ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 Κ 04 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Έκδοση Σεπτέμβριος 2007

2 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο και οι εικόνες) ανήκει αποκλειστικά στον KeyCERT και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας, κατατεθέντων σημάτων, εμπορικών μυστικών και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Το εν λόγω περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η αντιγραφή, μετατροπή, δημιουργία παράγωγων προϊόντων του, η προβολή του προϊόντος για δημόσιους λόγους, η ανατύπωση, αποθήκευση και μεταβίβασή του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα, και με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση, να μην μετατρέψετε ή αφαιρέσετε οποιαδήποτε σημείωση κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται σε αυτά τα υλικά. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ο όρος «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις Ε.Π.Ε.» είναι εμπορικό σήμα και το λογότυπο KeyCERT καθώς και όλα τα σχετικά με το προϊόν και τις υπηρεσίες ονόματα και σχέδια είναι επίσης εμπορικά σήματα του φορέα και χρησιμοποιούνται για λόγους αναγνώρισης μόνο. Απαγορεύεται η χρήση αυτών των σημάτων χωρίς τη γραπτή προηγούμενη άδεια του φορέα. ΣΕΛ.2/20

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ KeyCERT Δικαίωμα χρήσης λογότυπου KeyCERT Βασικές αρχές χρήσης του σήματος KeyCERT Παραβίαση χρήσης λογοτύπων & σημάτων KeyCERT Αλλαγή ή τροποποίηση εμπορικού σήματος 6 2. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ KeyCERT Εγκεκριμένες μορφές του λογότυπου KeyCERT Χρωματική παλέτα λογότυπου KeyCERT Απεικόνιση λέξης KeyCERT Χρήση του λογότυπου KeyCERT σε Εκπαιδευτική Ύλη ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ KeyCERT Αναφορά στα Προγράμματα KeyCERT Αναφορά στα Πιστοποιητικά KeyCERT Αναφορά στο Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT Αναφορά σε διακρίσεις ή βραβεύσεις Επικοινωνιακά Μηνύματα (slogan) Προγραμμάτων KeyCERT ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Επιγραφές Σήμανση Πιστοποιητικό Εξεταστικού Κέντρου Εξεταστικής Αίθουσας Προωθητικό Υλικό ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ Ή ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Διαδικασία έγκρισης Χρονοδιάγραμμα έγκρισης 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ KeyCERT 22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β FORMAT ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ KeyCERT 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Επεξήγηση των ονομασιών των αρχείων λογότυπων 24 ΣΕΛ.3/20

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νέα πραγματικότητα της αγοράς εργασίας, η πίεση της νέας τεχνολογίας, η Κοινωνία της Πληροφορίας καθώς επίσης και οι αυξανόμενες ανάγκες ανταγωνισμού οδήγησαν στην ανάγκη της πιστοποίησης των γνώσεων κύρια στον τομέα της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Οι Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις - KeyCERT δημιουργήθηκαν από εμπειρότατα στελέχη που προέρχονται από τον τομέα της εκπαίδευσης και των νέων τεχνολογιών με κύριο σκοπό την πιστοποίηση των γνώσεων και των βασικών δεξιοτήτων για τη χρήση και τις εφαρμογές Η/Υ και την χορήγηση των πιστοποιητικών σε όλους όσους επιτυγχάνουν στις αντίστοιχες εξετάσεις. Με κύριο στόχο την ικανοποίηση κάθε ανάγκης οποιουδήποτε προσώπου για ανεξάρτητες υπηρεσίες πιστοποίησης ο KeyCERT έχει αναπτύξει, έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί κάτω από τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 17024:2008 και ISO 9001:2012. Ταυτόχρονα έχει εναρμονίσει πλήρως τη λειτουργία του με τις απαιτήσεις της Α/25081/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) αναλαμβάνει τον έλεγχο και την έγκριση των Φορέων Πιστοποίησης Βασικών Δεξιοτήτων Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΣΕΛ.4/20

5 1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ KeyCERT 1.1 Δικαίωμα χρήσης λογότυπου KeyCERT Κάθε Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT μπορεί να κάνει χρήση του λογότυπου KeyCERT, αποκλειστικά για λόγους προβολής του Προγράμματος και πάντα σύμφωνα με τους όρους που έχει θεσπίσει το KeyCERT, όπως αυτοί αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η KeyCERT - ως αποκλειστικός δικαιούχος του προγράμματος KeyCERT για την Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης των σημάτων KeyCERT, σύμφωνα με τις συμβάσεις που διέπουν τη σχέση του Φορέα Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις με την KeyCERT και δικαιούται να χορηγεί άδεια χρήσης τους στους Συνεργάτες της καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συνεργασίας. Οι Συνεργάτες οφείλουν να χρησιμοποιούν τα σήματα σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η συμμόρφωση με τους όρους που αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο Χρήσης Εμπορικών Σημάτων KeyCERT αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Συνεργάτη (Εξεταστικού Κέντρου), όπως αυτό αναφέρεται με σαφήνεια στη Σύμβαση Εξεταστικού Κέντρου - και η μη τήρηση ή καταπάτησή τους, με οποιονδήποτε τρόπο, μπορεί να επισύρει κυρώσεις. Για το λόγο αυτό συνιστάται η διεξοδική ανάγνωση και πλήρης συμμόρφωση με τους παρακάτω όρους πριν από τη διενέργεια κάθε προωθητικής - επικοινωνιακής δραστηριότητας, η οποία συμπεριλαμβάνει την οποιαδήποτε αναφορά στο KeyCERT. Σε κάθε περίπτωση χρήσης του λογότυπου ή αναφοράς στα Προγράμματα KeyCERT είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η έγκριση της από την KeyCERT. Δικαίωμα χρήσης του λογότυπου KeyCERT έχουν αποκλειστικά και μόνο τα Εξεταστικά Κέντρα, τα οποία έχουν συνυπογράψει τη Σύμβαση Εξεταστικού Κέντρου KeyCERT και έχουν εξοφλήσει το απαιτούμενο ποσό για την επικύρωση της εν λόγω σύμβασης. Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης KeyCERT και Εξεταστικού Κέντρου, για οποιοδήποτε λόγο, το Κέντρο παύει να έχει το δικαίωμα χρήσης του λογότυπου και των διακριτικών τίτλων του KeyCERT, τα οποία και πρέπει να τα αποσύρει άμεσα από όλα τα υλικά σήμανσης στο κέντρο του και από κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας του. 1.2 Βασικές αρχές χρήσης του σήματος KeyCERT Συνοπτικά ο Συνεργάτης (Εξεταστικό Κέντρο): Οφείλει να κάνει χρήση του σήματος KeyCERT στις εγκεκριμένες - από το Φορέα Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις - μορφές, τις οποίες η KeyCERT διανέμει μέσω CD-ROM, ή μέσω της ειδικής Περιοχής Συνεργατών του website της (www.keycert.net) ή αποστέλλει ηλεκτρονικά στους Συνεργάτες της Οφείλει να αναφέρεται στα Προγράμματα KeyCERT μόνο κατά τους εγκεκριμένους από αυτό τρόπους και λεκτικές αναφορές Πρέπει να τηρεί τους κανόνες που αφορούν χρώματα, γραμματοσειρές, αποστάσεις, ελάχιστο μέγεθος, συνδυαστικές απεικονίσεις με άλλα λογότυπα Μπορεί να χρησιμοποιεί τα λογότυπα KeyCERT σε έντυπα, καταχωρήσεις, στην ιστοσελίδα του ή σε οποιοδήποτε άλλο επικοινωνιακό υλικό αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση του Προγράμματος KeyCERT Δεν επιτρέπεται να εμφανίζει το Πιστοποιητικό KeyCERT (ως εικόνα), σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ή να παραποιεί τα επικοινωνιακά μηνύματα των Προγραμμάτων KeyCERT για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την προώθηση τους. Τα διαφημιστικά μηνύματα του KeyCERT μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο αυτούσια και αποκλειστικά για την προώθηση των Προγραμμάτων KeyCERT ΣΕΛ.5/20

6 Η μόνη επιτρεπτή αναφορά στο κέντρο του, ως Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT, είναι «Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT» Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου KeyCERT σε εκπαιδευτική ύλη, χωρίς αυτή να είναι πιστοποιημένη από την KeyCERT ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται σε Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT, το οποίο λειτουργεί και ως κέντρο εκπαίδευσης ή / και επιμόρφωσης, να προβάλει - με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο ότι η εκπαίδευση ή / και επιμόρφωση που παρέχει, μέσω ενός συγκεκριμένου τρόπου ή εκπαιδευτικού προγράμματος, έχει οποιαδήποτε σχέση με την επακόλουθη πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν. Δείτε στα παρακάτω κεφάλαια αναλυτικά τους όρους χρήσης του λογότυπου KeyCERT και τους κανόνες αναφοράς στα Προγράμματα KeyCERT. 1.3 Παραβίαση χρήσης λογοτύπων & σημάτων KeyCERT Σε κάθε περίπτωση μη ορθής χρήσης των σημάτων KeyCERT, ο Συνεργάτης οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα με τις υποδείξεις της KeyCERT και να αποσύρει με δικό του κόστος, το όποιο υλικό περιλαμβάνει μη εγκεκριμένη εφαρμογή λογοτύπων KeyCERT ή παραπλανητικών αναφορών στο Πρόγραμμα. Εάν ο Συνεργάτης αντιληφθεί οποιαδήποτε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης Χρήσης Σημάτων ή παραβίασης του Εμπορικού Σήματος KeyCERT, οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την KeyCERT και να παραθέσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Η KeyCERT θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία και θα αποφασίσει για τις όποιες κυρώσεις πρόκειται να επιβάλει. 1.4 Αλλαγή ή τροποποίηση εμπορικού σήματος Σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο για την ανάπτυξη του Προγράμματος, το KeyCERT μπορεί να διαφοροποιήσει ή να δημιουργήσει νέα σήματα. Ο Συνεργάτης οφείλει, μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την ημερομηνία σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, να παύσει τη χρήση των παλαιότερων σημάτων, αντικαθιστώντας τα με τα νέα εγκεκριμένα σήματα όπου και αν χρησιμοποιούνται (πινακίδες, έντυπα, αφίσες κλπ.). Οι όποιες δαπάνες προκύπτουν σε σχέση με τις απαιτούμενες αλλαγές για τον παραπάνω σκοπό καλύπτονται αποκλειστικά από το Συνεργάτη. ΣΕΛ.6/20

7 2. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ KeyCERT Το λογότυπο KeyCERT αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ταυτότητας και της οπτικής επικοινωνίας του Προγράμματος. Είναι η πρωταρχική έκφραση των αξιών και της προσωπικότητας του KeyCERT. Το KeyCERT έχει καταρτίσει τις παρακάτω οδηγίες χρήσης με γνώμονα τη συνεπή και σωστή εφαρμογή των στοιχείων της οπτικής επικοινωνίας του Προγράμματος. Όλες οι διαφορετικές εικαστικές εκδοχές του λογότυπου έχουν σχεδιασθεί ειδικά για τη διαφύλαξη της ταυτότητας του Προγράμματος KeyCERT και δεν πρέπει για κανένα λόγο να διαφοροποιούνται. Μπορείτε να αναπαράγετε τη όποια μορφή του λογότυπου σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μόνο από τα εγκεκριμένα ηλεκτρονικά αρχεία που σας έχουν δοθεί από την KeyCERT, με την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας. Μπορείτε επίσης να προμηθευτείτε τα εγκεκριμένα λογότυπα από το τμήμα Marketing της KeyCERT ή την ειδική Περιοχή Συνεργατών στο website της KeyCERT (www.keycert.net). Αναπαραγωγή των λογότυπων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σημαίνει μη εγκεκριμένη χρήση κατοχυρωμένου εμπορικού σήματος. Παρακάτω αναφέρονται οι ονομασίες των επιμέρους τμημάτων του λογότυπου KeyCERT. ΣΕΛ.7/20

8 2.1 Εγκεκριμένες μορφές του λογότυπου KeyCERT Οι μοναδικές εγκεκριμένες μορφές του λογότυπου KeyCERT για οποιαδήποτε εφαρμογή σε έντυπη ή ηλεκτρονική προβολή είναι οι παρακάτω: Οποιαδήποτε άλλη μορφή του λογότυπου, εκτός των παραπάνω, αποτελεί παραποίηση του και συνιστά παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του Συνεργάτη. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου KeyCERT ΣΕΛ.8/20

9 2.2 Χρωματική παλέτα λογότυπου KeyCERT H οπτική απεικόνιση της εμπορικής ταυτότητας του KeyCERT βασίζεται στη χρήση των παρακάτω βασικών χρωμάτων: Αστέρια PANTONE DS C CMYK: Cyan=87, Magenta=18, Yellow=0, Black (K)=0 Χρήση: Ως ένα από τα πρωτεύοντα χρώματα του KeyCERT, το λευκό είναι το χρώμα των βασικών στοιχείων στο λογότυπο του KeyCERT. Το λευκό χρησιμοποιείται για να φέρει αντίθεση στην εικόνα και να αναδείξει το λογότυπο. Φόντο PANTONE DS C CMYK: Cyan=0, Magenta=0, Yellow=0, Black (K)=0 Χρήση: Ως ένα από τα πρωτεύοντα χρώματα του KeyCERT, το λευκό είναι το χρώμα του φόντου στο λογότυπο του KeyCERT. Το λευκό χρησιμοποιείται για να φέρει αντίθεση στην εικόνα και να αναδείξει το λογότυπο, όπως και στο εναλλακτικό λογότυπο. Κύριο χρώμα PANTONE DS C CMYK: Cyan=100, Magenta=72, Yellow=0, Black (K)=18 Χρήση: Ως κύριο χρώμα του KeyCERT, η απόχρωση του μπλέ είναι το χρώμα του τίτλου στο λογότυπο του KeyCERT. ΣΕΛ.9/20

10 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται στο παρόν Εγχειρίδιο δεν αποτελούν την απόλυτη χρωματική ταύτιση με τα αναφερόμενα χρώματα. Για την ακριβή απόδοση των εγκεκριμένων αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν οδηγό χρωμάτων Pantone ή αναλύσεων CMYK. Οι παλέτες Pantone και η ανάλυση σε CMYK είναι διαθέσιμες σε όλα τα ευρέως διαδεδομένα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας και γραμμικού σχεδίου. 2.3 Απεικόνιση λέξης KeyCERT Η εγκεκριμένη απεικόνιση της λέξης KeyCERT σε διαφημίσεις-καταχωρήσεις, έντυπα, πινακίδες, αφίσες άλλο προωθητικό υλικό, ή όπου αλλού προβάλλεται το όνομα KeyCERT είναι: KeyCERT ή KeyCERTification Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως απόπειρα μετάφρασης του λεκτικού KeyCERTification στην Ελληνική γλώσσα ή η μερική σύντμηση των λέξεων που αποτελούν το όνομα του Προγράμματος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι παρακάτω μη επιτρεπόμενες εκδοχές: Πιστοποίηση κλειδί Κλειδί πιστοποίησης K.Cert Key C. KeyCERTif. κ.α. Επιπλέον: Η λέξη KeyCERT γράφεται είτε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα είτε ως ακολουθεί KeyCERT και κατά προτίμηση με bold. Το λογότυπο KeyCERT μπορεί να συνοδεύεται από την αναλυτική αναφορά, χωρίς την ύπαρξη του αρκτικόλεξου «KeyCERT», σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: KeyCERTification Δεν επιτρέπεται η χρήση τελείας ανάμεσα στα γράμματα του KeyCERT: K.e.y.C.E.R.T. 2.4 Χρήση του λογότυπου KeyCERT σε Εκπαιδευτική Ύλη Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου KeyCERT ή των επιμέρους προγραμμάτων σε εκπαιδευτική ύλη, χωρίς αυτή να είναι πιστοποιημένη από τις Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις. Σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης, ή Εκδοτικός Οίκος, επιθυμεί να πιστοποιήσει την εκπαιδευτική ύλη που χρησιμοποιεί στην εκπαίδευση κατά KeyCERT, ή να συγγράψει Εκπαιδευτικό Οδηγό/Βοήθημα για το KeyCERT υποχρεούται να ακολουθήσει τη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Ύλης, επικοινωνώντας με την KeyCERT. ΣΕΛ.10/20

11 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ KeyCERT Το Εξεταστικό Κέντρο μπορεί να αναφερθεί στο Πρόγραμμα KeyCERT σε όλα τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιεί, με την προϋπόθεση ότι δε δημιουργείται η ελάχιστη εντύπωση ότι η εκπαίδευση ή/και επιμόρφωση που παρέχει, μέσω ενός συγκεκριμένου τρόπου ή εκπαιδευτικού προγράμματος, έχει οποιαδήποτε σχέση με την επακόλουθη πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν. Το Εξεταστικό Κέντρο οφείλει να εξασφαλίσει ότι -σε κανέναν από τους υποψήφιους προς πιστοποίηση- δεν δίνεται έστω και η ελάχιστη εντύπωση ότι η ταυτόχρονη εκπαίδευση / επιμόρφωση και πιστοποίηση στο κέντρο αυτό, μπορεί να oδηγήσει στην σίγουρη απόκτηση του πιστοποιητικού KeyCERT. Παράλληλα δεν επιτρέπεται καμία αναφορά η οποία θα μπορούσε να υπονοεί ότι η πιστοποίηση θα ήταν απλούστερη ή λιγότερο δαπανηρή εάν ο υποψήφιος ακολουθήσει συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή χρησιμοποιήσει κάποιες καθορισμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης. Ο Συνεργάτης οφείλει να διασφαλίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο θα προωθείται το Πρόγραμμα Πιστοποίησης KeyCERT, μέσα από τα επικοινωνιακά μέσα που θα αυτός θα επιλέγει, δεν θα επηρεάζει την αμεροληψία και το κύρος του πιστοποιητικού. Αναλυτικότερα, απαγορεύεται ρητώς: Η προσέλκυση υποψηφίων προς εκπαίδευση με «υπόσχεση» (δήλωση, εγγύηση, ή συμφωνία) επιτυχίας στις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού KeyCERT Η αναφορά στο χρόνο απόκτησης του πιστοποιητικού KeyCERT Η οποιαδήποτε αναφορά σε ποσοστά επιτυχίας ή άλλα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις εξετάσεις KeyCERT ΠΡΟΣΟΧΗ:Η αθέμιτη χρήση Πιστοποιητικών ή οποιαδήποτε παραπλανητική αναφορά στο Πρόγραμμα ή Πιστοποιητικό KeyCERT η οποία μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη αντίληψη ή συμπεράσματα, οπουδήποτε αυτή εντοπίζεται (διαφημίσεις, έντυπα, καταχωρήσεις κα.), θα αντιμετωπιστεί με δημοσιοποίηση της παράβασης και, εφόσον κριθεί αναγκαίο με τις κατάλληλες νομικές ενέργειες σε αστικό ή/και ποινικό επίπεδο. 3.1 Αναφορά στο Πρόγραμμα KeyCERT Η επιτρεπτή αναφορά στο Πρόγραμμα KeyCERT, σε διαφημίσεις-καταχωρήσεις, έντυπα, πινακίδες, αφίσες ή άλλο προωθητικό υλικό, είναι: «Πρόγραμμα Πιστοποίησης KeyCERT» ή «Πρόγραμμα Πιστοποίησης Δεξιοτήτων Χρήσης Η/Υ KeyCERT» Για παράδειγμα μπορείτε να αναφέρεστε στο Πρόγραμμα KeyCERT με έναν από τους παρακάτω ενδεικτικούς τρόπου: Πιστοποιείστε τις γνώσεις σας με το KeyCERT Εκπαιδευτικό πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις απόκτησης του Προγράμματος KeyCERT Εκπαίδευση σύμφωνη με την εξεταστέα ύλη του KeyCERT Το xxxx είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT Δίμηνο Πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις KeyCERT Τμήμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις KeyCERT IT Basic ΣΕΛ.11/20

12 KeyCERT, ο έγκυρος τρόπος να αποδείξετε τις γνώσεις σας στους υπολογιστές Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι σπουδαστές μας παίρνουν μέρος σε εξετάσεις για την απόκτηση του KeyCERT Eνδεικτικά, και όχι περιοριστικά απαγορεύονται αναφορές όπως οι παρακάτω: Σίγουρη επιτυχία στο KeyCERT % επιτυχία στις εξετάσεις KeyCERT 20% έκπτωση στο KeyCERT Εγγύηση επιτυχίας στις εξετάσεις KeyCERT Εκπαίδευση που οδηγεί στην απόκτηση του KeyCERT Αποκτήστε KeyCERT σε 3 εβδομάδες Οι μαθητές μας αποκτούν το KeyCERT νωρίτερα Εκπαίδευση KeyCERT Τμήμα KeyCERT IT Basic ΠΡΟΣΟΧΗ: Η οποιαδήποτε αναφορά στο KeyCERT ή εμφάνιση του λογότυπου KeyCERT επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση του Προγράμματος KeyCERT. 3.2 Αναφορά στα Πιστοποιητικά KeyCERT Το Πιστοποιητικό KeyCERT μπορεί να αναφερθεί αποκλειστικά και μόνο ως «Πιστοποίηση KeyCERT» ή «Πιστοποιητικό KeyCERT». Δεν επιτρέπεται η χρήση λέξεων όπως: «δίπλωμα», «πτυχίο», κ.α. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Εξεταστικό Κέντρο δεν έχει δικαίωμα να εμφανίζει το Πιστοποιητικό KeyCERT (ως εικόνα) σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό. 3.3 Αναφορά στο Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT Η μόνη επιτρεπτή αναφορά σε ένα Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT, είναι : «Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT» Δεν επιτρέπονται οι παρακάτω εκφράσεις: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ KeyCERT ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΕΝΤΡΟ KeyCERT ΕΓΚΥΡΟ ΚΕΝΤΡΟ KeyCERT ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ KeyCERT ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ KeyCERT ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ KeyCERT ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΕΝΤΡΟ KeyCERT ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ Παράλληλα, απαγορεύεται η σύνδεση του ονόματος KeyCERT με άλλη εμπορική ονομασία ή η χρήση του ως τμήμα εμπορικής ονομασίας Εξεταστικού Κέντρου. ΣΕΛ.12/20

13 3.4 Αναφορά σε διακρίσεις ή βραβεύσεις Σε περίπτωση που το Εξεταστικό κέντρο έχει διακριθεί ή βραβευθεί από την KeyCERT μπορεί να το δημοσιοποιήσει μόνο με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Αναφέρεται στη διάκρισή του ακριβώς όπως αυτή έχει διατυπωθεί από την KeyCERT Έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η οποιαδήποτε αναφορά να μην οδηγεί σε λανθασμένη αντίληψη ή συμπεράσματα Έχει λάβει έγκριση από τις Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις 3.5 Επικοινωνιακά Μηνύματα (slogan) Προγραμμάτων KeyCERT Το Εξεταστικό Κέντρο δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί ή να παραποιεί τα επικοινωνιακά μηνύματα των Προγραμμάτων KeyCERT για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την προώθησή τους. Τα διαφημιστικά μηνύματα του KeyCERT μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο αυτούσια και αποκλειστικά για την προώθηση των Προγραμμάτων KeyCERT, όπως ακριβώς αναφέρονται στα δείγματα καταχωρήσεων ή άλλα επικοινωνιακά εργαλεία δημιουργούν οι Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις για την προβολή και προώθηση του ονόματος και των Προγραμμάτων KeyCERT. Τα προαναφερόμενα επικοινωνιακά εργαλεία ο Συνεργάτης μπορεί να τα «κατεβάσει» για να τα χρησιμοποιήσει - χωρίς καμία παραποίηση, από την ειδική Περιοχή Συνεργατών στο website της KeyCERT (www.keycert.net). ΣΕΛ.13/20

14 4. ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 4.1 Επιγραφές Σήμανση Οι επιγραφές, οι οποίες παρέχονται σε κάθε Συνεργάτη από τις Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις, αμέσως μετά την υπογραφή της αρχικής σύμβασης συνεργασίας, πρέπει να αναρτώνται άμεσα σε εμφανές σημείο και να παραμένουν σε άριστη κατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας. Σε περίπτωση που κάποιος Συνεργάτης επιθυμεί είτε επιπλέον επιγραφές είτε να την αντικαταστήσει με διαφορετικό δημιουργικό θα πρέπει να συμβουλευθεί τις Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις. Η εξωτερική επιγραφή, πρέπει να αναρτάται στο εμφανέστερο δυνατό σημείο για τους διερχόμενους και να φωτίζεται επαρκώς. Προτείνουμε τη χρήση επιγραφών διπλής όψεως σε περίπτωση που αυτό επιτρέπεται. Η προτεινόμενη εξωτερική επιγραφής KeyCERT απεικονίζεται παρακάτω: Η εσωτερική επιγραφή πρέπει να εγκαθίσταται σε ύψος τουλάχιστον 2m από το δάπεδο, είτε στην είσοδο του Κέντρου, στο χώρο υποδοχής, ή στην αίθουσα διδασκαλίας. Το αυτοκόλλητο τζαμιού επικολλάται στην εσωτερική πλευρά της τζαμαρίας του Κέντρου και είναι ευδιάκριτο από την εξωτερική πλευρά. Έχει διαστάσεις 20x30 cm. To αυτοκόλλητο δηλώνει ότι το Κέντρο είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT. ΣΕΛ.14/20

15 4.2 Πιστοποιητικό Εξεταστικού Κέντρου Εξεταστικής Αίθουσας Το Πιστοποιητικό Εξεταστικού Κέντρου πρέπει να αναρτάται στους κύριους χώρους του Κέντρου σε εμφανή θέση. Το Πιστοποιητικό Εξεταστικής Αίθουσας πρέπει να αναρτάται σε κυρίαρχη θέση, μόνο στην αίθουσα που έχει πιστοποιηθεί από τις Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις ως κατάλληλες για τη διεξαγωγή εξετάσεων KeyCERT. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανάρτηση των δύο (2) παραπάνω Πιστοποιητικών είναι υποχρεωτική. ΣΕΛ.15/20

16 4.3 Προωθητικό Υλικό Οι Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις δημιουργούν πλήρη γκάμα προωθητικού υλικού (έντυπα, ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σποτ, αφίσες, banner, διαφημιστικά δώρα & είδη κλπ.) για πανελλαδική προβολή. Όλα τα παραπάνω βρίσκονται στη διάθεση κάθε Συνεργάτη, μέσα από την ειδική Περιοχή Συνεργατών του website της KeyCERT (www.keycert.net). Κατά περίπτωση, η KeyCERT μπορεί να αποστείλει προωθητικό υλικό σε Συνεργάτες, μετά από αντίστοιχο αίτημα του Συνεργάτη. Στην περίπτωση, αυτή ο Συνεργάτης επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα αναπαραγωγής και μεταφοράς και όχι με αμοιβές δημιουργικού ή πνευματικών δικαιωμάτων. 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ Ή ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Για την αποφυγή παρερμηνειών και λανθασμένων εφαρμογών του λογοτύπου KeyCERT, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η εκ των προτέρων έγκριση, από την «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις», όλων των προωθητικών ενεργειών του Συνεργάτη στις οποίες χρησιμοποιείται το λογότυπο KeyCERT και συγκεκριμένα σε όσες περιπτώσεις υπάρχει: Αναφορά στο Πρόγραμμα KeyCERT ή στα επιμέρους Προγράμματα της Οικογένειας KeyCERT Αναφορά σε Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT Αναφορά στο Πιστοποιητικό KeyCERT Απεικόνιση του λογότυπου KeyCERT ή των λογότυπων των επιμέρους Προγραμμάτων της Οικογένειας KeyCERT Αναγραφή του website Για τα προαναφερόμενα σημεία τα οποία αποτελούν τα «σημεία ελέγχου» σωστής χρήσης λογότυπου και αναφοράς στο όνομα «KeyCERT» ενδείκνυται η εκ των προτέρων έγκριση του Τμήματος Marketing της Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις. Διευκρινίζεται ότι η έγκριση αφορά ΜΟΝΟ στη σωστή χρήση των σημάτων και τη σωστή αναφορά στο Πρόγραμμα KeyCERT, στο Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT και στα Πιστοποιητικά KeyCERT και δεν συνεπάγεται έγκριση του αισθητικού μέρους ή της ορθότητας των πληροφοριακών στοιχείων που αφορούν στο Εξεταστικό Κέντρο ή στην εκπαιδευτική διαδικασία. 5.1 Διαδικασία έγκρισης Η διαδικασία έγκρισης είναι η εξής: Το ενδιαφερόμενο Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο αποστέλλει σχετικό ενημερωτικό στη διεύθυνση σχετικά με την προς έγκριση ενέργεια Yποβάλλει το προς έγκριση υλικό είτε σε ηλεκτρονική, είτε σε έντυπη μορφή Το Τμήμα Marketing θα μελετήσει τον τρόπο αναφοράς και προβολής του Προγράμματος KeyCERT που περιλαμβάνονται στο υλικό αυτό. Θα ελέγξει τον τρόπο ένθεσης και παρουσίασης του λογότυπου, τις αναφορές και τις πληροφορίες, τα σχόλια σχετικά με το Πρόγραμμα, τις προδιαγραφές χρωμάτων, τις ελάχιστες αποστάσεις από άλλα εικαστικά/λεκτικά, τις γραμματοσειρές και γενικότερα την όλη σύλληψη, αλλά μόνο στο βαθμό που αυτή επηρεάζει το κύρος και την αξιοπιστία του KeyCERT, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις του Ιδρύματος KeyCERT Αφότου γίνουν οι προαναφερόμενοι έλεγχοι, το Τμήμα Marketing θα αποστείλει τις παρατηρήσεις/διορθώσεις στο Συνεργάτη, ο οποίος με τη σειρά του οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις ΣΕΛ.16/20

17 Πριν την τελική υλοποίηση, ο Συνεργάτης οφείλει να αποστείλει εκ νέου το διορθωμένο υλικό για την τελική έγκριση 5.2 Χρονοδιάγραμμα έγκρισης Για τον έλεγχο, έγκριση ή αποστολή διορθωτικών παρατηρήσεων για οποιασδήποτε προωθητική ενέργεια από την «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις», ο απαιτούμενος χρόνος είναι 5-6 εργάσιμες ημέρες. Αποτελεί ευθύνη του Συνεργάτη να μεριμνήσει για την έγκαιρη αποστολή των προς έγκριση υλικών στην «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις». ΣΕΛ.17/20

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ KeyCERT Μη εγκεκριμένες μορφές του λογότυπου. Έχουν ήδη προαναφερθεί οι ακριβείς προδιαγραφές που διασφαλίζουν την αρτιότητα του λογότυπου KeyCERT. Οι προδιαγραφές αυτές εγγυώνται ότι η εμπορική ταυτότητα και η αναγνωρισιμότητα του Προγράμματος KeyCERT δεν υπόκεινται σε κανενός τύπου διαφοροποιήσεις ή παραποιήσεις. Το σήμα KeyCERT πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς κανένα πρόθεμα, κατάληξη ή μέρος τροποποιούμενων λέξεων, φράσεων, εικαστικών συλλήψεων, σχεδίων ή συμβόλων (διαφορετικά από τα εγκεκριμένα) και χωρίς οποιαδήποτε παραμόρφωση, αλλαγή χρωμάτων, σχήματος ή γραμματοσειράς. Δεν επιτρέπονται οι παρακάτω εφαρμογές στο λογότυπο KeyCERT: 1. Εφαρμογή τρισδιάστατου εφέ 2. Εφαρμογή εφέ σκίασης 3. Χρήση προοπτικής εμφάνισης του λογότυπου 4. Χρωματικοί συνδυασμοί πέραν των εγκεκριμένων 5. Παρουσία των γραμμάτων KeyCERT (λεκτικό) χωρίς το λογότυπο 6. Απαγορεύεται και η αντίστροφη εκδοχή (το υπόλοιπο λογότυπο χωρίς το λεκτικό) 7. Εφαρμογή φόντου πίσω από το λογότυπο 8. Κάθετη ή διαγώνια γραφή των γραμμάτων KeyCERT ΣΕΛ.18/20

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β FORMAT ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ KeyCERT Τα παρακάτω αρχεία αποτελούν την ΠΛΗΡΗ ΓΚΑΜΑ εγκεκριμένων λογότυπων του Προγράμματος KeyCERT. Περιέχονται στο CD-ROM που σας παρέχεται με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό υλικό και είναι συμβατά με υπολογιστές που φέρουν τόσο λειτουργικά συστήματα Windows όσο και Macintosh. ΜΟΡΦΕΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΕΙΚΟΝΑ FORMATS ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ JPEG PNG GIF Logo_color.jpg Logo_color.png Logo_color.gif PNG GIF logo_color_transp.png logo_color_transp.gif JPEG PNG GIF logo_bw.jpg logo_bw.png logo_bw.gif PSD Logo1.psd ΣΕΛ.19/20

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Επεξήγηση των ονομασιών των αρχείων λογότυπων Στοιχείο ονόματος αρχείου Χαρακτηριστικά BW Το λογότυπο έχει ασπρόµαυρο χρωµατισµό JPEG Το πιο διαδεδοµένο format εικόνας ανοίγει µε οποιοδήποτε πρόγραµµα επεξεργασίας/παρουσίασης εικόνας. Το αρχείο δεν είναι επεξεργάσιµο PNG Πολύ διαδεδομένη μορφή εικόνας για το διαδίκτυο Το αρχείο είναι επεξεργάσιµο PSD Η εικόνα είναι σε format Adobe Photoshop (ενδέχεται να ανοίγει και µε άλλα προγράµµατα επεξεργασίας εικόνας) Το αρχείο είναι επεξεργάσιµο GIF Το πιο διαδεδοµένο format εικόνας για παρουσία εικόνων στο web ανοίγει µε τα διαδεδοµένα προγράµµατα επεξεργασίας/ παρουσίασης εικόνας. Είναι σχετικά χαµηλής ποιότητας. Έχει µικρό µέγεθος Το αρχείο δεν είναι επεξεργάσιµο TRANSP Το λογότυπο έχει διαφανές φόντο για χρήση σε οποιαδήποτε άλλο χρώμα Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για οποιοδήποτε από τα θέματα που καλύπτονται στο παρόν Εγχειρίδιο, σχετικά με τη χρήση του εμπορικού σήματος KeyCERT, την οπτική επικοινωνία του Προγράμματος KeyCERT και την όποια αναφορά στο Πρόγραμμα KeyCERT, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Marketing KeyCERT. ΣΕΛ.20/20

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» 1. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα, το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας στα πλαίσια των Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής την περίοδο 2007 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Γενικές επισημάνσεις Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος ΕΣΠΑ κάθε Δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Πέπη Γιαννουδάκου ΕΥΔ ΕΠΑΕ_Μονάδα Α1 Υπεύθυνη Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Στόχοι Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 02-03 2 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 04-10 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 11-19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 02-03 2 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 04-10 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 11-19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 02-03 1.1 Σε ποιους Απευθύνεται 1.2 Κανονιστικό Πλαίσιο 1.3 Στόχος των Μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 1.4 Σκοπός του Οδηγού 2 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 04-10 2.1 Απαραίτητα Λογότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ Σύμφωνα με τον κανονισμό 1974/2006 (παράρτημα VI) για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ώρα της Γης Οδηγίες χρήσης λογοτύπου 2009

Η Ώρα της Γης Οδηγίες χρήσης λογοτύπου 2009 Η Ώρα της Γης Οδηγίες χρήσης λογοτύπου 2009 Δεκέμβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Η Ώρα της Γης 2009 Brand Guidelines Γενικές Πληροφορίες 3 2. Λογότυπο Η Ώρα της Γης 4 3. Οδηγίες Χρήσης Λογοτύπου: Φόντο, Χρώματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT 16/03/2011 1. Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1.1 Ο παρών κανονισμός περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ 3 1. Λογότυπα - προδιαγραφές Στο Kεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα σήματα και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται στο σύνολο των εφαρμογών, η χρωματική τους ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο programma.com.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

οδηγός εταιρικής ταυτότητας

οδηγός εταιρικής ταυτότητας πρόλογος στοιχεία λογοτύπου λογότυπο [ σχεδιασμός χρήση τοποθέτηση εταιρικά χρώματα χρήση σε μη εταιρικά χρώματα χρήση σε φωτογραφίες λάθος χρήση ] χρωματικός κώδικας [ παλέτα χρήση λάθος χρήση χρώμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ TOΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει διαγωνισμό ιδεών (εφεξής «ο Διαγωνισμός» ), με θέμα : ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ TOΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ

και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων Χρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Certified Carpenter SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Certified Carpenter SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 1 11/28/08 4:49:53 PM Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF 3. Ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Έβδομος (7ος) Κύκλος Επιμόρφωσης των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2013-2014 Συντάκτρια Άννα Κοκκινίδου Υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος 1 Η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. επαγγελματίες πωλητές

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. επαγγελματίες πωλητές ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ επαγγελματίες πωλητές Απρίλιος 2013 2 Περιεχόμενα Προφίλ... 4 Βάλτε την επιχείρησή σας στο podilato.net... 5 Εγγραφή / Είσοδος... 5 Η Συνδρομή είναι δωρεάν!... 5 Ο Λογαριασμός Σας...

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Πρόταση αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς: για τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

σας παρέχει προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, πάντα όμως σε συνάρτηση με τα καλύτερα ποιοτικά standards.

σας παρέχει προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, πάντα όμως σε συνάρτηση με τα καλύτερα ποιοτικά standards. σας παρέχει προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, πάντα όμως σε συνάρτηση με τα καλύτερα ποιοτικά standards. Η ADP ιδρύθηκε το 2002 µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων στον χώρο της διαφήμισης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήμερα ημέρα Τρίτη 06 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη /

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού Arch_Tech_Logo

Προκήρυξη Διαγωνισμού Arch_Tech_Logo Προκήρυξη Διαγωνισμού Arch_Tech_Logo Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.1 Δικαίωμα συμμετοχής και αποκλεισμοί 2.2 Σχεδιασμός του λογότυπου 2.3 Πνευματικά δικαιώματα 2.4 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η διαφήμιση με μία μόνο λέξη χαρακτηρίζεται και ως «υπόσχεση», καθώς δίνει μια υπόσχεση στον υποψήφιο αγοραστή, για το προϊόν που διαφημίζει και αναφέρεται στην επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ

και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ Προδιαγραφές Σηµατοδότησης Έργων Χρηµατοδοτούµενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 ΦΕΚ: Β 2065/24.10.2007 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. πρ. 838 Αθήνα, 20-10-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεία 21 ου αιώνα) Η Μετάβαση : Επιμόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ Educator Certified in Learning Difficulties Screening SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ Educator Certified in Learning Difficulties Screening SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ Educator Certified in Learning Difficulties Screening SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ WEBINARS και στα διαδικτυακά µαθήµατα. Τα webinars και τα διαδικτυακά µαθήµατα πραγµατοποιούνται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο ιαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: Αξίζει να σημειωθεί ότι φοιτητές ή απόφοιτοι που έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα υποχρεωτικά ή κατ επιλογή Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ δεν απαιτείται να καταφύγουν σε ιδιωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει, σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ASM Publications PC διαγωνισμό με την ονομασία «Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 1, παράγραφος 1.1. Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου, στους Ειδικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, στον αριθμό 10 αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ρ. Ε.Ε. Τζιρτζιλάκης Υπεύθυνος Τομέα Πιστοποίησης ΕΕΥΕΜ 1 Εκπαιδευτικό υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ) διακρίνεται σε: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (ΕΕΥ) Ψηφιακό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αίτηση Ελέγχου από Θέμα MME AA, καταναλώτρια Έντυπη Διαφήμιση Mesoyios College Τύπος Ημερομηνία Συζήτησης Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015 Ημερομηνία Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π ΑΙ Δ Ε Ι Α Σ Κ ΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ ΑΤ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MICROSOFT EXPRESSION WEB SYLLABUS. Έκδοση 1.0

ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MICROSOFT EXPRESSION WEB SYLLABUS. Έκδοση 1.0 ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MICROSOFT EXPRESSION WEB SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α Ι Τ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Σ Τ Ι Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον Υποψήφιο ο οποίος επιθυμεί να συμμετέχει στις εξετάσεις DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 2 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα:... 2 1.2 Αντικείμενο υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (www.ccs.rg.cy ), ανταποκρινόμενος θετικά στην παρότρυνση και τις εισηγήσεις αριθμού συνεργατών τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες και τα θετικά σχόλια κατά τις συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KICK A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Αλ. Σιδηρόπουλος Θεσσαλονίκη, 9 6 2015 Τηλ. : 2310 99 1386 6532 Fax: 2310 99 6529 Αριθμ. Πρωτ.: 487 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2015 Έκδοση 03.2

Νοέμβριος 2015 Έκδοση 03.2 Νοέμβριος 2015 Έκδοση 03.2 2013-2014 PEOPLECERT All rights reserved ID No: QME_M_41ver03.1/ 22.09.14 Page 1 of 25 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα «τα Χριστούγεννα»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα «τα Χριστούγεννα» 3 ΔΕΚ 2015 έως 7 ΙΑΝ 2016 Δράμα 18/11/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα «τα Χριστούγεννα» Οι εικόνες κάθε χρόνο μοναδικές... Η μαγεία του χώρου αποπλανητική, φανταστική, παραμυθένια...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ Certified Metal Foil Professional

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ Certified Metal Foil Professional ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

K 05.4 έκδοση 29.01.2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

K 05.4 έκδοση 29.01.2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ K 05.4 έκδοση 29.01.2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο και οι εικόνες) ανήκει αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE)

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) Το πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ιρλανδίας Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Lower (Β2), Advanced (C1) και Proficiency

Διαβάστε περισσότερα