Υπάρχει νοµική λογική;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπάρχει νοµική λογική;"

Transcript

1 1 Υπάρχει νοµική λογική; 1. Προ πάσης αναφοράς πρέπει να επισηµανθούν τα εξής : α. παραφράζοντας τον σκιτσογράφο-γελοιογράφο Κ. Μητρόπουλο, (από την εισαγωγή του βιβλίου του «Ελλάδα-Ελλαδάρα µας», εκδόσεις Gutenberg, γ έκδοση), ο οποίος επιχειρούσε να αναδείξει την υποκειµενική σύλληψη της πραγµατικότητας στη χώρα µας, υπάρχουν 4 πραγµατικότητες, αυτή που βρίσκεται στη φαντασία της αριστεράς, αυτή που βρίσκεται στο ανεγκέφαλο κέντρο, αυτή που βρίσκεται στη στενοκεφαλιά της δεξιάς και η πραγµατική. Στο παραπάνω σχήµα, µάλλον, θα πρέπει να προσθέσουµε και µια πέµπτη, αυτή που συναντάται στις αποφάσεις της Ελληνικής ικαιοσύνης. β. καθηµερινά και συχνά όλοι οι εµπλεκόµενοι µε την απονοµή της δικαιοσύνης έχουν να προσάψουν, (και έχουν χυθεί και τόνοι µελάνης), πλείστες όσες κατηγορίες τόσο για τη συµβατότητα πολλών δικαστικών αποφάσεων µε το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο όσο µε και το περιεχόµενο πολλών εξ αυτών, αλλά και τη δικαιότητα τους. γ. η εκάστοτε δε ασκούµενη κριτική σε βάρος του τρόπου λειτουργίας και απονοµής της ικαιοσύνης ενίοτε µπορεί να χαρακτηρισθεί και υπερβολική ενίοτε ακόµη και σκόπιµη. Στην πλειοψηφία, όµως, των περιπτώσεων η κριτική έχει έδαφος και αιτία ανάπτυξης και προβολής της. δ. όπως σε κάθε επιστηµονικό κύκλο έτσι και στο πλαίσιο της νοµικής επιστήµης χρησιµοποιείται µια ειδική ορολογία, βασισµένη σε συγκεκριµένους κανόνες, που καθιστούν δυνατή τη σχετική επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων. 2. Τι είδους κριτική, όµως, µπορεί να ασκηθεί, (µε ποια φρασεολογία και βάσει ποιού ειδικότερου κώδικα νοµικής επικοινωνίας;), σε περίπτωση κατά την οποία η παραβίαση του νόµου

2 2 εφάπτεται αυτής της ίδιας της απλής λογικής, τους κανόνες της οποίας υπερακοντίζει; Τι νόηµα δηλ. θα είχε, (και προς εξυπηρέτηση τίνος;), µια αρθρογραφία-προσέγγιση σχετικά µε ζήτηµα προφανώς αυτονόητο; (παρακάµπτεται η σε κάθε επιστηµονικό πεδίο υφιστάµενη- δυσχέρεια απόδειξης του αυτονόητου). 3. Η κριτική δηλ. και η καταγραφή διαφορετικών απόψεων στοχεύουν στη βελτίωση του επιστηµονικού πεδίου, στη διόρθωση ατελειών ή σφαλµάτων και στην επιλογή ενός νοµικού, (νοµοθετικού και δικαστικού), µοντέλου πλήρως εναρµονισµένου µε τις πάγιες αρχές του φυσικού δικαίου αλλά και µε τις λοιπές κοινωνικές παραµέτρους και το εκάστοτε εν γένει πολιτικό, οικονοµικό και πολιτιστικό επίπεδο µιας κοινωνίας, µε τελικό στόχο την εκπαίδευση των πολιτών στην επίδειξη σύννοµης συµπεριφοράς. 4. Όταν, όµως, η βάση µιας νοµικής απάντησης, (όπως ο πυρήνας, µιας δικαστικής απόφασης, ενός βουλεύµατος, µιας διάταξης, κλπ.), είναι κραυγαλέα εσφαλµένη, το ερώτηµα που τίθεται είναι αν αξίζει να τύχει αντίκρουσης, επισήµανσης, κριτικής και σχολιασµού. Και αν η απάντηση, στο προηγηθέν ερώτηµα, είναι καταφατική, εγείρεται νέο συναφές, (διευκρινιστικό του πρώτου) : τι θα λάβει χώρα, τι θα συµβεί δηλ. αν αναδειχθεί το προφανώς αβάσιµο µιας νοµικής λύσης; Θα επέµβει ο νοµοθέτης; εν θα εµφανιστούν, στο µέλλον, νέα ανάλογα φαινόµενα; Θα κληθούν για εξηγήσεις οι υιοθετήσαντες τη συγκεκριµένη λύση; Θα επανέλθουν πολλώ δε µάλλον- τα πράγµατα, (της συγκεκριµένης κριθείσας υπόθεσης), στην προτέρα κατάσταση; Έχει νόηµα η απόπειρα διατύπωσης απαντήσεων στα ως άνω ερωτήµατα; Προφανώς όχι. Τυχόν διαφωνία ευπρόσδεκτη. 5. Ας µη διαφεύγει ότι και αυτή η ίδια η ύπαρξη του ποινικού δικαίου, κάθε άλλο παρά αυτονόητη είναι. Συνιστά δείγµα παθογένειας µιας οργανωµένης κοινωνίας : για την αποτυχία και τα λάθη της ίδιας της

3 3 κοινωνίας στην εκπαίδευση, στη διαπαιδαγώγηση και στη δηµιουργική ανάπτυξη των µελών της, νοµιµοποιείται η ίδια να επιβάλλει ποινές; εδοµένης της αρνητικής απάντησης η ικαιοσύνη οφείλει να είναι ιδιαίτατα προσεκτική στις αποφάσεις της και στη διαχείριση του αντικειµένου της. (Είναι;) Ως εκ περισσού σηµειώνεται ότι η τήρηση της νοµιµότητας στον χώρο της ικαιοσύνης, (µε την έννοια της πιστής εφαρµογής των κειµένων νόµων και διατάξεων), δεν επαφίεται στον πατριωτισµό, (ούτε εξαρτάται από τη µορφή και την ένταση της τυχόν αντίδρασης), των πολιτών αλλά σε συγκεκριµένους δηµόσιους λειτουργούς. Αν οι τελευταίοι δηµόσια και µε τον πλέον πανηγυρικό τρόπο υπερβαίνουν κανόνες του τεθειµένου δικαίου, τι θα πράξει ο απλός, µέσος συνετός πολίτης, τη σκέψη και τη συµπεριφορά του οποίου τα δικαστήρια αναγάγουν καθηµερινά σε άξονα σύγκρισης και αναφοράς; 6. Η αξιοπιστία δε της ικαιοσύνης δεν συναρτάται µόνον µε το ειδικότερο περιεχόµενο των αποφάσεων της. Η διαχείριση των δικονοµικών ζητηµάτων συνιστά, κατά κύριο λόγο, διαχείριση ουσίας, η οποία εκπέµπει συγκεκριµένα µηνύµατα και λειτουργεί ως «κοινωνική µοντελιστική». Μάλιστα, η δικονοµική επιλογή, συχνότατα, είναι σοβαρότερη από το ειδικό βάρος αυτής καθαυτής της κρινόµενης υπόθεσης. Ζητήµατα χρόνου, αντιµετώπισης των δικαιωµάτων των διαδίκων, πορείας µιας υπόθεσης, διάρκειας της προδικασίας, εξέλιξης της κύριας δίκης, κλπ., συµµετέχουν ενεργά στη διαµόρφωση κλίµατος εµπιστοσύνης προς τον θεσµό της ικαιοσύνης, (ή αντίθετα το κλονίζουν). Ενίοτε δηλ. ο τρόπος της δικονοµικής διαχείρισης µιας υπόθεσης καταγράφεται στη συνείδηση των κοινωνών παρά το αποτέλεσµα της ίδιας της ποινικής δίκης. 7. Στο τεύχος υπ αριθµ. 7 της Π, (σελ. 822), δηµοσιεύεται το υπ αριθµ. 1131/2009 βούλευµα του ΑΠ, σύµφωνα µε το οποίο «δεν

4 4 δηµιουργείται απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης των διατάξεων που καθορίζουν την υπεράσπιση του κατηγορουµένου, στην περίπτωση που ο τελευταίος αν και δεν κλητεύθηκε νοµίµως ή και καθόλου πριν από 48 ώρες για παροχή εξηγήσεων και για εξέταση του ανωµοτί κατά το στάδιο διενεργηθείσας προκαταρκτικής εξέτασης, είχε τη δυνατότητα να προβάλλει τους υπερασπιστικούς ισχυρισµούς του στο στάδιο της ανάκρισης». 8. Ένας επιστηµονικός σχολιασµός του ως άνω βουλεύµατος επιτάσσει, κατ αρχάς, (θεωρητικά και αφηρηµένα), µια νηφάλια προσέγγιση. Το προφανές του σφάλµατος, της τελικής παραδοχής του ως άνω βουλεύµατος, επιτρέπει µια αναλόγου, όµως, είδους και ύφους νηφαλιότητα, αν αναλογισθούµε την πραγµατικότητα την οποία όλοι βιώνουµε καθηµερινά, (της δικαστηριακής µη εξαιρουµένης); Μήπως ανάλογη στάση συνιστά «συνενοχή»; Ο νοµικός δεν µπορεί, (και δεν πρέπει), να αποδεχθεί τον ρόλο ενός τυπικού, ευγενικού, (και συνεπώς περιθωριακού), παρατηρητή της πραγµατικότητας, ο οποίος περιορίζεται σε µια «ξερή» παράθεση επιχειρηµάτων νοµικής υφής, (ενισχυµένης µε βιβλιογραφία και παραποµπές). Οφείλει να «συµµετέχει» δυναµικά, (προβολή έντονης αντίθεσης, διεκδίκηση θέσης, διατύπωση άποψης, και, γιατί όχι, ακτιβιστική δράση), για την επίλυση των προβληµάτων, και αυτή η «συµµετοχή» του, µε τη σειρά της, δεν µπορεί να στηριχθεί σε εφησυχασµένη, (άρα συµπλέουσα µε το εκάστοτε «σύστηµα»), γραφίδα. 9. Ούτε λίγο ούτε πολύ δηλ. το παραπάνω βούλευµα θεωρεί ως άνευ σηµασίας τον θεσµό της προκαταρκτικής εξέτασης, ως εκ της υπάρξεως ανακριτικού σταδίου, (τα θεωρητικά ζητήµατα- περί συγχύσεως ρόλων και αρµοδιοτήτων µεταξύ Εξουσιών δικαστικής και νοµοθετικής- µε την πρώτη να εµφανίζεται εισερχόµενη στα πεδία της δεύτερης. µάλλον αφήνουν παγερά αδιάφορο τον πολίτη, τον υποστάντα την ως άνω δικονοµική µεταχείριση). Εύλογο, µετά ταύτα, ως αυτόαναδυόµενο το ερώτηµα : αν µε τις παρασχεθείσες εξηγήσεις

5 5 διαπιστώνονταν ότι η υπόθεση δεν ήταν επιδεκτική νοµικής αξιολόγησης, (λόγω π.χ. παντελούς έλλειψης αποδεικτικών, ενισχυτικών της «κατηγορίας» στοιχείων), και αυτή αρχειοθετούνταν, θα ακολουθούσε ανακριτικό στάδιο; Θα ασκούνταν δηλ. ποινική δίωξη και θα υπήρχε η ανάγκη νέου δικονοµικού, προδικαστικού, γύρου; (µε ότι αυτά συνεπάγονται, όπως νέα εµπλοκή των µηχανισµών της ικαιοσύνης, ταλαιπωρία των διαδίκων, αύξηση του κόστους και µείωση της ταχύτητας απονοµής της δικαιοσύνης, κλπ.). Προκαταρκτική εξέταση και ανάκριση είναι µεγέθη απόλυτα συνδεµένα; Κάθε προκαταρκτική εξέταση δηλ. συνεπάγεται, (ανεξαρτήτως αποτελέσµατος και συλλεγέντων στοιχείων), αυτόµατα και παραγγελία τακτικής ανάκρισης; Αν όχι, τότε ποιό το νόηµα ύπαρξης του θεσµού και της διαδικασίας της προκαταρκτικής; 10. Ή µήπως, (σε κάθε περίπτωση), είναι στη διακριτική ευχέρεια των δικαστικών οργάνων η παραγγελία ή µη προκαταρκτικής εξέτασης και κλήτευσης των εµπλεκοµένων; Ενδοτικού δικαίου είναι το ποινικό σύστηµα στη χώρα µας; Κατά βούληση δρα ο δικαστής των εισαγγελικών λειτουργών µη εξαιρουµένων- στη δικονοµική πορεία µιας εισαχθείσας υπόθεσης; ίκην παιδειάς θεσπίζονται και προβλέπονται συγκεκριµένοι δικονοµικοί θεσµοί και η παραβίαση τους στερείται κυρώσεων; Με περισσή άνεση καταγράφεται στο βούλευµα, (δικαστική απόφαση, µε έννοµες συνέπειες), ότι διαπιστωµένη δικονοµική παράλειψη των αρµοδίων οργάνων, (εξοµοιούµενη µε παρανοµία στην αντίληψη του µέσου πολίτη. Τυχόν σκέψη- ως θεωρητικό ενδεχόµενοπερί ανάγκης ελέγχου για την ύπαρξη ή µη σκοπιµότητας στην πρόκληση της ως άνω παράλειψης θα ενεργοποιούσε αυτόµατα χαρακτηρισµούς περί καχυποψίας, περί υπερβολών κλπ., οπότε τις αποφεύγουµε. Όχι ότι δεν υπάρχουν στον µέσο πολίτη, άσχετα µε τη δική µας πεποίθηση), δεν έσχε αναπόδραστη συνέπεια για το υποκείµενο. Για όσους δεν το

6 6 αντιλαµβάνονται το βούλευµα, (µε άλλα λόγια και στην καθ ηµέραν λεκτική σύλληψη), λέγει : «ότι εντάξει βρε αδελφέ έγινε προσοχή στη διατύπωση σε τρίτο ενικό, όχι δηλ. κάναµε που είναι το ακριβές- ένα λάθος, δεν χάθηκε ο κόσµος αφού». Το αν η παράλειψη, (όπως προαναφέρθηκε), αποτελεί προϊόν αµέλειας ή σκοπίµου ενεργείας, (τέτοιες εποχές κάτι ανάλογο δεν φαντάζει εκτός πραγµατικότητας), δεν αφορά το παρόν σηµείωµα αφού ανάλογοι θεωρητικοί προβληµατισµοί εγείρουν πλείστα όσα άλλα προβλήµατα, συναρτώµενα µε φιλοσοφικές διαστάσεις της έννοιας του δικαίου. Η επισήµανση καταγράφεται, απλώς, προς ανάδειξη της σοβαρότητας, (και των συνεπειών), κάθε δικαστικής κρίσης. 11. Ας πάµε ένα βήµα παραπέρα : αν δηλ. ερωτηθεί ο συνήγορος για την αξία και την υποχρεωτικότητα µιας προκαταρκτικής εξέτασης τι θα απαντήσει στον εντολέα του ότι : «µην ανησυχείς, δεν αξίζει να εµφανιστείς και να παράσχεις εξηγήσεις. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη πηγαίνεις στην ανάκριση»; Μια δογµατικά συνεπής, µε τη λογική του παραπάνω βουλεύµατος, απάντηση θα όφειλε να έχει ακριβώς το ως άνω απαξιωτικό περιεχόµενο για το δικονοµικό µας σύστηµα. ιαφωνεί κανείς; Και πάλι ευπρόσδεκτος ο αντίλογος. 12. Τυχόν διατύπωση επιχειρήµατος ότι ο νόµος δεν προβλέπει ρητά στις περιπτώσεις απολύτου ακυρότητας την παράλειψη νόµιµης κλήτευσης του ενδιαφεροµένου στα πλαίσια της προκαταρκτικής, έχει πλείστες όσες απαντήσεις-αντικρούσεις, από το γεγονός ότι ο οιονεί απολογούµενος έχει όλα τα δικαιώµατα του κατηγορουµένου, (εξοµοιούµενος, ουσιαστικά, µε τον τελευταίο), ότι η διάταξη του άρθρου 171 ΚΠ προβλέπει, πρωτίστως, και την παραβίαση των δικαιωµάτων υπεράσπισης του κατηγορουµένου, ότι το άρθρο 6 της ΕΣ Α, υπερνοµοθετικής ισχύος καλύπτει κλπ.

7 7 13. Υπάρχει αντίλογος στα ως άνω, ότι δηλ. δεν προβλέπεται απόλυτη ακυρότητα; Τότε όφειλε το Συµβούλιο να µην διαλάβει στην αιτιολόγηση της απόφασης του τη µη στέρηση των δικαιωµάτων του κατηγορουµένου. Αφού δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωµάτων του οιονεί κατηγορούµενου στο στάδιο της προκαταρκτικής, προς τι η αναφορά ότι τελικά δεν υπήρξε παραβίαση αυτών και ότι υφίστατο στάδιο ανάπτυξης των ισχυρισµών του; Αν δηλ. δεν ακολουθούσε ανάκριση θα υπήρχε παραβίαση, (λογική συνέπεια). Ουσιαστικά δηλ. και το βούλευµα αποδέχεται ύπαρξη ακυρότητας, την οποία υπερβαίνει µε την επίκληση του σταδίου της ανάκρισης. Η εσωτερική αντίφαση του βουλεύµατος προφανής. 14. Το ίδιο το βούλευµα δέχεται ότι, όταν ασκηθεί η ποινική δίωξη χωρίς προηγούµενη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανακριτικών πράξεων, τότε επέρχεται απόλυτη ακυρότητα. Η διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης δεν περιλαµβάνει κλήτευση του υπόπτου και παροχή εξηγήσεων; Τι είδους διενέργεια προκαταρκτικής συντρέχει αν δεν εξεταστεί ο ύποπτος; Αν, π.χ. υπάρξει µια ανώνυµη καταγγελία και µόνο περιεχόµενο της προκαταρκτικής είναι η εξέταση του φεροµένου ως υπόπτου, η παράλειψη της κλήτευσης του σηµατοδοτεί ολοκλήρωση της προκαταρκτικής; Αρκεί δηλ. µόνον η αφηρηµένη παραγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, (χωρίς καµία ειδικότερη πράξη), για την άµεση άσκηση ποινικής δίωξης; Πως ολοκληρώνεται η προκαταρκτική, η οποία µπορεί να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα άσκησης από τον εισαγγελέα ποινικής δίωξης; Η εσωτερική αντίφαση του βουλεύµατος και πάλι προφανής. 15. Το γεγονός ότι δεν κλήθηκε αρµοδίως ο φερόµενος ως ύποπτος να παράσχει εξηγήσεις στα πλαίσια της προκαταρκτικής µήπως ενεργοποιεί πειθαρχικές ευθύνες σε βάρος του αρµοδίου οργάνου; Ερωτάται, µήπως; ιότι διαφορετικά µη υπαρχούσης ακυρότητας, µη

8 8 υπαρχούσης πειθαρχικής ευθύνης, το συµπέρασµα υπό τον τύπο ερωτήµατος- αναµενόµενο : κατ αυθαίρετη επιλογή του εκάστοτε αρµοδίου και η παραγγελία προς διενέργεια προκαταρκτικής και η διαµόρφωση του περιεχοµένου αυτής; Αυτά προβλέπονται στον νόµο; Καταλογίστηκαν αυτές οι τυχόν υπάρχουσες ευθύνες; Τις αναζήτησε το βούλευµα; (δια της γνωστής νοµίµου οδού και συνεπώς µη σπεύσει να διαµαρτυρηθεί κανείς ισχυριζόµενος ότι δεν αποτελεί περιεχόµενο ενός βουλεύµατος η αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών), ή είχαν ήδη καταλογισθεί; Ο πολίτης, ο υποστάς την παράνοµη, (=παρά τον νόµο), δικονοµική µεταχείριση, όπως και κάθε απλός πολίτης, µέσος συνετός άνθρωπος, (εκ του βαλαντίου του οποίου χρηµατοδοτείται αποκλειστικά η ελληνική ικαιοσύνη), οφείλει να γνωρίζει. 16. Τυχόν επιστράτευση νοµικής ορολογίας για την ανάδειξη του προφανούς, τυχόν επίκληση βιβλιογραφίας και παραποµπών, µπορεί να συνιστά «πολιτικά ορθή» πράξη αλλά, (στην ουσία), ανάλογη τακτική εµφανίζεται, (και είναι), στα όµµατα αυτών στην αναµονή των οποίων απευθύνεται το ίκαιο, (για τους οποίους υπάρχει και θεσπίστηκε και µε την έγκριση των οποίων διαµορφώθηκε), ως άλλη µια ενδο-νοµική επιστηµονική διάσταση απόψεων. Το ζήτηµα, όµως, είναι καθαρά πολιτικό και εκφεύγει των ορίων µιας επιστηµονικής προσέγγισης : ποια η ποιότητα της αποµενόµενης δικαιοσύνης σήµερα στη χώρα µας; 17. Η ανεξαρτησία της ικαιοσύνης αναφέρεται και αφορά (από) και (σ)τις άλλες Συνταγµατικά θεσµοθετηµένες Εξουσίες και όχι στην αποκοπή της από το λαϊκό έρεισµα. Έχετε αναρωτηθεί πως ελέγχεται, θεσµικά, (και εδώ απαιτείται επιστηµονικά τεκµηριωµένη απάντηση, την οποία αναµένουµε), η Ελληνική ικαιοσύνη από τον λαό, εν ονόµατι του οποίου εκδίδει αποφάσεις; Τα περί αυτό-ελέγχου και αυτό-αξιολόγησης τα επικαλούνται και άλλα τµήµατα της κοινωνίας, (όπως π.χ. εκπαιδευτικοί, πανεπιστηµιακοί), πλην όµως αφενός µεν δεν γίνονται

9 9 αποδεκτά, (άλλο η δυνατότητα κατοχύρωσης ελεύθερης έκφρασης και άλλο η ύπαρξη θεσµικού ελέγχου, η οποία αποτρέπει τη δηµιουργία στεγανών στα πλαίσια δηµοκρατικού πολιτεύµατος), αφετέρου δε κανείς, (ούτε οι θεσµοί), στα πλαίσια µιας οργανωµένης κοινωνίας δεν είναι, (και δεν µπορεί να είναι), αυτονοµηµένοι από τη λαϊκή βούληση. Για την ποιότητα των ανεξέλεγκτων και αυτό-αξιολογούµενων θεσµών η παραποµπή στο επίπεδο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος δίδει την απάντηση. 18. Η ποιότητα της απονεµόµενης δικαιοσύνης κρίνεται ελευθέρως, επιδοκιµάζεται και κατακρίνεται, (αναλόγως). Η θεσµοθετηµένη ανεξαρτησία του κρίνοντος εξικνείται µόνον εντός του εκάστοτε νοµοθετικού πλαισίου. Απάντηση από τα θεσµικά όργανα της Ελληνικής ικαιοσύνης δεν αναµένουµε, (όχι γιατί η τελευταία δεν προλαβαίνει επειδή διαρκώς αυτό-συσκέπτεται, αυτό-ελέγχεται και αυτό-καθαίρεται, και δεν έχει χρόνο, όπως έλεγε παλαιός συνάδελφος. Άλλωστε ανάλογος υπαινιγµός, ως άδικος θα ακύρωνε τις προσπάθειες πολλών καλών δικαστών), διότι, όπως όλες οι επαγγελµατικές τάξεις στη χώρα αυτή, αφενός µεν εξωραϊζει µόνιµα την κατάσταση, (στα του οίκου της), αφετέρου δε απορρίπτει κάθε κριτική ή αντιµετωπίζει την κριτική ως «ταξική ή συντεχνιακή» εχθρότητα. 19. Αν παρά ταύτα υπάρξει αντίδραση ας απαντηθεί, παράλληλα πόσες προκαταρκτικές διενεργήθηκαν, π.χ. στο τελευταίο έτος, πόσες εγκλήσεις ή µηνύσεις αρχειοθετήθηκαν, και πόσες αθωωτικές αποφάσεις ακολούθησαν, (γνωστή η διαφορά ενδείξεων και αποδείξεων, και συνεπώς και πάλι µη σπεύσει κανείς να διαµαρτυρηθεί), έτσι ώστε να αξιολογηθεί αν ο θεσµός της προκαταρκτικής είναι διακοσµητικός ή και άχρηστος. 20. Η εναπόθεση των ελπίδων στην επόµενη Συνταγµατική αναθεώρηση, (ελπίζουµε σύντοµα), προβάλλει ως µόνη διέξοδος. Μέχρι

10 10 τότε και σε περίπτωση µη ενεργοποίησης, (παράλειψης ή παράκαµψης), ενός ρητά προβλεπόµενου ως υποχρεωτικού δικονοµικού σταδίου, να ελπίζετε, (επικαλούµενοι και προσευχόµενοι συνάµα- τα Θεία), στην ύπαρξη ενός επόµενου. Η ελπίδα πεθαίνει πάντοτε τελευταία. Και στη δικονοµία και στην ουσία. Στην Ελλάδα όπου τα πάντα µπορούν να συµβούν. υστυχώς. Το θα εξηγήσει ο µάχιµος δικηγόρος στον εντολέα του και το τι θα πιστέψει ο τελευταίος αν συµβεί κάποια παράλειψη, όπως η προαναφερθείσα- είναι ένα άλλο τεράστιο θέµα, µε άµεση αντανάκλαση στην εικόνα της Ελληνικής ικαιοσύνης, (νοουµένης ως συνόλου και αφορώσας όλους τους επιµέρους εµπλεκόµενους φορείς, ηµών των συνηγόρων µη εξαιρουµένων). Όλα, όµως, αυτά είναι ψιλά γράµµατα ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ ικηγόρος,.ν.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η έννοια της αµεσότητας και οι λογικές υπερβάσεις 1.Σύµφωνα µε το άρθρο 82 παραγρ. 2 του Κ.Ποιν. ικ. οι ανήλικοι παρίστανται µε τους νόµιµους αντιπροσώπους, σύµφωνα µε τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ.

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ. 1 Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ. (γνωµοδότηση) Ζήτηµα : ο διαχειριστής µιας ΕΠΕ, (κατέχων ποσοστό 2% του εταιρικού κεφαλαίου), δια σχετικής εξουσιοδοτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

χρόνια ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

χρόνια ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔEKAΠENΘHMEPH EΠIΘEΩPHΣH ΦOPOΛOΓIKOY ΔIKAIOY www.dfn.gr Τώρα στα τελειώματα, λίγες σκέψεις για την Επιτροπή του άρθρου 70Α Ν.2238/1994 Ασπασίας Μάλλιου 1777 Ποινικό Δεδικασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (άρθρο 141 παρ. 2 Κ.Ποιν. ικ.) Ο συνήγορος του κατηγορουµένου ικηγόρος Αθηνών, ιδάκτωρ Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θρασύβουλος Θ. Κονταξής, αφού ανέπτυξε προφορικά και περιληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

«ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σ Α Τ Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ µε θέµα: «ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ» Πέµπτη, 6 Μαρτίου 2014 Αίθουσα Ερµής Ε.Β.Ε.Α. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ

Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ (ή διαδροµές στον χώρο του παραλόγου) Στα άρθρα 256 του ΠΚ, (που αφορά απιστία σχετική µε την υπηρεσία), και 258 του ΠΚ, (που αφορά υπεξαίρεση στην υπηρεσία) αλλά και στον τελωνειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ

ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2001-2002 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το επεκτατικό αποτέλεσμα των ένδικων μέσων στην Ποινική Δικονομία

Το επεκτατικό αποτέλεσμα των ένδικων μέσων στην Ποινική Δικονομία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Νομικών Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Νομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών α επιπέδου Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Το επεκτατικό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ «ΑΡΘΡΟ 25 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΔΑ

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΔΑ Κ Ι Ν Η Σ Η Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΔΑ Εισηγήσεις - Συζήτηση ΑΘΗΝΑ 2011 Κ Ι Ν Η Σ Η Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2011. Καθηγητής Αντώνης Μανιτάκης, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής Θεσσαλονίκης

Αθήνα Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2011. Καθηγητής Αντώνης Μανιτάκης, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής Θεσσαλονίκης 1 Πρόλογος Η αρχικά πειραματική προσπάθεια κοινού μεταπτυχιακού σεμιναρίου των μεταπτυχιακών προγραμμάτων δημοσίου δικαίου της Νομικής Θεσσαλονίκης και της Νομικής Αθηνών, που ξεκίνησε το 2009 με το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και συνταγματικές επιταγές

Οικονομική κρίση και συνταγματικές επιταγές Εξαμηνιαία έκδοση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Έτος 2014 Αριθμός φυλλου 67 Editorial Αγαπητοί συνάδελφοι, Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος με χαρά σας απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων Εργασία στο Μάθηµα «Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου» Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων ιδάσκοντες: ηµητρόπουλος Ανδρέας Όνοµα Φοιτήτριας: ηµητρίου Ευδοκία Α.Μ. : 1340200200918 Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Ι Ν Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Ι Ν Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Χ Ο Λ Η Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν, Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Η νοµιµότητα της κατ οίκον έρευνας και της κατάσχεσης στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης και οι συνέπειές τους στην ποινική δίκη (γνωµ.

5. Η νοµιµότητα της κατ οίκον έρευνας και της κατάσχεσης στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης και οι συνέπειές τους στην ποινική δίκη (γνωµ. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 41 5. Η νοµιµότητα της κατ οίκον έρευνας και της κατάσχεσης στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης και οι συνέπειές τους στην ποινική δίκη (γνωµ.) * Ι. Το ιστορικό Ιατρός,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΜ : 8920 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ «Η περίπτωση ΕΙ ΙΚΗ υλικών ΕΚΘΕΣΗ ζηµιών σε οχήµατα από ανωµαλίες του οδοστρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ «Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το Συµβούλιο της Επικρατείας και η διοικητική δικαιοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ EΠΩΝΥΜΟ: KOMHNOY ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972427022 Α.Μ.: 1340200300196 Ι ΡΥΜΑ Ε.Κ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: K.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή των μεθόδων του new public management στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Η εισαγωγή των μεθόδων του new public management στην ελληνική δημόσια διοίκηση. i ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η εισαγωγή των μεθόδων του new public management στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Σύνηθες κίνητρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα