Γιατί να σπουδάσει κανείς ιταλικά στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιατί να σπουδάσει κανείς ιταλικά στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών;"

Transcript

1 Γιατί να σπουδάσει κανείς ιταλικά στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών; Οι μαθητές επιλέγουν το Ινστιτούτο μας για: το ευρύ φάσμα προσφερόμενων Τμημάτων Γλώσσας και Πολιτισμού το διδακτικό προσωπικό που απαρτίζεται από πλήρως καταρτισμένους καθηγητές με μητρική γλώσσα την ιταλική και ειδικευμένους στη διδακτική της ιταλικής το δυναμικό περιβάλλον με πλούσια πολιτιστικά ερεθίσματα τη δυνατότητα πιστοποίησης της γλωσσικής ικανότητας μέσω των εξετάσεων CELI (Πανεπιστήμιο για Ξένους της Perugia) τα Διπλώματα που χορηγεί το Ινστιτούτο μας αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ την παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές στην Ιταλία την προσφορά υποτροφιών για παρακολούθηση τμημάτων γλώσσας στην Ιταλία την ελεύθερη πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη και Βιντεοθήκη μας τις παράλληλες πολιτιστικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου 1

2 Perché studiare l italiano all Istituto Italiano di Cultura di Atene? Μεθοδολογία Metodologia I corsisti scelgono il nostro Istituto per: la vasta scelta di corsi di lingua e cultura il corpo docente formato da madrelingua professionalmente qualificati e con una specializzazione in didattica dell italiano l ambiente dinamico e culturalmente stimolante la possibilità di certificare la propria competenza linguistica tramite l esame CELI (Università per Stranieri di Perugia) i Diplomi di Lingua italiana rilasciati dal nostro Istituto e riconosciuti dall ASEP Στα μαθήματά μας ακολουθούμε την μέθοδο του εκλεκτικισμού, ο οποίος βασίζεται στην έρευνα και στη σύγχρονη μεθοδολογία εκμάθησης των ξένων γλωσσών. Οι βασικές αρχές του είναι οι εξής: Ανάπτυξη της επικοινωνιακής και πραγματολογικής δεξιότητας, διαμέσου της ανάπτυξης των βασικών γλωσσικών ικανοτήτων και της ενεργούς χρήσης της γλώσσας. Μαθητοκεντρική διδασκαλία: ομαδικές δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων, κλπ. Διαχωρισμός των μαθητών σε ομοιογενή τμήματα. Σπειροειδή διαδικασία εκμάθησης. Την υπερισχύουσα χρήση της ιταλικής γλώσσας κατά την έναρξη των μαθημάτων και την αποκλειστική της χρήση στη συνέχεια Προσεκτική επιλογή του εγχειριδίου και επιλεκτική χρήση του. Ο καθηγητής ανατρέχει και σε άλλες πηγές, όπως οπτικοακουστικό υλικό. Il nostro metodo è di tipo eclettico, fa leva sulla ricerca in campo linguistico e sulle nuove metodologie glottodidattiche, i cui cardini sono: sviluppo della competenza comunicativa e pragmatica attraverso lo sviluppo delle capacità linguistiche di base e integrate e attraverso l uso attivo della lingua ruolo centrale dello studente che impara mediante lavori di coppia, di gruppo e l assunzione di ruoli suddivisione dei corsi in livelli in modo da creare gruppi omogenei processo di apprendimento con progressione a spirale uso predominante prima ed esclusivo poi della lingua italiana selezione attenta del libro di testo e suo uso selettivo. L insegnante utilizza anche altre risorse, quali materiale audio e video. Βιβλία Libri di testo l informazione sugli studi in Italia l offerta di borse di studio per frequentare corsi d italiano in Italia l accesso gratuito alla nostra biblioteca e alla mediateca l offerta culturale collaterale dell Istituto Οι καθηγητές μας έχουν υιοθετήσει τα ακόλουθα εγχειρίδια για τα τμήματα γλώσσας: Nuovo Rete! των M. Mezzadri και P.E. Balboni, εκδόσεις Guerra Contatto των R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, M. Piantoni, εκδόσεις Loescher Viaggio nell italiano του R. Bozzone Costa, εκδόσεις Loescher Il corpo docente ha adottato i seguenti manuali per i corsi di lingua: Nuovo Rete! di M. Mezzadri e P.E. Balboni, Ed. Guerra Contatto di R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, M. Piantoni, Loescher Editore Viaggio nell italiano di R. Bozzone Costa, Loescher Editore 2 3

3 Πίνακας των τμημάτων γλώσσας Κόστος: 5,5 ευρώ/διδακτική ώρα (διάρκεια διδακτικής ώρας: 50 ) Tabella dei corsi di lingua standard Costo/ora didattica 5,5 euro (durata ora didattica 50 minuti) EΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΕΡΕΣ LIVELLO FREQUENZA DURATA GIORNI A1 90 ώρες 22 εβδομ. A1 90 ore 22 sett 15 εβδομ. 15 sett. 10 εβδομ. 10 sett. 7 εβδομ. 7 sett. A2 90 ώρες CELI 1 22 εβδομ. 15 εβδομ. A2 90 ore CELI 1 22 sett 15 sett. 10 εβδομ. 10 sett. 7 εβδομ. 7 sett. B1 120 ώρες CELI ώρες εργαστήριο 40 εβδομ. 20 εβδομ. 14 εβδομ. B1 120 ore CELI ore di laboratorio 40 sett. 20 sett. 14 sett. 10 εβδομ. 10 sett. B2 180 ώρες CELI ώρες εργαστήριο 60 εβδομ. 45 βδομ. 20 εβδομ. 15 εβδομ. B2 180 ORE CELI ore di laboratorio 60 sett. 45 sett. 20 sett. 15 sett. C1 180 ώρες CELI ώρες εργαστήριο 60 εβδομ. 45 βδομ. 20 εβδομ. C1 180 ORE CELI ore di laboratorio 60 sett. 45 sett. 20 sett. 15 εβδομ. 15 sett. C2 180 ώρες CELI ώρες εργαστήριο 60 εβδομ. 45 βδομ. 20 εβδομ. C2 180 ORE CELI ore di laboratorio 60 sett. 45 sett. 20 sett. 15 εβδομ. 15 sett. 4 5

4 Ποιο τμήμα να επιλέξω; Quale corso scegliere? Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας κατευθύνουμε χωρίς επιβάρυνση στην επιλογή του κατάλληλου για εσάς τμήματος. Η επιλογή του τμήματος θα εξαρτηθεί κατά πολύ από το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας, αλλά και από τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα, από τον τομέα ειδίκευσής σας και από τον τελικό σκοπό που σας οδηγεί στην επιλογή μιας ξένης γλώσσας. Όπως είναι γνωστό, ο καθένας από εμάς έχει το δικό του τρόπο εκμάθησης καθώς και τους προσωπικούς του ρυθμούς. Ορισμένοι προτιμούν να μελετούν κάποιες ώρες την εβδομάδα δίνοντας έτσι χρόνο στη βαθμιαία αφομοίωση των όσων έχουν διδαχτεί. Κάποιοι άλλοι αντίθετα, προτιμούν να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους, επιτυγχάνοντας έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα ικανοποιητικό γλωσσικό επίπεδο. Προκειμένου για τη σωστή επιλογή μιας διδακτικής διαδρομής που θα ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τους ρυθμούς εκμάθησης του καθενός προσωπικά, το Ινστιτούτο μας προτείνει μια σειρά από : - Τμήματα standard τα οποία οδηγούν στην απόκτηση της πιστοποίησης γλωσσομάθειας CELI του Πανεπιστημίου για Ξένους της Περούτζια (μέλους της ΑLTE) - Τμήματα που στοχεύουν στην απόκτηση του πρώτου Διπλώματος (Diploma di Lingua Italiana) επιπέδου Γ1, αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ, κατάλληλα για επαγγελματίες και για όσους επιθυμούν μια μεγαλύτερη εμβάθυνση στη γλώσσα με γλωσσικά και πολιτιστικά στοιχεία - Τμήματα ειδικής κατεύθυνσης για μελλοντικούς καθηγητής ή μεταφραστές της ιταλικής γλώσσας τα οποία ολοκληρώνονται με τη χορήγηση ενός δεύτερου Διπλώματος (Diploma di Lingua e Cultura Italiana ή Diploma del Corso Superiore di Traduttore) επιπέδου Γ2, αναγνωρισμένoυ από το ΑΣΕΠ - Tμήματα πολιτισμού: λογοτεχνίας, μετάφρασης, θεάτρου, κινηματογράφου, ιταλικού τραγουδιού, ιταλικής κουζίνας καθώς και άλλων για όποιον έχει ήδη ένα ενδιάμεσο γλωσσικό επίπεδο - Ειδικά Τμήματα Ορολογίας για την προετοιμασία στα τεστ εισαγωγής στα ιταλικά πανεπιστήμια, τμήματα οικονομικής και νομικής ορολογίας, τμήματα για τον τουρισμό, καθώς και τμήματα ειδίκευσης στη μετάφραση. - Ειδικά Τμήματα ιταλικών για σπουδές στα Ιταλικά Πανεπιστήμια Κατόπιν ζήτησης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για ιδιώτες, οργανισμούς, εταιρείες κλπ. Siamo a vostra disposizione per orientarvi gratuitamente nella scelta del corso che fa per voi. Molto dipenderà dal tempo che avete a disposizione, ma anche dai vostri interessi personali, dal vostro settore di specializzazione e dallo scopo per cui vi avvicinate a una lingua straniera. Come noto, ognuno ha un proprio modo di apprendere, e propri ritmi. Alcuni preferiscono studiare qualche ora a settimana e lasciare sedimentare lentamente quanto appreso. Altri invece preferiscono concentrare le proprie energie, raggiungendo in pochi mesi un discreto livello linguistico. Per offrire ad ognuno il percorso didattico più rispondente ai propri interessi e ritmi di apprendimento, il nostro Istituto propone una serie di: - Corsi standard che portano al raggiungimento della certificazione linguistica CELI dell Università per Stranieri di Perugia, associata all ALTE - corsi mirati al raggiungimento di un primo Diploma di livello C1 riconosciuto dall ASEP (Diploma di Lingua Italiana), adatti a professionisti e a chi desidera un maggiore approfondimento linguisticoculturale - un percorso speciale per futuri insegnanti o per traduttori che si conclude con il rilascio di un secondo Diploma (Diploma di Lingua e Cultura Italiana o Diploma del Corso Superiore di Traduttore) di livello C2, anch esso riconosciuto dall ASEP - corsi modulari di letteratura, traduzione, teatro, cinema, canzoni italiane, cucina e altro ancora per chi ha già un livello linguistico almeno intermedio - corsi modulari di linguaggi settoriali in ambito giuridico, economico, turistico e inoltre corsi di terminologia per la preparazione ai test di accesso alle università italiane, corsi di specializzazione in traduzione - un percorso speciale per studenti che vogliano iscriversi nelle università italiane Siamo inoltre in grado di creare ogni tipo di corso su misura per Enti e aziende che ne facciano richiesta. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας: Mαθαίνω ιταλικά Maggiori informazioni sul sito: alla rubrica: Imparare l italiano 6 7

5 Τμήματα για την απόκτηση διπλώματος Αυτά τα τμήματα συνιστώνται ιδιαίτερα σε επαγγελματίες, σε μελλοντικούς καθηγητές της ιταλικής γλώσσας καθώς και σε μεταφραστές. Ολοκληρώνονται με τη χορήγηση Διπλωμάτων αναγνωρισμένων από το ΑΣΕΠ. Corsi di diploma I Corsi di Diploma sono particolarmente consigliabili per professionisti, futuri insegnanti di lingua italiana e traduttori. Si concludono con il rilascio di Diplomi riconosciuti dall ASEP Δίπλωμα Ιταλικής Γλώσσας Αποκτηθέν επίπεδο: Γ1 Τετραετές τμήμα Παρακολούθηση 6ώρες/εβδομ. 30 εβδομάδες/έτος 720 ώρες συνολικά Αυτό το τμήμα είναι κατάλληλο για όποιον, για επαγγελματικούς λόγους, χρειάζεται ένα ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης με ιδιαίτερη έμφαση στην γλωσσική και πολιτιστική εμβάθυνση. Δίπλωμα Ιταλικής Γλώσσας και Πολιτισμού Αποκτηθέν επίπεδο: Γ2 Aπαιτούμενο επίπεδο πρόσβασης: Γ1 Διετές τμήμα Παρακολούθηση 9 ώρες/εβδομάδα 30 εβδομάδες/έτος 540 ώρες συνολικά Αυτό το τμήμα είναι κατάλληλο για μελλοντικούς καθηγητές ιταλικής γλώσσας, γιατί προβλέπει εβδομαδιαίως εκτός απο τις 6 ώρες διδασκαλίας γλώσσας και πολιτισμού και 3 ώρες διδακτικής της ιταλικής. Δίπλωμα του Ανώτερου Τμήματος Μεταφραστών Αποκτηθέν επίπεδο: Γ2 Απαιτούμενο επίπεδο πρόσβασης: Γ1 Διετές τμήμα Παρακολούθηση 9 ώρες/εβδομάδα 30 εβδομάδες/έτος 540 ώρες συνολικά Αυτό το τμήμα είναι κατάλληλο για μελλοντικούς μεταφραστές γιατί προβλέπει, μαζί με τις ώρες διδασκαλίας της γλώσσας και του πολιτισμού και επιπλέον εργαστήριο μετάφρασης (4 ώρες/εβδομάδα για το πρώτο έτος σπουδών και 5 ώρες/εβδομάδα για το δεύτερο έτος σπουδών). Diploma di lingua italiana Livello conseguito: C1 Corso quadriennale Frequenza 30 settimane / anno 720 ore in totale Questo corso è adatto a chi per motivi professionali necessita di un percorso di formazione altamente qualificato con particolare accento all approfondimento linguistico e culturale. Diploma di Lingua e Cultura italiana Livello conseguito: C2 Accesso con Livello C1 Corso biennale - Frequenza 30 settimane/anno 540 ore in totale Questo corso è adatto ai futuri insegnanti, perché prevede settimanalmente 6 ore di lingua e cultura e 3 ore di didattica. Diploma del Corso Superiore di Traduttori Livello conseguito: C2 Accesso con Livello C1 Corso biennale Frequenza 30 settimane/anno 540 ore in totale Questo corso è adatto ai traduttori perché prevede, accanto alle ore di lingua e cultura italiana, anche un laboratorio di traduzione (4 ore/settimana il 1 anno, 5 ore il 2 anno). Κόστος: 5,5 ευρώ/διδακτική ώρα (διάρκεια διδακτικής ώρας: 50 ) Costo/ora 5.5 euro (50 min.didattici) 8 9

6 Τμήματα πολιτισμού Τμήματα από 30 έως 90 ώρες Απαιτούμενο επίπεδο πρόσβασης: Β2 Εβδομαδιαία παρακολούθηση: 3 ώρες Κόστος: 7 ευρώ/ώρα O Δάντης συναντά... Καθ. MARIELLA CERNIGLIARO Γνωριμία με μερικά από τα πιο διάσημα πρόσωπα και επεισόδια της Θείας Κωμωδίας, την πιo μεγάλη περιπέτεια της ψυχής και του μυαλού που γράφτηκε ποτέ. Ιστορία της Τέχνης Καθ. ROSSELLA DI SCHIAVI Το τμήμα πραγματεύεται τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά ρεύματα στο ιστορικό και πνευματικό πλαίσιο στο οποίο ανήκουν, καθώς και τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές της Ιταλικής Τέχνης των οποίων αναλύονται και σχολιάζονται έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και αρχιτεκτονικής. Ιστορία του Θεάτρου Καθ. ROSSELLA DI SCHIAVI Τμήμα Α: Από τις απαρχές του λαϊκού θεάτρου στην κλασική αρχαιότητα με ενδιάμεσο σταθμό την «Commedia dell Arte» μέχρι το ρεαλιστικό θέατρο του Γκολντόνι. Τμήμα Β: Η ιστορία του Ιταλικού Θεάτρου του 20ού αιώνα με την προσέγγιση έργων μεγάλων δραματουργών όπως των Luigi Pirandello, Eduardo De Filippo, Dario Fo. Προσέγγιση της σύγχρονης ιταλικής λογοτεχνίας Καθ. ROSSELLA DI SCHIAVI Μία προσέγγιση της σύγχρονης ιταλικής λογοτεχνίας διαμέσου των πιο αντιπροσωπευτικών συγγραφέων του ιταλικού λογοτεχνικού πανοράματος. Γαστρονομικές περιηγήσεις Καθ. SIMONETTA PERITORE Γαστρονομικές περιηγήσεις στην Ιταλική κουζίνα. Οι ιδιαιτερότητες της ιταλικής κουζίνας με συνταγές, με τα τοπικά χαρακτηριστικά προϊόντα, με ιστορίες και ανέκδοτα που έχουν να κάνουν με την παραδοσιακή κουζίνα των διαφόρων περιοχών της Ιταλίας. Χίλιες και μία Ιταλίες: περιήγηση σε τόπους και χώρους της Ιταλίας καθ. SIMONETTA PERITORE Ένα ταξίδι στην ιταλική χερσόνησο ανακαλύπτοντας τις πιο ενδιαφέρουσες και μαγευτικές πτυχές των διάφορων περιοχών, με την ιστορία τους, τις παραδόσεις τους, τα πλούσια ήθη και έθιμά τους. Χιούμορ, Κωμωδία και λίγος Σουρρεαλισμός: Μυθιστορήματα, Ταινίες και Τραγούδια Kαθ. ANITA POZZOLINI Πτυχές της ιταλικής πραγματικότητας του σήμερα και του χθες. Μέσα από αποσπασμάτα από μυθιστορήματα, ταινίες και τραγούδια με κύριο άξονα την γλωσσολογική προσέγγιση, απαραίτητο εργαλείο για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και την παραγωγή κειμένων (γραπτών ή προφορικών κειμένων) έργων των πιο σημαντικών ιταλών συγγραφέων, καθώς και προβολή των πιο αντιπροσωπευτικών κινηματογραφικών ταινιών του νεορεαλιστικού ρεύματος. Βενετία Kαθ. BARBARA TREVISIOL Βενετία: μια ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική διαδρομή στην πόλη της Βενετίας Ιταλοί Τραγουδοποιοί Καθ. Maria Grazia Galluzzo Ανακαλύπτοντας την ιταλική κουλτούρα: κοινωνικά ζητήματα στην Ιταλία του σήμερα μέσα από τους στίχους Ιταλών τραγουδοποιών και επιλεγμένων κομματιών τους. O Nεορεαλισμός στην λογοτεχνiα και τον κινηματογράφο Καθ. EMMA RONZA Ανάγνωση και ανάλυση αποσπασμάτων 10 11

7 Corsi modulari di cultura Moduli di ore acquistabili separatamente in blocchi di 30 ore Livello di accesso: B2 Frequenza settimanale: 3 ore Costo: 7 /ora Dante incontra Prof.ssa MARIELLA CERNIGLIARO Nel corso saranno presentati alcuni dei più noti personaggi ed episodi della Divina Commedia, la più grande avventura della mente e del cuore che sia stata mai scritta Storia dell Arte Prof.ssa ROSSELLA DI SCHIAVI Si prevede un percorso di studio che affronta, nell ambito storico letterario cui apartengono, le più importanti correnti artistiche e tutti i più grandi protagonisti dell arte italiana, di cui vengono analizzate e commentate le opere in Architettura, Scultura e Pittura Storia del Teatro Prof.ssa ROSSELLA DI SCHIAVI Corso A: Dalle origini del teatro popolare nell antichità classica, attraverso la Commedia dell Arte, fino al teatro realistico di Goldoni Corso B: Si esamina la storia del Teatro Italiano del Novecento attraverso le opere di grandi dramaturghi quali L. Pirandello, E. De Filippo e Dario Fo Approccio alla Letteratura Italiana Contemporanea Prof.ssa ROSSELLA DI SCHIAVI Approccio alla letteratura italiana contemporanea attraverso alcuni degli autori più rappresentativi del nostro panorama letterario Cantautori Italiani Prof.ssa MARIA GRAZIA GALLUZZO Alla scoperta della cultura italiana: tematiche sociali nell Italia di oggi attraverso le parole dei cantautori e con il supporto di brani scelti Itinerari Gastronomici Prof.ssa Simoneta Peritore Un panorama delle principali caratteristiche della cucina italiana, con alcune ricette, con i prodotti tipici, con storie e curiosità legate alle varie tradizioni culinarie regionali italiane Le mille e un Italia: viaggio attraverso le regioni italiane Prof.ssa Simonetta Peritore Un viaggio nella penisola italiana, alla scoperta degli aspetti più interessanti e suggestivi delle varie regioni italiane, con le loro vicende storiche, le loro tradizioni, gli usi e i costumi locali Umorismo, comicità e un PO di surreale: narrativa, film, canzoni Prof.ssa Anita Pozzolini Aspetti della realtà italiana di ieri e di oggi attraverso la lettura di brani e un approccio alla linguistica, strumento utile per ampliare il lessico e produrre testi (scritti e o orali) Il Neorealismo nella letteratura e nel cinema Prof.ssa EMMA RONZA Lettura e analisi di brani tratti dalle opere degli autori più significativi e proiezione e commento dei film più rappresentativi del movimento Venezia Prof.ssa BARBARA TREVISIOL Venezia: un percorso storico, artistico, culturale attraverso alcune guide di Venezia 12 13

8 Eιδικά τμήματα Corsi speciali Tμήμα Συνομιλίας Επίπεδο Β1-Β2 Επίπεδο B2-Γ2 Τμήμα 3 ωρών/εβδομ. Τμήμα για την βελτίωση της προφορικής επικοινωνίας και την εμβάθυνση του λεξιλογίου. Τμήμα Εμβάθυνσης της Γραμματικής Επίπεδο B1 Β2 60 ώρες Επίπεδο B2 - Γ2 90 ώρες Τμήμα 3 ωρών/εβδομ. Το τμήμα θα βοηθήσει το σπουδαστή να απαλλαγεί απο ενδεχόμενες απορίες και ερωτηματικά που αφορούν στην γραμματική, να καλύψει ενδεχόμενα κενά και να κατανοήσει σε βάθος τη λειτουργία της ιταλικής γλώσσας. Τμήμα Ειδίκευσης στη Μετάφραση Απαιτούμενο Επίπεδο: Γ2 Τμήμα 3 ωρών/εβδομάδα 10 εβδομ. Τμήμα ειδίκευσης στη μετάφραση της ιταλικής λογοτεχνίας, του ιταλικού δοκιμίου, της ιταλικής ποίησης του 20ού αιώνα καθώς και ιταλικών θεατρικών κειμένων. Εργαστήριο Διδακτικής Απαιτούμενο επίπεδο: Γ1 Τμήμα 3 ωρών/εβδομ. Αυτό το τμήμα απευθύνεται σε όποιον έχει ήδη παρακολουθήσει ένα τμήμα διδακτικής στο Ιταλικό Ινστιτούτο ή στο Πανεπι- στήμιο και στοχεύει στο να προσφέρει τα χρήσιμα εργαλεία για να θέσει στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις της διδακτικής που αποκτήθηκαν πρωτύτερα και να καταπιαστούν με τη δημιουργία διδακτικού υλικού μέσω ομάδων εργασίας στην τάξη και ατομική δουλειά στο σπίτι. Τμήμα Νεοελληνικής Γλώσσας για Ιταλόφωνους Επίπεδο 0 Β2 Τμήμα 3 ωρών/εβδομ. Τμήματα ομαδικά ή ατομικά για την εκμάθηση ή την εμβάθυνση της νεοελληνικής γλώσσας για τις καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας και όχι μόνο. Τμήμα Νομικής και Εμπορικής ορολογίας- Εμπορικής Αλληλογραφίας Απαιτούμενο επίπεδο: Β2 Τμήμα 3 ωρών/εβδομ. 20 εβδομ. Σκοπός του Τμήματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες έναν «οδηγό» προκειμένου να χρησιμοποιούν με ακρίβεια τη νομική και εμπορική ορολογία (αλληλογραφία με εταιρίες, τράπεζες, κλπ.) Ιταλικά και Τουρισμός Απαιτούμενο επίπεδο: Β2 Τμήμα 3 ωρών/εβδομ. 20 εβδομ. Τα μαθήμα τα απευθύνονται σε σπουδαστές που ενδιαφέρονται για την γλώσσα του τουρισμού για επαγγελματικούς λόγους ή για λόγους σπουδών. Corso di conversazione Livello Β1- Β2 Livello B2- C2 Moduli di Un corso per migliorare l espressione orale e la competenza lessicale. Corso di approfondimento grammaticale Livelli Β1-Β2 60 ore Livelli B2-C2 90 ore Moduli di Il corso porterà lo studente a liberarsi di dubbi o incertezze grammaticali, a colmare eventuali lacune e a conoscere a fondo come funziona la lingua. Corsi di specializzazione in traduzione Livello richiesto C2 3 moduli di 30 ore - 3ore/sett. 10 sett Corsi di traduzione dι Letteratura, saggistica, poesia italiana del 20 secolo e di testi teatrali Laboratorio di Didattica Livello richiesto C1 Moduli di Questo corso, destinato a chi ha già frequentato un corso di didattica presso il nostro Istituto o all università, mira a fornire gli strumenti utili per mettere in pratica le nozioni teoriche apprese in precedenza e cimentarsi con la creazione di materiale didattico, attraverso gruppi di lavoro in classe e lavoro individuale a casa. Corso di neogreco per Italofoni Livelli da 0-B2 Moduli di Corsi di gruppo o individuali per l acquisizione o l approfondimento della lingua neogreca per uso quotidiano e non solo Corso di linguaggio giuridico - CORRISPONDENZA COMMERCIALE Livello richiesto B2 Moduli di 3 ore/sett 20 sett. Scopo del corso è quello di offrire ai partecipanti una guida al fine di usare in modo corretto la terminologia giuridica e commerciale (corrispondenza con società, banche,ecc.). Italiano per operatori turistici Livello richiesto B2 Moduli di 3 ore/20 sett. Le lezioni sono rivolte agli studenti che sono interessati al linguaggio del turismo per motivi professionali o di studio

9 Τμήματα ιταλικών για σπουδές στην Ιταλία Για όσους ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ιταλία το Ακαδημαϊκό Έτος Corsi di italiano per futuri studenti universitari Interessati a studiare in Italia nell anno accademico Τμήμα A για την εισαγωγή στις Ιατρικές και Αρχιτεκτονικές Σχολές Ειδικό Τμήμα για όσους ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ιταλία σε Σχολές με κλειστό αριθμό θέσεων σε εθνικό επίπεδο με εισαγωγικές εξετάσεις τον Απρίλιο Ιουλίου Ιουλίου 29 Αυγούστου Σεπτεμβρίου 16 Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου Φεβρουαρίου 2014 Συνολικός αριθμός ωρών Αποκτηθέν επίπεδο 90 ώρες 90 ώρες 180 ώρες 90 ώρες 450 ώρες Τμήμα Β Προετοιμασίας για την εισαγωγή στα Ιταλικά Πανεπιστήμια χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο Β2 Τμήμα Γ Προετοιμασίας για την εισαγωγή στα Ιταλικά Πανεπιστήμια χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο 1η Οκτωβρίου Ιουλίου 2014 Αποκτηθέν επίπεδο 450 ώρες Β2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Προβλέπεται η εκμάθηση της ορολογίας με τα μαθήματα για τις εξετάσεις εισόδου στα τμήματα κλειστού αριθμού θέσεων όπως: Λογική, Μαθηματική Λογική, Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά, Σχέδιο και Γραφική Αναπαράσταση, Ιστορία της Τέχνης, Νομική και Οικονομική Ορολογία. Modulo A (Facoltà di architettura e medicina) Corso riservato agli studenti interessati ai corsi di laurea a numero programmato a livello nazionale con esami di ammissione nel mese di aprile luglio luglio 29 agosto settembre 16 dicembre dicembre febbraio 2014 Totale ore Livello raggiunto Modulo Β Corsi di preparazione per l accesso alle università italiane senza numero programmato a livello nazionale 2 settembre 16 dicembre ore 90 ore 180 ore 90 ore 450 ore B2 180 ore Modulo C Corsi di preparazione per l accesso alle università italiane senza numero programmato a livello nazionale 1 ottobre luglio 2014 Livello raggiunto 450 ore B2 Linguaggi settoriali E prevista la formazione per la terminologia relativa a tutte le materie agli esami di accesso ai Corsi a numero chiuso. Logica, logica numerica, biologia, chimica, fisica,matematica, disegno e rappresentazione grafica, storia dell arte, linguaggio giuridico economico. 2 Σεπτεμβρίου 16 Δεκεμβρίου ώρες 17 dicembre giugno ore 17 Δεκεμβρίου Ιουνίου ώρες Totale ore 450 ore Συνολικός αριθμός ωρών 450 ώρες Livello raggiunto B2 Αποκτηθέν επίπεδο Β

10 Εγγραφές Iscrizioni Χειμερινό εξάμηνο 2013/2014 Εγγραφές: από 9 έως 26 Σεπτεμβρίου 2013 Ημερομηνίες Κατατακτηρίου Τεστ: Δευτέρα 16 και Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα Εαρινό εξάμηνο 2013/2014 Εγγραφές: από 27 έως 31 Ιανουαρίου 2014 Ημερομηνίες Κατατακτηρίου Τεστ: Δευτέρα 27 και Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014, ώρα Yποβάλλεται σε κατατακτήριο τεστ: α. όποιος ήδη έχει γνώσεις ιταλικής γλώσσας αλλά δεν είναι κάτοχος πιστοποιητικού γνώσης της γλώσσας β. όποιος έχει στην κατοχή του πιστοποιητικό γνώσης της ιταλικής γλώσσας με ημερομηνία απόκτησης πέραν των 3 ετών Κατά τη διάρκεια του έτους μπορούν να διεξαχθούν, κατόπιν ζήτησης, κατατακτήρια τέστ για την εισαγωγή στα ήδη υπάρχοντα τμήματα. Το κατατακτήριο τέστ κοστίζει 20 τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν στον αριθμό λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος: 129/ Κατάθεση σε τρεχούμενο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό 129/ Τα δίδακτρα καταβάλλονται εφάπαξ κατά την εγγραφή στο τμήμα επιλογής. Δόσεις γίνονται μόνο με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Εκπτώσεις Προβλέπεται έκπτωση 10% σε όσους εγγραφούν κατά τη διάρκεια του Open Day (22 Ιουνίου 2013, ώρα ), σε φοιτητές Α.Ε.Ι Τ.Ε.Ι, στους κατόχους της Κάρτας Νέων, στα μέλη της ίδιας οικογένειας (μία μόνο φορά), σε πολύτεκνες οικογένειες, σε άτομα άνω των 65 ετών, σε στρατιωτικούς και Αστυνομία, στους κατόχους κάρτας ανεργίας σε ισχύ,σε όποιον φέρει για εγγραφή ένα νέο σπουδαστή. Εξετάσεις CELI Ημερομηνίες εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας CELI του Πανεπιστημίου για Ξένους της Περούτζια - Φθινοπωρινή περίοδος 18 Νοεμβρίου Εαρινή περίοδος 8 Μαρτίου Παιδιά (12 έως 16 ετών) 17 Μαϊου Καλοκαιρινή περίοδος 16 Ιουνίου Φθινοπωρινή περίοδος 24 Νοεμβρίου 2014 Semestre invernale 2013/2014 Iscrizioni: Dal 9 al 26 settembre 2013 Date test di ingresso Lunedì 16 e mercoledì 18 settembre 2013 alle ore Semestre estivo Iscrizioni: Dal 27 al 31 gennaio 2014 Date test di ingresso: Lunedì 27 e mercoledì 29 gennaio 2014 alle ore Test d ingresso a. Per chi già conosce l italiano ma non ha una certificazione linguistica e deve testare le sue conoscenze b. Per chi ha una certificazione linguistica conseguita più di 3 anni fa Durante l anno è possibile, su richiesta, sostenere test di livello per inserirsi in un corso già iniziato. Il test costa 20 e dovrà essere versato prima della prova sul conto bancario della Banca Nazionale n. 129/ Modalità di pagamento dei corsi - Carta di credito - Bonifico bancario (n. C/C) BANCA NAZIONALE DELLA GRECIA 129/ La retta dei corsi deve essere versata per intero all atto dell iscrizione. La rateizzazione è possibile solo tramite carta di credito. Sconti E previsto uno sconto del 10% a chi si iscriverà durante l Open Day (22 giugno 2013, ore ), agli studenti universitari, a chi è in possesso della Carta Giovani, ai membri della stessa famiglia, a famiglie numerose, alle persone oltre i 65 anni, alle forze dell ordine e alle forze armate, a chi ha la carta di disoccupazione, a chi porta un nuovo iscritto. Esami CELI Date di esami per il conseguimento dei certificatei di linuga Celi - Sessione autunnale 18 novembre Sessione primaverile 8 marzo Adolescenti 17 maggio Sessione estiva 16 giugno Sessione autunnale 24 novembre 2014 Τρόπος πληρωμής - Πιστωτική κάρτα Eξετάσεις για πιστοποίηση γλωσσομάθεις CELI òλων των επιπέδων (3 περίοδοι το χρόνο) με έκπτωση 50% στην εγγραφή για τους μαθητές του ΙΜΙ. Απο το Νοέμβριο 2012 γίνονται εξετάσεις CELI και στην Πάτρα Esami per la certificazione linguistica CELI per tutti i livelli, (3 sessioni all anno) con sconto del 50% sulle tasse d iscrizione per i corsisti dell IIC. Da novembre 2012 si svolgono esami CELI anche a Patrasso 18 19

11 Διεύθυνση Σπουδών: Silvana Vassilli Υπεύθυνη Γραμματείας Tμημάτων Celi: Adamandia Piedimonte Γραφείο Celi: Marcon Stefano Μεταφράσεις: Δευτ.Τετ.Παρ Ελένη Ζάμπρα Τ , Από τις μέχρι τις Φ Ωράριο υποδοχής κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή, 12:00-14:00 Direttore dei Corsi: Dott.ssa Silvana Vassilli Responsabile Ufficio Corsi Celi Adamandia Piedimonte Uffcio Celi: Marcon Stefano Traduzioni: lun.mer.ven Eleni Zampra T , dalle ore alle ore F Orari di ricevimento al pubblico: Da lunedì a venerdì

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο είναι Δημόσιος Ιταλικός Φορέας που επιδίωξή του είναι η διάδοση της Ιταλικής γλώσσας και κουλτούρας στο εξωτερικό. Πρωτοπορεί στην εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΟΕΛΜΕΚ) ΤΕΥΧΟΣ 3 2011

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΟΕΛΜΕΚ) ΤΕΥΧΟΣ 3 2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΟΕΛΜΕΚ) ΤΕΥΧΟΣ 3 2011 1 Editorial Editorial Μετά από μια μεγάλη απουσία, επιστρέψαμε δυναμικά με καινούρια θέματα και ιδέες. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα τμημάτων ιταλικής γλώσσας Σχολικό έτος 2011/2012

Πρόγραμμα τμημάτων ιταλικής γλώσσας Σχολικό έτος 2011/2012 Πρόγραμμα τμημάτων ιταλικής γλώσσας Σχολικό έτος 2011/2012 Τα προγράμματα των τμημάτων και τα Πτυχία που χορηγεί το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης είναι εγκεκριμένα από το Πανεπιστήμιο του Udine

Διαβάστε περισσότερα

Certificazione di Lingua Italiana

Certificazione di Lingua Italiana ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO B2 secondo il Consiglio d Europa FASE I comprensione di

Διαβάστε περισσότερα

150 ANNI DI UNITA D ITALIA 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

150 ANNI DI UNITA D ITALIA 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 37 PUBBLICAZIONE QUADRIMESTRALE 1/2011 ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 1/2011 150 ANNI DI UNITA D ITALIA 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ LEONARDO DA VINCI A SALONICCO LEONARDO DA VINCI ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ LEONARDO

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Φθινόπωρο / Χειμώνας 2013-2014

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Φθινόπωρο / Χειμώνας 2013-2014 Πολιτιστικό Πρόγραμμα Φθινόπωρο / Χειμώνας 2013-2014 PROGRAMMA CULTURALE AUTUNNO / INVERNO 2013-2014 Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών Συνοπτικό Πρόγραμμα Ημερομηνία Data Σελίδα Pagina Εκδήλωση Manifestazione

Διαβάστε περισσότερα

MAMBRETTI - PAPAMICHAIL

MAMBRETTI - PAPAMICHAIL Notizie 33 Το παρόν τεύχος τυπώθηκε σε 5.000 τεμ. Del presente numero sono state stampate 5.000 copie Οποιαδήποτε αναδημοσιεύση κειμένων και φωτογραφιών θα πρέπει να γίνεται μόνο με την άδεια του εκδότη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Bollettino ITALO-ELLENICO 2012. No 1, Anno-Ετος 3 2012

Bollettino ITALO-ELLENICO 2012. No 1, Anno-Ετος 3 2012 No 1, Anno-Ετος 3 2012 Επιχειρηματικές Αποστολές / Πρoγράμματα ΕΣΠΑ / Ιταλικές Ελληνικές Εκθέσης / Δραστηριότητα στην Ευρώπη / Aperitivo Italiano Missioni Business / Programmi ESPA / Fiere Greche- Italiane

Διαβάστε περισσότερα

El español, un mundo en tus manos

El español, un mundo en tus manos El español, un mundo en tus manos Μ α θ ή μ α τ α Ακαδημαϊκό Έτος 2010 2011 Από Φεβρουάριο 11 έως Ιούνιο 11 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ Μητροπόλεως 23, 105 57 Αθήνα e-mails Διευθυντής Σπουδών: Juan Vicente Piqueras

Διαβάστε περισσότερα

Organized by In collaboration with With the kind support of Under the auspices. Ambasciata di Grecia a Roma

Organized by In collaboration with With the kind support of Under the auspices. Ambasciata di Grecia a Roma Organized by In collaboration with With the kind support of Under the auspices Ambasciata di Grecia a Roma Da secoli ormai ci lega un filo: d oro in alcuni punti, rosso o nero in altri. È il filo che unisce

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας I vostri diritti di consumatori ως καταναλωτή

Τα δικαιώματά σας I vostri diritti di consumatori ως καταναλωτή 957354_CONSUMER_IT_p1-24 957352_CONSUMER_GR:Quality 21-06-2007 Environment 08:58 18-07-2007 Pagina 10:28 Pagina 1 Τα δικαιώματά σας I vostri ritti consumatori ως καταναλωτή Come Πώς προασπίζει l Unione

Διαβάστε περισσότερα

Organized by In collaboration with With the kind support of Under the auspices. Ambasciata di Grecia a Roma

Organized by In collaboration with With the kind support of Under the auspices. Ambasciata di Grecia a Roma Organized by In collaboration with With the kind support of Under the auspices Ambasciata di Grecia a Roma Il convegno viene organizzato dalla Fondazione Onassis nell ambito del programma Dialoghi Ateniesi,

Διαβάστε περισσότερα

Zosi Zografidou Voci italiane in grecia

Zosi Zografidou Voci italiane in grecia A10 Zosi Zografidou Voci italiane in grecia Ιταλικές φωνές στην Ελλάδα Copyright MMXIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, 133/A B 00173 Roma (06)

Διαβάστε περισσότερα

Aprender español es una fiesta. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 Από Σεπτέμβριο 11 έως Φεβρουάριο 12

Aprender español es una fiesta. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 Από Σεπτέμβριο 11 έως Φεβρουάριο 12 Μαθήματα Aprender español es una fiesta F FIESTA 2011-2012 2 Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 Από Σεπτέμβριο 11 έως Φεβρουάριο 12 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ Μητροπόλεως 23, 105 57 Αθήνα e-mails Διευθυντής Σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Il Griko e una lingua minoritaria ancora

Il Griko e una lingua minoritaria ancora www.e-griko.eu Griko: Di che cosa si tratta? Il Griko e una lingua minoritaria ancora oggi parlata in una delle due isole linguistiche di origine greca dell Italia Meridionale, la Grecìa Salentina, nella

Διαβάστε περισσότερα

Bollettino ITALO-ELLENICO

Bollettino ITALO-ELLENICO Numero 6, Anno 2-2010 Αριθµός 6, Έτος 2-2010 Bollettino ITALO-ELLENICO In calo del 9,7% gli scambi commerciali tra Italia e Grecia nel primo semestre del 2010 I dati forniti dall Autorità Ellenica di Statistica,

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος 24ος Αρ. Φύλλου 278 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΥΡΩ: 0,02 Λυκαβηττού 2 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα ΚΩ ΙΚΟΣ: 1398

Χρόνος 24ος Αρ. Φύλλου 278 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΥΡΩ: 0,02 Λυκαβηττού 2 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα ΚΩ ΙΚΟΣ: 1398 Χρόνος 24ος Αρ. Φύλλου 278 ΕΥΡΩ: 0,02 Λυκαβηττού 2 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα ΚΩ ΙΚΟΣ: 1398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ο συνδικαλιστικός αγώνας της

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO C1 secondo il Consiglio d Europa

LIVELLO C1 secondo il Consiglio d Europa ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI, DELLA CULTURA E DELLO SPORT CERTIFICAZIONE DI LINGUA

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, στον 1o όροφο στεγάζεται η Συλλογή Μεταβυζαντινών Εικόνων και Θρησκευτικών κειμηλίων από το 16ο αιώνα και μεταγενέστερα.

Επιπλέον, στον 1o όροφο στεγάζεται η Συλλογή Μεταβυζαντινών Εικόνων και Θρησκευτικών κειμηλίων από το 16ο αιώνα και μεταγενέστερα. ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας ιδρύεται το 1953 με προσπάθειες επιφανών Λευκαδίων, όπως ο ιστορικός Πάνος Ροντογιάννης, ο συμβολαιογράφος Τάκης Μαμαλούκας και άλλοι που βρήκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Εισαγωγή Η Ιταλία καταλαμβάνει έκταση 301.245 Km 2 με πληθυσμό 57.46 εκατομμύρια κατοίκων. Η Ιταλία επηρέασε έντονα την πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Aprender español es una fiesta. Ακαδημαϊκό Έτος 2012 2013 ΑΠΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 12 ΕΩΣ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 13

Aprender español es una fiesta. Ακαδημαϊκό Έτος 2012 2013 ΑΠΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 12 ΕΩΣ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 13 Aprender español es una fiesta Μαθήματα Ακαδημαϊκό Έτος 2012 2013 ΑΠΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 12 ΕΩΣ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 13 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ Μητροπόλεως 23, 105 57 Αθήνα e-mails Διευθυντής Σπουδών: Juan Vicente Piqueras

Διαβάστε περισσότερα

INDICE. Introduzione... 6

INDICE. Introduzione... 6 INDICE Introduzione... 6 CAPITOLO I: IL POEMA DEL DIGHENÌS AKRITIS... 13 Premessa... 14 1. Le redazioni... 16 1.1. Escorial (E)... 16 1.2. Grottaferrata (G)... 17 1.3. Trebisonda (T), Andros (A e P), Oxford

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ BTS: Brevet de technicien supérieur (Higher Technician Certificate)

ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ BTS: Brevet de technicien supérieur (Higher Technician Certificate) ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Εκπαιδευτικό σύστηµα: Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία περιλαµβάνει ένα πλήθος εκπαιδευτικών ιδρυµάτων όπου η οργάνωσή τους και οι ισχύουσες διαδικασίες πρόσβασης ποικίλουν ανάλογα µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ EDUCAZIONE PERMANENTE 1

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ EDUCAZIONE PERMANENTE 1 DOMENICA MINNITI-ΓΚΩΝΙΑ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ EDUCAZIONE PERMANENTE 1 Στον E. T. Διαφέρουμε στα μικροπράγματα που γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών. Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών. Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

RELAZIONE FINALE DI PROGETTO

RELAZIONE FINALE DI PROGETTO PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG IIIA/GRECIA- ITALIA 2000-06. ASSE PRIORITARIO II: IMPRENDITORIALITA. MISURA 2.1: COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA, DELLO SVILUPPO E DEL TRASFERIMENTO DELLE

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA L AGORÀ IN ERODOTO

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA L AGORÀ IN ERODOTO UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA Corso di Laurea Magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Scienze dell antichità: letterature, storia e archeologia. Tesi di Laurea L

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα