ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : Εισαγωγή Φορολογικού Ισοζυγίου 2ου βαθμού και νέων κωδικών...6 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Ισοζύγιο Βάσει Δ.Λ.Π....7 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : Εγγραφές προσαρμογής προηγούμενων περιόδων...10 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : Εγγραφές προσαρμογής τρέχουσας περιόδου...12 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 : Εγγραφές τακτοποίησης τρέχουσας περιόδου...13 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 : Ισολογισμός βάσει Δ.Λ.Π...14 ΕΝΟΤΗΤΑ 7 : Μερισμός εξόδων βάσει Δ.Λ.Π. στις βασικές λειτουργίες...15 ΕΝΟΤΗΤΑ 8 : Αποτελέσματα περιόδου βάσει Δ.Λ.Π ΕΝΟΤΗΤΑ 9 : Αναβαλλόμενοι φόροι...17 ΕΝΟΤΗΤΑ 10 : Ταξινόμηση κωδικών - εκτύπωση ισοζυγίου Βάσει Δ.Λ.Π ΕΠΙΛΟΓΟΣ 19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...20 Κωδικοί των λογαριασμών που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα...20 Χαρακτηρισμοί κονδυλίων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα βασίζεται στην λογιστική της διπλογραφικής μεθόδου και απευθύνεται σε εταιρείες (πλην χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών), που θέλουν να καταρτίσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις, όπως ορίζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.). Η χρηστικότητα του προγράμματος, βασίζεται στο γεγονός ότι η εταιρεία μπορεί να εξάγει αρκετά γρήγορα και έγκυρα τις οικονομικές της καταστάσεις βάσει Δ.Λ.Π., χωρίς να μεταβάλει το υφιστάμενο λογιστικό της σύστημα. Σαν βάση το ισοζύγιο της εταιρείας θα παραμένει όπως ορίζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.), καθώς και οι εγγραφές που πραγματοποιεί σε αυτό το ισοζύγιο (για λόγους συντομίας θα αποκαλείται στο παρόν εγχειρίδιο «Φορολογικό Ισοζύγιο»). Εισάγοντας το Φορολογικό Ισοζύγιο στο Πρότυπο και πραγματοποιώντας τις σχετικές εγγραφές προσαρμογής των Δ.Λ.Π., η εταιρεία έχει την δυνατότητα εξάγει αυτόματα τις οικονομικές καταστάσεις όπως ορίζουν τα Δ.Λ.Π. και συγκεκριμένα το Δ.Λ.Π. 1. Επομένως η κάθε εταιρεία οποιασδήποτε μορφής, μεγέθους και δραστηριότητας, χρησιμοποιώντας το «Πρότυπο Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.» αποκτά τα εξής πλεονεκτήματα: Οι εταιρείες που επιθυμούν να έχουν σαν βάση το Φορολογικό τους Ισοζύγιο τηρώντας τα βιβλία τους όπως ορίζει ο Κ.Β.Σ. για τα Ε.Λ.Π. δεν χρειάζεται να μεταβάλουν ή να αντικαταστήσουν το υφιστάμενο λογιστικό τους σύστημα. Το πρόγραμμα είναι απαραίτητο εργαλείο ακόμα και για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν σαν βάση το Ισοζύγιο τους σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές των Δ.Λ.Π. Πραγματοποιώντας την εισαγωγή του Ισοζυγίου Δ.Λ.Π. στο πρόγραμμα «Πρότυπο Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.» έχουν την δυνατότητα να καταρτίσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους βάσει Δ.Λ.Π. μέσα σε λίγα λεπτά! Βέβαια όταν μία εταιρεία επιλέξει να έχει σαν βάση το Ισοζύγιο Δ.Λ.Π. τηρεί και πρόσθετα βιβλία που ορίζει ο Κ.Β.Σ. Συγκεκριμένα ο Κ.Β.Σ. (άρθρο 7, 7) ορίζει τα εξής σε περίπτωση που μία εταιρεία επιλέξει να έχει σαν βάση Ισοζύγιο των Δ.Λ.Π. : 1. Να συντάσσει Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης Στον πίνακα αυτόν καταχωρίζονται σε χωριστές στήλες για κάθε πρωτοβάθμιο διαφοροποιημένο λογαριασμό σε χρέωση ή πίστωση: α) Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Λογιστική βάση) β) Η αξία όπως προσδιορίζεται με βάση τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας (Φορολογική βάση). γ) Η διαφορά μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βάσης. 3

4 2. Να τηρεί ιδιαίτερο φορολογικό Μητρώο Παγίων (αντίστοιχα να τηρεί Μητρώο παγίων Δ.Λ.Π. όταν έχει σαν βάση το Φορολογικό Ισοζύγιο). 3. Να συντάσσει τους εξής πίνακες: α) Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, β) Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών γ) Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Φορολογικών Αποθεματικών, των οποίων τα δεδομένα προκύπτουν από λογαριασμούς που τηρούνται με την διπλογραφική μέθοδο. Όλα τα ανωτέρω καταχωρίζονται στο θεωρημένο φορολογικό βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού. Το υπουργείο οικονομικών με εγκύκλιο /πολ 1025/2005 έδωσε διευκρινίσεις για το πώς θα προκύψουν οι ανωτέρω πίνακες και δίνει ως επιλογή τους ακόλουθους τρόπους: α) Τήρηση δύο αυτοτελών Λογιστικών Συστημάτων ή β) Τήρηση Συμπληρωματικού Λογιστικού Συστήματος ή γ) Τήρηση λογαριασμών (τάξεως) στα λογιστικά βιβλία που τηρούνται με τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π. Δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσει άμεσα κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού, για να πραγματοποιεί τις εγγραφές βάσει Δ.Λ.Π. Σε όλες τις εταιρείες οι εγγραφές πραγματοποιούνται από ένα και πλέον άτομα, τα οποία έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία να πραγματοποιούν εγγραφές βάσει των λογιστικών αρχών που ορίζουν τα Ε.Λ.Π. Οι λογίστηκες αρχές βάσει Δ.Λ.Π. είναι μία νέα κατάσταση που διαμορφώνεται διεθνώς στην λογιστική, με συνέπεια οι εταιρείες που υιοθετούν τα Δ.Λ.Π. να μην έχουν ακόμη το εξειδικευμένο προσωπικό. Η εξειδίκευση του προσωπικού απαιτεί αρκετό χρόνο και επένδυση από τις εταιρείες. Χρησιμοποιώντας το παρόν πρόγραμμα η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων βάσει Δ.Λ.Π., μπορεί να πραγματοποιηθεί από ένα άτομο που γνωρίζει τις λογιστικές Αρχές των Δ.Λ.Π. εύκολα, έγκυρα και γρήγορα. Ο υπεύθυνος (προϊστάμενος λογιστηρίου οικονομικός διευθυντής) για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων βάσει Δ.Λ.Π., εξοικονομεί χρόνο διότι δεν είναι αναγκασμένος χρησιμοποιώντας το «Πρότυπο Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.» να χάνεται σε υπολογιστικά φύλα του Microsoft Excel. Μαζί με το πρόγραμμα «Πρότυπο Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. δίνεται και πρόσθετο πρόγραμμα κατάρτισης Ταμιακών Ροών έκδοση 1,20 (με την έμμεση μέθοδο), όπως ορίζουν τα Δ.Λ.Π. και συγκεκριμένα το Δ.Λ.Π. 7. Οι ταμιακές ροές είναι μια αρκετά σύνθετη και ιδιαίτερη οικονομική κατάσταση που απαιτεί χρόνο και γνώσεις για να καταρτιστεί. Με το πρόγραμμα «Πρότυπο Εφαρμογής των Ταμιακών Ροών βάσει Δ.Λ.Π.» δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη, να καταρτίσει την κατάσταση ταμιακών ροών, χωρίς να έχει τις εξειδικευμένες γνώσεις γρήγορά και έγκυρα. Το πρόγραμμα ΔΕΝ απαιτεί καμία γνώσή του Microsoft Excel, εκτός από τις πολύ βασικές (έναρξη εφαρμογής, πληκτρολόγηση δεδομένων, αντιγραφή, επικόλληση, εκτύπωση, αποθήκευση). 4

5 Το βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος «Πρότυπο Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.», είναι ότι διασφαλίζει την εγκυρότητα των οικονομικών καταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι οι εγγραφές προσαρμογής είναι ορθές, δηλαδή βασίζονται στις λογιστικές αρχές που ορίζουν τα Δ.Λ.Π. ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα «Πρότυπο Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.» είναι σε περιβάλλον Microsoft Excel και χρησιμοποιεί τον κώδικα της Visual Basic. Χωρίζεται σε 10 Ενότητες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους και είναι αναπόσπαστα υπολογιστικά φύλλα. Το interface(εμφάνιση-δομή) του προγράμματος πραγματοποιήθηκέ με βάση την χρηστικότητα του και φαίνεται αρκετά φιλικό στον χρήστη. Πέραν από συγκεκριμένες καταχωρίσεις που επιτρέπει το πρόγραμμα (π.χ. στις εγγραφές προσαρμογής, εισαγωγή του Φορολογικού Ισοζυγίου), άλλες καταχωρίσεις δεδομένων ή αλλαγές στην δομή του προγράμματος δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση λανθασμένων εγγραφών ή εισαγωγή στοιχείων, εμφανίζονται ανά ενότητα μηνύματα για την διόρθωση τους τα οποία ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του. Σε περίπτωση μη διόρθωσης των σχετικών καταχωρήσεων, τα μηνύματα παραμένουν μέχρι και την διόρθωση. Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι αν παραβλέψει τα σχετικά μηνύματα, οι οικονομικές καταστάσεις δεν θα ολοκληρωθούν και θα είναι λανθασμένες. Επίσης προτείνεται στα κελιά που το πρόγραμμα επιτρέπει καταχωρίσεις να αποφεύγεται η επικόλληση των κονδυλιών από αλλά βιβλία εργασίας και υπολογιστικά φύλα (πλην του προγράμματος). 5

6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : Εισαγωγή Φορολογικού Ισοζυγίου 2ου βαθμού και νέων κωδικών Στην Ενότητα 1 πραγματοποιείται η εισαγωγή του Φορολογικού Ισοζυγίου της περιόδου, που επιθυμεί ο χρήστης να καταρτίσει τις οικονομικές καταστάσεις. Ο βαθμός του ισοζυγίου που εισάγεται πρέπει να είναι δεύτερος. Ο χρήστης καταχωρεί μόνο τους κωδικούς (όχι περιγραφή) των λογαριασμών, στην στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ» και τα σχετικά υπόλοιπα τους στην στήλη «ΥΠΟΛΟΙΠΟ». Με την εισαγωγή του κωδικού λογαριασμού εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή του κωδικού, στην στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ». Η καταχώριση του κωδικού πρέπει να γίνει χωρίς τελείες (δηλαδή 1000 και όχι 10.00). Αν γίνει λάθος καταχώριση κωδικού τότε στην περιγραφή θα εμφανιστεί το σύμβολο #Δ/Υ (Δεν Υπάρχει). Δεν επιτρέπεται στην Ενότητα 1 διπλή καταχώριση ίδιων κωδικών. Αν ο χρήστης καταχώριση δυο φορές τον ίδιο κωδικό, τότε εμφανίζεται δίπλα από τον σχετικό κωδικό (και στις δύο καταχωρίσεις) το μήνυμα «Προσοχή!!! Διπλή καταχώριση ίδιου κωδικού!». Ο χρήστης πρέπει να διαγράψει την μία καταχώρηση και το μήνυμα θα διαγραφεί. Τα ποσά που εισάγονται στην στήλη «ΥΠΟΛΟΙΠΟ», όταν είναι χρεωστικά καταχωρούνται με θετικό πρόσημο (π.χ. καταχώριση ,35 και η εμφάνιση στο κελί παραμένει η ίδια ,35 ). Όταν είναι πιστωτικά υπόλοιπα η καταχώρηση γίνεται με 6

7 αρνητικό πρόσημο (π.χ. καταχώριση ,35 και η εμφάνιση στο κελί μεταβάλλεται (15.457,35) ). Στην Ενότητα 1 εκτός από την εισαγωγή των κωδικών του Φορολογικού Ισοζυγίου, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και η εισαγωγή των κωδικών που θα χρησιμοποιηθούν για τις εγγραφές προσαρμογής των Δ.Λ.Π. Δεν καταχωρούνται ποσά σε αυτούς τους κωδικούς. Πραγματοποιείται μόνο η εισαγωγή των κωδικών που θα χρησιμοποιηθούν για τις έγγραφες προσαρμογής των Δ.Λ.Π. (βλέπε παράρτημα με όλους τους κωδικούς λογαριασμών που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα). ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Ισοζύγιο Βάσει Δ.Λ.Π. Στην Ενότητα 2 δεν πραγματοποιείται καμία εισαγωγή δεδομένων. Ο χρήστης αφού έχει ολοκληρώσει την εισαγωγή του Φορολογικού Ισοζυγίου και των σχετικών κωδικών που θα χρησιμοποιήσει στις εγγραφές προσαρμογής των Δ.Λ.Π. στην Ενότητα 1, στις εγγραφές προσαρμογής των προηγούμενων περιόδων στην Ενότητα 3, στις εγγραφές προσαρμογής της τρέχουσας περιόδου στην Ενότητα 4 και στις εγγραφές τακτοποίησης της τρέχουσας περιόδου στην Ενότητα 5, θα εξάγει το Ισοζύγιο βάσει Δ.Λ.Π. Η βασική εργασία που θα πρέπει να πραγματοποιήσει ο χρήστης στην Ενότητα 2, είναι ο Χαρακτηρισμός των Κονδυλίων που εμφανίζονται στα υπόλοιπα των λογαριασμών του Ισοζυγίου βάσει Δ.Λ.Π. Στις πρώτες δύο στήλες «ΚΩΔΙΚΟΣ» και «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» εμφανίζονται αντίστοιχα οι κωδικοί και οι περιγραφές τους όπως τις έχει εισάγει ο χρήστης στην Ενότητα 1. 7

8 Σε αυτήν την Ενότητα πραγματοποιείται και η συμφωνία του Φορολογικού Ισοζυγίου, των εγγραφών προσαρμογής και του Ισοζυγίου βάσει Δ.Λ.Π. Ο χρήστης θα πρέπει να «πατήσει» το πρώτο πλήκτρο στην αρχή της Ενότητας με την περιγραφή «Σύνολα» και να κάνει τον σχετικό έλεγχο. Σύνολα Στην στήλη «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ» εμφανίζονται τα υπόλοιπα του φορολογικού Ισοζυγίου, όπως τα έχει εισάγει ο χρήστης στην Ενότητα 1. Αν ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει λανθασμένη καταχώριση υπολοίπων στο Φορολογικό Ισοζύγιο, θα εμφανιστεί το μήνυμα κάτω από σχετικό Ισοζύγιο «Προσοχή!!! Λάθος στην εισαγωγή του Ισοζυγίου», καθώς επίσης θα εμφανιστεί και η σχετική αριθμητική διαφορά (θετική, (αρνητική)). Το μήνυμα θα παραμείνει μέχρι ο χρήστης να επανέλθει στην Ενότητα 1 και να διορθώσει την σχετική καταχώριση. Όταν η καταχώριση των υπολοίπων του Φορολογικού Ισοζυγίου είναι ορθή τα Σύνολα θα πρέπει να είναι 0 (μηδέν). Επίσης το πρόγραμμα εμφανίζει και το Φορολογικό Αποτέλεσμα, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης έχει καταχωρίσει στο Φορολογικό Ισοζύγιο τα τελικά αποθέματα και σε Αποτελεσματικούς λογαριασμούς του Φορολογικού Ισοζυγίου την διαφορά των αποθεμάτων (όπως στην κατάσταση της Γενικής Εκμετάλλευσης). Δηλαδή κάτω από το κελί με την περιγραφή «Σύνολα», υπάρχουν δύο κελιά που εμφανίζουν το Αποτέλεσμα της περιόδου βάσει του Φορολογικού Ισοζυγίου. Στο δεύτερο κελί με την περιγραφή «Αποτέλεσμα βάσει λογαριασμών Αποτελεσμάτων» εμφανίζεται το φορολογικό αποτέλεσμα περιόδου (θετικό = κέρδη, (αρνητικό) = ζημία ). Αντίστοιχα το ίδιο αποτέλεσμα περιόδου (με αντίθετο πρόσημο) εμφανίζεται και στο πρώτο κελί με την περιγραφή «Αποτέλεσμα βάσει λογαριασμών Ισολογισμού). Όπως προαναφέρθηκε συμφωνίες πραγματοποιούνται και στις επόμενες τρεις στήλες, με τις αντίστοιχες περιγραφές «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ», «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» και «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ». Το πρόγραμμα βασίζεται στην διπλογραφική μέθοδο, επομένως τα ποσά κάθε εγγραφής στο σύνολο τους θα πρέπει να είναι μηδέν. Ο χρήστης «πατώντας» το πλήκτρο «Σύνολα» όπως περιγράφθηκε ανωτέρω ελέγχει αν οι εγγραφές προσαρμογής πραγματοποιήθηκαν ορθά στις Ενότητες 3,4,5. Σε περίπτωση λανθασμένης εγγραφής εμφανίζεται το μήνυμα «Προσοχή!!! Λάθος εγγραφή!» καθώς επίσης και η σχετική αριθμητική διαφορά (θετική, (αρνητική)). Το μήνυμα παραμένει μέχρι ο χρήστης να επανέλθει την σχετική Ενότητα 1, 2 ή 3 και να διορθώσει την λανθασμένη εγγραφή. Εάν ο χρήστης έχει κάνει λάθος καταχωρίσεις, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω τότε κατά συνέπεια και το Ισοζύγιο βάσει Δ.Λ.Π. θα είναι λάθος. Στην στήλη με την περιγραφή «Δ.Λ.Π. ΙΣΟΖΥΓΙΟ» εμφανίζεται το οριστικό Ισοζύγιο με βάση των λογιστικών Αρχών των Δ.Λ.Π. Αν έχει πραγματοποιηθεί λάθος καταχώριση σε μία από τις Ενότητες 1, 3, 4, 8

9 ή 5 τότε στο Σύνολο του Δ.Λ.Π. Ισοζυγίου εμφανίζεται το μήνυμα «Προσοχή!!! Το Ισοζύγιο είναι λάθος» καθώς και η αριθμητική διαφορά (θετική, (αρνητική)). Το μήνυμα παραμένει μέχρι ο χρήστης να διόρθωση την λάθος καταχώριση στην σχετική Ενότητα 1, 3, 4, ή 5. Η βασική εργασία όπως προαναφέρθηκέ που πρέπει να πραγματοποιήσει ο χρήστης σε αυτήν την Ενότητα (2), είναι ο χαρακτηρισμός των υπολοίπων του Δ.Λ.Π. Ισοζυγίου. Στην στήλη με την περιγραφή «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ» ο χρήστης έχει ένα μενού επιλογών για να χαρακτηρίσει τα κονδύλια του Ισοζυγίου. Η λίστα του μενού αναφέρεται σε χαρακτηρισμούς που αφορούν την κατάσταση Ισολογισμού και την κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Περιόδου). Άρα στην εργασία αυτή ο χρήστης θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, διότι με τον χαρακτηρισμό συντάσσει τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις. Λάθος χαρακτηρισμός σημαίνει και λάθος οικονομικές καταστάσεις, όσο αφορά την εμφάνιση των κονδυλίων σε αυτές. Τα υπόλοιπα του Ισοζυγίου θα πρέπει ΟΛΑ να έχουν χαρακτηριστεί. Αν ο χρήστης παραλείψει τον χαρακτηρισμό σε ορισμένα κονδύλια, τότε θα εμφανιστεί στα αντίστοιχα κονδύλια το μήνυμα «ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΚΟΝΔΥΛΙ». Το μήνυμα θα παραμείνει μέχρι και τον σχετικό χαρακτηρισμό τους (βλέπε παράρτημα με τους χαρακτηρισμούς κονδυλίων). Στην αρχή της Ενότητα 2 βρίσκονται και δύο πλήκτρα τα οποία χρησιμεύουν για να μορφοποιήσουν το φύλο εργασίας. Απόκρυψη κενών Εμφάνιση όλων Το πρώτο πλήκτρο βοηθάει στην απόκρύψη των κενών κωδικών και το δεύτερο στην εμφάνιση τους. Επίσης στο τέλος του φύλου εργασίας που βρίσκονται τα Σύνολα (όπως αναφέρθηκε ανωτέρω) υπάρχει ένα πλήκτρο για επιστροφή στην αρχή του υπολογιστικού φύλλου. Πίσω 9

10 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : Εγγραφές προσαρμογής προηγούμενων περιόδων Στην Ενότητα 3 πραγματοποιούνται οι εγγραφές προσαρμογής των προηγούμενων περιόδων. Αυτές οι εγγραφές στην ουσία μεταφέρονται από περίοδο σε περίοδο (από βιβλίο εργασίας σε βιβλίο εργασίας). Επομένως οι εγγραφές της τρέχουσας περιόδου (Ενότητα 4), για κάθε επόμενη περίοδο αποτελούν εγγραφές προηγούμενης περιόδου. Δηλαδή για οι οικονομικές καταστάσεις της Περιόδου που έληξε 31/12/2004, έχουν πραγματοποιηθεί εγγραφές προσαρμογής που αφορούν την περίοδο 01/01/2004 ως 31/12/2004 στην Ενότητα 4 (Εγγραφές προσαρμογής τρέχουσας περιόδου). Για τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε 31/12/2005, οι εγγραφές αυτές πρέπει να μεταφερθούν στην Ενότητα 3 (Εγγραφές προσαρμογής προηγούμενων περιόδων). Η διαδικασίας μεταφοράς από την Ενότητα 4 του βιβλίου εργασίας της προηγούμενης περιόδου, στην Ενότητα 3 του βιβλίου εργασίας της επόμενης περιόδου είναι πολύ απλή. Μαρκάρουμε τις στήλες στην Ενότητα 4 (της προηγούμενης περιόδου) με την περιγραφή «ΕΓΓΡΑΦΕΣ», «Α/Α», «ΚΩΔΙΚΟΣ», «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», «ΠΟΣΟ» και «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» (μέχρι το σημείο που έχουμε πραγματοποιήσει εγγραφές). Αντιγράφουμε και επικολλούμε (απλή επικόλληση ) τα δεδομένα στις αντίστοιχες στήλες της Ενότητας 3 (της νέας περιόδου του νέου βιβλίου εργασίας). Αφού πραγματοποιηθεί η διαδικασία μεταφοράς των εγγραφών στην Ενότητα 3 της νέας περιόδου θα πρέπει να γίνει επαλήθευση των περιγραφής των κωδικών που έχουν μεταφέρει στην Ενότητα 3. Η επαλήθευση γίνεται αυτόματα με το «πάτημα» του πλήκτρου που βρίσκεται πρώτο αριστερά στην αρχή του υπολογιστικού φύλου με την περιγραφή «Επαλήθευση περιγραφής κωδικών». 10

11 Επαλήθευση περιγραφής κωδικών Στη συνέχεια οι σχετικοί λογαριασμοί που μεταφέρθηκαν και αποτελούνε λογαριασμούς Αποτελεσμάτων Χρήσεως πρέπει να μεταφερθούν στα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας. Στην αρχή της Ενότητας 3 βρίσκεται ένα πλήκτρο με την περιγραφή «Έλεγχος μεταφοράς λογαριασμών», το οποίο μας θυμίζει να ελέγξουμε αν κάποιοι λογαριασμοί Αποτελεσμάτων Χρήσεως δεν πρέπει να μεταφερθούν στον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», αλλά σε άλλον λογαριασμό των Ιδίων κεφαλαίων (π.χ. σε αποθεματικά εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα προς πώληση). Ο χρήστης θα πρέπει να πάει στην συγκεκριμένη εγγραφή και να μεταβάλει τον Αποτελεσματικό λογαριασμό σε λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων όπου και πρέπει να εμφανίζεται. Έλεγχος μεταφοράς λογαριασμών Αφού πραγματοποιηθεί ο ανωτέρω έλεγχος, ο χρήστης μπορεί να μεταφέρεί τους υπόλοιπους λογαριασμούς Αποτελεσμάτων στα Ίδια Κεφάλαια στον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο». Η μεταφορά γίνεται ανά ομάδα Αποτελεσματικών λογαριασμών (ομάδα 6, 7 και 8) αυτόματα, «πατώντας» τα αντίστοιχα πλήκτρα που βρίσκονται στην αρχή του υπολογιστικού φύλου όπως εμφανίζονται ακολούθως. Μεταφορά ομάδας 6 στον λογ Μεταφορά ομάδας 7 στον λογ Μεταφορά ομάδας 8 στον λογ Προσοχή ΔΕΝ μεταφέρουμε στην Ενότητα 3 εγγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ενότητα 5 (Εγγραφές τακτοποίησης τρέχουσας περιόδου). Η τελευταία κίνηση που πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να ελέγξει αν μετέφερε ορθά όλες τις εγγραφές με τις περιγραφές των κωδικών. Αυτό το πραγματοποιεί «πατώντας» το πρώτο πλήκτρο (όπως αναφέρεται ανωτέρω) με την περιγραφή «Επαλήθευση περιγραφής κωδικών». 11

12 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : Εγγραφές προσαρμογής τρέχουσας περιόδου Στην Ενότητα 4 πραγματοποιούνται οι εγγραφές της τρέχουσας περιόδου. Τα ποσά που εισάγονται στην στήλη «ΠΟΣΟ» όταν είναι χρεωστικά, καταχωρούνται με θετικό πρόσημο (π.χ. καταχώριση ,35 και η εμφάνιση στο κελί παραμένει η ίδια ,35 ). Όταν είναι πιστωτικά υπόλοιπα η καταχώρηση γίνεται με αρνητικό πρόσημο (π.χ. καταχώριση ,35 και η εμφάνιση στο κελί μεταβάλλεται (15.457,35) ). Οι εγγραφές που πραγματοποιούνται σε αυτή την ενότητα είναι κυρίως εγγραφές που επηρεάζουν το Αποτέλεσμα της περιόδου. Ο χρήστης εισάγει τους σχετικούς κωδικούς λογαριασμών που θέλει να πραγματοποιήσει εγγραφή. Προϋπόθεση του προγράμματος είναι αυτοί οι κωδικοί να έχουν πρώτα εισαχθεί στην Ενότητα 1 (Φορολογικό Ισοζύγιο) χωρίς σχετικό ποσό. Αν ο χρήστης δεν έχει εισάγει τον κωδικό στην Ενότητα 1, τότε στην περιγραφή του σχετικού κωδικού θα εμφανιστεί το σύμβολο #Δ/Υ (Δεν Υπάρχει). Το σχετικό μήνυμα θα παραμείνει μέχρι ο χρήστης να «ανοίξει» τον κωδικό στην Ενότητα 1. Επίσης το πρόγραμμα δίνει αυτόματα ένα αύξοντα αριθμό σε κάθε καταχώρηση στο κελί με την περιγραφή «Α/Α» Σε αυτήν την ενότητα (μόνο σε αυτή) πραγματοποιούνται και οι εγγραφές των αναβαλλόμενων φόρων. Για οποία εγγραφή προσαρμογής που πραγματοποιείται σε αυτήν την ενότητα και επηρεάζει το Αποτέλεσμα Περιόδου, θα πρέπει να υπολογιστεί και ο σχετικός αναβαλλόμενος φόρος εκτός αν η φορολογική βάση είναι μηδέν (βλέπε Δ.Λ.Π. 12) (για τους κωδικούς των αναβαλλόμενων φόρων βλέπε παράρτημα 1). 12

13 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 : Εγγραφές τακτοποίησης τρέχουσας περιόδου Στην Ενότητα 5 πραγματοποιούνται όλες οι εγγραφές τακτοποίησης οι οποίες δεν θα μεταφερθούν στις επόμενες περιόδους, διότι αφορούν αποκλειστικά την συγκεκριμένη περίοδο (π.χ. διαχωρισμός χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων του λογαριασμού πελάτες εσωτερικού). Δεν πραγματοποιείται σε αυτήν την ενότητα καμία εγγραφή που να επηρεάζει το Αποτέλεσμα της περιόδου. Επίσης σε αυτήν την ενότητα πραγματοποιείται, η μεταφορά του Αποτελέσματος της περιόδου στα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας στον λογαριασμό 42 «Αποτελέσματα εις νέο» (ή σε όποιον λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων θα πρέπει να μεταφερθεί μέρος του Αποτελέσματος). 13

14 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 : Ισολογισμός βάσει Δ.Λ.Π. Στην Ενότητα 6 δεν πραγματοποιείται καμία καταχώριση. Ο Ισολογισμός εξάγεται αυτόματα από το πρόγραμμα, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί ορθά όλες οι σχετικές καταχωρίσεις, στα επιμέρους υπολογιστικά φύλλα. Αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί άρθρα οι καταχωρίσεις, το πρόγραμμα εμφανίζει την αριθμητική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού, καθώς επίσης και το ακόλουθο μήνυμα «Προσοχή!!! Ο Ισολογισμός ΔΕΝ συμφωνεί! Έλεγξε την μεταφορά του αποτελέσματος (Ενότητα 5), τα σύνολα των εγγραφών προσαρμογής (Ενότητα 2), χαρακτηρισμό κονδυλίων (Ενότητα 2) ή τον μερισμό (Ενότητα 7)» κάτω από το κελί με την περιγραφή «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων». Το μήνυμα παραμένει μέχρι ο χρήστης να πραγματοποιήσει τις σχετικές διορθώσεις. 14

15 ΕΝΟΤΗΤΑ 7 : Μερισμός εξόδων βάσει Δ.Λ.Π. στις βασικές λειτουργίες Στην Ενότητα 7 πραγματοποιείται ο μερισμός των εγγράφων προσαρμογής των εξόδων της ομάδας 6. Το πρόγραμμα μεταφέρει αυτόματα τις σχετικές εγγραφές προσαρμογής των λογαριασμών και ο χρήστης πρέπει να πραγματοποιήσει τον σχετικό μερισμό των κονδυλίων στις βασικές λειτουργίες. Αφού ο χρήστης ολοκληρώσει τον μερισμό των εγγραφών προσαρμογής, θα πρέπει να καταχωρίσει το μερισμό στις βασικές λειτουργίες όπως προκύπτει από το φορολογικό ισοζύγιο (αν χρησιμοποιεί Αναλυτική Λογιστική τον μερισμό τον λαμβάνει από τους σχετικούς λογαριασμούς της αναλυτικής λογιστικής). Αφού ο χρήστης πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες καταχωρήσεις στο τέλος του υπολογιστικού φύλλου ολοκληρώνεται ο μερισμός βάσει Δ.Λ.Π. Σε περίπτωση που ο χρήστης πραγματοποιήσει λάθος καταχώριση στον μερισμό, το πρόγραμμα πραγματοποιεί σχετική συμφωνία και εμφανίζεται το μήνυμα «Προσοχή!!! Ο μερισμός είναι λάθος!», δίπλα στο σύνολο του σχετικού λογαριασμού. Το μήνυμα παραμένει μέχρι την διόρθωση των καταχωρίσεων. Στο τέλος του υπολογιστικού φύλλου στο κελί με την περιγραφή «ΣΥΝΟΛΑ» το πρόγραμμα υπολογίζει και εμφανίζει αν οι εγγραφές προσαρμογής βάσει Δ.Λ.Π. των εξόδων Αυξάνουν ή Μειώνουν το Αποτέλεσμα του Φορολογικού Ισοζυγίου (προ φόρων). Τα μηνύματα που εμφανίζονται είναι: «Μείωση του Αποτελέσματος του Φορολογικού Ισοζυγίου (προ Φόρων)» ή «Αύξηση του Αποτελέσματος του Φορολογικού Ισοζυγίου (προ Φόρων)». 15

16 ΕΝΟΤΗΤΑ 8 : Αποτελέσματα περιόδου βάσει Δ.Λ.Π. Στην Ενότητα 8 δεν πραγματοποιείται καμία καταχώριση. Η ενότητα χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη, την κατάσταση Αποτελεσμάτων χωρίς τον μερισμό στις βασικές λειτουργίες και στην κατάσταση Αποτελεσμάτων με τον μερισμό στις βασικές λειτουργίες. Η πρώτη κατάσταση με την περιγραφή «Αποτελέσματα περιόδου χωρίς μερισμό στις βασικές λειτουργίες», εμφανίζει τα κονδύλια αυτόματα από το Ισοζύγιο Δ.Λ.Π. (Ενότητα 2) όπως έχουν χαρακτηριστεί από τον χρήστη. Επίσης σε αυτήν την κατάσταση εμφανίζεται και το σύνολο των αποσβέσεων της περιόδου, καθώς και η ανάλυση με τους σχετικούς φόρους της περιόδου. Στην συνέχεια παρατίθεται ένα πίνακας με την περιγραφή «Μερισμός στις βασικές λειτουργίες», όπου συνοψίζει αυτόματα τον μερισμό που πραγματοποιήθηκε στην Ενότητα 7. Η οικονομική κατάσταση με την περιγραφή «Αποτελέσματα περιόδου με μερισμό στις βασικές λειτουργίες» είναι και η οριστική κατάσταση. Πραγματοποιείται έλεγχος του μερισμού των εξόδων και αν είναι λάθος τότε εμφανίζεται το μήνυμα «Προσοχή!!! Ο μερισμός είναι λάθος! (Ενότητα 7)», δίπλα από το κελί με την περιγραφή «Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου». Το μήνυμα παραμένει μέχρι ο χρήστης να διορθώσει τον μερισμό των εξόδων στην Ενότητα 7. 16

17 ΕΝΟΤΗΤΑ 9 : Αναβαλλόμενοι φόροι Στην Ενότητα 9 εμφανίζονται οι αναβαλλόμενοι φόροι βάσει των εγγραφών προσαρμογής που πραγματοποιήθηκαν στην Ενότητα 4. Στην ενότητα αυτή ο χρήστης δεν πραγματοποιεί καταχωρίσεις. Οι αναβαλλόμενοι φόροι είναι ένα από τα ποιο ιδιαίτερα κεφάλαια στα Δ.Λ.Π. και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από την εταιρεία. Το πρόγραμμα δεν κάνει συμψηφισμούς στον Ισολογισμό των υπολοίπων αναβαλλόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων διαφορετικών λογαριασμών, αλλά προσθέτονται ξεχωριστά τα υπόλοιπα των αναβαλλόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων του κάθε λογαριασμού. Αυτό γίνεται διότι συμψηφισμοί δεν επιτρέπονται μεταξύ αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων εκτός αν συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις που ορίζει το Δ.Λ.Π , καθώς επίσης ο χρήστης που συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις έχει πάντα ενημέρωση για την εξέλιξη των αναβαλλόμενων φόρων του κάθε λογαριασμού. Ομοίως ο Ισολογισμός αποτυπώνεται ποίο ορθά και είναι ποιο ευανάγνωστος από τους ενδιαφερόμενους για τα κονδύλια που αφορούν την αναβαλλόμενη φορολογία (χωρίς συμψηφισμούς των υπολοίπων απαιτήσεων και υποχρεώσεων). Στην αρχή του υπολογιστικού φύλου εμφανίζονται οι αναβαλλόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις του κάθε λογαριασμού, καθώς και τα υπόλοιπα του κάθε λογαριασμού. Το σχετικό υπόλοιπο αναλόγως αν είναι υποχρέωση ή απαίτηση ενημερώνει τον Ισολογισμό. 17

18 Στην συνέχεια πραγματοποιείται μία συμφωνία των εγγραφών που πραγματοποίησε ο χρήστης για την αναβαλλόμενη φορολογία, σε σχέση με την εμφάνιση των υπολοίπων στον Ισολογισμό. Αν δεν συμφωνούν οι εγγραφές με τα κονδύλια του Ισολογισμού εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα «Προσοχή!!! Το ισοζύγιο Δ.Λ.Π. δεν συμφωνεί με τις εγγραφές αναβαλλόμενων φόρων έλεγξε τον χαρακτηρισμό των κονδυλίων (Ενότητα 2) ή τις εγγραφές (Ενότητα 3, 4)» το μήνυμα παραμένει μέχρι ο χρήστης να κάνει τις σχετικές διορθώσεις. Η δεύτερη συμφωνία που πραγματοποιεί το πρόγραμμα είναι, αν ο φόρος που προκύπτει βάσει του Φορολογικού Ισοζυγίου πλέον οι αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτει ο συνολικός φόρος εισοδήματος βάσει Δ.Λ.Π. Αν ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει φορολογική αναμόρφωση στο φόρο εισοδήματος όπως προκύπτει από το λογιστικό Φορολογικό Αποτέλεσμα, θα εμφανιστεί στο σχετικό κελί με την περιγραφή «Αναμορφώσεις στον φόρο εισοδήματος (Διαφορά μεταξύ φόρου όπως προκύπτει από το φορολογικό λογιστικό αποτέλεσμα και φόρου βάσει αναμορφώσεων)». Επίσης το πρόγραμμα ελέγχει με βάση των εγγραφών προσαρμογής που πραγματοποιήθηκαν στην Ενότητα 4, αν ο χρήστης έχει υπολογίσει ορθά και σε όλες τις εγγραφές που θα έπρεπε αναβαλλόμενο φόρο. Αν εντοπιστεί λάθος, τότε εμφανίζεται η αριθμητική διαφορά καθώς επίσης και το μήνυμα «Δεν έχει υπολογιστεί αναβαλλόμενος φόρος σε εγγραφή/(ές) προσαρμογής των Δ.Λ.Π. ή υπολογίστηκε αναβαλλόμενος φόρος σε μη αποτελεσματικό λογ. (Ενότητα 4)». Το μήνυμα παραμένει μέχρι και την διόρθωση των σχετικών εγγραφών. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση ορθά ο χρήστης να μην υπολόγισε αναβαλλόμενο φόρο (σε λίγες περιπτώσεις), όποτε αφού κάνει τον σχετικό έλεγχο παραβλέπει το μήνυμα. Το υπολογιστικό φύλλο τελειώνει με μία ανάλυση των αναβαλλόμενων φόρων που καταχωρήθηκαν στο Αποτέλεσμα της περιόδου ανά λογαριασμό. Σε αυτήν την ανάλυση υπάρχουν και δύο «πλήκτρα» για την ευκολία του χρήστη. Τα πρώτο πραγματοποιεί απόκρυψη των λογαριασμών με μηδενικές εγγραφές και το δεύτερο τις εμφανίζει. Απόκρυψη μηδενικών εγγραφών Εμφάνιση μηδενικών εγγραφών 18

19 ΕΝΟΤΗΤΑ 10 : Ταξινόμηση κωδικών - εκτύπωση ισοζυγίου Βάσει Δ.Λ.Π. Σε αυτήν την Ενότητα ο χρήστης πραγματοποιεί την εκτύπωση του Φορολογικού Ισοζυγίου, των εγγραφών προσαρμογών και του Ισοζυγίου βάσει Δ.Λ.Π. Υπάρχουν τέσσερα «πλήκτρα» στην αρχή της Ενότητας. Το πρώτο (από αριστερά) με την περιγραφή, «Ενημέρωση Ισοζυγίου» μεταφέρει τα κονδύλια από την Ενότητα 2. Το δεύτερο με την περιγραφή, «Ταξινόμηση ισοζυγίου κατά κωδικό» πραγματοποιεί την ταξινόμηση του ισοζυγίου. Το τρίτο πραγματοποιεί απόκρυψη των κενών κελιών για την εκτύπωση και το τέταρτο «πλήκτρο» πραγματοποιεί την εμφάνιση τους. Ενημέρωση Ισοζυγίου Ταξινόμιση Ισοζυγίου κατά κωδικό Απόκρυψη κενών Εμφάνιση όλων ΕΠΙΛΟΓΟΣ Εκτελώντας ο χρήστης όλες τις ανωτέρω οδηγίες είναι σε θέση να καταρτίσει έγκυρα και γρήγορα τις οικονομικές καταστάσεις. Σκοπός του προγράμματος είναι να καταστεί ένα απαραίτητο βοήθημα για τους προϊστάμενους λογιστηρίου καθώς και οικονομικούς διευθυντές που επιθυμούν να καταρτίσουν τις οικονομικές καταστάσεις όπως ορίζουν τα Δ.Λ.Π. Το πρόγραμμα συντάχθηκε από τον Αριστείδη Θανοκώστα (Ασκούμενος Ορκωτός Λογιστής Ελεγκτής Λογιστής Α Τάξεως). Για σχετικά ερωτήματα η ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο είναι και το τηλέφωνο επικοινωνίας

20 Με την άδεια χρήσης του προγράμματος «Πρότυπο Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.» περιλαμβάνεται και άδεια χρήσης για το πρόγραμμα κατάρτισης των Ταμιακών Ροών (έμμεση μέθοδος). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κωδικοί των λογαριασμών που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1000 Γήπεδα - Οικόπεδα 1001 Ορυχεία 1002 Μεταλλεία 1003 Λατομεία 1004 Αγροί 1005 Φυτείες 1006 Δάση 1010 Γήπεδα - οικόπεδα εκτός εκμεταλλεύσεως 1011 Ορυχεία εκτός εκμεταλλεύσεως 1012 Μεταλλεία εκτός εκμεταλλεύσεως 1013 Λατομεία εκτός εκμεταλλεύσεως 1014 Αγροί εκτός εκμεταλλεύσεως 1015 Φυτείες εκτός εκμεταλλεύσεως 1016 Δάση εκτός εκμεταλλεύσεως 1017 Γήπεδα υπό διαμόρφωση 1099 Αποοβεσμένες εδαφικές εκτάσεις 1100 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων 1101 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών 1102 Λοιπά τεχνικά έργα 1103 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων 1107 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 1108 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων 1109 Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων 1110 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων 1114 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων εκτός εκμεταλλεύσεως 1115 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών εκτός εκμεταλλεύσεως 1116 Λοιπά τεχνικά έργα εκτός εκμεταλλεύσεως 1117 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων εκτός εκμεταλλεύσεως 1121 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 1122 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός, εκμεταλλεύσεως 1123 Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 20

21 1124 Υποκείμενες σε αποσβέσεις διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 1199 Αποσβεσμένα κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα 1200 Μηχανήματα 1201 Τεχνικές εγκαταστάσεις 1202 Φορητά μηχανήματα χειρός 1203 Εργαλεία 1204 Καλούπια - ιδιοσυσκεύες 1205 Μηχανολογικά όργανα 1206 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 1207 Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 1208 Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 1209 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων 1210 Μηχανήματα εκτός εκμεταλλεύσεως 1211 Τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκμεταλλεύσεως 1212 Φορητά μηχανήματα χειρός εκτός εκμεταλλεύσεως 1213 Εργαλεία εκτός εκμεταλλεύσεως 1214 Καλούπια - ιδιοσυσκεύες εκτός εκμεταλλεύσεως 1215 Μηχανολογικά όργανα εκτός εκμεταλλεύσεως 1216 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως 1217 Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 1218 Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 1219 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως Αποσβεσμένα μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχανολογικός 1299 εξοπλισμός 1300 Αυτοκίνητα λεωφορεία 1301 Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα 1302 Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως 1303 Σιδηροδρομικά οχήματα 1304 Πλωτά μέσα 1305 Εναέρια μέσα 1306 Μέσα εσωτερικών μεταφορών 1309 Λοιπά μέσα μεταφοράς 1310 Αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκμεταλλεύσεως 1311 Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκμεταλλεύσεως 1312 Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως εκτός εκμεταλλεύσεως 1313 Σιδηροδρομικά οχήματα εκτός εκμεταλλεύσεως 1314 Πλωτά μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως 1315 Εναέρια μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως 21

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΗΜΠΑΛΤΑ ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΖΟΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων. ΜΒΑ 1 ο ΕΤΟΣ FINANCIAL MANAGENENT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΥΛΩΝΑΣ Οικονοµολόγος- Νοµικός Λογιστής Α Τάξης Course Director Accounting & Finance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ. Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ. Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ. Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1

ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ. Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1 ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1 ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Α) ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ Β) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καραϊσκάκη 2-Γαλάτσι ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΦΑ ΑΕ. Βιομηχανία Ειδών Οικιακής καταναλώσεως Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 - ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 099999999

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1)Κατάλληλη επικεφαλίδα που να περιέχει: 1 Εμπορική επωνυμία της λογιστικής μονάδας 2 Το αντικείμενο δράσης της λογιστικής μονάδας 3 Τη νομική της μορφή 4 Τον τίτλο της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα