ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2012 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ Προϊστάμενος Τμήματος Τεκμηρίωσης & Δημοσιεύσεων ΟΒΙ Τηλ

2 ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ? Τα δικαιώματα των δημιουργών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα ανθρώπινης σκέψης, επινοητικότητας και δημιουργικότητας και συνιστούν άυλα περιουσιακά στοιχεία Η προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας μετατρέπει τα άυλα κεφάλαια σε αποκλειστικά δικαιώματα ιδιοκτησίας, και κατ επέκταση σε πολύτιμα οικονομικά κεφάλαια που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο δικαιούχος (εταιρεία, ακαδημαϊκό ίδρυμα, φυσικό πρόσωπο)

4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Εφευρέσεις ΔΕ ΠΥΧ Ποικιλίες φυτών Διανοητική Ιδιοκτησία Βιομηχανική Ιδιοκτησία Διακριτικά Σήματα Αισθητικές Δημιουργίες Εμπορικά σήματα Γεωγραφικοί προσδιορισμοί, Ονομασίες προέλευσης Βιομηχανικά Σχέδια Πνευματική Ιδιοκτησία Λογοτεχνία Τέχνη Πολιτιστικά έργα Λογισμικό Πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα Εμπιστευτικές Επιχειρηματικές Πληροφορίες Εμπορικά μυστικά, συμφωνίες εμπιστευτικότητας

5 Εμπορικό Σήμα (ΓΓΕ Δ/νση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) Το σύμβολο και η εικόνα μιας επιχείρησης Κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων Προστατεύεται αρχικά για 10 χρόνια και ανανεώνεται ανά 10ετία

6 Πνευματικά & Συγγενικά Δικαιώματα (Copyright) (Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας) Πνευματικά δικαιώματα Προστατεύεται ο δημιουργός Προστατεύεται κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης, επιστήμης που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή. Επίσης προστατεύονται οι βάσεις δεδομένων και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών Διάρκεια : όσο η ζωή του δημιουργού και 70 χρόνια μετά το θάνατό του Συγγενικά δικαιώματα Προστατεύεται ο ερμηνευτής/ εκτελεστής των πνευματικών δικαιωμάτων Διάρκεια : 50 χρόνια μετά την ημερομηνία της εκτέλεσης/ ή ερμηνείας

7 Εμπορικό Μυστικό πληροφορία που προστατεύεται από το Νόμο, κάτω από ειδικές συνθήκες όπως μέσω συμφωνιών εμπιστευτικότητας δεν είναι γνωστή στο κοινό δεν προστατεύεται με καταχώρηση (δεν υπάρχουν τέλη κατάθεσης) δεν υπάρχει περιορισμός στον χρόνο προστασίας της μόνο ο κάτοχος του εμπορικού μυστικού επωφελείται εφόσον διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα του η συνταγή Colonel Sanders για τηγανιτό κοτόπουλο Soft IP/Ip4inno

8 Γεωγραφικοί Προσδιορισμοί ΠΓΕ Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Ονομασίες Προέλευσης ΠΟΠ Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) προσδιορίζουν την περιοχή και την ποιότητα ενός γεωγραφικού προϊόντος ή τροφίμου του οποίου η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά οφείλονται στο συγκεκριμένο γεωγραφικό περιβάλλον (πχ κρόκος Κοζάνης, φέτα, κουμ κουάτ Κερκύρας)

9 Φυτικές Ποικιλίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) Δ/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής προστατεύονται ποικιλίες όλων των βοτανικών γενών και ειδών συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και των υβριδίων τους Κοινοτικό γραφείο φυτικών ποικιλιών CPVO Διεθνές γραφείο φυτικών ποικιλιών UPOV

10 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ιδρύθηκε το 1987 (Ν.1733/1987), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, οικονομικά ανεξάρτητο και διοικητικά αυτοτελές. Εποπτεύεται από τη ΓΓΕΤ, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την προστασία των εφευρέσεων και βιομηχανικών σχεδίων στην Ελλάδα και παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση από τίτλους βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

11 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΗ κάθε τι που έχει τεχνικό χαρακτήρα Επινόηση του ανθρώπινου πνεύματος με σκοπό την επίλυση κάποιου τεχνικού προβλήματος

12 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΗ Aντιπροσωπευτικές κατηγορίες: - Συσκευές & μηχανήματα - Μεμονωμένες μονάδες (modules) συσκευών και μηχανημάτων - Συστήματα & διατάξεις συσκευών & μηχανημάτων - Παραγωγικές μέθοδοι στη βιομηχανία - Μέθοδοι διακίνησης και επεξεργασίας πληροφοριών σε πληροφοριακά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα - Χημικές ουσίες, ενώσεις & προϊόντα, καθώς και οι μέθοδοι παραγωγής αυτών - Χρήσεις όλων των ανωτέρω

13 ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΕΙ Η ΕΦΕΥΡΕΣΗ/ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δικαίωμα για απόκτηση τίτλου βιομηχανικής ιδιοκτησίας έχουν ο εφευρέτης ή ο δικαιούχος Αν περισσότεροι του ενός πραγματοποίησαν την εφεύρεση από κοινού, το δικαίωμα ανήκει σε όλους εξ αδιαιρέτου Αν περισσότεροι του ενός πραγματοποίησαν την εφεύρεση αλλά ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον τότε το δικαίωμα ανήκει σ αυτόν που κατέθεσε πρώτος

14 ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΕΙ Η ΕΦΕΥΡΕΣΗ/ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Αν Υπηρεσιακή εφεύρεση (προϊόν συμβατικής σχέσης εργοδότη εργαζομένου) τότε δικαίωμα στον εργοδότη Αν Εξαρτημένη εφεύρεση (εφεύρεση από εργαζόμενο με χρήση μέσων της επιχείρησης που εργάζεται) τότε 40% στον εργοδότη και 60% στον εργαζόμενο και αίτηση συνυποβάλλεται.

15 ΚΥΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) Πιστοποιητικό Καταχώρησης Βιομηχανικών Σχεδίων ή Υποδειγμάτων (ΒΣ)

16 ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (ΔΕ) χορηγείται για - επινοήματα νέα - με εφευρετική δραστηριότητα - βιομηχανικά εφαρμόσιμα αφορά προϊόν, μέθοδο ή χρήση ισχύει για 20 χρόνια Συντάσσεται έκθεση έρευνας

17 ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (ΔΕ) Η αίτηση για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας μπορεί να είναι:» Εθνική (πχ για Ελλάδα στον ΟΒΙ)» Ευρωπαϊκή (στο EPO*)» Διεθνής (στο WIPO**) *EPO: European Patent Office **WIPO: World Intellectual Property Organisation

18 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΠΥΧ) χορηγείται για - αντικείμενα νέα - με καθορισμένο σχήμα και μορφή - βιομηχανικά εφαρμόσιμα ισχύει για 7 χρόνια Δε συντάσσεται έκθεση έρευνας

19 ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΒΣ) Είναι η εξωτερική ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρος ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, που προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Πέντε (5) έτη διάρκεια από την ημερομηνία καταχώρησής του, με δυνατότητα ανανέωσης ανά 5ετία και συνολικά μέχρι 25 έτη.

20 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ γίνεται μέσω του εθνικού γραφείου (ΟΒΙ) ή απευθείας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) από τον καταθέτη με δυνατότητα επιλογής για κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα κράτη (Διακανονισμός Χάγης 1960)

21 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (από 1η Απριλίου 2003) Ενιαίος τίτλος προστασίας με ομοιόμορφα αποτελέσματα για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) H αίτηση υποβάλλεται: - στο Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς (Alicante) ή - στο Κεντρικό Γραφείο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του κράτους/μέλους της ΕΕ

22 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΕ και ΠΥΧ 1. Αίτηση (2) 2. Περιγραφή (2) 3. Αξιώσεις (2) 4. Περίληψη προαιρ.(2) 5. Σχέδια προαιρ. (2) 6. Τέλη κατάθεσης Κατάθεση Τυπικός Ελεγχος Διορθώσεις Συμπληρώσεις Τέλος έκθεσης έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη 800 4μηνο Π.Υ.Χ Σύνταξη Έκθεσης Έρευνας Κοινοποίηση Παρατηρήσεις Καταθέτη Σύνταξη Τελικής Εκθ. Έρευνας Έκδοση ΔΕ (καταβολή τέλους έκδοσης) 3 μήνες 150

23 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ mobi4you.blogspot.com

24 ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Σήματα Κατασκευαστής "Nokia" Προϊόν "N95" Λογισμικό "Symbian", "Java" ΔΕ Μέθοδοι επεξεργ.δεδομένων Κυκλώματα ημιαγωγών Χημικές Ενώσεις Εμπορικά Μυστικά? Κώδικας του λογισμικού Nokia Πνευματικά Δικαιώματα Κώδικας του λογισμικού Φυλλάδιο Οδηγιών Ήχος Κλήσης Βιομηχανικά Σχέδια Σχήμα του κινητού Διάταξη πλήκτρων σε σχήμα οβάλ Τρισδιάστατη κυματιστή μορφή των πλήκτρων Βιβλ. Patent Kit EPO

25 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ ΤΙΤΛΩΝ ΔΕ, ΠΥΧ & ΒΣ ΠΟΥ ; Στο ΕΔΒΙ (Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) ΠΟΤΕ ; 18 μήνες μετά την κατάθεση ή 18 μήνες μετά τη 1η προτεραιότητα ή μετά τη χορήγηση του τίτλου

26 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΒΙ καταχώρηση τοπογραφιών προϊόντων Ημιαγωγών καταχώρηση Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας έκδοση Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας για Φάρμακα και Φυτοφάρμακα παραλαβή Ευρωπαϊκών & Διεθνών Αιτήσεων ΔΕ παραλαβή αιτήσεων Διεθνών & Κοινοτικών Βιομηχανικών Σχεδίων μηνιαία Έκδοση Ειδικού Δελτίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας απονομή βραβείων

27 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΕ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕ

28 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΤΟΝ ΟΒΙ (Π.Δ. 77/1988) ΤΙ ΕΙΝΑΙ: Τίτλος προστασίας που απονέμεται με βάση μια ενιαία διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης στα Ευρωπαϊκά κράτη που έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση (EPC) ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Αίτηση Περιγραφή Αξιώσεις Περίληψη Σχέδια (αν υπάρχουν) Σε 2 αντίγραφα στα ελληνικά (έκπτωση 20% σε τέλη κατάθεσης/εξέτασης/προσφυγής) 13/12/2007 νέα EPC (Αξιώσεις όχι απαραίτητες για να δοθεί ημερομηνία κατάθεσης)

29 ΤΙ ΕΙΝΑΙ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕ (PCT) (Π.Δ. 16/1991) Διεθνής αίτηση για ΔΕ με βάση την Συνθήκη Διεθνούς Συνεργασίας (PCT) στην οποία έχουν προσχωρήσει κράτη που ανήκουν σε διαφορετικές ηπείρους ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Αίτηση Περιγραφή Αξιώσεις Περίληψη Σχέδια Πιστοποιητικό προτεραιότητας Έντυπο πληρεξουσιότητας (εφόσον ορισθεί πληρεξούσιος) 3 αντίγραφα μεταφρασμένα σε μια από τις 3 επίσημες γλώσσες

30 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ

31 ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕ, ΔΤ & ΠΥΧ Αίτηση Περιγραφή Αξιώσεις Περίληψη Σχέδια (προαιρετικά)

32 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Τίτλος Τεχνικό πεδίο της εφεύρεσης Στάθμη προηγούμενης τεχνικής (state of the art) Μειονεκτήματα προηγούμενης τεχνικής Πλεονεκτήματα της εφεύρεσης και αναφορά στο τεχνικό πρόβλημα το οποίο λύνει Σύντομη περιγραφή σχεδίων (όπου υπάρχουν) Αποκάλυψη της εφεύρεσης με λεπτομερή αναφορά στα σχέδια Παραδείγματα για την εφαρμογή της εφεύρεσης

33 ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ (σκοπός : ορίζουν την έκταση και το περιεχόμενο της προστασίας με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφεύρεσης) ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑI ΦΥΣΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Προϊόν Σύστημα Συσκευή Μέθοδος Διαδικασία Χρήση

34 ΕΙΔΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΑΞΙΩΣΕΙΣ Κύριες (Ανεξάρτητες) Προϊόν Μέθοδος Χρήση Προοίμιο Αντικείμενο εφεύρεσης της Χαρακτηριστικό Μέρος χαρα- που στη της Τεχνικά κτηριστικά ανήκουν στάθμη τεχνικής Τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν ανήκουν στη στάθμη της τεχνικής και για τα οποία ζητείται προστασία Εξαρτημένες Εξειδικεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν στις κύριες ή τις προηγούμενες εξαρτημένες αξιώσεις

35 ΠΩΣ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΚΥΡΙΑ Ή ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΞΙΩΣΗ H κύρια αξίωση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά της εφεύρεσης, τα οποία είναι ικανά και αναγκαία ώστε: Να μην είναι τόσο γενική που να προσβάλλεται εύκολα από τα έγγραφα της στάθμης της τεχνικής (π.χ. Σύστημα ανύψωσης αυτοκινήτου που αποτελείται από τέσσερις γρύλους, τοποθετημένους στους τέσσερις τροχούς, των οποίων ο χειρισμός γίνεται από τη θέση του οδηγού.) Να μην περιέχει περιττές λεπτομέρειες. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός τρόποι υλοποίησης (δηλαδή περισσότερες της μιας παραλλαγές π.χ. Υδραυλικός γρύλος ή ηλεκτρικός γρύλος) να περιέχει μόνο τα κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των παραλλαγών.

36 ΠΩΣ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ Ή ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ Οι δευτερεύουσες (εξαρτημένες) αξιώσεις πρέπει να εξειδικεύουν/επεξηγούν/αναλύουν περαιτέρω τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν στην κύρια αξίωση ή στις προηγούμενες εξαρτημένες αξιώσεις. Περιέχουν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αξιώσεων από τις οποίες εξαρτώνται. Αν υπάρχουν πολλαπλές παραλλαγές, κάθε εξαρτημένη αξίωση ή κάθε ομάδα εξαρτημένων αξιώσεων, πρέπει να περιλαμβάνει τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε παραλλαγής

37 ΔΟΜΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ Κύρια αξίωση για το Προϊόν Κύρια αξίωση για τη Μέθοδο Κύρια αξίωση για τη Χρήση Εξαρτημένη για Προϊόν Εξαρτημένη για Μέθοδο Εξαρτημένη για Χρήση Εξαρτημένη για Προϊόν Εξαρτημένη για Μέθοδο Εξαρτημένη για Χρήση Εξαρτ. Προϊόν Εξαρτ. Προϊόν Εξαρτ. Μέθοδο Εξαρτ. Μέθοδο Εξαρτ. Χρήση Εξαρτ. Χρήση

38 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΞΙΩΣΕΩΝ 1 Ανεξάρτητη: Σύστημα ανύψωσης αυτοκινήτου που αποτελείται από τέσσερις γρύλους, τοποθετημένους στους τέσσερις τροχούς και χαρακτηρίζεται από το ότι οι γρύλοι συνδέονται με κεντρικό σύστημα ελέγχου που βρίσκεται κοντά στη θέση του οδηγού με δυνατότητα επιλογής του αριθμού των γρύλων που θέλουμε να ανυψώσουμε. Εξαρτημένη: Σύστημα ανύψωσης αυτοκινήτου όπως στην αξίωση 1 που χαρακτηρίζεται από το ότι χρησιμοποιεί ηλεκτρικούς γρύλους. Εξαρτημένη: Σύστημα ανύψωσης αυτοκινήτου όπως στην αξίωση 1 που χαρακτηρίζεται από το ότι χρησιμοποιεί υδραυλικούς γρύλους.

39 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΞΙΩΣΕΩΝ 2

40 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΞΙΩΣΕΩΝ 3 ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΩΣΗ 1) Όργανο γραφής (14) το οποίο γράφει σε ένα υπόστρωμα όπως σε χαρτί, το οποίο φέρει ένα μέσο για τη διόρθωση λαθών, όπου το όργανο γραφής έχει γραμμική διαμόρφωση και περιλαμβάνει δύο άκρα: όπου το πρώτο άκρο(16) είναι άκρο γραφής(10) και επιτρέπει στο χρήστη να γράψει επάνω σε υπόστρωμα όπου το δεύτερο άκρο(12) περιλαμβάνει ένα μέσο για τη διόρθωση λαθών κατά το γράψιμο και χαρακτηρίζεται από το ότι το μέσο για τη διόρθωση λαθών είναι ένας διανομέας διορθωτικής ταινίας(6).

41 ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ 2) Όργανο γραφής σύμφωνα με την αξίωση 1 χαρακτηρίζεται από το ότι το πρώτο άκρο(16) φέρει μια μύτη από γραφίτη. 3) Όργανο γραφής σύμφωνα με την αξίωση 1 χαρακτηρίζεται από το ότι το πρώτο άκρο(16) φέρει είναι μύτη από στυλό. 4) Όργανο γραφής σύμφωνα με την αξίωση 1 χαρακτηρίζεται από το ότι ο διανομέας διορθωτικής ταινίας περιλαμβάνει ένα καρούλι(18) στο οποίο είναι τυλιγμένη η διορθωτική ταινία(6). 5) Όργανο γραφής σύμφωνα με την αξίωση 1 χαρακτηρίζεται από το ότι ο διανομέας διορθωτικής ταινίας(6) είναι αποσπώμενος από το άκρο γραφής(10).

42 Μια εφεύρεση είναι: ΝΕΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕ ή ΔΤ Αν δεν αποτελεί μέρος της υπάρχουσας στάθμης της τεχνικής Π.χ. Οδοντόβουρτσα με ενσωματωμένο δοχείο οδοντόπαστας (γνωρίζουμε την οδοντόβουρτσα και την οδοντόπαστα σαν μεμονωμένα προϊόντα) Αλλά προγενέστερη αναφορά σε συνδυασμό οδοντόβουρτσας οδοντόκρεμας σε μία συσκευή αφαιρεί το νέο. Μια εφεύρεση έχει: ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ: Αν λαμβάνοντας υπόψη τη στάθμη της προγενέστερης τεχνικής δεν προκύπτει με προφανή τρόπο

43 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (ΠΛΗΡΕΣ)

44 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (ΠΛΗΡΕΣ)

45 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (ΠΛΗΡΕΣ)

46 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (ΠΛΗΡΕΣ)

47 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕ ή ΔΤ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 (ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΟΥ)

48 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕ ή ΔΤ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 (ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΟΥ)

49 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕ ή ΔΤ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 (ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΟΥ)

50 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕ ή ΔΤ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 (ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΟΥ)

51 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕ ή ΔΤ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 (ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΟΥ)

52 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕ ή ΔΤ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 (ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΟΥ)

53 ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ (INVENTIVE STEP) (Y COMBINATION) PROBLEM SOLUTION APPROACH (1/3) 1. Καθορισμός του πλησιέστερου στην αξίωση εγγράφου από τη στάθμη της τεχνικής (closest prior art) Συνήθως είναι το έγγραφο που περιέχει τα περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά της αξίωσης αλλά όχι πάντα. 2. Καθορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών της αξίωσης που τη διακρίνουν από το closest prior art.

54 ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ (INVENTIVE STEP) (Y COMBINATION) PROBLEM SOLUTION APPROACH (2/3) 3. Καθορισμός του objective problem από το σκοπό των χαρακτηριστικών του βήματος 2 ή από το πρόβλημα που ήθελε να επιλύσει ο καταθέτης με αυτά τα χαρακτηριστικά. (υπό το φως του closest prior art) Μπορεί το objective problem να έχει γνωστή λύση αλλά υλοποιημένη με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προτείνει η αξίωση. Εάν το πρόβλημα είναι μη προφανές τότε η αξίωση έχει inventive step ακόμη και εάν η λύση είναι γνωστή, αλλοιώς

55 ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ (INVENTIVE STEP) (Y COMBINATION) PROBLEM SOLUTION APPROACH (3/3) 4. Ο εξεταστής αναρωτιέται εάν δεδομένου του objective problem θα ήταν προφανής (χρησιμοποιώντας κάποιο(α) έγγραφο(α) από όλη τη στάθμη της τεχνικής - αρχικά σε συγγενείς με την εφεύρεση περιοχές) στον person skilled in the art η τροποποίηση που χρειάζεται το closest prior art ώστε να φτάσει στη λύση που προτείνεται από την αξίωση. Εάν ναι, τότε ο συνδυασμός του closest prior art με το ή τα έγγραφα (Y combination) από την υπόλοιπη στάθμη της τεχνικής, δείχνει ότι η αξίωση δεν έχει inventive step (προφανές το αντικείμενο της αξίωσης). Εάν όχι, τότε η αξίωση έχει inventive step. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση που η λύση είναι γνωστή αλλά με διαφορετικό τρόπο.

56 ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ (INVENTIVE STEP) (Y COMBINATION) PROBLEM SOLUTION APPROACH ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (1/3) Αίτηση : Πλαστικό ποτήρι για τσάι ή καφέ, με ειδική διαμόρφωση εξωτερικά, για θερμική μόνωση. Πλησιέστερο έγγραφο Α : Γυάλινο ποτήρι, με ειδική διαμόρφωση εξωτερικά, για ευκολία στο κράτημα από τον χρήστη. Έγγραφο Β : Τσαγιέρα / δοχείο καφέ, με ειδική εξωτερική διαμόρφωση, για μείωση των απωλειών θερμότητας.

57 ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ (INVENTIVE STEP) (Y COMBINATION) PROBLEM SOLUTION APPROACH ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (2/3) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗ- ΡΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟ Α ΕΓΓΡΑΦΟ Β ποτήρι + Χ πλαστικό Χ Χ Ειδική διαμόρφωση ΠΡΟΒΛΗΜΑ Θερμική μόνωση + + Χ +

58 ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ (INVENTIVE STEP) (Y COMBINATION) PROBLEM SOLUTION APPROACH (3/3) Το Α είναι το πλησιέστερο έγγραφο γιατί αναφέρεται στο ίδιο αντικείμενο και έχει εξωτερική διαμόρφωση. Objective problem : Θερμική μόνωση Το πρόβλημα είναι γνωστό από το έγγραφο Β Λύση : Εξωτερική διαμόρφωση (προτείνεται και στο έγγραφο Β και στη προς έρευνα αίτηση) Άρα τα έγγραφα Α και Β συνδυαζόμενα (Y combination) καταστρέφουν το εφευρετικό βήμα (inventive step) της προς έρευνα αίτησης.

59 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕ ή ΔΤ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 (ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ)

60 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕ ή ΔΤ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 (ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

61 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕ ή ΔΤ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 (ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ)

62 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕ ή ΔΤ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 (ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ)

63 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕ ή ΔΤ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 (ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ)

64 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕ ή ΔΤ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 (ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ)

65 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕ ή ΔΤ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5 (ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ)

66 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕ ή ΔΤ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5 (ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ)

67 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕ ή ΔΤ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5 (ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ)

68 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕ ή ΔΤ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5 (ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ)

69 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕ ή ΔΤ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6 (ΝΈΟ & ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟ)

70 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ Σκοπός Η τεχνική πληροφόρηση μέσα από σύντομη αναφορά των όσων αναλύθηκαν στην περιγραφή, αξιώσεις και σχέδια δεν επηρεάζει το εύρος της προστασίας Τίτλος εφεύρεσης Τεχνικό πεδίο στο οποίο ανήκει η εφεύρεση Αναφορά στο τρόπο λύσης του τεχνικού προβλήματος που αφορά η εφεύρεση Κύρια ή κύριες χρήσεις Αναφορά του βασικού χημικού τύπου (αν υπάρχει) Να περιέχει τις βασικές λέξεις κλειδιά της εφεύρεσης

71 ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ Όταν δύο ή περισσότερα ανεξάρτητα ή άσχετα μεταξύ τους προϊόντα υποβάλλονται στην ίδια αίτηση για τίτλο προστασίας, τότε υφίσταται έλλειψη του ενιαίου της εφεύρεσης. Στην περίπτωση αυτή το περιεχόμενο της αίτησης πρέπει να κατατμηθεί σε δύο ή περισσότερες αντίστοιχες αιτήσεις. Οι νέες αιτήσεις ονομάζονται τμηματικές αιτήσεις. Ως ημερομηνία κατάθεσης των τμηματικών αιτήσεων λαμβάνεται η ημερομηνία κατάθεσης της αρχικής αίτησης Η κατάθεση τμηματικών αιτήσεων γίνεται μόνο σε αίτηση της αρχικής κατάθεσης και όχι σε εκδοθέντα τίτλο.

72 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΌ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ

73 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (ΔΕ) Το 80% της Παγκόσμιας Τεχνολογικής Πληροφορίας βρίσκεται σε δημοσιευμένα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

74 4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕ Γνώση της στάθμης της τεχνικής / Γνωρίζω τι προϋπάρχει και δημιουργώ πάνω του Παρακολούθηση ποιος κάνει τι/ ενημέρωση της τεχνολογικής εξέλιξης Αποφυγή παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων Βελτίωση της ποιότητας του τρόπου γραφής της ευρεσιτεχνίας σας ΕΓΔΕ: Patent Information booklet

75 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ; ένα μέσο για τη διεθνή ενιαία ταξινόμηση των ΔΕ ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην έρευνα για την ανάκτηση εγγράφων ΔΕ

76 ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ IPC Βιοτικές ανάγκες Βιομηχανικές τεχνικές Μεταφορές Χημεία Μεταλλουργία Κλωστοϋφαντουργία Χαρτοποιία Σταθερές κατασκευές Μηχανική Φωτισμός Θέρμανση Οπλισμός Εκρηκτικά Φυσική Ηλεκτρισμός

77 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ A 01 B 33/00 Main Group or 4 th level Section 33/08 Subgroup 1 st level lower level Class 2nd level Subclass 3nd level Group Α: Βιοτικές Ανάγκες 01: Γεωργία-Δασοκομία-Κτηνοτροφία-Κυνήγι-Παγίδευση-Αλιεία Β: Κατεργασία εδάφους στη γεωργία ή δασοκομία-τμήματα, λεπτομέρειες ή παρελκόμενα γεωργικών μηχανών ή οργάνων-γενικά 33/00: Όργανα οργώματος με περιστροφικά οδηγούμενα εργαλεία 33/08: Λεπτομέρειες συγκεκριμένων εργαλείων

78 ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕ Τεχνικές Επιστημονικές Πληροφορίες: Ενδελεχής περιγραφή εφεύρεσης και τρόπων υλοποίησής της Βιβλιογραφικές Πληροφορίες: Ημερομηνίες κατάθεσης / χορήγησης Εφευρέτης / Καταθέτης Ταξινόμηση Νομικές Πληροφορίες: Ισχύς Γεωγραφική εμβέλεια Ιστορικό αίτησης ΔΕ Πληροφορίες Εμπορικού Οικονομικού Χαρακτήρα: Τάσεις / Δραστηριότητα σε διάφορα τεχνικά πεδία

79 ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΩΣ Γραφεία ΟΒΙ (Αθήνα) Internet Έρευνες Τεχνολογικής πληροφόρησης (Προέρευνες)

80

81 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

82 Οι κυριότερες βάσεις δεδομένων για δωρεάν αναζήτηση είναι: περισ. από διαφ. τίτλοι προστασίας περισ. από ΔΕ απ όλο τον κόσμο περισ. από χορηγημένα ΔΕ Αμερικάνικο Γραφείο ΔΕ SIPO περισ. από διαφ. τίτλοι προστασίας Κινέζικο Γραφείο ΔΕ σχεδόν αιτήσεις ΔΕ Ιαπωνικό Γραφείο ΔΕ περισ. από ΔΕ σχεδόν ΔΕ και ΠΥΧ Κορεάτικο Γραφείο ΔΕ περισ. από Διεθνείς αιτήσεις σχεδόν ΒΣ

83 ΤΙ ΠΑΡΕΧΕΙ: Βιβλιογραφικά δεδομένα και νομική κατάσταση εθνικών τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή μεταφρασμένων ευρωπαϊκών ΔΕ Εθνικό Μητρώο Τίτλων (http://emt.obi.gr) Αριθμός Δημοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης:

84 Εθνικό Μητρώο Τίτλων (http://emt.obi.gr)

85 Δικτυακός κόμβος που δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ, EPO), από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις χώρες-μέλη του ΕΓΔΕ. Απευθύνεται σε μη επαγγελματίες. Έχει δημοσιευμένες εφευρέσεις του ΕΓΔΕ (EPO), του Διεθνούς Γραφείου (WIPO) και των χωρών-μελών του ΕΓΔΕ. Στα εθνικά servers μπορεί να χρησιμοποιείται και η γλώσσα της κάθε χώρας. Η αναζήτηση γίνεται : με λέξεις κλειδιά, με ταξινόμηση για συγκεκριμένα έγγραφα, για συγκεκριμένες εταιρείες.

86 Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 είδη αναζήτησης: SmartSearch (Έξυπνη αναζήτηση): Μια νέα μηχανή αναζήτησης παρόμοια της Google. Quick search (Γρήγορη αναζήτηση): Μπορείτε να διεξάγετε μια απλή αναζήτηση χρησιμοποιώντας μια λέξη-κλειδί, ή όνομα καταθέτη/εφευρέτη. Advanced search (Σύνθετη αναζήτηση): Μπορείτε να συνδυάσετε πολλούς όρους αναζήτησης πχ λέξεις στον τίτλο ή στην περίληψη, συγκεκριμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ταξινόμηση κλπ. Number search (Αναζήτηση με αριθμό): Γρήγορος τρόπος για να ανακτήσετε ένα έγγραφο διπλώματος ευρεσιτεχνίας αν γνωρίζετε τον αριθμό δημοσίευσης, αίτησης ή προτεραιότητας. Classification Search (Αναζήτηση Ταξινόμησης): Επιλογή εάν σας ενδιαφέρει η εύρεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε ένα συγκεκριμένο τεχνικό πεδίο. Ένα δυναμικό εργαλείο που χρησιμοποιείται από επαγγελματίες ερευνητές - μπορεί να σας πάρει λίγο παραπάνω χρόνο για να εξοικειωθείτε, αλλά αξίζει την προσπάθεια.

87

88

89

90 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

91 Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α Γ Ι Α Τ Η Ν Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Τ Η Σ Δ Ι Περαιτέρω ανάπτυξη του site με νέες πληροφορίες και εργαλεία σχετικά με θέματα που σχετίζονται με ΔΙ μέσω του έργου: "IPorta"

92 IPorta project is co-funded by: EU ACCESSIBLE INTELLECTUAL PROPERTY (IPorta) Το πρόγραμμα ΙPorta (Δεκ Δεκ. 2014) αποτελεί την συνέχεια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος IPeuropAware ( , και ειδικότερα αναπτύσσει: *την πλατφόρμα Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) το αναδυόμενο δίκτυο helpdesks των Εθνικών Γραφείων ΔΙ το υφιστάμενο επίπεδου παρεχομένων υπηρεσιών, όσον αφορά την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των Εθνικών Γραφείων ΔΙ και ειδικότερα όσον αφορά τις νέες υπηρεσίες ΔΔΙ για τις ΜΜΕ. Ο γενικός στόχος του προγράμματος IPorta είναι η υποστήριξη των ΜΜΕ στην διαδικασία της αναγνώρισης, διαχείρισης και ενδυνάμωσης των ΔΔΙ μέσα από την παροχή βελτιωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών ΜΜΕ και την προώθηση διακρατικών συνεργασιών των ΕΓΔΙ. ΔΙ: ΔιανοητικήςΙδιοκτησία ΜΜΕ: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

93 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ιστοσελίδα του ΟΒΙ - ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Γραφείου https://register.epo.org worldwide.espacenet.com www. wipo.int ιστοσελίδα του Διεθνούς Γραφείου ιστοσελίδα Γραφείου Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς πληροφορίες για την Διανοητική Ιδιοκτησία - έρευνα και ανάκτηση Αμερικάνικων ΔΕ ιστοσελίδα του Αμερικάνικου Γραφείου σημείο βοήθειας για την Διανοητική Ιδιοκτησία των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κίνα - ιστοσελίδα του Κινέζικου Γραφείου - ιστοσελίδα του Ιαπωνικού Γραφείου - ιστοσελίδα του Κορεάτικου γραφείου

94 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ

95 ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ΜΑΣ Δεν αποκαλύπτουμε σε τρίτους το περιεχόμενο της εφεύρεσής μας πριν προβούμε σε κατάθεση αίτησης για την προστασία της εφεύρεσής μας

96 ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ; στην Ελλάδα? σ όλη την Ευρώπη? σ όλο τον κόσμο?!!! Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει γεωγραφικό χαρακτήρα

97 ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ; Το θέμα είναι κατ αρχήν οικονομικό! στις χώρες που αποτελούν την αγορά του προϊόντος της εφεύρεσης στις αναπτυσσόμενες αγορές (προοπτική 20ετίας) και στις χώρες φθηνής παραγωγής

98 ΒΑΣΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Αίτηση Προέρευνας στον ΟΒΙ για αποκάλυψη της Στάθμης της Τεχνικής 2. Σύνταξη της αίτησης για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας και κατάθεση στον ΟΒΙ (γρήγορη, αποτελεσματική και φθηνή Διαδικασία) 3. Ερμηνεία και μελέτη της Έκθεσης Έρευνας 4. Πιθανή αναδιατύπωση και κατάθεση αίτησης μέσα σε 12 μήνες για Ευρωπαϊκό ή Διεθνές Δίπλωμα (PCT) με επίκληση Ελληνικής προτεραιότητας

99

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Δρ. ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο (ΟΒΙ) ιδρύθηκε το 1987 (Ν.1733/1987),

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Κατοχύρωση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Σχέδια

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Κατοχύρωση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Σχέδια Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Κατοχύρωση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Σχέδια Κ. Αμπατζής Διευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων Tortola RoundTail Jeff Harris/Artmix

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι ακριβείς, αλλά καμία νομική ευθύνη δεν είναι αποδεκτή

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Κ. Αμπατζής Διευθυντής Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Βιολόγος, M.Sc. Biochem. Pharm M.Sc. Decision Sci. (e-commerce)

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία ΔΙ: γιατί προστατεύεται και γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης η ΔΙ;...9

Προστασία ΔΙ: γιατί προστατεύεται και γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης η ΔΙ;...9 Παρουσίαση εγχειριδίου...5 Πρόλογος...7 EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ...9 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΔΙ)...9 Τι είναι ΔΙ;...9 Προστασία ΔΙ: γιατί προστατεύεται και γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης η ΔΙ;...9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕ & ΠΥΧ

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕ & ΠΥΧ Κ Υ Λ Π Π ΥΝΞΗ ΗΕΩΝ Γ ΔΕ & ΠΥΧ ΓΝΜ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ΠΕΛΜΒΝΕ Μ ΗΗ Γ ΔΕ & ΠΥΧ Κ Υ Λ Π ίτηση Περιγραφή ξιώσεις Περίληψη χέδια (προαιρετικά) ΓΝΜ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ίτλος ΥΝΞΗ ΠΕΓΦΗ ι πρέπει να αναφέρεται: Κ Υ Λ Π εχνικό

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Μέσα Προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων

7.1 Μέσα Προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων 7 Πως να προστατέψετε καινοτόμες ιδέες και λύσεις (συμπεριλαμβανομένων των Συμφωνιών Εμπιστευτικότητας) Λέξεις Κλειδιά Διανοητική Ιδιοκτησία, συμφωνία περί μη αποκαλύψεως (non disclosure agreement), προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Διανοητική Ιδιοκτησία, Ένα επαγγελματικό εργαλείο για τις ΜΜΕ

Διανοητική Ιδιοκτησία, Ένα επαγγελματικό εργαλείο για τις ΜΜΕ 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) International Trademark Association INTA; www.inta.org/ European Commission: DG ENTR, DG TRADE, DG TAXUD, DG MARKT, DG EMPL.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Διανοητική Ιδιοκτησία, Ένα επαγγελματικό εργαλείο για τις ΜΜΕ

Διανοητική Ιδιοκτησία, Ένα επαγγελματικό εργαλείο για τις ΜΜΕ 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) International Trademark Association INTA; www.inta.org/ European Commission: DG ENTR, DG TRADE, DG TAXUD, DG MARKT, DG EMPL.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ DOWNLOADING ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις. Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις. Συχνές ερωτήσεις Συχνές ερωτήσεις για την PCT Συχνές ερωτήσεις Η προστασία των εφευρέσεων σας στο εξωτερικό: Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη Συνθήκη Προστασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (PCT) WIPO Απρίλιος 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. (Μελέτη της περίπτωσης εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ( ΕΘΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ / ΝCΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ο Λογιστικός χειρισμός των Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Οδηγός Εμπορικών Σημάτων Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Αθήνα 2010 *Οι απαντήσεις που θα βρείτε στον Οδηγό αυτό δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών

Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αγγελική Μπουρμπούλη Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Αγορά Ο χώρος μέσα στον οποίο γίνονται η αγορά και η πώληση παραγωγικών συντελεστών, αγαθών και υπηρεσιών. Ο χώρος μπορεί να είναι υποθετικός ή πραγματικός (κεντρική λαχαναγορά).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων Σπουδάστρια Εμμανουηλίδου Παναγιώτα Επιβλέπων Αθανασίου Δημήτριος 1 0BΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1BΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστημονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 Στη μνήμη των

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μ.Π.Σ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΑΓ ΑΛΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα