ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 Κ 04 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Έκδοση Σεπτέμβριος 2007

2 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο και οι εικόνες) ανήκει αποκλειστικά στον KeyCERT και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας, κατατεθέντων σημάτων, εμπορικών μυστικών και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Το εν λόγω περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η αντιγραφή, μετατροπή, δημιουργία παράγωγων προϊόντων του, η προβολή του προϊόντος για δημόσιους λόγους, η ανατύπωση, αποθήκευση και μεταβίβασή του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα, και με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση, να μην μετατρέψετε ή αφαιρέσετε οποιαδήποτε σημείωση κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται σε αυτά τα υλικά. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ο όρος «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις Ε.Π.Ε.» είναι εμπορικό σήμα και το λογότυπο KeyCERT καθώς και όλα τα σχετικά με το προϊόν και τις υπηρεσίες ονόματα και σχέδια είναι επίσης εμπορικά σήματα του φορέα και χρησιμοποιούνται για λόγους αναγνώρισης μόνο. Απαγορεύεται η χρήση αυτών των σημάτων χωρίς τη γραπτή προηγούμενη άδεια του φορέα. ΣΕΛ.2/20

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ KeyCERT Δικαίωμα χρήσης λογότυπου KeyCERT Βασικές αρχές χρήσης του σήματος KeyCERT Παραβίαση χρήσης λογοτύπων & σημάτων KeyCERT Αλλαγή ή τροποποίηση εμπορικού σήματος 6 2. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ KeyCERT Εγκεκριμένες μορφές του λογότυπου KeyCERT Χρωματική παλέτα λογότυπου KeyCERT Απεικόνιση λέξης KeyCERT Χρήση του λογότυπου KeyCERT σε Εκπαιδευτική Ύλη ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ KeyCERT Αναφορά στα Προγράμματα KeyCERT Αναφορά στα Πιστοποιητικά KeyCERT Αναφορά στο Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT Αναφορά σε διακρίσεις ή βραβεύσεις Επικοινωνιακά Μηνύματα (slogan) Προγραμμάτων KeyCERT ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Επιγραφές Σήμανση Πιστοποιητικό Εξεταστικού Κέντρου Εξεταστικής Αίθουσας Προωθητικό Υλικό ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ Ή ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Διαδικασία έγκρισης Χρονοδιάγραμμα έγκρισης 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ KeyCERT 22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β FORMAT ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ KeyCERT 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Επεξήγηση των ονομασιών των αρχείων λογότυπων 24 ΣΕΛ.3/20

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νέα πραγματικότητα της αγοράς εργασίας, η πίεση της νέας τεχνολογίας, η Κοινωνία της Πληροφορίας καθώς επίσης και οι αυξανόμενες ανάγκες ανταγωνισμού οδήγησαν στην ανάγκη της πιστοποίησης των γνώσεων κύρια στον τομέα της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Οι Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις - KeyCERT δημιουργήθηκαν από εμπειρότατα στελέχη που προέρχονται από τον τομέα της εκπαίδευσης και των νέων τεχνολογιών με κύριο σκοπό την πιστοποίηση των γνώσεων και των βασικών δεξιοτήτων για τη χρήση και τις εφαρμογές Η/Υ και την χορήγηση των πιστοποιητικών σε όλους όσους επιτυγχάνουν στις αντίστοιχες εξετάσεις. Με κύριο στόχο την ικανοποίηση κάθε ανάγκης οποιουδήποτε προσώπου για ανεξάρτητες υπηρεσίες πιστοποίησης ο KeyCERT έχει αναπτύξει, έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί κάτω από τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 17024:2008 και ISO 9001:2012. Ταυτόχρονα έχει εναρμονίσει πλήρως τη λειτουργία του με τις απαιτήσεις της Α/25081/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) αναλαμβάνει τον έλεγχο και την έγκριση των Φορέων Πιστοποίησης Βασικών Δεξιοτήτων Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΣΕΛ.4/20

5 1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ KeyCERT 1.1 Δικαίωμα χρήσης λογότυπου KeyCERT Κάθε Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT μπορεί να κάνει χρήση του λογότυπου KeyCERT, αποκλειστικά για λόγους προβολής του Προγράμματος και πάντα σύμφωνα με τους όρους που έχει θεσπίσει το KeyCERT, όπως αυτοί αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η KeyCERT - ως αποκλειστικός δικαιούχος του προγράμματος KeyCERT για την Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης των σημάτων KeyCERT, σύμφωνα με τις συμβάσεις που διέπουν τη σχέση του Φορέα Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις με την KeyCERT και δικαιούται να χορηγεί άδεια χρήσης τους στους Συνεργάτες της καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συνεργασίας. Οι Συνεργάτες οφείλουν να χρησιμοποιούν τα σήματα σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η συμμόρφωση με τους όρους που αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο Χρήσης Εμπορικών Σημάτων KeyCERT αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Συνεργάτη (Εξεταστικού Κέντρου), όπως αυτό αναφέρεται με σαφήνεια στη Σύμβαση Εξεταστικού Κέντρου - και η μη τήρηση ή καταπάτησή τους, με οποιονδήποτε τρόπο, μπορεί να επισύρει κυρώσεις. Για το λόγο αυτό συνιστάται η διεξοδική ανάγνωση και πλήρης συμμόρφωση με τους παρακάτω όρους πριν από τη διενέργεια κάθε προωθητικής - επικοινωνιακής δραστηριότητας, η οποία συμπεριλαμβάνει την οποιαδήποτε αναφορά στο KeyCERT. Σε κάθε περίπτωση χρήσης του λογότυπου ή αναφοράς στα Προγράμματα KeyCERT είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η έγκριση της από την KeyCERT. Δικαίωμα χρήσης του λογότυπου KeyCERT έχουν αποκλειστικά και μόνο τα Εξεταστικά Κέντρα, τα οποία έχουν συνυπογράψει τη Σύμβαση Εξεταστικού Κέντρου KeyCERT και έχουν εξοφλήσει το απαιτούμενο ποσό για την επικύρωση της εν λόγω σύμβασης. Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης KeyCERT και Εξεταστικού Κέντρου, για οποιοδήποτε λόγο, το Κέντρο παύει να έχει το δικαίωμα χρήσης του λογότυπου και των διακριτικών τίτλων του KeyCERT, τα οποία και πρέπει να τα αποσύρει άμεσα από όλα τα υλικά σήμανσης στο κέντρο του και από κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας του. 1.2 Βασικές αρχές χρήσης του σήματος KeyCERT Συνοπτικά ο Συνεργάτης (Εξεταστικό Κέντρο): Οφείλει να κάνει χρήση του σήματος KeyCERT στις εγκεκριμένες - από το Φορέα Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις - μορφές, τις οποίες η KeyCERT διανέμει μέσω CD-ROM, ή μέσω της ειδικής Περιοχής Συνεργατών του website της (www.keycert.net) ή αποστέλλει ηλεκτρονικά στους Συνεργάτες της Οφείλει να αναφέρεται στα Προγράμματα KeyCERT μόνο κατά τους εγκεκριμένους από αυτό τρόπους και λεκτικές αναφορές Πρέπει να τηρεί τους κανόνες που αφορούν χρώματα, γραμματοσειρές, αποστάσεις, ελάχιστο μέγεθος, συνδυαστικές απεικονίσεις με άλλα λογότυπα Μπορεί να χρησιμοποιεί τα λογότυπα KeyCERT σε έντυπα, καταχωρήσεις, στην ιστοσελίδα του ή σε οποιοδήποτε άλλο επικοινωνιακό υλικό αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση του Προγράμματος KeyCERT Δεν επιτρέπεται να εμφανίζει το Πιστοποιητικό KeyCERT (ως εικόνα), σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ή να παραποιεί τα επικοινωνιακά μηνύματα των Προγραμμάτων KeyCERT για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την προώθηση τους. Τα διαφημιστικά μηνύματα του KeyCERT μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο αυτούσια και αποκλειστικά για την προώθηση των Προγραμμάτων KeyCERT ΣΕΛ.5/20

6 Η μόνη επιτρεπτή αναφορά στο κέντρο του, ως Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT, είναι «Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT» Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου KeyCERT σε εκπαιδευτική ύλη, χωρίς αυτή να είναι πιστοποιημένη από την KeyCERT ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται σε Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT, το οποίο λειτουργεί και ως κέντρο εκπαίδευσης ή / και επιμόρφωσης, να προβάλει - με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο ότι η εκπαίδευση ή / και επιμόρφωση που παρέχει, μέσω ενός συγκεκριμένου τρόπου ή εκπαιδευτικού προγράμματος, έχει οποιαδήποτε σχέση με την επακόλουθη πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν. Δείτε στα παρακάτω κεφάλαια αναλυτικά τους όρους χρήσης του λογότυπου KeyCERT και τους κανόνες αναφοράς στα Προγράμματα KeyCERT. 1.3 Παραβίαση χρήσης λογοτύπων & σημάτων KeyCERT Σε κάθε περίπτωση μη ορθής χρήσης των σημάτων KeyCERT, ο Συνεργάτης οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα με τις υποδείξεις της KeyCERT και να αποσύρει με δικό του κόστος, το όποιο υλικό περιλαμβάνει μη εγκεκριμένη εφαρμογή λογοτύπων KeyCERT ή παραπλανητικών αναφορών στο Πρόγραμμα. Εάν ο Συνεργάτης αντιληφθεί οποιαδήποτε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης Χρήσης Σημάτων ή παραβίασης του Εμπορικού Σήματος KeyCERT, οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την KeyCERT και να παραθέσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Η KeyCERT θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία και θα αποφασίσει για τις όποιες κυρώσεις πρόκειται να επιβάλει. 1.4 Αλλαγή ή τροποποίηση εμπορικού σήματος Σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο για την ανάπτυξη του Προγράμματος, το KeyCERT μπορεί να διαφοροποιήσει ή να δημιουργήσει νέα σήματα. Ο Συνεργάτης οφείλει, μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την ημερομηνία σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, να παύσει τη χρήση των παλαιότερων σημάτων, αντικαθιστώντας τα με τα νέα εγκεκριμένα σήματα όπου και αν χρησιμοποιούνται (πινακίδες, έντυπα, αφίσες κλπ.). Οι όποιες δαπάνες προκύπτουν σε σχέση με τις απαιτούμενες αλλαγές για τον παραπάνω σκοπό καλύπτονται αποκλειστικά από το Συνεργάτη. ΣΕΛ.6/20

7 2. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ KeyCERT Το λογότυπο KeyCERT αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ταυτότητας και της οπτικής επικοινωνίας του Προγράμματος. Είναι η πρωταρχική έκφραση των αξιών και της προσωπικότητας του KeyCERT. Το KeyCERT έχει καταρτίσει τις παρακάτω οδηγίες χρήσης με γνώμονα τη συνεπή και σωστή εφαρμογή των στοιχείων της οπτικής επικοινωνίας του Προγράμματος. Όλες οι διαφορετικές εικαστικές εκδοχές του λογότυπου έχουν σχεδιασθεί ειδικά για τη διαφύλαξη της ταυτότητας του Προγράμματος KeyCERT και δεν πρέπει για κανένα λόγο να διαφοροποιούνται. Μπορείτε να αναπαράγετε τη όποια μορφή του λογότυπου σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μόνο από τα εγκεκριμένα ηλεκτρονικά αρχεία που σας έχουν δοθεί από την KeyCERT, με την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας. Μπορείτε επίσης να προμηθευτείτε τα εγκεκριμένα λογότυπα από το τμήμα Marketing της KeyCERT ή την ειδική Περιοχή Συνεργατών στο website της KeyCERT (www.keycert.net). Αναπαραγωγή των λογότυπων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σημαίνει μη εγκεκριμένη χρήση κατοχυρωμένου εμπορικού σήματος. Παρακάτω αναφέρονται οι ονομασίες των επιμέρους τμημάτων του λογότυπου KeyCERT. ΣΕΛ.7/20

8 2.1 Εγκεκριμένες μορφές του λογότυπου KeyCERT Οι μοναδικές εγκεκριμένες μορφές του λογότυπου KeyCERT για οποιαδήποτε εφαρμογή σε έντυπη ή ηλεκτρονική προβολή είναι οι παρακάτω: Οποιαδήποτε άλλη μορφή του λογότυπου, εκτός των παραπάνω, αποτελεί παραποίηση του και συνιστά παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του Συνεργάτη. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου KeyCERT ΣΕΛ.8/20

9 2.2 Χρωματική παλέτα λογότυπου KeyCERT H οπτική απεικόνιση της εμπορικής ταυτότητας του KeyCERT βασίζεται στη χρήση των παρακάτω βασικών χρωμάτων: Αστέρια PANTONE DS C CMYK: Cyan=87, Magenta=18, Yellow=0, Black (K)=0 Χρήση: Ως ένα από τα πρωτεύοντα χρώματα του KeyCERT, το λευκό είναι το χρώμα των βασικών στοιχείων στο λογότυπο του KeyCERT. Το λευκό χρησιμοποιείται για να φέρει αντίθεση στην εικόνα και να αναδείξει το λογότυπο. Φόντο PANTONE DS C CMYK: Cyan=0, Magenta=0, Yellow=0, Black (K)=0 Χρήση: Ως ένα από τα πρωτεύοντα χρώματα του KeyCERT, το λευκό είναι το χρώμα του φόντου στο λογότυπο του KeyCERT. Το λευκό χρησιμοποιείται για να φέρει αντίθεση στην εικόνα και να αναδείξει το λογότυπο, όπως και στο εναλλακτικό λογότυπο. Κύριο χρώμα PANTONE DS C CMYK: Cyan=100, Magenta=72, Yellow=0, Black (K)=18 Χρήση: Ως κύριο χρώμα του KeyCERT, η απόχρωση του μπλέ είναι το χρώμα του τίτλου στο λογότυπο του KeyCERT. ΣΕΛ.9/20

10 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται στο παρόν Εγχειρίδιο δεν αποτελούν την απόλυτη χρωματική ταύτιση με τα αναφερόμενα χρώματα. Για την ακριβή απόδοση των εγκεκριμένων αποχρώσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν οδηγό χρωμάτων Pantone ή αναλύσεων CMYK. Οι παλέτες Pantone και η ανάλυση σε CMYK είναι διαθέσιμες σε όλα τα ευρέως διαδεδομένα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας και γραμμικού σχεδίου. 2.3 Απεικόνιση λέξης KeyCERT Η εγκεκριμένη απεικόνιση της λέξης KeyCERT σε διαφημίσεις-καταχωρήσεις, έντυπα, πινακίδες, αφίσες άλλο προωθητικό υλικό, ή όπου αλλού προβάλλεται το όνομα KeyCERT είναι: KeyCERT ή KeyCERTification Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως απόπειρα μετάφρασης του λεκτικού KeyCERTification στην Ελληνική γλώσσα ή η μερική σύντμηση των λέξεων που αποτελούν το όνομα του Προγράμματος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι παρακάτω μη επιτρεπόμενες εκδοχές: Πιστοποίηση κλειδί Κλειδί πιστοποίησης K.Cert Key C. KeyCERTif. κ.α. Επιπλέον: Η λέξη KeyCERT γράφεται είτε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα είτε ως ακολουθεί KeyCERT και κατά προτίμηση με bold. Το λογότυπο KeyCERT μπορεί να συνοδεύεται από την αναλυτική αναφορά, χωρίς την ύπαρξη του αρκτικόλεξου «KeyCERT», σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: KeyCERTification Δεν επιτρέπεται η χρήση τελείας ανάμεσα στα γράμματα του KeyCERT: K.e.y.C.E.R.T. 2.4 Χρήση του λογότυπου KeyCERT σε Εκπαιδευτική Ύλη Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου KeyCERT ή των επιμέρους προγραμμάτων σε εκπαιδευτική ύλη, χωρίς αυτή να είναι πιστοποιημένη από τις Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις. Σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης, ή Εκδοτικός Οίκος, επιθυμεί να πιστοποιήσει την εκπαιδευτική ύλη που χρησιμοποιεί στην εκπαίδευση κατά KeyCERT, ή να συγγράψει Εκπαιδευτικό Οδηγό/Βοήθημα για το KeyCERT υποχρεούται να ακολουθήσει τη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Ύλης, επικοινωνώντας με την KeyCERT. ΣΕΛ.10/20

11 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ KeyCERT Το Εξεταστικό Κέντρο μπορεί να αναφερθεί στο Πρόγραμμα KeyCERT σε όλα τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιεί, με την προϋπόθεση ότι δε δημιουργείται η ελάχιστη εντύπωση ότι η εκπαίδευση ή/και επιμόρφωση που παρέχει, μέσω ενός συγκεκριμένου τρόπου ή εκπαιδευτικού προγράμματος, έχει οποιαδήποτε σχέση με την επακόλουθη πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν. Το Εξεταστικό Κέντρο οφείλει να εξασφαλίσει ότι -σε κανέναν από τους υποψήφιους προς πιστοποίηση- δεν δίνεται έστω και η ελάχιστη εντύπωση ότι η ταυτόχρονη εκπαίδευση / επιμόρφωση και πιστοποίηση στο κέντρο αυτό, μπορεί να oδηγήσει στην σίγουρη απόκτηση του πιστοποιητικού KeyCERT. Παράλληλα δεν επιτρέπεται καμία αναφορά η οποία θα μπορούσε να υπονοεί ότι η πιστοποίηση θα ήταν απλούστερη ή λιγότερο δαπανηρή εάν ο υποψήφιος ακολουθήσει συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή χρησιμοποιήσει κάποιες καθορισμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης. Ο Συνεργάτης οφείλει να διασφαλίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο θα προωθείται το Πρόγραμμα Πιστοποίησης KeyCERT, μέσα από τα επικοινωνιακά μέσα που θα αυτός θα επιλέγει, δεν θα επηρεάζει την αμεροληψία και το κύρος του πιστοποιητικού. Αναλυτικότερα, απαγορεύεται ρητώς: Η προσέλκυση υποψηφίων προς εκπαίδευση με «υπόσχεση» (δήλωση, εγγύηση, ή συμφωνία) επιτυχίας στις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού KeyCERT Η αναφορά στο χρόνο απόκτησης του πιστοποιητικού KeyCERT Η οποιαδήποτε αναφορά σε ποσοστά επιτυχίας ή άλλα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις εξετάσεις KeyCERT ΠΡΟΣΟΧΗ:Η αθέμιτη χρήση Πιστοποιητικών ή οποιαδήποτε παραπλανητική αναφορά στο Πρόγραμμα ή Πιστοποιητικό KeyCERT η οποία μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη αντίληψη ή συμπεράσματα, οπουδήποτε αυτή εντοπίζεται (διαφημίσεις, έντυπα, καταχωρήσεις κα.), θα αντιμετωπιστεί με δημοσιοποίηση της παράβασης και, εφόσον κριθεί αναγκαίο με τις κατάλληλες νομικές ενέργειες σε αστικό ή/και ποινικό επίπεδο. 3.1 Αναφορά στο Πρόγραμμα KeyCERT Η επιτρεπτή αναφορά στο Πρόγραμμα KeyCERT, σε διαφημίσεις-καταχωρήσεις, έντυπα, πινακίδες, αφίσες ή άλλο προωθητικό υλικό, είναι: «Πρόγραμμα Πιστοποίησης KeyCERT» ή «Πρόγραμμα Πιστοποίησης Δεξιοτήτων Χρήσης Η/Υ KeyCERT» Για παράδειγμα μπορείτε να αναφέρεστε στο Πρόγραμμα KeyCERT με έναν από τους παρακάτω ενδεικτικούς τρόπου: Πιστοποιείστε τις γνώσεις σας με το KeyCERT Εκπαιδευτικό πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις απόκτησης του Προγράμματος KeyCERT Εκπαίδευση σύμφωνη με την εξεταστέα ύλη του KeyCERT Το xxxx είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT Δίμηνο Πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις KeyCERT Τμήμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις KeyCERT IT Basic ΣΕΛ.11/20

12 KeyCERT, ο έγκυρος τρόπος να αποδείξετε τις γνώσεις σας στους υπολογιστές Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι σπουδαστές μας παίρνουν μέρος σε εξετάσεις για την απόκτηση του KeyCERT Eνδεικτικά, και όχι περιοριστικά απαγορεύονται αναφορές όπως οι παρακάτω: Σίγουρη επιτυχία στο KeyCERT % επιτυχία στις εξετάσεις KeyCERT 20% έκπτωση στο KeyCERT Εγγύηση επιτυχίας στις εξετάσεις KeyCERT Εκπαίδευση που οδηγεί στην απόκτηση του KeyCERT Αποκτήστε KeyCERT σε 3 εβδομάδες Οι μαθητές μας αποκτούν το KeyCERT νωρίτερα Εκπαίδευση KeyCERT Τμήμα KeyCERT IT Basic ΠΡΟΣΟΧΗ: Η οποιαδήποτε αναφορά στο KeyCERT ή εμφάνιση του λογότυπου KeyCERT επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση του Προγράμματος KeyCERT. 3.2 Αναφορά στα Πιστοποιητικά KeyCERT Το Πιστοποιητικό KeyCERT μπορεί να αναφερθεί αποκλειστικά και μόνο ως «Πιστοποίηση KeyCERT» ή «Πιστοποιητικό KeyCERT». Δεν επιτρέπεται η χρήση λέξεων όπως: «δίπλωμα», «πτυχίο», κ.α. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Εξεταστικό Κέντρο δεν έχει δικαίωμα να εμφανίζει το Πιστοποιητικό KeyCERT (ως εικόνα) σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό. 3.3 Αναφορά στο Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT Η μόνη επιτρεπτή αναφορά σε ένα Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT, είναι : «Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT» Δεν επιτρέπονται οι παρακάτω εκφράσεις: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ KeyCERT ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΕΝΤΡΟ KeyCERT ΕΓΚΥΡΟ ΚΕΝΤΡΟ KeyCERT ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ KeyCERT ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ KeyCERT ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ KeyCERT ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΕΝΤΡΟ KeyCERT ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ Παράλληλα, απαγορεύεται η σύνδεση του ονόματος KeyCERT με άλλη εμπορική ονομασία ή η χρήση του ως τμήμα εμπορικής ονομασίας Εξεταστικού Κέντρου. ΣΕΛ.12/20

13 3.4 Αναφορά σε διακρίσεις ή βραβεύσεις Σε περίπτωση που το Εξεταστικό κέντρο έχει διακριθεί ή βραβευθεί από την KeyCERT μπορεί να το δημοσιοποιήσει μόνο με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Αναφέρεται στη διάκρισή του ακριβώς όπως αυτή έχει διατυπωθεί από την KeyCERT Έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η οποιαδήποτε αναφορά να μην οδηγεί σε λανθασμένη αντίληψη ή συμπεράσματα Έχει λάβει έγκριση από τις Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις 3.5 Επικοινωνιακά Μηνύματα (slogan) Προγραμμάτων KeyCERT Το Εξεταστικό Κέντρο δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί ή να παραποιεί τα επικοινωνιακά μηνύματα των Προγραμμάτων KeyCERT για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την προώθησή τους. Τα διαφημιστικά μηνύματα του KeyCERT μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο αυτούσια και αποκλειστικά για την προώθηση των Προγραμμάτων KeyCERT, όπως ακριβώς αναφέρονται στα δείγματα καταχωρήσεων ή άλλα επικοινωνιακά εργαλεία δημιουργούν οι Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις για την προβολή και προώθηση του ονόματος και των Προγραμμάτων KeyCERT. Τα προαναφερόμενα επικοινωνιακά εργαλεία ο Συνεργάτης μπορεί να τα «κατεβάσει» για να τα χρησιμοποιήσει - χωρίς καμία παραποίηση, από την ειδική Περιοχή Συνεργατών στο website της KeyCERT (www.keycert.net). ΣΕΛ.13/20

14 4. ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 4.1 Επιγραφές Σήμανση Οι επιγραφές, οι οποίες παρέχονται σε κάθε Συνεργάτη από τις Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις, αμέσως μετά την υπογραφή της αρχικής σύμβασης συνεργασίας, πρέπει να αναρτώνται άμεσα σε εμφανές σημείο και να παραμένουν σε άριστη κατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας. Σε περίπτωση που κάποιος Συνεργάτης επιθυμεί είτε επιπλέον επιγραφές είτε να την αντικαταστήσει με διαφορετικό δημιουργικό θα πρέπει να συμβουλευθεί τις Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις. Η εξωτερική επιγραφή, πρέπει να αναρτάται στο εμφανέστερο δυνατό σημείο για τους διερχόμενους και να φωτίζεται επαρκώς. Προτείνουμε τη χρήση επιγραφών διπλής όψεως σε περίπτωση που αυτό επιτρέπεται. Η προτεινόμενη εξωτερική επιγραφής KeyCERT απεικονίζεται παρακάτω: Η εσωτερική επιγραφή πρέπει να εγκαθίσταται σε ύψος τουλάχιστον 2m από το δάπεδο, είτε στην είσοδο του Κέντρου, στο χώρο υποδοχής, ή στην αίθουσα διδασκαλίας. Το αυτοκόλλητο τζαμιού επικολλάται στην εσωτερική πλευρά της τζαμαρίας του Κέντρου και είναι ευδιάκριτο από την εξωτερική πλευρά. Έχει διαστάσεις 20x30 cm. To αυτοκόλλητο δηλώνει ότι το Κέντρο είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT. ΣΕΛ.14/20

15 4.2 Πιστοποιητικό Εξεταστικού Κέντρου Εξεταστικής Αίθουσας Το Πιστοποιητικό Εξεταστικού Κέντρου πρέπει να αναρτάται στους κύριους χώρους του Κέντρου σε εμφανή θέση. Το Πιστοποιητικό Εξεταστικής Αίθουσας πρέπει να αναρτάται σε κυρίαρχη θέση, μόνο στην αίθουσα που έχει πιστοποιηθεί από τις Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις ως κατάλληλες για τη διεξαγωγή εξετάσεων KeyCERT. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανάρτηση των δύο (2) παραπάνω Πιστοποιητικών είναι υποχρεωτική. ΣΕΛ.15/20

16 4.3 Προωθητικό Υλικό Οι Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις δημιουργούν πλήρη γκάμα προωθητικού υλικού (έντυπα, ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σποτ, αφίσες, banner, διαφημιστικά δώρα & είδη κλπ.) για πανελλαδική προβολή. Όλα τα παραπάνω βρίσκονται στη διάθεση κάθε Συνεργάτη, μέσα από την ειδική Περιοχή Συνεργατών του website της KeyCERT (www.keycert.net). Κατά περίπτωση, η KeyCERT μπορεί να αποστείλει προωθητικό υλικό σε Συνεργάτες, μετά από αντίστοιχο αίτημα του Συνεργάτη. Στην περίπτωση, αυτή ο Συνεργάτης επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα αναπαραγωγής και μεταφοράς και όχι με αμοιβές δημιουργικού ή πνευματικών δικαιωμάτων. 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ Ή ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Για την αποφυγή παρερμηνειών και λανθασμένων εφαρμογών του λογοτύπου KeyCERT, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η εκ των προτέρων έγκριση, από την «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις», όλων των προωθητικών ενεργειών του Συνεργάτη στις οποίες χρησιμοποιείται το λογότυπο KeyCERT και συγκεκριμένα σε όσες περιπτώσεις υπάρχει: Αναφορά στο Πρόγραμμα KeyCERT ή στα επιμέρους Προγράμματα της Οικογένειας KeyCERT Αναφορά σε Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT Αναφορά στο Πιστοποιητικό KeyCERT Απεικόνιση του λογότυπου KeyCERT ή των λογότυπων των επιμέρους Προγραμμάτων της Οικογένειας KeyCERT Αναγραφή του website Για τα προαναφερόμενα σημεία τα οποία αποτελούν τα «σημεία ελέγχου» σωστής χρήσης λογότυπου και αναφοράς στο όνομα «KeyCERT» ενδείκνυται η εκ των προτέρων έγκριση του Τμήματος Marketing της Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις. Διευκρινίζεται ότι η έγκριση αφορά ΜΟΝΟ στη σωστή χρήση των σημάτων και τη σωστή αναφορά στο Πρόγραμμα KeyCERT, στο Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT και στα Πιστοποιητικά KeyCERT και δεν συνεπάγεται έγκριση του αισθητικού μέρους ή της ορθότητας των πληροφοριακών στοιχείων που αφορούν στο Εξεταστικό Κέντρο ή στην εκπαιδευτική διαδικασία. 5.1 Διαδικασία έγκρισης Η διαδικασία έγκρισης είναι η εξής: Το ενδιαφερόμενο Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο αποστέλλει σχετικό ενημερωτικό στη διεύθυνση σχετικά με την προς έγκριση ενέργεια Yποβάλλει το προς έγκριση υλικό είτε σε ηλεκτρονική, είτε σε έντυπη μορφή Το Τμήμα Marketing θα μελετήσει τον τρόπο αναφοράς και προβολής του Προγράμματος KeyCERT που περιλαμβάνονται στο υλικό αυτό. Θα ελέγξει τον τρόπο ένθεσης και παρουσίασης του λογότυπου, τις αναφορές και τις πληροφορίες, τα σχόλια σχετικά με το Πρόγραμμα, τις προδιαγραφές χρωμάτων, τις ελάχιστες αποστάσεις από άλλα εικαστικά/λεκτικά, τις γραμματοσειρές και γενικότερα την όλη σύλληψη, αλλά μόνο στο βαθμό που αυτή επηρεάζει το κύρος και την αξιοπιστία του KeyCERT, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις του Ιδρύματος KeyCERT Αφότου γίνουν οι προαναφερόμενοι έλεγχοι, το Τμήμα Marketing θα αποστείλει τις παρατηρήσεις/διορθώσεις στο Συνεργάτη, ο οποίος με τη σειρά του οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις ΣΕΛ.16/20

17 Πριν την τελική υλοποίηση, ο Συνεργάτης οφείλει να αποστείλει εκ νέου το διορθωμένο υλικό για την τελική έγκριση 5.2 Χρονοδιάγραμμα έγκρισης Για τον έλεγχο, έγκριση ή αποστολή διορθωτικών παρατηρήσεων για οποιασδήποτε προωθητική ενέργεια από την «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις», ο απαιτούμενος χρόνος είναι 5-6 εργάσιμες ημέρες. Αποτελεί ευθύνη του Συνεργάτη να μεριμνήσει για την έγκαιρη αποστολή των προς έγκριση υλικών στην «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις». ΣΕΛ.17/20

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ KeyCERT Μη εγκεκριμένες μορφές του λογότυπου. Έχουν ήδη προαναφερθεί οι ακριβείς προδιαγραφές που διασφαλίζουν την αρτιότητα του λογότυπου KeyCERT. Οι προδιαγραφές αυτές εγγυώνται ότι η εμπορική ταυτότητα και η αναγνωρισιμότητα του Προγράμματος KeyCERT δεν υπόκεινται σε κανενός τύπου διαφοροποιήσεις ή παραποιήσεις. Το σήμα KeyCERT πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς κανένα πρόθεμα, κατάληξη ή μέρος τροποποιούμενων λέξεων, φράσεων, εικαστικών συλλήψεων, σχεδίων ή συμβόλων (διαφορετικά από τα εγκεκριμένα) και χωρίς οποιαδήποτε παραμόρφωση, αλλαγή χρωμάτων, σχήματος ή γραμματοσειράς. Δεν επιτρέπονται οι παρακάτω εφαρμογές στο λογότυπο KeyCERT: 1. Εφαρμογή τρισδιάστατου εφέ 2. Εφαρμογή εφέ σκίασης 3. Χρήση προοπτικής εμφάνισης του λογότυπου 4. Χρωματικοί συνδυασμοί πέραν των εγκεκριμένων 5. Παρουσία των γραμμάτων KeyCERT (λεκτικό) χωρίς το λογότυπο 6. Απαγορεύεται και η αντίστροφη εκδοχή (το υπόλοιπο λογότυπο χωρίς το λεκτικό) 7. Εφαρμογή φόντου πίσω από το λογότυπο 8. Κάθετη ή διαγώνια γραφή των γραμμάτων KeyCERT ΣΕΛ.18/20

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β FORMAT ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ KeyCERT Τα παρακάτω αρχεία αποτελούν την ΠΛΗΡΗ ΓΚΑΜΑ εγκεκριμένων λογότυπων του Προγράμματος KeyCERT. Περιέχονται στο CD-ROM που σας παρέχεται με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό υλικό και είναι συμβατά με υπολογιστές που φέρουν τόσο λειτουργικά συστήματα Windows όσο και Macintosh. ΜΟΡΦΕΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΕΙΚΟΝΑ FORMATS ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ JPEG PNG GIF Logo_color.jpg Logo_color.png Logo_color.gif PNG GIF logo_color_transp.png logo_color_transp.gif JPEG PNG GIF logo_bw.jpg logo_bw.png logo_bw.gif PSD Logo1.psd ΣΕΛ.19/20

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Επεξήγηση των ονομασιών των αρχείων λογότυπων Στοιχείο ονόματος αρχείου Χαρακτηριστικά BW Το λογότυπο έχει ασπρόµαυρο χρωµατισµό JPEG Το πιο διαδεδοµένο format εικόνας ανοίγει µε οποιοδήποτε πρόγραµµα επεξεργασίας/παρουσίασης εικόνας. Το αρχείο δεν είναι επεξεργάσιµο PNG Πολύ διαδεδομένη μορφή εικόνας για το διαδίκτυο Το αρχείο είναι επεξεργάσιµο PSD Η εικόνα είναι σε format Adobe Photoshop (ενδέχεται να ανοίγει και µε άλλα προγράµµατα επεξεργασίας εικόνας) Το αρχείο είναι επεξεργάσιµο GIF Το πιο διαδεδοµένο format εικόνας για παρουσία εικόνων στο web ανοίγει µε τα διαδεδοµένα προγράµµατα επεξεργασίας/ παρουσίασης εικόνας. Είναι σχετικά χαµηλής ποιότητας. Έχει µικρό µέγεθος Το αρχείο δεν είναι επεξεργάσιµο TRANSP Το λογότυπο έχει διαφανές φόντο για χρήση σε οποιαδήποτε άλλο χρώμα Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για οποιοδήποτε από τα θέματα που καλύπτονται στο παρόν Εγχειρίδιο, σχετικά με τη χρήση του εμπορικού σήματος KeyCERT, την οπτική επικοινωνία του Προγράμματος KeyCERT και την όποια αναφορά στο Πρόγραμμα KeyCERT, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Marketing KeyCERT. ΣΕΛ.20/20

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 7.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 NOMIKO KEIMENO ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΪΟΣ 2014 K 03 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο και οι εικόνες) ανήκει αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Πτυχιακή εργασία της σπουδάστριας: Διαμαντοπούλου Γεωργίας Η Εξάμηνο Επιβλέπον καθηγητής: Τσιαντής Λεωνίδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 ΑΠΣ AT Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/03 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντονιστής της Επιτροπής Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας 1. ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ

Ο Συντονιστής της Επιτροπής Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας 1. ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ To 1990 ιδρύθηκε από είκοσι πέντε (25) στελέχη του Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ, η Ελληνική Εταιρία Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ (Αριθμ. Ιδρυτ. Απόφασης Αθηνών 3889/90.Αρ.καταχ. εις ν. μητρ. 17702/26.2.1991).

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β112084/6/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS IM382_Nav_E_El_00 Περιεχόμενα Άδειες χρήσης τελικού χρήστη 4 Έναρξη χρήσης 12 Χρήση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εφαρμογών Επικοινωνίας στο Πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: 75ΚΛ46ΨΖΣΠ-ΜΩΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΝΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 95 Αθήνα, 0.07.202 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πιστοποίησης Diploma. www.cityandguilds.gr Μάιος 2010 Έκδοση 2.0

Εγχειρίδιο Πιστοποίησης Diploma. www.cityandguilds.gr Μάιος 2010 Έκδοση 2.0 IVQ in Hairdressing: Κομμωτική Γυναικών (6902-61) Κομμωτική Ανδρών (6902-62) Κομμωτική με ειδικότητα African Caribbean (6902-63) International Award in Hairdressing Salon Reception (Χώρου Υποδοχής Κομμωτηρίου)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα