ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ εκδοθέν μετά το πέρας της συνάντησης της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ) την 27 η Απριλίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ εκδοθέν μετά το πέρας της συνάντησης της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ) την 27 η Απριλίου 2013"

Transcript

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ εκδοθέν μετά το πέρας της συνάντησης της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ) την 27 η Απριλίου 2013 Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η έκδοση αυτού του εντύπου χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Ποινικής Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης έχει η οργάνωση Fair Trials International και δεν αντανακλά σε καμιά περίπτωση τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με την χρηματοδότηση του Ταμείου για την Παγκόσμια Ποινική Δικαιοσύνη (Global Criminal Justice Fund) του Open Society Foundations

2 Εισαγωγή 1. Στις 27 Απριλίου 2013, η Fair Trials International διοργάνωσε μια συνάντηση κορυφαίων εμπειρογνωμόνων του ποινικού δικαίου (ποινικολόγων) από όλη την Ελλάδα προκειμένου να ενημερωθεί για την προσωρινή κράτηση όπως την ορίζει ο νόμος και όπως εφαρμόζεται στην πράξη (η λίστα των συμμετεχόντων παρέχεται στο Παράρτημα A.) Είχαμε εντοπίσει τα προβλήματα και η επιθυμία μας ήταν να ενημερωθούμε για τις προσπάθειες σε εξέλιξη και τις νέες ευκαιρίες για την αντιμετώπισή τους. Η συνάντηση της Περιφερειακής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων (Ελλάδα) έγινε στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel και διάρκεσε μια ολόκληρη μέρα. 2. Πριν την συνάντηση, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αναλογιστούν κάποια ζητήματα: (i) τα πρότυπα που διέπουν τη λήψη αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων για την επιβολή προσωρινής κράτησης, (ii) τους λόγους πίσω από την υπερβάλλουσα χρήση της προσωρινής κράτησης και (iii) τις ευκαιρίες για αναθεώρηση του νόμου και των ποινικών διαδικασιών. Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν στην συνάντηση. Το υπόλοιπο αυτού του ανακοινωθέντος περιγράφει τα κύρια σημεία που έγειρε η συζήτηση, καθώς και τα κύρια συμπεράσματα. A. Πρότυπα λήψης αποφάσεων για προσωρινή κράτηση Νομικό Πλαίσιο 1. Ιστορικά, ο ελληνικός Ποινικός Κώδικας καθιέρωσε ένα τεκμήριο προσωρινής κράτησης το οποίο θα μπορούσε να υποστηριχτεί μεταξύ άλλων και στη σοβαρότητα των καταγγελιών. Εντούτοις, ο νόμος αναθεωρήθηκε το 1981 κατά τέτοιον τρόπο που σύμφωνα με αυτόν η προσωρινή κράτηση πρέπει να θεωρείται έκτακτο μέτρο που επιβάλλεται μόνο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτό δημιούργησε νομικό τεκμήριο απόλυσης. 2. Προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί εφόσον συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους: α. Ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα 1 ΚΑΙ β. Είτε δεν έχει γνωστή διαμονή στη χώρα, ή γ. Έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του, ή δ. Έχει υπάρξει φυγόδικος στο παρελθόν, ή ε. Κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής, ή ζ. Εάν η με την απόλυση του κατηγορούμενου και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία είτε του βίου του ή τον χαρακτήρα του εν λόγω αδικήματος υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να διαπράξει νέο έγκλημα. 2 1 Εξαίρεση του κανόνα που υπαγορεύει ότι ένα αδίκημα πρέπει να είναι κακούργημα προκειμένου να εκδοθεί διαταγή προσωρινής κράτησης αποτελεί η ανθρωποκτονία κατά συρροή που τεχνικώς είναι μεν πλημμέλημα αλλά ο ύποπτος πληροί τις προϋποθέσεις να κρατηθεί προσωρινά. 1

3 Κίνδυνος διάπραξης νέου εγκλήματος 3. Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι ο τελευταίος παράγοντα είναι ιδιαιτέρως προβληματικός καθώς επιτρέπει στους δικαστές να επιβάλλουν την προσωρινή κράτηση βάσει αόριστων «χαρακτηριστικών» του ατόμου ή του καταγγελλόμενου αδικήματος. 4. Συζητήθηκαν δύο πρόσφατες τροποποιήσεις του νόμου: α. Το 2009, ο νόμος (Άρθρο 282) 3811/2009 έθεσε τα αντικειμενικά κριτήρια ώστε να καθοδηγήσει τους δικαστές στην επιβολή προσωρινής κράτησης προκειμένου να αποφευχθεί η διάπραξη νέου εγκλήματος. Η αλλαγή αυτή προϋπόθετε ότι προκειμένου να επιβληθεί προσωρινή κράτηση για τον σκοπό της αποφυγής διάπραξης νέου εγκλήματος, η πιθανή ποινή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 έτη και ο ύποπτος να έχει ήδη καταδικαστεί δύο φορές για το ίδιο ή παρόμοιο αδίκημα. β. Αργότερα, το 2012, τροποποιήθηκε στο ισχύον σήμερα το οποίο δηλώνει ρητώς ότι ένας ύποπτος δύναται να κρατηθεί προσωρινά όταν αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 10 ετών, αναφέρει δε και την αόριστη πρόβλεψη να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά του ατόμου ή του εν λόγω αδικήματος. 5. Η αλλαγή αυτή και η απουσία θέσπισης κριτηρίων για να ληφθούν υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά, επανέφερε το στοιχείο της διακριτικής ευχέρειας και συνεπώς και της αυθαιρεσίας στις αποφάσεις των δικαστών για επιβολή προσωρινής κράτησης. Οι συνεχείς τροποποιήσεις οι οποίες αρχικά περιόριζαν και αργότερα επανέφεραν την διακριτική ευχέρεια των δικαστών να διατάζουν την προσωρινή κράτηση υπόπτων στην προδικασία έχουν συμβάλλει σημαντικά στην ανεπαρκή εφαρμογή προτύπων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με την αιτιολογημένη απόφαση για προσωρινή κράτηση. Ζητήματα Πρακτικής Φύσεως 6. Η ελληνική νομοθεσία που διέπει την προσωρινή κράτηση, ήτοι ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και το Σύνταγμα, συνάδει σε γενικές γραμμές με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εντούτοις, οι συμμετέχοντες έγειραν διάφορα προβλήματα πρακτικής φύσεως που υποδηλώνουν ότι ο νόμος δεν εφαρμόζεται με συνέπεια από τους δικαστές. Εξάρτηση σε ακατάλληλους λόγους επιβολής προσωρινής κράτησης: α. Τα νομικά όρια σχετικά με τους λόγους επιβολής της προσωρινής κράτησης δεν τηρούνται. Πολλοί δικαστές δεν έχουν προσαρμοστεί ούτε ψυχολογικά ούτε θεσμικά στην επιθυμία του νομοθέτη να περιορίσει την προσωρινή κράτηση. Είθισται οι δικαστές να συνεχίζουν να βασίζονται σε λόγους που δεν συνάδουν με το νόμο όταν κάνουν υπερβάλλουσα χρήση της προσωρινής κράτησης, συμπεριλαμβανομένου «της αποφυγής ενός παρόμοιου αδικήματος στο μέλλον» χωρίς να γίνεται ρητή αναφορά σε αντικειμενικά χαρακτηριστικά του κατηγορούμενου που να στοιχειοθετούν έναν τέτοιο κίνδυνο. 2 Άρθρο 282(3), Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. 2

4 β. Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι οι δικαστές συχνά φαίνονταν να λαμβάνουν αποφάσεις προσωρινής κράτησης βάσει της σοβαρότητας ή της φύσης του καταγγελλόμενου αδικήματος, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν αποτελεί επιτρεπτό λόγο προσωρινής κράτησης. γ. Παρομοίως, φαίνεται ότι οι δικαστές βασίζονται στην προσωρινή κράτηση προκειμένου να ικανοποιήσουν την απαίτηση της κοινής γνώμης για δικαιοσύνη παρά το γεγονός ότι η αιτιολόγηση αυτή δεν συνάδει με το νόμο. Απουσία αποφάσεων με αιτιολογημένη επιχειρηματολογία: α. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν ανησυχίες για τη συχνή απουσία αιτιολογημένης επιχειρηματολογίας στις αποφάσεις των δικαστών για προσωρινή κράτηση επαναλαμβάνουν εδάφια του νόμου με απομνημόνευση και δεν αναφέρουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπόθεσης ή του εναγόμενου που πιθανόν να υποδηλώνουν κίνδυνο εξόδου από τη χώρα ή κάποια πιθανότητα παραποίησης αποδεικτικών στοιχείων. β. Το πρόβλημα αυτό επεκτείνεται στους δικαστές των δικαστικών συμβουλίων 3 που καθήκον έχουν να αποφασίσουν για την παράταση ή όχι της προσωρινής κράτησης από τους αρχικούς 6 μήνες στους 12, και μετά πέρα από το χρονικό όριο των 12 μηνών που ορίζει ο νόμος (με ανώτατο όριο τους 18 μήνες 4 ). Ο σκοπός της παράτασης από τους 12 στους 18 μήνες είναι να λειτουργήσει ως έκτακτο μέτρο όπως ορίζει το Σύνταγμα (Άρθρο 6(4)), και το οποίο απαιτεί πιο εμβριθή αιτιολόγηση αυτής της παράτασης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία και τα πραγματικά γεγονότα στα οποία βασίζεται η ύπαρξη εξαιρετικών συνθηκών. Ωστόσο, και σε αυτές τις αποφάσεις, σπάνια υπήρχαν ενδείξεις αιτιολογημένης επιχειρηματολογίας ή κάποια αναφορά σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είτε της υπόθεσης, είτε του εναγόμενου. 5 Προσωρινή κράτηση: διαδικασία ρουτίνας 7. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι παρά τα σχετικά αυστηρά χρονικά όρια που προβλέπει ο νόμος που διέπει την προσωρινή κράτηση στην Ελλάδα, οι κρατούμενοι προδικασίας αναλογούν περίπου στο ένα τρίτο του συνόλου των κρατουμένων στις Ελληνικές φυλακές, πράγμα που υποδηλώνει ότι η χρήση της προσωρινής κράτησης είναι διαδεδομένη και αποτελεί διαδικασία ρουτίνας, μολονότι δεν διαρκεί όσο σε άλλες δικαιοδοσίες. 8. Συζητήθηκαν οι πιθανοί λόγοι που συμβαίνει αυτό: 3 Τα δικαστικά συμβούλια απαρτίζονται από τους προέδρους των τριών ανωτάτων δικαστηρίων (του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου), καθώς και από μέλη που επιλέγονται με κλήρωση ανάμεσα σε δικαστές που έχουν υπηρετήσει στα ανώτατα δικαστήρια για τουλάχιστον δύο χρόνια. 4 Άρθρο 287(2)(β), Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. 5 Βλ. Lambropoulous, Effi, Pre-trial Detention in Greece, στο Pre-Trial Detention: Human Rights, criminal procedural law and penitentiary law, comparative law, του P.H.P.H.M.C. van Kempen: The judicial council in order to decide has to examine all the prerequisites for detention from the beginning; however, the judicial councils in the majority of the cases are restricted to repeating the prerequisites of the law in order to justify their decision, without explaining sufficiently the reasons for that. σελ

5 α. Η δομή των ακροάσεων για προσωρινή κράτηση προδιαθέτει τους δικαστές να συμφωνούν με τις συστάσεις των εισαγγελέων. Όταν ένας δικαστής διαφωνήσει με τη σύσταση του εισαγγελέα σχετικά με την προσωρινή κράτηση, η υπόθεση παραπέμπεται στο δικαστικό συμβούλιο ή σε ειδικό δικαστήριο. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως επικρατεί η επιβολή της προσωρινής κράτησης. Το άτομο που κατηγορείται δεν έχει δικαίωμα αυτόματης επανεξέτασης της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ του δικαστή και της υπεράσπισης, πράγμα που δημιουργεί μια ανισότητα στη διαδικασία. Μόνο ο εισαγγελέας του εφετείου έχει τη δυνατότητα να εφεσιβάλει την απόφασης του συμβουλίου. 6 β. Κάποιοι δικαστές φαίνεται να χρησιμοποιούν την προσωρινή κράτηση ως τιμωρία για το ίδιο το καταγγελλόμενο αδίκημα προκειμένου να αναπληρώσουν την περιρρέουσα αντίληψη ότι η αναβολή της δίκης είναι αναπόφευκτη και ότι δεν θα υπάρξει τελικά καταδίκη. Το ΕΔΑΔ έχει κατ επανάληψη εντοπίσει παραβάσεις της Ελλάδος αφορούσες την εκτενή διάρκεια της προσωρινής κράτησης και την αδυναμία των Ελληνικών ποινικών διαδικασιών σχετικά με το τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμα στην ελευθερία. Από το 2007, το ΕΔΑΔ έχει εντοπίσει πάνω από 40 παραβάσεις του Άρθρου 6(1) σχετικά με την διάρκεια των διαδικασιών στα ποινικά δικαστήρια. 7 γ. Η προσωρινή κράτηση αντιμετωπίζεται τόσο από το δικαστικό σώμα αλλά και από την κοινή γνώμη σε έναν βαθμό ως μέτρο ενάντια στο έγκλημα και όχι σαν απλά ένα μέσο διασφάλισης της παρουσίας στη δίκη. Για παράδειγμα, αυτό ακριβώς συνέβη στην περίπτωση κάποιων εναγομένων για οικονομικά εγκλήματα που είχαν κρατηθεί προσωρινά, μολονότι αργότερα απαλλάχτηκαν των κατηγοριών. Το θεωρητικό υπόβαθρο ήταν ότι οι δικαστές που προΐσταντο αυτών των υποθέσεων ένιωθαν ότι η προσωρινή κράτηση ήταν απαραίτητη για να ικανοποιηθεί η απαίτηση της κοινωνίας για δικαιοσύνη σε τέτοιες υποθέσεις, δεδομένου της οικονομικής κρίσης. δ. Η νοοτροπία του σταυροφόρου και του εκδικητή που επικρατεί σε πολλά μέλη του δικαστικού σώματος πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της γενικότερης αδυναμίας επιβολής κοινωνικής πολιτικής. Υπήρχε μια τάση ποινικοποίησης από την πλευρά της ελληνικής νομοθεσίας των κοινωνικών προβλημάτων με αποτέλεσμα ενδημικά ζητήματα όπως η οικονομική κακοδιαχείριση και η χρήση ναρκωτικών να παραπέμπονται στα ποινικά δικαστήρια, απουσία υποστηρικτικών δομών της πολιτείας ή κοινωνικών μέτρων όπως πολιτικές μείωσης της βλάβης για τοξικομανείς και ιερόδουλες ή συστηματικές μεταρρυθμίσεις στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 8. 6Ομοίως στη σελ Υπόθεση ΕΔΑΔ Nerratini v. Greece, ECHR 43529/07, 18 Δεκεμβρίου 2008 βλ. επίσης υπόθεση Michelioudakis v. Greece, ECHR 54447/10, 3 Απριλίου 2012, η οποία έχει καθιερωθεί ως «πιλοτική» υπόθεση για την επανεξέταση από το δικαστήριο με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι δομικές ανεπάρκειες που οδήγησαν σε παρατεταμένες καθυστερήσεις ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων. Αυτό σημαίνει ότι κατά τον χρόνο μετά αυτό το βούλευμα, το ΕΔΑΔ πάγωσε την εξέταση παρόμοιων υποθέσεων, εκ των οποίων υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 50 που εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου. 8 Οι συμμετέχοντες αναφέρθησαν συγκεκριμένα τις πρόσφατες συλλήψεις 31 φερόμενων ιερόδουλων και τον ακόλουθο εξαναγκασμό τους σε εξέταση HIV και σε προσωρινή κράτηση. Αργότερα, οι ύποπτες απαλλάχτηκαν όλων των κατηγοριών. Βλ. πχ την επιστολή UNAIDS που καταδικάζει την δράση της 10 ης Μαίου 2012, διαθέσιμη στην διεύθυνση: 4

6 Β. Επαρκής συμμετοχή της υπεράσπισης στις ακροάσεις προσωρινής κράτησης 9. Σύμφωνα με τον νόμο, ο εναγόμενος έχει το δικαίωμα της ακρόασης σε όλα τα στάδια της ποινικής εκδίκασης και, θεωρητικά τουλάχιστον, διαθέτει μια σειρά από δικαιώματα υπεράσπισης σε αυτό το στάδιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της ακρόασης 9, του να αρνηθεί να απαντήσει, να αρνηθεί τις κατηγορίες, να υποβάλλει γραπτή δήλωση υπεράσπισης 10, να ενημερωθεί σχετικά και να λάβει αντίτυπα όλων των αποδεικτικών στοιχείων της δικογραφίας και να του δοθεί επαρκής χρόνος για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του/της 11, να παρουσιάσει στοιχεία υπεράσπισής και να εξετάσει τα στοιχεία εναντίον του/της 12, να έχει πρόσβαση σε δικηγόρο ανά πάσα στιγμή της ανάκρισης 13 κτλ. Πάραυτα, οι συμμετέχοντες περιέγραψαν την ακρόαση για την προσωρινή κράτηση σαν να απουσίαζαν τα βασικά στοιχεία μιας δίκαιης δίκης. Οι ακροάσεις δεν είναι ανοικτές προς το κοινό και δεν είναι συζητητικές. 14 Το βούλευμα ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις υπέρ της προσωρινής κράτησης. Η πρόσβαση της υπεράσπισης στη δικογραφία σε αυτό το στάδιο ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη, με τους συνηγόρους της υπεράσπισης να έχουν μόνο πέντε λεπτά στη διάθεσή τους να μελετήσουν τα έγγραφα και να προετοιμάσουν τα επιχειρήματά τους. 10. Η έλλειψη χρόνου για την προετοιμασία των επιχειρημάτων και στοιχείων της υπεράσπισης έχει ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες σε υποθέσεις όπου παρέχεται νομική βοήθεια. Στο στάδιο της προδικασίας, το δικαστήριο ορίζει δικηγόρους από έναν κατάλογο που καταρτίζει ο δικηγορικός σύλλογος της πόλης ή της περιφέρειας για όσους αδυνατούν να πληρώσουν δικηγόρο υπεράσπισης. Ο κατάλογος αυτός δεν διαφοροποιείται όσον αφορά την ειδίκευση του δικηγόρου και έτσι συμβαίνει συχνά ο δικηγόρος που του ανατίθεται μια υπόθεση ποινικού δικαίου να μην έχει εμπειρία στο ποινικό δίκαιο. Οι δικηγόροι στον κατάλογο παροχής νομικής βοήθειας δεν είχαν καθόλου χρόνο να μελετήσουν την υπόθεση και συνεπώς δεν μπορούσαν να προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη. Η παρουσία τους στο δικαστήριο ήταν απλώς τυπική και δεν οδήγησε σε αποτελεσματική υπεράσπιση. 11. Ένα άλλο πρόβλημα της αποτελεσματικής ή όχι υπεράσπισης ήταν το χαμηλό επίπεδο διερμηνείας για τους εναγόμενους που δεν μιλούσαν Ελληνικά, αφήνοντας τους μόνο με μια πολύ αόριστη εικόνα της διαδικασίας και ανίκανους να παρέμβουν όταν ήταν απαραίτητο. Η διερμηνεία δικαστηρίων στην Ελλάδα δεν διέπεται ιδιαίτερα από κανονισμούς. Υπάρχει ένας κατάλογος πιστοποιημένων διερμηνέων, όμως στην πραγματικότητα, οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει αίτηση να περιληφθεί σε αυτόν χωρίς να χρειάζεται απαραιτήτως να προσκομίσει αποδείξεις της πιστοποίησής του ως διερμηνέα. Συνήθως, όσοι θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως διερμηνείς psgreece/ 9 Άρθρο 20 του Συντάγματος, Άρθρο 287(5) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 10 Άρθρα 104, 273 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. 11 Άρθρα 101, 102 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. 12 Άρθρα 104, 273, 274 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. 13 Άρθρα 96, 100, 273(2) Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. 14 Άρθρο 241, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. 5

7 δικαστηρίου απλά περιμένουν έξω από τα δικαστήρια και βρίσκονται «σε αναμονή» να τους καλέσουν. Στην πλειοψηφία των υποθέσεων οι διερμηνείς δεν είναι επαγγελματίες απλά κατέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό τη γλώσσα που χρειάζεται και επιχειρούν να βοηθήσουν τον ύποπτο όσο καλύτερα μπορούν. Δεν υπάρχει κώδικας δεοντολογίας εν ισχύ ή κάποια άλλη μέθοδος που να εξασφαλίζει ποιότητα και αμεροληψία. Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση αναφέρθηκαν σε περιπτώσεις που οι διερμηνείς σχετίζονταν με τους κατηγορούμενους και είχαν καταδικαστεί για παρόμοια αδικήματα. Το ύψος των αμοιβών είναι ιδιαίτερα χαμηλό και όχι αρκετό για να προσελκύσει επαγγελματίες διερμηνείς υψηλού επιπέδου. 12. Οι εμπειρίες των συμμετεχόντων κατέδειξαν ότι ούτε η διαδικασία εντός των δικαστικών συμβουλίων (που τους έχει ανατεθεί να επιδικάσουν τις διαφορές απόψεων μεταξύ εισαγγελέων και δικαστών σχετικά με βουλεύματα παράτασης της προσωρινής κράτησης) είναι ανοιχτή στο κοινό και δεν επιτρεπόταν να συμμετάσχουν ούτε ο εισαγγελέας, ούτε η υπεράσπιση. Η πρακτική να διενεργούνται ακροάσεις δικαστικών συμβουλίων για παράταση της προσωρινής κράτησης κεκλεισμένων των θηρών έχει σχολιαστεί αρνητικά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Σε απάντηση αυτής της κριτικής υιοθετήθηκε ο νόμος 3346/2005 που παραχωρεί συγκεκριμένα το δικαίωμα ακρόασης από το δικαστικό συμβούλιο. Εντούτοις, ο νόμος έχει αντικατασταθεί έκτοτε με την αιτιολογία ότι η προϋπόθεση να είναι παρόντα και τα δύο μέρη οδηγούσε σε επιπλέον παρατάσεις της περιόδου προσωρινής κράτησης. Η τρέχουσα πρακτική ενώπιον των δικαστικών συμβουλίων στις ακροάσεις για την παράταση της περιόδου προσωρινής κράτησης δεν προϋποθέτει την προσέλευση και των δύο μερών εκτός εάν το συμβούλιο κρίνει ότι η παρουσία τους είναι απαραίτητη. Η απουσία ανοιχτής διαδικασίας συμβάλλει στην ευχέρεια των δικαστών να αποφασίζουν για προσωρινή κράτηση χωρίς να παρέχουν αιτιολογημένη επιχειρηματολογία καθώς δεν υπάρχουν παρατηρητές και κανείς δεν εποπτεύει το έργο των δικαστών. Γ. Χρήση εναλλακτικών μέτρων της προσωρινής κράτησης 13. Το Άρθρο 282(2) του ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ορίζει τις συνθήκες που δύναται να επιβάλλει το δικαστήριο ως εναλλακτικές της προσωρινής κράτησης όταν αφήνεται ελεύθερος ο κατηγορούμενος ενώ εκκρεμεί η δίκη. Σε αυτές περιλαμβάνονται η επιβολή της απαγόρευσης ο κατηγορούμενος να διαμένει σε ένα συγκεκριμένο μέρος ή να ταξιδεύει προς αυτό, να απαγορεύσει την έξοδο εκτός Ελλάδος, να διατάξει την απαγόρευση της συναναστροφής με ορισμένα άτομα και να επιβάλλει την υποχρέωση καταβολής εγγύησης για την απόλυσή του. Στο Άρθρο 282(3) αναφέρεται ρητώς ότι η προσωρινή κράτηση θα πρέπει να εφαρμόζεται ως έκτακτο μέτρο που επιτρέπεται σε σοβαρές υποθέσεις όταν κανένα από τα υπόλοιπα περιοριστικά μέτρα δεν διασφαλίζει ότι ο κατηγορούμενος θα εμφανιστεί στη δίκη ή θα τον αποτρέψει να τελέσει νέα αδικήματα. 14. Παρά το γεγονός ότι εναλλακτικά μέτρα της προσωρινής κράτησης προβλέπονται από το νόμο, στην πράξη δεν χρησιμοποιούνται με κάποια κανονικότητα. Συνήθως τα αιτείται γραπτώς ο συνήγορος υπεράσπισης και δεν αποτελούν πρωτοβουλία του εισαγγελέα ή 6

8 του δικαστή. Επιπλέον, το γεγονός ότι τα διαθέσιμα εναλλακτικά μέτρα καταγράφονται στον Ποινικό Κώδικα κάνει την καινοτομία ιδιαίτερα δυσχερή και καθοδηγούμενη από την νομοθεσία. Για παράδειγμα, η ηλεκτρονική παρακολούθηση/τα βραχιόλια αστραγάλου δεν προβλέπονται από τον νόμο (και επιπλέον θεωρούνται και ιδιαίτερα ακριβά παρά το υψηλό κόστος της προσωρινής κράτησης). 15. Εναλλακτικά μέτρα όπως η συμμετοχή σε κατ οίκον προγράμματα απεξάρτησης ήταν κάποιες φορές διαθέσιμα σε αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης, όμως παρέμειναν η εξαίρεση του κανόνα και προϋπόθεταν εκτενή ενασχόληση από την πλευρά της υπεράσπισης, όπως για παράδειγμα για να εντοπίσουν το κατάλληλο πρόγραμμα και να διασφαλιστεί ότι ο εναγόμενος εντάχτηκε σε αυτό και το ακολουθεί. 16. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Επιτήρησης δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την Ελλάδα, όμως είναι υπό μελέτη. Θεωρήθηκε ότι θα βοηθήσει στη μείωση της υπερβάλλουσας εξάρτησης στην προσωρινή κράτηση ειδικά στην περίπτωση αλλοδαπών που τους επιβάλλεται ως διαδικασία ρουτίνας με την αιτιολογία ότι δεν έχουν διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και οι οποίοι αναλογούν στο 64% όλων των κρατούμενων προδικασίας στην Ελλάδα. Το ίδιο γίνεται και στην περίπτωση που ο αλλοδαπός διαθέτει όντως διεύθυνση, όμως παρόλα αυτά θεωρείται επικίνδυνος εξόδου από τη χώρα μόνο και μόνο εξ αιτίας της εθνικότητάς του. Εναλλακτικές της προσωρινής κράτησης όπως για παράδειγμα να παραδώσει ο ύποπτος το διαβατήριό του ή ο περιορισμός διαμονής είναι διαθέσιμα και κάποιες φορές εφαρμόζονται μολονότι σπανίως. Οι συμμετέχοντες πρότειναν ότι ίσως θα ήταν χρήσιμο οι δικαστές και εισαγγελείς να μάθουν για τις προσεγγίσεις που εφαρμόζονται σε άλλες δικαιοδοσίες σχετικά με εναλλακτικές της προσωρινής κράτησης. Δ. Σύνδεση μεταξύ ανάκρισης και προσωρινής κράτησης 17. Ο Ελληνικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας προβλέπει χρονικά όρια εντός των οποίων πρέπει να γίνεται η ανάκριση και τις δυνατές παρατάσεις αυτών. Παρατηρείται μια τάση των εισαγγελέων και των δικαστών να αναγάγουν σε κακουργήματα σχετικά ασήμαντες υποθέσεις που θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν και ως πταίσματα. Αυτό επέτρεψε στους δικαστές να επιβάλουν ευκολότερα την προσωρινή κράτηση, καθώς δεν επιτρέπεται να επιβληθεί προσωρινή κράτηση σε πταίσματα (που επισύρουν ποινές πέντε ετών ή λιγότερων). 18. Παρά το γεγονός της ύπαρξης ενός αυστηρού χρονικού ορίου των 18 μηνών προσωρινής κράτησης 15, στην πράξη ήταν αδύνατον να τηρηθεί αυτό το όριο λόγου της κατακερμάτισης των υποθέσεων. Για παράδειγμα, ένας ύποπτος το κατηγορητήριο του οποίου περιλάμβανε 5 αδικήματα, διώκεται για ένα ή δύο από αυτά και τίθεται σε προσωρινή κράτηση, ενώ αργότερα του απαγγέλλονται περισσότερες κατηγορίες που προκύπτουν από την ίδια ή άλλη υπόθεση και έτσι θα τεθεί υπό προσωρινή κράτηση και για αυτά. Με αυτόν τον τρόπο οι χρόνοι της προσωρινής κράτησης συσσωρεύονται και ένας ύποπτος μπορεί να κρατηθεί συνολικά για δύο ή τρία χρόνια πριν εκδικαστεί η 15 Άρθρο 6(4) του Συντάγματος και Άρθρο 287(2) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 7

9 υπόθεση. Η τεχνική αυτή έχει χρησιμοποιηθεί ως τώρα σε σοβαρές υποθέσεις στις οποίες η ανακριτική διαδικασία δεν δύναται να τελεσφορήσει εντός 18 μηνών. 19. Η προσωρινή κράτηση χρησιμοποιείται μερικές φορές για να ενθαρρύνει ομολογίες ή καταθέσεις εναντίων των συγκατηγορούμενων ενός υπόπτου. Καθώς δεν υφίσταται επίσημο σύστημα ποινικής διαπραγμάτευσης (plea bargain system) οι εισαγγελείς βασίζονται σε άλλα μέσα για να εκβιάσουν καταθέσεις και ομολογίες. Ένα από αυτά είναι να προσφέρουν στον ύποπτο απόλυση από προσωρινή κράτηση ως αντάλλαγμα για την συνεργασία τους με την εισαγγελία. 20. Επίσης, η προσωρινή κράτηση εφαρμόζεται όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, για την τιμωρία παραβατών όταν το δικαστήριο πιστεύει ότι μια έρευνα παρουσιάζει τέτοια προβλήματα που πιθανόν να μην υπάρξει τελικά καταδίκη ή ότι λόγω καθυστερήσεων η απόφαση θα αργήσει πολύ με αποτέλεσμα να μην ικανοποιηθεί το κοινό αίσθημα για απόδοση δικαιοσύνης. 16 Αυτό συνέβη για παράδειγμα σε υποθέσεις παραπομπής μεγάλων επιχειρηματιών και τραπεζιτών που κατηγορούνταν στην αρχή της οικονομικής κρίσης και έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα. Υπήρχε η αντίληψη ότι οι εναγόμενοι διώκονταν κυρίως για να ικανοποιηθεί το κοινό αίσθημα για απόδοση δικαιοσύνης και ότι εν καιρώ θα απαλλάσσονταν. Συνεπώς οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι οι δικαστές επέβαλαν σε αυτούς τους εναγόμενους προσωρινή κράτηση γνωρίζοντας ότι όταν και εάν επιβληθεί η ποινή δεν θα ήταν πολυετής, πράγμα το οποίο δεν θα εξευμένιζε την οργή της κοινωνίας για φερόμενα αδικήματα που αφορούν οικονομική κακοδιαχείριση. 21. Η αστυνομική κράτηση κατά τις πρώτες μέρες μετά τη σύλληψη 17 εφαρμόζεται επίσης σε υποθέσεις που ο δράστης πιάνεται επ αυτοφόρω ή εάν δεν μπορεί να παρουσιαστεί άμεσα στο δικαστήριο. Η κράτηση στο αστυνομικό τμήμα μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Αυτή η εξουσία μερικές φορές καταχράται. Οι ύποπτοι μπορεί και να κρατούνται για μέρες σε αστυνομικά τμήματα, χωρίς να τους επιτρέπεται να ειδοποιήσουν οποιονδήποτε ότι έχουν συλληφθεί και χωρίς να έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο, συχνά δε η αστυνομία τους κακομεταχειρίζεται. 18 Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι ύποπτοι συχνά κατηγορούνται για κακουργήματα βάσει μόνο του λόγου ενός αστυνομικού καθώς δεν έχει διενεργηθεί καμία έρευνα και δεν έχει ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία απόδοσης κατηγοριών. Οι συμμετέχοντες περιέγραψαν ότι οι ύποπτοι που υποβλήθηκαν σε αυτή τη διαδικασία είχαν τραυματική εμπειρία και έχρηζαν αποκατάστασης μετά το χρόνο κράτησης στο αστυνομικό τμήμα και αργότερα όταν κρατήθηκαν προσωρινά στις φυλακές. 22. Σε μερικές περιπτώσεις, οι ύποπτοι που είχαν απελευθερωθεί νωρίτερα από την προσωρινή κράτηση συλλαμβάνονται πριν την ημερομηνία που έχει οριστεί η δίκη 16 Βλ. επίσης Lambropoulous, παρακάτω σελ 437, Legislative initiatives to shorten the pre-trial detention time and prevent abuses during the last decade caused the reaction of law enforcement agencies which, when they considered that the accused should be detained, they preferred to increase the charges against him/her or the seriousness of crimes committed in order to protect society and have more time for their investigation. 17 Άρθρα , Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 18 Έκθεση για την Ελλάδα της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, 10 Ιανουαρίου 2012, σελ

10 προκειμένου να διασφαλιστεί η παρουσία τους στη δίκη χωρίς μάλιστα να έχουν ειδοποιηθεί οι δικηγόροι για την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης. Οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι αυτή η τακτική χρησιμοποιείται από τους εισαγγελείς για να αρνηθούν την επαφή των δικηγόρων με τους κατηγορούμενους τις μέρες πριν την δίκη. E. Συνθήκες κράτησης στις φυλακές 25. Παρά το γεγονός ότι το θέμα αυτό δεν ήταν πρωτεύων στη συζήτηση, οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι ήταν αδύνατο να συζητηθεί το θέμα της προσωρινής κράτησης στην Ελλάδα χωρίς να σχολιαστούν οι απάνθρωπες συνθήκες στις Ελληνικές φυλακές. Συνήθως οι υπό προσωρινή κράτηση δεν κρατούνται σε ξεχωριστούς χώρους από τους καταδικασμένους έγκλειστους, οπότε οι απαράδεκτες συνθήκες των ελληνικών φυλακών επιδρούν σε όσους κρατούνται προσωρινά όσο και στους υπόλοιπους φυλακισμένους. 19 Ο τρόπος που εργάζονται οι συνήγοροι υπεράσπισης έχει αλλάξει καθώς πρέπει να συμπεριληφθούν περισσότερες επισκέψεις στη φυλακή γιατί πλέον οι εναγόμενοι που κρατούνται εκεί είναι πάρα πολλοί. Οι δικηγόροι αναγκάζονται να συντάσσουν υπομνήματα στα κεντρικά της αστυνομίας και κάτω από άθλιες συνθήκες σε φυλακές με υπερπληθυσμό. Παρά την συνεχόμενη άσκηση κριτικής για τις συνθήκες στις Ελληνικές φυλακές δεν έχει παρουσιαστεί καμία εμφανής βελτίωσή τους 20 Ζ. Αλλοδαποί εναγόμενοι 26. Το 49% όλων των κρατούμενων στις φυλακές της Ελλάδος και το 64% όσων έχουν τεθεί σε προσωρινή κράτηση είναι ξένοι υπήκοοι. 21 Στα ποσοστά αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι βρίσκονται στα κέντρα κράτησης μεταναστών. Ο αλλοδαποί εναγόμενοι τίθενται σε μεγάλο βαθμό σε προσωρινή κράτηση και υποφέρουν καθ όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας από την άγνοια της Ελληνικής γλώσσας και την αδυναμία να επικοινωνήσουν με τον δικηγόρο, το προσωπικό των φυλακών, ακόμα και με τους συγκρατούμενούς τους καθώς υπηρεσίες διερμηνείας προσφέρονται μόνο στο δικαστήριο και όχι στη φυλακή. Οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι οι λόγοι για την τόσο μεγάλη αναλογία αλλοδαπών εναγομένων ήταν περίπλοκοι (συμπεριλαμβανομένων του μεγάλου αριθμού μεταναστών στην Ελλάδα, την λαθραία φύση του τρόπου που ζουν και επιβιώνουν πολλοί παράνομοι μετανάστες και τις ξενοφοβικές νοοτροπίες πολιτών, αστυνομικών και εισαγγελέων), παρόλο αυτά ένας μεγάλος αριθμός τους θα μπορούσε να έχει απαλλαγεί εάν είχαν την πρέπουσα πρόσβαση στην παροχή νομικής βοήθειας σε μια γλώσσα που θα τους ήταν κατανοητή. Η. Προοπτικές για μεταρρυθμίσεις 19 Έκθεση για την Ελλάδα της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, 17 Νοεμβρίου 2010, σελ. 49, 52, 58, Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, Δημόσια Δήλωση Σχετικά με την Ελλάδα, 15 Μαρτίου Ετήσιες Ποινικές Στατιστικές του Συμβουλίου της Ευρώπης, SPACE I: Έκθεση 2008, 22 Μαρτίου 2010 (οι πιο πρόσφατες διαθέσιμες στατιστικές). 9

11 27. Η σχετική με την προσωρινή κράτηση νομοθεσία έχει αναθεωρηθεί πολλάκις τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών τόσο πρόσφατων όσο το Παρά το γεγονός ότι κάποιοι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι υπάρχει και άλλο περιθώριο για βελτιώσεις, για παράδειγμα με το προαπαιτούμενο να γίνεται αναφορά στα αντικειμενικά κριτήρια προσωρινής κράτησης (όπως θεωρήθηκε προαπαιτούμενο στις αναθεωρήσεις του 2009 αλλά αποσύρθηκε το 2012), σε γενικές γραμμές τα προβλήματα που οδηγούν στην κατάχρηση της προσωρινής κράτησης στο Ελληνικό δικαστικό σύστημα είναι περισσότερο συνδεδεμένα με την εφαρμογή της ήδη υπάρχουσας νομοθεσία και κάποιοι συμμετέχοντες ανησυχούσαν ότι περαιτέρω αλλαγές του νόμου θα θόλωναν ακόμα περισσότερο τα νερά. 28. Οι συμμετέχοντες πρότειναν τις ακόλουθες ιδέες για μεταρρυθμίσεις: α. Το πιο σοβαρό πρόβλημα που χρήζει αναθεώρησης είναι η απουσία αιτιολόγησης από τους δικαστές και τα δικαστικά συμβούλια στην απόφασή τους να διατάξουν και να παρατείνουν την προσωρινή κράτηση. Συνεπώς, υπάρχει η ανάγκη για αλλαγή στη νοοτροπία και την κουλτούρα ανάμεσα στους δικαστές όλως των επιπέδων. β. Εμπεριστατωμένα κριτήρια για το ποιος είναι ύποπτος εξόδου από τη χώρα θα πρέπει να οριστούν και να αναφέρονται λεπτομερώς από τους δικαστές σε βουλεύματα προσωρινής κράτησης. γ. Απαραίτητες θεωρούνται επίσης περισσότερες εγγυήσεις για πρέπουσες ποινικές διαδικασίες που να περιλαμβάνουν μια σωστή ανοιχτή ακρόαση που να προσφέρει την ευκαιρία στην υπεράσπιση να αναπτύξει επιχειρήματα και να προσκομίσει στοιχεία. δ. Η συνεχής εκπαίδευση του δικαστικού σώματος σε διεθνείς και εγχώριες νομικά μορφώματα της δικαιοσύνης της προδικασίας θεωρείται απαραίτητη. ε. Κρίσεις του ΕΔΑΔ που ασκούν κριτική συγκεκριμένα στην έλλειψη αιτιολόγησης των αποφάσεων των δικαστικών συμβουλίων θα πρέπει να τίθενται σε εφαρμογή με καλύτερο τρόπο. Θ. Κύριες Συστάσεις Πρότυπα λήψης αποφάσεων 30. Η άποψη μερικών από τους συμμετέχοντες ήταν ότι οι νόμοι που θέτουν τα κριτήρια για την επιβολή προσωρινής κράτησης χρειάζονται αναθεώρηση προκειμένου να περιοριστεί η διακριτική ευχέρεια των δικαστών και να απαιτηθεί πιο λεπτομερή αιτιολόγηση των βουλευμάτων κράτησης. Άλλοι πιστεύουν ότι οι διαρκείς αλλαγές στον κώδικα ποινικής δικονομίας πιθανόν να έχουν συμβάλλει στην απουσία εφαρμογής καθαρών νομικών προτύπων στην λήψη αποφάσεων για προσωρινή κράτηση και ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων νόμων και προτύπων. 31. Παρομοίως, οι προσκλήσεις από νομικής πλευράς τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές επίπεδο είναι ότι θα πρέπει απαραιτήτως να αντιμετωπιστεί η έλλειψη επαρκούς αιτιολόγησης στις αποφάσεις για προσωρινή κράτηση. Ωστόσο, ακόμα πιο σημαντική από επιπλέον δικαστικές διαδικασίες θεωρήθηκε η επείγουσα ανάγκη να εφαρμοστούν 10

12 οι ήδη υπάρχουσες αποφάσεις του ΕΔΑΔ, οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτρoπής για τηv Πρόληψη τωv Βασαvιστηρίωv (CPT) και της εγχώριας νομοθεσίας που απαιτεί πλέον αυτή την αιτιολόγηση. 32. Θα πρέπει να παρέχεται εκπαίδευση στους δικαστές και εισαγγελείς σχετικά με τα διεθνή νομικά πρότυπα και τις αποφάσεις κατά της Ελλάδας αφορώσες θέματα που άπτονται των Άρθρων 5 και 6. Ο έλεγχος της αιτιολόγησης που παρέχουν τα δικαστικά συμβούλια σε αποφάσεις για παρατάσεις της προσωρινής κράτησης θα πρέπει επίσης να θεσμοθετηθεί. 33. Κάθε εμπλεκόμενος θα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα της έφεσης σε δικαστικό συμβούλιο της απόφασης για προσωρινή κράτηση, παρά να γίνεται απλά μια αυτόματη επανεξέταση μόνο όταν ο δικαστής διαφωνεί με τον εισαγγελέα. 34. Η αξιολόγηση στόχων και απόδοσης δικαστών και εισαγγελέων θα πρέπει να θέτει ένα προβλεπόμενο ποσοστό υποθέσεων απόλυσης όταν εκκρεμεί η δίκη. Για παράδειγμα, ενώ ο Ελεγκτής του Αρείου Πάγου έχει το καθήκον να επιβλέπει τις πράξεις των δικαστών, ποτέ δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις έστω και σε έναν δικαστή για ακατάλληλη ή υπερβάλλουσα χρήση της προσωρινής κράτησης εδώ και είκοσι χρόνια. Αποτελεσματική Συμμετοχή της Υπεράσπισης 35. Η Ελλάδα οφείλει να εφαρμόσει νομοθετικές και πρακτικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο συνήγορος υπεράσπισης έχει πρόσβαση στη δικογραφία της υπόθεσης και συγκεκριμένα στα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιεί ο εισαγγελέας προκειμένου να επιχειρηματολογήσει υπέρ της προσωρινής κράτησης του υπόπτου και ότι η υπεράσπιση θα έχει το περιθώριο να συγκεντρώσει στοιχεία και να αναπτύξει επιχειρήματα υπέρ της ελευθερίας του ατόμου. Αυτό μάλιστα θα πρέπει να είναι και αναμενόμενο λόγω της ανάγκης να εφαρμοστεί η Οδηγία σχετικά με το δικαίωμα στην ενημέρωση κατά τις ποινικές διαδικασίες και αν δεν εφαρμοστεί, ίσως παραστεί η ανάγκη για μία παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ο ρόλος της εισαγγελίας και της υπεράσπιση για την παράταση των περιόδων κράτησης πέρα των δώδεκα μηνών θα πρέπει να διευρυνθεί. Θα πρέπει να επιτρέπεται στον εναγόμενο να παρίσταται στις ακροάσεις εφόσον το επιθυμεί. Καθώς ο σκοπός της επέκτασης της περιόδου προσωρινής κράτησης πλέον των δώδεκα μηνών ήταν να αποτελέσει έκτακτο μέτρο, η εισαγγελία οφείλει να προχωρεί σε νέα επιχειρήματα που να βασίζονται σε αντικειμενικά στοιχεία που να αιτιολογούν το λόγο που θα πρέπει να παραταθεί η προσωρινή κράτηση, ενώ η υπεράσπιση θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της τόσο τον χρόνο όσο και τον χώρο να απαντήσει σε αυτά τα επιχειρήματα. Συσχετισμοί μεταξύ ανάκρισης και προσωρινής κράτησης 22 Οδηγία 2012/13/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22ας Μαίου 2012 σχετικά με το δικαίωμα της ενημέρωσης κατά τις ποινικές διαδικασίες, διαθέσιμη στη διεύθυνση 11

13 37. Θα πρέπει να αναπτυχθούν μεταρρυθμίσεις της ταχείας παραπομπής υπόπτων που πιάνονται επ αυτοφόρω έτσι ώστε να μην υποβάλλονται σε μακρές περιόδους αστυνομικής κράτησης και να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με άλλους. Εναλλακτικά μέτρα της προσωρινής κράτησης, αλλοδαποί και συνθήκες στις φυλακές 38. Η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει ένα σταθερό σύστημα υπηρεσιών προδικασίας που να είναι συνδεδεμένο με κοινωνικές υπηρεσίες προκειμένου να αναπτυχθούν εναλλακτικές όπως η κράτηση κατ οίκον η οποία πιθανόν να παρουσιάσει δυσκολίες στην εφαρμογή της σε άπορους και όσους δεν δηλώνουν κατοικία. 39. Θα πρέπει επίσης να αναπτύξει πιλοτικά προγράμματα για καινοτόμες εναλλακτικές όπως η ηλεκτρονική παρακολούθηση, οι οποίες θα δοκιμαστούν και θα εποπτεύονται με το μικρότερο δυνατόν ρίσκο για τους δικαστές που θα συμμετάσχουν. Θα πρέπει να συνοδεύονται και από μια μελέτη κόστους/ωφέλειας προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανησυχίες σχετικά με το κόστος τέτοιων μέτρων. 40. Να γίνει ανταλλαγή καλών πρακτικών με τις δικαστικές αρχές που εφαρμόζουν επιτυχημένα εναλλακτικές της προσωρινής κράτησης και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με άλλους, πράγμα που θα μπορούσε να βοηθήσει δικαστές και νομοθέτες που διστάζουν να εφαρμόσουν τέτοιες εναλλακτικές. 41. Η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει υπόψη της να εφαρμόσει το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Επιτήρησης και οι δικαστές θα πρέπει να εκπαιδεύονται στην εφαρμογή του προκειμένου να μειώσουν τον υπερβάλλον εγκλεισμό των αλλοδαπών. 42. Η Ελλάδα θα πρέπει επίσης να προτείνει και να εφαρμόσει βελτιώσεις στο σύστημα μεταφράσεων και διερμηνείας για όσους δεν μιλούν την Ελληνική γλώσσα και να το ευθυγραμμίσει με την Οδηγία σχετική με το δικαίωμα στην διερμηνεία και τη μετάφραση Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ενθάρρυνση της ανάληψης εναλλακτικών της προσωρινής κράτησης θα πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα της Ελληνικής Κυβέρνησης προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης στις φυλακές που παρουσιάζουν υπερπληθυσμό. Περιφερειακή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (Ελλάδα) Ιούνιος Οδηγία 2010/64/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20 ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το δικαιώματα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία, διαθέσιμη στη διεύθυνση 12

14 Fair Trials International Περιφερειακή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (Ελλάδα) Aθήνα, 27Απριλίου 2013 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ (Κατ αλφαβητική σειρά) Κ. Ορέστης Γεωργιάδης Δικηγόρος του γραφείου Δ. Γουλιέλμος και Συνεργάτες της Θεσσαλονίκης με μεγάλη πείρα δικηγόρου υπεράσπισης σε διακρατικές υποθέσεις ποινικού δικαίου. Ο Ορέστης έχει επίσης εργαστεί ως νομικός σύμβουλος και είναι μέλος της διοίκησης του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (Greek Helsinki Monitor-GHM), μια ΜΚΟ που παρακολουθεί, δημοσιεύει και υπερασπίζεται θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Είναι μέλος του συμβουλευτικού σώματος εμπειρογνωμόνων νομικών του Fair Trials International. Κα Μαριάννα Διαμαντή Ποινικολόγος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Κ. Μιχάλης Ζαφειρόπουλος Ποινικολόγος που εργάζεται στην Αθήνα. Είναι Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και δραστηριοποιείται στο Διοικητικό του Συμβούλιο. Κα Μαρίνα Θεμιστοκλέους Ηγείται της έρευνας του AIRE Centre που αφορά την προσωρινή κράτηση στην Ελλάδα. Κ. Χρήστος Λαμπάκης Ποινικολόγος που εργάζεται στη Θεσσαλονίκη και υποψήφιος διδάκτωρ του Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Κ. Θεόδωρος Μαντάς Επικεφαλής του γραφείου Θεόδωρος Μαντάς και Συνεργάτες, το οποίο ασχολείται κυρίως με ποινικές υποθέσεις. Έχει ενεργή δράση τόσο στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και στην Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, ενώ έχει συμμετάσχει ως αντιπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στην προσφυγή προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για παραβιάσεις των διεθνών κανονισμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ. Έχει παραστεί σε αρκετές διεθνείς υποθέσεις και έχει κάνει πολλές δημοσιεύσεις στην Ελλάδα. Κα Παναγιώτα Μασουρίδου Ποινικολόγος που δραστηριοποιείται αφιλοκερδώς στην υπεράσπιση μεταναστών στην Ελλάδα. Κα Nuala Mole Ιδρύτρια του κέντρου AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe). Έχει εργαστεί για πάνω από 25 χρόνια στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη και είναι μέλος του ΔΣ του 13

15 European Human Rights Law Review. Έχει φέρει πάνω από 70 υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων ΕΔΑΔ, ΕΔ και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ της έχουν απονεμηθεί πολλά διεθνή βραβεία για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει σπουδάσει Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο College of Europe και μιλά πολύ καλά Ελληνικά. Κα Δανάη Μπιτσάκη Ποινικολόγος που εργάζεται στην Αθήνα και την Κρήτη. Κα Κατερίνα Πουρνάρα Ποινικολόγος που εργάζεται στην Αθήνα. Κ. Γεώργιος Πυρομάλλης Ποινικολόγος στην Ελλάδα και επικεφαλής του γραφείου Γεώργιος Πυρομάλλης στην Αθήνα. Επίσης, είναι μέλος του συμβουλευτικού σώματος εμπειρογνωμόνων νομικών του Fair Trials International. Δρ Δήμητρα Σορβατζιώτη Αναπληρώτρια καθηγήτρια δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας (Κύπρος). Απαριθμεί πολλές δημοσιεύσεις τόσο στο Ελληνικό και στο συγκριτικό Ποινικό Δίκαιο που αφορούν μεταξύ άλλων και την μεταχείριση κρατουμένων και εναγόμενων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Επιπλέον, είναι ποινικολόγος εν ενεργεία. Δρ Παναγιώτης Χριστόπουλος Δικηγόρος του ποινικού και δημόσιου δικαίου στην Αθήνα. Είναι κάτοχος διδακτορικού στο Ποινικό Δίκαιο και έχει εκδώσει πολλά δημοσιεύματα επ αυτού στην Ελλάδα. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, της Ένωσης Ποινικού Δικαίου και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Στελέχη της Fair Trials International Jago Russell Διευθύνων Σύμβουλος του Fair Trials International από τον Σεπτέμβρη του Πριν γίνει μέλος του Fair Trials, εργαζόταν σαν ειδικός χάραξης πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην φιλανθρωπική οργάνωση Liberty του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει εργαστεί ως Νομικός Εμπειρογνώμονας στο Αγγλικό Κοινοβούλιο. Ο Jago είναι διαπιστευμένος δικηγόρος και έχει δημοσιεύσει εκτενέστατα και παρουσιάσει διαλέξεις πάνω σε ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων που αφορούν το ποινικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Rebecca Shaeffer Υπεύθυνη Αναθεωρήσεων Νόμων του Fair Trials International. Η τωρινή της εργασία επικεντρώνεται στην εφαρμογή του Οδικού Χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα κατά την ποινική διαδικασία και την προσωρινή κράτηση. Η Rebecca έχει εργαστεί στον τομέα ποινικού δικαίου και στα ζητήματα μετανάστευσης για πολλούς οργανισμούς 14

16 συμπεριλαμβανομένων των: Human Rights Watch, African and Middle Eastern Refugee Assistance (Cairo) και του American Civil Liberties Union. Έχει αποκτήσει τον τίτλο της Διδάκτορος Νομικών Επιστημών (J.D.) από το πανεπιστήμιο Georgetown University της Ουάσινγκτον D.C. 15

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα 1. Στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 110 Α προστίθενται τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17 Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ Προληπτική παρέμβαση Η ποινική δικαιοσύνη ασχολείται με τον ανήλικο παραβάτη κυρίως εφόσον έχει προβεί σε παράβαση του ποινικού κώδικα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του. Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 4 του ν. 4205/2013 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε τα δικαιώματά σας ως προς την ενημέρωση για τις ποινικές κατηγορίες

Γνωρίστε τα δικαιώματά σας ως προς την ενημέρωση για τις ποινικές κατηγορίες Γνωρίστε τα δικαιώματά σας ως προς την ενημέρωση για τις ποινικές κατηγορίες GRACE MULVEY & SINÉAD SKELLY Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τα Δικαιώματα JUSTICIA είναι το Ιρλανδικό Συμβούλιο για

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΚΕΘΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΚΕΘΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΚΕΘΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά από χρόνια προσπαθειών για προσανατολισμό της νομοθεσίας που αφορά τους εξαρτημένους στη θεραπεία και όχι τον εγκλεισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. (Να απαντηθουν 4 από τις 6 ερωτήσεις )

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. (Να απαντηθουν 4 από τις 6 ερωτήσεις ) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 (Να απαντηθουν 4 από τις 6 ερωτήσεις ) ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Α. Ο λοχίας διερευνητής του Τ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης Κώδικας Αρχών για την Προστασία όλων των Ατόμων που στερούνται την προσωπική τους ελευθερία με οιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκιση 1 Υιοθετήθηκε με την από 9.12.1988 υπ' αριθμ. 43/173 Απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 26.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.2.1989, σύμφωνα με το άρθρο 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

33 η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β - ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

33 η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β - ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ Αθήνα 27/05/2013 Αρ. Πρωτ.:Δ33Β5020140ΕΞ2013 33 η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 47(Ι)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος του 1994 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 Ελλάδα Επίπεδο 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Η Ελλάδα αποτελεί χώρα διαμετακόμισης, προορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΑΜΒΗΣ,.: 1. Ο εφεσείων παραδέχθηκε ενοχή σε κατηγορία κατοχής. παιδικού πορνογραφικού υλικού και του επιβλήθηκε ποινή προστίµου 1000.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΑΜΒΗΣ,.: 1. Ο εφεσείων παραδέχθηκε ενοχή σε κατηγορία κατοχής. παιδικού πορνογραφικού υλικού και του επιβλήθηκε ποινή προστίµου 1000. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΡΑΜΒΗΣ,.: 1. Ο εφεσείων παραδέχθηκε ενοχή σε κατηγορία κατοχής παιδικού πορνογραφικού υλικού και του επιβλήθηκε ποινή προστίµου 1000. Ο Γενικός Εισαγγελέας θεωρεί ότι η επιβληθείσα ποινή

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην Εθνική Σχολή Δικαστών ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Αθήvα, 12 Ιουλίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ Αριθ. πρωτ: 79401 οικ. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ : Διoίκησης Δικαιoσύvης ΔIΕΥΘΥΝΣΗ : Λειτoυργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 57(Ι) του 1992 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Αριθµός 57(Ι) του 1992 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 2724, 10.7.92 Ν. 57(Ι)/92 Ο περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικοµανών Νόµος του 1992 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη κενής θέσης. Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Προκήρυξη κενής θέσης. Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα EL ECB-PUBLIC Προκήρυξη κενής θέσης Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 1 Εισαγωγή Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μελετά την ίδρυση ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Κύριο Νικόλαο Κανελλόπουλο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μεσογείων - 96, 115 27 Αθήνα

Κύριο Νικόλαο Κανελλόπουλο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μεσογείων - 96, 115 27 Αθήνα 22 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 149963/20277/2013 Πληροφορίες: Ευτ. Φυτράκης Κύριο Νικόλαο Κανελλόπουλο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μεσογείων - 96, 115 27

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το Αρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΕΡΩΤΗΣΗ 1; Σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Άρθρο 282 Κ.Π.Δ. Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι 1. `Οσο διαρκεί η προδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. Κώδικας : 22100 Πληροφορίες: Β. ΤΖΑΒΕΛΛΑ Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης επιθυμεί Η να έχει διαβεβαιωθεί ότι λαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή εφαρμόζει πέντε διαφορετικούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι είναι:

Η επιτροπή εφαρμόζει πέντε διαφορετικούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι είναι: Συνοπτικός οδηγός παραπόνων Τι κάνει η Επιτροπή Η περί Αυστραλιανής Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένας ανεξάρτητος εθνικός οργανισμός που ερευνά και συμβιβάζει καταγγελίες διακρίσεων και παραβιάσεων

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

και κρατούσαν τέτοια θύματα για αδικήματα που είχαν σχέση με την πορνεία, χωρίς να εξετάζουν αν υπήρχαν ενδείξεις εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων.

και κρατούσαν τέτοια θύματα για αδικήματα που είχαν σχέση με την πορνεία, χωρίς να εξετάζουν αν υπήρχαν ενδείξεις εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. -------------------------------------------------------------------------------------- Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων στην Ελλάδα 2015 --------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Καθηγητή κ. Νίκο Παρασκευόπουλο

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Καθηγητή κ. Νίκο Παρασκευόπουλο Αθήνα, 14/ 04/2015 Αρ. Πρωτ.: 170 Δέγλερη 2 Αμπελόκηποι Τ.Κ. 11522 Τηλ.: 210 8701340, 332, 305 Fax: 210 8701329 Email: sedaepimelites@hotmail.com Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική.

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Κώστας Κοσμάτος Δ.Ν., Δικηγόρος Ειδικός Επιστήμονας Νομικής Δ.Π.Θ. kkosmato@law.duth.gr Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΖ, 30 Ιανουαρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΖ, 30 Ιανουαρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΖ, 30 Ιανουαρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Για την ενσωµάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 6.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 294/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/48/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Εγγράφου Δικαιωμάτων της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορούμενων σε ποινικές διαδικασίες

Υπόδειγμα Εγγράφου Δικαιωμάτων της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορούμενων σε ποινικές διαδικασίες Greek Υπόδειγμα Εγγράφου Δικαιωμάτων της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορούμενων σε ποινικές διαδικασίες Έχετε το δικαίωμα να διατηρείτε αυτό το έγγραφο δικαιωμάτων μαζί σας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; Τις ανωτέρω ερωτήσεις και απαντήσεις επιμελήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

BULLETIN 74. Κυβερνητική Πράξη / Πράξη Κανονιστικού Χαρακτήρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, εισηγηθήκαμε στο Δικαστήριο ότι:

BULLETIN 74. Κυβερνητική Πράξη / Πράξη Κανονιστικού Χαρακτήρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, εισηγηθήκαμε στο Δικαστήριο ότι: BULLETIN 74 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ (HAIRCUT) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΜΕΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ) Προδικαστική Ένσταση: Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εισηγήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 Ν. 168(Ι)/2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης. 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης. (γενικές προϋποθέσεις)

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης. 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης. (γενικές προϋποθέσεις) Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης (γενικές προϋποθέσεις) Επίλυση διαφορών, όχι νομοθεσία ούτε εκτέλεση νόμων. Υπάρχει ιδεατός ρυθμός λειτουργίας (ταχύτητα)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3126 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 66 20030319 Τέθηκε σε ισχύ: 19.03.2003 Ηµ.Υπογραφής: 18.03.2003 Τίτλος: Ποινική ευθύνη των Υπουργών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας:

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας: Έγγραφο δικαιωμάτων Το φυλλάδιο αυτό σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώματά σας όταν βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα. Με τον όρο δικαιώματα εννοούμε σημαντικές ελευθερίες και δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις:

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Υπό Ιωάννου Διώτη α) Εισαγωγή Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: Από την μια πλευρά δηλαδή πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα