ανά μονάδα, π.χ. συρματόσχοινα. Οι κατηγορίες που επιλέξαμε είναι : - Υλικά καταστρώματος - Υλικά μηχανής - Διάφορα Στα υλικά καταστρώματος έχουμε συμπεριλάβει και τα υλικά καμπίνας π.χ. σαπούνια, χαρτί υγείας καθώς και τη γραφική ύλη Σοβαρό θέμα προκύπτει αν η αγορά ενός αναλώσιμου υλικού, το οποίο δεν καταναλώνεται στη διάρκεια της χρήσης και παραμένει αποθηκευμένο, αποτελεί κόστος ή όχι. Οι περισσότερες εταιρείες επιλέγουν ως λογιστική πολιτική την μη ύπαρξη αποθεμάτων άρα το υλικό αυτό θεωρείται δαπάνη από την στιγμή που αγοράστηκε. Αυτό κυρίως βασίζεται στην διεθνή πρακτική, όταν ένα πλοίο πωλείται, ο αγοραστής καταβάλει επιπλέον χρήματα μόνο για τα καύσιμα και τα λιπαντικά και όχι για τα υλικά και τα τρόφιμα. 23 Δεν συμπεριλαμβάνονται τα καύσιμα Fuel Oil και Diesel Oil τα οποία θεωρούνται ως άμεσες δαπάνες ταξιδίου του πλοίου. Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 30

31 Υπολογισμός κόστους υλικών Τη δεκαετία του 90 έγινε συστηματική καταγραφή των υλικών που χρησιμοποιούνται στα φορτηγά πλοία από διάφορους οργανισμούς αλλά και από μεγάλους προμηθευτές. Πιο αξιόλογη καταγραφή, με σχετική κωδικοποίηση μάλιστα, έγινε από την BIMCO η οποία σε διώροφες εκδόσεις της έχει αναφέρει πλέον των items. Όπως είναι φυσικό εμείς θα αρκεστούμε σε είδη που χρησιμοποιούνται συχνότερα και συμμετέχουν με αξιόλογα ποσοστά στη σύνθεση του κόστους. Ως τιμή των προϊόντων αυτών θα υπολογίσουμε το μέσο όρο τιμών των τεσσάρων πιο εμπορικών περιοχών - που επιλέξαμε και στα τρόφιμα -δηλαδή στις περιοχές των εκβολών Μισισιπή, της Μάγχης, της Νοτίου Αφρικής και της Σιγκαπούρης. Επειδή σε αρκετές περιπτώσεις ακριβών υλικών π.χ. συρματόσχοινα, λαμπτήρες καταστρώματος (προβολείς), η ετήσια αγορά δεν είναι συνήθης, αναγκαστικά επιλέγουμε στατιστικά δεδομένα πλοίων με τη σύμφωνη γνώμη ειδικών. Ειδικά στα χημικά υλικά, οξυγόνο, ασετιλίνη, θα υπολογίσουμε καταναλώσεις μόνο αυτές που το πλήρωμα χρειάζεται για μικρο-επισκευές. Μεγάλες καταναλώσεις τέτοιων υλικών θεωρούνται επισκευές γιατί συνήθως γίνονται με ειδικά συνεργεία (fitters ) που επισκέπτονται το πλοίο. Το ίδιο θα κάνουμε και με τα χρώματα αφού οι μεγάλες αγορές πραγματοποιούνται συνήθως για dry-docking και special survey. Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 31

32 4.1 Υλικά καταστρώματος Deck stores - Ρούχα και εξοπλισμός εργασίας πληρώματος καταστρώματος (γάντια, φόρμες, παπούτσια κ.λ.) 1.000,00 - Σωστικά μέσα - αντικαταστάσεις αυτών που προβλέπονται από επιθεωρήσεις 3.000,00 - Υλικά καθαρισμού καταστρώματος (ηλεκτρικές σκούπες, βούρτσες, γυαλόχαρτα, άμμος, σφυριά, ξύστρες) 5.000,00 - Υλικά βοηθητικά στη φόρτωση (βίντσια, τροχαλίες, καδένες κ.ά.) 3.000,00 - Σημαίες, χάρτες, ημερολόγια, όργανα ναυσιπλοΐας, έντυπα, βιβλία ,00 - Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός καταστρώματος (λάμπες, μπαταρίες, πρίζες, καλώδια, ταινίες) 3.000,00 - Υλικά κουζίνας (πιάτα, κατσαρόλες, μαχαιροπίρουνα κ.λ.) 2.000,00 - Υλικά καμπίνας (σαπούνι, χαρτί υγείας, πετσέτες, απορρυπαντικό πλυντηρίου, σακούλες απορριμμάτων κ.λ.) 3.000,00 - Γραφική ύλη (αναλώσιμα υπολογιστών, γραφικά, χαρτί, φωτοτυπίες, fax κ.λ.) 2.000,00 - Συρματόσχοινα (μεγάλοι ή μικροί κάβοι, σύρματα φόρτωσης, σχοινιά, σπάγκοι, λάστιχα) 5.000,00 - Χρώματα και υλικά βαφής (διάφοροι τύποι χρωμάτων, διαλυτικά, καταλύτες, ρολά, πινέλα) 6.000,00 - Καδένες, αλυσίδες άγκυρας 2.000,00 - Διάφορα 3.000,00 Σύνολα U.S. $ ,00 Ε-ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σελ. 32

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ CGV ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ Δικηγόροι Νομικοί Σύμβουλοι ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Φόρος Χωρητικότητας Ναυτιλιακές Εταιρείες και Εταιρείες Διαχείρισης Πλοίων Ο Περί Εμπορικής Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο

Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Καριέρα στη Ναυτιλία Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Επαγγελματικός Σύνδεσμος Εγχώριας Ναυτιλιακής Βιομηχανίας Ιανουάριος 1989: Ίδρυση ΚΝΕ από 17 Μέλη Στόχοι: Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ HULL, LIABILITY & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ «Αρθρογραφία» ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ Του Νίκου Κλήμη Στη χώρα μας, με τα αμέτρητα νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Έδρα : Βαλαωρίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012»

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ. μελέτης : 2/2011 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τo Τμήμα Προμηθειών στη Ναυτιλιακή Επιχείρηση»

«Τo Τμήμα Προμηθειών στη Ναυτιλιακή Επιχείρηση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών «Τo Τμήμα Προμηθειών στη Ναυτιλιακή Επιχείρηση» Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου 12 Νοεμβρίου 2013 1 Organizational Structure MANAGING DIRECTOR MANAGEMENT REVIEW

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012»

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Αριθ. μελέτης : 2/11 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη.

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη. Payroll Master Το Payroll MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της Μισθοδοσίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Μαθηματικός τύπος υπολογισμού κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Μαθηματικός τύπος υπολογισμού κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α.Τ.Π.): ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 31/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 592.019,35 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πλωτοί γερανοί είναι ικανοί να πραγµατοποιήσουν ειδικές εργασίες ανέγερσης και εκφόρτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α»

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α» «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α» ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Διπλωματική Εργασία Πειραιάς, 2014 Την 19 η Δεκεμβρίου 2013, τέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων. Σαχαρίδης Γιώργος

Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων. Σαχαρίδης Γιώργος Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων Σαχαρίδης Γιώργος Πρόβλημα 1 Μία εταιρεία έχει μία παραγγελία για την παραγωγή κάποιου προϊόντος. Με τις 2 υπάρχουσες βάρδιες (40 ώρες την εβδομάδα η καθεμία) μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 21.000,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση Λογιστική Κόστους Ι 1 Εισαγωγή Η κοστολογική εργασία επικεντρώνεται στο πρόβλημα της κατανομής του κόστους στους διάφορους τομείς ή δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή Άρθρου19 Ν.1069/80 ΕΤΟΣ 2013 Τηλεθέρμανση για τους κατοίκους το περιβάλλον την εθνική οικονομία Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare / Νομική Προστασία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

«Απο το Πανεπιστημιο στις Ναυλαγορες»

«Απο το Πανεπιστημιο στις Ναυλαγορες» 4o Εργαστηριο Επιχειρηματικοτητας 10-14 Δεκεμβριου 2007 «Απο το Πανεπιστημιο στις Ναυλαγορες» Δευτερα 10/12 : Αποκτηση Πλοιου και Ροες Εσοδων 17.00 18.00 Αλκης Κορρες Naftotrade/Πανεπιστημιο Αιγαιου Εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις. Μελέτη, σχεδιασμός και εγκατάσταση, με βάση πάντα τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφαλείας

Εγκαταστάσεις. Μελέτη, σχεδιασμός και εγκατάσταση, με βάση πάντα τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφαλείας Υπηρεσίες Εγκαταστάσεις Μελέτη, σχεδιασμός και εγκατάσταση, με βάση πάντα τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφαλείας Για την εγκατάσταση νέων ανελκυστήρων, η Lift Technics μελετά, σχεδιάζει και εγκαθιστά τον ανελκυστήρα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Case Study - Galaxy ERP. Shipping Company

Case Study - Galaxy ERP. Shipping Company Case Study - Galaxy ERP Shipping Company Η Εταιρεία Ο ιδρυτής του Ομίλου Ζούρος, Νικόλας Ζούρος, στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ίδρυσε την πρώτη Ναυτική Εταιρεία, παρέχοντας λιμενικές υπηρεσίες σε πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για συντηρήσεις Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ SAFETY SECURITY 170 ETH ΕΜΠ 04/12/2007 2 Ομοιότητες-διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25.09.14. Profile Έκθεσης: Σύνολο εκθετών: 6.777 από 98 χώρες. Σύνολο εμπορικών επισκεπτών: 155.000 από 187 χώρες

Αθήνα, 25.09.14. Profile Έκθεσης: Σύνολο εκθετών: 6.777 από 98 χώρες. Σύνολο εμπορικών επισκεπτών: 155.000 από 187 χώρες ΙΑΤΡΟΥ ΛΙΟΥΓΚΑ 8 166 75, ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 9630630, 210 9690720 Fax. 210 9603142 E-mail: info@promosolution.net www.promosolution.net ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ANUGA

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Company Profile 2015 Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Η Vester ΑΕ ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμα στοιχεία του Λογαριασμού της ΔΕΗ

Χρήσιμα στοιχεία του Λογαριασμού της ΔΕΗ Χρήσιμα στοιχεία του Λογαριασμού της ΔΕΗ Μπορείτε να υπολογίσετε και μόνοι σας την κατανάλωση ή την εξοικονόμηση ενέργειας για τις συσκευές που χρησιμοποιείτε στο σπίτι σας ή που προτίθεστε να αγοράσετε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ....................................17 1.1 Προβλέψεις - Τεχνικές προβλέψεων και διοίκηση................................17 1.2 Τεχνικές προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2 η έρευνα, Ιούνιος 2005) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το 2004 καταγράφηκαν 2,152.469 διελεύσεις Τ/Κυπρίων προς τις ελεύθερες

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου Νοικιάζεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου. Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία που ζητούνται από το ερωτηματολόγιο έχουν καθοριστεί από την Eurostat και η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική σε όλη την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε την κερδοφορία ενός νέου προγράμματος. Του Φατούρου Γ. Ιωάννη, Ph.D.

Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε την κερδοφορία ενός νέου προγράμματος. Του Φατούρου Γ. Ιωάννη, Ph.D. Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε την κερδοφορία ενός νέου προγράμματος Του Φατούρου Γ. Ιωάννη, Ph.D. Σαν fitness directors καλούμαστε να αξιολογήσουμε την οικονομική επιτυχία νέων προγραμμάτων που ενσωματώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ιανουάριος 2013 1 Στόχος Έρευνας Κατάδειξη άμεσης σχέσης ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων)

Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) 1. Τρίμηνο: 1.7-30.9.2010 Α. Εκροές (Αμοιβές) 1. Παράσταση σε δικαστήριο, για ιδιώτη. Ελάχιστη αμοιβή 500. Κράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012» ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία

Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία Μάιος 2013 Η πλήρης μελέτη είναι διαθέσιμη στο http://www.bcg.gr/media - 1 - Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ναυτιλίας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΟΞΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Τα πλοία γενικού φορτίου (general cargo) μεταφέρουν ποικιλία φορτίων, όπως ξηρά / υγρά φορτία σε σάκους και δοχεία, μηχανήματα, οικοδομικά υλικά. ΠΛΟΙΑ ΨΥΓΕΙΑ Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μυλωνόπουλος / Ειδικά Θέματα Δικαίου 2014 1

Δ. Μυλωνόπουλος / Ειδικά Θέματα Δικαίου 2014 1 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΆ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ 7. Εφαρμογές Δικαίου στη Ναυτιλία Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Καθηγητής πολιτισμική διάσταση παγκοσμιοποιη

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Προς Όλους τους Συνεργάτες μας Μάρτιος 2013 ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ HOTEL STUDY 2005 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004 JBR HELLAS Business Consultants A member of Ηorwath Franchise Consulting Services Group in association with

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ο ΗΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (Συµπληρώνεται µε τη βοήθεια των οδηγιών του κεφαλαίου «Επιχειρηµατικό Σχέδιο» του βιβλίου Το Εγχειρίδιο του Μικρού Επιχειρηµατία) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας;

Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας; Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας; Συσκευές καθημερινότητας 4% Standby (Αναμονή) 6% Ζέστη & Δροσιά 22% Ψυγείο/Κατάψυξη 7% Συσκευές Κουζίνας 9% Φώτα 9% Άλλα 3% Πλύσιμο & στέγνωμα 3% Ζεστό νερό

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία :

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία : Insurance NET Η εφαρµογή Insurance Net βασίζεται σε ένα κεντρικό άξονα που αποτελείται από τα αρχεία Πελατών, Συνεργατών & Αποδείξεων. Όλες οι λειτουργίες είναι δοµηµένες επάνω στον κεντρικό άξονα των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15: Οικονομικά στοιχεία για υδρευτικά έργα

Κεφάλαιο 15: Οικονομικά στοιχεία για υδρευτικά έργα Κεφάλαιο 15: Οικονομικά στοιχεία για υδρευτικά έργα Επιμερισμός κόστους έργων Αρχικό κατασκευαστικό κόστος Δαπάνες κατασκευής (υλικά, προσωπικό, μηχανήματα, ασφάλιση) Δαπάνες εξοπλισμού Δαπάνες μελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα