Αναλυτική παρουσίαση των Γεωτόπων Φυσικού Πάρκου Σητείας και της Αξιολόγησής τους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλυτική παρουσίαση των Γεωτόπων Φυσικού Πάρκου Σητείας και της Αξιολόγησής τους"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Αναλυτική παρουσίαση των Γεωτόπων Φυσικού Πάρκου Σητείας και της Αξιολόγησής τους Σ. Σταρίδας & ρ Χαρ. Φασουλάς Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση αφορά στην καταγραφή, στην αξιολόγηση και στην παρουσίαση των γεωτόπων του υποψήφιου γεωπάρκου Σητείας και συντάχθηκε στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος ΓΕΩτουρισμός και ΤΟΠΙκή Ανάπτυξη (ΓΕΩ.ΤΟΠΙ.Α.) που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος ». Συντάχθηκε από τον Σπύρο Σταρίδα, Γεωλόγο, κατόπιν υπογραφής σύμβασης έργου με τον Ειδικό Λογαριασμό Πανεπιστημίου Κρήτης. Η διαδικασία της καταγραφής και βεβαίως της αξιολόγησης των γεωτόπων έγινε υπό την εποπτεία του ρ. Χαράλαμπου Φασουλά, επιστημονικού υπεύθυνου του έργου, του οποίου η συμβολή ήταν παραπάνω από πολύτιμη. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος και τα πρωτόκολλα που αναπτύχθηκαν από τους Fassoulas et al. (2012) και εφαρμόστηκαν και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης βρίσκονται στο σχετικό κεφάλαιο του ιαχειριστικού Σχεδίου. Οι γεώτοποι που επισημαίνονται με κόκκινο προτείνεται να μην τύχουν δημοσιότητας λόγω της μεγάλης τρωτότητας που αντιμετωπίζουν.

2 Contents Πίνακας 1: Παρουσίαση Γεωτόπων για το Φυσικό Πάρκο Σητείας... 4 Πίνακας 2: Συντεταγμένες Γεωτόπων για το Φυσικό Πάρκο Σητείας... 7 Πίνακας 3: Αξιολόγηση Γεωτόπων για το Φυσικό Πάρκο Σητείας... 9 Πίνακας 4: Αποτελέσματα αξιολόγησης Γεωτόπων ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ Ταφόνι Μαύρο Μουρί Ταφόνι Μονής Τοπλού Βραχόκηπος Χαλαζιτικά Τείχη Λόφος Καστρί ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ Αμμοθίνες Κατσουνάκι Αμμοθίνες Ψιλή Άμμου Παράκτια Σπήλαια Μαύρος Κάμπος Οροπέδιο Χανδρά Οροπέδιο Ζήρου Καρστικές γλυφές ΦΑΡΑΓΓΙΑ Φαράγγι Κατσουνάκι Φαράγγι Κάτω Ζάκρου Φαράγγι Επάνω Ζάκρου Φαράγγι Επάνω Ζάκρου Φαράγγι Χοχλακιών Φαράγγι Ξερόκαμπου Φαράγγι Μαζά Φαράγγι Μονής Τοπλού ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ Πλακούρες Μεγάλη Κεφάλα Κόκκινα Μάρμαρα Ερυθροί Μεταπηλίτες Μαριδάτη Φλύσχης της Τρίπολης ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ Ασυμφωνία Καρούμπες Ρούσσο Σπάσμα Ασυμφωνία Αγία Φωτιά ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ / ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ Επώθηση Ερημούπολης Επώθηση Κατσιδώνι Επώθηση Κάτω Ζάκρου Τεκτονικό Κάλυμμα Ξηρολίμνης Επώθηση Αδραβάστων Επώθηση Σκαλιά Επώθηση Κατσουνάκι

3 3.2. ΡΗΓΜΑΤΑ Καθρέπτης Αγριλιάς Καθρέπτης Χαμαίτουλου Πτυχή Βάι Πτυχές Προφήτη Ηλία ΜΙΚΡΟΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Μικροτεκτονικές ομές Νταντουλά Κατακλασίτης Μαγκασάς Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ ΠΗΓΕΣ Πηγή Καρυδίου Πηγή Επάνω Ζάκρου Πηγή Φλέγα Πηγή Σκαλιά Πηγές Μονής Τοπλού ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΦΟΡΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΚΡΗΤΙ ΙΚΟΥ Ρουδιστές Επάνω Ζάκρου ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟΥ εινοθήριο Ζάκρου εινοθήριο Γκέλα Κοράλλια Κάτω Ζάκρου Κοράλλια Καρούμπες Κοράλλια Μονής Τοπλού Εχινοειδή και δίθυρα Τέντας Εχινοειδή και δίθυρα Τράπεζας Εχινοειδή και δίθυρα Αγία Φωτιάς ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ ΓΕΩΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ Αρχαίο λατομείο: Πετροκοπιό Αρχαίο λατομείο: Κατσουνάκι Αρχαίο λατομείο: Μολυβοκάμινο Αρχαίο λατομείο: Πελεκητά Ιερό κορυφής Πετσοφάς Ενετικό καστέλι Βόιλα Κρήνη Βόιλα ΓΕΩΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ Χώνος Λύδια Καμάρες Σκαλιά Καλντερίμι Μαγκασά Μητάτο Καλντερίμι Λαμνώνι Καλντερίμι Καρύδι Άγιος Ιωάννης

4 Πίνακας 1: Παρουσίαση Γεωτόπων για το Φυσικό Πάρκο Σητείας Code 1. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ 1.1. ΒΡΑΧΟΜΟΡΦΕΣ Μαύρο Μουρί ιαβρωσιγενείς γεωμορφές τύπου «ταφόνι» σε κροκαλοπαγή και ψαμμίτες Ασβεστολιθικά γλυπτά Χαλαζίτες στο Καρύδι Μετεωράκια Λόφος Καστρί 1.2. ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ Αμμοθίνες στην παραλία Κατσουνάκι Αμμοθίνες στην παραλία Ψιλή Άμμος Αλική Ξερόκαμπου Αλική Χιώνας Παραλία Αγίας Ειρήνης 1.3. ΚΑΡΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ Οροπέδιο Μαύρος Κάμπος Οροπέδιο Ζάκαθος Οροπέδιο Χανδρά Οροπέδιο Ζήρου Καρστικές γλυφές ολίνη Σίτανου ολίνη Λαμνώνι 1.4. ΦΑΡΑΓΓΙΑ Φαράγγι Κατσουνάκι Φαράγγι Κάτω Ζάκρου Φαράγγι Επάνω Ζάκρου Φαράγγι Επάνω Ζάκρου Φαράγγι Χοχλακιών Φαράγγι Χερόκαμπου Φαράγγι Μαζά Φαράγγι Μονής Τοπλού 1.5. ΣΠΗΛΑΙΑ Πελεκητά Σπήλαια Φαραγγιού Κάτω Ζάκρου Κάτω Περιστεράς Άνω Περιστεράς Του Χαραλάμπη η Λατσίδα 4

5 Πλατύβολο Χώνος Χώνου Όξω Λατσίδι Χώνος Σιτάνου Γαλλικό Κεφάλι Λατσίδα Νταντουλά 2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 2.1. ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ Κάβο Σίδερο: πλακώδεις ασβεστόλιθοι Μεγάλη Κεφάλα: Σχιστόλιθοι από την ενότητα Φυλλίτες Χαλαζίτες Ερμούπολη: Κόκκινα μάρμαρα από την ενότητα Φυλλίτες Χαλαζίτες Αδραβάστοι: Ερυθροί μεταπηλίτες από την ενότητα Φυλλίτες Χαλαζίτες Μεταμορφωμένα Μαριδάτης Φλύσχης της Τρίπολης Μάργες στην παραλία «Άργιλος» 2.2. ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ Καρούμπες: γωνιώδης ασυμφωνία Ρούσσο Σπάσμα Αγία Φωτιά: γωνιώδης ασυμφωνία 3. ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ 3.1. ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ / ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ Επώθηση Ερμούπολης Επώθηση Κατσιδώνι Επώθηση Κάτω Ζάκρου Επώθηση Ξηρολίμνης Επώθηση Αδραβάστων Επώθηση Σκαλιά Επώθηση Κατσουνάκι 3.2. ΡΗΓΜΑΤΑ Κατοπτρική επιφάνεια ρήγματος (προς Ξερόκαμπο) Κατοπτρική επιφάνεια ρήγματος (Χαμαίτουλο) 3.3. ΠΤΥΧΕΣ Πτυχές στην ενότητα Φυλλίτες Χαλαζίτες Πτυχές στην ενότητα της Μαγκασά 3.4. ΜΙΚΡΟΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Μικροτεκτονικές μορφές στους ασβεστόλιθους της Μαγκασά Τεκτονικό λατυποπαγές στους ασβεστόλιθους της Μαγκασά 4. Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ 4.1. ΠΗΓΕΣ Πηγή Καρυδίου 5

6 Πηγή Επάνω Ζάκρου Πηγή Φλέγα Πηγή στα Σκαλιά Πηγές και λιμνούλες στο φαράγγι Μονής Τοπλού 5. ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΦΟΡΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ 5.1. ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΚΡΗΤΙ ΙΚΟΥ Ρουδιστές 5.2. ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟΥ εινοθήριο Ζάκρου εινοθήριο Γέλα Κοράλλια Κάτω Ζάκρου Κοράλλια Καρούμπες Κοράλλια Μονής Τοπλού Εχινοειδή και δίθυρα Τέντας Εχινοειδή και δίθυρα Τράπεζας Εχινοειδή και δίθυρα Αγία Φωτιάς 5.3. ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟΥ Σπήλαιο Φαγκρόμουρο Σπήλαιο Βορινό 6. ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ 6.1. ΓΕΩΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ Αρχαίο λατομείο: Πετροκοπιό Αρχαίο λατομείο: Κατσουνάκι Αρχαίο λατομείο: Μολυβοκάμινο Αρχαίο λατομείο: Πελεκητά Ιερό κορυφής Πετσοφάς Ενετικό καστέλι Βόιλα Κρήνη Βόιλα 6.2. ΓΕΩΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ Πετρόκτιστα εγκαταλελειμμένα σπίτια: Χώνος Πετρόκτιστα εγκαταλελειμμένα σπίτια: Λύδια Πετρόκτιστα εγκαταλελειμμένα σπίτια: Καμάρες Πετρόκτιστα εγκαταλελειμμένα σπίτια: Σκαλιά Καλντερίμι από Μαγκασά προς Μητάτο Καλντερίμι Λαμνώνι Καλντερίμι Καρύδι Άγιος Ιωάννης 6

7 Πίνακας 2: Συντεταγμένες Γεωτόπων για το Φυσικό Πάρκο Σητείας Code Παγκόσμιο Σύστημα (WGS84) Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ87) λ φ X Y , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 7

8 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 8

9 Πίνακας 3: Αξιολόγηση Γεωτόπων για το Φυσικό Πάρκο Σητείας Geologic history Representative ness Geodiversity Rarity Integrity Scientific Ecological Impact Protection status Ecological - Protection Ethics History and Archaeology Religious Art and culture Cultural Viewpoints Landscape difference Aesthetic Visitors Attraction Official protection Economic Intensity of use Impacts Fragility Accessibility Acceptable changes Potential of Use Code ,50 5,00 1,00 2,50 7,50 3,70 1,00 7,50 4,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 1,75 1,00 1,00 2,50 1,50 10,00 10,00 7,50 2,50 1,00 6, ,00 10,00 2,50 7,50 7,50 6,50 1,00 7,50 4,25 2,50 1,00 1,00 1,00 1,38 7,50 7,50 7,50 5,00 5,00 2,50 4,17 7,50 7,50 7,50 5,00 10,00 7, ,00 10,00 2,50 10,00 10,00 7,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 5,00 3,75 5,00 1,00 10,00 5,33 10,00 10,00 7,50 1,00 10,00 7, ,00 10,00 1,00 7,50 10,00 5,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,50 7,50 7,50 1,00 1,00 10,00 4,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 8, ,50 10,00 1,00 10,00 10,00 6,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 3,00 5,00 5,00 10,00 6,67 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 8, ,00 5,00 2,50 5,00 7,50 5,00 1,00 7,50 4,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00 10,00 7,50 2,50 2,50 4,17 7,50 7,50 10,00 5,00 10,00 8, ,00 10,00 1,00 7,50 7,50 5,40 10,00 7,50 8,75 5,00 1,00 1,00 2,50 2,38 2,50 2,50 2,50 5,00 2,50 2,50 3,33 5,00 5,00 10,00 1,00 1,00 4, ,00 7,50 1,00 7,50 7,50 4,90 10,00 7,50 8,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 2,50 2,00 7,50 7,50 10,00 1,00 1,00 5, ,00 10,00 5,00 7,50 5,00 6,50 7,50 10,00 8,75 2,50 1,00 1,00 1,00 1,38 5,00 5,00 5,00 2,50 2,50 1,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 7,50 5, ,50 5,00 2,50 5,00 5,00 4,00 5,00 7,50 6,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 7,50 2,50 2,50 4,17 5,00 5,00 2,50 5,00 5,00 4, ,00 7,50 5,00 7,50 5,00 6,00 2,50 1,00 1,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 5,00 3,75 1,00 2,50 10,00 4,50 2,50 2,50 5,00 2,50 2,50 3, ,50 2,50 5,00 5,00 5,00 4,00 2,50 1,00 1,75 1,00 1,00 2,50 1,00 1,38 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 10,00 4,50 5,00 5,00 7,50 2,50 10,00 6, ,50 7,50 5,00 7,50 7,50 6,00 2,50 1,00 1,75 2,50 1,00 1,00 1,00 1,38 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 10,00 4,00 7,50 7,50 7,50 2,50 10,00 7, ,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 1,75 5,00 2,50 2,50 1,00 2,75 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 10,00 5,83 2,50 2,50 7,50 5,00 5,00 4, ,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 1,75 5,00 2,50 2,50 1,00 2,75 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 10,00 5,83 2,50 2,50 7,50 5,00 5,00 4, ,00 7,50 1,00 2,50 10,00 4,40 2,50 7,50 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 1,75 2,50 1,00 2,50 2,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 8, ,50 10,00 2,50 7,50 7,50 7,00 7,50 7,50 7,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,50 7,50 7,50 1,00 2,50 2,50 2,00 7,50 5,00 7,50 2,50 7,50 6, ,50 10,00 7,50 7,50 7,50 8,00 7,50 7,50 7,50 7,50 10,00 7,50 2,50 6,88 7,50 7,50 7,50 7,50 5,00 2,50 5,00 5,00 7,50 7,50 5,00 2,50 5, ,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 3,75 2,50 1,00 1,00 1,00 1,38 1,00 2,50 1,75 1,00 1,00 7,50 3,17 7,50 7,50 10,00 2,50 10,00 7, ,00 5,00 5,00 5,00 10,00 6,00 5,00 2,50 3,75 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 7,50 5,00 6,25 1,00 1,00 7,50 3,17 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 8,20

10 ,50 5,00 2,50 2,50 7,50 5,00 7,50 2,50 5,00 7,50 1,00 1,00 1,00 2,63 1,00 2,50 1,75 5,00 2,50 7,50 5,00 7,50 10,00 10,00 1,00 10,00 7, ,00 2,50 2,50 2,50 10,00 4,50 5,00 7,50 6,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 2,50 1,50 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 8, ,00 5,00 5,00 2,50 10,00 5,50 5,00 2,50 3,75 2,50 1,00 1,00 1,00 1,38 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 7,50 3,17 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 8, ,50 10,00 7,50 10,00 7,50 8,50 7,50 7,50 7,50 2,50 2,50 5,00 1,00 2,75 7,50 7,50 7,50 5,00 5,00 2,50 4,17 7,50 7,50 5,00 5,00 7,50 6, ,50 10,00 2,50 10,00 10,00 7,00 1,00 7,50 4,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 2,50 3,75 1,00 2,50 2,50 2,00 10,00 10,00 10,00 7,50 1,00 7, ,50 10,00 5,00 7,50 10,00 7,00 2,50 7,50 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 3,00 1,00 1,00 2,50 1,50 10,00 10,00 5,00 1,00 5,00 6, ,00 10,00 1,00 7,50 10,00 5,90 1,00 7,50 4,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 5,00 3,75 1,00 1,00 2,50 1,50 10,00 10,00 7,50 7,50 7,50 8, ,00 7,50 1,00 7,50 5,00 4,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 7,50 6,25 2,50 5,00 10,00 5,83 7,50 5,00 7,50 5,00 7,50 6, ,50 10,00 7,50 7,50 10,00 8,50 2,50 1,00 1,75 2,50 1,00 1,00 1,00 1,38 10,00 7,50 8,75 2,50 2,50 10,00 5,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7, ,00 10,00 5,00 7,50 7,50 7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,50 5,00 6,25 2,50 2,50 10,00 5,00 7,50 7,50 10,00 7,50 7,50 8, ,50 10,00 2,50 10,00 7,50 6,50 2,50 7,50 5,00 7,50 1,00 2,50 1,00 3,00 2,50 5,00 3,75 5,00 5,00 2,50 4,17 5,00 5,00 5,00 2,50 5,00 4, ,50 5,00 5,00 5,00 10,00 5,50 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 1,00 1,00 1,38 2,50 5,00 3,75 1,00 2,50 10,00 4,50 7,50 10,00 10,00 1,00 7,50 7, ,50 10,00 7,50 7,50 10,00 8,50 2,50 7,50 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,50 4,25 1,00 2,50 2,50 2,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 8, ,50 7,50 2,50 10,00 7,50 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 10,00 5,83 7,50 7,50 5,00 7,50 7,50 7, ,00 7,50 5,00 2,50 7,50 5,50 1,00 7,50 4,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 2,50 3,75 1,00 1,00 2,50 1,50 7,50 7,50 7,50 7,50 5,00 7, ,00 5,00 5,00 2,50 7,50 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 10,00 4,00 7,50 7,50 7,50 7,50 5,00 7, ,50 7,50 2,50 7,50 7,50 5,50 1,00 7,50 4,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,50 4,25 7,50 2,50 2,50 4,17 7,50 7,50 10,00 1,00 10,00 7, ,50 7,50 7,50 10,00 10,00 8,50 5,00 2,50 3,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 7,50 8,75 1,00 2,50 7,50 3,67 7,50 7,50 7,50 5,00 7,50 7, ,50 7,50 5,00 5,00 7,50 6,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,50 5,00 6,25 2,50 2,50 10,00 5,00 10,00 7,50 7,50 5,00 7,50 7, ,50 5,00 2,50 5,00 10,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 1,00 1,00 1,38 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 10,00 4,50 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 8, ,50 5,00 2,50 5,00 7,50 4,50 1,00 7,50 4,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 2,50 3,33 5,00 7,50 7,50 7,50 5,00 6, ,00 10,00 5,00 10,00 5,00 7,00 1,00 7,50 4,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50 7,50 5,00 5,00 7,50 7,50 6, ,00 7,50 2,50 5,00 5,00 5,00 1,00 5,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 2,50 2,50 5,00 3,33 5,00 5,00 7,50 5,00 7,50 6, ,00 10,00 2,50 10,00 10,00 7,50 1,00 7,50 4,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 5,00 3,75 7,50 2,50 2,50 4,17 5,00 7,50 5,00 1,00 5,00 4, ,00 7,50 2,50 7,50 7,50 6,00 1,00 7,50 4,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 2,50 3,75 5,00 2,50 2,50 3,33 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 10

11 ,00 10,00 5,00 7,50 10,00 7,50 2,50 1,00 1,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 7,50 6,25 1,00 2,50 10,00 4,50 7,50 7,50 10,00 1,00 7,50 6, ,00 10,00 2,50 7,50 7,50 6,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50 1,00 2,50 10,00 4,50 10,00 7,50 7,50 2,50 7,50 7, ,00 5,00 5,00 5,00 7,50 5,50 5,00 1,00 3,00 2,50 1,00 1,00 1,00 1,38 7,50 7,50 7,50 1,00 2,50 10,00 4,50 7,50 7,50 10,00 1,00 7,50 6, ,50 7,50 7,50 7,50 5,00 7,00 10,00 5,00 7,50 7,50 7,50 2,50 5,00 5,63 5,00 5,00 5,00 7,50 5,00 5,00 5,83 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00 6, ,50 10,00 7,50 7,50 10,00 8,50 7,50 5,00 6,25 2,50 1,00 1,00 1,00 1,38 2,50 2,50 2,50 1,00 2,50 5,00 2,83 7,50 7,50 7,50 2,50 7,50 6, ,00 5,00 5,00 5,00 7,50 5,50 7,50 2,50 5,00 5,00 2,50 2,50 1,00 2,75 1,00 1,00 1,00 2,50 2,50 7,50 4,17 7,50 7,50 7,50 2,50 7,50 6, ,00 10,00 7,50 10,00 10,00 8,50 10,00 7,50 8,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 3,00 1,00 5,00 2,50 2,83 10,00 10,00 2,50 1,00 5,00 5, ,00 10,00 1,00 10,00 7,50 5,90 1,00 2,50 1,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,50 3,17 10,00 10,00 2,50 2,50 2,50 5, ,00 5,00 2,50 5,00 1,00 2,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 1,75 1,00 1,00 10,00 4,00 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 1, ,50 10,00 2,50 10,00 1,00 6,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 1,75 1,00 2,50 10,00 4,50 1,00 1,00 1,00 2,50 5,00 2, ,00 7,50 2,50 7,50 7,50 5,20 1,00 2,50 1,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,50 1,00 7,50 5,33 10,00 10,00 5,00 1,00 2,50 5, ,50 10,00 7,50 7,50 7,50 8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 1,75 1,00 5,00 10,00 5,33 7,50 7,50 7,50 1,00 2,50 5, ,50 5,00 2,50 5,00 10,00 5,00 1,00 7,50 4,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 2,50 2,00 10,00 10,00 5,00 1,00 7,50 6, ,00 10,00 2,50 7,50 7,50 5,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 4,00 7,50 7,50 1,00 1,00 1,00 3, ,00 10,00 2,50 7,50 10,00 6,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 4,00 10,00 10,00 1,00 1,00 1,00 4, ,50 5,00 2,50 5,00 7,50 4,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 1,75 1,00 2,50 10,00 4,50 7,50 7,50 5,00 2,50 5,00 5, ,50 10,00 1,00 10,00 7,50 6,20 1,00 1,00 1,00 2,50 10,00 1,00 2,50 4,00 1,00 2,50 1,75 1,00 10,00 10,00 7,00 7,50 7,50 2,50 1,00 7,50 5, ,50 5,00 2,50 5,00 10,00 5,00 1,00 7,50 4,25 1,00 7,50 1,00 1,00 2,63 1,00 2,50 1,75 1,00 2,50 2,50 2,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 8, ,50 5,00 2,50 5,00 10,00 5,00 1,00 7,50 4,25 1,00 7,50 1,00 1,00 2,63 1,00 2,50 1,75 1,00 2,50 2,50 2,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 8, ,50 7,50 1,00 7,50 10,00 5,70 1,00 7,50 4,25 2,50 7,50 1,00 1,00 3,00 1,00 5,00 3,00 5,00 5,00 2,50 4,17 7,50 7,50 7,50 1,00 7,50 6, ,50 10,00 1,00 10,00 7,50 6,20 1,00 1,00 1,00 2,50 10,00 1,00 2,50 4,00 1,00 2,50 1,75 1,00 10,00 10,00 7,00 7,50 7,50 2,50 1,00 7,50 5, ,00 10,00 2,50 10,00 7,50 6,20 2,50 10,00 6,25 2,50 10,00 2,50 2,50 4,38 7,50 7,50 7,50 5,00 5,00 1,00 3,67 7,50 7,50 5,00 5,00 5,00 6, ,50 5,00 2,50 5,00 5,00 4,00 2,50 1,00 1,75 2,50 1,00 1,00 1,00 1,38 1,00 2,50 1,75 1,00 2,50 10,00 4,50 7,50 5,00 7,50 5,00 7,50 6, ,00 10,00 1,00 7,50 5,00 4,90 1,00 1,00 1,00 7,50 2,50 1,00 1,00 3,00 5,00 2,50 3,75 1,00 2,50 10,00 4,50 7,50 7,50 2,50 2,50 7,50 5, ,00 7,50 1,00 7,50 5,00 4,40 1,00 1,00 1,00 7,50 2,50 1,00 1,00 3,00 5,00 2,50 3,75 1,00 2,50 10,00 4,50 7,50 7,50 2,50 2,50 7,50 5,50 11

12 ,00 7,50 1,00 7,50 5,00 4,40 1,00 1,00 1,00 7,50 2,50 1,00 1,00 3,00 5,00 2,50 3,75 1,00 2,50 10,00 4,50 7,50 7,50 2,50 2,50 7,50 5, ,50 5,00 2,50 5,00 5,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,50 1,75 1,00 2,50 10,00 4,50 5,00 5,00 5,00 2,50 5,00 4, ,00 7,50 1,00 7,50 5,00 4,40 5,00 1,00 3,00 7,50 5,00 1,00 1,00 3,63 7,50 5,00 6,25 1,00 2,50 10,00 4,50 7,50 5,00 5,00 2,50 7,50 5, ,00 5,00 1,00 5,00 5,00 3,40 2,50 1,00 1,75 2,50 5,00 1,00 1,00 2,38 7,50 5,00 6,25 1,00 2,50 10,00 4,50 7,50 7,50 5,00 5,00 5,00 6, ,00 7,50 1,00 7,50 5,00 4,40 1,00 1,00 1,00 7,50 2,50 5,00 1,00 4,00 5,00 2,50 3,75 1,00 2,50 10,00 4,50 7,50 7,50 2,50 2,50 7,50 5,50 FROM the PAPER: Ch. Fassoulas & D. Mouriki & P.Dimitriou Nikolakis & G. Iliopoulos, Quantitative Assessment of Geotopes as an Effective Tool for Geoheritage Management, Geoheritage, DOI /s

13 Πίνακας 4: Αποτελέσματα αξιολόγησης Γεωτόπων Code V edu V tour V prot Code V edu V tour V prot ,88 2,44 2, ,25 5,20 3, ,23 5,61 3, ,68 3,22 2, ,15 4,31 3, ,85 4,17 2, ,26 5,64 2, ,85 4,00 4, ,68 4,37 2, ,80 4,07 3, ,05 6,63 2, ,80 3,47 2, ,89 3,02 3, ,20 3,87 3, ,41 2,68 3, ,80 4,94 3, ,63 3,78 4, ,50 3,50 3, ,05 3,93 3, ,58 5,52 4, ,70 3,20 4, ,43 5,49 5, ,73 3,38 4, ,43 3,14 3, ,53 3,48 4, ,95 3,08 4, ,90 4,62 4, ,95 3,11 3, ,90 4,62 4, ,11 2,33 3, ,31 2,94 1, ,91 1,96 4, ,00 4,80 3, ,23 2,22 5, ,58 6,48 4, ,83 2,81 3, ,38 3,11 4, ,95 3,01 4, ,80 5,17 3, ,25 2,34 2, ,88 3,77 3, ,88 2,12 3, ,25 4,14 2, ,08 2,32 2, ,73 3,55 2, ,55 2,90 3, ,95 5,68 4, ,83 3,94 3, ,60 3,64 2, ,73 3,27 2, ,60 2,94 2, ,73 3,27 2, ,16 3,70 2, ,33 3,87 2, ,41 5,17 3, ,83 3,94 3, ,78 6,28 4, ,11 5,81 3, ,45 5,30 3, ,58 3,18 4, ,95 3,83 3, ,51 4,10 3, ,43 4,12 2, ,31 4,10 3, ,45 3,94 3, ,31 4,10 3, ,80 4,77 3, ,55 2,90 3, ,00 3,40 3, ,34 5,23 5, ,90 3,40 3, ,44 5,08 3, ,10 4,17 3, ,51 4,30 3, ,10 5,83 3,83 FROM the PAPER: Ch. Fassoulas & D. Mouriki & P.Dimitriou-Nikolakis & G. Iliopoulos, Quantitative Assessment of Geotopes as an Effective Tool for Geoheritage Management, Geoheritage, DOI /s

14 1. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ 1.1. ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ Ταφόνι Μαύρο Μουρί Γεωγραφικό πλάτος (φ) Ταφόνι Μαύρο Μουρί Μαύρο Μουρί Κατηγορία Γεωμορφολογικοί Χερσαίες διαβρωσιγενείς γεωμορφές Κροκαλοπαγή και ψαμμίτες Μεταλπική Μειοκαίνου Πρόκειται για τις εντυπωσιακές διαβρωσιγενείς γεωμορφές τύπου ταφόνι που δημιουργούνται στα κροκαλοπαγή και τους ψαμμίτες του μειοκαίνου από τον άνεμο και την παράκτια υγρασία που διαλύουν το συνδετικό υλικό των πετρωμάτων και σχηματίζουν ποικίλων διαστάσεων και μορφών από κοιλότητες. Στην τοποθεσία οδηγεί βατός χωματόδρομος που συμβάλλει με τον επαρχιακό δρόμο λίγο μετά τη Μονή Τοπλού στο δρόμο προς Σητεία. Ο λόφος που φιλοξενεί αυτές τις γεωμορφές ονομάζεται Μαύρο Μουρί. 14

15 Ταφόνι Μονής Τοπλού Κατηγορία Ταφόνι Μονής Τοπλού Φαράγγι Μονής Τοπλού Γεωμορφολογικοί Χερσαίες διαβρωσιγενείς γεωμορφές Κροκαλοπαγή και ψαμμίτες Μεταλπική Μειοκαίνου Πρόκειται για τις εντυπωσιακές διαβρωσιγενείς γεωμορφές τύπου ταφόνι που δημιουργούνται στα κροκαλοπαγή και τους ψαμμίτες του μειοκαίνου από τον άνεμο και την παράκτια υγρασία που διαλύουν το συνδετικό υλικό των πετρωμάτων και σχηματίζουν ποικίλων διαστάσεων και μορφώναπό κοιλότητες. Οι γεωμορφές εμφανίζονται στα πρανή του φαραγγιού της Μονής Τοπλού και σε ολόκληρο το μήκος του. Οι εντυπωσιακότερες αλλά και άμεσα προσβάσιμες γεωμορφές ωστόσο βρίσκονται στην είσοδο του φαραγγιού, στις οποίες οδηγεί μικρό μονοπάτι. 15

16 Βραχόκηπος Γεωγραφικό πλάτος (φ) Βραχόκηπος «Βραχόκηπος» Επάνω Ζάκρος Κατηγορία Γεωμορφολογικοί Χερσαίες διαβρωσιγενείς γεωμορφές Ασβεστόλιθοι Τρίπολης Περιλαμβάνει φυσικά γλυπτά σμιλευμένα από τους παράγοντες της αποσάθρωσης και της διάβρωσης στα ασβεστολιθικά πετρώματα της ενότητας Τρίπολης που συναντώνται στο μονοπάτι από Επάνω Ζάκρο προς Σκαλιά. Οι διεργασίες αυτές δημιουργούν περίεργες βραχομορφές που μοιάζουν με αγάλματαα και κάποιος με λίγη φαντασία μπορεί να διακρίνει γνώριμες φιγούρες από το ζωικό βασίλειο! 16

17 Χαλαζιτικά Τείχη Γεωγραφικό πλάτος (φ) Χαλαζιτικά Τείχη Καρύδι Κατηγορία Γεωμορφολογικοί Χερσαίες διαβρωσιγενείς γεωμορφές Χαλαζίτες Φυλλίτες Χαλαζίτες Ο γεώτοπος αυτός βρίσκεται βορειοδυτικά του Καρυδίου και περιλαμβάνει υπολειμματικές χαλαζιτικές φλέβες τις οποίες έχει αποκαλύψει η διάβρωση των γύρω πετρωμάτων. Οι φλέβες αυτές είναι τεκτονισμένες, παρουσιάζουν ασυνέχειες στο εσωτερικό τους και ως εκ τούτου δημιουργούν περίεργες γεωμορφές που μοιάζουν με τις επάλξεις κάστρου. 17

18 Μετεωράκια Κατηγορία Γεωμορφολογικοί Μετεωράκια Χερσαίες διαβρωσιγενείς γεωμορφές «Παπάά Λίμνες» Κάτω Ζάκρος Ασβεστόλιθοι Τεκτονική Ενότητα Τρίπολης Μεμονωμένοι ασβεστολιθικοί ογκόλιθοι που έχουν αποσπαστεί και κυλήσει κατά μήκος τμήματος του μονοπατιού Κάτω Ζάκρου Καρούμπες. Οι ογκόλιθοι είναι διάσπαρτοι και εντυπωσιακοί και δημιουργούν ένα θεατρικό σκηνικό σαν να είναι ζωντανοί. Επίσης προσφέρονται για αναρρίχηση τύπου Bouldering. 18

19 Λόφος Καστρί Λόφος Καστρί Χιώνα Κατηγορίαα Γεωμορφολογικοί Χερσαίες γεωμορφές Ο λόφος Καστρί βρίσκεται μεταξύ των δύο κόλπων Κουρεμένος και Χιώνα. ομείται από πετρώματα μειοκαινικής ηλικίας τα οποία δημιουργούν εντυπωσιακές γεωμετρικές μορφές. Στην κορυφή του λόφου, ο ψαμμιτικός στρωματογραφικός ορίζοντας τον έχει προστατέψει από τη διάβρωση και για το λόγο αυτό υπάρχει μέχρι σήμερα! 19

20 1.2. ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ Αμμοθίνες Κατσουνάκι Αμμοθίνες Κατσουνάκι Παραλία Κατσουνάκι Κατηγορία Τεκτονική Ενότητα Γεωμορφολογικοί Παράκτιες γεωμορφές Παράκτιες αμμώδεις αποθέσεις Σχηματισμοί Τεταρτογενούς Πρόκειται για τυπικές μορφές παράκτιας αιολικής αμμώδους απόθεσης που ονομάζονται θίνες. Περιλαμβάνουν μικρού ύψους αμμόλοφους οι οποίοι εκτείνονται σε σημαντική έκταση στην παράκτια ζώνη της παραλίας Κατσουνάκι, Βόρεια του Ξερόκαμπου. Στις θίνες φυτρώνει και το χαρακτηριστικό λουλούδι «Κρινάκιι της άμμου»». 20

21 Αμμοθίνες Ψιλή Άμμου Αμμοθίνες Ψιλή Άμμου Παραλία Ψιλή Άμμος Κατηγορίαα Γεωμορφολογικοί Παράκτιες γεωμορφές Παράκτιες αμμώδεις αποθέσεις Σχηματισμοί Τεταρτογενούς Στην παραλία Ψιλή Άμμος που βρίσκεται Νοτίως του Βάι, παρατηρούνται χαρακτηριστικές θίνες, δηλαδή παράκτιες αιολικές αμμώδεις αποθέσεις. οι αποθέσεις αυτές δημιουργούν μικρού ύψους αμμόλοφους που εκτείνονται σε ολόκληρη την παράκτια ζώνη της παραλίας. 21

22 Αλυκή Ξερόκαμπου Κατηγορία Γεωμορφολογικοί Αλυκή Ξερόκαμπου Παράκτιες γεωμορφές Ξερόκαμπος Η αλυκή του Ξερόκαμπου βρίσκεται Νοτιοανατολικά του οικισμού και αποτελεί μία μεγάλη φυσική λίμνη θαλασσινού νερού, η οποία το καλοκαίρι εξατμίζεται και αφήνει αποθέσεις θαλασσινού άλατος, γι αυτό ονομάζεται και «Αλατσολίμνη». 22

23 Αλυκή Χιώνας Κατηγορία Γεωμορφολογικοί Αλυκή Χιώνας Παράκτιες γεωμορφές Χιώνα Στην παράκτια ζώνη της παραλίας Χιώνα αναπτύσσεται μία μικρή αλυκή η οποία αποτελεί μία μικρή λίμνη θαλασσινού νερού πίσω από την παραλία. 23

24 Παράκτια Σπήλαια Παράκτια Σπήλαιαα Παραλία Αγίας Ειρήνης Κατηγορίαα Γεωμορφολογικοί Παράκτιες γεωμορφές Στην παραλία της Αγίας Ειρήνης, στο νοτιότερο τμήμα της περιοχής, παρατηρούνται σπηλαιώσεις στα βραχώδη παράκτια πρανή, οι οποίες δημιουργήθηκαν από την παράκτια διάβρωση (κύματα) την εποχή που βρίσκοταν στο επίπεδο της θάλασσας. Οι σπηλαιώσεις αυτές, εκτός από εντυπωσιακές γεωμορφές, αποτελούν και μαρτυρία των αυξομειώσεων της στάθμης της θάλασσας κατά τη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου.. 24

ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ. Ευρύτερη περιοχή

ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ. Ευρύτερη περιοχή Εξερευνήστε το τοπίο, τα πετρώματα και τη φύση στην ευρύτερη περιοχή του Βίκου-Αώου. Γνωρίστε την ιστορία και τον πολιτισμό της. Ευρύτερη περιοχή ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΩΤΟΠΩΝ-ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Νομός Λασιθίου...4 Η πόλη του Αγίου Νικολάου...5 Παραλία Χαβάνια...7 Παραλία Αμμούδι...7 Παραλία Κιτροπλατεία...7 Παραλία Άμμος...7 Δημοτική

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Το χωριό στα Φηρά... 5 Το χωριό στο Φηροστεφάνι... 6 Το χωριό στο Ημεροβίγλι... 7 Το χωριό Καρτεράδος... 8 Η περιοχή στην Παραλία Καρτεράδου...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Οµάδα µελέτης: Ευθυµία Καραθανάση, ρ. Αρχιτέκτων Χωροτάκτης Πολεοδόµος,

Διαβάστε περισσότερα

όλα για την Κρήτη Ρέθυμνο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα για την Κρήτη Ρέθυμνο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα για την Κρήτη Ρέθυμνο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Νομός Ρεθύμνης...4 Η πόλη του Ρεθύμνου...5 Παραλία Ρεθύμνου... 10 Το χωριό και η παραλία Πλατανιάς... 10 Η παραλία Περιβόλια... 11 Η παραλία Κουμπές...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕ ΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΝΟΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα του νερού Περιεχόμενα Σελίδα 2 Πέτρος Κερκίδης, Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 12-15

Διαβάστε περισσότερα

Αλ. Δημητριάδης. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Αικ. Βέργου. Ν. Βλαχογιάννης. Κέντρο Υγείας Λαυρίου

Αλ. Δημητριάδης. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Αικ. Βέργου. Ν. Βλαχογιάννης. Κέντρο Υγείας Λαυρίου Αλ. Δημητριάδης Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Αικ. Βέργου Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Ν. Βλαχογιάννης Κέντρο Υγείας Λαυρίου Η ρύπανση της Λαυρεωτικής χερσονήσου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ, ΗΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοδυναμική εξέλιξη της πεδιάδας των Καλαβρύτων στο Ολόκαινο

Μορφοδυναμική εξέλιξη της πεδιάδας των Καλαβρύτων στο Ολόκαινο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μορφοδυναμική εξέλιξη της πεδιάδας των Καλαβρύτων στο Ολόκαινο ΜΙΣΥΡΗ ΖΩΗ Α.Μ. 07060 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Ο.Τ.Α ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Γεωγραφία Ελλάδας. Σκοπός τους είναι η κάλυψη, πρώτα, των γενικών χαρακτηριστικών της χώρας

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Γεωγραφία Ελλάδας. Σκοπός τους είναι η κάλυψη, πρώτα, των γενικών χαρακτηριστικών της χώρας 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειωσεις αυτές αφορούν την Τουριστική Γεωγραφία Ελλάδας. Σκοπός τους είναι η κάλυψη, πρώτα, των γενικών χαρακτηριστικών της χώρας και έπειτα η παρουσίαση των περιφερειών της από άποψη υποδοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill Η ανασκαφή στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά στη βορειοανατολική Κρήτη (Καβούσι,

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη εξειδίκευσης σχεδίου ανάπτυξης οικοτουρισμού (προώθηση, διαδρομές, υπηρεσίες) και ενεργειών διαχείρισης επισκεπτών και περιβάλλοντος»

«Μελέτη εξειδίκευσης σχεδίου ανάπτυξης οικοτουρισμού (προώθηση, διαδρομές, υπηρεσίες) και ενεργειών διαχείρισης επισκεπτών και περιβάλλοντος» «Μελέτη εξειδίκευσης σχεδίου ανάπτυξης οικοτουρισμού (προώθηση, διαδρομές, υπηρεσίες) και ενεργειών διαχείρισης επισκεπτών και περιβάλλοντος» Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 15 ημέρες

ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 15 ημέρες ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 15 ημέρες Ένας υπέροχος πολιτισμικός και γαστρονομικός γύρος μιας περιοχής πλούσιας σε αρχαία Ελληνικά και Βυζαντινά μνημεία, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

1o Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ. Σχ. Έτος 2012-13 Τάξη Α Μάθημα: Γεωγραφία

1o Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ. Σχ. Έτος 2012-13 Τάξη Α Μάθημα: Γεωγραφία 1o Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ Σχ. Έτος 2012-13 Τάξη Α Μάθημα: Γεωγραφία Πρώτα μαθήματα Γεωγραφίας στην Α Τάξη Γυμνασίου με μαθητές από πολλά Δημοτικά Σχολεία που δεν γνωριζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε ΒΑΡΔΙΑ ΓΑΥΔΟΥ Χ (140-6074) Λ. ΓΙΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ησιόδου 7, Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Αειφορική Διαχείριση Νερού μέσω της Ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές Λεκάνες Απορροής ΜΑΪΟΣ 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Αποστολή Νερό» Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ρ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ CAMBRIDGE ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΥ «Συντήρηση, αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία «ΟΡΕΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ»

Πτυχιακή Εργασία «ΟΡΕΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Πτυχιακή Εργασία «ΟΡΕΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΜΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α.Μ. 12312

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφηµερίδα των νέων µας ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφημερίδα των νέων μας -Τεύχος 3, εκέµβριος 2008 URL: www.unesco.gr - E-mail: info@unesco.gr - - ΓΙΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕΛΟΣ!!! UNESCO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα