AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012"

Transcript

1 AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012 ΘΕΩΡΗΣΗ 2012/ PC Η θεώρηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως τρόπος δημοσίευσης του εγγράφου. Λουξεμβούργο, Εποπτική Επιτροπή Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier)

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ («ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ» Η «ΗΠΑ»)... 3 ΓΛΩΣΣΑΡΙ... 4 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ... 6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ... 6 ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ...8 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ... 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH...17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EMERGING MARKETS ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: AXA WORLD FUNDS EURO ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...47 II - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...51 III - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ IV - ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ V - ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ VI - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ VII - ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ...67 VIII - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IX ΜΕΡΙΔΙΑ...72 X ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΧΙ ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΧΙΙ ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΤΕ ΜΕΡΙΔΙΑ...82 XIII - ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ...82 XIV - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ XV - ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ...83 XVI ΕΞΙΣΩΣΗ...84 XVII ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ XVIII - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Η' ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ...85 XIX - ΕΚΘΕΣΕΙΣ XX - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το παρόν ενημερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες για την AXA World Funds (η «Εταιρεία»). Η Εταιρεία έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ως μία εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (ΕΕΜΚ). Η Εταιρεία είναι καταχωρημένη σύμφωνα με το Μέρος Ι του Νόμου του Ωστόσο, η καταχώρηση αυτή δεν απαιτεί την έγκριση ή μη έγκριση του παρόντος ενημερωτικού δελτίου από την Εποπτική Αρχή. Οποιαδήποτε αντίθετη δήλωση δεν είναι ούτε εξουσιοδοτημένη ούτε νόμιμη. Η Εταιρεία είναι ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Συμβουλίου και τις τροποποιήσεις της («Οδηγία ΟΣΕΚΑ») και τα μέλη του ΔΣ προτείνουν τη διάθεση των μεριδίων σύμφωνα με την Οδηγία ΟΣΕΚΑ σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα μέλη του ΔΣ μπορούν επίσης να προτείνουν την προσφορά προς πώληση των μεριδίων σε χώρες εκτός ΕΕ, κατά περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω προσφορά συμμορφώνεται με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Προτού επενδύσει στην Εταιρεία, ένας πιθανός επενδυτής θα πρέπει να διαβάζει και να εξετάζει το παρόν ενημερωτικό δελτίο σε συνδυασμό με το καταστατικό της Εταιρείας και την τελευταία ετήσια ή εξαμηνιαία έκθεση που εκδίδεται κατά καιρούς. Η επένδυση στην Εταιρεία ενέχει κινδύνους, όπως τον κίνδυνο πιθανής απώλειας κεφαλαίου. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί τις επιδόσεις ή τις μελλοντικές αποδόσεις των επενδύσεων σε μερίδια. Οι επενδυτές θα πρέπει να ανατρέξουν στην ενότητα «Γενικοί Παράγοντες Κινδύνου». Η Εταιρεία εφιστά την προσοχή των επενδυτών στο γεγονός ότι κάθε επενδυτής θα μπορεί να ασκεί πλήρως τα δικαιώματά του ως μεριδιούχος απευθείας απέναντι στην Εταιρεία (κυρίως το δικαίωμα συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις των μεριδιούχων) εάν είναι ο ίδιος καταχωρημένος, στο όνομά του, στο μητρώο μεριδιούχων. Στις περιπτώσεις που ένας επενδυτής επενδύει στην Εταιρεία μέσω ενός εντεταλμένου ο οποίος επενδύει στην Εταιρεία στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό του επενδυτή, πιθανόν να μην είναι πάντοτε δυνατό για τον επενδυτή να ασκεί ορισμένα δικαιώματα μεριδιούχου απευθείας απέναντι στην Εταιρεία. Συνιστάται στους επενδυτές να ζητούν συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά τους πριν προχωρήσουν σε εγγραφή. Τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα γεγονότα που αναφέρονται στο παρόν δελτίο είναι αληθή και ακριβή από κάθε ουσιώδη άποψη και ότι δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, η παράληψη των οποίων θα καθιστούσε παραπλανητική οποιαδήποτε δήλωση στο παρόν δελτίο, είτε πρόκειται για γεγονός είτε για την έκφραση γνώμης. Τα μέλη του ΔΣ αποδέχονται αντιστοίχως την ευθύνη. Οι όροι που χρησιμοποιούνται χωρίς περαιτέρω ορισμό εξηγούνται στην ενότητα «Γλωσσάρι». Ουδείς χρηματιστής, πωλητής ή άλλο άτομο δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να παρέχει πληροφορίες ή να προβαίνει σε οποιεσδήποτε δηλώσεις εκτός από εκείνες που περιέχονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο σε σχέση με την προσφορά που περιλαμβάνεται στο παρόν δελτίο και σε περίπτωση που παρέχονται πληροφορίες αυτού του είδους ή γίνονται δηλώσεις αυτού του είδους, δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως εγκεκριμένες. Το παρόν ενημερωτικό δελτίο δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή υποκίνηση προσφοράς για αγορά Μεριδίων της Εταιρείας σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία αυτού του είδους η προσφορά, υποκίνηση ή πώληση δεν θα ήταν νόμιμη. Οι πιθανοί επενδυτές πρέπει να ενημερώνονται για τις νομικές απαιτήσεις και τις φορολογικές συνέπειες στις χώρες κατοικίας και διαμονής τους σχετικά με την αγορά, τη διακράτηση ή την πώληση μεριδίων, όπως και για οποιουσδήποτε σχετικούς συναλλαγματικούς περιορισμούς. ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ («ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ» Η «ΗΠΑ») Τα μερίδια δεν προσφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και μπορούν να προσφέρονται εκεί μόνο βάσει εξαίρεσης από την καταχώρηση σύμφωνα με την Πράξη περί Κινητών Αξιών (Securities Act) του 1933 και τις τροποποιήσεις της (η «Πράξη του 1933»). Τα μερίδια δεν έχουν καταχωρηθεί στην κεντρική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή σε οποιαδήποτε πολιτειακή επιτροπή κεφαλαιαγοράς και η Εταιρεία δεν έχει καταχωρηθεί στο πλαίσιο της Πράξης περί Επενδυτικών Εταιρειών (Investment Company Act) του 1940 και των τροποποιήσεών της (η «Πράξη του 1940»). Δεν θα διεξάγεται καμία μεταβίβαση ή πώληση των μεριδίων εκτός εάν, μεταξύ άλλων, η εν λόγω μεταβίβαση ή πώληση εξαιρείται από την απαίτηση καταχώρησης της Πράξης του 1933 και οποιασδήποτε ισχύουσας πολιτειακής νομοθεσίας περί κινητών αξιών ή πραγματοποιείται σύμφωνα με μια ισχύουσα δήλωση καταχώρησης στο πλαίσιο της πράξης του 1933 και της εν λόγω πολιτειακής νομοθεσίας περί κινητών αξιών και δεν θα δημιουργήσει για την Εταιρεία ζήτημα καταχώρησης ή εποπτείας στο πλαίσιο της Πράξης του

4 ΓΛΩΣΣΑΡΙ Διοικητικά Έξοδα όλα τα κόστη, οι χρεώσεις και τα έξοδα που πληρώνονται από την Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα αναλυτικά στο εδάφιο 4 της ενότητας «Προμήθειες, χρεώσεις και έξοδα» στο ενημερωτικό δελτίο. Έντυπο αίτησης το κατάλληλο έντυπο αίτησης για την εγγραφή, την εξαγορά και τη μετατροπή μεριδίων της Εταιρείας που παρέχεται από τον Οργανωτή (Promoter) ή τους διανομείς. Καταστατικό το καταστατικό σύστασης της Εταιρείας AUD δολάριο Αυστραλίας, το νόμισμα της Αυστραλίας AXA ο Όμιλος ΑΧΑ που περιλαμβάνει κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο κατά καιρούς βρίσκεται υπό τον άμεσο ή έμμεσο ή/ και εκ περιτροπής έλεγχο της ΑΧΑ Εργάσιμη Ημέρα μία πλήρης εργάσιμη για τις τράπεζες ημέρα, εκτός Σαββάτου ή Κυριακής ή δημόσιας αργίας, κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοιχτές όλη την ημέρα για εργασίες στο Λουξεμβούργο CHF ελβετικό φράγκο, το νόμισμα της Ελβετίας Κατηγορία μία κατηγορία μεριδίων σε κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο η οποία ενδέχεται να διαφέρει, μεταξύ άλλων, αναφορικά με τη συγκεκριμένη δομή χρέωσης, τις συγκεκριμένες μερισματικές πολιτικές, τα συγκεκριμένα νομίσματα ή άλλα ειδικά χαρακτηριστικά της Εταιρεία η AXA World Funds (ή AXA WF ) Τιμή Συναλλαγής η τιμή στην οποία γίνεται η εγγραφή, μετατροπή ή εξαγορά των μεριδίων όπως υπολογίζεται βάσει προθεσμιακής τιμής δια παραπομπής στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού κατά τα περιγραφόμενα στην ενότητα «Αποτίμηση» Μέλη του ΔΣ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΕΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση EUR ευρώ, το νόμισμα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το κοινό νόμισμα σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση GBP λίρα Αγγλίας, το νόμισμα του Ηνωμένου Βασιλείου Όμιλος Εταιρειών εταιρείες που ανήκουν στην ίδια ομάδα επιχειρήσεων και πρέπει να συντάσσουν ενοποιημένους λογαριασμούς σύμφωνα με την Οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 1983 περί ενοποιημένων λογαριασμών και σύμφωνα με τους αναγνωρισμένους διεθνείς λογιστικούς κανόνες Θεσμικός Επενδυτής ένας θεσμικός επενδυτής όπως ορίζεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες ή τις συστάσεις που εκδίδονται από την Εποπτική Αρχή κατά καιρούς Σύμβουλος Επενδύσεων το νομικό πρόσωπο που ορίζεται κατά καιρούς από την Εταιρεία Διαχείρισης ή το Διαχειριστή Επενδύσεων για να παρέχει συμβουλές ή/ και συστάσεις σχετικά με την εφαρμογή της επενδυτικής πολιτικής του αντίστοιχου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου Διαχειριστές Επενδύσεων οι εταιρείες AXA Investment Managers UK Limited, AXA Investment Managers Paris, AXA Investment Managers Inc. ή κάθε άλλος διαχειριστής επενδύσεων που ορίζεται κατά καιρούς από την Εταιρεία Διαχείρισης (ο καθένας αναφέρεται ως «Διαχειριστής Επενδύσεων») Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές ή KIID έγγραφο το οποίο επιβάλλεται να συντάσσεται και να δημοσιεύεται από την Εταιρεία για την ενημέρωση των επενδυτών σύμφωνα με το άρθρο 159 του Νόμου του 2010 Νόμος του 2010 ή Νόμος ο νόμος της 17 ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, όπως τροποποιείται κατά καιρούς Εταιρεία Διαχείρισης η AXA Funds Management SA, μία εταιρεία διαχείρισης του Λουξεμβούργου που υπάγεται στο κεφάλαιο 15 του Νόμου του 2010 Κράτος Μέλος ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Mémorial η επίσημη εφημερίδα Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Μέσα Διαχείρισης Διαθεσίμων μέσα που αποτελούν συνήθως αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά, είναι ρευστοποιήσιμα και έχουν αξία που μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια οποιαδήποτε στιγμή 4

5 Καθαρή Αξία Ενεργητικού η αξία ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το καταστατικό και κατά τα περιγραφόμενα στην ενότητα «Αποτίμηση» OTC εξωχρηματιστηριακά / εκτός χρηματιστηρίου Άλλη Οργανωμένη Αγορά μία αγορά που είναι οργανωμένη, λειτουργεί τακτικά και είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό, δηλαδή μία αγορά (i) που πληροί αθροιστικά τα εξής κριτήρια: ρευστότητα, πολύπλευρη αντιστοίχηση εντολών (γενική αντιστοίχηση τιμών αγοράς και ζήτησης για την κατοχύρωση μιας ενιαίας τιμής), διαφάνεια (η κυκλοφορία ολοκληρωμένων πληροφοριών για να δίνεται στους πελάτες η δυνατότητα εντοπισμού των συναλλαγών, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι εντολές τους εκτελούνται σε τρέχουσες συνθήκες), (ii) στην οποία οι κινητές αξίες διαπραγματεύονται με ορισμένη σταθερή συχνότητα, (iii) η οποία αναγνωρίζεται από ένα κράτος ή από μια δημόσια αρχή εξουσιοδοτημένη από το εν λόγω κράτος ή από κάποιον άλλο οργανισμό ο οποίος αναγνωρίζεται από το εν λόγω κράτος ή την εν λόγω δημόσια αρχή, όπως μια επαγγελματική ένωση και (iv) στην οποία οι κινητές αξίες που διαπραγματεύονται είναι προσβάσιμες στο κοινό Άλλο Κράτος οποιοδήποτε κράτος της Ευρώπης που δεν είναι Κράτος Μέλος και οποιοδήποτε Κράτος της Αμερικής, της Αφρικής, της Ασίας και της Ωκεανίας Αριθμός Προσωπικού Λογαριασμού ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης που εκδίδεται για ένα μεριδιούχο Ενημερωτικό Δελτίο το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας με ημερομηνία Αυγούστου του 2012 Νόμισμα Αναφοράς το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ή κατηγορία Οργανωμένη Αγορά μία οργανωμένη αγορά κατά τα οριζόμενα στην Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Συμβουλίου της 21 ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών («Οδηγία 2004/39/ΕΚ»), δηλαδή ένα πολύπλευρο σύστημα το οποίο χειρίζεται ή/ και διαχειρίζεται ένας διαχειριστής αγοράς και το οποίο συγκεντρώνει ή διευκολύνει τη συγκέντρωση πολλαπλών συμφερόντων τρίτων αναφορικά με την αγορά και πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων εντός συστήματος και σύμφωνα με τους μη διακριτικούς κανόνες του - με τρόπο που οδηγεί σε σύναψη συμβολαίου αναφορικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία είναι εισηγμένα για συναλλαγή σύμφωνα με τους κανόνες ή/ και τα συστήματά της και η οποία είναι εγκεκριμένη και λειτουργεί τακτικά σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ Εποπτική Αρχή η αρχή του Λουξεμβούργου ή η «διάδοχός» της που είναι αρμόδια για την επίβλεψη των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Ημέρα Εκκαθάρισης εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα αντίστοιχα παραρτήματα, τρεις Εργάσιμες Ημέρες μετά την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης Ως εκκαθάριση νοείται η είσπραξη χρημάτων από το Θεματοφύλακα σε σχέση με την απόδοση και αποστολή χρημάτων εκ μέρους του Θεματοφύλακα αναφορικά με τις εξαγορές. Όσον αφορά στα έσοδα από εξαγορά, εάν κατά την ημέρα εκκαθάρισης, οι τράπεζες δεν είναι ανοιχτές για εργασίες στη χώρα του νομίσματος εκκαθάρισης της αντίστοιχης κατηγορίας μεριδίων, τότε η εκκαθάριση θα πραγματοποιείται την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα κατά την οποία οι εν λόγω τράπεζες είναι ανοιχτές Μερίδια ολοσχερώς καταβεβλημένα μερίδια χωρίς ονομαστική αξία στο κεφάλαιο της Εταιρείας, τα οποία επιμερίζονται κατά καιρούς σε έναν αριθμό διαφορετικών επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων ή/ και κατηγοριών Πάγιες Εντολές Κατάθεσης Εσόδων από Εξαγορά εντολές που δίνονται γραπτώς από τους μεριδιούχους στον Υπεύθυνο Μητρώου και προσδιορίζουν σε ποιον τραπεζικό λογαριασμό θα εμβάζονται τα έσοδα από τις εξαγορές Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ένα χαρτοφυλάκιο ενεργητικού το κεφάλαιο του οποίου επενδύεται σε ενεργητικό σύμφωνα με τον επενδυτικό στόχο του χαρτοφυλακίου Κινητές Αξίες (i) μετοχές και άλλοι τίτλοι που ισοδυναμούν με μετοχές («μετοχές»), (ii) ομόλογα και άλλα χρεωστικά μέσα («χρεωστικοί τίτλοι») και (iii) οποιοιδήποτε άλλοι διαπραγματεύσιμοι τίτλοι που παρέχουν το δικαίωμα απόκτησης των εν λόγω κινητών αξιών μέσω εγγραφής ή ανταλλαγής, στο βαθμό που δεν χαρακτηρίζονται ως τεχνικές και μέσα ΟΣΕ ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων όπως ορίζεται από το δίκαιο του Λουξεμβούργου USD Δολάριο ΗΠΑ, το νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ημέρα Αποτίμησης σε σχέση με κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο είναι η Εργάσιμη Ημέρα που προβλέπεται στη σχετική ενότητα των πιο κάτω παραρτημάτων, εκτός από μια Εργάσιμη Ημέρα που εμπίπτει σε μια περίοδο αναστολής του προσδιορισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Αναστολή υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και της προσφοράς, εξαγοράς και μετατροπής μεριδίων». Η ώρα που αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο είναι η Ώρα Κεντρικής Ευρώπης. ( CET ). 5

6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Διοικητικό Συμβούλιο: Κος Joseph Pinto (Πρόεδρος), Παγκόσμιος Διευθυντής Αγορών και Επενδυτικής Στρατηγικής της AXA Investment Managers Paris, κάτοικος Γαλλίας Κος Michael Reinhard, Παγκόσμιος Διευθυντής Λειτουργικής Υποστήριξης & Διαχείρισης Υπηρεσιών της AXA Investment Managers Deutschland GmbH, κάτοικος Γερμανίας Κος Christian Rabeau, Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων της AXA Investment Managers Paris, κάτοικος Παρισιού (Γαλλία) Κος Stephan Heitz, Διευθυντής της AXA-IM Βόρειας Ευρώπης, κάτοικος Γερμανίας Κος Denis Cohen-Bengio, Σχεδιασμός Προϊόντων, AXA France, κάτοικος Γαλλίας Κος Jon Bailie, Παγκόσμιος Διευθυντής Διανομής της AXA Investment Managers Limited, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου Κα Dorothée Sauloup, Διευθύντρια Διαχείρισης Προϊόντων της AXA Investment Managers Paris, κάτοικος Γαλλίας Κος Xavier Thomin, Γενικός Σύμβουλος της AXA Investment Managers, κάτοικος Γαλλίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Επίσημη Έδρα Εταιρεία Διαχείρισης Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης 49, Avenue J. F. Kennedy L 1855 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg AXA Funds Management S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg Κος Michael Reinhard (Chairman), Παγκόσμιος Διευθυντής Λειτουργικής Υποστήριξης & Διαχείρισης Υπηρεσιών της AXA Investment Managers Deutschland GmbH, κάτοικος Γερμανίας Κος Steve Gohier, Γενικός Διευθυντής και Υπεύθυνος Συμμόρφωσης και Κινδύνου της AXA Funds Management S.A., κάτοικος Λουξεμβούργου Κος Bruno Durieux, NORCEE Finance Office, AXA Belgium S.A., κάτοικος Βελγίου Κα Tatiana Pécastaing-Pierre Γενική Διευθύντρια Λειτουργιών της AXA IM Distribution, κάτοικος Παρισιού (Γαλλία) Κος Christian Rabeau, Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων της AXA Investment Managers Paris, κάτοικος Παρισιού (Γαλλία) Κος Christof Jansen, Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Σχέσεων με Τρίτα Πρόσωπα της AXA Funds Management S.A., κάτοικος Λουξεμβούργου 6

7 Διαχειριστές Επενδύσεων AXA Investment Managers Paris Coeur Défense, Tour B, La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle Courbevoie France AXA Investment Managers UK Limited 7 Newgate Street, London EC1A 7NX United Kingdom AXA Investment Managers Inc. One Fawcett Place Greenwich, CT USA AXA Investment Managers Asia (Singapore) Ltd 1 George Street, # 14-02/03 15 th floor Singapore AXA Investment Managers GS Limited 7 Newgate Street London EC1A 7NX United Kingdom ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ,ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ,ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg AXA Investment Managers GS Limited 7 Newgate Street London EC1A 7NX United Kingdom AXA Investment Managers Coeur Défense, Tour B, La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle Courbevoie France PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, Route d Esch L-1471 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg Arendt & Medernach 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 7

8 ΜΕΡΟΣ I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 8

9 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Οι επενδυτές θα βρουν πιο κάτω επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με τη διανομή των μεριδίων της Εταιρείας σε ορισμένες χώρες. Η AXA WORLD FUNDS προσφέρει επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διανέμονται σε 14 χώρες στην Ευρώπη, στην Ασία και στη Λατινική Αμερική. Αυστρία Η Εταιρεία έχει ορίσει την UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Βιέννη ως τον αντιπρόσωπο πληρωμών και πληροφοριών της στην Αυστρία. Οι αιτήσεις για έκδοση, εξαγορά ή μετατροπή μεριδίων μπορούν επίσης να αποστέλλονται στα γραφεία του Αυστριακού αντιπροσώπου πληρωμών και πληροφοριών. Οι πληρωμές για εξαγορές, τα μερίσματα και τα έσοδα από εξαγορές για τους μεριδιούχους μπορούν να πληρώνονται μέσω του Αυστριακού αντιπροσώπου πληρωμών και πληροφοριών σε ευρώ. Οι τιμές έκδοσης και εξαγοράς παρέχονται από την UniCredit Bank Austria AG. Το ενημερωτικό δελτίο, το καταστατικό, οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις της Εταιρείας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο μπορούν να λαμβάνονται, χωρίς χρέωση, από το γραφείο της UniCredit Bank Austria AG. Βέλγιο Η Εταιρεία έχει ορίσει την Axa Bank Europe Boulevard du Souverain 25, B-1170 Βρυξέλλες ως εκπρόσωπό της και αντιπρόσωπο πληρωμών στο Βέλγιο. Η Axa Bank Europe παρέχει υπηρεσίες εντολοδόχου (nominee). Η ημερήσια Καθαρή Αξία Ενεργητικού δημοσιεύεται επί του παρόντος στις εφημερίδες L'Echo και De Tijd στο Βέλγιο. Τα μέλη του ΔΣ διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την εφημερίδα στην οποία θα γίνεται η δημοσίευση. Οι αμοιβές και τα έξοδα που χρεώνει η Εταιρεία αναφέρονται στο αντίστοιχο παράρτημα για τα διάφορα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Για πληροφορίες σχετικά με τη φορολόγηση, ανατρέξατε στο ειδικό παράρτημα για τους Βέλγους επενδυτές, το οποίο διατίθεται από την Εταιρεία, τον εκπρόσωπο και τον αντιπρόσωπο πληρωμών στο Βέλγιο. Χιλή Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από την Εταιρεία με σκοπό την καταχώρηση μεριδίων στο Μητρώο Αλλοδαπών Κινητών Αξιών της Χιλής διατίθενται στο κοινό από τα γραφεία της Latin America Asset Management Advisors Ltda. στην πιο κάτω διεύθυνση. Latin America Asset Management Advisors Ltda. Av.Providencia 1760, 23rd Floor Providencia Σαντιάγο ΧΙΛΗ Γαλλία Η Εταιρεία έχει αδειοδοτηθεί για να διαθέτει τα μερίδιά της στη Γαλλία. Η BNP Paribas Securities Services, 3 rue d Antin, Παρίσι έχει οριστεί ως τοπικός ανταποκριτής ( agent centralisateur ) και χρηματοοικονομικός πράκτορας στον οποίο πρέπει να απευθύνονται οι εντολές εγγραφής και πώλησης. Φορολόγηση Η προσοχή των μεριδιούχων που έχουν ως φορολογική κατοικία τη Γαλλία στρέφεται στην απαίτηση υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος για έσοδα που προκύπτουν από τη μετατροπή μεταξύ των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία υπόκεινται σε κεφαλαιακά κέρδη επί κινητών αξιών. 9

10 Χονγκ Κονγκ Η Εταιρεία έχει αδειοδοτηθεί ως αμοιβαίο κεφάλαιο από την Επιτροπή Κινητών Αξιών και ΣΜΕ του Χονγκ Κονγκ. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρηματοπιστωτική ευρωστία των προγραμμάτων ή την ορθότητα των δηλώσεων που γίνονται ή των απόψεων που εκφέρονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο. Το παρόν ενημερωτικό δελτίο διατίθεται για εξέταση στους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ από το γραφείο του εκπροσώπου της Εταιρείας στο Χονγκ Κονγκ. Οι επενδυτές πρέπει να διαβάζουν το Δελτίο Προσφοράς του Χονγκ Κονγκ, το οποίο περιέχει επιπρόσθετες πληροφορίες για τους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ. Ο εκπρόσωπος της Εταιρείας στο Χονγκ Κονγκ είναι η Axa Rosenberg Investment Management Asia Pacific Limited, Suites , 57/F, One Island East, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Χονγκ Κονγκ. Εκπρόσωπος της Εταιρείας στην Ιταλία AXA Investment Managers Italia SIM S.p.A Corso di Porta Romana, 68 I Μιλάνο Τοπικοί Αντιπρόσωποι Πληρωμών BNP Paribas Securities Services, Κατάστημα Μιλάνου Via Ansperto 5 I Μιλάνο Société Générale Securities Services S.P.A Via Benigno Crespi, 19/A MAC Μιλάνο Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Piazza Salimbeni Σιένα Allfunds Bank, S.A. κατάστημα Ιταλίας Via Santa Margherita, Μιλάνο Ιταλία Η Εταιρεία έχει ορίσει την AXA Investment Managers Italia SIM S.p.A ως εκπρόσωπό της στην Ιταλία και τις BNP Paribas Securities Services, κατάστημα Μιλάνου, Société Générale Securities Services S.P.A, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. και Allfunds Bank, S.A. ως τοπικούς αντιπροσώπους πληρωμών της στην Ιταλία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, σας παραπέμπουμε στα Έγγραφα Προσφοράς. Τα τοπικά έγγραφα προσφοράς της Εταιρείας ενδέχεται να προσφέρουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να συμμετέχουν σε προγράμματα αποταμίευσης μέσω τακτικών καταβολών στην Ιταλία. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εντολές αρχικής εγγραφής εκτελούνται καθημερινά και οι εντολές για επακόλουθη εγγραφή μόνο μηνιαίως ή τριμηνιαίως, μέσω των τοπικών αντιπροσώπων πληρωμών σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στα τοπικά έγγραφα προσφοράς της Εταιρείας. Ενημερώνουμε τους επενδυτές ότι οι τοπικοί αντιπρόσωποι πληρωμών ή οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές μπορούν να χρεώσουν προμήθειες για την εγγραφή, εξαγορά και μετατροπή των μεριδίων της Εταιρείας. Οι πληροφορίες αναφορικά με την Εταιρεία θα δημοσιεύονται σε ιταλική οικονομική εφημερίδα εθνικής κυκλοφορίας. Ολλανδία Η Εταιρεία έχει αποστείλει σχετική ειδοποίηση στην Αρχή για τις Χρηματοπιστωτικές Αγορές (Autoriteit Financiële Markten) της Ολλανδίας σύμφωνα με την ενότητα 17 της Πράξης για τους επενδυτικούς οργανισμούς (Wet toezicht beleggingsinstellingen). Δυνάμει βεβαίωσης από την Αρχή για τις Χρηματοπιστωτικές Αγορές της Ολλανδίας, η Εταιρεία μπορεί να προσφέρει τα μερίδιά της στο κοινό στην Ολλανδία. Το παρόν ενημερωτικό δελτίο και όλες οι λοιπές πληροφορίες και τα έγγραφα τα οποία η Εταιρεία πρέπει να δημοσιεύει στο Λουξεμβούργο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Λουξεμβούργου είναι μεταφρασμένα στα ολλανδικά και διατίθενται από την επίσημη έδρα της Εταιρείας.. 10

11 Ισπανία Η Εταιρεία έχει ορίσει την Axa lbercapital Agencia de Valores AV SAU, Camino Fuente de Ia Mora, no Μαδρίτη, Ισπανία ως αντιπρόσωπο πωλήσεων και πληροφοριών. Οποιεσδήποτε πληροφορίες για την Εταιρεία μπορούν να λαμβάνονται χωρίς χρέωση από την επίσημη έδρα του αντιπροσώπου πωλήσεων και πληροφοριών. 11

12 Παράρτημα 1: AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE Ονομασία επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE (πρώην AXA World Funds European Core Equities) Εταιρεία Διαχείρισης AXA Funds Management S.A. (Luxembourg) Διαχειριστής Επενδύσεων AXA Investment Managers Paris Υπο-διαχειριστής Οργανωτής Ουδείς AXA Investment Managers Επενδυτικοί στόχοι και επενδυτική πολιτική Επενδυτικός στόχος: Ο στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει ανάπτυξη κεφαλαίου σε μακροπρόθεσμη βάση. Οι τυπικοί επενδυτές επιδιώκουν ανάπτυξη κεφαλαίου σε μακροπρόθεσμη βάση, εκφραζόμενη σε ευρώ, από ένα ενεργά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο εισηγμένων μετοχών, τίτλων που συνδέονται με μετοχές και παραγώγων. Επενδυτική πολιτική: Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα επιδιώκει να επιτύχει τους στόχους του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύοντας σε εταιρείες μεγάλης, μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης οι οποίες έχουν την έδρα τους στη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης. Το χαρτοφυλάκιο επενδύεται μόνιμα κατά ένα ποσοστό τουλάχιστον 75% σε μετοχές, ισοδύναμους τίτλους, πιστοποιητικά επενδύσεων και πιστοποιητικά συνεταιρικών επενδύσεων που εκδίδονται από εταιρείες με επίσημη έδρα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (δηλ. σε τίτλους ή δικαιώματα που είναι επιλέξιμα για το γαλλικό Πρόγραμμα Αποταμίευσης σε Μετοχές (Plan d Epargne en Actions PEA) και κατά ένα ποσοστό λιγότερο από το 25% του ενεργητικού του σε εταιρείες που δεν έχουν την έδρα τους στην εν λόγω περιοχή* 1. To επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύει πάνω από το ένα τρίτο του ενεργητικού του σε μέσα διαχείρισης διαθεσίμων και μπορεί να επενδύει έως το 10% του ενεργητικού του σε μετατρέψιμα και απλά ομόλογα. Αυτή η στρατηγική συνδυάζει την προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή (bottom up) με την προσέγγιση της θεματικής έρευνας. Δεν υπάρχει κανένας επίσημος περιορισμός ως προς το ποσοστό του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που μπορεί να επενδυθεί ή/ και να αποκτήσει έκθεση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη αγορά. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα επενδύει πάνω από το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μερίδια ΟΣΕΚΑ ή/ και άλλων ΟΣΕ.* 2 Για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, το παρόν επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα εντός των ορίων που αναφέρονται στην ενότητα «Επενδυτικοί Περιορισμοί». Το νόμισμα αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το ευρώ (EUR). Προφίλ κινδύνου Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύεται κυρίως σε μετοχές αναφορικά με τις οποίες υπάρχει υψηλός κίνδυνος απώλειας του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Επενδυτικός ορίζοντας Το παρόν επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο προορίζεται για επενδυτές που δεν θα αποσύρουν τα χρήματά τους για μία περίοδο οχτώ ετών. *1 Η παράγραφος αυτή θα τεθεί σε ισχύ από 1η Οκτωβρίου Έως τότε, θα ισχύει η εξής επενδυτική πολιτική κατά τα αναφερόμενα στο ενημερωτικό δελτίο του Φεβρουαρίου του 2012: «Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει πάντοτε τουλάχιστον το 66% του συνολικού ενεργητικού του σε μετοχές οι οποίες εκδίδονται από εταιρείες που έχουν την έδρα τους ή ασκούν το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων τους στον ευρωπαϊκό γεωγραφικό χώρο και όχι πάνω από το 33% του ενεργητικού του σε εταιρείες που δεν έχουν την έδρα τους στην εν λόγω περιοχή.» *2 Η παράγραφος αυτή θα τεθεί σε ισχύ από 1 η Οκτωβρίου

13 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους κινδύνους, ανατρέξατε στο γενικό μέρος του πλήρους ενημερωτικού δελτίου, στις ενότητες «Γενικοί Παράγοντες Κινδύνου» και «Ειδικοί Παράγοντες Κινδύνου». Ελάχιστα ποσά εγγραφής και μέγιστες χρεώσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου Επενδυτές Όλοι oι επενδυτές Μερίδια Κατηγορία μεριδίων A E F Μερίδια διαθέσιμα υπό συγκεκριμένες συνθήκες / για συγκεκριμένους επενδυτές Ειδικότερα σχεδιασμένη για θεσμικούς επενδυτές I Μόνο για θεσμικούς επενδυτές M Εγγραφές μόνο από τον Όμιλο ΑΧΑ ΙΜ με την προηγούμενη έγκριση των μελών του ΔΣ Εγγραφές και διακράτηση Ελάχιστο ποσό αρχικής εγγραφής Κανένα Κανένα , ,00 Ελάχιστο επακόλουθης επένδυσης Ελάχιστη απαίτηση διακράτησης στην Εταιρεία ποσό Ελάχιστη απαίτηση διακράτησης σε κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο (1) (2) Κανένα Κανένα Κανένα , ,00 Κανένα Καμία Καμία ,00 Καμία Καμία Καμία Καμία , ,00 Καμία Εγγραφή, εξαγορά και μετατροπή μεριδίων Οι αιτήσεις για εγγραφή, εξαγορά ή μετατροπή μεριδίων μπορούν να υποβάλλονται οποιαδήποτε Εργάσιμη Ημέρα στον Υπεύθυνο Μητρώου ή σε οποιονδήποτε διανομέα που ορίζεται από την Εταιρεία στην αντίστοιχη χώρα. Οι επενδυτές των οποίων οι αιτήσεις για εγγραφή, εξαγορά ή μετατροπή λαμβάνονται από τον Υπεύθυνο Μητρώου πριν από τις 3 μ.μ. κάθε Εργάσιμη Ημέρα θα διεκπεραιώνονται στην Τιμή Συναλλαγής που υπολογίζεται την επόμενη Ημέρα Αποτίμησης συν ή πλην, αντίστοιχα, τις πιθανόν ισχύουσες προμήθειες εγγραφής, εξαγοράς ή μετατροπής που αναφέρονται πιο κάτω. Όλες οι αιτήσεις που λαμβάνονται από τον Υπεύθυνο Μητρώου μετά τις 3 μ.μ. θα τεκμαίρεται ότι έχουν ληφθεί την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα. Προμήθειες που πληρώνονται από τους μεριδιούχους Μέγιστη προμήθεια εγγραφής 5.5% Καμία 2% Καμία Καμία Εφάπαξ επιβαρύνσεις (3) Μέγιστη προμήθεια εξαγοράς Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία Μέγιστη προμήθεια Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία μετατροπής (4) 13

14 Προμήθειες που πληρώνονται από την Εταιρεία Μέγιστη ετήσια προμήθεια (5) διαχείρισης 1.50% 1.50% 0.75% 0.75% Καμία Τρέχουσες επιβαρύνσεις (6) Μέγιστη προμήθεια διανομής Μέγιστη ετήσια προμήθεια Υπεύθυνου Μητρώου, Εγχώριου Αντιπροσώπου, Εταιρικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσώπου Πληρωμών (8) Καμία 0.75% Καμία Καμία Καμία 0.075% 0.075% 0.075% 0.075% 0.075% Μέγιστη ετήσια προμήθεια θεματοφύλακα (7) 0.020% 0.020% 0.020% 0.020% 0.020% (1) Εγγραφές σε EUR ή σε ισοδύναμο ποσό στο αντίστοιχο νόμισμα της αντίστοιχης κατηγορίας. (2) Τα μέλη του ΔΣ μπορούν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να αποποιούνται ή να τροποποιούν τις ως άνω προϋποθέσεις αναφορικά με την Κατηγορία F σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, τα μέλη του ΔΣ διατηρούν το δικαίωμα να μετατρέπουν τα διακρατούμενα μερίδια Κατηγορίας Ι σε μερίδια Κατηγορίας F σε περίπτωση που η ελάχιστη αρχική εγγραφή που απαιτείται από το ενημερωτικό δελτίο δεν επιτευχθεί εντός ενός έτους. (3) Οι εφάπαξ επιβαρύνσεις που αναφέρονται είναι το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε, δηλαδή το μέγιστο ποσό που μπορεί να αφαιρεθεί από το ποσό της επένδυσής σας πριν επενδυθεί. Ζητήστε από το σύμβουλο ή διανομέα σας να μάθει το πραγματικό ποσό της χρέωσης. (4) Χρεώσεις μετατροπής: Καμία, εξαιρουμένων των εξής περιπτώσεων: - ο μεριδιούχος έχει ήδη πραγματοποιήσει τέσσερις μετατροπές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μεριδιούχος ενδέχεται να επιβαρυνθεί με συνολική προμήθεια 1% το ανώτατο της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού των μεριδίων που μετατρέπονται για κάθε επιπρόσθετη μετατροπή εντός αυτού του δωδεκαμήνου ή - ο μεριδιούχος μετατρέπει τα μερίδιά του προς ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο με υψηλότερη προμήθεια διάθεσης εντός του πρώτου δωδεκαμήνου μετά την αρχική επένδυση στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μεριδιούχος θα πρέπει να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ των δύο επιπέδων προμήθειας διάθεσης στην Εταιρεία. (5) Παρόλο που δεν θα πληρώνεται καμία προμήθεια διαχείρισης από την Εταιρεία, η Εταιρεία Διαχείρισης ενδέχεται να αμείβεται έμμεσα μέσω θεσμικών εντολών ή συμφωνιών διαχείρισης επενδύσεων. (6) Δεν περιλαμβάνεται το κόστος συναλλαγών που επιβαρύνει το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ή τυχόν προμήθειες απόδοσης. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επιβαρύνεται με λοιπά κόστη, χρεώσεις και διοικητικά έξοδα. Ανατρέξατε στο γενικό μέρος του ενημερωτικού δελτίου για περισσότερες πληροφορίες. (7) Υπολογίζεται επί των στοιχείων ενεργητικού που βρίσκονται σε θεματοφυλακή βάσει της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού που προσδιορίζεται κατά την τελευταία Ημέρα Αποτίμησης κάθε μήνα. Ανεξαρτήτως αυτών των προμηθειών, ο Θεματοφύλακας θα εισπράττει τις συνήθεις τραπεζικές προμήθειες ανά συναλλαγή. (8) Επιπρόσθετα, η Εταιρεία θα πληρώνει μια μέγιστη προμήθεια διανομής για τα μερίδια Κατηγορίας Ε, η οποία υπολογίζεται επιπροσθέτως της ετήσιας προμήθειας διαχείρισης, ως ένα ποσοστό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. 14

15 Πρακτικές πληροφορίες Ημερομηνία σύστασης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 15/10/2008 A Κεφαλαιοποίηση EUR ISIN: LU E Κεφαλαιοποίηση EUR ISIN: LU Πληροφορίες για τα μερίδια F I Κεφαλαιοποίηση EUR ISIN: LU Διανομή EUR ISIN: LU Κεφαλαιοποίηση EUR ISIN: LU Διανομή EUR ISIN: LU M Κεφαλαιοποίηση EUR ISIN: LU Μερισματική πολιτική Τα μερίδια διανομής ενδέχεται να πληρώνουν μερίσματα στους κατόχους τους. Σε αυτήν την περίπτωση, τα μερίσματα θα πληρώνονται από τα κέρδη επενδύσεων ή/ και από τα πραγματοποιηθέντα κεφαλαιακά κέρδη ή από οποιαδήποτε άλλα κεφάλαια διαθέσιμα για διανομή. Ωστόσο, δεν θα πραγματοποιείται καμία διανομή ως απόρροια της οποίας το συνολικό καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας θα έπεφτε κάτω από το ισοδύναμο στο νόμισμα αναφοράς της Εταιρείας ελάχιστο ποσό καθαρού ενεργητικού των ΟΣΕ που απαιτείται σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου. Τα μερίδια κεφαλαιοποίησης κεφαλαιοποιούν τα έσοδα. Τα μέλη του ΔΣ μπορούν να καθορίζουν σε ετήσια βάση, μετά το τέλος του αντίστοιχου διαχειριστικού έτους, εάν και σε ποιο βαθμό η Εταιρεία θα πληρώσει μερίσματα. Ενδέχεται να πληρώνονται προμερίσματα εάν και όταν αποφασιστεί από τα μέλη του ΔΣ σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Οι πληρωμές μερισμάτων θα επιβεβαιώνονται γραπτώς στους κατόχους μεριδίων διανομής. Φορολογικές πληροφορίες Εκτός και εάν το έντυπο αίτησης περιέχει διαφορετικό συγκεκριμένο αίτημα, τα μερίσματα θα επανεπενδύονται σε περαιτέρω μερίδια της ίδιας κατηγορίας του ίδιου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και οι μεριδιούχοι θα ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες μέσω ενός πινακιδίου συναλλαγής. Οι κάτοχοι με μερίδια που διακρατούνται μέσω Euroclear ή Clearstream δεν μπορούν να επανεπενδύουν τα μερίσματά τους. Τα μερίσματα θα πληρώνονται στις εταιρείες εκκαθάρισης Euroclear ή Clearstream που θα αποδίδουν τα εν λόγω ποσά στους αντίστοιχους μεριδιούχους. Το παρόν επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να υπόκειται σε ειδική φορολογική μεταχείριση στο Λουξεμβούργο. Ανάλογα με τη χώρα κατοικίας σας, αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την επένδυσή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε σε ένα σύμβουλο. Το παρόν επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο είναι επιλέξιμο για το γαλλικό πρόγραμμα αποταμίευσης ΡΕΑ που απευθύνεται στους Γάλλους επενδυτές. Θεματοφύλακας State Street Bank Luxembourg S.A. επιμέρους αμοιβαίου 49, Avenue J.F. Kennedy κεφαλαίου L-1855 Luxembourg Ελεγκτής επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου PricewaterhouseCoopers Sàrl 400, Route d Esch L-1471 Luxembourg Λοιπές πληροφορίες Το AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE είναι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της AXA WORLD FUNDS. Σε αυτήν τη δομή τύπου «ομπρέλα» περιλαμβάνονται και άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, με το ενεργητικό του παρόντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου να είναι ανεξάρτητο από το ενεργητικό των λοιπών επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Πληροφορίες σχετικά με αυτά μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Η αξία του παρόντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται και δημοσιεύεται κάθε Εργάσιμη Ημέρα. Μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα 15

16 Η εγγραφή και εξαγορά μεριδίων στο παρόν επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του συμβούλου ή διανομέα σας, οπότε και ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές διαδικασίες και προθεσμίες για την εγγραφή, την εξαγορά και τη μετατροπή. Επίσης, μπορείτε να αποστέλλετε απευθείας εντολές στον εκπρόσωπο της χώρας σας που αναφέρεται στην ιστοσελίδα μας Μπορείτε να λαμβάνετε αντίγραφα ενός περιεκτικότερου εγγράφου για αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στα Αγγλικά (το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές), όπως και τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις οποτεδήποτε, χωρίς χρέωση, επικοινωνώντας μαζί μας ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα Μπορείτε να βρείτε άλλες πληροφορίες σχετικά με το παρόν επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στην ιστοσελίδα Ημερομηνία δημοσίευσης Αύγουστος 2012 Εποπτική Αρχή Εποπτική Επιτροπή Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 16

17 Παράρτημα 2: AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH Ονομασία επιμέρους AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH αμοιβαίου κεφαλαίου Εταιρεία Διαχείρισης AXA Funds Management S.A. (Luxembourg) Διαχειριστής Επενδύσεων AXA Investment Managers UK Limited (London) Υπο-διαχειριστής Ουδείς Οργανωτής AXA Investment Managers Επενδυτικοί στόχοι και επενδυτική πολιτική Επενδυτικός στόχος: Ο στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει ανάπτυξη κεφαλαίου σε μακροπρόθεσμη βάση. Οι τυπικοί επενδυτές επιδιώκουν ανάπτυξη κεφαλαίου σε μακροπρόθεσμη βάση, εκφραζόμενη σε δολάρια ΗΠΑ, από ένα ενεργά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο εισηγμένων μετοχών, τίτλων που συνδέονται με μετοχές και παραγώγων. Επενδυτική πολιτική: Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα επιδιώκει την επίτευξη των στόχων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύοντας πάντοτε τουλάχιστον τα δύο τρίτα του συνολικού ενεργητικού του σε μετοχές και μέσα συνδεόμενα με μετοχές που εκδίδονται από εταιρείες σε ολόκληρο το φάσμα της κεφαλαιοποίησης οι οποίες εδρεύουν ή ασκούν το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων τους στην αμερικανική ήπειρο, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού και οι οποίες, κατά τη γνώμη του Διαχειριστή Επενδύσεων, παρουσιάζουν κερδοφορία, ποιότητα διοίκησης και ανάπτυξη άνω του μέσου όρου. To επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύει πάνω από το ένα τρίτο του συνολικού ενεργητικού του σε μέσα διαχείρισης διαθεσίμων και μπορεί να επενδύει έως το 10% του ενεργητικού του σε μετατρέψιμα και απλά ομόλογα. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα επενδύει πάνω από το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μερίδια ΟΣΕΚΑ ή/ και άλλων ΟΣΕ*. Για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, το παρόν επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά παράγωγα εντός των ορίων που αναφέρονται στην ενότητα «Επενδυτικοί Περιορισμοί». Το νόμισμα αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το δολάριο ΗΠΑ (USD). Προφίλ κινδύνου Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύεται κυρίως σε μετοχές αναφορικά με τις οποίες υπάρχει υψηλός απώλειας του επενδεδυμένου κεφαλαίου. κίνδυνος Ειδικός παράγοντας κινδύνου Κίνδυνοι ρευστότητας που συνδέονται με τις επενδύσεις στο φάσμα της μικρής και πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης: Οι επενδύσεις στο φάσμα της μικρής και πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης ενέχουν συγκεκριμένο κίνδυνο ρευστότητας. Επενδυτικός ορίζοντας Το παρόν επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο προορίζεται για επενδυτές που δεν θα αποσύρουν τα χρήματά τους για μία περίοδο οχτώ ετών. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους κινδύνους, ανατρέξατε στο γενικό μέρος του ενημερωτικού δελτίου, στις ενότητες «Γενικοί Παράγοντες Κινδύνου» και «Ειδικοί Παράγοντες Κινδύνου». * Η παράγραφος αυτή θα τεθεί σε ισχύ από 1 η Οκτωβρίου

18 Ελάχιστα ποσά εγγραφής και μέγιστες χρεώσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου Μερίδια Επενδυτές Όλοι οι επενδυτές Μερίδια διαθέσιμα υπό συγκεκριμένες συνθήκες / για συγκεκριμένους επενδυτές Κατηγορία μεριδίων A E F Ειδικότερα σχεδιασμένη για θεσμικούς επενδυτές I Μόνο για θεσμικούς επενδυτές M Εγγραφές μόνο από τον Όμιλο ΑΧΑ ΙΜ με την προηγούμεν η έγκριση των μελών του ΔΣ (1) (2) Εγγραφές και διακράτηση Ελάχιστο ποσό αρχικής εγγραφής Κανένα Κανένα , ,00 Κανένα Ελάχιστο ποσό επακόλουθης επένδυσης Κανένα Κανένα , ,00 Κανένα Ελάχιστη απαίτηση διακράτησης στην Εταιρεία Καμία Καμία ,00 Καμία Καμία Ελάχιστη απαίτηση διακράτησης σε κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο Καμία Καμία , ,00 Καμία Εγγραφή, εξαγορά και μετατροπή μεριδίων Τα μερίδια Κατηγορίας Ι Κεφαλαιοποίησης σε USD θα διατίθενται για αρχική εγγραφή στις 10 Αυγούστου 2012 ή κατά την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής στην εν λόγω κατηγορία, στην αρχική τιμή των 100 δολαρίων ΗΠΑ. Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιείται στο λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται στο Θεματοφύλακα στις 17 Αυγούστου Οι επακόλουθες αιτήσεις για εγγραφή, εξαγορά ή μετατροπή μεριδίων μπορούν να υποβάλλονται οποιαδήποτε Εργάσιμη Ημέρα στον Υπεύθυνο Μητρώου ή σε οποιονδήποτε διανομέα που ορίζεται από την Εταιρεία στην αντίστοιχη χώρα. Οι επενδυτές των οποίων οι αιτήσεις για εγγραφή, εξαγορά ή μετατροπή λαμβάνονται από τον Υπεύθυνο Μητρώου πριν από τις 3 μ.μ. κάθε Εργάσιμη Ημέρα θα διεκπεραιώνονται στην Τιμή Συναλλαγής που υπολογίζεται την επόμενη Ημέρα Αποτίμησης συν ή, αντίστοιχα, πλην τις πιθανόν ισχύουσες προμήθειες εγγραφής, εξαγοράς ή μετατροπής που αναφέρονται πιο κάτω. Όλες οι αιτήσεις που λαμβάνονται από τον Υπεύθυνο Μητρώου μετά τις 3 μ.μ. θα τεκμαίρεται ότι έχουν ληφθεί την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα. 18

19 Προμήθειες που πληρώνονται από τους μεριδιούχους Εφάπαξ επιβαρύνσεις (3) Μέγιστη προμήθεια εγγραφής 5,5% Καμία 2% Καμία Καμία Μέγιστη προμήθεια Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία εξαγοράς Μέγιστη προμήθεια μετατροπής (4) Καμία Καμία Καμία Καμία Καμία Προμήθειες που πληρώνονται από την Εταιρεία Μέγιστη ετήσια προμήθεια (8) διαχείρισης 2.50% 2.50% 1.50% 0.75% Καμία Τρέχουσες επιβαρύνσεις (5) Μέγιστη προμήθεια διανομής Μέγιστη ετήσια προμήθεια Υπεύθυνου Μητρώου, Εγχώριου Αντιπροσώπου, Εταιρικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσώπου Πληρωμών Καμία 0,75% (7) Καμία Καμία Καμία 0.075% 0.075% 0.075% 0.075% 0.075% Μέγιστη ετήσια προμήθεια θεματοφύλακα (6) 0.010% 0.010% 0.010% 0.010% 0.010% (1) Εγγραφές σε EUR ή σε ισοδύναμο ποσό στο αντίστοιχο νόμισμα της αντίστοιχης κατηγορίας. (2) Τα μέλη του ΔΣ μπορούν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να αποποιούνται ή να τροποποιούν τις ως άνω προϋποθέσεις αναφορικά με τις Κατηγορίες Ι και F σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, τα μέλη του ΔΣ διατηρούν το δικαίωμα να μετατρέπουν τα διακρατούμενα μερίδια Κατηγορίας Ι σε μερίδια Κατηγορίας F σε περίπτωση που η ελάχιστη αρχική εγγραφή που απαιτείται από το ενημερωτικό δελτίο δεν επιτευχθεί εντός ενός έτους. (3) Οι εφάπαξ επιβαρύνσεις που αναφέρονται είναι το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε, δηλαδή το μέγιστο ποσό που μπορεί να αφαιρεθεί από το ποσό της επένδυσής σας πριν επενδυθεί. Ζητήστε από το σύμβουλο ή διανομέα σας να μάθει το πραγματικό ποσό της χρέωσης. (4) Χρεώσεις μετατροπής: Καμία, εξαιρουμένων των εξής περιπτώσεων: - ο μεριδιούχος έχει ήδη πραγματοποιήσει τέσσερις μετατροπές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μεριδιούχος ενδέχεται να επιβαρυνθεί με συνολική προμήθεια 1% το ανώτατο της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού των μεριδίων που μετατρέπονται για κάθε επιπρόσθετη μετατροπή εντός αυτού του δωδεκαμήνου ή - ο μεριδιούχος μετατρέπει τα μερίδιά του προς ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο με υψηλότερη προμήθεια διάθεσης εντός του πρώτου δωδεκαμήνου μετά την αρχική επένδυση στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μεριδιούχος θα πρέπει να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ των δύο επιπέδων προμήθειας διάθεσης στην Εταιρεία. (5) Δεν περιλαμβάνεται το κόστος συναλλαγών που επιβαρύνει το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ή τυχόν προμήθειες απόδοσης. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επιβαρύνεται με λοιπά κόστη, χρεώσεις και διοικητικά έξοδα. Ανατρέξατε στο γενικό μέρος του ενημερωτικού δελτίου για περισσότερες πληροφορίες. (6) Υπολογίζεται επί των στοιχείων ενεργητικού που βρίσκονται σε θεματοφυλακή βάσει της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού που προσδιορίζεται κατά την τελευταία Ημέρα Αποτίμησης κάθε μήνα. Ανεξαρτήτως αυτών των προμηθειών, ο Θεματοφύλακας θα εισπράττει τις συνήθεις τραπεζικές προμήθειες ανά συναλλαγή. 19

20 (7) Επιπρόσθετα, η Εταιρεία θα πληρώνει μια μέγιστη προμήθεια διανομής για τα μερίδια Κατηγορίας Ε, η οποία υπολογίζεται επιπροσθέτως της ετήσιας προμήθειας διαχείρισης, ως ένα ποσοστό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. (8) Παρόλο που δεν θα πληρώνεται καμία προμήθεια διαχείρισης από την Εταιρεία, η Εταιρεία Διαχείρισης ενδέχεται να αμείβεται έμμεσα μέσω θεσμικών εντολών ή συμφωνιών διαχείρισης επενδύσεων. Πρακτικές πληροφορίες Ημερομηνία σύστασης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 01/10/2009 Κεφαλαιοποίηση EUR ISIN: LU A Κεφαλαιοποίηση GBP ISIN: LU Κεφαλαιοποίηση USD ISIN: LU Πληροφορίες για τα μερίδια E Κεφαλαιοποίηση EUR ISIN: LU Κεφαλαιοποίηση EUR ISIN: LU F Κεφαλαιοποίηση USD ISIN: LU I Κεφαλαιοποίηση αντισταθμ. σε EUR (95%) ISIN: LU Κεφαλαιοποίηση USD ISIN: LU M Κεφαλαιοποίηση USD ISIN: LU Μερισματική πολιτική Τα μερίδια διανομής ενδέχεται να πληρώνουν μερίσματα στους κατόχους τους. Σε αυτήν την περίπτωση, τα μερίσματα θα πληρώνονται από τα κέρδη επενδύσεων ή/ και από τα πραγματοποιηθέντα κεφαλαιακά κέρδη ή από οποιαδήποτε άλλα κεφάλαια διαθέσιμα για διανομή. Ωστόσο, δεν θα πραγματοποιείται καμία διανομή ως απόρροια της οποίας το συνολικό καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας θα έπεφτε κάτω από το ισοδύναμο στο νόμισμα αναφοράς της Εταιρείας ελάχιστο ποσό καθαρού ενεργητικού των ΟΣΕ που απαιτείται σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου. Τα μερίδια κεφαλαιοποίησης κεφαλαιοποιούν τα έσοδα. Τα μέλη του ΔΣ μπορούν να καθορίζουν σε ετήσια βάση, μετά το τέλος του αντίστοιχου διαχειριστικού έτους, εάν και σε ποιο βαθμό η Εταιρεία θα πληρώσει μερίσματα. Ενδέχεται να πληρώνονται προμερίσματα εάν και όταν αποφασιστεί από τα μέλη του ΔΣ σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Οι πληρωμές μερισμάτων θα επιβεβαιώνονται γραπτώς στους κατόχους μεριδίων διανομής. Φορολογικές πληροφορίες Θεματοφύλακας επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου Ελεγκτής επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου Εκτός και εάν το έντυπο αίτησης περιέχει διαφορετικό συγκεκριμένο αίτημα, τα μερίσματα θα επανεπενδύονται σε περαιτέρω μερίδια της ίδιας κατηγορίας του ίδιου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και οι μεριδιούχοι θα ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες μέσω ενός πινακιδίου συναλλαγής. Οι κάτοχοι με μερίδια που διακρατούνται μέσω Euroclear ή Clearstream δεν μπορούν να επανεπενδύουν τα μερίσματά τους. Τα μερίσματα θα πληρώνονται στις εταιρείες εκκαθάρισης Euroclear ή Clearstream που θα αποδίδουν τα εν λόγω ποσά στους αντίστοιχους μεριδιούχους. Το παρόν επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να υπόκειται σε ειδική φορολογική μεταχείριση στο Λουξεμβούργο. Ανάλογα με τη χώρα κατοικίας σας, αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την επένδυσή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε σε ένα σύμβουλο. State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg PricewaterhouseCoopers Sàrl 400, Route d Esch L-1471 Luxembourg 20

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις

Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις Schroders Multi-Manager ΑΠΟΦ.ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 4216/ 4.10.2006 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «RILKEN BIOMHXANIΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά που περιγράφουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Για τους μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.:

Στατιστικά που περιγράφουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Για τους μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.: Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες). Ορίζονται ως οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν σαν μοναδικό σκοπό να επενδύουν συλλογικά, σε κινητές αξίες και σε άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα