ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 4 7 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Ελληνική ΟΧΙ Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των σύγχρονων τεχνικών κοστολόγησης και ελέγχου για τον προσδιορισμό του κόστους, τη μέτρηση της επιχειρηματικής απόδοσης και τη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων. Γενικές Ικανότητες Λήψη αποφάσεων, αυτόνομη εργασία, προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πρόγραμμα δράσεως Προϋπολογισμοί Έννοια Στόχοι Είδη προϋπολογισμών Κατάρτιση προϋπολογισμών Στατικός Ελαστικός προϋπολογισμός Αποκλίσεις Πρότυπη Κοστολόγηση Έννοια πρότυπου κόστους Διαδικασία προσδιορισμού προτύπων Αποκλίσεις ά υλών/άμεσης εργασίας/γεν. Βιομ. Εξόδων Ανάλυση κόστους-όγκου-κέρδους Νεκρό Σημείο (για ένα /περισσότερα προϊόντα) Διαφορικό Κόστος Παραγωγικός συντελεστής σε στενότητα Άμεση (οριακή) /Πλήρης κοστολόγηση

2 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις) Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (μέσω e-class) ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ e-class χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές Φόρτος Εργασίας Δραστηριότητα Εξαμήνου Διαλέξεις 52 Αυτοτελής µελέτη 123 Σύνολο Μαθήματος (Total contact hours and 175 training) Γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις σύντομης απάντησης και επίλυσης προβλημάτων 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βενιέρης Γ., Λογιστική Κόστους, Αρχές και Εφαρμογές, Δημοπούλου-Δημάκη Ιωάννα, Διοικητική Λογιστική, Garrisson R και E. Noreen, Διοικητική Λογιστική, 2010.

3 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό, E ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Θεωρία (3 ωρ.) και Ασκήσεις Πράξης (1.ωρ) 4 6 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) Ελληνικά και Αγγλικά ΝΑΙ 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Το μάθημα αποσκοπεί στο να κατανοήσει ο φοιτητής τη φιλοσοφία και την έννοια του σχεδιασμού των επιχειρησιακών πόρων μέσω της σχετικής τεχνολογίας και να καταστεί ικανός να εφαρμόζει τις γνώσεις ERP που θα αποκτήσει σε πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής να: - κατανοήσει την έννοια των ολοκληρωμένων επιχειρησιακών διαδικασιών (integrated business processes) σε σχέση με τις επιχειρηματικές λειτουργίες - αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την ανάλυση αναγκών, το σχεδιασμό των επιχειρηματικών πόρων και την τεχνολογία των συστημάτων ERP - γνωρίζει πώς θα υλοποιήσει συστήματα ERP στις επιχειρήσεις - γνωρίζει τη λειτουργία και το βασικό χειρισμό συστημάτων ERP - γνωρίζει τη διαδικασία διεκπεραίωσης ολοκληρωμένων διαδικασιών σε περιβάλλον ERP Γενικές Ικανότητες Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

4 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Έννοια ERP Δομή των συστημάτων ERP Ολοκλήρωση επιχειρηματικών εφαρμογών Ανάλυση επιχειρηματικών διαδικασιών ERP II Το σύστημα SAP ERP Yυποσυστήματα SAP ERP Οργανωτικές δομές και επιχειρηματικές διαδικασίες Κύκλος Ζωής συστημάτων ERP Υλοποίηση έργων ERP Χειρισμός-Λειτουργία συστήματος SAP ERP Διεκπεραίωση ολοκληρωμένων διαδικασιών με το SAP ERP 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διαλέξεις Ασκήσεις πράξης ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Παρουσιάσεις PowerPoint Πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Φόρτος Εργασίας Δραστηριότητα Εξαμήνου Διαλέξεις 49 Ασκήσεις πράξης 13 Εργασία 58 Αυτοτελής Μελέτη 30 Σύνολο Μαθήματος 150 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής (60%) Εργασία ατομική ή ομαδική και παρουσίασή της (40%) 4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνική Κ.Ι. Στεφάνου & Χ. Μπιάλας (2007) ERP SAP R/3: Δομή, Υλοποίηση, Χρήση και Εφαρμογές, Θεσσαλονίκη Ξενόγλωσση Bradford, M. (2010) Modern ERP: Select, implement and use today s advanced business systems, 2 nd ed., ISBN-10: Magal, S.R. & Word, J. (2011) Integrated Business Processes with ERP Systems, ISBN- 10: Monk, E. (2008) Enterprise Resource Planning, 3 rd ed., ISBN-13: Συναφή επιστημονικά περιοδικά Academy of Information and Management Sciences Journal ACM Transactions on Information Systems Behaviour and Information Technology Business Process Management Journal Computer Science and Information Systems

5 Computers in Industry Information and Management Information Systems Management International Journal of Accounting and Information Management International Journal of Accounting Information Systems International Journal of Business Information Systems International Journal of Computer Applications in Technology International Journal of Information Management International Journal of Information Management International Journal of Managing Information Technology Journal of Advances in Information Technology Journal of Computer Information Systems Journal of Emerging Technologies in Accounting Journal of Enterprise Information Management Journal of Enterprise Resource Planning Studies Journal of Information Systems Journal of the Association for Information Systems

6 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό (Ε ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Διαλέξεις Ασκήσεις Πράξης 4 6 Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικών Γνώσεων Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) Ελληνική ΟΧΙ 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτηµα Β Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Η επιχειρηματική ευφυΐα είναι ένας νέος κλάδος αιχμής που περιλαμβάνει θεωρητικές έννοιες, μεθοδολογίες, διαδικασίες και τεχνολογίες οι οποίες υποβοηθούν την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Η χρήση μεθόδων επιχειρηματικής ευφυΐας συμβάλει στη διαμόρφωση αποτελεσματικών στρατηγικών και μπορεί να εξασφαλίσει το συγκριτικό πλεονέκτημα Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να Κατανοεί βασικές έννοιες και τεχνικές επιχειρηματικής ευφυΐας Κατανοεί θέματα λήψης αποφάσεων με χρήση μαθηματικών μοντέλων Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων Κατανοεί θέματα Αποθηκών δεδομένων και μπορεί να εκτελέσει εργασίες OLAP Γνωρίζει έννοιες και μεθόδους κατηγοριοποίησης, και ανάλυσης συστάδων καθώς και τα πλεονεκτήματα και περιορισμούς τους

7 Σχεδιάζει και υλοποιεί την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας στη σύγχρονη επιχείρηση Γενικές Ικανότητες Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ορισμός, διαδικασία λήψης αποφάσεων, αποτελεσματικές και έγκαιρες αποφάσεις, Δεδομένα Πληροφορία και Γνώση, χρήση μαθηματικών μοντέλων, αρχιτεκτονικές επιχειρηματικής ευφυΐας, κύκλος ανάλυσης της επιχειρηματικής ευφυΐας, Παράγοντες επιτυχίας σε Projects επιχειρηματικής ευφυΐας, Ανάπτυξη συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας Ορισμός συστήματος, ορθολογισμός και επίλυση προβλημάτων, διαδικασία λήψης αποφάσεων, τύποι αποφάσεων, ορισμός ΣΥΑ, ανάπτυξη ΣΥΑ Ορισμός Αποθήκης Δεδομένων, OLTP vs OLAP, Data Marts, αρχιτεκτονική αποθήκης δεδομένων, κύβοι και πολυδιάσταστη ανάλυση, εννοιoλογικές ιεραρχίες και OLAP, Roll-up and Drill-down Δομή Μαθηματικών μοντέλων, ανάπτυξη μοντέλων, κατηγορίες μοντέλων Ορισμός εξόρυξης δεδομένων, είδη εξόρυξης δεδομένων, OLAP, κλασική στατιστική και εξόρυξη δεδομένων, κατηγοριοποίηση Ανάλυση Συστάδων Ευφυή μοντέλα μάρκετινγκ και εφοδιαστικής Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος ΒΙ στην σύγχρονη επιχείρηση 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως ασύγχρονη Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. εκπαίδευση, Ασκήσεις Πράξης. ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση Χρήση διαφανειών Power Point, ανάθεση εργασιών που θα εκτελεστούν με χρήση υπολογιστών, ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού στο e Class, ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές. Φόρτος Εργασίας Δραστηριότητα Εξαμήνου Διαλέξεις 52

8 βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες Εκπόνηση εργασίας 48 Αυτοτελής μελέτη 50 Σύνολο Μαθήματος 150 Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται κατά 60% με γραπτές εξετάσεις που περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις Σωστού/Λάθους και ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης Κατά 40% η τελική βαθμολογία προκύπτει από εκπόνηση εργασίας. Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Σημειώσεις μαθήματος διανεμόμενες ηλεκτρονικά Business Intelligence: data mining and optimization for decision making, C. Vercellis, Willey Business Intelligence Roadmap: The Complete Project Lifecycle for Decision-Support Applications, L. Moss and S. Atre, Addison Wesley -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: International Journal of Business Intelligence (igi-global) Business Intelligence Journal (The Data Warehousing Institute)

9 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό (Ε ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Εργαστήριο 2 6 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) Ελληνική, Αγγλική NAI 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Το μάθημα αποσκοπεί στο να παρέχει βασικές γνώσεις εφαρμογής πάνω στο Σύστημα SAP, το πιο διαδεδομένο διεθνώς λογισμικό επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί την αυτόνομη εγκατάσταση SAP, η οποία υλοποιήθηκε στο εργαστήριο ERP του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /-τρια θα είναι σε θέση να κατανοεί τις βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες στον τομέα των πωλήσεων, των προμηθειών, της παραγωγής, της αποθήκης, του λογιστηρίου και της κοστολόγησης, θα έχει την δεξιότητα να πραγματοποιεί τις αντίστοιχες καταχωρήσεις στο λογισμικό SAP και θα έχει την ικανότητα να απεικονίζει αυτόνομα βασικά επιχειρησιακά σενάρια στην εφαρμογή SAP. Γενικές Ικανότητες Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

10 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η απεικόνιση και εκτέλεση μιας βασικής ολοκληρωμένης επιχειρησιακής διαδικασίας σε μια παραγωγική επιχείρηση από την αρχή ως το τέλος μέσα στην εφαρμογή SAP. Η απεικόνιση και εκτέλεση μιας βασικής ολοκληρωμένης επιχειρησιακής διαδικασίας σε μια εμπορική επιχείρηση από την αρχή ως το τέλος μέσα στην εφαρμογή SAP. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις, Ανάπτυξη βασικών Επιχειρησιακών Σεναρίων από τους φοιτητές και απεικόνιση των σεναρίων αυτών στην εφαρμογή SAP ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Χρήση επιχειρησιακού λογισμικού SAP Δυνατότητα Απομακρυσμένης Σύνδεσης στην Εφαρμογή από τον προσωπικό υπολογιστή των φοιτητών μέσω σύνδεσης Internet Παρουσιάσεις Power point E Class Φόρτος Εργασίας Δραστηριότητα Εξαμήνου Εργαστήρια 26 Ανάπτυξη αυτοτελών 124 βασικών επιχειρησιακών σεναρίων και απεικόνισή τους μέσω της Εφαρμογής SAP Σύνολο Μαθήματος 150 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εξέταση στην εκτέλεση βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών με χρήση της εφαρμογής SAP στο εργαστηριακό περιβάλλον (70%) Θεωρητική Εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (30%) 4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνική Κ.Ι. Στεφάνου & Χ. Μπιάλας (2007) ERP SAP R/3: Δομή, Υλοποίηση, Χρήση και Εφαρμογές, Θεσσαλονίκη Ξενόγλωσση

11 Συναφή επιστημονικά περιοδικά Academy of Information and Management Sciences Journal ACM Transactions on Information Systems Behaviour and Information Technology Business Process Management Journal Computer Science and Information Systems Computers in Industry Information and Management Information Systems Management International Journal of Accounting and Information Management International Journal of Accounting Information Systems International Journal of Business Information Systems International Journal of Computer Applications in Technology International Journal of Information Management International Journal of Information Management International Journal of Managing Information Technology Journal of Advances in Information Technology Journal of Computer Information Systems Journal of Emerging Technologies in Accounting Journal of Enterprise Information Management Journal of Enterprise Resource Planning Studies Journal of Information Systems Journal of the Association for Information Systems Journal of Enterprise Resource Planning Systems

12 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ E ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΩΡΙΑ (Θ) 4 5 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικών Γνώσεων ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) Ελληνική ΟΧΙ ΝΑΙ 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι ικανοί να: 1. Κατανοούν και να χρησιμοποιούν σωστά τη βασική νομική ορολογία σε ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου. 2. Γνωρίζουν τις βασικές έννοιες του αστικού και του εμπορικού δικαίου ώστε να τις χρησιμοποιούν κατάλληλα τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους όσο και στον επαγγελματικό και καθημερινό βίο. 3. Επιλύουν πρακτικά προβλήματα που άπτονται του αστικού και εμπορικού δικαίου Γενικές Ικανότητες Θεωρητική κατάρτιση σε θέματα δικαίου Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πηγές του δικαίου Γενικές αρχές του δικαίου Φυσικά και Νομικά πρόσωπα Συμβάσεις Έννοια εμπόρου και εμπορικών πράξεων Εμπορικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Συνεταιρισμός) Αξιόγραφα (Συναλλαγματικές, Επιταγές) Πτωχευτικό δίκαιο

13 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο Open e-class (Βοηθητικά) ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηλεκτρονική επικοινωνία με φοιτητές, χρήση power point κατά την παρουσίαση εργασιών ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Φόρτος Εργασίας Δραστηριότητα Εξαμήνου Διαλέξεις 52 Μελέτη βιβλιογραφίας 30 Αυτοτελής Μελέτη 43 Σύνολο Μαθήματος 125 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Παπαστερίου Δημήτριος, Αστικό δίκαιο [Επιτομή], Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, Αγαλλοπούλου Πηνελόπη, Βασικές έννοιες αστικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ., Βάρκα-Αδάμη Αλεξάνδρα, Εισαγωγή στο αστικό δίκαιο, Σάκκουλας Αντ., Αθήνα-Κομοτηνή, Τζιώνας Ιωάννης/Βελέντζας Γεώργιος, Θεμελιώδεις έννοιες αστικού δικαίου Α Β, Εκδόσεις IuS, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Αντωνόπουλος Βασίλειος, Δίκαιο προσωπικών εταιριών Κιάντου-Παμπούκη Αλίκη, Δίκαιο αξιογράφων, έκδοση 5 η, Ρόκας Ιωάννης, Εταιρείες. Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιρειών του Εμπορικού Δικαίου, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Σπηλιόπουλος Οδυσσέας, Δίκαιο εμπορικής δραστηριότητας και των φορέων άσκησής της, έκδοση Β, εκδόσεις Διόνικος Πρωτοψάλτης Νικόλαος, Πρακτικός οδηγός εμπορικού δικαίου-δικαίου Αξιογράφων- Δικαίου Εταιριών-Πτωχευτικού Δικαίου, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Συναφή επιστημονικά περιοδικά Αρμενόπουλος Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών

14 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ (Ε ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Θεωρία & Ασκήσεις Πράξεις 4 5 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) - Ελληνική ΝΑΙ (Με Εκπόνηση Project ή/και Συγγραφή εργασιών) 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση: να γνωρίζουν τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου να προτείνουν τις κατάλληλες επενδυτικές επιλογές να διαχειρίζονται χρηματοοικονομικούς κινδύνους να προτείνουν και να εφαρμόζουν μεθόδους διαμόρφωσης και διαχείρισης χαρτοφυλακίων. να αντιμετωπίζουν, τους διευρυμένους κινδύνους που συνεπάγεται η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, των χρηματοοικονομικών αγορών και της επιχειρηματικής δράσης. Γενικές Ικανότητες Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικά περί χρηματοοικονομικού συστήματος, Αγορές χρήματος και κεφαλαίου, Πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές, Κατηγοριοποίηση μετοχών,

15 Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Θεσμικό Πλαίσιο, Δείκτες τιμών, Εταιρίες επενδύσεων Χαρτοφυλακίου - Αμοιβαία Κεφάλαια, Διαχείριση μετοχικού χαρτοφυλακίου με βάση τη θεμελιώδη και την τεχνική ανάλυση, Θεωρία Χαρτοφυλακίου, Στρατηγικές για τη δημιουργία χαρτοφυλακίων, Διαχείριση χαρτοφυλακίου αμοιβαίων κεφαλαίων. 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα, Συζήτηση Ασκήσεων Πράξης, και Εφαρμογή Παιχνιδιού Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Παρουσιάσεις Power point Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές (E-Class) Φόρτος Εργασίας Δραστηριότητα Εξαμήνου Διαλέξεις 39 Ασκήσεις Πράξεις 13 Παιχνίδι Διαχείρισης 23 Χαρτοφυλακίου Αυτοτελής Μελέτη 50 Σύνολο Μαθήματος 125 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ασκήσεις πράξεις, Παιχνίδι Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου (30%) Γραπτές εξετάσεις που περιλαμβάνουν ασκήσεις και ερωτήσεις ανάπτυξης ή πολλαπλής επιλογής (70%) 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνική Καραπιστόλης Δ. (2010). Μέθοδοι ανάλυσης και διαχείρισης μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων. Εκδ. Α. Αλτιντζή, Θεσσαλονίκη. Κιόχος Π. Γ. Παπανικολάου Α. Κιόχος (2003). Διαχείριση χαρτοφυλακίων και χρηματοοικονομικών κινδύνων. Σύγχρονη εκδοτική, Αθήνα. Βασιλείου Δημήτριος και Ηρειώτης Νικόλαος, (2009). Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα. Νούλας Αθανάσιος, (2006). Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Θεσσαλονίκη. Παπαδάμου, Σ., (2009). Διαχείριση Χαρτοφυλακίου: Μία Σύγχρονη Προσέγγιση, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα. Συριόπουλος Κ. (1999). Διεθνείς Κεφαλαιαγορές Τόμος Ι. Θεωρία και Ανάλυση, Εκ. Ανικούλα, Θεσσαλονίκη. Ξενόγλωσση Alexander, G. J. and Sharpe, W. F. (1993). Fundamentals of Investments, Prentice-Hall. Elton, Gruber, Brown και Goetzmann, (1997). Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 6/e, John Wiley and Sons, Inc. Haugen, R. (2000). Modern Investment Theory, 5 th edition, Prentice Hall. Francis J. C. (1991). Investments: Analysis and Management, 5 th edition, Mc Graw-Hill.

16 Frank Reilly and Keith Brown, (2009). Analysis of Investments and Management of Portfolios, 9 th Edition, THOMSON, South-Western. Robert A. Haugen, Modern Investment Theory, 4 th Edition, Prentice Hall. Tvede, L. (1999). The Psychology of Finance, 2 nd edition, John Wiley & Sons. Συναφή επιστημονικά περιοδικά Journal of Finance Journal of Banking and Finance Journal of Financial Management Analysis Journal of Applied Financial Economics Managerial Finance

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 Ακαδημαϊκό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9.01 ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Β Βιοχημεία Α Φυσιολογία Α Βιοστατιστική Νευροανατομία Ιατρικά Αγγλικά Β. 345 3ο Εξάμηνο ΩΔΕ 4ο Εξάμηνο ΩΔΕ Φυσιολογία Β

Βιολογία Β Βιοχημεία Α Φυσιολογία Α Βιοστατιστική Νευροανατομία Ιατρικά Αγγλικά Β. 345 3ο Εξάμηνο ΩΔΕ 4ο Εξάμηνο ΩΔΕ Φυσιολογία Β ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 1ο Εξάμηνο ΩΔΕ 2ο Εξάμηνο ΩΔΕ Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE220 Υδραυλική Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE220 Υδραυλική Ι ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE220 Υδραυλική Ι (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα. Μαθημάτων

Περιγράμματα. Μαθημάτων Περιγράμματα Μαθημάτων ΣΧΟΛΗ Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Μαθησιακά Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Στελέχωση (περισσότερη ανάλυση γίνεται στο µάθηµα ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Β εξαµήνου)

Στελέχωση (περισσότερη ανάλυση γίνεται στο µάθηµα ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Β εξαµήνου) Περίγραµµα Μαθηµάτων Προγράµµατος Σπουδών Τµήµατος Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής Τίτλος Μαθήµατος Μικροοικονοµική Κωδικός Μαθήµατος 101 Τύπος Μαθήµατος Θεωρητικό Εξάµηνο Σπουδών Α 2Θ + 2ΑΠ Πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πατρών Παράρτημα Αμαλιάδας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πατρών Παράρτημα Αμαλιάδας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πατρών Παράρτημα Αμαλιάδας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Technological Education Institute (T.E.I.) of Patras Branch of Amaliada Department of Marketing ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας Παράρτημα Άμφισσας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Technological Education Institute (T.E.I.) of Lamia Branch of Amfissa Department of Marketing Άμφισσα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Νησιώτης ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Νίκος Βαφέας Σταύρος Ζένιος Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Γιώργος Νησιώτης Λένος Τριγιώργης Ανδρέας Χαρίτου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας 314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. προήλθε από τη μετονομασία του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ. Οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών www.nup.ac.cy

www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών 2 3 Το Όραμα μας Η ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού εκπαιδευτικού οργανισμού, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, του οποίου τα μέλη εργάζονται συλλογικά για την εξέλιξη της κοινωνίας μέσα από τη διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΒΑ. Οδηγός Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΒΑ. Οδηγός Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΒΑ Οδηγός Σπουδών Χίος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 2. Το Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων 3. Το ΠΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών 575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών του ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ WWW.ODE.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οδηγός Σπουδών 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά 155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά Σκοπός Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλυτέρων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τύπος

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τύπος ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ/Μικτό Ώρες / Εβδομάδα 5 (3Θ + 2Ε) Δ. Μ. / Φ. Ε. 7 / 11 Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα παρουσιαστούν παραδείγματα και εφαρμογές, καθώς και μέθοδοι ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα