Αναστόπουλος Δήμος Εποχιακή διακύμανση των μικροκλιματικών συνθηκών σε εργασιακό χώρο. Μετρήσεις θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, φωτεινής ροής και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναστόπουλος Δήμος Εποχιακή διακύμανση των μικροκλιματικών συνθηκών σε εργασιακό χώρο. Μετρήσεις θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, φωτεινής ροής και"

Transcript

1 Περιεχόμενα Αναστόπουλος Δήμος... 2 Δεμερτζίδης Νικόλαος... 3 Δίγκα Άννα... 4 Ζαρογιάννη Αικατερίνη-Μαρία... 5 Καραλή Δήμητρα... 6 Κασάπη Μαρίνα... 7 Κατηκαρίδης Αθανάσιος... 9 Κομνηνός Δημήτριος Κοσμαδάκης Ιωάννης Κουλάλη Ευδοξία Σταυρίδης Γεώργιος Φωτοπούλου Σπυριδούλα... 15

2 Αναστόπουλος Δήμος Εποχιακή διακύμανση των μικροκλιματικών συνθηκών σε εργασιακό χώρο. Μετρήσεις θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, φωτεινής ροής και ανεμορροής. Λούπα Γλυκερία Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εστιάζεται στην καταγραφή και μελέτη εποχιακών διακυμάνσεων των μικροκλιματικών συνθηκών σε εργασιακό χώρο και επικεντρώνεται στη θερμική άνεση, μετρώντας θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ταχύτητα ροής του αέρα και φωτεινής ροής μέσασε εργασιακό χώρο. Οι επιδράσεις αυτών των παραμέτρων στην υγεία και την άνεση των εργαζομένων και κατ επέκταση στην παραγωγικότητά τους, έχουν απασχολήσει αρκετά τους επιστήμονες τα τελευταία χρόνια. Βασικός στόχος της εργασίας ήταν η συστηματική καταγραφή των παραμέτρων αυτών σε έναν εργασιακό χώρο και η διερεύνηση των συνθηκών άνεσης για τους εργαζόμενους. Ο χώρος που έγινε η έρευνα ήταν ένας χώρος επισκευής αυτοκινήτων που βρίσκεται στο 30km Ξάνθης Μαγγάνων. Οι μετρήσεις έγιναν στον χώρο του συνεργείου για δυο εποχές (χειμώνας-άνοιξη) ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των συνθηκών άνεσης μεταξύ δυο διαφορετικών εξωτερικών καιρικών συνθηκών. Το όργανο που χρησιμοποιήθηκε είναι ένας μικροκλιματικός σταθμός (Μicrotherm Indoor Air Quality, CacellaCel, HB ) όπου περιλαμβάνει αισθητήρα που μετρά και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τη θερμοκρασία αέρα (Air Temperature), τη σχετική υγρασία (Relative Humidity), την ταχύτητα εσωτερικού αέρα (Air Velocity) καθώς και την φωτεινή ροή (Lux). Επίσης το λογισμικό που συνοδεύει το όργανο έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει διάφορους δείκτες θερμικής άνεσης όπως ο δείκτης WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), PMV (Predicted Mean Vote) και PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) καθώς και ο δείκτης DR (Draught Rating). Όπως προκύπτει και από τα σχετικά διαγράμματα που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 4, καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του αισθήματος της άνεσης κατέχει η παράμετρος θερμοκρασία. Η μεταβολή της θερμοκρασίας ενός χώρου, ακόμη και κατά 1-1,5 C, όταν συνδυάζεται με ακραίες τιμές σχετικής υγρασίας και με αυξημένη ανεμορροή σε σχέση με τις προηγούμενες επικρατούσες συνθήκες του χώρου, συμβάλλει στην αύξηση αισθήματος δυσαρέσκειας στους χρήστες του συνεργείου.

3 Δεμερτζίδης Νικόλαος Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην βιομηχανική οικονομία. Λούπα Γλυκερία Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει αρχικά τους κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν για τις επιχειρήσεις λόγω της εμφάνισης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τους κινδύνους που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Το κομμάτι στο οποίο εστιάζει η παρούσα έρευνα είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που μετέχουν στην παρούσα έρευνα είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS. Οι επιχειρήσεις αυτές ελέγχτηκαν για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που προκύπτουν λόγω της κλιματικής αλλαγής και στη συνέχεια μέσω μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε βαθμολογήθηκαν και κατατάχτηκαν, ανάλογα με την επίδοσή τους. Η βαθμολογία και έπειτα κατάταξη των επιχειρήσεων έγινε βάσει των περιβαλλοντικών εκθέσεων των επιχειρήσεων, μέσω των οποίων βγαίνουν συμπεράσματα για το συνολική συμπεριφορά των επιχειρήσεων σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον, αλλά και σε σχέση με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

4 Δίγκα Άννα Μέτρηση και χαρτογράφηση συγκεντρώσεων ραδονίου σε κλειστούς χώρους και ιονίζουσας ακτινοβολίας σε ανοιχτούς χώρους στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης. Κουρτίδης Κωνσταντίνος

5 Ζαρογιάννη Αικατερίνη-Μαρία VOCs Πτητικές οργανικές ενώσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Λούπα Γλυκερία Η μελέτη της ποιότητας του αέρα σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους αποτελεί σημείο αιχμής στην επιστημονική έρευνα λόγω των επιπτώσεων των ατμοσφαιρικών ρύπων στην ανθρώπινη υγεία. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται διεξοδικά η πειραματική, ποιοτική ανίχνευση των οργανικών ουσιών στην ατμόσφαιρα τόσο σε εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς χώρους. Οι δειγματοληψίες για ανίχνευση οργανικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκαν στο χωριό του Άβαντα και σε μια αίθουσα διδασκαλίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η πειραματική μέθοδος που εφαρμόστηκε τόσο σε εξωτερικό όσο και σε εσωτερικό χώρο, βασίζεται στην «παγίδευση» των πτητικών οργανικών ενώσεων σε διαφορετικά πληρωτικά υλικά για την μετέπειτα ανάλυσή τους στο εργαστήριο με σκοπό την ταυτοποίηση των χημικών ενώσεων. Οι δειγματοληψίες στον εξωτερικό και στον εσωτερικό χώρο έγιναν με τον δειγματολήπτη αερίων ρύπων Gas Sampler Desaga G301. Στον εξωτερικό χώρο οι μετρήσεις διήρκησαν 3 εβδομάδες και πραγματοποιήθηκαν 28 δειγματοληψίες αερίων ρύπων ενώ στον εσωτερικό χώρο πραγματοποιήθηκαν 3 δειγματοληψίες σε ένα εικοσιτετράωρο. Τα δείγματα που συλλέχθηκαν, αναλύθηκαν στη συνέχεια με τη χρήση της συστοιχίας θερμικού εκροφητή, αέριου χρωματογράφου και φασματογράφου μάζας. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι στον εξωτερικό χώρο του Άβαντα εντοπίστηκαν περισσότερες χημικές ενώσεις από ότι στον εσωτερικό χώρο της αίθουσας διδασκαλίας, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι πηγές εκπομπής των πτητικών οργανικών ενώσεων ήταν λιγότερες στην αίθουσα διδασκαλίας. Οι οργανικές ενώσεις που ανιχνεύτηκαν είναι χαρακτηριστικές του τόπου που έγιναν οι δειγματοληψίες. Στον εξωτερικό χώρο οι κύριες πηγές ήταν η χρήση οργανικών ενώσεων για γεωργικούς σκοπούς και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Στον εσωτερικό χώρο εντοπίστηκαν χημικές ενώσεις που συνήθως προέρχονται από τα ξύλινα έπιπλα που υπάρχουν στο χώρο, τα είδη προσωπική υγιεινής των παρευρισκομένων κάθε φορά στο χώρο και τα προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθαρισμό της αίθουσας. Μια επιπλέον πηγή, εξωτερική, είναι και κυκλοφορία των αυτοκινήτων έξω από την αίθουσα. Κοινή πηγή οργανικών ενώσεων ήταν και στις δυο τοποθεσίες δειγματοληψίας, η κυκλοφορία των οχημάτων. Η κυκλοφορία αυτή επιβαρύνει με οργανικές ενώσεις όχι μόνο την ατμόσφαιρα στο εξωτερικό περιβάλλον αλλά και την ατμόσφαιρα μέσα στα κτίρια όπου οι οργανικοί ρύποι διεισδύουν μέσω του αερισμού.

