ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ"

Transcript

1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- Φ.Π.Ψ.- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ "Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία" ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ- Α.Π.Θ. "Ψυχολογία" Φ.Π.Ψ.- ΦΙΛΟΣΟΣΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 5 ΕΤΗ ΚΑΙ 4 9 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ ΚΑΙ 11 : ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Π.Τ.Δ.Ε./ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ερευνητική εμπειρίαδημοσίευση διεθνή περιοδικό- Ανακοίνωση συνέδριο μετά από - Γαλλικά 1)SLT2030 ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ (Θ+Ε), 2)SLT1040 ΕΞΕΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε), 3)SLT3020 ΘΕΜΑΤΑ ΚΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟ Σ (Θ+Ε), 4)SLT7020 ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ :ΣΥΜΒ.ΔΙΑΤ.ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΣ, 5)SLT3070 ΓΛ.ΔΙΑΤ.ΣΤΗ ΣΧ.ΗΛΙΚΙΑ (Θ+Ε), 6)SLT4081 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ- ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 7)SLT1030 ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε), 8)SLT4091 ΚΛ.ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟ ΓΙΑ, 9)SLT4060 ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & (Θ+Ε), 10)SLT5011 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 11)SLT9041ΜΕΘΟΔ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΣΥΜΠΕ ΡΙΦΟΡΑΣ, 12)SLT2020 ΑΝΑΠΤ.ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ (Θ+Ε) Σελίδα 1 από 33

2 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - Φ.Π.Ψ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ:"Σ ύσταση και δόμηση μοντέλου επανεκπαίδευσης παιδιών με δυσχέρειες μάθησης κατά την προσχολική ηλικία" 5 ΕΤΗ ΚΑΙ 5 5 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ ΚΑΙ 5 : ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΒΡΕΦ/ΜΙΑΣ - Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ δημοσιεύις διεθνή περιοδικάανακοινώις 1)SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε), 2)SLT4091 ΚΛ.ΝΕΥΡΟΨΥΧΟ ΛΟΓΙΑ, 3)SLT9021 ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ, 4)SLT9011 ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛ ΟΓΙΑ- ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟ ΓΙΑ, 5)SLT4081 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ- ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ Ν, 6)SLT1040 ΕΞΕΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙ Α (Ε), 7)SLT1080 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε), 8)SLT3070 ΓΛ.ΔΙΑΤ. ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Θ+Ε), 9)SLT2020 ΑΝΑΠΤ.ΓΛ.ΔΙΑΤΑ ΡΑΧΕΣ (Ε) Σελίδα 2 από 33

3 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 3 ΒΙΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔ. ΔΗΜ.ΕΚΠ/ΣΗΣ:"Ψ υχολογία - Συμβουλευτική" Επιστήμες της Αγωγής 2 ΕΤΗ ΚΑΙ 3 δημοσιεύις διεθνή περιοδικάανακοινώις 1)SLT5011 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 2)SLT7020 ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ: ΣΥΜΒ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Θ), 3)SLT1040 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε),4)SLT3020 ΘΕΜΑΤΑ ΚΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ (Θ+Ε), 5)SLT3070 ΓΛ.ΔΙΑΤ. ΣΤΗ ΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ (Θ+Ε), 6) SLT1030 ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε), 7)SLT4081 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 8)SLT2030 ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ (Θ+Ε), 9)SLT9041 ΜΕΘ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠ.ΣΥΜΠΕΡ.,10)SLT40 91 ΚΛ.ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 11)SLT9011 ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ- ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, 12)SLT2020 ΑΝΑΠΤ.ΓΛ.ΔΙΑΤ. (Θ+Ε) Σελίδα 3 από 33

4 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 4 ΓΙΑΛΑΜΠΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤ.ΣΠΟΥΔΩ Ν ΚΛΑΔΟΥ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ.ΦΙΛΟΣΟ ΦΙΑΣ ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ 1 ΕΞΑΜΗΝΟ-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ερευνητική εμπειρίαδημοσιεύις διεθνή περιοδικάδημοσιεύις επίλεκτα πρακτικά συνεδρίωνανακοινώις ανακοινώις συνέδρια χωρίς, Ιταλικά 1)SLT1080 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε) 5 ΓΚΑΓΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Υ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: "Διαπεριφερειακό εμπόριο και περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη" 2 1 ΕΞΑΜΗΝΟ-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 ΕΞΑΜΗΝΑ ερευνητική εμπειρίαδημοσιεύσις διεθνή περιοδικάδημοσιεύις επίλεκτα πρακτικά συνεδρίωνανακοινώις -, Γαλλικά 1)SLT9071 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑ, 2)SLT9051 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙ ΑΣ Σελίδα 4 από 33

5 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 6 ΓΚΙΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - Φ.Π.Ψ. Ελληνική Φιλοσοφία- Φιλοσοφία των Επιστημών - Φ.Π.Ψ. "Η διαφοροποίηση του Αγαθού στη φιλοσοφία του Πλωτίνου"- Φ.Π.Ψ.- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 ΕΤΗ ΚΑΙ 10 (με αναγωγή) 4 ΕΤΗ ΚΑΙ 4 (με αναγωγή ): ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛ.Σ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)- ΑΣΠΑΙΤΕ ερευνητική εμπειρίαδημοσιεύιςελληνικά περιοδικά με - πρακτικά συνεδρίων- Ανακοινώις (Γαλλικά) 1)SLT3070 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Θ+Ε), 2)SLT9041 ΜΕΘ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, 3)SLT1080 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε), 4) SLT4081 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ- ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Θ), 5)SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+E), 6)SLT9011 ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛ ΟΓΙΑ- ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟ ΓΙΑ, 7)SLT4060 ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ (Θ+Ε) Σελίδα 5 από 33

6 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 7 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σ 6 ΕΤΗ ΚΑΙ 7 5 ΕΤΗ ΚΑΙ 9 :Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ερευνητική εμπειρία- Δημοσίευση διεθνή περιοδικό- Ανακοινώις -ανακοίνωση (poster) συνέδριο χωρίς - βιβλία ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 1)SLT4070 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 (Θ+Ε), 2)SLT5040 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 (Θ+Ε), 3)SLT6040 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 (Θ+Ε), 4)SLT7040 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 (Θ+Ε), 5)SLT6020 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙ Α (Θ+Ε) 6)SLT7050 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΣΩ ΝΤ (Θ+Ε), 7)SLT2020 ΑΝΑΠΤ.ΓΛ.ΔΙΑΤΑ ΡΑΧΕΣ (Θ+Ε), 8)SLT4060 ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & (Θ+Ε), 9)SLT3030 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΣ (Θ+Ε), 10)SLT4050 ΚΛΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙ Σελίδα 6 από 33

7 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 8 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. Μ.Β.Α. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ- ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΕΤΟΣ ΚΑΙ 1 ΜΗΝΑΣ Δημοσιεύις διεθνή περιοδικά,βιβλίαεπίλεκτα πρακτικά συνεδρίων - Ιταλικά- Γερμανικά 1)SLT9071 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑ, 2)SLT9051 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙ ΑΣ Σελίδα 7 από 33

8 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 9 ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1)ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ:"ΜΕΣΑΙΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑ 2)ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ" 3 ΕΤΗ ΚΑΙ 3 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: 1 ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ (για 4ω/εβδ.) ερευνητική εμπειρία- δημοσιεύση- Ανακοίνωση συνέδριο χωρίς των εργασιών -Ιταλικά- Γαλικά-Braille 1)SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε), 2)SLT1080 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε), 3)SLT9011 ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛ ΟΓΙΑ- ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟ ΓΙΑ, 10 ΖΑΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ.Β.Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚ ΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩ Ν ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- 14 ΕΤΗ ΚΑΙ 3 ΑΙΓΑΙΟΥ 3 ΕΤΗ ΚΑΙ 1 ΜΗΝΑΣ: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΑΙΓΑΙΟΥ-ΕΑΠ δημοσίευση διεθνή περιοδικόπρακτικά συνεδρίωνανακοινώις - 1)SLT9051 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙ ΑΣ, 2)SLT9071 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑ Σελίδα 8 από 33

9 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 11 ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σ: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ MSc HUMAN COMMUNICATION- DEPARTMENT OF LANGUAGE AND COMMUNICATION SCIENCE-CITY UNIVERSITY LONDON 2 ΕΤΗ ΚΑΙ 11 2 ΑΚΑΔ. ΕΤΗ ΚΑΙ 10 : ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Ανακοινώις, Ανακοινώις συνέδρια χωρίς καθόλου, δημοσίευση επίλεκτα πρακτικά συνεδρίων, βιβλίοδιδ.σημειώις 1)SLT3060 ΔΙΑΤ.ΦΩΝΗΣΗΣ (Θ+Ε), 2)SLT1050 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ 1 (Θ+Ε), 3)SLT2060 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙ Α ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ 2 (Θ+Ε), 4)SLT4030 ΑΠΟΚ. ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε), 5)SLT9031 ΔΙΑΤ. ΡΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ, 6)SLT4050 ΚΛ.ΘΕΜ.ΛΟΓΟΠΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ (Θ+Ε), 7)SLT ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (Θ+Ε), 8)SLT9021 ΝΟΗΜ., 9)SLT2010 ΦΩΝΗΤΙΚΗ (Θ+Ε), 10)SLT3010 ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε) Σελίδα 9 από 33

10 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 12 ΚΑΜΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΘ- ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ.Π.Θ.- ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ" ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΦΠΨ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ" 14 ΕΤΗ ΚΑΙ 7 1 ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ: ΑΣΠΑΙΤΕ δημοσιεύις διεθνή περιοδικάανακοινώις 1)SLT9041 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙ Α ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Σ, 2)SLT1040 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 13 ΚΑΠΕΛΛΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.- ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: "Υποκειμενικότητ α και αυτόπαρουσίαση στη γλωσσική διεπίδραση" 6 ΕΤΗ ΚΑΙ 8 (1) ΕΞΑΜΗΝΟ: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ για 3ω/εβδ.) ερευνητική εμπειρίαδημοσιεύις διεθνή περιοδικάδημοσιεύις επίλεκτα πρακτικά συνεδρίωνανακοινώις -μετάφραση βιβλίου, Γερμανικά 1)SLT1080 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ) 14 ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ : "Επεξεργασία 12 ETH KAI 7 εικόνας" ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΠΑΝ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 8 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ Δημοσιεύις διεθνή περιοδικάδημοσιεύις πρακτικά συνεδρίωνανακοινώις 1)SLT1070 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ (Θ+Ε), 2) SLT2070 ΣΤΑΤ. ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Θ+Ε), 3)SLT6020 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙ Α (Θ+Ε) Σελίδα 10 από 33

11 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 15 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΗ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Υ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7 ΕΤΗ ΚΑΙ 5 7 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Δημοσιεύις διεθνή περιοδικάδημοσιεύις πρακτικά συνεδρίωνβιβλία 1)SLT1070 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ (Θ+Ε), 2)SLT6020 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙ Α (Θ+Ε) 16 ΚΙΟΡΠΕ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σ-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ "Λογοθεραπεία: Αντιμετώπιση προβλημάτων προφορικού και γραπτού λόγου (Μαθησιακές Δυσκολίες)" ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 8 ΕΤΗ 3 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ ΚΑΙ 6 : ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1)SLT6040/7040/ 5040/4070 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (Θ+Ε), 2)SLT3070 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Θ+Ε), 3)SLT4060 ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ (Θ+Ε), 4)SLT2020 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ (Θ+Ε), 5)SLT3030 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΣ (Θ+Ε), 6)SLT4050 ΚΛΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΣ (Θ+Ε) Σελίδα 11 από 33

12 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 17 ΚΟΥΣΙΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΦΠΨ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 2)ΠΙΣΤΟΠ.ΕΙΔΙΚΕΥ ΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜ Ο-ΑΣΠΑΙΤΕ 10 ΕΤΗ ΚΑΙ 11 7 ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΩΝ/ΙΩΑΝΝΙΝ ΩΝ - Ιταλικά 1)SLT1040 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε) Σελίδα 12 από 33

13 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 18 ΛΑΖΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤ.ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 10 1)SLT1070 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΗ ΥΓΕΙΑΣ (Θ+Ε) 19 ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩ Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ-Δ.Π.Θ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: "Ανάπτυξη ευφυών μεθόδων για την ανάλυση και διαχείριση γενετικής πληροφορίας" 7 ΕΤΗ ΚΑΙ 1 ΜΗΝΑΣ Δημοσιεύις διεθνή περιοδικάεπίλεκτα πρακτικά συνεδρίωνανακοινώις - Γαλλικά 1)SLT1070 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ (Θ+Ε) 20 ΛΕΛΟΒΙΤΗ ΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑ-ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙ ΚΗΣ ΚΑΙ Σ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΕΤΗ ΚΑΙ 5 1 ΕΞΑΜΗΝΟ: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1)SLT9071 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑ Σελίδα 13 από 33

14 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 21 ΛΙΒΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σ 2 ΕΤΗ ΚΑΙ 10 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΤΜ.ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙ ΑΣ: 4 1)SLT4070/5040/ 6040/7040 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (Θ+Ε), 2)SLT4050 ΚΛΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΣ (Θ+Ε), 3)SLT4030 ΑΠΟΚ.ΑΚΟΟΛΟΓΙ Α (Θ+Ε), 4)SLT3010 ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε), 5)SLT3060 ΤΗΣ ΦΩΝΗΣΗΣ (Θ+Ε), 6)SLT7050 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΣΩ ΝΤ (Θ+Ε), 7)SLT2060 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙ Α ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ 2 (Θ+Ε) 22 ΜΑΝΩΛΗ ΠΟΛΥ ΑΠΘ-ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΜ.Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ Σ & ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: DEVELOPING READING STRATEGIES IN ELEMENTARY E.F.L.CLASSROOM 5 ETH KAI 8 S 7 : Σ.Μ.Υ. Σελίδα 14 από 33 ερευνητική εμπειρία-δημ. διεθνή περιοδικάανακοινώις Γαλλικά 1)SLT1080 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙ Α (Θ+Ε), 2)SLT3050 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε)

15 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 23 ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ-ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ- ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ- ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ- UNIVERSITY OF "ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ESSEX-MA IN ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ PSYCHOLINGUISTIC ΔΙΕΠΙΠΕΔΟ S AND ΣΥΝΤΑΞΗΣ- NEUROLINGUISTICS ΠΡΟΣΩΔΙΑΣ" 4 ΕΤΗ ΚΑΙ 7 Δημοσίευση διεθνή περιοδικό-δημ. βιβλία-επίλεκτα πρακτικά συνεδρίωνανακοινώις -ανακοινώις συνέδρια χωρίς των εργασιών - Γαλλικά 1)SLT9011 ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛ ΟΓΙΑ- ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟ ΓΙΑ, 2)SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε), 3)SLT2020 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ (Θ+Ε), 4)SLT3070 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Θ+Ε), 5)SLT1080 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε), 6)SLT2010 ΦΩΝΗΤΙΚΗ (Θ+Ε), 7)SLT4060 ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & (Θ+Ε), 8)SLT4081 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ- ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σελίδα 15 από 33

16 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 24 ΜΠΑΓΑΝΑ ΕΛΠΙΔΑ ΠΡΑΞΗ ΔΟΑΤΑΠ: ΙΣΟΤΙΜΟ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ- Φ.Π.Ψ. ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΠΡΑΞΗ ΔΟΑΤΑΠ: ΔΙΔ.ΔΙΠΛΩΜΑ "DOCTOR IN PSIHOLOGIE"- UNIVERSITATEA BUCURESTI 9 ΕΤΗ ΚΑΙ ερευνητική εμπειρίαδημοσιεύις διεθνή περιοδικάετεροαναφορέςανακοινώις ανακοινώις συνέδρια χωρίς των εραγσιών-κριτής επιστημονικών εργασιών Ρουμάνικη- 1)SLT1040 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 2)SLT3020 ΘΕΜΑΤΑ ΚΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜ ΟΣ, 3)SLT7021 ΘΕΜ.ΨΥΧΟΠΑΘ ΟΛΟΓΙΑΣ:ΣΥΜΒ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 4)SLT4081 ΜΑΘ.ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ- ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ Ν, 5)SLT9041 ΜΕΘ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, 6)SLT5011 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 7)SLT4091 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟ ΓΙΑ Σελίδα 16 από 33

17 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 25 ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΝΑ 1)ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, 2)ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΕΤΟΥΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ: "Διαταραχές λόγου δίγλωσσο διαπολιτισμικό πλαίσιο, όπως παρουσιάζονται μαθητές δημοτικών σχολείων Ελλάδα και Γερμανία" 26 ΕΤΗ ΚΑΙ 5 3 ΕΞΑΜΗΝΑ: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (για 4ω/εβδ.) Δημοσίευση διεθνή περιοδικόανακοινώις συνέδρια χωρίς βιβλίο Γερμανικά, 1)SLT4081 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ- ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ & ΠΟΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ Ν (Θ), 2)SLT3070 ΓΛ. ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Θ), 3)SLT4060 ΦΩΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ & (Θ), 4)SLT9041 ΜΕΘ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Θ), 5)SLT9031 ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ (Θ), 6)SLT2020 ΑΝΑΠΤ.ΓΛ.ΔΙΑΤΑ ΡΑΧΕΣ (Θ), 7)SLT3060 ΤΗΣ ΦΩΝΗΣΗΣ (Θ),8)SLT1030 ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ), 9)SLT9021 ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ Σελίδα 17 από 33

18 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 26 ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ- Ε.Κ.Π.Α. MASTER OF ARTS: "COMPUTATIONA L LINGUISTICS"- UNIVERSITY OF SKOVDE ΕΚΠΑ- ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: "Ακουστικά και αντιληπτικά των ελληνικών τριβομενων συμφώνων" 2 ΕΤΗ ΚΑΙ 3 4 : ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δημοσίευση διεθνή περιοδικόδημ. διεθνή περιοδικά-επίλεκτα πρακτικά συνεδρίωνανακοινώις, Γερμανικά, Ισπανικά 1)SLT2010 ΦΩΝΗΤΙΚΗ (Θ+Ε), 2)SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε), 3)SLT1080 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε), 4)SLT4060 ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ (Θ+Ε),5)SLT9011 ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛ ΟΓΙΑ- ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟ ΓΙΑ, 6)SLT9041 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 27 ΝΟΥΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σ ΜΔΕ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Δ.Ε. "ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ " 4 ΕΤΗ ΚΑΙ 10 1 ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜ.Φ.Π.Ψ. 1)SLT7040/6040/ 5040/4070 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (Θ+Ε), 2)SLT3070 ΓΛ. ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Θ+Ε), 3)SLT3060 ΤΗΣ ΦΩΝΗΣΗΣ (Θ+Ε), 4)SLT9031 ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ (Θ) Σελίδα 18 από 33

19 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 28 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, 2) ΙΑΤΡΙΚΗΣ Υ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 ΕΤΗ ΚΑΙ 9 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 2 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ 1)SLT1050 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ 1(Θ), 2)SLT2040 ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙ Α- ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟ ΓΙΑ (Θ+Ε), 3)SLT4030 ΑΠΟΚ.ΑΚΟΟΛΟΓΙ Α (Θ), 4)SLT5030 ΣΥΜΠ.ΝΕΥΡΟΛΟ ΓΙΑ (Θ+Ε), 5)SLT9081 ΚΛ.ΗΘΙΚΗ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Σελίδα 19 από 33

20 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 29 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σ-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Μ.Σ.:"ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ"- ΙΑΤΡΙΚΗΣ Υ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5 ΕΤΗ ΚΑΙ 6 4 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ & 6 : ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Δημοσιεύιςπρακτικά συνεδρίων- Ανακοίνωση συνέδριο μετά από 1)SLT4070/5040/ 6040/7040 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (Θ+E), 2)SLT2010 ΦΩΝΗΤΙΚΗ (Θ+Ε), 3)SLT4050 ΚΛ.ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΣ (Θ+Ε), 4)SLT9041 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠ.ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡ ΑΣ, 5)SLT9051 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σ, 6)SLT1030 ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε), 7)SLT7050 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΣΩ ΝΤ (Θ+Ε), 8)SLT2020 ΑΝΑΠΤ.ΓΛ.ΔΙΑΤΑ ΡΑΧΕΣ (Θ+Ε), 9)SLT3060 ΤΗΣ ΦΩΝΗΣΗΣ (Θ+Ε), 10)SLT3030 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΣ (Θ+Ε) Σελίδα 20 από 33

21 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 30 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΚΠΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ" ΕΚΠΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: "ΔΙΑΚΡΙΤΗ L1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟ ΑΥΞΟΥΣΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ" 10 ΕΤΗ ΚΑΙ 6 2 ΕΤΗ: ΕΚΠΑ-ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ερευνητική εμπειρίαδημοσιεύσ ειςσ ε διεθνή περιοδικά-επίλεκτα πρακτικά συνεδρίων-ανακ. Σε συνέδρια μετά από -, Ιταλικά 1)SLT6020 ΕΑΦΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟ ΓΙΑ (Θ+Ε), 2)SLT1070 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ Η ΥΓΕΙΑΣ (Θ+Ε), 3)SLT2070 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Σ (Θ+Ε) 31 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 6 ΕΤΗ ΚΑΙ 7 3 ΕΤΗ ΚΑΙ 1 ΕΞΑΜΗΝΟ:ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΑΝΕΠΙΣ ΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ δημοσιεύις διεθνή περιοδικάανακοίνωση συνέδριο μετά από -ανακοινώις συνέδρια χωρίς, Ισπανικά 1)SLT2070 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Θ+Ε) Σελίδα 21 από 33

22 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 32 ΠΕΛΕΧΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Σ ΓΡ.Τ.ΤΟΠΑ (DIPLOMA DE LICENTA DEDOCTOR- MEDIC- ROMANIA) (*ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΟΑΤΑΠ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ (MAGISTER ARTIUM)ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΥΠΡΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ" ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Σ ΓΡ.Τ.ΤΟΠΑ (ΡΟΥΜΑΝΙΑ)- "ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚ ΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑ ΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ " * ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΟΥΤΕ ΠΡΑΞΗ 2 ΕΤΗ ΚΑΙ 8 ΔΟΑΤΑΠ Δημοσιεύις διεθνή περιοδικά, δημοσιεύις βιβλία,ανακοινώι ς συνέδρια μετά από,ανακοινώις συνέδρια χωρίς των, εργασιών Ρουμάνικα 1)SLT2040 ΝΕΥΡΟΑΝΑΤ ΟΜΙΑ- ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟ ΛΟΓΙΑ (Θ+Ε), 2)SLT5030 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟ ΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε), 3)SLT9081 ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙ Α 33 ΠΕΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "Καταγραφή και αξιολόγηση των αιτιών θανάτου της περιγεννητικής και βρεφικής ηλικίας"- ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 17 ΕΤΗ ΚΑΙ 2 17 ΑΚΑΔ. ΕΤΗ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ερευνητική διατριβήδημοσιεύις διεθνή περιοδικάελληνικά περιοδικάανακοινώιςεπίλεκτα πρακτικά συνεδρίωνανακοινώις -βιβλίαδιδ.σημειώις 1)SLT9081 ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Σελίδα 22 από 33

23 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 34 ΠΛΟΥΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ "ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ" ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Υ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7 ΕΤΗ & 11 : Φροντιστήριο-Σχολή Ευελπίδων- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΙΔΕΚΕ/ΥΠΕΠΘ 6 ΕΤΗ & 9 : Φροντιστήριο-Σχολή Ευελπίδων- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΙΔΕΚΕ/ΥΠΕΠΘ Δημοσιεύις διεθνή περιοδικάδημοσιεύις επίλεκτα πρακτικά συνεδρίωνανακοινώις συνέδρια μετά από ανακοινώις συνέδρια χωρίς - Ιταλικά- Γαλλικά 1)SLT1080 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙ Α (Θ+Ε) 35 ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Σ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ MASTER OF ARTS IN APPLIED LINGUISTICS- UNIVERSITY OF ESSEX U.K. ΑΓΓΛΙΚΗΣ Σ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: "Η ερμηνευσιμότητα των χαρακτηριστικών στη διαδικασία απόκτησης δεύτερης γλώσσας: Αποδείξεις από την παράμετρο του κενού υποκειμένου στην ελληνική/αγγλική διαγλώσσα"" 12 ΕΤΗ ΚΑΙ 4 6 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ ΚΑΙ 1 ΕΞΑΜΗΝΟ:ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Δημοσιεύις διεθνή περιοδικάπρακτικά συνεδρίωνανακοινώις -ανακοινώις συνέδρια χωρίς, Γερμανικά 1)SLT1080 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε), 2)SLT9011 ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛ ΟΓΙΑ- ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟ ΓΙΑ Σελίδα 23 από 33

24 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 36 ΣΕΛΙΜΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Ειδίκευση Γλωσσολογίας) ΜΕΤΑΠΤ.ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΤΕΑΠΗ) ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ: "Γλωσσική κωδικοποίηση του εννοιολογικού πεδίου της κίνησης:κυριολεξί α και μεταφορά στα ελληνικά παιδιών και 1 ΕΤΟΣ ΚΑΙ 9 ενηλίκων" 5 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ: ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΑΠΘ- ΠΑΤΡΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & 14 : Ε.Κ.Π.Α.- Τ.Ε.Α.Π.Η. Ερευνητική εμπειρία, Δημοσιεύις διεθνή περιοδικά,δημοσιεύ ις βιβλία-επίλεκτα πρακτικά συνεδρίων- Ανακοινώις -βιβλίαδιδ.σημειώις,γαλλικ ά,ιταλικά 1)SLT1080 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε), 2)SLT1030 ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε), 3)SLT9011 ΝΕΥΡΟΓΛ./ΨΥΧΟ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, 4)SLT2010 ΦΩΝΗΤΙΚΗ (Θ+Ε), 5)SLT4060 ΦΩΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΤ. (Θ+Ε), 6)SLT4081 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ- ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 7)SLT9041 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 37 ΣΕΡΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ- ALBERT SZENT GYORGYI MEDICAL UNIVERSITY, SZEGED ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: "ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓ ΙΑ" 12 ΕΤΗ ΚΑΙ 7 6 ερευνητική εμπειρία-δημ. διεθνή περιοδικάανακοινώις, Γαλλικά, Ουγγρικά 1)SLT1061 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ, 2)SLT2040 ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟ ΜΙΑ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛ ΟΓΙΑ, 3)SLT5030 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙ ΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ, 4)SLT9081 ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Σελίδα 24 από 33

25 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 38 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1)ΣΧΟΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, 2)ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 3)ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΕΤΟΥΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ: "Η λαϊκή λογοτεχνία και η συμβολή της στην αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές 16 ETH KAI 9 ανάγκες" 1 ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ: Διδ. Σεμιναρίων Αφηγηματολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & 1 ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Δημοσίευση διεθνή περιοδικόανακοινώις -βιβλίο - Γαλλικά 1)SLT3070 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, 2)SLT4081 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ- ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ & ΠΟΛ.ΠΕΡΙΒΑΛ ΛΟΝ (Θ) Σελίδα 25 από 33

26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 39 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σ, Γερμανικά 1)SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε), 2)SLT1050 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ 1(Θ+Ε), 3)SLT2010 ΦΩΝΗΤΙΚΗ (Θ+Ε), 4)SLT3030 ΔΙΑΓΝ.ΘΕΜ. ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΣ (Θ+Ε), 5)SLT3060 ΤΗΣ ΦΩΝΗΣΗΣ (Θ+Ε), 6)SLT4050 ΚΛ.ΘΕΜ.ΛΟΓΟΠΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ (Θ+Ε), 7)SLT4060 ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & (Θ+Ε), 8)SLT5040 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣ 2(Θ+Ε), 9)SLT6040 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 (Θ+Ε), 10)SLT7040 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 (Θ+Ε) Σελίδα 26 από 33

27 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 40 ΣΥΡΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΘ- ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1)ΑΠΘ-ΤΕΦΑΑ "ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΥΓΕΙΑ", 2)ΕΑΠ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 3)Δ.Π.Μ.Σ. "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ:ΔΙΚΑΙΙΚ Η ΡΥΘΜΙΣΗ & ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΑΠΘ- ΙΑΤΡΙΚΗΣ "ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΣΚ ΟΠΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ" 4)ΑΠΘ- ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ "ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΣ ΤΗΣ &ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΖΩΗΣ" ΚΟΙΛΙΑΣ" 12 ΕΤΗ 10 ΕΤΗ:ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΕΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ερευνητική εμπειρία,δημοσιεύσ εις διεθνή περιοδικά,,ιταλικ ά,ισπανικά, Πορτογαλικά 1)SLT2040 ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙ Α, 2)SLT2060 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ 2, 3)SLT1070 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ, 4)SLT1061 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ, 5)SLT9051 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, 6)SLT9071 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤ ΗΤΑ 7)SLT9081 ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, 8)SLT9041 ΜΕΘ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡ., 9)SLT7031 ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ Σελίδα 27 από 33

28 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 41 ΤΑΦΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σ - Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ)- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6 ΕΤΗ ΚΑΙ 3 8 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημοσιεύις επίλεκτα πρακτικά συνεδρίωνανακοινώις -ανακοινώις συνέδρια χωρίς 1)SLT9051 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, 2)SLT3060 ΔΙΑΤ. ΤΗΣ ΦΩΝΗΣΗΣ (Θ+Ε), 3)SLT2010 ΦΩΝΗΤΙΚΗ (Θ+Ε), 4)SLT9031 ΔΙΑΤ.ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ, 5)SLT4070 ΚΛ.ΑΣΚΗΣΗ 1 (Θ+Ε), 6)SLT5040 ΚΛ.ΑΣΚΗΣΗ 2 (Θ+Ε), 7)SLT6040 ΚΛ.ΑΣΚΗΣΗ 3 (Θ+Ε), 8)SLT7040 ΚΛ.ΑΣΚΗΣΗ 4 (Θ+Ε), 9)SLT9061 ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ- ΔΥΣΦΑΓΙΑ, 10)SLT3070 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Θ+Ε) Σελίδα 28 από 33

29 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 42 ΤΣΑΝΤΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γλωσσικές διαταραχές στην πιθανή άνοια Γνωστική αποκατάσταση τύπου ALZHEIMER στα πρώτα στάδια - ΚΛΑΔΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ της άνοιας τύπου ALZHEIEMR μέσα από λεκτικά έργα- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 18 ΕΤΗ ΚΑΙ 8 5 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ:ΠΑΝΕΠΙ ΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΠΔ 407/80)-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΑΣΠΑΙΤ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Γερμανικά (Καλή ανάγνωσηκατανόηση και ευχέρεια) ερευνητική εμπειρίαδημοσιεύις διεθνή περιοδικάβιβλία-dvdπρακτικά συνεδρίωνανακοινώις συνέδρια μετά από αναφορέςανακοινώις χωρίς - 1)SLT5011 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 2)SLT3020 ΘΕΜΑΤΑ ΚΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟ Σ (Θ+Ε), 3)SLT7021 ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒ. ΕΠΙΚ.,4)SLT4091 ΚΛ.ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟ ΓΙΑ, 5)SLT1040 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε), 6)SLT9011 ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓ ΙΑ- ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙ Α, 7)SLT9041 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, 8)SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε), 9)SLT3070 ΓΛ.ΔΙΑΤ.ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Θ+Ε), 10)SLT4081 ΜΑΘ.ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ- ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΟΝ, 11)SLT2020 ΑΝΑΠΤ.ΓΛ.ΔΙΑΤΑΡΑ ΧΕΣ (Ε) Σελίδα 29 από 33

30 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 43 ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ "Πληροφορική" - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ "Ευφυείς Μέθοδοι Διάγνωσης Καρδιαγγειακών Παθήων"- 12 ΕΤΗ ΚΑΙ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 8 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ΤΕΙ ερευνητική εμπειρίαδημοσιεύις ΔΥΤΙΚΗΣ διεθνή περιοδικάδημοσιεύις ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΑΝΕΠΙΣ επίλεκτα πρακτικά ΤΗΜΙΟ συνεδρίωνανακοινώις ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΑΝΕ ΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1)SLT1070 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ (Θ+Ε), 2)SLT2070 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Θ+Ε), 3)SLT6020 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙ Α (Θ+Ε) Σελίδα 30 από 33

31 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 44 ΤΣΟΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΚΠΑ- ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΠΜΣ "ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ" 16 ΕΤΗ ΚΑΙ 7 1 ΕΤΟΣ ΚΑΙ 2 : ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ/ΗΠΕΙΡΟΥ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ/ΚΑ ΛΑΜΑΤΑΣ δημοσιεύις-- συγγραφή βιβλίωνμονογραφίεςανακοινώις 1)SLT2030 ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙ Α ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ (Θ+Ε), 2)SLT2040 ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙ Α ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟ ΓΙΑ (Θ+Ε), 3)SLT5030 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ (Ε), 4)SLT6010 ΔΙΑΤ.ΕΠΙΚ.ΑΤΟΜ ΩΝ ΜΕ ΑΦΑΣΙΕΣ & ΣΥΝ.ΔΙΑΤ. (Ε), 5)SLT9081 ΚΛ.ΗΘΙΚΗ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, 6)SLT7031 ΝΕΥΡ.ΚΙΝ.ΔΙΑΤ.Ο ΜΙΛΙΑΣ, 7)SLT1061ΠΑΙΔΙΑ ΤΡΙΚΗ, 8)SLT1050 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ 1 (Θ) Σελίδα 31 από 33

32 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 45 ΦΛΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 1) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ: "Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία των εξαρτήων και των Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων", 2) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ:" Μεταπτ.δίπλωμα ειδίκευσης στην Κοινωνιολογία" ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ: "Η διαδικασία της απεξάρτησης: μια συστηματική μελέτη του ρόλου των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στη θεραπεία της εξάρτησης από ουσίες" 6 ΕΤΗ ΚΑΙ 4 2 ΕΤΗΚΑΙ 9 : ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΑΝΕΠ.ΜΑ ΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΠΑΝΕΠΙΣΤ ΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ερευνητική εμπειρία, Δημοσιεύις διεθνή περιοδικά,δημοσιεύση βιβλίο (υπό έκδοση)- Ανακοινώις -Ανακοινώις, συνέδρια χωρίς Γερμανικά, Ισπανικά ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 1)SLT3020 ΘΕΜΑΤΑ ΚΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜ ΟΣ (Θ+Ε),2)SLT7020 ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΣ:ΣΥΜΒ. ΣΤΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Θ), 3)SLT1040 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε), 4)SLT 5011 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 5)SLT4091 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟ ΓΙΑ, 6)SLT3070 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Θ+Ε), 7)SLT4081 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ- ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 8)SLT9041 ΜΕΘ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, 9)SLT2020 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ Σελίδα 32 από 33

33 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 46 ΦΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ MSc IN PERSONAL AND ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ MOBILE RADIO ΚΑΙ COMMUNICATION ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- S -LANCASTER ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ UNIVERSITY 4 ΕΤΗ ΚΑΙ 6 2 ΕΤΗ ΚΑΙ 4 : Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ/ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1)SLT1070 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ (Θ+Ε), 2)SLT6020 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙ Α (Θ+Ε) 47 ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ "Γλωσσολογία" ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΕΤΗ ΚΑΙ 4 9 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ & 3 : Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ/ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ερευνητική εμπειρίαδημοσίευις επίλεκτα πρακτικά συενδρίωνανακοινώις - Γαλλικά 1)SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε), 2)SLT1080 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε), 3)SLT9011 ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛ ΟΓΙΑ- ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟ ΓΙΑ, 4)SLT2010 ΦΩΝΗΤΙΚΗ (Θ+Ε), 5)SLT4060 ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ (Θ+Ε) Σελίδα 33 από 33

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1)ΔΠΜΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ GAYRAUD NATHALIE- THERESE-ELENE (*Δεν προσκομίστηκαν δικαιολογητικά σύμφωνα 1 με την προκήρυξη) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γαλλικά,, Ιταλικά 1)SLT1070 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ (Ε) 2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ GAYRAUD NATHALIE-THERESE- ELENE (*Δεν προσκομίστηκαν δικαιολογητικά σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ»

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την Αρ.13 η /25-06-2014 Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, εγκρίθηκε η τροποποίηση συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ α.α Διοργανωτές Τίτλος Προγράμματος ΦΕΚ δημοσίευσης Έναρξη Τμήμα Θεολογίας 799/6.0.9 τ.β 99-94 έως ακ.έτος 006-07 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ α.α Διοργανωτές Τίτλος Προγράμματος ΦΕΚ δημοσίευσης Έναρξη Τμήμα Θεολογίας 799/6.0.9 τ.β 99-94 έως ακ.έτος 006-07 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ι. Σ.Σ.Α.Σ Στρατολογικό Θεσ/νίκης 2310962101 www.ssas.gr Ψυχολογικό Θεσ/νίκης 2310962101 www.ssas.gr Στρατολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ κατά ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΤΗΛΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ κατά ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΤΗΛΕΣ Σελίδα 1 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Παρατηρήσεις 1 ΛΙΑΓΚΟΥ ΙΡΕΝΑ (ΒΑΣΙΛΗΣ) (1983) 2 ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (1962) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Έτος:2006 Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑ Ενημέρωση : 26-03-09 Πληροφορίες : Μ.Μήτσιου Επικοινωνία : τηλ.210-344.33.85

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 2012-2013 Επιστημονικός Υπεύθυνος Γκανέτσος Θεόδωρος Καθηγητής Eπιμέλεια Βελαώρα Χρύσα Στέλεχος Γραφείου Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑ Ενημέρωση : Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑ Ενημέρωση : Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Πέμπτη, 28-5-2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Πέμπτη, 28-5-2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κεντρική Αίθουσα Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου : Έναρξη Εργασιών Συνεδρίου Πέμπτη, 28-5-2009 Προσφώνηση από τον Αντιπρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : Ανάλυση Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (Θεωρία)

ΜΑΘΗΜΑ : Ανάλυση Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (Θεωρία) ΜΑΘΗΜΑ : Ανάλυση Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (Θεωρία) ΕΠ - ΕΠΙΣΤ. Συν. Προσόντα Επίκουρου Καθηγητή. 5 Χρηματοοικονομικά ΖΑΧΟΥΡΗΣ 1 ΠΑΡΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6947 78558 26142454 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Διεθνές Συνέδριο. Εκπαίδευση και Ετερότητα

17 ο Διεθνές Συνέδριο. Εκπαίδευση και Ετερότητα 17 ο Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Ετερότητα Πάτρα, 27-29 Ιουνίου 2014 Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου Ξενοδοχείο Achaia Beach Καστελλόκαμπος Ρίου Αχαΐας Βασικές θεματικές: Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έχοντας ως γνώμονα ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στόχος του παρόντος Οδηγού είναι η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

6o Πανελλήνιο Συνέδριο

6o Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 6o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Aθήνα 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου 2008 Συνδιοργάνωση: Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής ΠΤΔΕ Παν/μίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 181 τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 182 1ο επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες Από ποια κατεύθυνση συμφέρει να πάω;

Διαβάστε περισσότερα

174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Tο Τμήμα ιδρύθηκε με σκοπό να υπηρετήσει ορισμένα πεδία της επιστήμης που έχουν πρόσφατα αποκτήσει ιδιαίτερο κοινωνικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Αθήνα, 11-14 Απριλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Αθήνα, 11-14 Απριλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Αθήνα, 11-14 Απριλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2 Τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου Έναρξη Συνεδρίου (Πέμπτη, 11 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Σχολή Η Σχολή Υγείας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και επιστημών με υψηλή ζήτηση στη σύγχρονη αγορά εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Διοικητικών μαθημάτων - Αλφαβητικός Κατάλογος όλων των υποψηφίων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2013-2014

Τομέας Διοικητικών μαθημάτων - Αλφαβητικός Κατάλογος όλων των υποψηφίων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2013-2014 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΑ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 5 6 7 8 9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Τµήµα Θεολογίας Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας Τµήµα Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η κατάρτιση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές

Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές Κώστας Σίδερης Απρίλιος 2012 [1] [2] 1ο πεδίο ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι Εισηγητική Έκθεση για τις θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων Ακ. Έτους 2014-2015 Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων - Αλφαβητικός Κατάλογος όλων των υποψηφίων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2013-2014

Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων - Αλφαβητικός Κατάλογος όλων των υποψηφίων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2013-2014 Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων - Αλφαβητικός Κατάλογος όλων των υποψηφίων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 0-04 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΑ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1597 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / 6.10.1993) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3333 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ www.toposbooks.gr Έδρα-Κεντρική διάθεση: Πλαπούτα 2 & Καλλιδρομίου, Αθήνα τηλ.: 210 8222835 Τα επιστημονικά βιβλία συνήθως υπόκεινται στον κανόνα: «Αυτό το βιβλίο πρέπει να εκδοθεί» Στον ΤΟΠΟ λέμε:«αυτό

Διαβάστε περισσότερα