Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: ΜΑΡΙΑ Επώνυμο: ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ Όνομα Πατρός: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: ΜΑΡΙΑ Επώνυμο: ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ Όνομα Πατρός: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ"

Transcript

1 Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα: ΜΑΡΙΑ Επώνυμο: ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ Όνομα Πατρός: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Επαγγελματική Εμπειρία: Διοικητική εμπειρία σε θέση ευθύνης του Δημόσιου Τομέα, (χρόνια): 15+ Επαγγελματική πείρα: Από: 1983 Εώς: 1988 Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: Διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: 1. Τμήμα μηχανογράφησης 2. Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων 3. Γραφείο μισθοδοσίας Επωνυμία εργοδότη: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" Πόλη εργοδότη: ΑΘΗΝΑ Είδος της επιχείρησης ή του κλάδου: Άλλο επάγγελμα (δεν υπάρχει στην λίστα) Από: 1988 Εώς: 1993 Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: Διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Τμήμα Οικονομικών 1. Μισθοδοσία προσωπικού 2. Γραφείο προμηθειών (διενέργεια διαγωνισμών, μικροπρομήθειες κλπ.) 3. Λογιστήριο (έκδοση ενταλμάτων, συμφωνία κρατήσεων ασφαλιστικών ταμείων, τήρηση καθολικού κλπ.) Επωνυμία εργοδότη: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ Πόλη εργοδότη: ΠΥΡΓΟΣ T.K. εργοδότη: Είδος της επιχείρησης ή του κλάδου: Άλλο επάγγελμα (δεν υπάρχει στην λίστα) Από: 1994 Εώς: 2006 Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες που αναπτύσσονται από τα καθήκοντα της ανωτέρω θέσης, αφορούν: 1. Στο συντονισμό και την υποστήριξη του έργου και της λειτουργίας των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου. 2. Στη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 3. Στη φροντίδα για αυτοδύναμη λειτουργία και ανάπτυξή του 4. Στην επίλυση των προβλημάτων που αναφύονται κάθε φορά στη διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας του Σελίδα 1 / 11

2 5. Στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα διοίκησης - διαχείρισης. 6. Στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των πόρων καθώς και την ενεργοποίηση, καθοδήγηση και υποκίνηση του προσωπικού για την διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων έργων και δραστηριοτήτων ώστε να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι του οργανισμού με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Επωνυμία εργοδότη: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ Πόλη εργοδότη: ΠΥΡΓΟΣ T.K. εργοδότη: Είδος της επιχείρησης ή του κλάδου: Άλλο επάγγελμα (δεν υπάρχει στην λίστα) Από: 2006 Εώς: 2009 Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες που αναπτύσσονται από τα καθήκοντα της ανωτέρω θέσης, αφορούν: 1. Στο συντονισμό και την υποστήριξη του έργου και της λειτουργίας των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου. 2. Στη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 3. Στη φροντίδα για αυτοδύναμη λειτουργία και ανάπτυξή του 4. Στην επίλυση των προβλημάτων που αναφύονται κάθε φορά στη διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας του 5. Στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα διοίκησης - διαχείρισης. 6. Στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των πόρων καθώς και την ενεργοποίηση, καθοδήγηση και υποκίνηση του προσωπικού για την διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων έργων και δραστηριοτήτων ώστε να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι του οργανισμού με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα Επωνυμία εργοδότη: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Πόλη εργοδότη: ΚΡΕΣΤΕΝΑ Είδος της επιχείρησης ή του κλάδου: Άλλο επάγγελμα (δεν υπάρχει στην λίστα) Στοιχεία για την επαγγελματική σας δραστηριότητα: Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 280 ΚΛΙΝΩΝ Κατά την περίοδο ενεργός συμμετοχή και συνεχής παρουσία στη διεκπεραίωση διοικητικών - διαχειριστικών διαδικασιών ολοκλήρωσης - παράδοσης του ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ καθώς και στη διαδικασία μετεγκατάστσης τον Ιανουάριο του 2004, η οποία εστέφθη από απόλυτη επιτυχία κατά γενική ομολογία. Β ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ή ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Φορέας: Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Κρεστένων. Ονομασία: Προϊστάμενος Διαχειριστικής Υποστήριξης Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών «Περσέας» (αρ. πρωτ.: ΕΜΠ. 9/ ), από 2008 έως Φορέας: Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Κρεστένων. Ονομασία: Αναπληρώτρια Υπευθύνου της Ομάδας Εκτάκτου Ανάγκης σεναρίου Δ «Καύσωνας» του Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών «Περσέας» (αρ. πρωτ.: 2223/ έγγραφο Διοικητή Γ.Ν. Κ.Υ. Κρεστένων), από 8/7/2008 και συνεχίζει. Φορέας: Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Κρεστένων. Ονομασία: Υπεύθυνος Έργου «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στο Κέντρο Υγείας Κρεστένων» Σελίδα 2 / 11

3 Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια» , Άξονας Προτεραιότητας 2 «Ψυχική Υγεία», από 29/10/2007 και συνεχίζει. Φορέας: Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Κρεστένων. Ονομασία: Εισηγήτρια για υπηρεσιακά θέματα του Γ.Ν. Κ.Υ. Κρεστένων στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων Ν. Ηλείας, από 3/5/2007 έως 2/5/2010. Φορέας: Γενικό Νοσοκομείο K.Y. Κρεστένων. Ονομασία: Μέλος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Γενικού Νοσοκομείου - K.Y. Κρεστένων, από 19/10/2006 και συνεχίζει. Φορέας: Γενικό Νοσοκομείο Πύργου "Ανδρέας Παπανδρέου". Ονομασία: Μέλος επιτροπής εκπόνησης του Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών "Περσέας", Φορέας: Γενικό Νοσοκομείο Πύργου "Ανδρέας Παπανδρέου". Ονομασία: Μέλος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Γενικού Νοσοκομείου Πύργου "Ανδρέας Παπανδρέου", από έως Φορέας: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΣΕΑ. Ονομασία: Μέλος Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου (ΣΝΟ) για την αντιμετώπιση αναγκών, της Ν.Α, Ηλείας, από έως Ονομασία: Μέλος, Αναπληρώτρια Προέδρου, Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Νομού Ηλείας, περιόδου Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. Ονομασία: Μέλος, Αναπληρώτρια Προέδρου, Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Νομού Ηλείας, από έως Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Ονομασία: Μέλος, Προεδρεύουσα απουσίας Προέδρου, Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Λ.Τ. Κατακόλου και Κυλλήνης, από έως Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ονομασία: Αναπληρωματικό μέλος Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Πε.Σ.Υ. Δυτικής Ελλάδας, από έως Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ονομασία: Μέλος, Αναπληρώτρια Προέδρου Ειδικής επιτροπής αξιολόγησης για τους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας, από έως Φορέας: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ονομασία: Μέλος - Αναπληρώτρια Προέδρου Υπηρεσιακού- Πειθαρχικού Συμβουλίου υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας, ετών Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. Ονομασία: Μέλος, Αναπληρώτρια Προέδρου, Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. του Ν. Ηλείας, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, από έως Σελίδα 3 / 11

4 Ονομασία: Μέλος, Αναπληρώτρια Προέδρου, Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. του Ν. Ηλείας, περιόδου Ονομασία: Μέλος, Αναπληρώτρια Προέδρου, Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. του Ν. Ηλείας, περιόδου Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Ονομασία: Μέλος, Αναπληρώτρια Προέδρου, Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. του Ν. Ηλείας, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, από έως Ονομασία: Μέλος, Αναπληρώτρια Προέδρου, Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. του Ν. Ηλείας, περιόδου Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. Ονομασία: Μέλος Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Πύργου, από έως Σπουδές: Έτος αποφοίτησης απο το Λύκειο: 1974 Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων Προπτυχιακές σπουδές: Χώρα σπουδών: Ελλάδα Εκπαιδευτικό ίδρυμα ΑΕΙ - ΤΕΙ: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα σπουδών: ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Έτος εισαγωγής: 1974 Έτος αποφοίτησης: 1980 Βαθμός αποφοίτησης: ΚΑΛΩΣ Μεταπτυχιακές σπουδές: Χώρα σπουδών: Ελλάδα Εκπαιδευτικό ίδρυμα ΑΕΙ - ΤΕΙ: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Επίπεδο σπουδών: MSc Τμήμα σπουδών: ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ" Έτος εισαγωγής: 2001 Έτος αποφοίτησης: 2004 Βαθμός αποφοίτησης: ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ Συμπληρωματικά στοιχεία: ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. "Βασικές Αρχές Διοίκησης Διαχείρισης (MANAGEMENT) Υπηρεσιών Υγείας". Σελίδα 4 / 11

5 2. "Υπηρεσίες Υγείας/Νοσοκομείο-Ιδιοτυπίες και Προκλήσεις". 3. "Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας". 4. "Δημόσια Διοίκηση και Οικονομία". Στοιχεία για τις σπουδές σας: Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων στα πλαίσια της δια βίου μάθησης: Α : ΕΚΔΔΑ, ή άλλων Σχολών του Δημοσίου, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ΔΔ 1. Ονομασία: «5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας», Αθήνα 2 έως 5 Δεκεμβρίου Ονομασία: 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο «Εκπαίδευση, Αγορά Εργασίας και Συστήματα Υγείας», Ναύπλιο 16 και 17/10/2009. Διοργανωτής: ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Καλαμάτας. 3. Ονομασία: «Πανελλήνιο Συνέδριο για την Πανδημία της νέας Γρίπης Α (Η1Ν1) και τις Πολιτικές Προάσπισης της Δημόσιας Υγείας», Αθήνα 7 και 8/9/2009. Διοργανωτής: Υπουργείο Υγείας και Κ.Α., ΚΕΕΛΠΝΟ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. 4.Ονομασία: «1Ο ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ», Τρίπολη 20 και 21/2/2009. Διοργανωτής: Νοσηλευτική Υπηρεσία Γ.Π.Ν. Τρίπολης, Β Περιφερειακό Τμήμα ΕΝΕ Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας ζωής, Τμήμα Νοσηλευτικής. 5. Ονομασία: «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ», Πύργος από 19/1/09 έως 28/1/09. Διάρκεια (σε ημέρες): 5 ημέρες. 6. Ονομασία: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (MANAGEMENT ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (TIME MANAGEMENT)», Πύργος από 15/12/08 έως 23/12/08. Διάρκεια (σε ημέρες): 5 ημέρες. 7. Ονομασία: «4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ», Αθήνα 3 έως 6/12/ Ονομασία: «10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ MANAGEMENT ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ», Χαλκιδική από 9/10/08 έως 12/10/08. Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας και Πανεπιστήμιο Αθηνών. 9. Ονομασία: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», Πύργος από 22/9/08 έως 1/10/08. Διάρκεια (σε ημέρες): 5 ημέρες. Σελίδα 5 / 11

6 10. Ονομασία: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», Αθήνα 30/05/08. Διοργανωτής: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Διάρκεια (σε ημέρες): 1 ημέρα. 11. Ονομασία: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ», Αθήνα 11 και 12/6/ Ονομασία: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΡΕΣ», Αθήνα από 30/6/08 έως 2/7/08. Διοργανωτής: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 13. Ονομασία: «3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ», Αθήνα από 12 έως 15/12/ Ονομασία: «2ND WORLD CONGRESS IN SPORT MANAGEMENT» Σπάρτη από 7 έως 10/6/07. Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 15. Ονομασία: «ΥΓΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ», Σπάρτη από 12 έως 13/5/07. Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Νοσηλευτικής. 16. Ονομασία: «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», από 26 έως και 27/4/07. Διοργανωτής: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 17. Ονομασία: «2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ», Αθήνα από 13 έως 16/11/ Ονομασία: «4ο ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ», Σπάρτη 23 και 24/6/06. Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 19. Ονομασία: «1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ», Αθήνα από 14 έως 17/12/ Ονομασία: «2o ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - 8Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ», Αθήνα, από 24 έως 26/2/ Ονομασία: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», Πάτρα, από 18/10/2004 έως 27/10/2004. Σελίδα 6 / 11

