ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ RADIO AMATEUR ASSOCIATION OF GREECE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ RADIO AMATEUR ASSOCIATION OF GREECE"

Transcript

1 Προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών / Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών Διεύθυνση Διαχείρισης & Ελέγχου Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγος Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2010 Α.Π Θέμα: Κανονισμός Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου Όπως γνωρίζετε, η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (Ε.Ε.Ρ.) είναι ο αρχαιότερος και μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα και διαθέτει στις τάξεις της μέλη με αναγνωρισμένη πολύχρονη πείρα και επιστημονική εξειδίκευση σε όλα τα ραδιοερασιτεχνικά θέματα. Κατά συνέπεια, η Ε.Ε.Ρ. έχει τη γνώση, ώστε να προτείνει ουσιαστικές αλλαγές και ρεαλιστικές τροποποιήσεις, ικανές να διασφαλίσουν την σωστή λειτουργία του κανονισμού για πολλά χρόνια στο μέλλον. Ο νέος Κανονισμός κρίνεται από την Ε.Ε.Ρ. σε γενικές γραμμές θετικά και ειδικά στις διατάξεις, με τις οποίες εναρμονίζεται με τα ισχύοντα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, διαφαίνεται καθαρά η πρόθεση του ΥΥΜΔ να φροντίσει και για την εφαρμογή του. Θεωρούμε όμως σημαντικό, το βάρος της εξέτασης για τον ραδιοερασιτέχνη να δίνεται στο τεχνικό σκέλος (Κεφάλαιο Α ). Γι αυτό και ο αριθμός των τεχνικών ερωτήσεων πρέπει να είναι και ικανός και συγκεκριμένος, προκειμένου ο υποψήφιος ραδιοερασιτέχνης να αποδείξει ότι έχει την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση, ιδιαίτερα τώρα που δεν απαιτείται προφορική εξέταση. Προκειμένου, μάλιστα, να διευκολυνθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι να εισέλθουν στο χόμπι ως κάτοχοι αδείας κατηγορίας 2, προτείνουμε και για τις δύο κατηγορίες αλλαγή στα ποσοστά επιτυχίας (Άρθρο 5, 5.2 και 6.1). Σοβαρή κρίνεται περαιτέρω η ασάφεια σχετικά με την επιτήρηση των ραδιοσυχνοτήτων: Η ΕΕΤΤ έχει την ευθύνη για «θέματα εποπτείας του ραδιοφάσματος και προστασίας από παρεμβολές» (Άρθρο 10, παράγραφος 4). Η ευθύνη «για τον έλεγχο του κανονισμού και η επιβολή προβλεπόμενων κυρώσεων» (Άρθρο 10, παράγραφος 1.5) παραμένει στις ΑΠΥ, οι οποίες δεν διαθέτουν ούτε ειδικευμένο προσωπικό ούτε τον κατάλληλο εξοπλισμό για την επιτήρηση των ραδιοσυχνοτήτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρης αναρχία στις ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες, αφού όλοι γνωρίζουν ότι καμία Υπηρεσία δεν ελέγχει ποιος εκπέμπει πού και τι λέει. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα ότι το ΥΥΜΔ έχει την ευθύνη για την επιτήρηση των ραδιοσυχνοτήτων, εφόσον διαθέτει την τεχνική υποδομή και υπαλλήλους με γνώση του αντικειμένου. Επίσης, σε δύο σημεία σημειώνεται, κατά την άποψή μας, σοβαρή υστέρηση:

2 1) Δεν προσφέρεται η δυνατότητα προσέλκυσης στην επιστημονική αυτή ενασχόληση παιδιών ηλικίας ετών, με την καθιέρωση ευκολότερης ύλης και πιο ταιριαστής με τις δυνατότητες μάθησης αυτής της ηλικίας. 2) Το ίδιο ισχύει και για ΑμεΑ. Σε όλο τον κόσμο ο ραδιοερασιτεχνισμός είναι το μοναδικό χόμπι, που δίνει τη δυνατότητα σε άτομα κλεισμένα στο σπίτι τους λόγω της αναπηρίας τους ή χωρίς όραση, να έρθουν σε επαφή με όλο τον κόσμο. Θα πρέπει να τους δοθεί μεγαλύτερη δυνατότητα επιτυχίας στην προσπάθεια τους αυτή. Επιπλέον, για να δώσουμε την αρμόζουσα βαρύτητα στο θέμα, αναφέρουμε και εδώ τις παρατηρήσεις μας για το άρθρο 27 Ισχύς Κανονισμού: «Ο Κανονισμός αυτός τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης». Ο Κανονισμός αυτός μπορεί να ισχύσει εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, που αναφέρονται μέσα, και συγκεκριμένα εφόσον εφαρμοσθούν: α) τα οριζόμενα σχετικά με τις εξετάσεις, δηλαδή άρθρα 3, 4, 5 και 6 και ιδιαίτερα η παράγραφος 5.1. β) τα οριζόμενα σχετικά με την εποπτεία του ραδιοφάσματος και την προστασία από παρεμβολές, που αναλαμβάνει η ΕΕΤΤ (άρθρο 10, παράγραφος 4 και άρθρο 11, παράγραφος 2) και την επιτήρηση των ραδιοσυχνοτήτων από το ΥΥΜΔ, που θεωρούμε απαραίτητη. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι αν δημοσιευθεί πρόωρα ο Κανονισμός στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ως εκ τούτου δεν δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την προσαρμογή του ΥΥΜΔ, της ΕΕΤΤ και των ΑΠΥ στις παραπάνω διατάξεις, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει εκμετάλλευση του διοικητικού κενού που θα προκύψει και να δημιουργηθούν μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Στις επόμενες σελίδες αναφέρουμε τις επιμέρους παρατηρήσεις μας για θέματα, στα οποία θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές ή προσθήκες. Για την Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών Μανώλης Δαρκαδάκης, SV1IW Πρόεδρος Δ.Σ. Σωτήριος Βανικιώτης, SV1HER Γενικός Γραμματέας 2

3 ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Επεξήγηση: με πλάγια μαύρα γράμματα είναι το κείμενο του Προσχεδίου, με κίτρινο τονισμό οι προτεινόμενες μικρές αλλαγές/προσθήκες σ ένα σημείο του υπάρχοντος κειμένου, με μπλε γράμματα είναι οι παρατηρήσεις μας και οι προτεινόμενες μεγάλες αλλαγές/προσθήκες.) Άρθρο 3 Εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη 3: Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται από τις ΑΠΥ μία (1) φορά ανά τετράμηνο στην Ελληνική γλώσσα. Οι ΑΠΥ ανακοινώνουν έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο, την ακριβή ημερομηνία των εξετάσεων, τον τόπο και τις λοιπές λεπτομέρειες προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το ακριβές χρονικό διάστημα για την ανακοίνωση πραγματοποίησης των εξετάσεων θα πρέπει να αναφέρεται μέσα στον κανονισμό, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Προτείνουμε την εξής προσθήκη: 3: Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται από τις ΑΠΥ μία (1) φορά ανά τετράμηνο στην Ελληνική γλώσσα. Οι ΑΠΥ ανακοινώνουν είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν και με κάθε πρόσφορο μέσο την ακριβή ημερομηνία των εξετάσεων, τον τόπο και τις λοιπές λεπτομέρειες προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 4: Οι εξετάσεις για την «κατηγορία 2» πραγματοποιούνται εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι. 5: Οι εξετάσεις στην δοκιμασία της ραδιοτηλεγραφίας για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 1», πραγματοποιούνται εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον πέντε (5) σχετικά αιτήματα. Εφόσον η επιτροπή που διενεργεί τις εξετάσεις (Εξεταστική επιτροπή Άρθρο 4 παράγραφος 1) συγκροτείται ετησίως και καλύπτει τις ανάγκες για εξετάσεις όλων των εξεταστικών περιόδων του έτους, δεν χρειάζεται η διαφοροποίηση στις κατηγορίες υποψηφίων. Προτείνεται η εξής αλλαγή: 4: Οι εξετάσεις ανεξαρτήτως κατηγορίας πραγματοποιούνται εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι. Η 5 διαγράφεται τελείως. 10: Για τις εξετάσεις ατόμων με αναπηρία καθορίζονται εύκολα προσβάσιμοι χώροι, ανάλογα με τη μορφή αναπηρίας τους. Στην παράγραφο αυτή θα πρέπει να προβλέπεται απαραίτητα η δυνατότητα τα ΑμεΑ να δίνουν εξετάσεις υποβοηθούμενα ανάλογα με την αναπηρία που έχουν, π.χ. για τους τυφλούς να υπάρχει κάποιος που τους διαβάζει τις ερωτήσεις και καταγράφει την απάντηση που δίνουν. 3

4 Άρθρο 4 Εξεταστική Επιτροπή 2: Η Εξεταστική Επιτροπή συγκροτείται από υπαλλήλους της ΑΠΥ. Για τις εξετάσεις στην δοκιμασία της ραδιοτηλεγραφίας της «κατηγορίας 1», τουλάχιστον ένα (1) από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής είναι πρόσωπο που γνωρίζει το μορσικό κώδικα. Το πρόσωπο αυτό, προέρχεται από υπηρεσίες ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ενώ σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, το πρόσωπο αυτό μπορεί να προέρχεται από οργανισμούς ή άλλους συλλογικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα. Ο τρόπος που καθορίζονται τα μέλη της Επιτροπής είναι αντιφατικός από πρόταση σε πρόταση. Επίσης, το πρόσωπο που θα γνωρίζει τον μορσικό κώδικα θα πρέπει να αποδεικνύει με κάποιο τρόπο τις γνώσεις του. Η διατύπωση της σχετικής παραγράφου πρέπει να γίνει: 2: Η Εξεταστική Επιτροπή συγκροτείται κατά βάση από υπαλλήλους της ΑΠΥ. Όμως, για τις εξετάσεις στην δοκιμασία της ραδιοτηλεγραφίας της «κατηγορίας 1» τουλάχιστον ένα (1) από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής είναι πρόσωπο που γνωρίζει τον μορσικό κώδικα και προέρχεται από υπηρεσίες ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (επαγγελματίας ραδιοτηλεγραφητής με γενικό πτυχίο ασυρμάτου ΥΜΕ ή ασυρματιστής του Εμπορικού ή του Πολεμικού Ναυτικού ή του Λιμενικού Σώματος), ενώ σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, το πρόσωπο αυτό μπορεί να προέρχεται από οργανισμούς ή άλλους συλλογικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα και θα πρέπει να έχει άδεια ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας 1. Άρθρο 5 Διαδικασίες Εξετάσεων, Εξεταζόμενα Μαθήματα και Βαθμολογία 5 Εξετάσεις με τη μορφή ερωτηματολογίων πολλαπλών επιλογών (ηλεκτρονική εξέταση) 5.2 Θεωρούνται ότι επέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις όσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά τουλάχιστον σε 80 από τις 100 ερωτήσεις Σύμφωνα με τα αναφερόμενά μας στις Γενικές Παρατηρήσεις προτείνουμε να γίνει: 5.2 Θεωρούνται ότι επέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις όσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά α) για την κατηγορία 1 τουλάχιστον σε 75 από τις 100 ερωτήσεις και συγκεκριμένα στο 70% των ερωτήσεων από το Κεφάλαιο Α, στο 80% από το Κεφάλαιο Β και στο 80% από το Κεφάλαιο Γ και β) για την κατηγορία 2 τουλάχιστον σε 65 από τις 100 ερωτήσεις και συγκεκριμένα στο 50% των ερωτήσεων από το Κεφάλαιο Α, στο 80% από το Κεφάλαιο Β και στο 80% από το Κεφάλαιο Γ. Οι υποψήφιοι για πτυχίο «κατηγορίας 1», οι οποίοι έχουν ήδη πτυχίο ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 2», επανεξετάζονται στο Κεφάλαιο Α και θεωρούνται ότι επέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις εφόσον απαντήσουν στο 70% των ερωτήσεων από το Κεφάλαιο αυτό. 4

5 Άρθρο 5 Διαδικασίες Εξετάσεων, Εξεταζόμενα Μαθήματα και Βαθμολογία (συνέχεια) 5.5 Η δοκιμασία διαρκεί ενενήντα (90) λεπτά της ώρας. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρούν από την αίθουσα οποτεδήποτε εντός της διάρκειας των εξετάσεων εκτός από τους δύο (2) τελευταίους υποψηφίους οι οποίοι αποχωρούν ταυτόχρονα. Προτείνουμε να γίνει: 5.5 Η δοκιμασία διαρκεί ενενήντα (90) λεπτά της ώρας. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρούν από την αίθουσα οποτεδήποτε εντός της διάρκειας των εξετάσεων, εκτός από τους τρεις (3) τελευταίους υποψηφίους οι οποίοι αποχωρούν ταυτόχρονα. 6 Εξετάσεις στην ενότητα της ραδιοτηλεγραφίας: 6.1 Οι υποψήφιοι για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 1» μετά την επιτυχή εξέτασή τους στα κεφάλαια Α, Β και Γ της ύλης των εξετάσεων, εξετάζονται επιπλέον και στην ενότητα της ραδιοτηλεγραφίας από το Κεφάλαιο Δ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΣΗΜΑΤΩΝ MORSE» της ύλης εξετάσεων, απαραιτήτως παρουσία του μέλους της Εξεταστικής Επιτροπής που γνωρίζει τον μορσικό κώδικα. Ομοίως, οι υποψήφιοι για πτυχίο «κατηγορίας 1», οι οποίοι έχουν ήδη πτυχίο ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 2», εξετάζονται μόνο στο κεφάλαιο Δ. Σύμφωνα με τα αναφερόμενά μας στις Γενικές Παρατηρήσεις προτείνουμε να γίνει: 6.1 Οι υποψήφιοι για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 1» μετά την επιτυχή εξέτασή τους στα κεφάλαια Α, Β και Γ της ύλης των εξετάσεων, εξετάζονται επιπλέον και στην ενότητα της ραδιοτηλεγραφίας από το Κεφάλαιο Δ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΣΗΜΑΤΩΝ MORSE» της ύλης εξετάσεων, απαραιτήτως παρουσία του μέλους της Εξεταστικής Επιτροπής που γνωρίζει τον μορσικό κώδικα. Ομοίως, οι υποψήφιοι για πτυχίο «κατηγορίας 1», οι οποίοι έχουν ήδη πτυχίο ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 2», μετά την επιτυχή επανεξέτασή τους στο κεφάλαιο Α (Άρθρο 5, 5.2) εξετάζονται επιπλέον στο κεφάλαιο Δ της ύλης των εξετάσεων Τα γραπτά των υποψηφίων φυλάσσονται στην ΑΠΥ που διενήργησε τις εξετάσεις για ένα (1) έτος. Μετά την παρέλευση του έτους καταστρέφονται. Με την εξέταση μέσω Η/Υ δεν υπάρχουν γραπτά. Ως εκ τούτου, αυτή η παράγραφος πρέπει να απαλειφθεί. 5

6 Άρθρο 5 Διαδικασίες Εξετάσεων, Εξεταζόμενα Μαθήματα και Βαθμολογία (συνέχεια) 9: Οι υποψήφιοι για την «κατηγορία 1», οι οποίοι επέτυχαν μεν στην εξέταση των κεφαλαίων Α Β και Γ της ύλης των εξετάσεων, αλλά απέτυχαν ή δεν προσήλθαν στη δοκιμασία της ραδιοτηλεγραφίας του Κεφαλαίου Δ, μπορούν εάν το επιθυμούν να ζητήσουν με αίτησή τους εντός (1) μηνός την έκδοση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 2». Εάν παρέλθει το χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός και δεν υποβληθεί η σχετική αίτηση, χάνεται το ανωτέρω δικαίωμα. Το χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός θεωρείται πολύ μικρό. Προτείνουμε την εξής αλλαγή: 9: Οι υποψήφιοι για την «κατηγορία 1», οι οποίοι επέτυχαν μεν στην εξέταση των κεφαλαίων Α Β και Γ της ύλης των εξετάσεων, αλλά απέτυχαν ή δεν προσήλθαν στη δοκιμασία της ραδιοτηλεγραφίας του Κεφαλαίου Δ, μπορούν εάν το επιθυμούν να ζητήσουν με αίτησή τους μέχρι την επόμενη εξεταστική περίοδο την έκδοση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 2». Εάν μέχρι την επόμενη εξεταστική περίοδο δεν υποβληθεί η σχετική αίτηση, χάνεται το ανωτέρω δικαίωμα. 6

7 Άρθρο 6 Κατηγορίες ραδιοερασιτεχνικών αδειών 1.2 Κατηγορία 2 (άδεια CEPT): Επιτρέπει στον κάτοχό της τη χρήση των εκχωρημένων υποζωνών συχνοτήτων επό τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων στην «Υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη» και στην «Υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη μέσω Δορυφόρου» εκτός από τις περιοχές συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την μορσική ραδιοτηλεγραφία (CW) σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχέδιο κατανομής συχνοτήτων για την Περιοχή-1 της Διεθνούς Ενώσεως Ραδιοερασιτεχνών (IARU - International Amateur Radio Union Region I). Η άδεια «κατηγορίας 2» χορηγείται σε κατόχους πτυχίου ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 2». Σύμφωνα με τον νέο τρόπο καθορισμού χρήσης συχνοτήτων ανάλογα με το εύρος συχνότητας και όχι με το είδος εκπομπής (απόφαση συνεδρίων IARU R1 Davos 2005 / Cavtat 2008) είναι απαραίτητο να γίνει η σχετική τροποποίηση και προσθήκη. Επίσης, τα αναφερόμενα στην τελευταία πρόταση της 1.1 περί πτυχίου HAREC ισχύουν και για την 1.2 και πρέπει να προστεθούν: 1.2 Κατηγορία 2 (άδεια CEPT): Επιτρέπει στον κάτοχό της τη χρήση των εκχωρημένων υποζωνών συχνοτήτων επό τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων στην «Υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη» και στην «Υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη μέσω Δορυφόρου» εκτός από τις περιοχές συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την μορσική ραδιοτηλεγραφία (CW) στα βραχέα (HF) σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχέδιο χρήσης των συχνοτήτων στην κάθε υποζώνη (BAND PLAN) που χαρακτηρίζεται από εύρος 200 Hz για την Περιοχή-1 της Διεθνούς Ενώσεως Ραδιοερασιτεχνών (IARU - International Amateur Radio Union Region 1). Η άδεια «κατηγορίας 2» χορηγείται σε κατόχους πτυχίου ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 2» ή σε κάτοχο αντιστοίχου πτυχίου της αλλοδαπής HAREC ή σχετικής βεβαίωσης σύμφωνα με τη Σύσταση T/R Οι κατηγορίες αδειών διακρίνονται μεταξύ τους από διαφορετικό πρόθεμα διακριτικών κλήσεως. Να προστεθεί: 3 Οι κατηγορίες αδειών διακρίνονται μεταξύ τους από διαφορετικό πρόθεμα διακριτικών κλήσεως σύμφωνα με τον Πίνακα Διακριτικών Κλήσεως, Παράρτημα 1. 7

8 Άρθρο 7 Δικαίωμα Ελληνικής άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου 3: Τα τμήματα των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας που έχουν ως αντικείμενο τις ασύρματες επικοινωνίες και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Γιατί μόνο τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να μπορούν να πάρουν τέτοια άδεια; Γιατί όχι και της δευτεροβάθμιας, π.χ. τα αντίστοιχα επαγγελματικά λύκεια, που από τη φύση τους είναι πιο πρακτικά και πειραματικά, δηλαδή ταιριάζουν πιο πολύ στην περιγραφή του ραδιοερασιτέχνη; 4: Προς εκπλήρωση της αποστολής τους το ΥΥΜΔ, η ΕΕΤΤ και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λαμβάνουν από μία ή περισσότερες άδειες λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικών σταθμών. Στις περιπτώσεις αυτές οι άδειες εκδίδονται από την οικεία ΑΠΥ χωρίς να απαιτούνται άλλα δικαιολογητικά. Για την λειτουργία τέτοιου σταθμού ορίζεται υποχρεωτικά από τους υπόψη φορείς υπεύθυνος αδειούχος ραδιοερασιτέχνης Προτείνουμε να γίνει 4: Προς εκπλήρωση της αποστολής τους το ΥΥΜΔ, η ΕΕΤΤ και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λαμβάνουν από μία ή περισσότερες άδειες λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικών σταθμών. Στις περιπτώσεις αυτές οι άδειες εκδίδονται από την οικεία ΑΠΥ χωρίς να απαιτούνται άλλα δικαιολογητικά. Για την λειτουργία τέτοιου σταθμού ορίζεται υποχρεωτικά από τους υπόψη φορείς υπεύθυνος αδειούχος ραδιοερασιτέχνης κατηγορίας 1. Άρθρο 9 Ανανέωση Τροποποίηση των αδειών 3: Η ανανέωση ή και η τροποποίηση της άδειας πραγματοποιείται από την ΑΠΥ με την έκδοση νέου εντύπου ραδιοερασιτεχνικής αδείας. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Το έντυπο της αδείας κατηγορίας 2 θα πρέπει οπωσδήποτε να επανεκδοθεί και να περιλαμβάνει και τα στοιχεία του αδειούχου στα Αγγλικά, αφού η άδεια κατηγορίας 2 ισχύει και για το εξωτερικό. 8

9 Άρθρο 10 Αρμοδιότητες Υπηρεσιών 1 Στις ΑΠΥ ανατίθενται οι αρμοδιότητες: 1.5 Έλεγχος του παρόντος κανονισμού και επιβολή προβλεπομένων κυρώσεων Από την εμπειρία μας των τελευταίων 8 χρόνων από την ισχύ του προηγούμενου Κανονισμού έχουμε δει ότι οι ΑΠΥ αδυνατούν ΠΛΗΡΩΣ να επιληφθούν θεμάτων ελέγχου του κανονισμού και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων. Θεωρούμε ότι οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να περάσουν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΥΜΔ, η οποία θα είναι αρμόδια για να επιβάλει και τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 11. 2: Οι ΑΠΥ τηρούν Μητρώο αδειών λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών που έχουν εκδώσει. Εάν μόνο οι ΑΠΥ τηρούν Μητρώο των αδειών που έχουν εκδώσει, δεν θα μπορεί να γίνει έλεγχος από Υπηρεσίες άλλων περιοχών. Π.χ. αν πάει κάποιος διακοπές στη Ρόδο κι έρθει η Αστυνομία να ελέγξει την άδειά του, πώς θα βεβαιωθεί ότι είναι γνήσια και σε ισχύ; Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί κεντρική Data Base στο ΥΥΜΔ, στην οποία να έχουν πρόσβαση (read only) όλες οι ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες. Σ αυτή την περίπτωση θα πρέπει όλες οι (μέχρι σήμερα αρμόδιες) Νομαρχίες να στείλουν ψηφιακό αρχείο (σε προσυμφωνημένο format) με τις άδειες που έχουν εκδώσει μέχρι σήμερα και από δω και πέρα οι ΑΠΥ να στέλνουν τα στοιχεία για τις καινούργιες άδειες μετά από κάθε εξεταστική περίοδο. Στη βάση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται και η ημερομηνία λήξης της αδείας, για να μπορεί να ελεγχθεί και το αν η άδεια είναι σε ισχύ. 3 Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΥΜΔ ανατίθενται οι αρμοδιότητες: 3.6: ανάληψης και υποστήριξης διαφόρων δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του Ελληνικού ραδιοερασιτεχνισμού (π.χ. ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, έκδοση ειδικών εντύπων, ενημερωτικών σεμιναρίων που απευθύνονται σε υπαλλήλους των ΑΠΥ κλπ), 3.7: έκδοσης οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και την ασφαλέστερη λειτουργία των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών. Τα «ενημερωτικά σεμινάρια» προς υπαλλήλους των ΑΠΥ, που αναφέρονται στο 3.6, προϋποθέτουν εθελοντική συμμετοχή. Από την μέχρι σήμερα εμπειρία μας από τους «αρμόδιους» υπαλλήλους των Νομαρχιών θεωρούμε απαραίτητη την «υποχρεωτική εκπαίδευση» των υπαλλήλων των ΑΠΥ, η οποία θα πρέπει να περιληφθεί στην παράγραφο 3.7. Σύμφωνα με τα αναφερόμενά μας στις Γενικές Παρατηρήσεις για την ανάληψη της ευθύνης για την επιτήρηση των ραδιοσυχνοτήτων από το ΥΥΜΔ, θα πρέπει να προστεθεί η παρακάτω παράγραφος και μάλιστα στην πρώτη θέση: 3.1 επιτήρησης των ραδιοσυχνοτήτων της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη, 9

10 Άρθρο 12 Διακριτικά κλήσης και ειδικά διακριτικά κλήσης 2 Σε περίπτωση χρήσης του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού: 2.1 από την εναλλακτική θέση του χρησιμοποιείται το διακριτικό του με την κατάληξη /Α (Alternative) ακολουθούμενο από τον αριθμό της ραδιοερασιτεχνικής περιοχής που βρίσκεται η εναλλακτική αυτή θέση εφόσον αυτός διαφέρει από την κύρια θέση λειτουργίας. Προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου με βάση τη συνήθη πρακτική της τελευταίας δεκαετίας. Δεν χρησιμοποιείται από κανέναν σε όλη την Ευρώπη. 2 Τα διακριτικά κλήσεως είναι δυνατόν να επανεκχωρούνται μετά την παρέλευση δεκαετίας από την οριστική ανάκληση της άδειας ή τον θάνατο του κατόχου τους. Θεωρούμε πρέπον να εξαιρεθούν από τη διάταξη αυτή τα ιστορικά διακριτικά των πρώτων Ελλήνων αδειούχων ραδιοερασιτεχνών, που έβαλαν τα θεμέλια για τον ελληνικό ραδιοερασιτεχνισμό, και συγκεκριμένα των: SV1AA, SV1AB, SV1AD, SV1AE, SV1AF, SV1AG (Δυστυχώς, το SV1AC έχει ήδη δοθεί σε νέο ραδιοερασιτέχνη.) 5 Το Ειδικό Διακριτικό Κλήσεως (ΕΔΚ) χορηγείται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, για χρονικό διάστημα έως και δέκα πέντε (15) ημέρες και όχι πέραν του χρονικού διαστήματος διάρκειας του συγκεκριμένου Ραδιοερασιτεχνικού γεγονότος-εορτής-έκθεσης. Η ΑΠΥ για την χορήγηση του ΕΔΚ λαμβάνει υπόψη της την σπουδαιότητα, σε Εθνικό ή Διεθνές επίπεδο, του Ραδιοερασιτεχνικού γεγονότος-εορτής-έκθεσης. Η ΑΠΥ δύναται κατά την κρίση της να ζητά γνώμη και άλλων υπηρεσιών-φορέων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ΑΠΥ μετά από ειδικά τεκμηριωμένη νέα αίτηση του ενδιαφερομένου, δύναται να χορηγεί παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Προτείνεται η ευθύνη για την έκδοση των ειδικών διακριτικών να παραμείνει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΥΜΔ. Επίσης είναι απαραίτητο να υπάρξει καταγραφή και δημοσίευση των ΕΔΚ σε ισχύ στις ιστοσελίδες του ΥΥΜΔ, σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις μας στο άρθρο 10, παράγραφο 2. 10

11 Άρθρο 12 Διακριτικά κλήσης και ειδικά διακριτικά κλήσης (συνέχεια) 6 Η χορήγηση Ειδικού Διακριτικού Κλήσεως (ή η παράταση της χρήσης του) γίνεται μετά από αίτηση συνοδευόμενη από προβλεπόμενο παράβολο. Δικαίωμα αίτησης για εκχώρηση ειδικού διακριτικού κλήσεως έχουν μόνο αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες συμπεριλαμβανομένων και σχετικών αδειοδοτημένων νομικών πρόσωπων. Η αίτηση κάθε φορά σχετίζεται με ένα (1) μόνο συγκεκριμένο ραδιοερασιτεχνικό γεγονός-εορτή-έκθεση και αποστέλλεται στην ΑΠΥ τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της χρονικής περιόδου του σχετικού ραδιοερασιτεχνικού γεγονότος-εορτής-έκθεσης. Το ύψος του «προβλεπόμενου παράβολου» θα πρέπει να είναι σε λογικά επίπεδα, ανάλογα με την επιβάρυνση της εργασίας της αρμόδιας Υπηρεσίας για την έκδοσή του. Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα των 50 ημερών είναι υπερβολικό. Προτείνουμε να μειωθεί σε 30 ημέρες. Άρθρο 13 Ραδιοερασιτεχνικές περιοχές Πρόθεμα διακριτικών κλήσεως SV1 ή SW1 για τη ραδιοερασιτεχνική περιοχή ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (συμπεριλαμβανομένων των νήσων Αργοσαρωνικού και της Εύβοιας) Προτείνουμε, τα νησιά του Αργοσαρωνικού και η Εύβοια αλλά και τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα να μην ανήκουν στη ραδιοερασιτεχνική περιοχή 1, αλλά να παραμείνουν στην 8 μαζί με όλα τα άλλα ελληνικά νησιά, εκτός από Κρήτη και Δωδεκάνησα, όπως ήταν στην προηγούμενη Υπουργική Απόφαση. Αιτιολόγηση: 1) Στο εξωτερικό δεν μπορεί να γίνει κατανοητός ο αυτού του είδους διοικητικός διαχωρισμός των νησιών, 2) Οι ήδη αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες στις περιοχές αυτές θα πρέπει να αλλάξουν τα διακριτικά τους από 8 σε 1 (που σημαίνει αφενός επιβάρυνση στην εργασία των ΑΠΥ, αφετέρου οικονομική επιβάρυνση των ραδιοερασιτεχνών, για να αλλάξουν τις κάρτες QSL). Άρθρο 14 Ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι 2: Μετά την επιτυχή περάτωση των υπόψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι μπορούν να χορηγούν βεβαιώσεις στους υποψηφίους που τα παρακολούθησαν επιτυχώς. Εφόσον στον νέο Κανονισμό δεν προβλέπεται προφορική εξέταση υποψηφίων, ούτε απαλλαγή από αυτή όσων έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα που διοργανώνουν οι σύλλογοι, η παράγραφος αυτή δεν έχει νόημα και πρέπει να διαγραφεί. 11

12 Άρθρο 15 Λειτουργία Ραδιοερασιτεχνικών σταθμών 2.3 Σε ειδικές κατ εξαίρεση περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν ληφθεί ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, ο κάτοχος του σταθμού, ραδιοερασιτέχνης με ισχύουσα άδεια, μπορεί για εκπαιδευτικούς λόγους και αποσκοπώντας στην πρόοδο του ραδιοερασιτεχνισμού, να επιτρέπει την χρήση του σταθμού σε τρίτο πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του ραδιοερασιτέχνη, υπό την επίβλεψη του και τις οδηγίες του, για σύντομο χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τα είκοσι (20) λεπτά της ώρας. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά το χαρακτηριστικό κλήσεως του σταθμού διευκρινίζεται ότι η χρήση του σταθμού γίνεται από τρίτο πρόσωπο σε διαδικασία εκπαίδευσης. Ο χρονικός περιορισμός των 20 λεπτών δεν αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη διάρκεια εκδηλώσεων για την ενημέρωση και προσέλκυση παιδιών και νέων στο ραδιοερασιτεχνισμό (π.χ. το Jamboree on the air διαρκεί 48 ώρες). Προτείνεται η εξής αλλαγή: 2.3 Σε ειδικές κατ εξαίρεση περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχουν ληφθεί ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, ο κάτοχος του σταθμού, ραδιοερασιτέχνης με ισχύουσα άδεια, μπορεί για εκπαιδευτικούς λόγους και αποσκοπώντας στην πρόοδο του ραδιοερασιτεχνισμού, να επιτρέπει την χρήση του σταθμού σε τρίτο πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του ραδιοερασιτέχνη, υπό την επίβλεψη του και τις οδηγίες του, για σύντομο χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τις 48 ώρες. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά το χαρακτηριστικό κλήσεως του σταθμού διευκρινίζεται ότι η χρήση του σταθμού γίνεται από τρίτο πρόσωπο σε διαδικασία εκπαίδευσης και αναγράφεται στο ημερολόγιο του σταθμού. 4 Η ανταπόκριση μεταξύ των ερασιτεχνικών σταθμών περιορίζεται στη μεταβίβαση και λήψη ανακοινώσεων τεχνικού περιεχομένου που σχετίζεται με δοκιμές και μετρήσεις, καθώς και σε παρατηρήσεις προσωπικού χαρακτήρα. Η φωνητική ανταπόκριση διεξάγεται σε σαφή γλώσσα. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κρυπτοφωνίας, συνθηματικών λέξεων ή οποιουδήποτε μη γνωστού κώδικα. Κρίνεται απαραίτητη η παρακάτω προσθήκη: 4 Η ανταπόκριση μεταξύ των ερασιτεχνικών σταθμών περιορίζεται στη μεταβίβαση και λήψη ανακοινώσεων τεχνικού περιεχομένου που σχετίζεται με δοκιμές και μετρήσεις, καθώς και σε παρατηρήσεις προσωπικού χαρακτήρα με κόσμιο τρόπο. Η φωνητική ανταπόκριση διεξάγεται σε σαφή γλώσσα. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κρυπτοφωνίας, συνθηματικών λέξεων ή οποιουδήποτε μη γνωστού κώδικα. 12

13 Άρθρο 19 Ραδιοερασιτεχνικός εξοπλισμός 1 Οι ραδιοερασιτέχνες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ραδιοεξοπλισμό και κάθε άλλου είδους εξοπλισμό που είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού και των λοιπών σχετικών διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας ιδίως των διατάξεων για τις κατασκευές κεραιών, την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 4 Ο κάτοχος του σταθμού ή ο υπεύθυνος λειτουργίας του, οφείλει να συντηρεί τον ραδιοεξοπλισμό του σταθμού συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων παρελκομένων του και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία του σταθμού. Προτείνεται, για να μην υπάρξει παρερμηνεία, να γίνει «ασφάλεια του χειριστή» και στα δύο σημεία. Άρθρο 20 Ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές κεραιών 1: Οι κατασκευές κεραιών των ραδιοερασιτεχνών και η χρήση τους δεν χρήζουν αδείας, εκτός από τις εξαιρούμενες από τις κείμενες διατάξεις περιπτώσεις. Το άρθρο είναι λάθος διατυπωμένο και επιπλέον είναι απαραίτητο να γίνεται αναφορά του Ν 2801/2000 ως εξής: 1: Οι κατασκευές κεραιών των ραδιοερασιτεχνών και η χρήση τους δεν χρήζουν αδείας σύμφωνα με τον Ν. 2801/2000 (άρθρο 1, παράγραφος 2, υποπαράγραφος β / ΦΕΚ Α46/ ). 3 Κάθε κάτοχος κατασκευής κεραίας υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση της ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου συμπεριλαμβανομένου και του διακριτικού κλήσης του. Η ανάρτηση πινακίδας σε ταράτσες είναι γραφειοκρατική και άνευ ουσίας (αφού ο ραδιοερασιτέχνης μπορεί όποτε του ζητηθεί να επιδείξει την σε ισχύ άδειά του π.χ. στην ΕΕΤΤ) και ζητάμε τη διαγραφή της παραγράφου. 4 Σε περιπτώσεις παύσης της νόμιμης λειτουργίας του Ραδιοερασιτεχνικού σταθμού για οποιονδήποτε λόγο (ανάκληση, παύση ισχύος της άδειας κλπ), ο κάτοχος του σταθμού ή ο υπεύθυνος λειτουργίας του, οφείλει αμελλητί να κατεδαφίζει τις κατασκευές κεραίας του σταθμού και να τις απομακρύνει από τον χώρο εγκατάστασης τους, αποκαθιστώντας τυχόν ζημίες ή φθορές. Προτείνεται η εξής αλλαγή: 4 Σε περιπτώσεις παύσης της νόμιμης λειτουργίας του Ραδιοερασιτεχνικού σταθμού για οποιονδήποτε λόγο (ανάκληση, παύση ισχύος της άδειας κλπ), ο κάτοχος του σταθμού ή ο υπεύθυνος λειτουργίας του, οφείλει σε διάστημα δύο μηνών να απεγκαθιστά τις κατασκευές κεραίας του σταθμού και να τις απομακρύνει από τον χώρο εγκατάστασης τους, αποκαθιστώντας τυχόν ζημίες ή φθορές. 13

14 Άρθρο 21 Τεχνικές διατάξεις 1 Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς κορυφής περιβάλλουσας (ΡΕΡ) εξόδου πομπού της υπηρεσίας ερασιτέχνη σε Watt, για τις εκάστοτε ισχύουσες υποζώνες συχνοτήτων, είναι η ακόλουθη: Σύμφωνα με τα αναφερόμενά μας στις Γενικές Παρατηρήσεις, προτείνονται οι εξής αλλαγές: Υποζώνες συχνοτήτων (σε MHz) Μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς κορυφής (ΡΕΡ) εξόδου πομπού Από Έως Κατηγορία 1 Κατηγορία W EIRP 1W EIRP W 100W * 50 *52 100W -- * 70.2 * W W 50W W 50W Άνω των W 10W 1 - Σημείωση (*) = Οι υποζώνες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται σε προσωρινή βάση για πειραματικούς σκοπούς της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη. Με εγκύκλιό του ο Γενικός Διευθυντής Επικοινωνιών μπορεί να καθορίζει περιορισμούς για την χρησιμοποίηση των ζωνών αυτών, με την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Θεωρούμε ότι η προσωρινή χρήση των υποζωνών αυτών (οι οποίες δεν έχουν εκχωρηθεί από τον ΕΚΚΖΣ, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το ΥΠΕΘΑ σε πρωτεύουσα χρήση και έχουν δοθεί σε προσωρινή βάση μόνο για πειραματικούς και ερευνητικούς σκοπούς στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη) πρέπει να παραχωρείται, όπως μέχρι τώρα, μόνο σε αδειούχους κατηγορίας 1, εκτός και αν μελλοντικά υπάρξει σύμφωνη γνώμη του ΥΠΕΘΑ και για τη κατηγορία 2, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι θα αυξηθεί υπέρμετρα η χρήση των υποζωνών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ (*) = Οι υποζώνες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται σε προσωρινή βάση μόνο από αδειούχους ραδιοερασιτέχνες κατηγορίας 1 για πειραματικούς σκοπούς της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη. Με εγκύκλιό του ο Γενικός Διευθυντής Επικοινωνιών μπορεί να καθορίζει περιορισμούς για την χρησιμοποίηση των ζωνών αυτών, με την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πίνακας υποζωνών W eirp Να γίνει W EIRP 14

15 Άρθρο 21 Τεχνικές διατάξεις (συνέχεια) 7 Οι αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν όλες τις εκχωρημένες υποζώνες συχνοτήτων, σύμφωνα με τους περιορισμούς χρήσης που προβλέπονται για κάθε υποζώνη και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Θεωρούμε απαραίτητη την εξής αλλαγή της παραγράφου αυτής: 7 Οι αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν όλες τις εκχωρημένες υποζώνες συχνοτήτων, σύμφωνα με τους περιορισμούς χρήσης που προβλέπονται για κάθε υποζώνη σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ και το εκάστοτε ισχύον σχέδιο χρήσης των συχνοτήτων (band plan) της Διεθνούς Ενώσεως Ραδιοερασιτεχνών για την περιοχή 1 (International Amateur Radio Union Band plan Region 1) και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Για να συμβαδίζουμε με τις τεχνολογικές εξελίξεις, θα πρέπει να προστεθούν στο άρθρο 21 τα παρακάτω άρθρα, που καλύπτουν ψηφιακούς τρόπους επικοινωνίας: 14 Επιτρέπεται η επικοινωνία με ψηφιοποιημένη φωνή σε συχνότητες από 144 MHz και πάνω, χρησιμοποιώντας διεθνώς γνωστούς τρόπους διαμόρφωσης και χωρίς οποιαδήποτε μορφή κρυπτογράφησής της (π.χ. D-STAR). 15 Επιτρέπεται η χρήση του διαδικτύου είτε ως βοηθητικού διαύλου μετάδοσης φωνής (VoIP) και δεδομένων (Data) για τον χειρισμό πομποδέκτη μεταξύ κύριας και εναλλακτικής θέσης του ιδίου σταθμού (remote base), είτε ως μέσου επικοινωνίας αποκλειστικά μεταξύ ραδιοερασιτεχνικών σταθμών, αναμεταδοτών ή επαναληπτών (π.χ. ECHO LINK). Άρθρο 22 Κάτοχοι αλλοδαπής ραδιοερασιτεχνικής άδειας που εκδόθηκε σύμφωνα με την CEPT 3 Κάτοχοι αλλοδαπής ισχύουσας ραδιοερασιτεχνικής άδειας CEPT Novice Radio Amateur Licence της Σύστασης ECC/REC/(05)06 και τούτο αναγράφεται-δηλώνεται επί της αδείας, έχουν δικαίωμα λειτουργίας «φορητών» και «κινητών» Ραδιοερασιτεχνικών σταθμών, κατά την διάρκεια της προσωρινής παραμονής τους στην Ελλάδα όχι πέραν των τριών (3) μηνών, χωρίς να απαιτείται έκδοση Ελληνικής άδειας. Οι «φορητοί» ή «κινητοί» σταθμοί μπορεί να τροφοδοτούνται από σταθερή πηγή ηλεκτρισμού σε προσωρινό τόπο διαμονής του ενδιαφερομένου (π.χ. χώρο φιλοξενίας, ξενοδοχείο, κατασκήνωση κλπ). Ο ραδιοερασιτέχνης της κατηγορίας αυτής δεν επιτρέπεται να εγκαταστήσει «σταθερό» σταθμό. Εφόσον αναγνωρίζουμε την CEPT Novice, θα πρέπει να διευκρινισθεί σε τι κατηγορία εντάσσονται οι κάτοχοί της. Στη χώρα τους έχουν συνήθως επιτρεπόμενη ισχύ εξόδου 10W. 15

16 Άρθρο 23 Κάτοχοι αλλοδαπής άδειας ραδιοερασιτέχνη μη σύμφωνης με την CEPT 1: Ο κάτοχος ισχύουσας ραδιοερασιτεχνικής άδειας μη σύμφωνης με την CEPT η οποία εκδόθηκε από χώρα με την οποία υφίσταται ισχύουσα συμφωνία αμοιβαιότητας, έχει δικαίωμα εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κατά τη διάρκεια της προσωρινής του παραμονής στην Ελλάδα για διάστημα μέχρι τριών (3) μηνών χωρίς να απαιτείται η έκδοση «ειδικής ελληνικής άδειας ραδιοερασιτέχνη». Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει με κάθε πρόσφορο μέσο στην ΑΠΥ ή στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΥΜΔ, δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία εισόδου του στη χώρα, την πρόθεσή του να ασκήσει ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα και να δηλώσει τον εξοπλισμό που προτίθεται να εισάγει για τον σκοπό αυτόλ Ο αλλοδαπός ραδιοερασιτέχνης, που ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει ραδιοερασιτεχνικό σταθμό κατά την προσωρινή διαμονή του στην Ελλάδα, σκόπιμο είναι να απευθύνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΥΜΔ και όχι στην ΑΠΥ, 1) γιατί δεν υπάρχει τρόπος να μάθει από το εξωτερικό ποια είναι η αρμόδια ΑΠΥ και 2) για να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, ΕΛΑΣ κλπ. (δες παρατήρηση για το άρθρο 10). Άρθρο 24 Ειδική Ελληνική άδεια ραδιοερασιτέχνη «SV0» βάσει άδειας της αλλοδαπής Στην επικεφαλίδα θα πρέπει να προστεθεί και το διακριτικό «SW0» (σύμφωνα με το Παράρτημα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΣ). 1 Η «ειδική ελληνική άδεια ραδιοερασιτέχνη βάσει άδειας της αλλοδαπής» εκδίδεται για ραδιοερασιτέχνες που διαμένουν στην Ελλάδα για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών και κατέχουν άδεια σύμφωνα με τη Σύσταση T/R της CEPT ή άδεια η οποία εκδόθηκε από χώρα με την οποία υφίσταται ισχύουσα συμφωνία αμοιβαιότητας. Να προστεθεί και η σύμβαση T/R ως εξής: 1 Η «ειδική ελληνική άδεια ραδιοερασιτέχνη βάσει άδειας της αλλοδαπής» εκδίδεται για ραδιοερασιτέχνες που διαμένουν στην Ελλάδα για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών και κατέχουν άδεια σύμφωνα με τη Σύσταση T/R και τη Σύσταση T/R της CEPT ή άδεια η οποία εκδόθηκε από χώρα με την οποία υφίσταται ισχύουσα συμφωνία αμοιβαιότητας. 4 Με την έκδοση «ειδικής άδειας ραδιοερασιτέχνη βάσει άδειας της αλλοδαπής» χορηγείται Ελληνικό διακριτικό κλήσης με πρόθεμα sierra victor zero «SV0». Η διάρκεια ισχύος της άδειας αυτής είναι αντίστοιχη με την διάρκεια της άδειας της αλλοδαπής και πάντως όχι μεγαλύτερη της δεκαετίας που προβλέπεται για τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες. Θα πρέπει να προστεθεί και το διακριτικό «SW0» (σύμφωνα με το Παράρτημα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΣ). 4 Με την έκδοση «ειδικής άδειας ραδιοερασιτέχνη βάσει άδειας της αλλοδαπής» χορηγείται Ελληνικό διακριτικό κλήσης με πρόθεμα sierra victor zero «SV0» ή sierra whiskey zero «SW0». Η διάρκεια ισχύος της άδειας αυτής είναι αντίστοιχη με την διάρκεια της άδειας της αλλοδαπής και πάντως όχι μεγαλύτερη της δεκαετίας που προβλέπεται για τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες. 16

17 Άρθρο 25 Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικών σταθμών αλλοδαπών στην Ελλάδα 2: Εάν ο αλλοδαπός ραδιοερασιτέχνης παραμείνει προσωρινά στην Ελλάδα, λειτουργεί τον σταθμό του εντός του Ελληνικού ραδιοχώρου χρησιμοποιώντας το πρόθεμα SV ή SW ανά περίπτωση, ακολουθούμενο από τον αριθμό ραδιοερασιτεχνικής περιοχής, ακολουθούμενο από το /P ή /M ή /MM ή /AM. 1) Στην παράγραφο αυτή θα πρέπει να καθορισθεί με σαφήνεια το κριτήριο, σύμφωνα με το οποίο θα δίνεται το πρόθεμα SV ή SW στον αλλοδαπό ραδιοερασιτέχνη. Για παράδειγμα, SV Γνώση ραδιοτηλεγραφίας, SW μη γνώση ραδιοτηλεγραφίας. 2) Το /ΑΜ θα πρέπει να διαγραφεί, αφού σύμφωνα με το Άρθρο 16, 2 «Απαγορεύεται η λειτουργία αλλοδαπού ραδιοερασιτεχνικού σταθμού επί αεροσκάφους.» 3: Ο αλλοδαπός ραδιοερασιτέχνης ο οποίος δεν είναι πολίτης Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν δικαιούται προστασίας έναντι οποιασδήποτε παρεμβολής. Ο κάθε ραδιοερασιτέχνης, όπου και να βρίσκεται στον κόσμο, πρέπει να δικαιούται ΠΑΝΤΑ προστασία έναντι επιβλαβών και επιζήμιων παρεμβολών στις συχνότητες, στις οποίες έχει αποκλειστική χρήση. Είναι σαν να ρίχνουμε την ευθύνη για την παρεμβολή σ αυτόν που τη δέχεται και όχι σ αυτόν που την παράγει! Η παράγραφος αυτή πρέπει να διαγραφεί. 17

18 Άρθρο 26 Έγκριση Πινάκων αναμεταδοτών-επαναληπτών-ραδιοφάρων Στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά με την αίτηση εγκατάστασης νέου αναμεταδότη-επαναλήπτηραδιοφάρου περιλαμβάνονται: 3.4 Φωτογραφίες της τοποθεσίας εγκατάστασης. 1) Πώς διασφαλίζεται ότι η φωτογραφία που υποβάλλουμε (συνήθως κορυφή βουνού, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά) είναι όντως από την τοποθεσία εγκατάστασης; Μας καλύπτει η υπεύθυνη δήλωση της 3.1; 2) Όταν η εγκατάσταση ευρίσκεται μέσα σε στρατιωτική περιοχή, δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση. Γι αυτό προτείνουμε την εξής προσθήκη: 3.4 Φωτογραφίες της τοποθεσίας εγκατάστασης, εκτός εάν η εγκατάσταση ευρίσκεται μέσα σε στρατιωτική περιοχή και εφόσον για την εγκατάσταση έχει δοθεί έγκριση από την αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία. 3.7 Τεχνικό φάκελο στον οποίο προσδιορίζονται τα πιστοποιητικά που αφορούν την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, σχέδιο συντήρησης του σταθμού και περιεχόμενα που αφορούν την συμμόρφωση του σταθμού ως σταθερής εγκατάστασης προς τις ισχύουσες διατάξεις για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Θα πρέπει να καθορίζονται επακριβώς τι είδους πρέπει να είναι τα πιστοποιητικά που αφορούν την καλή λειτουργία του εξοπλισμού. 5 Η κεντρική υπηρεσία του ΥΥΜΔ μετά τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και των τεχνικών και λοιπών στοιχείων των αιτήσεων, προβαίνει σε ελέγχους εναρμόνισης των σταθμών σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες. Στη συνέχεια καταρτίζει σχέδια νέων πινάκων τα οποία δημοσιοποιούνται στον ιστοχώρο του ΥΥΜΔ προς δημόσια διαβούλευση. Μετά την σχετική επεξεργασία εκδίδονται οι νέοι πανελλαδικοί πίνακες αναμεταδοτών-επαναληπτών-ραδιοφάρων της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη. Είναι απαραίτητο να αναφέρεται εδώ ο ακριβής χρονικός προσδιορισμός έκδοσης του εκάστοτε νέου πίνακα. Γι αυτό προτείνουμε να προστεθεί η παρακάτω πρόταση στο τέλος της παραγράφου: 5 Η κεντρική υπηρεσία του ΥΥΜΔ μετά τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και των τεχνικών και λοιπών στοιχείων των αιτήσεων, προβαίνει σε ελέγχους εναρμόνισης των σταθμών σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες. Στη συνέχεια καταρτίζει σχέδια νέων πινάκων τα οποία δημοσιοποιούνται στον ιστοχώρο του ΥΥΜΔ προς δημόσια διαβούλευση. Μετά την σχετική επεξεργασία εκδίδονται οι νέοι πανελλαδικοί πίνακες αναμεταδοτών-επαναληπτών-ραδιοφάρων της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη. Ο νέος πίνακας θα εκδίδεται για διαβούλευση μέσα στο 1ο 3μηνο κάθε έτους και ο οριστικός θα εκδίδεται εντός 3 μηνών από τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης. 18

19 Άρθρο 26 Έγκριση Πινάκων αναμεταδοτών-επαναληπτών-ραδιοφάρων (συνέχεια) 6: Σε περιπτώσεις που για οποιονδήποτε λόγο δεν εναρμονίζονται συγκεκριμένοι αναμεταδότες-επαναλήπτες-ραδιοφάροι, η κεντρική υπηρεσία του ΥΥΜΔ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους και τους ζητά να υποβάλλουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος κοινή νέα πρόταση που θα επιλύει το πρόβλημα. Σε περίπτωση μη υποβολής κοινής νέας πρότασης οι υπό διένεξη αναμεταδότες-επαναλήπτες-ραδιοφάροι δεν θα περιλαμβάνονται στους νέους Πανελλαδικούς πίνακες αναμεταδοτών-επαναληπτώνραδιοφάρων της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη. Πρέπει να διευκρινίζεται ξεκάθαρα ότι η παράγραφος αυτή αφορά ΝΕΕΣ αιτήσεις για εναρμόνιση, που κατατίθενται στην ίδια χρονική περίοδο υποβολής αιτήσεων, και δεν αφορά εναρμόνιση μεταξύ ήδη εναρμονισμένης εγκατάστασης και νέας εγκατάστασης! Επίσης θεωρούμε ότι η κατοχύρωση της υπό διεκδίκηση συχνότητας από περισσότερους των δύο συλλόγους θα πρέπει να δίδεται στον πρώτο που θα την αιτηθεί χρονικά μέσα στην περίοδο υποβολής αιτήσεων και ο δεύτερος να αποκλείεται αυτόματα. Είναι απαραίτητη η προσαρμογή της παραγράφου ως εξής: 6: Σε περιπτώσεις που για οποιονδήποτε λόγο δεν εναρμονίζονται μεταξύ τους αναμεταδότεςεπαναλήπτες-ραδιοφάροι, για τους οποίους έχει κατατεθεί νέα αίτηση λειτουργίας μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, η απόδοση της διεκδικούμενης συχνότητας θα δίδεται σε εκείνον που θα την αιτηθεί πρώτος με βάση την απόλυτη χρονική στιγμή κατάθεσης της αίτησης (ημερομηνία και ώρα). Στην συνέχεια η κεντρική υπηρεσία του ΥΥΜΔ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους ανάλογα. Άρθρο 27 Μεταβατικές διατάξεις Καταργούμενες διατάξεις - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 Οι άδειες «κατηγορίας 2» που εκδόθηκαν μέχρι και την ημερομηνία ισχύος της απόφασης αυτής εξομοιώνονται αυτοδικαίως με τις άδειες της παρ. 1.2 του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού. Εφόσον ληφθεί υπόψη η πρότασή μας στο άρθρο 21, 1, θα πρέπει η παράγραφος αυτή να συμπληρωθεί ως εξής: 2 Οι άδειες «κατηγορίας 2» που εκδόθηκαν μέχρι και την ημερομηνία ισχύος της απόφασης αυτής εξομοιώνονται αυτοδικαίως με τις άδειες της παρ. 1.2 του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών στην ισχύ εκπομπής που αναφέρονται στο άρθρο 21, 1. 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ Διακριτικά κλήσεως ραδιοερασιτεχνικών αδειών «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1» SV1, SV2 SV9 Ακολουθούμενο από τρία (3) λατινικά γράμματα Να γίνει: Διακριτικά κλήσεως ραδιοερασιτεχνικών αδειών «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1» SV1, SV2 SV9 Ακολουθούμενο από δύο ή τρία (3) λατινικά γράμματα Διακριτικά κλήσεως Αναμεταδοτών Επαναληπτών - Ραδιοφάρων Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποφευχθεί να επιβαρυνθεί και άλλο η σειρά SW1 SW9 με διακριτικά αυτής της κατηγορίας. Αφού οι εγκαταστάσεις αυτές ανήκουν αποκλειστικά σε ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους / νομικά πρόσωπα, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η σειρά SZ1 SZ9 και συγκεκριμένα: Για μετάδοση φωνής: SV1 SV9 ακολουθούμενο από ένα (1) λατινικό γράμμα ή SZ1 SZ9 ακολουθούμενο από ένα (1) λατινικό γράμμα Για ραδιοφάρους: SV1 SV9 ακολουθούμενο από ένα (1) λατινικό γράμμα ή SZ1 SZ9 ακολουθούμενο από ένα (1) έως τέσσερα (4) λατινικά γράμματα ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Δεν εκχωρούνται 3 λατινικά γράμματα που εμπεριέχονται στον Κώδικα Q και ειδικότερα από τις σειρές QR, QS, QT. Να προστεθεί στα μη εκχωρούμενα διακριτικά και το SOS 20

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1969 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 38200/1136 Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνίτη και ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων» ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2328 Έτος: 1995 ΦΕΚ: Α 159 19950803 Τέθηκε σε ισχύ: 03.08.1995 Ημ.Υπογραφής: 03.08.1995 Τίτλος Νομικό καθεστώς της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01 Σελίδα : 1 (ΕΕΣΜ) HELLENIC SOCIETY for SYSTEMIC STUDIES (HSSS) Eπιστημονική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπική, Τ.Θ. 80227, 185 10 Πειραιάς. http://www.hsss.gr, email: info@hsss.gr, tel.: +2104142145 ΕΝ ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 11.

Eθνική Nοµοθεσία 11. Eθνική Nοµοθεσία 11. Νόµος 2328/3-8-95 (ΦΕΚ 159) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ανοικτή διάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3448 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 57 20060315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2006 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2006 Τίτλος Για την περαιτέρω χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα