ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)"

Transcript

1 ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)

2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα Γεωγραφικά συστήματα Πληροφοριών αποτελούν ένα νέο ταχύτατα εξελισσόμενο και ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απεικόνισης πληροφοριών που έχουν σχέση με φαινόμενα που εξελίσσονται στο γεωγραφικό χώρο. Ο ειδικός Γεωγραφικών συστημάτων Πληροφοριών απόφοιτος ΙΕΚ, έχει αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις και είναι σε θέση να ανταποκριθεί πλήρως προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε οποιοδήποτε γραφείο ή φορέα του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιεί τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Ειδικότερα μπορεί να εργαστεί σε φορείς που ασχολούνται με : Καταγραφή, προστασία και διαχείριση ιδιωτικής, δημόσιας και ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας Σχεδιασμό και προγραμματισμό χρήσεων γης. Πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Δίκτυα κοινής ωφελείας, όπως ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμός, τηλεπικοινωνίες, φυσικό αέριο, κ.τ.λ. Κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές μελέτες. Παρακολούθηση προστασία περιβάλλοντος και φυσικών διαθεσίμων, όπως οι υδάτινοι πόροι, οι εθνικοί δρυμοί, οι υδροβιότοποι, οι ακτές, ο ορυκτός πλούτος, κ.ά. Αγροτική ανάπτυξη και αναδιάρθρωση. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών» μπορούν : 1. Να χειρίζονται το λειτουργικό σύστημα DOS, του περιβάλλοντος ε- πικοινωνίας με γραφικά (WINDOWS), καθώς και του Λειτουργικού συστήματος UNIX. 2. Να γράφουν και να διαμορφώνουν ένα κείμενο χρησιμοποιώντας ένα επεξεργαστή κειμένου σε περιβάλλον Windows 3. Να συνθέσουν ένα λογιστικό φύλλο σε περιβάλλον Windows, να το διαχειριστούν κατάλληλα και να το εκτυπώσουν. 4. Να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να διαχειριστούν μια βάση δεδομένων (DATA BASE) σε περιβάλλον Windows. 5. Να κάνουν ψηφιοποίηση χαρτών χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό. 1

3 6. Να δημιουργούν, να διορθώνουν και να διαχειρίζονται χαρτογραφικές πληροφορίες (ΑΜ-Automated Mapping). 7. Να διαχειριστούν και να εκμεταλλευτούν πλήρως ένα πακέτο λογισμικού των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε διάφορα πεδία εφαρμογών όπως π.χ.: Σύνταξη, τήρηση και ενημέρωση του Εθνικού Κτηματολογίου Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για διαχείριση, παρακολούθηση δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείριση κτηματολογικού και χαρτογραφικού συστήματος πληροφοριών κτλ. Διαχείριση δασών και πρόληψη ασθενειών της χλωρίδας Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα μεγάλα έργα, συνεπικουρώντας πολιτικούς μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, κλπ. Παρακολούθηση θέσεων με τοξικά απόβλητα για την πρόληψη οικολογικών καταστροφών. Βελτίωση του συγκοινωνιακού, την εύρεση βέλτιστης διαδρομής ασθενοφόρων, απορριμματοφόρων, παράδοσης αγαθών κλπ. Στις επιχειρήσεις για λήψη αποφάσεων για καθορισμό περιοχών - σημείων πωλήσεων Τραπεζικές εφαρμογές, για ανάλυση τάσεων πελατών, προέλευσή τους, πληθυσμιακή ανάλυση, οικονομική ανάλυση δυνατοτήτων τους, δημογραφικές αναλύσεις συνθέσεων πληθυσμού ανά υποκατάστημα, ανάλυση καταθέσεων/δανείων σε σχέση με πληθυσμιακά δεδομένα, ανάλυση γειτνίασης υπαρχόντων πελατών με υπάρχοντα υποκαταστήματα. Ασφαλιστικές εταιρίες για ανάλυση δεδομένων νέων αγορών, σχεδιασμό διαφήμισης, ανάλυση στοιχείων πελατών, ίδρυση νέων υποκαταστημάτων κλπ. Τέλος πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις ανάγκες που θα υπάρξουν σε εξειδικευμένο προσωπικό λόγω της έναρξης δημιουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου στη χώρα μας. Οι Ειδικοί Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών απόφοιτοι των ΙΕΚ θα είναι σε θέση, υπό την επίβλεψη μηχανικού, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, να καλύψουν ένα μέρος των νέων θέσεων εργασίας που θα προκύψουν. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα αναφέρεται σε κατόχους απολυτηρίου ή πτυχίου Γενικού, Τεχνικού, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 4 εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 14 εβδομάδες με 25 ώρες/εβδομάδα. Οι 4 τελευταίες εβδομάδες του Δ εξαμήνου κατάρτισης αφιερώνονται για την «Πιλοτική εφαρμογή», όπου οι καταρτιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να ασχοληθούν με πραγματικά δεδομένα, τα οποία θα συγκεντρώσουν θα 2

4 επεξεργαστούν και θα απεικονίσουν ολοκληρώνοντας έτσι μια πραγματική εφαρμογή. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επιτροπή σύνταξης του αναλυτικού προγράμματος της ειδικότητας Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.), συγκροτήθηκε με την 24/ Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΕΕΚ και αποτελείται από τους : 1. Αριστοτέλη Νούλα, Φυσικό Ραδιοηλεκτρολόγο, Προγραμματιστή Η/Υ, Διευθυντή του ΙΕΚ Κατερίνης 2. Ιωάννη Μανιάτη, Αν. Καθηγητή του τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. 3. Κων/νο Πιπίλη, Μαθηματικό, Προγραμματιστή Η/Υ, Υπεύθυνο μηχανογράφησης του ΙΕΚ Κατερίνης 3

5 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΜΕΑΣ : ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (09) ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΔΟΜΙΚΩΝ (0902) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ. Ε. Λ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ 1. ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Ι, ΙΙ Οργάνωση Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης ΟΤΑ ΝΑ 4. Λειτουργικά Συστήματα DOS - WIN Επεξεργασία Κειμένου σε WIN Λογιστικά Φύλλα σε WIN Αυτοματοποιημένη και Θεματική Χαρτογραφία Λειτουργικό Σύστημα UNIX Γεωγραφία Βάσεις Δεδομένων σε WIN Δομές Δεδομένων - Οργάνωση Αρχείων Τεχνολογία Πολυμέσων (Multimedia) Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Εισαγωγή στα Σχεδιαστικά Προγράμματα 4 4 Η/Υ - Ψηφιοποίηση 15. Στοιχεία Φωτογραμμετρίας - Τηλεπισκόπισης Πολεοδομία - Χωροταξία Κτηματολόγιο Εισαγωγή δεδομένων, Ανάλυση - Απόδοση Γ.Σ.Π. με Η/Υ 19. Γλώσσα Προγραμματισμού του λογισμικού 4 4 Γ.Σ.Π. 20. Φηφιδωτό Γ.Σ.Π. (IDRISI) Απεικόνιση Χωρικών Δεδομένων με Η/Υ Ανάλυση Δικτύων με Η/Υ (Οδοποϊα Υ- 6 6 δρευση - Αποχετεύση) 23 Πιλοτική Εφαρμογή (5 εβδομάδες) 100 ΣΥΝΟΛΟ Θ = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ Ε = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σημείωση: Η Πιλοτική εφαρμογή του Δ Εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί στις 5 τελευταίες εβδομάδες και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα στις 9 πρώτες εβδομάδες. 4

6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5

7 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΤΟΜΕΑΣ : ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Ι ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ : 2 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Α ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων στατιστικής και πιθανοθεωρίας που αποτελούν εργαλεία απαραίτητα για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. Εισαγωγή Τι είναι η Στατιστική, Πεδία εφαρμογής της στατιστικής Στατιστικός πληθυσμός Τυχαίο δείγμα, τυχαίο πείραμα Διάκριση Στατιστικής και πιθανότητας Η έννοια της στατιστικής μεταβλητής και οι διακρίσεις της 2. Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων - Κατανομές συχνοτήτων Στατιστικοί πίνακες Γραφικές παραστάσεις Είδη διαγραμμάτων Κυκλικά διαγράμματα, χαρτογράμματα, ειδογράμματα Καμπύλη συγκέντρωσης (καμπύλη του Lorenz) Συνεχείς και ασυνεχείς κατανομές συχνοτήτων Ιστογράμματα συχνοτήτων Αθροιστικές κατανομές συχνοτήτων 3. Μέτρα θέσεως - Μέτρα διασποράς - Ροπές Μέσος αριθμητικός Αστάθμητος μέσος αριθμητικός, σταθμικός μέσος αριθμητικός, ιδιότητες Μέθοδοι υπολογισμού - Ιδιότητες του μέσου αριθμητικού Άλλοι μέσοι (Γεωμετρικός, Αρμονικός) Διάμεσος, Επικρατούσα τιμή, Τεταρτημόρια, Δεκατημόρια Μέτρα διασποράς Εύρος Μεταβολής Μέση και τυπική απόκλιση, διακύμανση Ιδιότητες διακύμανσης Ροπές περί την αρχή, Ροπές περί το μέσο αριθμητικό 6

8 Ασυμμετρία, Κύρτωση Γ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Εισαγωγή 2 Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων - Κατανομές συχνοτήτων 8 Μέτρα θέσεως - Μέτρα διασποράς - Ροπές 16 Α τεστ προόδου 1 Β τεστ προόδου 1 Σύνολο 28 7

9 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΤΟΜΕΑΣ : ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΙ ΕΞΑΜΗΝΟ : B ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ : 2 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Α ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων στατιστικής και πιθανοθεωρίας που αποτελούν εργαλεία απαραίτητα για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. Μεταθέσεις - Συνδυασμοί - Διατάξεις Απλές μεταθέσεις, κυκλικές μεταθέσεις, μεταθέσεις με επανάληψη Διατάξεις, διατάξεις με επανάληψη Συνδυασμοί, Συνδυασμοί με επανάληψη Εφαρμογές 2. Πιθανότητες Σχέση μεταξύ πιθανότητας και σχετικής συχνότητας Στοιχειώδης έννοιες των πιθανοτήτων (ενδεχόμενο, δειγματοχώρος, είδη ενδεχομένων, ένωση και τομή ενδεχομένων, ασυμβίβαστα ενδεχόμενα, αντίθετα ενδεχόμενα) Πιθανότητα υπό συνθήκη ή δεσμευμένη πιθανότητα Ανεξαρτησία Το θεώρημα του Bayes 3. Κατανομές Πιθανοτήτων Ασυνεχείς κατανομές : Μέσος και διακύμανση, Διωνυμική κατανομή Συνεχείς κατανομές : Μέσος και διακύμανση, Κανονική κατανομή Η κανονική τυποποιημένη κατανομή Εφαρμογές 4. Δύο τυχαίες μεταβλητές Διμεταβλητές κατανομές, διμεταβλητοί πίνακες, οριακές κατανομές, α- νεξαρτησία Συνδιακύμανση - Ιδιότητες Συσχέτιση - Ιδιότητες 8

10 5. Δειγματοληψία Πληθυσμός, τυχαίο δείγμα Δειγματικός μέσος, διακύμανση δειγματικού μέσου Κεντρικό οριακό θεώρημα, εφαρμογές 6. Έλεγχος Υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης Έλεγχος του μέσου ενός πληθυσμού : δίπλευρος και μονόπλευρος έ- λεγχος Έλεγχος της διαφοράς των μέσων δύο πληθυσμών Λάθη τύπου Ι και ΙΙ 7 Παλινδρόμηση δύο μεταβλητών Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων Γραμμική παλινδρόμηση :απλά δεδομένα, ταξινομημένα δεδομένα Μέσο τετραγωνικό σφάλμα - Δείκτης προσδιορισμού Καμπυλόγραμμος παλινδρόμηση Εκθετική παλινδρόμηση Γ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μεταθέσεις - Συνδυασμοί - Διατάξεις 2 Πιθανότητες 4 Κατανομές Πιθανοτήτων 4 Δύο τυχαίες μεταβλητές 3 Δειγματοληψία 3 Έλεγχος Υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης 3 Παλινδρόμηση δύο μεταβλητών 7 Α τεστ προόδου 1 Β τεστ προόδου 1 Σύνολο 28 9

11 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΤΟΜΕΑΣ : ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΤΑ, ΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ : 2 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Α ΣΚΟΠΟΣ Ο χρήστης των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών πρέπει να γνωρίζει τη δομή, οργάνωση και λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, της Τοπικής και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επίσης πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης καθώς επίσης και την συμμετοχή τους στην κατανομή και απορρόφηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος πρέπει να γνωρίζει τις βασικές αρχές και τα συστήματα οργάνωσης καθώς και τις σύγχρονες τάσεις στην περιφερειακή ανάπτυξη και την αποκέντρωση. Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ α) Διοίκηση (έννοια, περιεχόμενο, λειτουργίες) Προγραμματισμός Λήψη αποφάσεων Οργάνωση Συντονισμός, Διεύθυνση Έλεγχος β) Οι κυριότερες σχολές της θεωρίας της διοίκησης γ) Οργάνωση (έννοια, μορφές) Διακρίσεις της τυπικής οργάνωσης Η γραμμική ή εκτελεστική οργάνωση Η λειτουργική οργάνωση Η γραμμική και επιτελική οργάνωση Συστήματα οργάνωσης Τα οργανογράμματα Αρχές και αδυναμίες της οργάνωσης 2. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Πρόεδρος της Δημοκρατίας Η Κυβέρνηση Ο Πρωθυπουργός 10

12 Οι Υπουργοί Οι Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς και τα Κεντρικά Όργανα Μεγάλα σώματα της Διοίκησης Σχετική Νομοθεσία ( Άρθρα 101, 102 του Συντάγματος του ΝΔ 4260/62 - ΒΔ 703/70 - ΠΔ 49/88 - Ο Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών - ΠΔ 535/88) 3. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ Δήμοι Κοινότητες Περιουσία - Προσωπικό Εποπτεία Συμβούλια περιοχής Δημοτικές επιχειρήσεις Αναπτυξιακές εταιρείες Νομοθεσία : Ν 1832/89, Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (ΠΔ 323/89) 4. Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Νομάρχης - Αρμοδιότητες Νομαρχιακή οργάνωση Αποκέντρωση Β βαθμού Νομοθεσία( Ν. 1622/86, Ν. 1878/90, Ν. 2218/94, Ν. 2240/94) 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Οι περιφέρειες της χώρας Διοικητική διάρθρωση των περιφερειών Περιφερειακό Συμβούλιο 6. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ Περιφερειακή ανάπτυξη - Αποκέντρωση Η Διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τα προβλήματα της διοίκησης στην Ελλάδα Προτάσεις, προοπτικές 11

13 Γ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Βασικές έννοιες για την Οργάνωση και τη Διοίκηση 8 Η οργάνωση του Ελληνικού Δημοσίου 3 Η οργάνωση των ΟΤΑ 4 Η Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση 4 Περιφερειακή οργάνωση 3 Σύγχρονες τάσεις 4 Α τεστ προόδου 1 Β τεστ προόδου 1 Σύνολο 28 Σημείωση : Η κατανομή των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά κεφάλαιο είναι ενδεικτική. 12

14 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΤΟΜΕΑΣ : ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DOS - WINDOWS ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ : 4 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ Α ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τη χρήση του υπολογιστή, η απόκτηση βασικών γνώσεων για το λειτουργικό σύστημα DOS, για το γραφικό περιβάλλον των WINDOWS και να κάνουν μία πρώτη γνωριμία με το Internet. Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ DOS 1. Βασικά στοιχεία του DOS 6.xx Ιστορικό εκδόσεων του MS-DOS Περιφερειακές συσκευές και DOS Εγκατάσταση Αρχεία, Κατάλογοι, Συσκευές 2. Χρήση βασικών εντολών του DOS Κλήση βοήθειας Κατάλογος περιεχομένων Δημιουργία αντιγραφή, διαγραφή, μετακίνηση, μετονομασία αρχείων Παρουσίαση αρχείου κειμένου Έλεγχος δίσκου, ετικέτες δίσκων Διαμόρφωση δίσκου- δισκέτας, αντιγραφή δισκέτας Εντολές διαχείρισης καταλόγων Καθορισμός αναγνωριστικού Λ.Σ. Prompt Εκτύπωση με το DOS 3. Χρήση του συντάκτη κειμένου EDIT 4. Αρχεία εντολών του λειτουργικού συστήματος Αναγκαιότητα - σύνταξη εντολών Απλές εντολές (REM, PAUSE, CLS, ECHO) Χρήση παραμέτρων - Εντολή ολίσθησης Εντολές ελέγχου ροής (GOTO, IF, FOR) Κλήση άλλου αρχείου εντολών του Λ.Σ. Παραδείγματα αρχείων εντολών του Λ.Σ. 13

15 5. Διαχείριση πόρων - Σύνθεση συστήματος Χρήση των αρχείων autoexec.bat και config.sys Συμπίεση αρχείων Είδη μνήμης και διαχείρισή της 6. Προχωρημένα θέματα Ανακατεύθυνση εισόδου - εξόδου Δίαυλοι και φίλτρα Διαχείριση συσκευών Διασύνδεση υπολογιστών Διαγνωστικά προγράμματα ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ WINDOWS 1. Το γραφικό περιβάλλον των Windows Ομοιότητες και διαφορές με το DOS Εκκίνηση των Windows Διαχειριστής προγραμμάτων -1 Βασικά στοιχεία παραθύρου Είδη, διαχείριση παραθύρων Προσκήνιο, παρασκήνιο Μενού ελέγχου, γραμμή μενού Πλαίσια διαλόγου Διαχείριση εγγράφων Σύστημα βοηθείας 2. Διαχειριστές των Windows Διαχειριστής προγραμμάτων -2 Διαχειριστής αρχείων Διαχειριστής εκτυπώσεων Εγκατάσταση εκτυπωτή Χρήση γραμματοσειρών 3. Εργαλεία των Windows Εργαλεία γραφείου Πίνακας σημειώσεων Σύνδεση και ενσωμάτωση αντικειμένων Δυναμική ανταλλαγή δεδομένων Ενσωμάτωση πακέτων Πίνακας ελέγχου 4. Εφαρμογές των Windows Χρήση του Write Χρήση του τερματικού Άλλες εφαρμογές σε περιβάλλον Windows 14

16 Εκτέλεση εφαρμογών σε περιβάλλον DOS 5. Ασφάλεια συστήματος Αντίγραφα συστήματος και επαναφορά τους Ακύρωση διαγραφής αρχείου Προστασία από ιούς 6. Διαχείριση πόρων - Σύνθεση συστήματος Χρήση των αρχείων autoexec.bat και config.sys Συμπίεση αρχείων Είδη μνήμης και διαχείρισή της Βελτιστοποίηση των Windows Διαμόρφωση περιβάλλοντος των Windows 7. To Λειτουργικό Σύστημα Windows 95 Παρουσίαση των Windows 95 Βασικά στοιχεία Ομοιότητες - Διαφορές με τα Windows 3.1 Διαχείριση Αρχείων, Ντοσιέ και Αντικειμένων Οι εφαρμογές των Windows 95 Νέα εργαλεία (Ελέγχου, Διαχείρισης, Επικοινωνίας) Τεχνική Plug N Play Windows 95 και δίκτυα 8. Τα Windows NT Aναφορά στα Windows NT Workstation /Advanced Server Δίκτυα με Windows NT Πολυεπεξεργαστές Συστήματα αρχείων 9. Εισαγωγή στο INTERNET Ιστορική αναδρομή - Προοπτικές Eισαγωγή στο INTERNET (DNS, URL, HOST,...) Οι υπηρεσίες του INTERNET ( , FTP, WWW, Telnet, News, Gopher, Archie) Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web, WWW) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Ε-Mail) Μεταφορά αρχείων (File Transfer Protocol, FTP) 15

17 Γ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α. ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ DOS Βασικά στοιχεία του DOS 6.xx 2 Χρήση βασικών εντολών του DOS 6 Χρήση του συντάκτη κειμένου EDIT 2 Αρχεία εντολών του λειτουργικού συστήματος 4 Διαχείριση πόρων - Σύνθεση συστήματος 4 Προχωρημένα θέματα 2 Σύνολο 20 ΜΕΡΟΣ Β. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ WINDOWS Το γραφικό περιβάλλον των Windows 2 Διαχειριστές των Windows 6 Εργαλεία των Windows 6 Εφαρμογές των Windows 4 Ασφάλεια συστήματος 2 Διαχείριση πόρων - Σύνθεση συστήματος 2 To Λειτουργικό Σύστημα Windows 95 4 Τα Windows NT 2 Εισαγωγή στο INTERNET 4 Α τεστ προόδου 2 Β τεστ προόδου 2 Σύνολο 36 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Λειτουργικό σύστημα DOS αντοίστοιχα, αντίστοιχο του MS - DOS 6.2 νεότερης έκδοσης. Λειτουργικό σύστημα σε περιβάλλον WINDOWS αντίστοιχο των MSWINDOWS 3.1, WINDOWS 95,98 ή νεότερης έκδοσης. ή 16

18 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΤΟΜΕΑΣ : ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ WINDOWS ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ : 3 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ Α ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τη χρήση ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου σε περιβάλλον Windows. Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειμένου Εκκίνηση Η βασική οθόνη του επεξεργαστή κειμένου Η επίκληση βοηθείας Οι βασικές εντολές Σύνταξη κειμένου, διόρθωση, αποθήκευση και ανάκληση Διαμορφώσεις χαρακτήρων, παραγράφων, πλαισίων Μοντέλα (styles) και πρότυπα (templates) Προωθημένες εντολές Διαμορφώσεις εγγράφου (στήλες, ενότητες, σημειώσεις, περιγράμματα, γλωσσάρια, αριθμοί σελίδων, κλπ) Δυνατότητες εμφάνισης και εκτυπώσεις Ενσωμάτωση και σύνδεση αντικειμένων (εικόνες, αρχεία) Οι πίνακες στον επεξεργαστή κειμένου Βοηθητικά προγράμματα Προγράμματα DRAW και GRAPH Άλλα βοηθητικά προγράμματα (ορθογραφία, γραμματική, συλλαβισμός, συνώνυμα, ταξινομήσεις, αυτόματη αρίθμηση παραγράφων, κλπ) Ειδικές λειτουργίες Καταχωρήσεις ειδικών πεδίων και συμβόλων, πίνακες περιεχομένων και ευρετηρίων Διαμόρφωση του περιβάλλοντος του επεξεργαστή κειμένου 17

19 Γ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειμένου 3 Οι βασικές εντολές 6 Προωθημένες εντολές 6 Ενσωμάτωση και σύνδεση αντικειμένων 6 Οι πίνακες στον επεξεργαστή κειμένου 6 Βοηθητικά προγράμματα 6 Ειδικές λειτουργίες 5 Α τεστ προόδου 2 Β τεστ προόδου 2 Σύνολο 42 18

20 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΤΟΜΕΑΣ : ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΣΕ WINDOWS ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ : 2 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ Α ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την χρήση ενός προγράμματος επεξεργασίας λογιστικών φύλλων (SpreedSheets) Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. Εισαγωγή στα λογιστικά φύλλα Εισαγωγή και ξενάγηση στη βασική οθόνη Βασικές έννοιες (στήλες, γραμμές, κελιά, περιοχές) Παρεμβολή και διαγραφή γραμμών - στηλών Ονομασία φύλλου εργασίας, αποθήκευση και κλείσιμο αρχείου 2. Σύνταξη Εισαγωγή δεδομένων (Αριθμητικές τιμές, κείμενο) Διευθύνσεις (απόλυτες και σχετικές) Τύποι (Δημιουργία, εισαγωγή, αναφορά σε περιοχές, υπολογισμοί) Εισαγωγή στις συναρτήσεις 3. Μορφοποίηση Τεχνικές επιλογής περιοχών Αντιγραφή Μετακίνηση Μορφοποίηση φύλλου(γραμματοσειρά, χαρακτηριστικά γραμματοσειράς, στοίχιση, πλάτος και ύψος κελιών, πάγωμα στηλών κλπ) Μορφοποίηση αριθμών Κρύψιμο δεδομένων Εισαγωγή πλαισίων Εισαγωγή και διαγραφή φύλλων εργασίας Εργασία με πολλά φύλλα - ομαδοποίηση φύλλων εργασίας 4. Εκτυπώσεις Διαμόρφωση σελίδας, παράμετροι Εκτύπωση αρχείου 5. Σύνδεση και ενσωμάτωση αντικειμένων 19

21 Μηχανισμοί σύνδεσης αντικειμένων (DDE, OLE) Ενσωμάτωση αντικειμένων Σύνδεση αντικειμένων Επεξεργασία δεσμών 6. Διαγράμματα Παρουσίαση διαγραμμάτων Δημιουργία διαγραμμάτων Τύποι διαγραμμάτων Αλλαγή του τύπου του διαγράμματος Μορφοποίηση (Τίτλοι, κλίμακες, χρώματα) 7. Βασικές Συναρτήσεις Μαθηματικές συναρτήσεις Στατιστικές συναρτήσεις Συναρτήσεις εφαρμογών μηχανικού 8. Βάσεις Δεδομένων Ο πίνακας βάσης δεδομένων Δημιουργία πίνακα Αναζήτηση, ταξινόμηση, τροποποίηση, διαγραφή εγγραφών Ερωτήσεις 9. Μακροεντολές Δημιουργία Εκτέλεση Εφαρμογές Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Εισαγωγή στα λογιστικά φύλλα 2 Σύνταξη, Μορφοποίηση 6 Εκτυπώσεις 2 Σύνδεση και ενσωμάτωση αντικειμένων 2 Διαγράμματα 3 Βασικές Συναρτήσεις 5 Βάσεις Δεδομένων 4 Μακροεντολές 2 Α Τεστ Προόδου 1 Β Τεστ Προόδου 1 Σύνολο 28 Ε ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 20

22 LOTUS FOR WINDOWS, EXCELL ή αντίστοιχο πρόγραμμα δημιουργίας και επεξεργασίας λογιστικού φύλλου. 21

23 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΤΟΜΕΑΣ : ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ UNIX ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ : 2 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ Α ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι καταρτιζόμενοι το λειτουργικό σύστημα UNIX, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε περιβάλλον UNIX. Το μάθημα καλύπτει τις βασικές έννοιες του UNIX, τις απαραίτητες εντολές, τα εργαλεία του UNIX, καθώς και κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση του συστήματος. Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εισαγωγή Σύντομη ιστορική επισκόπιση Γενική περιγραφή του UNIX Διαφορές με MS - DOS (γενικότερα με Λ.Σ. ενός χρήστη) Βασικέ έννοιες Είσοδος στο UNΙΧ. Χρήση και αλλαγή συνθηματικής λέξης Το σύστημα αρχείων Αρχεία και κατάλογοι Ονοματολογία αρχείων και καταλόγων Σχετικά και απόλυτα ονόματα διαδρομών Οι κυριότεροι κατάλογοι στο σύστημα αρχείων Εξοικείωση με τον κειμενογράφο του UNIX (vi) Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων (Is, cp, rm, mv, cat, more, κλπ) Βασικές εντολές διαχείρισης καταλόγων (mkdir, rmdir, cd, pwd) Σύνδεσμοι (συμβολικοί και μη) Ο προσωπικός κατάλογος Εξέταση και τροποποίηση δικαιωμάτων προσπέλασης σε αρχείο Η έννοια της ομάδας Αλλαγή ομάδας αρχείου Χρήση μεταχαρακτήρων στην ονοματολογία αρχείων Οι εντολές του UNIX Χρήσιμες εντολές του UNIX (mail, write, wc, grep, pc, cc, κλπ) Ανακατεύθυνση εισόδου/εξόδου/εξόδου σφαλμάτων σε αρχεία Σωληνώσεις - Φίλτρα 22

24 Τα κυριότερα φίλτρα στο UNIX. Η εντολή tee Προστασία ειδικών χαρακτήρων στις εντολές Έλεγχος διεργασιών Υπό συνθήκη εκτέλεση εντολών Εκτέλεση εντολών στο προσκήνιο και το παρασκήνιο Περιορισμοί για διεργασίες παρασκηνίου Αναφορά και διαχείριση των εκτελουμένων διεργασιών (εντολές ps, jobs, kill, wait, nohup, stty, tostop, fg, bg, αναστολή διεργασιών με πάτημα CTRL-Z) Όρια χρήσης πόρων για εντολές (limit) Εργαλεία του φλοιού Μηχανισμός ιστορικού εντολών Μηχανισμός ψευδωνύμων Πρόσθεση/αφαίρεση εντολών από το αποτέλεσμά τους (ανάστροφα, εισαγωγικά - backquotes) Πλήρης παρουσίαση της διαδικασίας εκτέλεσης εντολών (ιστορικό ε- ντολών, ψευδώνυμα, επανεξέταση ιστορικού, μεταβλητές, μεταχαρακτήρες) Ο φλοιός ως προγραμματιστικό περιβάλλον Απλά προγράμματα φλοιού (ακολουθίες εντολών) Χρήση μεταβλητών και δομών ελέγχου (while, if/else/endif, swich, foreach, goto, break, breaksw, continue) σε πρόγραμμα φλοιού Τελεστές σύγκρισης και αριθμητικοί τελεστές εξέτασης χαρακτηριστικών αρχείων (-d, -f, -r, -w, -z ) Μεταβλητές και μεταβλητές περιβάλλοντος. Διαφορές και τρόπος χρήσης Απλές μεταβλητές και λίστες λέξεων. Η μεταβλητή argv Εισαγωγή στη διαχείριση συστημάτων UNIX Εντολή chown Τα συστήματα αρχείων Διαχείριση εκτυπωτών (προγράμματα Ipc και Ipd, αρχείο etc/printcap Τα αρχεία διαμόρφωσης του συστήματος (αυτά που περιέχουν εντολές οι οποίες εκτελούνται κατά την εκκίνηση του συστήματος) Γ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 23

25 Οι εντολές διαχείρισης και τα σχετικά αρχεία μπορεί να διαφέρουν από τα περιγραφόμενα στο σύστημα που είναι εγκατεστημένο στο χώρο διδασκαλίας. Η ύλη θα πρέπει να προσαρμοστεί στο σύστημα αυτό. Δ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Εισαγωγή 2 Βασικές έννοιες 6 Εντολές του UNIX 4 Έλεγχος των διεργασιών 4 Εργαλεία του φλοιού 2 Ο φλοιός ως προγραμματιστικό περιβάλλον 4 Εισαγωγή στη διαχείριση συστημάτων UNIX 4 Α τεστ προόδου 1 Β τεστ προόδου 1 Σύνολο 28 ΑΠΙΤΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Λειτουργικό σύστημα UNIX 24

26 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΤΟΜΕΑΣ : ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ : 3 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Α ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση εκ μέρους των σπουδαστών των στοιχείων που συμβάλλουν στην διαμόρφωση των διαφόρων χαρακτηριστικών της γης, και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα πώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν την μορφολογία του εδάφους, το κλίμα, τη βλάστηση, την κατανομή των ζώων, την ποσότητα και το είδος των υδάτων. Τέλος πρέπει να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία Οικονομικής Γεωγραφίας της Ελλάδος και στους τρεις κλάδους παραγωγής Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. Εισαγωγή- Γενικές έννοιες 2. Στοιχεία Φυσικής Γεωγραφίας Η γη και οι άλλοι πλανήτες Η ζωή στη γη Η περιστροφή της γης και οι εποχές Κύματα - Παλίρροιες - θαλάσσια ρεύματα Κλίμα - Κλιματικές ζώνες- Είδη κλίματος 3. Η γη και η μορφολογία της Το εσωτερικό της γης Οριζόντιος και κάθετος διαμελισμός- Ανάγλυφα Οι πολικές περιοχές Υδρόσφαιρα Χλωρίδα - πανίδα 4. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιφάνεια της γης Ενδογενείς Εξωγενείς Η προέλευση των ηπείρων Ο σχηματισμός των οροσειρών 5. Στοιχεία Ανθρωπογεωγραφίας Γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού 25

27 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή του πληθυσμού Μετακινήσεις του πληθυσμού- μετανάστευση Σύνθεση πληθυσμού 6. Αλληλεπίδραση γεωγραφικού περιβάλλοντος και ανθρώπου α) Κατά το παρελθόν Ανάπτυξη γεωργικών και μόνιμων κοινοτήτων κατά το παρελθόν Πληθυσμιακές μετακινήσεις Η επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον κατά τη ρωμαϊκή εποχή β) Βιομηχανική επανάσταση και γεωγραφικό περιβάλλον Επίδραση της νέας τεχνολογίας Εξαγωγή ορυκτών Κατεργασία μετάλλων - κεραμική -υφαντουργία - χημικές βιομηχανίες Μεταφορές (δρόμοι, σιδηρόδρομοι, διώρυγες κλπ. ) Γεωργικές δραστηριότητες γ) Η επίδραση του σύγχρονου ανθρώπου στη γη και στο έδαφος Εξαγωγή ορυκτών Καθιζήσεις Κινήσεις της γης Μεταβολή στις παράκτιες περιοχές Γεωργική γη και έδαφος Μεταβολές στην ατμόσφαιρα και στο κλίμα Αστικά απόβλητα Χημικές ουσίες (λιπάσματα, φάρμακα, απορρυπαντικά, ραδιενεργά υλικά κλπ.) 7. Στοιχεία Οικονομικής Γεωγραφίας της Ελλάδος α) Πρωτογενής τομέας Γεωργία Κτηνοτροφία Δάση Ορυκτά β) Δευτερογενής τομέας Σημασία και χαρακτηριστικά Η γεωγραφία των βιομηχανιών και οι παράγοντες που την επηρεάζουν Κατανομή, βασικοί κλάδοι της βιομηχανίας γ) Τριτογενής τομέας Εμπόριο Μεταφορές (χερσαίες, πλωτές, αεροπορικές) Επικοινωνίες Υπηρεσίες 26

28 Γ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Εισαγωγή- Γενικές έννοιες 2 Στοιχεία Φυσικής Γεωγραφίας 4 Η γη και η μορφολογία της 3 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιφάνεια της γης 4 Στοιχεία ανθρωπογεωγραφίας 6 Αλληλεπίδραση γεωγραφικού περιβάλλοντος και ανθρώπου 10 Στοιχεία οικονομικής Γεωγραφίας της Ελλάδος 9 Α Τεστ Προόδου 2 Β Τεστ Προόδου 2 ΣΥΝΟΛΟ : 42 27

29 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΤΟΜΕΑΣ : ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟ- ΓΡΑΦΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ : 2 ΘΕΩΡΙΑ, 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : MIKTO Α ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός του μαθήματος είναι να μάθουν οι καταρτιζόμενοι τι είναι αυτοματοποιημένη και τι θεματική χαρτογραφία, τον τρόπο με τον οποίο α- πεικονίζουμε δεδομένα στους θεματικούς χάρτες (ποσοτικούς και ποιοτικούς), τα κριτήρια για την παράσταση των πληροφοριών σε ένα χάρτη, και τους κανόνες επικοινωνίας χρήστη - χάρτη. Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑ Χάρτες - Εξέλιξη της Χαρτογραφίας Κλίμακες Ακρίβειες Προβολές χαρτών Τι είναι αυτοματοποιημένη χαρτογραφία και ποια η χρησιμότητά της. Ο ρόλος του αυτοματισμού στη χαρτογραφία Δομές ψηφιακών χαρτών Γεωμετρικός μετασχηματισμός συντεταγμένων Χαρακτηριστικά της Θεματικής χαρτογραφίας Θεματικά φαινόμενα και ταξινόμηση Βασικές κατηγορίες Θεματικών Χαρτών Κανόνες γραφικών απεικονίσεων 28

30 Απεικόνιση σημειακών, γραμμικών, επιφανειακών και ογκομετρικών πληροφοριών. Σχεδιαστικοί κανόνες για την καλύτερη επικοινωνία χάρτη - χρήστη. Κατάλληλη επιλογή προβολής Νοηματική και οπτική αντίληψη γεωμετρικών στοιχείων και συνδυασμών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Κατασκευή ομάδας θεματικών χαρτών (ποιοτικών και ποσοτικών) που να αναλύουν και να παρουσιάζουν ανθρωπογεωγραφικά, φυσικά και οικονομικά φαινόμενα μιας γεωγραφικής ενότητας (ΟΤΑ, Νομός, Περιφέρεια, Χώρα) 29

31 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΤΟΜΕΑΣ : ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ WINDOWS ΕΞΑΜΗΝΟ : Β ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ : 6 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ Α ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την χρήση ενός προγράμματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων σε περιβάλλον Windows. Ο καταρτιζόμενος στο τέλος του εξαμήνου πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιεί τις δυνατότητες του πακέτου στην διαχείριση Βάσεων Δεδομένων. Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Βασικές έννοιες - Δομή μιας βάσης δεδομένων (Table, Query, Form, Report, Macro, Module) ΣΧΕΔΙΑΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βασικές αρχές σχεδίασης Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων Δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων, Γραμμές εργαλείων στην ACCESS Ορισμός Πινάκων - Πεδίων -Βασικού Κλειδιού - Δεικτών (Indexes) Περιορισμοί της ACCESS Διαγραφή - Μετονομασία - Διαχωρισμός - Συνδυασμός Πινάκων Εισαγωγή - Μετακίνηση - Διαγραφή - Μετονομασία Πεδίων Παραδείγματα ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή δεδομένων Μορφοποίηση Φύλλου Δεδομένων Προσθήκη - Διαγραφή - Αντιγραφή - Μεταβολή - Μεταφορά εγγραφών Επιλογή εγγραφών - Εντοπισμός Εγγραφών (Search) Εκτυπώσεις δεδομένων από τα φύλλα Δεδομένων Εισαγωγή και Εξαγωγή Δεδομένων Σύνδεση (Attach) δεδομένων - Ασφάλεια δεδομένων Παραδείγματα ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (QUERIES) Τύποι Ερωτηματολογίων 30

32 Εργαλεία παραθύρου Ερωτηματολογίων Δημιουργία Ερωτηματολόγιων από ένα ή περισσότερους πίνακες Παραδείγματα ΦΟΡΜΕΣ (FORMS) ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Iδιότητες - Τρόποι χρήσης Φόρμας Δεδομένων Εργαλειοθήκη Παραθύρου Φ. Δ. Φόρμες πολλών σελίδων - Σχεδίαση φόρμας - Εισαγωγή Αντικειμένων Προσθήκη - Διαγραφή - Μεταβολή Εγγραφών από την Φόρμα Διαδικασία αναζήτησης (Search) δεδομένων - Αναζήτηση με κριτήρια Εκτυπώσεις δεδομένων από τη φόρμα Παραδείγματα ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ - MODULES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Εισαγωγή 3 Σχεδίαση - ανάπτυξη - τροποποίηση βάσης δεδομένων 9 Χειρισμός δεδομένων 9 Ερωτηματολόγια(queries) 9 Φόρμες(forms) δεδομένων 9 Αναφορές (reports) 9 Mακροεντολές - Modules 9 Ανάπτυξη συγκεκριμένης εφαρμογής 21 Α τεστ προόδου 3 Β τεστ προόδου 3 Σύνολο 84 Δ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ACCESS FOR WINDOWS ή αντίστοιχο πρόγραμμα διαχείρισης βάσεων δεδομένων σε περιβάλον windows. 31

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MASTER IN OFFICE Το Master in Office είναι κατάλληλο για άτομα που έχουν κάποια εμπειρία στο Office (πχ. κάτοχοι πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς Πρόλογος Ο μηχανικός πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει την ποιότητα της δουλειάς του εάν επιθυμεί να είναι ανταγωνιστικός στην αγορά της χώρας του και γενικότερα της Ευρώπης. Μία σημαντική αναλογία σε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα 1. Εισαγωγή 1.1 O Υπολογιστής ως εργαλείο μηχανικού 1.2 Η Επιστήμη των υπολογιστών 1.3 Ιστορικό Σημείωμα 1.4 Ο υπολογιστής μηχανή επεξεργασίας ψηφιακής πληροφορίας 1.5 Ψηφιοποίηση πληροφορίας 1.5.1 ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...1 1.1 Χάρτης και Χαρτογραφία... 1 1.2 Ιστορική αναδρομή... 5 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών...12 1.4 Είδη και ταξινόμηση χαρτών...14 1.4.1 Ταξινόμηση με βάση την κλίμακα...15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 2.0 MICROSOFT WORD EXPERT ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραμμα Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1.1. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 1.1.1 Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 75 Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 1.1. Τυχαία γεγονότα ή ενδεχόμενα 17 1.2. Πειράματα τύχης - Δειγματικός χώρος 18 1.3. Πράξεις με ενδεχόμενα 20 1.3.1. Ενδεχόμενα ασυμβίβαστα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πηγή: Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (μεταβατική φάση μέχρι την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών από τον αρμόδιο φορέα). Θεματική ενότητα: Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΛΑΛΟΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ημερομηνία & Χρόνος γέννησης : 3/12/1962 Τόπος γέννησης : Πειραιάς Εθνικότητα & Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη, δύο παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Οι κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές επηρεάζουν τον χώρο. Ο Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Δ Κωδικός μαθήματος: ΖΤΠΟ-4016 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Μανώλης Χριστοφάκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση Κωδ.: CSR-APDX2C Ισχύς: 01/10/2014 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 8 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποιητικών Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων 1 Μάθημα του A Εξαμήνου

Στατιστική Επιχειρήσεων 1 Μάθημα του A Εξαμήνου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Στατιστική Επιχειρήσεων 1 Μάθημα του A Εξαμήνου Περιεχόμενα-Ύλη του Μαθήματος Περιγραφική Στατιστική: Είδη δεδομένων, Μετασχηματισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.);

Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.); Άδωνις Κοντός Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.); Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.) Στατιστικά Περιβάλλον Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας Χρήσεις Γης Οικοδομικά Τετράγωνα Ισοϋψείς Καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένων Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ... 1 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ - ΕΝΝΟΙΕΣ... 2 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1.1 Το ARCGIS DESKTOP... 3 1.1.2 Περιβάλλον εργασίας στο ArcCatalog...

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ πόσες μετακινήσεις δημιουργούνται σε και για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη; ΟΡΙΣΜΟΙ μετακίνηση μετακίνηση με βάση την κατοικία μετακίνηση με βάση άλλη πέρα της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μάθηµα Κατεύθυνσης Πληροφορική Επιστήµη Η.Υ. Β Ενιαίου Λυκείου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 1 Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Κατεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Εικόνες και γραφικά Περιγραφή στατικών εικόνων Αναπαράσταση γραφικών Υλικό γραφικών Dithering και anti-aliasing Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Μετάδοση εικόνας Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Περιγραφή στατικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Ι. Υποχρεωτικά A/A Κωδ. Μαθήματα ECTS

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Ι. Υποχρεωτικά A/A Κωδ. Μαθήματα ECTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 1. 6209 Γραμμική Άλγεβρα & 4,0 Αναλυτική Γεωμετρία 2. 6210 Μαθηματική Ανάλυση 4,5 3. 6211 Εισαγωγή στην Πληροφορική 4,0 4. 6003 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α.

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα............................................... 15 1.1 Από το 1928 μέχρι το 1997.................................... 15 1.2 Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα Περιεχόμενα xv Περιεχόμενα 1 Αρχές της Java... 1 1.1 Προκαταρκτικά: Κλάσεις, Τύποι και Αντικείμενα... 2 1.1.1 Βασικοί Τύποι... 5 1.1.2 Αντικείμενα... 7 1.1.3 Τύποι Enum... 14 1.2 Μέθοδοι... 15 1.3 Εκφράσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εφαρμογών

Προγράμματα εφαρμογών Προγράμματα εφαρμογών Προγράμματα εφαρμογών είναι προγράμματα που χρησιμοποιούν οι χρήστες για να ολοκληρώσουν μια εργασία στον υπολογιστή Office - Πακέτα Σύνολο προγραμμάτων γραφείου Στάνταρ εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ....................................17 1.1 Προβλέψεις - Τεχνικές προβλέψεων και διοίκηση................................17 1.2 Τεχνικές προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης:

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης: ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του συγγραφέα... 13 Πρόλογος του καθηγητή Τιμολέοντα Σελλή... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εργαλεία γλωσσών προγραμματισμού...17 1.1 Γλώσσες προγραμματισμού τρίτης γεννεάς... 18 τι είναι η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη.

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη. Payroll Master Το Payroll MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της Μισθοδοσίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ & ΤΕΙ στη Σχολή ΗΜΜΥ, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, θα γίνει με κατατακτήριες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α : Συμβολικός Προγραμματισμός

ΤΟΜΟΣ Α : Συμβολικός Προγραμματισμός 2 ΤΟΜΟΣ Α : Συμβολικός Προγραμματισμός 3 ΟΔΗΓΟΣ στη ΧΡΗΣΗ του ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 4 ΤΟΜΟΣ Α : Συμβολικός Προγραμματισμός 5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Καθηγητής Α.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Μαθηματικός ΟΔΗΓΟΣ στη ΧΡΗΣΗ του ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB)

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕ Η/Υ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) Ν.Δ. Λαγαρός Μ. Φραγκιαδάκης Α. Στάμος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Περιγραφή Μαθήματος Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αντικείμενο Μαθήματος Η εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly

UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly maps Ι.ΜΠΟΥΤΖΟΥΡΟΓΛΟΥ Η.ΠΟΝΤΙΚΑΣ Ο.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη" ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα