ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : Εισαγωγή Φορολογικού Ισοζυγίου 2ου βαθμού και νέων κωδικών...6 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Ισοζύγιο Βάσει Δ.Λ.Π....7 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : Εγγραφές προσαρμογής προηγούμενων περιόδων...10 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : Εγγραφές προσαρμογής τρέχουσας περιόδου...12 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 : Εγγραφές τακτοποίησης τρέχουσας περιόδου...13 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 : Ισολογισμός βάσει Δ.Λ.Π...14 ΕΝΟΤΗΤΑ 7 : Μερισμός εξόδων βάσει Δ.Λ.Π. στις βασικές λειτουργίες...15 ΕΝΟΤΗΤΑ 8 : Αποτελέσματα περιόδου βάσει Δ.Λ.Π ΕΝΟΤΗΤΑ 9 : Αναβαλλόμενοι φόροι...17 ΕΝΟΤΗΤΑ 10 : Ταξινόμηση κωδικών - εκτύπωση ισοζυγίου Βάσει Δ.Λ.Π ΕΠΙΛΟΓΟΣ 19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...20 Κωδικοί των λογαριασμών που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα...20 Χαρακτηρισμοί κονδυλίων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα βασίζεται στην λογιστική της διπλογραφικής μεθόδου και απευθύνεται σε εταιρείες (πλην χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών), που θέλουν να καταρτίσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις, όπως ορίζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.). Η χρηστικότητα του προγράμματος, βασίζεται στο γεγονός ότι η εταιρεία μπορεί να εξάγει αρκετά γρήγορα και έγκυρα τις οικονομικές της καταστάσεις βάσει Δ.Λ.Π., χωρίς να μεταβάλει το υφιστάμενο λογιστικό της σύστημα. Σαν βάση το ισοζύγιο της εταιρείας θα παραμένει όπως ορίζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.), καθώς και οι εγγραφές που πραγματοποιεί σε αυτό το ισοζύγιο (για λόγους συντομίας θα αποκαλείται στο παρόν εγχειρίδιο «Φορολογικό Ισοζύγιο»). Εισάγοντας το Φορολογικό Ισοζύγιο στο Πρότυπο και πραγματοποιώντας τις σχετικές εγγραφές προσαρμογής των Δ.Λ.Π., η εταιρεία έχει την δυνατότητα εξάγει αυτόματα τις οικονομικές καταστάσεις όπως ορίζουν τα Δ.Λ.Π. και συγκεκριμένα το Δ.Λ.Π. 1. Επομένως η κάθε εταιρεία οποιασδήποτε μορφής, μεγέθους και δραστηριότητας, χρησιμοποιώντας το «Πρότυπο Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.» αποκτά τα εξής πλεονεκτήματα: Οι εταιρείες που επιθυμούν να έχουν σαν βάση το Φορολογικό τους Ισοζύγιο τηρώντας τα βιβλία τους όπως ορίζει ο Κ.Β.Σ. για τα Ε.Λ.Π. δεν χρειάζεται να μεταβάλουν ή να αντικαταστήσουν το υφιστάμενο λογιστικό τους σύστημα. Το πρόγραμμα είναι απαραίτητο εργαλείο ακόμα και για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν σαν βάση το Ισοζύγιο τους σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές των Δ.Λ.Π. Πραγματοποιώντας την εισαγωγή του Ισοζυγίου Δ.Λ.Π. στο πρόγραμμα «Πρότυπο Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.» έχουν την δυνατότητα να καταρτίσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους βάσει Δ.Λ.Π. μέσα σε λίγα λεπτά! Βέβαια όταν μία εταιρεία επιλέξει να έχει σαν βάση το Ισοζύγιο Δ.Λ.Π. τηρεί και πρόσθετα βιβλία που ορίζει ο Κ.Β.Σ. Συγκεκριμένα ο Κ.Β.Σ. (άρθρο 7, 7) ορίζει τα εξής σε περίπτωση που μία εταιρεία επιλέξει να έχει σαν βάση Ισοζύγιο των Δ.Λ.Π. : 1. Να συντάσσει Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης Στον πίνακα αυτόν καταχωρίζονται σε χωριστές στήλες για κάθε πρωτοβάθμιο διαφοροποιημένο λογαριασμό σε χρέωση ή πίστωση: α) Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Λογιστική βάση) β) Η αξία όπως προσδιορίζεται με βάση τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας (Φορολογική βάση). γ) Η διαφορά μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βάσης. 3

4 2. Να τηρεί ιδιαίτερο φορολογικό Μητρώο Παγίων (αντίστοιχα να τηρεί Μητρώο παγίων Δ.Λ.Π. όταν έχει σαν βάση το Φορολογικό Ισοζύγιο). 3. Να συντάσσει τους εξής πίνακες: α) Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, β) Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών γ) Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Φορολογικών Αποθεματικών, των οποίων τα δεδομένα προκύπτουν από λογαριασμούς που τηρούνται με την διπλογραφική μέθοδο. Όλα τα ανωτέρω καταχωρίζονται στο θεωρημένο φορολογικό βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού. Το υπουργείο οικονομικών με εγκύκλιο /πολ 1025/2005 έδωσε διευκρινίσεις για το πώς θα προκύψουν οι ανωτέρω πίνακες και δίνει ως επιλογή τους ακόλουθους τρόπους: α) Τήρηση δύο αυτοτελών Λογιστικών Συστημάτων ή β) Τήρηση Συμπληρωματικού Λογιστικού Συστήματος ή γ) Τήρηση λογαριασμών (τάξεως) στα λογιστικά βιβλία που τηρούνται με τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π. Δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσει άμεσα κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού, για να πραγματοποιεί τις εγγραφές βάσει Δ.Λ.Π. Σε όλες τις εταιρείες οι εγγραφές πραγματοποιούνται από ένα και πλέον άτομα, τα οποία έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία να πραγματοποιούν εγγραφές βάσει των λογιστικών αρχών που ορίζουν τα Ε.Λ.Π. Οι λογίστηκες αρχές βάσει Δ.Λ.Π. είναι μία νέα κατάσταση που διαμορφώνεται διεθνώς στην λογιστική, με συνέπεια οι εταιρείες που υιοθετούν τα Δ.Λ.Π. να μην έχουν ακόμη το εξειδικευμένο προσωπικό. Η εξειδίκευση του προσωπικού απαιτεί αρκετό χρόνο και επένδυση από τις εταιρείες. Χρησιμοποιώντας το παρόν πρόγραμμα η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων βάσει Δ.Λ.Π., μπορεί να πραγματοποιηθεί από ένα άτομο που γνωρίζει τις λογιστικές Αρχές των Δ.Λ.Π. εύκολα, έγκυρα και γρήγορα. Ο υπεύθυνος (προϊστάμενος λογιστηρίου οικονομικός διευθυντής) για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων βάσει Δ.Λ.Π., εξοικονομεί χρόνο διότι δεν είναι αναγκασμένος χρησιμοποιώντας το «Πρότυπο Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.» να χάνεται σε υπολογιστικά φύλα του Microsoft Excel. Μαζί με το πρόγραμμα «Πρότυπο Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. δίνεται και πρόσθετο πρόγραμμα κατάρτισης Ταμιακών Ροών έκδοση 1,20 (με την έμμεση μέθοδο), όπως ορίζουν τα Δ.Λ.Π. και συγκεκριμένα το Δ.Λ.Π. 7. Οι ταμιακές ροές είναι μια αρκετά σύνθετη και ιδιαίτερη οικονομική κατάσταση που απαιτεί χρόνο και γνώσεις για να καταρτιστεί. Με το πρόγραμμα «Πρότυπο Εφαρμογής των Ταμιακών Ροών βάσει Δ.Λ.Π.» δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη, να καταρτίσει την κατάσταση ταμιακών ροών, χωρίς να έχει τις εξειδικευμένες γνώσεις γρήγορά και έγκυρα. Το πρόγραμμα ΔΕΝ απαιτεί καμία γνώσή του Microsoft Excel, εκτός από τις πολύ βασικές (έναρξη εφαρμογής, πληκτρολόγηση δεδομένων, αντιγραφή, επικόλληση, εκτύπωση, αποθήκευση). 4

5 Το βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος «Πρότυπο Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.», είναι ότι διασφαλίζει την εγκυρότητα των οικονομικών καταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι οι εγγραφές προσαρμογής είναι ορθές, δηλαδή βασίζονται στις λογιστικές αρχές που ορίζουν τα Δ.Λ.Π. ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα «Πρότυπο Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.» είναι σε περιβάλλον Microsoft Excel και χρησιμοποιεί τον κώδικα της Visual Basic. Χωρίζεται σε 10 Ενότητες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους και είναι αναπόσπαστα υπολογιστικά φύλλα. Το interface(εμφάνιση-δομή) του προγράμματος πραγματοποιήθηκέ με βάση την χρηστικότητα του και φαίνεται αρκετά φιλικό στον χρήστη. Πέραν από συγκεκριμένες καταχωρίσεις που επιτρέπει το πρόγραμμα (π.χ. στις εγγραφές προσαρμογής, εισαγωγή του Φορολογικού Ισοζυγίου), άλλες καταχωρίσεις δεδομένων ή αλλαγές στην δομή του προγράμματος δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση λανθασμένων εγγραφών ή εισαγωγή στοιχείων, εμφανίζονται ανά ενότητα μηνύματα για την διόρθωση τους τα οποία ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του. Σε περίπτωση μη διόρθωσης των σχετικών καταχωρήσεων, τα μηνύματα παραμένουν μέχρι και την διόρθωση. Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι αν παραβλέψει τα σχετικά μηνύματα, οι οικονομικές καταστάσεις δεν θα ολοκληρωθούν και θα είναι λανθασμένες. Επίσης προτείνεται στα κελιά που το πρόγραμμα επιτρέπει καταχωρίσεις να αποφεύγεται η επικόλληση των κονδυλιών από αλλά βιβλία εργασίας και υπολογιστικά φύλα (πλην του προγράμματος). 5

6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : Εισαγωγή Φορολογικού Ισοζυγίου 2ου βαθμού και νέων κωδικών Στην Ενότητα 1 πραγματοποιείται η εισαγωγή του Φορολογικού Ισοζυγίου της περιόδου, που επιθυμεί ο χρήστης να καταρτίσει τις οικονομικές καταστάσεις. Ο βαθμός του ισοζυγίου που εισάγεται πρέπει να είναι δεύτερος. Ο χρήστης καταχωρεί μόνο τους κωδικούς (όχι περιγραφή) των λογαριασμών, στην στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ» και τα σχετικά υπόλοιπα τους στην στήλη «ΥΠΟΛΟΙΠΟ». Με την εισαγωγή του κωδικού λογαριασμού εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή του κωδικού, στην στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ». Η καταχώριση του κωδικού πρέπει να γίνει χωρίς τελείες (δηλαδή 1000 και όχι 10.00). Αν γίνει λάθος καταχώριση κωδικού τότε στην περιγραφή θα εμφανιστεί το σύμβολο #Δ/Υ (Δεν Υπάρχει). Δεν επιτρέπεται στην Ενότητα 1 διπλή καταχώριση ίδιων κωδικών. Αν ο χρήστης καταχώριση δυο φορές τον ίδιο κωδικό, τότε εμφανίζεται δίπλα από τον σχετικό κωδικό (και στις δύο καταχωρίσεις) το μήνυμα «Προσοχή!!! Διπλή καταχώριση ίδιου κωδικού!». Ο χρήστης πρέπει να διαγράψει την μία καταχώρηση και το μήνυμα θα διαγραφεί. Τα ποσά που εισάγονται στην στήλη «ΥΠΟΛΟΙΠΟ», όταν είναι χρεωστικά καταχωρούνται με θετικό πρόσημο (π.χ. καταχώριση ,35 και η εμφάνιση στο κελί παραμένει η ίδια ,35 ). Όταν είναι πιστωτικά υπόλοιπα η καταχώρηση γίνεται με 6

7 αρνητικό πρόσημο (π.χ. καταχώριση ,35 και η εμφάνιση στο κελί μεταβάλλεται (15.457,35) ). Στην Ενότητα 1 εκτός από την εισαγωγή των κωδικών του Φορολογικού Ισοζυγίου, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και η εισαγωγή των κωδικών που θα χρησιμοποιηθούν για τις εγγραφές προσαρμογής των Δ.Λ.Π. Δεν καταχωρούνται ποσά σε αυτούς τους κωδικούς. Πραγματοποιείται μόνο η εισαγωγή των κωδικών που θα χρησιμοποιηθούν για τις έγγραφες προσαρμογής των Δ.Λ.Π. (βλέπε παράρτημα με όλους τους κωδικούς λογαριασμών που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα). ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Ισοζύγιο Βάσει Δ.Λ.Π. Στην Ενότητα 2 δεν πραγματοποιείται καμία εισαγωγή δεδομένων. Ο χρήστης αφού έχει ολοκληρώσει την εισαγωγή του Φορολογικού Ισοζυγίου και των σχετικών κωδικών που θα χρησιμοποιήσει στις εγγραφές προσαρμογής των Δ.Λ.Π. στην Ενότητα 1, στις εγγραφές προσαρμογής των προηγούμενων περιόδων στην Ενότητα 3, στις εγγραφές προσαρμογής της τρέχουσας περιόδου στην Ενότητα 4 και στις εγγραφές τακτοποίησης της τρέχουσας περιόδου στην Ενότητα 5, θα εξάγει το Ισοζύγιο βάσει Δ.Λ.Π. Η βασική εργασία που θα πρέπει να πραγματοποιήσει ο χρήστης στην Ενότητα 2, είναι ο Χαρακτηρισμός των Κονδυλίων που εμφανίζονται στα υπόλοιπα των λογαριασμών του Ισοζυγίου βάσει Δ.Λ.Π. Στις πρώτες δύο στήλες «ΚΩΔΙΚΟΣ» και «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» εμφανίζονται αντίστοιχα οι κωδικοί και οι περιγραφές τους όπως τις έχει εισάγει ο χρήστης στην Ενότητα 1. 7

8 Σε αυτήν την Ενότητα πραγματοποιείται και η συμφωνία του Φορολογικού Ισοζυγίου, των εγγραφών προσαρμογής και του Ισοζυγίου βάσει Δ.Λ.Π. Ο χρήστης θα πρέπει να «πατήσει» το πρώτο πλήκτρο στην αρχή της Ενότητας με την περιγραφή «Σύνολα» και να κάνει τον σχετικό έλεγχο. Σύνολα Στην στήλη «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ» εμφανίζονται τα υπόλοιπα του φορολογικού Ισοζυγίου, όπως τα έχει εισάγει ο χρήστης στην Ενότητα 1. Αν ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει λανθασμένη καταχώριση υπολοίπων στο Φορολογικό Ισοζύγιο, θα εμφανιστεί το μήνυμα κάτω από σχετικό Ισοζύγιο «Προσοχή!!! Λάθος στην εισαγωγή του Ισοζυγίου», καθώς επίσης θα εμφανιστεί και η σχετική αριθμητική διαφορά (θετική, (αρνητική)). Το μήνυμα θα παραμείνει μέχρι ο χρήστης να επανέλθει στην Ενότητα 1 και να διορθώσει την σχετική καταχώριση. Όταν η καταχώριση των υπολοίπων του Φορολογικού Ισοζυγίου είναι ορθή τα Σύνολα θα πρέπει να είναι 0 (μηδέν). Επίσης το πρόγραμμα εμφανίζει και το Φορολογικό Αποτέλεσμα, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης έχει καταχωρίσει στο Φορολογικό Ισοζύγιο τα τελικά αποθέματα και σε Αποτελεσματικούς λογαριασμούς του Φορολογικού Ισοζυγίου την διαφορά των αποθεμάτων (όπως στην κατάσταση της Γενικής Εκμετάλλευσης). Δηλαδή κάτω από το κελί με την περιγραφή «Σύνολα», υπάρχουν δύο κελιά που εμφανίζουν το Αποτέλεσμα της περιόδου βάσει του Φορολογικού Ισοζυγίου. Στο δεύτερο κελί με την περιγραφή «Αποτέλεσμα βάσει λογαριασμών Αποτελεσμάτων» εμφανίζεται το φορολογικό αποτέλεσμα περιόδου (θετικό = κέρδη, (αρνητικό) = ζημία ). Αντίστοιχα το ίδιο αποτέλεσμα περιόδου (με αντίθετο πρόσημο) εμφανίζεται και στο πρώτο κελί με την περιγραφή «Αποτέλεσμα βάσει λογαριασμών Ισολογισμού). Όπως προαναφέρθηκε συμφωνίες πραγματοποιούνται και στις επόμενες τρεις στήλες, με τις αντίστοιχες περιγραφές «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ», «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» και «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ». Το πρόγραμμα βασίζεται στην διπλογραφική μέθοδο, επομένως τα ποσά κάθε εγγραφής στο σύνολο τους θα πρέπει να είναι μηδέν. Ο χρήστης «πατώντας» το πλήκτρο «Σύνολα» όπως περιγράφθηκε ανωτέρω ελέγχει αν οι εγγραφές προσαρμογής πραγματοποιήθηκαν ορθά στις Ενότητες 3,4,5. Σε περίπτωση λανθασμένης εγγραφής εμφανίζεται το μήνυμα «Προσοχή!!! Λάθος εγγραφή!» καθώς επίσης και η σχετική αριθμητική διαφορά (θετική, (αρνητική)). Το μήνυμα παραμένει μέχρι ο χρήστης να επανέλθει την σχετική Ενότητα 1, 2 ή 3 και να διορθώσει την λανθασμένη εγγραφή. Εάν ο χρήστης έχει κάνει λάθος καταχωρίσεις, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω τότε κατά συνέπεια και το Ισοζύγιο βάσει Δ.Λ.Π. θα είναι λάθος. Στην στήλη με την περιγραφή «Δ.Λ.Π. ΙΣΟΖΥΓΙΟ» εμφανίζεται το οριστικό Ισοζύγιο με βάση των λογιστικών Αρχών των Δ.Λ.Π. Αν έχει πραγματοποιηθεί λάθος καταχώριση σε μία από τις Ενότητες 1, 3, 4, 8

9 ή 5 τότε στο Σύνολο του Δ.Λ.Π. Ισοζυγίου εμφανίζεται το μήνυμα «Προσοχή!!! Το Ισοζύγιο είναι λάθος» καθώς και η αριθμητική διαφορά (θετική, (αρνητική)). Το μήνυμα παραμένει μέχρι ο χρήστης να διόρθωση την λάθος καταχώριση στην σχετική Ενότητα 1, 3, 4, ή 5. Η βασική εργασία όπως προαναφέρθηκέ που πρέπει να πραγματοποιήσει ο χρήστης σε αυτήν την Ενότητα (2), είναι ο χαρακτηρισμός των υπολοίπων του Δ.Λ.Π. Ισοζυγίου. Στην στήλη με την περιγραφή «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ» ο χρήστης έχει ένα μενού επιλογών για να χαρακτηρίσει τα κονδύλια του Ισοζυγίου. Η λίστα του μενού αναφέρεται σε χαρακτηρισμούς που αφορούν την κατάσταση Ισολογισμού και την κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Περιόδου). Άρα στην εργασία αυτή ο χρήστης θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, διότι με τον χαρακτηρισμό συντάσσει τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις. Λάθος χαρακτηρισμός σημαίνει και λάθος οικονομικές καταστάσεις, όσο αφορά την εμφάνιση των κονδυλίων σε αυτές. Τα υπόλοιπα του Ισοζυγίου θα πρέπει ΟΛΑ να έχουν χαρακτηριστεί. Αν ο χρήστης παραλείψει τον χαρακτηρισμό σε ορισμένα κονδύλια, τότε θα εμφανιστεί στα αντίστοιχα κονδύλια το μήνυμα «ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΚΟΝΔΥΛΙ». Το μήνυμα θα παραμείνει μέχρι και τον σχετικό χαρακτηρισμό τους (βλέπε παράρτημα με τους χαρακτηρισμούς κονδυλίων). Στην αρχή της Ενότητα 2 βρίσκονται και δύο πλήκτρα τα οποία χρησιμεύουν για να μορφοποιήσουν το φύλο εργασίας. Απόκρυψη κενών Εμφάνιση όλων Το πρώτο πλήκτρο βοηθάει στην απόκρύψη των κενών κωδικών και το δεύτερο στην εμφάνιση τους. Επίσης στο τέλος του φύλου εργασίας που βρίσκονται τα Σύνολα (όπως αναφέρθηκε ανωτέρω) υπάρχει ένα πλήκτρο για επιστροφή στην αρχή του υπολογιστικού φύλλου. Πίσω 9

10 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : Εγγραφές προσαρμογής προηγούμενων περιόδων Στην Ενότητα 3 πραγματοποιούνται οι εγγραφές προσαρμογής των προηγούμενων περιόδων. Αυτές οι εγγραφές στην ουσία μεταφέρονται από περίοδο σε περίοδο (από βιβλίο εργασίας σε βιβλίο εργασίας). Επομένως οι εγγραφές της τρέχουσας περιόδου (Ενότητα 4), για κάθε επόμενη περίοδο αποτελούν εγγραφές προηγούμενης περιόδου. Δηλαδή για οι οικονομικές καταστάσεις της Περιόδου που έληξε 31/12/2004, έχουν πραγματοποιηθεί εγγραφές προσαρμογής που αφορούν την περίοδο 01/01/2004 ως 31/12/2004 στην Ενότητα 4 (Εγγραφές προσαρμογής τρέχουσας περιόδου). Για τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε 31/12/2005, οι εγγραφές αυτές πρέπει να μεταφερθούν στην Ενότητα 3 (Εγγραφές προσαρμογής προηγούμενων περιόδων). Η διαδικασίας μεταφοράς από την Ενότητα 4 του βιβλίου εργασίας της προηγούμενης περιόδου, στην Ενότητα 3 του βιβλίου εργασίας της επόμενης περιόδου είναι πολύ απλή. Μαρκάρουμε τις στήλες στην Ενότητα 4 (της προηγούμενης περιόδου) με την περιγραφή «ΕΓΓΡΑΦΕΣ», «Α/Α», «ΚΩΔΙΚΟΣ», «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», «ΠΟΣΟ» και «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» (μέχρι το σημείο που έχουμε πραγματοποιήσει εγγραφές). Αντιγράφουμε και επικολλούμε (απλή επικόλληση ) τα δεδομένα στις αντίστοιχες στήλες της Ενότητας 3 (της νέας περιόδου του νέου βιβλίου εργασίας). Αφού πραγματοποιηθεί η διαδικασία μεταφοράς των εγγραφών στην Ενότητα 3 της νέας περιόδου θα πρέπει να γίνει επαλήθευση των περιγραφής των κωδικών που έχουν μεταφέρει στην Ενότητα 3. Η επαλήθευση γίνεται αυτόματα με το «πάτημα» του πλήκτρου που βρίσκεται πρώτο αριστερά στην αρχή του υπολογιστικού φύλου με την περιγραφή «Επαλήθευση περιγραφής κωδικών». 10

11 Επαλήθευση περιγραφής κωδικών Στη συνέχεια οι σχετικοί λογαριασμοί που μεταφέρθηκαν και αποτελούνε λογαριασμούς Αποτελεσμάτων Χρήσεως πρέπει να μεταφερθούν στα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας. Στην αρχή της Ενότητας 3 βρίσκεται ένα πλήκτρο με την περιγραφή «Έλεγχος μεταφοράς λογαριασμών», το οποίο μας θυμίζει να ελέγξουμε αν κάποιοι λογαριασμοί Αποτελεσμάτων Χρήσεως δεν πρέπει να μεταφερθούν στον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», αλλά σε άλλον λογαριασμό των Ιδίων κεφαλαίων (π.χ. σε αποθεματικά εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα προς πώληση). Ο χρήστης θα πρέπει να πάει στην συγκεκριμένη εγγραφή και να μεταβάλει τον Αποτελεσματικό λογαριασμό σε λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων όπου και πρέπει να εμφανίζεται. Έλεγχος μεταφοράς λογαριασμών Αφού πραγματοποιηθεί ο ανωτέρω έλεγχος, ο χρήστης μπορεί να μεταφέρεί τους υπόλοιπους λογαριασμούς Αποτελεσμάτων στα Ίδια Κεφάλαια στον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο». Η μεταφορά γίνεται ανά ομάδα Αποτελεσματικών λογαριασμών (ομάδα 6, 7 και 8) αυτόματα, «πατώντας» τα αντίστοιχα πλήκτρα που βρίσκονται στην αρχή του υπολογιστικού φύλου όπως εμφανίζονται ακολούθως. Μεταφορά ομάδας 6 στον λογ Μεταφορά ομάδας 7 στον λογ Μεταφορά ομάδας 8 στον λογ Προσοχή ΔΕΝ μεταφέρουμε στην Ενότητα 3 εγγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ενότητα 5 (Εγγραφές τακτοποίησης τρέχουσας περιόδου). Η τελευταία κίνηση που πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να ελέγξει αν μετέφερε ορθά όλες τις εγγραφές με τις περιγραφές των κωδικών. Αυτό το πραγματοποιεί «πατώντας» το πρώτο πλήκτρο (όπως αναφέρεται ανωτέρω) με την περιγραφή «Επαλήθευση περιγραφής κωδικών». 11

12 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : Εγγραφές προσαρμογής τρέχουσας περιόδου Στην Ενότητα 4 πραγματοποιούνται οι εγγραφές της τρέχουσας περιόδου. Τα ποσά που εισάγονται στην στήλη «ΠΟΣΟ» όταν είναι χρεωστικά, καταχωρούνται με θετικό πρόσημο (π.χ. καταχώριση ,35 και η εμφάνιση στο κελί παραμένει η ίδια ,35 ). Όταν είναι πιστωτικά υπόλοιπα η καταχώρηση γίνεται με αρνητικό πρόσημο (π.χ. καταχώριση ,35 και η εμφάνιση στο κελί μεταβάλλεται (15.457,35) ). Οι εγγραφές που πραγματοποιούνται σε αυτή την ενότητα είναι κυρίως εγγραφές που επηρεάζουν το Αποτέλεσμα της περιόδου. Ο χρήστης εισάγει τους σχετικούς κωδικούς λογαριασμών που θέλει να πραγματοποιήσει εγγραφή. Προϋπόθεση του προγράμματος είναι αυτοί οι κωδικοί να έχουν πρώτα εισαχθεί στην Ενότητα 1 (Φορολογικό Ισοζύγιο) χωρίς σχετικό ποσό. Αν ο χρήστης δεν έχει εισάγει τον κωδικό στην Ενότητα 1, τότε στην περιγραφή του σχετικού κωδικού θα εμφανιστεί το σύμβολο #Δ/Υ (Δεν Υπάρχει). Το σχετικό μήνυμα θα παραμείνει μέχρι ο χρήστης να «ανοίξει» τον κωδικό στην Ενότητα 1. Επίσης το πρόγραμμα δίνει αυτόματα ένα αύξοντα αριθμό σε κάθε καταχώρηση στο κελί με την περιγραφή «Α/Α» Σε αυτήν την ενότητα (μόνο σε αυτή) πραγματοποιούνται και οι εγγραφές των αναβαλλόμενων φόρων. Για οποία εγγραφή προσαρμογής που πραγματοποιείται σε αυτήν την ενότητα και επηρεάζει το Αποτέλεσμα Περιόδου, θα πρέπει να υπολογιστεί και ο σχετικός αναβαλλόμενος φόρος εκτός αν η φορολογική βάση είναι μηδέν (βλέπε Δ.Λ.Π. 12) (για τους κωδικούς των αναβαλλόμενων φόρων βλέπε παράρτημα 1). 12

13 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 : Εγγραφές τακτοποίησης τρέχουσας περιόδου Στην Ενότητα 5 πραγματοποιούνται όλες οι εγγραφές τακτοποίησης οι οποίες δεν θα μεταφερθούν στις επόμενες περιόδους, διότι αφορούν αποκλειστικά την συγκεκριμένη περίοδο (π.χ. διαχωρισμός χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων του λογαριασμού πελάτες εσωτερικού). Δεν πραγματοποιείται σε αυτήν την ενότητα καμία εγγραφή που να επηρεάζει το Αποτέλεσμα της περιόδου. Επίσης σε αυτήν την ενότητα πραγματοποιείται, η μεταφορά του Αποτελέσματος της περιόδου στα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας στον λογαριασμό 42 «Αποτελέσματα εις νέο» (ή σε όποιον λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων θα πρέπει να μεταφερθεί μέρος του Αποτελέσματος). 13

14 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 : Ισολογισμός βάσει Δ.Λ.Π. Στην Ενότητα 6 δεν πραγματοποιείται καμία καταχώριση. Ο Ισολογισμός εξάγεται αυτόματα από το πρόγραμμα, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί ορθά όλες οι σχετικές καταχωρίσεις, στα επιμέρους υπολογιστικά φύλλα. Αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί άρθρα οι καταχωρίσεις, το πρόγραμμα εμφανίζει την αριθμητική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού, καθώς επίσης και το ακόλουθο μήνυμα «Προσοχή!!! Ο Ισολογισμός ΔΕΝ συμφωνεί! Έλεγξε την μεταφορά του αποτελέσματος (Ενότητα 5), τα σύνολα των εγγραφών προσαρμογής (Ενότητα 2), χαρακτηρισμό κονδυλίων (Ενότητα 2) ή τον μερισμό (Ενότητα 7)» κάτω από το κελί με την περιγραφή «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων». Το μήνυμα παραμένει μέχρι ο χρήστης να πραγματοποιήσει τις σχετικές διορθώσεις. 14

15 ΕΝΟΤΗΤΑ 7 : Μερισμός εξόδων βάσει Δ.Λ.Π. στις βασικές λειτουργίες Στην Ενότητα 7 πραγματοποιείται ο μερισμός των εγγράφων προσαρμογής των εξόδων της ομάδας 6. Το πρόγραμμα μεταφέρει αυτόματα τις σχετικές εγγραφές προσαρμογής των λογαριασμών και ο χρήστης πρέπει να πραγματοποιήσει τον σχετικό μερισμό των κονδυλίων στις βασικές λειτουργίες. Αφού ο χρήστης ολοκληρώσει τον μερισμό των εγγραφών προσαρμογής, θα πρέπει να καταχωρίσει το μερισμό στις βασικές λειτουργίες όπως προκύπτει από το φορολογικό ισοζύγιο (αν χρησιμοποιεί Αναλυτική Λογιστική τον μερισμό τον λαμβάνει από τους σχετικούς λογαριασμούς της αναλυτικής λογιστικής). Αφού ο χρήστης πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες καταχωρήσεις στο τέλος του υπολογιστικού φύλλου ολοκληρώνεται ο μερισμός βάσει Δ.Λ.Π. Σε περίπτωση που ο χρήστης πραγματοποιήσει λάθος καταχώριση στον μερισμό, το πρόγραμμα πραγματοποιεί σχετική συμφωνία και εμφανίζεται το μήνυμα «Προσοχή!!! Ο μερισμός είναι λάθος!», δίπλα στο σύνολο του σχετικού λογαριασμού. Το μήνυμα παραμένει μέχρι την διόρθωση των καταχωρίσεων. Στο τέλος του υπολογιστικού φύλλου στο κελί με την περιγραφή «ΣΥΝΟΛΑ» το πρόγραμμα υπολογίζει και εμφανίζει αν οι εγγραφές προσαρμογής βάσει Δ.Λ.Π. των εξόδων Αυξάνουν ή Μειώνουν το Αποτέλεσμα του Φορολογικού Ισοζυγίου (προ φόρων). Τα μηνύματα που εμφανίζονται είναι: «Μείωση του Αποτελέσματος του Φορολογικού Ισοζυγίου (προ Φόρων)» ή «Αύξηση του Αποτελέσματος του Φορολογικού Ισοζυγίου (προ Φόρων)». 15

16 ΕΝΟΤΗΤΑ 8 : Αποτελέσματα περιόδου βάσει Δ.Λ.Π. Στην Ενότητα 8 δεν πραγματοποιείται καμία καταχώριση. Η ενότητα χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη, την κατάσταση Αποτελεσμάτων χωρίς τον μερισμό στις βασικές λειτουργίες και στην κατάσταση Αποτελεσμάτων με τον μερισμό στις βασικές λειτουργίες. Η πρώτη κατάσταση με την περιγραφή «Αποτελέσματα περιόδου χωρίς μερισμό στις βασικές λειτουργίες», εμφανίζει τα κονδύλια αυτόματα από το Ισοζύγιο Δ.Λ.Π. (Ενότητα 2) όπως έχουν χαρακτηριστεί από τον χρήστη. Επίσης σε αυτήν την κατάσταση εμφανίζεται και το σύνολο των αποσβέσεων της περιόδου, καθώς και η ανάλυση με τους σχετικούς φόρους της περιόδου. Στην συνέχεια παρατίθεται ένα πίνακας με την περιγραφή «Μερισμός στις βασικές λειτουργίες», όπου συνοψίζει αυτόματα τον μερισμό που πραγματοποιήθηκε στην Ενότητα 7. Η οικονομική κατάσταση με την περιγραφή «Αποτελέσματα περιόδου με μερισμό στις βασικές λειτουργίες» είναι και η οριστική κατάσταση. Πραγματοποιείται έλεγχος του μερισμού των εξόδων και αν είναι λάθος τότε εμφανίζεται το μήνυμα «Προσοχή!!! Ο μερισμός είναι λάθος! (Ενότητα 7)», δίπλα από το κελί με την περιγραφή «Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου». Το μήνυμα παραμένει μέχρι ο χρήστης να διορθώσει τον μερισμό των εξόδων στην Ενότητα 7. 16

17 ΕΝΟΤΗΤΑ 9 : Αναβαλλόμενοι φόροι Στην Ενότητα 9 εμφανίζονται οι αναβαλλόμενοι φόροι βάσει των εγγραφών προσαρμογής που πραγματοποιήθηκαν στην Ενότητα 4. Στην ενότητα αυτή ο χρήστης δεν πραγματοποιεί καταχωρίσεις. Οι αναβαλλόμενοι φόροι είναι ένα από τα ποιο ιδιαίτερα κεφάλαια στα Δ.Λ.Π. και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από την εταιρεία. Το πρόγραμμα δεν κάνει συμψηφισμούς στον Ισολογισμό των υπολοίπων αναβαλλόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων διαφορετικών λογαριασμών, αλλά προσθέτονται ξεχωριστά τα υπόλοιπα των αναβαλλόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων του κάθε λογαριασμού. Αυτό γίνεται διότι συμψηφισμοί δεν επιτρέπονται μεταξύ αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων εκτός αν συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις που ορίζει το Δ.Λ.Π , καθώς επίσης ο χρήστης που συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις έχει πάντα ενημέρωση για την εξέλιξη των αναβαλλόμενων φόρων του κάθε λογαριασμού. Ομοίως ο Ισολογισμός αποτυπώνεται ποίο ορθά και είναι ποιο ευανάγνωστος από τους ενδιαφερόμενους για τα κονδύλια που αφορούν την αναβαλλόμενη φορολογία (χωρίς συμψηφισμούς των υπολοίπων απαιτήσεων και υποχρεώσεων). Στην αρχή του υπολογιστικού φύλου εμφανίζονται οι αναβαλλόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις του κάθε λογαριασμού, καθώς και τα υπόλοιπα του κάθε λογαριασμού. Το σχετικό υπόλοιπο αναλόγως αν είναι υποχρέωση ή απαίτηση ενημερώνει τον Ισολογισμό. 17

18 Στην συνέχεια πραγματοποιείται μία συμφωνία των εγγραφών που πραγματοποίησε ο χρήστης για την αναβαλλόμενη φορολογία, σε σχέση με την εμφάνιση των υπολοίπων στον Ισολογισμό. Αν δεν συμφωνούν οι εγγραφές με τα κονδύλια του Ισολογισμού εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα «Προσοχή!!! Το ισοζύγιο Δ.Λ.Π. δεν συμφωνεί με τις εγγραφές αναβαλλόμενων φόρων έλεγξε τον χαρακτηρισμό των κονδυλίων (Ενότητα 2) ή τις εγγραφές (Ενότητα 3, 4)» το μήνυμα παραμένει μέχρι ο χρήστης να κάνει τις σχετικές διορθώσεις. Η δεύτερη συμφωνία που πραγματοποιεί το πρόγραμμα είναι, αν ο φόρος που προκύπτει βάσει του Φορολογικού Ισοζυγίου πλέον οι αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτει ο συνολικός φόρος εισοδήματος βάσει Δ.Λ.Π. Αν ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει φορολογική αναμόρφωση στο φόρο εισοδήματος όπως προκύπτει από το λογιστικό Φορολογικό Αποτέλεσμα, θα εμφανιστεί στο σχετικό κελί με την περιγραφή «Αναμορφώσεις στον φόρο εισοδήματος (Διαφορά μεταξύ φόρου όπως προκύπτει από το φορολογικό λογιστικό αποτέλεσμα και φόρου βάσει αναμορφώσεων)». Επίσης το πρόγραμμα ελέγχει με βάση των εγγραφών προσαρμογής που πραγματοποιήθηκαν στην Ενότητα 4, αν ο χρήστης έχει υπολογίσει ορθά και σε όλες τις εγγραφές που θα έπρεπε αναβαλλόμενο φόρο. Αν εντοπιστεί λάθος, τότε εμφανίζεται η αριθμητική διαφορά καθώς επίσης και το μήνυμα «Δεν έχει υπολογιστεί αναβαλλόμενος φόρος σε εγγραφή/(ές) προσαρμογής των Δ.Λ.Π. ή υπολογίστηκε αναβαλλόμενος φόρος σε μη αποτελεσματικό λογ. (Ενότητα 4)». Το μήνυμα παραμένει μέχρι και την διόρθωση των σχετικών εγγραφών. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση ορθά ο χρήστης να μην υπολόγισε αναβαλλόμενο φόρο (σε λίγες περιπτώσεις), όποτε αφού κάνει τον σχετικό έλεγχο παραβλέπει το μήνυμα. Το υπολογιστικό φύλλο τελειώνει με μία ανάλυση των αναβαλλόμενων φόρων που καταχωρήθηκαν στο Αποτέλεσμα της περιόδου ανά λογαριασμό. Σε αυτήν την ανάλυση υπάρχουν και δύο «πλήκτρα» για την ευκολία του χρήστη. Τα πρώτο πραγματοποιεί απόκρυψη των λογαριασμών με μηδενικές εγγραφές και το δεύτερο τις εμφανίζει. Απόκρυψη μηδενικών εγγραφών Εμφάνιση μηδενικών εγγραφών 18

19 ΕΝΟΤΗΤΑ 10 : Ταξινόμηση κωδικών - εκτύπωση ισοζυγίου Βάσει Δ.Λ.Π. Σε αυτήν την Ενότητα ο χρήστης πραγματοποιεί την εκτύπωση του Φορολογικού Ισοζυγίου, των εγγραφών προσαρμογών και του Ισοζυγίου βάσει Δ.Λ.Π. Υπάρχουν τέσσερα «πλήκτρα» στην αρχή της Ενότητας. Το πρώτο (από αριστερά) με την περιγραφή, «Ενημέρωση Ισοζυγίου» μεταφέρει τα κονδύλια από την Ενότητα 2. Το δεύτερο με την περιγραφή, «Ταξινόμηση ισοζυγίου κατά κωδικό» πραγματοποιεί την ταξινόμηση του ισοζυγίου. Το τρίτο πραγματοποιεί απόκρυψη των κενών κελιών για την εκτύπωση και το τέταρτο «πλήκτρο» πραγματοποιεί την εμφάνιση τους. Ενημέρωση Ισοζυγίου Ταξινόμιση Ισοζυγίου κατά κωδικό Απόκρυψη κενών Εμφάνιση όλων ΕΠΙΛΟΓΟΣ Εκτελώντας ο χρήστης όλες τις ανωτέρω οδηγίες είναι σε θέση να καταρτίσει έγκυρα και γρήγορα τις οικονομικές καταστάσεις. Σκοπός του προγράμματος είναι να καταστεί ένα απαραίτητο βοήθημα για τους προϊστάμενους λογιστηρίου καθώς και οικονομικούς διευθυντές που επιθυμούν να καταρτίσουν τις οικονομικές καταστάσεις όπως ορίζουν τα Δ.Λ.Π. Το πρόγραμμα συντάχθηκε από τον Αριστείδη Θανοκώστα (Ασκούμενος Ορκωτός Λογιστής Ελεγκτής Λογιστής Α Τάξεως). Για σχετικά ερωτήματα η ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο είναι και το τηλέφωνο επικοινωνίας

20 Με την άδεια χρήσης του προγράμματος «Πρότυπο Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.» περιλαμβάνεται και άδεια χρήσης για το πρόγραμμα κατάρτισης των Ταμιακών Ροών (έμμεση μέθοδος). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κωδικοί των λογαριασμών που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1000 Γήπεδα - Οικόπεδα 1001 Ορυχεία 1002 Μεταλλεία 1003 Λατομεία 1004 Αγροί 1005 Φυτείες 1006 Δάση 1010 Γήπεδα - οικόπεδα εκτός εκμεταλλεύσεως 1011 Ορυχεία εκτός εκμεταλλεύσεως 1012 Μεταλλεία εκτός εκμεταλλεύσεως 1013 Λατομεία εκτός εκμεταλλεύσεως 1014 Αγροί εκτός εκμεταλλεύσεως 1015 Φυτείες εκτός εκμεταλλεύσεως 1016 Δάση εκτός εκμεταλλεύσεως 1017 Γήπεδα υπό διαμόρφωση 1099 Αποοβεσμένες εδαφικές εκτάσεις 1100 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων 1101 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών 1102 Λοιπά τεχνικά έργα 1103 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων 1107 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 1108 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων 1109 Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων 1110 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων 1114 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων εκτός εκμεταλλεύσεως 1115 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών εκτός εκμεταλλεύσεως 1116 Λοιπά τεχνικά έργα εκτός εκμεταλλεύσεως 1117 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων εκτός εκμεταλλεύσεως 1121 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 1122 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός, εκμεταλλεύσεως 1123 Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 20

21 1124 Υποκείμενες σε αποσβέσεις διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 1199 Αποσβεσμένα κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα 1200 Μηχανήματα 1201 Τεχνικές εγκαταστάσεις 1202 Φορητά μηχανήματα χειρός 1203 Εργαλεία 1204 Καλούπια - ιδιοσυσκεύες 1205 Μηχανολογικά όργανα 1206 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 1207 Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 1208 Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 1209 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων 1210 Μηχανήματα εκτός εκμεταλλεύσεως 1211 Τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκμεταλλεύσεως 1212 Φορητά μηχανήματα χειρός εκτός εκμεταλλεύσεως 1213 Εργαλεία εκτός εκμεταλλεύσεως 1214 Καλούπια - ιδιοσυσκεύες εκτός εκμεταλλεύσεως 1215 Μηχανολογικά όργανα εκτός εκμεταλλεύσεως 1216 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως 1217 Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 1218 Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 1219 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως Αποσβεσμένα μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχανολογικός 1299 εξοπλισμός 1300 Αυτοκίνητα λεωφορεία 1301 Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα 1302 Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως 1303 Σιδηροδρομικά οχήματα 1304 Πλωτά μέσα 1305 Εναέρια μέσα 1306 Μέσα εσωτερικών μεταφορών 1309 Λοιπά μέσα μεταφοράς 1310 Αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκμεταλλεύσεως 1311 Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκμεταλλεύσεως 1312 Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως εκτός εκμεταλλεύσεως 1313 Σιδηροδρομικά οχήματα εκτός εκμεταλλεύσεως 1314 Πλωτά μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως 1315 Εναέρια μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως 21

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΑ 1 H : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού Λογαριασμού ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού Λογαριασμού ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού Λογαριασμού 1 ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 01.00 Χρεόγραφα τρίτων για φύλαξη 01.01 Αξίες τρίτων για είσπραξη 01.02 Εμπορεύματα τρίτων σε παρακαταθήκη 01.99 Αλλα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΜΑΚ ΕΠΕ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 12/31/2013 Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» n ' n % ISjiil ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα, 17/09/2015 TMHMA: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Αριθ.Πρωτ.: 3629 Δ.νση: Λ. Λαμπριανίδου 40 Τ.Κ.: 66100 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΑΙΑ Τηλέφωνο:2521022750

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα-Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02 Μεταλλεία 10.03 Λατοµεία 10.04 Αγροί 10.05 Φυτείες 10.06 άση 10.10 Γήπεδα-Οίκόπεδα εκτός εκµετάλλευσης 10.11 Ορυχεία εκτός εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Χρήσεως 2016 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως 2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων 3. Τόκοι Δανείων κατασκευαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπόσβεστ η. Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 0,00

Αναπόσβεστ η. Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 0,00 VILLA IOULIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ 2/12/201 3 ΕΩΣ 31/12/2014 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης Ποσά προηγούµενης Ποσά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ Δ.Λ.Π. (ΕΚΔΟΣΗ 1,20)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ Δ.Λ.Π. (ΕΚΔΟΣΗ 1,20) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ Δ.Λ.Π. (ΕΚΔΟΣΗ 1,20) ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

* Κ.Β.Σ. * Νο. 25

* Κ.Β.Σ. * Νο. 25 --- 1019 -- * Κ.Β.Σ. * Νο. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1116200/885/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ.: 1282 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ............................................ 1 Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση................ 1 Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως.. 1 Η Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ. (Οι υποχρεωτικοί λογαριασμοί είναι υπογραμμισμένοι)

ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ. (Οι υποχρεωτικοί λογαριασμοί είναι υπογραμμισμένοι) Λογιστής Φοροτέχνης Νικόλαος Καλαμαράς ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ. (Οι υποχρεωτικοί λογαριασμοί είναι υπογραμμισμένοι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προσαρμογή ισολογισμού Προσαρμοσμένη εκτύπωση Καθαρισμός κλείδωμα ΜARATHON STONE AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σελίδα 1 1 ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02 Μεταλλεία 10.03 Λατοµεία 10.04 Αγροί 10.05 Φυτείες 10.06 άση 10.07 10.08 10.09 10.10 Γήπεδα -

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΣΝΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ) ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΙΣΝΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΙΣΝΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.14-31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16290/57/Β/87/007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

"DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) "DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας 5.1. Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται από τη Λογιστική για την παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων ποικίλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομιών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομιών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΙΤΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ενότητα 1 Βασικές Λογιστικές Εννοιες

ενότητα 1 Βασικές Λογιστικές Εννοιες ενότητα 1 Βασικές Λογιστικές Εννοιες 1. συγχρονη Επιχειρηματική Δράση και Διοικητική λογιστικη (Management Accounting) 65 1.1 Εισαγωγή 65 1.2 Οι βασικές λειτουργίες της Διοικητικής Δραστηριότητας 65 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 123117652000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (Δεύτερη εταιρική χρήση) βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τηλέφωνο: 2103382157 Fax: 2103616464 E-mail: mfousteris@acci.gr Αθήνα,23/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν

Διαβάστε περισσότερα

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV.

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV. ΧΗΤΑΣ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ - ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013-31.12.2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 33411/43/Β/95/002 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 016919149000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

jtv M f ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

jtv M f ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ jtv M f ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 A) TO ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 Β) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 3 Γ) ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 6 Δ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ Γ.Λ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 3

Θέμα 3 Θέμα 3 1 α/α Ημερομηνία Κωδικός Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση α1. 01/10/20X5 10.00 Οικόπεδο 250.000 38.03 Καταθέσεις Όψεως 5.000 53.08 Προμηθευτές παγίων 5.000 Αιτιολογία : Αγορά οικοπέδου α2. 02/10/20Χ5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013) UNIQUE BEAUTY ΜΟΝ/ΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 800449179 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 16/11/2012 ΕΩΣ 31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Δ. 315/1999 Παρ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Δ. 315/1999 Παρ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Δ. 315/1999 Παρ. 4.1.501 Παράγραφος 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Παραθέτουµε δύο βασικές οµάδες λογαριασµών (παγίων και εξόδων) του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου, το οποίο χρησιµοποιείται στην κατάρτιση προϋπολογισµών των προγραµµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε.

Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει της 2 του Άρθρου 22 του Κωδ. Ν. 3190/1955 και της 2 του Άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ «ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.: 61101/59/Β/06/03(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 10132453000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Τακτικό αποθεματικό , ,01 7. Ακινητ. υπό εκτέλεση και προκαταβολές

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Τακτικό αποθεματικό , ,01 7. Ακινητ. υπό εκτέλεση και προκαταβολές ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 67101/61/B/08/19 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά σε ΕΥΡΩ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡ. & ΚΥΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΧΡ. & ΚΥΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΡ. & ΚΥΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Π. ΦΡΑΓΚΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Π. ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Π. ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 13115/03/Β/86/61(03) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000263101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-46η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34389/56/Β/95/06 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12. ( βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 2 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Εισαγωγή Κατάταξη στοιχείων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 17/02/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καβάλα, 17/02/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ομονοίας 50α Τ.Κ.: 65302 Τηλέφωνο: 2510223325 Fax: 2510835946 E-mail: register@kcci.gr Καβάλα, 17/02/2017 Αριθ.Πρωτ.: 572050

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67041/51/Β/08/10 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

1.100 Η Αρχή της Αυτονοµίας

1.100 Η Αρχή της Αυτονοµίας Π.. 1123/1980 (ΦΕΚ 283 Α ) Π.. 1123 της 15.12.80:Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρµογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 1.100 Η Αρχή της Αυτονοµίας 1. Το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 214 (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 319/1955 και Της παρ. 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 219/192) Της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΟΜΑΔΑ 6η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Στις 31/12/2013 ο ισολογισμός της εμπορικής εταιρίας Φ έχει ως ακολούθως: (Τα ποσά είναι σε ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Οι αγορές εμπορευμάτων, υποθέτοντας καθεστώς περιοδικής απογραφής, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού :

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Οι αγορές εμπορευμάτων, υποθέτοντας καθεστώς περιοδικής απογραφής, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ" ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002

Διαβάστε περισσότερα

20/ Πελάτες μη συνδ οντότητες Πωλήσεις εμπορ σε μη συνδ οντοτ ΦΠΑ εκροών 24% 432

20/ Πελάτες μη συνδ οντότητες Πωλήσεις εμπορ σε μη συνδ οντοτ ΦΠΑ εκροών 24% 432 1/1 32.02.03.01 Εταίρος Α λογ. καλυψ. κεφαλαίου 25.000 32.02.03.02 Εταίρος Β λογ. καλυψ. κεφαλαίου 15.000 32.02.03.03 Εταίρος Γ λογ. καλυψ. κεφαλαίου 10.000 40.06.00.01 Κεφαλαιακή μερίδα Α 25.000 40.06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. - Δεν έγινε παρέκκλιση από τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

"ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε." ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: ΑΡ.ΜΑΕ /1ΑΤ/Β/06/0051

ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε. ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: ΑΡ.ΜΑΕ /1ΑΤ/Β/06/0051 "ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε." ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 006733701000 - ΑΡ.ΜΑΕ. 60049/1ΑΤ/Β/06/0051 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015-9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ( ) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ( ) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 22η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ(01.01.2015-31.12.2015) 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός εξοπλισμός 389,00 583,47

Διαβάστε περισσότερα