7 Διοργανωτής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Διάρκεια (σε ημέρες): 8 ημέρες. 22. Ονομασία: 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Management Υπηρεσιών Υγείας», Αλεξανδρούπολη, 7-9/10/2004. Διοργανωτής: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 23. Ονομασία: «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ», Αθήνα, 29/03/ /03/2004. Διοργανωτής ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Διάρκεια (σε ημέρες): 1 ημέρα. 24. Ονομασία: «5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Management Υπηρεσιών Υγείας», Ρόδος, 23-25/10/2003. Διοργανωτής: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 25. Ονομασία: «4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Management Υπηρεσιών Υγείας», Ηράκλειο Κρήτης, 24-26/10/2002. Διοργανωτής: :ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 26. Ονομασία: «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ 2004» Αθήνα, 25-27/2/2002. Διοργανωτής: : Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. 27. Ονομασία: «3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Management Υπηρεσιών Υγείας», Θεσσαλονίκη, 4-6/10/2001. Διοργανωτής: :ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 28. Ονομασία: «Ψυχαργώς Α φάση», Αθήνα, 15-17/12/2000. Διοργανωτής: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. 29. Ονομασία: «2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ Management» Πάτρα, 5-7/10/2000. Διοργανωτής: :ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Β. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ πέραν της αναφερομένης: 1. Φορέας: Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος. Ονομασία: «2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΙ 1ο ΕΠΊΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ». Ρόδος, από 12/5/09 έως 15/5/09. 2.Φορέας: Περιοδικό της Ποιότητας ECO Q. Ονομασία: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ». Κατάκολο, 29/5/ Φορέας: Περιοδικό της Ποιότητας ECO Q. Ονομασία: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΘΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ». Αθήνα, 13/3/ Φορέας: Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Κρεστένων. Σελίδα 7 / 11

8 Ονομασία: «Ο ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ». Κρέστενα, 14/12/ Φορέας: ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ. Ονομασία: «9Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ». Θεσσαλονίκη, από 27/11/08 έως 29/11/ Φορέας: Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. Ονομασία: «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ». Πάτρα, 26/9/ Φορέας: Περιοδικό ECO Q. Ονομασία: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ». Αθήνα, 18/4/ Φορέας: British Hellenic Ghamber of Commerce. Ονομασία: «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ». Αθήνα, 22/2/ Φορέας: Επιστημονική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας. Ονομασία: «9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ MANAGEMENT ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ». Κέρκυρα από 4/10/07 έως 7/10/ Φορέας: Ελληνική Εταιρεία για την Ποιότητα στην Υγεία. Ονομασία: «3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ». Αθήνα από 2/3/07 έως 3/3/ Φορέας: Επιστημονική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας. Ονομασία: 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ MANAGEMENT ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ». Ερέτρια από 28/9/06 έως 30/9/ Φορέας:Δ.Υ.Πε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ονομασία: «Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ». Πάτρα, 16/6/ Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ονομασία: «4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ». Αθήνα, 8-9/12/ Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» & ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ». Ονομασία: «Ηλιοπροστασία Δερματικός Καρκίνος και Διατροφή Καρκίνος» Πύργος, 30/11/ Φορέας: Επιστημονική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας. Ονομασία: «7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Management ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ». Πόρτο Χέλι, 5-7/10/ Φορέας:CASUS SANITATIS Ονομασία: Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα, 9-10/12/2004. Σελίδα 8 / 11

9 17. Φορέας: ΚΕ.ΠΕ.Π ΛΕΧΑΙΝΩΝ & Ν.Α. Ονομασία: «Κράτος-Αυτοδιοίκηση Κοινωνία. Η Κοινωνική Πολιτική στην πρόκληση του 21ου αιώνα». 117 Π.Μ, 12-13/12/ Φορέας: ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. Ονομασία: «Μεταρρυθμίσεις στην Υγειονομική Περίθαλψη.Οι επιπτώσεις στο νοσοκομειακό τομέα στην Ελλάδα και οι εμπειρίες του εξωτερικού», Αθήνα, 8-9/11/ Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Ονομασία: «2η ΗΜΕΡΙΔΑ «ΧΑΡΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ». Διασύνδεση Περιφερειακής ομάδας-τοπικών Φορέων. Πάτρα, 11/5/ Φορέας:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Ονομασία: «Η Μεταρρύθμιση του ΕΣΥ και η Βρετανική Εμπειρία». Αθήνα, 22/3/ Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ». Ονομασία: «Περιβάλλον και Υγεία, Ρυπαντές Περιβάλλοντος -Διατροφή». Αθήνα, 24-25/2/ Φορέας: ΠΑΣΥΔΔΙΣ ΕΣΥ. Ονομασία: 1Ο Επιστημονικό Συνέδριο «Το Μanagement στα Νοσοκομεία». Αθήνα, 16-18/12/ Φορέας: Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ». Ονομασία: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». Αθήνα, 10/12/ Φορέας: 5ο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής. Ονομασία: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ 2000». Θεσσαλονίκη, 8-9/10/ Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Ονομασία: «Νέος Υπαλληλικός Κώδικας, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και θέματα Αποκέντρωσης». Αθήνα, 29/3/ Φορέας: Κ.Ε.Κ. «Π.Π.Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ», Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια». Ονομασία: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ», Πάτρα, από 25/1/1999 έως 19/2/ Φορέας: ΠΑΣΥΔΔΙΣ ΕΣΥ. Ονομασία: «Το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα στα Κρατικά Νοσοκομεία». Αθήνα, 22-23/1/ Φορέας: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ». Ονομασία: 3ο Διήμερο Πανελλήνιο Συνέδριο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ :ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ». Αθήνα, 12-13/12/1997. Σελίδα 9 / 11

10 29. Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ - ΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ονομασία: «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», Τρίπολη, 18/4/ Φορέας: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ονομασία: 1Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ : «Η Δημογραφία των Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλαδα», Πάτρα, 15-17/2/ Φορέας: Επιθεώρηση ΥΓΕΙΑΣ Ονομασία: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: Πληθωρισμός- Ανεπάρκεια- Ανυπαρξία», Αθήνα, από 31/3/1995 έως 1/4/ Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Ονομασία: «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας». Ναύπακτος, 5-17/6/ Φορέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ. Ονομασία: «Υγιεινή στον χώρο των Νοσοκομείων», Αθήνα, 28/1/1994. Γλώσσες: Μητρική γλώσσα: Ελληνικά Γνώσεις ΤΠΕ: Φορέας: ict Europe (Πιστοποίηση ΟΕΕΚ). Ονομασία: ict Intermediate / Πιστοποιητικό Πληροφορικής στις ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου - Word Processing. Υπολογιστικά Φύλλα Spreadsheets. Υπηρεσίες διαδικτύου Internet Services. Παρουσιάσεις Presentations. Πύργος Κοινωνική Δραστηριότητα: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1. Εθελοντής Αιμοδότης 2. Φιλοξενία λαθρομεταναστών στο Ν. Ηλείας, Σύλλογος "ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ" 4. Γηροκομείο Πύργου "Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ" 5. ΚΕΠΕΠ Λεχαινών Διοικητική εμπειρία: ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ: Φορέας: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Νομός Ηλείας, Δήμος Πύργου. Ονομασία: Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ». Σελίδα 10 / 11

11 Ιδιότητα: Αντιπρόεδρος (αρ. απόφ. 53/2007 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύργου). Από 31/1/2007 έως Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - Πε.Σ.Υ.Π. Δυτικής Ελλάδας. Ονομασία: «ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΗΛΕΙΑΣ». Ιδιότητα: Αντιπρόεδρος Επιτροπής Διοίκησης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΗΛΕΙΑΣ, τριετής θητεία από16/7/2003. Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ- Πε.Σ.Υ. Δυτικής Ελλάδας. Ονομασία: Συμβούλιο Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου Ιδιότητα: Μέλος, από 24/4/2002 έως 4/2005. Ονομασία: Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕ.ΠΕ.Π Λεχαινών. Ιδιότητα: Μέλος, τριετής θητεία από 16/10/2000. Ονομασία: Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕ.ΠΕ.Π Λεχαινών. Ιδιότητα: Μέλος από 21/1/1999 έως 15/10/2000. Σελίδα 11 / 11

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Επώνυμο: ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Επώνυμο: ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Επώνυμο: ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Επαγγελματική Εμπειρία: Διοικητική εμπειρία σε θέση ευθύνης του Δημόσιου Τομέα, (χρόνια): 1 Επαγγελματική πείρα: Από: 2007

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: Γεωργία Επώνυμο: Τσουκαλά Όνομα Πατρός: Νικόλαος

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: Γεωργία Επώνυμο: Τσουκαλά Όνομα Πατρός: Νικόλαος Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα: Γεωργία Επώνυμο: Τσουκαλά Όνομα Πατρός: Νικόλαος Επαγγελματική Εμπειρία: Διοικητική εμπειρία σε θέση ευθύνης του Ιδιωτικού Τομέα, (χρόνια): 15+ Επαγγελματική πείρα: Από: 1992

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Προσωπικά Στοιχεία... 6 2. Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ...

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ... 1) A ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ.:I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5, ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΔ) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική Πλαίσιο Στήριξης. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. Μάστορα ΤΗΛ.210-3332920 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΚΕ_ΣΥΝΟΛΟ_28-02-2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΚΕ_ΣΥΝΟΛΟ_28-02-2014 292471 296335 296492 Στρατηγική μελέτη για την αναδιάρθρωση και την επέκταση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητήριου ΑμεΑ Σχέδιο δράσης για τη συνεργασία / ανάθεση δράσεων ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΚΕ_ΣΥΝΟΛΟ_31-12-2014

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΚΕ_ΣΥΝΟΛΟ_31-12-2014 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 292471 Στρατηγική μελέτη για την αναδιάρθρωση και την επέκταση του ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ 11 ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητήριου ΑμεΑ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ) 200.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 7. Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Δρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Σπουδές: Γλώσσες: Βιογραφικό. Όνομα: ΑΜΑΛΙΑ Επώνυμο: ΜΠΑΣΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Όνομα Πατρός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Σπουδές: Γλώσσες: Βιογραφικό. Όνομα: ΑΜΑΛΙΑ Επώνυμο: ΜΠΑΣΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Όνομα Πατρός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα: ΑΜΑΛΙΑ Επώνυμο: ΜΠΑΣΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Όνομα Πατρός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επαγγελματική Εμπειρία: Διοικητική εμπειρία σε θέση ευθύνης του Δημόσιου Τομέα, (χρόνια): 25+ Επαγγελματική πείρα: Από:

Διαβάστε περισσότερα

11-01- 2011: Αίτηση στον ΕΟΦ για την άδεια του συνεδρίου της ΕΝΕ.

11-01- 2011: Αίτηση στον ΕΟΦ για την άδεια του συνεδρίου της ΕΝΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 04/05/2012 Ταχ. Δ/νση :Βασ. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ. :210-3648044 Φαξ :210-3648049

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Διακήρυξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αδυναμίες ή ελλείψεις και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων Πρόταση σχεδίου ερευνών για τη μελλοντική διαμόρφωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Ιανουαρίου Ιουλίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ.

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Ιανουαρίου Ιουλίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 24/12/2014 Αρ.πρωτ. 11380 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πεδίο. http://sep4u.gr

3ο Πεδίο. http://sep4u.gr 3ο Πεδίο Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 3 ο Πεδίο 19 5 Κοινές με 1 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 4 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 5 ο Πεδίο 0 0 Σύνολο 25 38 5 ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘ 294 Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡ469Η2Π-ΞΒΡ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡ469Η2Π-ΞΒΡ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθµ. 1 ης

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL REPORT --------------------------------------------------------

NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων ηλικίας 30- και 45+ στην Ελλάδα. 2013 1 / 64 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Συντομογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αύγουστος 2010 1 1.Πανεπιστημιακά Όργανα... 15 1.1. Πεπραγμένα Συγκλήτου 2006-2010... 15 1.1.1. Γραμματεία Συγκλήτου... 15 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41 1 Μαρτίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4052 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 7 ΗΣ Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 7 ΗΣ Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 7 ΗΣ Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ: ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΛΥΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Σελίδα 2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Συντάκτες Έλληνας Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Μητσάρας Άγγελος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Οκτώβριος 2007 2 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

VI. ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

VI. ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ VI. ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΚΟΠΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Στόχος του σεμιναρίου είναι να δώσει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και πιθανούς Δικαιούχους για τις διαδικασίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διπλωματική Εργασία «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα