ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN»"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCFE CITYZEN» 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (εφεξής καλούμενη ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία NESCFE CITYZEN, ο οποίος θα διοργανωθεί και θα διεξαχθεί δια του διαδικτυακών τόπου (https://www.facebook.com/nescafegreece ). Την οργάνωση του Διαγωνισμού έχει αναλάβει η OGILVYONE WORLDWIDE THENS PROMOTION, DVERTISING ND DIRECT MRKETING.E. (εφεξής καλούμενη OGILVYONE ) για λογαριασμό του Διοργανωτή. 2] Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό NESCFE CITYZEN έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος (μόνον φυσικά πρόσωπα), άνω των 18 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι χρήστες του Facebook. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της OGILVYONE, οι συγγενείς τους (Α ) βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Εξαιρούνται επίσης οι συνεργαζόμενοι δημοσιογράφοι και φωτογράφοι, οι συγγενείς τους (Α ) βαθμού καθώς και οι σύζυγοι. 3] Η διάρκεια του διαγωνισμού θα είναι από την 9/11/2012 και ώρα 09.00πμ μέχρι 16/2/2013 και ώρα 23:59. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά του προϊόντος. 4] Τρόπος Συμμετοχής: Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετάσχει θα πρέπει να μεταβεί στο διαδικτυακό τόπο (https://www.facebook.com/nescafegreece ), και συγκεκριμένα στην ειδικά διαμορφωμένη, για τις ανάγκες του Διαγωνισμού, καρτέλα, όπου ο Διοργανωτής θα αναρτά καθημερινά μία φωτογραφία από ένα διαφορετικό σημείο (πχ τοπίο, αξιοθέατο, εμπορικό κατάστημα κτλ), της Αθήνας. Στην καρτέλα ο συμμετέχων θα πρέπει να μαντέψει το μέρος που βρίσκεται στη φωτογραφία, τοποθετώντας το pin του πάνω στον διαμορφωμένο χάρτη, στον οποίο θα μεταφέρεται μέσω tab. Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό μέχρι 1 φορά κάθε μέρα. Κάθε μέρα όσοι συμμετέχοντες τοποθετήσουν το Pin τους πάνω στο σημείο που έχει τραβηχτεί η συγκεκριμένη φωτογραφία ή το πολύ 1000m περιφερειακά του σημείου, θα μπαίνουν σε κλήρωση για να κερδίσουν το καθημερινό δώρο. Κάθε μέρα θα ανακηρύσσεται ένας νικητής. Το σύνολο των φωτογραφιών καθώς και των γεωγραφικών συντεταγμένων των σημείων στα οποία έχουν τραβηχτεί θα έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθανασία Αντωνία Δαβίλα-Μανδρέκα. Μέρος αυτών (10 φωτογραφίες) συγκατατίθενται σε αναλυτική λίστα με τους παρόντες Όρους και σταδιακά θα κατατεθούν και οι υπόλοιπες φωτογραφίες (90 φωτογραφίες) στην προαναφερόμενη Συμβολαιογράφο, η οποία θα συντάξει σχετικές Πράξεις Κατάθεσης. Κατά την υποβολή του pin ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται άμεσα αν η καταχώρηση του έγινε δεκτή λαμβάνοντας ένα ευχαριστήριο μήνυμα. 5] Τρόπος Ανάδειξης Νικητών: Η ανάδειξη των 100 νικητών θα γίνει με ηλεκτρονικές κληρώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά και ώρα 09:00 στα γραφεία της Ogilvy One. Σε περίπτωση που κανένα pin δεν είναι πάνω στο σημείο η σε απόσταση 1000 μέτρων από αυτό, θα γίνεται κλήρωση μεταξύ όλων όσων έχουν συμμετάσχει στον διαγωνισμό την ίδια ημέρα. 6] Συνολικά θα αναδειχθούν 100 νικητές, που θα κερδίζουν τα παρακάτω δώρα: a. 10 πτήσεις με αεροπλάνο πάνω από την Αθήνα b. 20 φωτογραφικές μηχανές Samsung ST66 c. 10 βιντεοκάμερες Samsung HMX-W300 d. 10 apple ipod nano MC692QB/ MP3 player 8GB e. 10 ποδήλατα πόλης Dahon

2 f. 10 βόλτες με αερόστατο για 2 άτομα g. 10 βόλτες με Segway στο κέντρο της Αθήνας h. 20 NESCFE Classic kits Τα δώρα είναι επιλογής του Διοργανωτή, είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται, δεν εξαργυρώνονται με χρήματα ή άλλα είδη. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πραγματικά ή/και πραγματικά ελαττώματα των 80 πρώτων δώρων, όπως περιγράφονται παραπάνω, για τα οποία ο νικητής θα πρέπει να απευθυνθεί στην κατασκευάστρια ή οργανώτρια (ανάλογα με το αν πρόκειται για προϊόν ή υπηρεσία) εταιρία, η δε υποχρέωσή του εξαντλείται στην παράδοση των δώρων ή των αντίστοιχων voucher κατόπιν καταβολής του αντιτίμου. Ειδικότερα για όσα εκ των δώρων αφορούν ημερήσια ταξίδια/διαδρομές με μεταφορικά μέσα, η ακριβής ημερομηνία διάθεσής τους θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης του νικητή με την οργανώτρια εταιρία, η δε ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται στην καταβολή του σχετικού αντιτίμου και δεν επεκτείνεται σε ζητήματα ασφαλείας, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε οργανώτρια εταιρία. 7] Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, μόνο για εύλογη αιτία και με κατάλληλη γνωστοποίηση. 8] Ενημέρωση για την κατακύρωση Παραλαβή των Δώρων: Η Ogilvy One για λογαριασμό του Διοργανωτή θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των νικητών, με ανάρτηση των στοιχείων αυτών στο Διαδικτυακό Τόπο και ειδικότερα με ανάρτηση αποκλειστικά και μόνο του Ονόματος Χρήστη (User Name) των νικητών και όχι οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδομένου αυτών και (β) τον κάθε νικητή/νικήτρια με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο FCEBOOK ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο Facebook εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάδειξής του. Ο κάθε νικητής θα πρέπει να ανταποκριθεί στο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποστολής του ενημερωτικού μηνύματος. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, και ο Διοργανωτής δικαιούται να το διαθέσει κατά την απόλυτη κρίση του. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) Έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες Όρους και (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Τα Δώρα θα αποστέλλονται στους νικητές από την OGILVYONE μέσω courier με έξοδα της Διοργανώτριας εταιρείας. Κατά την παραλαβή του δώρου του ο νικητής/νικήτρια υποχρεούται να συμπληρώσει και υπογράψει την Δήλωση Αποδοχής Δώρου και την φόρμα Συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητά τους ή διαβατήριο εν ισχύ. Διευκρινίζεται δε, ότι ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής ή/και η OGILVYONE σε περίπτωση κατά την οποία δυο ή περισσότερα άτομα με την ίδια ταυτότητα στο FCEBOOK (ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) απαντήσουν στο ενημερωτικό μήνυμα και διεκδικήσουν το ίδιο Δώρο και ο Διοργανωτής δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε έγγραφα είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του νικητή και εάν από τα έγγραφα δεν προκύπτει ο

3 νικητής να απονείμει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση της απαλλασσόμενη οιοσδήποτε υποχρέωσης έναντι των άλλων προσώπων Άρνηση αποδοχής των Δώρων. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, και ο Διοργανωτής δικαιούται να το διαθέσει κατά την απόλυτη κρίση του. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των "NESTLE ΕΛΛΑΣ.E." και OGILVYONE. 9] Ευθύνη Διοργανωτή: Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής και η OGILVYONE δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι διοργανώτριες εταιρίες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας και της OGILVYONE. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής και η OGILVYONE δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και την σελίδα Nescafe Greece με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών. Ο παρών Διαγωνισμός δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τα στοιχεία τους στις ανωτέρω αναφερόμενες εταιρίες και όχι στο Facebook. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του τρέχοντος Προγράμματος όπως περιγράφηκε παραπάνω και υπό τους όρους που τον διέπουν. 10]. Προσωπικά Δεδομένα: Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή και η εταιρία OGILVY κατ εντολή και για λογαριασμό του ως εκτελούσα την επεξεργασία θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτόν. Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων/ των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης, αντίρρησης και διαγραφής για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 11] Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων και ειδικότερα των νικητών στον έντυπο, ηλεκτρονικό τύπο, διαδίκτυο (media) και τα ΜΜΕ. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσει σε αυτήν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. 12] Η συμμετοχή στον διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.

4 13] Δημοσιότητα: Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα και έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο κα Αθανασία Αντωνία Δαβίλα - Μανδρέκα (οδός Χαριλάου Τρικούπη 14- Αθήνα, αριθμός ). Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στην ανωτέρω Πληροφορίες Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: , από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 16: Εφαρμοστέο Δίκαιο Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Συγκατάθεση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Με την παρούσα σας πληροφορούμε ότι η εταιρία μας καθώς η εταιρία Ogilvy One ως εκτελούσα την επεξεργασία, θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα σας και δη, το όνομα, το επώνυμο, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, με αποκλειστικό σκοπό την συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό «NESCFE CITYZEN» και όσον αφορά στους νικητές και για την παράδοση των δώρων, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στους Όρους Συμμετοχής σε αυτόν, όπως αυτοί είναι αναρτημένοι στο Το σχετικό αρχείο θα τηρείται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα και θα καταστραφεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 του Ν.2472/1997, (δικαιώματα πρόσβασης τροποποίησης, αντίρρησης και αίτησης διαγραφής), μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στην εταιρία μας «Nestle Ελλάς Α.Ε.», Πατρόκλου 4, Μαρούσι , υπ όψιν Γεωργίας Αναγνώστου καθώς και στο τηλέφωνο Έλαβα γνώση της κατά τα άνω επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μου για τους συγκεκριμένους σκοπούς και συναινώ σε αυτήν κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει.

5 ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Nescafé Greece στο ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Ερωτήσεις (Ε) και Απαντήσεις () - Κλειδιά Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε αυτόν τον ιστότοπο. Ελπίζουμε ότι θα χαρείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Nestle Ελλάς Α.Ε. και σχετικά με τα προϊόντα Nescafé Η Nestle Ελλάς Α.Ε. σέβεται το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα μέσα στο διαδικτυακό κόσμο, όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας και επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία μας δίνετε. Αυτή η Δήλωση Εχεμύθειας παραθέτει τις πρακτικές Προώθησης δεδομένων που εφαρμόζει η Nestle Ελλάς Α.Ε. κατά τη χρήση του Διαδικτύου και άλλων δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Είναι θεμελιώδες να γνωρίζετε ότι η Nestle Ελλάς Α.Ε. είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (παρακαλούμε βλέπετε Ερώτηση 18 αυτής της Δήλωσης) των προσωπικών σας πληροφοριών. Αναρωτηθήκαμε σχετικά με ένα σύνολο ερωτήσεων-κλειδιά για τις οποίες πιστεύουμε ότι θα θέλατε απαντήσεις, σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλετε στη Nestle Ελλάς Α.Ε. Μέσω των απαντήσεων αυτών, θα ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες και τα μέτρα που λαμβάνει η Nestle Ελλάς Α.Ε. για να διασφαλίσει το απόρρητο και την ασφάλεια αυτών των προσωπικών πληροφοριών. Ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες αυτές θα σας βοηθήσουν. Αν έχετε οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες ή ερώτηση σχετικά με τις πρακτικές μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη

6 Nestle Ελλάς Α.Ε. Πατρόκλου Μαρούσι στη διεύθυνση που σημειώνεται παρακάτω υπό Ερώτηση 5. ΠΡΟΣΟΧΗ! Καταρτίσαμε αυτήν τη Δήλωση Εχεμύθειας με τρόπο ώστε να μη χρειάζεται να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο για να βρείτε την απάντηση σε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Αν θέλετε να τη διαβάσετε ολόκληρη, μη διστάσετε να το κάνετε παρακάτω παρατίθεται όλο το σχετικό κείμενο. Παρακαλούμε πατήστε σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ερωτήσεις και θα οδηγηθείτε στην αντίστοιχη απάντηση του κυρίως κειμένου. E1 Τι είδους προσωπικές πληροφορίες συλλέγει η Nestle Ελλάς Α.Ε. μέσω αυτού του ιστότοπου και με ποιον τρόπο; E2 Με ποιον τρόπο διασφαλίζει η Nestle Ελλάς Α.Ε. τις προσωπικές σας πληροφορίες; E3 Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιεί η Nestle Ελλάς Α.Ε. τις προσωπικές σας πληροφορίες; E4 Σε ποιον μπορεί να γνωστοποιήσει η Nestle Ελλάς Α.Ε. τις προσωπικές σας πληροφορίες και γιατί; E5 Πως μπορείτε να δείτε, να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τις προσωπικές πληροφορίες που μας έχετε στείλει; Ε6 Υπάρχει περίπτωση να προωθηθούν οι προσωπικές σας πληροφορίες σε αποδέκτες εκτός της χώρας από την οποία επισκεφθήκατε αυτόν τον ιστότοπο;

7 Ε7 COOKIES ("Τεχνολογία Εντοπισμού") Πως και γιατί τα χρησιμοποιεί η Nestle Ελλάς Α.Ε.; Ε8 E-Marketing (Ψηφιακό μάρκετινγκ) Τι είναι το SPMMING και ποια είναι η θέση της Nestle Ελλάς Α.Ε. σχετικά με την ηλεκτρονική αλληλογραφία SPM; Ε9 Για πόσο χρονικό διάστημα κρατάει η Nestle Ελλάς Α.Ε. στα αρχεία της τις προσωπικές σας πληροφορίες; Ε10 Ποια είναι η πολιτική της Nestle Ελλάς Α.Ε. σχετικά με τη χρήση των ιστότοπών μας από παιδιά και την επικοινωνία των παιδιών με εμάς μέσω των ιστότοπων αυτών; Ε11 Συνδέεται ο ιστότοπος της Nestle Ελλάς Α.Ε. με ιστότοπους Τρίτων Φορέων και τι συμβαίνει με τις προσωπικές μου πληροφορίες σε αυτήν την περίπτωση; Ε12 Τι θα συμβεί με τις προσωπικές μου πληροφορίες, αν αποστείλω μέσω τη διεύθυνση ενός ιστότοπου της Nestle Ελλάς Α.Ε. σε κάποιον τρίτο; Ε13 Τι θα συμβεί με τις προσωπικές μου πληροφορίες, αν συμμετάσχω σε διαδικτυακή έρευνα της Nestle Ελλάς Α.Ε. μέσω αυτού του ιστότοπου; Ε14 Τι είναι η Εφάπαξ Εγγραφή; Ε15 Μπορεί η Nestle Ελλάς Α.Ε. να αλλάξει τους όρους αυτής της Δήλωσης Εχεμύθειας;

8 Ε16 Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες πάνω στα νομικά θέματα που αφορούν στους ιστότοπους της Nestle Ελλάς Α.Ε., καθώς και πάνω στα προσωπικά μου νομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις; Ε17 Σε ποια διεύθυνση/διευθύνσεις μπορώ να επικοινωνήσω με τη Nestle Ελλάς Α.Ε. αν έχω επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τις προσωπικές μου πληροφορίες; Ε18 Ποια είναι η νομική ορολογία που χρησιμοποιείται σε αυτήν τη Δήλωση Εχεμύθειας; Ε19 ΠΡΟΣΟΧΗ Γιατί πρέπει να αποδεχτώ τους όρους αυτής της Δήλωσης Εχεμύθειας; ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Nescafé Greece στο ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Ε1 Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγει η Nestle Ελλάς Α.Ε. μέσω αυτού του ιστότοπου και με ποιον τρόπο; Συλλέγουμε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες τις οποίες ΕΣΕΙΣ επιθυμείτε να μας παράσχετε ή εκείνες οι οποίες χρειάζονται για να σας προσφέρουμε (και να βελτιώνουμε) τις υπηρεσίες μας. Συλλέγουμε άμεσες προσωπικές πληροφορίες όπως είναι το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση , καθώς και έμμεσες προσωπικές πληροφορίες, όπως τα cookies (τεχνολογία εντοπισμού), πληροφορίες για τη σύνδεσή σας και το πληροφοριακό σας σύστημα. Ίσως επιθυμείτε να μας δώσετε το σας, το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας κλπ. ώστε να σας στέλνουμε πληροφορίες για τα προϊόντα μας, να σας δίνουμε δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή έρευνες, ή απλώς να σας κρατάμε ενήμερους για τις

9 συναρπαστικές εξελίξεις στη Nestle Ελλάς Α.Ε. που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Σας διαβεβαιούμε ότι η Nestle Ελλάς Α.Ε. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσει τις προσωπικές πληροφορίες που μας στέλνετε απόρρητες και ασφαλείς. Ε2 Με ποιον τρόπο διασφαλίζει η Nestle Ελλάς Α.Ε. τις προσωπικές σας πληροφορίες; Η Nestle Ελλάς Α.Ε. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες απόρρητες και ασφαλείς. Πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού της Nestle Ελλάς Α.Ε., μέλη του προσωπικού εταιρειών Τρίτων Φορέων, (π.χ. πάροχοι φιλοξενίας ιστοσελίδων) ή εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού εταιρειών με τις οποίες συνεργαζόμαστε (και τα οποία έχουν δεσμευτεί συμβατικά για την ασφάλεια των πληροφοριών). 'Οσα μέλη του προσωπικού της Nestle Ελλάς Α.Ε. έχουν πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Nestle Ελλάς Α.Ε. και όσοι υπάλληλοι εταιρειών Τρίτων Φορέων έχουν πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες έχουν υπογράψει σύμφωνα διαφύλαξης του απορρήτου των πληροφοριών. Επιπλέον, είναι σε ισχύ σχετικά συμβόλαια με τις εταιρείες Τρίτων Φορέων οι οποίες έχουν πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες, ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πληροφοριών αυτών. Πέρα από τα παραπάνω, για να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών, η Nestle Ελλάς Α.Ε. διαθέτει ένα ασφαλές περιβάλλον τεχνολογίας των πληροφοριών (IT) και έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την παρεμπόδιση μη επιτρεπόμενης πρόσβασης (δηλαδή hacking - αθέμιτης παραβίασης του δικτύου). Παρακαλώ βλέπετε και παρακάτω υπό Ερώτηση 4 Σε ποιον μπορεί να κοινοποιήσει η Nestle Ελλάς Α.Ε. τα προσωπικά σας δεδομένα και γιατί; Ε3 Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιεί η Nestle Ελλάς Α.Ε. τις προσωπικές σας πληροφορίες;

10 Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς για τους οποίους τις δώσατε στη Nestle Ελλάς Α.Ε.. Θα χρησιμοποιηθούν επίσης στα πλαίσια των υπηρεσιών μας για λόγους διοικητικούς, υποστήριξης και άντλησης πληροφοριών, καθώς επίσης και για την αποφυγή παραβάσεων της ασφάλειας, του νόμου ή των συμβατικών μας όρων. E4 Σε ποιον μπορεί να κοινοποιήσει η Nestle Ελλάς Α.Ε. τις προσωπικές σας πληροφορίες και γιατί; Η Nestle Ελλάς Α.Ε. δε θα γνωστοποιήσει ποτέ τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εταιρεία Τρίτου Φορέα η οποία προτίθεται να τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς άμεσης διαφήμισης, εκτός και αν μας έχετε δώσει ειδική άδεια για αυτό. Σχετικά με την πολιτική της Nestle Ελλάς Α.Ε. στα θέματα: (i) άμεσης διαφήμισης μέσω (ii) το δικαίωμά σας να ζητήσετε σε οποιαδήποτε στιγμή από τη Nestle Ελλάς Α.Ε. να ΜΗΝ επικοινωνεί μαζί σας μέσω για σκοπούς άμεσης διαφήμισης και (iii) το δικαίωμά σας να διαγράψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες από τα συστήματά μας, παρακαλούμε βλέπετε παρακάτω υπό Ερωτήσεις 8 και 5 αντιστοίχως. Η Nestle Ελλάς Α.Ε. μπορεί να κοινοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Εταιρειών Nestle. Μπορεί επίσης να κοινοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε Τρίτους Φορείς, μόνο όμως υπό τις αυστηρά περιορισμένες συνθήκες που αναφέρονται παρακάτω: Μπορεί να προωθήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε Τρίτους Φορείς (όπως οι πάροχοι φιλοξενίας ιστότοπών μας), οι οποίοι μας βοηθούν με τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου. Κάποιοι από αυτούς τους Τρίτους Φορείς μπορεί να εδρεύουν εκτός της χώρας από την οποία επισκεφθήκατε αυτόν τον ιστότοπο. Παρακαλούμε βλέπετε υπό Ερώτηση 6 - Μπορούν οι προσωπικές σας πληροφορίες να προωθηθούν εκτός των ορίων της χώρας από την οποία επισκεφθήκατε αυτόν τον ιστότοπο; Σε κάθε περίπτωση, αυτοί οι Τρίτοι Φορείς οφείλουν να παρέχουν πάντα τον ίδιο βαθμό ασφάλειας για τις προσωπικές σας πληροφορίες όπως η Nestle Ελλάς Α.Ε. και,

11 όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, δεσμεύονται συμβατικά για να διατηρούν τις προσωπικές σας πληροφορίες απόρρητες και ασφαλείς και να τις προωθούν μόνο υπό συγκεκριμένες οδηγίες της Nestle Ελλάς Α.Ε.. Μπορεί επίσης να προωθήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε κυβερνητικά όργανα και νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές, εάν: είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε στα πλαίσια της εφαρμογής του νόμου ή εάν κρίνουμε καλόπιστα ότι μια σχετική ενέργεια είναι αντικειμενικά απαραίτητη για την τήρηση μιας νομικής διαδικασίας για να απαντήσουμε σε δικαστικές αξιώσεις ή δικαστικά μέτρα ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα της Nestle Ελλάς Α.Ε. ή των πελατών του και του κοινού. Μπορεί, σε περιορισμένες περιπτώσεις, να παράσχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε πιθανούς αγοραστές εταιρειών της Nestle Ελλάς Α.Ε., υπό τις προϋποθέσεις όμως: (i) ότι έχουμε διασφαλίσει συμβατικά πως οι πληροφορίες αυτές θα παραμείνουν απόρρητες και ασφαλείς και (ii) ότι κατά την προώθηση αυτών των προσωπικών πληροφοριών, η Nestle Ελλάς Α.Ε. συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο τοπικό δίκαιο. Ε5 Πως μπορείτε να δείτε, να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τις προσωπικές πληροφορίες που μας έχετε στείλει; Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από μια εταιρεία (όπως η Nestle Ελλάς Α.Ε.) να σας παράσχει όλα τα δεδομένα που διατηρεί στο αρχείο της και που σας αφορούν. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα στη διεύθυνση: κα Παναγιώτα Αντωνοπούλου, τηλ , ή ένα γράμμα στη διεύθυνση: Πατρόκλου Μαρούσι τηλ και να ζητήσετε να διαγραφούν, να διορθωθούν ή να ανανεωθούν οι προσωπικές σας πληροφορίες. Ε6 Μπορεί οι προσωπικές σας πληροφορίες να προωθηθούν σε χώρα άλλη από την οποία επισκεφθήκατε αυτόν τον ιστότοπο; H Nestle Ελλάς Α.Ε. είναι μια πολυεθνική εταιρεία και οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορεί να διαβιβαστούν πέρα από τα εθνικά σας σύνορα. Μπορεί να σταλούν σε χώρες οι οποίες έχουν διαφορετικούς βαθμούς προστασίας δεδομένων από τη χώρα με βάση την οποία

12 υποβάλατε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Μπορεί επίσης οι προσωπικές σας πληροφορίες να διαβιβαστούν και να προωθηθούν μεταξύ διαφορετικών εταιρειών του Ομίλου Nestle, οι οποίες εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες. Η Nestle Ελλάς Α.Ε. λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην αποκλίνει από την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της και να προασπίζει την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών, τόσο κατά τη διαβίβασή τους, όσο και στη χώρα λήψης τους. Ο κεντρικός υπολογιστής που θέτει σε λειτουργία αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να βρίσκεται εκτός της χώρας από την οποία επισκεφθήκατε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος ή οι πάροχοι φιλοξενίας των ιστοσελίδων μας δεσμεύεται (δεσμεύονται) συμβατικά για τη διασφάλιση ενός υψηλού βαθμού προστασίας του απορρήτου και την υποχρέωση (μεταξύ άλλων συμβατικών όρων) να ενεργεί μόνο υπό τις οδηγίες της Nestle Ελλάς Α.Ε. και να λαμβάνει διαρκώς όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας πληροφοριών. Ε7 COOKIES (Τεχνολογία Εντοπισμού) Πως και γιατί τα χρησιμοποιεί η Nestle Ελλάς Α.Ε.; Η Nestle Ελλάς Α.Ε. χρησιμοποιεί όντως την τεχνολογία εντοπισμού ('Cookies') για να συγκεντρώνει προσωπικές πληροφορίες όπως τον τύπο του πλοηγού σας στο διαδίκτυο (browser), το λειτουργικό σύστημα, την ιστοσελίδα προέλευσης, την πορεία πλοήγησης μέσα στον ιστότοπο, τον τομέα του φορέα παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) κλπ. ώστε να έχει μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies μας βοηθούν να προσαρμόσουμε αυτόν τον ιστότοπο στις προσωπικές σας ανάγκες. Η Nestle Ελλάς Α.Ε. κρατά όλες τις πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies σε μια μορφή εγγραφής στην οποία δεν προσδιορίζονται τα υποκείμενα των πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες συλλέγονται από τα cookies δεν αποκαλύπτονται εκτός του Ομίλου Nestle ή σε σχετικά εξουσιοδοτημένους Τρίτους Φορείς. Δε χρησιμοποιούνται επίσης για μη ζητηθείσα επικοινωνία. Τα cookies που έχουν τοποθετηθεί στον υπολογιστή σας δεν καταγράφουν το όνομά σας, αλλά μια διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP). Αν ακυρωθεί η σχετική σύνδεση του χρήστη, οι

13 πληροφορίες που έχουν καταγραφεί στα cookies δεν είναι πια στη διάθεση της Nestle Ελλάς Α.Ε.. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί ανάλογα με το αν επιθυμείτε την εγκατάσταση σε αυτόν των cookies ή όχι. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον πλοηγό σας έτσι ώστε να σας προειδοποιεί πριν δεχθείτε την εγκατάσταση των cookies, ή μπορείτε απλώς να τον ρυθμίσετε ώστε να τα απορρίπτει, αν και σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε όλες τις σελίδες αυτού του ιστότοπου. Για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να κάνετε τις παραπάνω ενέργειες, πατήστε το κουμπί βοήθεια ("help") του πλοηγού. Δε χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένα cookies για να κάνετε χρήση ή να περιηγηθείτε σε πολλές σελίδες αυτού του ιστότοπου και άλλων ιστότοπων της Nestle Ελλάς Α.Ε.. Να θυμάστε ότι, αν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς υπολογιστές από διαφορετικές τοποθεσίες, θα χρειάζεται να διασφαλίζετε ότι οι αντίστοιχοι πλοηγοί είναι ρυθμισμένοι ανάλογα με το αν επιθυμείτε την εγκατάσταση cookies ή όχι. E8 Διαδικτυακή διαφήμιση (e-marketing) Τι είναι το SPMMING και ποια είναι η θέση της Nestle Ελλάς Α.Ε. σχετικά με την ηλεκτρονική αλληλογραφία SPM; Spamming ονομάζεται η ηλεκτρονική επικοινωνία, κατά την οποία σας αποστέλλονται s που δεν έχετε ζητήσει και που περιέχουν διαφημίσεις ή άλλο προωθητικό υλικό, χωρίς να έχει προηγηθεί συγκατάθεσή σας. H Nestle Ελλάς Α.Ε. ΔΕ στέλνει ηλεκτρονική αλληλογραφία SPM. Η ίδια η Nestle Ελλάς Α.Ε. χρησιμοποιεί ένα εργαλείο για την καταπολέμηση του SPM, ώστε να προστατεύουμε τους εργαζομένους μας από το SPMMING. Σε πολλές χώρες η αποστολή s χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση είναι παράνομη. Η Nestle Ελλάς Α.Ε. δε θα χρησιμοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου του σας) για σκοπούς άμεσης διαφήμισης ή για συνέχιση της επικοινωνίας, εκτός αν μας δώσετε τη ΡΗΤΗ σας συγκατάθεση. Το είδος αυτό της συγκατάθεσης ονομάζεται "OPT-IN".

14 Επίσης, η Nestle Ελλάς Α.Ε. δεν κοινοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες σε Τρίτους Φορείς, οι οποίοι προτίθενται να τις χρησιμοποιήσουν για αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας SPM. Οι ιστότοποι της Nestle Ελλάς Α.Ε. σας δίνουν τη δυνατότητα να λαμβάνετε διαφημιστική ενημέρωση μέσω . Σε κάθε που λαμβάνετε από τη Nestle Ελλάς Α.Ε. σας δίνεται η δυνατότητα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη διακοπή αποστολής διαφημιστικών e- mails. Αν για κάποιο λόγο πιστεύετε ότι λάβατε ένα SPM από εταιρεία του Ομίλου Nestle, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα στη διεύθυνση που σας έχουμε δώσει. Για λεπτομέρειες της διεύθυνσης αυτής, παρακαλούμε βλέπετε παραπάνω υπό Ερώτηση 5 - Πως μπορείτε να δείτε, να ελέγξετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε στείλει; Ε9 Για πόσο χρονικό διάστημα κρατάει η Nestle Ελλάς Α.Ε. τις προσωπικές σας πληροφορίες ; Η Nestle Ελλάς Α.Ε. μπορεί να αποθηκεύσει τις προσωπικές πληροφορίες που μας στέλνετε μέσω αυτού του ιστότοπου σε βάσεις δεδομένων όπως αυτή για το Μάρκετινγκ Σχέσεων με τον Πελάτη. Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα παραμείνουν στα αρχεία του Ομίλου Nestle μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που χρειαζόμαστε για να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή να λύσουμε προβλήματα, να παράσχουμε νέες και βελτιωμένες υπηρεσίες και να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κρατήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στα αρχεία μας για ένα εύλογο χρονικό διάστημα αφότου σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Nestle Ελλάς Α.Ε. ή σταματήσετε να επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Μετά το χρονικό διάστημα αυτό, οι προσωπικές σας πληροφορίες θα διαγραφούν από όλα τα συστήματα του Ομίλου Nestle. Σας υπενθυμίζουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να διαγράψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε βλέπετε και παραπάνω υπό Ερώτηση 5 - Πως μπορείτε να δείτε, να ελέγξετε,

15 να αλλάξετε ή να διαγράψετε τις προσωπικές πληροφορίες που μας έχετε στείλει; Ε10 Ποια είναι η πολιτική της Nestle Ελλάς Α.Ε. σχετικά με τη χρήση των ιστότοπών μας από παιδιά και την επικοινωνία των παιδιών με εμάς μέσω των ιστότοπων αυτών; Πιστεύουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών που σερφάρουν στο διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα σημαντική και ενθαρρύνουμε τους γονείς ή τους κηδεμόνες να περνούν χρόνο με τα παιδιά τους σερφάροντας μαζί τους στο διαδίκτυο, ώστε να συμμετέχουν στις ψηφιακές δραστηριότητές τους και να τις παρακολουθούν. Η συλλογή των προσωπικών πληροφοριών ανήλικων γίνεται σύμφωνα με όλους τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς που διέπουν το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ήτοι μόνο με την ρητή (έγγραφη) συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων. Εφόσον οι γονείς ή οι κηδεμόνες δώσουν τη συγκατάθεσή τους για να υποβάλει το παιδί προσωπικές πληροφορίες, εμείς θα ζητήσουμε από τα παιδιά μόνο τις απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα στο οποίο θέλουν να εγγραφούν. Ειδική επισήμανση για τους Γονείς Παιδιών κάτω των 16 ετών Συνιστούμε στους γονείς/κηδεμόνες να ελέγχουν και να παρακολουθούν τακτικά τη χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τα παιδιά τους, καθώς και τις άλλες διαδικτυακές τους δραστηριότητες. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ελέγξετε τις προσωπικές πληροφορίες του παιδιού σας και να τις τροποποιήσετε ή να τις διαγράψετε διαδικτυακά. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να διαγράψουμε οποιαδήποτε από τις προσωπικές πληροφορίες του παιδιού σας, στέλνοντάς μας μια αίτηση διαγραφής μέσω e- mail/ταχυδρομικά/με fax στη διεύθυνση επικοινωνίας που σημειώνεται παραπάνω υπό Ερώτηση 5 - Πως μπορείτε να δείτε, να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε στείλει;

16 Ε11 Συνδέεται ο ιστότοπος της Nestle Ελλάς Α.Ε. με ιστότοπους Τρίτων Φορέων και τι συμβαίνει με τις προσωπικές μου πληροφορίες σε αυτήν την περίπτωση; H Nestle Ελλάς Α.Ε. συνδέεται με άλλους ιστότοπους, ώστε να σας προσφέρει την ευκαιρία να ενημερώνεστε για ενδιαφέροντα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη Nestle Ελλάς Α.Ε.. Αυτοί οι ιστότοποι ανήκουν σε Τρίτους Φορείς, είναι εκτός του ελέγχου μας και δεν καλύπτονται από αυτή τη Δήλωση Εχεμύθειας. Αν επισκεφθείτε άλλους ιστότοπους μέσω των δικών μας συνδέσμων, οι διαχειριστές των ιστότοπων αυτών μπορεί να συλλέξουν τις προσωπικές σας πληροφορίες. Πριν υποβάλετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σε αυτούς τους ιστότοπους των Τρίτων Φορέων, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τις πολιτικές εχεμύθειας που τους διέπουν. Η Nestle Ελλάς Α.Ε. προσπαθεί, στο βαθμό που μπορούμε, να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι ιστότοποι Τρίτων Φορέων με τους οποίους συνδεόμαστε έχουν λάβει αντίστοιχα με εμάς μέτρα προστασίας των προσωπικών σας πληροφοριών, αλλά δε φέρουμε νομική ή άλλη ευθύνη για τις ενέργειες, τις πολιτικές εχεμύθειας ή τη συμμόρφωση αυτών των Τρίτων Φορέων με τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών πληροφοριών. E12 Τι θα συμβεί με τις προσωπικές μου πληροφορίες, αν αποστείλω μέσω τη διεύθυνση ενός ιστότοπου της Nestle Ελλάς Α.Ε. σε κάποιον τρίτο; Κάποιοι ιστότοποί μας σας παρέχουν τη δυνατότητα να στείλετε μέσω μια διεύθυνση ιστοσελίδας σε κάποιον τρίτο. Για να είναι αυτό δυνατόν, ίσως χρειαστεί να κρατήσουμε τη διεύθυνση του σας και/ή τις διευθύνσεις των s των παραληπτών της ιστοσελίδας. Οι διευθύνσεις των s που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούνται μόνο για να εκπληρωθεί το αίτημά σας. Οι διευθύνσεις αυτές των s δεν αποθηκεύονται και διαγράφονται αμέσως μετά την εκπλήρωση του αιτήματός σας. Ε13 Τι θα συμβεί με τις προσωπικές μου πληροφορίες, αν συμμετάσχω σε διαδικτυακή έρευνα της Nestle Ελλάς Α.Ε. μέσω αυτού του ιστότοπου;

17 Από καιρού εις καιρόν, μπορεί να ζητήσουμε από τους επισκέπτες του ιστότοπού μας να απαντήσουν σε ερωτήσεις στα πλαίσια μιας έρευνας. Οι έρευνες αυτές σχετίζονται γενικά με το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, τα προϊόντα μας ή τις κατηγορίες των προϊόντων μας. Μπορεί να ρωτήσουμε για την ηλικία ή το εύρος των ηλικιών, το φύλο και/ή άλλα δεδομένα με τα οποία κάποιος δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί προσωπικά. Για τους σκοπούς αυτών των ερευνών, μπορεί, στις απαντήσεις που δίνετε, να προσθέσουμε δεδομένα που αποκομίζουμε από τα cookies, αλλά δε θα σας ζητήσουμε δεδομένα τα οποία σας ταυτοποιούν προσωπικά. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε δε συνδέονται με καμία από τις προσωπικές πληροφορίες που ενδεχομένως μας έχετε ήδη δώσει. Οι προσωπικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται από δημοσκοπήσεις και έρευνες προορίζονται μόνο για χρήση εντός της Nestle Ελλάς Α.Ε., αλλά τα συγκεντρωτικά δεδομένα (τα οποία δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν προσωπικά κανέναν) ενδέχεται να γνωστοποιηθούν και σε άλλους. Ε14 Τι είναι η Εφάπαξ Εγγραφή; Για να διευκολύνουμε τη διαδικασία εγγραφής, χρησιμοποιούμε ένα μέσο εφάπαξ εγγραφής για όλους τους ιστότοπους της Nestle Ελλάς Α.Ε.. Με αυτό το εργαλείο, όταν εγγράφεστε στον ιστότοπό μας, οι σχετικές πληροφορίες είναι αυτομάτως διαθέσιμες για την εγγραφή σας και σε άλλον ιστότοπο (ή ιστότοπους) της Nestle Ελλάς Α.Ε.. Οι προσωπικές σας πληροφορίες παραμένουν προστατευμένες και εξακολουθούμε να ζητάμε πάντα τη ρητή σας συγκατάθεση ("Opt-In") για τη λήψη ενημερώσεων από τους ιστότοπους της Nestle Ελλάς Α.Ε., πριν προσθέσουμε τα στοιχεία σας σε οποιονδήποτε κατάλογο διευθύνσεων. Ε15 Μπορεί η Nestle Ελλάς Α.Ε. να αλλάξει τους όρους αυτής της Δήλωσης Εχεμύθειας; Η Nestle Ελλάς Α.Ε. μπορεί ανά διαστήματα να κάνει τροποποιήσεις και διορθώσεις σε αυτήν τη Δήλωση Εχεμύθειας. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά αυτήν τη Δήλωση Εχεμύθειας για να παρακολουθείτε τις αλλαγές και το πώς αυτές μπορεί να σας επηρεάσουν. Ε16 Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες πάνω στα νομικά θέματα που αφορούν στους ιστότοπους της Nestle Ελλάς Α.Ε., καθώς και πάνω στα προσωπικά μου νομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις;

18 Καθώς η Nestle Ελλάς Α.Ε. είναι μια εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, οι νόμοι που διέπουν και εφαρμόζονται σε αυτόν τον ιστότοπο αναφορικά με τους κατοίκους της Ελλάδας είναι οι Ελληνικοί. Ε17 Σε ποια διεύθυνση μπορώ να επικοινωνήσω με τη Nestle Ελλάς Α.Ε. αν χρειάζομαι επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τις προσωπικές μου πληροφορίες; Η διεύθυνση είναι η εξής: κα Παναγιώτα Αντωνοπούλου, τηλ , ή ένα γράμμα στη διεύθυνση: Πατρόκλου Μαρούσι τηλ Ε18 Ποια είναι η νομική ορολογία που χρησιμοποιείται σε αυτήν τη Δήλωση Εχεμύθειας (για τη διευκόλυνσή σας, είναι σημειωμένα σε αυτό το κείμενο με Κεφαλαία Γράμματα, με εξαίρεση την έκφραση προσωπικές πληροφορίες, λόγω της συχνής της αναφοράς!); Προσωπικές πληροφορίες, γνωστές επίσης και ως Προσωπικά Δεδομένα, σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία συνδέεται με εσάς ως φυσικό πρόσωπο και μπορεί να σας ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα (στους ιστότοπους μια τέτοια πληροφορία είναι ακόμα και μόνο η διεύθυνσή σας του ). Επεξεργασία Προσωπικών Πληροφοριών σημαίνει κάθε ενέργεια ή σύνολο ενεργειών, αυτόματες ή μη, που έχει αντικείμενο τις προσωπικές σας πληροφορίες, περιλαμβανομένων της συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης, προσαρμογής ή τροποποίησης, επανάκτησης, άντλησης πληροφοριών, χρήσης, αποθήκευσης, κοινοποίησης μέσω μεταβίβασης, διάδοσης ή διάθεσης με άλλον τρόπο, εναρμόνισης ή συνδυασμού, αποκλεισμού, διαγραφής ή καταστροφής (δηλαδή ουσιαστικά οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία προβαίνει η Nestle Ελλάς Α.Ε. με αντικείμενο ή με μέσο τις προσωπικές πληροφορίες που μας αποστέλλετε). "Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων" είναι η υπηρεσία, είτε ως μονάδα, είτε σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, που καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα Προώθησης των προσωπικών σας πληροφοριών (δηλαδή το τμήμα της Nestle Ελλάς Α.Ε. που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου και το οποίο συλλέγει τις προσωπικές σας πληροφορίες), η οποία στην προκειμένη

19 περίπτωση είναι κα Παναγιώτα Αντωνοπούλου, τηλ , e- mail: "Τρίτος Φορέας/Φορείς", για τους σκοπούς αυτής της Δήλωσης Εχεμύθειας σημαίνει οποιαδήποτε εταιρεία δεν ελέγχεται από τη Nestle Ελλάς Α.Ε. μέσω είτε άμεσης, είτε έμμεσης ιδιοκτησίας. Ε19 ΠΡΟΣΟΧΗ Γιατί πρέπει να αποδεχτώ τους όρους αυτής της Δήλωσης Εχεμύθειας; Η Nestle Ελλάς Α.Ε. είναι μια πολυεθνική εταιρεία που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για τη συλλογή και προώθηση των προσωπικών σας πληροφοριών. Το παραπάνω εμπεριέχει ευλόγως και την προώθηση και διαβίβαση των προσωπικών σας πληροφοριών πέρα από τα σύνορα. Αυτή η Δήλωση Εχεμύθειας σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (και εύκολη πρόσβαση σε αυτές) για να είστε ενήμεροι πριν επιλέξετε αν επιθυμείτε ή όχι να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο και να στείλετε προσωπικές σας πληροφορίες στη Nestle Ελλάς Α.Ε.. Συνεπώς, επισκεπτόμενοι τις σελίδες αυτού του ιστότοπου και επικοινωνώντας μαζί μας ηλεκτρονικά, είστε ενήμεροι και σύμφωνοι με την Προώθηση από μέρους μας έμμεσων προσωπικών πληροφοριών (cookies, πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας και το πληροφοριακό σας σύστημα) με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτήν τη Δήλωση Εχεμύθειας. Αν μας ζητήσετε να σας παράσχουμε μια συγκεκριμένη υπηρεσία (π.χ. να συμμετάσχετε σε κάποιο διαγωνισμό, να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία ή πληροφορίες σχετικά με νέα μας προϊόντα κλπ.) θα χρειαστούμε επιπρόσθετες άμεσες πληροφορίες από εσάς (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και ). Στην περίπτωση αυτή, θα σας ζητήσουμε να δηλώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας ( Opt-In ) στη συλλογή και χρήση των παραπάνω προσωπικών πληροφοριών. Οι προσωπικές αυτές πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους θα μας τις δώσετε. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτήν τη Δήλωση Εχεμύθειας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Nestle Ελλάς Α.Ε. στη διεύθυνση που σημειώνεται υπό την Ερώτηση 5 και θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε με οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση χρειαστείτε.

20

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece»

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ- ΜΕΒΓΑΛ» Α.Ε., η οποία εδρεύει στα Κουφάλια, Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57100, (εφεξής η «Διοργανώτρια»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.», με Α.Φ.Μ. 094414128 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Διαγωνισμός «Καλοκαιρινός διαγωνισμός από την Quest» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Douni», (εφεξής καλούμενη «Douni»), που εδρεύει στην Αργυρούπολη (Οδός Παναγή Ελή, Αριθμός 19,16452),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εδρεύουσα στην Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής (Αριστοτέλους 19-21) εταιρεία, «MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος», (εφεξής η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1 ΟΡΟΙ Chillbox Activation 1 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW» 1) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Ready, Kraft Go! 1. H εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών και Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚ- ΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ» και το διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑUDI OWNERS CLUB ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑUDI OWNERS CLUB ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εταιρεία Kosmocar, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 566-568, καθώς και το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων εμπόρων της διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό)

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS?

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? 1. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πρότυπος Βιοµηχανία Τροφίµων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στη θέση Μούλκια

Διαβάστε περισσότερα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «OTE» ή/και «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ», (εφεξής LG ), διοργανώνει την παρούσα προωθητική ηλεκτρονική ενέργεια με τίτλο «Γιόρτασε μαζί μας τα 10 Χρόνια της

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης υπηρεσιών

Όροι χρήσης υπηρεσιών Όροι χρήσης υπηρεσιών Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Η πρόσβαση, η χρήση των υπηρεσιών της MyIP net-works,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

Β. Υπηρεσίες Ιστοσελίδας/Διαδικασία και Όροι Παροχής των Υπηρεσιών

Β. Υπηρεσίες Ιστοσελίδας/Διαδικασία και Όροι Παροχής των Υπηρεσιών Η L OREAL HELLAS Α.Ε, που εδρεύει στην Νέα Ιωνία, επί της Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ 39Α αποτελεί την διαχειρίστρια εταιρία της παρούσας ιστοσελίδας www.vichy.gr/advanced υπό τους κάτωθι όρους χρήσης.

Διαβάστε περισσότερα

23:59:59. Όροι συµµετοχής

23:59:59. Όροι συµµετοχής Όροι συµµετοχής 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία εδρεύει στον Δήµο Αµαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, και

Διαβάστε περισσότερα

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.).

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.). Όροι Διαγωνισμού «Vichy Ideal Skin Test» 1] Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, διαγωνισμός «Vichy Ideal Skin Test» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από την εταιρεία «L OREAL HELLAS A.E.», που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic»

Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic» Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρεία με την επωνυμία Α. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, οδός

Διαβάστε περισσότερα