Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Οι προτάσεις που παρουσιάζονται στο παρόν Τμήμα δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο πακέτο αλλαγών στενά συνδεδεμένων μεταξύ τους, κάθε μία εκ των οποίων ενισχύει την συμβολή της άλλης στην τροποποίηση του υφιστάμενου τρόπου εκτέλεσης των εξεταζόμενων διαδικασιών και στην επίτευξη: α) της μείωσης των διοικητικών βαρών που επιρρίπτονται στους εκπαιδευτικούς και των διοικητικών επιβαρύνσεων που δέχονται οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες του Υπουργείου, β) της αύξησης της απόδοσης των συγκεκριμένων διαδικασιών ώστε να καλύπτονται έγκαιρα οι πραγματικές ανάγκες/ κενά των σχολικών μονάδων, γ) της βελτίωσης της εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων και δ) της ενίσχυσης της πληροφοριακής υποστήριξης των διαδικασιών στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης της εκτέλεσής τους, της μείωσης του τηρούμενου και διακινούμενου όγκου εντύπων παραστατικών και της αυξημένης διαφάνειας. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν ως εξής: 1. Ολοκλήρωση πλήρωσης των κενών στις σχολικές μονάδες για το επόμενο σχολικό έτος μέχρι τη λήξη του εκάστοτε τρέχοντος σχολικού έτους. Προτείνεται να εφαρμοστεί πλήρης διάκριση μεταξύ: α) μιας πρώτης ομάδας διαδικασιών που αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων σε εκπαιδευτικούς για την επόμενη σχολική χρονιά και ολοκληρώνονται στις 30/6 κάθε έτους. (Πρόκειται για τις διαδικασίες διορισμού, πρόσληψης αναπληρωτών, μεταθέσεων και αποσπάσεων εκπαιδευτικών) και β) μιας δεύτερης διακριτής ομάδας διαδικασιών που αφορούν στη διαχείριση των έκτακτων λειτουργικών κενών που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. (Πρόκειται για τις διαδικασίες ανάθεσης υπερωριών σε υπηρετούντες εκπαιδευτικούς στη σχολική μονάδα ή σε σχολικές μονάδες της ίδιας ομάδας σχολείων, του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας, επέκτασης ωραρίου ή ανάθεσης πλήρους ωραρίου σε αναπληρωτές που είχαν προσληφθεί αρχικά με μειωμένο ωράριο, μετατροπής ωρομισθίου σε αναπληρωτή και τέλος πρόσληψης νέου ωρομισθίου ή πρόσληψης νέου αναπληρωτή εκπαιδευτικού). 2. Υποστήριξη των εξεταζόμενων διαδικασιών από Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Οι διαδικασίες διορισμού, προσλήψεων αναπληρωτών, μεταθέσεων και αποσπάσεων προτείνεται να υποστηρίζονται από ένα ενιαίο ΠΣ, το οποίο έχει ως βάση το myschool και αξιοποιεί τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα, παρέχοντας όμως λειτουργικότητα που υπερβαίνει τις λειτουργικότητες αυτών των συστημάτων. Συγκεκριμένα το ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα προτείνεται να καλύπτει τις ακόλουθες Λειτουργικές Περιοχές:

2 Α) Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός αναγκών σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Β) Προσδιορισμός οργανικών κενών Γ) Διορισμός μονίμων εκπαιδευτικών Δ) Μεταθέσεις εκπαιδευτικών (αφορά σε μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, μεταθέσεις σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά σχολεία, μεταθέσεις σε σχολεία της ίδιας περιοχής, μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, μεταθέσεις σε μειονοτικά σχολεία, μεταθέσεις σε εκκλησιαστικά σχολεία, αμοιβαίες μεταθέσεις και μεταθέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ) Ε) Προσδιορισμός λειτουργικών κενών ΣΤ) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών (αφορά σε αποσπάσεις από περιοχή σε περιοχή, αποσπάσεις σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά σχολεία, αποσπάσεις σε εκκλησιαστικά σχολεία, αποσπάσεις σε μειονοτικά σχολεία, αποσπάσεις σε ΤΑΔ/ ΕΤΑΔ, αποσπάσεις σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, αποσπάσεις από ΚΕΔΔΥ ή περιοχή απόσπασης σε ΚΕΔΔΥ ή από περιοχή απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ, αποσπάσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΕΕΠ σε ΚΕΔΔΥ, Αποσπάσεις στην ΚΥ του ΥΠΑΙΘ, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ και στους Φορείς που εποπτεύονται από το ΥΠΑΙΘ, Αποσπάσεις σε σχολεία του εξωτερικού) Ζ) Διαχείριση Τοποθετήσεων Η) Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αιτήσεων (αφορά στις αιτήσεις για: διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών, προσλήψεις αναπληρωτών, μεταθέσεις, αποσπάσεις, δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων για τοποθέτηση, αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, αιτήσεις ανάκλησης, αιτήσεις επανεξέτασης αιτήσεων απόσπασης, ενστάσεις, αιτήσεις μεταβολής στοιχείων μητρώου) Θ) Διαχείριση Εγκυκλίων Ι) Διαχείριση και έκδοση Αποφάσεων ΙΑ) Διαχείριση Αναφορών και Στατιστικών ΙΒ) Καθορισμός και παρακολούθηση δεικτών απόδοσης. Το ενιαίο ΠΣ προτείνεται να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Ομοιόμορφο επίπεδο παρουσίασης και ενιαίο για όλες τις σελίδες και εφαρμογές του, ώστε οι χρήστες του να έχουν την εντύπωση ότι χρησιμοποιούν ένα ενιαίο σύστημα. Τήρηση και επεξεργασία μιας δομής δεδομένων χρησιμοποιώντας μηχανισμούς που εξαλείφουν τις διπλές καταχωρήσεις δεδομένων, διασφαλίζοντας την ύπαρξη κάθε πληροφορίας σε ένα και μοναδικό σημείο. Διαλειτουργία, με σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων, με τρίτα συστήματα και εφαρμογές του ΥΠΑΙΘ ή/ και άλλων Φορέων, όπως το σύστημα ΔΙΑΣ, το ΟΠΣ του ΑΣΕΠ κ.λπ. Αυθεντικοποίηση και διαχείριση των χρηστών του συστήματος σε κεντρικό επίπεδο, αξιοποιώντας την Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης του ΠΣΔ. Υποστήριξη των χρηστών του συστήματος μέσω κεντρικού Help Desk, το οποίο θα λειτουργεί σε 1ο και σε 2ο επίπεδο υποστήριξης. Η υποχρέωση ενημέρωσης του ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος προτείνεται να θεσμοθετηθεί ενώ επιπλέον προτείνεται να θα πραγματοποιούνται και σχετικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση της υποχρέωσης αυτής.

3 Στο πλαίσιο του ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος προτείνεται να τεθούν σε λειτουργία και να τηρούνται τρία Μητρώα: το Μητρώο Εκπαιδευτικών, το Μητρώο Υποψηφίων Αναπληρωτών και το Μητρώο Διοριστέων ΑΣΕΠ. Επιπρόσθετα, προτείνεται η ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο με τα προαναφερθέντα Μητρώα και στο οποίο θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά που αφορούν στους εκπαιδευτικούς, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περιττή την προσκόμισή τους σε ετήσια βάση αλλά και ανά αιτούμενη υπηρεσιακή μεταβολή. Ειδικά για το Κεντρικό Μητρώο Εκπαιδευτών τα στοιχεία του συμπληρώνονται μέσω α) μετάπτωσης δεδομένων ιστορικών στοιχείων εκπαιδευτικών από υφιστάμενα συστήματα, β) καταχώρησης στοιχείων από τους ατομικούς φακέλους των εκπαιδευτικών που διατηρούνται σε έντυπη μορφή στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και γ) προσκόμισης των στοιχείων που υπολείπονται από τους εκπαιδευτικούς (σταδιακά). 3. Παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων Οι αιτήσεις διορισμού, πρόσληψης αναπληρωτών, μετάθεσης, απόσπασης, ανάκλησης αιτήσεων, ενστάσεις, αιτήσεις επανεξέτασης, αιτήσεις βελτίωσης θέσης, αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης, δηλώσεις προτίμησης περιοχών ή σχολικών μονάδων ή ΚΕΔΔΥ, αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο Υποψηφίων Αναπληρωτών και αιτήσεις μεταβολής στοιχείων μητρώου, προτείνεται να υποβάλλονται μέσω διαδικτύου με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο να εγγραφεί ως πιστοποιημένος χρήστης του ενιαίου ΠΣ και να αποκτήσει τα κατάλληλα διαπιστευτήρια, μέσω των οποίων θα είναι εφικτή η πρόσβασή του στην υπηρεσία ηλεκτρονικών αιτήσεων. 4. Ανάπτυξη και εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης των εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλει αίτηση για υπηρεσιακή μεταβολή μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Η πληροφόρηση αφορά στα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας (αρχικοί και οριστικοί πίνακες μοριοδότησης, αποφάσεις για διορισμό/ μεταθέσεις/ αποσπάσεις/ προσλήψεις αναπληρωτών, αποφάσεις τοποθέτησης, εγκρίσεις αιτήσεων μεταβολής στοιχείων μητρώου, αποτελέσματα διαχείρισης ενστάσεων. 5. Όλες οι κατηγορίες των μεταθέσεων και των αποσπάσεων προτείνεται να υλοποιούνται μέσω του ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος. Προτείνεται να θεσπιστούν κριτήρια μοριοδότησης για μεταθέσεις και αποσπάσεις σε κατηγορίες σχολείων που σήμερα δεν υφίσταται ενώ επιπλέον προτείνεται να μοριοδοτούνται οι αποσπάσεις σε Υπηρεσίες και Φορείς του ΥΠΑΙΘ. 6. Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός αναγκών σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Το ενιαίο ΠΣ προτείνεται να χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των αναγκών του ΥΠΑΙΘ σε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, ο οποίος γίνεται κεντρικά σε επιτελικό επίπεδο, αξιοποιώντας

4 δεδομένα παρελθόντων ετών που τηρούνται ηλεκτρονικά στο ενιαίο ΠΣ αλλά και στοιχεία που αφορούν σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν έμμεσα τις ανάγκες σε μόνιμους εκπαιδευτικούς, όπως π.χ. ο ρυθμός γεννήσεων, η σχολική διαρροή, αλλαγές στην ασφαλιστική νομοθεσία, εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Στόχος είναι να αναγνωριστούν έγκαιρα τάσεις και μη ομαλές μεταβολές αναφορικά με την κατάσταση των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα, των σχολικών μονάδων, κ.λπ. ώστε να εντοπιστούν εκ των προτέρων αυξανόμενες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό που θα χρειαστεί να καλυφθούν σε μεσο- και μακρο- ορίζοντα. 7. Προσδιορισμός Οργανικών και Λειτουργικών Κενών Τα οργανικά και τα λειτουργικά κενά προτείνεται να εκτιμώνται κατ αρχήν βάσει συγκεκριμένου αλγορίθμου από το ενιαίο ΠΣ με πρωτοβουλία της αρμόδιας Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ. Για τα προσδιορισμένα οργανικά και λειτουργικά κενά ενημερώνονται μέσω του ενιαίου ΠΣ τα ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ, τα ΠΥΣΕΕΠ, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, προκειμένου να καταχωρήσουν τυχόν αντιρρήσεις τους με σχετική τεκμηρίωση. Η τελική απόφαση αναφορικά με τον αριθμό των κενών λαμβάνεται από την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΚΥ. 8. Διαχείριση Εγκυκλίων Οι Εγκύκλιοι που εκδίδονται από τις καθ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ και αφορούν στους διορισμούς, στις προσλήψεις αναπληρωτών, στις μεταθέσεις και στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών, προτείνεται να αναρτώνται σε χώρο του ενιαίου ΠΣ που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, επιτρέποντας την άμεση ενημέρωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αλλά και όλων των χρηστών του Συστήματος (Σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικοί). Εκτός του αρχείου της Εγκυκλίου, στον συγκεκριμένο χώρο προτείνεται να είναι διαθέσιμες φόρμα υποβολής ερωτημάτων και λίστα συχνών ερωτήσεων/ απαντήσεων. Την ευθύνη για την απάντηση στα ερωτήματα που υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω φόρμας την έχουν υπάλληλοι της αρμόδιας για τη συγκεκριμένη εγκύκλιο Διεύθυνσης, οι οποίοι και ενημερώνουν αντίστοιχα τη λίστα συχνών ερωτήσεων/ απαντήσεων. 9. Διαχείριση Αναφορών και Στατιστικών Το ενιαίο ΠΣ προτείνεται να παράγει προκαθορισμένες αναφορές και στατιστικά δεδομένα που θα έχουν σχεδιαστεί βάσει των απαιτήσεων των χρηστών του ΠΣ ανά οργανωτικό επίπεδο (π.χ. σχολική μονάδα, Διεύθυνση Εκπαίδευσης κ.λπ.). Το επίπεδο λεπτομέρειας των αναφορών και των στατιστικών δεδομένων καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης του εκάστοτε οργανωτικού επιπέδου. Επιπλέον, το ενιαίο ΠΣ προτείνεται να παράγει μη-προκαθορισμένες αναφορές και στατιστικά δεδομένα με συγκεκριμένες πληροφορίες ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

5 10. Διαχείριση και έκδοση Αποφάσεων Το ενιαίο ΠΣ προτείνεται να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας και εκτύπωσης τυποποιημένων Αποφάσεων που σχετίζονται με τις διαδικασίες μεταθέσεων, αποσπάσεων, κ.λπ. καθώς και Διοικητικών Πράξεων (π.χ. Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας). Το ενιαίο ΠΣ θα ενημερώνεται με τις Αποφάσεις που αφορούν στο εκπαιδευτικό προσωπικό ή σε άλλες οντότητες τα στοιχεία των οποίων τηρούνται στο Σύστημα (π.χ. για ίδρυση ή κατάργηση σχολικών μονάδων, κατάργηση τμήματος κλπ) μετά την έκδοσή τους, τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου και τη δημοσίευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (όπου απαιτείται) ή τη λήψη Αριθμού ΦΕΚ (όπου απαιτείται). Η ευθύνη της ενημέρωσης του ενιαίου ΠΣ προτείνεται να ανήκει στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Σχολικές Μονάδες οι οποίες έχουν και την ευθύνη έκδοσης των σχετικών Αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό θα τους διατεθούν σχετικά δικαιώματα χρήσης του ενιαίου ΠΣ. 11. Εξορθολογισμός της μοριοδότησης και των προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών εκπαιδευτικών με στόχο την απλούστευσή τους και τη βελτίωση της τυποποίησης. Τα κριτήρια για τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις προτείνεται να καταστούν ενιαία και να βαθμολογούνται με τον ίδιο τρόπο και στις δύο υπηρεσιακές μεταβολές. Ωστόσο προκειμένου να προκύψει η τελική βαθμολογία ενός εκπαιδευτικού για τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις και δεδομένου ότι αυτές οι δύο υπηρεσιακές μεταβολές χαρακτηρίζονται από διαφορετικό βαθμό διάρκειας ισχύος, προτείνεται να οριστούν διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο και ανά διαδικασία με στόχο να αναδείξουν ως κύρια κριτήρια για μεν τις μεταθέσεις που έχουν μονιμότερο χαρακτήρα την συνολική προϋπηρεσία του εκπαιδευτικού, ενώ για τις αποσπάσεις που έχουν ετήσια διάρκεια ειδικούς λόγους όπως λόγους υγείας και συνυπηρέτηση με τον/ την σύζυγο. Καθίσταται ενιαία η βάση στην οποία γίνονται οι διορισμοί, οι μεταθέσεις, οι αποσπάσεις (γενικά όλες οι διοικητικές μεταβολές των εκπαιδευτικών) καθώς και οι προσλήψεις των αναπληρωτών. Συγκεκριμένα όλες οι προαναφερόμενες μεταβολές θα γίνονται σε επίπεδο περιοχής Μετάθεσης. Η επιλογή αυτή εκτός της τυποποίησης και ενιαίας αντιμετώπισης διασφαλίζει την κάλυψη των λειτουργικών κενών εκεί που πραγματικά υπάρχουν ενώ επιπλέον επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την περιοχή στην οποία επιθυμούν να αποσπαστούν.

6 ΤΜΗΜΑ ΙΙ. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΙΙα. Διαδικασίες που εκτελούνται σήμερα και αλλάζουν με βάση τις προτάσεις του Συμβούλου Διαδικασία 1 : Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ.) 1.1. Διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ (ΠΡΙΝ) Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ανεξάρτητα από τη βαθμίδα εκπαίδευσης για την οποία πρόκειται να διαγωνιστούν. Γίνεται βαθμολόγηση των γραπτών και όσοι έχουν συγκεντρώσει 55 μονάδες στον τελικό βαθμό της γραπτής εξέτασης και συγχρόνως 50 μονάδες στην κάθε θεματική ενότητα, παίρνουν προσαυξήσεις βάσει του βαθμού του βασικού τους πτυχίου, της ύπαρξης ενδεχόμενων μεταπτυχιακών σπουδών και της ενδεχόμενης προϋπηρεσίας τους ως εκπαιδευτικών. Μετά την καταχώρηση της γραπτής βαθμολογίας συντάσσονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού πίνακες κατάταξης διοριστέων και απορριπτέων που αποστέλλονται από την Κεντρική Επιτροπή στο ΑΣΕΠ.Το ΑΣΕΠ αποστέλλει αυτούς τους Πίνακες για ανάρτηση στα καταστήματα των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας και τους καταχωρεί στο διαδικτυακό του τόπο. Ένσταση κατά των πινάκων γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ αφού ελέγξει την νομιμότητα των τελικών πινάκων προβαίνει στην κύρωσή τους Διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ (ΜΕΤΑ) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν βάσει της προκήρυξης την αίτηση υποβάλλονται από τους υποψήφιους και ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα) αλλά και σε έντυπη μορφή (αποστολή με συστημένη επιστολή) Οι αρχικοί Πίνακες με τη βαθμολογία όσων συμμετείχαν στο διαγωνισμό ανά κλάδο και ειδικότητα και πέρασαν τη βαθμολογική βάση αλλά και οι Πίνακες με τις προσαυξήσεις της βαθμολογίας του διαγωνισμού βάσει κριτηρίων που αφορούν σε ακαδημαϊκά κριτήρια, σε πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία και σε κοινωνικά κριτήρια (βλέπε Ν.3848/2010) συντάσσονται από το ΑΣΕΠ και κοινοποιούνται τόσο στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ όσο και στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΑΙΘ αλλά και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Η διαχείριση των ενστάσεων επί των τελικών πινάκων εξακολουθεί να γίνεται από το ΑΣΕΠ. Μετά την κύρωση των Πινάκων, η Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού αρμόδιας βαθμίδας Εκπαίδευσης λαμβάνει ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας του ΟΠΣ του ΑΣΕΠ και του ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΑΙΘ το σύνολο των στοιχείων που αφορούν τους επιτυχόντες του διαγωνισμού ΑΣΕΠ αρμοδιότητάς της, καθώς και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή ανάλογα την περίπτωση (αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο σχετικό έγγραφο, αντίγραφα τίτλων σπουδών, αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, κ.α.) Εκτελείται η φόρτωση του(ων) αρχείου(ων) που περιλαμβάνουν το σύνολο της πληροφορίας των επιτυχόντων, ώστε να δημιουργηθεί στο Μητρώο Διοριστέων ΑΣΕΠ ο ηλεκτρονικός φάκελος κάθε υποψήφιου προς διορισμό. Δημιουργούνται λογαριασμοί χρηστών για όλους τους επιτυχόντες που εισήχθησαν στο Μητρώο Διοριστέων και αποδίδεται συνδυασμός username και password, τα οποία αποστέλλονται μετέπειτα στους ενδιαφερόμενους μέσω . Ενημερώνεται το ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων με τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομιστεί από τους επιτυχόντες στο διαγωνισμό ΑΣΕΠ, για κάθε έναν ξεχωριστά. Αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικό μήνυμα σε όσους εγγράφηκαν με επιτυχία στο Μητρώο Διοριστέων, το οποίο τους ενημερώνει ότι έχουν εγγραφεί αυτεπάγγελτα στο Μητρώο Διοριστέων ΑΣΕΠ με βάση τα στοιχεία που δήλωσαν στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και ότι

7 Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ.) Ακολούθως καταρτίζει κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κλάδο και ειδικότητα Πίνακες Διοριστέων τους οποίους αποστέλλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 1.2 Πρόσκληση των υποψηφίων που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ να υποβάλουν αίτηση δήλωση για την πλήρωση ορισμένου αριθμού κενών θέσεων συγκεκριμένων κλάδων. (ΠΡΙΝ) Η Πρόσκληση γίνεται μέσω της έκδοσης Εγκυκλίου από τη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1.3 Υποβολή των αιτήσεων δηλώσεων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με φυσική παρουσία των εκπαιδευτικών Καταχώρηση των αιτήσεων και έκδοση μηχανογραφημένου αντιγράφου. Ταυτόχρονη υποβολή δικαιολογητικών. (ΠΡΙΝ) 1.4 Επεξεργασία αιτήσεων έλεγχος πλήρωσης προϋποθέσεων διορισμού Ενημέρωση υποψηφίων για τυχόν προβλήματα / απαραίτητες συμπληρώσεις Παραλαβή συμπληρωματικών εγγράφων (ΠΡΙΝ) μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς που τους δόθηκαν για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά Αίτηση διορισμού όταν κληθούν προς τούτο. 1.2 Πρόσκληση των διοριστέων να υποβάλουν αίτηση δήλωση για την πλήρωση ορισμένου αριθμού κενών θέσεων συγκεκριμένων κλάδων. (ΜΕΤΑ) Η Εγκύκλιος που εκδίδεται από Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ αλλά και στο χώρο του ενιαίου ΠΣ που έχει προβλεφθεί για αυτό το σκοπό προκειμένου να ενημερωθούν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις/Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αλλά και οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διοριστέων ΑΣΕΠ. Στον συγκεκριμένο χώρο του ενιαίου ΠΣ είναι διαθέσιμες φόρμα υποβολής ερωτημάτων και λίστα συχνών ερωτήσεων/ απαντήσεων. Την ευθύνη για την απάντηση στα ερωτήματα που υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω φόρμας την έχουν υπάλληλοι της αρμόδιας για τη συγκεκριμένη εγκύκλιο Διεύθυνσης. 1.3 Υποβολή Αιτήσεων Δηλώσεων Διορισμού (ΜΕΤΑ) Οι διοριστέοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση με την οποία δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και τις προτιμήσεις τους. Η πρόσβαση στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που έχουν δοθεί νωρίτερα στο πλαίσιο της αυθεντικοποίησης των χρηστών. Η αίτηση εμφανίζεται με προσυμπληρωμένα τα βασικά πεδία που αφορούν στην ταυτότητα του υποψηφίου και ο υποψήφιος περιορίζεται στη δήλωση των προτιμήσεών αναφορικά με τις περιοχές στις οποίες θα επιθυμούσε να διοριστεί. Οι αιτήσεις δεν συνοδεύονται από υποβολή δικαιολογητικών. Τα μόρια κάθε ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού προκύπτουν από τα στοιχεία του Μητρώου Διοριστέων ΑΣΕΠ που θα είναι ενημερωμένο. 1.4 Έλεγχος Πλήρωσης προϋποθέσεων διορισμού (ΜΕΤΑ) Τα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων διορισμού είναι πλέον διαθέσιμα στο Μητρώο Διοριστέων ΑΣΕΠ και προκύπτουν είτε στο πλαίσιο της Διαδικασίας «Εγγραφή στο Μητρώο Διοριστέων ΑΣΕΠ» (βλέπε Διαδικασία 6 Βήμα 6.1 στο παρόν κείμενο) είτε στο πλαίσιο της διαδικασίας «Διαχείριση Μεταβολών Στοιχείων Μητρώου Διοριστέων ΑΣΕΠ» (βλέπε Διαδικασία 6 Βήμα 6.2 στο παρόν κείμενο). 1.5 Υποβολή αίτησης ανάκλησης της αρχικής δήλωσης με φυσική παρουσία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.(ΠΡΙΝ) 1.5 Υποβολή αίτησης ανάκλησης της αρχικής δήλωσης (ΜΕΤΑ) Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει Αίτηση για διορισμό μπορούν πριν την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων να υποβάλλουν Αίτηση Ανάκλησης επίσης ηλεκτρονικά. Με αυτό τον τρόπο ενημερώνεται αυτόματα η Βάση Δεδομένων του Συστήματος.

8 Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ.) 1.6 Κατάρτιση Πινάκων διορισμού (ΠΡΙΝ) Οι πίνακες αναρτώνται στο e-aitisi. 1.6 Κατάρτιση Πινάκων Διορισμού (ΜΕΤΑ) Η σύζευξη του Πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για διορισμό με τις προτιμήσεις τους σε περιοχές μετάθεσης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από το ενιαίο ΠΣ με χρήση αλγορίθμου. 1.7 Έκδοση απόφασης για διορισμό (ΠΡΙΝ) 1.7 Έκδοση απόφασης για διορισμό (ΜΕΤΑ). 1.8 Τοποθέτηση εκπαιδευτικών στις Δ/νσεις που διορίζονται Άνοιγμα φακέλου νεοδιόριστου εκπαιδευτικού. (ΠΡΙΝ) Η αντιστοίχιση διοριζόμενου εκπαιδευτικού και σχολικής μονάδας πραγματοποιείται χωρίς να υποστηρίζεται από ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Κατά περίπτωση πραγματοποιείται είτε χωρίς τη χρήση εργαλείου, είτε με τη χρήση απλών εφαρμογών που μπορεί να αναπτύσσονται ad hoc σε επίπεδο Διεύθυνσης Στη Διεύθυνση διορισμού δημιουργείται σήμερα φυσικός φάκελος του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού, ο οποίος τηρείται σε φυσική μορφή και μεταφέρεται σε περίπτωση μετάθεσης στη νέα αρμόδια Διεύθυνση. Η Απόφαση για το ποιοι εκπαιδευτικοί διορίζονται εκτυπώνεται από το ενιαίο ΠΣ και υπογράφεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ακολουθεί ενημέρωση του Μητρώου Εκπαιδευτικών (τα στοιχεία του υποψηφίου και ο φάκελός του μετεγγράφονται από το Μητρώο Διοριστέων ΑΣΕΠ στο Μητρώο Εκπαιδευτικών) αλλά και η «χρέωση» των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν οι περιοχές στις οποίες διορίζονται με ευθύνη της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού της αρμόδιας βαθμίδας Εκπαίδευσης. 1.8 Τοποθέτηση εκπαιδευτικών (ΜΕΤΑ) Η υποβολή των δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων για την τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων γίνεται ηλεκτρονικά σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης των αρμοδίων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Η σύζευξη μεταξύ των κενών θέσεων και των προτιμήσεων των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών γίνεται μέσω ειδικού αλγορίθμου από το ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα. Ο εκπαιδευτικός ενημερώνεται για την τοποθέτησή του με προσωποποιημένη ηλεκτρονική πληροφόρηση ( ). Ο φάκελος του εκπαιδευτικού (Ψηφιακό Αποθετήριο) έχει ήδη δημιουργηθεί στα πλαίσια της διαδικασίας «Εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτικών» (βλέπε Διαδικασία 8 Βήμα 8.1 στο παρόν κείμενο) και ενημερώνεται καθ όλο το βίο του εκπαιδευτικού μέσω της διαδικασίας «Διαχείρισης Μεταβολών Στοιχείων Μητρώου Εκπαιδευτικών» (βλέπε Διαδικασία 8 Βήμα 8.2 στο παρόν κείμενο).

9 Διαδικασία 2 : Πρόσληψη αναπληρωτών Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ.) 2.1 Πρόσκληση ενδιαφερομένων να προσληφθούν ως αναπληρωτές / ωρομίσθιοι να υποβάλουν Αίτηση για την ένταξή τους σε Πίνακες (ΠΡΙΝ). Η πρόσκληση γίνεται μέσω Εγκυκλίου που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση και κοινοποιείται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΤΟ ΜΕΤΑ.) 2.1 Πρόσκληση ενδιαφερομένων να προσληφθούν ως αναπληρωτές / ωρομίσθιοι να υποβάλουν σχετική Αίτηση (ΜΕΤΑ). Η Εγκύκλιος που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ αλλά και στο χώρο του ενιαίου ΠΣ που έχει προβλεφθεί για αυτό το σκοπό προκειμένου να ενημερωθούν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις/Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αλλά και οι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διοριστέων ΑΣΕΠ και στο Μητρώο Υποψηφίων Αναπληρωτών. Στον συγκεκριμένο χώρο του ενιαίου ΠΣ είναι διαθέσιμες φόρμα υποβολής ερωτημάτων και λίστα συχνών ερωτήσεων/ απαντήσεων. Την ευθύνη για την απάντηση στα ερωτήματα που υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω φόρμας την έχουν υπάλληλοι της αρμόδιας για τη συγκεκριμένη εγκύκλιο Διεύθυνσης. 2.2 Υποβολή αίτησης εκ μέρους των ενδιαφερομένων (ΠΡΙΝ) Η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους ενδιαφερόμενους με φυσική παρουσία αυτοπροσώπως. Οι ενδιαφερόμενοι να προσληφθούν ως Αναπληρωτές/ Ωρομίσθιοι υποβάλουν μαζί με την αίτηση όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εάν ο υποψήφιος είχε υποβάλει αίτηση δήλωση και τα προηγούμενα χρόνια απαιτείται να προσκομίσει εκ νέου όσα από τα βασικά δικαιολογητικά έχουν τροποποιηθεί καθώς και όλα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά των ειδικών κατηγοριών. Μεγάλο μέρος των δικαιολογητικών που συγκεντρώνουν οι Διευθύνσεις διαβιβάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία μη ψηφιοποιημένα προς εξέταση / επεξεργασία 2.2 Υποβολή αίτησης εκ μέρους των ενδιαφερομένων (ΜΕΤΑ) Με την έκδοση των Εγκυκλίων για την πρόσληψη Αναπληρωτών και Ωρομισθίων σε γενικού τύπου σχολεία αλλά και αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οπότε και ανακοινώνονται σε ποιους Κλάδους και Ειδικότητες θα προσληφθούν αναπληρωτές, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση οι ακόλουθοι: α) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διοριστέων ΑΣΕΠ που έχουν συγκεντρώσει μεν τη βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ αλλά δεν προσλήφθηκαν, β) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτικών που εργάζονται ως αναπληρωτές μέχρι τη λήξη του παρόντος σχολικού έτους γ) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Υποψηφίων Αναπληρωτών. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ αλλά δεν συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση ή για εκπαιδευτικούς που δεν έχουν συμμετάσχει στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και ενδεχομένως δεν έχουν καθόλου προϋπηρεσία ούτε ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι. Ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός με την είσοδό του στο σύστημα επιλέγει την Αίτηση/ Δήλωση Προτιμήσεων Υποψήφιων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών / Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών και στην οθόνη του παρουσιάζεται η αντίστοιχη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης με τα βασικά πεδία προσυμπληρωμένα βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο Μητρώο Εκπαιδευτικών. Τότε ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει μόνο τις προτιμήσεις του αναφορικά με το σε ποιες περιοχές θα επιθυμούσε να προσληφθεί.. Οι αιτήσεις δεν συνοδεύονται από υποβολή δικαιολογητικών. Το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις πρόσληψης καθώς και τα μόρια κάθε ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού προκύπτουν από τα στοιχεία του

10 Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ.) 2.3 Καταχώρηση αιτήσεων στο ΟΠΣΥΔ (ΠΡΙΝ). Οι αιτήσεις των υποψηφίων για διορισμό ως αναπληρωτές / ωρομίσθιοι καταχωρούνται στο ΟΠΣΥΔ από τους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 2.4 Υποβολή αίτησης απενεργοποίησης / ανάκλησης της αίτησης (ΠΡΙΝ) Η υπεύθυνη δήλωση ανάκλησης παραλαμβάνεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και διαβιβάζεται απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου με τον προσφορότερο τρόπο που είναι το fax ή το με σκοπό να εισαχθεί εκεί στο ΟΠΣΥΔ. 2.5 Κατάρτιση / Μοριοδότηση και ανακοίνωση προσωρινών πινάκων (ΠΡΙΝ). 2.6 Υποβολή ενστάσεων από εκπαιδευτικούς (ΠΡΙΝ). Οι ενστάσεις και το σχετικό τεκμηριωτικό υλικό υποβάλλονται από τους υποψηφίους στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και διαβιβάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία που έχει την ευθύνη της διαχείρισης των ενστάσεων. 2.7 Δημοσίευση Οριστικών Πινάκων (ΠΡΙΝ). Οι πίνακες αναρτώνται στο e-aitisi. (ΤΟ ΜΕΤΑ.) Μητρώου που θα πρέπει να είναι ενημερωμένο. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει παραλείψει να ενημερώσει το Μητρώο με τυχόν μεταβολή του που επηρεάζει τη μοριοδότηση, πρέπει να μεριμνήσει για τη σχετική ενημέρωση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης. 2.3 Αυτόματη ενημέρωση του ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος με τις αιτήσεις (ΜΕΤΑ). Η ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος με τις ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες αιτήσεις γίνεται αυτόματα. 2.4 Υποβολή αίτησης τροποποίησης ή/ και απενεργοποίησης / ανάκλησης της αίτησης (ΜΕΤΑ) Αιτήσεις τροποποίησης της Αίτησης Πρόσληψης εκπαιδευτικού ως αναπληρωτή/ ωρομισθίου και Αιτήσεις ανάκλησης της αίτησης υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό με χρήση των κωδικών πρόσβασής του στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα. 2.5 Μοριοδότηση υποψηφίων και κατάρτιση σχετικών προσωρινών πινάκων (ΜΕΤΑ) Τα μόρια των υποψηφίων υπολογίζονται με χρήση σχετικού αλγόριθμου και με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο Μητρώο (Μητρώο Εκπαιδευτικών για όσους έχουν υπάρξει στο παρελθόν αναπληρωτές ή Μητρώο Υποψηφίων Αναπληρωτών για όσους είναι υποψήφιοι για πρώτη φορά ή Μητρώο Διοριστέων ΑΣΕΠ για όσους έχουν περάσει μεν τη βαθμολογική βάση του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ αλλά δεν διορίστηκαν) τη στιγμή της αίτησης του κάθε υποψήφιου. Οι Πίνακες μοριοδότησης των υποψήφιων αναπληρωτών ανακοινώνονται ηλεκτρονικά ενώ υπάρχει και ατομική ηλεκτρονική ενημέρωση των υποψηφίων για την θέση που καταλαμβάνουν στους Πίνακες. 2.6 Υποβολή ενστάσεων από εκπαιδευτικούς (ΜΕΤΑ) Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά και οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται ηλεκτρονικά ( ) για το αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτών. Εφόσον η διαχείριση της ένστασης οδηγήσει στην αποδοχή της γίνονται οι κατάλληλες επικοινωνίες με τον εκπαιδευτικό (ή τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς) για να ενημερωθούν τα στοιχεία Μητρώου και να διορθωθεί η μοριοδότηση. 2.7 Ενημέρωση των ενδιαφερομένων αναφορικά με την τελική κατάταξή τους στους Πίνακες (ΜΕΤΑ). Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρεις τρόπους: α) Οι Πίνακες εκτυπώνονται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και αναρτώνται σε Πίνακα Ανακοινώσεων στους χώρους τους, β) οι Πίνακες αναρτώνται ηλεκτρονικά στο ενιαίο ΠΣ και γ) η Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού

11 Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ.) 2.8 Έκδοση υπουργικής απόφασης για τους αναπληρωτές που προσλαμβάνονται ανά Διεύθυνση (ΠΡΙΝ) 2.9 Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές (ΠΡΙΝ) Η τοποθέτηση πραγματοποιείται χωρίς να υποστηρίζεται από ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Κατά περίπτωση πραγματοποιείται είτε χωρίς τη χρήση εργαλείου (χειρωνακτικά), είτε με τη χρήση απλών εφαρμογών που μπορεί να αναπτύσσονται ad hoc σε επίπεδο Διεύθυνσης. (ΤΟ ΜΕΤΑ.) Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχωρά σε ενημέρωση των υποψήφιων εκπαιδευτικών με Έκδοση υπουργικής απόφασης για τους αναπληρωτές που προσλαμβάνονται ανά Διεύθυνση (ΜΕΤΑ) Αφού πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση αλγορίθμου η σύζευξη του Πίνακα κατάταξης των υποψηφίων Αναπληρωτών με τις προτιμήσεις τους σε περιοχές μετάθεσης εκδίδεται και εκτυπώνεται μέσω του ενιαίου ΠΣ η σχετική Υπουργική Απόφαση και βάσει αυτής ενημερώνεται το μητρώο εκπαιδευτικών από την Υπηρεσία που είχε τη μέριμνα για την έκδοση της Απόφασης. Συγκεκριμένα: α) αν ο εκπαιδευτικός προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής για πρώτη φορά, τότε η καρτέλα του από το Μητρώο Υποψηφίων Αναπληρωτών ή το Μητρώο Διοριστέων ΑΣΕΠ μετεγγράφεται στο Μητρώο Εκπαιδευτικών, β) αν ο εκπαιδευτικός ήταν αναπληρωτής και κατά το προηγούμενο ή άλλο παρελθόν έτος τότε καθίσταται εκ νέου ενεργός ο φάκελός του στο Μητρώο Εκπαιδευτικών. Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών γίνεται με προσωποποιημένη ηλεκτρονική πληροφόρηση ( ). 2.9 Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές (ΜΕΤΑ) Η υποβολή των δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών γίνεται ηλεκτρονικά. Η σύζευξη μεταξύ των κενών λειτουργικών θέσεων και των προτιμήσεων των αναπληρωτών γίνεται μέσω ειδικού αλγορίθμου από το ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα. Ο εκπαιδευτικός ενημερώνεται για την τοποθέτησή του με προσωποποιημένη ηλεκτρονική πληροφόρηση ( ). Ειδικά για την περίπτωση του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), η πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων προτείνεται να γίνεται ως ακολούθως: Σε συνέχεια της έκδοσης Εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια της κατάρτισης πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων των κλάδων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση δηλώνοντας την Περιφερειακή Διεύθυνση στην οποία θα επιθυμούσαν να προσληφθούν. Η μοριοδότηση όσων υποβάλλουν αίτηση γίνεται με βάση τα στοιχεία του Μητρώου και μέσω του ενιαίου ΠΣ παράγονται Πίνακες κατάταξης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση που αναρτώνται ηλεκτρονικά στο σύστημα. Ηλεκτρονικά ενημερώνεται και το ενδιαφερόμενο ΕΕΠ και ΕΒΠ. Οι δηλώσεις προτίμησης συγκεκριμένων μονάδων υποβάλλονται ηλεκτρονικά αφού πρώτα ανακοινωθούν τα λειτουργικά κενά που θα καλύψουν οι υποψήφιοι.

12 Διαδικασία 3: Μεταθέσεις (Περιλαμβάνονται τα βασικά βήματα όλων των κατηγοριών μετάθεσης) Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ.) Περιγραφή του προτεινόμενου/νέου τρόπου εκτέλεσης των διαδικασιών με βάση τις προτάσεις απλούστευσης (ΤΟ ΜΕΤΑ.) 3.1. Έκδοση Εγκυκλίου για τις μεταθέσεις (ΠΡΙΝ) 3.1. Έκδοση Εγκυκλίου για τις μεταθέσεις (ΜΕΤΑ). 3.2 Υποβολή αιτήσεων μετάθεσης (και υποβολή αιτήσεων ανάκλησης/τροποποίησης αιτήσεων μετάθεσης) (ΠΡΙΝ). Ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός υποβάλει αίτηση μετάθεσης στο σχολείο που ανήκει οργανικά ή έχει τοποθετηθεί προσωρινά (ώστε να αποστέλλεται υπηρεσιακά στην οργανική του), ή στη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά, ή την αποστέλλει ταχυδρομικά όπου αναφέρεται παραπάνω (με απόδειξη παραλαβής) ώστε στη συνέχεια να καταχωρισθεί στο σύστημα (edatacenter) από τα στελέχη της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.. Η καταχώρηση των αιτήσεων γίνεται κατά βάση σε δεύτερο χρόνο (όχι παρουσία του εκπαιδευτικού), ωστόσο αυτό το βήμα δεν είναι τυποποιημένο και είναι στη διακριτική ευχέρεια της κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης να αποφασίσει πότε θα το εκτελέσει ανάλογα με το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, τον αριθμό των εκπαιδευτικών που της ανήκουν κλπ. Η υποβολή της αίτησης Μετάθεσης συνοδεύεται από ταυτόχρονη υποβολή δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι Η Εγκύκλιος που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ αλλά και στο χώρο του ενιαίου ΠΣ που έχει προβλεφθεί για αυτό το σκοπό προκειμένου να ενημερωθούν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις/Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αλλά και οι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτικών. Στον συγκεκριμένο χώρο του ενιαίου ΠΣ είναι διαθέσιμες φόρμα υποβολής ερωτημάτων και λίστα συχνών ερωτήσεων/ απαντήσεων. Την ευθύνη για την απάντηση στα ερωτήματα που υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω φόρμας την έχουν υπάλληλοι της αρμόδιας για τη συγκεκριμένη εγκύκλιο Διεύθυνσης. 3.2 Υποβολή αιτήσεων μετάθεσης (και υποβολή αιτήσεων ανάκλησης/τροποποίησης αιτήσεων μετάθεσης) (ΜΕΤΑ). Οι υποβολές των αιτήσεων μετάθεσης και οι τυχόν αιτήσεις ανάκλησης/τροποποίησης μετάθεσης γίνονται ηλεκτρονικά και ενημερώνουν αυτόματα το ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα. Ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός με την είσοδό του στο σύστημα επιλέγει το τύπο της αίτησης μετάθεσης που επιθυμεί και στην οθόνη του παρουσιάζεται η αντίστοιχη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης με τα βασικά πεδία προσυμπληρωμένα βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο Μητρώο Εκπαιδευτικών. Συμπληρώνει τις προτιμήσεις του καθώς και αν επιθυμεί να γίνει συνεξέταση της αίτησής του με αυτήν του/ της συζύγου της/ του. Μετά την υποβολή της Αίτησης, ο εκπαιδευτικός αν το επιθυμεί μπορεί να την τυπώσει. Η υποβολή των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις πληροφορίες που αξιοποιούνται για τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών αποσυνδέεται από την υποβολή της αίτησης και γίνεται καθ όλη τη διάρκεια του έτους στο πλαίσιο ενημέρωσης του Μητρώου Εκπαιδευτικών. Παρέχεται ωστόσο η δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών των οποίων η ισχύς έχει λήξει ή δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν μεταβολή η οποία δεν δηλώθηκε στο μητρώο όταν επήλθε, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση δικαιολογητικών που βάσει των Υπουργικών Αποφάσεων που ισχύουν μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα, η αναζήτηση των δικαιολογητικών γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης και δεν απαιτείται σχετική ηλεκτρονική υποβολή του παραστατικού από τον εκπαιδευτικό.

13 Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ.) λόγοι μετάθεσης κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών. Όπου προβλέπεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, ο εκπαιδευτικός μπορεί να μην προσκομίσει το σχετικό έγγραφο. Μετά την καταχώρηση της αίτησης στο Σύστημα, οι εκπαιδευτικοί παραλαμβάνουν επικυρωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικά καταχωρισμένης αίτησής τους. Η παραλαβή αυτή ανάλογα με το πότε καταχωρείται στο σύστημα η αίτηση γίνεται είτε κατά τη διάρκεια που ο εκπαιδευτικός βρίσκεται φυσικά στη Διεύθυνση για την υποβολή είτε μεταγενέστερα μέσω ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση ο εκπαιδευτικός υπογράφει το μηχανογραφημένο αντίγραφο και το επιστρέφει στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αποστολή/Εξέταση αιτήσεων και δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών (ΠΡΙΝ). Υπογεγραμμένα αντίγραφα των ηλεκτρονικά καταχωρισμένων αιτήσεων μετάθεσης μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών που δηλώνουν ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία μεταθέσεων καθώς και οι αιτήσεις των συζύγων δικαστικών που ζητούν κατά προτεραιότητα μετάθεση αποστέλλονται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που τα παραλαμβάνουν στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να εξεταστούν από το αρμόδιο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η εξέταση αφορά κατά βάση στις περιπτώσεις που ενώ στη χειρόγραφη αίτηση είναι συμπληρωμένα τα πεδία για την ειδική κατηγορία, αυτή η υπαγωγή δεν τεκμηριώνεται από τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται Έλεγχος των αιτήσεων. Έλεγχος αν πληρούνται οι προϋποθέσεις μετάθεσης (ΠΡΙΝ) Ο έλεγχος των αιτήσεων προϋποθέτει εκτός της εξέτασης Περιγραφή του προτεινόμενου/νέου τρόπου εκτέλεσης των διαδικασιών με βάση τις προτάσεις απλούστευσης (ΤΟ ΜΕΤΑ.) 3.3. Αποστολή/Εξέταση αιτήσεων και δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών (ΜΕΤΑ). Η υπαγωγή σε Ειδική Κατηγορία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διαδικασίας «Διαχείριση Μεταβολών Στοιχείων Μητρώου Εκπαιδευτικών» η οποία παρατίθεται στο παρόν κείμενο με τον κωδικό 8.2. Συγκεκριμένα βλέπε 3 ο bullet του 8.2 του παρόντος κειμένου Έλεγχος αν πληρούνται οι προϋποθέσεις μετάθεσης (ΜΕΤΑ) Ο έλεγχος του αν πληρούνται οι προϋποθέσεις μετάθεσης γίνεται βάσει των στοιχείων που είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στο Μητρώο Εκπαιδευτικών..

14 Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ.) των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών την ανάγκη ανάκτησης στοιχείων και πληροφοριών από τους φυσικούς φακέλους των εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι στο e- DataCenter έχουν δημιουργηθεί μεν ηλεκτρονικοί φάκελοι εκπαιδευτικών οι οποίοι όμως δεν είναι πλήρεις. Συγκεκριμένα περιλαμβάνουν τις υπηρετήσεις μόνο όσων εκπαιδευτικών έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης σε μεταγενέστερο χρόνο από την έναρξη λειτουργίας του e- DataCenter ενώ δεν υπάρχουν ψηφιοποιημένα έγγραφα που αφορούν π.χ τους τίτλους σπουδών και στοιχεία οικογενειακής κατάστασης ή στοιχεία αναπηρίας. 3.5 Υπολογισμός μοριοδότησης (ΠΡΙΝ) Ο υπολογισμός μορίων γίνεται μέσω e-datacenter βάσει των όσων δηλώθηκαν στις αιτήσεις των εκπαιδευτικών και των διορθώσεων που έγιναν στα πλαίσια των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή τις αρμόδιες ΚΥ του ΥΠΑΙΘ 3.6 Ανακοίνωση πινάκων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης ανά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτούμενων μετάθεση (ΠΡΙΝ). Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης πραγματοποιείται μέσω αναρτήσεων Πινάκων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 3.7 Υποβολή ενστάσεων (ΠΡΙΝ). Οι αιτήσεις θεραπείας (ενστάσεις) υποβάλλονται χειρόγραφα 3.8 Επεξεργασία αιτήσεων από την ΚΥ μέσω του edatacenter. Εισήγηση ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ για μεταθέσεις (ΠΡΙΝ). Περιγραφή του προτεινόμενου/νέου τρόπου εκτέλεσης των διαδικασιών με βάση τις προτάσεις απλούστευσης 3.5 Υπολογισμός μοριοδότησης (ΜΕΤΑ) (ΤΟ ΜΕΤΑ.) Ο υπολογισμός των μορίων του ενδιαφερόμενου για μετάθεση εκπαιδευτικού γίνεται στο ενιαίο ΠΣ και προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου του. Τα κριτήρια για τις μεταθέσεις και η μοριοδότησή τους είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ΠΔ 50/ Ενημέρωση ενδιαφερομένων (ΜΕΤΑ) Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για μετάθεση εκτός της ανάρτησης των πινάκων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πραγματοποιείται επίσης α) μέσω της ανάρτησης των πινάκων στο ενιαίο ΠΣ και β) με προσωποποιημένη ηλεκτρονική πληροφόρηση των αιτούμενων για μετάθεση εκπαιδευτικών ( ). 3.7 Υποβολή ενστάσεων (ΜΕΤΑ). Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά και οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται ηλεκτρονικά ( ) για το αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτών 3.8 Ροή Αλγορίθμου μεταθέσεων και εισήγηση των αρμοδίων Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΜΕΤΑ) Η σύζευξη των προτιμήσεων των εκπαιδευτικών με περιοχές μετάθεσης σε συνδυασμό με τη μοριοδότησή τους προκύπτει μέσω αλγορίθμου που εκτελείται από το ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα. Τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια αποκτούν πρόσβαση στο ενιαίο ΠΣ και ενημερώνονται για τους πίνακες εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν μετάθεση, τη μοριοδότησή τους αλλά και για τα αποτελέσματα της σύζευξης οργανικών κενών και προτιμήσεων εκπαιδευτικών. Με αυτές τις πληροφορίες τα Συμβούλια διαμορφώνουν την εισήγησή τους και την καταχωρούν στο Σύστημα.

15 Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ.) 3.9 Έκδοση αποφάσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών (ΠΡΙΝ). Εκδίδεται απόφαση, δημοσιεύεται και αποστέλλεται στους διαχειριστές του my school προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενημερώσεις αναφορικά με τις περιοχές στις οποίες μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί και με την «χρέωση» αυτών σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οι οποίες με τη σειρά τους αναλαμβάνουν την τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες 3.10 Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που μετατίθενται, εκείνων που είναι στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, όσων βελτιώνουν τη θέση τους και των υπεραρίθμων (ΠΡΙΝ). Η τοποθέτηση πραγματοποιείται χωρίς να υποστηρίζεται από ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Κατά περίπτωση πραγματοποιείται είτε χωρίς τη χρήση εργαλείου (χειρωνακτικά), είτε με τη χρήση απλών εφαρμογών που μπορεί να αναπτύσσονται ad hoc σε επίπεδο Διεύθυνσης. Το Πληροφοριακό Σύστημα edatacenter δεν ενημερώνεται για τις τοποθετήσεις. Περιγραφή του προτεινόμενου/νέου τρόπου εκτέλεσης των διαδικασιών με βάση τις προτάσεις απλούστευσης (ΤΟ ΜΕΤΑ.) 3.9 Έκδοση αποφάσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών (ΜΕΤΑ). Η απόφαση για τις μεταθέσεις εκδίδεται μέσω του Συστήματος και βάσει αυτής ενημερώνεται το Μητρώο των εκπαιδευτικών για την περιοχή/ σχολική μονάδα που μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί. Την ευθύνη της ενημέρωσης του Συστήματος έχει η Διεύθυνση που έχει και την ευθύνη για την έκδοση της Απόφασης. Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών γίνεται με προσωποποιημένη ηλεκτρονική πληροφόρηση ( ) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που μετατίθενται, εκείνων που είναι στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, όσων βελτιώνουν τη θέση τους και των υπεραρίθμων (ΜΕΤΑ). Η υποβολή των δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων (και συμπληρωματικών εφόσον απαιτούνται) για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών γίνεται ηλεκτρονικά. Η σύζευξη μεταξύ των κενών οργανικών θέσεων και των προτιμήσεων των εκπαιδευτικών γίνεται μέσω ειδικού αλγορίθμου από το ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα. Τυχόν ενστάσεις επί της τοποθέτησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο έχοντας πρόσβαση στο ενιαίο ΠΣ αξιολογεί τυχόν ενστάσεις, αποφασίζει επί τοποθετήσεων. Ο εκπαιδευτικός ενημερώνεται για την τοποθέτησή του με προσωποποιημένη ηλεκτρονική πληροφόρηση ( ). Επίσης το μητρώο των εκπαιδευτικών ενημερώνεται με τη σχολική μονάδα στην οποία τοποθετήθηκαν. Επιπλέον των ανωτέρω σημείων που αφορούν σε όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων σημειώνονται και οι ακόλουθες προτάσεις απλούστευσης επί των μεταθέσεων σε μουσικά / καλλιτεχνικά, διαπολιτισμικά σχολεία, των αμοιβαίων μεταθέσεων, των μεταθέσεων σε μειονοτικά σχολεία και των τοποθετήσεων σε σχολικές μονάδες.

16 Μεταθέσεις σε Μουσικά & Καλλιτεχνικά Σχολεία Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ.) 3.Χ Μοριοδότηση / Κατάρτιση πινάκων εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αιτήσεις μετάθεσης σε μουσικά, καλλιτεχνικά σχολεία (ΠΡΙΝ). Α) Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων γίνεται μέσω edatacenter βάσει των όσων δηλώθηκαν στις αιτήσεις των εκπαιδευτικών και των διορθώσεων που έγιναν στα πλαίσια των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή τις αρμόδιες ΚΥ του ΥΠΑΙΘ Β) Για την κατάρτιση πινάκων με εκπαιδευτικούς κλάδου (ΠΕ16/ΤΕ16) και εκπαιδευτικούς καλλιτεχνικών ειδικοτήτων λαμβάνονται υπόψη γνωμοδοτήσεις ειδικών επιτροπών (πχ Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων, Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων) και μια σειρά άλλων κριτηρίων όπως τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιστημονική συγκρότηση και γενικά τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Περιγραφή του προτεινόμενου/νέου τρόπου εκτέλεσης των διαδικασιών με βάση τις προτάσεις απλούστευσης (ΤΟ ΜΕΤΑ.) 3.Χ Μοριοδότηση εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αιτήσεις μετάθεσης σε μουσικά, καλλιτεχνικά σχολεία (ΜΕΤΑ). Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων που αιτούνται μετάθεση σε μουσικά σχολεία γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η μοριοδότηση για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή (βλέπε Βήμα 3.5 «Υπολογισμός μοριοδότησης (ΜΕΤΑ)» ανωτέρω.) Αναφορικά με τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών σε μουσικούς κλάδους (ΠΕ16/ΤΕ16) και εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών ειδικοτήτων προτείνονται τα ακόλουθα: Τα μέλη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων και τα μέλη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων έχοντας πρόσβαση στο ενιαίο ΠΣ μπορούν να δουν τα στοιχεία των αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε μουσικούς κλάδους (ΠΕ16/ΤΕ16) ή τους καλλιτεχνικούς κλάδους αντίστοιχα και να αξιολογήσουν τα προσόντα που αξιολογούν και σήμερα δηλαδή: εκπαίδευση, μεταπτυχιακές σπουδές, μετεκπαίδευση, προηγούμενη διδακτική εμπειρία σε μουσικά/ καλλιτεχνικά σχολεία, γνώση μουσικών οργάνων, συμμετοχή σε συναυλίες, κονσέρτα η συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκθέσεις, επιστημονική συγκρότηση και γενικά τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Η ποιοτική αξιολόγηση ανά κριτήριο μετατρέπεται με τη βοήθεια μιας προκαθορισμένης κλίμακας σε βαθμολογία και καταχωρείται από την Επιτροπή στο ενιαίο ΠΣ. Μεταθέσεις σε διαπολιτισμικά σχολεία Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ.) 3.Ψ Επιλογή εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αιτήσεις μετάθεσης σε διαπολιτισμικά σχολεία (ΠΡΙΝ). Κατά τις μεταθέσεις σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προτιμώνται όσοι έχουν τα παρακάτω προσόντα κατά σειρά προτεραιότητας: α) επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας από την οποία προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών, οι οποίοι φοιτούν στα σχολεία αυτά β) ειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (ΤΟ ΜΕΤΑ.) 3.Ψ Επιλογή εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αιτήσεις μετάθεσης σε διαπολιτισμικά σχολεία (ΜΕΤΑ). Οι μεταθέσεις στα διαπολιτισμικά σχολεία γίνονται με βάση τα κριτήρια που ισχύουν σήμερα (βλέπε αριστερή στήλη) για κάθε ένα εκ των οποίων ισχύει συγκεκριμένη προκαθορισμένη βαθμονόμηση. Ο υπολογισμός των μορίων γίνεται με τη βοήθεια σχετικού αλγορίθμου του ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος.

17 Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ.) γ) μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής δ) μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε επιστήμες της αγωγής ε) μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο διδασκαλίας τους στ) διδακτική εμπειρία σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ζ) διδακτική εμπειρία σε τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα η) επαρκή γνώση μιας διεθνούς γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) θ) βεβαιώσεις παρακολούθησης επιμορφωτικών σεναρίων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν από φορείς του ΥΠΑΘ ή συνεργαζόμενους με αυτό φορείς. (ΤΟ ΜΕΤΑ.) Αμοιβαίες μεταθέσεις Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ ) 3.Ζ Στις αμοιβαίες μεταθέσεις οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βρουν μόνοι τους ενδιαφερόμενους για ανταλλαγή οργανικών θέσεων (ΠΡΙΝ). 3.Ζ. Εύρεση ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών για αμοιβαία μετάθεση (ΜΕΤΑ) Το Υπουργείο Παιδείας έχει αναπτύξει και διαθέτει εφαρμογή η οποία φιλοξενείται στο ενιαίο ΠΣ και η οποία αξιοποιείται από τους εκπαιδευτικούς (εγγεγραμμένους χρήστες του ΠΣ, αφού τους δοθούν τα κατάλληλα δικαιώματα) που θέλουν να πάρουν αμοιβαία μετάθεση προκειμένου να εντοπίσουν άλλους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς με τους οποίους θα ανταλλάξουν θέσεις. Αρχικά, κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός, μετά την είσοδό του στο ενιαίο ΠΣ, δηλώνει το ενδιαφέρον του για αμοιβαία μετάθεση και τη σχετική προτίμηση μέσω φόρμας. Τα υπόλοιπα βασικά στοιχεία εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη αξιοποιώντας το Μητρώο εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται στον ενδιαφερόμενο λίστα με το σύνολο των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, στην οποία μπορεί να κάνει αναζήτηση βάσει κριτηρίων και να περιορίσει τα αποτελέσματα με σκοπό τον ευκολότερο εντοπισμό εκπαιδευτικών με τους οποίους θα μπορούσε να προχωρήσει σε αμοιβαία

18 Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ ) μετάθεση. Για κάθε εκπαιδευτικό που είναι στη λίστα αυτή παρουσιάζονται μόνο βασικά στοιχεία όπως η προτίμηση περιοχής για αμοιβαία μετάθεση, η ειδικότητα, η οργανική του θέση, τηλέφωνο, κ.λπ. Εφόσον κάποιος ενδιαφερόμενος εντοπίσει έναν άλλο ενδιαφερόμενο, έρθει σε επικοινωνία μαζί του και συμφωνηθεί μεταξύ τους η αμοιβαία μετάθεση, υποβάλλουν και οι δύο ενδιαφερόμενοι σχετική αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης ηλεκτρονικά και ταυτόχρονα αφαιρούνται από τη λίστα ενδιαφερομένων. Οι αιτήσεις εξετάζονται σε κεντρικό επίπεδο στο ΥΠΑΙΘ από την αρμόδια Διεύθυνση, και τα αποτελέσματα διαβιβάζονται στο ΚΥΣΠΕ / ΚΥΣΔΕ προκειμένου αυτό να διαμορφώσει σχετική εισήγηση. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης της αίτησης για αμοιβαία μετάθεση ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ώστε να υποβάλουν εφόσον το επιθυμούν αίτηση απόσπασης στην περιοχή που τους ενδιαφέρει. Μεταθέσεις εντός της ίδιας περιοχής και μεταθέσεις σε μειονοτικά σχολεία Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ ) 3.Η Οι μεταθέσεις εντός της ίδιας περιοχής (βελτιώσεις) και οι μεταθέσεις σε μειονοτικά σχολεία υλοποιούνται εκτός του ΠΣ e datacenter (ΠΡΙΝ). 3.Η. Υλοποίηση των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής και των μεταθέσεων σε μειονοτικά σχολεία με το ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (ΜΕΤΑ) Οι μεταθέσεις εντός της ίδιας περιοχής (βελτιώσεις), η τοποθέτηση όσων είναι στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ αλλά και οι μεταθέσεις σε μειονοτικά σχολεία υλοποιούνται μέσω του ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και η μοριοδότηση γίνεται βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων οι τιμές των οποίων λαμβάνονται από τα δεδομένα του Μητρώου Εκπαιδευτικών.

19 Διαδικασία 4: Αποσπάσεις Διαδικασία 4Α : Αποσπάσεις σε σχολικές μονάδες Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ ) 4.Α.1. Έκδοση Εγκυκλίου για τις αποσπάσεις (ΠΡΙΝ) Η αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου εκδίδει Εγκύκλιο για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. 4.Α.2 Υποβολή αιτήσεων / υποβολή αιτήσεων ανάκλησης/τροποποίησης (ΠΡΙΝ) Οι αιτήσεις απόσπασης υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς στην πλησιέστερη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και καταχωρούνται από τα στελέχη των Διευθύνσεων στο Πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΥΔ. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από πλήθος δικαιολογητικών ορισμένα εκ των οποίων μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα. 4.Α.1. Έκδοση Εγκυκλίου για τις αποσπάσεις (ΜΕΤΑ) Η Εγκύκλιος που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ αλλά και στο χώρο του ενιαίου ΠΣ που έχει προβλεφθεί για αυτό το σκοπό προκειμένου να ενημερωθούν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις/Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αλλά και οι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτικών. Στον συγκεκριμένο χώρο του ενιαίου ΠΣ είναι διαθέσιμες φόρμα υποβολής ερωτημάτων και λίστα συχνών ερωτήσεων/ απαντήσεων. Την ευθύνη για την απάντηση στα ερωτήματα που υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω φόρμας την έχουν υπάλληλοι της αρμόδιας για τη συγκεκριμένη εγκύκλιο Διεύθυνσης.. 4.Α.2 Υποβολή αιτήσεων / υποβολή αιτήσεων ανάκλησης/τροποποίησης (ΜΕΤΑ) Οι υποβολές των αιτήσεων απόσπασης και οι τυχόν αιτήσεις ανάκλησης/τροποποίησης απόσπασης γίνονται ηλεκτρονικά. Ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός με την είσοδό του στο ενιαίο ΠΣ επιλέγει το τύπο της αίτησης απόσπασης που επιθυμεί και στην οθόνη του παρουσιάζεται η αντίστοιχη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης με τα βασικά πεδία προσυμπληρωμένα βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο Μητρώο Εκπαιδευτικών. Συμπληρώνει τις προτιμήσεις του καθώς και αν επιθυμεί να γίνει συνεξέταση της αίτησής του με αυτήν του/ της συζύγου της/ του. Οι Αιτήσεις Μετάθεσης και Απόσπασης μπορούν να υποβάλλονται εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος αφού η έναρξη υποβολής των αιτήσεων απόσπασης δεν έχει ως προαπαιτούμενο την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων. Η υποβολή των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις πληροφορίες που αξιοποιούνται για τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών αποσυνδέεται από την υποβολή της αίτησης και γίνεται καθ όλη τη διάρκεια του έτους στο πλαίσιο ενημέρωσης του Μητρώου εκπαιδευτικών. Παρέχεται ωστόσο η δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών των οποίων η ισχύς έχει λήξει ή δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν μεταβολή η οποία δεν δηλώθηκε στο μητρώο όταν επήλθε, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση δικαιολογητικών που βάσει των Υπουργικών Αποφάσεων που ισχύουν μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα, η αναζήτηση των δικαιολογητικών γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης και δεν απαιτείται σχετική ηλεκτρονική υποβολή του παραστατικού από τον εκπαιδευτικό.

20 Βασικά βήματα / περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (ΤΟ ΠΡΙΝ ) 4.Α.3 Αποστολή/Εξέταση αιτήσεων απόσπασης κατά προτεραιότητα (ΠΡΙΝ) Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που ζητούν απόσπαση κατά προτεραιότητα διαβιβάζονται στην Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να εξεταστούν και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. 4.Α.4 Έλεγχος των αιτήσεων από την αρμόδια Διεύθυνση (ΠΡΙΝ) Ο έλεγχος των αιτήσεων απόσπασης προϋποθέτει εκτός της εξέτασης των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών την ανάγκη ανάκτησης στοιχείων και πληροφοριών από τους φυσικούς φακέλους των εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι στο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει τη διαδικασία έχουν δημιουργηθεί μεν ηλεκτρονικοί φάκελοι εκπαιδευτικών οι οποίοι όμως δεν είναι πλήρεις. 4.Α.5 Υπολογισμός μοριοδότησης (ΠΡΙΝ) Ο υπολογισμός μορίων γίνεται βάσει των όσων δηλώθηκαν στις αιτήσεις των εκπαιδευτικών και επικυρώθηκαν ( ή διορθώθηκαν) με βάση τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αλλά και τα στοιχεία/ πληροφορίες που είναι διαθέσιμα στον φυσικό φάκελο κάθε εκπαιδευτικού. Η μοριοδότηση των αποσπάσεων γίνεται με σειρά κριτηρίων άλλα εκ των οποίων είναι κοινά με τις μεταθέσεις και άλλα εκ των οποίων έχουν οριστεί ειδικά για τις αποσπάσεις (π.χ. λόγοι υγείας κλπ). Ακόμα όμως και τα κριτήρια που είναι κοινά με τις μεταθέσεις μοριοδοτούνται με διαφορετικό τρόπο. (η υπαγωγή σε Κατηγορία Απόσπασης κατά Προτεραιότητα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διαδικασίας «Διαχείριση Μεταβολών Στοιχείων Μητρώου Εκπαιδευτικών» η οποία παρατίθεται στο παρόν κείμενο με τον κωδικό 8.2) Οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να υπαχθούν στις αποσπάσεις κατά προτεραιότητα προσκομίζουν στη αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα πλαίσια των διαδικασιών «Εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτικών» (βλέπε Διαδικασία 8, Βήμα 8.1 στο παρόν κείμενο) ή «Διαχείρισης Μεταβολών Στοιχείων Μητρώου Εκπαιδευτικών» (βλέπε Διαδικασία 8- Βήμα 8.2 στο παρόν κείμενο). Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αφού εξετάσουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, εισηγούνται ηλεκτρονικά να χαρακτηριστεί ο εκπαιδευτικός ως δικαιούμενος απόσπασης κατά προτεραιότητα και να συμπληρωθεί η ένδειξη που αφορά στην συγκεκριμένη κατηγορία στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός (π.χ. σύζυγος μέλους ΔΕΠ). Ο χαρακτηρισμός αυτός επικυρώνεται επίσης ηλεκτρονικά από την αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ οπότε ενημερώνεται οριστικά και το Μητρώο με την συγκεκριμένη ένδειξη. 4.Α.4 Έλεγχος αν πληρούνται οι προϋποθέσεις απόσπασης (ΜΕΤΑ) Όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να ελεγχθεί το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις απόσπασης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στο Μητρώο Εκπαιδευτικών και ο έλεγχος γίνεται ηλεκτρονικά. 4.Α.5 Υπολογισμός μοριοδότησης (ΜΕΤΑ) Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών πραγματοποιείται με αλγόριθμο και στηρίζεται στα δεδομένα του Μητρώου των εκπαιδευτικών. Τα κριτήρια των αποσπάσεων καθίστανται ενιαία με αυτά των μεταθέσεων και βαθμολογούνται με τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο ορίζονται διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας των επιμέρους κριτηρίων μεταξύ των αποσπάσεων και των μεταθέσεων ώστε το τελικό αποτέλεσμα να δίνει έμφαση στο κριτήριο που πρέπει να έχει πρωταρχικό ρόλο ανάλογα με το αν η μετακίνηση έχει ορίζοντα ενός έτους (απόσπαση) ή είναι πιο μακροπρόθεσμη (μετάθεση).

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 08. 04.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ: ----- Ο.Λ.Μ.Ε. olme @ otenet. gr Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80 Δ.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταχώριση στοιχείων στα Πληροφοριακά Συστήματα myschool και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)

ΘΕΜΑ: Καταχώριση στοιχείων στα Πληροφοριακά Συστήματα myschool και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικές µεταθέσεις (Σχέδιο)

Υποχρεωτικές µεταθέσεις (Σχέδιο) Υποχρεωτικές µεταθέσεις (Σχέδιο) Σε υποχρεωτικές µεταθέσεις θα υποβάλλονται από τη νέα σχολική χρονιά δάσκαλοι και καθηγητές που θεωρούνται υπεράριθµοι και δεν συµπληρώνουν το 75% του υποχρεωτικού τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ.α.α Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α. ΒΛΑΧΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ.α.α Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α. ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για αποσπάσεις στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 016-017. Η

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ: /Δ3 Ημερομηνία:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ: /Δ3 Ημερομηνία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ: 120916/Δ3 Ημερομηνία:21-07-2016 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ Τμήμα : γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών»

ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997).

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη Φόρμας «Χρόνοι Υπηρεσίας» στον Προσωπικό Φάκελο του εργαζόμενου

Προσθήκη Φόρμας «Χρόνοι Υπηρεσίας» στον Προσωπικό Φάκελο του εργαζόμενου Προσθήκη Φόρμας «Χρόνοι Υπηρεσίας» στον Προσωπικό Φάκελο του εργαζόμενου Προϋπηρεσία πριν τον Διορισμό/Πρόσληψη: Αναγνωρισμένη Πραγματική Συνολική για ΜΚ: Η πραγματική συνολική προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΕΚ) ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίας Τριάδος & Μιχαλακοπούλου Τ.Κ. Πόλη: 1137 Περιστέρι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

: Μεταξοχωρίου 15, : 2038 Ηράκλειο : Λειβαδιώτης Αλέξανδρος : Αλεφαντινού Βάλια : / 328 : :

: Μεταξοχωρίου 15, : 2038 Ηράκλειο : Λειβαδιώτης Αλέξανδρος : Αλεφαντινού Βάλια : / 328 : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΠΕ & ΔΕ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: Βόλος, 30/5/2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: Βόλος, 30/5/2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 10454 Βόλος, 30/5/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 1 σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο

Διαβάστε περισσότερα

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s. t h e s s. s c h. g r

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s. t h e s s. s c h. g r ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας Υπόψη: Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας Υπόψη: Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι. Π. Μεσολογγίου 22-6-2017 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΔ4/2A/4960 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ) ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΎΟΣΜΟΣ /06/07 ΑΡ. ΠΡ. Φδεππς/70 Προς: ΔΕΠΠΣ ΚΟΙΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας μετακίνησης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Α. Υποβολή Αιτήσεων-Υπευθύνων Δηλώσεων Συμμετοχής

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας μετακίνησης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Α. Υποβολή Αιτήσεων-Υπευθύνων Δηλώσεων Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: ΥΔΙΜΗΔ : 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 18/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 4759 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 30-8-2004 /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ONLINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ» ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

«ONLINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ» ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ «ONLINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ» ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές πληροφορίες.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Σισμάνογλου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28483 7 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2751 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 108644/17-10-2016 (B 3377) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Η με αριθμ. Πρωτ / (ΦΕΚ 3079/ ) ΥΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το με αριθμ. Πρωτ / έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η με αριθμ. Πρωτ / (ΦΕΚ 3079/ ) ΥΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το με αριθμ. Πρωτ / έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Θεσσαλονίκη, 9 Δεκεμβρίου 014

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα: 26/8/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους » ΣΧΕΤ : Η αρ. πρωτ /Ε2/ εγκύκλιος μεταθέσεων του ΥΠΠΕΘ.

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους » ΣΧΕΤ : Η αρ. πρωτ /Ε2/ εγκύκλιος μεταθέσεων του ΥΠΠΕΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων» 1 Τρίκαλα 17 / 6 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.2.1 Αναφορά Έκθεση διαδικασίας επιλογής προσωπικού ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Πλαισίωση ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ με εξειδικευμένο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών της αιρετού Μαρίας Γιαννουλή Αιρετός ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας Τηλ

Για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών της αιρετού Μαρίας Γιαννουλή Αιρετός ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας Τηλ Για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών της αιρετού Μαρίας Γιαννουλή Αιρετός ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας Τηλ. 6970 968696 Email: giannoulimaria@hotmail.com Τα περιφερειακά συμβούλια, μετά από την ανακοίνωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Αρκαδίου 8, 35100 Λαμία Πληροφορίες: Kωνσταντίνος Τσιώτας Τηλέφωνο: 22310 81842-843

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δυνάμει του αρ. 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δυνάμει του αρ. 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: ΥΔΙΜΗΔ : 213 131-3240, 3275, 3201,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ) Διεύθυνση : Κ. Τσολάκη 44 Πόλη /ΤΚ : Καβάλα/ 65403 Πληροφορίες : Κατερίνα Σιώτη Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κομοτηνή 01/08/2016 Αρ.Πρωτ.: Φ.8.2/11.4/5876

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κομοτηνή 01/08/2016 Αρ.Πρωτ.: Φ.8.2/11.4/5876 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ KΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----- Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpam@otenet.gr Αμπελόκηποι, 08/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 5244

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 5244 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Βόλος, 21/06/2016 Αρ.Πρωτ.: 10297 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

9 9 μόρια για ΔΔΣ στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή στις επιστήμες της αγωγής. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

9 9 μόρια για ΔΔΣ στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή στις επιστήμες της αγωγής. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων Εγχειρίδιο Χρήσης Μάρτιος 2017 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...3 2 Στοιχεία Διεπαφής Χρήστη...3 3 Εγγραφή Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Ανασχεδιασμό Διοικητικών Διαδικασιών στο Δημόσιο Τομέα

Ανασχεδιασμό Διοικητικών Διαδικασιών στο Δημόσιο Τομέα Σεμινάριο στον Ανασχεδιασμό Διοικητικών Διαδικασιών στο Δημόσιο Τομέα Ανασχεδιασμός της ανασχεδιασμένης διαδικασίας μόνιμων διορισμών και προσλήψεων (προσωρινών αναπληρωτών) Εκπαιδευτικών λειτουργών Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (μερικής φοίτησης) Διετούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη, 4/1/014 Αριθ. Πρωτ. : 603 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ) ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ηρ. Κωνσταντοπούλου (Πολυκλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 21/09/2016 Α.Π. 7339

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 21/09/2016 Α.Π. 7339 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21/09/2016 Α.Π. 7339 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Προϊσταμένου/ης του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Υποψήφιοι 1 Δημιουργία Λογαριασμού και Είσοδος στο Σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 10/10/2016 Α.Π. 7826

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 10/10/2016 Α.Π. 7826 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/10/2016 Α.Π. 7826 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΗΛΩΣΕΩΝ ετικέτα barcode 1 35 mm x 50 mm ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 2014 Εισαγωγή Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ ---------- Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 165 171 21 - Ν. Σμύρνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Ξάνθη, 08/04/2015 Αρ.Πρωτ. 9936 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 2012 Εισαγωγή Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 22/07/2016 Α.Π. 5992

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 22/07/2016 Α.Π. 5992 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/07/2016 Α.Π. 5992 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Χ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ) ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ, Τ.Κ. 8200 Χίος Τηλ. 2270806 Fax: 22704375 e-mail:daexch@otenet.gr Χίος 08 / 04 / 205 Αριθμ. Πρωτ.: 362 Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Ειδικού/ης Συμβούλου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Ειδικού/ης Συμβούλου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/6/2017 Α.Π. 3913 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Ειδικού/ης Συμβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 32.433 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΔΗΜΟΥΣ) 2015

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 32.433 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΔΗΜΟΥΣ) 2015 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 32.433 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΔΗΜΟΥΣ) 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-2015)

Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-2015) Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-15) Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων που συμμετέχουν στην εθελοντική κινητικότητα του άρθρου 15 του Ν. 4325/15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη, 2-4-2015 Στις 31/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 29/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 8978 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων

Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19223 31 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1890 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3 Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κομοτηνή 11/08/2015 Αρ.Πρωτ.: Φ.8.2/11.4/6483

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κομοτηνή 11/08/2015 Αρ.Πρωτ.: Φ.8.2/11.4/6483 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----- Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Καθηγητής/Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων

Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων Η παρακάτω διαδικασία αφορά: α) στην μονιμοποίηση των επί θητεία Επίκουρων

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη»

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Ηράκλειο, 19/12/14 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Ηράκλειο, 19/12/14 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ------------------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΕΚ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. Θέλω να συμμετάσχω στο πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 09/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 9540 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δυνάμει του αρ. 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δυνάμει του αρ. 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: ΥΔΙΜΗΔ : 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

----- Ιωάννινα, Αριθ. Πρωτ.:Φ.30/ ΚΕΔΔΥ Ηπείρου

----- Ιωάννινα, Αριθ. Πρωτ.:Φ.30/ ΚΕΔΔΥ Ηπείρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ιωάννινα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 20-8-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

πλήρωση θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας

πλήρωση θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Χαλκίδα, 30-8-2017 Αρ. Πρ. 6339 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Τμήματα Ένταξης Μειονοτικών Σχολείων σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ : «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Τμήματα Ένταξης Μειονοτικών Σχολείων σχολικού έτους » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Σισμάνογλου Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κομοτηνή Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Γιαλούρη Μαργαρίτα Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Ηράκλειο, 18/08/2015 Αρ. Πρωτ.: 5756 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Ηράκλειο, 18/08/2015 Αρ. Πρωτ.: 5756 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -------

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 30/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 14256

Ηράκλειο, 30/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 14256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 30/09/2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΟΙΝ:

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ------------------------------------------------ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Απριλίου 2006 Αρ. Πρωτ.:18601,18264 2.1 Xειριστές: Δ.Αγγελάκη, Β. Θωμόπουλος

Αθήνα, 18 Απριλίου 2006 Αρ. Πρωτ.:18601,18264 2.1 Xειριστές: Δ.Αγγελάκη, Β. Θωμόπουλος Αθήνα, 18 Απριλίου 2006 Αρ. Πρωτ.:18601,18264 2.1 Xειριστές: Δ.Αγγελάκη, Β. Θωμόπουλος Προς Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΠΘ κο Καραμάνο Ανδρέα Μητροπόλεως 15 10185 Αθήνα Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, Στο Συνήγορο

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας»

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ------------ Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9 T.K. - Πόλη: 104

Διαβάστε περισσότερα