6 Καραλή Δήμητρα Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Ραψομανίκης Σπυρίδων Πρόσφατες επιδημιολογικές και τοξικολογικές μελέτες δείχνουν ότι τα αιωρούμενα σωματίδια (PMx) συμβάλλουν στην αύξηση της εμφάνισης καρδιοαναπνευτικών προβλημάτων, ενώ οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs) είναι γνωστές τοξικές ουσίες. Μερικά PAHs ευθύνονται για τερατογενέσεις και για την εμφάνιση καρκίνου. Λόγω έλλειψης σχετικών στοιχείων στην ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης, ένας σταθμός παρακολούθησης της συγκέντρωσης μάζας των PM10 και ένας μετεωρολογικός σταθμός στήθηκε στο χωριό Άβας, 10 Km Βορειοανατολικά της πόλης της Αλεξανδρούπολης. Τα PM 10 συλλέχθηκαν με δειγματολήπτη υψηλού όγκου σε φίλτρο χαλαζία. Η δειγματοληψία ήταν εβδομαδιαία από το Μάιο του 2009 έως Φεβρουάριο του Έγινε χημική ανάλυση των 2/3 του φίλτρου (το 1/3 αναλύθηκε με HPLC, το άλλο με GC/MS και το τρίτο φυλλάχθηκε) για την εύρεση των συγκεντρώσεων των PAHs που βρίσκονται στο κλάσμα των PM 10. Τα αποτελέσματα από τα 72 δείγματα που συλλέχθηκαν δείχνουν ότι η μέση τιμή της ημερήσιας συγκέντρωσης των PM 10 ήταν μg/m 3, μικρότερη από το όριο των 50 μg/m 3 που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Έγινε υπέρβαση του ορίου 19 φορές κατά την περίοδο της δειγματοληψίας. Η μέγιστη τιμή της ολικής συγκέντρωσης των PAHs και του βενζο[α]πυρενίου στο κλάσμα των PM 10 σημειώθηκαν την ίδια μέρα (7 Ιανουαρίου 2011) και ήταν ίση με ng/m 3 και 0,291 ng/m 3, αντίστοιχα. Μέσω ενός αλγορίθμου, που εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και από τη συγκέντρωση των PAHs στην σωματιδιακή φάση, υπολογίστηκε η συγκέντρωση επιλεγμένων PAHs στην αέρια φάση. Κατά συνέπεια στη διάρκεια των θερινών μηνών οι περισσότεροι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις στην αέρια από ό,τι στη σωματιδιακή φάση. Για την εκτίμηση του προφίλ των πηγών εκπομπής των PAHs υπολογίστηκαν διαγνωστικοί λόγοι των συγκεντρώσεων ορισμένων PAHs. Μέσω των λόγων αυτών οι πηγές που προσδιορίστηκαν ήταν η καύση πετρελαίου και οι εκπομπές των μηχανοκίνητων οχημάτων (βενζίνη και πετρέλαιο). Τέλος μέσω του HYSPLIT Trajectory Model εντοπίστηκαν οι οπισθοτροχές των αέριων μαζών.

7 Κασάπη Μαρίνα Μελέτη των διακυμάνσεων της υπεριώδους ακτινοβολίας και των ολικών στηλών όζοντος και υδρατμών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Κουρτίδης Κωνσταντίνος Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση και η αξιολόγηση μετρήσεων της υπεριώδους ακτινοβολίας και των ολικών στηλών όζοντος και υδρατμών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην πόλη της Καβάλας και της Ξάνθης από τον Ιούνιο του έτους 2007 έως και το Μάιο του έτους Στην πορεία συνεχίστηκαν, αποκλειστικά στην πόλη της Καβάλας, από τον Ιούλιο του 2010 έως και το Νοέμβριο του ίδιου έτους. Οι μετρήσεις έγιναν τις ημέρες με ηλιοφάνεια και την εκάστοτε ώρα τοπικού μεσημεριού, όπου η ζενίθια γωνία σημειώνει τη μικρότερη της τιμή. Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε το φασματοφωτόμετρο Microtops II, Solar Light Company, Inc. Το όργανο αυτό είναι ένα φορητό, χειροκίνητο φασματοφωτόμετρο, με υψηλή ακρίβεια μέτρησης της ολικής στήλης του όζοντος, της στήλης υδρατμών και των αιωρούμενων σωματιδίων. Παράλληλα, το όργανο έχει τη δυνατότητα να μετράει την ηλιακή υπεριώδη ακτινοβολία στα 305, 312 και 320nm. Η μηνιαία διακύμανση του ολικού όζοντος, την περίοδο που έγιναν οι μετρήσεις, ήταν φυσιολογική καθώς σημειωνόταν μείωση του όζοντος από την άνοιξη προς το χειμώνα, με τις μέγιστες τιμές να σημειώνονται την περίοδο της άνοιξης και οι ελάχιστες το φθινόπωρο. Οι τιμές της στήλης υδρατμών σημείωναν αύξηση από την άνοιξη μέχρι να φθάσουν στο μέγιστο το καλοκαίρι και μετά άρχιζε η μείωση από το φθινόπωρο μέχρι το ελάχιστο που παρουσίαζαν το χειμώνα. Η διακύμανση ήταν φυσιολογική και αναμενόμενη καθώς όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερη ποσότητα υδρατμών μπορεί να συγκρατήσει η ατμόσφαιρα. Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, και στα τρία μήκη κύματος, παρουσίασε μία φυσιολογική και αναμενόμενη εποχιακή διακύμανση με τις μέγιστες τιμές να εμφανίζονται το καλοκαίρι και τις μικρότερες τιμές να παρουσιάζονται αντίστοιχα το χειμώνα. Επιπλέον, η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στα 320nm σημείωσε τις υψηλότερες τιμές, ακολούθησε η ένταση στα 312nm ενώ στα 305nm σημειώθηκαν οι χαμηλότερες. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ικανότητα του όζοντος να επηρεάζει κυρίως τα μικρότερα UV- B μήκη κύματος λόγω του ότι απορροφά εντονότερα σε αυτή τη φασματική περιοχή. Στην παρούσα διπλωματική υπολογίστηκαν, επίσης, οι συντελεστές γραμμικής συσχέτισης της στήλης όζοντος με την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία καθώς και οι συντελεστές αυτοσυσχέτισης του ολικού όζοντος και των τριών μηκών κύματος της υπεριώδους ακτινοβολίας. Το μεγαλύτερο διάστημα ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης του όζοντος παραμένει θετικός παρουσιάζοντας τις πρώτες ημέρες μία ασθενή έως και μέση γραμμική αυτοσυσχέτιση. Στη συνέχεια εμφανίζει μία μηδενική αυτοσυσχέτιση καταλήγοντας όμως και πάλι σε μία ικανοποιητική μέση αυτοσυσχέτιση υποδηλώνοντας έτσι ότι υπάρχει κάποια εξάρτηση μεταξύ των διαδοχικών τιμών του όζοντος. Ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης της υπεριώδους ακτινοβολίας στα 305nm σημειώνει μία πολύ ισχυρή θετική αυτοσυσχέτιση. Το γεγονός αυτό δηλώνει μία πολύ καλή συσχέτιση και εξάρτηση μεταξύ των τιμών της υπεριώδους ακτινοβολίας μέχρι τη φάση αυτή. Στη συνέχεια, παρατηρείται μία ελαφριά μείωση των τιμών του συντελεστή, περνώντας στη μέση και παραμένοντας στην ασθενή θετική αυτοσυσχέτιση. Ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης της υπεριώδους ακτινοβολίας μήκους κύματος των 312nm παίρνει τιμές που εκφράζουν μία μέση θετική γραμμική συσχέτιση, ενώ καταλήγει σε μία ασθενή αλλά θετική εξάρτηση μεταξύ των διαδοχικών τιμών της. Τέλος, ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης του υπεριώδους κύματος των 320nm σημειώνει τις

8 μικρότερες θετικές τιμές και κατά επέκταση την ασθενέστερη αυτοσυσχέτιση, η οποία πολύ σύντομα καταλήγει μηδενική. Στη διπλωματική αυτή εργασία υπολογίστηκαν, επίσης, και οι δείκτες υπεριώδους ακτινοβολίας για όλη την περίοδο των μετρήσεων. Η διακύμανση του δείκτη ήταν έντονη σε όλη τη χρονική περίοδο των μετρήσεων, ακολουθώντας όμως μία φυσιολογική, ανά εποχή, πορεία. Οι υψηλότερες τιμές υπολογίστηκαν τις περιόδους του καλοκαιριού, όπως ήταν άλλωστε και αναμενόμενο, ενώ οι χαμηλότερες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Με τον υπολογισμό των δεικτών έγινε μία προσπάθεια να μελετηθεί αν υπάρχει κάποια συσχέτιση των υψηλών τιμών του δείκτη με την εκδήλωση κάποιων περιστατικών με εμφάνιση εγκαυμάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Για το λόγο αυτό, η διοίκηση του νοσοκομείου προσέφερε την πολύτιμη βοήθειά της, παρέχοντάς μας στοιχεία για τα περιστατικά που σημειώθηκαν το καλοκαίρι του 2008 και του Σημειώθηκαν κάποια περιστατικά εγκαύματος σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, χωρίς ωστόσο να θεωρηθούν πολύ σοβαρά και χωρίς να χρειαστεί εισαγωγή των ασθενών στο νοσοκομείο. Σε όλα τα περιστατικά δόθηκαν απλά κάποιες οδηγίες για τη γρήγορη ανάρρωσή τους. Μία περίπτωση αποτέλεσε μόνο εξαίρεση, ενός δωδεκάχρονου κοριτσιού, όπου θεωρήθηκε αναγκαία η εισαγωγή και η παραμονή του στο τμήμα των παίδων του γενικού νοσοκομείου. Τις ημέρες που σημειώθηκαν τα παραπάνω περιστατικά ο δείκτης της υπεριώδους ακτινοβολίας σημείωνε μία έντονη διακύμανση, υπερβαίνοντας όμως σχεδόν όλες τις φορές τη μέση τιμή του. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του έτους 2008 το 78% των ημερών που πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σημείωσαν υψηλούς δείκτες υπεριώδους ακτινοβολίας, υψηλότερους από το μέσο όρο όλης της περιόδου των μετρήσεων, ενώ το 57% των ημερών αυτών ξεπέρασε ακόμη και το μέσο όρο του δείκτη για το καλοκαίρι του Αξίζει να σημειωθεί ότι το 50% των ημερών που σημειώθηκαν περιστατικά με εγκαύματα το καλοκαίρι του 2008 υπερέβη το μέσο όρο του δείκτη υπεριώδους ακτινοβολίας των ημερών με περιστατικά εγκαύματος του συγκεκριμένου καλοκαιριού. Αντίστοιχα, το καλοκαίρι του 2010 το 91% των ημερών με μετρήσεις ξεπέρασε τη μέση τιμή του συνολικού διαστήματος των μετρήσεων, ενώ το 49% σημείωσε τιμές μεγαλύτερες και από αυτή του μέσου όρου του καλοκαιριού του 2010, η οποία είναι αρκετά υψηλή και φθάνει τη τιμή του 8,01. Το 50% των ημερών με περιστατικά εγκαύματος που εκδηλώθηκαν το καλοκαίρι του 2010 ξεπέρασε το μέσο όρο του δείκτη όλων των ημερών με περιστατικά εγκαύματος του ίδιου καλοκαιριού. Τα περιστατικά αυτά προκλήθηκαν γιατί οι παθόντες αμέλησαν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία και η έκθεσή τους σε αυτήν ήταν προφανώς παρατεταμένη.

9 Κατηκαρίδης Αθανάσιος Μελέτη των επιπέδων θορύβου μέσα σε νοσοκομεία. Λούπα Γλυκερία Η ηχορύπανση στους εργασιακούς χώρους έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην υγεία, όσο και την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Η απώλεια της ακοής, η δημιουργία άγχους, η επίδραση στην ψυχική υγεία και το νευρικό σύστημα είναι κάποια από τα δυσάρεστα αποτελέσματα της έκθεσης σε υψηλά επίπεδα θορύβου. Σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης, όπως είναι τα νοσοκομεία, το πρόβλημα παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη και την παρουσία των ασθενών. Αρνητική επίδραση στην ανάρρωση, δημιουργία άγχους, αύξηση της αρτηριακής πίεσης, αύξηση της πιθανότητας ιατρικών λαθών λόγω της παρεμπόδισης στην επικοινωνία και τη συγκέντρωση, είναι τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίζονται στους θαλάμους των ασθενών. Ανησυχητικά είναι τα ευρήματα πρόσφατων ερευνών, οι οποίες έδειξαν ότι τα επίπεδα θορύβου στα νοσοκομεία αυξάνονται σταθερά τα τελευταία 50 χρόνια, ξεπερνώντας κατά πολύ τα προτεινόμενα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σύμφωνα με τις ίδιες έρευνες, η εισαγωγή ιατρικού εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας καθώς επίσης και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας αποτελούν σημαντικό παράγοντα όχλησης για τους ασθενείς και το προσωπικό. Οι τεχνικές ελέγχου και τα προγράμματα διαχείρισης θορύβου σε μονάδες περίθαλψης, έχουν αναπτυχθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο στην χώρα μας, υπάρχει περιορισμένος αριθμός μελετών. Το πρώτο βήμα για τη μείωση του θορύβου σε περιβάλλοντα νοσοκομείου είναι ο εντοπισμός των πηγών του. Ένα ηχόμετρο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη μέτρηση της στάθμης θορύβου συγκεκριμένων τμημάτων του νοσοκομείου σε διαφορετικές ώρες της ημέρας. Η παρούσα διπλωματική εκπονήθηκε στα πλαίσια μιας έρευνας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, προκειμένου να εκτιμηθούν τα επίπεδα θορύβου, η έκθεση των εργαζομένων σε αυτά, να εντοπιστούν οι κυριότερες πηγές και να αναλυθεί το φάσμα συχνοτήτων. Διεξήχθησαν μετρήσεις με το ηχόμετρο CEL 490, συνοδευόμενο από ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε δέκα διαφορετικά τμήματα του νοσοκομείου την περίοδο του καλοκαιριού. Τα υπό μελέτη τμήματα ήταν το τμήμα επειγόντων περιστατικών, το τμήμα πλυντηρίων, το λογιστήριο, το τμήμα ραφείων, τα μικροβιολογικά εργαστήρια, δύο θάλαμοι ασθενών, το τμήμα πλυντηρίων στα μαγειρεία, το εργαστήριο ιολογικού ελέγχου του τμήματος αιμοδοσίας και η αίθουσα αναμονής των εξωτερικών ιατρείων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ήταν παρόμοια με τα αντίστοιχα άλλων ερευνών. Η έρευνα ανέδειξε υψηλά επίπεδα ηχοστάθμης σε όλα τα υπό εξέταση τμήματα. Το πιο θορυβώδες τμήμα ήταν αυτό των πλυντηρίων στα μαγειρεία με επίπεδα ηχοέκθεσης L EX.8h =76.44 db(a). Ακολουθεί το τμήμα πλυντηρίων με L EX.8h =72.8 db(a) και το εργαστήριο ιολογικού ελέγχου με L EX.8h =70.54 db(a). Ωστόσο το κατώτατο όριο δράσης των 80 db(α) που προβλέπεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τους εργασιακούς χώρους, δεν ξεπεράστηκε σε καμιά περίπτωση. Είναι πάντως χαρακτηριστικό, ότι σε όλα τα υπό μελέτη τμήματα εντοπίστηκαν προβλήματα στην επικοινωνία και τη συγκέντρωση. Επιπλέον οι μετρήσεις στους νοσηλευτικούς θαλάμους ανέδειξαν επίπεδα θορύβου που δεν βοηθούν στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών ύπνου, καθοριστικό στοιχείο για την πορεία της υγείας των ασθενών. Οι κυριότερες πηγές θορύβου ήταν η ανθρώπινη ομιλία, ο ιατρικός εξοπλισμός, ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, οι συσκευές τηλεπικοινωνίας και το σύστημα κλιματισμού-αερισμού της νοσοκομειακής μονάδος. Όσον αφορά τη φασματική ανάλυση, σε όλα τα τμήματα εντοπίστηκαν στοιχεία χαμηλών συχνοτήτων που ξεπέρασαν τα όρια του προτύπου ISO 226, συνεπώς αποτέλεσαν αιτία όχλησης για τους εργαζομένους και τους ασθενείς. Ιδιαίτερα στο τμήμα των πλυντηρίων, τα παράπονα των εργαζομένων είναι έντονα. Η φασματική ανάλυση έδειξε πως η μεγάλη συσκευή πλυντηρίου εκπέμπει θόρυβο με μεγάλα ποσοστά χαμηλών

10 συχνοτήτων. Το ίδιο ισχύει και για τα πλυντήρια μαγειρείων, τουλάχιστον για τις ώρες όπου η συσκευή πλυντηρίου λειτουργεί. Παρόμοια κατάσταση, αλλά σε μικρότερο βαθμό, συναντάμε και στα δύο εργαστήρια -μικροβιολογικά και ιολογικού ελέγχου- όπου οι βιοχημικοί αναλυτές, η φυγόκεντρος, οι προαναλυτές και τα υπόλοιπα ιατρικά μηχανήματα σε συνδυασμό με το σύστημα κλιματισμού διαμορφώνουν προβληματικές συνθήκες θορύβου για τους εργαζόμενους. Τέλος στους θαλάμους των ασθενών εντοπίστηκαν σημαντικά επίπεδα θορύβου στις χαμηλές συχνότητες μετά τα 160 Ηz.

11 Κομνηνός Δημήτριος Μελέτη των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα μέσα σε νοσοκομείο. Λούπα Γλυκερία

12 Κοσμαδάκης Ιωάννης Μελέτη των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα μέσα σε νοσοκομείο. Λούπα Γλυκερία Στα πλαίσια περεταίρω διερεύνησης των μηχανισμών φωτοοξείδωσης, μηχανισμοί οι οποίοι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στον αυτοκαθαρισμό της ατμόσφαιρας, η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός πειραματικού οργάνου, χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματομετρίας μάζας. Κρίθηκε σκόπιμος ο διαχωρισμός των απαιτούμενων ενεργειών σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν τα στενά χρονικά πλαίσια μιας μεταπτυχιακής διατριβής αφετέρου δε την εφοδιαστική πρόκληση που αποτελεί το ίδιο το εγχείρημα λόγω τοποθεσίας. Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανακατασκευή του οργάνου. Επιπροσθέτως λήφθηκαν δοκιμαστικά φάσματα και χρονοσειρές παρακολούθησης συγκεκριμένων ιόντων. Η δεύτερη φάση θα αποτελέσει, στα πλαίσια ευρύτερης διδακτορικής έρευνας, την δημιουργία πηγής ιονισμού με εκφόρτηση Corona σε ατμοσφαιρική πίεση, η οποία θα προορίζεται για το φασματόμετρο μάζας. Το πρώτο κεφάλαιο της διατριβής, εξετάζει τρέχοντα προβλήματα των πειραματικών ατμοσφαιρικών επιστημών, αιτιολογεί των σκοπό της διατριβής και παρουσιάζει σύντομη επισκόπηση της βιβλιογραφίας. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη διεπιστημονική θεωρητική γνώση η οποία απαιτείται για τον σχεδιασμό φασματόμετρου μάζας και την εφαρμογή του σε μετρήσεις στην ατμόσφαιρα. Εργασίες, διαδικασίες και όλα τα στοιχειώδη μέρη της πειραματικής διάταξης τεκμηριώνονται και αναλύονται στο τρίτο κεφάλαιο, ώστε να εξασφαλίζεται ενδεχόμενη επιστημονική αναπαραγωγή. Το τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζει και ερμηνεύει δοκιμαστικές μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, η οποίες επιβεβαίωσαν την αξιόπιστη λειτουργία του οργάνου, αλλά αναδείξανε αδυναμίες του οργάνου, όπως η αστάθεια του σήματος και ηλεκτρονικός θόρυβος. Συμπεράσματα και προοπτικές όπως επίσης προτάσεις για μελλοντικές αναβαθμίσεις συζητήθηκαν στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής.

13 Κουλάλη Ευδοξία Πειραματική μελέτη της χρήσης ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών στην εκτίμηση του χρώματος στην ατμόσφαιρα. Κουρτίδης Κωνσταντίνος Το χρώμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια κωδικοποίηση που κάνει το οπτικό νευρικό σύστημα. Κάθε μήκος κύματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας αντιστοιχεί και σε ένα χρώμα που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Το ανθρώπινο μάτι είναι ευαίσθητο στα τρία χρώματα κόκκινο, πράσινο και μπλε και με συνδυασμό τους σε διάφορες αναλογίες προκύπτουν όλα τα υπόλοιπα χρώματα. Λόγω λοιπόν αυτής της ευαισθησίας του ματιού, καθώς και κάποιων άλλων παραγόντων (σκέδαση, ρύπανση, υψόμετρο κ.α.), βλέπουμε τον ουρανό μπλε κατά τη διάρκεια μιας καθαρής μέρας. Επίσης, την ώρα που ο Ήλιος δύει ή ανατέλλει ο ουρανός γίνεται κόκκινος. Τι γίνεται όμως με το πράσινο χρώμα; Σκοπός της εργασίας είναι η εκτίμηση του πράσινου χρώματος του ουρανού μέσω επεξεργασίας φωτογραφιών, με τη βοήθεια του προγράμματος matlab. Αναλυτικά: 1. Στο 1ο κεφάλαιο δίνονται γενικές πληροφορίες για το χρώμα, όπως τι είναι το χρώμα και ποια είδη χρωμάτων υπάρχουν. Επίσης, αναφέρονται οι δύο διαδικασίες με τις οποίες δημιουργούνται τα χρώματα, καθώς και κάποια ιστορικά στοιχεία. Ακόμη, αναλύεται το χρωματικό μοντέλο RGB και η έννοια της χρωματικότητας, ενώ στο τέλος δίνονται πληροφορίες για το χρωματικό διάγραμμα της CIE. 2. Το 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στο χρώμα του ουρανού. Αρχικά δίνονται οι ορισμοί για τη σκέδαση Rayleigh και Mie και στη συνέχεια εξηγείται για ποιο λόγο ο καθαρός ουρανός έχει μπλε χρώμα ενώ κατά τη δύση και την ανατολή του Ηλίου γίνεται κόκκινος. Το κεφάλαιο κλείνει με δύο περιπτώσεις όπου ο ουρανός χρωματίζεται πράσινος, την πράσινη λάμψη (green flash) και τις πράσινες καταιγίδες. 3. Στο 3ο κεφάλαιο λαμβάνει χώρα η επεξεργασία των φωτογραφιών και η δημιουργία διαγραμμάτων. Επίσης, γίνεται σχολιασμός και σύγκριση διαγραμμάτων, ενώ αναφερόμαστε και σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις συνθηκών που επικρατούσαν όταν τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες. Στο τέλος δίνονται οι «μάσκες» για κάποιες φωτογραφίες. 4. Στο 4ο κεφάλαιο παρατίθενται τα κυριότερα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων.

14 Σταυρίδης Γεώργιος Κατασκευή συμπαγούς δειγματολήπτη αιωρουμένων σωματιδίων (ΡΜ 2.5 ή ΡΜ 10 ) μεσαίας ογκομετρικής παροχής (έως 150 L/min). Μέτρηση μάζας αιωρουμένων σωματιδίων ΡΜ 2.5 με δειγματολήπτη πρόσκρουσης μέσα σε νοσοκομείο. Ραψομανίκης Σπυρίδων Στη παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή ερευνήθηκε και μετρήθηκε η μάζα και η συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων με αεροδυναμική διάμετρο μικρότερη ή ίση των 2.5 μm (PM 2.5 ) στο νεόδμητο Νομαρχιακό Νοσοκομείο της Καβάλας. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τις έως τις , χρησιμοποιώντας δειγματολήπτη πρόσκρουσης μεσαίας ογκομετρικής παροχής. Παράλληλα με την χρήση υγρού ιοντικού χρωματογράφου πραγματοποιήθηκε ιοντική ανάλυση των χρησιμοποιούμενων φίλτρων. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να καταγράψει τις συγκεντρώσεις των αερομεταφερόμενων σωματιδίων, με αεροδυναμική διάμετρο μικρότερη των 2,5 μm (ΡΜ 2,5), έτσι ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα όρια ποιότητας που έχουν οριστεί από τους διάφορους οργανισμούς υγείας.

15 Φωτοπούλου Σπυριδούλα Διερεύνηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας μέσα σε νοσοκομείο με τη βοήθεια ερωτηματολογίων. Λούπα Γλυκερία Η ποιότητα της ατμόσφαιρας όπως την αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης διερευνήθηκε μέσα νοσοκομεία. Με τη χρήση ενός διεθνώς πιστοποιημένου και κατάλληλου για έρευνα της ατμόσφαιρας σε εργασιακούς, εσωτερικούς χώρους ερωτηματολογίου, διερευνηθήκαν οι επιπτώσεις που έχει η ποιότητα της ατμόσφαιρας του εργασιακού περιβάλλοντος, στην υγεία και την άνεση των εργαζομένων. Στην έρευνα συμμετείχαν εργαζόμενοι από τρία νοσοκομεία, το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, Λαμίας και Ξάνθης. Συνολικά 737 εργαζόμενοι απάντησαν σωστά το ερωτηματολόγιο (συνολικό ποσοστό απόκρισης 75%). Μετά από ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν τα πιο συνηθισμένα περιβαλλοντικά προβλήματα και συμπτώματα για το κάθε νοσοκομείο που αναφέρονται από τους εργαζόμενους και στη συνέχεια, μελετήθηκε η σχέση τους ως προς το φύλο, την ηλικία και το κάπνισμα. Η αίσθηση έλλειψης φρέσκου αέρα και ο θόρυβος αναφέρθηκαν από τους εργαζόμενους των τριών νοσοκομείων και η κόπωση, η αίσθηση «βαριού» κεφαλιού, ο πονοκέφαλος, η ξηρότητα στα χέρια, ο κνησμός ή το ερυθρό δέρμα και οι μυοσκελικές παθήσεις συνδέθηκαν με το εργασιακό τους περιβάλλον. Επιπλέον, μέσω της παραγοντικής ανάλυσης δημιουργήθηκαν ομάδες δεικτών και για τους παράγοντες του περιβάλλοντος αλλά και για τα συμπτώματα. Η πολλαπλή παλινδρόμηση υπέδειξε ισχυρές σχέσεις μεταξύ των δεικτών του εργασιακού περιβάλλοντος και των παραγόντων των συμπτωμάτων.

«Προσδιορισμός των βλαπτικών παραγόντων σε τηλεφωνικά κέντρα»

«Προσδιορισμός των βλαπτικών παραγόντων σε τηλεφωνικά κέντρα» ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. «Προσδιορισμός των βλαπτικών παραγόντων σε τηλεφωνικά κέντρα» Κωνσταντοπούλου Σοφία Μηχανικός Περιβάλλοντος Τ.Ε. Konsta@elinyae.gr 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Η έρευνα πεδίου διεξήχθη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (UV-Index)

ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (UV-Index) ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (UV-Index) Τι είναι η υπεριώδης (ultraviolet-uv) ηλιακή ακτινοβολία Η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάδοσή της στη γήινη ατµόσφαιρα απορροφάται κυρίως από το στρατοσφαιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ MONOSTOP THERMO ΚΑΙ MONOSTOP THERMO ROOF ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BERLING ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Ιούλιος 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 14/03/ /12/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 14/03/ /12/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ 14/03/2015 31/12/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2015 Στην παρούσα αναφορά γίνεται µία σύνοψη των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Αναλυτική υποδομή χαρακτηρισμού αερολύματος για ερευνητικό έργο και παροχή υπηρεσιών

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Αναλυτική υποδομή χαρακτηρισμού αερολύματος για ερευνητικό έργο και παροχή υπηρεσιών Αναλυτική υποδομή χαρακτηρισμού αερολύματος για ερευνητικό έργο και παροχή υπηρεσιών Δειγματολήπτες Αιωρούμενων Σωματιδίων με φίλτρο High Volume Impactor Κρουστικός διαχωριστής που συλλέγει σωματίδια διαμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Προσδιορισμός βλαπτικών παραγόντων σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Λορέντζο Ραντίν Χημικός

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Προσδιορισμός βλαπτικών παραγόντων σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Λορέντζο Ραντίν Χημικός Προσδιορισμός βλαπτικών παραγόντων σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Λορέντζο Ραντίν Χημικός Κέντρο Υγείας και Υγιεινής της Εργασίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Κατά τη διάρκεια της μελέτης εκθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Γ. ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ, Μ. ΛΑΤΟΣ, Ι. ΜΕΘΥΜΑΚΗ, Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ Έλεγχος Ποιότητας Υλικών ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ O σύγχρονος τρόπος ζωής επιβάλλει σε πολλούς ανθρώπους να περνούν τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Σ Π. Ξυγκόγιαννη, Γ. Ανδρέου, Ει. Ρεθεμιωτάκη, Ε. Ζέρβας* Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Σαχτούρη 11, Τ.Κ. 26222

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη

Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη 1η Ημερίδα Εταιρείας Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής 11 Ιουνίου 2010, Λάρισα Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη Τσιρόπουλος Νικ. Αναπληρωτής Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλοι οι άνθρωποι εκτιμούν την άνεση που παρέχουν τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού. Τα περισσότερα συστήματα που εγκαταστάθηκαν πρίν τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η παραγωγή λευκού φωτός με τη χρήση λαμπτήρα πυράκτωσης. Η χρήση πηγών φωτός διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

Δθ = Μ - Ε ± Απ ± Αγ + Ακ

Δθ = Μ - Ε ± Απ ± Αγ + Ακ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο άνθρωπος είναι ομοιόθερμο όν. Ομοιοστασικοί μηχανισμοί ρυθμίζουν την κεντρική θερμοκρασία του σώματος ώστε να κυμαίνεται μεταξύ 36 και 37 C, όταν το σώμα χάνει ή

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα Έργου: Σελίδα 2 of 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3 Μεθοδολογία 4 3.1 Επιλογή σημείων δειγματοληψίας 4 3.2 Μεθοδολογία δειγματοληψίας και ανάλυση δειγμάτων 6 4 Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Η παρουσία στην ατμόσφαιρα αερίων ή σωματιδίων σε συγκεντρώσεις οι οποίες προξενούν βλάβες τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στους ζωντανούς οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΟΥ Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Δρ. Αναστάσιος Αδαμόπουλος Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Η αστική ρύπανση οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «Πράσινη» Θέρμανση Μετάφραση-επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ακουστικής Οικολογίας Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2016

Εργαστήριο Ακουστικής Οικολογίας   Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2016 Εργαστήριο Ακουστικής Οικολογίας email: tsaligopoulos@env.aegean.gr Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2016 Παρατήρηση-Αρχική Ιδέα Ερευνητικό Ερώτημα Σκοπός Ανάλυση Δεδομένων Σχεδιασμός Συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 9 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Συγγραφείς: ημήτρης Παρώνης, Αδριανός Ρετάλης, Φίλιππος Τύμβιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 o ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 o ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 o ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εισαγωγή Η προσέγγιση του προβλήµατος της ατµοσφαιρικής ρύπανσης έγινε µε βάση την εµπειρία από χώρες που µελετούν το πρόβληµα αυτό συστηµατικά επί χρόνια. Τα συµπεράσµατα που

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα''

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' ''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' Ο Σεπτέμβριος ως μεταβατικός μήνας από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, ιδιαίτερα το πρώτο δεκαήμερο,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Μπορείτε να αξιοποιήσετε το παραπάνω σχήμα που αναφέρεται στο φάσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ FRANK-HERTZ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑ FRANK-HERTZ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑ FRANK-HERTZ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ Η απορρόφηση ενέργειας από τα άτομα γίνεται ασυνεχώς και σε καθορισμένες ποσότητες. Λαμβάνοντας ένα άτομο ορισμένα ποσά ενέργειας κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στις Ακτίνες Χ. Πηγές ακτίνων Χ Φάσματα ακτίνων Χ O νόμος του Moseley Εξασθένηση ακτινοβολίας ακτίνων Χ

Μια εισαγωγή στις Ακτίνες Χ. Πηγές ακτίνων Χ Φάσματα ακτίνων Χ O νόμος του Moseley Εξασθένηση ακτινοβολίας ακτίνων Χ Μια εισαγωγή στις Ακτίνες Χ Πηγές ακτίνων Χ Φάσματα ακτίνων Χ O νόμος του Moseley Εξασθένηση ακτινοβολίας ακτίνων Χ Πειράματα Φυσικής: Ακτινοβολία Ακτίνων Χ Πηγές Ακτίνων Χ Οι ακτίνες Χ ή ακτίνες Roetge,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης

Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης Κ. Ποϊραζίδης Η λέξη Τηλεπισκόπηση συντίθεται από το αρχαίο επίρρημα τηλε (από μακριά) και το ρήμα επισκοπώ (εξετάζω). Έτσι, τηλεπισκόπιση σημαίνει αντίληψη αντικειμένων ή φαινομένων από απόσταση. Ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σταύρος Καραθανάσης

Δρ. Σταύρος Καραθανάσης Δρ. Σταύρος Καραθανάσης Γενικές Έννοιες Φωτοχημείας Ο σχηματισμός του όζοντος και γενικότερα της δευτερογενούς ρύπανσης στην ατμόσφαιρα των αστικών περιοχών είναι αποτέλεσμα φωτοχημικών διεργασιών. Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

I.E.Π.B.A. E.A.A. Συνάντηση Στοχοθεσίας ΙΕΠΒΑ Ναύπλιο, Οκτώβριος Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας (EAX) Λιακάκου Ελένη, Ερευνήτρια Γ

I.E.Π.B.A. E.A.A. Συνάντηση Στοχοθεσίας ΙΕΠΒΑ Ναύπλιο, Οκτώβριος Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας (EAX) Λιακάκου Ελένη, Ερευνήτρια Γ I.E.Π.B.A. E.A.A. Συνάντηση Στοχοθεσίας ΙΕΠΒΑ Ναύπλιο, Οκτώβριος 2014 Λιακάκου Ελένη, Ερευνήτρια Γ Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας (EAX) Σταθμοί Μέτρησης Αιωρούμενων Σωματιδίων (Πεντέλη Θησείο) Κινητός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος http://www.prd.uth.gr/el/staff/i_faraslis

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη ΌΡΑΣΗ Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη Τι ονομάζουμε όραση; Ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια Αντικείμενο αντίληψης είναι το φως Θεωρείται η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος

ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος 1. Θόρυβος Θόρυβος είναι κάθε υπερβολικός ή ανεπιθύμητος ήχος ο οποίος προκαλεί στον αποδέκτη άνθρωπο δυσφορία ή ακόμα και απώλεια ακοής. Δεκάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Maximum Permissible Exposure (MPE) - Nominal Hazard Zone (NHZ) Μέγιστη Επιτρεπτή Έκθεση (MPE) Το

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις βενζολίου και άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων καθώς και διοξειδίου του αζώτου στα κέντρα των πόλεων της Κύπρου και σε περιοχές που

Μετρήσεις βενζολίου και άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων καθώς και διοξειδίου του αζώτου στα κέντρα των πόλεων της Κύπρου και σε περιοχές που Μετρήσεις βενζολίου και άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων καθώς και διοξειδίου του αζώτου στα κέντρα των πόλεων της Κύπρου και σε περιοχές που γειτνιάζουν με πρατήρια πετρελαιοειδών με τη χρήση παθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΜΟΣ ΤΟ Η/Μ ΦΑΣΜΑ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΜΟΣ ΤΟ Η/Μ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΜΟΣ ΤΟ Η/Μ ΦΑΣΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ : Χ. ΦΑΝΙΔΗΣ -CDFAN@SCH.GR ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 2. Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας στο εξωτερικό όριο της ατµόσφαιρας Ra σε ένα τόπο εξαρτάται:

1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 2. Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας στο εξωτερικό όριο της ατµόσφαιρας Ra σε ένα τόπο εξαρτάται: 1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 1. επικίνδυνα για την υγεία. 2. υπεύθυνα για τη διατήρηση της µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδο αρκετά µεγαλύτερο των 0 ο C. 3. υπεύθυνα για την τρύπα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Ξενοφών Κομηνός Χημικός M.Sc. Εργαστήριο Αναλυτικής Τοξικολογίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Συλλογή πληροφοριών 1. Εταιρίες (τεχνικός ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Σκοπός: Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση και επίγνωση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικό, προέλευση και χρήσεις της βιομάζας ξυλείας στην Κύπρο και αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Δυναμικό, προέλευση και χρήσεις της βιομάζας ξυλείας στην Κύπρο και αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δυναμικό, προέλευση και χρήσεις της βιομάζας ξυλείας στην Κύπρο και αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΚΟΙΑΦ/0608(ΒΕ)/02 Διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007 2013 ΜΟΥΣΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΙ Πολυτεχνείο Κρήτης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Μελέτη. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης στον Δήμο της Ελευσίνας. Εργαστήριο Μελέτης. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης

Πιλοτική Μελέτη. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης στον Δήμο της Ελευσίνας. Εργαστήριο Μελέτης. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης Πιλοτική Μελέτη Εργαστήριο Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στον Δήμο της Ελευσίνας Πανδής Σπύρος Καλτσονούδης Χρήστος Φλώρου Καλλιόπη Σταθμοί Μετρήσεων Δημοτικό parking 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. Γ Λυκείου / Το Φως 1. Η υπεριώδης ακτινοβολία : a) δεν προκαλεί αμαύρωση της φωτογραφικής πλάκας. b) είναι ορατή. c) χρησιμοποιείται για την αποστείρωση ιατρικών εργαλείων. d) έχει μήκος κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τεχνική αναφορά αναγκών στην αγορά για εκπαιδευτικές ενότητες με θέμα την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος Φεβρουάριος 2005 13BΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός Αέρια ρύπανση: Θεσμικό πλαίσιο, πηγές & υφιστάμενη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός ΤΕΕ τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, Μ.Ε. Περιβάλλοντος & Αειφορίας ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 1 Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - μεθόδους ελέγχου υγρασίας εντός του κτηνοτροφικού κτηρίου - τεχνικές αερισμού - εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Φάρμακα ΙΙΙ

Γεωργικά Φάρμακα ΙΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Αέριος χρωματογραφία GC Ουρανία Μενκίσογλου-Σπυρούδη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΝΟΣΕ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Εντ. Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Υπέρυθρη Ακτινοβολία

1.5 Υπέρυθρη Ακτινοβολία 1.5 Υπέρυθρη Ακτινοβολία Το συνεχές φάσμα που παίρνουμε, όταν αναλύουμε με το φασματοσκόπιο το λευκό φως, τελειώνει στο ένα άκρο με ιώδες φως, ενώ στο άλλο με ερυθρό. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 10, το ορατό

Διαβάστε περισσότερα

Δx

Δx Ποια είναι η ελάχιστη αβεβαιότητα της ταχύτητας ενός φορτηγού μάζας 2 τόνων που περιμένει σε ένα κόκκινο φανάρι (η η μέγιστη δυνατή ταχύτητά του) όταν η θέση του μετράται με αβεβαιότητα 1 x 10-10 m. Δx

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Γενικά περί ατµόσφαιρας Τι είναι η ατµόσφαιρα; Ένα λεπτό στρώµα αέρα που περιβάλει τη γη Η ατµόσφαιρα είναι το αποτέλεσµα των διαχρονικών φυσικών, χηµικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της αφρικανικής σκόνης πάνω από την Θεσσαλονίκη με χρήση αχτίνων Laser

Παρατηρήσεις της αφρικανικής σκόνης πάνω από την Θεσσαλονίκη με χρήση αχτίνων Laser Παρατηρήσεις της αφρικανικής σκόνης πάνω από την Θεσσαλονίκη με χρήση αχτίνων Laser Γιάγκου Ανδρέας 1,Κατέρης Βαγγέλης 2 και Τράκας Σταύρος 3 1 ο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης anyiangou@gmail.com 1,vaggelkateris@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Ξενοφών Κομηνός Χημικός M.Sc. Εργαστήριο Αναλυτικής Τοξικολογίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Συλλογή πληροφοριών 1. Εταιρίες (τεχνικός ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Φείδας Αν. Καθηγητής. Τομέας Μετεωρολογίας & Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.

Χαράλαμπος Φείδας Αν. Καθηγητής. Τομέας Μετεωρολογίας & Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Χαράλαμπος Φείδας Αν. Καθηγητής Τομέας Μετεωρολογίας & Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. 1 η εικόνα της γης από δορυφόρο (Explorer 6) 14 Αυγούστου 1959 Νέφωση στην περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού 3.1

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Εισαγωγή. Μετεωρολογικός κλωβός

4.1 Εισαγωγή. Μετεωρολογικός κλωβός 4 Θερμοκρασία 4.1 Εισαγωγή Η θερμοκρασία αποτελεί ένα μέτρο της θερμικής κατάστασης ενός σώματος, δηλ. η θερμοκρασία εκφράζει το πόσο ψυχρό ή θερμό είναι το σώμα. Η θερμοκρασία του αέρα μετράται διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση Περιβαλλοντικές Εφαρμογές. Αθανάσιος Α. Αργυρίου

Τηλεπισκόπηση Περιβαλλοντικές Εφαρμογές. Αθανάσιος Α. Αργυρίου Τηλεπισκόπηση Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Αθανάσιος Α. Αργυρίου Ορισμοί Άμεση Μέτρηση Έμμεση Μέτρηση Τηλεπισκόπηση: 3. Οι μετρήσεις γίνονται από απόσταση (από 0 36 000 km) 4. Μετράται η Η/Μ ακτινοβολία Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV02: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV02: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον βαθμό συμβολής του άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής ρύπων, στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των περιοχών απ' όπου διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα. και. Ορατό Φως

Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα. και. Ορατό Φως Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα και Ορατό Φως Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα Το σύνολο των ΗΜ κυµάτων αποτελεί το Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα Το ορατό φως Το ορατό φως Το ορατό φως αποτελεί ένα πολύ µικρό κοµµάτι του Ηλεκτροµαγνητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ενότητα 6: Ηλεκτροστατικά Φίλτρα

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ενότητα 6: Ηλεκτροστατικά Φίλτρα ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ενότητα 6: Ηλεκτροστατικά Φίλτρα Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 19 Ιανουαρίου 2012

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 19 Ιανουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 19 Ιανουαρίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

24/6/2013. Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης

24/6/2013. Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης Κ. Ποϊραζίδης Η λέξη Τηλεπισκόπηση συντίθεται από το αρχαίο επίρρημα τηλε (από μακριά) και το ρήμα επισκοπώ (εξετάζω). Έτσι, τηλεπισκόπιση σημαίνει αντίληψη αντικειμένων ή φαινομένων από απόσταση. Ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Φυσικές ιδιότητες θαλασσινού νερού θερμοκρασία

8ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Φυσικές ιδιότητες θαλασσινού νερού θερμοκρασία 8ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Φυσικές ιδιότητες θαλασσινού νερού θερμοκρασία Πηγές θέρμανσης του ωκεανού Ηλιακή ακτινοβολία (400cal/cm 2 /day) Ροή θερμότητας από το εσωτερικό της Γης (0,1cal/cm

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 28 Απριλίου 2010

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 28 Απριλίου 2010 Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 28 Απριλίου 21 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας για τη γρίπη. Κατά την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 27 Ιανουαρίου 2012

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 27 Ιανουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 27 Ιανουαρίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 16. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ \ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ατμοσφαιρική ρύπανση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και η τρύπα του όζοντος. Η ρύπανση του αέρα

Μάθημα 16. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ \ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ατμοσφαιρική ρύπανση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και η τρύπα του όζοντος. Η ρύπανση του αέρα Μάθημα 16 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ \ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ατμοσφαιρική ρύπανση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και η τρύπα του όζοντος Στο μάθημα αυτό θα αναφερθούμε στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στις συνέπειές της. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ της Χαρίκλειας Βαϊκούση, Γεωπόνου με τίτλο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης

Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης Δορυφορικές μετρήσεις στο IR. Θεωρητική θεώρηση της τηλεπισκόπισης της εκπομπήςτηςγήινηςακτινοβολίαςαπό δορυφορικές πλατφόρμες. Μοντέλα διάδοσης της υπέρυθρης ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ.. Όλα όσα πρέπει να μάθετε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, πως δημιουργείται το πρόβλημα και τα συμπεράσματα που βγαίνουν από όλο αυτό. Διαβάστε Και Μάθετε!!! ~ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μέθοδος Project «Σχέδιο Εργασίας» Λειχήνες και ατμοσφαιρική Ρύπανση Σχολικό Έτος 2011-2012 Α Τετράμηνο Λειχήνες φύκος και μύκητας Λειχήνας είναι η μόνιμη ένωση ενός Φύκους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΕΡΙ Α Οι Επιπτώσεις της Ηχορρύπανσης στα Αστικά Κέντρα ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εισηγητής : Ρουσέτος Λειβαδάρος, ρ. ΜΜΜ 14 Ιανουαρίου 2008 Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 6: Βασικές έννοιες Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης. Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5. Ερωτήσεις προετοιμασίας (Να απαντηθούν στην εργαστηριακή αναφορά)

ΑΣΚΗΣΗ 5. Ερωτήσεις προετοιμασίας (Να απαντηθούν στην εργαστηριακή αναφορά) ΑΣΚΗΣΗ 5 Ερωτήσεις προετοιμασίας (Να απαντηθούν στην εργαστηριακή αναφορά) 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω φάσματα α) συνεχές β) γραμμικό γ) μετατοπισμένο λόγω Doppler δ) απορρόφησης ε) μη αναλυμένο δ) άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρία Σαρίδη, Ντανιέλα Κουλμπίντα, Καλλιόπη Λέκκα, Κυριάκος Σουλιώτης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αέριας Ρύπανσης

Διαχείριση Αέριας Ρύπανσης Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Αποφοίτων: Περιβαλλοντική Διαχείριση - Σύγχρονα Εργαλεία Διαχείριση Αέριας Ρύπανσης Νίκος Παπαμανώλης Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας Πολυτεχνείο Κρήτης npapama@arch.tuc.gr H

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΣΜΟΥ Ο φθορισμός εκπέμπεται από το δείγμα προς όλες τις κατευθύνσεις αλλά παρατηρείται σε γωνία 90 ο ως προς την ακτινοβολία διέγερσης, διότι σε άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Γιάννης Κ. Ζιώμας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΘΗΝΑ 3-1-7 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη προβλήματα από:

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Γιάννης Καραμπάτσος Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου Η ηλιακή ορατή ακτινοβολία, η οποία έχει μικρό μήκος κύματος, φτάνει στην επιφάνεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ. 1. Εισαγωγή

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ. 1. Εισαγωγή ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ 1. Εισαγωγή Πολλές φορές κρίνεται σκόπιμη η πραγματοποίηση μετρήσεων με το ύψος. Συγκεκριμένα είναι απαραίτητη η συλλογή πληροφορίας η οποία αναφέρεται σε διαφορετικά ύψη από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Σεμινάριο : Δευτέρα 29 10-2008 ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός Οργάνωσή Σχολικός Σύμβουλος Στ. Σπανομήτσιος ΗθέρμανσητηςΓηςαπότονήλιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες των κινητών και οι αρνητικές τους επιδράσεις

Οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες των κινητών και οι αρνητικές τους επιδράσεις Οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες των κινητών και οι αρνητικές τους επιδράσεις Αθανασίου Έκτορας, Γούλα Μαρία, Κλαδάς Αθανάσιος, Κοτσαβασίλογλου Λήδα, Μαρκούδης Βαγγέλης Ερευνητική εργασία, Α τετραμήνου Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 45 η /2011 (22 Νοεμβρίου 2011) Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Δ έ σ μ η 1 Δ έ σ μ η 2 Δ έ σ μ η 3 Δ έ σ μ η 4 Δ έ σ μ η 5 Δ έ σ μ η 6 Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4 Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Επιλογή χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο εκπέμπει παλμική ασύρματη ακτινοβολία συχνότητας

Το κινητό τηλέφωνο εκπέμπει παλμική ασύρματη ακτινοβολία συχνότητας ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Το κινητό τηλέφωνο εκπέμπει παλμική ασύρματη ακτινοβολία συχνότητας 900-2100 MHz την ώρα που μιλάμε. Σε κατάσταση αναμονής, στέλνει ένα περιοδικό σήμα για να επικοινωνήσει με την κοντινότερη

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Πολλαπλασιασμός ανθοκομικών φυτών 2 Στα θερμοκήπια

Διαβάστε περισσότερα

10η Ενότητα: Το υποσύστημα "αίσθησης"

10η Ενότητα: Το υποσύστημα αίσθησης 10η Ενότητα: Το υποσύστημα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά μεγέθη γενική δομή και συγκρότηση ΤΕΙ Πειραιά Καθηγητής Γ. Χαμηλοθώρης ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ ISL I nt el l i gent Syst ems Lab 1 Το υποσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Μερικές συμπληρωματικές σημειώσεις στη ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ενεργειακό ισοζύγιο της Γης Εισερχόμενη και εξερχόμενη Ακτινοβολία Εισερχόμενη Ηλιακή Ακτινοβολία Εξερχόμενη Γήινη ακτινοβολία Ορατή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 2.1 Γενικά 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Ν. Α Κοζάνης 1 ο χιλ. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης Τ.Θ. 65 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τηλ: (24630) 53-571 Τηλ/fax: 53-666, e-mail: info@kepekozani.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Βλάστηση. Κ. Ποϊραζίδης

Βλάστηση. Κ. Ποϊραζίδης Βλάστηση Κ. Ποϊραζίδης Βλάστηση Η βλάστηση είναι συχνά η πρώτη επιφάνεια με την οποία αλληλεπιδρά η ακτινοβολία από τους δορυφορικούς ανιχνευτές. Τι μπορούμε να καταγράψουμε; Χαρτογράφηση των δασικών τύπων

Διαβάστε περισσότερα