Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Οι προτάσεις που παρουσιάζονται στο παρόν Τμήμα δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο πακέτο αλλαγών στενά συνδεδεμένων μεταξύ τους, κάθε μία εκ των οποίων ενισχύει την συμβολή της άλλης στην τροποποίηση του υφιστάμενου τρόπου εκτέλεσης των εξεταζόμενων διαδικασιών και στην επίτευξη: α) της μείωσης των διοικητικών βαρών που επιρρίπτονται στους εκπαιδευτικούς και των διοικητικών επιβαρύνσεων που δέχονται οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες του Υπουργείου, β) της αύξησης της απόδοσης των συγκεκριμένων διαδικασιών ώστε να καλύπτονται έγκαιρα οι πραγματικές ανάγκες/ κενά των σχολικών μονάδων, γ) της βελτίωσης της εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων και δ) της ενίσχυσης της πληροφοριακής υποστήριξης των διαδικασιών στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης της εκτέλεσής τους, της μείωσης του τηρούμενου και διακινούμενου όγκου εντύπων παραστατικών και της αυξημένης διαφάνειας. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν ως εξής: 1. Ολοκλήρωση πλήρωσης των κενών στις σχολικές μονάδες για το επόμενο σχολικό έτος μέχρι τη λήξη του εκάστοτε τρέχοντος σχολικού έτους. Προτείνεται να εφαρμοστεί πλήρης διάκριση μεταξύ: α) μιας πρώτης ομάδας διαδικασιών που αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων σε εκπαιδευτικούς για την επόμενη σχολική χρονιά και ολοκληρώνονται στις 30/6 κάθε έτους. (Πρόκειται για τις διαδικασίες διορισμού, πρόσληψης αναπληρωτών, μεταθέσεων και αποσπάσεων εκπαιδευτικών) και β) μιας δεύτερης διακριτής ομάδας διαδικασιών που αφορούν στη διαχείριση των έκτακτων λειτουργικών κενών που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. (Πρόκειται για τις διαδικασίες ανάθεσης υπερωριών σε υπηρετούντες εκπαιδευτικούς στη σχολική μονάδα ή σε σχολικές μονάδες της ίδιας ομάδας σχολείων, του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας, επέκτασης ωραρίου ή ανάθεσης πλήρους ωραρίου σε αναπληρωτές που είχαν προσληφθεί αρχικά με μειωμένο ωράριο, μετατροπής ωρομισθίου σε αναπληρωτή και τέλος πρόσληψης νέου ωρομισθίου ή πρόσληψης νέου αναπληρωτή εκπαιδευτικού). 2. Υποστήριξη των εξεταζόμενων διαδικασιών από Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Οι διαδικασίες διορισμού, προσλήψεων αναπληρωτών, μεταθέσεων και αποσπάσεων προτείνεται να υποστηρίζονται από ένα ενιαίο ΠΣ, το οποίο έχει ως βάση το myschool και αξιοποιεί τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα, παρέχοντας όμως λειτουργικότητα που υπερβαίνει τις λειτουργικότητες αυτών των συστημάτων. Συγκεκριμένα το ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα προτείνεται να καλύπτει τις ακόλουθες Λειτουργικές Περιοχές:

2 Α) Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός αναγκών σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Β) Προσδιορισμός οργανικών κενών Γ) Διορισμός μονίμων εκπαιδευτικών Δ) Μεταθέσεις εκπαιδευτικών (αφορά σε μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, μεταθέσεις σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά σχολεία, μεταθέσεις σε σχολεία της ίδιας περιοχής, μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, μεταθέσεις σε μειονοτικά σχολεία, μεταθέσεις σε εκκλησιαστικά σχολεία, αμοιβαίες μεταθέσεις και μεταθέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ) Ε) Προσδιορισμός λειτουργικών κενών ΣΤ) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών (αφορά σε αποσπάσεις από περιοχή σε περιοχή, αποσπάσεις σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά σχολεία, αποσπάσεις σε εκκλησιαστικά σχολεία, αποσπάσεις σε μειονοτικά σχολεία, αποσπάσεις σε ΤΑΔ/ ΕΤΑΔ, αποσπάσεις σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, αποσπάσεις από ΚΕΔΔΥ ή περιοχή απόσπασης σε ΚΕΔΔΥ ή από περιοχή απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ, αποσπάσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΕΕΠ σε ΚΕΔΔΥ, Αποσπάσεις στην ΚΥ του ΥΠΑΙΘ, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ και στους Φορείς που εποπτεύονται από το ΥΠΑΙΘ, Αποσπάσεις σε σχολεία του εξωτερικού) Ζ) Διαχείριση Τοποθετήσεων Η) Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αιτήσεων (αφορά στις αιτήσεις για: διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών, προσλήψεις αναπληρωτών, μεταθέσεις, αποσπάσεις, δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων για τοποθέτηση, αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, αιτήσεις ανάκλησης, αιτήσεις επανεξέτασης αιτήσεων απόσπασης, ενστάσεις, αιτήσεις μεταβολής στοιχείων μητρώου) Θ) Διαχείριση Εγκυκλίων Ι) Διαχείριση και έκδοση Αποφάσεων ΙΑ) Διαχείριση Αναφορών και Στατιστικών ΙΒ) Καθορισμός και παρακολούθηση δεικτών απόδοσης. Το ενιαίο ΠΣ προτείνεται να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Ομοιόμορφο επίπεδο παρουσίασης και ενιαίο για όλες τις σελίδες και εφαρμογές του, ώστε οι χρήστες του να έχουν την εντύπωση ότι χρησιμοποιούν ένα ενιαίο σύστημα. Τήρηση και επεξεργασία μιας δομής δεδομένων χρησιμοποιώντας μηχανισμούς που εξαλείφουν τις διπλές καταχωρήσεις δεδομένων, διασφαλίζοντας την ύπαρξη κάθε πληροφορίας σε ένα και μοναδικό σημείο. Διαλειτουργία, με σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων, με τρίτα συστήματα και εφαρμογές του ΥΠΑΙΘ ή/ και άλλων Φορέων, όπως το σύστημα ΔΙΑΣ, το ΟΠΣ του ΑΣΕΠ κ.λπ. Αυθεντικοποίηση και διαχείριση των χρηστών του συστήματος σε κεντρικό επίπεδο, αξιοποιώντας την Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης του ΠΣΔ. Υποστήριξη των χρηστών του συστήματος μέσω κεντρικού Help Desk, το οποίο θα λειτουργεί σε 1ο και σε 2ο επίπεδο υποστήριξης. Η υποχρέωση ενημέρωσης του ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος προτείνεται να θεσμοθετηθεί ενώ επιπλέον προτείνεται να θα πραγματοποιούνται και σχετικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση της υποχρέωσης αυτής.

3 Στο πλαίσιο του ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος προτείνεται να τεθούν σε λειτουργία και να τηρούνται τρία Μητρώα: το Μητρώο Εκπαιδευτικών, το Μητρώο Υποψηφίων Αναπληρωτών και το Μητρώο Διοριστέων ΑΣΕΠ. Επιπρόσθετα, προτείνεται η ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο με τα προαναφερθέντα Μητρώα και στο οποίο θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά που αφορούν στους εκπαιδευτικούς, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περιττή την προσκόμισή τους σε ετήσια βάση αλλά και ανά αιτούμενη υπηρεσιακή μεταβολή. Ειδικά για το Κεντρικό Μητρώο Εκπαιδευτών τα στοιχεία του συμπληρώνονται μέσω α) μετάπτωσης δεδομένων ιστορικών στοιχείων εκπαιδευτικών από υφιστάμενα συστήματα, β) καταχώρησης στοιχείων από τους ατομικούς φακέλους των εκπαιδευτικών που διατηρούνται σε έντυπη μορφή στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και γ) προσκόμισης των στοιχείων που υπολείπονται από τους εκπαιδευτικούς (σταδιακά). 3. Παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων Οι αιτήσεις διορισμού, πρόσληψης αναπληρωτών, μετάθεσης, απόσπασης, ανάκλησης αιτήσεων, ενστάσεις, αιτήσεις επανεξέτασης, αιτήσεις βελτίωσης θέσης, αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης, δηλώσεις προτίμησης περιοχών ή σχολικών μονάδων ή ΚΕΔΔΥ, αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο Υποψηφίων Αναπληρωτών και αιτήσεις μεταβολής στοιχείων μητρώου, προτείνεται να υποβάλλονται μέσω διαδικτύου με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο να εγγραφεί ως πιστοποιημένος χρήστης του ενιαίου ΠΣ και να αποκτήσει τα κατάλληλα διαπιστευτήρια, μέσω των οποίων θα είναι εφικτή η πρόσβασή του στην υπηρεσία ηλεκτρονικών αιτήσεων. 4. Ανάπτυξη και εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης των εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλει αίτηση για υπηρεσιακή μεταβολή μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Η πληροφόρηση αφορά στα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας (αρχικοί και οριστικοί πίνακες μοριοδότησης, αποφάσεις για διορισμό/ μεταθέσεις/ αποσπάσεις/ προσλήψεις αναπληρωτών, αποφάσεις τοποθέτησης, εγκρίσεις αιτήσεων μεταβολής στοιχείων μητρώου, αποτελέσματα διαχείρισης ενστάσεων. 5. Όλες οι κατηγορίες των μεταθέσεων και των αποσπάσεων προτείνεται να υλοποιούνται μέσω του ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος. Προτείνεται να θεσπιστούν κριτήρια μοριοδότησης για μεταθέσεις και αποσπάσεις σε κατηγορίες σχολείων που σήμερα δεν υφίσταται ενώ επιπλέον προτείνεται να μοριοδοτούνται οι αποσπάσεις σε Υπηρεσίες και Φορείς του ΥΠΑΙΘ. 6. Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός αναγκών σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Το ενιαίο ΠΣ προτείνεται να χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των αναγκών του ΥΠΑΙΘ σε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, ο οποίος γίνεται κεντρικά σε επιτελικό επίπεδο, αξιοποιώντας

4 δεδομένα παρελθόντων ετών που τηρούνται ηλεκτρονικά στο ενιαίο ΠΣ αλλά και στοιχεία που αφορούν σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν έμμεσα τις ανάγκες σε μόνιμους εκπαιδευτικούς, όπως π.χ. ο ρυθμός γεννήσεων, η σχολική διαρροή, αλλαγές στην ασφαλιστική νομοθεσία, εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Στόχος είναι να αναγνωριστούν έγκαιρα τάσεις και μη ομαλές μεταβολές αναφορικά με την κατάσταση των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα, των σχολικών μονάδων, κ.λπ. ώστε να εντοπιστούν εκ των προτέρων αυξανόμενες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό που θα χρειαστεί να καλυφθούν σε μεσο- και μακρο- ορίζοντα. 7. Προσδιορισμός Οργανικών και Λειτουργικών Κενών Τα οργανικά και τα λειτουργικά κενά προτείνεται να εκτιμώνται κατ αρχήν βάσει συγκεκριμένου αλγορίθμου από το ενιαίο ΠΣ με πρωτοβουλία της αρμόδιας Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ. Για τα προσδιορισμένα οργανικά και λειτουργικά κενά ενημερώνονται μέσω του ενιαίου ΠΣ τα ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ, τα ΠΥΣΕΕΠ, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, προκειμένου να καταχωρήσουν τυχόν αντιρρήσεις τους με σχετική τεκμηρίωση. Η τελική απόφαση αναφορικά με τον αριθμό των κενών λαμβάνεται από την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΚΥ. 8. Διαχείριση Εγκυκλίων Οι Εγκύκλιοι που εκδίδονται από τις καθ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ και αφορούν στους διορισμούς, στις προσλήψεις αναπληρωτών, στις μεταθέσεις και στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών, προτείνεται να αναρτώνται σε χώρο του ενιαίου ΠΣ που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, επιτρέποντας την άμεση ενημέρωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αλλά και όλων των χρηστών του Συστήματος (Σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικοί). Εκτός του αρχείου της Εγκυκλίου, στον συγκεκριμένο χώρο προτείνεται να είναι διαθέσιμες φόρμα υποβολής ερωτημάτων και λίστα συχνών ερωτήσεων/ απαντήσεων. Την ευθύνη για την απάντηση στα ερωτήματα που υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω φόρμας την έχουν υπάλληλοι της αρμόδιας για τη συγκεκριμένη εγκύκλιο Διεύθυνσης, οι οποίοι και ενημερώνουν αντίστοιχα τη λίστα συχνών ερωτήσεων/ απαντήσεων. 9. Διαχείριση Αναφορών και Στατιστικών Το ενιαίο ΠΣ προτείνεται να παράγει προκαθορισμένες αναφορές και στατιστικά δεδομένα που θα έχουν σχεδιαστεί βάσει των απαιτήσεων των χρηστών του ΠΣ ανά οργανωτικό επίπεδο (π.χ. σχολική μονάδα, Διεύθυνση Εκπαίδευσης κ.λπ.). Το επίπεδο λεπτομέρειας των αναφορών και των στατιστικών δεδομένων καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης του εκάστοτε οργανωτικού επιπέδου. Επιπλέον, το ενιαίο ΠΣ προτείνεται να παράγει μη-προκαθορισμένες αναφορές και στατιστικά δεδομένα με συγκεκριμένες πληροφορίες ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

5 10. Διαχείριση και έκδοση Αποφάσεων Το ενιαίο ΠΣ προτείνεται να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας και εκτύπωσης τυποποιημένων Αποφάσεων που σχετίζονται με τις διαδικασίες μεταθέσεων, αποσπάσεων, κ.λπ. καθώς και Διοικητικών Πράξεων (π.χ. Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας). Το ενιαίο ΠΣ θα ενημερώνεται με τις Αποφάσεις που αφορούν στο εκπαιδευτικό προσωπικό ή σε άλλες οντότητες τα στοιχεία των οποίων τηρούνται στο Σύστημα (π.χ. για ίδρυση ή κατάργηση σχολικών μονάδων, κατάργηση τμήματος κλπ) μετά την έκδοσή τους, τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου και τη δημοσίευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (όπου απαιτείται) ή τη λήψη Αριθμού ΦΕΚ (όπου απαιτείται). Η ευθύνη της ενημέρωσης του ενιαίου ΠΣ προτείνεται να ανήκει στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Σχολικές Μονάδες οι οποίες έχουν και την ευθύνη έκδοσης των σχετικών Αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό θα τους διατεθούν σχετικά δικαιώματα χρήσης του ενιαίου ΠΣ. 11. Εξορθολογισμός της μοριοδότησης και των προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών εκπαιδευτικών με στόχο την απλούστευσή τους και τη βελτίωση της τυποποίησης. Τα κριτήρια για τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις προτείνεται να καταστούν ενιαία και να βαθμολογούνται με τον ίδιο τρόπο και στις δύο υπηρεσιακές μεταβολές. Ωστόσο προκειμένου να προκύψει η τελική βαθμολογία ενός εκπαιδευτικού για τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις και δεδομένου ότι αυτές οι δύο υπηρεσιακές μεταβολές χαρακτηρίζονται από διαφορετικό βαθμό διάρκειας ισχύος, προτείνεται να οριστούν διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο και ανά διαδικασία με στόχο να αναδείξουν ως κύρια κριτήρια για μεν τις μεταθέσεις που έχουν μονιμότερο χαρακτήρα την συνολική προϋπηρεσία του εκπαιδευτικού, ενώ για τις αποσπάσεις που έχουν ετήσια διάρκεια ειδικούς λόγους όπως λόγους υγείας και συνυπηρέτηση με τον/ την σύζυγο. Καθίσταται ενιαία η βάση στην οποία γίνονται οι διορισμοί, οι μεταθέσεις, οι αποσπάσεις (γενικά όλες οι διοικητικές μεταβολές των εκπαιδευτικών) καθώς και οι προσλήψεις των αναπληρωτών. Συγκεκριμένα όλες οι προαναφερόμενες μεταβολές θα γίνονται σε επίπεδο περιοχής Μετάθεσης. Η επιλογή αυτή εκτός της τυποποίησης και ενιαίας αντιμετώπισης διασφαλίζει την κάλυψη των λειτουργικών κενών εκεί που πραγματικά υπάρχουν ενώ επιπλέον επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την περιοχή στην οποία επιθυμούν να αποσπαστούν.

6 ΤΜΗΜΑ ΙΙ. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΙΙα. Διαδικασίες που εκτελούνται σήμερα και αλλάζουν με βάση τις προτάσεις του Συμβούλου Διαδικασία 1 : Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ.) 1.1. Διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ (ΠΡΙΝ) Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ανεξάρτητα από τη βαθμίδα εκπαίδευσης για την οποία πρόκειται να διαγωνιστούν. Γίνεται βαθμολόγηση των γραπτών και όσοι έχουν συγκεντρώσει 55 μονάδες στον τελικό βαθμό της γραπτής εξέτασης και συγχρόνως 50 μονάδες στην κάθε θεματική ενότητα, παίρνουν προσαυξήσεις βάσει του βαθμού του βασικού τους πτυχίου, της ύπαρξης ενδεχόμενων μεταπτυχιακών σπουδών και της ενδεχόμενης προϋπηρεσίας τους ως εκπαιδευτικών. Μετά την καταχώρηση της γραπτής βαθμολογίας συντάσσονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού πίνακες κατάταξης διοριστέων και απορριπτέων που αποστέλλονται από την Κεντρική Επιτροπή στο ΑΣΕΠ.Το ΑΣΕΠ αποστέλλει αυτούς τους Πίνακες για ανάρτηση στα καταστήματα των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας και τους καταχωρεί στο διαδικτυακό του τόπο. Ένσταση κατά των πινάκων γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ αφού ελέγξει την νομιμότητα των τελικών πινάκων προβαίνει στην κύρωσή τους Διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ (ΜΕΤΑ) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν βάσει της προκήρυξης την αίτηση υποβάλλονται από τους υποψήφιους και ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα) αλλά και σε έντυπη μορφή (αποστολή με συστημένη επιστολή) Οι αρχικοί Πίνακες με τη βαθμολογία όσων συμμετείχαν στο διαγωνισμό ανά κλάδο και ειδικότητα και πέρασαν τη βαθμολογική βάση αλλά και οι Πίνακες με τις προσαυξήσεις της βαθμολογίας του διαγωνισμού βάσει κριτηρίων που αφορούν σε ακαδημαϊκά κριτήρια, σε πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία και σε κοινωνικά κριτήρια (βλέπε Ν.3848/2010) συντάσσονται από το ΑΣΕΠ και κοινοποιούνται τόσο στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ όσο και στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΑΙΘ αλλά και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Η διαχείριση των ενστάσεων επί των τελικών πινάκων εξακολουθεί να γίνεται από το ΑΣΕΠ. Μετά την κύρωση των Πινάκων, η Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού αρμόδιας βαθμίδας Εκπαίδευσης λαμβάνει ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας του ΟΠΣ του ΑΣΕΠ και του ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΑΙΘ το σύνολο των στοιχείων που αφορούν τους επιτυχόντες του διαγωνισμού ΑΣΕΠ αρμοδιότητάς της, καθώς και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή ανάλογα την περίπτωση (αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο σχετικό έγγραφο, αντίγραφα τίτλων σπουδών, αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, κ.α.) Εκτελείται η φόρτωση του(ων) αρχείου(ων) που περιλαμβάνουν το σύνολο της πληροφορίας των επιτυχόντων, ώστε να δημιουργηθεί στο Μητρώο Διοριστέων ΑΣΕΠ ο ηλεκτρονικός φάκελος κάθε υποψήφιου προς διορισμό. Δημιουργούνται λογαριασμοί χρηστών για όλους τους επιτυχόντες που εισήχθησαν στο Μητρώο Διοριστέων και αποδίδεται συνδυασμός username και password, τα οποία αποστέλλονται μετέπειτα στους ενδιαφερόμενους μέσω . Ενημερώνεται το ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων με τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομιστεί από τους επιτυχόντες στο διαγωνισμό ΑΣΕΠ, για κάθε έναν ξεχωριστά. Αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικό μήνυμα σε όσους εγγράφηκαν με επιτυχία στο Μητρώο Διοριστέων, το οποίο τους ενημερώνει ότι έχουν εγγραφεί αυτεπάγγελτα στο Μητρώο Διοριστέων ΑΣΕΠ με βάση τα στοιχεία που δήλωσαν στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και ότι

7 Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ.) Ακολούθως καταρτίζει κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κλάδο και ειδικότητα Πίνακες Διοριστέων τους οποίους αποστέλλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 1.2 Πρόσκληση των υποψηφίων που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ να υποβάλουν αίτηση δήλωση για την πλήρωση ορισμένου αριθμού κενών θέσεων συγκεκριμένων κλάδων. (ΠΡΙΝ) Η Πρόσκληση γίνεται μέσω της έκδοσης Εγκυκλίου από τη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1.3 Υποβολή των αιτήσεων δηλώσεων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με φυσική παρουσία των εκπαιδευτικών Καταχώρηση των αιτήσεων και έκδοση μηχανογραφημένου αντιγράφου. Ταυτόχρονη υποβολή δικαιολογητικών. (ΠΡΙΝ) 1.4 Επεξεργασία αιτήσεων έλεγχος πλήρωσης προϋποθέσεων διορισμού Ενημέρωση υποψηφίων για τυχόν προβλήματα / απαραίτητες συμπληρώσεις Παραλαβή συμπληρωματικών εγγράφων (ΠΡΙΝ) μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς που τους δόθηκαν για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά Αίτηση διορισμού όταν κληθούν προς τούτο. 1.2 Πρόσκληση των διοριστέων να υποβάλουν αίτηση δήλωση για την πλήρωση ορισμένου αριθμού κενών θέσεων συγκεκριμένων κλάδων. (ΜΕΤΑ) Η Εγκύκλιος που εκδίδεται από Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ αλλά και στο χώρο του ενιαίου ΠΣ που έχει προβλεφθεί για αυτό το σκοπό προκειμένου να ενημερωθούν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις/Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αλλά και οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διοριστέων ΑΣΕΠ. Στον συγκεκριμένο χώρο του ενιαίου ΠΣ είναι διαθέσιμες φόρμα υποβολής ερωτημάτων και λίστα συχνών ερωτήσεων/ απαντήσεων. Την ευθύνη για την απάντηση στα ερωτήματα που υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω φόρμας την έχουν υπάλληλοι της αρμόδιας για τη συγκεκριμένη εγκύκλιο Διεύθυνσης. 1.3 Υποβολή Αιτήσεων Δηλώσεων Διορισμού (ΜΕΤΑ) Οι διοριστέοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση με την οποία δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και τις προτιμήσεις τους. Η πρόσβαση στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που έχουν δοθεί νωρίτερα στο πλαίσιο της αυθεντικοποίησης των χρηστών. Η αίτηση εμφανίζεται με προσυμπληρωμένα τα βασικά πεδία που αφορούν στην ταυτότητα του υποψηφίου και ο υποψήφιος περιορίζεται στη δήλωση των προτιμήσεών αναφορικά με τις περιοχές στις οποίες θα επιθυμούσε να διοριστεί. Οι αιτήσεις δεν συνοδεύονται από υποβολή δικαιολογητικών. Τα μόρια κάθε ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού προκύπτουν από τα στοιχεία του Μητρώου Διοριστέων ΑΣΕΠ που θα είναι ενημερωμένο. 1.4 Έλεγχος Πλήρωσης προϋποθέσεων διορισμού (ΜΕΤΑ) Τα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων διορισμού είναι πλέον διαθέσιμα στο Μητρώο Διοριστέων ΑΣΕΠ και προκύπτουν είτε στο πλαίσιο της Διαδικασίας «Εγγραφή στο Μητρώο Διοριστέων ΑΣΕΠ» (βλέπε Διαδικασία 6 Βήμα 6.1 στο παρόν κείμενο) είτε στο πλαίσιο της διαδικασίας «Διαχείριση Μεταβολών Στοιχείων Μητρώου Διοριστέων ΑΣΕΠ» (βλέπε Διαδικασία 6 Βήμα 6.2 στο παρόν κείμενο). 1.5 Υποβολή αίτησης ανάκλησης της αρχικής δήλωσης με φυσική παρουσία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.(ΠΡΙΝ) 1.5 Υποβολή αίτησης ανάκλησης της αρχικής δήλωσης (ΜΕΤΑ) Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει Αίτηση για διορισμό μπορούν πριν την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων να υποβάλλουν Αίτηση Ανάκλησης επίσης ηλεκτρονικά. Με αυτό τον τρόπο ενημερώνεται αυτόματα η Βάση Δεδομένων του Συστήματος.

8 Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ.) 1.6 Κατάρτιση Πινάκων διορισμού (ΠΡΙΝ) Οι πίνακες αναρτώνται στο e-aitisi. 1.6 Κατάρτιση Πινάκων Διορισμού (ΜΕΤΑ) Η σύζευξη του Πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για διορισμό με τις προτιμήσεις τους σε περιοχές μετάθεσης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από το ενιαίο ΠΣ με χρήση αλγορίθμου. 1.7 Έκδοση απόφασης για διορισμό (ΠΡΙΝ) 1.7 Έκδοση απόφασης για διορισμό (ΜΕΤΑ). 1.8 Τοποθέτηση εκπαιδευτικών στις Δ/νσεις που διορίζονται Άνοιγμα φακέλου νεοδιόριστου εκπαιδευτικού. (ΠΡΙΝ) Η αντιστοίχιση διοριζόμενου εκπαιδευτικού και σχολικής μονάδας πραγματοποιείται χωρίς να υποστηρίζεται από ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Κατά περίπτωση πραγματοποιείται είτε χωρίς τη χρήση εργαλείου, είτε με τη χρήση απλών εφαρμογών που μπορεί να αναπτύσσονται ad hoc σε επίπεδο Διεύθυνσης Στη Διεύθυνση διορισμού δημιουργείται σήμερα φυσικός φάκελος του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού, ο οποίος τηρείται σε φυσική μορφή και μεταφέρεται σε περίπτωση μετάθεσης στη νέα αρμόδια Διεύθυνση. Η Απόφαση για το ποιοι εκπαιδευτικοί διορίζονται εκτυπώνεται από το ενιαίο ΠΣ και υπογράφεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ακολουθεί ενημέρωση του Μητρώου Εκπαιδευτικών (τα στοιχεία του υποψηφίου και ο φάκελός του μετεγγράφονται από το Μητρώο Διοριστέων ΑΣΕΠ στο Μητρώο Εκπαιδευτικών) αλλά και η «χρέωση» των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν οι περιοχές στις οποίες διορίζονται με ευθύνη της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού της αρμόδιας βαθμίδας Εκπαίδευσης. 1.8 Τοποθέτηση εκπαιδευτικών (ΜΕΤΑ) Η υποβολή των δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων για την τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων γίνεται ηλεκτρονικά σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης των αρμοδίων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Η σύζευξη μεταξύ των κενών θέσεων και των προτιμήσεων των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών γίνεται μέσω ειδικού αλγορίθμου από το ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα. Ο εκπαιδευτικός ενημερώνεται για την τοποθέτησή του με προσωποποιημένη ηλεκτρονική πληροφόρηση ( ). Ο φάκελος του εκπαιδευτικού (Ψηφιακό Αποθετήριο) έχει ήδη δημιουργηθεί στα πλαίσια της διαδικασίας «Εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτικών» (βλέπε Διαδικασία 8 Βήμα 8.1 στο παρόν κείμενο) και ενημερώνεται καθ όλο το βίο του εκπαιδευτικού μέσω της διαδικασίας «Διαχείρισης Μεταβολών Στοιχείων Μητρώου Εκπαιδευτικών» (βλέπε Διαδικασία 8 Βήμα 8.2 στο παρόν κείμενο).

9 Διαδικασία 2 : Πρόσληψη αναπληρωτών Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ.) 2.1 Πρόσκληση ενδιαφερομένων να προσληφθούν ως αναπληρωτές / ωρομίσθιοι να υποβάλουν Αίτηση για την ένταξή τους σε Πίνακες (ΠΡΙΝ). Η πρόσκληση γίνεται μέσω Εγκυκλίου που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση και κοινοποιείται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΤΟ ΜΕΤΑ.) 2.1 Πρόσκληση ενδιαφερομένων να προσληφθούν ως αναπληρωτές / ωρομίσθιοι να υποβάλουν σχετική Αίτηση (ΜΕΤΑ). Η Εγκύκλιος που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ αλλά και στο χώρο του ενιαίου ΠΣ που έχει προβλεφθεί για αυτό το σκοπό προκειμένου να ενημερωθούν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις/Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αλλά και οι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διοριστέων ΑΣΕΠ και στο Μητρώο Υποψηφίων Αναπληρωτών. Στον συγκεκριμένο χώρο του ενιαίου ΠΣ είναι διαθέσιμες φόρμα υποβολής ερωτημάτων και λίστα συχνών ερωτήσεων/ απαντήσεων. Την ευθύνη για την απάντηση στα ερωτήματα που υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω φόρμας την έχουν υπάλληλοι της αρμόδιας για τη συγκεκριμένη εγκύκλιο Διεύθυνσης. 2.2 Υποβολή αίτησης εκ μέρους των ενδιαφερομένων (ΠΡΙΝ) Η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους ενδιαφερόμενους με φυσική παρουσία αυτοπροσώπως. Οι ενδιαφερόμενοι να προσληφθούν ως Αναπληρωτές/ Ωρομίσθιοι υποβάλουν μαζί με την αίτηση όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εάν ο υποψήφιος είχε υποβάλει αίτηση δήλωση και τα προηγούμενα χρόνια απαιτείται να προσκομίσει εκ νέου όσα από τα βασικά δικαιολογητικά έχουν τροποποιηθεί καθώς και όλα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά των ειδικών κατηγοριών. Μεγάλο μέρος των δικαιολογητικών που συγκεντρώνουν οι Διευθύνσεις διαβιβάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία μη ψηφιοποιημένα προς εξέταση / επεξεργασία 2.2 Υποβολή αίτησης εκ μέρους των ενδιαφερομένων (ΜΕΤΑ) Με την έκδοση των Εγκυκλίων για την πρόσληψη Αναπληρωτών και Ωρομισθίων σε γενικού τύπου σχολεία αλλά και αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οπότε και ανακοινώνονται σε ποιους Κλάδους και Ειδικότητες θα προσληφθούν αναπληρωτές, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση οι ακόλουθοι: α) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διοριστέων ΑΣΕΠ που έχουν συγκεντρώσει μεν τη βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ αλλά δεν προσλήφθηκαν, β) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτικών που εργάζονται ως αναπληρωτές μέχρι τη λήξη του παρόντος σχολικού έτους γ) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Υποψηφίων Αναπληρωτών. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ αλλά δεν συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση ή για εκπαιδευτικούς που δεν έχουν συμμετάσχει στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και ενδεχομένως δεν έχουν καθόλου προϋπηρεσία ούτε ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι. Ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός με την είσοδό του στο σύστημα επιλέγει την Αίτηση/ Δήλωση Προτιμήσεων Υποψήφιων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών / Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών και στην οθόνη του παρουσιάζεται η αντίστοιχη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης με τα βασικά πεδία προσυμπληρωμένα βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο Μητρώο Εκπαιδευτικών. Τότε ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει μόνο τις προτιμήσεις του αναφορικά με το σε ποιες περιοχές θα επιθυμούσε να προσληφθεί.. Οι αιτήσεις δεν συνοδεύονται από υποβολή δικαιολογητικών. Το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις πρόσληψης καθώς και τα μόρια κάθε ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού προκύπτουν από τα στοιχεία του

10 Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ.) 2.3 Καταχώρηση αιτήσεων στο ΟΠΣΥΔ (ΠΡΙΝ). Οι αιτήσεις των υποψηφίων για διορισμό ως αναπληρωτές / ωρομίσθιοι καταχωρούνται στο ΟΠΣΥΔ από τους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 2.4 Υποβολή αίτησης απενεργοποίησης / ανάκλησης της αίτησης (ΠΡΙΝ) Η υπεύθυνη δήλωση ανάκλησης παραλαμβάνεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και διαβιβάζεται απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου με τον προσφορότερο τρόπο που είναι το fax ή το με σκοπό να εισαχθεί εκεί στο ΟΠΣΥΔ. 2.5 Κατάρτιση / Μοριοδότηση και ανακοίνωση προσωρινών πινάκων (ΠΡΙΝ). 2.6 Υποβολή ενστάσεων από εκπαιδευτικούς (ΠΡΙΝ). Οι ενστάσεις και το σχετικό τεκμηριωτικό υλικό υποβάλλονται από τους υποψηφίους στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και διαβιβάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία που έχει την ευθύνη της διαχείρισης των ενστάσεων. 2.7 Δημοσίευση Οριστικών Πινάκων (ΠΡΙΝ). Οι πίνακες αναρτώνται στο e-aitisi. (ΤΟ ΜΕΤΑ.) Μητρώου που θα πρέπει να είναι ενημερωμένο. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει παραλείψει να ενημερώσει το Μητρώο με τυχόν μεταβολή του που επηρεάζει τη μοριοδότηση, πρέπει να μεριμνήσει για τη σχετική ενημέρωση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης. 2.3 Αυτόματη ενημέρωση του ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος με τις αιτήσεις (ΜΕΤΑ). Η ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος με τις ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες αιτήσεις γίνεται αυτόματα. 2.4 Υποβολή αίτησης τροποποίησης ή/ και απενεργοποίησης / ανάκλησης της αίτησης (ΜΕΤΑ) Αιτήσεις τροποποίησης της Αίτησης Πρόσληψης εκπαιδευτικού ως αναπληρωτή/ ωρομισθίου και Αιτήσεις ανάκλησης της αίτησης υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό με χρήση των κωδικών πρόσβασής του στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα. 2.5 Μοριοδότηση υποψηφίων και κατάρτιση σχετικών προσωρινών πινάκων (ΜΕΤΑ) Τα μόρια των υποψηφίων υπολογίζονται με χρήση σχετικού αλγόριθμου και με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο Μητρώο (Μητρώο Εκπαιδευτικών για όσους έχουν υπάρξει στο παρελθόν αναπληρωτές ή Μητρώο Υποψηφίων Αναπληρωτών για όσους είναι υποψήφιοι για πρώτη φορά ή Μητρώο Διοριστέων ΑΣΕΠ για όσους έχουν περάσει μεν τη βαθμολογική βάση του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ αλλά δεν διορίστηκαν) τη στιγμή της αίτησης του κάθε υποψήφιου. Οι Πίνακες μοριοδότησης των υποψήφιων αναπληρωτών ανακοινώνονται ηλεκτρονικά ενώ υπάρχει και ατομική ηλεκτρονική ενημέρωση των υποψηφίων για την θέση που καταλαμβάνουν στους Πίνακες. 2.6 Υποβολή ενστάσεων από εκπαιδευτικούς (ΜΕΤΑ) Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά και οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται ηλεκτρονικά ( ) για το αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτών. Εφόσον η διαχείριση της ένστασης οδηγήσει στην αποδοχή της γίνονται οι κατάλληλες επικοινωνίες με τον εκπαιδευτικό (ή τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς) για να ενημερωθούν τα στοιχεία Μητρώου και να διορθωθεί η μοριοδότηση. 2.7 Ενημέρωση των ενδιαφερομένων αναφορικά με την τελική κατάταξή τους στους Πίνακες (ΜΕΤΑ). Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρεις τρόπους: α) Οι Πίνακες εκτυπώνονται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και αναρτώνται σε Πίνακα Ανακοινώσεων στους χώρους τους, β) οι Πίνακες αναρτώνται ηλεκτρονικά στο ενιαίο ΠΣ και γ) η Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού

11 Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ.) 2.8 Έκδοση υπουργικής απόφασης για τους αναπληρωτές που προσλαμβάνονται ανά Διεύθυνση (ΠΡΙΝ) 2.9 Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές (ΠΡΙΝ) Η τοποθέτηση πραγματοποιείται χωρίς να υποστηρίζεται από ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Κατά περίπτωση πραγματοποιείται είτε χωρίς τη χρήση εργαλείου (χειρωνακτικά), είτε με τη χρήση απλών εφαρμογών που μπορεί να αναπτύσσονται ad hoc σε επίπεδο Διεύθυνσης. (ΤΟ ΜΕΤΑ.) Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχωρά σε ενημέρωση των υποψήφιων εκπαιδευτικών με Έκδοση υπουργικής απόφασης για τους αναπληρωτές που προσλαμβάνονται ανά Διεύθυνση (ΜΕΤΑ) Αφού πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση αλγορίθμου η σύζευξη του Πίνακα κατάταξης των υποψηφίων Αναπληρωτών με τις προτιμήσεις τους σε περιοχές μετάθεσης εκδίδεται και εκτυπώνεται μέσω του ενιαίου ΠΣ η σχετική Υπουργική Απόφαση και βάσει αυτής ενημερώνεται το μητρώο εκπαιδευτικών από την Υπηρεσία που είχε τη μέριμνα για την έκδοση της Απόφασης. Συγκεκριμένα: α) αν ο εκπαιδευτικός προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής για πρώτη φορά, τότε η καρτέλα του από το Μητρώο Υποψηφίων Αναπληρωτών ή το Μητρώο Διοριστέων ΑΣΕΠ μετεγγράφεται στο Μητρώο Εκπαιδευτικών, β) αν ο εκπαιδευτικός ήταν αναπληρωτής και κατά το προηγούμενο ή άλλο παρελθόν έτος τότε καθίσταται εκ νέου ενεργός ο φάκελός του στο Μητρώο Εκπαιδευτικών. Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών γίνεται με προσωποποιημένη ηλεκτρονική πληροφόρηση ( ). 2.9 Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές (ΜΕΤΑ) Η υποβολή των δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών γίνεται ηλεκτρονικά. Η σύζευξη μεταξύ των κενών λειτουργικών θέσεων και των προτιμήσεων των αναπληρωτών γίνεται μέσω ειδικού αλγορίθμου από το ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα. Ο εκπαιδευτικός ενημερώνεται για την τοποθέτησή του με προσωποποιημένη ηλεκτρονική πληροφόρηση ( ). Ειδικά για την περίπτωση του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), η πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων προτείνεται να γίνεται ως ακολούθως: Σε συνέχεια της έκδοσης Εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια της κατάρτισης πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων των κλάδων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση δηλώνοντας την Περιφερειακή Διεύθυνση στην οποία θα επιθυμούσαν να προσληφθούν. Η μοριοδότηση όσων υποβάλλουν αίτηση γίνεται με βάση τα στοιχεία του Μητρώου και μέσω του ενιαίου ΠΣ παράγονται Πίνακες κατάταξης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση που αναρτώνται ηλεκτρονικά στο σύστημα. Ηλεκτρονικά ενημερώνεται και το ενδιαφερόμενο ΕΕΠ και ΕΒΠ. Οι δηλώσεις προτίμησης συγκεκριμένων μονάδων υποβάλλονται ηλεκτρονικά αφού πρώτα ανακοινωθούν τα λειτουργικά κενά που θα καλύψουν οι υποψήφιοι.

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 71 19 Μαΐου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3848 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού καθιέρωση κα νόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΖ, 11 Ιουλίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα