ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ί.t.<ρ. 37 ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΟΡΓ ΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Δημήτρης Κρυστάλλης Α.Μ.:95 Επιβλέπων καθηγητής: Μιχάλης Κονιόρδος... ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ \, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ., 1 1 Αθήνα2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨ Ι... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ lστορικη ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙ ΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕ Ι Α ΣΤΗ Ν ΕΛΛΑΔΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΙ'ΗΣΕΩΝ... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΒΣ Η Δ Ι ΑΔ ΙΚΛΣ ΙΑ ΤΗΣ ΟΙ'ΓΑΝΩΣΗΣ Ι ΟΡΓΑΝΩΤ Ι ΚΗ ΔΟΜΗ ΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜ Η ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕ ΙΟΥ ΤΛ ΣΊΌΙΧΕ Ι Α ΜΙΛΣ ΟΙ'ΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3: FRONT OFFICE-YΠOΔOXH-RECEPTION ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑ Ι ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΙ'ΕΣΙΑΣ Υ ΠΟΔΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π ΕΡ ΙΓΡΛΦΕΣ ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΟΡΟ Ι Α Π ΑΙ'ΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕ ΙΣ ΠΙ'ΟΣΩΠ Ι ΚΟΥ ΥΠ ΗΙ'ΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΆΛΛΕΣ ΑΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧ ΗΣ ΣΤΟΧΟ Ι ΚΑ Ι ΣΤΙ'ΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΠΕΡΛΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΦΩΝ (HOUSEKEEPING) Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ <Ι>/ΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑ Ι ΤΟΥ UOUSEKEEPING ΑΠΟΣΤΟΑtΙ ΤΟΥ ΤΜ Η ΜΑΤΟΣ Η ΣΥΝΘΕΣΗ τον ΠΡΟΣΩΠ Ι ΚΟΥ ΤΟΥ HOUSEΚEEP I NG Πι ομηθει ΕΣ Υ ΑΙΚΩΝ ΟΙ'ΟΦΩΝ llι'ομηθε ΙΑ ΑΝΑΑΩΣ Ι ΜΩΝ Υ ΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΙ'ΑΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ XAf'AKTH l' IΣTIKA ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α ΥΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΙ'ΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ Ι Σ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ Βασικές εστιατορικές μονάδες ΧΩ Ι'ΟΣ ΚΑ Ι Π Ι'ΟΣΩΠ Ι ΚΟ ΕΣΤΙΛΤΟΡΙΩΝ ΤΟ ΕΣΤ Ι ΑΤΟΡΙΛΚΟ ΜΑΙ'ΚΕΤ Ι Ν ΓΚ ΜΕΣΛ ΠΙ'ΟΩΘΗΣΙ Ι Σ ΤΩΝ ΠΩΛΗ ΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡ Ι ΟΥ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΙ'ΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ F & ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: KOYZJNA ΈΝΝΟΙΑ ΚΑ Ι ΧΑl'ΑΚΤΗΡ Ι ΣΤΙΚΑ ΤΟ ΜΑΓΕ Ι Ι'ΕΙΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕ Ι ΟΥ ΧΩrοι ΜΛΓΕ Ι ΡειοΥ ΧΩΙ ΟΤΑΞ Ι ΚΗ Οf'ΓΑΝΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΕ Ι ΟΥ το ΕΜΨΥΧΟ Δ ΥΝΑΜ Ι ΚΟ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙ ΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: MJIAP ΤΟ ΜΙ1ΑΙ' ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕ ΙΑΚΩΝ ΜΠΑ(' Ο ι ΧΩ Ι'Ο Ι ΤΟΥ ΜΠΑΡ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠ Ι ΚΟ ΤΟΥ ΜΠΑΡ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΑΗ ΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΠΑΡ

3 ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ 8: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜ ΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηι>ΟΣΩΠΙ ΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π ΡΟΜΗΘΕ Ι ΩΝ ΠΑJ'ΑΛΑΠΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Διαδικασία παραλαβής ΑΠΟΓΙ'ΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΈΛΕΓΧΟΣ ΦΟ Ι'Ε ΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΞΕΝ ΟΔΟΧΕ Ι ΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜ ΗΜΑ ΔΙΑΧΕ Ι Ρ ΙΣΤ Ι ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΈΑΕΓΧΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΩΜΑΤJ ΩΝ Δ ΙΑΧΕJ Ρ ΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑ Ι ΜΠΑΡ S 'ΕΛΕ ΓΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ F&B ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑ Ι ΛΞΙ ΑΣ Π ΡΟΜΗΘΕ Ι ΩΝ ΠΟΛ ΙΤ ΙΚ Η ΤΟΥ ΤΜ Η ΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ J 0. J [ΣΤΟΡ Ι Α ΊΌΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΙ-Ι ΡΗΣΗ Σ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΛ ΤΟΣ ΣΥΝΗΙ ΡΗ ΣΗΣ ΑΝΤΙΚ Ε Ι Μ ΕΝΟ ΤΜ Η ΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗ ΡΗΣΗΣ ΤΜ Η ΜΑ ΑΣΦΛΛΕΙΑΣ ΚΕ(J>ΑΛΑΙΟ J1 : ΛΟΓΙΣΤΗΡ ΙΟ J ΕΝ ΝΟ Ι ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓ Ι.ΣΗ Δ ΙΑΚ Ι' ΙΣΕ ΙΣ ΤΗ Σ ΛΟ ΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜ Η ΜΑΤΟΣ J 1.4 Μ 1ΣΘΟΔΟΣ ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΈΝΝΟΙΑ ΚΑ Ι Ο Ι' Ι ΣΜΟΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τ Ι Ι Σ ΕΠΙΚΟ ΙΝΩΝ Ι ΑΣ ΕΠΙΚΟ Ι ΝΩΝ ΙΛ ΤΜ Η ΜΑΤΩΝ ΚΑ Ι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟ8ΑΗ ΜΑ1Ά ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΣ ΕΜΠΟΔ Ι Α ΣΤΗ Δ J ΑΔ Ι ΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙ ΚΟ Ι ΝΩΝ Ι ΑΣ ΣΥΝΊΌΝ ΙΣΜΟΣ ΚΑ Ι ΣΥΝ ΕΡΓΑΣJ Α Μ ΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΜ fι ΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕ Ι ΟΥ Ε Π ΙΛΟΓΟΣ Β ΙΒΛ ΙΟΓΡΑΦ ΙΑ

4 Πε ρίληψη Η προσέγγιση της δραστηριότητας της οργάνωσης των τμημάτων ενός ξενοδοχείου, μας δίνε ι τη δυνατότητα να αναλύσουμε τις διάφορες παραμέτρους που συνδέονται με αυτή και να καταγραφούν οι τρόποι με τους οποίους μπορ εί να αποβεί πιο αποτελεσματική για ένα ξενοδοχείο. Η οργάνωση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά ένα χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Τα ξενοδοχεία δεν μπορούν παρά να ακολουθήσουν τις διαδικασίες της οργάνωσης στηριζόμενα στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία αλλά και στην εξέλιξη των επιστημών. Η οργανωτική δομή, όπως περιγράφεται στην εργασία αυτή, βοηθάει στην κατανόηση από μέρους των εργαζομένων, των καθηκόντων και των ρόλων τους στα πλαίσια μιας επιχείρησης. Εξετάζονται τα τμήματα του ξενοδοχείου αναλυτικά σε σχέση με την οργάνωση και λειτουργία τους, οι αρμοδιότητές τους, η στελέχωσή τους και γενικότερα η αποστολή τους στην πορεία των εργασιών ενός ξενοδοχείου. Η υπηρεσία υποδοχής, το τμήμα ορόφων, τα επισιτιστικά τμήματα (εστιατόριο, μπαρ, κουζίνα), το τμήμα προμηθειών, το τμήμα συντήρησης και το λογιστήριο αποτελούν τον σκελετό ενός τυπικού ξενοδοχείου πόλεως. Η μεταξύ τους επικοινωνία και η σημασία της στην αποδοτικότητα της επιχείρησης είναι το τελευταίο κομμάτι που εξετάζεται σε αυτή τη μελέτη που εκπονείται στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας για το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά. Summary T11e approach concerning the process of how the different hotel departments are organized, gives us the opportunity to analyze the different parameters connected as well as record the modes to effectively organίze a lιote l, which is not the 1nail priority, but the means to achieve its main goal as a business. Hotels are bound to follow the process of being organized with the use of the potentialities of technology and tl1e adνancement of different sciences. The organizational pattem, which is described in this project, contι-ibutes to the stuff s fully comprehension of their duties, ro.les and responsibilities as part of the framework of a busίness of this kind. Eνery department is meticulously inspected and surveyed regarding its organization and functίon, its stuff as well as the responsibilities and the delegated duties since they are all parts of the operational process of a hotel. The front αffice department, the housekeepίng department, the F&B department (restaurant, bar, kitcl1en), the depaιiment of supplies, the maίntenance department and the accounting departιηent are all essential parts of the frame of a typical cίty hotel. The communication among the aforementioned departments and i.ts significance regarding the efficiency of a hotel business is the final part assayed and presented ίη this study as a bachelor project for the Tourism Department of ΤΕΙ Pίraeus. 4

5 Ε ισαγωγή Η οργανωμένη φιλοξενία ατόμων είναι μια αρκετά σύνθετη λειτουργία η οποία απαιτεί άρ ιστη οργάνωση. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν μια πολύ συγκεκριμένη πρόκληση: Να δημιουργήσουν τους κατάλληλους χώρους και να προσφέρουν τις απαραίτητες υπηρεσίες, δημιουργώντας ένα οικείο περιβάλλον για τα άτομα που φιλοξενούν. Π ροκειμένου να ανταπεξέλθουν τα ξενοδοχεία στο παραπάνω, απαιτείται άριστη γνώση του αντικειμένου ώστε αφενός κάθε πελάτης να απολαμβάνει την απόλυτη ικανοποίηση και αφετέρου να επιτυγχάνονται οι οικονομικοί στόχοι που έχε ι θέσει η επ ιχείρηση. Λαμβάνοντας υπόψη τους ιδιαίτερους αυτούς καιρούς που διανύουμε, τη πολυμορφικότητα του αντικειμένου και το ευπαθές προϊόν της αγοράς, τα ξενοδοχεία πρέπε ι να προσαρμοστούν ακόμα πιο άμεσα στις ανάγκες της αγοράς και να οργανωθούν με τον καλύτερο τρόπο για να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών. Η τεχνολογία και οι τεχνογνωσία είναι πλέον όπλο στα χέρια των ξενοδοχε ιακών επιχειρήσεων και με την βοήθε ια της συντονισμένης προσπάθειας και της σωστής οργάνωσης το αποτέλεσμα είναι η ορθή λε ιτουργία του ξενοδοχείου και η ικανοποίηση του επισκέπτη. Το εγχείρημα της σωστής λε ιτουργ ίας μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης δεν είνα ι μια απλή υπόθεση όπως φαίνετα ι. Αρκετές είναι οι δυσκολίες που συναντώνται στην πορεία, ο ι οποίες όμως εύκολα μπορούν να ξεπεραστούν αν υπάρχουν σωστές οργανωτικές και επικοινων ιακές βάσεις. Στην παρακάτω εργασία θα γίνει η παρουσίαση των βασικών τιμημάτων ενός ξενοδοχείου πόλεως, πώς αυτά επικοινωνούν μεταξύ τους και τι είδους οργάνωση χρειάζεται έτσι ώστε να παρέχουν στους πελάτες τους άριστη φιλοξενία και απόλυτη εξυπηρέτηση. 5

6 Κεφάλαιο 1 : Ο Κλάδος των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 1.1 Ιστορική προσέγγ ιση Η ιστορία των ξενοδοχείων έχει την ηλικία που έχει και ο ανθρώπ ινος πολιτισμός. Από την εποχή του Ξένιου Δία, των αρχαίων Ελλήνων ή των Ρωμαϊκών "ασύλων" ως τη σημερινή εποχή των υπερπολυτελών-πολυώροφων μονάδων, των αλυσίδων και του πλαστικού χρήματος, η εξέλιξη της ξενοδοχειακής μονάδας δεν είναι ούτε γρήγορη ούτε συνεχής. Κι αυτό γιατί η ανάπτυξη των μέσων και συστημάτων παραγωγής - παροχής των υπηρεσιών φιλοξενίας και οργάνωσης των μονάδων παροχής τέτοιων υπηρεσιών απαίτησε πολύ χρόνο, ενώ κοινωνικά φαινόμενα, όπως πόλεμοι και επαναστάσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, αναχαίτισαν για πολλά χρόνια την ανάπτυξή τους. Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις φάσεις στην αντιμετώπιση της φιλοξενίας από τους αρχαίους πολιτισμούς. Η πρώτη φάση συνδέεται με την εποχή που ο ξένος ήταν ένα σπάνιο φαινόμενο. Έτσι, όταν ένας επισκέπτης έφτανε σε κατοικημένη περιοχή, όλοι επιζητούσαν την παρέα του, η οποία έδινε κοινων ική αίγλη. Ταυτόχρονα όμως οι ντόπιοι έπαιρναν από τον ξένο πληροφορίες σχετικά με στρατιωτικά, πολιτιστικά, και τεχνικά θέματα, οι οποίες είχαν σημαντική αξία. Έτσι, στις πολιτισμένες κοινωνίες, ο ξένος ήταν περιζήτητος και οι κάτοικοι της εκάστοτε περιοχής μάχονταν για να τον φιλοξενήσουν. Με το πέρασμα των χρόνων, περνάμε στην δεύτερη φάση, όπου ο αριθμός των ξένων μεγάλωνε και η αύξηση της προσφοράς μείωνε την ζήτηση. Όταν οι ξένοι έγιναν πολλοί, μειώθηκε το ενδιαφέρον για αυτούς και ταυτόχρονα οι πληροφορίες που μετέφεραν ήταν ήδη γνωστές από προηγούμενους επισκέπτες. Τότε χρειάστηκε η μεσολάβηση της πολιτείας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα καταλύματος των ξένων. Στην τρίτη φάση, όταν πλέον οι ξένοι έγιναν πολλοί σε αριθμό, έπρεπε να πληρώσουν για να εξασφαλίσουν κάποιο κατάλυμα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία άρχισαν την λειτουργιά τους τα ξενοδοχεία. Στις μέρες μας οι τουρίστες κινούνται κατά εκατομμύρια κάθε χρόνο. Ο τουρισμός αποτελεί κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, τόσο για τις χώρες που δέχονται τουρισμό, όσο και για τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι τουρίστες. 6

7 1.2 Εννοιολογική προσέγγιση των ξενοδοχείων Τα ξενοδοχεία είνα ι οικονομικές μονάδες οι οποίες πωλούν φιλοξενία. Νομοθετικά τα ξενοδοχεία ορίζονται ως επιχειρήσε ις που λειτουργούν μέσα ή έξω από πόλεις και προσφέρουν κατάλυμα με ή χωρίς διατροφή. Τα ξενοδοχεία ενοικιάζουν καταλύματα και κατά περίπτωση διατηρούν σε λειτουργία εστιατόρια, μπαρ και διάφορα συμπληρωματικά προϊόντα σχετικά με τις ανάγκες των φ ιλοξενούμενων. Τα ξενοδοχεία λειτουργούν είτε ως ανεξάρτητες μονάδες, είτε ως αλυσίδες οι οποίες έχουν υπό τον έλεγχό τους ένα σύνολο ξενοδοχείων που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές. Σε αυτές τις επιχειρήσε ις υπάρχει ένα κοινό σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας και συνήθως προσφέρουν όμοιο ποιοτικά επίπεδο υπηρεσιών στα ξενοδοχεία τους. Οι τουριστικές εγκαταστάσεις διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το είδος, την έκταση και το επίπεδο του συνδυασμού αγαθών - υπηρεσιών που προσφέρουν, αλλά κι ακόμη ανάλογα με το είδος του πελάτη που εξυπηρετούν, τον τύπο ιδιοκτησίας ή και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία λειτουργούν. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα μελετήσουμε ένα "τυπικό", σύμφωνα με τις διακρίσεις του Ελλην ικού Οργανισμού Τουρισμού, ξενοδοχείο Α' κατηγορίας που περιλαμβάνει υποδοχή, διοίκηση, κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, εστίασης, αναψυχής πελατών και χώρους διανυκτέρευσης (τουλάχιστον δέκα υπνοδωμάτια) απλά ή με ιδιαίτερα λουτρά και βοηθητικούς χώρους. Το εν λόγω ξενοδοχείο που θα μας απασχολήσει στην συνέχεια, είναι αστικό και βρίσκεται, σύμφωνα με την διάκριση τους σε αστικά και παραθεριστικά, μέσα σε πόλη ή ο ικισμό, στο διοικητικό ή εμπορικό κέντρο, κοντά σε αεροδρόμιο ή λιμάνι ή σταθμό υπεραστικό)v λεωφορείων ή σιδηροδρομικό σταθμό ή κοντά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ. Επίσης, είνα ι συνεχούς λειτουργίας, έχε ι στεγασμένους χώρους κυκλοφορίας, κλειστούς χώρους εστίασης και υποδοχής, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και πλήρες εστιατόριο. 1.3 Τα ξενοδοχεία στην Ελλάδ α Σχετικά με την εξέλιξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας στην Ελλάδα, το αίσθημα της φιλοξενίας ήταν εξαιρετικά αναπτυγμένο στους αρχαίους Έλληνες. Ο ξένος που ζητούσε φιλοξενία θεωρούνταν ιερό πρόσωπο και προστατευόταν από τους θεούς. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν λογάριαζαν περιποιήσεις και έξοδα σπίτια τους στο υπερώων ήταν ειδικά διαρρυθμισμένα ώστε σε ειδικά δωμάτια, καλούμενα "γεισιποδίσματα'', να μπορούν να δεχτούν και να φιλοξενήσουν ξένους. Στον ξένο δε, που αναχωρούσε, του προσέφεραν δώρα. Τα ξενοδοχεία κάνουν την εμφάνισή τους στην Ελλάδα με την ίδρυση του πρώτου στο Ναύπλιο το 1834 με την επωνυμία "Ξενοδοχείον του Λονδίνου", το οποίο φιλοξένησε τους πρώτους ξένους του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και στην συνέχεια, το 1840, λειτούργησε επίσης στο Ναύπλιο Το ξενοδοχείο ''Αφθονία". Το 1835 η Αθήνα απέκτησε το δικό της ξενοδοχείο, με το όνομα "Νέον Ξενοδοχείο" ή 'Ά lbergo Νuονο" του Ιταλού Καζάλι. Το 1878 λειτούργησε σαν ξενοδοχείο η ιστορική "Μεγάλη Βρετανία στη θέση που είναι σήμερα στο Σύνταγμα. Τη φήμη του το ξενοδοχείο όφειλε στην πολυτέλεια και στην πρωτοπορία του, αλλά και στην 7

