ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 1. Ιστορία της δικαιοσύνης 4 2. Δεοντολογία Νομοθεσία για την οργάνωση της Δικαιοσύνης Συγκριτικό Δίκαιο _ 4 3. Μεθοδολογία επεξεργασίας φακέλου 8 4. Θέματα μεθοδολογίας του δικαστικού έργου (αποφάσεις εισηγήσεις ΣτΕ) 11 5.Θέματα μεθοδολογίας του δικαστικού έργου (αποφάσεις Δ.Δ) 12 Μέρος δεύτερο Θέματα μεθοδολογίας του δικαστικού έργου (αποφάσεις Ελ. Συν) Θέματα Οικονομικής Επιστήμης και Λογιστικής Ξένες γλώσσες (ορολογία μέσω δικαστικών αποφάσεων ξένων δικαστηρίων) 17 ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 22 I. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ειδικά Θέματα στην Αίτηση Ακυρώσεως Προσωρινή Δικαστική Προστασία στην Διοικητική Δίκη Ειδικά Θέματα στην Αίτηση Αναιρέσεως Ειδικά Θέματα Δικονομίας Ελεγκτικού Συνεδρίου α.ειδικά Θέματα Δικονομίας στη Δίκη Ουσίας (Δικαιοδοσία και Αρμοδιότητα- Εισαγωγή) 30 ΙΙ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ειδικά θέματα Ενωσιακού Δικαίου Βασικές Ενωσιακές Ελευθερίες - Προδικαστικό Ερώτημα Δημοσιονομικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συνταγματικά Δικαιώματα, Συνταγματικές Ελευθερίες Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) 36 ΙΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ειδικά Θέματα Διοικητικής Διαδικασίας (Ακρόαση, Γνωμοδοτήσεις, Αιτιολογία Διοικητικής Πράξης) Ειδικά θέματα Υπαλληλικού και Πειθαρχικού Δικαίου 37 Διδακτέα θέματα: Έννοια δημοσίου υπαλλήλου. Ιδρυση της δημόσιας υπαλληλικής σχέσης (προϋποθέσεις και προσόντα διορισμού, διαδικασία διορισμού, πράξη διορισμού). Υπηρεσιακές καταστάσεις του δημοσίου υπαλλήλου. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του δημοσίου υπαλλήλου (καθήκοντα, δικαιώματα, περιορισμοί δικαιωμάτων αστική και ποινική ευθύνη του δημοσίου υπαλλήλου). Πειθαρχικό Δίκαιο: πειθαρχικά αδικήματα και ποινές. Πειθαρχική διαδικασία. Ένδικα μέσα και σχετική δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. Λύση της υπαλληλικής σχέσης. 37 α) Κατά το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Δίκαιο 37 β) Ειδικά Θέματα ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων Ειδικά θέματα Αστικής Ευθύνης 40 ΙV.ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 59 1 α. Ειδικά θέματα κοινωνικής ασφάλισης (Εισαγωγή- Γενικές Αρχές-) 59 β. Ειδικά θέματα κοινωνικής ασφάλισης (Εισφορές παροχές - Συντάξεις) Συνταξιοδοτικό δίκαιο 64 V. ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ειδικά Ζητήματα Προστασίας του Περιβάλλοντος Απαλλοτρίωση Οικοδομικές άδειες- Αυθαίρετες κατασκευές 66 2

3 VI. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ α. Φορολογία και Σύνταγμα 68 VIΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Επικοινωνίες Κεφαλαιαγορά Ανταγωνισμός Προετοιμασία και σύνταξη επιστημονικής εργασίας 78 VIΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Προληπτικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου Κατασταλτικός έλεγχος ΚΕΔΕ 80 3

4 ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Ιστορία της δικαιοσύνης Διδάσκων: Γεώργιος Σταυρόπουλος Αντιπρόεδρος ΣτΕ ε.τ 2. Δεοντολογία Νομοθεσία για την οργάνωση της Δικαιοσύνης Συγκριτικό Δίκαιο Διδάσκοντες: Βασίλειος Ανδρουλάκης, Πάρεδρος ΣτΕ και Γεώργιος Γεραπετρίτης, Αναπλ.Καθηγητής ΕΚΠΑ Εισαγωγικά 1. Έννοια δεοντολογίας. 2. Η δικαστική δεοντολογία σε διεθνή κείμενα: - Ο.Η.Ε.: Αρχές του Bangalore (2002). - Συμβούλιο της Ευρώπης: Conseil Consultatif des Juges Européens/ Consultative Council of European Judges (2002). - Ε.Ε.: Κώδικας Δεοντολογίας ΔΕΕ (2007). - Γαλλία: Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο: Recueil des obligations déontologiques des magistrats (2010). - Ηνωμένο Βασίλειο: Supreme court, Guide to judicial conduct (2009). 3. Ένας σχετικός κώδικας: «Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού λειτουργήματος» (ΚΝοΒ 1980). Ι. Οι βασικοί άξονες Α. Ανεξαρτησία. Α.1.Κατοχύρωση/Περιεχόμενο: - άρθρο 87 του Συντάγματος. - άρθρο 6 ΕΣΔΑ. - άρθρο 47 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ε.Ε. - Σ.τ.Ε. 5203/1987, 354/1992 Ολομ., Σ.τ.Ε. 2798/1996, Σ.τΕ. 3446/2005. Α.2. Ειδικότερα θέματα. - Οργανωτική ανεξαρτησία (Σ.τ.Ε. 2152/1993 Ολομ. Σ.τ.Ε. 1/2008 σε Ολομέλεια και Συμβούλιο. Α.Π. 61/1993 Σε Ολομέλεια και Συμβούλιο). - Ζητήματα από το άρθρο 86 παρ. 2 ν. 4055/2012 (Σ.τ.Ε. 2/2014, 10/2012 σε Ολομέλεια και σε Συμβούλιο). Β. Αμεροληψία. Β.1. Κατοχύρωση/Περιεχόμενο. - Συνταγματική κατοχύρωση. - ΕΣΔΑ: Αντικειμενική/Υποκειμενική αμεροληψία. - Το ειδικότερο ζήτημα της άσκησης γνωμοδοτικών και δικαστικών καθηκόντων (ΕΔΔΑ Procola κατά Λουξεμβούργου, ). Β.2. Περιπτωσιολογία 4

5 Γ. Ήθος Συμπεριφορά. (Σ.τ.Ε....5/2004 Ολομ.,,...1/1999 Ολομ., Εννεαμελές Πειθαρχικό./ 2013) - Άρθρο 37 παρ. 1 θ του ν. 1756/1988 (Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων). - Άρθρο 27 παρ. 1 ν. 3689/2008 (νόμος περί Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών). - Σχέσεις δικαστών με δικηγόρους και διαδίκους. ΙΙ. Μηχανισμοί ελέγχου Α. Επιθεώρηση Β. Ευθύνη Β.1. Πειθαρχικός έλεγχος -Δικαστική ανεξαρτησίας και πειθαρχικός έλεγχος. -Διαδικασία. (Σ.τ.Ε. 1590/2012) -Το ειδικότερο ζήτημα της ευθύνης για σφάλματα της δικαστικής απόφασης (Εννεαμελές Πειθαρχικό Σ.τ.Ε.1/ 2014, Α.Π. 18/1993 Σε Ολομέλεια και Συμβούλιο, Conseil constitutionnel DC/ ). - Η καθυστέρηση ως πειθαρχικώς κολάσιμη πράξη (Σ.τ.Ε. 5/2014 Ολομ., 8/2014 Ολομ., Β.2 Αστική ευθύνη. - Αγωγή Κακοδικίας (ν. 693/1977, Α 262). - Ευθύνη Δημοσίου: ΔΕΚ Köbler C-224/01. Σ.τ.Ε. 1501/2014 Ολομ. - Άρθρο 7 παρ. 4 του Συντάγματος. Β.3. Ποινική ευθύνη. Α. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ενότητα 1 η Αλλοδαπά δικαιοδοτικά συστήματα 1. Το δικαιοδοτικό σύστημα της Γαλλίας 2. Το δικαιοδοτικό σύστημα της Γερμανίας a. Τεκμήριο αρμοδιότητας στο ομοσπονδιακό κράτος. b. Κοινά (ομοσπονδιακά και πολιτειακά) δικαστήρια πρώτου και δευτέρου βαθμού που εφαρμόζουν και τα δύο δίκαια c. Συνταγματικό δικαστήριο d. Δεν υπάρχει διάκριση αίτησης ακύρωσης και προσφυγής e. Κωδικοποιημένο δίκαιο 3. Αγγλοσαξονικά δικαιοδοτικά συστήματα a. Ιστορία b. Οργάνωση δικαστηρίων c. Θέση δικαστή d. Αρχές απονομής δικαιοσύνης 5

6 Ομοσπονδιακό σύστημα / Κυριαρχία Νομολογιακό προηγούμενο Πραγματισμός (irrationality/unreasonableness, prospective ruling) Κόστος δικαιοσύνης Διήθηση υποθέσεων Θέση δικηγόρων Ενότητα 2 η Δεοντολογία Δικαστών και Δικηγόρων 1. Κώδικας Δικαστικός Λειτουργών και Κώδικας Δικηγόρων 2. Η μηχανική της ακυρωτικής διαδικασίας (εισήγηση, γνώση δικαστών για την υπόθεση, πρακτική σημασία προφορικής διαδικασίας. Γαλλία: ωριμότητα μέσω 2 εισηγήσεων [εισηγητή και αναθεωρητή], projet d arret, séance d instruction και γνώμη του Rapporteur Public άμεση διάσκεψη 3. Τεχνική και πολιτική απόφαση (αυστηρότητα, ωφελιμισμός και εμπειρισμός) 4. Κωλύματα δικαστών και αλληλεπίδραση με τη διοίκηση (η λογική της στεγανοποίησης) 5. Σχέση δικαστών μεταξύ τους a. Εξέλιξη δικαστών b. Έλεγχος δικαστών c. Σχέση εισηγητή βοηθού εισηγητή υπόλοιπων δικαστών του σχηματισμού d. Σχέση πλειοψηφίας μειοψηφίας e. Σεβασμός στη νομολογία 6. Σχέση δικαστών με δικηγόρους a. Επικοινωνία με εισηγητή (τυπικότητα, διαφάνεια και ισότητα των όπλων) b. Προφίλ/ προσόντα δικηγόρων στα ανώτατα δικαστήρια i. Ποιότητα δικογράφων (λιτό και ευσύνοπτο / συνοπτική έκθεση Γαλλία: τελική σύνοψη πριν τη συζήτηση επί ποινή απαραδέκτου με αίτημα του δικαστή τονισμοί και υπογραμμίσεις) ii. Αγόρευση: Αγόρευση κατά της εισήγησης παράσταση και η παρουσία του πελάτη c. Αναβολές από την έδρα αιτήματα αναβολών d. Αυτεπάγγελτοι λόγοι ακύρωσης / ερμηνεία δικογράφου / αλλαγή νομολογίας 6

7 7. Σχέση δικαστών με τις αποφάσεις του (αναστολή/κύριο αίτημα, σχολιασμός, συμμετοχή σε συνέδρια κλπ). Ενότητα 1 η Β. ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δικαστικές αποφάσεις EΔΔΑ της 07/06/2001, Kress c. France ως προς τον ιδιαίτερο ρόλο του commissaire du gouvernement (νυν rapporteur public) στην ένδικη διαδικασία ενώπιον του Conseil d Etat. ΕΔΔΑ της 13/01/2004, Martinie c. France (58675/00) ΕΔΔΑ της 09/11/2006, Sacilor-Lormines c. France (65411/01) : παράβαση του άρθρου 6 παρ. 1 λόγω της συμμετοχής μέλους του Conseil d Etat τόσο σε γνωμοδοτικό τμήμα όσο και στο δικαιοδοτικό τμήμα του Δικαστηρίου που έκρινε τη νομιμότητα της πράξης στη γνωμοδότηση της οποίας είχε συμμετάσχει (απόφαση στο πνεύμα της νομολογίας Procola). ΕΔΔΑ της 15/07/2002, UFC Que Choisir de Côte d Or c. France (39699/03), RFDA 2009, σ. 885, note Pacteau, AJDA 2009, σ Θεωρία Σ. Βρέλλης, Συγκριτικό δίκαιο, 1988, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα Ε. Μουσταϊρα, Συγκριτικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη 2012 Δεληγιάννη-Δημητράκου Χ., Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο,1997 Εκδ. Σάκκουλα Φ. Κοζύρης, Εισαγωγή στο αμερικανικό δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα Ep. Spiliotopoulos (ed.), Towards a Unified Judicial Protection of Citizens in Europe (European Public Law Series vol. XIII, Esperia Publications Ltd., London 2000) Β. Latour, «La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d Etat», 2004 Conseil d Etat, Rapport public Activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives, La documentation française J-L. Autin/F. Sudre, «L impartialité structurelle du Conseil d Etat hors de cause? A propos de l arrêt de la CEDH du 9 novembre 2006, Société Sacilor-Lormines c. France», RFDA 2007, σ. 342 Ε. Πρεβεδούρου, «Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις του συστήματος της γαλλικής διοικητικής δικαιοσύνης. Σύγκριση με τις τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας», ΔτΑ 42/2009, σ

8 Ε. Πρεβεδούρου, «Η υπηρεσιακή εξέλιξη των δικαστικών λειτουργών υπό το πρίσμα της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί σωρεύσεως δικαιοδοτικών και γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων 3. Μεθοδολογία επεξεργασίας φακέλου Διδάσκων: Δημήτριος Βασιλειάδης Πάρεδρος ΣτΕ 1. Ο χαρακτήρας του δικαστικού έργου 2. Το δικαιοδοτικό έργο: επιστήμη ή τεχνική; 3. Η σημασία της μεθόδου εν γένει - παραδείγματα 4. Προαπαιτούμενα της επεξεργασίας του φακέλου 5. Στάδια της επεξεργασίας α. Το σημείωμα δικογραφίας διάσκεψης [Σ.Δ.] β. Η ανάγνωση των δικογράφων γ. Ο νομικός χαρακτηρισμός (δικονομικός-ουσιαστικός) δ. Μεθοδολογικοί κανόνες ε. Παράγοντες που δυσχεραίνουν την επεξεργασία σχολιασμός στ. Το φαινόμενο της χιονοστιβάδας στ. Άμβλυνση των δυσχερειών 6. Η επεξεργασία του φακέλου α. Η αφετηρία της επεξεργασίας β. Βασικά στάδια της επεξεργασίας γ. Η συγκρότηση του φακέλου της υπόθεσης ανακριτικό σύστημα δ. Η τεχνική της κατάρτισης του Σ.Δ. ε. Πρότυπα Σ.Δ. στ. Οριοθέτηση του αντικειμένου της δίκης ζ. Ιστορικό-τρόπος μελέτης των στοιχείων του φακέλου η. Ανασύνθεση ιστορικού της υπόθεσης-ένταξη στο χώρο και τον χρόνο θ. Τα πρωταρχικά και αναγκαία 2 κρίσιμα ερωτήματα ι. Τυπικές προϋποθέσεις άσκησης ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ια. Παραδεκτό-λεπτομερής ανάλυση ιβ. Βάσιμο-Η διαλεκτική καταγραφή λόγων και ισχυρισμών νομικός χαρακτηρισμός ιγ. Εννοιολογική αποσαφήνιση λόγων-ισχυρισμών-ζητήματα απόδειξης ιδ. Αίτημα 7. Ο κανόνας δικαίου γενικά - δομή κατάρτιση παραδείγματα α. Η αναζήτηση της νομοθεσίας 8

9 β. Η μελέτη της νομοθεσίας μέσα προς επαλήθευση γ. Ειδικώς επί κανονιστικής πράξης: έλεγχος εξουσιοδότησης δ. Ένταξη του συγκεκριμένου κανόνα στο ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο διάκριση από συγγενείς έννοιες-μεθοδολογική τεχνική ε. Η ερμηνευτική προσέγγιση στ. Τελική επιλογή του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου ζ. Επικουρικά: αποτίμηση των συνεπειών της ερμηνείας 8. Ο δικανικός συλλογισμός στο στάδιο της επεξεργασίας του φακέλου α. Ανάλυση β. Πρώτη κατάστρωση του δικανικού συλλογισμού γ. Σύνδεση δικανικού συλλογισμού με τις προϋποθέσεις του «πραγματικού» του κ.δ. και τους νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς της υπόθεσης Αντίστροφη πορεία δ. Συμπέρασμα -η αναγκαιότητα των μαθηματικών συμβόλων στ. Επάνοδος και επανάληψη [ή αλλαγή πορείας- loop] ζ. Συμπλήρωση Σ.Δ. με το αποτέλεσμα της γνωσιολογικής πορείας 9. Η μελέτη της νομολογίας α. Τρόπος μελέτης της νομολογίας συναφή θέματα β. Οι κίνδυνοι της αντιγραφής γ. Επαλήθευση του συμπεράσματος του σταδίου 8ζ με βάση τη νομολογία δ. Οριστικοποίηση του συμπεράσματος στο Σ.Δ. 10. Η προετοιμασία για τη διάσκεψη α. Τα μυστικά της διάσκεψης β. Η λήψη της απόφασης γ. Αναλυτικές σημειώσεις επί του Σ.Δ. δ. Αποτέλεσμα 11. Μετά τη διάσκεψη α. Προετοιμασία για τη συγγραφή της απόφασης β. Επάνοδος στα στάδια 6 επομ. 12. Η σημασία της προσωπικότητας: Ο Μ.Δ. Σημείωση: Επεξεργασία δικογραφιών σε όλα τα μαθήματα. Ενδεικτική βιβλιογραφία 1. Κ. Τσάτσος, Η νομική ως τεχνική και ως επιστήμη, Μελέται φιλοσοφίας του δικαίου, ΙΚΑΡΟΣ, εκδ. Αντ.Σάκκουλα 9

10 2. Π. Σούρλας, Θεμελιώδη ζητήματα της μεθοδολογίας του δικαίου: πανεπιστημιακές παραδόσεις, εκδ. Αντ.Σάκκουλα 3. Karl Engisch, Εισαγωγή στη νομική σκέψη, μεταφρ. Δ.Σπινέλλη, εκδ. ΜΙΕΤ 4. Κ.Σταμάτης, Η θεμελίωση των νομικών κρίσεων: ένα κριτικά πρακτικό πρότυπο ερμηνείας του δικαίου, εκδ. Σάκκουλα 5. Georges Vedel, Δίκαιο και νομική επιστήμη, μεταφρ. Ν.Αλιβιζάτου, ΤοΣ Μιχ.Πικραμένος, Η δικαστική ανεξαρτησία στη δίνη των πολιτικών κρίσεων: από τον εθνικό διχασμό στη δικτατορία της , εκδ. Αντ.Σάκκουλα 7. Στ.Ματθίας, Η ευθύνη του δικαστή για την πραγμάτωση του κράτους δικαίου, ΝοΒ Π.Τσούκας, Ο ασάλευτος χρόνος της Ελληνικής Δικαιοσύνης: Εξήντα επτά κείμενα κριτικής, , Εκδόσεις Καλλιγράφος 9. Michael Sandel, Δικαιοσύνη: Τι είναι το σωστό; εκδ. ΠΟΛΙΣ 10. Στ.Ματθίας, Η μελέτη της δικογραφίας και η σύνταξη της απόφασης, ΕλΔ Χανς-Αλμπρεχτ Εσσε, Η ρουτίνα στο επάγγελμα του δικαστή, μετάφρ. Π.Τσούκας-Χ.Μπολόφη, Ελ.Δικαιοσύνη, Χανς-Αλμπρεχτ Εσσε, Περί του ρόλου του συναισθήματος στην άσκηση των νομικών επαγγελμάτων και την εκπαίδευση των δικαστών, μετάφρ. Π.Τσούκας-Ο.Νικολαράκου-Μαυρομιχάλη, ΕλΔικαιοσύνη,

11 13. Χανς-Αλμπρεχτ Εσσε, Τα νομικά επαγγέλματα στην πράξη και η εκπαίδευση των νομικών, μετάφρ. Ζ.Καρδασιάδου-Π.Τσούκας, Αρμενόπουλος Ελ. Καραγιάννη, Χρόνος και προσωπικότητα του δικαστή, ΔιΔικ Δ. Ράικος, Τα γνωσιολογικά θεμέλια της αποφάσεως του διοικητικού δικαστή, ΔιΔικ Αρ.Μάνεσης, Η νεοελληνική γλώσσα στη νομική επιστήμη, ΝοΒ Θέματα μεθοδολογίας του δικαστικού έργου (αποφάσεις εισηγήσεις ΣτΕ) Διδάσκουσα: Ειρήνη Σάρπ, Αντιπρόεδρος ΣτΕ α. Δομή δικαστικής αποφάσεως 1. Παράβολο α. Κατάθεση β. Απαλλαγή 2. Δικονομικό Ιστορικό 3. Γενικές προϋποθέσεις παραδεκτού ενδίκων μέσων και βοηθημάτων 4. Αντιμετώπιση ζητημάτων παραδεκτού α. Τρόπος έρευνας των ζητημάτων β. Αυτεπάγγελτη έρευνα προβολή ισχυρισμών 5. Αντιμετώπιση ζητημάτων βασίμου α. Τρόπος έρευνας των ζητημάτων β. Παραδεκτό προβολής λόγων γ. Ουσιαστική έρευνα των προβαλλομένων λόγων Ι. Νόμω βάσιμο αβάσιμο ΙΙ. Ουσία βάσιμο αβάσιμο 6. Συνέπειες από τη μορφή ελέγχου των διοικητικών πράξεων και των δικαστικών αποφάσεων 7. Δαπανήματα 8. Καθορισμός διατακτικού 9. Τύπος δημοσιότητας β. Εφαρμογή δικανικού συλλογισμού 1. Καθορισμός μείζονος προτάσεως 11

12 2. Παράθεση ερμηνείας διατάξεων 3. Διατύπωση ελάσσονος προτάσεως 4. Υπαγωγή ελάσσονος προτάσεως στη μείζονα πρόταση 5. Συμπέρασμα γ. Ο ρόλος της νομολογίας στη δικαστική απόφαση 5.Θέματα μεθοδολογίας του δικαστικού έργου (αποφάσεις Δ.Δ) Διδάσκουσα: Αικατερίνη Περιστεροπούλου, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.. Θεωρητική ανάλυση για τη δομή της δικαστικής απόφασης και γενικά τη μεθοδολογία του δικαστικού έργου στις διαφορές ουσίας, με χορήγηση χαρακτηριστικών σχεδίων αποφάσεων επί προσφυγής και αγωγής καθώς και με χορήγηση γραπτών σημειώσεων στους σπουδαστές. Ειδικότερα, η εν λόγω ανάλυση θα αφορά στα εξής: Α. Εισαγωγικό μέρος αποφάσεως Αναφορά στα στοιχεία που απαρτίζουν το εν λόγω μέρος (Συνεδρίαση δικαστηρίου, ημερομηνία, σύνθεση κλπ) Διάδικοι (ποιοι είναι στις δίκες επί των διαφορών ουσίας, πως εκπροσωπούνται, εξαιρέσεις στην εκπροσώπησή τους επί φορολογικών και τελωνειακών διαφορών, άρθρο 25 ΚΔΔ). Περιπτωσιολογία ως προς το μέρος που αφορά στην αναγραφή των διαδίκων, ιδίως: α) σε περιπτώσεις θανάτου και συνέχισης της δίκης από κληρονόμους β) σε περιπτώσεις κατάργησης, μετατροπής κλπ. νομικών προσώπων και συνέχισης της δίκης από άλλα νομικά πρόσωπα γ) σε περιπτώσεις ασκήσεως ενδίκου βοηθήματος για λογαριασμό ανηλίκου. Περιπτωσιολογία ως προς τους τρόπους παράστασης των διαδίκων, φυσικών ή νομικών προσώπων (άρθρα 24, 27 ΚΔΔ), καθώς και ως προς τους τρόπους νομιμοποίησης αυτών (άρθρα 28, 30 ΚΔΔ ήτοι παράσταση μετά, δια, με δήλωση κατά το άρθρο 29 του ν. 2915/2001, αυτοπρόσωπη εμφάνιση είτε για παράσταση - άρθρο 27 παρ. 2 ΚΔΔ - είτε απλώς για έγκριση ενδίκου βοηθήματος, άρθρο 28 παρ. 1 ΚΔΔ). Επισημάνσεις για την περίπτωση ενηλικίωσης ανηλίκου κατά την ημερομηνία της δίκης. Β. Κύριο σώμα απόφασης Α. εισαγωγική ή εισαγωγικές σκέψεις. Τι περιλαμβάνουν - ποια ζητήματα εξετάζονται (παραδεκτό ενδίκου βοηθήματος). Εξέταση ζητημάτων παραδεκτού (μη εξέτασή τους επί αναρμοδιότητας του Δικαστηρίου, άρθρο 34 παρ. 2 ν. 1968/1991). 12

13 Σειρά εξέτασής τους σε περιπτώσεις που υπάρχει αρμοδιότητα του Δικαστηρίου (καταβολή τελών-παραβόλου, τρόπος άσκησης προσφυγής αγωγής (έγκυρη κατάθεση - άρθρο 126 ΚΔΔ), νομιμοποίηση πληρεξουσίου, δικαιοδοσία (προβληματισμός ως προς πρόταξη νομιμοποίησης πληρεξουσίου έναντι δικαιοδοσίας εν σχέσει με οριζόμενα στο άρθρο 41 του ν. 3659/2008), «ακυρότητα» δικογράφουερμηνεία του (αοριστία ως προς την προσβαλλόμενη, έλλειψη προσδιορισμού προσφεύγοντος-ενάγοντος, μη προβολή λόγων ακυρώσεως, λόγων αγωγικών, αιτήματος - άρθρα 45, 68 και 73 ΚΔΔ ), συνάφεια, φύση προσβαλλόμενης πράξης (δεύτερη προσφυγή κατά της ίδιας πράξης, εκτελεστότητα αυτής, πράξη κατά της οποίας δεν ασκήθηκε ενδικοφανής προσφυγή, θέματα παραίτησης και κατάργησης δίκης κλπ.), ομοδικία, ενεργητική νομιμοποίηση - έννομο συμφέρον, εμπρόθεσμο, παθητική νομιμοποίηση. Ζητήματα για τα οποία πρέπει να γίνει ειδική μνεία στις εισαγωγικές σκέψεις (συζήτηση μετά από προδικαστική, συζήτηση μετά από παραπομπή από άλλο δικαστήριο, άσκηση προσθέτων λόγων, νόμιμο συζητήσεως σε περίπτωση απουσίας διαδίκων, νομιμότητα συνεχίσεως της δίκης σε περίπτωση θανάτου ή εν γένει οποιασδήποτε περιπτώσεως καθολικής διαδοχής, περιορισμός ή μετατροπή αιτημάτων ενδίκων βοηθημάτων). Παραδείγματα εισαγωγικών σκέψεων σε προσφυγές, αγωγές. Β. Νομικό μέρος (μείζων πρόταση ) Τρόπος παράθεσης διατάξεων νομοθετημάτων. Δομή αυτών. Παραδείγματα. Ερμηνεία διατάξεων, πότε και πως τίθεται. Γ. Ιστορικό- πραγματικά περιστατικά (ελάσσων πρόταση) Έκθεση ιστορικού, τι πρέπει να αποφεύγεται. Λόγ οι- Ισχυρ ισμοί Δ. Απάντηση επί των λόγων και ισχυρισμών- Κρίση του Δικαστηρίου 13

14 Κρίση για το παραδεκτό της προβολής αυτών (προβολή με δικόγραφο και όχι με υπόμνημα, ορισμένο αυτών, έννομο συμφέρον προσφεύγοντος-ενάγοντος και όχι τρίτου, πλημμέλεια προσβαλλόμενης και όχι άλλης πράξης, μη επιδίωξη παρεμπίπτοντος ελέγχου ατομικής διοικητικής πράξης, λυσιτέλεια αρχική -επιγενόμενη, ανέλεγκτο τεχνικής κρίσης) Κρίση για το βάσιμο ή μη βάσιμο αυτών Χαρακτηρισμός των απορριπτομένων λόγων και ισχυρισμών (νόμω αβάσιμοι, ουσία αβάσιμοι, απαράδεκτοι, αναπόδεικτοι, αόριστοι, αλυσιτελείς, στηριζόμενοι σε εσφαλμένη νομική ή πραγματική προϋπόθεση). λόγων- Ανεύρεση-σχηματοποίηση ισχυρισμών. Ιεράρχηση λόγων-ισχυρισμών. αυτών Σειρά εξετάσεως και απαντήσεως {Λόγοι εξωτερικής νομιμότητας (αρμοδιότητα, η οποία εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως - ουσιώδεις τύποι) - λόγοι εσωτερικής νομιμότητας, πρώτα οι θεμελιακοί και γενικότεροι, μετά οι ειδικότεροι, ομαδοποίηση συναφών ισχυρισμών}. Παράκαμψη εξέτασης λόγων εξωτερικής νομιμότητας. Αναφορά παραδειγμάτων από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας). Τελική κρίση της διαφοράς που άγεται. Ε. Διατακτικό απόφασης Εν όλω ή εν μέρει παραδοχή ή απόρριψη ενδίκου βοηθήματος. Ανάλυση και επισημάνσεις. Σύνδεση αιτήματος ενδίκου βοηθήματος και διατακτικού. Μέρος δεύτερο «Απαράβατοι» κανόνες ως προς τη δομή. Διαφοροποιήσεις στη δομή ανάλογα με τις ανάγκες της υπόθεσης. Παραδείγματα. Επόμενα μαθήματα (Σημείωση: έχει προηγηθεί η χορήγηση δικογραφιών στους σπουδαστές και η προετοιμασία τους επί όλων των ζητημάτων παραδεκτού και βασίμου του ενδίκου βοηθήματος με ταυτόχρονη σύνταξη από αυτούς σημειώματος διάσκεψης) 14

15 Εφαρμογή μεθοδολογίας ως προς την επεξεργασία της υπόθεσης. Λεπτομερής ανάλυση ζητημάτων παραδεκτού του συγκεκριμένου ενδίκου βοηθήματος. Ιστορικό, εξέταση λόγων και ισχυρισμών ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο της προβολής τους. Συζήτηση ως προς την κρίση επί των λόγων και των ισχυρισμών και την ιεράρχησή τους. Συγγραφή σχεδίων αποφάσεων από τους σπουδαστές (κατ' οίκον) και ενδεχομένως την ώρα του μαθήματος. Διόρθωση των σχεδίων με σημειώσεις στο περιθώριο και με προτάσεις αποκατάστασης των λαθών ή βελτίωσης του κειμένου. Γενικές προφορικές επισημάνσεις για τα συνήθη λάθη που σημειώθηκαν με αναφορά παραδειγμάτων. Επίσης παραδείγματα αποκατάστασης λαθών. Ατομική συνεργασία με κάθε σπουδαστή με εξατομικευμένες επισημάνσεις. Πρακτικά θέματα την ώρα του μαθήματος 1. Χορήγηση υποθετικού πραγματικού με συρροή λόγων παραδεκτού. Κλήση των σπουδαστών να συντάξουν τις εισαγωγικές σκέψεις της απόφασης αντιμετωπίζοντας ισχυρισμούς ή να τοποθετηθούν αυτεπαγγέλτως στα εν λόγω ζητήματα παραδεκτού. Σύνταξη των εισαγωγικών σκέψεων. Ανάγνωσή τους και συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν. 2. Παραδείγματα με προβολή λόγων και ισχυρισμών που αφορούν ζητήματα εξωτερικής και εσωτερικής νομιμότητας της προσβαλλόμενης πράξεως Κλήση των σπουδαστών να τοποθετηθούν ως προς τη σειρά που θα απαντούσαν σ' αυτούς ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητά τους. Συζήτηση 6. Θέματα μεθοδολογίας του δικαστικού έργου (αποφάσεις Ελ. Συν) Διδάσκων : Κων/νος Κρέπης Πάρεδρος Ελ. Συνεδρίου. 1. Γενικά για το Ελεγκτικό Συνέδριο Αρμοδιότητες 2. Ειδικά η διάκριση σε ελεγκτικές, δικαιοδοτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες. 3. Μεθοδολογία δικαστικού έργου α. Διαφορές προληπτικού ελέγχου 15

16 β. Διαφορές κατασταλτικού ελέγχου γ. Έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας δ. Συνταξιοδοτικές διαφορές ε. Διαφορές αστικής ευθύνης 4. Δομή Πράξεως - Ιδιαιτερότητες 5. Αποφάσεις επί αιτήσεων ανάκλησης αναθεώρησης στις διαφορές από τον έλεγχο των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας Ιδιαιτερότητες 6. Δομή δικαστικής αποφάσεως α. Παραδεκτό β Νόμω βάσιμο γ. Ουσία βάσιμο. δ. Ο δικανικός συλλογισμός 7. Θέματα Οικονομικής Επιστήμης και Λογιστικής Διδάσκων : Στυλιανός Πάσχος, Δικηγόρος με 15ετή υπηρεσία 1 η ενότητα: Ορισμός, διακρίσεις και αντικείμενο της Λογιστικής Η έννοια της οικονομικής μονάδας, της περιουσίας και του κεφαλαίου Περιουσιακά στοιχεία και σχηματισμός κεφαλαίου Λογιστική ισότητα Ισολογισμός, Απογραφή 2 η ενότητα: Διπλογραφική μέθοδος. Η έννοια της χρέωσης και της πίστωσης Λογαριασμοί, λογιστικά γεγονότα, λογιστικά βιβλία, λογιστική χρήση και αυτοτέλεια. Δικαιολογητικά έγγραφα Ανάλυση Ελληνικών Λογιστικών προτύπων 3 η ενότητα: Η έννοια του (λογιστικού) κέρδους και της (λογιστικής) ζημιάς Οι έννοιες: Έξοδα-Δαπάνες και Έσοδα-Κέρδη Λογιστικές (Οικονομικές) καταστάσεις 16

17 Αποθεματικά κεφάλαια, προβλέψεις 4 η ενότητα: Ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων Κεφάλαιο κίνησης Ρευστότητα (ταμειακή, πραγματική) Μικτό περιθώριο κέρδους Αποδοτικότητα Ανάλυση αριθμοδεικτών Σύγκριση μεγεθών επιχειρήσεων 5 η ενότητα: Ασκήσεις - Εφαρμογές, σε συνδυασμό με στοιχεία Φορολογίας Επίλυση αποριών - Συζήτηση Ο σκοπός του διδακτικού αυτού κύκλου είναι τριπλός: Α) Να παρουσιάσει το πλήρες λογιστικό κύκλωμα της επιχείρησης, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις λογιστικές εργασίες, που λαμβάνουν χώρα στο Λογιστήριο, εντός μιας διαχειριστικής χρήσης, με παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογές. Β) Να αναλύσει το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο κατά τρόπο ώστε να γίνουν αντιληπτές με επάρκεια οι οικονομικές καταστάσεις τα στοιχεία των οποίων είναι χρήσιμα σε μη λογιστές που ασχολούνται με το εμπορικό - φορολογικό κύκλωμα, καθώς και σε νομικούς συμβούλους εταιρειών, μηχανικούς κ.λπ. (Ισολογισμός, Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα). Γ) Nα αναλύσει τον τρόπο φορολογίας των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων σύμφωνα με τον νέο ΚΦΕ (Ν. 4172/2013). 8. Ξένες γλώσσες (ορολογία μέσω δικαστικών αποφάσεων ξένων δικαστηρίων) Διδάσκοντες: Ειδική Επιστήμονες Η διδασκαλία περιλαμβάνει νομική ορολογία των πιο διαδεδομένων ξένων γλωσσών με σκοπό την πρόσβαση των σπουδαστών στις αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων και στη διεθνή βιβλιογραφία που ενδιαφέρουν τους σπουδαστές της διοικητικής κατεύθυνσης. 9. Συμβάσεις ενώπιον ΣτΕ και Διοικητικών Δικαστηρίων 17

18 Διδάσκων: Δημήτριος Ράϊκος Αν.Καθηγητής Δ.Π.Θ. 10. Συμβάσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου Διδάσκων: Σταμάτιος Πουλής Σύμβουλος Ελ.Συνεδρίου Α. Εισαγωγή α) Δημόσιες Συμβάσεις β) Δημόσιες συμβάσεις κατά το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο γ) Διοικητικές συμβάσεις δ) Ιστορικά -Λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας (Σχολή του Bordeaux)-Ρήτρες δημόσιας εξουσίας ε) Διακρίσεις των δημοσίων συμβάσεων. Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Β. Νομοθετικό πλαίσιο ως προς τον προσυμβατικό έλεγχο α) Νομοθετική καθιέρωση (προαιρετικός έλεγχος): άρθρο 15 του ν. 2145/1993. β) Νομοθετική καθιέρωση (υποχρεωτικός έλεγχος): άρθ. 8 παρ. 1 του ν. 2741/1999 γ) Συνταγματική κατοχύρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Άρθ. 98 παρ. 1 περ. β Συντάγματος (2001). δ) Αίτηση ανακλήσεως: άρθ. 2 του ν. 3060/2002. ε) Αίτηση αναθεωρήσεως: άρθ. 14 του ν. 3932/

19 Γ. Έννοια και χαρακτηριστικά του προσυμβατικού ελέγχου- Διάκριση από τη δικαιοδοσία του ΣτΕ και των διοικητικών δικαστηρίων. α) Σκοπός του προσυμβατικού ελέγχου. β) Χαρακτηριστικά του ελέγχου: ι. ελεγκτική αρμοδιότητα, ιι. καθολικότητα ιιι δημόσιο συμφέρον. γ) Ουσιώδης νομική πλημμέλεια. ε) Διαφορές από τη δικαιοδοσία των άλλων δικαστηρίων-δέσμευση Δ. Υποκείμενα και αντικείμενο του ελέγχου α) Αναθέτουσα Αρχή: άρθ. 1 παρ. 9 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. - Οικονομικός φορέας. β) Δημόσιο- Ν.Π.Δ.Δ.- Ο.Τ.Α. - Δημόσιες επιχειρήσεις και Οργανισμοί. γ) Χρηματικά όρια προσυμβατικού ελέγχου-προϋπολογισθείσα δαπάνη. δ) Ελεγχόμενες κατηγορίες συμβάσεων. Σχέδια δημοσίων συμβάσεων που αφορούν σε: δημόσια έργα, προμήθειες, υπηρεσίες, δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις αποκρατικοποιήσεων, προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 225 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). Συμπληρωματικές συμβάσεις. ε) Συμβάσεις in house Συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας στ) Μη υποκείμενες σε προσυμβατικό έλεγχο συμβάσεις- φορολογικοί συμβιβασμοί - αγορά, πώληση ή μίσθωση ακινήτων - συμβάσεις εξωτερικού και εσωτερικού δανεισμού της χώρας - διοικητικός συμβιβασμός 19

20 καθορισμού της αποζημιώσεως επί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. (σχ. και άρθ. 13 του π.δ. 60/2007). ζ) Έλεγχος φάσης της διαδικασίας. Ε. Γενικές αρχές δημοσίων συμβάσεων κατά το κοινοτικό δίκαιο α) Αρχή της διαφάνειας: β) Αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων (απαγόρευση των δυσμενών διακρίσεων λόγω ιθαγένειας - Αμεροληψία της διοικήσεως). γ) Αρχή της αναλογικότητας (τα τρία e). δ) Αρχή της τυπικότητας (νομολογία ΔΕΚ ουσιώδεις όροι της διακηρύξεως-επουσιώδεις ελλείψεις). ΣΤ. Διακήρυξη α) Νομική φύση της διακηρύξεως. β)δημοσιότητα διακηρύξεως. γ) Τυπικά δικαιολογητικά συμμετοχής- Αξιολόγηση των προσφορών. δ) Κριτήρια ποιοτικής επιλογής-κριτήρια ανάθεσης. ε) Δάνεια εμπειρία. στ) Θεσμοθέτηση πρότυπων τευχών διακηρύξεως. Ζ. Δημόσια Έργα- Προμήθειες- Υπηρεσίες 20

21 α) Κριτήρια διακρίσεως. β) Ονομαστικοποίηση μετοχών Συνδεδεμένες επιχειρήσεις. γ) Ενημερότητα πτυχίου. δ) Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών. ε) Ουσιώδης τροποποίηση της συμβάσεως. Η. Δικονομία α) Αίτηση ανακλήσεως. β) Αίτηση αναθεωρήσεως. γ) Προσβλητέες πράξεις (αρνητικές πράξεις των Κλιμακίων). δ) Περί της συνταγματικότητας της ασκήσεως ενδίκων βοηθημάτων από τους ιδιώτες κατά τον προσυμβατικό έλεγχο. 21

22 ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ I. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Ειδικά Θέματα στην Αίτηση Ακυρώσεως. Διδάσκων: Νικόλαος. Μαρκόπουλος, Πάρεδρος ΣτΕ. 1. Σκοπός της παρουσιάσεως της σειράς μαθημάτων που εντάσσεται στη θεματική ύλη «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ» είναι α) η εμβάθυνση των σπουδαστών σε ζητήματα ακυρωτικού ελέγχου, β) η εξοικείωσή τους με την ακυρωτική τεχνική και γ) η εννοιολογική και πρακτική οριοθέτηση του ακυρωτικού ελέγχου σε σχέση με άλλα ένδικα ( «ουσιαστικά») μέσα του διοικητικού δικονομικού δικαίου. 2. Εντός του ως άνω πλαισίου, θα παρουσιαστούν έξι θεματικοί κύκλοι, μέσω ανάλυσης και επεξεργασίας υποθέσεων. Κάθε θεματικός κύκλος θα περιλαμβάνει τόσο δικονομικά όσο και ουσιαστικά ζητήματα. Πριν τη παρουσίαση κάθε θεματικού κύκλου οι σπουδαστές θα καλούνται να μελετήσουν, προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα, υλικό (θεωρία-νομολογία, άρθρα από την εσωτερική και διεθνή νομική επικαιρότητα) που θα τους αποστέλλεται από τον διδάσκοντα. 3. Ειδικότερα, οι υποθέσεις που θα παρουσιάζονται στους σπουδαστές σε κάθε μάθημα θα απαιτούν την ανάλυση και επεξεργασία δύο, τουλάχιστον, ή και περισσότερων ζητημάτων εκ των κάτωθι θεματικών ενοτήτων: Έννοιες και ζητήματα από την προδικασία της αιτήσεως ακυρώσεως Σειρά εξετάσεως ζητημάτων παραδεκτού και δικονομικές συνέπειες Ακυρωτικός έλεγχος της διακριτικής ευχέρειας της διοικήσεως και ειδικότερα των αορίστων εννοιών και των τεχνικών κρίσεων Διατακτικό της αιτήσεως ακυρώσεως- νέες μορφές ακυρωτικού διατακτικού: διάπλαση εννόμων σχέσεων δημοσίου δικαίου Συμμόρφωση Διοικήσεως Ρυθμιστική διοίκηση και ακυρωτικός έλεγχος 22

23 Έννομο Συμφέρον, έννοια και προβληματισμοί: δικονομική προϋπόθεση ή πολιτικό δικαίωμα; Ακυρωτικός έλεγχος της παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας Διάκριση διαφορών ουσίας και ακυρωτικών διαφορών- όρια και συνέπειες. 2. Προσωρινή Δικαστική Προστασία στην Διοικητική Δίκη Διδάσκων : Ιωάννης Λαμπρόπουλος, Εφέτης Δ.Δ. 1) Γενική εισαγωγή. 2) Συνταγματική Θεμελίωση. (Ε.Α. ΣτΕ 180/2012). 3) Συνταγματικότητα ρυθμίσεων Ν. 3900/2010. [Ε.Α. ΣτΕ (Ολ) 496/2011] (Εμβάθυνση στην απόφαση αυτή) 4) Προηγούμενη άσκηση κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου- Εξαιρέσεις. 5) Περιπτώσεις, για τις οποίες διατάσσεται αναστολή εκτελέσεως. (Για τη διατήρηση υφισταμένης πραγματικής καταστάσεως και όχι για τη δημιουργία νέας) α) Πρόδηλη βασιμότητα β) Βλάβη Νομολογία: i) γενικώς (Ε.Α. ΣτΕ 180/2012). ii) ειδικώς για πρόδηλη βασιμότητα [Ε.Α. ΣτΕ (Ολ) 118/2013, 496/2011, Ε.Α. ΣτΕ 110/2013, 293/2013]. 6) Δημόσιο συμφέρον 7) Βλάβη τρίτου 8) Στάθμιση βλάβης αιτούντος, δημοσίου συμφέροντος, βλάβης τρίτου (Ε.Α. ΣτΕ Ολ.1117/2010) (Εμβάθυνση στην απόφαση αυτή- Αναφορά ειδικότερων νομολογιακών περιπτώσεων σταθμίσεως των ανωτέρω) 9) Βασικά δικονομικά ζητήματα: α) παράβολο (εντός μηνός από την κατάθεση της αιτήσεως Ε.Α. ΣτΕ 337/2013) β) νέα αίτηση (Ε.Α. ΣτΕ 113/2013) γ) αίτηση ανακλήσεως αποφάσεως (Ε.Α. ΣτΕ 113/2013) δ) τεκμήριο παροχής δικαστικής πληρεξουσιότητας (Ε.Α. ΣτΕ 238/2014) ε) προθεσμία προσκομίσεως αποδεικτικού υλικού (Ε.Α. ΣτΕ 238/2014) (Συζήτηση επί των κριθέντων ζητημάτων) 23

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 1. Ιστορία της δικαιοσύνης 4 2. Δεοντολογία Νομοθεσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Μία πρώτη αποτίμηση της ως τώρα νομολογίας Δημήτρης Σ. Νικηφόρος ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης (ΑΠΘ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. Έννοια Β. Πηγές. 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α. Έννοια και διακρίσεις Β. Διακρίσεις και σύνθεση πολιτικών δικαστηρίων Γ. Χρόνος απονομής της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... VII ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... IX ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... XIX Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. To δικαστήριο των ευθύνων στους «νόμους» του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 24.2.2016 1. Η θεματική «ακυρωτική

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημόσιων συμβάσεων Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Διοικητικές προσφυγές Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Πινδάρου!7,!10671!Αθήνα! Δοµή Εισήγησης I. Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμός απόφασης: 15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30-09-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3300 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... Σελ. ΙΧ ΧΙΙΙ I. Έννοια, αναγκαιότητα και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 29-02-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 616 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης κατά το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο Κομοτηνή 10,11 & 12 Μαρτίου 2010 1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ www.dimosiodikaio.gr Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Χορηγός: ÍÏÌÉÊÇ ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ w w w. n b. o r g 1η Hμέρα: Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014, 16:00 20:00 Η Διοικητική Δικαιοσύνη εν μέσω της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3950 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα:

Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα: Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα: 1.Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» Αστικό Δίκαιο Ενωσιακής προέλευσης (Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο) Ερμηνεία των Νομών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ικονομία II. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί

Ποινική ικονομία II. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Ποινική ικονομία II LLB407 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (Πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράμηνο προσφοράς 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ \ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ... 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ... 5 1. Συνταγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2014 1 Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Κλεοπάτρα Καλλικάκη Εφέτης Δ.Δ. Απόφαση URGENTA. Μια νέα προοπτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

Κλεοπάτρα Καλλικάκη Εφέτης Δ.Δ. Απόφαση URGENTA. Μια νέα προοπτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής; Κλεοπάτρα Καλλικάκη Εφέτης Δ.Δ. Απόφαση URGENTA Μια νέα προοπτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής; Διάγραμμα ύλης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α Η από 24-6-2016 απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3875 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠ. ΚΑΙΣΑΡΗ δικηγόρος ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (μετά τις τροποποιήσεις των ν. 4057/2012 και 4093/2012) Κατ άρθρο Ερμηνεία Νομολογία ΤΟΜΟΣ A ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ - Τσαλαπάτης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 28/03/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1230 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3455 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A5 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Αρθρο: 1 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Αρθρο: 1 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 01/09/2016. Αριθμός απόφασης: 2840

Καλλιθέα, 01/09/2016. Αριθμός απόφασης: 2840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα, 26/08/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3376 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση:

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιώργου Παπαδημητρίου, Καθηγητού του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο Πρώτο Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4491 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 29/05/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1434 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 17/4/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 831 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2013 1 Ι. Η διδασκαλία των µαθηµάτων, λαµβανοµένων υπόψη και των προτάσεων του συµβουλίου διδασκόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ι. Γενική διάταξη Άρθρο 1. Σκοπός της πτώχευσης... 1 ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης Άρθρο 2. Υποκειμενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 24/08/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3357 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση Προαιρετικά. 3. Σπουδές (συμπεριλαμβάνεται η Γνώση Ξένων Γλωσσών)

Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση Προαιρετικά. 3. Σπουδές (συμπεριλαμβάνεται η Γνώση Ξένων Γλωσσών) . Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟ Φ.Ε.Κ. Διορισμού (ΦΕΚ74/5-4- 2005) 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 36, 767 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΝΗ. Ορθή Χρήση. Πληροφοριακού Συστήματος. 3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κεντρικό Ξενοδοχείο

ΕΡΓΑΝΗ. Ορθή Χρήση. Πληροφοριακού Συστήματος. 3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κεντρικό Ξενοδοχείο Δωρεάν Ειδικός Εισηγητής με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα Δ.Α.Υ.Κ. & Ενιαίου Μισθολογίου & με μεγάλη διδακτική εμπειρία στο ανωτέρω θεματικό αντικείμενο 23 Νοεμβρίου // 19 Νοεμβρίου // 26 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06/07/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμός απόφασης: 175 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ) 2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική αποστολή... 1 1.1. Έννοια 1 1.2. Κλάδοι 1 1.3. Έννοια Πολιτικής Δικονομίας 2 1.4. Λειτουργική αποστολή... 2 2. Οι κανόνες της Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 17.09.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2805 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ

Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ Μεταπτυχιακό ΔΕΟΣ (Οκτώβριος 2015) Γ. Καρύδης Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ 1 η και 2 η Διάλεξη : Βασικά σημεία Ι. Ορισμοί Ιστορικά στοιχεία Ορισμός Δικαίου ΕΕ : Σύστημα κανόνων νομικά δεσμευτικών που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 5-7-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης: 171 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3

ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 25.10.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3591 ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα