ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Περιπτώσεις χρήσης (ΠΧ) συστήματος Video Club Ένα σύστημα λογισμικού για τη διαχείριση «Video Club» περιλαμβάνει τους ακόλουθους χρήστες: 1. Ταμίας. 2. Πελάτης. 3. Διαχειριστής. 4. Σύστημα εξουσιοδότησης πληρωμής με χρήση πιστωτικής κάρτας. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Εισαγωγή στο σύστημα (log in). 2. Ενοικίαση (ταινίες, παιχνίδια). 3. Διαχείριση συνδρομών πελατών. 4. Διαχείριση υλικού (ταινίες, παιχνίδια). 5. Διαχείριση χρηστών. 6. Πληρωμή. 7. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα. 8. Πληρωμή με μετρητά. 9. Πληρωμή επιβάρυνσης λόγω καθυστέρησης επιστροφής. Όλοι οι χρήστες πρέπει να κάνουν log in πριν χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε άλλη λειτουργία. Οι πελάτες μπορούν να πληρώνουν ή να διαχειριστούν τη συνδρομή τους μόνοι τους ή με τη βοήθεια του ταμία, αλλά δε μπορούν να ενοικιάσουν ταινίες χωρίς τη βοήθεια του ταμία. Για την πληρωμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ειδικό υπο-σύστημα διαχείρισης πιστωτικών καρτών. Ο διαχειριστής είναι απλά υπεύθυνος για το υλικό και τους χρήστες. α) Με βάση την ανωτέρω περιγραφή, συμπληρώστε κατάλληλα τον ακόλουθο πίνακα που αναγράφει ποιος (χρήστης) κάνει τι (ποια λειτουργία): Χρήστης Ταμίας Ταμίας Λειτουργία Εισαγωγή στο σύστημα (log in).. Απάντηση Στο σύστημα «Video Club» αντιστοιχεί ο ακόλουθος πίνακας χρηστών-λειτουργιών. Χρήστης Όλοι Tαμίας Ταμίας, Πελάτης, Διαχειριστής Διαχειριστής Διαχειριστής Ταμίας, Πελάτης Στόχος Εισαγωγή στο σύστημα (log in) Ενοικίαση (ταινίες, παιχνίδια) Διαχείριση συνδρομών πελατών Διαχείριση υλικού (ταινίες, παιχνίδια) Διαχείριση χρηστών Πληρωμή ΠΛΗ24 Σχεδιασμός Λογισμικού 1

2 Ταμίας, Πελάτης Ταμίας, Πελάτης, Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικών Καρτών Ταμίας, Πελάτης Πληρωμή με μετρητά Πληρωμή με πιστωτική κάρτα Πληρωμή επιβάρυνσης λόγω καθυστέρησης επιστροφής Πρωτεύοντες χρήστες είναι ο Ταμίας, ο Πελάτης και ο Διαχειριστής, ενώ η Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικών Καρτών (Credit Authorization service), που αποτελεί το σύστημα εξουσιοδότησης πληρωμής με χρήση πιστωτικής κάρτας, είναι δευτερεύων χρήστης. β) Σχεδιάστε το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης που αντιστοιχεί στην πιο πάνω περιγραφή, τεκμηριώνοντας σε μια παράγραφο την κάθε σχέση ανάμεσα σε περιπτώσεις χρήσης που χρησιμοποιήσατε. Υπόδειξη: H τεκμηρίωση μπορεί να είναι της μορφής Χρησιμοποίησα σχέση include επειδή. Απάντηση Το ζητούμενο διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης είναι το ακόλουθο: Ενοικίαση «extend» Πληρωμή καθυστερήσεων: Κατά την έναρξη της ενοικίασης «πυροδοτείται» ο υπολογισμός των πληρωμών λόγω καθυστερήσεων (μόνο εάν υπάρχουν). Ενοικίαση «include» Διαχείριση συνδρομών πελατών: Κατά την έναρξη της πρώτης ενοικίασης, ο Ταμίας δημιουργεί για τον Πελάτη λογαριασμό συνδρομητή ή ενημερώνει τα στοιχεία του. ΠΛΗ24 Σχεδιασμός Λογισμικού 2

3 Ενοικίαση «include» Πληρωμή: Στο τέλος της ενοικίασης ο πελάτης καλείται να πληρώσει. Πληρωμή «extend» Πληρωμή με μετρητά: Υπάρχει η δυνατότητα η πληρωμή να γίνει με μετρητά Πληρωμή «extend» Πληρωμή με πιστωτική κάρτα: Υπάρχει η δυνατότητα η πληρωμή να γίνει με πιστωτική κάρτα, η οποία ελέγχεται για εγκυρότητα από το εξωτερικό σύστημα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πιστωτικών Καρτών. Πληρωμή καθυστερήσεων «include» Πληρωμή: Για την πληρωμή των καθυστερήσεων υπάρχουν οι ίδιες δυνατότητες που υπάρχουν για την πληρωμή των ενοικιαζόμενων ταινιών και παιχνιδιών. Ο υπολογισμός και πληρωμή των καθυστερήσεων μπορεί να ζητηθεί από τον Ταμία, αλλά και από τον Πελάτη. γ) Δώστε μια αναλυτική περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Ενοικίαση (ταινίες, παιχνίδια)». Απάντηση Περίπτωση Χρήσης ΠΧ1: Ενοικίαση Κύριος χειριστής: Υπάλληλος Προϋποθέσεις: Έχει πιστοποιηθεί η ταυτότητα του υπαλλήλου Υπάρχει πελάτης που περιμένει στο ταμείο με προϊόντα (ταινίες, παιχνίδια) για ενοικίαση. Μετασυνθήκες: Ένα αντικείμενο ενοικίαση έχει καταχωρηθεί, όπως και της πληρωμής. Η Αποθήκη (αποθέματα) έχει(ουν) ενημερωθεί. Εμπλεκόμενοι και τα Ενδιαφέροντά τους: Υπάλληλος: Επιθυμεί ασφαλή και ταχεία εισαγωγή. Πελάτης: Επιθυμεί να ενοικιάσει ταινίες-παιχνίδια, με άμεση εξυπηρέτηση και ελάχιστη προσπάθεια. Λογιστής: Επιθυμεί ακριβή καταχώρηση των κινήσεων. Διαφήμιση: Επιθυμεί να καταγράψει τις συνήθειες των πελατών. Βασική ροή: 1. Ο Υπάλληλος εισάγει τον Κωδικό του Πελάτη. 2. Γίνεται Include της ΠΧ «Διαχείριση συνδρομών πελατών» 3. Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία του Πελάτη. 4. Ο Υπάλληλος εισάγει τον κωδικό του προϊόντος. 5. Το σύστημα καταχωρεί την γραμμή ενοικίασης προϊόντος και εμφανίζει την περιγραφή του προϊόντος. (Ο Υπάλληλος επαναλαμβάνει τα βήματα 4-5 μέχρι τέλους) 5. Το σύστημα εμφανίζει την συνολική αξία. 6. Γίνεται Include η ΠΧ «Πληρωμή» 7. Ο Υπάλληλος ζητάει έκδοση απόδειξης της ενοικίασης. 8. Το σύστημα εκδίδει την απόδειξη ενοικίασης. Άσκηση 2 Διάγραμμα κλάσεων συστήματος Ξενοδοχείου Με βάση την ακόλουθη προδιαγραφή της περίπτωσης χρήσης «Κράτηση δωματίου» να σχεδιάσετε το αρχικό διάγραμμα κλάσεων (εννοιολογικό μοντέλο ή μοντέλο περιοχής προβλήματος). Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας για τη χρήση συγκεκριμένων κλάσεων, καθώς και για τις σχέσεις ανάμεσά τους. ΠΛΗ24 Σχεδιασμός Λογισμικού 3

4 ΠΧ05: Κράτηση Δωματίου Κύριος χρήστης: Υπάλληλος υποδοχής Περιγραφή: Καταχωρείται νέα κράτηση δωματίου Προϋποθέσεις (Preconditions): Ο υπάλληλος θα πρέπει να έχει προηγουμένως ταυτοποιηθεί από το σύστημα (ΠΧ01- Login) Να υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια για την αιτούμενη χρονική περίοδο Μετα-συνθήκες (Postconditions): Δημιουργείται και καταχωρείται μία νέα κράτηση ενός δωματίου Καταχωρείται επίσης η πληρωμή προκαταβολής. Εκδίδεται απόδειξη της κράτησης Βασική ροή 1. Ο υποψήφιος πελάτης έρχεται στην υποδοχή και ζητάει να κάνει μία κράτηση. 2. Ο υπάλληλος πατάει το πλήκτρο «Διαθεσιμότητα» στο κεντρικό μενού και εμφανίζεται η φόρμα UI03-Διαθεσιμότητα 3. Ο υπάλληλος ρωτάει τον πελάτη για το είδος δωματίου (2κλινο, 3κλινο, κλπ) και για την χρονική περίοδο κράτησης που επιθυμεί και εισάγει στην φόρμα τα στοιχεία που του δίνει ο πελάτης 4. Το σύστημα αναζητά δωμάτια με τα ζητούμενα στοιχεία και εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα δωμάτια σε πίνακα της ίδιας φόρμας, όπου εμφανίζεται επίσης και η ημερήσια τιμή ενοικίασης [Εναλλακτική ροή Α: δεν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια της κατηγορίας για την δεδομένη χρονική περίοδο] 5. Ο πελάτης συμφωνεί με ένα από τα διαθέσιμα δωμάτια. 6. Ο υπάλληλος επιλέγει το συγκεκριμένο δωμάτιο και πατάει το πλήκτρο «Κράτηση» 7. Το σύστημα εμφανίζει την φόρμα κράτησης UI07-Κρατήσεις 8. Ο υπάλληλος ενημερώνει τον πελάτη για το συνολικό κόστος της κράτησης και το ποσό της προκαταβολής 9. Ο πελάτης συμφωνεί [Εναλλακτική ροή Β: Ο πελάτης διαφωνεί]. 10. Ο υπάλληλος του ζητάει τον αριθμό ταυτότητας τον οποίο και εισάγει 11. Το σύστημα εμφανίζει τα βασικά στοιχεία του πελάτη [Εναλλακτική ροή Γ: Ο πελάτης δεν υπάρχει στο σύστημα]. 12. Ο πελάτης πληρώνει [Εναλλακτική ροή Δ: Πληρωμή] 13. Το σύστημα εκδίδει μία βεβαίωση συνολικά της κράτησης. 14. Ο πελάτης παίρνει την βεβαίωση και αποχωρεί 15. Η κράτηση έχει ολοκληρωθεί και καταχωρηθεί στο σύστημα. ΠΛΗ24 Σχεδιασμός Λογισμικού 4

5 Εναλλακτικές ροές Εναλλακτική ροή Α: δεν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια της κατηγορίας A.1 Το σύστημα ενημερώνει τον υπάλληλο ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια με το μήνυμα «Δεν βρέθηκε διαθέσιμο δωμάτιο». A.2 Ο υπάλληλος ακυρώνει τη διαδικασία κράτησης. A.3 Τέλος περίπτωσης χρήσης. Εναλλακτική ροή Β: Ο πελάτης διαφωνεί Β.1 Ο υπάλληλος ακυρώνει την κράτηση Β.2 Το σύστημα διαγράφει την τρέχουσα κράτηση Εναλλακτική ροή Γ: Ο πελάτης δεν υπάρχει στο σύστημα Γ.1 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα ότι ο πελάτης δεν είναι καταχωρημένος στη βάση. Γ.2 Καλείται «include» η ΠΧ02-Εισαγωγή-Πελάτη. Εναλλακτική ροή Δ: Πληρωμή (μετρητοίς ή με πιστωτική κάρτα) Δ.1 Ο Πελάτης πληρώνει μετρητοίς. Το σύστημα επιστρέφει τα ρέστα από την διαφορά της αξίας κράτησης. Δ.2 Ο Πελάτης πληρώνει με πιστωτική κάρτα. Καλείται «include» η ΠΧ14-Πληρωμή- Με-Πιστωτική-Κάρτα. Απάντηση Για να προσδιορίσουμε τις εννοιολογικές κλάσεις, διατρέχουμε το κείμενο της ΠΧ στο βασικό σενάριο και στα εναλλακτικά σενάρια, σημειώνοντας τα ουσιαστικά (Έννοια, Χαρακτηριστικό). Θεωρούμε ένα ουσιαστικό ως Έννοια, με γνώμονα τρία κριτήρια - εάν έχει: 1. Ταυτότητα. 2. Κατάσταση (περιέχει περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά με τιμή). 3. Συμπεριφορά. Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, δίνοντας περισσότερο έμφαση στο κριτήριο της συμπεριφοράς, καταλήγουμε στις ακόλουθες έννοιες: Πελάτης, κάνει κρατήσεις. Κράτηση, αποτελεί κεντρική έννοια της περιοχής του προβλήματος. Υπάλληλος, κάνει κρατήσεις και πληρωμές. Δωμάτιο, αποτελεί κεντρική έννοια της περιοχής του προβλήματος. Πληρωμή, έννοια που συνοδεύει μία κράτηση. Πληρωμή μετρητοίς, έννοια που συνοδεύει μία κράτηση. ΠΛΗ24 Σχεδιασμός Λογισμικού 5

6 Πληρωμή με πιστωτική κάρτα, έννοια που συνοδεύει μία κράτηση. Βεβαίωση, έννοια που αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο μιας κράτησης. Επομένως, το ζητούμενο αρχικό διάγραμμα κλάσεων είναι το ακόλουθο: ΠΛΗ24 Σχεδιασμός Λογισμικού 6

7 Αιτιολόγηση των σχέσεων μεταξύ των Εννοιών: Πελάτης, ζητάει να κάνει κράτηση από τον Υπάλληλο. Υπάλληλος, αναζητά διαθέσιμα Δωμάτια. Δωμάτιο, συνοδεύεται από το Ημερολόγιό του, ώστε να ελέγχεται η διαθεσιμότητά του. Η σχέση αυτή ορίζεται ως σύνθεση (composition), επειδή ένα Ημερολόγιο θεωρούμε ότι ανήκει αποκλειστικά στο Δωμάτιό του και όποια αναφορά σ αυτό γίνεται μέσω του Δωματίου. Αν το Δωμάτιο «καταστραφεί» (αλλάξει χρήση, γίνει π.χ. Αποθήκη), τότε και το Ημερολόγιο θα πρέπει να «καταστραφεί», γιατί δεν έχει λόγο ύπαρξης. Υπάλληλος, κάνει Κρατήσεις. Πελάτης, ζητάει/κάνει Κρατήσεις. Δωμάτιο, δεσμεύεται από Κράτηση, μετά από αίτηση ενός Πελάτη. Κράτηση, διεκπεραιώνεται με μια Πληρωμή. Πληρωμή, συνοδεύεται από Βεβαίωση. Πληρωμή, μπορεί να «είναι του είδους» (ειδίκευση), Μετρητοίς ή Με πιστωτική κάρτα. Οι κλάσεις ΠληρωμήΜετρητοίς και ΠληρωμήΠιστωτική είναι υποκλάσεις της κλάσης Πληρωμή διότι ισχύουν τα δύο κριτήρια της κληρονομικότητας: (α) «είναι είδος της» και (β) Κληρονομεί το 100% των μελών (χαρακτηριστικά, μεθόδους, συσχτίσεις) της υπερκλάσης Πληρωμή. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα, γίνεται μόνο με τη χρέωση του λογαριασμού της Πιστωτικής κάρτας. Άσκηση 3 Διάγραμμα ακολουθίας συστήματος Ξενοδοχείου Να σχεδιάσετε το διάγραμμα ακολουθίας για τη βασική ροή της ανωτέρω περίπτωσης χρήσης «Κράτηση Δωματίου». Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε το διάγραμμα ακολουθίας να είναι συνεπές ως προς την περιγραφή της περίπτωσης χρήσης. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε να διορθώσετε ως απαιτείται την περίπτωση χρήσης. Απάντηση Εξετάζουμε τη βασική ροή της περίπτωσης χρήσης «Κράτηση Δωματίου»: ΠΧ05: Κράτηση Δωματίου Βασική ροή 1. Ο υποψήφιος πελάτης έρχεται στην υποδοχή και ζητάει να κάνει μία κράτηση. 2. Ο υπάλληλος πατάει το πλήκτρο «Διαθεσιμότητα» στο κεντρικό μενού και εμφανίζεται η φόρμα UI03-Διαθεσιμότητα Υλοποιείται από τα σημεία 1 και 2 του Διαγράμματις Ακολουθίας (Δ.Α.), όπου το Μενού δημιουργεί το αντικείμενο της φόρμας UI03-Διαθεσιμότητα 3. Ο υπάλληλος ρωτάει τον πελάτη για το είδος δωματίου (2κλινο, 3κλινο, κλπ) και για την χρονική περίοδο κράτησης που επιθυμεί και εισάγει στην φόρμα τα στοιχεία που του δίνει ο πελάτης Υλοποιείται από τα σημεία 3-5 του Δ.Α. ΠΛΗ24 Σχεδιασμός Λογισμικού 7

8 4. Το σύστημα αναζητά δωμάτια με τα ζητούμενα στοιχεία και εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα δωμάτια σε πίνακα της ίδιας φόρμας, όπου εμφανίζεται επίσης και η ημερήσια τιμή ενοικίασης Η μέθοδος αναζήτηση() εξετάζει την διαθεσιμότητα του κάθε Δωματίου (*επανάληψη) και επιστρέφει κατάλογο με τα διαθέσιμα δωμάτια 5. Ο πελάτης συμφωνεί με ένα από τα διαθέσιμα δωμάτια. 6. Ο υπάλληλος επιλέγει το συγκεκριμένο δωμάτιο και πατάει το πλήκτρο «Κράτηση» Η μέθοδος 9.κράτησηΔωματίου(Δωμάτιο), καλεί στο Δωμάτιο την 10.κράτηση() το οποίο δημιουργεί ένα αντικείμενο Κράτησης και το μεταβιβάζει στο αντικείμενο Ημερολόγιο 12.ενημέρωση() Η μέθοδος 13.δώσεΚόστος() επιστρέφει το υπολογισθέν κόστος και την προκαταβολή, και δημιουργεί επίσης ένα αντικ. της φόρμας UI07-Κρατήσεις 7. Το σύστημα εμφανίζει την φόρμα κράτησης UI07-Κρατήσεις 8. Ο υπάλληλος ενημερώνει τον πελάτη για το συνολικό κόστος της κράτησης και το ποσό της προκαταβολής 9. Ο πελάτης συμφωνεί [Εναλλακτική ροή Β: Ο πελάτης διαφωνεί]. 10. Ο υπάλληλος του ζητάει τον αριθμό ταυτότητας τον οποίο και εισάγει Η μέθοδος 16.εισαγωγή( ) εισάγει στην φόρμα, και αυτή στο αντικείμενο Κράτηση, τα στοιχεία του Πελάτη, τον οποίον ανακτά και τον προσθέτει στην Κράτηση, 11. Το σύστημα εμφανίζει τα βασικά στοιχεία του πελάτη [Εναλλακτική ροή Γ: Ο πελάτης δεν υπάρχει στο σύστημα]. εμφανίζοντας στην φόρμα και τα στοιχεία του 12. Ο πελάτης πληρώνει [Εναλλακτική ροή Δ: Πληρωμή] Η μέθοδος 21.κάνεΠληρωμή(ποσό), της φόρμας, ενημερώνει την Κράτηση, η οποία δημιουργεί το αντικείμενο Πληρωμή 13. Το σύστημα εκδίδει μία βεβαίωση συνολικά της κράτησης. Η Πληρωμή δημιουργεί το αντικείμενο Βεβαίωση 14. Ο πελάτης παίρνει την βεβαίωση και αποχωρεί 15. Η κράτηση έχει ολοκληρωθεί και καταχωρηθεί στο σύστημα. Επομένως, το ζητούμενο διάγραμμα ακολουθίας είναι το ακόλουθο: ΠΛΗ24 Σχεδιασμός Λογισμικού 8

9 Άσκηση 4 Διάγραμμα κλάσεων για εταιρεία λεωφορείων Δίνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις: Μια εταιρεία λεωφορείων πραγματοποιεί έναν αριθμό από διαδρομές σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή, χρησιμοποιώντας λεωφορεία κανονικού μεγέθους (full-sized buses) και λεωφορεία μικρού μεγέθους (mini-buses). Η οργάνωση του χρονοδιαγράμματος αναχωρήσεων και αφίξεων γίνεται σε εβδομαδιαία βάση. Πολλά ταξίδια πραγματοποιούνται σε κάθε διαδρομή κατά τη διάρκεια μιας ΠΛΗ24 Σχεδιασμός Λογισμικού 9

10 εβδομάδας και για καθένα από τα ταξίδια αυτά απαιτείται ένα λεωφορείο. Ορισμένα από τα ταξίδια επιδοτούνται από μία ή περισσότερες τοπικές αρχές των περιοχών από τις οποίες διέρχονται, καθώς διαφορετικά δεν θα ήταν οικονομικά βιώσιμη η πραγματοποίησή τους. Στα επιδοτούμενα ταξίδια χρησιμοποιούνται πάντοτε λεωφορεία κανονικού μεγέθους. Να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα κλάσεων που θα απεικονίζει την κατανομή λεωφορείων σε ταξίδια και θα περιλαμβάνει (τουλάχιστον) κλάσεις, σχέσεις ανάμεσα σε κλάσεις και προσδιοριστές πολλαπλότητας. Επεξηγήστε τις επιλογές σας. Απάντηση Για τη σχεδίαση του ζητούμενου διαγράμματος κλάσεων, από το κείμενο των απαιτήσεων που δίνεται στην εκφώνηση της άσκησης, χρησιμοποιείται αυτό που σχετίζεται με την κατανομή των λεωφορείων σε ταξίδια. Πιο συγκεκριμένα, από την πρώτη πρόταση των απαιτήσεων είναι φανερό (εξετάζοντας τα ουσιαστικά της πρότασης) ότι θα χρησιμοποιηθούν δύο κλάσεις: Μία για το λεωφορείο ( Λεωφορείο ) και μία για τη διαδρομή ( Διαδρομή ). Στην ίδια πρόταση αναφέρεται ότι γίνεται χρήση δύο κατηγοριών λεωφορείων, δηλαδή λεωφορείων κανονικού μεγέθους (full-sized buses) και λεωφορείων μικρού μεγέθους (mini-buses). Επομένως, θα χρησιμοποιηθούν δύο ακόμη κλάσεις: Μία για τα λεωφορεία κανονικού μεγέθους ( Λεωφορείο Κανονικού Μεγέθους ) και μία για τα λεωφορεία μικρού μεγέθους ( Λεωφορείο Μικρού Μεγέθους ). Οι κλάσεις αυτές θα συνδέονται με σχέση κληρονομικότητας με την κλάση Λεωφορείο. Σε αυτή την ιεραρχία κληρονομικότητας, η κλάση Λεωφορείο είναι η υπερκλάση (για το λόγο αυτό το τριγωνικό βέλος που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της κληρονομικότητας δείχνει προς αυτή), ενώ οι κλάσεις Λεωφορείο Κανονικού Μεγέθους και Λεωφορείο Μικρού Μεγέθους είναι υποκλάσεις. Η δεύτερη πρόταση των απαιτήσεων δίνει πληροφορίες για την οργάνωση του χρονοδιαγράμματος αναχωρήσεων και αφίξεων και επομένως δε σχετίζεται άμεσα με την κατανομή των λεωφορείων σε ταξίδια. Για το λόγο αυτό, η συγκεκριμένη πρόταση δε λαμβάνεται υπόψη στη σχεδίαση του ζητούμενου διαγράμματος κλάσεων. Εξετάζοντας την τρίτη πρόταση των απαιτήσεων προκύπτει η ανάγκη χρήσης μιας κλάσης για την απεικόνιση των ταξιδιών ( Ταξίδι ). Από τη στιγμή που πραγματοποιούνται πολλά ταξίδια σε κάθε διαδρομή, μια διαδρομή αποτελείται από πολλά ταξίδια. Επομένως, ανάμεσα στην κλάση Διαδρομή και στην κλάση Ταξίδι υπάρχει μια σχέση σύνθεσης (composition), στα πλαίσια της οποίας η κλάση Διαδρομή είναι μια σύνθετη κλάση (για το λόγο αυτό το σύμβολο του διαμαντιού πρέπει να είναι προσαρτημένο στην κλάση αυτή), η οποία περικλείει την απλούστερη (συνιστώσα) κλάση Ταξίδι. Επισημαίνεται ότι δεν χρησιμοποιείται σχέση συναρμολόγησης (aggregation) γιατί θεωρείται ότι η απλούστερη κλάση έχει διάρκεια ζωής που συμπίπτει με αυτή της σύνθετης κλάσης (καθώς ένα ταξίδι γίνεται πάντοτε στα πλαίσια μιας διαδρομής). Στη συνέχεια της τρίτης πρότασης των απαιτήσεων αναφέρεται ότι για καθένα από τα ταξίδια απαιτείται ένα λεωφορείο. Επομένως, ανάμεσα στις κλάσεις Λεωφορείο και Ταξίδι πρέπει να υπάρχει μια (απλή) συσχέτιση. Στην τέταρτη πρόταση των απαιτήσεων αναφέρεται ότι ορισμένα από τα ταξίδια επιδοτούνται. Με τον τρόπο αυτό υποδηλώνεται ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ταξιδιών τα επιδοτούμενα και τα μη επιδοτούμενα. Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την απεικόνισή τους στο διάγραμμα κλάσεων δύο αντίστοιχες κλάσεις ( Επιδοτούμενο Ταξίδι και Μη Επιδοτούμενο Ταξίδι ), οι οποίες θα συνδέονται με την κλάση Ταξίδι με σχέση κληρονομικότητας. Σε αυτή την ιεραρχία ΠΛΗ24 Σχεδιασμός Λογισμικού 10

11 κληρονομικότητας, η κλάση Ταξίδι είναι η υπερκλάση (για το λόγο αυτό το τριγωνικό βέλος που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της κληρονομικότητας δείχνει προς αυτή), ενώ οι κλάσεις Επιδοτούμενο Ταξίδι και Μη Επιδοτούμενο Ταξίδι είναι υποκλάσεις. Στη συνέχεια της τέταρτης πρότασης των απαιτήσεων αναφέρεται ότι τα επιδοτούμενα ταξίδια επιδοτούνται από μία ή περισσότερες τοπικές αρχές των περιοχών από τις οποίες διέρχονται. Επομένως, είναι αναγκαία η χρήση μιας κλάσης για την απεικόνιση των τοπικών αρχών ( Τοπική Αρχή ), η οποία θα πρέπει να συνδέεται με την κλάση Επιδοτούμενο Ταξίδι με την απλή συσχέτιση επιδοτεί. Στα πλαίσια αυτής της συσχέτισης, η πολλαπλότητα από την πλευρά της κλάσης Τοπική Αρχή είναι 1..*, γιατί ένα επιδοτούμενο ταξίδι μπορεί να επιδοτείται από μία ή περισσότερες τοπικές αρχές, ενώ η πολλαπλότητα από την πλευρά της κλάσης Επιδοτούμενο Ταξίδι είναι 0..* (ή απλά *), γιατί μία τοπική αρχή είναι δυνατό να επιδοτεί κανένα, ένα ή περισσότερα ταξίδια. Σύμφωνα με την τελευταία πρόταση των απαιτήσεων στα επιδοτούμενα ταξίδια χρησιμοποιούνται πάντοτε λεωφορεία κανονικού μεγέθους. Επομένως, η κλάση Λεωφορείο Κανονικού Μεγέθους θα πρέπει να συνδέται με την κλάση Επιδοτούμενο Ταξίδι με τη συσχέτιση πραγματοποιεί. Στα πλαίσια αυτής της συσχέτισης, η πολλαπλότητα από την πλευρά της κλάσης Λεωφορείο Κανονικού Μεγέθους είναι 1, γιατί ένα επιδοτούμενο ταξίδι πραγματοποιείται από ένα λεωφορείο κανονικού μεγέθους, ενώ η πολλαπλότητα από την πλευρά της κλάσης Επιδοτούμενο Ταξίδι είναι 1..*, γιατί ένα λεωφορείο κανονικού μεγέθους μπορεί να πραγματοποιεί ένα ή περισσότερα επιδοτούμενα ταξίδια. Η τελευταία πρόταση των απαιτήσεων υποδηλώνει ότι για τα μη επιδοτούμενα ταξίδια είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ένα οποιοδήποτε λεωφορείο (είτε κανονικού μεγέθους, είτε μικρού μεγέθους). Επομένως, η κλάση Λεωφορείο θα πρέπει να συνδέεται με την κλάση Μη Επιδοτούμενο Ταξίδι με τη συσχέτιση διεκπεραιώνει. Στα πλαίσια αυτής της συσχέτισης, η πολλαπλότητα από την πλευρά της κλάσης Λεωφορείο είναι 1, γιατί ένα μη επιδοτούμενο ταξίδι πραγματοποιείται από ένα μόνο λεωφορείο κανονικού μεγέθους, ενώ η πολλαπλότητα από την πλευρά της κλάσης Μη Επιδοτούμενο Ταξίδι είναι 1..*, γιατί ένα λεωφορείο μπορεί να διεκπεραιώνει ένα ή περισσότερα επιδοτούμενα ταξίδια. Επισημαίνεται ότι η χρήση των συσχετίσεων πραγματοποιεί και διεκπεραιώνει καθιστά περιττή τη χρήση συσχέτισης ανάμεσα στις κλάσεις Λεωφορείο και Ταξίδι. Επομένως, για την απεικόνιση της ανάθεσης λεωφορείων σε ταξίδια μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ακόλουθο διάγραμμα κλάσεων: ΠΛΗ24 Σχεδιασμός Λογισμικού 11

12 Λεωφορείο 1 διεκπεραιώνει Διαδρομή Λεωφορείο Κανονικού Μεγέθους 1 Λεωφορείο Μικρού Μεγέθους 1..* Ταξίδι Τοπική Αρχή πραγματοποιεί 1..* επιδοτεί 1..* 0..* Επιδοτούμενο Ταξίδι Μη Επιδοτούμενο Ταξίδι 1..* Άσκηση 5 Διάγραμμα συνεργασίας για κινητό τηλέφωνο Δίνεται το ακόλουθο διάγραμμα συνεργασίας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας ενός κινητού τηλεφώνου κυψελοειδούς τεχνολογίας: ΠΛΗ24 Σχεδιασμός Λογισμικού 12

13 α) Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ακολουθίας επεξηγώντας συνοπτικά τα βασικά συστατικά του μέρη. β) Τι συμπεράσματα εξάγετε αν συγκρίνετε τα δύο διαγράμματα; Απάντηση Το διάγραμμα ακολουθίας που αντιστοιχεί στο διάγραμμα συνεργασίας που δίνεται στην εκφώνηση της άσκησης αποτελείται από τα ακόλουθα δύο τμήματα: ΠΛΗ24 Σχεδιασμός Λογισμικού 13

14 Το πρώτο τμήμα του πιο πάνω διαγράμματος ακολουθίας απεικονίζει τις ενέργειες που πραγματοποιούνται όταν ο χρήστης ενός κινητού τηλεφώνου πατήσει στο πληκτρολόγιο της συσκευής του ένα κουμπί (button) που αντιστοιχεί σε αριθμό / ψηφίο (digit). Το δεύτερο τμήμα του πιο πάνω διαγράμματος ακολουθίας απεικονίζει τις ενέργειες που πραγματοποιούνται όταν ο χρήστης του κινητού τηλεφώνου πατήσει στο πληκτρολόγιο της συσκευής του το κουμπί (button) που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση μιας κλήσης (κουμπί send). Tα δύο αυτά τμήματα μπορεί να θεωρηθούν ως ξεχωριστά διαγράμματα ακολουθίας. Η χρήση τους είναι αναγκαία, καθώς το διάγραμμα συνεργασίας απεικονίζει δύο διαφορετικές ροές / ακολουθίες γεγονότων / ενεργειών. Όπως θα παρατηρήσατε στο μήνυμα 1 του αρχικού διαγράμματος υπάρχει ένα *, που υποδηλώνει την επαναληπτική του εκτέλεση. Για το λόγο αυτό στο αντίστοιχο διάγραμμα ακολουθίας υπάρχει ο επαναληπτικός βρόγχος, ο οποίος αναπαριστάται με ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ενώ επιγράφεται με «for each digit». Στο πάνω μέρος και των δύο διαγραμμάτων ακολουθίας απεικονίζονται τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται μέσα σε παραλληλόγραμμα. Όπως συμβαίνει και στα διαγράμματα συνεργασίας, το όνομα των αντικειμένων είναι υπογραμμισμένο, ώστε να διαφοροποιούνται από τις κλάσεις. Επίσης, το όνομα του αντικειμένου διαχωρίζεται από το όνομα της κλάσης με το σύμβολο :. Ορισμένα αντικείμενα (όπως το :Dialer ) δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο όνομα (το :Dialer είναι απλά ένα ανώνυμο αντικείμενο τύπου Dialer ) και για το λόγο αυτό το σύμβολο : προηγείται του ονόματος της κλάσης, χωρίς να υπάρχει πριν από αυτό κάποιο όνομα αντικειμένου. Κάτω από το παραλληλόγραμμο που απεικονίζει κάθε αντικείμενο υπάρχει μια διακεκομμένη γραμμή που απεικονίζει τη γραμμή ζωής (lifeline) του κάθε αντικειμένου. Οι γραμμές αυτές ορίζουν τον άξονα του χρόνου στο διάγραμμα, στο οποίο θεωρείται ότι ο χρόνος αυξάνεται προς τα κάτω. Οι γραμμές ζωής των αντικειμένων απεικονίζουν το χρονικό διάστημα ύπαρξης των αντίστοιχων αντικειμένων. Στα πιο πάνω διαγράμματα ακολουθίας οι γραμμές ζωής των αντικειμένων εκτείνονται από το πάνω μέρος των διαγραμμάτων μέχρι το κάτω μέρος τους. Αυτό φανερώνει ότι τα αντικείμενα που απεικονίζονται στα συγκεκριμένα διαγράμματα ακολουθίας έχουν δημιουργηθεί πριν από την έναρξη του χρόνου που απεικονίζεται στα διαγράμματα και η ύπαρξη τους συνεχίζεται και μετά το τέλος του χρόνου που απεικονίζεται στα διαγράμματα. Οι γραμμές με τα βέλη ανάμεσα στις γραμμές ζωής των αντικειμένων απεικονίζουν μηνύματα που ανταλλάσσονται ανάμεσα στα αντικείμενα. Η αρίθμηση των μηνυμάτων δεν είναι αναγκαία, καθώς ο χρόνος αυξάνεται προς τα κάτω. Τα λευκά παραλληλόγραμμα στα οποία σταματούν τα βέλη των μηνυμάτων ονομάζονται ενεργοποιήσεις (activations) και φανερώνουν τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης μιας μεθόδου ως απόκριση της λήψης ενός μηνύματος. Οι μέθοδοι υπονοείται ότι επιστρέφουν στο αντικείμενο που τις κάλεσε στο τέλος της ενεργοποίησης. Αυτού του είδους οι επιστροφές είναι δυνατό να απεικονιστούν με μια διακεκομμένη γραμμή με βέλος χωρίς ετικέτα, η οποία ξεκινάει από το κάτω μέρος μιας ενεργοποίησης και επιστρέφει στη γραμμή ζωής του αντικειμένου που κάλεσε την αρχική μέθοδο. Τέλος, επισημαίνεται ότι το μεγάλο παραλληλόγραμμο που περικλείει τα μηνύματα στο πρώτο διάγραμμα ακολουθίας ορίζει ένα βρόχο που εκτελείται επαναληπτικά. Η συνθήκη που προσδιορίζει τη διάρκεια της επανάληψης απεικονίζεται στο κάτω μέρος του παραλληλόγραμμου. β) Από τη σύγκριση του διαγράμματος συνεργασίας της εκφώνησης της άσκησης και του σύνθετου διαγράμματος ακολουθίας της απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα προκύπτει ότι και τα δύο διαγράμματα απεικονίζουν ακριβώς την ίδια πληροφορία, χρησιμοποιώντας σημαντικά διαφορετικούς τρόπους παράστασης. Το διάγραμμα ακολουθίας χρειάζεται περισσότερο χώρο από το ΠΛΗ24 Σχεδιασμός Λογισμικού 14

15 διάγραμμα συνεργασίας, αλλά είναι πιο εύκολη η κατανόηση του αλγόριθμου (της λογικής) που μοντελοποιεί. Από την άλλη πλευρά, το διάγραμμα συνεργασίας είναι περισσότερο πυκνό στην απεικόνιση της συνεργασίας των αντικειμένων, αλλά απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια η κατανόηση του αλγόριθμου (της λογικής) που μοντελοποιεί. Άσκηση 6 Εφαρμογή Java με αυτοκίνητο Δίδεται το ακόλουθο διάγραμμα κλάσεων: α) Υλοποιήστε σε Java το περίγραμμα των κλάσεων του διαγράμματος. Σε κάθε περίγραμμα θα πρέπει να εμφανίζονται όλα τα χαρακτηριστικά και οι αντίστοιχες μέθοδοι. β) Γράψτε τον κώδικα του κατασκευαστή της κλάσης Car που παίρνει δύο παραμέτρους και πέρα από την αρχικοποίηση των πεδίων του χρώματος και του μοντέλου, δημιουργεί ένα κινητήρα ιπποδύναμης 120 ίππων και 4 ρόδες αλουμινίου 16 ιντσών. Απάντηση ΠΛΗ24 Σχεδιασμός Λογισμικού 15

16 α) Πρέπει να δοθεί προσοχή στο ότι οι σχέσεις ανάμεσα στις κλάσεις ορίζουν χαρακτηριστικά των κλάσεων, τα οποία είναι αναγκαία για την υλοποίηση των σχέσεων. Έτσι, θα πρέπει να δημιουργηθεί από ένα χαρακτηριστικό για κάθε σχέση, με όνομα μεταβλητής το όνομα της σχέσης. import java.awt.color; public class Car private Color colour; private String model; private Engine eng; private Wheel[] wheels; public Car () public Car (Color c, String m) public Color getcolour () public void setcolour (Color val) public String getmodel () public void setmodel (String val) public class Engine private float power; public Engine () public float getpower () public void setpower (float val) public class Wheel private int size; private boolean alloy; ΠΛΗ24 Σχεδιασμός Λογισμικού 16

17 public Wheel (int s, boolean isalloy) public boolean getalloy () public void setalloy (boolean val) public int getsize () public void setsize (int val) β) Προσέξτε ότι η δημιουργία πίνακα δεν σημαίνει και δημιουργία των αντίστοιχων αντικειμένων. Ο ζητούμενος δημιουργός είναι ο ακόλουθος: public Car (Color c, String m) colour=c; model = m; eng = new Engine(); eng.setpower(120); wheels = new Wheel[4]; for (int i=0;i<wheels.length;i++) wheels[i] = new Wheel(16, true); Άσκηση 7 Εφαρμογή java με μηχανικό παιχνίδι Έστω η παρακάτω κλάση που μοντελοποιεί ένα παιχνίδι - σκύλο. public class Dog protected String name; public Dog( ) public String sayname( ) public String moveforward( ) public String movebackward( ) public String moveleft( ) public String moveright( ) Ο σκύλος μπορεί να λέει το όνομά του, όταν το παιδί πατά στο χειριστήριο το αντίστοιχο πλήκτρο. Επίσης μπορεί να κινείται προς τέσσερεις κατευθύνσεις: Μπροστά (Μ), Πίσω (Π), Αριστερά (Α), Δεξιά (Δ). Η κίνηση προς την κατεύθυνση αντιστοιχεί στις μεθόδους moveforward, movebackward, κ.λπ. Επιπλέον, η διάρκεια πατήματος του πλήκτρου κατεύθυνσης αντιστοιχεί στην απόσταση που θα ΠΛΗ24 Σχεδιασμός Λογισμικού 17

18 πρέπει να διανυθεί σε μέτρα. Το πάτημα του πλήκτρου στο χειριστήριο αντιστοιχεί στην κλήση της αντίστοιχης μεθόδου. Α) Συμπληρώστε/τροποποιήστε την κλάση Dog. B) Φτιάξτε την κλάση Μain και κινήστε το σκύλο Α-10, Π-20, Α-15, Μ-20, Δ-10, Δ-11. Γ) Υπολογίστε τη συνολική απόσταση που έχει διανύσει ο σκύλος. Δ) Κάντε το σκύλο να πει το όνομά του (τυπώστε το όνομά του στην οθόνη). Σημείωση: Α-10 σημαίνει αριστερά 10 μέτρα. Υπόδειξη: Ο υπολογισμός της απόστασης που έχει διανύσει ο σκύλος θα γίνει με την υλοποίηση σχετικής μεθόδου. Απάντηση package dog; /** * fitsilis */ public class Main /** args the command line arguments */ public static void main(string[] args) Dog bulldog; bulldog = new Dog("bobo"); System.out.println(bulldog.moveLeft(10)); System.out.println(bulldog.moveBackward(20)); System.out.println(bulldog.moveLeft(15)); System.out.println(bulldog.moveForward(20)); System.out.println(bulldog.moveRight(10)); System.out.println(bulldog.moveRight(11)); System.out.println("H απόσταση που διανύθηκε είναι: "+bulldog.getdistancecovered()); System.out.println(bulldog.sayName()); package dog; /** ΠΛΗ24 Σχεδιασμός Λογισμικού 18

19 * fitsilis */ public class Dog protected String name; protected int distancecovered = 0; public Dog(String name) this.name = name; public String sayname() return("το όνομά μου είναι: "+name); public String moveforward(int distance) calculatedistancecovered(distance); return("κινούμαι εμπρός: "+distance); public String movebackward(int distance) calculatedistancecovered(distance); return("κινούμαι πίσω: "+distance); public String moveleft(int distance) calculatedistancecovered(distance); return("κινούμαι αριστερά: "+distance); public String moveright(int distance) calculatedistancecovered(distance); return("κινούμαι δεξιά: "+distance); private void calculatedistancecovered(int distance) distancecovered = distancecovered+distance; ΠΛΗ24 Σχεδιασμός Λογισμικού 19

20 public int getdistancecovered() return distancecovered; Άσκηση 8 Εφαρμογή Java με Fast Food Είστε πελάτης σε ένα fast food όπου μπορείτε να παραγγείλετε hamburger και pizza. Φτιάξτε μια εφαρμογή στη οποία: 1) Θα ορίζεται τις κλάσεις hamburger και pizza μαζί με τις απαραίτητες μεθόδους: a. Το hamburger κοστίζει 1.5 ΕΥΡΟ. i. Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει να έχει και τυρί, τότε η τιμή του είναι 20% μεγαλύτερη. ii. Επίσης υπάρχει και σε μεγάλο μέγεθος. Το μεγάλο μέγεθος κοστίζει 20% περισσότερο. b. Αντίστοιχα, η πίτσα διατίθεται σε τρία μεγέθη, ατομική, οικογενειακή και γίγας με τιμές 5, 7.5 και 10 ΕΥΡΟ αντίστοιχα. 2) Την κλάση Μain η οποία a. Θα ζητά από τον πελάτη την παραγγελία του (πόσα hamburger και/ή πόσες πίτσες) καθώς και τα επιμέρους στοιχεία (μέγεθος, κ.λπ.). b. Θα υπολογίζει την τιμή της παραγγελίας. c. Θα τυπώνει (στην οθόνη του υπολογιστή) την απόδειξη. Υπόδειξη: 1) Τόσο ο υπολογισμός της παραγγελίας, όσο και η εκτύπωση της απόδειξης θα πρέπει να υλοποιηθούν σε ξεχωριστές μεθόδους της κλάσης Μain. Απάντηση package fastfood; import java.util.*; import java.io.*; /** * fitsilis */ public class Main public static void main(string[] args) Vector<Pizza> orderedpizza; Vector<Hamburger> orderedhamburger; Scanner keyboard; BufferedReader br; int nopizza =0; int nohamburger =0; double totalorderprice = 0; orderedpizza = new Vector(); orderedhamburger = new Vector(); //instantiate a keyboard reader object (used for integers) keyboard = new Scanner(System.in); br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); ΠΛΗ24 Σχεδιασμός Λογισμικού 20

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ / Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

public void printstatement() { System.out.println("Employee: " + name + " with salary: " + salary);

public void printstatement() { System.out.println(Employee:  + name +  with salary:  + salary); Κληρονομικότητα Η κληρονομικότητα (inheritance) αποτελεί έναν από τους χαρακτηριστικότερους μηχανισμούς των αντικειμενοστρεφών γλωσσών προγραμματισμού. Επιτρέπει την δημιουργία μιας νέας κλάσης απορροφώντας

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram

Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram Διάγραμμα Κλάσεων Class Diagram Γενικά Ορίζει τις κλάσεις αντικειμένων σε ένα σύστημα, τις μεθόδους και τις συναρτήσεις τους, και τις συσχετίσεις μεταξύ των κλάσεων. Περιγράφουν την δομή και συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Παραδείγματος. Σκοπός του Παραδείγματος. Περίπτωση Χρήσης και Σενάρια. Σύντομο Παράδειγμα μιας συνοπτικής μεθοδολογίας ανάπτυξης

Περιγραφή Παραδείγματος. Σκοπός του Παραδείγματος. Περίπτωση Χρήσης και Σενάρια. Σύντομο Παράδειγμα μιας συνοπτικής μεθοδολογίας ανάπτυξης Περιγραφή Παραδείγματος Σύντομο Παράδειγμα μιας συνοπτικής μεθοδολογίας ανάπτυξης Κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο Ουπάλληλοςδίνειταστοιχείατουπελάτητο δωμάτιο(μονό, διπλό κλπ) και την περίοδο. Τοσύστημαβρίσκειτοδωμάτιοκαικάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σύνθεση αντικειμένων Παράδειγμα: Τμήμα πανεπιστημίου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σύνθεση αντικειμένων Παράδειγμα: Τμήμα πανεπιστημίου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύνθεση αντικειμένων Παράδειγμα: Τμήμα πανεπιστημίου Μεγάλο παράδειγμα Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα λογισμικό για ένα τμήμα πανεπιστημίου. Το τμήμα έχει 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άσκηση 1 Διαχείριση τηλεφωνικού καταλόγου Να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης που να παριστάνει τις δυνατότητες που προσφέρει ένα σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΛΑΣΕΩΝ (Class relationships)

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΛΑΣΕΩΝ (Class relationships) ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΛΑΣΕΩΝ (Class relationships) Σκοπός Σκοπός των συσχετίσεων είναι να αναπαριστούν την αλληλεπίδραση μεταξύ των κλάσεων και των αντικειμένων. Απεικονίζονται διαγραμματικά με μία γραμμή μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java III

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java III ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εισαγωγή στη Java III Το if-else statement Το if-else statement δουλεύει καλά όταν στο condition θέλουμε να περιγράψουμε μια επιλογή με δύο πιθανά ενδεχόμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η μέθοδος main(), εμφάνιση μηνυμάτων, Java προγράμματα που εκτελούν αριθμητικές πράξεις Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008 Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια 2 Ορισμός Κλάσεων Σύνταξη κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι Ένας αυτόματος εκδότης εισιτηρίων είναι μια μηχανή που δέχεται χρήματα και εκδίδει ένα εισιτήριο. Εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

4 Συλλογές Αντικειμένων

4 Συλλογές Αντικειμένων 4 Συλλογές Αντικειμένων Πώς χειριζόμαστε αντικείμενα σε ομάδες με επανάληψη Η Απαίτηση Συλλογών Αντικειμένων Πολλές εφαρμογές χρειάζονται πλήθος αντικειμένων: Κατάλογος βιβλίων Φοιτητολόγιο Πελατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγ/μό Η/Υ

Εισαγωγή στον Προγ/μό Η/Υ Εισαγωγή στον Προγ/μό Η/Υ Ενότητα 7 2ο μέρος: Επιπλέον έννοιες σχετικά με αντικείμενα Διδάσκων: Μιχάλης Τίτσιας Περιεχόμενα Τι μπορεί να περιέχει μια τάξη Μέθοδοι τάξης και σταθερές τάξης Πολυμορφισμός

Διαβάστε περισσότερα

Generics και ArrayLists

Generics και ArrayLists ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr Generics και ArrayLists Προσοχή!!! Να εκτελεστούν πρώτα όλες οι ασκήσεις τις Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα HelloWorld.java. HelloWorld. Κλάσεις και Αντικείμενα (2) Ορισμός μιας Κλάσης (1) Παύλος Εφραιμίδης pefraimi ee.duth.

Το πρόγραμμα HelloWorld.java. HelloWorld. Κλάσεις και Αντικείμενα (2) Ορισμός μιας Κλάσης (1) Παύλος Εφραιμίδης pefraimi <at> ee.duth. Το πρόγραμμα HelloWorld.java Σχόλια στη Java HelloWorld Παύλος Εφραιμίδης pefraimi ee.duth.gr Java Το πρόγραμμα HelloWorld 1 Java Το πρόγραμμα HelloWorld 2 Σχόλια στη Java ΗγλώσσαJava υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ Αναγνώριση Χειριστών Πρωτεύοντες Χειριστές Πελάτης Διαχειριστής Δευτερεύοντες Χειριστές Γραφείο Ενοικίασης Αυτοκινήτων Ξενοδοχειακός Πράκτορας Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Χειμερινό Εξάμηνο (6ο) Διδάσκων: Κων/νος Στεργίου 6/4/2014 Σύστημα Κράτησης Αεροπορικών Θέσεων Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX

Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX Αλέξανδρος Ν. Χατζηγεωργίου Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX Διαχείριση Παραγγελιών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θεματική Ενότητα ΠΛΗ 24 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Εκφώνηση της εργασίας 3 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ Ομαδική Εργασία Εφαρμογή Super Market Η ομαδική εργασία αποτελεί συνέχεια της 2 ης άσκησης της 2 ης εργασίας και έχει στόχο τη δημιουργία ενός γραφικού περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εξεταζόµενου Αριθµός Απάντησης Βαθµολογία. Σύνολο (Θέµα 4 ο )

Στοιχεία εξεταζόµενου Αριθµός Απάντησης Βαθµολογία. Σύνολο (Θέµα 4 ο ) Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό των Υπολογιστών Καθηγητής Ι. Κάβουρας Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2004 Τετάρτη 10/3/2004, ώρα 8.00 Στοιχεία εξεταζόµενου

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 5. Ημερομηνία: 01/12/2006 Θεματική Ενότητα: Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς Θέμα: Διαγράμματα αλληλεπίδρασης και καταστάσεων

Φροντιστήριο 5. Ημερομηνία: 01/12/2006 Θεματική Ενότητα: Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς Θέμα: Διαγράμματα αλληλεπίδρασης και καταστάσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006 ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Φροντιστήριο 5 Ημερομηνία: 01/12/2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση Χρήσης Use case

Περίπτωση Χρήσης Use case Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2007 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Use Cases & Use Case Diagrams Περίπτωση Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ Τελικές εξετάσεις 3 Ιανουαρίου 27 Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες (2:-5:) ΘΕΜΑ ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπτώσεις χρήσης

Οι περιπτώσεις χρήσης 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Οι περιπτώσεις χρήσης ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης Τα διαγράµµατα των περιπτώσεων χρήσης Λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 (10/7/2015) ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α 1. (3.5 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 11

Περιεχόμενα. Πρόλογος 11 Περιεχόμενα Πρόλογος 11 1 Εισαγωγή 19 1.1 Πριν από την ανάγνωση αυτού του βιβλίου 20 1.2 Μια θεώρηση του υπολογιστή 22 1.3 Εφαρμογές και μικροεφαρμογές Java 24 1.4 JavaScript και JSP 26 1.5 Η δομή του

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 6: Αφαιρετικότητα, Βιβλιοθήκες Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Αφαιρετικότητα -Βιβλιοθήκες (packages) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ233 Βιβλιοθήκες και Προσδιοριστές Πρόσβασης στην JAVA

ΕΠΛ233 Βιβλιοθήκες και Προσδιοριστές Πρόσβασης στην JAVA Βιβλιοθήκες και Προσδιοριστές Πρόσβασης στην JAVA 2 «Μονάδα Μετάφρασης» 2 «Μονάδα Μετάφρασης» Όταν δημιουργείται ένα αρχείο πηγαίου κώδικα στην Java, το αρχείο καλείται µονάδα µετάφρασης (compilation unit)

Διαβάστε περισσότερα

API: Applications Programming Interface

API: Applications Programming Interface ÒØ Ñ ÒÓ ØÖ ÔÖÓ» Ñ ÒØ Ñ ÒÓ ØÖ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø Ñ ½ Ö Ø Ò Ô Ö Ø ÒØ Ñ ÒÛÒ ÒÒÓ ôòøóù ÔÖ Ñ Ø Ó ÑÓÙ Ì ÔÓ ÓÑ ÒÛÒ Ì µ (i) ÒÓÐÓØ ÑôÒ (ii)ôö Ü º Ð ØÖ Ò Ò ÖÛÔÓ ØÖ ÔÐ Ò Ø Ó Ó Ù Ø Ñ Ø ººº ½ºÈÖÛØ ÓÒØ Ø ÔÓ int double char

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ RATIONAL ROSE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ RATIONAL ROSE ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ RATIONAL ROSE Το path που ακολουθούμε για να ανοίξουμε το εργαλείο είναι: Start All Programs Lab Programs Rational Software Rational Rose Enterprise Edition 1 ο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείµενα. ηµιουργία και χρησιµοποίηση αντικειµένων. ηµιουργία αντικειµένων

Αντικείµενα. ηµιουργία και χρησιµοποίηση αντικειµένων. ηµιουργία αντικειµένων Αντικείµενα ηµιουργία και χρησιµοποίηση αντικειµένων ηµιουργία αντικειµένων Για να δηµιουργήσω ένα νέο αντικείµενο χρησιµοποιώ τον τελεστή new µε τοόνοµατηςκλάσηςαπότηνοποίαθέλωναδηµιουργήσωένααντικείµενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές) Βρείτε τα λάθη Στο πρόγραμμα στην επόμενη διαφάνεια υπάρχουν διάφορα λάθη Ποια είναι? public abstract

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 15: Αναδρομή (Recursion) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 15: Αναδρομή (Recursion) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 15: Αναδρομή (Recursion) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Η έννοια της αναδρομής Μη αναδρομικός / Αναδρομικός Ορισμός Συναρτήσεων Παραδείγματα Ανάδρομης Αφαίρεση της Αναδρομής

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Κλάσεις και Αντικείμενα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Κλάσεις και Αντικείμενα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Κλάσεις και Αντικείμενα Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Κλάσεις Η γενική μορφή μιας κλάσης είναι η εξής: class class-name { private data and

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και αντικείμενα στην Java Strings Πίνακες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και αντικείμενα στην Java Strings Πίνακες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κλάσεις και αντικείμενα στην Java Strings Πίνακες ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Κλάση Μια κλάση είναι μία αφηρημένη περιγραφή αντικειμένων με κοινά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Web Agents Handout Manual

Web Agents Handout Manual Web Agents Handout Manual Είσοδος Χρήστη Γενικά Πληκτρολογώντας το url www.aegeanair.com του website της Aegean Airlines και έχοντας επιλέξει την ενότητα «e-ticket για ταξιδιωτικά γραφεία», εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων κλάσης (2 ο Μέρος)

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων κλάσης (2 ο Μέρος) Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων κλάσης (2 ο Μέρος) η Άσκηση Δημιουργείστε το διάγραμμα κλάσης από την παρακάτω περιγραφή: «Η εταιρία GoodsForAll δραστηριοποιείται στη διανομή αγαθών και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. Άσκηση 1 Εφαρµογή Web

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. Άσκηση 1 Εφαρµογή Web ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση 1 Εφαρµογή Web Α) Τα παραπάνω διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης ικανοποιούν τις απαιτήσεις του συστήµατος ως εξής: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ Μόνο οι φοιτητές του συγκεκριµένου

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 16-17: Πολυμορφισμός (Polymorphism) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 16-17: Πολυμορφισμός (Polymorphism) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 16-17: Πολυμορφισμός (Polymorphism) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: -Υπερφόρτωση (Overloading), Μεθόδων (Method Overloading), Τελεστών (Operator Overloading (C++, C#))

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εξαιρέσεις Εξαιρέσεις Στα προγράμματα μας θα πρέπει να μπορούμε να χειριστούμε περιπτώσεις που το πρόγραμμα δεν εξελίσσεται όπως το είχαμε προβλέψει Π.χ., κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Αναζήτησης στον Ελληνικό Γεωγραφικό Χώρο

Εφαρμογή Αναζήτησης στον Ελληνικό Γεωγραφικό Χώρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εφαρμογή Αναζήτησης στον Ελληνικό Γεωγραφικό Χώρο Καβάλα 2012 Σπουδαστής : Λιάνος Άγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή Στο εργαστήριο αυτό θα μάθουμε για τη χρήση συναρτήσεων με σκοπό την κατασκευή αυτόνομων τμημάτων προγραμμάτων που υλοποιούν μία συγκεκριμένη διαδικασία, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Benzina που θα εγκατασταθεί είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Κάνοντας διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

HY-252 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός. Χειμερινό Εξάμηνο 2012 Διδάσκων: Χριστοφίδης Βασίλης. Ημερομηνία Παράδοσης: 16/11/2012

HY-252 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός. Χειμερινό Εξάμηνο 2012 Διδάσκων: Χριστοφίδης Βασίλης. Ημερομηνία Παράδοσης: 16/11/2012 HY-252 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Χειμερινό Εξάμηνο 2012 Διδάσκων: Χριστοφίδης Βασίλης 2 η Σειρά Ασκήσεων Ημερομηνία Παράδοσης: 16/11/2012 Παρακάτω σας δίνονται οι ορισμοί τεσσάρων διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα (Objects) στην Java. Αντικείμενα στη Java. Δημιουργία Αντικειμένων. Δηλώσεις Μεταβλητών (2) Ο τελεστής new (1)

Αντικείμενα (Objects) στην Java. Αντικείμενα στη Java. Δημιουργία Αντικειμένων. Δηλώσεις Μεταβλητών (2) Ο τελεστής new (1) Αντικείμενα (Objects) στην Java Αντικείμενα στη Java Παύλος Εφραιμίδης Ένα πρόγραμμα Java κατά την εκτέλεσή του δημιουργεί αντικείμενα τα αντικείμενα αλληλεπιδρούν, στέλνοντας μηνύματα το ένα στο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3 2 Στοίβα (Stack) 5 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ii Πληροφορίες Εργαστηρίου Σκοπός του εργαστηρίου Το εργαστήριο οµές εδοµένων αποσκοπεί στην εφαρµογή των τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός ΙΙ Java 2

Προγραµµατισµός ΙΙ Java 2 Προγραµµατισµός ΙΙ Java 2 Προχωρηµένα Θέµατα Πακέτα Τις κλάσεις που κατασκευάζουµε µπορούµε να τις οργανώνουµε σε πακέτα εν «κουβαλάµε» µια-µια τις κλάσεις που επιθυµούµε αλλά ένα συµπαγές αρχείο, το πακέτο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : Πληροφορική Κατεύθυνσης ΤΑΞΗ : Β Αρ. σελίδων : 11 Ηµεροµηνία : 10/6/2008 Ώρα Έναρξης : 7:45 π.µ ιάρκεια : 2 ώρες Ονοµατεπώνυµο :...Τµήµα : Αριθµός :...Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κρατήσεων Γηπέδων Αντισφαίρισης

Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κρατήσεων Γηπέδων Αντισφαίρισης Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κρατήσεων Γηπέδων Αντισφαίρισης Οδηγός Χρήσης ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Έκδοση 1.0 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...3 Διαδικασία Εγγραφής...3 Εισαγωγή στο Σύστημα (Login)...3 Κύρια Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

Περι-γράφοντας... κλωνάρια

Περι-γράφοντας... κλωνάρια Όνομα(τα): Όνομα Η/Υ: Σ Τμήμα: Ημερομηνία: Περι-γράφοντας... κλωνάρια Ξεκινήστε το Χώρο ραστηριοτήτων, επιλέξτε τη θεματική ενότητα: ΘΕ03: Απλή επιλογή και επιλέξτε την πρώτη δραστηριότητα (Περι-γράφοντας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ Καλώς ήρθατε στην on-line εφαρμογή του portal www.eeki.gr. Από εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε την προβολή της επιχείρησης σας, με κείμενα φωτογραφίες και τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από http://www.minoiki.com.gr/shop/cms.php?id_cms=7 Σελίδα 1 Αναβάθμιση 22-04-2013 Ver 2.0.1.86 1. Αντικατάσταση λειτουργίας πλήκτρου (Num Pad) με «Νέο Πελάτη»

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα

Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA (1) Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα πρόγραµµα. Αιτία Η δυνατότητα αποµόνωσης (ή αυτονόµησης) κάποιων

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013 Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Λύστε στο Visual Basic Express 2010 τις παρακάτω ασκήσεις: 1. Να δημιουργήσετε ένα νέο Project του είδους Console

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση P.O.S Η διαχείριση P.O.S µηχανών Online, σας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσετε τους Η/Υ στους οποίους πραγµατοποιείτε τις κινήσεις λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως της υπηρεσίας Alpha e-statements

Οδηγίες χρήσεως της υπηρεσίας Alpha e-statements Οδηγίες χρήσεως της υπηρεσίας Alpha e-statements 1. Ηείσοδοςστηνυπηρεσίαμπορείναπραγματοποιηθεί μέσω του portal τωνκαρτώντηςτραπέζης www.alpha.gr/cards ήαπευθείαςαπότοintranet. Αναζητήστε τη σχετική σηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης. ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ Το Ιατρικό Εξιτήριο ουσιαστικά είναι εντολή ιατρού για έξοδο του ασθενή από το τμήμα νοσηλείας, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει είναι : Ημερομηνία εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

(Απλή) Κληρονομικότητα

(Απλή) Κληρονομικότητα Πολλαπλή κληρονομικότητα, υςχετίςεισ μεταξύ κλάςεων ΟΝΣΟΚΕΝΣΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡ/ΜΟ C++ Μ. Ρήγκου (rigou@ceid.upatras.gr) (Απλή) Κληρονομικότητα Student + calctuition(): double GraduateStudent + calctuition(): double

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP.

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP. Εργαστήριο #5 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Θα πρέπει να ξέρετε να εισάγετε ένα βασικό πρόγραμμα PHP μέσα σε μια ιστοσελίδα, τη χρήση της echo και τον χειρισμό απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός JAVA. ρ Γεώργιος Μαυροµµάτης Πειραιάς 2004

Προγραµµατισµός JAVA. ρ Γεώργιος Μαυροµµάτης Πειραιάς 2004 Προγραµµατισµός JAVA ρ Γεώργιος Μαυροµµάτης Πειραιάς 2004 Αλγόριθµος Ένας Αλγόριθµος είναι µία καλά ορισµένη υπολογιστική διαδικασία που δέχεται κάποιες τιµές σαν είσοδο και παράγει κάποιες τιµές σαν έξοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο. Μονάδες 10. Β. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Όσο Ι < 10 επανάλαβε Εμφάνισε Ι Ι Ι + 3 Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1ο. Μονάδες 10. Β. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Όσο Ι < 10 επανάλαβε Εμφάνισε Ι Ι Ι + 3 Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win POS Sync Merge Replication

PRISMA Win POS Sync Merge Replication ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθμίσεων Συγχρονισμού PRISMA Win POS Sync Merge Replication Η διαδικασία του συγχρονισμού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το Back Office. Βασική προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός. Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός. Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - 4 ΘΕΜΑΤΑ: Κλάσεις Αντικείμενα Δομητές/Κατασκευαστές - Μέθοδοι - Παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα, 15 Δεκεμβρίου 2006 Αγαπητοί φοιτητές, στη συνέχεια θα συνοψίσω το περιεχόμενο της δεύτερης φετινής ΟΣΣ, η οποία διεξήχθη την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου με παρόντες τους 12 από τους 22+1 φοιτητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΘΕΜΑ Α Α1. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα. 1. Αν το ποσό των αγορών(ποσο_αγορων) ενός πελάτη είναι μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Απλά Προγράμματα Βήματα: 1. Καθορισμός παράστασης δεδομένων στη μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Οι Βασικοί κανόνες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ. Σεπτέμβριος 2015. Copyright 2010-2015 - Sunsoft Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ. Σεπτέμβριος 2015. Copyright 2010-2015 - Sunsoft Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ Σεπτέμβριος 2015 Copyright 2010-2015 - Sunsoft Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ BACK-UP ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ! ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή. Χειμερινό Εξάμηνο 2001

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή. Χειμερινό Εξάμηνο 2001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Ανάλυση προβλήματος Η σωστή αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

(Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη)

(Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο? Ανάλυση αντικειμένων Πραγματικά αντικείμενα Καταστάσεις Συμπεριφορές Αντικείμενα στον προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο Ενότητες Α και Β. ΕΝΟΤΗΤΑ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα