ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : Εισαγωγή Φορολογικού Ισοζυγίου 2ου βαθμού και νέων κωδικών...6 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Ισοζύγιο Βάσει Δ.Λ.Π....7 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : Εγγραφές προσαρμογής προηγούμενων περιόδων...10 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : Εγγραφές προσαρμογής τρέχουσας περιόδου...12 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 : Εγγραφές τακτοποίησης τρέχουσας περιόδου...13 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 : Ισολογισμός βάσει Δ.Λ.Π...14 ΕΝΟΤΗΤΑ 7 : Μερισμός εξόδων βάσει Δ.Λ.Π. στις βασικές λειτουργίες...15 ΕΝΟΤΗΤΑ 8 : Αποτελέσματα περιόδου βάσει Δ.Λ.Π ΕΝΟΤΗΤΑ 9 : Αναβαλλόμενοι φόροι...17 ΕΝΟΤΗΤΑ 10 : Ταξινόμηση κωδικών - εκτύπωση ισοζυγίου Βάσει Δ.Λ.Π ΕΠΙΛΟΓΟΣ 19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...20 Κωδικοί των λογαριασμών που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα...20 Χαρακτηρισμοί κονδυλίων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα βασίζεται στην λογιστική της διπλογραφικής μεθόδου και απευθύνεται σε εταιρείες (πλην χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών), που θέλουν να καταρτίσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις, όπως ορίζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.). Η χρηστικότητα του προγράμματος, βασίζεται στο γεγονός ότι η εταιρεία μπορεί να εξάγει αρκετά γρήγορα και έγκυρα τις οικονομικές της καταστάσεις βάσει Δ.Λ.Π., χωρίς να μεταβάλει το υφιστάμενο λογιστικό της σύστημα. Σαν βάση το ισοζύγιο της εταιρείας θα παραμένει όπως ορίζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.), καθώς και οι εγγραφές που πραγματοποιεί σε αυτό το ισοζύγιο (για λόγους συντομίας θα αποκαλείται στο παρόν εγχειρίδιο «Φορολογικό Ισοζύγιο»). Εισάγοντας το Φορολογικό Ισοζύγιο στο Πρότυπο και πραγματοποιώντας τις σχετικές εγγραφές προσαρμογής των Δ.Λ.Π., η εταιρεία έχει την δυνατότητα εξάγει αυτόματα τις οικονομικές καταστάσεις όπως ορίζουν τα Δ.Λ.Π. και συγκεκριμένα το Δ.Λ.Π. 1. Επομένως η κάθε εταιρεία οποιασδήποτε μορφής, μεγέθους και δραστηριότητας, χρησιμοποιώντας το «Πρότυπο Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.» αποκτά τα εξής πλεονεκτήματα: Οι εταιρείες που επιθυμούν να έχουν σαν βάση το Φορολογικό τους Ισοζύγιο τηρώντας τα βιβλία τους όπως ορίζει ο Κ.Β.Σ. για τα Ε.Λ.Π. δεν χρειάζεται να μεταβάλουν ή να αντικαταστήσουν το υφιστάμενο λογιστικό τους σύστημα. Το πρόγραμμα είναι απαραίτητο εργαλείο ακόμα και για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν σαν βάση το Ισοζύγιο τους σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές των Δ.Λ.Π. Πραγματοποιώντας την εισαγωγή του Ισοζυγίου Δ.Λ.Π. στο πρόγραμμα «Πρότυπο Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.» έχουν την δυνατότητα να καταρτίσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους βάσει Δ.Λ.Π. μέσα σε λίγα λεπτά! Βέβαια όταν μία εταιρεία επιλέξει να έχει σαν βάση το Ισοζύγιο Δ.Λ.Π. τηρεί και πρόσθετα βιβλία που ορίζει ο Κ.Β.Σ. Συγκεκριμένα ο Κ.Β.Σ. (άρθρο 7, 7) ορίζει τα εξής σε περίπτωση που μία εταιρεία επιλέξει να έχει σαν βάση Ισοζύγιο των Δ.Λ.Π. : 1. Να συντάσσει Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης Στον πίνακα αυτόν καταχωρίζονται σε χωριστές στήλες για κάθε πρωτοβάθμιο διαφοροποιημένο λογαριασμό σε χρέωση ή πίστωση: α) Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Λογιστική βάση) β) Η αξία όπως προσδιορίζεται με βάση τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας (Φορολογική βάση). γ) Η διαφορά μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βάσης. 3

4 2. Να τηρεί ιδιαίτερο φορολογικό Μητρώο Παγίων (αντίστοιχα να τηρεί Μητρώο παγίων Δ.Λ.Π. όταν έχει σαν βάση το Φορολογικό Ισοζύγιο). 3. Να συντάσσει τους εξής πίνακες: α) Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, β) Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών γ) Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Φορολογικών Αποθεματικών, των οποίων τα δεδομένα προκύπτουν από λογαριασμούς που τηρούνται με την διπλογραφική μέθοδο. Όλα τα ανωτέρω καταχωρίζονται στο θεωρημένο φορολογικό βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού. Το υπουργείο οικονομικών με εγκύκλιο /πολ 1025/2005 έδωσε διευκρινίσεις για το πώς θα προκύψουν οι ανωτέρω πίνακες και δίνει ως επιλογή τους ακόλουθους τρόπους: α) Τήρηση δύο αυτοτελών Λογιστικών Συστημάτων ή β) Τήρηση Συμπληρωματικού Λογιστικού Συστήματος ή γ) Τήρηση λογαριασμών (τάξεως) στα λογιστικά βιβλία που τηρούνται με τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π. Δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσει άμεσα κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού, για να πραγματοποιεί τις εγγραφές βάσει Δ.Λ.Π. Σε όλες τις εταιρείες οι εγγραφές πραγματοποιούνται από ένα και πλέον άτομα, τα οποία έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία να πραγματοποιούν εγγραφές βάσει των λογιστικών αρχών που ορίζουν τα Ε.Λ.Π. Οι λογίστηκες αρχές βάσει Δ.Λ.Π. είναι μία νέα κατάσταση που διαμορφώνεται διεθνώς στην λογιστική, με συνέπεια οι εταιρείες που υιοθετούν τα Δ.Λ.Π. να μην έχουν ακόμη το εξειδικευμένο προσωπικό. Η εξειδίκευση του προσωπικού απαιτεί αρκετό χρόνο και επένδυση από τις εταιρείες. Χρησιμοποιώντας το παρόν πρόγραμμα η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων βάσει Δ.Λ.Π., μπορεί να πραγματοποιηθεί από ένα άτομο που γνωρίζει τις λογιστικές Αρχές των Δ.Λ.Π. εύκολα, έγκυρα και γρήγορα. Ο υπεύθυνος (προϊστάμενος λογιστηρίου οικονομικός διευθυντής) για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων βάσει Δ.Λ.Π., εξοικονομεί χρόνο διότι δεν είναι αναγκασμένος χρησιμοποιώντας το «Πρότυπο Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.» να χάνεται σε υπολογιστικά φύλα του Microsoft Excel. Μαζί με το πρόγραμμα «Πρότυπο Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. δίνεται και πρόσθετο πρόγραμμα κατάρτισης Ταμιακών Ροών έκδοση 1,20 (με την έμμεση μέθοδο), όπως ορίζουν τα Δ.Λ.Π. και συγκεκριμένα το Δ.Λ.Π. 7. Οι ταμιακές ροές είναι μια αρκετά σύνθετη και ιδιαίτερη οικονομική κατάσταση που απαιτεί χρόνο και γνώσεις για να καταρτιστεί. Με το πρόγραμμα «Πρότυπο Εφαρμογής των Ταμιακών Ροών βάσει Δ.Λ.Π.» δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη, να καταρτίσει την κατάσταση ταμιακών ροών, χωρίς να έχει τις εξειδικευμένες γνώσεις γρήγορά και έγκυρα. Το πρόγραμμα ΔΕΝ απαιτεί καμία γνώσή του Microsoft Excel, εκτός από τις πολύ βασικές (έναρξη εφαρμογής, πληκτρολόγηση δεδομένων, αντιγραφή, επικόλληση, εκτύπωση, αποθήκευση). 4

5 Το βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος «Πρότυπο Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.», είναι ότι διασφαλίζει την εγκυρότητα των οικονομικών καταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι οι εγγραφές προσαρμογής είναι ορθές, δηλαδή βασίζονται στις λογιστικές αρχές που ορίζουν τα Δ.Λ.Π. ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα «Πρότυπο Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.» είναι σε περιβάλλον Microsoft Excel και χρησιμοποιεί τον κώδικα της Visual Basic. Χωρίζεται σε 10 Ενότητες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους και είναι αναπόσπαστα υπολογιστικά φύλλα. Το interface(εμφάνιση-δομή) του προγράμματος πραγματοποιήθηκέ με βάση την χρηστικότητα του και φαίνεται αρκετά φιλικό στον χρήστη. Πέραν από συγκεκριμένες καταχωρίσεις που επιτρέπει το πρόγραμμα (π.χ. στις εγγραφές προσαρμογής, εισαγωγή του Φορολογικού Ισοζυγίου), άλλες καταχωρίσεις δεδομένων ή αλλαγές στην δομή του προγράμματος δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση λανθασμένων εγγραφών ή εισαγωγή στοιχείων, εμφανίζονται ανά ενότητα μηνύματα για την διόρθωση τους τα οποία ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του. Σε περίπτωση μη διόρθωσης των σχετικών καταχωρήσεων, τα μηνύματα παραμένουν μέχρι και την διόρθωση. Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι αν παραβλέψει τα σχετικά μηνύματα, οι οικονομικές καταστάσεις δεν θα ολοκληρωθούν και θα είναι λανθασμένες. Επίσης προτείνεται στα κελιά που το πρόγραμμα επιτρέπει καταχωρίσεις να αποφεύγεται η επικόλληση των κονδυλιών από αλλά βιβλία εργασίας και υπολογιστικά φύλα (πλην του προγράμματος). 5

6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : Εισαγωγή Φορολογικού Ισοζυγίου 2ου βαθμού και νέων κωδικών Στην Ενότητα 1 πραγματοποιείται η εισαγωγή του Φορολογικού Ισοζυγίου της περιόδου, που επιθυμεί ο χρήστης να καταρτίσει τις οικονομικές καταστάσεις. Ο βαθμός του ισοζυγίου που εισάγεται πρέπει να είναι δεύτερος. Ο χρήστης καταχωρεί μόνο τους κωδικούς (όχι περιγραφή) των λογαριασμών, στην στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ» και τα σχετικά υπόλοιπα τους στην στήλη «ΥΠΟΛΟΙΠΟ». Με την εισαγωγή του κωδικού λογαριασμού εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή του κωδικού, στην στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ». Η καταχώριση του κωδικού πρέπει να γίνει χωρίς τελείες (δηλαδή 1000 και όχι 10.00). Αν γίνει λάθος καταχώριση κωδικού τότε στην περιγραφή θα εμφανιστεί το σύμβολο #Δ/Υ (Δεν Υπάρχει). Δεν επιτρέπεται στην Ενότητα 1 διπλή καταχώριση ίδιων κωδικών. Αν ο χρήστης καταχώριση δυο φορές τον ίδιο κωδικό, τότε εμφανίζεται δίπλα από τον σχετικό κωδικό (και στις δύο καταχωρίσεις) το μήνυμα «Προσοχή!!! Διπλή καταχώριση ίδιου κωδικού!». Ο χρήστης πρέπει να διαγράψει την μία καταχώρηση και το μήνυμα θα διαγραφεί. Τα ποσά που εισάγονται στην στήλη «ΥΠΟΛΟΙΠΟ», όταν είναι χρεωστικά καταχωρούνται με θετικό πρόσημο (π.χ. καταχώριση ,35 και η εμφάνιση στο κελί παραμένει η ίδια ,35 ). Όταν είναι πιστωτικά υπόλοιπα η καταχώρηση γίνεται με 6

7 αρνητικό πρόσημο (π.χ. καταχώριση ,35 και η εμφάνιση στο κελί μεταβάλλεται (15.457,35) ). Στην Ενότητα 1 εκτός από την εισαγωγή των κωδικών του Φορολογικού Ισοζυγίου, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και η εισαγωγή των κωδικών που θα χρησιμοποιηθούν για τις εγγραφές προσαρμογής των Δ.Λ.Π. Δεν καταχωρούνται ποσά σε αυτούς τους κωδικούς. Πραγματοποιείται μόνο η εισαγωγή των κωδικών που θα χρησιμοποιηθούν για τις έγγραφες προσαρμογής των Δ.Λ.Π. (βλέπε παράρτημα με όλους τους κωδικούς λογαριασμών που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα). ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Ισοζύγιο Βάσει Δ.Λ.Π. Στην Ενότητα 2 δεν πραγματοποιείται καμία εισαγωγή δεδομένων. Ο χρήστης αφού έχει ολοκληρώσει την εισαγωγή του Φορολογικού Ισοζυγίου και των σχετικών κωδικών που θα χρησιμοποιήσει στις εγγραφές προσαρμογής των Δ.Λ.Π. στην Ενότητα 1, στις εγγραφές προσαρμογής των προηγούμενων περιόδων στην Ενότητα 3, στις εγγραφές προσαρμογής της τρέχουσας περιόδου στην Ενότητα 4 και στις εγγραφές τακτοποίησης της τρέχουσας περιόδου στην Ενότητα 5, θα εξάγει το Ισοζύγιο βάσει Δ.Λ.Π. Η βασική εργασία που θα πρέπει να πραγματοποιήσει ο χρήστης στην Ενότητα 2, είναι ο Χαρακτηρισμός των Κονδυλίων που εμφανίζονται στα υπόλοιπα των λογαριασμών του Ισοζυγίου βάσει Δ.Λ.Π. Στις πρώτες δύο στήλες «ΚΩΔΙΚΟΣ» και «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» εμφανίζονται αντίστοιχα οι κωδικοί και οι περιγραφές τους όπως τις έχει εισάγει ο χρήστης στην Ενότητα 1. 7

8 Σε αυτήν την Ενότητα πραγματοποιείται και η συμφωνία του Φορολογικού Ισοζυγίου, των εγγραφών προσαρμογής και του Ισοζυγίου βάσει Δ.Λ.Π. Ο χρήστης θα πρέπει να «πατήσει» το πρώτο πλήκτρο στην αρχή της Ενότητας με την περιγραφή «Σύνολα» και να κάνει τον σχετικό έλεγχο. Σύνολα Στην στήλη «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ» εμφανίζονται τα υπόλοιπα του φορολογικού Ισοζυγίου, όπως τα έχει εισάγει ο χρήστης στην Ενότητα 1. Αν ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει λανθασμένη καταχώριση υπολοίπων στο Φορολογικό Ισοζύγιο, θα εμφανιστεί το μήνυμα κάτω από σχετικό Ισοζύγιο «Προσοχή!!! Λάθος στην εισαγωγή του Ισοζυγίου», καθώς επίσης θα εμφανιστεί και η σχετική αριθμητική διαφορά (θετική, (αρνητική)). Το μήνυμα θα παραμείνει μέχρι ο χρήστης να επανέλθει στην Ενότητα 1 και να διορθώσει την σχετική καταχώριση. Όταν η καταχώριση των υπολοίπων του Φορολογικού Ισοζυγίου είναι ορθή τα Σύνολα θα πρέπει να είναι 0 (μηδέν). Επίσης το πρόγραμμα εμφανίζει και το Φορολογικό Αποτέλεσμα, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης έχει καταχωρίσει στο Φορολογικό Ισοζύγιο τα τελικά αποθέματα και σε Αποτελεσματικούς λογαριασμούς του Φορολογικού Ισοζυγίου την διαφορά των αποθεμάτων (όπως στην κατάσταση της Γενικής Εκμετάλλευσης). Δηλαδή κάτω από το κελί με την περιγραφή «Σύνολα», υπάρχουν δύο κελιά που εμφανίζουν το Αποτέλεσμα της περιόδου βάσει του Φορολογικού Ισοζυγίου. Στο δεύτερο κελί με την περιγραφή «Αποτέλεσμα βάσει λογαριασμών Αποτελεσμάτων» εμφανίζεται το φορολογικό αποτέλεσμα περιόδου (θετικό = κέρδη, (αρνητικό) = ζημία ). Αντίστοιχα το ίδιο αποτέλεσμα περιόδου (με αντίθετο πρόσημο) εμφανίζεται και στο πρώτο κελί με την περιγραφή «Αποτέλεσμα βάσει λογαριασμών Ισολογισμού). Όπως προαναφέρθηκε συμφωνίες πραγματοποιούνται και στις επόμενες τρεις στήλες, με τις αντίστοιχες περιγραφές «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ», «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» και «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ». Το πρόγραμμα βασίζεται στην διπλογραφική μέθοδο, επομένως τα ποσά κάθε εγγραφής στο σύνολο τους θα πρέπει να είναι μηδέν. Ο χρήστης «πατώντας» το πλήκτρο «Σύνολα» όπως περιγράφθηκε ανωτέρω ελέγχει αν οι εγγραφές προσαρμογής πραγματοποιήθηκαν ορθά στις Ενότητες 3,4,5. Σε περίπτωση λανθασμένης εγγραφής εμφανίζεται το μήνυμα «Προσοχή!!! Λάθος εγγραφή!» καθώς επίσης και η σχετική αριθμητική διαφορά (θετική, (αρνητική)). Το μήνυμα παραμένει μέχρι ο χρήστης να επανέλθει την σχετική Ενότητα 1, 2 ή 3 και να διορθώσει την λανθασμένη εγγραφή. Εάν ο χρήστης έχει κάνει λάθος καταχωρίσεις, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω τότε κατά συνέπεια και το Ισοζύγιο βάσει Δ.Λ.Π. θα είναι λάθος. Στην στήλη με την περιγραφή «Δ.Λ.Π. ΙΣΟΖΥΓΙΟ» εμφανίζεται το οριστικό Ισοζύγιο με βάση των λογιστικών Αρχών των Δ.Λ.Π. Αν έχει πραγματοποιηθεί λάθος καταχώριση σε μία από τις Ενότητες 1, 3, 4, 8

9 ή 5 τότε στο Σύνολο του Δ.Λ.Π. Ισοζυγίου εμφανίζεται το μήνυμα «Προσοχή!!! Το Ισοζύγιο είναι λάθος» καθώς και η αριθμητική διαφορά (θετική, (αρνητική)). Το μήνυμα παραμένει μέχρι ο χρήστης να διόρθωση την λάθος καταχώριση στην σχετική Ενότητα 1, 3, 4, ή 5. Η βασική εργασία όπως προαναφέρθηκέ που πρέπει να πραγματοποιήσει ο χρήστης σε αυτήν την Ενότητα (2), είναι ο χαρακτηρισμός των υπολοίπων του Δ.Λ.Π. Ισοζυγίου. Στην στήλη με την περιγραφή «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ» ο χρήστης έχει ένα μενού επιλογών για να χαρακτηρίσει τα κονδύλια του Ισοζυγίου. Η λίστα του μενού αναφέρεται σε χαρακτηρισμούς που αφορούν την κατάσταση Ισολογισμού και την κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Περιόδου). Άρα στην εργασία αυτή ο χρήστης θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, διότι με τον χαρακτηρισμό συντάσσει τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις. Λάθος χαρακτηρισμός σημαίνει και λάθος οικονομικές καταστάσεις, όσο αφορά την εμφάνιση των κονδυλίων σε αυτές. Τα υπόλοιπα του Ισοζυγίου θα πρέπει ΟΛΑ να έχουν χαρακτηριστεί. Αν ο χρήστης παραλείψει τον χαρακτηρισμό σε ορισμένα κονδύλια, τότε θα εμφανιστεί στα αντίστοιχα κονδύλια το μήνυμα «ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΚΟΝΔΥΛΙ». Το μήνυμα θα παραμείνει μέχρι και τον σχετικό χαρακτηρισμό τους (βλέπε παράρτημα με τους χαρακτηρισμούς κονδυλίων). Στην αρχή της Ενότητα 2 βρίσκονται και δύο πλήκτρα τα οποία χρησιμεύουν για να μορφοποιήσουν το φύλο εργασίας. Απόκρυψη κενών Εμφάνιση όλων Το πρώτο πλήκτρο βοηθάει στην απόκρύψη των κενών κωδικών και το δεύτερο στην εμφάνιση τους. Επίσης στο τέλος του φύλου εργασίας που βρίσκονται τα Σύνολα (όπως αναφέρθηκε ανωτέρω) υπάρχει ένα πλήκτρο για επιστροφή στην αρχή του υπολογιστικού φύλλου. Πίσω 9

10 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : Εγγραφές προσαρμογής προηγούμενων περιόδων Στην Ενότητα 3 πραγματοποιούνται οι εγγραφές προσαρμογής των προηγούμενων περιόδων. Αυτές οι εγγραφές στην ουσία μεταφέρονται από περίοδο σε περίοδο (από βιβλίο εργασίας σε βιβλίο εργασίας). Επομένως οι εγγραφές της τρέχουσας περιόδου (Ενότητα 4), για κάθε επόμενη περίοδο αποτελούν εγγραφές προηγούμενης περιόδου. Δηλαδή για οι οικονομικές καταστάσεις της Περιόδου που έληξε 31/12/2004, έχουν πραγματοποιηθεί εγγραφές προσαρμογής που αφορούν την περίοδο 01/01/2004 ως 31/12/2004 στην Ενότητα 4 (Εγγραφές προσαρμογής τρέχουσας περιόδου). Για τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε 31/12/2005, οι εγγραφές αυτές πρέπει να μεταφερθούν στην Ενότητα 3 (Εγγραφές προσαρμογής προηγούμενων περιόδων). Η διαδικασίας μεταφοράς από την Ενότητα 4 του βιβλίου εργασίας της προηγούμενης περιόδου, στην Ενότητα 3 του βιβλίου εργασίας της επόμενης περιόδου είναι πολύ απλή. Μαρκάρουμε τις στήλες στην Ενότητα 4 (της προηγούμενης περιόδου) με την περιγραφή «ΕΓΓΡΑΦΕΣ», «Α/Α», «ΚΩΔΙΚΟΣ», «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», «ΠΟΣΟ» και «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» (μέχρι το σημείο που έχουμε πραγματοποιήσει εγγραφές). Αντιγράφουμε και επικολλούμε (απλή επικόλληση ) τα δεδομένα στις αντίστοιχες στήλες της Ενότητας 3 (της νέας περιόδου του νέου βιβλίου εργασίας). Αφού πραγματοποιηθεί η διαδικασία μεταφοράς των εγγραφών στην Ενότητα 3 της νέας περιόδου θα πρέπει να γίνει επαλήθευση των περιγραφής των κωδικών που έχουν μεταφέρει στην Ενότητα 3. Η επαλήθευση γίνεται αυτόματα με το «πάτημα» του πλήκτρου που βρίσκεται πρώτο αριστερά στην αρχή του υπολογιστικού φύλου με την περιγραφή «Επαλήθευση περιγραφής κωδικών». 10

11 Επαλήθευση περιγραφής κωδικών Στη συνέχεια οι σχετικοί λογαριασμοί που μεταφέρθηκαν και αποτελούνε λογαριασμούς Αποτελεσμάτων Χρήσεως πρέπει να μεταφερθούν στα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας. Στην αρχή της Ενότητας 3 βρίσκεται ένα πλήκτρο με την περιγραφή «Έλεγχος μεταφοράς λογαριασμών», το οποίο μας θυμίζει να ελέγξουμε αν κάποιοι λογαριασμοί Αποτελεσμάτων Χρήσεως δεν πρέπει να μεταφερθούν στον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», αλλά σε άλλον λογαριασμό των Ιδίων κεφαλαίων (π.χ. σε αποθεματικά εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα προς πώληση). Ο χρήστης θα πρέπει να πάει στην συγκεκριμένη εγγραφή και να μεταβάλει τον Αποτελεσματικό λογαριασμό σε λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων όπου και πρέπει να εμφανίζεται. Έλεγχος μεταφοράς λογαριασμών Αφού πραγματοποιηθεί ο ανωτέρω έλεγχος, ο χρήστης μπορεί να μεταφέρεί τους υπόλοιπους λογαριασμούς Αποτελεσμάτων στα Ίδια Κεφάλαια στον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο». Η μεταφορά γίνεται ανά ομάδα Αποτελεσματικών λογαριασμών (ομάδα 6, 7 και 8) αυτόματα, «πατώντας» τα αντίστοιχα πλήκτρα που βρίσκονται στην αρχή του υπολογιστικού φύλου όπως εμφανίζονται ακολούθως. Μεταφορά ομάδας 6 στον λογ Μεταφορά ομάδας 7 στον λογ Μεταφορά ομάδας 8 στον λογ Προσοχή ΔΕΝ μεταφέρουμε στην Ενότητα 3 εγγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ενότητα 5 (Εγγραφές τακτοποίησης τρέχουσας περιόδου). Η τελευταία κίνηση που πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να ελέγξει αν μετέφερε ορθά όλες τις εγγραφές με τις περιγραφές των κωδικών. Αυτό το πραγματοποιεί «πατώντας» το πρώτο πλήκτρο (όπως αναφέρεται ανωτέρω) με την περιγραφή «Επαλήθευση περιγραφής κωδικών». 11

12 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : Εγγραφές προσαρμογής τρέχουσας περιόδου Στην Ενότητα 4 πραγματοποιούνται οι εγγραφές της τρέχουσας περιόδου. Τα ποσά που εισάγονται στην στήλη «ΠΟΣΟ» όταν είναι χρεωστικά, καταχωρούνται με θετικό πρόσημο (π.χ. καταχώριση ,35 και η εμφάνιση στο κελί παραμένει η ίδια ,35 ). Όταν είναι πιστωτικά υπόλοιπα η καταχώρηση γίνεται με αρνητικό πρόσημο (π.χ. καταχώριση ,35 και η εμφάνιση στο κελί μεταβάλλεται (15.457,35) ). Οι εγγραφές που πραγματοποιούνται σε αυτή την ενότητα είναι κυρίως εγγραφές που επηρεάζουν το Αποτέλεσμα της περιόδου. Ο χρήστης εισάγει τους σχετικούς κωδικούς λογαριασμών που θέλει να πραγματοποιήσει εγγραφή. Προϋπόθεση του προγράμματος είναι αυτοί οι κωδικοί να έχουν πρώτα εισαχθεί στην Ενότητα 1 (Φορολογικό Ισοζύγιο) χωρίς σχετικό ποσό. Αν ο χρήστης δεν έχει εισάγει τον κωδικό στην Ενότητα 1, τότε στην περιγραφή του σχετικού κωδικού θα εμφανιστεί το σύμβολο #Δ/Υ (Δεν Υπάρχει). Το σχετικό μήνυμα θα παραμείνει μέχρι ο χρήστης να «ανοίξει» τον κωδικό στην Ενότητα 1. Επίσης το πρόγραμμα δίνει αυτόματα ένα αύξοντα αριθμό σε κάθε καταχώρηση στο κελί με την περιγραφή «Α/Α» Σε αυτήν την ενότητα (μόνο σε αυτή) πραγματοποιούνται και οι εγγραφές των αναβαλλόμενων φόρων. Για οποία εγγραφή προσαρμογής που πραγματοποιείται σε αυτήν την ενότητα και επηρεάζει το Αποτέλεσμα Περιόδου, θα πρέπει να υπολογιστεί και ο σχετικός αναβαλλόμενος φόρος εκτός αν η φορολογική βάση είναι μηδέν (βλέπε Δ.Λ.Π. 12) (για τους κωδικούς των αναβαλλόμενων φόρων βλέπε παράρτημα 1). 12

13 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 : Εγγραφές τακτοποίησης τρέχουσας περιόδου Στην Ενότητα 5 πραγματοποιούνται όλες οι εγγραφές τακτοποίησης οι οποίες δεν θα μεταφερθούν στις επόμενες περιόδους, διότι αφορούν αποκλειστικά την συγκεκριμένη περίοδο (π.χ. διαχωρισμός χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων του λογαριασμού πελάτες εσωτερικού). Δεν πραγματοποιείται σε αυτήν την ενότητα καμία εγγραφή που να επηρεάζει το Αποτέλεσμα της περιόδου. Επίσης σε αυτήν την ενότητα πραγματοποιείται, η μεταφορά του Αποτελέσματος της περιόδου στα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας στον λογαριασμό 42 «Αποτελέσματα εις νέο» (ή σε όποιον λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων θα πρέπει να μεταφερθεί μέρος του Αποτελέσματος). 13

14 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 : Ισολογισμός βάσει Δ.Λ.Π. Στην Ενότητα 6 δεν πραγματοποιείται καμία καταχώριση. Ο Ισολογισμός εξάγεται αυτόματα από το πρόγραμμα, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί ορθά όλες οι σχετικές καταχωρίσεις, στα επιμέρους υπολογιστικά φύλλα. Αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί άρθρα οι καταχωρίσεις, το πρόγραμμα εμφανίζει την αριθμητική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού, καθώς επίσης και το ακόλουθο μήνυμα «Προσοχή!!! Ο Ισολογισμός ΔΕΝ συμφωνεί! Έλεγξε την μεταφορά του αποτελέσματος (Ενότητα 5), τα σύνολα των εγγραφών προσαρμογής (Ενότητα 2), χαρακτηρισμό κονδυλίων (Ενότητα 2) ή τον μερισμό (Ενότητα 7)» κάτω από το κελί με την περιγραφή «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων». Το μήνυμα παραμένει μέχρι ο χρήστης να πραγματοποιήσει τις σχετικές διορθώσεις. 14

15 ΕΝΟΤΗΤΑ 7 : Μερισμός εξόδων βάσει Δ.Λ.Π. στις βασικές λειτουργίες Στην Ενότητα 7 πραγματοποιείται ο μερισμός των εγγράφων προσαρμογής των εξόδων της ομάδας 6. Το πρόγραμμα μεταφέρει αυτόματα τις σχετικές εγγραφές προσαρμογής των λογαριασμών και ο χρήστης πρέπει να πραγματοποιήσει τον σχετικό μερισμό των κονδυλίων στις βασικές λειτουργίες. Αφού ο χρήστης ολοκληρώσει τον μερισμό των εγγραφών προσαρμογής, θα πρέπει να καταχωρίσει το μερισμό στις βασικές λειτουργίες όπως προκύπτει από το φορολογικό ισοζύγιο (αν χρησιμοποιεί Αναλυτική Λογιστική τον μερισμό τον λαμβάνει από τους σχετικούς λογαριασμούς της αναλυτικής λογιστικής). Αφού ο χρήστης πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες καταχωρήσεις στο τέλος του υπολογιστικού φύλλου ολοκληρώνεται ο μερισμός βάσει Δ.Λ.Π. Σε περίπτωση που ο χρήστης πραγματοποιήσει λάθος καταχώριση στον μερισμό, το πρόγραμμα πραγματοποιεί σχετική συμφωνία και εμφανίζεται το μήνυμα «Προσοχή!!! Ο μερισμός είναι λάθος!», δίπλα στο σύνολο του σχετικού λογαριασμού. Το μήνυμα παραμένει μέχρι την διόρθωση των καταχωρίσεων. Στο τέλος του υπολογιστικού φύλλου στο κελί με την περιγραφή «ΣΥΝΟΛΑ» το πρόγραμμα υπολογίζει και εμφανίζει αν οι εγγραφές προσαρμογής βάσει Δ.Λ.Π. των εξόδων Αυξάνουν ή Μειώνουν το Αποτέλεσμα του Φορολογικού Ισοζυγίου (προ φόρων). Τα μηνύματα που εμφανίζονται είναι: «Μείωση του Αποτελέσματος του Φορολογικού Ισοζυγίου (προ Φόρων)» ή «Αύξηση του Αποτελέσματος του Φορολογικού Ισοζυγίου (προ Φόρων)». 15

16 ΕΝΟΤΗΤΑ 8 : Αποτελέσματα περιόδου βάσει Δ.Λ.Π. Στην Ενότητα 8 δεν πραγματοποιείται καμία καταχώριση. Η ενότητα χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη, την κατάσταση Αποτελεσμάτων χωρίς τον μερισμό στις βασικές λειτουργίες και στην κατάσταση Αποτελεσμάτων με τον μερισμό στις βασικές λειτουργίες. Η πρώτη κατάσταση με την περιγραφή «Αποτελέσματα περιόδου χωρίς μερισμό στις βασικές λειτουργίες», εμφανίζει τα κονδύλια αυτόματα από το Ισοζύγιο Δ.Λ.Π. (Ενότητα 2) όπως έχουν χαρακτηριστεί από τον χρήστη. Επίσης σε αυτήν την κατάσταση εμφανίζεται και το σύνολο των αποσβέσεων της περιόδου, καθώς και η ανάλυση με τους σχετικούς φόρους της περιόδου. Στην συνέχεια παρατίθεται ένα πίνακας με την περιγραφή «Μερισμός στις βασικές λειτουργίες», όπου συνοψίζει αυτόματα τον μερισμό που πραγματοποιήθηκε στην Ενότητα 7. Η οικονομική κατάσταση με την περιγραφή «Αποτελέσματα περιόδου με μερισμό στις βασικές λειτουργίες» είναι και η οριστική κατάσταση. Πραγματοποιείται έλεγχος του μερισμού των εξόδων και αν είναι λάθος τότε εμφανίζεται το μήνυμα «Προσοχή!!! Ο μερισμός είναι λάθος! (Ενότητα 7)», δίπλα από το κελί με την περιγραφή «Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου». Το μήνυμα παραμένει μέχρι ο χρήστης να διορθώσει τον μερισμό των εξόδων στην Ενότητα 7. 16

17 ΕΝΟΤΗΤΑ 9 : Αναβαλλόμενοι φόροι Στην Ενότητα 9 εμφανίζονται οι αναβαλλόμενοι φόροι βάσει των εγγραφών προσαρμογής που πραγματοποιήθηκαν στην Ενότητα 4. Στην ενότητα αυτή ο χρήστης δεν πραγματοποιεί καταχωρίσεις. Οι αναβαλλόμενοι φόροι είναι ένα από τα ποιο ιδιαίτερα κεφάλαια στα Δ.Λ.Π. και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από την εταιρεία. Το πρόγραμμα δεν κάνει συμψηφισμούς στον Ισολογισμό των υπολοίπων αναβαλλόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων διαφορετικών λογαριασμών, αλλά προσθέτονται ξεχωριστά τα υπόλοιπα των αναβαλλόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων του κάθε λογαριασμού. Αυτό γίνεται διότι συμψηφισμοί δεν επιτρέπονται μεταξύ αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων εκτός αν συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις που ορίζει το Δ.Λ.Π , καθώς επίσης ο χρήστης που συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις έχει πάντα ενημέρωση για την εξέλιξη των αναβαλλόμενων φόρων του κάθε λογαριασμού. Ομοίως ο Ισολογισμός αποτυπώνεται ποίο ορθά και είναι ποιο ευανάγνωστος από τους ενδιαφερόμενους για τα κονδύλια που αφορούν την αναβαλλόμενη φορολογία (χωρίς συμψηφισμούς των υπολοίπων απαιτήσεων και υποχρεώσεων). Στην αρχή του υπολογιστικού φύλου εμφανίζονται οι αναβαλλόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις του κάθε λογαριασμού, καθώς και τα υπόλοιπα του κάθε λογαριασμού. Το σχετικό υπόλοιπο αναλόγως αν είναι υποχρέωση ή απαίτηση ενημερώνει τον Ισολογισμό. 17

18 Στην συνέχεια πραγματοποιείται μία συμφωνία των εγγραφών που πραγματοποίησε ο χρήστης για την αναβαλλόμενη φορολογία, σε σχέση με την εμφάνιση των υπολοίπων στον Ισολογισμό. Αν δεν συμφωνούν οι εγγραφές με τα κονδύλια του Ισολογισμού εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα «Προσοχή!!! Το ισοζύγιο Δ.Λ.Π. δεν συμφωνεί με τις εγγραφές αναβαλλόμενων φόρων έλεγξε τον χαρακτηρισμό των κονδυλίων (Ενότητα 2) ή τις εγγραφές (Ενότητα 3, 4)» το μήνυμα παραμένει μέχρι ο χρήστης να κάνει τις σχετικές διορθώσεις. Η δεύτερη συμφωνία που πραγματοποιεί το πρόγραμμα είναι, αν ο φόρος που προκύπτει βάσει του Φορολογικού Ισοζυγίου πλέον οι αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτει ο συνολικός φόρος εισοδήματος βάσει Δ.Λ.Π. Αν ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει φορολογική αναμόρφωση στο φόρο εισοδήματος όπως προκύπτει από το λογιστικό Φορολογικό Αποτέλεσμα, θα εμφανιστεί στο σχετικό κελί με την περιγραφή «Αναμορφώσεις στον φόρο εισοδήματος (Διαφορά μεταξύ φόρου όπως προκύπτει από το φορολογικό λογιστικό αποτέλεσμα και φόρου βάσει αναμορφώσεων)». Επίσης το πρόγραμμα ελέγχει με βάση των εγγραφών προσαρμογής που πραγματοποιήθηκαν στην Ενότητα 4, αν ο χρήστης έχει υπολογίσει ορθά και σε όλες τις εγγραφές που θα έπρεπε αναβαλλόμενο φόρο. Αν εντοπιστεί λάθος, τότε εμφανίζεται η αριθμητική διαφορά καθώς επίσης και το μήνυμα «Δεν έχει υπολογιστεί αναβαλλόμενος φόρος σε εγγραφή/(ές) προσαρμογής των Δ.Λ.Π. ή υπολογίστηκε αναβαλλόμενος φόρος σε μη αποτελεσματικό λογ. (Ενότητα 4)». Το μήνυμα παραμένει μέχρι και την διόρθωση των σχετικών εγγραφών. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση ορθά ο χρήστης να μην υπολόγισε αναβαλλόμενο φόρο (σε λίγες περιπτώσεις), όποτε αφού κάνει τον σχετικό έλεγχο παραβλέπει το μήνυμα. Το υπολογιστικό φύλλο τελειώνει με μία ανάλυση των αναβαλλόμενων φόρων που καταχωρήθηκαν στο Αποτέλεσμα της περιόδου ανά λογαριασμό. Σε αυτήν την ανάλυση υπάρχουν και δύο «πλήκτρα» για την ευκολία του χρήστη. Τα πρώτο πραγματοποιεί απόκρυψη των λογαριασμών με μηδενικές εγγραφές και το δεύτερο τις εμφανίζει. Απόκρυψη μηδενικών εγγραφών Εμφάνιση μηδενικών εγγραφών 18

19 ΕΝΟΤΗΤΑ 10 : Ταξινόμηση κωδικών - εκτύπωση ισοζυγίου Βάσει Δ.Λ.Π. Σε αυτήν την Ενότητα ο χρήστης πραγματοποιεί την εκτύπωση του Φορολογικού Ισοζυγίου, των εγγραφών προσαρμογών και του Ισοζυγίου βάσει Δ.Λ.Π. Υπάρχουν τέσσερα «πλήκτρα» στην αρχή της Ενότητας. Το πρώτο (από αριστερά) με την περιγραφή, «Ενημέρωση Ισοζυγίου» μεταφέρει τα κονδύλια από την Ενότητα 2. Το δεύτερο με την περιγραφή, «Ταξινόμηση ισοζυγίου κατά κωδικό» πραγματοποιεί την ταξινόμηση του ισοζυγίου. Το τρίτο πραγματοποιεί απόκρυψη των κενών κελιών για την εκτύπωση και το τέταρτο «πλήκτρο» πραγματοποιεί την εμφάνιση τους. Ενημέρωση Ισοζυγίου Ταξινόμιση Ισοζυγίου κατά κωδικό Απόκρυψη κενών Εμφάνιση όλων ΕΠΙΛΟΓΟΣ Εκτελώντας ο χρήστης όλες τις ανωτέρω οδηγίες είναι σε θέση να καταρτίσει έγκυρα και γρήγορα τις οικονομικές καταστάσεις. Σκοπός του προγράμματος είναι να καταστεί ένα απαραίτητο βοήθημα για τους προϊστάμενους λογιστηρίου καθώς και οικονομικούς διευθυντές που επιθυμούν να καταρτίσουν τις οικονομικές καταστάσεις όπως ορίζουν τα Δ.Λ.Π. Το πρόγραμμα συντάχθηκε από τον Αριστείδη Θανοκώστα (Ασκούμενος Ορκωτός Λογιστής Ελεγκτής Λογιστής Α Τάξεως). Για σχετικά ερωτήματα η ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο είναι και το τηλέφωνο επικοινωνίας

20 Με την άδεια χρήσης του προγράμματος «Πρότυπο Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.» περιλαμβάνεται και άδεια χρήσης για το πρόγραμμα κατάρτισης των Ταμιακών Ροών (έμμεση μέθοδος). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κωδικοί των λογαριασμών που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1000 Γήπεδα - Οικόπεδα 1001 Ορυχεία 1002 Μεταλλεία 1003 Λατομεία 1004 Αγροί 1005 Φυτείες 1006 Δάση 1010 Γήπεδα - οικόπεδα εκτός εκμεταλλεύσεως 1011 Ορυχεία εκτός εκμεταλλεύσεως 1012 Μεταλλεία εκτός εκμεταλλεύσεως 1013 Λατομεία εκτός εκμεταλλεύσεως 1014 Αγροί εκτός εκμεταλλεύσεως 1015 Φυτείες εκτός εκμεταλλεύσεως 1016 Δάση εκτός εκμεταλλεύσεως 1017 Γήπεδα υπό διαμόρφωση 1099 Αποοβεσμένες εδαφικές εκτάσεις 1100 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων 1101 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών 1102 Λοιπά τεχνικά έργα 1103 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων 1107 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 1108 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων 1109 Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων 1110 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων 1114 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων εκτός εκμεταλλεύσεως 1115 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών εκτός εκμεταλλεύσεως 1116 Λοιπά τεχνικά έργα εκτός εκμεταλλεύσεως 1117 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων εκτός εκμεταλλεύσεως 1121 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 1122 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός, εκμεταλλεύσεως 1123 Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 20

21 1124 Υποκείμενες σε αποσβέσεις διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 1199 Αποσβεσμένα κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα 1200 Μηχανήματα 1201 Τεχνικές εγκαταστάσεις 1202 Φορητά μηχανήματα χειρός 1203 Εργαλεία 1204 Καλούπια - ιδιοσυσκεύες 1205 Μηχανολογικά όργανα 1206 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 1207 Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 1208 Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 1209 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων 1210 Μηχανήματα εκτός εκμεταλλεύσεως 1211 Τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκμεταλλεύσεως 1212 Φορητά μηχανήματα χειρός εκτός εκμεταλλεύσεως 1213 Εργαλεία εκτός εκμεταλλεύσεως 1214 Καλούπια - ιδιοσυσκεύες εκτός εκμεταλλεύσεως 1215 Μηχανολογικά όργανα εκτός εκμεταλλεύσεως 1216 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως 1217 Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 1218 Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 1219 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως Αποσβεσμένα μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχανολογικός 1299 εξοπλισμός 1300 Αυτοκίνητα λεωφορεία 1301 Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα 1302 Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως 1303 Σιδηροδρομικά οχήματα 1304 Πλωτά μέσα 1305 Εναέρια μέσα 1306 Μέσα εσωτερικών μεταφορών 1309 Λοιπά μέσα μεταφοράς 1310 Αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκμεταλλεύσεως 1311 Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκμεταλλεύσεως 1312 Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως εκτός εκμεταλλεύσεως 1313 Σιδηροδρομικά οχήματα εκτός εκμεταλλεύσεως 1314 Πλωτά μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως 1315 Εναέρια μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως 21

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΑ 1 H : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα-Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02 Μεταλλεία 10.03 Λατοµεία 10.04 Αγροί 10.05 Φυτείες 10.06 άση 10.10 Γήπεδα-Οίκόπεδα εκτός εκµετάλλευσης 10.11 Ορυχεία εκτός εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ Δ.Λ.Π. (ΕΚΔΟΣΗ 1,20)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ Δ.Λ.Π. (ΕΚΔΟΣΗ 1,20) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ Δ.Λ.Π. (ΕΚΔΟΣΗ 1,20) ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ............................................ 1 Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση................ 1 Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως.. 1 Η Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ. (Οι υποχρεωτικοί λογαριασμοί είναι υπογραμμισμένοι)

ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ. (Οι υποχρεωτικοί λογαριασμοί είναι υπογραμμισμένοι) Λογιστής Φοροτέχνης Νικόλαος Καλαμαράς ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ. (Οι υποχρεωτικοί λογαριασμοί είναι υπογραμμισμένοι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σελίδα 1 1 ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02 Μεταλλεία 10.03 Λατοµεία 10.04 Αγροί 10.05 Φυτείες 10.06 άση 10.07 10.08 10.09 10.10 Γήπεδα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προσαρμογή ισολογισμού Προσαρμοσμένη εκτύπωση Καθαρισμός κλείδωμα ΜARATHON STONE AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

jtv M f ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

jtv M f ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ jtv M f ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 A) TO ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 Β) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 3 Γ) ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 6 Δ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ Γ.Λ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 123117652000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (Δεύτερη εταιρική χρήση) βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Παραθέτουµε δύο βασικές οµάδες λογαριασµών (παγίων και εξόδων) του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου, το οποίο χρησιµοποιείται στην κατάρτιση προϋπολογισµών των προγραµµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1.100 Η Αρχή της Αυτονοµίας

1.100 Η Αρχή της Αυτονοµίας Π.. 1123/1980 (ΦΕΚ 283 Α ) Π.. 1123 της 15.12.80:Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρµογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 1.100 Η Αρχή της Αυτονοµίας 1. Το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Δ. 315/1999 Παρ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Δ. 315/1999 Παρ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Δ. 315/1999 Παρ. 4.1.501 Παράγραφος 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV.

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV. ΧΗΤΑΣ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ - ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013-31.12.2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 33411/43/Β/95/002 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 016919149000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013) UNIQUE BEAUTY ΜΟΝ/ΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 800449179 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 16/11/2012 ΕΩΣ 31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΟΜΑΔΑ 6η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 214 (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 319/1955 και Της παρ. 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 219/192) Της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ «ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.: 61101/59/Β/06/03(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 10132453000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 585 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΣΕ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5 Ομάδα 1η: Ενσώματα και άϋλα μη κυκλοφορούντα (πάγια)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34389/56/Β/95/06 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12. ( βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΕΔΡΑ : ΑΡ.Μ. ΑΕ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΕΒΕ ALDIPACK ABEE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 43478/62/Β/99/0198 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία δ.τ.: Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ι.Κ.Ε. Αριθμ. ΓΕΜΗ : 130592304000

Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία δ.τ.: Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ι.Κ.Ε. Αριθμ. ΓΕΜΗ : 130592304000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΘΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 997690670 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 9668001000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 1 Μηνιαίως Υποβάλλεται έως από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στην εποπτεύουσα αρχή τους, έως την 12 η ημέρα του επόμενου μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.)

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) κεφαλαίο δέκατο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) 10.1. Η λογιστική τυποποίηση και σχεδίαση, η οποία αποβλέπει στην ενιαία ονοματολογία, κωδικοποίηση και λειτουργία των λογαριασμών μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 9986984770 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/06/2013 ΠΑΛΛΑ ΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΘΥΝΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ : (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. 1 η εταιρική χρήση (24.7.2013-31.12.2014) (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕΙΑΣ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.1 Η λειτουργία των λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 EXELIXIS SOFTWARE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ Αριθμός ΓΕ.ΜΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 EXELIXIS SOFTWARE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ Αριθμός ΓΕ.ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 EXELIXIS SOFTWARE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ Αριθμός ΓΕ.ΜΗ. 123132506000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 31/12/2015 ΤΗΣ MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) ΚΟΣΙΑΒΑΣ - ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΧΡΗΣΗ 01.01.2015-31.12.2015-22η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20101ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014

ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20101ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014 ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20101ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014 Βάσει των διατάξεων του κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύειμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα