Περιεχόμενα Ασφάλεια και συντήρηση... 1 Σύνολο παράδοσης... 5 Απαιτήσεις συστήματος... 5 Τεχνικά στοιχεία... 5 Χειρισμός των μερών...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα Ασφάλεια και συντήρηση... 1 Σύνολο παράδοσης... 5 Απαιτήσεις συστήματος... 5 Τεχνικά στοιχεία... 5 Χειρισμός των μερών..."

Transcript

1 Περιεχόμενα Ασφάλεια και συντήρηση... 1 Υποδείξεις ασφαλείας... 1 Ασφάλεια στη λειτουργία... 1 Χώρος τοποθέτησης... 1 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 2 Πληροφορία συμμόρφωσης σύμφωναμε R&TTE (Τερματικός ραδιοφωνικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός)... 2 Υποδείξεις ασφάλειας για λειτουργία με μπαταρίες... 3 Συντήρηση... 4 Καθαρισμός... 4 Επισκευή... 4 Απόρριψη... 4 Σύνολο παράδοσης... 5 Απαιτήσεις συστήματος... 5 Τεχνικά στοιχεία... 5 Στοιχεία χειρισμού... 6 Τοποθέτηση των μπαταριών στο πληκτρολόγιο... 7 Τοποθετήστε τη μπαταρία στο ασύρματο ποντίκι... 7 Εγκατάσταση του δέκτη... 7 Χειρισμός των μερών... 8 Τροχός ποντικιού... 8 Πληκτρολόγιο... 8 Το πεδίο γραφομηχανής... 9 Το πλήκτρο shift και caps - lock... 9 Το πλήκτρο εισαγωγής / Εnter Το πλήκτρο (space) κενού- / (Tabulator) στηλοθέτη / επαναφοράς (reset) Τα πλήκτρα Alt, Alt Gr και StrgCTRL) Τα πλήκτρα κίνησης Το μπλοκ των αριθμών και του κέρσορα Τα πλήκτρα λειτουργιών και των Windows Ειδικά πλήκτρα και λειτουργίες Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Πρώτη βοήθεια σε λάθος λειτουργίες Βασικές υποδείξεις Διαχείριση σφαλμάτων και υποδείξεις Τεχνική υποστήριξη Χρειάζεστε περαιτέρω υποστήριξη; i

2 Copyright 2009, 09 Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού του εγχειριδίου έχουν κατοχυρωθεί. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην εταιρεία MEDION. Εμπορικό σήμα: Τα MS-DOS και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft. Άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των εκάστοτε κατόχων τους. Με την επιφύλαξη τεχνικών και οπτικών αλλαγών καθώς και σφαλμάτων εκτύπωσης. ii

3 Ασφάλεια και συντήρηση Υποδείξεις ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το κεφάλαιο προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις αναφερόμενες υποδείξεις. Έτσι εξασφαλίζετε μια αξιόπιστη λειτουργία και μια μακρά διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Διατηρείτε αυτό το εγχειρίδιο πάντα έτοιμο για χρήση κοντά στη συσκευή σας Διατηρήστε αυτή την οδηγία χειρισμού σε καλή κατάσταση για να μπορέσετε να την παραδώσετε σε ένα νέο ιδιοκτήτη σε περίπτωση διάθεσης της συσκευής σας. Ασφάλεια στη λειτουργία Μετά από κάθε ενημέρωση των δεδομένων, κάνετε αντίγραφα ασφαλείας σε εξωτερικά μέσα αποθήκευσης (δισκέττες, CD-R). Η απαίτηση αποζημίωσης για την απώλεια δεδομένων και επακόλουθων ζημιών αποκλείεται. Αυτό το προϊόν προορίζεται για τη λειτουργία με έναν υπολογιστή PC/AT (συμβατός με IBM) με σύνδεση USB. Προσέξτε τις προδιαγραφές ασφάλειας του υπολογιστή με τον οποίο συνδέετε τις συσκευές. Μην ανοίγετε ποτέ το κάλυμμα των στοιχείων! Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα ή ακόμα και σε πυρκαγιά, κάτι που θα είχε σαν επακόλουθο την καταστροφή της συσκευής. Ποτέ μην αφήνετε παιδιά χωρίς επιτήρηση να παίζουν με ηλεκτρικές συσκευές. Τα παιδιά δεν μπορούν να αναγνωρίζουν πάντα σωστά τους πιθανούς κινδύνους. Πριν από την εγκατάσταση αποσυνδέστε όλα τα καλώδια ρεύματος. Εάν ο υπολογιστής δεν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ρεύματος, τότε μπορεί να υπάρξουν φθορές. Απομακρύνετε και αντικαθιστάτε τις συνδέσεις φις μόνο σε κατάσταση αποσύνδεσης. Χώρος τοποθέτησης Τοποθετείτε και λειτουργείτε αυτές τις συσκευές σε μία σταθερή, ίσια και χωρίς δονήσεις επιφάνεια. Κρατάτε τις συσκευές μακριά από υγρασία, νερό που στάζει ή ψεκάζεται και αποφύγετε σκόνη, ζέστη και απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Ασφάλεια και συντήρηση 1

4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Διατηρείτε τουλάχιστο 50 εκ. απόσταση από μαγνητικές πηγές παρεμβολών και πηγές παρεμβολών υψηλών συχνοτήτων (συσκευή τηλεόρασης, κινητό τηλέφωνο, συσκευές υπερύθρων, κουτιά ηχείων κλπ.) ώστε να αποφεύγετε παρεμβολές στη λειτουργία και απώλειες δεδομένων. Η απόσταση μεταξύ πομπού και δέκτη δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 50 εκ. Κατά τη σύνδεση συμπληρωματικών ή άλλων εξαρτημάτων πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMV). Πληροφορία συμμόρφωσης σύμφωνα με R&TTE (Τερματικός ραδιοφωνικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός) Δια της παρούσης η MICRON AG δηλώνει ότι αυτές οι συσκευές είναι σε συμφωνία με τις βασικές απαιτήσεις και με τους υπόλοιπους σχετικούς κανονισμούς της Οδηγίας 1999/5/Ε.Ε. Πλήρεις δηλώσεις συμμόρφωσης παρέχονται στην διεύθυνση 2 Ασφάλεια και συντήρηση

5 Υποδείξεις ασφάλειας για λειτουργία με μπαταρίες Οι μπαταρίες μπορεί να περιέχουν εύφλεκτα υλικά. Σε χρήση μη σύμφωνη με τους κανονισμούς μπορεί οι μπαταρίες να διαρρεύσουν, να ζεσταθούν πολύ, να αναφλεγούν ή να εκραγούν κάτι το οποίο θα έχει σαν επακόλουθο να προκληθούν στη συσκευή και στην υγεία σας βλάβες. Παρακαλούμε ακολουθήστε οπωσδήποτε τις εξής υποδείξεις: Κρατήστε μακριά τα παιδιά από τις μπαταρίες. Εάν από λάθος γίνει κατάποση μπαταριών, τότε παρακαλούμε ενημερώστε τον γιατρό σας άμεσα. Ποτέ μην φορτώνετε μπαταρίες (εκτός εάν αυτό αναφέρεται ευκρινώς). Μην εκφορτίζετε ποτέ τις μπαταρίες μέσω υψηλής παροχής απόδοσης. Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική ζέστη, ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες καταστάσεις! Μην διαλύετε ή παραμορφώνετε τις μπαταρίες. Τα χέρια σας ή τα δάκτυλα σας μπορεί να τραυματιστούν ή μπορεί να καταλήξει υγρό μπαταρίας στα μάτια σας ή στο δέρμα σας. Εάν συμβεί αυτό, τότε καθαρίστε τα αντίστοιχα σημεία με μεγάλη ποσότητα καθαρού νερού και ενημερώστε τον γιατρό σας αμέσως. Αποφεύγετε ισχυρές κρούσεις και δονήσεις. Ποτέ μην αντιστρέφετε την πολικότητα. Προσέξτε ώστε ο πόλος συν (+) και ο πόλος μείον (-) να έχουν τοποθετηθεί σωστά για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα. Μην αναμιγνύετε καινούργιες και παλιές μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ελαττωματική λειτουργία της συσκευής σας. Επίσης μπορεί η ασθενέστερη μπαταρία να εκφορτιστεί πάρα πολύ. Απομακρύνετε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες από τη συσκευή αμέσως. Απομακρύνετε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας όταν αυτή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αντικαθιστάτε όλες τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μόνο με καινούργιες του ιδίου τύπου την ίδια χρονική στιγμή. Μονώστε τις επαφές των μπαταριών με μία κολλητική ταινία όταν θέλετε να τις αποθηκεύσετε ή να τις απορρίψετε. Ελέγξτε πριν από την τοποθέτηση της μπαταρίας εάν οι επαφές στη συσκευή και στις μπαταρίες είναι καθαρές και εάν χρειαστεί καθαρίστε τις. Ασφάλεια και συντήρηση 3

6 Συντήρηση Καθαρισμός Προσέξτε έτσι ώστε η συσκευές να μην βρομίζονται. Αποσυνδέστε πριν από τον καθαρισμό της συσκευής την καλωδίωση από τον υπολογιστή σας. Καθαρίστε τις συσκευές και τα περαιτέρω μέρη με ένα νωπό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά μέσα, ερεθιστικά μέσα ή μέσα καθαρισμού σε αέρια μορφή. Επισκευή Παραχωρείτε την επισκευή των συσκευών μόνο σε έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις. Παρακαλούμε απευθύνεστε στην εξυπηρέτηση πελατών όταν έχετε τεχνικά προβλήματα. Αποσυνδέετε αμέσως το φις του υπολογιστή σας και απευθύνεστε στην εξυπηρέτηση πελατών: όταν οι συνδέσεις έχουν καεί ή φθαρεί. όταν έχει εισρεύσει στο εσωτερικό της συσκευής υγρό. όταν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά. όταν η συσκευή έχει πέσει κάτω ή το κάλυμμα έχει φθαρεί. Απόρριψη Συσκευή Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε τη συσκευή στο τέλος της διάρκειας ζωής της στα φυσιολογικά απορρίμματα. Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες μιας φιλικής προς το περιβάλλον απόρριψης. Μπαταρίες Οι μεταχειρισμένες μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα! Αυτές πρέπει να δίδονται σε ένα χώρο συγκέντρωσης παλαιών μπαταριών. Συσκευασία Η συσκευή σας βρίσκεται σε μια συσκευασία για την προστασία από ζημιές κατά τη μεταφορά. Οι συσκευασίες έχουν κατασκευαστεί από υλικά τα οποία μπορούν να απορριφθούν με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και με μια σωστή ανακύκλωση. 4 Ασφάλεια και συντήρηση

7 Σύνολο παράδοσης Παρακαλούμε ελέγξτε την πληρότητα του συνόλου παράδοσης και παρακαλούμε ενημερώστε μας εντός 14 ημερών μετά την αγορά, στην περίπτωση που η παράδοση δεν είναι πλήρης. Με την απόκτηση αυτού του προϊόντος λάβατε: Ραδιοδέκτης USB Ασύρματο πληκτρολόγιο Ασύρματο ποντίκι 4 μπαταρίες (LR03/AAA, 1,5V) Κάρτα εγγύησης Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη Απαιτήσεις συστήματος Υπολογιστής Απόδοση επεξεργαστή Συμβατός υπολογιστής με PC/AT από κλάση Pentium 100 MHz Λειτουργικό σύστημα Windows XP/Vista Συνδέσεις Τεχνικά στοιχεία Ασύρματο ποντίκι Πληκτρολόγιο Συνδέσεις 1 Σύνδεση USB 5 πλήκτρα με τροχό ελέγχου Με πλήκτρα πολυμέσων (Multimedia) 1 Φις USB Λειτουργία μπαταρίας ποντικιού 2 x R03/LR03/AAA, 1,5V Λειτουργία μπαταρίας πληκτρολόγιου 2 x R03/LR03/AAA, 1,5V Σύνολο παράδοσης 5

8 Θέση σε λειτουργία Στοιχεία χειρισμού Αριστερό πλήκτρο ποντικιού Λειτουργία πλοήγησης προς τα εμπρός στον Internet Explorer Λειτουργία πλοήγησης προς τα πίσω στον Internet Explorer Δεξιό πλήκτρο ποντικιού Τροχός και πλήκτρο ποντικιού Χώρος μπαταριών στο ποντίκι Ραδιοδέκτης USB Χώρος μπαταριών κάτω από το πληκτρολόγιο 6 Θέση σε λειτουργία

9 Τοποθέτηση των μπαταριών στο πληκτρολόγιο 1. Αναποδογυρίστε το πληκτρολόγιο. 2. Απομακρύνετε το κάλυμμα των μπαταριών πιέζοντας το προς τα κάτω και τραβώντας προς την κατεύθυνση του βέλους. 3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες (2 x R03/LR03/AAA, 1,5V) στο χώρο μπαταριών του πληκτρολογίου. Προσέξτε η πολικότητα των μπαταριών να συμφωνεί με τις ενδείξεις «+» και «-». 4. Ωθήστε το κάλυμμα εκ νέου μέχρι να ασφαλιστεί. Υπόδειξη Εάν ανάψει η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας στο πληκτρολόγιο, τότε αντικαταστήστε τις μπαταρίες και πραγματοποιήστε ενδεχομένως ένα συντονισμό συχνότητας. Τοποθετήστε τη μπαταρία στο ασύρματο ποντίκι 1. Γυρίστε το ποντίκι στην πίσω πλευρά και απομακρύνετε το κάλυμμα των μπαταριών πιάνοντας με το νύχι στην εσοχή και πιέζοντας με προσοχή το κάλυμμα προς τα επάνω. 2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες (2 x R03/LR03/AAA, 1,5V) στο χώρο μπαταριών του ποντικιού. Προσέξτε ώστε η πολικότητα των μπαταριών να συμφωνεί με τις ενδείξεις «+» και «-». 3. Ωθήστε το κάλυμμα των μπαταριών στη θέση του μέχρι αυτό να ασφαλίσει. Εγκατάσταση του δέκτη 1. Προσέξτε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο «Ασφάλεια και συντήρηση» (Σελίδα 1). 2. Εκκινήστε τον υπολογιστή και όλα τα περιφερειακώς συνδεόμενα μηχανήματα (οθόνη, εκτυπωτής, εξωτερικό μόντεμ κ.λπ.). 3. Εισάγετε τον δέκτη USB σε μια ελεύθερη υποδοχή USB του υπολογιστή σας. 4. Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι στο χώρο εργασίας έτσι ώστε να μπορείτε να εργαστείτε με άνεση. Θέση σε λειτουργία 7

10 Χειρισμός των μερών Τροχός ποντικιού 1. Για τη λειτουργία κύλισης μετακινήστε τον τροχό. 2. Για να χρησιμοποιήσετε τον τροχό σαν πλήκτρο κάντε ένα κλικ όπως εμφανίζεται στο γραφικό. Πληκτρολόγιο Στην πίσω πλευρά του πληκτρολογίου βρίσκονται δύο πτυσσόμενα πόδια με τα οποία μπορεί να ρυθμιστεί η κλίση του πληκτρολογίου. Ρυθμιζόμενα πόδια 8 Χειρισμός των μερών

11 Το πεδίο γραφομηχανής (Όμοιο με απεικόνιση) Το πεδίο αυτό αποτελείται από πλήκτρα με αριθμητικούς, αλφαριθμητικούς και ειδικούς χαρακτήρες. Τα πλήκτρα έχουν την ίδια διάταξη όπως σας είναι γνωστό από τις γραφομηχανές. Τα πλήκτρα shift και caps - lock (Όμοιο με απεικόνιση) Το πλήκτρο SHIFT υπάρχει σε δύο σημεία και φέρει ένα πλατύ βέλος που δείχνει προς τα επάνω. Τα εισηγμένα γράμματα με πατημένο το πλήκτρο SHIFT, θα απεικονιστούν σαν κεφαλαία. Σε άλλα πλήκτρα θα εμφανιστεί, εάν υπάρχει, το ψηφίο το οποίο εικονίζεται στο πάνω μέρος του πλήκτρου. Το πλήκτρο CAPS-LOCK φέρει ένα πλατύ βέλος που δείχνει προς τα κάτω. Εάν πατηθεί αυτό το βέλος, τότε έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα όπως και όταν είναι πατημένο σταθερά το πλήκτρο SHIFT. Η λειτουργία CAPS-LOCK απενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο SHIFT. Χειρισμός των μερών 9

12 Το πλήκτρο εισαγωγής / Εnter (Όμοιο με απεικόνιση) Το πλήκτρο εισαγωγής (ENTER ή RETURN) περιγράφεται με ένα βέλος το οποίο έχει μία γωνία που δείχνει προς τα αριστερά. Χρησιμοποιείται όταν πρέπει να επικυρωθούν εντολές που έχουν εισαχθεί από πριν ή που έχουν εισαχθεί χειροκίνητα. Σε προγράμματα εφαρμογών με επεξεργασία κειμένου μετακινείται ο κέρσορας στην αρχή της επόμενης γραμμής. Το πλήκτρο ENTER στο αριθμητικό μπλοκ έχει την ίδια λειτουργία όπως και το πλήκτρο εισαγωγής. Το πλήκτρο (space) κενού / (Tabulator) στηλοθέτη / επαναφοράς (reset) (Όμοιο με απεικόνιση) Το πλήκτρο επαναφοράς (BACKSPACE) χαρακτηρίζεται από ένα μικρό βέλος που δείχνει προς τα αριστερά. Εάν πατηθεί, τότε θα σβήσει το ψηφίο το οποίο βρίσκεται αριστερά από τον κέρσορα. Εάν βρίσκονται δεξιά από τον κέρσορα άλλα ψηφία, τότε αυτά μετατοπίζονται μαζί με τον κέρσορα μία θέση προς τα αριστερά. Το πλήκτρο κενού (SPACE) είναι το πλατύ πλήκτρο χωρίς σήμανση στην κάτω σειρά του πληκτρολογίου. Εάν πατηθεί, τότε εμφανίζεται ένα κενό. Το πλήκτρο στηλοθέτη / Tabulator χαρακτηρίζεται από δύο βελάκια τα οποία δείχνουν το ένα αντίθετα προς το άλλο και είναι τοποθετημένα το ένα επάνω από το άλλο. Σε επεξεργασίες κειμένου διεξάγει τη λειτουργία μετακίνησης του κέρσορα σε μία συγκεκριμένη απόσταση προς τα δεξιά ή σε πατημένο ταυτόχρονα πλήκτρο μεταβολής 10 Χειρισμός των μερών

13 μετακινεί τον κέρσορα προς τα αριστερά. Η λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται. Τα πλήκτρα Alt, Alt Gr και StrgCTRL) (Όμοιο με απεικόνιση) Το πλήκτρο Alt πραγματοποιεί σε συνδυασμό με άλλα πλήκτρα συγκεκριμένες λειτουργίες. Αυτές οι λειτουργίες καθορίζονται από το εκάστοτε πρόγραμμα. Για να εισάγετε ένα συνδυασμό με το πλήκτρο Alt, κρατήστε το πλήκτρο αυτό πατημένο όσο πατάτε ένα άλλο πλήκτρο. Το πλήκτρο Alt Gr λειτουργεί όπως το πλήκτρο Alt αλλά επιλέγει συγκεκριμένους ειδικούς χαρακτήρες. Το πλήκτρο Strg (έλεγχος ή CTRL) πραγματοποιεί όπως και το πλήκτρο Alt λειτουργίες προγραμμάτων. Χρήσιμοι συνδυασμοί πλήκτρων (εξαρτώμενοι από το λογισμικό) : Συνδυασμός Λειτουργία και περιγραφή Alt + F4 Alt + πίεση Σταματά κατά κανόνα το επιλεγμένο πρόγραμμα ή κλείνει το ανοικτό παράθυρο. Αντιγράφει την εικόνα του τρέχοντος επιλεγμένου παραθύρου στην ενδιάμεση απόθεση. Alt Gr + ί Δημιουργείται το Backslash ( \ ) Alt Gr + E Δημιουργείται το σύμβολο του Ευρώ ( ). Alt Gr + Q Strg + Alt + Entf Δημιουργείται το απαραίτητο για τα s (δηλαδή: ätt / παπάκι ) Εκκινείται το πρόγραμμα Διαχείρισης εργασιών / Θερμής εκκίνησης (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα) Χειρισμός των μερών 11

14 Τα πλήκτρα κίνησης (Όμοιο με απεικόνιση) Τα τέσσερα πλήκτρα κατεύθυνσης που ονομάζονται και πλήκτρα με βελάκια, είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο του κέρσορα στην οθόνη. Ο κέρσορας μετακινείται σύμφωνα με την κατεύθυνση του πλήκτρου που έχει πατηθεί. Το πλήκτρο Pos1 μετακινεί τον κέρσορα στην αρχή, το πλήκτρο End στο τέλος της γραμμής. Με τα πλήκτρα Εικ. και Εικ. ξεφυλλίζετε ανά μία σελίδα στην αντίστοιχη κατεύθυνση. Οι περιγραφόμενες λειτουργίες εξαρτώνται από το πρόγραμμα εφαρμογής και μπορεί να διαφέρουν. Σε συνδυασμό με το πλήκτρο έλεγχου τα πλήκτρα κίνησης προσφέρουν και περαιτέρω λειτουργίες. Το πλήκτρο Einfg (Προσθήκη) θέτει το πληκτρολόγιο στη λειτουργία προσθήκης. Στη λειτουργία αυτή εισάγονται πληροφορίες στη θέση του κέρσορα και όλοι οι επόμενοι χαρακτήρες μετατοπίζονται προς τα δεξιά. Η λειτουργία προσθήκης παραμένει ενεργή μέχρι να πιέσετε εκ νέου το πλήκτρο Einfg. Το πλήκτρο Entf σβήνει το χαρακτήρα δεξιά δίπλα στον κέρσορα. Όλοι οι άλλοι χαρακτήρες δεξιά από τον κέρσορα μετατοπίζονται κατά μία θέση προς τα αριστερά. Το πλήκτρο Escape χαρακτηρίζεται με το ESC και απαιτείται από διαφορετικά λογισμικά για την αποχώρηση από ένα πρόγραμμα ή μενού. Η ακριβής εργασία εξαρτάται από το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί. 12 Χειρισμός των μερών

15 Το μπλοκ των αριθμών και του κέρσορα (Όμοιο με απεικόνιση) Το αριθμητικό μπλοκ χρησιμοποιείται για τη γρήγορη είσοδο αριθμών και αριθμητικών λειτουργιών. Το μπλοκ αριθμών δεν προορίζεται για την αριθμητική τυφλή εισαγωγή. Ενεργοποιείτε το μπλοκ ψηφίων πατώντας το πλήκτρο <NUM>. Η λειτουργία των πλήκτρων είναι ίδια με αυτή του πεδίου ελέγχου. Το πλήκτρο Εκτύπωσης(S-Abf) προσφέρει τη δυνατότητα (Hardcopy) εκτύπωσης του περιεχομένου οθόνης μέσω ενός εκτυπωτή (εάν έχει συνδεθεί). Αυτό ισχύει ωστόσο για κείμενα μόνο, δηλαδή για όλους τους χαρακτήρες, δεν εκτυπώνονται γραφικά στον εκτυπωτή. Επίσης αυτό λειτουργεί μόνο στα MS-DOS σε αντίστοιχη ρύθμιση. Στα Windows αντιγράφεται η οθόνη σαν γραφικό στο ενδιάμεσο αρχείο. Το πλήκτρο Pause δίνει τη δυνατότητα παύσης απεικονιζόμενων στοιχείων στην οθόνη και μέσω πατήματος ενός άλλου πλήκτρου μπορείτε πάλι να συνεχίσετε. Αυτό χρησιμοποιείται στον τομέα λειτουργικού συστήματος παύσης Pause όταν θέλετε να εμφανίσετε στην οθόνη κείμενα τα οποία είναι μακρύτερα από την σελίδα οθόνης. Εάν πατήσετε το πλήκτρο <Pause> με πατημένο πλήκτρο Strg, τότε διακόπτονται τρέχουσες υπό επεξεργασία εντολές ή προγράμματα όπως π.χ. το αντίγραφο οθόνης (soft copy). Το πλήκτρο ρολαρίσματος δεν έχει καμία λειτουργία στο πεδίο λειτουργικού συστήματος MS-DOS. Μερικά λογισμικά των Windows χρησιμοποιούν αυτό το πλήκτρο για να παγώσουν τον κέρσορα σε μία συγκεκριμένη θέση. Εάν πατηθεί το πλήκτρο μία φορά τότε η λειτουργία ρολαρίσματος θα εκκινήσει. Η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί εάν πατήσετε εκ νέου το πλήκτρο. Χειρισμός των μερών 13

16 Τα πλήκτρα λειτουργιών και των Windows (Όμοιο με απεικόνιση) Τα πλήκτρα από F1 μέχρι F12 στην επάνω σειρά του πληκτρολογίου θεωρούνται πλήκτρα λειτουργιών. Τα πλήκτρα λειτουργιών δεν έχουν καμία γενικώς ισχύουσα λειτουργία και καθορίζονται από το εκάστοτε λογισμικό. Υποδείξεις για την οργάνωση αυτών των πλήκτρων θα βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κάθε προγράμματος λογισμικού. Κατά κανόνα με το F1 καλείται βοήθεια. Το αριστερό πλήκτρο Windows (με τη σημαία των Windows) χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του μενού εκκίνησης των Windows. Υποδείξεις Εάν πατήσετε αυτό το πλήκτρο ταυτόχρονα με το πλήκτρο Ε, τότε εκκινείται το πρόγραμμα Windows-Explorer. Εάν το πατήσετε ταυτόχρονα με το πλήκτρο Pause καλείται το σύστημα διαχείρισης συσκευής. Το πλήκτρο εφαρμογής αντιστοιχεί με το κλικ του δεξιού πλήκτρου ποντικιού και ανοίγει στα Windows π.χ. το μενού συμφραζόμενων στην επιφάνεια εργασίας. 14 Χειρισμός των μερών

17 Ειδικά πλήκτρα και λειτουργίες (Όμοιο με απεικόνιση) Αυτά τα πλήκτρα έχουν ειδικές λειτουργίες, για τις οποίες μπορείτε να πληροφορηθείτε στον επόμενο πίνακα. Σύμβολο Λειτουργία Σελίδα εκκίνησης καλεί μία προκαθορισμένη σελίδα από τον κατασκευαστή του υπολογιστή ή μία καθορισμένη από εσάς ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. ανοίγει το πρότυπο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Favoriteς (Αγαπημένα) καλεί τη λίστα των αγαπημένων σας δηλαδή συνδέσεις σε δικές σας καθορισμένες ιστοσελίδες. Αριθμομηχανή ανοίγει την ενσωματωμένη με το λειτουργικό σας σύστημα, πρότυπη αριθμομηχανή. Επιφάνεια εργασίας ανοίγει την επιφάνεια εργασίας. Mediaplayer / Πολυμέσα ανοίγει το Windows Mediaplayer Αύξηση έντασης ήχου αυξάνει την ένταση ήχου. Μείωση έντασης ήχου μειώνει την ένταση ήχου. Αναπαραγωγή/ Παύση εκκινεί την αναπαραγωγή ήχου ή βίντεο. Εάν πιέσετε για δεύτερη φορά σε αυτό το πλήκτρο, ενεργοποιείτε τη λειτουργία παύσης της αναπαραγωγής. Στοπ σταματά ή και τερματίζει την αναπαραγωγή ήχου ή βίντεο. Χειρισμός των μερών 15

18 Ιδιαιτερότητες στα ειδικά πλήκτρα. Η σωστή λειτουργία των ειδικών πλήκτρων εξαρτάται από περισσότερους παράγοντες: Λειτουργικό σύστημα / Διαμόρφωση. Τα ειδικά πλήκτρα καλούν συγκεκριμένες λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος. Αυτά τα πλήκτρα δεν είναι σταθερά και έτσι για παράδειγμα μία κλήση στα Windows ME δίνει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από ότι σε μια κλήση στα Windows XP. Αυτό γίνεται αντιληπτό κυρίως στις λειτουργίες Mediaplayer και στα Πλήκτρα ελέγχου κλπ. Έτσι λειτουργούν για παράδειγμα τα πλήκτρα ελέγχου σε μερικά λειτουργικά συστήματα / διαμορφώσεις όταν έχει εκκινήσει το Mediaplayer σε άλλα λειτουργικά συστήματα / διαμορφώσεις όταν αυτό δεν έχει εκκινήσει. Παρακαλούμε ελέγξτε το αυτό στο δικό σας σύστημα γιατί δεν μπορούμε να σας δώσουμε καμία συγκεκριμένη οδηγία σχετικά. 16 Χειρισμός των μερών

19 Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Πρώτη βοήθεια σε λάθος λειτουργίες Οι ελαττωματικές λειτουργίες μπορούν να έχουν μερικές φορές κοινότυπες αιτίες, παράλληλα όμως μπορεί να είναι και περίπλοκης φύσης και να απαιτούν μια λεπτομερή ανάλυση. Βασικές υποδείξεις Η τακτική διεξαγωγή των προγραμμάτων των Windows «Ανασυγκρότησης» και «Σάρωσης δίσκου» μπορεί να διορθώσει πηγές σφαλμάτων όπως και να αυξήσει την απόδοση του συστήματος. Διαχείριση σφαλμάτων και υποδείξεις Μήπως οι μπαταρίες είναι ενδεχομένως λάθος τοποθετημένες ή μεταχειρισμένες; Ελέγξτε την πολικότητα και αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες. Όταν εργάζεστε πάνω σε μία επιφάνεια από μέταλλο χρησιμοποιήστε για προστασία μια βάση. Όταν δεν λειτουργούν τα πλήκτρα οδηγού ξεκινήστε εάν απαιτείται πρώτα την αναπαραγωγή πολυμέσων πατώντας το πλήκτρο Media. Εάν ο οδηγός CD δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω της αναπαραγωγής πολυμέσων, τότε πρέπει να ρυθμιστεί αναλόγως. Εάν ένα CD ήχου εκτελείται χωρίς ήχο, μπορεί οι αιτίες για αυτό να είναι πολλές: Ενδεχομένως η ένταση για αναπαραγωγή του CD να έχει ρυθμιστεί στο ελάχιστο. Κάντε ένα διπλό κλικ στο σύμβολο ηχείου στη γραμμή εργασιών για να εκκινήσετε τον μίκτη και ελέγξτε τη ρύθμιση έντασης ήχου για τον ήχο του CD. Τοποθετήστε το CD σε έναν άλλο οδηγό CD, εάν έχετε εγκαταστήσει περισσότερους οδηγούς. Ο οδηγός στον οποίο έχετε τοποθετήσει το CD ήχου δεν έχει συνδεθεί εσωτερικά με την κάρτα ήχου (ενδεχ. με τη μητρική κάρτα). Ακολουθήστε την οδηγία του Η/Υ σας και ελέγξτε τη σύνδεση. Η αριθμομηχανή των Windows δεν μπορεί να εκκινηθεί. Το πρόγραμμα έχει ενδεχομένως απεγκατασταθεί. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα εκ νέου. Συμβουλή: Εάν θέλετε να καλέσετε ένα διαφορετικό πρόγραμμα αριθμομηχανής από αυτό το οποίο έχει παραδοθεί με τα Windows, τότε αντιγράψτε το αυτό στον κατάλογο των Windows και επεγγράψτε το εκεί ευρισκόμενο calc.exe. Αντί να εκκινήσει ο Internet-Explorer ξεκινά το βοηθητικό πρόγραμμα σύνδεσης διαδικτύου. Πρέπει πρώτα να έχετε διαμορφώσει μία σύνδεση με το διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 17

20 Εκκινείται ένα άλλο πρόγραμμα διαδικτύου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από αυτό που χρησιμοποιείται συνήθως. Το πληκτρολόγιο ξεκινά τα προγράμματα τα οποία έχουν καθοριστεί ως «Πρότυπα». Εξετάστε το αυτό στο: Έναρξη Ρυθμίσεις Έλεγχος συστήματος Επιλογές διαδικτύου Προγράμματα Αντί να εκκινηθεί ο Internet-Explorer ξεκινά το βοηθητικό πρόγραμμα σύνδεσης διαδικτύου. Πρέπει πρώτα να έχετε διαμορφώσει μία σύνδεση με το διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Τεχνική υποστήριξη Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί στα εργαστήρια δοκιμών με επιτυχία, με ένα μεγάλο αριθμό από διαφορετικές συσκευές. Παρόλα αυτά είναι επωφελές, από καιρού εις καιρόν να ενημερώνεται ο οδηγός. Αυτό γίνεται γιατί ενδέχεται π.χ. να υπάρχουν διάφορα προβλήματα συμβατότητας με άλλα μη ελεγμένα μέρη (προγράμματα, συσκευές). Στην παρακάτω διεύθυνση στο διαδίκτυο θα βρείτε ενημερώσεις οδηγών όπως και τις νεώτερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν: Internet: Χρειάζεστε περαιτέρω υποστήριξη; Εάν οι προτάσεις στα προηγούμενα αποσπάσματα δεν διόρθωσαν το πρόβλημα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Θα μας βοηθούσατε πολύ, εάν μας δίνατε τις εξής πληροφορίες: Ποιά είναι η ρύθμιση του υπολογιστή σας; Ποια επιπλέον περιφερειακά μηχανήματα χρησιμοποιείτε; Ποια μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη; Ποιό λογισμικό χρησιμοποιούσατε κατά την εμφάνιση του σφάλματος; Ποιά βήματα έχετε ήδη διεξάγει για τη λύση του προβλήματος; Εάν έχετε ήδη λάβει έναν αριθμό πελάτη, παρακαλούμε όπως μας τον γνωστοποιήσετε. 18 Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε κατά την πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε σε μια πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και αντιμετώπισης προβλημάτων

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και αντιμετώπισης προβλημάτων Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και αντιμετώπισης προβλημάτων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ... 4 Προφυλάξεις ασφαλείας... 4 Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK7051 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Μάρτιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο... 6 Προφυλάξεις ασφάλειας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕXΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ... 3 Προφυλάξεις ασφαλείας... 3 Προφυλάξεις για την υγεία σας... 3 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

GK6941. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

GK6941. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK6941 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Δεκέμβριος 2011 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 20-Zoll LCD - TV ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ Αυτό το έγγραφο περιέχει νοµικά προστατευµένες πληροφορίες. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Αντιγραφή σε µηχανική, ηλεκτρονική και κάθε άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882018 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882018 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430 MFL67882018 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440 MFL67868136 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο : 210 4800564 Οδηγός χρήσης LG-P700 P/NO : MFL67482902 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

GK6792. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

GK6792. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK6792 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Σεπτέμβριος 2011 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο... 6 Προφυλάξεις ασφάλειας...

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0)

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0) ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide MFL68043814 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Ο οδηγός βίντεο (Video Guide) σας παρουσιάζει τις νέες βασικές λειτουργίες του G2. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης TRACK-Guide II Τελευταία ενημέρωση: V7.20141016 30302710-02-EL Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης TRACK-Guide II Τελευταία ενημέρωση: V6.20140408 30302710-02-EL Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ GR LFF 6020 Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση. Αγοράζοντας αυτήν την πολυλειτουργική συσκευή, έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά

maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Οκτώβριος 2011 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε εξαιρετικά πλεονεκτήματα

Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε εξαιρετικά πλεονεκτήματα Εγχειρίδιο χρήσης 2-2014. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire V 17 Nitro Καλύπτει: Aspire VN7-791 Αυτή η αναθεώρηση: 07/2014 Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση συσκευής LCD-TV. Μπροστινή πλευρά και δεξιά πλευρά SI CODES / KOD

Επισκόπηση συσκευής LCD-TV. Μπροστινή πλευρά και δεξιά πλευρά SI CODES / KOD Επισκόπηση συσκευής LCD-TV Μπροστινή πλευρά και δεξιά πλευρά IT SI CODES / KOD 1. Οθόνη TFT 2. Ένδειξη λειτουργίας: Μπλε φωτεινή ένδειξη, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Σβήνει όταν η συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Packard Bell EasyNote TE - 1

Εγχειρίδιο Χρήστη. Packard Bell EasyNote TE - 1 Εγχειρίδιο Χρήστη Packard Bell EasyNote TE - 1 Περιεχόµενα Έναρξη λειτουργίας του υπολογιστή 4 Ασύρματη σύνδεση... 4 Εγγραφή... 5 Εγκατάσταση λογισμικού... 6 Αποκατάσταση... 6 Αντιμετωπίζετε πρόβλημα;...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605 MFL67982010 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Vodafone Smart III

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Vodafone Smart III Κάποιες υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Παρακαλώ ρωτήστε στα καταστήματα για λεπτομέρειες. Το λογότυπο Facebook αποτελεί εμπορικό σήμα της Facebook, Inc. Tα λογότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και. αντιµετώπισης προβληµάτων... 43

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και. αντιµετώπισης προβληµάτων... 43 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και αντιµετώπισης προβληµάτων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ... 5 Προφυλάξεις ασφαλείας... 5 Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Κάποιες υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Παρακαλώ ρωτήστε στα καταστήματα για λεπτομέρειες. To Αndroid είναι εμπορικό σήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. NAVIGON 13xx 23xx. Ελληνικά

Εγχειρίδιο χρήστη. NAVIGON 13xx 23xx. Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήστη NAVIGON 13xx 23xx Ελληνικά Απρίλιος 2009 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCW21

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCW21 Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCW21 n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 8 Πρώτα βήματα... 10 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

SM-N9005. Εγχειρίδιο χρήσης. www.samsung.com

SM-N9005. Εγχειρίδιο χρήσης. www.samsung.com SM-N9005 Εγχειρίδιο χρήσης www.samsung.com Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο Η συσκευή αυτή παρέχει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας με χρήση των υψηλών προτύπων και της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα