ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN»"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCFE CITYZEN» 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (εφεξής καλούμενη ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία NESCFE CITYZEN, ο οποίος θα διοργανωθεί και θα διεξαχθεί δια του διαδικτυακών τόπου (https://www.facebook.com/nescafegreece ). Την οργάνωση του Διαγωνισμού έχει αναλάβει η OGILVYONE WORLDWIDE THENS PROMOTION, DVERTISING ND DIRECT MRKETING.E. (εφεξής καλούμενη OGILVYONE ) για λογαριασμό του Διοργανωτή. 2] Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό NESCFE CITYZEN έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος (μόνον φυσικά πρόσωπα), άνω των 18 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι χρήστες του Facebook. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της OGILVYONE, οι συγγενείς τους (Α ) βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Εξαιρούνται επίσης οι συνεργαζόμενοι δημοσιογράφοι και φωτογράφοι, οι συγγενείς τους (Α ) βαθμού καθώς και οι σύζυγοι. 3] Η διάρκεια του διαγωνισμού θα είναι από την 9/11/2012 και ώρα 09.00πμ μέχρι 16/2/2013 και ώρα 23:59. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά του προϊόντος. 4] Τρόπος Συμμετοχής: Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετάσχει θα πρέπει να μεταβεί στο διαδικτυακό τόπο (https://www.facebook.com/nescafegreece ), και συγκεκριμένα στην ειδικά διαμορφωμένη, για τις ανάγκες του Διαγωνισμού, καρτέλα, όπου ο Διοργανωτής θα αναρτά καθημερινά μία φωτογραφία από ένα διαφορετικό σημείο (πχ τοπίο, αξιοθέατο, εμπορικό κατάστημα κτλ), της Αθήνας. Στην καρτέλα ο συμμετέχων θα πρέπει να μαντέψει το μέρος που βρίσκεται στη φωτογραφία, τοποθετώντας το pin του πάνω στον διαμορφωμένο χάρτη, στον οποίο θα μεταφέρεται μέσω tab. Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό μέχρι 1 φορά κάθε μέρα. Κάθε μέρα όσοι συμμετέχοντες τοποθετήσουν το Pin τους πάνω στο σημείο που έχει τραβηχτεί η συγκεκριμένη φωτογραφία ή το πολύ 1000m περιφερειακά του σημείου, θα μπαίνουν σε κλήρωση για να κερδίσουν το καθημερινό δώρο. Κάθε μέρα θα ανακηρύσσεται ένας νικητής. Το σύνολο των φωτογραφιών καθώς και των γεωγραφικών συντεταγμένων των σημείων στα οποία έχουν τραβηχτεί θα έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθανασία Αντωνία Δαβίλα-Μανδρέκα. Μέρος αυτών (10 φωτογραφίες) συγκατατίθενται σε αναλυτική λίστα με τους παρόντες Όρους και σταδιακά θα κατατεθούν και οι υπόλοιπες φωτογραφίες (90 φωτογραφίες) στην προαναφερόμενη Συμβολαιογράφο, η οποία θα συντάξει σχετικές Πράξεις Κατάθεσης. Κατά την υποβολή του pin ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται άμεσα αν η καταχώρηση του έγινε δεκτή λαμβάνοντας ένα ευχαριστήριο μήνυμα. 5] Τρόπος Ανάδειξης Νικητών: Η ανάδειξη των 100 νικητών θα γίνει με ηλεκτρονικές κληρώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά και ώρα 09:00 στα γραφεία της Ogilvy One. Σε περίπτωση που κανένα pin δεν είναι πάνω στο σημείο η σε απόσταση 1000 μέτρων από αυτό, θα γίνεται κλήρωση μεταξύ όλων όσων έχουν συμμετάσχει στον διαγωνισμό την ίδια ημέρα. 6] Συνολικά θα αναδειχθούν 100 νικητές, που θα κερδίζουν τα παρακάτω δώρα: a. 10 πτήσεις με αεροπλάνο πάνω από την Αθήνα b. 20 φωτογραφικές μηχανές Samsung ST66 c. 10 βιντεοκάμερες Samsung HMX-W300 d. 10 apple ipod nano MC692QB/ MP3 player 8GB e. 10 ποδήλατα πόλης Dahon

2 f. 10 βόλτες με αερόστατο για 2 άτομα g. 10 βόλτες με Segway στο κέντρο της Αθήνας h. 20 NESCFE Classic kits Τα δώρα είναι επιλογής του Διοργανωτή, είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται, δεν εξαργυρώνονται με χρήματα ή άλλα είδη. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πραγματικά ή/και πραγματικά ελαττώματα των 80 πρώτων δώρων, όπως περιγράφονται παραπάνω, για τα οποία ο νικητής θα πρέπει να απευθυνθεί στην κατασκευάστρια ή οργανώτρια (ανάλογα με το αν πρόκειται για προϊόν ή υπηρεσία) εταιρία, η δε υποχρέωσή του εξαντλείται στην παράδοση των δώρων ή των αντίστοιχων voucher κατόπιν καταβολής του αντιτίμου. Ειδικότερα για όσα εκ των δώρων αφορούν ημερήσια ταξίδια/διαδρομές με μεταφορικά μέσα, η ακριβής ημερομηνία διάθεσής τους θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης του νικητή με την οργανώτρια εταιρία, η δε ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται στην καταβολή του σχετικού αντιτίμου και δεν επεκτείνεται σε ζητήματα ασφαλείας, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε οργανώτρια εταιρία. 7] Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, μόνο για εύλογη αιτία και με κατάλληλη γνωστοποίηση. 8] Ενημέρωση για την κατακύρωση Παραλαβή των Δώρων: Η Ogilvy One για λογαριασμό του Διοργανωτή θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των νικητών, με ανάρτηση των στοιχείων αυτών στο Διαδικτυακό Τόπο και ειδικότερα με ανάρτηση αποκλειστικά και μόνο του Ονόματος Χρήστη (User Name) των νικητών και όχι οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδομένου αυτών και (β) τον κάθε νικητή/νικήτρια με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο FCEBOOK ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο Facebook εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάδειξής του. Ο κάθε νικητής θα πρέπει να ανταποκριθεί στο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποστολής του ενημερωτικού μηνύματος. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, και ο Διοργανωτής δικαιούται να το διαθέσει κατά την απόλυτη κρίση του. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) Έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες Όρους και (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Τα Δώρα θα αποστέλλονται στους νικητές από την OGILVYONE μέσω courier με έξοδα της Διοργανώτριας εταιρείας. Κατά την παραλαβή του δώρου του ο νικητής/νικήτρια υποχρεούται να συμπληρώσει και υπογράψει την Δήλωση Αποδοχής Δώρου και την φόρμα Συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητά τους ή διαβατήριο εν ισχύ. Διευκρινίζεται δε, ότι ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής ή/και η OGILVYONE σε περίπτωση κατά την οποία δυο ή περισσότερα άτομα με την ίδια ταυτότητα στο FCEBOOK (ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) απαντήσουν στο ενημερωτικό μήνυμα και διεκδικήσουν το ίδιο Δώρο και ο Διοργανωτής δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε έγγραφα είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του νικητή και εάν από τα έγγραφα δεν προκύπτει ο

3 νικητής να απονείμει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση της απαλλασσόμενη οιοσδήποτε υποχρέωσης έναντι των άλλων προσώπων Άρνηση αποδοχής των Δώρων. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, και ο Διοργανωτής δικαιούται να το διαθέσει κατά την απόλυτη κρίση του. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των "NESTLE ΕΛΛΑΣ.E." και OGILVYONE. 9] Ευθύνη Διοργανωτή: Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής και η OGILVYONE δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι διοργανώτριες εταιρίες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας και της OGILVYONE. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής και η OGILVYONE δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και την σελίδα Nescafe Greece με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών. Ο παρών Διαγωνισμός δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τα στοιχεία τους στις ανωτέρω αναφερόμενες εταιρίες και όχι στο Facebook. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του τρέχοντος Προγράμματος όπως περιγράφηκε παραπάνω και υπό τους όρους που τον διέπουν. 10]. Προσωπικά Δεδομένα: Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή και η εταιρία OGILVY κατ εντολή και για λογαριασμό του ως εκτελούσα την επεξεργασία θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτόν. Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων/ των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης, αντίρρησης και διαγραφής για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 11] Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων και ειδικότερα των νικητών στον έντυπο, ηλεκτρονικό τύπο, διαδίκτυο (media) και τα ΜΜΕ. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσει σε αυτήν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. 12] Η συμμετοχή στον διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.

4 13] Δημοσιότητα: Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα και έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο κα Αθανασία Αντωνία Δαβίλα - Μανδρέκα (οδός Χαριλάου Τρικούπη 14- Αθήνα, αριθμός ). Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στην ανωτέρω Πληροφορίες Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: , από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 16: Εφαρμοστέο Δίκαιο Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Συγκατάθεση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Με την παρούσα σας πληροφορούμε ότι η εταιρία μας καθώς η εταιρία Ogilvy One ως εκτελούσα την επεξεργασία, θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα σας και δη, το όνομα, το επώνυμο, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, με αποκλειστικό σκοπό την συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό «NESCFE CITYZEN» και όσον αφορά στους νικητές και για την παράδοση των δώρων, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στους Όρους Συμμετοχής σε αυτόν, όπως αυτοί είναι αναρτημένοι στο Το σχετικό αρχείο θα τηρείται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα και θα καταστραφεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 του Ν.2472/1997, (δικαιώματα πρόσβασης τροποποίησης, αντίρρησης και αίτησης διαγραφής), μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στην εταιρία μας «Nestle Ελλάς Α.Ε.», Πατρόκλου 4, Μαρούσι , υπ όψιν Γεωργίας Αναγνώστου καθώς και στο τηλέφωνο Έλαβα γνώση της κατά τα άνω επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μου για τους συγκεκριμένους σκοπούς και συναινώ σε αυτήν κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει.

5 ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Nescafé Greece στο ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Ερωτήσεις (Ε) και Απαντήσεις () - Κλειδιά Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε αυτόν τον ιστότοπο. Ελπίζουμε ότι θα χαρείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Nestle Ελλάς Α.Ε. και σχετικά με τα προϊόντα Nescafé Η Nestle Ελλάς Α.Ε. σέβεται το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα μέσα στο διαδικτυακό κόσμο, όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας και επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία μας δίνετε. Αυτή η Δήλωση Εχεμύθειας παραθέτει τις πρακτικές Προώθησης δεδομένων που εφαρμόζει η Nestle Ελλάς Α.Ε. κατά τη χρήση του Διαδικτύου και άλλων δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Είναι θεμελιώδες να γνωρίζετε ότι η Nestle Ελλάς Α.Ε. είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (παρακαλούμε βλέπετε Ερώτηση 18 αυτής της Δήλωσης) των προσωπικών σας πληροφοριών. Αναρωτηθήκαμε σχετικά με ένα σύνολο ερωτήσεων-κλειδιά για τις οποίες πιστεύουμε ότι θα θέλατε απαντήσεις, σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλετε στη Nestle Ελλάς Α.Ε. Μέσω των απαντήσεων αυτών, θα ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες και τα μέτρα που λαμβάνει η Nestle Ελλάς Α.Ε. για να διασφαλίσει το απόρρητο και την ασφάλεια αυτών των προσωπικών πληροφοριών. Ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες αυτές θα σας βοηθήσουν. Αν έχετε οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες ή ερώτηση σχετικά με τις πρακτικές μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη

6 Nestle Ελλάς Α.Ε. Πατρόκλου Μαρούσι στη διεύθυνση που σημειώνεται παρακάτω υπό Ερώτηση 5. ΠΡΟΣΟΧΗ! Καταρτίσαμε αυτήν τη Δήλωση Εχεμύθειας με τρόπο ώστε να μη χρειάζεται να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο για να βρείτε την απάντηση σε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Αν θέλετε να τη διαβάσετε ολόκληρη, μη διστάσετε να το κάνετε παρακάτω παρατίθεται όλο το σχετικό κείμενο. Παρακαλούμε πατήστε σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ερωτήσεις και θα οδηγηθείτε στην αντίστοιχη απάντηση του κυρίως κειμένου. E1 Τι είδους προσωπικές πληροφορίες συλλέγει η Nestle Ελλάς Α.Ε. μέσω αυτού του ιστότοπου και με ποιον τρόπο; E2 Με ποιον τρόπο διασφαλίζει η Nestle Ελλάς Α.Ε. τις προσωπικές σας πληροφορίες; E3 Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιεί η Nestle Ελλάς Α.Ε. τις προσωπικές σας πληροφορίες; E4 Σε ποιον μπορεί να γνωστοποιήσει η Nestle Ελλάς Α.Ε. τις προσωπικές σας πληροφορίες και γιατί; E5 Πως μπορείτε να δείτε, να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τις προσωπικές πληροφορίες που μας έχετε στείλει; Ε6 Υπάρχει περίπτωση να προωθηθούν οι προσωπικές σας πληροφορίες σε αποδέκτες εκτός της χώρας από την οποία επισκεφθήκατε αυτόν τον ιστότοπο;

7 Ε7 COOKIES ("Τεχνολογία Εντοπισμού") Πως και γιατί τα χρησιμοποιεί η Nestle Ελλάς Α.Ε.; Ε8 E-Marketing (Ψηφιακό μάρκετινγκ) Τι είναι το SPMMING και ποια είναι η θέση της Nestle Ελλάς Α.Ε. σχετικά με την ηλεκτρονική αλληλογραφία SPM; Ε9 Για πόσο χρονικό διάστημα κρατάει η Nestle Ελλάς Α.Ε. στα αρχεία της τις προσωπικές σας πληροφορίες; Ε10 Ποια είναι η πολιτική της Nestle Ελλάς Α.Ε. σχετικά με τη χρήση των ιστότοπών μας από παιδιά και την επικοινωνία των παιδιών με εμάς μέσω των ιστότοπων αυτών; Ε11 Συνδέεται ο ιστότοπος της Nestle Ελλάς Α.Ε. με ιστότοπους Τρίτων Φορέων και τι συμβαίνει με τις προσωπικές μου πληροφορίες σε αυτήν την περίπτωση; Ε12 Τι θα συμβεί με τις προσωπικές μου πληροφορίες, αν αποστείλω μέσω τη διεύθυνση ενός ιστότοπου της Nestle Ελλάς Α.Ε. σε κάποιον τρίτο; Ε13 Τι θα συμβεί με τις προσωπικές μου πληροφορίες, αν συμμετάσχω σε διαδικτυακή έρευνα της Nestle Ελλάς Α.Ε. μέσω αυτού του ιστότοπου; Ε14 Τι είναι η Εφάπαξ Εγγραφή; Ε15 Μπορεί η Nestle Ελλάς Α.Ε. να αλλάξει τους όρους αυτής της Δήλωσης Εχεμύθειας;

8 Ε16 Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες πάνω στα νομικά θέματα που αφορούν στους ιστότοπους της Nestle Ελλάς Α.Ε., καθώς και πάνω στα προσωπικά μου νομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις; Ε17 Σε ποια διεύθυνση/διευθύνσεις μπορώ να επικοινωνήσω με τη Nestle Ελλάς Α.Ε. αν έχω επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τις προσωπικές μου πληροφορίες; Ε18 Ποια είναι η νομική ορολογία που χρησιμοποιείται σε αυτήν τη Δήλωση Εχεμύθειας; Ε19 ΠΡΟΣΟΧΗ Γιατί πρέπει να αποδεχτώ τους όρους αυτής της Δήλωσης Εχεμύθειας; ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Nescafé Greece στο ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Ε1 Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγει η Nestle Ελλάς Α.Ε. μέσω αυτού του ιστότοπου και με ποιον τρόπο; Συλλέγουμε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες τις οποίες ΕΣΕΙΣ επιθυμείτε να μας παράσχετε ή εκείνες οι οποίες χρειάζονται για να σας προσφέρουμε (και να βελτιώνουμε) τις υπηρεσίες μας. Συλλέγουμε άμεσες προσωπικές πληροφορίες όπως είναι το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση , καθώς και έμμεσες προσωπικές πληροφορίες, όπως τα cookies (τεχνολογία εντοπισμού), πληροφορίες για τη σύνδεσή σας και το πληροφοριακό σας σύστημα. Ίσως επιθυμείτε να μας δώσετε το σας, το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας κλπ. ώστε να σας στέλνουμε πληροφορίες για τα προϊόντα μας, να σας δίνουμε δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή έρευνες, ή απλώς να σας κρατάμε ενήμερους για τις

9 συναρπαστικές εξελίξεις στη Nestle Ελλάς Α.Ε. που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Σας διαβεβαιούμε ότι η Nestle Ελλάς Α.Ε. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσει τις προσωπικές πληροφορίες που μας στέλνετε απόρρητες και ασφαλείς. Ε2 Με ποιον τρόπο διασφαλίζει η Nestle Ελλάς Α.Ε. τις προσωπικές σας πληροφορίες; Η Nestle Ελλάς Α.Ε. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες απόρρητες και ασφαλείς. Πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού της Nestle Ελλάς Α.Ε., μέλη του προσωπικού εταιρειών Τρίτων Φορέων, (π.χ. πάροχοι φιλοξενίας ιστοσελίδων) ή εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού εταιρειών με τις οποίες συνεργαζόμαστε (και τα οποία έχουν δεσμευτεί συμβατικά για την ασφάλεια των πληροφοριών). 'Οσα μέλη του προσωπικού της Nestle Ελλάς Α.Ε. έχουν πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Nestle Ελλάς Α.Ε. και όσοι υπάλληλοι εταιρειών Τρίτων Φορέων έχουν πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες έχουν υπογράψει σύμφωνα διαφύλαξης του απορρήτου των πληροφοριών. Επιπλέον, είναι σε ισχύ σχετικά συμβόλαια με τις εταιρείες Τρίτων Φορέων οι οποίες έχουν πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες, ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πληροφοριών αυτών. Πέρα από τα παραπάνω, για να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών, η Nestle Ελλάς Α.Ε. διαθέτει ένα ασφαλές περιβάλλον τεχνολογίας των πληροφοριών (IT) και έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την παρεμπόδιση μη επιτρεπόμενης πρόσβασης (δηλαδή hacking - αθέμιτης παραβίασης του δικτύου). Παρακαλώ βλέπετε και παρακάτω υπό Ερώτηση 4 Σε ποιον μπορεί να κοινοποιήσει η Nestle Ελλάς Α.Ε. τα προσωπικά σας δεδομένα και γιατί; Ε3 Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιεί η Nestle Ελλάς Α.Ε. τις προσωπικές σας πληροφορίες;

10 Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς για τους οποίους τις δώσατε στη Nestle Ελλάς Α.Ε.. Θα χρησιμοποιηθούν επίσης στα πλαίσια των υπηρεσιών μας για λόγους διοικητικούς, υποστήριξης και άντλησης πληροφοριών, καθώς επίσης και για την αποφυγή παραβάσεων της ασφάλειας, του νόμου ή των συμβατικών μας όρων. E4 Σε ποιον μπορεί να κοινοποιήσει η Nestle Ελλάς Α.Ε. τις προσωπικές σας πληροφορίες και γιατί; Η Nestle Ελλάς Α.Ε. δε θα γνωστοποιήσει ποτέ τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εταιρεία Τρίτου Φορέα η οποία προτίθεται να τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς άμεσης διαφήμισης, εκτός και αν μας έχετε δώσει ειδική άδεια για αυτό. Σχετικά με την πολιτική της Nestle Ελλάς Α.Ε. στα θέματα: (i) άμεσης διαφήμισης μέσω (ii) το δικαίωμά σας να ζητήσετε σε οποιαδήποτε στιγμή από τη Nestle Ελλάς Α.Ε. να ΜΗΝ επικοινωνεί μαζί σας μέσω για σκοπούς άμεσης διαφήμισης και (iii) το δικαίωμά σας να διαγράψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες από τα συστήματά μας, παρακαλούμε βλέπετε παρακάτω υπό Ερωτήσεις 8 και 5 αντιστοίχως. Η Nestle Ελλάς Α.Ε. μπορεί να κοινοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Εταιρειών Nestle. Μπορεί επίσης να κοινοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε Τρίτους Φορείς, μόνο όμως υπό τις αυστηρά περιορισμένες συνθήκες που αναφέρονται παρακάτω: Μπορεί να προωθήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε Τρίτους Φορείς (όπως οι πάροχοι φιλοξενίας ιστότοπών μας), οι οποίοι μας βοηθούν με τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου. Κάποιοι από αυτούς τους Τρίτους Φορείς μπορεί να εδρεύουν εκτός της χώρας από την οποία επισκεφθήκατε αυτόν τον ιστότοπο. Παρακαλούμε βλέπετε υπό Ερώτηση 6 - Μπορούν οι προσωπικές σας πληροφορίες να προωθηθούν εκτός των ορίων της χώρας από την οποία επισκεφθήκατε αυτόν τον ιστότοπο; Σε κάθε περίπτωση, αυτοί οι Τρίτοι Φορείς οφείλουν να παρέχουν πάντα τον ίδιο βαθμό ασφάλειας για τις προσωπικές σας πληροφορίες όπως η Nestle Ελλάς Α.Ε. και,

11 όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, δεσμεύονται συμβατικά για να διατηρούν τις προσωπικές σας πληροφορίες απόρρητες και ασφαλείς και να τις προωθούν μόνο υπό συγκεκριμένες οδηγίες της Nestle Ελλάς Α.Ε.. Μπορεί επίσης να προωθήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε κυβερνητικά όργανα και νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές, εάν: είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε στα πλαίσια της εφαρμογής του νόμου ή εάν κρίνουμε καλόπιστα ότι μια σχετική ενέργεια είναι αντικειμενικά απαραίτητη για την τήρηση μιας νομικής διαδικασίας για να απαντήσουμε σε δικαστικές αξιώσεις ή δικαστικά μέτρα ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα της Nestle Ελλάς Α.Ε. ή των πελατών του και του κοινού. Μπορεί, σε περιορισμένες περιπτώσεις, να παράσχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε πιθανούς αγοραστές εταιρειών της Nestle Ελλάς Α.Ε., υπό τις προϋποθέσεις όμως: (i) ότι έχουμε διασφαλίσει συμβατικά πως οι πληροφορίες αυτές θα παραμείνουν απόρρητες και ασφαλείς και (ii) ότι κατά την προώθηση αυτών των προσωπικών πληροφοριών, η Nestle Ελλάς Α.Ε. συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο τοπικό δίκαιο. Ε5 Πως μπορείτε να δείτε, να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τις προσωπικές πληροφορίες που μας έχετε στείλει; Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από μια εταιρεία (όπως η Nestle Ελλάς Α.Ε.) να σας παράσχει όλα τα δεδομένα που διατηρεί στο αρχείο της και που σας αφορούν. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα στη διεύθυνση: κα Παναγιώτα Αντωνοπούλου, τηλ , ή ένα γράμμα στη διεύθυνση: Πατρόκλου Μαρούσι τηλ και να ζητήσετε να διαγραφούν, να διορθωθούν ή να ανανεωθούν οι προσωπικές σας πληροφορίες. Ε6 Μπορεί οι προσωπικές σας πληροφορίες να προωθηθούν σε χώρα άλλη από την οποία επισκεφθήκατε αυτόν τον ιστότοπο; H Nestle Ελλάς Α.Ε. είναι μια πολυεθνική εταιρεία και οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορεί να διαβιβαστούν πέρα από τα εθνικά σας σύνορα. Μπορεί να σταλούν σε χώρες οι οποίες έχουν διαφορετικούς βαθμούς προστασίας δεδομένων από τη χώρα με βάση την οποία

12 υποβάλατε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Μπορεί επίσης οι προσωπικές σας πληροφορίες να διαβιβαστούν και να προωθηθούν μεταξύ διαφορετικών εταιρειών του Ομίλου Nestle, οι οποίες εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες. Η Nestle Ελλάς Α.Ε. λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην αποκλίνει από την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της και να προασπίζει την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών, τόσο κατά τη διαβίβασή τους, όσο και στη χώρα λήψης τους. Ο κεντρικός υπολογιστής που θέτει σε λειτουργία αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να βρίσκεται εκτός της χώρας από την οποία επισκεφθήκατε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος ή οι πάροχοι φιλοξενίας των ιστοσελίδων μας δεσμεύεται (δεσμεύονται) συμβατικά για τη διασφάλιση ενός υψηλού βαθμού προστασίας του απορρήτου και την υποχρέωση (μεταξύ άλλων συμβατικών όρων) να ενεργεί μόνο υπό τις οδηγίες της Nestle Ελλάς Α.Ε. και να λαμβάνει διαρκώς όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας πληροφοριών. Ε7 COOKIES (Τεχνολογία Εντοπισμού) Πως και γιατί τα χρησιμοποιεί η Nestle Ελλάς Α.Ε.; Η Nestle Ελλάς Α.Ε. χρησιμοποιεί όντως την τεχνολογία εντοπισμού ('Cookies') για να συγκεντρώνει προσωπικές πληροφορίες όπως τον τύπο του πλοηγού σας στο διαδίκτυο (browser), το λειτουργικό σύστημα, την ιστοσελίδα προέλευσης, την πορεία πλοήγησης μέσα στον ιστότοπο, τον τομέα του φορέα παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) κλπ. ώστε να έχει μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies μας βοηθούν να προσαρμόσουμε αυτόν τον ιστότοπο στις προσωπικές σας ανάγκες. Η Nestle Ελλάς Α.Ε. κρατά όλες τις πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies σε μια μορφή εγγραφής στην οποία δεν προσδιορίζονται τα υποκείμενα των πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες συλλέγονται από τα cookies δεν αποκαλύπτονται εκτός του Ομίλου Nestle ή σε σχετικά εξουσιοδοτημένους Τρίτους Φορείς. Δε χρησιμοποιούνται επίσης για μη ζητηθείσα επικοινωνία. Τα cookies που έχουν τοποθετηθεί στον υπολογιστή σας δεν καταγράφουν το όνομά σας, αλλά μια διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP). Αν ακυρωθεί η σχετική σύνδεση του χρήστη, οι

13 πληροφορίες που έχουν καταγραφεί στα cookies δεν είναι πια στη διάθεση της Nestle Ελλάς Α.Ε.. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί ανάλογα με το αν επιθυμείτε την εγκατάσταση σε αυτόν των cookies ή όχι. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον πλοηγό σας έτσι ώστε να σας προειδοποιεί πριν δεχθείτε την εγκατάσταση των cookies, ή μπορείτε απλώς να τον ρυθμίσετε ώστε να τα απορρίπτει, αν και σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε όλες τις σελίδες αυτού του ιστότοπου. Για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να κάνετε τις παραπάνω ενέργειες, πατήστε το κουμπί βοήθεια ("help") του πλοηγού. Δε χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένα cookies για να κάνετε χρήση ή να περιηγηθείτε σε πολλές σελίδες αυτού του ιστότοπου και άλλων ιστότοπων της Nestle Ελλάς Α.Ε.. Να θυμάστε ότι, αν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς υπολογιστές από διαφορετικές τοποθεσίες, θα χρειάζεται να διασφαλίζετε ότι οι αντίστοιχοι πλοηγοί είναι ρυθμισμένοι ανάλογα με το αν επιθυμείτε την εγκατάσταση cookies ή όχι. E8 Διαδικτυακή διαφήμιση (e-marketing) Τι είναι το SPMMING και ποια είναι η θέση της Nestle Ελλάς Α.Ε. σχετικά με την ηλεκτρονική αλληλογραφία SPM; Spamming ονομάζεται η ηλεκτρονική επικοινωνία, κατά την οποία σας αποστέλλονται s που δεν έχετε ζητήσει και που περιέχουν διαφημίσεις ή άλλο προωθητικό υλικό, χωρίς να έχει προηγηθεί συγκατάθεσή σας. H Nestle Ελλάς Α.Ε. ΔΕ στέλνει ηλεκτρονική αλληλογραφία SPM. Η ίδια η Nestle Ελλάς Α.Ε. χρησιμοποιεί ένα εργαλείο για την καταπολέμηση του SPM, ώστε να προστατεύουμε τους εργαζομένους μας από το SPMMING. Σε πολλές χώρες η αποστολή s χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση είναι παράνομη. Η Nestle Ελλάς Α.Ε. δε θα χρησιμοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου του σας) για σκοπούς άμεσης διαφήμισης ή για συνέχιση της επικοινωνίας, εκτός αν μας δώσετε τη ΡΗΤΗ σας συγκατάθεση. Το είδος αυτό της συγκατάθεσης ονομάζεται "OPT-IN".

14 Επίσης, η Nestle Ελλάς Α.Ε. δεν κοινοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες σε Τρίτους Φορείς, οι οποίοι προτίθενται να τις χρησιμοποιήσουν για αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας SPM. Οι ιστότοποι της Nestle Ελλάς Α.Ε. σας δίνουν τη δυνατότητα να λαμβάνετε διαφημιστική ενημέρωση μέσω . Σε κάθε που λαμβάνετε από τη Nestle Ελλάς Α.Ε. σας δίνεται η δυνατότητα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη διακοπή αποστολής διαφημιστικών e- mails. Αν για κάποιο λόγο πιστεύετε ότι λάβατε ένα SPM από εταιρεία του Ομίλου Nestle, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα στη διεύθυνση που σας έχουμε δώσει. Για λεπτομέρειες της διεύθυνσης αυτής, παρακαλούμε βλέπετε παραπάνω υπό Ερώτηση 5 - Πως μπορείτε να δείτε, να ελέγξετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε στείλει; Ε9 Για πόσο χρονικό διάστημα κρατάει η Nestle Ελλάς Α.Ε. τις προσωπικές σας πληροφορίες ; Η Nestle Ελλάς Α.Ε. μπορεί να αποθηκεύσει τις προσωπικές πληροφορίες που μας στέλνετε μέσω αυτού του ιστότοπου σε βάσεις δεδομένων όπως αυτή για το Μάρκετινγκ Σχέσεων με τον Πελάτη. Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα παραμείνουν στα αρχεία του Ομίλου Nestle μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που χρειαζόμαστε για να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή να λύσουμε προβλήματα, να παράσχουμε νέες και βελτιωμένες υπηρεσίες και να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κρατήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στα αρχεία μας για ένα εύλογο χρονικό διάστημα αφότου σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Nestle Ελλάς Α.Ε. ή σταματήσετε να επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Μετά το χρονικό διάστημα αυτό, οι προσωπικές σας πληροφορίες θα διαγραφούν από όλα τα συστήματα του Ομίλου Nestle. Σας υπενθυμίζουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να διαγράψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε βλέπετε και παραπάνω υπό Ερώτηση 5 - Πως μπορείτε να δείτε, να ελέγξετε,

15 να αλλάξετε ή να διαγράψετε τις προσωπικές πληροφορίες που μας έχετε στείλει; Ε10 Ποια είναι η πολιτική της Nestle Ελλάς Α.Ε. σχετικά με τη χρήση των ιστότοπών μας από παιδιά και την επικοινωνία των παιδιών με εμάς μέσω των ιστότοπων αυτών; Πιστεύουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών που σερφάρουν στο διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα σημαντική και ενθαρρύνουμε τους γονείς ή τους κηδεμόνες να περνούν χρόνο με τα παιδιά τους σερφάροντας μαζί τους στο διαδίκτυο, ώστε να συμμετέχουν στις ψηφιακές δραστηριότητές τους και να τις παρακολουθούν. Η συλλογή των προσωπικών πληροφοριών ανήλικων γίνεται σύμφωνα με όλους τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς που διέπουν το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ήτοι μόνο με την ρητή (έγγραφη) συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων. Εφόσον οι γονείς ή οι κηδεμόνες δώσουν τη συγκατάθεσή τους για να υποβάλει το παιδί προσωπικές πληροφορίες, εμείς θα ζητήσουμε από τα παιδιά μόνο τις απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα στο οποίο θέλουν να εγγραφούν. Ειδική επισήμανση για τους Γονείς Παιδιών κάτω των 16 ετών Συνιστούμε στους γονείς/κηδεμόνες να ελέγχουν και να παρακολουθούν τακτικά τη χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τα παιδιά τους, καθώς και τις άλλες διαδικτυακές τους δραστηριότητες. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ελέγξετε τις προσωπικές πληροφορίες του παιδιού σας και να τις τροποποιήσετε ή να τις διαγράψετε διαδικτυακά. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να διαγράψουμε οποιαδήποτε από τις προσωπικές πληροφορίες του παιδιού σας, στέλνοντάς μας μια αίτηση διαγραφής μέσω e- mail/ταχυδρομικά/με fax στη διεύθυνση επικοινωνίας που σημειώνεται παραπάνω υπό Ερώτηση 5 - Πως μπορείτε να δείτε, να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε στείλει;

16 Ε11 Συνδέεται ο ιστότοπος της Nestle Ελλάς Α.Ε. με ιστότοπους Τρίτων Φορέων και τι συμβαίνει με τις προσωπικές μου πληροφορίες σε αυτήν την περίπτωση; H Nestle Ελλάς Α.Ε. συνδέεται με άλλους ιστότοπους, ώστε να σας προσφέρει την ευκαιρία να ενημερώνεστε για ενδιαφέροντα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη Nestle Ελλάς Α.Ε.. Αυτοί οι ιστότοποι ανήκουν σε Τρίτους Φορείς, είναι εκτός του ελέγχου μας και δεν καλύπτονται από αυτή τη Δήλωση Εχεμύθειας. Αν επισκεφθείτε άλλους ιστότοπους μέσω των δικών μας συνδέσμων, οι διαχειριστές των ιστότοπων αυτών μπορεί να συλλέξουν τις προσωπικές σας πληροφορίες. Πριν υποβάλετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σε αυτούς τους ιστότοπους των Τρίτων Φορέων, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τις πολιτικές εχεμύθειας που τους διέπουν. Η Nestle Ελλάς Α.Ε. προσπαθεί, στο βαθμό που μπορούμε, να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι ιστότοποι Τρίτων Φορέων με τους οποίους συνδεόμαστε έχουν λάβει αντίστοιχα με εμάς μέτρα προστασίας των προσωπικών σας πληροφοριών, αλλά δε φέρουμε νομική ή άλλη ευθύνη για τις ενέργειες, τις πολιτικές εχεμύθειας ή τη συμμόρφωση αυτών των Τρίτων Φορέων με τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών πληροφοριών. E12 Τι θα συμβεί με τις προσωπικές μου πληροφορίες, αν αποστείλω μέσω τη διεύθυνση ενός ιστότοπου της Nestle Ελλάς Α.Ε. σε κάποιον τρίτο; Κάποιοι ιστότοποί μας σας παρέχουν τη δυνατότητα να στείλετε μέσω μια διεύθυνση ιστοσελίδας σε κάποιον τρίτο. Για να είναι αυτό δυνατόν, ίσως χρειαστεί να κρατήσουμε τη διεύθυνση του σας και/ή τις διευθύνσεις των s των παραληπτών της ιστοσελίδας. Οι διευθύνσεις των s που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούνται μόνο για να εκπληρωθεί το αίτημά σας. Οι διευθύνσεις αυτές των s δεν αποθηκεύονται και διαγράφονται αμέσως μετά την εκπλήρωση του αιτήματός σας. Ε13 Τι θα συμβεί με τις προσωπικές μου πληροφορίες, αν συμμετάσχω σε διαδικτυακή έρευνα της Nestle Ελλάς Α.Ε. μέσω αυτού του ιστότοπου;

17 Από καιρού εις καιρόν, μπορεί να ζητήσουμε από τους επισκέπτες του ιστότοπού μας να απαντήσουν σε ερωτήσεις στα πλαίσια μιας έρευνας. Οι έρευνες αυτές σχετίζονται γενικά με το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, τα προϊόντα μας ή τις κατηγορίες των προϊόντων μας. Μπορεί να ρωτήσουμε για την ηλικία ή το εύρος των ηλικιών, το φύλο και/ή άλλα δεδομένα με τα οποία κάποιος δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί προσωπικά. Για τους σκοπούς αυτών των ερευνών, μπορεί, στις απαντήσεις που δίνετε, να προσθέσουμε δεδομένα που αποκομίζουμε από τα cookies, αλλά δε θα σας ζητήσουμε δεδομένα τα οποία σας ταυτοποιούν προσωπικά. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε δε συνδέονται με καμία από τις προσωπικές πληροφορίες που ενδεχομένως μας έχετε ήδη δώσει. Οι προσωπικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται από δημοσκοπήσεις και έρευνες προορίζονται μόνο για χρήση εντός της Nestle Ελλάς Α.Ε., αλλά τα συγκεντρωτικά δεδομένα (τα οποία δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν προσωπικά κανέναν) ενδέχεται να γνωστοποιηθούν και σε άλλους. Ε14 Τι είναι η Εφάπαξ Εγγραφή; Για να διευκολύνουμε τη διαδικασία εγγραφής, χρησιμοποιούμε ένα μέσο εφάπαξ εγγραφής για όλους τους ιστότοπους της Nestle Ελλάς Α.Ε.. Με αυτό το εργαλείο, όταν εγγράφεστε στον ιστότοπό μας, οι σχετικές πληροφορίες είναι αυτομάτως διαθέσιμες για την εγγραφή σας και σε άλλον ιστότοπο (ή ιστότοπους) της Nestle Ελλάς Α.Ε.. Οι προσωπικές σας πληροφορίες παραμένουν προστατευμένες και εξακολουθούμε να ζητάμε πάντα τη ρητή σας συγκατάθεση ("Opt-In") για τη λήψη ενημερώσεων από τους ιστότοπους της Nestle Ελλάς Α.Ε., πριν προσθέσουμε τα στοιχεία σας σε οποιονδήποτε κατάλογο διευθύνσεων. Ε15 Μπορεί η Nestle Ελλάς Α.Ε. να αλλάξει τους όρους αυτής της Δήλωσης Εχεμύθειας; Η Nestle Ελλάς Α.Ε. μπορεί ανά διαστήματα να κάνει τροποποιήσεις και διορθώσεις σε αυτήν τη Δήλωση Εχεμύθειας. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά αυτήν τη Δήλωση Εχεμύθειας για να παρακολουθείτε τις αλλαγές και το πώς αυτές μπορεί να σας επηρεάσουν. Ε16 Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες πάνω στα νομικά θέματα που αφορούν στους ιστότοπους της Nestle Ελλάς Α.Ε., καθώς και πάνω στα προσωπικά μου νομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις;

18 Καθώς η Nestle Ελλάς Α.Ε. είναι μια εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, οι νόμοι που διέπουν και εφαρμόζονται σε αυτόν τον ιστότοπο αναφορικά με τους κατοίκους της Ελλάδας είναι οι Ελληνικοί. Ε17 Σε ποια διεύθυνση μπορώ να επικοινωνήσω με τη Nestle Ελλάς Α.Ε. αν χρειάζομαι επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τις προσωπικές μου πληροφορίες; Η διεύθυνση είναι η εξής: κα Παναγιώτα Αντωνοπούλου, τηλ , ή ένα γράμμα στη διεύθυνση: Πατρόκλου Μαρούσι τηλ Ε18 Ποια είναι η νομική ορολογία που χρησιμοποιείται σε αυτήν τη Δήλωση Εχεμύθειας (για τη διευκόλυνσή σας, είναι σημειωμένα σε αυτό το κείμενο με Κεφαλαία Γράμματα, με εξαίρεση την έκφραση προσωπικές πληροφορίες, λόγω της συχνής της αναφοράς!); Προσωπικές πληροφορίες, γνωστές επίσης και ως Προσωπικά Δεδομένα, σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία συνδέεται με εσάς ως φυσικό πρόσωπο και μπορεί να σας ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα (στους ιστότοπους μια τέτοια πληροφορία είναι ακόμα και μόνο η διεύθυνσή σας του ). Επεξεργασία Προσωπικών Πληροφοριών σημαίνει κάθε ενέργεια ή σύνολο ενεργειών, αυτόματες ή μη, που έχει αντικείμενο τις προσωπικές σας πληροφορίες, περιλαμβανομένων της συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης, προσαρμογής ή τροποποίησης, επανάκτησης, άντλησης πληροφοριών, χρήσης, αποθήκευσης, κοινοποίησης μέσω μεταβίβασης, διάδοσης ή διάθεσης με άλλον τρόπο, εναρμόνισης ή συνδυασμού, αποκλεισμού, διαγραφής ή καταστροφής (δηλαδή ουσιαστικά οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία προβαίνει η Nestle Ελλάς Α.Ε. με αντικείμενο ή με μέσο τις προσωπικές πληροφορίες που μας αποστέλλετε). "Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων" είναι η υπηρεσία, είτε ως μονάδα, είτε σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, που καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα Προώθησης των προσωπικών σας πληροφοριών (δηλαδή το τμήμα της Nestle Ελλάς Α.Ε. που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου και το οποίο συλλέγει τις προσωπικές σας πληροφορίες), η οποία στην προκειμένη

19 περίπτωση είναι κα Παναγιώτα Αντωνοπούλου, τηλ , e- mail: "Τρίτος Φορέας/Φορείς", για τους σκοπούς αυτής της Δήλωσης Εχεμύθειας σημαίνει οποιαδήποτε εταιρεία δεν ελέγχεται από τη Nestle Ελλάς Α.Ε. μέσω είτε άμεσης, είτε έμμεσης ιδιοκτησίας. Ε19 ΠΡΟΣΟΧΗ Γιατί πρέπει να αποδεχτώ τους όρους αυτής της Δήλωσης Εχεμύθειας; Η Nestle Ελλάς Α.Ε. είναι μια πολυεθνική εταιρεία που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για τη συλλογή και προώθηση των προσωπικών σας πληροφοριών. Το παραπάνω εμπεριέχει ευλόγως και την προώθηση και διαβίβαση των προσωπικών σας πληροφοριών πέρα από τα σύνορα. Αυτή η Δήλωση Εχεμύθειας σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (και εύκολη πρόσβαση σε αυτές) για να είστε ενήμεροι πριν επιλέξετε αν επιθυμείτε ή όχι να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο και να στείλετε προσωπικές σας πληροφορίες στη Nestle Ελλάς Α.Ε.. Συνεπώς, επισκεπτόμενοι τις σελίδες αυτού του ιστότοπου και επικοινωνώντας μαζί μας ηλεκτρονικά, είστε ενήμεροι και σύμφωνοι με την Προώθηση από μέρους μας έμμεσων προσωπικών πληροφοριών (cookies, πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας και το πληροφοριακό σας σύστημα) με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτήν τη Δήλωση Εχεμύθειας. Αν μας ζητήσετε να σας παράσχουμε μια συγκεκριμένη υπηρεσία (π.χ. να συμμετάσχετε σε κάποιο διαγωνισμό, να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία ή πληροφορίες σχετικά με νέα μας προϊόντα κλπ.) θα χρειαστούμε επιπρόσθετες άμεσες πληροφορίες από εσάς (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και ). Στην περίπτωση αυτή, θα σας ζητήσουμε να δηλώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας ( Opt-In ) στη συλλογή και χρήση των παραπάνω προσωπικών πληροφοριών. Οι προσωπικές αυτές πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους θα μας τις δώσετε. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτήν τη Δήλωση Εχεμύθειας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Nestle Ελλάς Α.Ε. στη διεύθυνση που σημειώνεται υπό την Ερώτηση 5 και θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε με οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση χρειαστείτε.

20

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Διαγωνισμός «Cookλοι»

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Διαγωνισμός «Cookλοι» ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Διαγωνισμός «Ckλοι» 1. Η εταιρεία Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος Α.Ε. (εφεξής καλούμενη Διοργανωτής/ Διοργανώτρια ), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Make up your day Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»), και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ...

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ... Με την παρούσα σας πληροφορούμε ότι η εταιρία μας Nestle Ελλάς Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής (Πατρόκλου 4) (εφεξής: Nestle) διοργανώνει στη σελίδα της στο Facebook www.facebook.com/nestlebaby.gr διαδραστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH The Host 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» 1] Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

«Κλήρωση στα μέλη της σελίδας FACEBOOK για 10 προϊόντα Bobbi Brown» Η εταιρεία με την επωνυμία «ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε.», με έδρα Σζαβέλλα 67

«Κλήρωση στα μέλη της σελίδας FACEBOOK για 10 προϊόντα Bobbi Brown» Η εταιρεία με την επωνυμία «ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε.», με έδρα Σζαβέλλα 67 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ BOBBI BROWN GREECE «Γνωρίστε το make up της ταινίας «ΑΝ»» «Κλήρωση στα μέλη της σελίδας FACEBOOK για 10 προϊόντα Bobbi Brown» Η εταιρεία με την επωνυμία «ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε.», με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Θες να πάμε τα DUO μας Μύκονο;"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Θες να πάμε τα DUO μας Μύκονο; Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Θες να πάμε τα DUO μας Μύκονο;" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ»

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» Η εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής,εφεξής αποκαλούμενη Διοργανώτρια Εταιρεία, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την Όροι Διαγωνισμού 1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την «The Mojo» (εφεξής «Διαφημιστική») που εδρεύει στη διεύθυνση Παπαχρήστου 3, Παπάγου Αττικής, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Όροι Διαγωνισμού "Παίξε στα ΓΡΑΨΑ και Κέρδισε" 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Ξένων Γλωσσών ΓΡΑΨΑ(εφεξής Διοργανωτής) διοργανώνει προωθητική ενέργεια και προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει, σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ASM Publications PC διαγωνισμό με την ονομασία «Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή

ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή ημερομηνία πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

https://www.facebook.com/mideasttravel»). -η, κα 2. Γενικοί όροι

https://www.facebook.com/mideasttravel»). -η, κα 2. Γενικοί όροι Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό 30 χρόνια MidEast. 1. Διοργανωτής διαγωνισμού Η εταιρεία ΜΙΝΤΙΣΤ Ε.Π.Ε. Γραφείο Ταξιδίων και Τουρισμού διαγων «30 Χρόνια MidEast» https://www.facebook.com/mideasttravel»).

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Ready, Kraft Go! 1. H εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών και Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚ- ΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ» και το διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail.

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail. Όροι 9 ου διαγωνισμού Χειμώνας 2013 1. Αντικείμενο της Κλήρωσης. Η εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» MACE Advertising, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Στρ. Καλλιδοπούλου αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 999489460,

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δει το video καλείται να γράψει ένα δικό του tip στην κατηγορία του μήνα.

Αφού δει το video καλείται να γράψει ένα δικό του tip στην κατηγορία του μήνα. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Ακόμα και η μαμά θα Lanes» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η ανώνυμη εταιρία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ(MALL)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ(MALL) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ 4G+ Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξής Cosmote ή Διοργανώτρια Εταιρεία ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299» 1] H εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργοποιήσουν επιπλέον την υπηρεσία e-λογαριασμός. Για την ενεργοποίηση της

ενεργοποιήσουν επιπλέον την υπηρεσία e-λογαριασμός. Για την ενεργοποίηση της ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός από την COSMΟΤΕ» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε..» (εφεξής «COSMOTE» ή/και

Διαβάστε περισσότερα

2] Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ, της Visa Europe Services Inc. και της OGILVY ONE WORLDWIDE SA, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου

2] Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ, της Visa Europe Services Inc. και της OGILVY ONE WORLDWIDE SA, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1] Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο 14χλμ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρία Visa Europe Services Inc.» που εδρεύει 1 Sheldon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εισαγωγή Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE» με έδρα την Αθήνα Αμαλίας 38, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (εφ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Check Back in Time 1. H εταιρεία «ΕΨΑ A.E. Βιομηχανία Αναψυκτικών και Χυμών» (Λεωφ. Δημοκρατίας & Αποστόλου Λάμπη, Αγριά Βόλου 37300, τηλ. 24280-91901), εφεξής η «Διοργανώτρια»,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΜΙΑ: «O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ»

ΜΑΝΑΜΙΑ: «O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΜΑΝΑΜΙΑ: «O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ» Η εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής,εφεξής αποκαλούμενη Διοργανώτρια Εταιρεία, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Δήλωση Ιδιωτικότητας

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Δήλωση Ιδιωτικότητας ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ερωτήσεις και Απαντήσεις «Κλειδιά» Δήλωση Ιδιωτικότητας Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013 ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «Cyta

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «MINI @ RED BULL FLUGTAG EVENT»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «MINI @ RED BULL FLUGTAG EVENT» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «MINI @ RED BULL FLUGTAG EVENT» 1. Η ανώνυμη εταιρεία "PROXIMITY ZZ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με έδρα στην Αθήνα, Αμβρ. Φραντζή 16, TK 117

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece»

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ- ΜΕΒΓΑΛ» Α.Ε., η οποία εδρεύει στα Κουφάλια, Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57100, (εφεξής η «Διοργανώτρια»)

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού L Institut Vichy

Όροι Διαγωνισμού L Institut Vichy Όροι Διαγωνισμού L Institut Vichy H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.», (εφεξής η «L OREAL») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με έπαθλο ένα ταξίδι για δύο (2) άτομα στο

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι εταιρείες Reckitt Benckiser και ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με τα καταστήματα My Market διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Ας κάνουμε αυτή τη χρονιά, χρονιά υγείας: Ξύστε και Κερδίστε 56 ατμομάγειρες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΣΑΜΠΟΥΑΝ AUSSIE Beauty and the Beat

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΣΑΜΠΟΥΑΝ AUSSIE Beauty and the Beat ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΣΑΜΠΟΥΑΝ AUSSIE Beauty and the Beat H εταιρεία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε.» (Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι, τηλ. 210-8764000), εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3E)», καλουµένη κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Vodafone - Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», (περαιτέρω η VODAFONE ) που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ», (εφεξής LG ), διοργανώνει την παρούσα προωθητική ηλεκτρονική ενέργεια με τίτλο «Γιόρτασε μαζί μας τα 10 Χρόνια της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM Ο διαγωνισµός KIDOM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ»

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ 1] Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και την απονομή των επάθλων αποτελούν μέρος των παρόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KICK A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του.

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - NEWSBEAST.GR Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στο διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr» και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COCO-MAT: COCO-MAT PILLOWSOPHY Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCOMAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις Α.Ε», (εφεξής ο «ΣΚΑΪ»), ΑΦΜ 094439203, Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Vodafone - Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» (περαιτέρω η VODAFONE ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ Olympus VR370» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ Olympus VR370» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ Olympus VR370» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND. Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND. Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012 Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία θα διανείμει στους καταναλωτές πέντε διαφορετικά έντυπα σε σχήμα κινητού τηλεφώνου. Κάθε έντυπο θα έχει τυπωμένο ένα μοναδικό αριθμό.

Η Εταιρεία θα διανείμει στους καταναλωτές πέντε διαφορετικά έντυπα σε σχήμα κινητού τηλεφώνου. Κάθε έντυπο θα έχει τυπωμένο ένα μοναδικό αριθμό. «Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Επίλεξε smart @ Wind stores» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα στo Mαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.larocheposay.gr/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf/effaclar-duohome/a15824.aspxx

http://www.larocheposay.gr/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf/effaclar-duohome/a15824.aspxx Όροι Διαγωνισμού «EFFACLAR DUO [+] Challenge» 1] Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, διαγωνισμός «La Roche-Posay«Effaclar DUO[+] Challenge»» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από την εταιρεία «L OREAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.», που εδρεύει στο Mαρούσι Αττικής, στην

Διαβάστε περισσότερα

συμμετοχών κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι ανάλογος του αριθμού των Προϊόντων που θα έχει αγοράσει κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (αν, για

συμμετοχών κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι ανάλογος του αριθμού των Προϊόντων που θα έχει αγοράσει κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (αν, για ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρεία ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. («ΡΕΚΙΤ») σε συνεργασία με την εταιρεία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» («ΑΒ») (οι «Διοργανώτριες εταιρείες») διοργανώνουν Διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO LADY GAGA CONCERT»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO LADY GAGA CONCERT» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO LADY GAGA CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Ιδιωτικότητας

Δήλωση Ιδιωτικότητας Δήλωση Ιδιωτικότητας Ισχύς: 30/9/2013 Τελευταία Ενημέρωση την: 23/10/2015 Η Nestlé Ελλάς Α.Ε. (εφεξής η Nestlé ) δεσμεύεται να προστατεύσει την ιδιωτικότητά σας και να διαφυλάξει την εμπιστοσύνη που δείχνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση adidas Open Run Όροι συμμετοχής στην κλήρωση ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112) (εφεξής ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενδιαφερόμενος κατόπιν καλείται, αν δεν είναι ήδη «φίλος- fan» της σελίδας, να κάνει κλικ στο κουμπί like και να γίνει φίλος της σελίδας.

Ο ενδιαφερόμενος κατόπιν καλείται, αν δεν είναι ήδη «φίλος- fan» της σελίδας, να κάνει κλικ στο κουμπί like και να γίνει φίλος της σελίδας. Όροι Διαγωνισμού Jager Moments 1. Η εταιρία B.Σ Καρούλιας Α.Β.Ε.Π (εφεξής «Διοργανώτρια»), διοργανώνει τη παρούσα προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής του προϊόντος Jagermeister 2. Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Nestlé για τα Cookies

Πολιτική της Nestlé για τα Cookies Πολιτική της Nestlé για τα Cookies Τι είναι τα Cookies? Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους, τους οποίους επισκέπτεσθε. Χρησιμοποιούνται ευρέως

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE ATHENS ΑΕ»

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE ATHENS ΑΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «TUNE IN» στο FACEBOOK. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός με τον τίτλο «SANITAS BBQ Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε / Κερδίστε 5 Ψησταριές & 50 πακέτα δώρων με προϊόντα SANITAS» και Όροι Συμμετοχής

Διαγωνισμός με τον τίτλο «SANITAS BBQ Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε / Κερδίστε 5 Ψησταριές & 50 πακέτα δώρων με προϊόντα SANITAS» και Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμός με τον τίτλο «SANITAS BBQ Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε / Κερδίστε 5 Ψησταριές & 50 πακέτα δώρων με προϊόντα SANITAS» και Όροι Συμμετοχής 1] Η ανώνυμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού.

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού. Όροι Συμμετοχής Η εταιρεία με την επωνυμία «Fridays Κηφισιάς Α.Ε.» και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (καλούμενη εφεξής TGIFridays) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κολοκοτρώνη 35, διοργανώνει, σε

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Άλλαξε smartphone. Άλλαξε τη μέρα σου»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Άλλαξε smartphone. Άλλαξε τη μέρα σου» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Άλλαξε smartphone. Άλλαξε τη μέρα σου» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό We Love Pizza 1. H Ελληνική Εταιρεία Κονσερβών Α.Ε. «ΚΥΚΝΟΣ» (έδρα Nαύπλιο Σιδ.Μεραρχίας16, Τ.Κ. 21100, τηλ. 210 5225671), εφεξής η «Διοργανώτρια», διοργανώνει προωθητική

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής "η Διοργανώτρια").

από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής η Διοργανώτρια). Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο Το Στήθος των Ονείρων Σου Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο Το Στήθος των Ονείρων Σου από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής "η Διοργανώτρια"). 1. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.).

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.). Όροι Διαγωνισμού «Vichy Ideal Skin Test» 1] Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, διαγωνισμός «Vichy Ideal Skin Test» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από την εταιρεία «L OREAL HELLAS A.E.», που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM. στο εξής «FAMILY IN ACTION» σε συνεργασία µε το Διεθνές Καλλιτεχνικό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM. στο εξής «FAMILY IN ACTION» σε συνεργασία µε το Διεθνές Καλλιτεχνικό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM 1. Ο διαγωνισµός ATHENAEUM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Προωθητική Ενέργεια «Εγγράψου στο Newsletter μας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Προωθητική Ενέργεια «Εγγράψου στο Newsletter μας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Προωθητική Ενέργεια «Εγγράψου στο Newsletter μας» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα.

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα. Maisto Fresh Metal «FK TOYS» «FK TOYS»), ( 106),, «Maisto Fresh Metal» ( ), 01 /12/2013 31 /03/2014,,,, «..»,,. 9-13, ( ),, www.fktoys.gr ( «Site»)., o «FK TOYS» 210 6801769, 15:00. 17:00. 1) «FK TOYS»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM ΤΗΣ ESTEE LAUDER GREECE

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM ΤΗΣ ESTEE LAUDER GREECE ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM ΤΗΣ ESTEE LAUDER GREECE 1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Estee Lauder Hellas AE, (Τζαβέλλα 67 και Μεσογείων, Χαλάνδρι) νομίμως εκπροσωπούμενη, ΑΦΜ 099877197

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «COSMOTE Internet On The Go & COSMOTE Internet Any Way - ΩΡΟ 50 TABLETS»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «COSMOTE Internet On The Go & COSMOTE Internet Any Way - ΩΡΟ 50 TABLETS» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «COSMOTE Internet On The Go & COSMOTE Internet Any Way - ΩΡΟ 50 TABLETS» Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η «COSMOTE»),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό «Τα μοναδικά εξαρτήματα της κουζινομηχανής Kenwood θα γίνουν η νέα σας εξάρτηση στην κουζίνα» 1.

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό «Τα μοναδικά εξαρτήματα της κουζινομηχανής Kenwood θα γίνουν η νέα σας εξάρτηση στην κουζίνα» 1. Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό «Τα μοναδικά εξαρτήματα της κουζινομηχανής Kenwood θα γίνουν η νέα σας εξάρτηση στην κουζίνα» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία «DELONGHI KENWOOD

Διαβάστε περισσότερα