Αναλυτική παρουσίαση των Γεωτόπων Φυσικού Πάρκου Σητείας και της Αξιολόγησής τους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλυτική παρουσίαση των Γεωτόπων Φυσικού Πάρκου Σητείας και της Αξιολόγησής τους"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Αναλυτική παρουσίαση των Γεωτόπων Φυσικού Πάρκου Σητείας και της Αξιολόγησής τους Σ. Σταρίδας & ρ Χαρ. Φασουλάς Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση αφορά στην καταγραφή, στην αξιολόγηση και στην παρουσίαση των γεωτόπων του υποψήφιου γεωπάρκου Σητείας και συντάχθηκε στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος ΓΕΩτουρισμός και ΤΟΠΙκή Ανάπτυξη (ΓΕΩ.ΤΟΠΙ.Α.) που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος ». Συντάχθηκε από τον Σπύρο Σταρίδα, Γεωλόγο, κατόπιν υπογραφής σύμβασης έργου με τον Ειδικό Λογαριασμό Πανεπιστημίου Κρήτης. Η διαδικασία της καταγραφής και βεβαίως της αξιολόγησης των γεωτόπων έγινε υπό την εποπτεία του ρ. Χαράλαμπου Φασουλά, επιστημονικού υπεύθυνου του έργου, του οποίου η συμβολή ήταν παραπάνω από πολύτιμη. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος και τα πρωτόκολλα που αναπτύχθηκαν από τους Fassoulas et al. (2012) και εφαρμόστηκαν και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης βρίσκονται στο σχετικό κεφάλαιο του ιαχειριστικού Σχεδίου. Οι γεώτοποι που επισημαίνονται με κόκκινο προτείνεται να μην τύχουν δημοσιότητας λόγω της μεγάλης τρωτότητας που αντιμετωπίζουν.

2 Contents Πίνακας 1: Παρουσίαση Γεωτόπων για το Φυσικό Πάρκο Σητείας... 4 Πίνακας 2: Συντεταγμένες Γεωτόπων για το Φυσικό Πάρκο Σητείας... 7 Πίνακας 3: Αξιολόγηση Γεωτόπων για το Φυσικό Πάρκο Σητείας... 9 Πίνακας 4: Αποτελέσματα αξιολόγησης Γεωτόπων ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ Ταφόνι Μαύρο Μουρί Ταφόνι Μονής Τοπλού Βραχόκηπος Χαλαζιτικά Τείχη Λόφος Καστρί ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ Αμμοθίνες Κατσουνάκι Αμμοθίνες Ψιλή Άμμου Παράκτια Σπήλαια Μαύρος Κάμπος Οροπέδιο Χανδρά Οροπέδιο Ζήρου Καρστικές γλυφές ΦΑΡΑΓΓΙΑ Φαράγγι Κατσουνάκι Φαράγγι Κάτω Ζάκρου Φαράγγι Επάνω Ζάκρου Φαράγγι Επάνω Ζάκρου Φαράγγι Χοχλακιών Φαράγγι Ξερόκαμπου Φαράγγι Μαζά Φαράγγι Μονής Τοπλού ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ Πλακούρες Μεγάλη Κεφάλα Κόκκινα Μάρμαρα Ερυθροί Μεταπηλίτες Μαριδάτη Φλύσχης της Τρίπολης ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ Ασυμφωνία Καρούμπες Ρούσσο Σπάσμα Ασυμφωνία Αγία Φωτιά ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ / ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ Επώθηση Ερημούπολης Επώθηση Κατσιδώνι Επώθηση Κάτω Ζάκρου Τεκτονικό Κάλυμμα Ξηρολίμνης Επώθηση Αδραβάστων Επώθηση Σκαλιά Επώθηση Κατσουνάκι

3 3.2. ΡΗΓΜΑΤΑ Καθρέπτης Αγριλιάς Καθρέπτης Χαμαίτουλου Πτυχή Βάι Πτυχές Προφήτη Ηλία ΜΙΚΡΟΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Μικροτεκτονικές ομές Νταντουλά Κατακλασίτης Μαγκασάς Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ ΠΗΓΕΣ Πηγή Καρυδίου Πηγή Επάνω Ζάκρου Πηγή Φλέγα Πηγή Σκαλιά Πηγές Μονής Τοπλού ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΦΟΡΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΚΡΗΤΙ ΙΚΟΥ Ρουδιστές Επάνω Ζάκρου ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟΥ εινοθήριο Ζάκρου εινοθήριο Γκέλα Κοράλλια Κάτω Ζάκρου Κοράλλια Καρούμπες Κοράλλια Μονής Τοπλού Εχινοειδή και δίθυρα Τέντας Εχινοειδή και δίθυρα Τράπεζας Εχινοειδή και δίθυρα Αγία Φωτιάς ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ ΓΕΩΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ Αρχαίο λατομείο: Πετροκοπιό Αρχαίο λατομείο: Κατσουνάκι Αρχαίο λατομείο: Μολυβοκάμινο Αρχαίο λατομείο: Πελεκητά Ιερό κορυφής Πετσοφάς Ενετικό καστέλι Βόιλα Κρήνη Βόιλα ΓΕΩΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ Χώνος Λύδια Καμάρες Σκαλιά Καλντερίμι Μαγκασά Μητάτο Καλντερίμι Λαμνώνι Καλντερίμι Καρύδι Άγιος Ιωάννης

4 Πίνακας 1: Παρουσίαση Γεωτόπων για το Φυσικό Πάρκο Σητείας Code 1. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ 1.1. ΒΡΑΧΟΜΟΡΦΕΣ Μαύρο Μουρί ιαβρωσιγενείς γεωμορφές τύπου «ταφόνι» σε κροκαλοπαγή και ψαμμίτες Ασβεστολιθικά γλυπτά Χαλαζίτες στο Καρύδι Μετεωράκια Λόφος Καστρί 1.2. ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ Αμμοθίνες στην παραλία Κατσουνάκι Αμμοθίνες στην παραλία Ψιλή Άμμος Αλική Ξερόκαμπου Αλική Χιώνας Παραλία Αγίας Ειρήνης 1.3. ΚΑΡΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ Οροπέδιο Μαύρος Κάμπος Οροπέδιο Ζάκαθος Οροπέδιο Χανδρά Οροπέδιο Ζήρου Καρστικές γλυφές ολίνη Σίτανου ολίνη Λαμνώνι 1.4. ΦΑΡΑΓΓΙΑ Φαράγγι Κατσουνάκι Φαράγγι Κάτω Ζάκρου Φαράγγι Επάνω Ζάκρου Φαράγγι Επάνω Ζάκρου Φαράγγι Χοχλακιών Φαράγγι Χερόκαμπου Φαράγγι Μαζά Φαράγγι Μονής Τοπλού 1.5. ΣΠΗΛΑΙΑ Πελεκητά Σπήλαια Φαραγγιού Κάτω Ζάκρου Κάτω Περιστεράς Άνω Περιστεράς Του Χαραλάμπη η Λατσίδα 4

5 Πλατύβολο Χώνος Χώνου Όξω Λατσίδι Χώνος Σιτάνου Γαλλικό Κεφάλι Λατσίδα Νταντουλά 2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 2.1. ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ Κάβο Σίδερο: πλακώδεις ασβεστόλιθοι Μεγάλη Κεφάλα: Σχιστόλιθοι από την ενότητα Φυλλίτες Χαλαζίτες Ερμούπολη: Κόκκινα μάρμαρα από την ενότητα Φυλλίτες Χαλαζίτες Αδραβάστοι: Ερυθροί μεταπηλίτες από την ενότητα Φυλλίτες Χαλαζίτες Μεταμορφωμένα Μαριδάτης Φλύσχης της Τρίπολης Μάργες στην παραλία «Άργιλος» 2.2. ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ Καρούμπες: γωνιώδης ασυμφωνία Ρούσσο Σπάσμα Αγία Φωτιά: γωνιώδης ασυμφωνία 3. ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ 3.1. ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ / ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ Επώθηση Ερμούπολης Επώθηση Κατσιδώνι Επώθηση Κάτω Ζάκρου Επώθηση Ξηρολίμνης Επώθηση Αδραβάστων Επώθηση Σκαλιά Επώθηση Κατσουνάκι 3.2. ΡΗΓΜΑΤΑ Κατοπτρική επιφάνεια ρήγματος (προς Ξερόκαμπο) Κατοπτρική επιφάνεια ρήγματος (Χαμαίτουλο) 3.3. ΠΤΥΧΕΣ Πτυχές στην ενότητα Φυλλίτες Χαλαζίτες Πτυχές στην ενότητα της Μαγκασά 3.4. ΜΙΚΡΟΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Μικροτεκτονικές μορφές στους ασβεστόλιθους της Μαγκασά Τεκτονικό λατυποπαγές στους ασβεστόλιθους της Μαγκασά 4. Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ 4.1. ΠΗΓΕΣ Πηγή Καρυδίου 5

6 Πηγή Επάνω Ζάκρου Πηγή Φλέγα Πηγή στα Σκαλιά Πηγές και λιμνούλες στο φαράγγι Μονής Τοπλού 5. ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΦΟΡΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ 5.1. ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΚΡΗΤΙ ΙΚΟΥ Ρουδιστές 5.2. ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟΥ εινοθήριο Ζάκρου εινοθήριο Γέλα Κοράλλια Κάτω Ζάκρου Κοράλλια Καρούμπες Κοράλλια Μονής Τοπλού Εχινοειδή και δίθυρα Τέντας Εχινοειδή και δίθυρα Τράπεζας Εχινοειδή και δίθυρα Αγία Φωτιάς 5.3. ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟΥ Σπήλαιο Φαγκρόμουρο Σπήλαιο Βορινό 6. ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ 6.1. ΓΕΩΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ Αρχαίο λατομείο: Πετροκοπιό Αρχαίο λατομείο: Κατσουνάκι Αρχαίο λατομείο: Μολυβοκάμινο Αρχαίο λατομείο: Πελεκητά Ιερό κορυφής Πετσοφάς Ενετικό καστέλι Βόιλα Κρήνη Βόιλα 6.2. ΓΕΩΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ Πετρόκτιστα εγκαταλελειμμένα σπίτια: Χώνος Πετρόκτιστα εγκαταλελειμμένα σπίτια: Λύδια Πετρόκτιστα εγκαταλελειμμένα σπίτια: Καμάρες Πετρόκτιστα εγκαταλελειμμένα σπίτια: Σκαλιά Καλντερίμι από Μαγκασά προς Μητάτο Καλντερίμι Λαμνώνι Καλντερίμι Καρύδι Άγιος Ιωάννης 6

7 Πίνακας 2: Συντεταγμένες Γεωτόπων για το Φυσικό Πάρκο Σητείας Code Παγκόσμιο Σύστημα (WGS84) Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ87) λ φ X Y , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 7

8 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 8

9 Πίνακας 3: Αξιολόγηση Γεωτόπων για το Φυσικό Πάρκο Σητείας Geologic history Representative ness Geodiversity Rarity Integrity Scientific Ecological Impact Protection status Ecological - Protection Ethics History and Archaeology Religious Art and culture Cultural Viewpoints Landscape difference Aesthetic Visitors Attraction Official protection Economic Intensity of use Impacts Fragility Accessibility Acceptable changes Potential of Use Code ,50 5,00 1,00 2,50 7,50 3,70 1,00 7,50 4,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 1,75 1,00 1,00 2,50 1,50 10,00 10,00 7,50 2,50 1,00 6, ,00 10,00 2,50 7,50 7,50 6,50 1,00 7,50 4,25 2,50 1,00 1,00 1,00 1,38 7,50 7,50 7,50 5,00 5,00 2,50 4,17 7,50 7,50 7,50 5,00 10,00 7, ,00 10,00 2,50 10,00 10,00 7,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 5,00 3,75 5,00 1,00 10,00 5,33 10,00 10,00 7,50 1,00 10,00 7, ,00 10,00 1,00 7,50 10,00 5,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,50 7,50 7,50 1,00 1,00 10,00 4,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 8, ,50 10,00 1,00 10,00 10,00 6,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 3,00 5,00 5,00 10,00 6,67 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 8, ,00 5,00 2,50 5,00 7,50 5,00 1,00 7,50 4,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00 10,00 7,50 2,50 2,50 4,17 7,50 7,50 10,00 5,00 10,00 8, ,00 10,00 1,00 7,50 7,50 5,40 10,00 7,50 8,75 5,00 1,00 1,00 2,50 2,38 2,50 2,50 2,50 5,00 2,50 2,50 3,33 5,00 5,00 10,00 1,00 1,00 4, ,00 7,50 1,00 7,50 7,50 4,90 10,00 7,50 8,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 2,50 2,00 7,50 7,50 10,00 1,00 1,00 5, ,00 10,00 5,00 7,50 5,00 6,50 7,50 10,00 8,75 2,50 1,00 1,00 1,00 1,38 5,00 5,00 5,00 2,50 2,50 1,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 7,50 5, ,50 5,00 2,50 5,00 5,00 4,00 5,00 7,50 6,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 7,50 2,50 2,50 4,17 5,00 5,00 2,50 5,00 5,00 4, ,00 7,50 5,00 7,50 5,00 6,00 2,50 1,00 1,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 5,00 3,75 1,00 2,50 10,00 4,50 2,50 2,50 5,00 2,50 2,50 3, ,50 2,50 5,00 5,00 5,00 4,00 2,50 1,00 1,75 1,00 1,00 2,50 1,00 1,38 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 10,00 4,50 5,00 5,00 7,50 2,50 10,00 6, ,50 7,50 5,00 7,50 7,50 6,00 2,50 1,00 1,75 2,50 1,00 1,00 1,00 1,38 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 10,00 4,00 7,50 7,50 7,50 2,50 10,00 7, ,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 1,75 5,00 2,50 2,50 1,00 2,75 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 10,00 5,83 2,50 2,50 7,50 5,00 5,00 4, ,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 1,75 5,00 2,50 2,50 1,00 2,75 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 10,00 5,83 2,50 2,50 7,50 5,00 5,00 4, ,00 7,50 1,00 2,50 10,00 4,40 2,50 7,50 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 1,75 2,50 1,00 2,50 2,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 8, ,50 10,00 2,50 7,50 7,50 7,00 7,50 7,50 7,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,50 7,50 7,50 1,00 2,50 2,50 2,00 7,50 5,00 7,50 2,50 7,50 6, ,50 10,00 7,50 7,50 7,50 8,00 7,50 7,50 7,50 7,50 10,00 7,50 2,50 6,88 7,50 7,50 7,50 7,50 5,00 2,50 5,00 5,00 7,50 7,50 5,00 2,50 5, ,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 3,75 2,50 1,00 1,00 1,00 1,38 1,00 2,50 1,75 1,00 1,00 7,50 3,17 7,50 7,50 10,00 2,50 10,00 7, ,00 5,00 5,00 5,00 10,00 6,00 5,00 2,50 3,75 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 7,50 5,00 6,25 1,00 1,00 7,50 3,17 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 8,20

10 ,50 5,00 2,50 2,50 7,50 5,00 7,50 2,50 5,00 7,50 1,00 1,00 1,00 2,63 1,00 2,50 1,75 5,00 2,50 7,50 5,00 7,50 10,00 10,00 1,00 10,00 7, ,00 2,50 2,50 2,50 10,00 4,50 5,00 7,50 6,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 2,50 1,50 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 8, ,00 5,00 5,00 2,50 10,00 5,50 5,00 2,50 3,75 2,50 1,00 1,00 1,00 1,38 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 7,50 3,17 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 8, ,50 10,00 7,50 10,00 7,50 8,50 7,50 7,50 7,50 2,50 2,50 5,00 1,00 2,75 7,50 7,50 7,50 5,00 5,00 2,50 4,17 7,50 7,50 5,00 5,00 7,50 6, ,50 10,00 2,50 10,00 10,00 7,00 1,00 7,50 4,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 2,50 3,75 1,00 2,50 2,50 2,00 10,00 10,00 10,00 7,50 1,00 7, ,50 10,00 5,00 7,50 10,00 7,00 2,50 7,50 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 3,00 1,00 1,00 2,50 1,50 10,00 10,00 5,00 1,00 5,00 6, ,00 10,00 1,00 7,50 10,00 5,90 1,00 7,50 4,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 5,00 3,75 1,00 1,00 2,50 1,50 10,00 10,00 7,50 7,50 7,50 8, ,00 7,50 1,00 7,50 5,00 4,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 7,50 6,25 2,50 5,00 10,00 5,83 7,50 5,00 7,50 5,00 7,50 6, ,50 10,00 7,50 7,50 10,00 8,50 2,50 1,00 1,75 2,50 1,00 1,00 1,00 1,38 10,00 7,50 8,75 2,50 2,50 10,00 5,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7, ,00 10,00 5,00 7,50 7,50 7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,50 5,00 6,25 2,50 2,50 10,00 5,00 7,50 7,50 10,00 7,50 7,50 8, ,50 10,00 2,50 10,00 7,50 6,50 2,50 7,50 5,00 7,50 1,00 2,50 1,00 3,00 2,50 5,00 3,75 5,00 5,00 2,50 4,17 5,00 5,00 5,00 2,50 5,00 4, ,50 5,00 5,00 5,00 10,00 5,50 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 1,00 1,00 1,38 2,50 5,00 3,75 1,00 2,50 10,00 4,50 7,50 10,00 10,00 1,00 7,50 7, ,50 10,00 7,50 7,50 10,00 8,50 2,50 7,50 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,50 4,25 1,00 2,50 2,50 2,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 8, ,50 7,50 2,50 10,00 7,50 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 10,00 5,83 7,50 7,50 5,00 7,50 7,50 7, ,00 7,50 5,00 2,50 7,50 5,50 1,00 7,50 4,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 2,50 3,75 1,00 1,00 2,50 1,50 7,50 7,50 7,50 7,50 5,00 7, ,00 5,00 5,00 2,50 7,50 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 10,00 4,00 7,50 7,50 7,50 7,50 5,00 7, ,50 7,50 2,50 7,50 7,50 5,50 1,00 7,50 4,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,50 4,25 7,50 2,50 2,50 4,17 7,50 7,50 10,00 1,00 10,00 7, ,50 7,50 7,50 10,00 10,00 8,50 5,00 2,50 3,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 7,50 8,75 1,00 2,50 7,50 3,67 7,50 7,50 7,50 5,00 7,50 7, ,50 7,50 5,00 5,00 7,50 6,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,50 5,00 6,25 2,50 2,50 10,00 5,00 10,00 7,50 7,50 5,00 7,50 7, ,50 5,00 2,50 5,00 10,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 1,00 1,00 1,38 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 10,00 4,50 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 8, ,50 5,00 2,50 5,00 7,50 4,50 1,00 7,50 4,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 2,50 3,33 5,00 7,50 7,50 7,50 5,00 6, ,00 10,00 5,00 10,00 5,00 7,00 1,00 7,50 4,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50 7,50 5,00 5,00 7,50 7,50 6, ,00 7,50 2,50 5,00 5,00 5,00 1,00 5,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 2,50 2,50 5,00 3,33 5,00 5,00 7,50 5,00 7,50 6, ,00 10,00 2,50 10,00 10,00 7,50 1,00 7,50 4,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 5,00 3,75 7,50 2,50 2,50 4,17 5,00 7,50 5,00 1,00 5,00 4, ,00 7,50 2,50 7,50 7,50 6,00 1,00 7,50 4,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 2,50 3,75 5,00 2,50 2,50 3,33 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 10

11 ,00 10,00 5,00 7,50 10,00 7,50 2,50 1,00 1,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 7,50 6,25 1,00 2,50 10,00 4,50 7,50 7,50 10,00 1,00 7,50 6, ,00 10,00 2,50 7,50 7,50 6,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50 1,00 2,50 10,00 4,50 10,00 7,50 7,50 2,50 7,50 7, ,00 5,00 5,00 5,00 7,50 5,50 5,00 1,00 3,00 2,50 1,00 1,00 1,00 1,38 7,50 7,50 7,50 1,00 2,50 10,00 4,50 7,50 7,50 10,00 1,00 7,50 6, ,50 7,50 7,50 7,50 5,00 7,00 10,00 5,00 7,50 7,50 7,50 2,50 5,00 5,63 5,00 5,00 5,00 7,50 5,00 5,00 5,83 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00 6, ,50 10,00 7,50 7,50 10,00 8,50 7,50 5,00 6,25 2,50 1,00 1,00 1,00 1,38 2,50 2,50 2,50 1,00 2,50 5,00 2,83 7,50 7,50 7,50 2,50 7,50 6, ,00 5,00 5,00 5,00 7,50 5,50 7,50 2,50 5,00 5,00 2,50 2,50 1,00 2,75 1,00 1,00 1,00 2,50 2,50 7,50 4,17 7,50 7,50 7,50 2,50 7,50 6, ,00 10,00 7,50 10,00 10,00 8,50 10,00 7,50 8,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 3,00 1,00 5,00 2,50 2,83 10,00 10,00 2,50 1,00 5,00 5, ,00 10,00 1,00 10,00 7,50 5,90 1,00 2,50 1,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,50 3,17 10,00 10,00 2,50 2,50 2,50 5, ,00 5,00 2,50 5,00 1,00 2,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 1,75 1,00 1,00 10,00 4,00 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 1, ,50 10,00 2,50 10,00 1,00 6,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 1,75 1,00 2,50 10,00 4,50 1,00 1,00 1,00 2,50 5,00 2, ,00 7,50 2,50 7,50 7,50 5,20 1,00 2,50 1,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,50 1,00 7,50 5,33 10,00 10,00 5,00 1,00 2,50 5, ,50 10,00 7,50 7,50 7,50 8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 1,75 1,00 5,00 10,00 5,33 7,50 7,50 7,50 1,00 2,50 5, ,50 5,00 2,50 5,00 10,00 5,00 1,00 7,50 4,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 2,50 2,00 10,00 10,00 5,00 1,00 7,50 6, ,00 10,00 2,50 7,50 7,50 5,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 4,00 7,50 7,50 1,00 1,00 1,00 3, ,00 10,00 2,50 7,50 10,00 6,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 4,00 10,00 10,00 1,00 1,00 1,00 4, ,50 5,00 2,50 5,00 7,50 4,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 1,75 1,00 2,50 10,00 4,50 7,50 7,50 5,00 2,50 5,00 5, ,50 10,00 1,00 10,00 7,50 6,20 1,00 1,00 1,00 2,50 10,00 1,00 2,50 4,00 1,00 2,50 1,75 1,00 10,00 10,00 7,00 7,50 7,50 2,50 1,00 7,50 5, ,50 5,00 2,50 5,00 10,00 5,00 1,00 7,50 4,25 1,00 7,50 1,00 1,00 2,63 1,00 2,50 1,75 1,00 2,50 2,50 2,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 8, ,50 5,00 2,50 5,00 10,00 5,00 1,00 7,50 4,25 1,00 7,50 1,00 1,00 2,63 1,00 2,50 1,75 1,00 2,50 2,50 2,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 8, ,50 7,50 1,00 7,50 10,00 5,70 1,00 7,50 4,25 2,50 7,50 1,00 1,00 3,00 1,00 5,00 3,00 5,00 5,00 2,50 4,17 7,50 7,50 7,50 1,00 7,50 6, ,50 10,00 1,00 10,00 7,50 6,20 1,00 1,00 1,00 2,50 10,00 1,00 2,50 4,00 1,00 2,50 1,75 1,00 10,00 10,00 7,00 7,50 7,50 2,50 1,00 7,50 5, ,00 10,00 2,50 10,00 7,50 6,20 2,50 10,00 6,25 2,50 10,00 2,50 2,50 4,38 7,50 7,50 7,50 5,00 5,00 1,00 3,67 7,50 7,50 5,00 5,00 5,00 6, ,50 5,00 2,50 5,00 5,00 4,00 2,50 1,00 1,75 2,50 1,00 1,00 1,00 1,38 1,00 2,50 1,75 1,00 2,50 10,00 4,50 7,50 5,00 7,50 5,00 7,50 6, ,00 10,00 1,00 7,50 5,00 4,90 1,00 1,00 1,00 7,50 2,50 1,00 1,00 3,00 5,00 2,50 3,75 1,00 2,50 10,00 4,50 7,50 7,50 2,50 2,50 7,50 5, ,00 7,50 1,00 7,50 5,00 4,40 1,00 1,00 1,00 7,50 2,50 1,00 1,00 3,00 5,00 2,50 3,75 1,00 2,50 10,00 4,50 7,50 7,50 2,50 2,50 7,50 5,50 11

12 ,00 7,50 1,00 7,50 5,00 4,40 1,00 1,00 1,00 7,50 2,50 1,00 1,00 3,00 5,00 2,50 3,75 1,00 2,50 10,00 4,50 7,50 7,50 2,50 2,50 7,50 5, ,50 5,00 2,50 5,00 5,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,50 1,75 1,00 2,50 10,00 4,50 5,00 5,00 5,00 2,50 5,00 4, ,00 7,50 1,00 7,50 5,00 4,40 5,00 1,00 3,00 7,50 5,00 1,00 1,00 3,63 7,50 5,00 6,25 1,00 2,50 10,00 4,50 7,50 5,00 5,00 2,50 7,50 5, ,00 5,00 1,00 5,00 5,00 3,40 2,50 1,00 1,75 2,50 5,00 1,00 1,00 2,38 7,50 5,00 6,25 1,00 2,50 10,00 4,50 7,50 7,50 5,00 5,00 5,00 6, ,00 7,50 1,00 7,50 5,00 4,40 1,00 1,00 1,00 7,50 2,50 5,00 1,00 4,00 5,00 2,50 3,75 1,00 2,50 10,00 4,50 7,50 7,50 2,50 2,50 7,50 5,50 FROM the PAPER: Ch. Fassoulas & D. Mouriki & P.Dimitriou Nikolakis & G. Iliopoulos, Quantitative Assessment of Geotopes as an Effective Tool for Geoheritage Management, Geoheritage, DOI /s

13 Πίνακας 4: Αποτελέσματα αξιολόγησης Γεωτόπων Code V edu V tour V prot Code V edu V tour V prot ,88 2,44 2, ,25 5,20 3, ,23 5,61 3, ,68 3,22 2, ,15 4,31 3, ,85 4,17 2, ,26 5,64 2, ,85 4,00 4, ,68 4,37 2, ,80 4,07 3, ,05 6,63 2, ,80 3,47 2, ,89 3,02 3, ,20 3,87 3, ,41 2,68 3, ,80 4,94 3, ,63 3,78 4, ,50 3,50 3, ,05 3,93 3, ,58 5,52 4, ,70 3,20 4, ,43 5,49 5, ,73 3,38 4, ,43 3,14 3, ,53 3,48 4, ,95 3,08 4, ,90 4,62 4, ,95 3,11 3, ,90 4,62 4, ,11 2,33 3, ,31 2,94 1, ,91 1,96 4, ,00 4,80 3, ,23 2,22 5, ,58 6,48 4, ,83 2,81 3, ,38 3,11 4, ,95 3,01 4, ,80 5,17 3, ,25 2,34 2, ,88 3,77 3, ,88 2,12 3, ,25 4,14 2, ,08 2,32 2, ,73 3,55 2, ,55 2,90 3, ,95 5,68 4, ,83 3,94 3, ,60 3,64 2, ,73 3,27 2, ,60 2,94 2, ,73 3,27 2, ,16 3,70 2, ,33 3,87 2, ,41 5,17 3, ,83 3,94 3, ,78 6,28 4, ,11 5,81 3, ,45 5,30 3, ,58 3,18 4, ,95 3,83 3, ,51 4,10 3, ,43 4,12 2, ,31 4,10 3, ,45 3,94 3, ,31 4,10 3, ,80 4,77 3, ,55 2,90 3, ,00 3,40 3, ,34 5,23 5, ,90 3,40 3, ,44 5,08 3, ,10 4,17 3, ,51 4,30 3, ,10 5,83 3,83 FROM the PAPER: Ch. Fassoulas & D. Mouriki & P.Dimitriou-Nikolakis & G. Iliopoulos, Quantitative Assessment of Geotopes as an Effective Tool for Geoheritage Management, Geoheritage, DOI /s

14 1. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ 1.1. ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ Ταφόνι Μαύρο Μουρί Γεωγραφικό πλάτος (φ) Ταφόνι Μαύρο Μουρί Μαύρο Μουρί Κατηγορία Γεωμορφολογικοί Χερσαίες διαβρωσιγενείς γεωμορφές Κροκαλοπαγή και ψαμμίτες Μεταλπική Μειοκαίνου Πρόκειται για τις εντυπωσιακές διαβρωσιγενείς γεωμορφές τύπου ταφόνι που δημιουργούνται στα κροκαλοπαγή και τους ψαμμίτες του μειοκαίνου από τον άνεμο και την παράκτια υγρασία που διαλύουν το συνδετικό υλικό των πετρωμάτων και σχηματίζουν ποικίλων διαστάσεων και μορφών από κοιλότητες. Στην τοποθεσία οδηγεί βατός χωματόδρομος που συμβάλλει με τον επαρχιακό δρόμο λίγο μετά τη Μονή Τοπλού στο δρόμο προς Σητεία. Ο λόφος που φιλοξενεί αυτές τις γεωμορφές ονομάζεται Μαύρο Μουρί. 14

15 Ταφόνι Μονής Τοπλού Κατηγορία Ταφόνι Μονής Τοπλού Φαράγγι Μονής Τοπλού Γεωμορφολογικοί Χερσαίες διαβρωσιγενείς γεωμορφές Κροκαλοπαγή και ψαμμίτες Μεταλπική Μειοκαίνου Πρόκειται για τις εντυπωσιακές διαβρωσιγενείς γεωμορφές τύπου ταφόνι που δημιουργούνται στα κροκαλοπαγή και τους ψαμμίτες του μειοκαίνου από τον άνεμο και την παράκτια υγρασία που διαλύουν το συνδετικό υλικό των πετρωμάτων και σχηματίζουν ποικίλων διαστάσεων και μορφώναπό κοιλότητες. Οι γεωμορφές εμφανίζονται στα πρανή του φαραγγιού της Μονής Τοπλού και σε ολόκληρο το μήκος του. Οι εντυπωσιακότερες αλλά και άμεσα προσβάσιμες γεωμορφές ωστόσο βρίσκονται στην είσοδο του φαραγγιού, στις οποίες οδηγεί μικρό μονοπάτι. 15

16 Βραχόκηπος Γεωγραφικό πλάτος (φ) Βραχόκηπος «Βραχόκηπος» Επάνω Ζάκρος Κατηγορία Γεωμορφολογικοί Χερσαίες διαβρωσιγενείς γεωμορφές Ασβεστόλιθοι Τρίπολης Περιλαμβάνει φυσικά γλυπτά σμιλευμένα από τους παράγοντες της αποσάθρωσης και της διάβρωσης στα ασβεστολιθικά πετρώματα της ενότητας Τρίπολης που συναντώνται στο μονοπάτι από Επάνω Ζάκρο προς Σκαλιά. Οι διεργασίες αυτές δημιουργούν περίεργες βραχομορφές που μοιάζουν με αγάλματαα και κάποιος με λίγη φαντασία μπορεί να διακρίνει γνώριμες φιγούρες από το ζωικό βασίλειο! 16

17 Χαλαζιτικά Τείχη Γεωγραφικό πλάτος (φ) Χαλαζιτικά Τείχη Καρύδι Κατηγορία Γεωμορφολογικοί Χερσαίες διαβρωσιγενείς γεωμορφές Χαλαζίτες Φυλλίτες Χαλαζίτες Ο γεώτοπος αυτός βρίσκεται βορειοδυτικά του Καρυδίου και περιλαμβάνει υπολειμματικές χαλαζιτικές φλέβες τις οποίες έχει αποκαλύψει η διάβρωση των γύρω πετρωμάτων. Οι φλέβες αυτές είναι τεκτονισμένες, παρουσιάζουν ασυνέχειες στο εσωτερικό τους και ως εκ τούτου δημιουργούν περίεργες γεωμορφές που μοιάζουν με τις επάλξεις κάστρου. 17

18 Μετεωράκια Κατηγορία Γεωμορφολογικοί Μετεωράκια Χερσαίες διαβρωσιγενείς γεωμορφές «Παπάά Λίμνες» Κάτω Ζάκρος Ασβεστόλιθοι Τεκτονική Ενότητα Τρίπολης Μεμονωμένοι ασβεστολιθικοί ογκόλιθοι που έχουν αποσπαστεί και κυλήσει κατά μήκος τμήματος του μονοπατιού Κάτω Ζάκρου Καρούμπες. Οι ογκόλιθοι είναι διάσπαρτοι και εντυπωσιακοί και δημιουργούν ένα θεατρικό σκηνικό σαν να είναι ζωντανοί. Επίσης προσφέρονται για αναρρίχηση τύπου Bouldering. 18

19 Λόφος Καστρί Λόφος Καστρί Χιώνα Κατηγορίαα Γεωμορφολογικοί Χερσαίες γεωμορφές Ο λόφος Καστρί βρίσκεται μεταξύ των δύο κόλπων Κουρεμένος και Χιώνα. ομείται από πετρώματα μειοκαινικής ηλικίας τα οποία δημιουργούν εντυπωσιακές γεωμετρικές μορφές. Στην κορυφή του λόφου, ο ψαμμιτικός στρωματογραφικός ορίζοντας τον έχει προστατέψει από τη διάβρωση και για το λόγο αυτό υπάρχει μέχρι σήμερα! 19

20 1.2. ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ Αμμοθίνες Κατσουνάκι Αμμοθίνες Κατσουνάκι Παραλία Κατσουνάκι Κατηγορία Τεκτονική Ενότητα Γεωμορφολογικοί Παράκτιες γεωμορφές Παράκτιες αμμώδεις αποθέσεις Σχηματισμοί Τεταρτογενούς Πρόκειται για τυπικές μορφές παράκτιας αιολικής αμμώδους απόθεσης που ονομάζονται θίνες. Περιλαμβάνουν μικρού ύψους αμμόλοφους οι οποίοι εκτείνονται σε σημαντική έκταση στην παράκτια ζώνη της παραλίας Κατσουνάκι, Βόρεια του Ξερόκαμπου. Στις θίνες φυτρώνει και το χαρακτηριστικό λουλούδι «Κρινάκιι της άμμου»». 20

21 Αμμοθίνες Ψιλή Άμμου Αμμοθίνες Ψιλή Άμμου Παραλία Ψιλή Άμμος Κατηγορίαα Γεωμορφολογικοί Παράκτιες γεωμορφές Παράκτιες αμμώδεις αποθέσεις Σχηματισμοί Τεταρτογενούς Στην παραλία Ψιλή Άμμος που βρίσκεται Νοτίως του Βάι, παρατηρούνται χαρακτηριστικές θίνες, δηλαδή παράκτιες αιολικές αμμώδεις αποθέσεις. οι αποθέσεις αυτές δημιουργούν μικρού ύψους αμμόλοφους που εκτείνονται σε ολόκληρη την παράκτια ζώνη της παραλίας. 21

22 Αλυκή Ξερόκαμπου Κατηγορία Γεωμορφολογικοί Αλυκή Ξερόκαμπου Παράκτιες γεωμορφές Ξερόκαμπος Η αλυκή του Ξερόκαμπου βρίσκεται Νοτιοανατολικά του οικισμού και αποτελεί μία μεγάλη φυσική λίμνη θαλασσινού νερού, η οποία το καλοκαίρι εξατμίζεται και αφήνει αποθέσεις θαλασσινού άλατος, γι αυτό ονομάζεται και «Αλατσολίμνη». 22

23 Αλυκή Χιώνας Κατηγορία Γεωμορφολογικοί Αλυκή Χιώνας Παράκτιες γεωμορφές Χιώνα Στην παράκτια ζώνη της παραλίας Χιώνα αναπτύσσεται μία μικρή αλυκή η οποία αποτελεί μία μικρή λίμνη θαλασσινού νερού πίσω από την παραλία. 23

24 Παράκτια Σπήλαια Παράκτια Σπήλαιαα Παραλία Αγίας Ειρήνης Κατηγορίαα Γεωμορφολογικοί Παράκτιες γεωμορφές Στην παραλία της Αγίας Ειρήνης, στο νοτιότερο τμήμα της περιοχής, παρατηρούνται σπηλαιώσεις στα βραχώδη παράκτια πρανή, οι οποίες δημιουργήθηκαν από την παράκτια διάβρωση (κύματα) την εποχή που βρίσκοταν στο επίπεδο της θάλασσας. Οι σπηλαιώσεις αυτές, εκτός από εντυπωσιακές γεωμορφές, αποτελούν και μαρτυρία των αυξομειώσεων της στάθμης της θάλασσας κατά τη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου.. 24

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Το παρόν Σχέδιο Διαχείρισης εκπονήθηκε στα πλαίσια της υλοποίησης του διακρατικού έργου Ελλάδα Κύπρος 2007 2013 με τίτλο «ΓΕΩΤΟΠΙΑ» και ειδικότερα αφορά στη Δράση 5.1.1 που ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1.

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1. Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Η γεωλογία της Κρήτης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κυρίως αλπικών και προαλπικών πετρωμάτων τα οποία συνθέτουν ένα πολύπλοκο οικοδόμημα τεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Λιθοστρωματογραφία. Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων

Λιθοστρωματογραφία. Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων Λιθοστρωματογραφία Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων σε ΕΝΟΤΗΤΕΣ με βάση τα λιθολογικά τους χαρακτηριστικά (σύσταση, χρώμα, στρώσεις, υφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) Ταχ. Δ/νση : A. Παπανδρέου 6 Σητεία 72300 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 8.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Στο εν λόγω κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική σκιαγράφηση των παραγόντων εκείνων που διαμορφώνουν τόσο το προφίλ της ευρύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Προστασίας και Καταγραφής της Γεωλογικής κληρονομίας κατά την εκπόνηση ΜΓΚ. Δυνατότητες

Προστασίας και Καταγραφής της Γεωλογικής κληρονομίας κατά την εκπόνηση ΜΓΚ. Δυνατότητες Δυνατότητες Προστασίας και Καταγραφής της Γεωλογικής κληρονομίας κατά την εκπόνηση ΜΓΚ Χαράλαμπος Φασουλάς Υπεύθ. Τμ. Γεωποικιλότητας, ΜΦΙΚ Υπεύθ. Γεωπάρκου Ψηλορείτη Συντονιστής Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Ανάλυση περιοχών Προστασίας και Ειδικής Διαχείρισης με βάση το ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Ιτάνου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Ανάλυση περιοχών Προστασίας και Ειδικής Διαχείρισης με βάση το ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Ιτάνου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Ανάλυση περιοχών Προστασίας και Ειδικής Διαχείρισης με βάση το ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Ιτάνου (ΦΕΚ 498/2 10 2009) Π. 1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) και Ειδική Ζώνη Ήπιας Βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3η. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (π.χ.1:5000)

ΑΣΚΗΣΗ 3η. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (π.χ.1:5000) ΑΣΚΗΣΗ 3η ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (π.χ.1:5000) 1 Τεχνικογεωλογικοί χάρτες μεγάλης κλίμακας Βασικός στόχος μιας γεωτεχνικής έρευνας είναι η ομαδοποίηση των γεωλογικών σχηματισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του υδρογεωλογικού καθεστώτος της λεκάνης του Αλµυρού Βόλου και σε συνδυασµό µε την ανάλυση του ποιοτικού καθεστώτος των υπόγειων νερών της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΑΚΜΟΣ)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΑΚΜΟΣ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΑΚΜΟΣ) Θεσσαλονίκη 2011 Η απόφαση για μια αναγνωριστική αποστολή πάνω από το χωριό Χαλίκι, στο όρος Λάκμος ή Περιστέρι, πάρθηκε κατά τη διάρκεια της αποστολής του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελείται από τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω i Περίληψη Η περιοχή που εξετάζεται βρίσκεται στην νήσο Κω, η οποία ανήκει στο νησιωτικό σύµπλεγµα των ωδεκανήσων και εντοπίζεται στο νοτιοανατολικό τµήµα του Ελλαδικού χώρου. Ειδικότερα, η στενή περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας.

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας. ii. Μορφές Διάβρωσης 1. Μορφές Κυψελοειδούς Αποσάθρωσης-Tafoni Ο όρος Tafoni θεσπίστηκε ως γεωμορφολογικός από τον A. Penck (1894), εξαιτίας των γεωμορφών σε περιοχή της Κορσικής, που φέρει το όνομα αυτό.

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΠΕ του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΚΤΗ ΟΡΦΕΑΣ -) ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ : ΑΚΤΗ ΟΡΦΕΑΣ (ORPHEAS BEACH) ) ΠΕΡΙΟΧΗ : ΔE ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΔ ΚΟΥΡΝΑ ΘΕΣΗ : ΚΑΒΡΟΣ ΔΗΜΟΣ : ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 333 Πανεπιστήμιο Πατρών Τομέας Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Εργαστήριο Τεκτονικής ΔIΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΡΗΤΗ. και Νήσος Γαύδος

Δ. ΚΡΗΤΗ. και Νήσος Γαύδος Εξερευνήστε το τοπίο, τα πετρώματα και τη φύση της Δ. Κρήτης και της νήσου Γαύδου. Γνωρίστε την ιστορία και τον πολιτισμό τους. Δ. ΚΡΗΤΗ και Νήσος Γαύδος ΕΡΓΟ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΩΤΟΠΩΝ-ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νότια ΘΑΣΟΣ. Εξερευνήστε το τοπίο, τα πετρώματα και τη φύση της Νότιας Θάσου. Γνωρίστε την ιστορία και τον πολιτισμό της.

Νότια ΘΑΣΟΣ. Εξερευνήστε το τοπίο, τα πετρώματα και τη φύση της Νότιας Θάσου. Γνωρίστε την ιστορία και τον πολιτισμό της. Εξερευνήστε το τοπίο, τα πετρώματα και τη φύση της Νότιας Θάσου. Γνωρίστε την ιστορία και τον πολιτισμό της. Νότια ΘΑΣΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΩΤΟΠΩΝ-ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΝΩΡΙΜIΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 5.1 ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η υπό εξέταση θέση εγκατάστασης βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1-4 Ιουνίου 2010 Πρόγραμμα - Δρομολόγιο Σύνταξη Επιμέλεια: Καθηγητής Μιχ. Σταματάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Δρ Γεώργιος Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Ο πλανήτης Γη έτσι όπως φωτογραφήθηκε το 1972 από τους αστροναύτες του Απόλλωνα 17 στην πορεία τους για τη σελήνη. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 9

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 9 Στάδιο Β1 Τεύχος 9 Β.1.1:... Πρόταση Αναθεώρησης Εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ (ΦΕΚ 1486Β/2003).... 1 Τεύχος Τοπίου... 1 Β.1.1.στ.1: Εισαγωγικά... 1 Β.1.1.στ.2:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί)

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/2006 1 ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) 1. Σε μια σήραγγα μεγάλου βάθους πρόκειται να εκσκαφθούν σε διάφορα τμήματά της υγιής βασάλτης και ορυκτό αλάτι. α) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγματος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιμών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιμεντενέσων. Β.Χρηστάρας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ πηγή:nasa - Visible Earth ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Παγετώδης δράση Οι παγετώνες καλύπτουν σήµερα το 1/10 περίπου της γήινης επιφάνειας. Η δράση των παγετώνων, αποτέλεσε ένα σηµαντικό µορφογενετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φ3. Η κορυφή του όρους «Ζας», η οποία δοµείται από µετακροκαλοπαγές. υπόλοιπος ορεινός όγκος απότελείται

Φ3. Η κορυφή του όρους «Ζας», η οποία δοµείται από µετακροκαλοπαγές. υπόλοιπος ορεινός όγκος απότελείται Φ1. Η παραλία του «Καλαντού» αποτελούµενη από χονδρόκοκκη άµµο. Στο βάθος διακρίνεται ο ορεινός όγκος «Βιγλαστούρι» που δοµείται από µάρµαρα. Στους πρόποδες του ορεινού όγκου επικρατεί ο σχηµατισµός των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 13: Ζώνη Ροδόπης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 13: Ζώνη Ροδόπης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 13: Ζώνη Ροδόπης Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2

ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2 ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2 Σχέδιο ιαχείρισης Τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας 3170 (Οδηγία 92/43/ΕΕ) σε περιοχές του ικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.1. Περιγραφή φυσικού περιβάλλοντος.1.1. Γεωμορφολογία Η γεωμορφολογία μιας περιοχής οφείλεται σε πολλά αίτια. Μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS

VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS W A L K t h e B L U E Η γεωγραφική θέση των Κυκλάδων, google earth -2- Περιδιαβαίνοντας τον Ασφοντυλίτη Αιγιάλη Μινώα Αρκεσίνη

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Αποτελέσµατα µετρήσεων φυσικοχηµικών παραµέτρων... 74 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά στατιστικά στοιχεία του συνόλου των

4.1. Αποτελέσµατα µετρήσεων φυσικοχηµικών παραµέτρων... 74 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά στατιστικά στοιχεία του συνόλου των ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 2.1. Γενικά... 5 2.2. Γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης... 8 2.2.1 Τοπογραφία της περιοχής µελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Καταγραφή της Πολεοδομικής & Αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας Οικισμών του Ν.Λασιθίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ... I 1.0.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... 5 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ)

ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ) ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ) 1. ΠΕΤΡΑ (ΟΤΕ). Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι διάσχισης

Διαβάστε περισσότερα

Μια εργασία της μαθήτριας του Γ2 Μαραντίδου Μαρίας

Μια εργασία της μαθήτριας του Γ2 Μαραντίδου Μαρίας Σπήλαια Μια εργασία της μαθήτριας του Γ2 Μαραντίδου Μαρίας Σπηλαιόβιοι οργανισμοί Ο σκοτεινός και ήσυχος κόσμος των σπηλαίων φιλοξενεί οργανισμούς, που έζησαν, εξελίχθηκαν και προσαρμόστηκαν μέσα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Στο δρόµο Τρικάλων- Καλαµπάκας, 3 χιλιόµετρα πριν από ταμετέωρα, ορθώνεται πάνω από το χωριό Θεόπετρα ένας βραχώδης ασβεστολιθικός όγκος, στη βορειοανατολική πλευρά του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013»

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία. Ιστορική γεωλογία Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία. Ιστορική γεωλογία Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία Ιστορική γεωλογία Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι η εξοικείωση με τους κλάδους της ιστορικής γεωλογίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται ΜΑΘΗΜΑ 1 Π. Γ Κ Ι Ν Η Σ 1. Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται 2. Να μπορείς να δώσεις την σχετική γεωγραφική θέση ενός τόπου χρησιμοποιώντας τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ Λιθολογική περιγραφή 0,00 2,90m

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ Λιθολογική περιγραφή 0,00 2,90m ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Stratigraphy Στρωματογραφία

Stratigraphy Στρωματογραφία Stratigraphy Στρωματογραφία τι είναι η στρωματογραφία? είναι ο κλάδος της γεωλογίας που ασχολείται με την μελέτη των στρωμένων πετρωμάτων στον χώρο και στο χρόνο. branch of geology dealing with stratified

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΛΙΝΑ (00003) «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Καταγραφή της Πολεοδομικής & Αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας Οικισμών του Ν.Λασιθίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ... I 1.0.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... 5 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 3: Η Ζώνη της Πίνδου. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 3: Η Ζώνη της Πίνδου. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 3: Η Ζώνη της Πίνδου Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 15 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Γεωγραφία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Η Περιφέρεια Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν το στερεό φλοιό της γης διακρίνονται από τεχνικογεωλογικής πλευράς σε εδαφικούς και βραχώδεις. Οι βραχώδεις προϋπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογεωλογία της Νήσου Πάρου

Υδρογεωλογία της Νήσου Πάρου Υδρογεωλογία της Νήσου Πάρου ΚΑΡΟΛΟΣ Α. ΜΠΕΖΕΣ Δρ Υδρογεωλόγος Ρενιέρη 26 Αθήνα 1143 Τηλ. 2528884 e-mail bezes@x-treme.gr 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Υδρογεωλογική Έρευνα της Νήσου Πάρου πραγματοποιήθηκε στο διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΣΧΑΣΕ 3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 3.1.1. Γενική Περιγραφή Ακινήτου Όπως έχει ήδη αναφερθεί το Σχέδιο ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ χωροθετείται στο ΒΑ Άκρο Κρήτης στη χερσόνησο Σίδερο

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία του θείου για τους υδρόβιους οργανισμούς?

Η σημασία του θείου για τους υδρόβιους οργανισμούς? ΘΕΙΟ (S) 26 Η σημασία του θείου για τους υδρόβιους οργανισμούς? σημαντικό στοιχείο στη δομή των πρωτεϊνών (*) συνήθως δεν δρα ως περιοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξη και την κατανομή των οργανισμών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες των τάξεων Α και Β. Η ερμηνείες που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΓΕΤΩΔΕΙΣ ΚΑΙ KΑΡΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΓΕΤΩΔΕΙΣ ΚΑΙ KΑΡΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΓΕΤΩΔΕΙΣ ΚΑΙ KΑΡΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ) ΛΥΤΟΣΕΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΤΡΑ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Αιολική δράση Ο άνεµος, όπως το νερό και ο πάγος, είναι ένας παράγοντας που επιδρά

Διαβάστε περισσότερα

Να συντάξετε την γεωλογική τομή γεωτεχνικής γεώτρησης, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω δεδομένα:

Να συντάξετε την γεωλογική τομή γεωτεχνικής γεώτρησης, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω δεδομένα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Κεφάλαιο 4: Τεχνική συµπεριφορά πετρωµάτων 4.1 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Στα επόµενα γίνεται παρουσίαση της τεχνικής συµπεριφοράς των πετρωµάτων, που συνήθως αναπτύσσονται στον Ελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγµατος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιµών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιµεντενέσων. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μοιραλιώτης Στέφανος

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μοιραλιώτης Στέφανος Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μοιραλιώτης Στέφανος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όρια εδάφους και βράχου όλα τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος και Πετρώματα

Έδαφος και Πετρώματα Το έδαφος = ένα σύνθετο σύνολο από μεταλλεύματα, νερό και αέρα Επηρεάζει αμφίδρομα τους ζώντες οργανισμούς Τα πετρώματα αποτελούν συμπλέγματα μεταλλευμάτων τα οποία συνδέονται είτε μέσω συνδετικών κόκκων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7.

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4 4.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 5.1 ΓΕΝΙΚΑ 6 5.2 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 4. Πετρολογία Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ Εισηγητής : Π. Μαρίνος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Στο παρόν κεφάλαιο της ΣΜΠΕ καταγράφεται, αναλύεται και αξιολογείται η υφιστάµενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή µελέτης και την

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια της Λήμνου. Πρόταση ανάπτυξης δικτύου πεζοπορικών διαδρομών. Αύγουστος 2014

Μονοπάτια της Λήμνου. Πρόταση ανάπτυξης δικτύου πεζοπορικών διαδρομών. Αύγουστος 2014 Μονοπάτια της Λήμνου Πρόταση ανάπτυξης δικτύου πεζοπορικών διαδρομών Αύγουστος 2014 Τον Αύγουστο του 2014, επισκεφθήκαμε τη Λήμνο, μετά από πρόσκληση της οργάνωσης Λημνιοί Εν Δράσει. Σκοπός της επίσκεψής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟ- ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟ- ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟ- ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ Μ. 1, ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ Β. 2, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 3, ΣΟΥΛΙΟΣ Γ. 4, ΚΙΛΙΑΣ ΑΔ. 5, ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Β. 6 Σύνοψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Tο πρώτο μου Ταξίδι. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα.

Tο πρώτο μου Ταξίδι. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Tο πρώτο μου Ταξίδι Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Tο πρώτο μου Ταξίδι Δευτέρα, 28 Σεπτέμβριος 2015 Οικισμός Αβδήρων Τα Άβδηρα βρίσκονται λίγο πρίν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005 Μετά από πρόσκληση του Δημάρχου κ. Τοτονίδη Νίκο προς το Τοπικό Τμήμα Βόρειας Ελλάδας (ΤΟ.Τ.Β.Ε.) της Ελληνικής Σπηλαιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα

ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα ΜΓΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ Εμμ. Στειακάκης, Ηράκλειο, 21-2-2011 Πραγματοποιώντας ένα τεχνικό έργο δεν αρκεί μόνο να ΕΚΙΜΗΘΕΙ ποια θα είναι η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ του γεωλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΙΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΙΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΙΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

2Bparks Διεθνές Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 23 & 24 Οκτωβρίου, 2012, Αθήνα, Ελλάδα

2Bparks Διεθνές Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 23 & 24 Οκτωβρίου, 2012, Αθήνα, Ελλάδα 2Bparks Διεθνές Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 23 & 24 Οκτωβρίου, 2012, Αθήνα, Ελλάδα Στο πλαίσιο του έργου 2Bparks, φιλοξενήθηκε το διήμερο Διεθνές Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, το οποίο είχε σαν αντικείμενο την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας

Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας Βασίλης Μέλφος Λέκτορας Κοιτασματολογίας-Γεωχημείας Τομέας Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης melfosv@geo.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra)

Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra) Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra) Δίνονται αεροφωτογραφίες για στερεοσκοπική παρατήρηση. Ο βορράς είναι προσανατολισμένος προς τα πάνω κατά την ανάγνωση των γραμμάτων και των αριθμών. Ερωτήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

το ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ τ ο υ BAI Το μοναδικό φοινικόδασος στην Ελλάδα και την Ευρώ πη

το ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ τ ο υ BAI Το μοναδικό φοινικόδασος στην Ελλάδα και την Ευρώ πη το ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ τ ο υ BAI Το μοναδικό φοινικόδασος στην Ελλάδα και την Ευρώ πη TO ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ t o y BAI Στο βόρειο τμήμα των ανατολικών ακτών της Κρήτης, στο ακρωτήριο Σίδερο, και δίπλα στην αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογραφική απεικόνιση καταλληλότητας εδαφών στην περιοχή Βασιλείων του Ν. Ηρακλείου, στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού

Χαρτογραφική απεικόνιση καταλληλότητας εδαφών στην περιοχή Βασιλείων του Ν. Ηρακλείου, στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού Χαρτογραφική απεικόνιση καταλληλότητας εδαφών στην περιοχή Βασιλείων του Ν. Ηρακλείου, στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού Μονοπώλης Διονύσιος 1, Μανουτσόγλου Εμμανουήλ 2, Hamdan Hamdan 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τα μνημεία που συναντάμε στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, είναι φτιαγμένα με δομικούς λίθους διαφόρων πετρωμάτων, συνήθως ασβεστολίθων και μαρμάρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εισηγητής: Μ. Λιονής, Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος Μελετητής Με την συνεργασία της Κατερίνας Λιονή Γεωλόγου Μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Στρατηγικό Σχέδιο

ΜΕΡΟΣ Α : Στρατηγικό Σχέδιο ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Α : Στρατηγικό Σχέδιο Σητεία, Μάιος 2015 [1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 002 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 2014-2019 005

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη από τις δύο μεγάλες διαδρομές που

Η πρώτη από τις δύο μεγάλες διαδρομές που ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 Οικισμός ΥΔΡΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΒΛΥΧΟΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ Εκκλησάκι ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΣΤΙ Μήκος διαδρομής Χρόνος χωρίς στάσεις Ομορφιά διαδρομής 12,4 χλμ. 4 ώρ. 37 3 & 4 * Η πρώτη από τις δύο μεγάλες διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΔΕΛΕ-ΣΙΣΣΕΣ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΔΕΛΕ-ΣΙΣΣΕΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΔΕΛΕ-ΣΙΣΣΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αλεξανδράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα