Γιατί να σπουδάσει κανείς ιταλικά στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιατί να σπουδάσει κανείς ιταλικά στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών;"

Transcript

1 Γιατί να σπουδάσει κανείς ιταλικά στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών; Οι μαθητές επιλέγουν το Ινστιτούτο μας για: το ευρύ φάσμα προσφερόμενων Τμημάτων Γλώσσας και Πολιτισμού το διδακτικό προσωπικό που απαρτίζεται από πλήρως καταρτισμένους καθηγητές με μητρική γλώσσα την ιταλική και ειδικευμένους στη διδακτική της ιταλικής το δυναμικό περιβάλλον με πλούσια πολιτιστικά ερεθίσματα τη δυνατότητα πιστοποίησης της γλωσσικής ικανότητας μέσω των εξετάσεων CELI (Πανεπιστήμιο για Ξένους της Perugia) τα Διπλώματα που χορηγεί το Ινστιτούτο μας αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ την παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές στην Ιταλία την προσφορά υποτροφιών για παρακολούθηση τμημάτων γλώσσας στην Ιταλία την ελεύθερη πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη και Βιντεοθήκη μας τις παράλληλες πολιτιστικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου 1

2 Perché studiare l italiano all Istituto Italiano di Cultura di Atene? Μεθοδολογία Metodologia I corsisti scelgono il nostro Istituto per: la vasta scelta di corsi di lingua e cultura il corpo docente formato da madrelingua professionalmente qualificati e con una specializzazione in didattica dell italiano l ambiente dinamico e culturalmente stimolante la possibilità di certificare la propria competenza linguistica tramite l esame CELI (Università per Stranieri di Perugia) i Diplomi di Lingua italiana rilasciati dal nostro Istituto e riconosciuti dall ASEP Στα μαθήματά μας ακολουθούμε την μέθοδο του εκλεκτικισμού, ο οποίος βασίζεται στην έρευνα και στη σύγχρονη μεθοδολογία εκμάθησης των ξένων γλωσσών. Οι βασικές αρχές του είναι οι εξής: Ανάπτυξη της επικοινωνιακής και πραγματολογικής δεξιότητας, διαμέσου της ανάπτυξης των βασικών γλωσσικών ικανοτήτων και της ενεργούς χρήσης της γλώσσας. Μαθητοκεντρική διδασκαλία: ομαδικές δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων, κλπ. Διαχωρισμός των μαθητών σε ομοιογενή τμήματα. Σπειροειδή διαδικασία εκμάθησης. Την υπερισχύουσα χρήση της ιταλικής γλώσσας κατά την έναρξη των μαθημάτων και την αποκλειστική της χρήση στη συνέχεια Προσεκτική επιλογή του εγχειριδίου και επιλεκτική χρήση του. Ο καθηγητής ανατρέχει και σε άλλες πηγές, όπως οπτικοακουστικό υλικό. Il nostro metodo è di tipo eclettico, fa leva sulla ricerca in campo linguistico e sulle nuove metodologie glottodidattiche, i cui cardini sono: sviluppo della competenza comunicativa e pragmatica attraverso lo sviluppo delle capacità linguistiche di base e integrate e attraverso l uso attivo della lingua ruolo centrale dello studente che impara mediante lavori di coppia, di gruppo e l assunzione di ruoli suddivisione dei corsi in livelli in modo da creare gruppi omogenei processo di apprendimento con progressione a spirale uso predominante prima ed esclusivo poi della lingua italiana selezione attenta del libro di testo e suo uso selettivo. L insegnante utilizza anche altre risorse, quali materiale audio e video. Βιβλία Libri di testo l informazione sugli studi in Italia l offerta di borse di studio per frequentare corsi d italiano in Italia l accesso gratuito alla nostra biblioteca e alla mediateca l offerta culturale collaterale dell Istituto Οι καθηγητές μας έχουν υιοθετήσει τα ακόλουθα εγχειρίδια για τα τμήματα γλώσσας: Nuovo Rete! των M. Mezzadri και P.E. Balboni, εκδόσεις Guerra Contatto των R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, M. Piantoni, εκδόσεις Loescher Viaggio nell italiano του R. Bozzone Costa, εκδόσεις Loescher Il corpo docente ha adottato i seguenti manuali per i corsi di lingua: Nuovo Rete! di M. Mezzadri e P.E. Balboni, Ed. Guerra Contatto di R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, M. Piantoni, Loescher Editore Viaggio nell italiano di R. Bozzone Costa, Loescher Editore 2 3

3 Πίνακας των τμημάτων γλώσσας Κόστος: 5,5 ευρώ/διδακτική ώρα (διάρκεια διδακτικής ώρας: 50 ) Tabella dei corsi di lingua standard Costo/ora didattica 5,5 euro (durata ora didattica 50 minuti) EΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΕΡΕΣ LIVELLO FREQUENZA DURATA GIORNI A1 90 ώρες 22 εβδομ. A1 90 ore 22 sett 15 εβδομ. 15 sett. 10 εβδομ. 10 sett. 7 εβδομ. 7 sett. A2 90 ώρες CELI 1 22 εβδομ. 15 εβδομ. A2 90 ore CELI 1 22 sett 15 sett. 10 εβδομ. 10 sett. 7 εβδομ. 7 sett. B1 120 ώρες CELI ώρες εργαστήριο 40 εβδομ. 20 εβδομ. 14 εβδομ. B1 120 ore CELI ore di laboratorio 40 sett. 20 sett. 14 sett. 10 εβδομ. 10 sett. B2 180 ώρες CELI ώρες εργαστήριο 60 εβδομ. 45 βδομ. 20 εβδομ. 15 εβδομ. B2 180 ORE CELI ore di laboratorio 60 sett. 45 sett. 20 sett. 15 sett. C1 180 ώρες CELI ώρες εργαστήριο 60 εβδομ. 45 βδομ. 20 εβδομ. C1 180 ORE CELI ore di laboratorio 60 sett. 45 sett. 20 sett. 15 εβδομ. 15 sett. C2 180 ώρες CELI ώρες εργαστήριο 60 εβδομ. 45 βδομ. 20 εβδομ. C2 180 ORE CELI ore di laboratorio 60 sett. 45 sett. 20 sett. 15 εβδομ. 15 sett. 4 5

4 Ποιο τμήμα να επιλέξω; Quale corso scegliere? Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας κατευθύνουμε χωρίς επιβάρυνση στην επιλογή του κατάλληλου για εσάς τμήματος. Η επιλογή του τμήματος θα εξαρτηθεί κατά πολύ από το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας, αλλά και από τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα, από τον τομέα ειδίκευσής σας και από τον τελικό σκοπό που σας οδηγεί στην επιλογή μιας ξένης γλώσσας. Όπως είναι γνωστό, ο καθένας από εμάς έχει το δικό του τρόπο εκμάθησης καθώς και τους προσωπικούς του ρυθμούς. Ορισμένοι προτιμούν να μελετούν κάποιες ώρες την εβδομάδα δίνοντας έτσι χρόνο στη βαθμιαία αφομοίωση των όσων έχουν διδαχτεί. Κάποιοι άλλοι αντίθετα, προτιμούν να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους, επιτυγχάνοντας έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα ικανοποιητικό γλωσσικό επίπεδο. Προκειμένου για τη σωστή επιλογή μιας διδακτικής διαδρομής που θα ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τους ρυθμούς εκμάθησης του καθενός προσωπικά, το Ινστιτούτο μας προτείνει μια σειρά από : - Τμήματα standard τα οποία οδηγούν στην απόκτηση της πιστοποίησης γλωσσομάθειας CELI του Πανεπιστημίου για Ξένους της Περούτζια (μέλους της ΑLTE) - Τμήματα που στοχεύουν στην απόκτηση του πρώτου Διπλώματος (Diploma di Lingua Italiana) επιπέδου Γ1, αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ, κατάλληλα για επαγγελματίες και για όσους επιθυμούν μια μεγαλύτερη εμβάθυνση στη γλώσσα με γλωσσικά και πολιτιστικά στοιχεία - Τμήματα ειδικής κατεύθυνσης για μελλοντικούς καθηγητής ή μεταφραστές της ιταλικής γλώσσας τα οποία ολοκληρώνονται με τη χορήγηση ενός δεύτερου Διπλώματος (Diploma di Lingua e Cultura Italiana ή Diploma del Corso Superiore di Traduttore) επιπέδου Γ2, αναγνωρισμένoυ από το ΑΣΕΠ - Tμήματα πολιτισμού: λογοτεχνίας, μετάφρασης, θεάτρου, κινηματογράφου, ιταλικού τραγουδιού, ιταλικής κουζίνας καθώς και άλλων για όποιον έχει ήδη ένα ενδιάμεσο γλωσσικό επίπεδο - Ειδικά Τμήματα Ορολογίας για την προετοιμασία στα τεστ εισαγωγής στα ιταλικά πανεπιστήμια, τμήματα οικονομικής και νομικής ορολογίας, τμήματα για τον τουρισμό, καθώς και τμήματα ειδίκευσης στη μετάφραση. - Ειδικά Τμήματα ιταλικών για σπουδές στα Ιταλικά Πανεπιστήμια Κατόπιν ζήτησης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για ιδιώτες, οργανισμούς, εταιρείες κλπ. Siamo a vostra disposizione per orientarvi gratuitamente nella scelta del corso che fa per voi. Molto dipenderà dal tempo che avete a disposizione, ma anche dai vostri interessi personali, dal vostro settore di specializzazione e dallo scopo per cui vi avvicinate a una lingua straniera. Come noto, ognuno ha un proprio modo di apprendere, e propri ritmi. Alcuni preferiscono studiare qualche ora a settimana e lasciare sedimentare lentamente quanto appreso. Altri invece preferiscono concentrare le proprie energie, raggiungendo in pochi mesi un discreto livello linguistico. Per offrire ad ognuno il percorso didattico più rispondente ai propri interessi e ritmi di apprendimento, il nostro Istituto propone una serie di: - Corsi standard che portano al raggiungimento della certificazione linguistica CELI dell Università per Stranieri di Perugia, associata all ALTE - corsi mirati al raggiungimento di un primo Diploma di livello C1 riconosciuto dall ASEP (Diploma di Lingua Italiana), adatti a professionisti e a chi desidera un maggiore approfondimento linguisticoculturale - un percorso speciale per futuri insegnanti o per traduttori che si conclude con il rilascio di un secondo Diploma (Diploma di Lingua e Cultura Italiana o Diploma del Corso Superiore di Traduttore) di livello C2, anch esso riconosciuto dall ASEP - corsi modulari di letteratura, traduzione, teatro, cinema, canzoni italiane, cucina e altro ancora per chi ha già un livello linguistico almeno intermedio - corsi modulari di linguaggi settoriali in ambito giuridico, economico, turistico e inoltre corsi di terminologia per la preparazione ai test di accesso alle università italiane, corsi di specializzazione in traduzione - un percorso speciale per studenti che vogliano iscriversi nelle università italiane Siamo inoltre in grado di creare ogni tipo di corso su misura per Enti e aziende che ne facciano richiesta. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας: Mαθαίνω ιταλικά Maggiori informazioni sul sito: alla rubrica: Imparare l italiano 6 7

5 Τμήματα για την απόκτηση διπλώματος Αυτά τα τμήματα συνιστώνται ιδιαίτερα σε επαγγελματίες, σε μελλοντικούς καθηγητές της ιταλικής γλώσσας καθώς και σε μεταφραστές. Ολοκληρώνονται με τη χορήγηση Διπλωμάτων αναγνωρισμένων από το ΑΣΕΠ. Corsi di diploma I Corsi di Diploma sono particolarmente consigliabili per professionisti, futuri insegnanti di lingua italiana e traduttori. Si concludono con il rilascio di Diplomi riconosciuti dall ASEP Δίπλωμα Ιταλικής Γλώσσας Αποκτηθέν επίπεδο: Γ1 Τετραετές τμήμα Παρακολούθηση 6ώρες/εβδομ. 30 εβδομάδες/έτος 720 ώρες συνολικά Αυτό το τμήμα είναι κατάλληλο για όποιον, για επαγγελματικούς λόγους, χρειάζεται ένα ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης με ιδιαίτερη έμφαση στην γλωσσική και πολιτιστική εμβάθυνση. Δίπλωμα Ιταλικής Γλώσσας και Πολιτισμού Αποκτηθέν επίπεδο: Γ2 Aπαιτούμενο επίπεδο πρόσβασης: Γ1 Διετές τμήμα Παρακολούθηση 9 ώρες/εβδομάδα 30 εβδομάδες/έτος 540 ώρες συνολικά Αυτό το τμήμα είναι κατάλληλο για μελλοντικούς καθηγητές ιταλικής γλώσσας, γιατί προβλέπει εβδομαδιαίως εκτός απο τις 6 ώρες διδασκαλίας γλώσσας και πολιτισμού και 3 ώρες διδακτικής της ιταλικής. Δίπλωμα του Ανώτερου Τμήματος Μεταφραστών Αποκτηθέν επίπεδο: Γ2 Απαιτούμενο επίπεδο πρόσβασης: Γ1 Διετές τμήμα Παρακολούθηση 9 ώρες/εβδομάδα 30 εβδομάδες/έτος 540 ώρες συνολικά Αυτό το τμήμα είναι κατάλληλο για μελλοντικούς μεταφραστές γιατί προβλέπει, μαζί με τις ώρες διδασκαλίας της γλώσσας και του πολιτισμού και επιπλέον εργαστήριο μετάφρασης (4 ώρες/εβδομάδα για το πρώτο έτος σπουδών και 5 ώρες/εβδομάδα για το δεύτερο έτος σπουδών). Diploma di lingua italiana Livello conseguito: C1 Corso quadriennale Frequenza 30 settimane / anno 720 ore in totale Questo corso è adatto a chi per motivi professionali necessita di un percorso di formazione altamente qualificato con particolare accento all approfondimento linguistico e culturale. Diploma di Lingua e Cultura italiana Livello conseguito: C2 Accesso con Livello C1 Corso biennale - Frequenza 30 settimane/anno 540 ore in totale Questo corso è adatto ai futuri insegnanti, perché prevede settimanalmente 6 ore di lingua e cultura e 3 ore di didattica. Diploma del Corso Superiore di Traduttori Livello conseguito: C2 Accesso con Livello C1 Corso biennale Frequenza 30 settimane/anno 540 ore in totale Questo corso è adatto ai traduttori perché prevede, accanto alle ore di lingua e cultura italiana, anche un laboratorio di traduzione (4 ore/settimana il 1 anno, 5 ore il 2 anno). Κόστος: 5,5 ευρώ/διδακτική ώρα (διάρκεια διδακτικής ώρας: 50 ) Costo/ora 5.5 euro (50 min.didattici) 8 9

6 Τμήματα πολιτισμού Τμήματα από 30 έως 90 ώρες Απαιτούμενο επίπεδο πρόσβασης: Β2 Εβδομαδιαία παρακολούθηση: 3 ώρες Κόστος: 7 ευρώ/ώρα O Δάντης συναντά... Καθ. MARIELLA CERNIGLIARO Γνωριμία με μερικά από τα πιο διάσημα πρόσωπα και επεισόδια της Θείας Κωμωδίας, την πιo μεγάλη περιπέτεια της ψυχής και του μυαλού που γράφτηκε ποτέ. Ιστορία της Τέχνης Καθ. ROSSELLA DI SCHIAVI Το τμήμα πραγματεύεται τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά ρεύματα στο ιστορικό και πνευματικό πλαίσιο στο οποίο ανήκουν, καθώς και τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές της Ιταλικής Τέχνης των οποίων αναλύονται και σχολιάζονται έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και αρχιτεκτονικής. Ιστορία του Θεάτρου Καθ. ROSSELLA DI SCHIAVI Τμήμα Α: Από τις απαρχές του λαϊκού θεάτρου στην κλασική αρχαιότητα με ενδιάμεσο σταθμό την «Commedia dell Arte» μέχρι το ρεαλιστικό θέατρο του Γκολντόνι. Τμήμα Β: Η ιστορία του Ιταλικού Θεάτρου του 20ού αιώνα με την προσέγγιση έργων μεγάλων δραματουργών όπως των Luigi Pirandello, Eduardo De Filippo, Dario Fo. Προσέγγιση της σύγχρονης ιταλικής λογοτεχνίας Καθ. ROSSELLA DI SCHIAVI Μία προσέγγιση της σύγχρονης ιταλικής λογοτεχνίας διαμέσου των πιο αντιπροσωπευτικών συγγραφέων του ιταλικού λογοτεχνικού πανοράματος. Γαστρονομικές περιηγήσεις Καθ. SIMONETTA PERITORE Γαστρονομικές περιηγήσεις στην Ιταλική κουζίνα. Οι ιδιαιτερότητες της ιταλικής κουζίνας με συνταγές, με τα τοπικά χαρακτηριστικά προϊόντα, με ιστορίες και ανέκδοτα που έχουν να κάνουν με την παραδοσιακή κουζίνα των διαφόρων περιοχών της Ιταλίας. Χίλιες και μία Ιταλίες: περιήγηση σε τόπους και χώρους της Ιταλίας καθ. SIMONETTA PERITORE Ένα ταξίδι στην ιταλική χερσόνησο ανακαλύπτοντας τις πιο ενδιαφέρουσες και μαγευτικές πτυχές των διάφορων περιοχών, με την ιστορία τους, τις παραδόσεις τους, τα πλούσια ήθη και έθιμά τους. Χιούμορ, Κωμωδία και λίγος Σουρρεαλισμός: Μυθιστορήματα, Ταινίες και Τραγούδια Kαθ. ANITA POZZOLINI Πτυχές της ιταλικής πραγματικότητας του σήμερα και του χθες. Μέσα από αποσπασμάτα από μυθιστορήματα, ταινίες και τραγούδια με κύριο άξονα την γλωσσολογική προσέγγιση, απαραίτητο εργαλείο για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και την παραγωγή κειμένων (γραπτών ή προφορικών κειμένων) έργων των πιο σημαντικών ιταλών συγγραφέων, καθώς και προβολή των πιο αντιπροσωπευτικών κινηματογραφικών ταινιών του νεορεαλιστικού ρεύματος. Βενετία Kαθ. BARBARA TREVISIOL Βενετία: μια ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική διαδρομή στην πόλη της Βενετίας Ιταλοί Τραγουδοποιοί Καθ. Maria Grazia Galluzzo Ανακαλύπτοντας την ιταλική κουλτούρα: κοινωνικά ζητήματα στην Ιταλία του σήμερα μέσα από τους στίχους Ιταλών τραγουδοποιών και επιλεγμένων κομματιών τους. O Nεορεαλισμός στην λογοτεχνiα και τον κινηματογράφο Καθ. EMMA RONZA Ανάγνωση και ανάλυση αποσπασμάτων 10 11

7 Corsi modulari di cultura Moduli di ore acquistabili separatamente in blocchi di 30 ore Livello di accesso: B2 Frequenza settimanale: 3 ore Costo: 7 /ora Dante incontra Prof.ssa MARIELLA CERNIGLIARO Nel corso saranno presentati alcuni dei più noti personaggi ed episodi della Divina Commedia, la più grande avventura della mente e del cuore che sia stata mai scritta Storia dell Arte Prof.ssa ROSSELLA DI SCHIAVI Si prevede un percorso di studio che affronta, nell ambito storico letterario cui apartengono, le più importanti correnti artistiche e tutti i più grandi protagonisti dell arte italiana, di cui vengono analizzate e commentate le opere in Architettura, Scultura e Pittura Storia del Teatro Prof.ssa ROSSELLA DI SCHIAVI Corso A: Dalle origini del teatro popolare nell antichità classica, attraverso la Commedia dell Arte, fino al teatro realistico di Goldoni Corso B: Si esamina la storia del Teatro Italiano del Novecento attraverso le opere di grandi dramaturghi quali L. Pirandello, E. De Filippo e Dario Fo Approccio alla Letteratura Italiana Contemporanea Prof.ssa ROSSELLA DI SCHIAVI Approccio alla letteratura italiana contemporanea attraverso alcuni degli autori più rappresentativi del nostro panorama letterario Cantautori Italiani Prof.ssa MARIA GRAZIA GALLUZZO Alla scoperta della cultura italiana: tematiche sociali nell Italia di oggi attraverso le parole dei cantautori e con il supporto di brani scelti Itinerari Gastronomici Prof.ssa Simoneta Peritore Un panorama delle principali caratteristiche della cucina italiana, con alcune ricette, con i prodotti tipici, con storie e curiosità legate alle varie tradizioni culinarie regionali italiane Le mille e un Italia: viaggio attraverso le regioni italiane Prof.ssa Simonetta Peritore Un viaggio nella penisola italiana, alla scoperta degli aspetti più interessanti e suggestivi delle varie regioni italiane, con le loro vicende storiche, le loro tradizioni, gli usi e i costumi locali Umorismo, comicità e un PO di surreale: narrativa, film, canzoni Prof.ssa Anita Pozzolini Aspetti della realtà italiana di ieri e di oggi attraverso la lettura di brani e un approccio alla linguistica, strumento utile per ampliare il lessico e produrre testi (scritti e o orali) Il Neorealismo nella letteratura e nel cinema Prof.ssa EMMA RONZA Lettura e analisi di brani tratti dalle opere degli autori più significativi e proiezione e commento dei film più rappresentativi del movimento Venezia Prof.ssa BARBARA TREVISIOL Venezia: un percorso storico, artistico, culturale attraverso alcune guide di Venezia 12 13

8 Eιδικά τμήματα Corsi speciali Tμήμα Συνομιλίας Επίπεδο Β1-Β2 Επίπεδο B2-Γ2 Τμήμα 3 ωρών/εβδομ. Τμήμα για την βελτίωση της προφορικής επικοινωνίας και την εμβάθυνση του λεξιλογίου. Τμήμα Εμβάθυνσης της Γραμματικής Επίπεδο B1 Β2 60 ώρες Επίπεδο B2 - Γ2 90 ώρες Τμήμα 3 ωρών/εβδομ. Το τμήμα θα βοηθήσει το σπουδαστή να απαλλαγεί απο ενδεχόμενες απορίες και ερωτηματικά που αφορούν στην γραμματική, να καλύψει ενδεχόμενα κενά και να κατανοήσει σε βάθος τη λειτουργία της ιταλικής γλώσσας. Τμήμα Ειδίκευσης στη Μετάφραση Απαιτούμενο Επίπεδο: Γ2 Τμήμα 3 ωρών/εβδομάδα 10 εβδομ. Τμήμα ειδίκευσης στη μετάφραση της ιταλικής λογοτεχνίας, του ιταλικού δοκιμίου, της ιταλικής ποίησης του 20ού αιώνα καθώς και ιταλικών θεατρικών κειμένων. Εργαστήριο Διδακτικής Απαιτούμενο επίπεδο: Γ1 Τμήμα 3 ωρών/εβδομ. Αυτό το τμήμα απευθύνεται σε όποιον έχει ήδη παρακολουθήσει ένα τμήμα διδακτικής στο Ιταλικό Ινστιτούτο ή στο Πανεπι- στήμιο και στοχεύει στο να προσφέρει τα χρήσιμα εργαλεία για να θέσει στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις της διδακτικής που αποκτήθηκαν πρωτύτερα και να καταπιαστούν με τη δημιουργία διδακτικού υλικού μέσω ομάδων εργασίας στην τάξη και ατομική δουλειά στο σπίτι. Τμήμα Νεοελληνικής Γλώσσας για Ιταλόφωνους Επίπεδο 0 Β2 Τμήμα 3 ωρών/εβδομ. Τμήματα ομαδικά ή ατομικά για την εκμάθηση ή την εμβάθυνση της νεοελληνικής γλώσσας για τις καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας και όχι μόνο. Τμήμα Νομικής και Εμπορικής ορολογίας- Εμπορικής Αλληλογραφίας Απαιτούμενο επίπεδο: Β2 Τμήμα 3 ωρών/εβδομ. 20 εβδομ. Σκοπός του Τμήματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες έναν «οδηγό» προκειμένου να χρησιμοποιούν με ακρίβεια τη νομική και εμπορική ορολογία (αλληλογραφία με εταιρίες, τράπεζες, κλπ.) Ιταλικά και Τουρισμός Απαιτούμενο επίπεδο: Β2 Τμήμα 3 ωρών/εβδομ. 20 εβδομ. Τα μαθήμα τα απευθύνονται σε σπουδαστές που ενδιαφέρονται για την γλώσσα του τουρισμού για επαγγελματικούς λόγους ή για λόγους σπουδών. Corso di conversazione Livello Β1- Β2 Livello B2- C2 Moduli di Un corso per migliorare l espressione orale e la competenza lessicale. Corso di approfondimento grammaticale Livelli Β1-Β2 60 ore Livelli B2-C2 90 ore Moduli di Il corso porterà lo studente a liberarsi di dubbi o incertezze grammaticali, a colmare eventuali lacune e a conoscere a fondo come funziona la lingua. Corsi di specializzazione in traduzione Livello richiesto C2 3 moduli di 30 ore - 3ore/sett. 10 sett Corsi di traduzione dι Letteratura, saggistica, poesia italiana del 20 secolo e di testi teatrali Laboratorio di Didattica Livello richiesto C1 Moduli di Questo corso, destinato a chi ha già frequentato un corso di didattica presso il nostro Istituto o all università, mira a fornire gli strumenti utili per mettere in pratica le nozioni teoriche apprese in precedenza e cimentarsi con la creazione di materiale didattico, attraverso gruppi di lavoro in classe e lavoro individuale a casa. Corso di neogreco per Italofoni Livelli da 0-B2 Moduli di Corsi di gruppo o individuali per l acquisizione o l approfondimento della lingua neogreca per uso quotidiano e non solo Corso di linguaggio giuridico - CORRISPONDENZA COMMERCIALE Livello richiesto B2 Moduli di 3 ore/sett 20 sett. Scopo del corso è quello di offrire ai partecipanti una guida al fine di usare in modo corretto la terminologia giuridica e commerciale (corrispondenza con società, banche,ecc.). Italiano per operatori turistici Livello richiesto B2 Moduli di 3 ore/20 sett. Le lezioni sono rivolte agli studenti che sono interessati al linguaggio del turismo per motivi professionali o di studio

9 Τμήματα ιταλικών για σπουδές στην Ιταλία Για όσους ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ιταλία το Ακαδημαϊκό Έτος Corsi di italiano per futuri studenti universitari Interessati a studiare in Italia nell anno accademico Τμήμα A για την εισαγωγή στις Ιατρικές και Αρχιτεκτονικές Σχολές Ειδικό Τμήμα για όσους ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ιταλία σε Σχολές με κλειστό αριθμό θέσεων σε εθνικό επίπεδο με εισαγωγικές εξετάσεις τον Απρίλιο Ιουλίου Ιουλίου 29 Αυγούστου Σεπτεμβρίου 16 Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου Φεβρουαρίου 2014 Συνολικός αριθμός ωρών Αποκτηθέν επίπεδο 90 ώρες 90 ώρες 180 ώρες 90 ώρες 450 ώρες Τμήμα Β Προετοιμασίας για την εισαγωγή στα Ιταλικά Πανεπιστήμια χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο Β2 Τμήμα Γ Προετοιμασίας για την εισαγωγή στα Ιταλικά Πανεπιστήμια χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο 1η Οκτωβρίου Ιουλίου 2014 Αποκτηθέν επίπεδο 450 ώρες Β2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Προβλέπεται η εκμάθηση της ορολογίας με τα μαθήματα για τις εξετάσεις εισόδου στα τμήματα κλειστού αριθμού θέσεων όπως: Λογική, Μαθηματική Λογική, Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά, Σχέδιο και Γραφική Αναπαράσταση, Ιστορία της Τέχνης, Νομική και Οικονομική Ορολογία. Modulo A (Facoltà di architettura e medicina) Corso riservato agli studenti interessati ai corsi di laurea a numero programmato a livello nazionale con esami di ammissione nel mese di aprile luglio luglio 29 agosto settembre 16 dicembre dicembre febbraio 2014 Totale ore Livello raggiunto Modulo Β Corsi di preparazione per l accesso alle università italiane senza numero programmato a livello nazionale 2 settembre 16 dicembre ore 90 ore 180 ore 90 ore 450 ore B2 180 ore Modulo C Corsi di preparazione per l accesso alle università italiane senza numero programmato a livello nazionale 1 ottobre luglio 2014 Livello raggiunto 450 ore B2 Linguaggi settoriali E prevista la formazione per la terminologia relativa a tutte le materie agli esami di accesso ai Corsi a numero chiuso. Logica, logica numerica, biologia, chimica, fisica,matematica, disegno e rappresentazione grafica, storia dell arte, linguaggio giuridico economico. 2 Σεπτεμβρίου 16 Δεκεμβρίου ώρες 17 dicembre giugno ore 17 Δεκεμβρίου Ιουνίου ώρες Totale ore 450 ore Συνολικός αριθμός ωρών 450 ώρες Livello raggiunto B2 Αποκτηθέν επίπεδο Β

10 Εγγραφές Iscrizioni Χειμερινό εξάμηνο 2013/2014 Εγγραφές: από 9 έως 26 Σεπτεμβρίου 2013 Ημερομηνίες Κατατακτηρίου Τεστ: Δευτέρα 16 και Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα Εαρινό εξάμηνο 2013/2014 Εγγραφές: από 27 έως 31 Ιανουαρίου 2014 Ημερομηνίες Κατατακτηρίου Τεστ: Δευτέρα 27 και Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014, ώρα Yποβάλλεται σε κατατακτήριο τεστ: α. όποιος ήδη έχει γνώσεις ιταλικής γλώσσας αλλά δεν είναι κάτοχος πιστοποιητικού γνώσης της γλώσσας β. όποιος έχει στην κατοχή του πιστοποιητικό γνώσης της ιταλικής γλώσσας με ημερομηνία απόκτησης πέραν των 3 ετών Κατά τη διάρκεια του έτους μπορούν να διεξαχθούν, κατόπιν ζήτησης, κατατακτήρια τέστ για την εισαγωγή στα ήδη υπάρχοντα τμήματα. Το κατατακτήριο τέστ κοστίζει 20 τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν στον αριθμό λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος: 129/ Κατάθεση σε τρεχούμενο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό 129/ Τα δίδακτρα καταβάλλονται εφάπαξ κατά την εγγραφή στο τμήμα επιλογής. Δόσεις γίνονται μόνο με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Εκπτώσεις Προβλέπεται έκπτωση 10% σε όσους εγγραφούν κατά τη διάρκεια του Open Day (22 Ιουνίου 2013, ώρα ), σε φοιτητές Α.Ε.Ι Τ.Ε.Ι, στους κατόχους της Κάρτας Νέων, στα μέλη της ίδιας οικογένειας (μία μόνο φορά), σε πολύτεκνες οικογένειες, σε άτομα άνω των 65 ετών, σε στρατιωτικούς και Αστυνομία, στους κατόχους κάρτας ανεργίας σε ισχύ,σε όποιον φέρει για εγγραφή ένα νέο σπουδαστή. Εξετάσεις CELI Ημερομηνίες εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας CELI του Πανεπιστημίου για Ξένους της Περούτζια - Φθινοπωρινή περίοδος 18 Νοεμβρίου Εαρινή περίοδος 8 Μαρτίου Παιδιά (12 έως 16 ετών) 17 Μαϊου Καλοκαιρινή περίοδος 16 Ιουνίου Φθινοπωρινή περίοδος 24 Νοεμβρίου 2014 Semestre invernale 2013/2014 Iscrizioni: Dal 9 al 26 settembre 2013 Date test di ingresso Lunedì 16 e mercoledì 18 settembre 2013 alle ore Semestre estivo Iscrizioni: Dal 27 al 31 gennaio 2014 Date test di ingresso: Lunedì 27 e mercoledì 29 gennaio 2014 alle ore Test d ingresso a. Per chi già conosce l italiano ma non ha una certificazione linguistica e deve testare le sue conoscenze b. Per chi ha una certificazione linguistica conseguita più di 3 anni fa Durante l anno è possibile, su richiesta, sostenere test di livello per inserirsi in un corso già iniziato. Il test costa 20 e dovrà essere versato prima della prova sul conto bancario della Banca Nazionale n. 129/ Modalità di pagamento dei corsi - Carta di credito - Bonifico bancario (n. C/C) BANCA NAZIONALE DELLA GRECIA 129/ La retta dei corsi deve essere versata per intero all atto dell iscrizione. La rateizzazione è possibile solo tramite carta di credito. Sconti E previsto uno sconto del 10% a chi si iscriverà durante l Open Day (22 giugno 2013, ore ), agli studenti universitari, a chi è in possesso della Carta Giovani, ai membri della stessa famiglia, a famiglie numerose, alle persone oltre i 65 anni, alle forze dell ordine e alle forze armate, a chi ha la carta di disoccupazione, a chi porta un nuovo iscritto. Esami CELI Date di esami per il conseguimento dei certificatei di linuga Celi - Sessione autunnale 18 novembre Sessione primaverile 8 marzo Adolescenti 17 maggio Sessione estiva 16 giugno Sessione autunnale 24 novembre 2014 Τρόπος πληρωμής - Πιστωτική κάρτα Eξετάσεις για πιστοποίηση γλωσσομάθεις CELI òλων των επιπέδων (3 περίοδοι το χρόνο) με έκπτωση 50% στην εγγραφή για τους μαθητές του ΙΜΙ. Απο το Νοέμβριο 2012 γίνονται εξετάσεις CELI και στην Πάτρα Esami per la certificazione linguistica CELI per tutti i livelli, (3 sessioni all anno) con sconto del 50% sulle tasse d iscrizione per i corsisti dell IIC. Da novembre 2012 si svolgono esami CELI anche a Patrasso 18 19

11 Διεύθυνση Σπουδών: Silvana Vassilli Υπεύθυνη Γραμματείας Tμημάτων Celi: Adamandia Piedimonte Γραφείο Celi: Marcon Stefano Μεταφράσεις: Δευτ.Τετ.Παρ Ελένη Ζάμπρα Τ , Από τις μέχρι τις Φ Ωράριο υποδοχής κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή, 12:00-14:00 Direttore dei Corsi: Dott.ssa Silvana Vassilli Responsabile Ufficio Corsi Celi Adamandia Piedimonte Uffcio Celi: Marcon Stefano Traduzioni: lun.mer.ven Eleni Zampra T , dalle ore alle ore F Orari di ricevimento al pubblico: Da lunedì a venerdì

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές

Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές From law to practice-praxis Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γνωρίζετε τι προβλέπει η Οδηγία 2002/14; Sa che cosa

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMMA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMMA ΕΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ UNIVERSITÀ NAZIONALE E CAPODISTRIACA DI ATENE DIPARTIMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ΗΜΕΡΙΔΑ / CONVEGNO ITALOELLENICA.

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματεία Τμημάτων: Ωράριο υποδοχής κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή, 12:00-14:00 ******************************

Γραμματεία Τμημάτων: Ωράριο υποδοχής κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή, 12:00-14:00 ****************************** Γραμματεία Τμημάτων: corsi.iicatene@esteri.it Ωράριο υποδοχής κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή, 12:00-14:00 ****************************** Γραμματεία Diploma Eκδηλώσεις Θεσσαλονίκη iicatene.diplomi@esteri.it

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Ιταλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Ιταλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα τμημάτων ιταλικής γλώσσας Σχολικό έτος 2013/2014

Πρόγραμμα τμημάτων ιταλικής γλώσσας Σχολικό έτος 2013/2014 Πρόγραμμα τμημάτων ιταλικής γλώσσας Σχολικό έτος 2013/2014 Στο τέλος της σχολικής χρονιάς προσφέρονται στους μαθητές ιταλικής γλώσσας υποτροφίες για την παρακολούθηση μαθημάτων γλώσσας σε ιταλικά Πανεπιστήμια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο είναι Δημόσιος Ιταλικός Φορέας που επιδίωξή του είναι η διάδοση της Ιταλικής γλώσσας και κουλτούρας στο εξωτερικό. Πρωτοπορεί στην εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa)

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO A1 & A2 (secondo

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα τμημάτων ιταλικής γλώσσας Σχολικό έτος 2011/2012

Πρόγραμμα τμημάτων ιταλικής γλώσσας Σχολικό έτος 2011/2012 Πρόγραμμα τμημάτων ιταλικής γλώσσας Σχολικό έτος 2011/2012 Τα προγράμματα των τμημάτων και τα Πτυχία που χορηγεί το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης είναι εγκεκριμένα από το Πανεπιστήμιο του Udine

Διαβάστε περισσότερα

Domande di lavoro CV / Curriculum

Domande di lavoro CV / Curriculum - Dati personali Όνομα Nome del candidato Επίθετο Cognome del candidato Ημερομηνία γέννησης Data di nascita del candidato Τόπος Γέννησης Luogo di nascita del candidato Εθνικότητα / Ιθαγένεια Nazionalità

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione e degli Affari Religiosi, della Cultura e dello Sport Certificazione di Lingua

Διαβάστε περισσότερα

WEBQUESTS. Νέα µεθοδολογία στην ιδακτική Ξένων Γλωσσών Μ. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ

WEBQUESTS. Νέα µεθοδολογία στην ιδακτική Ξένων Γλωσσών Μ. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ WEBQUESTS Νέα µεθοδολογία στην ιδακτική Ξένων Γλωσσών Μ. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ Ερώτηµα: Πώς να µπορούµε να εισάγουµε το ιαδίκτυο στην διδακτική της ξένης γλώσσας µε αποτελεσµατικό τρόπο; WebQuest? Ένα WebQuest αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

S.Barbarino - Esercizi svolti di Campi Elettromagnetici. Esercizi svolti di Antenne - Anno 2004 I V ...

S.Barbarino - Esercizi svolti di Campi Elettromagnetici. Esercizi svolti di Antenne - Anno 2004 I V ... SBarbarino - Esercizi svolti di Campi Elettromagnetici Esercizi svolti di Antenne - Anno 004 04-1) Esercizio n 1 del 9/1/004 Si abbia un sistema di quattro dipoli hertziani inclinati, disposti uniformemente

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα για την απόκτηση του Διπλώματος Ιταλικής Γλώσσας (Β2) Μεθοδολογία. Υιοθετείται μια προσέγγιση επικοινωνιακού τύπου με τους ακόλουθους άξονες:

Τμήμα για την απόκτηση του Διπλώματος Ιταλικής Γλώσσας (Β2) Μεθοδολογία. Υιοθετείται μια προσέγγιση επικοινωνιακού τύπου με τους ακόλουθους άξονες: 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τα νέα τμήματα του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου, πλήρως εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές του Ενιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Quando è stato rilasciato il suo [documento]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI A cura della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti in collaborazione con la Direzione Provinciale di Trento Si ringrazia il CINFORMI - Centro Informativo per l Immigrazione

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 0-03 Α' Εξάμηνο Α/Α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑ.06.0). Ιστορία της Τέχνης Θεωρητικό μάθημασυνδιδασκαλία. Ιστορία των Αισθητικών Θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

«Αφιέρωμα στη Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική Γλώσσα» Πρακτικά Ημερίδας

«Αφιέρωμα στη Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική Γλώσσα» Πρακτικά Ημερίδας ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΕΘΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Αφιέρωμα στη Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική Γλώσσα» Πρακτικά Ημερίδας (Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου)

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου) τ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ 9 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 41 210 5157874

Διαβάστε περισσότερα

t z y Εκπαίδευση με όραμα και προοπτική Ιταλικά Αγγλικά fεξεταστικό Παράρτημα Ιδρυματικό Μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου των Εκπαιδευτικών

t z y Εκπαίδευση με όραμα και προοπτική Ιταλικά Αγγλικά fεξεταστικό Παράρτημα Ιδρυματικό Μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου των Εκπαιδευτικών dv jg f k ua u s lc r Αγγλικά Ιδρυματικό Μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου των Εκπαιδευτικών sa h q q oc f i m c mv Committed www.syllabus.edu.gr to Teaching Tel/Fax: & 22710 Education 82466 t z y nwf g Ιταλικά

Διαβάστε περισσότερα

xristinabar@gmail.com ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ MCS ΚΑΤΣΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Εκπαίδευσης Ξένων Γλωσσών Διδασκαλία ιταλικής γλώσσας

xristinabar@gmail.com ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ MCS ΚΑΤΣΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Εκπαίδευσης Ξένων Γλωσσών Διδασκαλία ιταλικής γλώσσας Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΜΠΑΡΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διεύθυνση ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 83, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12136 Τηλέφωνο 2105713059, 6976775158

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Μαρτίου 2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS+ 2017-18 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών/τριών με τα πανεπιστήμια: - Università degli Studi

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. ιάρκεια Σπουδών. Σύνολο διδακτικών µονάδων ( Μ) Σύνολο Μαθηµάτων

Γενικά. ιάρκεια Σπουδών. Σύνολο διδακτικών µονάδων ( Μ) Σύνολο Μαθηµάτων Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί από το ακαδ. έτος 2004 έως και το 2010. Γενικά ύο είναι οι βασικοί επιστηµονικοί κλάδοι που διδάσκονται στο Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΕΓΑΤΟ 7. ΣΧΗΕ Ε Ι ΕΝΤΙΦΙΧΑΤΙςΕ ΕΙ ΦΙΛΑΡΙ ΜΕΡΙΤΕςΟΛΙ Ι ΤΥΤΕΛΑ ΠΡΕΣΕΝΤΙ ΑΛΛ ΙΝΤΕΡΝΟ ΕΛΛ ΥΝΙΤΑ Ι ΠΑΕΣΑΓΓΙΟ ΛΟΧΑΛΕ ΑΓΡΙΧΟΛΟ ΠΕΡΙΥΡΒΑΝΟ

ΑΛΛΕΓΑΤΟ 7. ΣΧΗΕ Ε Ι ΕΝΤΙΦΙΧΑΤΙςΕ ΕΙ ΦΙΛΑΡΙ ΜΕΡΙΤΕςΟΛΙ Ι ΤΥΤΕΛΑ ΠΡΕΣΕΝΤΙ ΑΛΛ ΙΝΤΕΡΝΟ ΕΛΛ ΥΝΙΤΑ Ι ΠΑΕΣΑΓΓΙΟ ΛΟΧΑΛΕ ΑΓΡΙΧΟΛΟ ΠΕΡΙΥΡΒΑΝΟ ΑΛΛΕΓΑΤΟ 7 ΣΧΗΕ Ε Ι ΕΝΤΙΦΙΧΑΤΙςΕ ΕΙ ΦΙΛΑΡΙ ΜΕΡΙΤΕςΟΛΙ Ι ΤΥΤΕΛΑ ΠΡΕΣΕΝΤΙ ΑΛΛ ΙΝΤΕΡΝΟ ΕΛΛ ΥΝΙΤΑ Ι ΠΑΕΣΑΓΓΙΟ ΛΟΧΑΛΕ ΑΓΡΙΧΟΛΟ ΠΕΡΙΥΡΒΑΝΟ ΣΧΗΕ Α Ι ΕΝΤΙΦΙΧΑΤΙςΑ ΦΙΛΑΡΙ Γ 1 Στραλχιο χαρτογραφια Ιλ φιλαρε ϖιστο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II Αναγνωρισµένος τίτλος από την σχολή των επιστήµων της Αγωγής µε ειδίκευση: Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 25 Ιουλίου 2002 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε το µέλλον της υγειονοµικής περίθαλψης και της µέριµνας για τους ηλικιωµένους: εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ Κινηματογράφος και θέατρο: Η ιστορία τους, οι διευθυντές και οι σημαντικές ταινίες. Αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική και φωτογραφία: Η ιστορία τους, οι συγγραφείς Ιnstituto Cervantes: Εξασφάλιση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ O ελάχιστος χρόνος φοίτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Moto armonico: T : periodo, ω = pulsazione A: ampiezza, φ : fase

Moto armonico: T : periodo, ω = pulsazione A: ampiezza, φ : fase Moo armonico: equazione del moo: d x ( ) = x ( ) soluzione: x ( ) = A s in ( + φ ) =π/ Τ T : periodo, = pulsazione A: ampiezza, φ : fase sposameno: x ( ) = X s in ( ) velocià: dx() v () = = X cos( ) accelerazione:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ. Εγνατίας 122

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ.  Εγνατίας 122 ΑΡΙΣΤΟΤEΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ http://www.thea.auth.gr/ Εγνατίας 122 Η εισαγωγή των αποφοίτων λυκείου στο Τμήμα Θεάτρου γίνεται μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1

ΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (κωδ. 001) Γενικά στοιχεία προγράμματος : Ονομασία προγράμματος : Ελληνικός Πολιτισμός/ Hellenic Culture Οι Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟΧΟΣ 3 ος : Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που απευθύνεται σε: τουρκόφωνους/ μουσουλμάνους μαθητές:

Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που απευθύνεται σε: τουρκόφωνους/ μουσουλμάνους μαθητές: Δοµή της παρουσίασης Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που απευθύνεται σε: παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές: http://www.keda.uoa.gr/ed_material.html http://eppas.web.auth.gr/didaktiko/didaktiko.html

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΚΥ ΠΑΤΣΙΟΥ Ιπποκράτους 20, 10680 Αθήνα Τηλ. 2103688544 2103688542 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟ ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΤΕΑΠΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ INSTITUTE OF EDUCATION ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ (Ακαδημαϊκό Έτος ) 1 Ιταλική Γλώσσα Ι 66ΙΤΑ001 Α. Σπίνουλα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ (Ακαδημαϊκό Έτος ) 1 Ιταλική Γλώσσα Ι 66ΙΤΑ001 Α. Σπίνουλα 1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ (Ακαδημαϊκό Έτος 2015- Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Ιταλική Γλώσσα Ι 66ΙΤΑ001 Α. Σπίνουλα 2 Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός Ι 66ΙΤΑ012 I. Τσόλκας 3 Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας Ι 66ΙΤΑ011

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί ΕΩΣ το ακαδ. έτος 2004 Αντικείµενο της Γερµανικής Φιλολογίας Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP)

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕRASMUS METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013) Όσοι φοιτητές (προπτυχιακοί ή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ἑρμηνευτικές κατευθύνσεις καί κριτικές ἐπισημάνσεις

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ἑρμηνευτικές κατευθύνσεις καί κριτικές ἐπισημάνσεις 1 Παναγιώτης Ἀρ. Ὑφαντῆς Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ἑρμηνευτικές κατευθύνσεις καί κριτικές ἐπισημάνσεις Σκοπός τῆς παρούσας μελέτης 1 εἶναι ὁ ἐντοπισμός καί ὁ κριτικός

Διαβάστε περισσότερα

133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις της Γαλλικής γλώσσας, λογοτεχνίας, και του γαλλικού πολιτισμού, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ............................... 15 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ................................... 17 ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

20/08/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 67. Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

20/08/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 67. Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 4 agosto 2015, n. 440 Approvazione del "Documento propedeutico alla costruzione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2016 Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Προπτυχιακές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA;

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA; ΕΚΠΑΙ ΕΥTIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ EUROLTA ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ICC - INTERNATIONAL LANGUAGE NETWORK & ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA; To

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1. 1 η ενότητα: Raccontare situazioni e abitudini del passato. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ιταλική Γλώσσα Β1. 1 η ενότητα: Raccontare situazioni e abitudini del passato. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 η ενότητα: Raccontare situazioni e abitudini del passato Ελένη Κασάπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Γνωριμίας Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Ημέρα Γνωριμίας Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 Ημέρα Γνωριμίας Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 Στόχος Προπτυχιακού Προγράμματος Τμήματος Αγγλικών Σπουδών Καλλιέργεια ενσυνείδητης κριτικής σκέψης που χαρακτηρίζει ευρύτερα τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

I. Η ιδασκαλία των Γαλλικών στο ηµοτικό. II. Η διδασκαλία των Γαλλικών στο Γυµνάσιο-Λύκειο

I. Η ιδασκαλία των Γαλλικών στο ηµοτικό. II. Η διδασκαλία των Γαλλικών στο Γυµνάσιο-Λύκειο ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2012-2013 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των µαθητών/τριών µας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

διορισμένη σε οργανική θέση και μόνιμη. Παρακολούθησε το πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, που διοργανώθηκε από το 3ο Περιφερειακό

διορισμένη σε οργανική θέση και μόνιμη. Παρακολούθησε το πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, που διοργανώθηκε από το 3ο Περιφερειακό ΑΝΝΑ ΘΕΜΟΥ Ακαδημαϊκή θέση: Aναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α. Γνωστικό αντικείμενο: Σύγχρονη Ιταλική Λογοτεχνία Τηλέφωνο: +30 210 7275378 (γραφείου), Fax: +30

Διαβάστε περισσότερα

24 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

24 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 24 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Είναι µια αποστολή που απαιτεί από αυτούς που αφοσιώνονται στη διδασκαλία να καλλιεργήσουν ένα είδος αγάπης, όχι µόνο για τους άλλους, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

καλοκαιρι 2016 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Σίνα Αθήνα

καλοκαιρι 2016 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Σίνα Αθήνα καλοκαιρι 2016 ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Σίνα 31-10680 Αθήνα 210 33 98 600 COURS@IFA.GR ΘΕΡΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης

κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Άξονας Προτερ.: Μέτρο: Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 3

ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 3 1 Prof. POGGI Flaminio ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 CONOSCENZE Il sistema verbale greco (presente, imperfetto, futuro, aoristo, perfetto, piuccheperfetto; congiuntivo e suo uso in proposizioni

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31 η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Κλάδος: ΠΕ 34 Ιταλικής Φιλολογίας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Κλάδος: ΠΕ 34 Ιταλικής Φιλολογίας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009 Κλάδος: ΠΕ 34 Ιταλικής Φιλολογίας Ερώτημα 1ο: α) 4Α: 10', ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 2Β: produzione orale (παραγωγή προφορικού λόγου), 3Β: comprensione scritta

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Ρόδος, µια Πόλη Τέχνης και Πολιτισµού Ο Πολιτισµός ήταν πάντα ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωή στην Ρόδο. Ο Δήµος Ροδίων οργανώνει καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς, µε έµφαση στους

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, στον 1o όροφο στεγάζεται η Συλλογή Μεταβυζαντινών Εικόνων και Θρησκευτικών κειμηλίων από το 16ο αιώνα και μεταγενέστερα.

Επιπλέον, στον 1o όροφο στεγάζεται η Συλλογή Μεταβυζαντινών Εικόνων και Θρησκευτικών κειμηλίων από το 16ο αιώνα και μεταγενέστερα. ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας ιδρύεται το 1953 με προσπάθειες επιφανών Λευκαδίων, όπως ο ιστορικός Πάνος Ροντογιάννης, ο συμβολαιογράφος Τάκης Μαμαλούκας και άλλοι που βρήκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016* ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. 1906-2015, το Λυσέ - το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης: πάνω από έναv αιώνα κοινής ιστορίας

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. 1906-2015, το Λυσέ - το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης: πάνω από έναv αιώνα κοινής ιστορίας 1 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ 5 6 8 10 Γιατί να επιλέξω τα γαλλικά; Ποιοι είμαστε; Χάρτα Ποιότητας Γενικά μαθήματα γαλλικής γλώσσας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες Πρόγραμμα μαθημάτων για παιδιά και εφήβους Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02911 3 2. Πεδίο εφαρμογής 3 3. Εγκατάσταση 3 4. Συνδέσεις 4 4.1 Σύνδεση ρελέ 4

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο. απότοσχολ. έτος

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο. απότοσχολ. έτος Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο απότοσχολ. έτος 2016-17 ΤοσχολικόέτοςγιαταΓυμνάσιααρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος στογυμνάσιοαρχίζειτην την 1η Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κέντρο Γλωσσών

Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κέντρο Γλωσσών Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Κέντρο Γλωσσών Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Jack Burston ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ηλίας Αργυρού Maria - Gabriella Arru Birgit Zιαρτίδου Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2017 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εργαστήρια Δια Βίου Εκπαίδευσης Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΤΕΕΤ-ΠΔΜ Ανακοίνωση ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αποκωδικοποίηση πορισμάτων εθνικού & κοινωνικού διαλόγου για την παιδεία

Αποκωδικοποίηση πορισμάτων εθνικού & κοινωνικού διαλόγου για την παιδεία Αποκωδικοποίηση πορισμάτων εθνικού & κοινωνικού διαλόγου για την παιδεία ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 27 Μαΐου 2016 & 1 Σεπτεμβρίου 2016 Επιμέλεια: Αργύρης Μυστακίδης ΤΟ ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

SIMBOLI E TRADIZIONI NELLA GRECIA MODERNA

SIMBOLI E TRADIZIONI NELLA GRECIA MODERNA CARMINE PRISCO SIMBOLI E TRADIZIONI NELLA GRECIA MODERNA Grecità di oggi fra tradizione e globalizzazione Antonio Dellisanti Editore Con il Patrocinio dell'assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη,

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη, ΕΠΑΝΕΓΓΡAΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr ta oo Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -------------

Διαβάστε περισσότερα