8 μαγειρική του Στάθη Λάμψα, ιδιοκτήτη του ξενοδοχε ίου. Το l 917 λειτούργησε το 'Άτενέ Παλλάς" απέναντι από το Πολυτεχνείο, το οποίο ήταν το πρώτο κτίριο της Αθ1Ίνας που κτίστηκε με μπετόν και την ίδια εποχ~ί στο Νέο Φάληρο λειτούργησε το ξενοδοχείο "Ακταίον'', το πολυτελέστερο της εποχής με 80 δωμάτια'. Ορισμένα ξενοδοχεία της αρχής του 20ου αιώνα ήταν εντυπωσιακά νεοκλασικά κτίρια, τα οποία συγκέντρωναν την κοσμική ζωή της χώρας. Σταδιακά έγιναν πολλά ξενοδοχεία, τα οποία άρχισαν να δ ιαφημίζονται και να λειτουρύούν σε καθεστώς πλήρους ανταγωνισμού. Το 1924 υπήρχαν στην Ελλάδα 1090 ξενοδοχεία με μέσο όρο 11 δωμάτια το καθένα. Αυτό συνέβαινε, διότι τα περισσότερα ξενοδοχεία είχαν τέσσερα με πέντε δωμάτια, ενώ ήταν λίγα αυτά που είχαν πενήντα έως εκατό δωμάτια και παρείχαν αξιόλογες υπηρεσίες στους ταξιδιώτες2. Σταδιακά, με την ανάπτυξη των μεταφορικών μέσων σε συνδυασμό με την κατάκτηση του ερύατικού δικαιώματος των διακοπών, παρουσιάστηκε το φαινόμενο του μαζικού τουρισμού μα αποτέλεσμα την αύξηση των τουριστικών επιχειρήσεων. Πολλά πανδοχεία προηγούμενων εποχών μετατράπηκαν σταδιακά σε ξενοδοχεία ενώ κτίστηκαν και πολλά νέα. Αν και τα ξενοδοχεία στην χώρα μας καταστράφηκαν από τους διάφορους κατακτητές, στην εποχή μας η Ελλάδα ε ίναι μία τουριστική χώρα με αξιόλογες ξενοδοχειακές μονάδες που στο σύνολό τους ξεπερνούν τις Η σημασία των ξενοδοίειακών επιίειρήσεων Ο κλάδος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων επη ρεάζει οικονομικά και κοινωνικά όλη την χώρα. Δεδομένου ότι τα βασικά στοιχεία του τουριστικού προϊόντος είναι η μετακίνηση, η διαμονή και η διατροφή, τα ξενοδοχεία αποτελούν σημαντικότατο στοιχείο της τουριστικής υποδομής μιας χώρας, δ ιότ ι δίχως ξενοδοχεία δεν είναι δυνατή η διαμονή των τουριστών. Κατά συνέπεια, η ύπαρξη ξενοδοχείων αποτελεί προϋπόθεση γ ια την τουριστική ανάπτυξη μιας χώρας. Η ανάπτυξη εξαρτάται ποσοτικά από τον αριθμό των κλινών της ξενοδοχίας και ποιοτικά από την κατηγορία των ξενοδοχείων και από την ποιότητα του προϊόντος τους. Τα ξενοδοχεία απορροφούν μεγάλο μέρος της τοπικής πρωτογενούς παραγωγής, αλλά και είνα ι σημαντικοί πελάτες βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη άλλων κλάδων της εθνικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι διασπαρμένες στην επικράτεια, συμβάλλοντας με την λειτουργία τους στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην αποκέντρωση της εργασίας, αλλά και στη μείωση της ανερύίας. Ταυτόχρονα τα ξενοδοχεία συνε ισφέρουν στην αύξηση των πόρων της κατά περιοχή τοπικής αυτοδ ιοίκησης. Τέλος, μεγάλη ε ίναι κα ι η συμβολή τους στο πολιτιστικό κομμάτι. Στους ξενοδοχειακούς χώρους διοργανώνονται συχνά πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ συναντώνται και επικοινωνούν πολίτες από όλα τα μέρη της γης. Το ξενοδοχε ιακό γίγνεσθαι μπορεί να θεωρηθεί ένα βαρόμετρο του παγκόσμιου πολιτισμού. 1 Δ. Λαλούμης, «Διοίκηση Ξενοδοχείων- Hotel Management», Εκδ. Αθ. Σταμούλης, Αθήνα Δ. Λαλούμης, «Διοίκηση Ξενοδοχείων- Hoιel Management>>, Εκδ. Αθ. Σταμούλης, Αθήνα ο.π. 8

9 Κεφάλαιο 2: Οργάνωση τη ς Ξενοδοχειακής Επιχε ίρησης 2.1 Η διαδ ικασία της οργάνωσης Η έννοια της οργάνωσης είναι συνώνυμη με τις έννοιες διευθέτηση, διάταξη, τακτοποίηση, συστηματοποίηση. Η λέξη οργάνωση δηλώνει την καλή συνεργασία των στοιχείων που αποτελούν μια ολότητα, ένα σύστημα. Οργάνωση είναι η διάρθρωση ρόλων ενός συνόλου ατόμων που δραστηριοποιούνται για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών. Ένα ξενοδοχείο μοιάζει με ένα ζωντανό οργανισμό, του οποίου η ομαλή λειτουργία και επιβ ίωση εξαρτάται από την ομαλή λειτουργία και συνεργασία των τμημάτων που των συνθέτουν. Η οργάνωση ενός ξενοδοχείου αφορά: Στον καθορισμό συγκεκριμένων εργασιών Στην ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων σε τμήματα, που το κάθε ένα συμβάλλει στην επίτευξη των αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης Στην ανάθεση κάθε τμήματος σε ένα διοικητικό στέλεχος και στην στελέχωση των θέσεων με το κατάλληλο προσωπικό Στη δ ιαμόρφωση της οργανωτ ικής δομής των θέσεων εργασίας που προκύπτει από τη διάρθρωση των τμημάτων και στον καθορισμό των σχέσεων εξουσίας ανάμεσα στους εργαζόμενους. Στον καθορισμό ενός μηχαν ισμού ελi:γχου της αποτελεσματικότητας σχετικά με το πόσο καλά επιτυγχάνονται ο ι στόχο ι της επιχείρησης. Οι οργανισμοί παρουσιάζουν πολλά κοινά, αλλά και αρκετές διαφορές. Έτσ ι ένα ξενοδοχείο μοιάζε ι μεν με τα άλλα, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί μία μοναδικότητα. Γ ια το λόγο αυτό, το ιδανικό μοντέλο οργάνωσης διαφέρει σε κάθε ξενοδοχειακή μονάδα, ανάλογα με ένα σύνολο παραγόντων, όπως το μέγεθος, η περιοχή εγκατάσταση ς, η στρατηγική, ο χρόνος λειτουργίας κλπ. Τα ξενοδοχεία χρειάζονται καινούριες ιδέες για το πως να οργανώνουν τις δραστηριότητές τους σε σχέση με τις σημαντικές αλλαγές που συντελούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον τα τελευταία χρόν ια. Οι πρόοδο ι στην πληροφορική και τις μεταφορές, τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, την πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή, την ανερχόμενη σημασία της εξυπηρέτησης και πολλές άλλες δυνάμεις 9

10 απαιτούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να ξαναμελετήσουν το πως θα οργανώσουν την επιχειρηματική τους δραστηρ ιότητα. Τα μηχανήματα είτε μειώνουν είτε καθιστούν απλούστερο το έργο που πρέπει να γίνει από το προσωπικό του ξενοδοχείου. Αυτό έχει σαν συνέπεια την μείωση του αριθμού των ατόμων που απαιτούνται για την επίτευξη συγκεκριμένου έργου και τη μεταβολή των επιπέδων της ιεραρχικής κλίμακας. Το αυξανόμενο κόστος εργασίας μπορεί να πιέσε ι τη διοίκηση για μείωση του προσωπικού ή για καταβολή προσπάθειας ταυτόχρονης επίτευξης διαφορετικών στόχων, εντός ή και μεταξύ των τμημάτων. Τέτοιες μεταβολές συντελούν στο σπάσιμο της τυπικής οργάνωσης στα ξενοδοχεία που διοικούνται με τον παραδοσιακό τρόπο, για να γίνει πιο εύκαμπτη και προσαρμόσιμη σε μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Συμπερασματικά, η οργάνωση του ξενοδοχείου εξαρτάτα ι από πολλούς παράγοντες, οι κυριότεροι των οποίων είναι: Εύρος και τύπος προσφερόμενων υπηρεσιών Τύπος κτιριακής εγκατάστασης της μονάδας (ενιαίο κτίριο κ.λπ.) Μέγεθος-δυναμικότητα ξενοδοχε ίου Αλλαγές στην τεχνολογία Αυξανόμενο εργατικό κόστος Θεωρητική και πρακτική παιδεία των διοικούντων Προσωπικότητα και αποτελεσματικότητα των διοικητικών στελεχών 2.2 Η οργανωτική δομή Δομή ή διάρθρωση είναι η ανάπτυξη ενός σαφούς πλαισίου καθηκόντων και ευθυνών που συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην αποδοτική λειτουργία ενός οργανισμού, κατευθύνοντας την συμπεριφορά ατόμων, ομάδων και τμημάτων του οργανισμού προς την εκπλήρωση στόχων που έχει Θέσει ο οργανισμός. Ο τρόπος οργάνωσης των ξενοδοχείων εξαρτάται κυρίως από τον αριθμό των προσφερόμενων υπηρεσιών. Κάθε υπηρεσία - λειτουργία ή συνδυασμός λειτουργιών συνιστούν ένα αυτοτελές τμήμα. Με την αύξηση του αριομού των προσφερόμενων υπηρεσιών αυξάνεται και η τμηματοποίηση της μονάδας. Σε μια τυπική ξενοδοχειακή μονάδα όπως αυτή που εξετάζουμε, λειτουργούν συνήθως τα τμήματα της υποδοχής, του εστ ιατορίου- μπαρ, της κουζίνας, των ορόφων, της συντήρησης,των προμηθειών και του λογιστηρίου. Το πόσο καλή είναι η οργάνωση του ξενοδοχείου καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και την αποτελεσματικότητά του. Η οργανωτική δομή καθίσταται ακόμη πιο σημαντική από το γεγονός ότι η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα του ξενοδοχείου εξαρτάτα ι σημαντικά από την απόδοση και συμπεριφορά του προσωπικού και λιγότερο από το μηχανολογικό εξοπλισμό. Η οργανωτική δομή πρέπει: Να οριοθετεί τις συνθήκες εργασίας, ώστε κάθε εργαζόμενος να γνωρίζει τις ευθύνες του, τα καθήκοντά του και τα δικαιώματά του. Να εξασφαλίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για απρόσκοπτη εκτέλεση της εργασίας και την αποφυγή συγχύσεων και αβεβαιότητας σε σχέση με τον ανατιθέμενο ρόλο. 10

11 Να προσφέρει ένα δίκτυο δ ιακίνησης και υποστήριξης των αποφάσεων της δ ιοίκησης που οδηγούν την επιχείρηση στους αντικειμενικούς στόχους. 2.3 Οργανωτική δομή των τμημάτων του ξενοδοχείου Η οργανωτική δομή περιγράφει την θέση του κάθε εργαζόμενου και τις σχέσεις εξουσίας, ευθύνης και ιεραρχικής επικοινωνίας. Η δομή όμως περιγράφει και την ποιότητα των σχέσεων αυτών. Όπως αναφέρθηκε, το ξενοδοχείο αποτελείται από ένα σύνολο αλληλοεξαρτώμενων τμημάτων, όπου το καθένα αποτελεί σύνολο ομαδοποιημένων θέσεων εργασίας. Ο καταμερισμός του έργου μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα τύπο διαγράμματος που ονομάζεται οργανόγραμμα. Στον ξενοδοχειακό κλάδο χρησιμοποιούνται κατά κανόνα τα λειτουργικά οργανογράμματα, τα οποία αναπτύσσονται οριζόντια και κάθετα ταυτόχρονα. Οριζόντια, διαρθρώνονται τα τμήματα (οι λειτουργίες)του ξενοδοχείου. Έτσι ένα τμήμα που βρίσκεται δ ίπλα σε ένα άλλο, έχει διαφορετική ε ιδικότητα (βλ. σχήμα που ακολουθεί) Σχήμα 1: Οριζόντια οργανωτική ανάπτυξη Τμήμα Επισιτιστι'Κά Τμήμα Λογισ'rήρω Υποδοχής Τμήματα Ορόφων! Κάθετα φαίνεται η σχέση εξουσίας των τμημάτων, ώστε το τμήμα που βρίσκεται κάτω από ένα άλλο εξαρτάται ιεραρχικά από αυτό (βλ. σχήμα που ακολουθεί).στο παρακάτω παράδειγμα φαίνεται η εξάρτηση του τμήματος κρύας κουζίνας από το μαγειρείο και του μαγειρείου από το τμήμα τροφίμων και ποτών και αυτής από τη γενική Διεύθυνση. 11

12 Σχήμα 2: Κάθετη οργανωτική ανάπτυξη Γενική Διεύθυνση 1 Τμήμα Τροφίμων & Πn'Τ'Ιι)ν 1 Τμήμα Μα.γεφείου 1 Τμήμα Κρύας Κουζίνας Το οργανόγραμμα αποτελείται από κουτ ιά και γραμμ ές. Πρόκειται για μία φωτογραφία των ιεραρχικών σχέσεων και των γραμμών επικοινωνίας που θεωρε ί η διοίκηση ότι διαμορφώνουν τη δομή της επιχείρησης. Η απεικόνιση αυτή όμως δεν μπορεί να αποτυπώσει τις εξωτερικές επιρροές, την άτυπη συμπεριφορά και τις σχέσεις δύναμης και επιρροής που δεν πηγάζουν από τη θέση που κατέχει κάποιος. Ο συνδυασμός της οριζόντιας και κάθετης ανάπτυξης της επιχείρησης οδηγεί στη μικτή ανάπτυξη, όπου παρουσιάζεται η τυπική σχέση του συνόλου των ξ δ ' ' 4 ενο οχειακων τμηματων. 4 Δ. Λαλούμης, «Διοίκηση Ξενοδοχείων- Hotel ManagemenD>, Εκδ. Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2002 '!~; ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠF~ :., "Ι., 12

13 2.4 Τα στοιχεία μιας οργανωτική ς δο μής Οι τρόποι με τους οποίους ο διευθυντής του ξενοδοχείου συνθέτει την δομή του είναι οι εξής: 1. Εργασιακή ειδίκευση Η διεύθυνση οφείλει να λάβει μια απόφαση σχετικά με τον τρόπο κατανομής της εργασίας ανάμεσα στους εργαζόμενους. Στο ένα άκρο, υπάρχει η περίπτωση της μικρής ή μηδενικής ειδίκευσης, όπου ένας και μόνο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός έργου. Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος έχει τον πλ1)ρη έλεγχο πάνω σε μια εργασία και έχει το κίνητρο των αποτελεσμάτων των προσπαθειών του. Όταν όμως υπάρχει αύξηση της ζήτησης για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, είναι δύσκολο για τον μεμονωμένο εργαζόμενο ή τις μικρές ομάδες να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους χωρίς καμιά αλλαγή στον τρόπο οργάνωσής τους. Από την άλλη πλευρά, ο καταμερισμός της εργασίας σε μικρότερες ομάδες απαιτεί τον συντονισμό των εργαζομένων, κάθε ένας εκ των οποίων εκτελεί μια διαφορετική εργασία. Μία από τις ευθύνες της διοίκησης είναι να καθορίσει την έκταση στην οποία θα εξειδικευτεί μια εργασία. Ως ένας γενικός κανόνας, η εξειδίκευση εμπεριέχει την πιθανότητα υψηλότερης αποδοτικότητας και διευθυντικού ελέγχου στα επιμέρους έργα. Στα πλεονεκτήματα της εξειδίκευσης μπορούμε να προσθέσουμε εκτός από την αύξηση της παραγωγικότητας και την ευκολία στην εποπτεία, την εντατικότερη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού για έναν συγκεκριμένο σκοπό, την δυνατότητα χρησιμοποίησης του κατάλληλου ανθρώπου στην κατάλληλη Θέση και την ευκολία αντικατάστασης των εργαζομένων. Υπάρχουν όμως και προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από την εξειδίκευση. Η υπερβολική εξειδίκευση μπορεί να οδηγήσει σε τόσο στενά εργασιακά πλαίσια, που οι εργαζόμενοι να χάσουν το ενδιαφέρον τους, να μειωθεί η υποκίνησή τους, να αυξηθεί το ποσοστό λάθους και να μειωθεί η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αυτό συμβαίνει λόγω της έμφασής της στον οικονομικό παράγοντα σε βάρος του ανθρώπινου. 2. Τμηματοποίηση Η τμηματοποίηση είναι η διαδικασία εκείνη της δημιουργίας ομάδων ατόμων που εκτελούν εργασίες σχετικές μεταξύ τους. Η ανάγκη για τμηματοποίηση υπάρχει στις επιχειρήσεις με μεγάλο μέγεθος και εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό συντονισμό και έλεγχο των εργασιών. Για παράδειγμα, στο εστιατόριο του ξενοδοχείου η προετοιμασία και η προσφορά των τροφίμων πραγματοποιούνται από διαφορετικά τμήματα. Στις δύο αυτές δραστηριότητες εμπεριέχονται εντελώς διαφορετικές εργασίες, τόσο από την άποψη της λειτουργίας όσο και από την άποψη των διαδικασιών. Συνήθως, μια επιχείρηση προχωρά στην μορφοποίηση των τμημάτων βάσει λειτουργίας λόγω των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από αυτού του είδους την τμηματοποίηση: Διευκολύνει τη διαδικασία της διοίκησης σε κάθε τμήμα, μιας και ο επικεφαλής του τμήματος έχει ένα αρκετά περιορισμένο πεδίο ευθύνης, άρα πρέπει να έχει τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για το συγκεκριμένο μόνο πεδίο. 13

14 Η ομαδοποίηση παρόμοιων λειτουργιών σημαίνει ότι αποφεύγεται η επανάληψη λειτουργιών μέσα στον ίδιο οργανισμό, γεγονός που συνεπάγεται εξοικονόμηση χρημάτων, ωρών και προσωπικού. Η συγκέντρωση όλου του εξειδικευμένου σε κάποια λειτουργία προσωπικού σε ένα τμήμα επιτρέπει την αντιμετό)πιση πολύπλοκων καταστάσεων με επιτυχία. Υπάρχουν και ορισμένα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από μία τέτοια τμηματοποίηση όπως οι αρνητικές επιπτώσεις στην επικοινωνία και κατ' επέκταση στο συντονισμό των τμημάτων. Η έλλειψη αυτή της επικοινωνίας μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα ανταγωνισμού και συγκρούσεων μεταξύ των εξειδικευμένων τμημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μέσα σε ένα ξενοδοχείο είναι ότι το κάθε τμήμα έχει την τάση να Θεωρεί την δική του εργασία πιο την επιχείρηση, ενώ υποτιμά την εργασία των άλλων τμημάτων. σοβαρή και πολύτιμη για 3. Εξουσία Εξουσία είναι το δικαίωμα να κατευθύνει κάποιος τις πράξεις και τη συμπεριφορά άλλων για την εκτέλεση ή αποφυγή μιας ενέργειας. Κάθε φορά που η διοίκηση ανασυνθέτει μια εργασία, αντιμετωπίζει το θέμα του βαθμού εκχώρησης εξουσίας επί της λήψεως των αποφάσεων σε έναν υπάλληλο, διευθυντή ή τμήμα. Κατά την απόφαση του μοντέλου εξουσίας που είναι κατάλληλο για μια επιχείρηση, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν. Οι διευθυντές πρέπει να έχουν κατά νου την πείρα και την προσωπικότητα των υπαλλήλων, το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται, την επαγγελματική στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν και το ύφος διοίκησης που θεωρούν κατάλληλο. Οι υπεύθυνοι των τμημάτων είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη για τις μονάδες που προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες στους καταναλωτές και είναι υπόλογοι για τα έσοδα της επιχείρησης. 4. Έλεγχος Ο έλεγχος σχετίζεται με τον αριθμό των υπαλλήλων που αναφέρονται σε έναν ανώτερο ή αλλιώς, ο αριθμός των εργαζομένων τους οποίους έχει υπό την εποπτεία του ή ελέγχει ένας μάνατζερ. Όσο περισσότερους εργαζόμενους έχει υπό την εποπτεία του, τόσο μεγαλύτερο το εύρος διοίκησής του. Το ιδανικό "μήκος" ελέγχου, που έχει να κάνει με τον ιδανικό αριθμό εργαζομένων που μπορεί να έχει υπό την άμεση εποπτεία του ένας υπεύθυνος τμήματος, εξαρτάται από: Την ομοιότητα της εργασίας. Όσο πιο όμοια είναι η εργασία που εκτελούν οι εργαζόμενοι, τόσο πιο ευρύ θα είναι το φάσμα του ελέγχου. Την εκπαίδευση και τον επαγγελματισμό. Όσο πιο εκπαιδευμένος και ικανός είναι ένας υπάλληλος, τόσο λιγότερο απαιτείται ένας ανώτερος επιβλέπων και τόσο μεγαλύτερο μπορεί να είναι το μήκος του ελέγχου. Την εργασιακή βεβαιότητα. Όσο πιο προβλέψιμη και βαρετή είναι μια εργασία, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το μήκος του ελέγχου. Τη συχνότητα αλληλεπίδρασης. Αν οι σχέσεις απαιτούν μια συχνή επαφή, το μήκος του ελέγχου Θα πρέπει να είναι μικρό. Την εργασιακή ολοκλήρωση. Όσο περισσότερο χρειάζεται ένας επιβλέπων για το συντονισμό των εργασιών των υπαλλήλων, τόσο πιο στενό Θα είναι το μήκος του ελέγχου. 14

15 Τη φυσική διασπορά. Όσο πιο απομακρυσμένοι είνα ι οι υπάλληλο ι στον εργασιακό χώρο, τόσο λιγότερο μπορεί ένας δ ιευθυντής να τους ελέγξε ι. 5. Συντονισμός των δραστηριοτήτων Όταν η επιχείρηση δεν καταφέρνε ι να συντονίσει σωστά τις δραστηριότητές της και όσο πιο περίπλοκη είναι η οργανωτική της δομή, τόσο πιο εύκολο είναι να παρουσ ιαστούν προβλήματα στις διάφορες λε ιτουργίες της. Καθώς μοιράζονται οι ευθύνες, ο συντονισμός των ενεργειών κάθε ατόμου και κάθε ομάδας προς ένα κοινό στόχο, γίνεται εξα ιρετικά σημαντικός. Το είδος του απαιτούμενου συντονισμού Θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες εργασίες και δρ αστηριότητες σχετ ίζονται μεταξύ τους. Οι σχέσεις αυτές καταλήγουν σε μια ποικιλία τύπων αλληλεξάρτησης ανάμεσα στους εργαζόμενους και τις ομάδες. Έτσι, στη συγκεντρωμένη αλληλεξάρτηση, η οποία αναφέρεται στις δραστηριότητες που μπορούν να εκτελεστούν με μικρή αλληλεπίδραση, ο συντονισμός των δραστηριοτήτων τους επιτυγχάνεται με τον προκαθορισμό συγκεκριμένων κανόνων και διαδικασιών για κάθ ε έναν εργαζόμενο, μέσω της εντατικής εκπαίδευσης και της άμεσης επίβλεψης. Ο ρόλος του συντονισμού είναι να εξασφαλίσει ότι κάθε ανεξάρτητη εργασία εκτελείται το ίδιο αποτελεσματικά και ποιοτικά με μια άλλη. Για παράδειγμα, σε ένα ξενοδοχείο με δύο τηλεφωνήτρ ιες, η κάθε μία μπορεί να εκτελέσε ι τις απαιτούμενες εργασίες της χωρ ιστά, χωρίς την επαφή με άλλους. Επειδή δε χρειάζεται να επικοινωνούν μεταξύ του ς, ο συντονισμός των δραστηριοτήτων τους επιτυγχάνετα ι με την καλή εκπαίδευσ11 τους και την εφαρμογή των κανόνων που διέπουν την εργασία τους. Η διαδοχική αλληλεξάρτηση προκύπτε ι όταν το αποτέλεσμα της εργασίας ενός εργαζόμενου γίνεται η αρχή της εργασίας ενός άλλου. Σε αυτή την περίπτωση, ο στενός συντονισμός είναι εφικτός μόνο μέσω της άμεσης επικοινωνίας και της κοινής λήψης αποφάσεων ανάμεσα στα εμπλεκόμενα τμήματα. Αν και τα προκαθορισμένα πλάνα και οι διαδικασίες μπορούν να βοηθήσουν στο συντονισμό μιας κατάστασης, δεν είναι δυνατόν να λύσουν όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από ένα τόσο υψηλό επίπεδο τμηματικής αλληλεπίδρασης. Γι' αυτό το λόγο η άμεση επικοινωνία και ο ι ομαδικές συσκέψεις είναι απαραίτητα στοιχεία για την εξασφάλιση του σωστού συντονισμού. 15

16 Κεφάλαιο 3: Front office-yπoδoχή-reception 3.1 Έννοια και σημασία Το front office είναι το κυριότερο τμήμα του ξενοδοχείου, το οποίο δ ιαχειρίζεται τα υπνοδωμάτια και συντονίζε ι τη λειτουργία όλης της μονάδας σε σχέση με την κινητικότητα της πελατείας. Δεν πρέπε ι να δοθεί υπερβολική έμφαση στην σπουδαιότητα της reception, σε βάρος των άλλων υπηρεσιών της ξενοδοχειακής μονάδας, αλλά μπορεί να ειπωοεί ότι η υποδοχή είναι το νευρικό κέντρο του ξενοδοχείου, ότι είναι το σημείο επαφής ή η σύνδεση μεταξύ πελάτη και καταλύματος. Συχνά λέγεται ότι για τον πελάτη η Υποδοχή είναι το ξενοδοχείο, διότι: Είναι η υπηρεσία με την οποία έρχεται πρώτα σε επαφή ο πελάτης. Είναι το κέντρο πληροφόρησης του πελάτη κατά τη διάρκεια της διαμονής του. Είναι το τελευταίο σημείο από το οποίο αναχωρεί ο πελάτης. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι πολύ σπουδαίες. Εάν ο πελάτης αρχίζει τη διαμονή του στο ξενοδοχείο με ευχάριστη διάθεση, λόγω ευγενικής συμπεριφοράς και καλών υπηρεσιcίν της υποδοχής, οι πιθανότητες είνα ι εξαιρετικές ότι θα διατεθεί ευνοϊκά και προς τις άλλες υπηρεσίες. Εάν όμως η υποδοχή κάνει λάθη, καθυστερεί ή είναι αδιάφορη, η συνέπεια αυτής της συμπεριφοράς της θα αποβεί σε βάρος όλης της επιχείρησης. Ο χώρος που λειτουργε ί η υπηρεσία υποδοχής πρέπει να βρίσκεται σε ειδικά διαρρυθμισμένη θέση, αμέσως μετά την κεντρική είσοδ ο, σε σημείο εμφανές ώστε να ανευρίσκεται πολύ εύκολα από τον κάθε εισερχόμενο, χωρίς να χρειάζεται αυτός να αναζητά τον αρμόδιο υπάλληλο που Θα τον υποδεχθεί.. Πρέπει δε, να είναι καλαίσθητος και να δίνει την εντύπωση πολυτέλειας, καθαριότητας και γενικότερα ευχάριστου περιβάλλοντος στον επισκέπτη. Ένας δεύτερος λόγος για την τοποθέτηση της υπηρεσίας υποδοχής στο κεντρικό χωλ (lobby) του ξενοδοχείου είναι, να έχε ι την δυνατότητα εύκολα το προσωπικό της να ελέγχει συνεχώς κάθε κίνηση των εισερχομένων κα ι των εξερχομένων πελατών και επισκεπτών. Όπως πολύ σωστά έχει ε ιπωθεί, η reception είναι τα μάτια και τα αυτιά όλης της επιχείρησης. 16

17 3.2 Δ ραστηριότητες και τμήματα τη ς υπηρεσίας υποδοχής Οι δραστηριότητες της υποδοχής αφορούν τα εξής: Την υποδοχή και καταγραφή της πελατείας. Τις κρατήσεις δωματίων. Ταμειακές και λογιστικές εργασίες. Ενημέρωση των πελατών, παράδοση των κλειδιών των δωματίων, αλληλογραφίας και εντύπων. Τηλεφωνικό κέντρο. Συνήθως στα ξενοδοχεία Α' κατηγορίας οι παραπάνω εργασίες χωρίζονται στα τμήματα, του τηλεφωνείου, της τήρησης λογαριασμού πελατών και της reception. Σε αρκετά όμως ξενοδοχεία οι εργασίες αυτές εκτελούνται από τους υπαλλήλους βάρδιας χωρίς να υπάρχει ξεχωριστό τμήμα για την κάθε μία από αυτές. Στην παρούσα μελέτη, οι εργασίες αυτές Θα παρουσιαστούν κατά τμήμα, σαν την ιδανικότερη οργάνωση για το τμήμα της υποδοχής. Έτσι λοιπόν, για την άρτια εξυπηρέτηση των πελατών, η υπηρεσία υποδοχής ενός ξενοδοχείου, πρέπει να διαθέτει τα εξής τμήματα: Υποδοχής το οποίο είναι επιφορτισμένο με τις αφίξεις και αναχωρήσεις των πελατών. Πληροφοριών και αλληλογραφίας. Κρατήσεων. Τήρησης λογαριασμού πελατών. Ταμείου. Τηλεφωνικού κέντρου και fax. Η διάταξη των παραπάνω γραφείων μέσα στο χώρο της υπηρεσίας υποδοχής, γίνεται ανάλογα με το εμβαδόν και το σχήμα του χώρου, αλλά οπωσδήποτε πρώτα είναι τοποθετημένη η κυρίως υποδοχή (αφίξεις-αναχωρήσεις πελατών, οι πληροφορίες και το ταμείο). Απαραιτήτως δε, πρέπει να αναγράφεται σε εμφανές σημείο η λέξη reception. Ένα τυπικό οργανόγραμμα του τμήματος αυτού παρουσιάζεται στο πιο κάτω σχήμα. 17

18 Οργο.νόγρο.μμα Τμήματος Υποδοχής Προϊστάμενος Τμήματος Fronι Office 1 Βοηθός Προϊσταμένου Τμήματος Front Office 1 ' Υπεύθuνος Τηλεφωνικού Κέντρου Θυρωροί - - Τηλεφωνητ~ r Γκρουμς Πόρτερς ' Υπεύθυνος Βάρδιας -r - ' Ταμl.cς Υπεύθυνοι Κρατήσεων Ρεσεψιογ(στ Υπάλληλοι ' Κροτήσεω" Βοηθοi Ρεσεψιογιστ - Υπεύθυνοι Νύχτας 3.3 Αρμοδιότητες τμημάτων α) Το τμήμα υποδοχή ς Το τμ1iμα υποδοχής (reception) έχει σαν κύρια καθήκοντα τα εξής: Την υποδοχή των πελατών. Την πώληση των δωματίων σε πελάτες που ζητούν κατάλυμα ή σε πελάτες που έχουν κρατήσει δωμάτια. Την πληροφόρηση των πελατών για τις τιμές και τις υπηρεσίες που προσφέρει η μονάδα. Την απαραίτητη τυπική διαδικασία άφιξης και αναχώρησης, όπως η κράτηση των στοιχείων του πελάτη, η εγγραφή του στα διάφορα βιβλία του ξενοδοχείου, η έκδοση δελτίου άφιξης, αναχώρησης ή αλλαγής δωματίου Την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας ή την φύλαξη των μηνυμάτων του πελάτη. Την διαφύλαξη των τιμαλφών και χρημάτων του πελάτη. Την διαχείριση των κλειδιών των δωματίων. Την εξυπηρέτηση των πελατών σε διάφορα θέματα, όπως κρατήσεις εισιτηρίων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, κλήσεις ταξί, αγορά εφημερίδων ή τσιγάρων 18

19 Την ενημέρωση των τμημάτων ορόφων, κουζίνας και εστιατορίου για την προβλεπόμενη κίνηση των πελατών. Το τμήμα αυτό είνα ι πολύ βασικό και όσο καλύτερα λειτουργεί τόσο περισσότερο ανεβάζει την στάθμη των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση. Ο πελάτης τις περισσότερες φορές είναι ξένος προς τον τόπο και συν1ίθως έρχεται για διακοπές ή για προσωπικές υποθέσεις του. Και στις δύο περιπτώσε ις, ελπίζε ι στην βοήθ ε ια και την πληροφόρηση του ξενοδοχείου, για να περάσει όσο το δυνατόν πιο ευχάριστα ή για να τελειώσει πιο γρήγορα και άνετα τις δουλειές του. Αυτό είναι μια προσφορά που θα θυμάται πάντα ο πελάτης και θα τον κάνει να ξεχάσε ι μικροατέλειες που πιθανόν να παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια τη ς παραμονής του στο ξενοδοχείο. Οι πληροφορίες που συχνότερα ζητούν οι πελάτες έχουν να κάνουν με δρομολόγια, σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής, εκδρο μές, ώρες λε ιτουργίας τραπεζών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κ.α. Επίσης το τμήμα πληροφόρησης διευκολύνε ι τον πελάτη για την ψυχαγωγία του (κλείσιμο Θέσεων σε Θέατρα, συναυλίες) ή στις αγορές που θέλει να κάνει από τον τόπο. Πολλές φορές βέβαια είναι αναγκασμένο να βρ ει απαντήσεις σε πολύ εξειδικευμένες ερωτήσεις των πελατών (σπάνιες αγορές κ.α.), γεγονός που σημαίνει ότι χρειάζετα ι περισσότερο χρόνο γ ια συγκεκριμένους πελάτες. β) Το τμήμα κράτησης δωματίων Το τμήμα αυτό συν11θως βρίσκεται εγκατεστημένο σε ένα χώρο γραφείου πίσω από το τμήμα της υποδοχής. Δέχεται τις κρατήσεις των πελατών οι όπως και αν γίνονται αυτές, γραπτά, τηλεφωνικά, με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σκοπός του τμήματος είναι να γίνουν τόσες κρατήσεις, ώστε το ξενοδοχείο να έχε ι νοικιασμένα όλα τα δωμάτιά του καθ' όλη την διάρκεια της λειτουργίας του. Η διαδικασία μιας τυπικής κράτησης περιλαμβάνε ι τις εξής ενέργειες: Πλήρη συμφωνία των απαιτήσεων του πελάτη με τον τύπο και τον αριθμό δωματίων που θα του διατεθούν. Αρχειοθέτηση των στοιχείων της κράτησης. Επιβεβαίωση από τον πελάτη (αποστολή προκαταβολής) Ανανέωση των στοιχε ίων της κράτησης μετά από συνεννόηση με τον πελάτη. Συμπλήρωση αναφορών (οικονομικών- στατιστικών) για την διοίκηση του ξενοδοχείου. Καταχώρηση της κράτησης στο πλάνο κρατήσεων και στο σύστημα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. γ) Το τμήμα τηρήσεως λογαριασμών των πελατών Το τμήμα αυτό είναι που κρατά και ενημερώνει συνεχώς τους λογαριασμούς των πελατών, ώστε ότι ώρα και να ζητηθεί ο λογαριασμός να είναι έτοιμος και σωστό ς, χωρίς λάθη και προσθήκες ή παραλήψεις. Επίσης από το τμήμα αυτό ενημερώνονται και παρακολουθούνται τα έσοδα του ξενοδοχείου κατά κλάδο εκμετάλλευσης (τμήμα). 19

20 δ) Το τμήμα ταμείου Είναι αυτό που διακανονίζει και τακτοποιεί τις οικονομικές υποχρεώσεις και ανάγκες του πελάτη. Συγκεκριμένα εξοφλεί τους λογαριασμούς και εξαργυρώνει ξένα νομίσματα 11 ταξιδιωτικές επιταγές, διευκολύνοντας έτσι τον πελάτη, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνει αυτός στην τράπεζα κάθε φορά που χρειάζεται μετρητά. ε) Το τμήμα του τηλεφωνικού κέντρου Εξυπηρετεί τον πελάτη από την άφιξη μέχρι την αναχώρησή του με το να δέχεται τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά του, να τον συνδέει με τα διάφορα τηλέφωνα που θέλει να επικοινωνήσει, να διαβιβάζει και να λαμβάνει για αυτόν διάφορα fax. Στα μεγάλα ξενοδοχεία, η Υποδοχή συχνά στελεχώνεται από πολλούς υπαλλήλους, οι οποίοι επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες. Αν κάθε υπάλληλος της υποδοχής είναι υπεύθυνος για ένα μόνο μέρος της διαμονής του πελάτη, το προσωπικό της Υποδοχής μπορεί να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες. διαχωρισμός των καθηκόντων μπορεί να μην είναι Αυτός ο εφικτός στα μικρά ξενοδοχεία, όπου είναι σύνηθες φαινόμενο ένας ή δύο υπάλληλοι να είναι υπεύθυνοι για όλες τις λειτουργίες της Υποδοχής. Η Υποδοχή ενός μεσαίου μεγέθους ξενοδοχείου προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες, αλλά υπάρχουν λιγότερο ι υπάλληλοι και συνήθως τα καθήκοντα συνδυάζονται. Στα μικρά ξενοδοχεία ο ρεσεψιονίστ εκτελεί σχεδόν όλες τις λειτουργίες μόνος του, με πολύ μικρή βοήθεια, όταν χρειάζεται, από τον υπεύθυνο της Υποδοχής ή το λογιστή της επιχείρησης. 3.4 Περιγραφές ε ργασίας Περιγραφή εργασίας είναι ένας κατάλογος όλων των καθηκόντων και των συναφών πληροφοριών, οι οποίες αφορούν μία θέση εργασίας. Κατάλληλα γραμμένες περιγραφές εργασίας μπορούν να διευκολύνουν τους υπαλλήλους με τον προσδιορισμό ευθυνόν, απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν: Στην εκτίμηση της εκτέλεσης εργασίας. Ως βοήθημα στην εκπαίδευση και επαναπροσανατολισμό των υπαλλήλων. Για να αποφευχθεί διπλή ανάθεση καθηκόντων. Για να βοηθήσουν στην εξασφάλιση της εκτέλεσης κάθε απαραίτητης εργασίας. Για τον προσδιορισμό του κατάλληλου επιπέδου του προσωπικού. Κάθε υπάλληλος της Υποδοχής πρέπει να λαμβάνει ένα αντίγραφο της περιγραφής εργασίας που αντιστοιχεί στη θέση του. Επίσης περιγραφή εργασίας μπορεί να δίνεται σε όλους τους υποψήφιους υπαλλήλους, πριν ακόμη τους προσφερθεί η θέση, διότι αυτό είναι προτιμότερο, από το να δεχθεί κάποιος τη δουλειά επειδή δε γνωρίζε ι τις απαιτήσεις της και μετά να διαπιστώσει ότι είναι ακατάλληλη γι' αυτόν. Οι περιγραφές εργασίας ετοιμάζονται από τον Προϊστάμενο με τη συμμετοχή των υπαλλήλων της Υποδοχής. 20

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Oροφοκόμος»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Oροφοκόμος» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Oροφοκόμος» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ) ΏΡΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ 5 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΟΦΩΝ 5 ΔΩΜΑΤΙΑ 10 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΛΙΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 10 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ... 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Χρήσιμοι Ορισμοί Ενότητα διοίκησης (unity of command): ένα εργαζόμενος πρέπει να έχει έναν και μόνο έναν άμεσο προϊστάμενο. Καταμερισμός της εργασίας (division of labor):

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συµπλήρωση αυτού του µαθήµατος ο µαθητής/τρια θα πρέπει να µπορεί να:

Με τη συµπλήρωση αυτού του µαθήµατος ο µαθητής/τρια θα πρέπει να µπορεί να: ΕΝΟΤΗΤΑ:1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΟΧΟΙ Με τη συµπλήρωση αυτού του µαθήµατος ο µαθητής/τρια θα πρέπει να µπορεί να: 1.Ορίζει την Εστιατορική τέχνη και αναφέρει τις επιχειρήσεις στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ενότητα 1: Οργανωτικός Σχεδιασμός Ευγενία Πετρίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Ξενοδοχείων και Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613)

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), ιδρύθηκε το 1956, ήταν η πρώτη Σχολή στην Ελλάδα και από τότε λειτουργεί στη πραγματικότητα ως αμιγής ξενοδοχειακή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Με τη συμπλήρωση αυτής της ενότητας ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί:

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Με τη συμπλήρωση αυτής της ενότητας ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί: Σ Τ Ο Χ Ο Ι Με τη συμπλήρωση αυτής της ενότητας ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί: Να αναφέρει τα βασικά τμήματα ενός ξενοδοχείου και να γνωρίζει τις υπηρεσίες που προσφέρει το καθένα Να γνωρίζει τη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων Ενότητα 4: Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Γιανναράκης Γρηγόρης ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΕΣ Είναι ο χώρος της μαζικής παραγωγής προϊόντων εδεσμάτων ή απλά το παρασκευαστήριο στο απλό κλασικό εστιατόριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 9.1 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 9.1 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο Ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι μία σύνθετη οικονομική μονάδα (δηλαδή πολλές εκμεταλλεύσεις κάτω από την ίδια στέγη) που προσφέρει στέγη, τροφή, υπηρεσίες (αθλητικές δραστηριότητες, πλυντήριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Λειτουργίας Οργάνωσης και Μηχανισμών Παρακίνησης Εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα

Μελέτη Λειτουργίας Οργάνωσης και Μηχανισμών Παρακίνησης Εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα Μελέτη Λειτουργίας Οργάνωσης και Μηχανισμών Παρακίνησης Εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα Ονοματεπώνυμο : ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σειρά: 12 Επιβλέπων Καθηγητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δεκέμβριος 2015 Σκοπός Η μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο. Η Λειτουργία της Οργάνωσης. Ι. Η Έννοια και η Φύση της Οργάνωσης 05/04/2016

ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο. Η Λειτουργία της Οργάνωσης. Ι. Η Έννοια και η Φύση της Οργάνωσης 05/04/2016 ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο Η Λειτουργία της Οργάνωσης Ι. Η Έννοια και η Φύση της Οργάνωσης Με τον όρο οργάνωση εννοούµε την εξεύρεση τρόπων και µεθόδων που θα συνενώσουν τα διαφορετικά ενδιαφέροντα των µελών ενός οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος!

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Το Galaxy Hotel αποτελεί τη λύση της SingularLogic για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων. 2 Λειτουργίες Front

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το άυλο των τουρ. υπηρεσιών Δε µπορούν να δειγµατιστούν ή να εξεταστούν πριν από την αγορά τους Η ετερογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι οργάνωσης Οργανόγραμμα και είδη τους Σχεδιασμός εργασίας Οργανωτική δομή Μέθοδοι τμηματοποίησης Εύρος ελέγχου Δύναμη, εξουσία, ευθύνη και

Τύποι οργάνωσης Οργανόγραμμα και είδη τους Σχεδιασμός εργασίας Οργανωτική δομή Μέθοδοι τμηματοποίησης Εύρος ελέγχου Δύναμη, εξουσία, ευθύνη και Τμήμα Λογιστικής Διοίκηση Επιχειρήσεων 4 η εβδομάδα παραδόσεων ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Τύποι οργάνωσης Οργανόγραμμα και είδη τους Σχεδιασμός εργασίας Οργανωτική δομή Μέθοδοι τμηματοποίησης Εύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Καθηγητής Π. Φωτήλας Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ/ΤΥΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο όρος «οργάνωση» έχει διττή σημασία: Κοινωνική: Ένωση ατόμων που χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα μέσα εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαχείριση έργων Στόχοι Ερμηνεία των κύριων εργασιών ενός διευθυντή έργου λογισμικού Παρουσίαση της διαχείρισης έργων λογισμικού και περιγραφή των χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν Εξέταση του σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Επιδοτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολούμενων στον τουρισμό Οικονομική ενίσχυση της τουριστικής επιχείρησης μέσω επιστροφής εισφορών Ειδικά για τις τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης

1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης Κωδ.: CSR-APDX2D Ισχύς: 05/08/2015 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 9 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης Οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια 1 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Υπολογιστικά φύλλα 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Internet και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος...017 Προλεγόμενα συγγραφέων....019 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 Κεφάλαιο Α : Εισαγωγικές έννοιες για τον τουρισμό...027 1. Γενικά...027 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ενότητα 5: ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΓΗΤΩΝ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Σχέση Euroserve

Εταιρική Σχέση Euroserve Εταιρική Σχέση Euroserve Ανάπτυξη Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων για τα Επαγγέλµατα Υπηρεσιών Εστίασης Επαγγελµατικό Περίγραµµα: Αρχισερβιτόρος (Head Waiter) Αρµοδιότητες Καθήκοντα Απαιτούµενες Γνώσεις Απαιτούµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων»

ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων» ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας : 19/22.8.2012) Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος

«Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος EIΣΑΓΩΓΗ «Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος Η ηγεσία και η άσκησή της η έννοιά της και το σύνολο των συμπεριφορών που τη συνθέτουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα & Επεξηγήσεις Marketing 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη /

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 5/5/2004 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ "ΣύγχρονεςΥπηρεσίαςΠληροφόρησηςαπότιςΕλληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους"

ΗΜΕΡΙ Α 5/5/2004 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΣύγχρονεςΥπηρεσίαςΠληροφόρησηςαπότιςΕλληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους ΗΜΕΡΙ Α 5/5/2004 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ "ΣύγχρονεςΥπηρεσίαςΠληροφόρησηςαπότιςΕλληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους" Γιάννης Κλαψόπουλος, Ph.D. Προϊστάµενος Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και ο ρόλος του διευθυντή ανθρώπινων πόρων Ειρήνη Τριάρχη Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. Πρόβλεψης της Ζήτησης Η Σημασία της Πρόβλεψης της Ζήτησης

ΙV. Πρόβλεψης της Ζήτησης Η Σημασία της Πρόβλεψης της Ζήτησης Η Σημασία της Πρόβλεψης της Ζήτησης 150 Η πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης είναι ιδιαίτερα σημαντική: Είναι απαραίτητη για τον προγραμματισμό του ανάλογου ανθρώπινου δυναμικού έτσι ώστε η επιχείρηση να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε συνεχή και δυναμική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Προκειμένου να επιβιώσουν, θα πρέπει να προσαρμοστούν στις εξελίξεις που συμβαίνουν σ αυτό. Οι νέες τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ........................................23 ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση σε Επιχειρηµατικό Επίπεδο εν έχει σηµασία τι κάνεις, φθάνει να το κάνεις καλά. J. Galbraith. Στρατηγική και Οργάνωση Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την

Διαβάστε περισσότερα

MΑΘΗΜΑ 4ο. Η Λειτουργία του

MΑΘΗΜΑ 4ο. Η Λειτουργία του MΑΘΗΜΑ 4ο Η Λειτουργία του Προγραµµατισµού ΙΙ. Φάσεις του Προγραµµατισµού Άσκηση Άσκηση: Τοποθετήστε λογικά µε τη σειρά τα παρακάτω στάδια του προγραµµατισµού èσύγκριση των εναλλακτικών λύσεων µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel

ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel Το ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel σας επιτρέπει να καλομάθετε τον εαυτό σας και να απολαύσετε όμορφες καλοκαιρινές μέρες, ακριβώς στο κέντρο του γνωστού θερέτρου του Πλατανιά, λίγα χιλιόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Λειτουργικός στόχος του σχολείου είναι η μόρφωση των ανθρώπων. 2. Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών;

Κεφάλαιο 1. Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Κεφάλαιο 1 Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Ορισμός της διοίκησης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών Η Διοίκηση Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι η δραστηριότητα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros Front Office

Sunsoft Ltd Alexandros Front Office ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια

Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια Σάββατο 07 Μάρ 2009 Τα επόμενα χρόνια θα δούμε μεγάλες αλλαγές στις φαρμακευτικές εταιρείες. Παραδοσιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 5 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Απασχόληση στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.1 Βασικοί Ορισµοί ιοίκηση έργου είναι η διαδικασία (process) του σχεδιασµού και της διοίκησης εργασιών και αποθεµάτων, και της επικοινωνίας µεταξύ προόδου και αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια επιχείρηση διαθέτει κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 2 από 7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Δικαιούχος Χώρα Κυπριακή Δημοκρατία. 1.2 Αναθέτουσα Αρχή Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΑΝΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΡΕΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 1. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ... 2 Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ... 2

Διαβάστε περισσότερα

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο.

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Your key to success Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, επικεντρωνόμαστε στην αύξηση των πωλήσεών σας, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΧΑΝΙΩΝ LUXURY HOMES IN PLAKA, CHANIA

ΣΥΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΧΑΝΙΩΝ LUXURY HOMES IN PLAKA, CHANIA ΣΥΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΧΑΝΙΩΝ LUXURY HOMES IN PLAKA, CHANIA Πλάκα, Χανιά, Κρήτη, Τ.Κ. 73200 Τηλ.: +30.2831025306, Fax: +30.2831025306 email: info@lesteluxuryhomes.com url: www.lesteluxuryhomes.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Κωδικός Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗ 49.39.2 5 Μεταφορές επιβατών με τελεφερίκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εργασιακές σχέσεις στον τομέα του επισιτισμού. Περίπτωση Costa Navarino. Συγγραφέας: Δελής Νικόλας Επιβλ. Καθηγητής: Μυλωνόπουλος Δημήτριος

Οι εργασιακές σχέσεις στον τομέα του επισιτισμού. Περίπτωση Costa Navarino. Συγγραφέας: Δελής Νικόλας Επιβλ. Καθηγητής: Μυλωνόπουλος Δημήτριος Οι εργασιακές σχέσεις στον τομέα του επισιτισμού. Περίπτωση Costa Navarino. Συγγραφέας: Δελής Νικόλας Επιβλ. Καθηγητής: Μυλωνόπουλος Δημήτριος Τομείς εργασίας Η έννοια των εργασιακών σχέσεων Η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ Νοέμβριος 2014 H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε διαδρομές που στηρίζονται στην τοπική ταυτότητα και στο γαστρονομικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες Εισαγωγή... 15

Ευχαριστίες Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 13 Εισαγωγή... 15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Το ξενοδοχείο... 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το ξενοδοχειακό προϊόν... 19 1.1 Προσδιορισμός - ανάλυση του ξενοδοχειακού προϊόντος... 19 1.2 Ιδιαιτερότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στη Θεωρία της Επικοινωνίας

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στη Θεωρία της Επικοινωνίας Πρόλογος Α Έκδοσης... 9 Πρόλογος Β Έκδοσης... 13 κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Θεωρία της Επικοινωνίας 1.1 Αντικειμενικοί Σκοποί του Μαθήματος... 27 1.2 Βασικές Έννοιες... 27 1.3 Έννοια και Περιεχόμενο της Επικοινωνίας...28

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1.

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1. Αριθμ. 436/15.1.2010 Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα