Παλλήνη 16 / 10 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : οικ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παλλήνη 16 / 10 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : οικ. 202856"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : 17 χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος Ταχ.Κώδικας:15351 Τηλέφωνο : , ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Παλλήνη 16 / 10 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : οικ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής, τη Δευτέρα , για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ87Α/ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης και τις όμοιες του Ν 4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και ειδικότερα τα άρθρα 5 παρ. 1εδαφ. γ και 6 παρ Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 4. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α / ) 5. Το Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/τ.Α / ). 6. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/ (ΦΕΚ 238/α/ Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/ ) 7. Την υπ αριθμ /739 (ΦΕΚ 1291/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.» 8. Τις διατάξεις της 24001/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1449/τ.Β/ «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες». 9. Τις διατάξεις της 40701/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2561/τ.Β / «Συμπλήρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1449/τ.Β/ )». 10. Τις διατάξεις της 32807/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2375/τ.Β / «Τροποποίηση της υπ αριθμ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1449/τ.Β/ )». 11. Την υπ αριθμ. 51/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ / ) «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 12. Τις διατάξεις του δεκάτου εβδόμου άρθρου του Ν.4286/2014 (ΦΕΚ 194/τ.Α / ). 13. Την υπ αριθμ / απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ599/ ).

2 14. Την υπ αριθμ. 1996/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 69687Λ7-ΤΩΑ) περί αποδοχής του υπ αριθμ.1/2014 Πρακτικού της Επιτροπής της Π.Ε.Α.Α., η οποία συγκροτήθηκε κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του δεκάτου εβδόμου άρθρου του Ν.4286 (ΦΕΚ194/τ.Α / ), αναφορικά με την υπέρβαση των χιλιομετρικών αποστάσεων της υπ αριθμ.24001/ Κ.Υ.Α. στα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης 15. Την υπ αριθμ. 1997/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω07Ε7Λ7-Β14) περί: α) δέσμευσης συνολικής πίστωσης ποσού ,84 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, για την εκτέλεση νέων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής για το σχολικό έτος , εκ των οποίων: ποσό ,50 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% θα βαρύνει τον τρέχοντα προϋπολογισμό οικ. έτους 2014 και ποσό ,34 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 β) έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού ,50 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής - Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το οικονομικό έτος 2014, Ε.Φ.05072, ΚΑΕ 0821 «Μεταφορά μαθητών». 16. Την υπ αριθμ / (ΑΔΑ: 64287Λ7-50Ι) Απόφαση ανάληψης δαπάνης. 17. Την υπ αριθμ. 2040/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΜΩΔ7Λ7-Κ3Ρ) περί έγκρισης των όρων της Πρόσκλησης. 18. Το γεγονός ότι τα αναγραφόμενα στον κάτωθι πίνακα δρομολόγια είναι νέα δρομολόγια που προέκυψαν κατά τη φετινή σχολική χρονιά και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις προβλεπόμενες προαιρέσεις των διακηρύξεων. 19. Το γεγονός ότι μετά από νεότερη τηλεφωνική επικοινωνία με τη Δ/ντρια του 2 ου Γυμνασίου Παιανίας, μας γνωστοποιήθηκε ότι δεν υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης ενός δρομολογίου με ταξί από Δωρίδος 5 Αργιθέα. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΕΙ Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα κάτωθι δρομολόγια ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, να προσέλθουν τη Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Συγγρού (6 ος όροφος). Μετά την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όσοι συμμετέχοντες κηρυχθούν μειοδότες, υποχρεούνται να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεσμεύονται για την τήρηση όλων των όρων των Παραρτημάτων της παρούσας.- Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

3

4 Α/Α ΔΗΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕ- ΤΟΥΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΧΛΜ ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ_ΜΕΣΟ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟ ΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 1 ΑΧΑΡΝΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Νεκροταφείο Κόκκινου Μύλου ,00 ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑ- ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ- ΗΜΑΡΧΕΙΟ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ- ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ- ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ 42 2 ΑΧΑΡΝΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Νοσοκοµείο Ολυµπιακού χωριού 7,5 100,00 Γ ΕΙΣΟ ΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ- ΝΙΚΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ-ΧΑΡΗ ΧΑΧΙΑΣΒΙΛΗ-ΚΩΝ.ΚΕΝΤΕΡΗ-Γ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΙΒΙΣΚΟΥ- ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ 42 3 ΑΧΑΡΝΩΝ & ΛΥΚΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑ ΚΕ ΟΝΩΝ Πλατεία Βαρυµπόµπης ,00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ- ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΛΟΓΑ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ 30 4 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣ Παλαιά Φώκαια 27,8 220,00 ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΑΠΌ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΛΑΓΟΝΗΣΙ- ΣΑΡΩΝΙ Α-ΑΝΑΒΥΣΣΟ- ΚΑΛΥΒΙΑ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ 58 5 ΙΟΝΥΣΟΥ Από ΕΠΑΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΟΥ σε 1ο ΣΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ (1 δροµολόγιο τέσσερις φορές την εβδοµάδα) 18,3 83,80 Λ. ΡΟΣΙΑΣ-ΣΤΑΜΑΤΑΣ 25Α ΣΤΑΜΑΤΑ-ΑΧΑΡΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ 40 6 ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΑΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΟΥ Βαρνάβα 25,1 170,00 ΒΑΡΝΑΒΑ-ΠΟΛΥ ΕΝ ΡΙ- ΚΑΠΑΝ ΡΙΤΙ-ΑΦΙ ΝΕΣ- ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΦΙ ΝΩΝ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ 30

5 7 ΚΡΩΠΙΑΣ 1o ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 102 ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑ (1 ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ) 3,7 23,00 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 102 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑ-1ο ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΑΞΙ ΌΧΙ 1 8 ΚΡΩΠΙΑΣ 2ο & 3ο ΓEΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ,00 Λ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ & Λ.ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΕΜΩΝ- ΚΩΝΣΤΑ-ΖΩΙΤΣΑ-ΚΙΤΣΙ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ- Λ.ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ- Λ.ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΛΕΚΚΑ- ΑΤΤΙΚΗΣ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ 50 9 ΚΡΩΠΙΑΣ 2ο & 3ο ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ,90 Λ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ & Λ.ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΕΜΩΝ- ΚΩΝΣΤΑ-ΖΩΙΤΣΑ-ΚΙΤΣΙ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ- Λ.ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ- Λ.ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΛΕΚΚΑ- ΑΤΤΙΚΗΣ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΚΡΩΠΙΑΣ 2ο ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ & ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ 6 28,00 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ & ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ- ΤΑΞΙ ΌΧΙ 1 11 ΚΡΩΠΙΑΣ 2ο ΚΟΡΩΠΙΟΥ Καµιλάφι- Κοκκιναρά Κορωπίου (1 ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ) 7 30,00 ΚΑΜΙΛΑΦΙ-ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ ΚΟΡΩΠΙ- ΤΑΞΙ ΌΧΙ 1 12 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1ο ΤΕΕ ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ Λαγονήσι ,00 ΛΑΓΟΝΗΣΙ- ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΣΑΡΩΝΙ Α- ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ-ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΜΕΣΩ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1ο ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΟΝΙΜΑ- ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ 22 65,00 ΤΣΟΝΙΜΑ-ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ- ΤΑΞΙ ΟΧΙ 2

6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 2ο -ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΚΟ- ΠΟΥΛΟΥ 2ο -ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΚΟ- ΠΟΥΛΟΥ 2ο -ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΚΟ- ΠΟΥΛΟΥ ΛΙΓΟΡΙ (2 ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ) ΑΓ. ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΝΑΤΣΟ- ΙΠΠΟ ΡΟΜΟΣ 3,7 200,00 ΑΞΟΝΑΣ (LIDL-ΛΙΓΟΡΙ)- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ 100 4,8 104,66 ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑΣ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ 50 11,4 115,00 ΝΑΤΣΟ-ΙΠΠΟ ΡΟΜΟΣ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΠΑΙΑΝΙΑ 2ο ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ 4,5 72,26 ΚΑΡΕΛΛΑΣ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΧΑΛΙ ΟΥ)- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕ- ΧΝΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ Ταύρος 26,2 160,00 Ταύρος,Θησείο, Πετράλωνα, Κουκάκι, Ν. Κόσµος, Μετς, Στάδιο, Μιχαλοκοπούλου, Σχολείο ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕ- ΧΝΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ ΑΦΕΤΕΡΙΑ: Βραυρώνα ,00 ΒΡΑΥΡΩΝΑ-ΑΡΤΕΜΙ Α- ΣΠΑΤΑ-ΚΑΝΤΖΑ-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ-ΜΠΑΛΑΝΑ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕ- ΧΝΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ,00 Κυψέλη, Κ. Πατήσια,, Άγιος Ελευθέριος, Α. Πατήσια, Γαλατσίου, Βεϊκου, Ηράκλειο, Σχολείο ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕ- ΧΝΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ ΣΕΠΟΛΙΑ 21,9 200,00 ΣΕΠΟΛΙΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ- ΜΟΥΣΕΙΟ-ΕΞΑΡΧΕΙΑ- Λ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ-ΓΚΥΖΗ- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ 34

7 22 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗ- ΝΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 7,8 104,00 ΑΙΓΙΟΥ-9η ΣΤΑΣΗ ΑΝΘΟΥΣΑΣ- 7η ΣΤΑΣΗ ΑΝΘΟΥΣΑΣ- ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-4η ΣΤΑΣΗ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-1η ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 3ο ΠΑΛΛΗ- ΝΗΣ Λουτρό ,00 ΠΑΛΛΗΝΗ-ΛΟΥΤΡΑ- ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ- ΠΑΠΑΣΙ ΕΡΗ-Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ-Ο ΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ-Λ.ΣΠΑΤΩΝ- ΓΕΡΑΚΑ Ο ΟΣ ΜΗΛΕΣΗ- Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑ- ΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗ- ΝΗΣ Σχοινιάς (καγιακ) ,00 ΣΧΟΙΝΙΑΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΤΥΜΒΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ-Λ. ΙΟΝΥΣΟΥ- ΖΟΥΜΠΕΡΙ-ΜΑΤΙ-ΓΗΠΕ Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ- Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ OXI 39

8 25 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑ- ΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗ- ΝΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ ,00 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ- ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΠΛ.ΚΕΝΝΕΝΤΥ- ΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΟΥ- ΜΕΤΑΜΑΡΦΩΣΕΩΣ- ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ-ΜΠΕΝΑΚΗ (ΕΘΝΟΣ)-ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ- ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑ- ΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗ- ΝΗΣ ΡΑΦΗΝΑ ,00 ΜΑΡΙΚΕΣ ΡΑΦΗΝΑ-ΑΙΓΑΙΟΥ- ΑΘΗΝΑΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ- ΓΑΛΗΝΗΣ-ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΣΠΑΤΑ- ΠΛΑΤΕΙΑ-ΒΑΣΙΛ.ΠΑΥΛΟΥ- Λ.ΣΠΑΤΩΝ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑ- ΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗ- ΝΗΣ ΠΛ.ΚΥΨΕΛΗ ,00 ΠΛ.ΚΥΨΕΛΗΣ-ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ- ΒΕΪΚΟΥ-ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ- ΑΝΤΥΠΑ-ΚΥΜΗΣ- ΟΛΥΜΠ.ΣΤΑ ΙΟ-ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ- ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ-ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ- ΡΟ Ο ΑΦΝΗΣ-Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ- ΟΛΥΜΠΟΥ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ- ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ- ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ 49

9 28 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑ- ΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗ- ΝΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛ Η-ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΕΙΟ)-ΓΟΥ Ι- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ ΩΝ- ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ-ΚΑΤΕΧΑΚΗ- ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ-ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ- ΦΟΥΡΕΣΙ-Λ.ΣΠΑΤΩΝ- ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑ- ΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗ- ΝΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ,00 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ- ΒΑΡΗ-ΒΑΡΚΙΖΑ-Λ.ΒΑΡΗΣ- ΛΑΥΡΙΟΥ-ΚΟΡΩΠΙ-ΠΑΙΑΝΙΑ- ΚΑΝΤΖΑ-ΚΟΛΕΓΙΟ-ΣΠΑΤΩΝ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-MAD- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΤΑΟΥ 6 62,00 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΤΑΟΥ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ,00 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΑΤΙ ,00 ΜΑΤΙ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΓ. ΤΡΙΑ Α ,00 ΑΓ. ΤΡΙΑ Α- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΠΑΛ ΡΑΦΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 14,3 86,00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΠΑΛ ΡΑΦΗΝΑΣ ΒΡΑΥΡΩΝΑ-MARE NOSTRUM HOTEL) 16,7 140,00 ΒΡΑΥΡΩΝΑ-(MARE NOSTRUM HOTEL)- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ 50

10 36 ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΠΑΛ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΡΤΕΜΙ Α(4η ΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) 19,5 249,00 ΑΡΤΕΜΙ Α(4η ΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ)- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΠΑΛ ΡΑΦΗΝΑΣ ΓΗΠΕ Ο ΣΠΑΤΩΝ 13,5 124,00 ΓΗΠΕ Ο ΣΠΑΤΩΝ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΥΣ- ΣΟΥ ΧΑΡΑΚΑΣ 13,4 133,00 ΧΑΡΑΚΑΣ (62ο χλµ Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ)-Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΑς ΦΩΚΑΙΑΣ-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΥΣ- ΣΟΥ ΧΑΡΑΚΑΣ 13,8 136,00 ΧΑΡΑΚΑΣ-ΘΥΜΑΡΙ-ΟΤΕ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ-Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ- Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ- ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΥΣ- ΣΟΥ ΣΥΝΤΕΡΙΝΑ 8,7 104,66 ΣΥΝΤΕΡΙΝΑ-Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ-116η Ο ΟΣ-1η Ο ΟΣ-ΒΡΥΟΥΛΩΝ- ΚΥΠΡΟΥ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΒΕΝΕΖΗ-Μ.ΑΣΙΑΣ- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΥΣ- ΣΟΥ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ 9 104,66 ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗ-Λ.ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ- Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ 25

11 42 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΥΣ- ΣΟΥ ΒΛΑΧΙΚΑ (2 δροµολόγιο) ,70 ΒΛΑΧΙΚΑ-Λ.ΣΑΡΩΝΙ ΑΣ- ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ-ΗΛΕΚΤΡΑΣ- ΚΟΥΡΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΞΕΝΟ.ΚΑΛΥΨΩ- ΞΕΝΟ.ALEXANDER-ΑΛΥΚΕΣ- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2ο & ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ 16,6 150,00 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ- ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ-ΠΑΝΑΓΗ ΜΙΧΑΛΗ-ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΓΚΙΝΗ-ΚΑΛΥΒΙΩΝ- ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ-ΣΟΦΟΥΛΗ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2ο ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ 22,4 200,00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ- ΙΑΜΑΝΤΗ- ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ- ΑΝΑΒΥΣΣΟ-ΚΤΕΟ-ΦΕΡΙΖΑ- ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ-ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑ ΙΟΥ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2ο & 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ,00 ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ-Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ- Λ.ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ- ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ- Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ-ΝΥΜΦΩΝ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Περιοχή Λαγονησίου (1 δροµολόγιο) 10 99,00 ΟΛΥΜΠΟΣ (ΚΤΕΟ)-ΜΕΛ/ΓΟΣ- ΠΙΠΠΙΝΟΥ-ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ OXI ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Λεωφόρος Σαρωνίδος 5,7 72,00 ΛΕΩΦ.ΣΑΡΩΝΙ ΑΣ- ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ-ΛΑΓΟΝΗΣΙ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ OXI 10

12 48 ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 1ο & ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙ- ΟΣ ΠΗΓΑ Ι 10,5 100,00 ΠΗΓΑ Ι- ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ- ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ-ΑΓ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ- ΡΟΜΟΣ 20- ΡΟΜΟΣ 33- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΣΕΡΕΤΗ- Γ.ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ-ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ- ΑΝΘΕΩΝ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 1ο & ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙ- ΟΣ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ 7,3 100,00 ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ- ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-ΓΑΛΗΝΗ- ΕΡΜΟΥ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ- ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ-ΑΝΘΕΩΝ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 1ο ΑΡΤΕΜΙ- ΟΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 5,4 104,00 ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ-ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ- ΑΡΊΩΝΟΣ-ΓΑΛΗΝΗΣ- ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ-ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ- Λ.ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ-ΑΝΘΕΩΝ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 2ο & ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙ- ΟΣ ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ-ΓΥΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ (2 ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ) 7,5 209,00 ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ-ΓΥΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΙΑ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ- Λ.ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ-ΑΝΘΕΩΝ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 2ο & ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙ- ΟΣ ΠΑΛΑΙΟ 5,5 104,00 ΠΑΛΑΙΟ - Λ.ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ-25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ- Λ.ΑΡΤΕΜΙ ΑΣ-ΑΝΘΕΩΝ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ 50

13 53 ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΜΠΟΥΡΑΣ 20,9 140,00 Λ.ΣΠΑΤΩΝ- ΙΑ ΟΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΕΠΑΡ.Ο ΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ- Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-ΚΙΑΦΑΣ- ΕΠΑΡ.Ο ΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ- ΛΟΥΤΣΑΣ-ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ-ΦΕΙ ΙΟΥ- ΑΙΣΧΥΛΟΥ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ OXI ΩΡΩΠΟΥ 1ο ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 8,3 85,00 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΩΡΩΠΟΥ 1ο ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 3,5 52,33 ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΌΧΙ ΩΡΩΠΟΥ & ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ,00 ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ- ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ 26

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ - ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Για να υπογραφεί σύµβαση πρέπει υποχρεωτικά ο ανάδοχος να καταθέσει (πριν την υπογραφή της σύµβασης) τα εξής: εγγύηση καλής εκτέλεσης, της οποίας το ύψος πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ λίστα των διαθέσιµων οχηµάτων για την εκτέλεση της σύµβασης και για την αντικατάστασή τους (εφεδρικά). Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας οδηγού και συνοδού. Ευκρινή φωτοαντίγραφα αδειών κυκλοφορίας των οχηµάτων (βασικό και εφεδρικό) που θα χρησιµοποιηθούν για κάθε δροµολόγιο Ευκρινή φωτοαντίγραφα ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου από δηµόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. των οχηµάτων (βασικό και εφεδρικό) που θα χρησιµοποιηθούν για κάθε δροµολόγιο Ευκρινή φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων των οχηµάτων (βασικό και εφεδρικό) που θα χρησιµοποιηθούν για κάθε δροµολόγιο 2. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι έως την 30 η Ιουνίου Η Περιφέρεια Αττικής µπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύµβαση, πριν από τη λήξη της, χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζηµίωσης στον ανάδοχο είτε στην περίπτωση που δεν υφίσταται πλέον η ανάγκη εκτέλεσης του συγκεκριµένου δροµολογίου είτε εφόσον καλύψει τις ανάγκες της από δηµόσια µέσα ή δωρεές. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ Τυχόν τροποποίηση των αρχικών δροµολογίων της πρόσκλησης γίνεται σύµφωνα µε το µαθηµατικό τύπο που ισχύει λαµβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση- δροµολογίου. την έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου του ΑΡΘΡΟ 3 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1. Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά κάθε µήνα από την αρµόδια Περιφερειακή Ενότητα/Τοµέα µε αντίστοιχη έκδοση τιµολογίου έπειτα από την βεβαίωση του /ντή της Σχολικής µονάδας για την ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των δροµολογίων και ειδικότερα εντός εννέα (9) από την επιστροφή του

15 χρηµατικού εντάλµατος από την αρµόδια Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον προµηθευτή των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών Τα νόµιµα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: (α) Τιµολόγιο - ελτίο Αποστολής. (β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. (γ) Βεβαίωση/Πρακτικό οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης του δροµολογίου 2. Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο είναι: 1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, 2. Τέλος χαρτοσήµου 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, 3. Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήµου 4. 0,10% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 5. Τέλος χαρτοσήµου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,10% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 6. Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήµου Ο Φ.Π.Α. 13% βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0821 του Ε.Φ του προϋπολογισµού έτους 2014 και 2015 της Περιφέρειας Αττικής. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1. Ο ανάδοχος, στον οποίον έγινε κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 2. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαµβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα: α. Τον αριθµό της σύµβασης, το είδος και η ηµεροµηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής. β. Τον εκδότη. γ. Ότι η εγγυητική επιστολή ισχύει µέχρι της επιστροφής της. δ. Τον αριθµό της εγγύησης. ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. ζ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. η. Τους όρους ότι: Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.

16 ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 4. Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 5. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 25 του Κ.Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΕΥΘΥΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Ο ανάδοχος πέραν των όσων αναγράφονται στην παρούσα- υποχρεούται να πραγµατοποιήσει και έναν δωρεάν πολιτιστικό περίπατο το µήνα, κατά τις καθορισµένες ηµέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων, χωρίς να είναι υποχρεωµένος να διαθέσει µεγαλύτερο ή µικρότερο όχηµα. 2. Θα λαµβάνεται µέριµνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση µαθητών. 3. Το µεταφορικό µέσο λεωφορείο,. Χ. επιβατικό, θα παραλαµβάνει τους µαθητές από τα καθορισµένα µέρη. Σε περίπτωση που προσωρινά ή και οριστικά αυτό δεν είναι δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και τους γονείς και να ορισθεί νέο σηµείο επιβίβασης και αποβίβασης,. 4. Ο χρόνος αναµονής των µαθητών στο σηµείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστα δυνατός και ο ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των µαθηµάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη µεταφορά των µαθητών. 5. εν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτοµα. 6. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο µπροστινό και στο πίσω µέρος του αυτ/του τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 7. Όλα τα οχήµατα που θα χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των µαθητών, θα φέρουν οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας, ειδικότερα τα λεωφορεία που θα µεταφέρουν τους µαθητές, πρέπει να παρέχουν αυξηµένη ασφάλεια µε ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ αριθµ. Α-ΟΙΚ /6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β 1894/ ), από την έναρξη ισχύος της οποίας ( ) καταργείται η υπ αριθµ. ΣΤ/31333/1977 (Β 3) και η υπ αριθµ. Α-ΟΙΚ 51870/4503/ (Β 1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών µε θέµα «ιατάξεις περί εφοδιασµού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που µεταφέρουν µαθητές και νήπια»), εκτός και αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η τροποποίησή της και θα κινούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 8. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της µεταφοράς των µαθητών, πρέπει να εφαρµόζουν πιστά τις σχετικές διατάξεις για την ασφάλεια των µεταφερόµενων µαθητών. 9. Οι οδηγοί που θα µεταφέρουν µαθητές να είναι συνεργάσιµοι, να συµπεριφέρνονται µε ευγένεια στους µαθητές και να πειθαρχούν στις υποδείξεις των /ντών των σχολικών µονάδων ή των αναπληρωτών τους, να είναι υγιείς και η συµπεριφορά τους, προς τη σχολική κοινότητα, να είναι η αρµόζουσα, από κάθε άποψη.

17 10. Οι οδηγοί των οχηµάτων πρέπει, κατά τη µεταφορά, να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες, που προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των µαθητών (5-18 ετών) και να αντιµετωπίζουν ανάλογα τυχόν εµφανιζόµενα θέµατα. Προβλήµατα που τυχόν δηµιουργούνται από συµπεριφορά µαθητών και επισηµαίνονται από τον υπεύθυνο µεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή και στη /νση κάθε σχολικής µονάδας, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται περιπτώσεις, που µπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου µαθητών - υπεύθυνων µεταφοράς. 11. Οι συνοδοί που χρησιµοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από το δροµολόγιο, οφείλουν να είναι ενήλικα άτοµα που η φυσική τους κατάσταση και η κατάσταση της υγείας τους, τους επιτρέπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του συνοδού. Επίσης οφείλουν να µη έχουν καταδικαστεί για αδικήµατα ασυµβίβαστα µε τον ρόλο τους. Ειδικότερα για τους συνοδούς ΑΜΕΑ, αν από την κατάσταση του µεταφεροµένου µαθητή υφίσταται ανάγκη, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη προϋπηρεσία σε παρόµοια θέση. 12. Την ευθύνη των µαθητών και µαθητριών από τη στιγµή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο µεταφορικό µέσο, µέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συµφωνηµένα σηµεία-στάσεις, έχει ο οδηγός και συνοδός του οχήµατος. 13. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους µαθητές και µαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν τραυµατισµούς, όσο αυτοί βρίσκονται µέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήµατα, αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους 14. Οι ανάδοχοι θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επιβαινόντων µαθητών και θα πρέπει να εφαρµόζουν όλα όσα ορίζονται, από το νόµο, για τις κείµενες ασφαλιστικές καλύψεις. 15. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το δροµολόγιο για οποιαδήποτε λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει σύµβαση, για µερικές µέρες ή και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή, τον /ντή της σχολικής µονάδας καθώς επίσης και τους γονείς των µαθητών που µεταφέρει.. Η ειδοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από της προβλεπόµενες από την σύµβαση κυρώσεις Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιήσουν οι µεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον προβλεπόµενο τεχνικό έλεγχο οχηµάτων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 17. Απαγορεύεται η, µε οποιοδήποτε τρόπο, µεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλω ή εν µέρει, δροµολογίων από τον ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο, η µεταφορά άλλων επιβατών µαζί µε τους µαθητές καθώς και η απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από τους µεταφερόµενους µαθητές. 18. Η µη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των άλλων άρθρων της διακήρυξης, επισύρει τις προβλεπόµενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας της συµβάσεως και των εξ αυτής απορρεουσών συνεπειών. Ο ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος, απέναντι στο Νόµο και την Αναθέτουσα Αρχή, για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και µόνο τυχόν ευθύνες. 19. Στις περιπτώσεις που ο µειοδότης παραβαίνει ή αµελεί τις υποχρεώσεις του, υπόκειται σε πρόστιµο, για το συγκεκριµένο δροµολόγιο στο οποίο έγινε η παράβαση, 10% (προ Φ.Π.Α.) της συµβατικής αξίας του.

18 Το πρόστιµο εφαρµόζεται από την ηµέρα πιστοποίησης της παράβασης και διαρκεί καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από αναφορά του /ντή του Σχολείου και εισήγηση της αρµόδιας /νσης Παιδείας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν την ποινή της µείωσης του δροµολογίου κατά 10%: Αδικαιολόγητη µη πραγµατοποίηση δροµολογίου Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης µεταφορικού µέσου στην αφετηρία του ή / και στο σχολείο το πρωί. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης µεταφορικού µέσου στο σχολείο για την επιστροφή των µαθητών, το µεσηµέρι ή το απόγευµα, καθώς και αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης στο καθορισµένο σηµείο αποβίβασης. Μη τήρηση της συγκεκριµένης διαδροµής του µεταφορικού µέσου και των στάσεων εκτός από τεκµηριωµένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 20. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγµατοποιήσει δροµολόγιο αδικαιολογήτως, τότε πέραν της µη απόδοσης σε αυτό του κόστους του δροµολογίου, επιβαρύνεται µε το σύνολο των εξόδων που θα πραγµατοποιήσει η Περιφέρεια για την αναπλήρωση του δροµολογίου. 21. Η είσπραξη των προστίµων γίνεται µε παρακράτηση από τα οφειλόµενα στον ανάδοχο ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 22. Σε περίπτωση ένωσης µεταφορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης. 23. Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης που επισύρει πρόστιµο 10%, ο ανάδοχος, ύστερα από αναφορά του ιευθυντή του σχολείου και εισήγηση της αρµόδιας /νσης Παιδείας κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Περιφέρειας Αττικής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Αττικής. 24. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αµελεί τις υποχρεώσεις του θέτοντας µε οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια των µεταφερόµενων µαθητών, ύστερα από αναφορά του ιευθυντή του σχολείου και εισήγηση της αρµόδιας /νσης Παιδείας κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Περιφέρειας Αττικής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Αττικής. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των µαθητών και επισύρουν την ποινή της έκπτωσης και καταγγελίας σύµβασης: Χρησιµοποίηση ακατάλληλου µεταφορικού µέσου σε αντικατάσταση δικαιολογηµένη ή µη, εγκεκριµένου µεταφορικού µέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα µεταφορικά µέσα για όλους τους µαθητές. Απουσία συνοδού από τη διαδροµή Μεταφορά προσώπων που δε δικαιούνται να µεταφερθούν. Απαράδεκτη συµπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 25. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αδικαιολογήτως δεν πραγµατοποιήσει περισσότερα από πέντε (5) δροµολόγια του τµήµατος/οµάδας δροµολογίων συνολικά, τότε ύστερα από αναφορά του ιευθυντή του σχολείου και εισήγηση της αρµόδιας /νσης Παιδείας Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Αττικής. κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση της η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 26. Κατά τα λοιπά για την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του π.δ. 118/2007.

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ, ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Κάθε ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της σύµβασης, κατά τις καθορισµένες ηµέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων, τα απαιτούµενα λεωφορεία και λοιπά οχήµατα για τη µεταφορά των µαθητών για τα δροµολόγια που του έχουν ανατεθεί. 2. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και ένας δωρεάν πολιτιστικός περίπατος το µήνα κατά τις καθορισµένες ηµέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων χωρίς να είναι υποχρεωµένος να διαθέσει µεγαλύτερο ή µικρότερο όχηµα. 3. Με τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κάθε υποψήφιος, δεσµεύεται ότι διαθέτει τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία δεν χρειάζεται να καταθέσει στον παρόντα διαγωνισµό αλλά υποχρεούται να τα προσκοµίσει εάν κι εφόσον του ζητηθούν από την Περιφέρεια Αττικής ή άλλο δηµόσιο φορέα (π.χ. ΕΛ.ΑΣ, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, /νση εξυπηρετούµενου σχολείου κ.λπ.): 1) Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ως προς το νόµιµο της λειτουργίας τους (ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΕΛ) 2) Προκειµένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νοµικού προσώπου, νοµίµως επικυρωµένο πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές Οργανώσεις. 3) Προκειµένου περί ενώσεως ή συνεταιρισµού, τα παραπάνω πιστοποιητικά για κάθε µεµονωµένο µέλος τους, καθώς και βεβαίωση αρµόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 4) Σε περίπτωση που τα µεταφορικά µέσα δεν είναι στο όνοµα της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου που συµµετέχει στον διαγωνισµό, διαθέτει ιδιωτικό συµφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης µεταξύ του συµµετέχοντος και του ιδιοκτήτη των µεταφορικών µέσων, το οποίο θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής 5) Κατάσταση λίστα των υπηρεσιών µεταφοράς που έχει εκτελέσει την τελευταία τριετία οι οποίες σχετίζονται µε αντίστοιχες δραστηριότητες (µεταφορά προσώπων). Στην κατάστασηλίστα πρέπει να αναφέρεται το αντίστοιχο ποσό, η ηµεροµηνία και ο δηµόσιος ή ιδιωτικός παραλήπτης. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, µε βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, µε απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα 6) Σε περίπτωση που σε δροµολόγιο του τµήµατος ή των τµηµάτων για τα οποία υπογράφεται η παρούσα σύµβαση προβλέπονται συνοδοί, ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω δικαιολογητικά για κάθε ένα συνοδό: i. Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης.

20 ii. Πιστοποιητικό υγείας, βάσει όσων αναφέρει η Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 1199/ ), άρθρο 1 όπου θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δε βρέθηκε να πάσχει από µεταδοτικό ή άλλο νόσηµα µη συµβατό µε την απασχόλησή του. iii. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του εργαζοµένου και τα ακριβή στοιχεία της µόνιµης κατοικίας του. iv. Και σε περίπτωση που από την κατάσταση των µεταφεροµένων µαθητών ΑΜΕΑ προκύπτει ανάγκη ειδικής εµπειρίας. Βιογραφικό σηµείωµα από το οποίο να προκύπτει εµπειρία σε αντίστοιχη ή παρόµοια εργασία (π.χ. συνοδός ΑΜΕΑ, βοηθητικό προσωπικό σε ΣΜΕΑ κλπ) ή να είναι γονέας ΑµεΑ) Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής πρέπει να είναι εν ισχύ. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. Κάθε όχηµα θα παραλαµβάνει τους µαθητές µπροστά από τον τόπο διαµονής τους προκειµένου για µαθητές ΣΜΕΑ µε κινητικά προβλήµατα ή από συγκεκριµένο τόπο συγκέντρωσης εάν δεν απαιτείται η παραλαβή τους από την οικία τους ύστερα από σχετική εισήγηση του διευθυντή του σχολείου. Για τους µαθητές όλων των άλλων σχολείων θα ορίζεται τόπος συγκέντρωσης από το ιευθυντή του σχολείου. Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι µαθητές στα σηµεία, από τα οποία είχαν παραληφθεί. 2. Το δροµολόγιο του οχήµατος θα τροποποιείται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή µετεγγράφονται µαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Η µη εκτέλεση της µεταφοράς δεν δικαιολογείται παρά µόνο σε διακοπή της οδικής γραµµής λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών και λοιπών απρόβλεπτων καταστάσεων (καταλήψεις οδοστρωµάτων κ.λπ.). 3. Η ώρα άφιξης και αναχώρησης από το σχολείο θα οριστικοποιηθούν µε την έναρξη της σύµβασης, καθ υπόδειξη των διευθυντών των σχολείων. Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δροµολογίων ή τον αριθµό των στάσεων θα γίνονται µόνο από τον διευθυντή του σχολείου, ύστερα από συνεννόηση µε τους γονείς/κηδεµόνες και τον ανάδοχο. Η τυχόν απόκλιση ως προς την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των λεωφορείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΤΗΡΗΣΗ ΩΡΑΡΙΩΝ 1. Τα δροµολόγια πρέπει να εκτελούνται επιµελώς και χωρίς καθυστερήσεις. Ο ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των µαθηµάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη µεταφορά των µαθητών. 2. Το πρωί κάθε όχηµα πρέπει να βρίσκεται στην ορισµένη ώρα αναχώρησής του, στο καθορισµένο σηµείο συνάντησής του συνοδευόµενο µε τον τυχόν συνοδό. Σηµειώνεται ότι η καθυστέρηση άφιξης του οχήµατος στην αφετηρία, δεν υποκαθίσταται µε την έγκαιρη άφιξη του οχήµατος στο σχολείο. 3. Για την αναχώρηση από το σχολείο, µετά τη λήξη των µαθηµάτων, κάθε όχηµα πρέπει να βρίσκεται στον χώρο του σχολείου ή στον χώρο κατά τη ώρα που έχει συµφωνηθεί µετά την λήξη των µαθηµάτων. 4. Οι µεταφερόµενοι µαθητές οφείλουν να βρίσκονται το πρωί έγκαιρα στο καθορισµένο σηµείο, δηλαδή, τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά της ώρας πριν από την καθορισµένη ώρα αναχώρησης από την αφετηρία ή διέλευσης από τις στάσεις. Πρέπει να κάθονται ήσυχα στα καθίσµατα, φορώντας τις ζώνες ασφαλείας και να µην ενοχλούν τον οδηγό ή τους συµµαθητές τους. 5. Σε περίπτωση κατά την οποία το όχηµα περάσει από τα καθορισµένα σηµεία παράδοσης και παραλαβής νωρίτερα από την καθορισµένη ώρα, είναι υποχρεωµένο να περιµένει µέχρι να ολοκληρωθεί η παραλαβή ή η παράδοση των µαθητών και µαθητριών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12.11.2014 Αρ. πρωτ. : 220639 Ταχ. /νση: Μεσογείων 448 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Λαγκάδια Αρκαδίας Ταχ. Κώδικας : 22003 Τηλέφωνα : 27953-60501-503-508

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 50 η Απόφαση υπ αριθ. 1996/2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ. τ.τ. 5812 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

: .. -123 9-2-12 14:00

:    .. -123 9-2-12 14:00 123 ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 1/2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕ-123ΠΤΕ-ΣΤΥΑ-ΚΕΠΑ-ΣΠΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 12:14:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 66ΣΦ465ΦΘ3-74Μ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 2105385118-9 FAX : 2105385118

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις: 1. Του Π.. 118/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:17414/21-4-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:17414/21-4-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:17414/21-4-2015 ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα