ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 11 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ ), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/ , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο βρέθηκαν παρόντα 8 (οκτώ) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1. Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος), 2. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, 3. Κινδυλίδη Μιχαήλ, 4. Σαββή Εµµανουήλ, 5. Κορωναίο Ιωάννη, 6. Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, 7. Ζαννετίδη Φιλήµονα, 8. Στάγκα Στέργο, ΑΠΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: Περδίκη Ιωάννη (αδικαιολόγητος) και Μαχραµά Μιχαήλ (αδικαιολόγητος), παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, του προϊσταµένου της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Παπαγεωργίου Θεοδώρου, των Νοµικών Συµβούλων κ. Στάγκα Εµµανουήλ και κ. Σαλαµαστράκη ηµητρίου, του Νοµικού Συµβούλου της ΠΕ κ. Πέρου Νικολάου, της δηµοτικής υπαλλήλου του γραφείου διοικητικής υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής, κας Ζούρδη Αικατερίνης, η οποία εκτελεί χρέη γραµµατέα λόγω απουσίας του κ. Μάκρα Ιωάννη, της κας Κουκιαϊνη έσποινας, υπαλλήλου των Οικονοµικών Υπηρεσιών, των κ.κ. Κανάκα Εµµανουήλ, Αντωνάτου Γεράσιµου και Αφαντενού Νικολάου υπαλλήλων του Τµήµατος Προµηθειών της /νσης Οικονοµικών, ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και επεσήµανε την ύπαρξη κατεπείγοντος θέµατος για το οποίο η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ.3, του Ν. 3852/2010, δύναται, µε τη σύµφωνη γνώµη της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών της, να αποδεχθεί την ένταξη και τη συζήτησή του ως θέµατος, πριν από την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης και να λάβει, µε την ίδια πλειοψηφία, σχετική απόφαση. Το θέµα (προ ηµερησίας διατάξεως) σχετίζεται µε την λήψη απόφασης περί της άσκησης αίτησης ανάκλησης της µε αριθµό 287/2012 πράξης του Ζ Κλιµακίου του 1

2 Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το θέµα χαρακτηρίζεται κατεπείγον επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 279 του Ν. 3852/2010, η προς έγκριση αίτηση ανακλήσεως πρέπει να ασκηθεί στη σύντοµη προθεσµία των 15 ηµερών από της κοινοποιήσεως της προσβαλλόµενης πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κοινοποίηση 15/05/2012), ώστε συνακόλουθα θα πρέπει εµπρόθεσµα να εκδοθεί σχετική απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, να ενταχθεί το ανωτέρω θέµα για συζήτηση, προ της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης και να ληφθεί γι αυτό σχετική απόφαση. Ο Πρόεδρος της Επίτροπής σ αυτό το σηµείο, ενηµερώνει τα µέλη σχετικά µε το θέµα που τίθεται προ ηµερησίας διατάξεως και αφορά την αρνητική εξέλιξη της υπόθεσης ΕΤΑΙΠΡΟΦΥ, την άρνηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να εγκρίνει την σύµβαση αυτή και τη χρηµατοδότηση της Εταιρείας. Η Εταιρεία, συνεχίζει, λειτουργεί χρόνια και είναι γνωστό µε ποιο τρόπο γινόταν η χρηµατοδότησή της πέραν από διαδικασίες ελεγκτικού συνεδρίου. Στη συνέχεια αναφέρει κατά λέξη τα εξής: «Πανηγυρίζαµε για το γεγονός, ότι πλέον είχε λυθεί το πρόβληµα, ότι είχε περάσει από Ελεγκτικό Συνέδριο η όλη διαδικασία της χρηµατοδότησης της εταιρείας δηλ. της εκταµίευσης των χρηµάτων. Πιστεύαµε κι ελπίζαµε ότι πλέον θα υπήρχε προηγούµενο σε όλη αυτή τη διαδικασία για να υπήρχε και συνέχεια για τα επόµενα χρόνια. εν έγινε τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο σχετικά µε ότι είχε γίνει πέρυσι και µάλιστα είχε ξεκινήσει νωρίς η διαδικασία. Στις 15 Ιανουαρίου είχε ενηµερωθεί ο Πρόεδρος της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥ από την διεύθυνση Οικονοµικών κι από εµένα τον ίδιο προσωπικά, για να ξεκινήσει η διαδικασία και να έρθει το θέµα στο.σ.. Στις 15 Ιανουαρίου ξεκίνησε η διαδικασία, στα µέσα Φεβρουαρίου λήφθηκε η απόφαση κι από τότε ήταν στην ευχέρεια της Νοµικής Υπηρεσίας για να µπορέσει να συλλέξει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να δοθούν στο ελεγκτικό συνέδριο. Πράγµατι το ελεγκτικό είχε ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά. Η νοµική υπηρεσία τα έδωσε εκ νέου, αλλά βλέπετε το σκεπτικό είναι πέραν του άρθρου 96. Πέρσι είχαµε βασιστεί στο άρθρο 96, προσπάθησε να το αποφύγει το ελεγκτικό συνέδριο, είχε διαφορετικές γνώµες και απόψεις, δεν είχε πατήσει στο άρθρο 96. Εµείς επικαλούµαστε το άρθρο αυτό το οποίο είναι πέραν από άλλες διαδικασίες. Άλλωστε είναι φωτογραφικό για τέτοιου είδους θέµατα. Επικαλείται (το ελεγκτικό), κοινωφελή σκοπό της αστικής µη κερδοσκοπικής κυρίως το θέµα των προσλήψεων, της διαφάνειας, λες κι όλες αυτές οι διαδικασίες, πριν από 10 χρόνια, της εκταµίευσης των χρηµάτων ήταν διαφανής. Τώρα που η χρηµατοδότηση περνάει από το ελεγκτικό συνέδριο, η ενταλµατοποίηση και η απόφαση του.σ είναι πιο ξεκάθαρη για τον αριθµό των εργαζοµένων στην ΕΤΑΙΠΡΟΦΥ, κάτι που αν πήγαινε ΑΣΕΠ, διότι σκεφτήκαµε πέρσι την διαδικασία µέσω ΑΣΕΠ Αυτή η εταιρεία έχει µια ιδιαιτερότητα. εν µπορεί κάθε χρόνο να προσλαµβάνει διαφορετικά άτοµα τα οποία θα πρέπει κάθε φορά να εκπαιδεύονται. ιότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αρκετή εµπειρία πάνω στο κοµµάτι της δασοπροστασίας και σε άλλα θέµατα. Κατά καιρούς γίνονται µαθήµατα, εκπαιδευτικά σεµινάρια σε συνεργασία µε την 2

3 Πυροσβεστική Υπηρεσία και δεν µπορούµε να µπούµε στη λογική ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να είναι και διαφορετικά άτοµα. εν ξέρουµε κατά πόσον θα κατοχυρώναµε τις θέσεις των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι έχουν κάποια εµπειρία, µε το ΑΣΕΠ. Οπότε, βλέπετε το σκεπτικό ότι το ελεγκτικό συνέδριο επικαλείται θέµατα χρηστής διοίκησης, διαχείρισης αυτής της εταιρείας. Την θεωρεί κοινωφελή, κάτι που δεν ισχύει, διότι ο ήµος έχει το 49% αυτής της εταιρείας κι όχι το 51% και λειτουργεί ως ιδιωτικού δικαίου. ηλαδή ο ήµος δίνει την αρµοδιότητα βάση του άρθρου 96 στη συγκεκριµένη εταιρεία για να προστατεύσει όχι µόνο φαινόµενα πυρκαγιών αλλά και διάφορα άλλα στην περιοχή µας, επικουρικά στο σχέδιο και τη δράση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Βλέπουµε ότι αυτό δεν πέρασε, δεν αναφέρεται καν στο άρθρο 96. Συζητώντας µε τη νοµική υπηρεσία και τον ήµαρχο, ήδη είναι έτοιµη η αίτηση ανάκλησης, η οποία θα περάσει σαν έκτακτο θέµα, όπου θα προσπαθήσουµε να ανακαλέσουµε την πράξη 287/2012 του Ζ Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Νοµικός Σύµβουλος κ.σαλαµαστράκης έχει τη σχετική αίτηση και θα µας πληροφορήσει σχετικά. Θα γίνει αίτηση ανάκλησης όπως και πέρσι όπου παρέστη ο ήµος στο Ζ Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έτσι κι φέτος, θα ανακαλέσουµε και την τότε αρνητική απάντηση. Ένας από τους λόγους απόρριψης ήταν και η διάθεση πίστωσης ποσού ,00 αντί ,00. Η Νοµική Υπηρεσία το αιτιολογεί βάσει της εγκυκλίου περί διαθέσεων πιστώσεων στην οποία αναφέρεται ότι µπορεί να γίνει και µετά την έγκριση της σύµβασης, πριν την τιµολόγηση, πριν την όλη διαδικασία και πριν την πρόσληψη του προσωπικού. Οπότε υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να ανακαλέσουµε αυτή την πράξη». Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει στο σώµα να εγκρίνει το έκτακτο αυτό θέµα για να κατατεθεί η αίτηση αυτή και να µπορέσει να εκπροσωπηθεί ο ήµος το συντοµότερο δυνατόν ώστε να υπάρξει µια θετική γνώµη. Συνεχίζει αµέσως µετά αναφέρωντας κατά λέξη τα εξής: «Θα πρέπει να τονίσουµε ότι από την πλευρά του ήµου θέλαµε και τηρήσαµε ευθύς εξ αρχής τις όποιες διαδικασίες. Η ηµοτική Αρχή δεν αδράνησε για το συγκεκριµένο κοµµάτι. Ίσα - ίσα που προσθέσαµε ποσό ,00 για να εξασφαλίσουµε και επιπλέον µήνα εργασίας, κάτι που όµως δεν φάνηκε, δεν το καταφέραµε αλλά δεν είναι η µόνη ευθύνη. Η θέληση του ήµου ήταν να προχωρήσουµε. Έστω κι έτσι θα πρέπει να προχωρήσουµε στην αίτηση ανάκλησης αυτής της πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έχουµε αρκετές ελπίδες να κερδηθεί όπως και πέρσι, διότι το σκεπτικό είναι πέραν του νόµου του Προγράµµατος Καλλικράτης που µας δίνει την δυνατότητα αυτή». Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Αντιπρόεδρο κ. Ταρασλιά ο οποίος αναφέρει κατά λέξη τα εξής: «εν καταλαβαίνω αυτή την καθυστέρηση, θα πρέπει να βρεθεί µια λύση εάν υπάρχει διάθεση γι αυτή την δράση στη περιοχή. Θα πρέπει να βρεθεί µια λύση για να µπορέσει να λειτουργεί κανονικά. Για τα θέµατα της πρόληψης φυσικών καταστροφών η µειοψηφία συναινεί κι έχει ήδη δείξει µια ιδιαίτερη πίεση στη ηµοτική Αρχή και δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη αυτή. Σαφέστατα και τασσεται υπέρ της συζήτησης του θέµατος». Αµέσως µετά συνεχίζει και θέτει θέµα, θεωρώντας ότι η µετακίνηση του Τµήµατος Εσόδων σε άλλο κτίριο δεν εξυπηρετεί τη λειτουργία της Υπηρεσίας, υπό την έννοια ότι 3

4 ταλαιπωρείται το κοινό µε τη διάσπασή της και µάλιστα χωρίς να υπάρχει και ασφάλεια για τους υπαλλήλους που εισπράττουν έσοδα. Στη συνέχεια αναφέρει κατά λέξη τα εξής: «ηλαδή θα πρέπει να δούµε πολύ σύντοµα το θέµα της Οικονοµικής Υπηρεσίας, διότι ναι µεν στα θέµατα που εξετάζουµε σήµερα είναι να προχωρήσει κι ο διαγωνισµός για το Νοσοκοµείο όπου εκεί θα στεγαστούν Οικονοµικές και Τεχνικές αλλά αυτό είναι ένα θέµα που θα πάρει σε βάθος χρόνου. Μήπως θα έπρεπε να ξαναδείτε λίγο το θέµα το κτιριακό των Οικονοµικών Υπηρεσιών που πράγµατι εκεί που βρίσκονται στενάζουν µε τον τρόπο που είναι αλλά τίθεται κι ένα θέµα πώς οι πολίτες εξυπηρετούνται ή θα πρέπει ενδεχοµένως να πάνε τα µπρός πίσω δηλαδή από την παλιά υπηρεσία στη καινούργια. Κι επειδή το θέµα της στέγασης των υπηρεσιών µας είναι πολύ σηµαντικό, µήπως θα έπρεπε να καθορίσουµε κάποια στιγµή µια συζήτηση όπου θα δούµε πλέον ποια από τα δηµόσια κτίρια µας είναι σε θέση πραγµατικά να τα διαπραγµατευθούµε και µε τον Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει µέρος των κτιρίων στο κέντρο της Πόλης και κατά πόσο κάποιες υπηρεσίες του πραγµατικά έχουν ανάγκη. Πρέπει να τεθεί ξεκάθαρα κατά πόσο θα έπρεπε να παραµείνει στην Περιφέρεια το κτίριο της πρώην 95 Α ΤΕΑ, κάτι το οποίο έχω διεκδικήσει και ο ίδιος πριν από 2-3 χρόνια. Ο τότε Αντινοµάρχης κ. Κουσουρνάς µαζί µε τον τότε Νοµάρχη κ. Μαχαιρίδη, χρησιµοποιώντας τη µεταγραφή του 94 του κτιρίου αυτού στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, κάτι που κατά τη γνώµη µας δεν είναι τελείως σύννοµο, διότι ο νόµος περιέγραφε τότε κτίρια µε αµιγείς χρήσεις Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στο κτίριο το συγκεκριµένο δεν έχει αµιγείς δράσεις τότε η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, το αντίθετο δε, µάλιστα εµπλέκονταν 3-4 Υπουργεία, όπως το Υπουργείο ηµόσιας Τάξης, το Υπουργείο Αµύνης, το Υπουργείο Εσωτερικών και διάφορα άλλα Υπουργεία, άρα λοιπόν κακώς». Συνεχίζει λέγοντας: «Τότε έκανα µια αίτηση, για την τιµή των όπλων, σαν αρµόδιος για την ακίνητη περιουσία, στην Κτηµατική Εταιρεία του ηµοσίου όπου διεκδικούσε το συγκεκριµένο κτίριο. Πραγµατικά θα λύσει τα προβλήµατα των Οικονοµικών Υπηρεσιών, ενώ σήµερα η Περιφέρεια δεν τα χρειάζεται. Θέλω λοιπόν, η ηµοτική Αρχή να το δει επίσηµα αυτό το θέµα, µήπως µπορεί για να µην ταλαιπωρείται κι ο κόσµος µε όλη αυτή την απόσταση και να υπάρχει µεγαλύτερη ασφάλεια, να το δεί επίσηµα αυτό το θέµα ή γενικότερα να γίνει µια µεγάλη συζήτηση για την ακίνητη περιουσία υπό την έννοια όχι της αξιοποίησης, όπως έχει τεθεί στο παρελθόν, των υφιστάµενων κτιρίων τα οποία είναι στο ήµο µας, αλλά υπό την έννοια της ανακατανοµής των δηµοσίων κτιρίων στο κέντρο της πόλης». Στη συνέχεια λαµβάνει το λόγο ο κ. Στάγκας Στέργος ο οποίος θέτει δύο θέµατα προς ενηµέρωση. Το πρώτο θέµα αφορά το ένταλµα των εποχιακών εργαζοµένων στη καθαριότητα το οποίο επέστρεψε χωρίς την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για ποσό ύψους 7.500,00, σύµφωνα µε πληροφορίες που άντλησε από την Οικονοµική Υπηρεσία. Συνεχίζει λέγοντας ότι δεν εγκρίνει υπερωρίες, νυχτερινά, αργίες, προτείνοντας να προσεχθεί αυτή η υπόθεση για να µην υπάρξει ξανά το ίδιο πρόβληµα. Το δεύτερο θέµα στο οποίο αναφέρεται αφορά την ανταποδοτικότητα στην καθαριότητα και τον πρώην ήµο Ιαλυσού, όπου έχει τρεις εργαζόµενους για να χειριστούν το 4

5 φορτωτάκι της περιοχής Ιαλυσού - Πεταλούδων. Στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας, τονίζει, δεν µπορεί να ισχύει σε καµία των περιπτώσεων αυτό. Παρακαλεί λοιπόν, να του δοθούν τα σχετικά στοιχεία από την Οικονοµική Υπηρεσία στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας των πρώην δέκα ήµων και ειδικότερα πόσο πληρώνουν αυτοί οι δέκα πρώην ήµοι, πόσα επιστρέφονται σ αυτούς, ποιές υπηρεσίες υπάρχουν µέσα στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας κλπ. Σε αντίθετη περίπτωση θα προσφύγει κατά της απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, τονίζει. Καταλήγει λέγοντας ότι η ανταποδοτικότητα θα έπρεπε να ήταν στο ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε την εισήγηση του κ. Καρίκη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής απαντώντας, επισηµαίνει ότι η ανταποδοτικότητα εξετάζεται πάντα στη ψήφιση του προϋπολογισµού και ελέγχεται από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση, κατά πόσον υφίσταται. Ο κ. Καµπουρόπουλος στη συνέχεια, λαµβάνει το λόγο, κι ενηµερώνει σχετικά µε τα όσα ανέφερε ο κ. Στάγκας Στέργος, λέγοντας ότι όταν έγινε ο καταµερισµός κανείς δεν συµφώνησε µε κανέναν. Όλοι ήθελαν περισσότερα άτοµα για κάθε ηµοτική Ενότητα, προσθέτει. Έγινε προσπάθεια να γίνει σύµφωνα µε τις ανάγκες που υπάρχουν, λαµβάνοντας υπ όψιν το σύνολο του ενιαίου ήµου. Αµέσως µετά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, προτείνει να συζητηθούν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξής, αφού προηγηθεί, όπως προαναφέρθηκε αυτό που τίθενται εκτός αυτής. ΘΕΜΑ (προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 191/2012 (Α..Α: Β4Λ5Ω1Ρ-Ξ4Ω) Λήψη απόφασης περί της άσκησης αίτησης ανάκλησης της µε αριθµό 287/2012 πράξης του Ζ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Γνωµοδότηση-Εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Σαλαµαστράκη ηµητρίου αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την Γνωµοδότηση-Εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Σαλαµαστράκη ηµητρίου µε αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «ΘΕΜΑ: Άσκηση αίτησης ανάκλησης της µε αριθµό 287/2012 πράξης του Ζ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν. 3852/2010 «Οι δήµοι και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, ύστερα από απόφαση τον δηµοτικού συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του ή του οικείου οργάνου ιοίκησης του νοµικού προσώπου, µπορούν να συµµετέχουν και να συγχρηµατοδοτούν την κατάρτιση και εκτέλεση οποιασδήποτε κατηγορίας προγραµµάτων και µέτρων, εφόσον οι δράσεις τους, ανεξαρτήτως εάν συνάπτονται µε αρµοδιότητες των δήµων, συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη, την 5

6 κοινωνική πρόνοια και συνοχή, την περιβαλλοντική προστασία και την εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας». 2. Σύµφωνα εξάλλου µε την αιτιολογική έκθεση του άρθρου αυτού «Με την εισαγόµενη ρύθµιση παρέχεται, ρητώς η ευχέρεια στους ήµους και τα νοµικά τους πρόσωπα (δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου) προκειµένου, χωρίς την ύπαρξη τυπικού χαρακτήρα, από πλευράς νοµιµότητας, αµφισβητήσεων να µπορούν να συµµετέχουν και να συγχρηµατοδοτούν την κατάρτιση και εκτέλεση οποιασδήποτε κατηγορίας προγραµµάτων και µέτρων, εφόσον οι δράσεις τούτων, ανεξαρτήτως εάν, συνάπτονται µε αρµοδιότητες των ήµων, συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη, την κοινωνική πρόνοια και συνοχή, την περιβαλλοντική προστασία και την εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας». 3. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις µε τη µε αριθµό 309/ (ορθή επανάληψη) απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου µας, η οποία θεωρήθηκε νόµιµη µε τη µε αριθµό 1530/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, ενώ η αρχική µε αριθµό 309/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µας, θεωρήθηκε νόµιµη µε τη µε αριθµό 1516/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης, αποφασίστηκε οµόφωνα η συµµετοχή του ήµου µας στη σύµβαση του άρθρου 96 ν. 3852/2010 µε την Περιφερειακή Ένωση ήµων (ΠΕ ) Νοτίου Αιγαίου και την αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Ι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.) για το Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Προστασίας Νήσου Ρόδου έτους 2012, το περιεχόµενο της οποίας περιλαµβάνεται στην απόφαση. 4. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η Οικονοµοτεχνική Έκθεση του Προγράµµατος του οικονοµολόγου Στέλιου Χατζηπαπάκη, συµβούλου Τοπικής Ανάπτυξης της ΠΕ Νοτίου Αιγαίου και της οποίας το περιεχόµενο περιλαµβάνεται επίσης στην παραπάνω απόφαση. Η οικονοµικοτεχνική αυτή έκθεση ήταν πλήρης και περιγράφει µε κάθε λεπτοµέρεια: α) το χρονοδιάγραµµα δράσης, β) την ποσότητα το είδος και την ιδιοκτησία του εξοπλισµού (πυροσβεστικά οχήµατα, µοτοσυκλέτες, πυροφυλάκια, εξοπλισµός επικοινωνίας, κτιριακές υποδοµές, µε βάση χαρτογραφικών δεδοµένων), γ) το πρόγραµµα της δράσης, περιπολίες, δ) το προσωπικό που θα απασχοληθεί αριθµητικά και κατά ειδικότητα (οδηγοί οχηµάτων, βοηθοί πυροσβέστες, πυροφύλακες, διοικητικό και επιστηµονικό προσωπικό), ε) οικονοµικό κόστος αναφορικά µε τις αµοιβές του προσωπικού αναλυόµενες και ειδικότητα, καύσιµα, συντήρηση, ανταλλακτικά κλπ. οχηµάτων, τηλεπικοινωνίες, αγορά εξοπλισµού, ρουχισµού προσωπικού, κόστος χρήσης οχηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. και στ) αναλυτική κάλυψη κόστους προγράµµατος που αντιστοιχεί στους συµµετέχοντες φορείς ( ήµος Ρόδου, ΠΕ Νοτίου Αιγαίου και ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ Επίσης µε τη µε αριθµό 32/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ Νοτίου Αιγαίου, εγκρίθηκε η συµµετοχή της ΠΕ Νοτίου Αιγαίου στην 6

7 παραπάνω σύµβαση του άρθρου 96 Ν. 3852/2010, µε βάση την παραπάνω οικονοµοτεχνική έκθεση. 6. Τέλος µε τη µε αριθµό 3/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ., εγκρίθηκε η συµµετοχή της στο παραπάνω Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Προστασίας νήσου Ρόδου και η υπογραφή της σύµβασης του άρθρου 96 ν. 3852/2012, µε βάση την παραπάνω οικονοµοτεχνική έκθεση. Από το καταστατικό της εταιρείας αυτής προκύπτει ότι οι σκοποί της αφορούν στην προστασία και αναβάθµιση των δασικών περιοχών και γενικά του φυσικού περιβάλλοντος της ωδεκανήσου µε συντονισµένες παρεµβάσεις (µελέτες, προγράµµατα, έργα, υπηρεσίες) σε συνεργασία πάντοτε µε τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες, την ανάπτυξη και υποστήριξη σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Αρχές µηχανισµών πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών στις δασικές και αστικές περιοχές της ωδεκανήσου µε τη χρήση µικρών πυροσβεστικών οχηµάτων και λοιπού εξοπλισµού κατάλληλου για το σκοπό αυτό, την προστασία των ακτών και της θάλασσας από τη ρύπανση και τη λήψη µέτρων πρόληψης της ρύπανσης, την ανάπτυξη µηχανισµών άµεσης δράσης και επέµβασης σε περιπτώσεις φυσικών άµεσης δράσης και επέµβασης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και θεοµηνιών κλπ. Εποµένως µπορεί η εταιρεία αυτή να συµµετάσχει στο παραπάνω πρόγραµµα, ενόψει του ότι δεν πρόκειται περί συµµετοχής σε προγραµµατική σύµβαση, αλλά σε σύµβαση χρηµατοδότησης του παραπάνω προγράµµατος. 7. Με βάση τις παραπάνω αποφάσεις και την οικονοµοτεχνική έκθεση συντάχθηκε το σχέδιο της παραπάνω σύµβασης του άρθρου 96 ν. 3852/2010, όπως αυτό αναφέρεται στις παραπάνω αποφάσεις, αντικείµενο της οποίας είναι η περιβαλλοντική προστασία της νήσου Ρόδου και η εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας και ειδικότερα η προστασία και αναβάθµιση των δασικών περιοχών της νήσου Ρόδου, η ανάπτυξη µηχανισµών άµεσης δράσης και επέµβασης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και θεοµηνιών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες (πολιτική προστασία κλπ) καθώς και δράσεις καθαρισµού των ακτών, όπως οι δράσεις αυτές περιλαµβάνονται στην παραπάνω οικονοµοτεχνική έκθεση (πρόγραµµα περιβαλλοντικής προστασίας της νήσου Ρόδου). 8. Το συνολικό κόστος του προγράµµατος ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ, όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται στην παραπάνω οικονοµοτεχνική έκθεση, θα καλυφθεί δε από τον προϋπολογισµό του ήµου µας µε την καταβολή ποσού ,00 ευρώ, από την ΠΕ Νοτίου Αιγαίου µε την παραχώρηση της χρήσης µηχανολογικού εξοπλισµού και από την ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ. µε την διάθεση του απαραίτητου προσωπικού, µηχανολογικού και άλλων εξοπλισµού, κτιριακών εγκαταστάσεων και επικοινωνιών. 9. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ήµος µας θα συµµετέχει και θα συγχρηµατοδοτεί την κατάρτιση και εκτέλεση προγράµµατος, οι δράσεις του οποίου συµβάλλουν στην περιβαλλοντική προστασία της νήσου Ρόδου και στην εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας µας, όπως ακριβώς 7

8 προβλέπεται από το άρθρο 96 ν. 3852/2010, γιαυτό και η υπογραφή της σύµβασης αυτής, µετά την έγκρισή σας, είναι καθόλα νόµιµη. 10. Σηµειωτέον ότι και το 2011 υπογράφτηκε ανάµεσα στους παραπάνω συµβαλλόµενους η από σύµβαση του άρθρου 96 ν. 3852/2010, φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουµε, µε το ίδιο ακριβώς περιεχόµενο και για την ίδια αιτίας, καθόσον µε τη µε αριθµό 2160/2011 απόφαση του Τµήµατος VI (Β ΙΑΚΟΠΩΝ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε τελικά ότι δεν κωλυόταν η υπογραφή του σχεδίου της σύµβασης, µε βάση όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της. 11. Επίσης µε τη µε αριθµό 71/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου µας, η οποία θεωρήθηκε νόµιµη µε τη µε αριθµό 863/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, τη µε αριθµό 14/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ Νοτίου Αιγαίου και τη µε αριθµό 1/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ., οι οποίες είχαν υποβληθεί στο Τµήµα σας µε το µε αριθµό πρωτ. 2/34841/ , εγκρίθηκε η συµµετοχή όλων στην παραπάνω σύµβαση του άρθρου 96 Ν. 3852/2010, µε βάση την παραπάνω οικονοµοτεχνική έκθεση, µε το ίδιο ακριβώς περιεχόµενο. Όµως το Ζ Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τη µε αριθµό 204/2012 πράξη του απέσχε από τον έλεγχο του σχεδίου σύµβασης, καθόσον έκρινε ότι αυτό ήταν κατά χρόνο αναρµόδιο να επιληφθεί του ελέγχου της, λόγω του ότι το σχέδιο σύµβασης που υποβλήθηκε ήταν υπογεγραµµένο από τους νόµιµους εκπροσώπους των παραπάνω, παρά το γεγονός ότι στο παραπάνω διαβιβαστικό έγγραφο αναφερόταν ότι υποβάλουµε σχέδιο σύµβασης και ότι οι υπογράψαντες υπέγραψαν απλώς για να επιβεβαιώσουν ότι αυτό είναι το συγκεκριµένο σχέδιο χωρίς να έχουν οποιαδήποτε πρόθεση δέσµευσης πριν την έκδοση της απόφασής σας ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύµβασης. Μετά από αυτό τόσον ο ήµος όσο και η ΠΕ Νοτίου Αιγαίου και η ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.. µε τις παραπάνω νεότερες αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων τους ανακάλεσαν τις προηγούµενες και έλαβαν νέες αποφάσεις µε το ίδιο ακριβώς περιεχόµενο. 12. Ο ήµος µας µε το µε αριθµό πρωτ. 2/50597/ έγγραφό του απέστειλε στο Ζ Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου τις παραπάνω αποφάσεις, το καταστατικό της ΕΤΕΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.. και το σχέδιο της σύµβασης για να προβεί στον έλεγχο νοµιµότητας, του σχεδίου της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 278 παρ. 2 ν. 3852/2010, µε την παράκληση να κάνει αυτό όσο το δυνατόν σύντοµα, ενόψει της έναρξης της θερινής περιόδου, αποφαινόµενοι ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύµβασης αυτής από το ήµο µας. 13. Στη συνέχεια µετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Εισηγήτριας του Ζ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ελένης Καραγιάννη µε το νοµικό σύµβουλο του ήµου µας κ. ηµήτριο Σαλαµαστράκη, ο ήµος µας απέστειλε µε το µε αριθµό πρωτ. 2/62496/ έγγραφό του, επισυνάπτουµε και τα εξής: a. Το από καταστατικό σύστασης της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Ι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 8

9 (ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.)», το οποίο καταχωρήθηκε στη.ο.υ. Ρόδου και έλαβε αριθµό καταχώρησης 373/ και στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Ρόδου και έλαβε αριθµό καταχώρησης 445/ b. Τη µε αριθµό 12/ απόφαση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, µε την οποία ορίστηκαν τα τέσσερα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της αµέσως παραπάνω αστικής εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του καταστατικού αυτής. c. Τη µε αριθµό 7/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της παραπάνω αστικής εταιρείας µε την οποία συγκροτήθηκε αυτό σε σώµα. d. Απόσπασµα της µε αριθµό 74/ απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου µας, µε την οποία δεσµεύτηκε πίστωση ύψους ευρώ σε βάρος του του προϋπολογισµού του ήµου µας έτους 2012 για τη συγχρηµατοδότηση του αναφεροµένου στο παραπάνω σχέδιο σύµβασης προγράµµατος (εσφαλµένα αναγράφτηκε προγραµµατική σύµβαση αντί συχρηµατοδότηση). e. Τη µε αριθµό πρωτ. 402/ απόφαση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου µας για ανάληψη υποχρέωσης, ήτοι του αµέσως παραπάνω ποσού για την αµέσως παραπάνω αιτία. 14. Μετά από αυτά το Ζ Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη διάσκεψη που έγινε στις , µετά από εισήγηση της Παρέδρου κ. Ελένης Καραγιάννη, εξέδωσε τη µε αριθµό 287/2012 πράξη του, µε την οποία αποφάνθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύµβασης µεταξύ του ήµου Ρόδου, της ΠΕ Νοτίου Αιγαίου και της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.. σύµφωνα µε όσα αναφέρει στο σκεπτικό της. 15. Το Ζ Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο σκεπτικό της πράξης του αυτής αναφέρει το παραπάνω ιστορικό και το περιεχόµενο της οικονοµοτεχνικής µελέτης και αποφαίνεται κατά πλειοψηφία, ότι το υποβληθέν σχέδιο σύµβασης αφορά στη χρηµατοδότηση από το ήµο Ρόδου, προγράµµατος οι δράσεις του οποίου συµβάλλουν στην περιβαλλοντική προστασία του νησιού και την εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας κατ εφαρµογής της ειδικής διάταξης του άρθρου 96 του ν. 3852/2010, όπως είχε κριθεί και το 2011 µε τη µε αριθµό 2160/2011 πράξη του VI Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 16. Όµως κατά την άποψη της εισηγήτριας κ. Ελένης Καραγιάννη το κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο θα υπαχθούν οι συµβάσεις που τυχόν συναφθούν από τους ήµους ή τα νοµικά τους πρόσωπα για την υλοποίηση των προγραµµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 96 ν. 3852/2010, στα οποία συµµετέχουν, θα προσδιοριστεί από το αντικείµενο και το είδος των εν λόγω συµβάσεων, στην προκειµένη δε περίπτωση, το σχέδιο σύµβασης που υποβλήθηκε συνιστά προγραµµατική σύµβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, δεδοµένου ότι πρόκειται για συµφωνία η οποία θέτει το γενικό πλαίσιο για την οργάνωση και διαχείριση υπηρεσιών που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες των δήµων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 Iβ παρ. 1,5 και I παρ. 1. και 3 του ν. 3463/2006. Την άποψη της αυτή προσπαθεί να στηρίξει και στο ότι στη µε αριθµό 74/

10 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για δέσµευση πίστωσης ποσού ευρώ για σύναψη της παραπάνω σύµβασης και στη µε αριθµό 402/ απόφαση ανάληψη υποχρέωσης του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών του ήµου Ρόδου αναφέρεται ότι δεσµεύεται πίστωση σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισµού του έτους 2012 «για προγραµµατική σύµβαση ήµου µε την ΠΕ», πράγµα φυσικά που πρόκειται για προφανές γραφικό λάθος. 17. Έτσι κατά την άποψη αυτή, δεδοµένου ότι πρόκειται περί προγραµµατικής σύµβασης, κατά το άρθρο 267 παρ. 3 του ν.3463/2006 µη νοµίµως συµµετέχει σε αυτήν η ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ. αφού αυτό ρητά απαγορεύει τη συµµετοχή αστικών µη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων στις προγραµµατικές συµβάσεις. 18. Περαιτέρω µε την παραπάνω µε αριθµό 287/2012 πράξη του Ζ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι από τα άρθρα 22 παρ. 9 του ν. 3274/ ν. 3463/ και 111 ν. 3852/2010 προκύπτει ότι µπορεί να συσταθεί αστική εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µεταξύ των ήµων και πρώην ΤΕ Κ ήδη ΠΕ και να συµµετέχουν σαυτές, ότι οι υφιστάµενες αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εξακολουθούν να λειτουργούν µέχρι τη λήξη τους, ότι ο διαχειριστικός έλεγχος αυτών διέπεται κατ ανάλογης εφαρµογή από τις διατάξεις που ισχύουν για τις δηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, ότι η πρόσληψη του προσωπικού τους, η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, καθώς και η σύναψη συµβάσεων ανάθεσης έργων, προµηθειών, µελετών και υπηρεσιών από τις αστικές εταιρείες ΟΤΑ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τις δηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις κλπ. Οι εταιρείες αυτές που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3852/2010 συνεχίζουν να λειτουργούν µε τις διατάξεις του άρθρου 111 ν. 3852/2010 και ότι εταιρείες αυτές στις οποίες συµµετέχουν εξακολουθούν να λειτουργούν µέχρι τη λήψη του χρόνου που προβλέπονται στη συστατική τους πράξη, για τις εταιρείες δε αυτές δεν προβλέπεται επιχορήγηση και χρηµατοδότηση από τους ΟΤΑ είτε µέσω της κατάρτισης διετών προγραµµάτων είτε µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκτός από την ετήσια εισφορά που προβλέπεται από το καταστατικό τους. 19. Μετά από τα αµέσως παραπάνω το Ζ Κλιµάκιο ελέγχοντας το σχέδιο της σύµβασης και την οικονοµοτεχνική µελέτη, κρίνει ότι ο ήµος Ρόδου χρηµατοδοτεί για το παραπάνω πρόγραµµα την ΠΕ Νοτίου Αιγαίου µέχρι του ποσού των ευρώ και η ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ. αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει µεταξύ των άλλων το προσωπικό που απαιτείται, το ποσοστό δε συµµετοχής της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.. στην υλοποίηση του προγράµµατος ανέρχεται µόλις σε ποσοστό 9,06% του συνολικού προϋπολογισµού, καθόσον έχει υπολογιστεί µε βάση το κόστος χρήσης του εξοπλισµού που διαθέτει, που ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα είναι 102 άτοµα, συνολικού κόστους ,60 ευρώ, όµως από πουθενά δεν προκύπτει ότι η ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.. µπορεί να καλύψει το ποσό αυτό από ίδιους πόρους, ενώ η δαπάνη αυτή δεν έχει συνυπολογιστεί για τον προσδιορισµό του ποσοστού 10

11 συµµετοχής τους. Αντίθετα στη µε αριθµό 32/2012 απόφαση της ΠΕ αναφέρεται ότι η ΕΤΑ.ΠΡΟ.ΦΥ.. θα διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό κλπ χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού. 20. Από αυτά συµπεραίνει ότι η µισθοδοσία του προσωπικού θα καλυφθεί από το ήµο Ρόδου από το ποσό ευρώ, αν και στο σχέδιο της σύµβασης αναφέρεται µόνο για χρηµατοδότησης της ΠΕ Νοτίου Αιγαίου και άρα ο ήµος Ρόδου θα χρηµατοδοτήσει µε αδιαφανείς διαδικασίες την ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.., προκειµένου αυτή να προσλάβει το απαιτούµενο προσωπικό. Η χρηµατοδότηση όµως αυτή είναι µη νόµιµη και αφετέρου αντίκειται στις αρχές της διαφάνειας και µη χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης που διέπουν την εν γένει δράση της δηµόσιας διοίκηση, δεδοµένου ότι δεν καθορίζεται µε τρόπο σαφής, ειδικό και αναλυτικό ο τρόπος µε τον οποίο η δαπάνη που αφορά τη µισθοδοσία του προσωπικού που θα προσληφθεί από την ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.. θα καλυφθεί από την χρηµατοδότηση του ήµου Ρόδου. 21. Επίσης µε την παραπάνω πράξη κρίθηκε ότι οι προσλήψεις από την ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.. προσωπικού για την υλοποίηση του παραπάνω προγράµµατος πρέπει να γίνουν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 205 ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» που αφορά τις προσλήψεις προσωπικού µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση εποχικών ή άλλων παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παρ του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει. Θα πρέπει επίσης να εφαρµοστούν τα άρθρα 6 και 7 του Π 164/2004, κατά τα οποία οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου µεταξύ του ιδίου εργοδότη και εργαζόµενου µε την ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα και µε τους ίδιους ή παρεµφερείς όρους απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους 24 µήνες σε συνολικό χρονικό διάστηµα της απασχόλησης, διαφορετικά είναι άκρες. Όµως ούτε στο σχέδιο της σύµβασης ούτε στην οικονοµοτεχνική µελέτη προσδιορίζεται ο τρόπος που θα προσληφθεί από την ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.. το απαιτούµενο προσωπικό, ούτε και η φύση της εργασιακής τους σχέσης, ούτε προσδιορίζεται αν θα τηρηθούν οι διατάξεις των παρ του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει. 22. Επίσης στο σχέδιο της σύµβασης, κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, που προσδιορίζεται ποιο από τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνει την ευθύνη για την διάθεση των χρηµάτων που θα καταβληθούν από το ήµο Ρόδου για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε καύσιµα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, συντήρηση οχηµάτων κλπ συνολικού ποσού ,28 ευρώ καθώς και για την ευθύνη για το συντονισµό των σχετικών ενεργειών. Στην παραπάνω απόφαση της ΠΕ αναφέρεται ότι το ποσό των ευρώ µε το οποίο ο ήµος Ρόδου θα χρηµατοδοτήσει το πρόγραµµα, θα καταβληθεί στην ΠΕ Νοτίου Αιγαίο, χωρίς να εξειδικεύεται ο τρόπος µε τον οποίο θα διοχετευθεί το ποσό αυτό για την υλοποίηση του προγράµµατος. 23. Έκρινε επίσης ότι κατά παράβαση των παρ. 2 και 6 του άρθρου 21 του ν. 2362/1995 και της παρ. 2 του Π 113/2010, δεν έχει εκδοθεί πράξη ανάληψη 11

12 δαπάνης από το ήµο Ρόδου για ολόκληρο το ποσό των ευρώ αλλά µόνο για το ποσό των ευρώ, αλλά και κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης περιέχεται στο σχέδιο της σύµβασης όρος άρθρα 4 και 8 το οποίο τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να τροποποιήσουν, παρατείνουν ή ανανεώνουν τη σύµβαση µε έγγραφη συµφωνία, χωρίς να έχουν προσδιορισθεί εκ των προτέρων το περιεχόµενο των τροποποιήσεων, ο χρονικός ορίζοντας των παρατάσεων ή ανανεώσεων, καθώς και το ακριβές κόστος αυτών. 24. Τέλος το Κλιµάκιο έκρινε ότι ο όρος στο άρθρο 4 του σχεδίου της σύµβασης σύµφωνα µε το οποίο η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε έξι (6) µήνες, αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης, είναι µη νόµιµος, καθόσον δίνει την δυνατότητα στα συµβαλλόµενα µέρη να µεταθέσουν την χρονική διάρκεια της σύµβασης και πέραν της αντιπυρικής περιόδου, που ορίζεται από την οικονοµοτεχνική µελέτη από τον Μάιο 2012 έως τον Οκτώβριο Την παραπάνω µε αριθµό 287/2012 πράξη του Ζ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει ο ήµος Ρόδου να ζητήσει την ανάκληση, µε αίτηση που πρέπει να υποβάλει στο VI Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου µέσα σε 15 ηµέρες από την κοινοποίηση της, που έγινε στις , σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 3060/2012, για τους παρακάτω ενδεικτικά και επιγραµµατικά λόγους: a. Γιατί από τα άρθρα 22 παρ. 9 του ν. 3274/2004, 267 ν. 3463/2006, 107 και 111 ν. 3852/2010 σαφώς προκύπτει ότι οι υφιστάµενες και κατά τη θέση σε ισχύ του ν. 3852/2010 αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στις οποίες συµµετέχουν ο ήµος, περιλαµβανοµένων και των ΠΕ, και άλλοι φορείς εξακολουθούν να λειτουργούν µέχρι την λήξη του χρόνου που προβλέπεται από την συστατική τους πράξη, όσον αφορά δε την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν ισχύουν οι διατάξεις περί κοινωφελών επιχειρήσεων των ήµων, καθόσον το άρθρο 267 παρ. 1 περ. γ αναφέρεται στις αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των δήµων και των ΠΕ, δηλαδή των εταιρειών που έχουν συστήσει οι δήµοι και οι ΠΕ ή που συµµετέχουν σε τέτοιες εταιρείες κατά ποσοστό άνω του 50%, στις οποίες δεν περιλαµβάνεται και η ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.. καθόσον σε αυτήν συµµετέχει η ΠΕ Νοτίου Αιγαίου κατά ποσοστό 49%, ο ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟ ΟΥ «Η ΡΟ ΙΑ ΕΛΑΦΟΣ» κατά ποσοστό 17%, ο Εθελοντικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεταλούδων κατά ποσοστό 17% και το Σωµατείο Ερασιτεχνών Αλιέων Ιαλυσού Ρόδου κατά ποσοστό 17%. b. Γιατί ο ήµος Ρόδου συγχρηµατοδοτεί κατά το άρθρο 96 του ν. 3852/2010 το πρόγραµµα περιβαλλοντικής προστασίας της Νήσου Ρόδου κατά την αντιπυρική περίοδο 2012, στο οποίο µετέχει, µε το ποσό των ευρώ, χωρίς το ποσό αυτό να αποτελεί ούτε άµεση ούτε έµµεση χρηµατοδότηση της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.. στην οποία µάλιστα δεν συµµετέχει. 12

13 c. Γιατί σύµφωνα µε το άρθρο 96 του ν. 3852/2012 η συµµετοχή του ήµου Ρόδου στο αµέσως παραπάνω πρόγραµµα και η συγχρηµατοδότηση δεν γίνεται µε βάση προγραµµατική σύµβαση του άρθρου 100 του ίδιου νόµου ούτε και µε βάση πρόγραµµα ίδιου περιεχοµένου το διετές και εποµένως δεν ενδιαφέρει πως θα γίνουν οι προσλήψεις του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του, αφού ο ήµος Ρόδου µπορεί να συγχρηµατοδοτεί απλά πρόγραµµα του παραπάνω άρθρου χωρίς να συµµετέχει ο ίδιος στην κατάρτισή του και στην υλοποίηση του κατασταλτικά, ίσως µπορούσε να ελεγχθεί ο τρόπος πρόσληψης του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του προγράµµατος. Επίσης για το λόγο αυτό δεν ενδιαφέρει ποιο είναι το ποσοστό συµµετοχής όσων µετέχουν στο πρόγραµµα, τι προσφέρουν και µε ποιο τρόπο καλύπτουν το κόστος της συµµετοχής τους, ούτε και ποια ευθύνη έχει καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη, ενόψει µάλιστα και του σκοπού που επιδιώκει το άρθρο 96 του ν. 3852/2010 σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση. d. Γιατί από τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 6 του ν. 2362/1995 και 2 παρ. 2 του Π 113/2010 σαφώς προκύπτει ότι η ανάληψη της δαπάνης γίνεται πριν την εκτέλεση της σύµβασης, η έναρξη όµως εκτέλεσης της σύµβασης στην προκειµένη περίπτωση αρχίζει από την υπογραφή αυτής που φυσικά µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει, αφού αναµενόταν η θετική απάντηση του Ζ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. e. Γιατί ναι µεν αναφέρεται στο σχέδιο της σύµβασης ότι αυτή µπορεί να τροποποιηθεί, ανανεωθεί η παραταθεί µετά από συµφωνία των συµβαλλοµένων, όµως αυτό δεν σηµαίνει ότι µπορεί να γίνει χωρίς να υποβληθεί το σχέδιο της τροποποίησης, ανανέωσης και παράτασης στο Ζ Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο. Εξάλλου µπορούσε ο όρος αυτός να διαγραφεί και όχι να αποτελεί λόγο να αποφανθεί του Ζ Κλιµάκιο ότι κωλύεται η υπογραφή της σύµβασης. f. Γιατί ναι µεν αναφέρεται στο σχέδιο της σύµβασης για την συγχρηµατοδότηση του παραπάνω προγράµµατος ότι η ισχύς της είναι έξι (6) µήνες που αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της, και ότι στην οικονοµικοτεχνική µελέτη αναφέρεται ότι η αντιπυρική περίοδος είναι από το Μάιο 2012 έως Οκτώβριο 2012, ήτοι έξι (6) µήνες, όµως αυτό συνέβηκε γιατί το αρχικό σχέδιο της σύµβασης υποβλήθηκε στο Ζ Κλιµάκιο για έλεγχο τον Μάρτιο 2012, που σήµαινε ότι η έγκρισή και η υπογραφή της σύµβασης θα γινόταν πριν το Μάιο Προφανώς µετά τα όσα συνέβησαν εξαιτίας της οποίας υπάρχει αυτή η καθυστέρηση θα είναι ανάλογη και η διάρκεια της σύµβαση. Αυτό όµως δεν αποτελεί λόγο για να αποφανθεί το Ζ Κλιµάκιο ότι κωλύεται η υπογραφή της σύµβασης. 26. Μετά από τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου για την άσκηση αίτησης ανάκλησης της µε αριθµό 287/

14 πράξη του Ζ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα απευθύνεται στο VI Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε τους παραπάνω λόγους και όσους άλλους προστεθούν. Επίσης να δοθεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η εντολή και το δικαίωµα στους νοµικούς συµβούλους του ήµου Ρόδου κ.κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρο και ηµήτριο Σαλαµαστράκη, όπως από κοινού ή χωριστά ο καθένας, ασκήσουν την σχετική αίτηση ανάκλησης και να παραστούν στο VI Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εκπροσώπηση του ήµου Ρόδου και την υπεράσπιση της αίτησης, ενεργούντες ότι είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό.» (Ακολουθεί υπογραφή του Νοµικού Συµβούλου του ήµου Ρόδου κ. Σαλαµαστράκη ηµητρίου)» Ο Πρόεδρος στη συνέχεια, δίνει το λόγο στους καθ ύλην αρµόδιους Νοµικούς Συµβούλους κ.κ. Σαλαµαστράκη ηµήτριο και Παπαγεωργίου Θεόδωρο, οι οποίοι εισηγούνται επί του εκτός ηµερησίας θέµατος που αφορά την ΕΤΑΙΠΡΟΦΥ. Ο Νοµικός Σύµβουλος κ. Σαλαµαστράκης ενηµερώνει το σώµα κι αναφέρει τις διαδικασίες συνοπτικά, βάση της σχετικής εισήγησής του, λέγοντας ότι έχουν σταλθεί στην Αθήνα όλα τα σχετικά της υπόθεσης καθώς επίσης το καταστατικό και η απόφαση συγκρότησης του διοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥ, τα οποία και ζήτησε η εισηγήτρια, όπως και η απόφαση ανάληψης δαπάνης του ποσού. Η εισηγήτρια έχει την άποψη, η οποία µειοψηφεί, ότι πρέπει δηλαδή να γίνει προγραµµατική σύµβαση κι ότι η ΕΤΑΙΠΡΟΦΥ δεν µπορεί να συµµετέχει, γι αυτό και κωλύεται η υπογραφή της σύµβασης, ενηµερώνει. Ευτυχώς, συµπληρώνει, η άποψη της πλειοψηφίας ήταν υπέρ στο ότι αποτελεί καθαρά σύµβαση του άρθρου 96 του 3852 κι εποµένως δεν απαιτείται να γίνει προγραµµατική σύµβαση. Όµως η εισηγήτρια φαίνεται πως εξ αρχής είχε πάρει την απόφασή της και ερµηνεύοντας το άρθρο 22 παρ. 9 του 3427 νόµου Παυλόπουλου και το 267 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, κατέληξε τελικά στο ότι οι αστικές µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείες πρέπει να λειτουργούν µε βάσει τις διατάξεις περί κοινωφελών επιχειρήσεων των ήµων και το προσωπικό πρέπει να προσλαµβάνεται µε βάση τις διατάξεις που διέπουν τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, δηλαδή όπως προσλαµβάνεται και στο ήµο. Κατέληξε σε αυτό διότι υπάρχει µια ασάφεια. Με βάση αυτό λοιπόν, συνεχίζει, αρχίζει και µελετά την οικονοµοτεχνική µελέτη και τη σύµβαση, δηλαδή το τι προβλέπεται ή δεν προβλέπεται να γίνει σχετικά µε την πρόσληψη των 102 ατόµων. Καταλήγει στο ότι δεν αναφέρεται στην οικονοµοτεχνική µελέτη µε ποιο τρόπο θα γίνονται οι προσλήψεις κι επειδή από το ποσό των ,00 ευρώ χρηµατοδότησης της ΠΕ, το ,00 αφορά µισθοδοσία των ατόµων αυτών, καταλήγει στο ότι ο ήµος έµµεσα χρηµατοδοτεί την ΕΤΑΙΠΡΟΦΥ, πράγµα που απαγορεύεται. Το άλλο θέµα που θέτει είναι ότι κακώς δεν έχει γίνει ανάληψη δαπάνης. Αυτές είναι οι αιτιάσεις και µε βάση αυτά καταλήγει στο ότι κωλύεται η υπογραφή της σύµβασης. 14

15 Πρέπει λοιπόν να γίνει αίτηση ανάκλησης, αναφέρει ο Νοµικός Σύµβουλος κ. Σαλαµαστράκης, επειδή υπάρχουν βάσιµοι λόγοι ότι θα ξεπεράσουµε κι αυτό το πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί για τους εξής λόγους: πρώτον το άρθρο 267 του κώδικα ήµων και Κοινοτήτων παρά του ότι είναι λίγο κακοδιατυπωµένο, αναφέρει όσον αφορά τις προσλήψεις του προσωπικού, ότι συµβάσεις ορισµένου χρόνου, συµβάσεις έργου, αναθέσεις κλπ. των αστικών εταιρειών των ΟΤΑ. Κατά την άποψή του, συνεχίζει, δεν αφορά τη συµµετοχή σε αστική εταιρεία στην οποία όµως δεν έχουµε το 50% συν. Αυτό µπορεί να αντικρουστεί. Όταν αντικρουστεί αυτό, φεύγει κι ένα µεγάλο µέρος περί του σηµείου διαφάνειας, προσλήψεων κλπ Είναι υπέρ µας το ότι η οικονοµοτεχνική µελέτη και η σύµβαση ήταν ακριβώς η ίδια µε την περσινή, την οποία έλεγξε πέρσι το ΣΤ τµήµα στο οποίο θα πάει κι εφέτος και την βρήκε πλήρη και σύµφωνη µε τη διάταξη του 96. Όσον αφορά το ότι δεν έχει γίνει ανάληψη της δαπάνης, τα άρθρα 2 και 3 του 113 του 12 του Προεδρικού ιατάγµατος, αναφέρονται ξεκάθαρα στο ότι ανάληψη γίνεται πριν την εκτέλεση κι εδώ δεν έχουµε ακόµα έναρξη εκτέλεσης. Έναρξη εκτέλεσης θα έχουµε µε την υπογραφή της σύµβασης. Άρα λοιπόν, πριν από την υπογραφή της σύµβασης πρέπει να γίνει ανάληψη δαπάνης. Υπάρχουν αρκετές αποφάσεις που το αναφέρουν ρητά, τονίζει, έχοντας ψάξει κι άλλους νόµους. Όσον αφορά τη διάρκεια, η οικονοµοτεχνική µελέτη αναφέρει ότι η διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου είναι από τον Μάιο µέχρι και τον Οκτώβριο. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να περιοριστούµε µέχρι τον Οκτώβριο, εκτός εάν τυχόν προβλέπεται από τη µελέτη η ΕΤΑΙΠΡΟΦΥ να ασχολείται και µε άλλες δράσεις εκτός της πυρόσβεσης. Έχει ασχοληθεί, συµπληρώνει, κι από την πλευρά της ΠΕ ο συνάδελφος κ. Πέρος. Θα ακολουθήσει και µια συνάντηση όλων µαζί και του προϊσταµένου της Νοµικής Υπηρεσίας του ήµου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου, για να συζητηθούν οι λόγοι οι οποίοι θα πρέπει να περιληφθούν στην αίτηση για την ανάκληση της πράξης αυτής. Αυτά αναφέρονται από τον Νοµικό Σύµβουλο κ. Σαλαµαστράκη, συνοπτικά. Ο κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρος, στη συνέχεια, αναφέρει ότι η απόφαση πέρασε πέρσι, σε µεγαλύτερη σύνθεση, από τµήµα του ελεγκτικού συνεδρίου βάσει του άρθρου 96 που επιτρέπει τη χρηµατοδότηση και για περιβαλλοντολογικές ανάγκες κι όπως αναφέρει ο νοµοθέτης στο άρθρο 96 µε αυτό το άρθρο λύνονται πολλά προβλήµατα. Συνεχίζει, λέγοντας ότι είναι πρωτάκουστο, κατώτερο Τµήµα να µην εφαρµόζει την απόφαση ανώτερου Τµήµατος. Θέλουµε να ελπίζουµε, τονίζει, ότι είναι µια άποψη του Τµήµατος όπου όταν πάει σε µεγαλύτερο Τµήµα που θα είναι στην αίτηση ανάκλησης, θα ανατραπεί. Αν όµως δεν είναι έτσι και είναι µια νέα άποψη, µια νέα θεώρηση των πραγµάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δηλαδή αν µιλήσουν οι Πρόεδροι µεταξύ τους κι έχουν νέα άποψη για τις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να είµαστε έτοιµοι ότι θα υπάρχει πρόβληµα το οποίο µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνο µε νοµοθετική ρύθµιση. εν µπορούµε να υπερβούµε τους εαυτούς µας, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η Νοµική Υπηρεσία θα κάνει το καθετί που πρέπει να κάνει, θα τονίσουµε και στην προφορική παράσταση ότι είναι µια δουλειά που κάνει ο ήµος για λογαριασµό του Κράτους. Η δασοπυρόσβεση είναι ουσιαστικά δουλειά του Κράτους την οποία επωµίζεται ο φορολογούµενος ρόδιος ηµότης. Θα τονιστεί η 15

16 ιδιαιτερότητα που έχει η Ρόδος µε τα δάση και το παραµεθόριο κι όλα αυτά που ειπώθηκαν πέρσι, αναφέρει καταλήγοντας. Ο κ. Σαλαµαστράκης συµπληρώνει λέγοντας ότι δεν υπάρχει προηγούµενο. Ο ήµος Ρόδου είναι ο µόνος ήµος σε όλη την Ελλάδα. εν έχει κάνει άλλος ήµος, φορέας, τέτοια σύµβαση. Αν δεν επιτευχθεί να ξεπεραστεί το άρθρο 267 στο οποίο αναφέρεται ότι η ΕΤΑΙΠΡΟΦΥ δεν υπάγεται στο 2190, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει σωτηρία, αναφέρει χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής δίνει το λόγο στον Νοµικό Σύµβουλο της ΠΕ κ. Πέρο Νικόλαο, ο οποίος εκφράζει την απορία και αγανάκτησή του για την απόφαση αυτή. ιότι δεν είναι δυνατόν, τονίζει, µε τα ίδια δεδοµένα, πραγµατικά και νοµικά πέρσι, να έχουµε διαφορετικό αποτέλεσµα και φέτος εντελώς διαφορετικό. Τα νοµικά είναι τα ίδια, το θεσµικό πλαίσιο δεν έχει αλλάξει, αναρωτιέται τι έχει αλλάξει. εν είναι αισιόδοξος, συνεχίζει, παρότι βέβαια θα επιχειρηθεί να γίνει η διαδικασία ανακλήσεως αλλά το πρόβληµα αυτό θα υπάρχει συνέχεια. Αν δεν αλλάξει το θεσµικό πλαίσιο των εταιρειών των ήµων και των εταιρειών των φορέων τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως είναι η ΠΕ. Η ΕΤΑΙΠΡΟΦΥ είναι γεγονός ότι είναι µια εταιρεία αστική µη κερδοσκοπική, διέπεται από τις διατάξεις του αστικού κώδικα, είναι µια εταιρεία την οποία ξέρουµε όλοι πολύ καλά πώς λειτούργησε, δεν υπάγεται στις διατάξεις του 2190 και δεν υπάγεται γιατί µέχρι τώρα δεν γινόταν καµία χάρη, αναφέρει. Ο ίδιος ο νόµος εξαιρούσε την πρώην ΤΕ Κ και τις επιχειρήσεις του. Εξάλλου, τονίζει, η εταιρεία αυτή, πρώην ΤΕ Κ, ήδη ΠΕ, έχει το πακέτο το µειοψηφικό ύψους 49%. Άρα, συµπεραίνει λοιπόν δεν διαµορφώνει και αποφάσεις. Ο κ. Στάγκας ρωτά τους Νοµικούς Συµβούλους εάν µπορεί η απόφαση, η ένσταση που καταθέτει ο ήµος, να πάει στην Επιτροπή την περσινή, στα ίδια πρόσωπα. Οι Νοµικοί Σύµβουλοι απαντούν ότι δεν γίνεται αυτό διότι δεν γνωρίζουµε τα µέλη των επιτροπών. Ο κ. Ζαννετίδης στη συνέχεια ρωτά εάν στη πρώτη απόφαση την περσινή, πριν την προσφυγή, υπάρχουν λόγοι οι οποίοι είναι ίδιοι µε την φετινή απόφαση Οι Νοµικοί Σύµβουλοι απαντούν όχι, είναι τελείως διαφορετικοί. Απλώς θεώρησαν ότι είναι προγραµµατική σύµβαση. Το ελεγκτικό τότε δεν κοίταξε την ουσία, επισηµαίνουν. Ο κ. Πέρος συµπληρώνει ο ήµος θα δώσει το ,00 για το πρόγραµµα αυτό. Θα το δώσει στην ΠΕ. εν µας λέει όµως, η ΠΕ µε ποιο τρόπο θα δώσει τα χρήµατα στην αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία. ηλαδή είναι σαν να µας λέει ότι ξέρετε ; εσείς πάτε να κάνετε µια πολιτική η οποία αντίκειται στις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Αυτή η απόφαση εισάγει και κάποιους όρους οι οποίοι είναι προφανείς. Ο κ. Ζαννετίδης συµπληρώνει στα λεγόµενα των Nοµικών, ότι αυτά µπορούν να θεραπευθούν. Ο κ. Πέρος συνεχίζει λέγοντας ότι κανείς δεν µπορεί να το εγγυηθεί αυτό. Όµως εάν υπάρχει ο κατάλληλος χειρισµός από κάθε άποψη, νοµικός και πολιτικός, τότε θα έχουµε αποτέλεσµα. Εάν είναι µόνο νοµικός χειρισµός, τότε «ξεχάστε το», αναφέρει κατά λέξη. Ο κ. Παπαγεωργίου εξηγεί ότι πέρσι εστιάστηκε η απόρριψη και µετά η υπόθεση κερδίθηκε στο ανώτερο κλιµάκιο, στο γεγονός της προγραµµατικής σύµβασης και λύθηκε 16

17 σχετικά εύκολα µε το άρθρο 96 που επιτρέπει απευθείας τη χρηµατοδότηση για τέτοιες υποθέσεις. Μην τους υποτιµάµε, τονίζει ο κ. Νοµικός Σύµβουλος. Είναι ανώτατοι δικαστές, έµπειροι και καλοί, συµπληρώνει. Τώρα πάνε µε άλλη αιτιολογία. Πώς θα κάνει προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ µια τέτοια εταιρεία η οποία διέπεται από τους κανόνες των κοινοφελών επιχειρήσεων..; Νοµικά ακούγονται άσχηµα. Το επιχείρηµα µας είναι ότι δεν υπάγεται η αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, όπως είπε κι ο κ. Σαλαµαστράκης, στο δηµόσιο τοµέα. Είναι µειοψηφή ο δηµόσιος τοµέας σε αυτό. Αν γίνει αυτό δεκτό, θα περπατήσει, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο κ. Κορωναίος λαµβάνει το λόγο και ρωτά: «Εάν υιοθετηθεί η άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί του τρόπου πρόσληψης του προσωπικού, δεν καταλαβαίνω το πρόβληµα µας ποιο είναι ; Αν πάµε µέσω ΑΣΕΠ, πού είναι το πρόβληµα συµπληρώνει». Όταν σε όλο το δηµόσιο τοµέα υπάρχουν διαδικασίες ΑΣΕΠ, και να σας ενηµερώσω, ακόµα και για τις καθαρίστριες στα σχολεία, από την επόµενη χρονιά θα υπάρχει διαδικασία ΑΣΕΠ, τονίζει καταλήγοντας. Αυτό δεν είναι θέµα νοµικό, απαντά ο κ. Σαλαµαστράκης. Είναι θέµα πολιτικό. Ο κ. Σαββής λαµβάνει το λόγο κι αναφέρεται στο σχετικό θέµα. Απευθυνόµενος στον κ. Παπαγεωργίου και στον κ Σαλαµαστράκη, αναφέρει ότι στα νοµικά ένα κι ένα µπορεί να κάνουν δύο. ηλαδή, εξηγεί, όπως το ερµηνεύει κάθε δικαστής, ο οποίος είναι από το Σύνταγµα κατοχυρωµένος, η ερµηνεία του να µην αµφισβητείται και µπορεί να προσβάλλεται απλώς σε ανώτερα όργανα. Στη συνέχεια αναφέρει κατά λέξη τα εξής: «Η αίσθηση που µου δώσατε, και στην έφεση που θα κάνουµε, την οποία συµφωνώ και πρέπει να γίνει, οι πιθανότητες να κερδίσουµε, δεν σας είδα αισιόδοξους, κι εγώ πιστεύω δεν είµαι αισιόδοξος. υστυχώς αν ερµηνεύουµε σωστά όλο το θεσµικό πλαίσιο που λέει ότι οποιοσδήποτε δηµόσιος πόρος, όπου κι αν πηγαίνει, ελέγχεται για τη σκοπιµότητα του και τη νοµιµότητα του. Το ,00 δεν είναι στραγάλια έτσι ώστε το Ελεγκτικό Συνέδριο να δει µόνο το διαδικαστικό και τυπικό µέρος. Το είδε σε όλη τη διάστασή του και κατέληξε, όπως το είπαν οι δικηγόροι κατά λέξη υποκρύπτετε κύριοι προσλήψεις έξω από το Έχουν δίκιο, κι αυτό θέλανε και ήταν το σωστό. Επανέρχοµαι στην περσινή µου πρόταση. Η λύση είναι πολιτική που λέει το εξής: εµείς όλα τα θέλαµε δικά µας, και να είναι ίδιοι, και να έχουµε εταιρεία, και να έχουµε συµβούλιο. εν γίνεται όλα µαζί. Ένα θα διαλέξουµε απ όλα. Άποψη µου. Οι ίδιοι άνθρωποι, κατά κύριο λόγο οι ίδιοι, οι οποίοι είναι έµπειροι και γνώστες να δουλεύουν. Ποιο θεσµικό πλαίσιο υπάρχει σ αυτό ; Ευτυχώς ένα υπάρχει ακόµα. Τα έργα αυτεπιστασίας και τα 135 ηµεροµίσθια, τα οποία µέχρι το 2010 ήταν µόνο επιλογή του ηµάρχου. Το έργο αυτεπιστασίας στις αρµοδιότητες του ήµου είναι η προστασία του περιβάλλοντος, οι καθαρισµοί, είναι πολλά έστε το Nοµικά λοιπόν γιατί πριν πεινάσουµε πρέπει να µαγειρέψουµε. Η µόνη λύση που βλέπω, εγώ µε όση εµπειρία έχω, είναι έργο αυτεπιστασίας µε συγκεκριµένη περιγραφή, συγκεκριµένους τρόπους, θα χρησιµοποιηθεί η ΤΕ Κ µε παραχώρηση του εξοπλισµού της. Εκεί είναι το λεκτικό, να πείσουµε ότι κάνουµε έργο, µε 135 ηµεροµίσθια που δίνει ο νόµος, ο οποίος άλλαξε σε σχέση µε το 2010, µε διαδικασία µέσω ΟΑΕ. 17

18 Άρα, δείτε το νοµικά για να µην ταλαιπωρούµε και δηµιουργούµε προσδοκίες στους ανθρώπους άδικες». Ο κ. Κινδυλίδης Μιχαήλ στη συνέχεια λαµβάνει το λόγο λέγοντας κατά λέξη τα εξής: «συνηθίζω να λέω πάντα σε µείζονος σηµασίας θέµατα, ότι τα πρώτα τρώνε τα ύστερα. Πριν από τον Καλλικράτη, υπήρχε ένα καθεστώς που καλυπτόταν όπως καλυπτόταν. Που άλλοτε η µείζονα αντιπολίτευση ή η ελάσσονα χτυπά τα στήθη της για παράνοµους τρόπους εκταµίευσης, κι άλλοτε συγκλίνει ότι εµείς αγαπάµε τους εργαζόµενους, να τους κάνουµε κι αορίστου χρόνου. Είναι ένα πρόβληµα κι επειδή πάντα λέω ότι παράγουµε πολιτική και η πολιτική βρίσκει διέξοδο συνοδά µε την νοµική θέση, σαφώς πρέπει να βρεθεί λύση. Ποια είναι η λύση όµως.; Και πέρσι υπήρχε ένα πρόβληµα και ξεπεράστηκε από ένα άλλο Τµήµα. Φέτος όµως το άλλο Τµήµα είναι κάθετο. Άρα πρέπει να γίνει µια ανάκρουση, µια αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας αυτής της εταιρείας. Εστίασε ο Νοµικός Σύµβουλος κ. Σαλαµαστράκης αλλά κι όλοι οι έγκριτοι Νοµικοί επί του θέµατος, ότι η τοποθέτηση είναι ο τρόπος πρόσληψης, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προσλαµβάνονται, είτε είναι 102, είτε 602, είτε 52. εν µπορεί λοιπόν αυτοί οι οποίοι υπηρετούν σήµερα και η επιλογή τους γίνεται από τη γνώση µιας επιτροπής τοπικής µη νοµιµοποιηµένης, να προσλαµβάνει µε κληρονοµικό δικαίωµα αυτούς που υπηρετούν. Έχω τις επιφυλάξεις µου στο προσωπικό και το λέω ευθέως, τονίζει. Γιατί δεν έχω µάθει στη ζωή µου να χαϊδεύω αυτιά για να είµαι αρεστός. εν µπορεί λοιπόν, ακόµα και τώρα, είτε πληρώνονται είτε όχι, να το ακούσουν οι κύριοι Νοµικοί, να χρησιµοποιούν τα αυτοκίνητα είτε λέγονται της ΠΕ, είτε του ήµου, ή χρήµατα που εκταµιεύονται από τον προϋπολογισµό του ήµου, να χρησιµοποιούνται ατάκτως και να περιφέρονται σε προσωπικές εργασίες και χωράφια για να ποτίζουν από δέντρα µέχρι να φτιάχνουν τάφους των γονέων τους. Αυτά λοιπόν πρέπει να ξεκαθαριστούν. Γι αυτό λοιπόν λέω ότι αυτό που κληρονοµικά δικαιώµατι και ρουσφετολογικά ο κάθε ήµος του τότε καποδιστριακού σχήµατος προσελάµβανε για να ανακυκλώνεται στην εξουσία, πρέπει χθές να σταµατήσει κύριε Πρόεδρε. Εάν θέλουµε λοιπόν αυτή τη δράση και τη δραστηριότητα να την αναδείξουµε, έχουµε ξεκινήσει κάπως ανάποδα από τότε και απλά το κληρονοµήσαµε κι εµείς και δείξαµε καλόν εαυτόν. Μια δηµοσιολογιστική θέση θα µεταφέρω στους νοµικούς, οι οποία λέει ξεκάθαρα ότι: εκείνος ο οποίος σε χρηµατοδοτεί και είναι νοµικό πρόσωπο, είτε είναι δηµόσιο, παρέλκεις να ακολουθείς αυτά που εφαρµόζονται και στο κράτος είτε στο νοµικό πρόσωπο είτε στους ΟΤΑ. Είναι ξεκάθαρη η δηµοσιολογιστική διαδικασία του βασικού νόµου ή του 55 που εφαρµόζεται στους ήµους ή τον 496 του 74 του βασικού δηµοσιολογιστικού νοµοθετήµατος. Άρα λοιπόν, ότι γινότανε καλύπτονταν πίσω από την ΤΕ Κ. Τώρα όµως δεν καλύπτεται πίσω από την ΠΕ. Κύριος χρηµατοδότης του χρήµατος µε το ,00 είναι ο ήµος. Ο ήµος είναι αποδέκτης αρµοδιοτήτων του κράτους και παρέλκει υποχρεώσεις και του 2190 και τους όποιους νόµους από τον Παυλόπουλο και τον οποιονδήποτε έχουν ψηφιστεί σε σχέση µε τις προσλήψεις. Άρα λοιπόν να είµαστε ξεκάθαροι είτε θα εφαρµοστεί αυτή η διαδικασία µε τρόπο που πρέπει να εφαρµοστεί για να υφίσταται και να έχει προοπτική µε σοβαρότητα και συγκρότηση και να µην χτυπάµε τα στήθη µας είτε νοµικώς, είτε πολιτικώς, είτε αντιπολιτευτικώς, εάν πραγµατικά µας ενδιαφέρουν τα δάση µας. Εάν δεν µας 18

19 ενδιαφέρουν τα δάση και πρέπει να είναι οι 102, που οι µισοί είναι συγγενείς Συµβούλων και πρώην ηµάρχων, είµαι κάθετα αντίθετος. Να βρεθεί διαδικασία µε αντικείµενο αυτό που να προσλαµβάνονται και να επιχαίρουµε κι εµείς για τη χρηστή αυτοδιοίκηση. Εξάλλου το άλλο πρόσωπο που θέλαµε τάχα να δείξουµε εµείς οι Καλλικρατικοί σ εκείνους τους όποιους, πέρα από το αν είµαστε ανίκανοι, είναι ότι θέλαµε να δείξουµε τη διαφάνεια. Γι αυτό λοιπόν λέω ότι τα πρώτα τρων τα ύστερα. Πάνω σε ένα σαθρό υπόβαθρο πήγαµε να ξαναπατήσουµε κύριε Πρόεδρε. Όχι. Θα έπρεπε λοιπόν να δηµιουργήσει θέσεις ακριβώς παίρνοντας το κοµµάτι το κρατικό της πυροπροστασίας και της πυρασφάλειας και να προσλαµβάνονται και να εξειδικεύονται σε ειδικές σχολές όπως πήγαιναν οι δηµοτικοί αστυνόµοι και να έχουν την µε σύµβαση αορίστου χρόνου υπόστασή τους. Τώρα τι κάνουµε; Ότι έκαναν και οι προηγούµενοι 10 ήµοι. Προσλαµβάναµε αριστίνδιν µέσω της ΤΕ Κ και δείχναµε ότι πήραµε 10 δικούς µας ανθρώπους, πόσο πολύ µας αγαπάνε, και τώρα λέµε να τους διατηρήσουµε, να τους κάνουµε και µε σύµβαση αορίστου χρόνου. Οχι, να αλλάξει το status κύριε Πρόεδρε. Εφόσον θέλουµε να είµαστε πολιτικό, κι όπως είπε κι ο απερχόµενος συνάδελφος κ. Σαββής, ότι δεν λύνονται νοµικά, σαφώς όµως πατάνε πάνω στα νοµικά. Πώς να το κάνουµε Η πολιτική δεν είναι αίολη, πατά πάνω στους νόµους και δίνει µια παράφραση, έναν προσανατολισµό. Εµείς πού πρέπει να πάµε δηλαδή; Στην Ιθάκη, άρα στη λύση ή στη φαλκονέρα να βρεθούµε όλοι µέσα στους καταλογισµούς που κατά καιρούς λέει ο φίλος µου ο κ. Στάγκας. όχι, είµαι, εκ διαµέτρου αντίθετος, ακόµα και το ,00 που λέµε να χρηµατοδοτηθεί η ΠΕ, πρέπει να στοιχειοθετηθεί και να καταγραφεί. Ποιες προσλήψεις πρέπει να εµπεριέχονται και να δροµολογηθούν µέσα από τη διαδικασία του προσωπικού που προσλαµβάνεται εποχικά». Η κυρία Χατζηκωνσταντίνου Τίνα λαµβάνει το λόγο συµφωνώντας µε τους συναδέλφους και αναφέρεται στα παιδία της ηλικίας της. Το αίτηµα των εκλογών της 6 ης Μαΐου και της 17 ης, ήταν λιγότερο κράτος, λιγότερες πελατειακές σχέσεις και η οργή που υπάρχει αυτή τη στιγµή στον κόσµο σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, είναι για το πελατειακό κράτος που ανθούσε, που διογκωνόταν, που υφίσταται αυτή τη στιγµή, υφίσταται ένας µεγάλος αριθµός ατόµων τα οποία δεν ξέρουν πώς µπήκαν, γιατί µπήκαν κι εν πάσει περιπτώσει µε ποιες διαδικασίες, αναφέρει. Το θέµα είναι πως αν απορριφθεί η ένσταση, δεδοµένου ότι δεν υφίσταται παρακολούθηση της νοµολογίας, δηλαδή ότι µια νοµολογία δεν παγιώνεται και πρέπει κάθε δικαστής να την εφαρµόσει, έχει τη δική του άποψη, µπορεί να διαφοροποιηθεί ανά πάσα στιγµή. Συνεχίζει, λέγοντας ότι είναι υπέρ, αν δεν ευσταθήσει η ένσταση, να προχωρήσουµε µε διαδικασίες µέσω ΑΣΕΠ. εν µπορώ να θεωρήσω ότι η εµπειρία, ότι θα πάει να δώσει συµµετοχή κάποιος αν δεν µπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα καθήκοντα. ηλαδή θα διακινδυνεύσει τη ζωή του να πάει µέσα στα δάση, σε πυρκαγιές αν δεν ξέρει στοιχειωδώς πώς να ασχοληθεί µε αυτό, αναρωτιέται. Ο κ. Στάγκας στη συνέχεια αναφέρει κατά λέξη τα εξής: «κε Πρόεδρε, ακούω εδώ µέσα ότι όλοι θέλουµε τη νοµιµότητα των πράξεων, το ΑΣΕΠ και το ένα και το άλλο και µας πειράζει να γίνουν αορίστου. Όταν ψηφίζουµε τους υδρονοµείς (36 άτοµα) µε βασιλικά διατάγµατα για να ποτίζουν τα χωράφια, οι ίδιοι και οι ίδιοι... Εκεί γιατί θέλουµε τους 19

20 ίδιους και δεν κάνουµε ΑΣΕΠ κι αποφανθήκαµε τόσα χρόνια και ισχύει µέχρι σήµερα αυτή η διαδικασία για τους υδρονοµείς, µε διατάγµατα βασιλικά του 54 που όλοι µας ήµασταν αγέννητοι. Γιατί εκεί µας βολεύει. Την οικονοµοτεχνική µελέτη, βλέπω σήµερα, την κάνει ο κ. Χατζηπαπάκης Σέργιος. εν βλέπω τον κ. Πόκκια που την έκανε τότε λόγω εµπειρίας. Βλέπω ότι είναι απών ο κ. Πόκκιας. Στις εκλογές όµως του 2010 µας βόλευε να κάνουµε αντί 102, 240 προσλήψεις για να έχουµε τις ψήφους. Αυτά είναι περασµένα ξεχασµένα..; Εγώ αυτά δεν τα ξεχνώ. Εάν ο νόµος λέει να γίνουν αορίστου ή όχι αορίστου ή να απολυθούν, δεν είναι δική µου η θέση. Είναι θέση του Πρωτοδικείου όπου στη περίπτωση της ΕΥΑΡ, οι 7 υπάλληλοι της Καλλιθέας δικαιώθηκαν στο Πρωτοδικείο κι έγιναν µόνιµοι. Αποφανθήκαµε και δεν πάµε ούτε σε Εφετείο και µάλιστα όχι για εργαζόµενους µε 4 ή 14 χρόνια µέχρι σήµερα, για εργαζόµενους που προσλήφθηκαν το 2009 µέχρι το 2011 και πέρασαν 24 µήνες και έγιναν αορίστου µε αποφάσεις δικαστηρίου. εν είναι δικά µου λόγια. Ως εκ τούτου εάν υπάρχει θέµα να πάρουµε και τους παλιούς, εφόσον καλύψανε το 24µηνο σαν αορίστου, να εφαρµόσουµε την νοµιµότητα των πράξεων. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωµα η διοίκηση να κάνει το ότι θέλει. Όχι όµως να απεµπολήσουµε αυτό το δικαίωµα. Τα δικαιώµατα αυτά τα δώσαµε εµείς. Και θέτει παράδειγµα ότι η ίδια η βουλή από 700 υπαλλήλους τους ανέβασε στους 2400 µέχρι σήµερα. Και ποια Βουλή..; Η Βουλή που πληρώνονται για 16 µήνες Για ποια αυτοδιοίκηση λοιπόν µιλάµε, όταν η χρηµατοδότηση, απ ότι άκουσα, τώρα είναι απ το Η.ΦΟ. Ω, άρα από ίδιους πόρους, δεν είναι από πόρους κρατικούς για να µπορέσουν να αποφανθούν όπως θέλουν. Η πρόταση η δική µου λοιπόν είναι να πάει ακριβώς, να εξαφανισθεί, και θα παρακαλέσω τους νοµικούς συµβούλους, η απόφαση αυτή του Κλιµακίου όπως ανέφερε το Ζ Κλιµάκιο, να πάει σε αυτήν την 5µελή Επιτροπή που αναφέρεται ως ολοµέλεια, µε εξαφανισµένη όµως αυτή την πράξη. Να πάει στην όποια ολοµέλεια αποκαλούµε, κε Παπαγεωργίου και να µπορέσουµε να έχουµε την απόρριψη. Ο Πρόεδρος επεµβαίνει σ αυτό το σηµείο και λέγοντας ότι δεν µπορεί να εξαφανιστεί πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο κ. Στάγκας συνεχίζει λέγοντας κατά λέξη τα εξής: «µπορούν να κάνουν πράξη εξαφάνισης όπως έκανε ο ίδιος παλαιότερα µε την ΠΑΕ Ιάλυσος. Έκανε τέτοια πράξη, πέρασε από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, ψηφίστηκε 6 µε 1, για να µπορέσει ο ήµος να πληρώνει την τότε ΠΑΕ. Ισχύουν αυτές οι νοµολογίες µέχρι σήµερα. Ως εκ τούτου, στις αµιγείς κοινωφελείς επιχειρήσεις επιτράπηκε ο νόµος να µπορούµε να πληρώνουµε χρέη και υποχρεώσεις προς τη ΟΥ και το Ι για δηµόσιο λογιστικό. Απ τη στιγµή που έχει το 49% ο ήµος και το 51% οι άλλοι τρεις φορείς όπως έχει αυτή η εταιρεία µέχρι στιγµής. Ο λόγος δεν πέφτει στο ήµο, ο οποίος στην ουσία πληρώνει τα χρήµατα από τους άλλους φορείς από ίδιους πόρους, αλλά είναι των άλλων τριών φορέων. Πιστεύω τώρα ότι η τροποποίηση που πρέπει να κάνουµε και να κοιτάξουν και οι Nοµικοί Σύµβουλοι, το ,00 που ψηφίσαµε, πως πρέπει να φτιαχτεί σωστά νοµικά για να γραφτεί µέσα. Η πράξη του να πάει αποκλειστικά στην ίδια 5µελή επιτροπή, έχουµε δικαίωµα πιστεύω, θα µας το επιβεβαιώσετε εσείς Nοµικοί ή το αντίθετο θα το απορρίψετε, ότι ζητάµε την περυσινή 5µελή επιτροπή, η ίδια να ελέγξει αυτό το φάκελο. 20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 20-12-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 20 εκεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 02 / 02 / 2012 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 12499 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 2 η / 06-02-2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ακύρωση της µε αρ. πρωτ. 3305/07.02.2011 περίληψης προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 36/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 17/2016

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΡ-ΖΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/2-4-203 Αριθ. Απόφασης: 28/2-4-203 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΟ Α/Α Είδος Οργάνου Ιδιότητες Μελών Σχετική 1 Προεδρείο ηµοτικού Συµβουλίου Τα µέλη του Προεδρείου προέρχονται από: άρθρο 64 ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002897498 2015-07-07

15PROC002897498 2015-07-07 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 384/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 3 ης /15-1-2014 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 3 ης /15-1-2014 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β43ΔΩ1Ρ-2Η2 Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ12 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 67 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 26/3/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α και β βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α και β βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 3/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Α.Π.Κ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμός απόφασης: 12/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα εννέα (9) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα εννέα (9) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) δηλαδή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ---------------------------------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης /2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 734/2013 Απόφασης της Οικονομικής. Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 734/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 734/2013 Απόφασης της Οικονομικής. Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 734/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204818/1954 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 114/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της συμμετοχής ενός υπαλλήλου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης /07-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 167/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 7/ τακτικής συνεδρίασης του ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 7/ τακτικής συνεδρίασης του ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 7/26-08-2014 τακτικής συνεδρίασης του ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. απόφ. 222/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Πρόσληψη µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 193/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 41/9-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 421/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 28/05-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 859-28/05-12-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία. Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία. Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ.Απόφασης:712/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 889/2013 Απόφασης της Οικονομικής. Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 889/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 889/2013 Απόφασης της Οικονομικής. Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 889/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,11 Οκτωβρίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 261669/2640 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 35 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 982/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 982/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Νοεμβρίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ.273187/2751 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [ Αριθ. Πρωτ. : 8949/26.3.2012 ] ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 13/1-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 163/2015 ΘΕΜΑ : Ανάκληση της αριθ. 108/2015 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΘΕΜΑ: 8 ο Ανάκληση της απόφασης αριθμ.14/167/13-9-2010 της Ν.Ε. Έργων Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 8/1/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 η Οικονομική Επιτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Έχοντας υπόψη: ********** - Το άρθρο 76 του ΠΔ 30/1996, σύμφωνα με το οποίο: 1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 122/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 2/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 5/2016

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 38 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 205 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 4/11/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

-64 .1150 .250,50.1250 .304,00 .0,95, 0,6.0,95, 273,60 237,975 .1150 .360,50.1250 .370,50 .0,95, 0,8.0,95, 333,45 291,175 ) 26-7-2006 5/86 (

-64 .1150 .250,50.1250 .304,00 .0,95, 0,6.0,95, 273,60 237,975 .1150 .360,50.1250 .370,50 .0,95, 0,8.0,95, 333,45 291,175 ) 26-7-2006   5/86 ( ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 43/16-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 446/2013 ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών επιτροπής καθορισµού τιµής µονάδας

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 100/2016

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 17/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 175/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 132/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 132/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 21 Φεβρουαρίου 2014 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ.35307/344 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 16/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 8 η / 05-05-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ο Πρόεδρος-Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ο Πρόεδρος-Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 242/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για την μη άσκηση αναιρέσεως κατά της με αρ. 117/2016 απόφασης του Μον/λούς

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 305/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 35/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Επαναπροσδιορισµός δυναµικότητας νηπίων των Τµηµάτων του Ν.Π... «ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ».

Περίληψη Επαναπροσδιορισµός δυναµικότητας νηπίων των Τµηµάτων του Ν.Π... «ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 199 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ.

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ.Απόφασης: 563/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

0204019 . 492 465 37,50% 654,21 2 0505010 . 708 25% 6-6/12-7-2000 428/ /12-7-2000) 69 29/59151/14-12-2005 69/ /29 69

0204019 . 492 465  37,50% 654,21 2 0505010 . 708  25%  6-6/12-7-2000 428/ /12-7-2000)   69    29/59151/14-12-2005   69/ /29 69 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/23-4-2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 188/2014 ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ηµοτικό Συµβούλιο περί έγκρισης πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 14/6/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 443/2016

Της από 14/6/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 443/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 14/6/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/14-6-2016 Αριθ. Απόφασης: 443/2016 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΘΕΜΑ: 45 ο «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 8. Λόγω απουσίας του Δημοτικού Συμβούλου κ. Π. Χρυσαφίδη, χρέη γραμματέα εκτελεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Ζουλουφός.

Απόντες 8. Λόγω απουσίας του Δημοτικού Συμβούλου κ. Π. Χρυσαφίδη, χρέη γραμματέα εκτελεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Ζουλουφός. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 05/09/2016 με αριθμ. 32 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 375 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 21. Απόντες 6

Παρόντες 21. Απόντες 6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 13/6/2016 με αριθμ. 22 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 242 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 ΈΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.27 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα