Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα"

Transcript

1

2 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN Copyright: Π. Δ. Τσαχαγέας, Eκδόσεις ZHTH, Θεσσαλονίκη, 2012 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Aπαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου. Φωτοστοιχειοθεσία Eκτύπωση Βιβλιοδεσία Π. ZHTH & Σια OE 18ο χλμ Θεσ/νίκης-Περαίας T.Θ Περαία Θεσσαλονίκης T.K Tηλ.: Fax: BIBΛIOΠΩΛEIO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - KENTPIKH ΔIAΘEΣH: Aρμενοπούλου 27, Θεσσαλονίκη Tηλ.: , Fax: BIBΛIOΠΩΛEIO AΘHNΩN - ENΩΣH EKΔOTΩN BIBΛIOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ: Στοά του Bιβλίου (Πεσμαζόγλου 5), Aθήνα Tηλ.-Fax: AΠOΘHKH AΘHNΩN - ΠΩΛHΣH XONΔPIKH: Aσκληπιού 60, Aθήνα Tηλ.-Fax: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ:

3 Πρόλογος Το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας αποσκοπεί στο να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τους μηχανικούς και τους φοιτητές οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο των συμβάσεων τεχνικών έργων, αλλά και για όποιον άλλο ενδιαφέρεται σχετικά. O σύγχρονος Έλληνας μηχανικός είτε δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο εσωτερικό της χώρας είτε και στο εξωτερικό, έρχεται σε επαφή και συνεργάζεται με παράγοντες από τη διεθνή αγορά. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του και ανεξαρτήτως της θέσης του, εμπλέκεται με τη σύμβαση κατασκευής του έργου, μιας και ο σκοπός ύπαρξής της συναντάται με το επαγγελματικό του αντικείμενο. Για να είμαστε πιο ακριβείς, η ίδια η εργασία του αυτή αποτελεί τμήμα της σύμβασης κατά το μάλλον ή το ήττον, είτε προβλέπεται ρητώς είτε όχι, ως προϋπόθεση ή ως συνέπεια. Πέραν όμως των μηχανικών, αυξάνει σταδιακά και στη χώρα μας ο αριθμός των σχολών πέραν της Νομικής οι οποίες ασχολούνται, άλλες σε μεγαλύτερο και άλλες σε μικρότερο βαθμό, με τις συμβάσεις Έργων μέσω του προγράμματος σπουδών τους. Επιπλέον αυτών, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός επαγγελματιών οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα είτε με τη Σύμβαση καθ αυτήν, είτε με την κατασκευή του Έργου ως αντικείμενο και σκοπό της. Ο παρών οδηγός γράφτηκε με σκοπό να φέρει πιο κοντά δίδοντας μια πρακτική θεώρηση, τον όποιο ενδιαφερόμενο μη-νομικό, με το θέμα των συμβάσεων τεχνικών κατασκευαστικών έργων. Η ιδέα για τη δημιουργία του ενισχύθηκε από την χρησιμότητα ύπαρξης ενός συγγράμματος στην ελληνική βιβλιογραφία το οποίο να υιοθετεί μια τέτοια πρακτική προσέγγιση. Κατεβλήθη δε προσπάθεια για περιορισμένη χρήση νομικών όρων θεωρώντας δεδομένη την απουσία πρότερων σχετικών γνώσεων, ενώ όπου καθίσταται αυτή απαραίτητη, η επεξήγηση τους γίνεται με όσο το δυνατόν απλούστερο τρόπο. Αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς ετούτου του βιβλίου, ευελπιστώ να σας φέρει λίγο πιο κοντά στο αντικείμενο των Συμβάσεων και ενδεχομένως να σας προξενήσει το ενδιαφέρον για περαιτέρω ασχολία και μελέτη. Τσαχαγέας Δημήτρης Αθήνα, Ιούνιος 2012

4 Σύντομο Βιογραφικό του συγγραφέα Γεννήθηκε στην Αθήνα το Μάρτιο του Είναι Πολιτικός Μηχανικός και Νομικός. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην αποκατάσταση-συντήρηση κτηρίων και τη Χωροταξία-εφαρμοσμένη Γεωγραφία. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και μαθητευόμενο μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων. Γνωρίζει άπταιστα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, καθώς και ιταλικά, και γερμανικά. Από το 2001 κι έπειτα αρθρογραφεί κατά καιρούς σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά. Κυκλοφορούν τέσσερα λογοτεχνικά βιβλία του ιδίου.

5 Περιεχόμενα Ορισμοί... 7 Εισαγωγή... 9 Μέρος Ι Γενικά περί συμβάσεων Τί είναι η σύμβαση Τύπος, μέγεθος και περιεχόμενο της σύμβασης Περί Δικαίου των συμβάσεων Σύμβαση τεχνικού κατασκευαστικού έργου Είδη Ανάθεσης - Σύναψης σύμβασης Έργου Πρότυπα συμβάσεων κατασκευαστικών έργων Το Δημόσιο ως Εργοδότης συμβαλλόμενος Συμπληρωματικά συμβόλαια εγγύησης...27 Μέρος ΙΙ Η σύμβαση κατασκευαστικού έργου...29 Α. Βασικά στοιχεία και γενικές Προβλέψεις Προκαταρκτικά στοιχεία και αιτιολογικές σκέψεις Στοιχεία της Σύμβασης Ορισμοί και ερμηνεία Υποχρεώσεις και δικαιώματα Εργολήπτη Υποχρεώσεις και δικαιώματα Εργοδότη Τερματισμός Λύση της Σύμβασης...38 Β. Ειδικές Προβλέψεις Υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του Μηχανικού...41

6 6 Τσαχαγέας Παναγιώτης - Δημήτριος Συμβάσεις τεχνικών έργων 2.8 Τροποποιήσεις Μεταβολές Διαφοροποιήσεις Παράταση χρόνου αποπεράτωσης του Έργου Αποζημιώσεις λόγω καθυστέρησης αποπεράτωσης του Έργου Απαιτήσεις Διεκδικήσεις του Εργολήπτη για αποζημίωση εξόδων και ζημιών Επιμετρήσεις Ποσόν Σύμβασης και πληρωμές Ασφάλειες Εγγυήσεις Επίλυση διαφορών και δικαστική Διαμάχη Επικοινωνία - Ενημέρωση Ανωτέρα Βία...68 Συμπερασματικές Σκέψεις...69 Επίλογος...73 Γλωσσάρι...74 Βιβλιογραφία...78

7 Ορισμοί Οι χρήση των κάτωθι λέξεων με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα, θα έχει την αντίστοιχη σημασία, όπως αυτή περιγράφεται. Κανονική γραφή θα συνεπάγεται το ευνόητο, το συμφραζόμενο, ή το κοινώς γνωστό. Ανάθεση (Έργου) Τύπος συνεργασίας και συμβατικής συσχέτισης μεταξύ των Μερών προκειμένου για την αποπεράτωση του Έργου. Η επιλεχθείσα οργανωτική και συμβατική δομή για την κατασκευή του Έργου. Ανάθεση Σύναψη σύμβασης Έργου. Διαμάχη Δικαστική διαμάχη προκειμένου για επίλυση διαφοράς αντιδικίας επί της Σύμβασης. Επιβλέπων της Σύμβασης Έργο Τεχνικό Έργο Ο Μηχανικός με αρμοδιότητες επίβλεψης εφαρμογής, συντονισμού, διαχείρισης, διοίκησης όλων των περί και επί της Σύμβασης ζητημάτων και ενεργειών ως αυτές προβλέπονται από τη Σύμβαση. Τεχνικό έργο με αντικείμενο την κατασκευή. Κατασκευαστικό έργο. Εργοδότης Ο συμβαλλόμενος με τον Εργολήπτη προκειμένου για την αποπεράτωση του Έργου. Ο αναθέτων το Έργο στον Εργολήπτη. Εργολήπτης Εργολάβος Ανάδοχος Ο έτερος συμβαλλόμενος και εκτελεστής των απαραίτητων για την αποπεράτωση του Έργου εργασιών. Λύση Σύμβασης Ο τερματισμός της Σύμβασης λόγω αθέτησης παράβασης ουσιώδους συμβατικού όρου. Μέρος Ο Εργοδότης ή ο Εργολήπτης Ανάδοχος αναλόγως των συμφραζομένων. Μηχανικός Ο οποιοσδήποτε μηχανικός ο οποίος τίθεται υπεύθυνος επίβλεψης της Σύμβασης.

8 8 Τσαχαγέας Παναγιώτης - Δημήτριος Συμβάσεις τεχνικών έργων Παρακράτηση Ποσόν (ή σχετική ενέργεια) το οποίο αφαιρείται από τα οφειλόμενα στον Εργολήπτη ως ασφάλεια για την εκτέλεση όποιων υπολειπόμενων εργασιών μέχρι την οριστική απαλλαγή του όπως αυτή προβλέπεται στη Σύμβαση. Παράταση Παράταση χρόνου αποπεράτωσης του Έργου τον οποίο έχει ο Εργολήπτης στην διάθεσή του. Ποσόν Το ποσό το οποίο ορίζεται στη Σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών του Έργου. Πρόβλεψη 'Ορος, ρήτρα, διάταξη της Σύμβασης. Ρίσκο Το βάρος της ευθύνης μεταφραζόμενο σε κόστος ζημία καθυστέρηση κακή ποιότητα, που αναλογεί σε κάθε Μέρος αναλόγως των προβλέψεων της Σύμβασης, και το οποίο συνδέεται με τον βαθμό ελέγχου επί του Έργου ή επί κάποιας σχετικής δραστηριότητας. Σύμβαση Σύμβαση συμβόλαιο Έργου. Το νομικό έγγραφο το οποίο εκφράζει τη βούληση των Μερών για την αποπεράτωση του Έργου, και τα δεσμεύει αναλόγως. Αναφέρεται τόσο στο έγγραφο με τους Όρους, όσο και στα συνοδευτικά επισυναπτόμενα έγγραφα.

9 Εισαγωγή Αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι οι περισσότεροι μηχανικοί τηρούν μια επιφυλακτική στάση σχετικά με το θέμα των Συμβάσεων. Αυτή η επιφυλακτικότητα δεν είναι αβάσιμη. Η σύμβαση Έργου, όπως και κάθε σύμβαση, αποτελεί ένα νομικό εργαλείο έγγραφο με σαφείς προβλέψεις και δεσμεύσεις που συνεπάγονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Αστοχία στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων επιφέρει επιπλοκές στην καλύτερη περίπτωση και αστικές ή ποινικές κυρώσεις στην χειρότερη. Πέραν τούτου, η Σύμβαση είναι ένα ξένο προς τον μηχανικό κείμενο, γραμμένο με μη οικεία νομική ορολογία και συντεταγμένο με μια συγκεκριμένη λογική. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν τα όποια συνοδευτικά τεχνικά έγγραφα τα οποία επισυνάπτονται στα τεχνικά έργα, ως είθισται. Παρόλα ταύτα, το ίδιο το επάγγελμα του μηχανικού ως νομοθετικά ρυθμιζόμενο, αλλά και οι συνεπαγόμενες ευθύνες του, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις προβλέψεις του νόμου. Προφανώς, είναι σπάνιο για έναν μηχανικό να κληθεί να συντάξει από μόνος του κι εξ ολοκλήρου ένα τέτοιο συχνά περίπλοκο νομικό έγγραφο όπως είναι η σύμβαση Έργου. Σε ιδιαιτέρως απαιτητικά και χρονοβόρα Έργα, οι πιο πεπειραμένοι και εξειδικευμένοι στο θέμα μηχανικοί, συνεργάζονται άμεσα με δικηγόρους / νομικούς συμβούλους προκειμένου για την σύνταξη ενός όσο το δυνατόν πληρέστερου και σαφέστερου συμβολαίου. Ομολογουμένως, υπάρχει διάθεση εισαγωγής του αναγνώστη σε μια διεθνή λογική και πρακτική. Αυτό δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση και δεν υπονοεί ότι η ελληνική πραγματικότητα υστερεί και οφείλει να προσαρμοστεί ανάλογα. Το θέμα επιδέχεται μακράς συζήτησης και θα ήταν παρακινδυνευμένο αν όχι επιπόλαιο να προβούμε σε απόλυτα και βιαστικά συμπεράσματα. Όπως θα παρατηρήσει ο αναγνώστης η αντιπαραβολή της διεθνούς με την εγχώρια πρακτική επί των συμβάσεων κατασκευαστικών έργων γίνεται με ιδιαίτερη φειδώ. Ο λόγος είναι ότι η χώρα μας δεν έχει σε καμία περίπτωση το ίδιο νομοτεχνικό προηγούμενο σε σχέση με άλλες χώρες. Επομένως, μια τέτοια σύγκριση θα ήταν τουλάχιστον άδικη.

10 10 Τσαχαγέας Παναγιώτης - Δημήτριος Συμβάσεις τεχνικών έργων Εν συνεχεία του προηγούμενου σκεπτικού είναι και η αποφυγή σύνδεσης της γενικής λογικής επί των Συμβάσεων με την ελληνική νομοθεσία. Όπως κάθε εθνικό δίκαιο έτσι και το ελληνικό ενδέχεται να παρουσιάζει αποκλίσεις από τη διεθνή πρακτική, ενώ ταυτόχρονα υπόκειται σε αναθεωρήσεις. Ας σημειωθεί ακόμη ότι μιας και οι συμβάσεις τεχνικών κατασκευαστικών έργων αποτελούν αντικείμενο μελέτης και ανάλυσης σε διεθνές επίπεδο, η αγγλική νομική ορολογία δεν χαίρει πάντοτε (ακριβούς) ελληνικού αντιστοίχου. Για μια όσο το δυνατόν βέλτιστη κατανόηση του όλου θέματος κρίθηκε απαραίτητο το πρώτο μέρος του βιβλίου να αφιερωθεί στις γενικές έννοιες και αρχές οι οποίες διέπουν τις συμβάσεις και τις συμβάσεις Έργου. Εν συνεχεία, το δεύτερο μέρος καταπιάνεται συγκεκριμένα με τους όρους της Σύμβασης Έργου. Στο μέρος αυτό, πέραν των γενικών όρων και προβλέψεων αναλύονται οι σημαντικότερες ειδικές Προβλέψεις και ιδιαιτερότητες των Συμβάσεων. Τέλος, παρουσιάζονται και αναλύονται κάποιες συμπερασματικές σκέψεις. Κλείνοντας το εισαγωγικό αυτό σημείωμα, θα ήταν καλό να γίνει ξεκάθαρο ότι ετούτος ο οδηγός δεν είναι εξαντλητικός ή περιοριστικός σε κανένα σημείο του. Επιπλέον, υπάρχει ένας αριθμός ζητημάτων (εξειδικευμένων) τα οποία είτε αφέθηκαν εκτός σκοπίμως, είτε δεν αναλύθηκαν εκτενέστερα. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε με βεβαιότητα μακριά από τον σκοπό του βιβλίου ο οποίος είναι η πρακτικότητα και η ταχεία αναφορά. Περιορισμοί Το παρόν βιβλίο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο υποκατάστατο του ρόλου των ειδικευμένων στις συμβάσεις νομικών και μηχανικών, ούτε και των αντίστοιχων νομικών βιβλίων που διατίθενται στην ελληνική αγορά σχετικά με το δίκαιο των συμβάσεων. Για οτιδήποτε σχετικό με θέματα νομικών δεσμεύσεων, ερμηνείας του νόμου, δικονομίας κ.λπ., συνιστάται και θεωρείται ως επιβαλλόμενη η αναζήτηση επαγγελματικής νομικής συμβουλής. Ακόμη, η επεξήγηση και μετάφραση των όρων δεν ακολουθεί τη λογική ακριβούς αντιστοιχίας με τη νομική ορολογία. Πρώτιστος στόχος είναι η κατανόηση και η πρακτικότητα.

ISBN 978-960-456-352-4

ISBN 978-960-456-352-4 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-352-4 Copyright, Οκτώβριος 2012, Σέμος Αναστάσιος, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως ISBN 978-960-456-225-1 Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, Μ. Πετροπούλου Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων ISBN 978-960-456-348-7 Copyright: Α. Γ. Καπανιάρης, Ε. Μ. Παπαδημητρίου, Eκδόσεις ZHTH, Θεσσαλονίκη, 2012 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες»

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» Το ίκαιο Εκτέλεσης των ημοσίων Έργων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Για κάθε διευκρίνιση, υπόδειξη ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στο συγγραφέα του βιβλίου: Δ.Κ.ΦΑΡΜΑΚΗΣ 2310 281450 ISBN 978-960-456-228-2 Copyright,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΤΕ 2007 ΓΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Γράφει ο Φοροτεχνικός Γιώργος Χριστόπουλος(*) 1.... οι στόχοι: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, «το σχέδιο (για τον ΚΦΑΣ), με τις απαραίτητες νομοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΜ : 8920 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ.Π.Σ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ" ΚΑΚΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Α.Μ. 0611

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Επικοινωνία με το συγγραφέα Πυργίδη Χρίστο Τηλ. 2310 995795 e-mail: chpyrgidis@hermes.civil.auth.gr Α.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Μεταφορών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: g.christopoulos@mental.gr

e-mail: g.christopoulos@mental.gr Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 3 η Θεµατική ενότητα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αλλαγές ΚΦΑΣ: Αλλάζουν όλα: στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. Τα κύρια σηµεία του

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 2 κεφάλαιο Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 2.1 Κοινωνική Προσφορά 2.2 Τα Όρια Ευθύνης του Ορκωτού Ελεγκτή 2.3 Περιπτώσεις ικαστικών Υποθέσεων Ορκωτών Ελεγκτών 2.1 Κοινωνική Προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Με το συγγραφέα μπορείτε να επικοινωνήσετε: kpapado@uom.gr ISBN 960-431-956-6 Copyright, 2005, Eκδόσεις ZHTH, Kώστας Παπαδόπουλος Tο παρόν έργο πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0018 EL 01.01.2010 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 η έκδοση (Αναθεωρημένη) Απρίλιος 2014 (ΚΔΠ 379/2014 08/08/2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2 Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα