Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Ακαδημαϊκού Ετους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Ακαδημαϊκού Ετους 2013-2014"

Transcript

1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Ακαδημαϊκού Ετους Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Σημείωση προς τους φοιτητές: Παρακάτω αναφέρονται οι θεματικοί τομείς των πτυχιακών εργασιών, καθώς και κάποια ενδεικτικά θέματα στους παραπάνω τομείς. Σε κάθε περίπτωση, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κάθε θεματικό τομέα μπορούν να βρεθούν μέσω της ενδεικτικής βιβλιογραφίας που παρατίθεται. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση για συγκεκριμένο θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να συζητηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα ανήκει σε κάποιον θεματικό τομέα σχετικό με την τεχνολογία του ήχου και τις εφαρμογές αυτές στην οπτικοακουστική δημιουργία και τέχνη. Σημειώνεται ότι η οριστικοποίηση των θεμάτων και τελική αποδοχή των πτυχιακών εργασιών τελεί υπό τις προϋποθέσεις του κανονισμού πτυχιακών εργασιών του Τμήματος. Όσοι από τους φοιτητές ενδιαφέρονται για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας σε κάποιον από τους αναφερόμενους θεματικούς τομείς, μπορούν να επικοινωνήσουν με το διδάσκοντα με e- mail για την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος. 1

2 1. Ηχητικά παιχνίδια (audio- only games) Τα ηχητικά παιχνίδια (Audio Games) αποτελούν ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο τύπο ηλεκτρονικού παιχνιδιού που μπορεί να εκτελεστεί στο περιβάλλον μίας υπολογιστικής πλατφόρμας (π.χ. σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή) ή σε κάποιο αντίστοιχο φορητό μέσο (π.χ. κινητό τηλέφωνο). Αρχικά παρουσιάσθηκαν έχοντας σαν στόχο την κάλυψη κοινού με ειδικές ανάγκες (π.χ. ατόμων με προβλήματα στην όραση), τα τελευταία όμως χρόνια παρουσιάζουν ευρύτερη αποδοχή και αποτελούν το αντικείμενο έρευνας για αρκετές ερευνητικές ομάδες ανά τον κόσμο, στοχεύοντας σε εναλλακτικές εφαρμογές πέραν της διασκέδασης. Το βασικό χαρακτηριστικό των Ηχητικών Παιχνιδιών είναι ότι το μονοπάτι της διάδρασης μεταξύ της εφαρμογής παιχνιδιού και του χρήστη παίκτη υλοποιείται αποκλειστικά χρησιμοποιώντας ηχητικά σήματα. Η οπτική συνιστώσα (η οποία είναι κυρίαρχη στην ευρέως διαδεδομένη κατηγορία των video- games), είτε απουσιάζει πλήρως, είτε καθίσταται συμπληρωματική / προαιρετική, καθώς η πληροφορία που ανατίθεται σε αυτήν έχει αποκλειστικά βοηθητικό δευτερεύοντα χαρακτήρα. Βασικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση ενός ηχητικού παιχνιδιού (και συγκεκριμένα της ηχητικής διάδρασης μεταξύ εφαρμογής και παίκτη) περιλαμβάνουν τεχνικές ηχητικής αναπαράστασης δεδομένων (data sonification), καθώς και (συμπληρωματικά) τεχνολογίες τρισδιάστατης προβολής ήχου στο χώρο, με στόχο την υλοποίηση της απαραίτητης ηχητικής διεπαφής (auditory interface). «Σχεδίαση και ανάπτυξη ηχητικού παιχνιδιού κατηγορίας πλέγματος» Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας, θα αναπτυχθεί ένα ηχητικό παιχνίδι με σενάριο τύπου πλέγματος (grid- based σενάριο), όπως π.χ. Sudoku, ναυμαχία κ.λ.π. Η επιλογή του τελικού σεναρίου (ή των σεναρίων) θα οριστικοποιηθεί με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την ανάλυση των δυνατοτήτων των δύο κατηγοριών τεχνικών που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Οι τεχνικές αυτές μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω (και ενδεικτικά) σε: 1. παραμετρικές μεθόδους αλγοριθμικής ηχητικής σύνθεσης, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την σύνθεση του πρωτογενούς ηχητικού υλικού / σήματος το οποίο θα τελεί υπό αναπαραγωγή ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση του παιχνιδιού 2. αλγοριθμικές μεθόδους απεικόνισης της απαιτούμενης πληροφορίας με χρήση ηχητικού υλικού που παράγεται από τις παραπάνω παραμετρικές μεθόδους σύνθεσης 3. τεχνικές αμφιωτικής (binaural) αναπαραγωγής ηχητικών σημάτων για την υλοποίηση της δυνατότητας χωρικής τοποθέτησης του ήχου Για την υλοποίηση του παραπάνω συστήματος ηχητικού παιχνιδιού, η εργασία θα εστιάσει στους ακόλουθους θεματικούς τομείς κατευθύνσεις: 1. Ανάλυση της δομής και τύπου της πληροφορίας που θα πρέπει να υποστηρίζονται από την εφαρμογή του ηχητικού παιχνιδιού. 2. Μοντελοποίηση της αναπαράστασης της ηχητικής πληροφορίας με χρήση ηχητικών σημάτων. 2

3 3. Αλγοριθμική επίλυση του προβλήματος της ηχητικής αναπαράστασης πληροφορίας, προσαρμοσμένης στις ανάγκες που προκύπτουν από το συγκεκριμένο σενάριο του ηχητικού παιχνιδιού. 4. Ανάπτυξη της εφαρμογής του ηχητικού παιχνιδιού σε κατάλληλο προγραμματιστικό περιβάλλον και μέτρηση της απόδοσης / ευχρηστίας του. Η ανάπτυξη αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο περιβάλλον μίας τυπικής υπολογιστικής μηχανής, είτε φορητής πλατφόρμας με λειτουργικό σύστημα ios / Android. Πρόσφατη ενδεικτική βιβλιογραφία: Louise Valgerður Nickerson and Thomas Hermann, Interactive Sonification of Grid- based Games, In Proc. of the AudioMostly 2008 Conference, Oct. 2008, Pitea, Sweden. Jean- Frederic Vachon, AVOIDING TEDIUM: FIGHTING REPETITION IN GAME AUDIO, In Proc. of the Audio Engineering Society 35th International Conference on Audio for Games, Feb. 2009, London, UK. Καλή γνώση προγραμματισμού Η/Υ (π.χ. σε περιβάλλον Processing / openframeworks ή ios/android). Εμπειρία στην επεξεργασία ηχητικών δεδομένων. Ακουστική και ψυχοακουστική Ψηφιακή επεξεργασία ήχου Τεχνολογία ήχου 3

4 2. Εφαρμογές συστοιχίας μήτρας μικροφώνων Μία μήτρα μικροφώνων αποτελείται τυπικά από ένα πλήθος μικροφώνων τοποθετημένων σε κοντινή απόσταση το ένα σε σχέση με το άλλο, τα οποία λειτουργούν στο σύνολό τους ως ένας ακουστικός δέκτης (acoustic antenna) με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κατευθυντικότητας. Η χρήση τέτοιων μητρών μικροφώνων επιτρέπει την υλοποίηση εξειδικευμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών, όπως π.χ. τον προσδιορισμό της θέσης της ηχητικής πηγής (ή των ηχητικών πηγών) που διεγείρουν την συστοιχία των μικροφώνων, ή το διαχωρισμό των ηχητικών σημάτων δύο ή περισσότερων ηχητικών πηγών, με χρήση τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας σήματος. Στόχος του συγκεκριμένου θεματικού τομέα είναι η χρησιμοποίηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών μίας συστοιχίας μικροφώνων, με στόχο την υποστήριξη προηγμένων διαδικασιών διάδρασης σε οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις. «Σχεδίαση και ανάπτυξη εικονικού πνευστού μουσικού οργάνου» Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός εικονικού πνευστού οργάνου, βασιζόμενου στα λειτουργικά χαρακτηριστικά μίας μήτρας μικροφώνων (με χρήση των οποίων θα πραγματοποιείται η αναγνώριση της σχετικής θέσης του συμμετέχοντα εκτελεστή). Το υποσύστημα της μήτρας μικροφώνων θα πρέπει να συνδυαστεί λειτουργικά με το διαδραστικό υποσύστημα ηχητικής σύνθεσης (το οποίο επίσης θα πρέπει να αναπτυχθεί στα πλαίσια της εργασίας), με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και τελική επίδειξη του εικονικού οργάνου. Σχετική ενδεικτική βιβλιογραφία: Iain McCowan, Microphone Arrays: A Tutorial, April 2001 (http://www.idiap.ch/~mccowan/arrays/arrays/tutorial.html). (τελευταία πρόσβαση 21/7/2009). Donovan, A.; Duraiswami, R.; Neumann, J., Microphone Arrays as Generalized Cameras for Integrated Audio Visual Processing, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, June 2007, pp Καλή γνώση προγραμματισμού Η/Υ (π.χ. σε περιβάλλον Processing). Αλγόριθμοι ηχητικής σύνθεσης και επεξεργασίας. Ψηφιακή επεξεργασία ήχου Διαδραστικά συστήματα ήχου Τεχνικές σύνθεσης ήχου 4

5 3. Πολυμεσικές εφαρμογές εκπαίδευσης στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας ήχου Η ραγδαία εξάπλωση των πολυμεσικών τεχνολογιών έχει επιτρέψει την ανάπτυξη εργαλείων για την επέκταση και εφαρμογή των νέων ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, η χρήση των νέων τεχνολογιών πολυμέσων (π.χ. ακίνητης ή κινούμενης εικόνα και ήχου), συμπληρώνει την περιγραφή με βάση το απλό κείμενο, επιτρέποντας την ακριβή περιγραφή σύνθετων εννοιών. Παράλληλα, η ενσωμάτωση τεχνικών διάδρασης, εντάσσει με τρόπο δημιουργικό τον χρήστη / εκπαιδευόμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο συγκεκριμένος θεματικός τομέας θα εστιάσει στην εκπαίδευση στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας του ήχου, επιτυγχάνοντας πολλαπλά οφέλη για τον εκπαιδευόμενο, μέσα από την περιγραφή σύνθετων εννοιών με χρήση κινούμενης εικόνας και ακρόασης συγκεκριμένων ηχητικών παραδειγμάτων. «Ανάπτυξη πολυμεσικής πλατφόρμας παρουσίασης της τεχνολογίας οπτικών δίσκων» Στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα αναπτυχθεί μία πολυμεσική εφαρμογή, η οποία με τρόπο διαλογικό θα παρουσιάζει όλες τις τεχνολογίες και τυποποιήσεις των οπτικών δίσκων. Το πρωτογενές πληροφοριακό υλικό θα συλλεχθεί από το διαδίκτυο και άλλες βιβλιογραφικές πηγές, ενώ στη συνέχεια θα αναπτυχθούν ήχοι, γραφικά και κίνηση με στόχο την βέλτιστη παρουσίαση εννοιών και τεχνολογιών με χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Καλή γνώση λογισμικού ανάπτυξης πολυμεσικών διαλογικών εφαρμογών σε περιβάλλον Windows ή MAC. Βασικές γνώσεις ψηφιακής τεχνολογίας. Εμπειρία στην επεξεργασία ηχητικών δεδομένων, γραφικών και στη δημιουργία κινούμενης εικόνας. Τεχνολογία ήχου Διαδραστικά πολυμέσα 5

6 4. Παιχνίδια ανοικτού πεδίου με επίγνωση θέσης χρηστών Τα παιχνίδια με επίγνωση θέσης του χρήστη (Location Aware Games) αποτελούν ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο τύπο παιχνιδιού που μπορεί να εκτελεστεί στο περιβάλλον μίας φορητής κυρίως υπολογιστικής πλατφόρμας (π.χ. κινητό τηλέφωνο τύπου Smart Phone με υποστήριξη τεχνολογίας Global Positioning System - GPS). Αρχικά, οι τεχνολογίες της επίγνωσης θέσης εφαρμόσθηκαν σε εφαρμογές που κάλυπταν συγκεκριμένες απαιτήσεις και περιβάλλοντα (όπως π.χ. οι εφαρμογές εξατομικευμένων περιηγήσεων σε μουσειακά περιβάλλοντα και εκθέσεις). Τα τελευταία όμως χρόνια, τα παιχνίδια επίγνωσης θέσης αρχίζουν να παρουσιάζουν ευρύτερη αποδοχή και αποτελούν το αντικείμενο έρευνας για αρκετές ερευνητικές ομάδες ανά τον κόσμο, στοχεύοντας μεταξύ άλλων και σε εφαρμογές παιχνιδιών που, εκτός από την διασκέδαση, εστιάζουν και σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων (Serious Games). Το βασικό χαρακτηριστικό των παιχνιδιών με επίγνωση θέσης του χρήστη είναι ότι η υλοποίηση του σεναρίου τους βασίζεται στην γνώση της τρέχουσας θέσης του τελευταίου. Ο παίκτης έχει την δυνατότητα μετακίνησης σε ένα σαφώς ορισμένο από το σενάριο του παιχνιδιού χωρικό πλαίσιο, στο οποίο αναπτύσσεται και ο εικονικός κόσμος του παιχνιδιού. Η αναπαράσταση του κόσμου αυτού γίνεται σύμφωνα με την υφιστάμενη στάθμη της τεχνικής στον τομέα της οπτικής αναπαράστασης και των γραφικών υπολογιστών (σε δύο ή τρεις διαστάσεις), καθώς και στον τομέα του ηχητικού σχεδιασμού και της ηχητικής αναπαραγωγής. Παράλληλα, η μετακίνηση του χρήστη στο χώρο αποτελεί σημαντική συνιστώσα υλοποίησης της διάδρασης με το παιχνίδι, μεταβάλλοντας και ορίζοντας την ροή του σεναρίου. Οι σημαντικότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό της θέσης του χρήστη στηρίζονται τόσο σε τεχνολογίες GPS, όσο και (εναλλακτικά ή συμπληρωματικά) σε τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης ή τηλεφωνίας (Wi- Fi ή GPRS/3G αντίστοιχα), οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα προσδιορισμού της θέσης με βάση την IP διεύθυνση ή την χρησιμοποιούμενη κυψέλη κινητής τηλεφωνίας αντιστοίχως. Όλες οι παραπάνω τεχνολογίες είναι διαθέσιμες σήμερα από φορητές / κινητές πλατφόρμες (με λειτουργικό ios ή Android), καθιστώντας την υλοποίηση παιχνιδιών με επίγνωση θέσης μία χαμηλού κόστους και ευέλικτη διαδικασία. Παράλληλα, τα σύγχρονα παιχνίδια με επίγνωση θέσης χρήστη συνήθως υποστηρίζουν την ταυτόχρονη συμμετοχή πολλαπλών χρηστών, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με διαφορετικές συσκευές. Οι τελευταίες επικοινωνούν είτε μεταξύ τους, είτε μέσω κάποιου κεντρικού διακομιστή (server), αξιοποιώντας την τεχνολογία των ασύρματων δικτύων που αναφέρθηκε και προηγουμένως. «Σχεδίαση και Ανάπτυξη ενός Παιχνιδιού με Επίγνωση Θέσης Χρήστη» Η εργασία αυτή αφορά στην σχεδίαση και ανάπτυξη ενός παιχνιδιού, το οποίο θα εκμεταλλεύεται την δυνατότητα επίγνωσης της θέσης (location - aware) του χρήστη - παίκτη για την υποστήριξη ενός μή γραμμικού σεναρίου (game- play). Η διαμόρφωση του σεναρίου του παιχνιδιού είναι ελεύθερη και αποτελεί μέρος της εργασίας, θα υποστηριχθεί δε από προσαρμοσμένες για τους σκοπούς της εργασίας τεχνικές εντοπισμού θέσης και αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού για την απεικόνιση του εικονικού κόσμου του παιχνιδιού. Οι λεπτομέρειες της υλοποίησης - κατευθύνσεις του αντικειμένου της συγκεκριμένης εργασίας μπορούν να συνοψισθούν (ενδεικτικά) ως εξής: 6

7 ακριβής περιγραφή / καθορισμός του σεναρίου του παιχνιδιού με έμφαση στην δυνατότητα επίγνωσης της τρέχουσας θέσης του χρήστη ανάπτυξη του απαιτούμενου οπτικοακουστικού - πολυμεσικού υλικού για την απεικόνιση του εικονικού κόσμου του παιχνιδιού σε φορητή υπολογιστική πλατφόρμα ανάπτυξη του πυρήνα λογισμικού του παιχνιδιού σε φορητή υπολογιστική πλατφόρμα (η τελική επιλογή θα γίνει κατά την διάρκεια εκπόνησης της εργασίας μεταξύ π.χ. των περιβαλλόντων Android, ios κ.λ.π.), καθώς επίσης και στην πλευρά του εξυπηρετητή (εφόσον απαιτείται) αξιολόγηση του παιχνιδιού με συμμετοχή περιορισμένου πλήθος χρηστών. Καλή γνώση λογισμικού ανάπτυξης πολυμεσικών διαλογικών εφαρμογών σε περιβάλλον Windows ή MAC. Βασικές γνώσεις ψηφιακής τεχνολογίας. Εμπειρία στην επεξεργασία ηχητικών δεδομένων, γραφικών και στη δημιουργία κινούμενης εικόνας. Σχετική ενδεικτική βιβλιογραφία: P. Klante, J. Krosche, D. Ratt and S. Boll, First- year students' paper chase: a mobile location- aware multimedia game, in Proceedings of the 12th annual ACM international conference on Multimedia, Ι. Ekman, L. Ermi, J. Lahti, J. Nummela, P. Lankoski, and F. Mavra, Designing sound for a pervasive mobile game, In Proceedings of the ACM SIGCHI International Conference on Advances in computer entertainment technology, R. McCall, A. Braun and B. Grute, Evaluating player experiences in location aware games, In Proceedings of the 22nd British HCI Group Annual Conference on People and Computers: Culture, Creativity, Interaction - Volume 2, Αναφορές από τον παγκόσμιο ιστό: Demor: Urban defender: defender- location- aware- game/ MOGA: cherubini.it/mauro/blog/2005/12/24/moga- location- aware- mobile- game/ Τεχνολογία ήχου Διαδραστικά πολυμέσα 7

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (AUDIO GAME)

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Εκμάθηση Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού μέσω Flash Γεωργακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής : Σπύρος Συρμακέσης

Επιβλέπων καθηγητής : Σπύρος Συρμακέσης ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΙΟΥ «Σύγχρονες Μέθοδοι Αλληλεπίδρασης μεταξύ Ανθρώπου Υπολογιστή και Εικονική Πραγματικότητα» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πετρούλα Φ. Άτσαλου Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Remote Jukebox

Υλοποίηση Remote Jukebox ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλοποίηση Remote Jukebox ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΣΚΟΝ ΡΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 3 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Υλοποίηση Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Εκπαιδευτικής Εφαρμογής σε περιβάλλον Πολυμέσων

Ανάπτυξη και Υλοποίηση Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Εκπαιδευτικής Εφαρμογής σε περιβάλλον Πολυμέσων Ανάπτυξη και Υλοποίηση Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Εκπαιδευτικής Εφαρμογής σε περιβάλλον Πολυμέσων Χ. Αγγελοπούλου, Μ. Σιλαϊδή, Σ. Μπουζούκη, Α. Δούκας, Σ. Κωτσόπουλος Περίληψη Η παρούσα εφαρμογή αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)»

Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)» Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης e-mail: mparask@teimes.gr τηλ: 26310-38566

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ/ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ/ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ/ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ηλεκτρονικός τουριστικός Οδηγός σε έκδοση για έξυπνα κινητά τηλέφωνα Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικής εφαρμογής για κινητές συσκευές για την περιήγηση/ξενάγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που Θέμα: «Αποτίμηση της απόδοσης και της κατανάλωσης ισχύος ARM επεξεργαστών με έμφαση στην μοντελοποίηση της επιβάρυνσης που προστίθεται από το Android λειτουργικό σύστημα» Επιβλέπων: Βώρος Νικόλαος e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Γλυκιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Mobile Client Για Τη Βέλτιστη Χρήση Των Αστικών Συγκοινωνιών Στην Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού «Δημιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και

Διακήρυξη Διαγωνισμού «Δημιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και Διακήρυξη Διαγωνισμού «Δημιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και Διαδικτυακού Γραφιστικού Περιβάλλοντος» για το έργο της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα: Αλεξανδροπούλου Ευγενία 1.Τίτλος: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) Περιεχόμενο: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Βασιλική Καλημέρη ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της Παπάζογλου Ευαγγελίας (ΑΕΜ: 416)

Διπλωματική Εργασία της Παπάζογλου Ευαγγελίας (ΑΕΜ: 416) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ανάπτυξη εφαρμογής έξυπνων συσκευών λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα