ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Φεβρουάριος 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Φεβρουάριος 2012"

Transcript

1 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2 Φεβρουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους χρήστες του ΟΠΣ, αφορά στην καταχώριση των κωδικοποιημένων στοιχείων για το ΕΣΠΑ. Ο οδηγός περιγράφει το μενού Βοηθητικές εργασίες.] Έκδοση 2, Φεβρουάριος

2 Πίνακας αλλαγών Έκδοση Ημ/νία Σύντομη περιγραφή έκδοσης / αλλαγών /2/2009 Αρχική έκδοση 2.0 8/2/2012 Επικαιροποίηση εικόνων. Νέες Παραγόμενα έγγραφα & Παραγόμενα έγγραφα ανά φορέα, Επικοινωνιακά Στοιχεία Έργων. Τροποποίηση 4 Διαχείριση Α.Φ.Μ. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ... 5 Πυρήνας ΟΠΣ 6 1. Στόχοι Κατηγορίες Πράξης Διαχείριση Α.Φ.Μ. (Ανάδοχοι-Υπόλογοι) Διαχείριση δεικτών Κατηγορίες δεικτών Ορισμός δεικτών Διαχείριση στοιχείων Φορέων Κατηγορίες Φορέων Φορείς Φορείς Γνωμοδότησης Φορείς διαχείρισης Νομικές Μορφές Κατηγορίες Νομικών Προσώπων Υποκατηγορίες Νομικών Προσώπων Διαχείριση στοιχείων χρηματοδότησης Πηγές χρηματοδότησης Χρηματοδοτικά Μέσα Είδη Υποέργου Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών Στοιχεία Έτους Τομείς Χειριστές Κατηγοριοποίηση ΕΣΠΑ Θεματική Προτεραιότητα Θεματική Κατηγοριοποίηση Τομείς θεματικής κατηγοριοποίησης Μορφή Χρηματοδότησης Εδαφικός Τύπος Οικονομική Δραστηριότητα Φάσεις Μεγάλων Έργων Διαχείριση σκελών ΕΣΠΑ Διαδικασίες ανάθεσης Λίστες εξέτασης Τύποι παρέμβασης Κατευθυντήριες γραμμές Είδη Ελέγχου/Επιτόπιων Επαληθεύσεων Κατηγορίες Εγγράφου Παραγόμενα έγγραφα Παραγόμενα έγγραφα ανά φορέα Επικοινωνιακά Στοιχεία Έργων Έκδοση 2, Φεβρουάριος

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους χρήστες του ΟΠΣ, με σκοπό την υποβοήθησή τους στην άρτια και πλήρη καταχώριση και παρακολούθηση των στοιχείων του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του, που κωδικοποιούνται για την βέλτιστη χρήση και αξιοποίησή τους. Ο οδηγός περιγράφει το μενού ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, για το σύστημα ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

5 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΕ ΕΚΤ ΕΠ ΕΣΠΑ ΕΤΠΑ ΕΦΔ ΟΠΣ ΣΔΕ ΤΣ ΧΠ CCI SFC2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Ταμείο Συνοχής Χρηματοδοτικός Πίνακας Code of Identification System for Fund management in the European Community Έκδοση 2, Φεβρουάριος

6 Πυρήνας ΟΠΣ Ο «Πυρήνας» του ΟΠΣ είναι ένα σύνολο αρχείων με κωδικοποιημένα στοιχεία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση πεδίων του συστήματος στο πλαίσιο διαφόρων λειτουργιών προγραμματισμού και παρακολούθησης, από το ανώτερο επίπεδο (επίπεδο προγράμματος) ως το κατώτερο (επίπεδο υποέργου, σύμβασης και παραστατικού). Ορισμένα από τα αρχεία αυτά αφορούν σε στοιχεία των οποίων ο προσδιορισμός και η παρακολούθηση κρίνονται υποχρεωτικά από τους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων για να είναι δυνατή η χρηματοδότηση των ΕΠ. Τέτοια είναι τα στοιχεία κατηγοριοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε 5 διαστάσεις, (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 παράρτημα ΙΙ: Θεματική Προτεραιότητα Μορφή Χρηματοδότησης Εδαφικός Τύπος Οικονομική Δραστηριότητα Χωροθέτηση Έκδοση 2, Φεβρουάριος

7 καθώς και τα παρακάτω: Δείκτες Φυσικού Αντικειμένου, Κατηγορίες Δαπανών Διακριτά Τμήματα στοιχεία των Δικαιούχων. Ορισμένα άλλα, αν και μη υποχρεωτικά, θεωρούνται απαραίτητα για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της προόδου των πράξεων. Μεταξύ αυτών τα κυριότερα είναι: Κατηγορίες Πράξεων Κατευθυντήριες Γραμμές Τύπος Παρέμβασης (ΕΚΤ) Είδη Υποέργου Φορείς Ανάδοχοι Ο Πυρήνας κυρίως εξασφαλίζει: Κοινή ορολογία μεταξύ των εμπλεκομένων στη Διαχείριση των ΕΠ Καθοδήγηση Υποβοήθηση των Χρηστών στη συμπλήρωση των στοιχείων επίσης, δίνει τη δυνατότητα για: Εκτιμήσεις προόδου Αξιολογήσεις Αναζητήσεις Συγκρίσεις Ελέγχους Αναφορές (με κοινά σημεία αναφοράς). Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αρχεία του Πυρήνα για το ΟΠΣ ΕΣΠΑ ταξινομημένα ανά επίπεδο χρήσης τους. Όπως εύκολα διαπιστώνεται, πολλά από τα αρχεία του πυρήνα χρησιμοποιούνται σε περισσότερα του ενός επίπεδα. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

8 Πίνακας 1- Αρχεία βασικών κωδικοποιημένων στοιχείων (πυρήνα ΟΠΣ) ΟΠΣ ΕΣΠΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΕΙΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΠΑ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1-5) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΔΕΙΚΤΕΣ) ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΧΟΙ (1,2, 3) ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ) ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΙΣ/ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΤΟΜΕΑ) ΣΚΕΛΟΣ (ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ) ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΟΧΟΣ (1,2,3) ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ) ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (CORE ΚΑΙ CUSTOM) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΧΟΣ (1,2,3 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ/ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΗΣ Έκδοση 2, Φεβρουάριος

9 ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΕΡΓΟ/ ΣΥΜΒΑΣΗ/ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΚΤ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΙΔΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα αρχεία του Πυρήνα για το ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

10 1. Στόχοι Στο αρχείο Στόχοι εισάγονται και κωδικοποιούνται οι γενικοί Στόχοι του ΕΣΠΑ. Κάθε ΕΠ ανήκει σε έναν από αυτούς εκτός ορισμένων ΕΠ που ανήκουν σε 2 (διστοχικά). Επίσης, εισάγεται και η πληροφόρηση σχετικά με τη συμμετοχή του στόχου στην Προσθετικότητα ή στο Earmarking. 2. Κατηγορίες Πράξης Στο αρχείο Κατηγορίες πράξης ορίζονται οι κατηγορίες πράξεων από την εξειδίκευση των ΕΠ. Πρόκειται για ένα ενιαίο αρχείο κωδικοποιημένων στοιχείων για όλες τις πράξεις του ΕΣΠΑ και χρησιμοποιείται στην Εκχώρηση, Πρόσκληση και ΤΔΠ σε συνδυασμό με τη Θεματική προτεραιότητα. 3. Διαχείριση Α.Φ.Μ. (Ανάδοχοι-Υπόλογοι) Στο αρχείο Διαχείριση Α.Φ.Μ (Ανάδοχοι-Υπόλογοι) καταχωρίζονται τα ΑΦΜ και περαιτέρω στοιχεία (Δ.Ο.Υ, επωνυμία, διακριτικός τίτλος, στοιχεία επικοινωνίας) των αναδόχων. Επίσης, η οθόνη εξυπηρετεί την εισαγωγή των στοιχείων των υπολόγων του Κεντρικού Λογαριασμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθότητα και διαθεσιμότητά τους. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

11 Για διασφάλιση της εγκυρότητας του ΑΦΜ, κατά τη συμπλήρωση του πεδίου γίνεται αυτόματος έλεγχος του αριθμού, αν ακολουθεί τον αλγόριθμο, όπως ορίζεται από το TAXIS και ενημερώνεται σχετικά ο χρήστης. Μετά τη συμπλήρωση του σωστού ΑΦΜ και τον προσδιορισμό αν πρόκειται για Νομικό/Φυσικό/Άγνωστο πρόσωπο, επιτρέπεται η αποθήκευση των δεδομένων, και επισημαίνεται από το σύστημα ότι πρόκειται για <Επιβεβαιωμένο ΑΦΜ>. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι αλλοδαπός καταχωρίζεται ο αντίστοιχος αριθμός που ισχύει στην χώρα προέλευσης. Στη Δ.Ο.Υ καταχωρίζεται η χώρα προέλευσης του αναδόχου και επισημαίνεται ότι είναι ξένο ΑΦΜ (check box Ξένο ΑΦΜ). Στην περίπτωση καταχώρισης ΑΦΜ αναδόχου τσεκάρεται ανάλογα αν πρόκειται για ανάδοχο Δημόσιας Σύμβασης ή αφορά Ενισχυόμενη επιχείρηση. Στην περίπτωση καταχώρισης ΑΦΜ υπολόγου τσεκάρεται ανάλογα αν πρόκειται για υπόλογο ή δικαιούχο (για τους ειδικούς λογαριασμούς). Αφού καταχωριστεί και ελεγχθεί ένας ανάδοχος είναι αδύνατη η οποιαδήποτε αλλαγή σε ΑΦΜ και Επωνυμία από τον χρήστη. Αλλαγές μπορεί να γίνουν μόνο από την Υπηρεσία ΟΠΣ κατόπιν αιτήματος στο Help Desk. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

12 4. Διαχείριση δεικτών 4.1 Κατηγορίες δεικτών Στο αρχείο Κατηγορίες δεικτών κωδικοποιούνται τα είδη (κατηγορίες) των χρησιμοποιούμενων δεικτών. 4.2 Ορισμός δεικτών Στο αρχείο Ορισμός δεικτών καταχωρίζονται οι χρησιμοποιούμενοι δείκτες με την κωδικοποίηση και με επιπλέον στοιχεία, όπως ονομασία, μονάδα μέτρησης, είδος (κατηγορία) δείκτη, αν είναι αθροιζόμενος ή όχι, τον αντίστοιχο κωδικό ΕΕ. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

13 Επίσης συμπληρώνονται αναλόγως τα check boxes: Αν ο δείκτης συμβάλλει στην Απασχόληση Αν ο δείκτης είναι σύνθετος Έλεγχος, οπότε είναι δυνατή η χρήση του δείκτη, στις σχετικές λίστες τιμών: Στην Πρόσκληση Στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης Στα στοιχεία του Υποέργου (μόνο για έργα ΕΚΤ) Στην Απόφαση ένταξης Πράξεων πλην Κρατικών Ενισχύσεων Στο Δελτίο Παρακολούθησης Αξιολόγησης Πράξης- Υποέργου 5. Διαχείριση στοιχείων Φορέων Η διαχείριση των στοιχείων φορέων γίνεται σε επί μέρους αρχεία, μέσω της αντίστοιχης διαδρομής. 5.1 Κατηγορίες Φορέων Στο αρχείο Κατηγορίες Φορέων κωδικοποιούνται οι κατηγορίες φορέων: Υλοποίησης, Χρηματοδότησης κλπ. Από το αρχείο αυτό γίνεται αναζήτηση και συμπληρώνεται η κατηγορία φορέα κατά την εισαγωγή τους σε επιμέρους οθόνες π.χ. στον κατάλογο πράξεων ή στο ΤΔΠ. 5.2 Φορείς Στο αρχείο Φορείς εισάγονται για κάθε φορέα: Έκδοση 2, Φεβρουάριος

14 Γενικά στοιχεία (Ονομασία, ΑΦΜ, Κατηγορία/Υποκατηγορία Νομικού Προσώπου, Νομική Μορφή) και Στοιχεία Γεωγραφικού Προσδιορισμού (Περιφέρεια, Νομός, Επαρχία, Δήμος/ Κοινότητα) Πατώντας το κουμπί Στοιχεία Φορέα εμφανίζεται η οθόνη, στην οποία καταχωρίζονται επιπλέον στοιχεία του Φορέα. Από το αρχείο των Φορέων καλούνται στις σχετικές φόρμες και χαρακτηρίζονται αναλόγως οι φορείς ως: αρχές Διαχείρισης των ΕΠ αρχές Πιστοποίησης και Ελέγχου φορείς πράξεων (Υλοποίησης, Χρηματοδότησης, Πρότασης, Λειτουργίας), φορείς Γνωμοδότησης. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

15 5.3 Φορείς Γνωμοδότησης Στο αρχείο Φορείς Γνωμοδότησης ορίζονται οι φορείς που γνωμοδοτούν για τις Πράξεις των ΕΠ του ΕΣΠΑ. Τα στοιχεία τους έρχονται από το γενικό αρχείο φορέων του πυρήνα ΟΠΣ και είναι απαραίτητοι όταν καταχωρίζονται στοιχεία Γνωμοδοτήσεων. 5.4 Φορείς διαχείρισης Στο αρχείο Φορείς διαχείρισης ορίζονται οι φορείς που έχουν ορισθεί ως Φορείς Διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Τα στοιχεία τους έρχονται από το γενικό αρχείο φορέων του πυρήνα ΟΠΣ. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

16 5.5 Νομικές Μορφές Στο αρχείο Νομικές μορφές κωδικοποιούνται, ανά κατηγορία νομικών προσώπων οι νομικές μορφές που χρησιμοποιούνται στα γενικά στοιχεία φορέων (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κλπ, προκειμένου για Ν.Π.Ι.Δ. κερδοσκοπικά, Σύλλογος, Σωματείο κλπ, προκειμένου για Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικά, Δημόσιες υπηρεσίες κλπ). Από το αρχείο αυτό επιλέγεται η νομική μορφή και καταχωρίζεται στα γενικά στοιχεία του Φορέα. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

17 5.6 Κατηγορίες Νομικών Προσώπων Στο αρχείο Κατηγορίες Νομικών Προσώπων κωδικοποιούνται οι κατηγορίες νομικών προσώπων, δηλ. Δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κλπ. Από το αρχείο αυτό επιλέγεται και συμπληρώνεται η Κατηγορία Νομικού Προσώπου του Φορέα, στα γενικά στοιχεία του Φορέα, στο αντίστοιχο αρχείο του πυρήνα. 5.7 Υποκατηγορίες Νομικών Προσώπων Στο αρχείο Υποκατηγορίες Νομικών Προσώπων γίνεται επί μέρους κατηγοριοποίηση της κάθε κατηγορίας. Π.χ. οι δημόσιες υπηρεσίες διακρίνονται σε Υπουργείο, Γενική γραμματεία, Γενική διεύθυνση, Διεύθυνση, Τμήμα. Από το αρχείο αυτό επιλέγεται και συμπληρώνεται η Υποκατηγορία Νομικού Προσώπου του Φορέα, στα γενικά στοιχεία του Φορέα, στο αντίστοιχο αρχείο του πυρήνα. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

18 6. Διαχείριση στοιχείων χρηματοδότησης Η διαχείριση στοιχείων χρηματοδότησης περιλαμβάνει οθόνες για τον ορισμό των Πηγών Χρηματοδότησης και των Χρηματοδοτικών Μέσων. 6.1 Πηγές χρηματοδότησης Οι πηγές χρηματοδότησης κωδικοποιούνται και συσχετίζονται με την κατηγορία συμμετοχής χρηματοδότησης (1-Κοινοτική, 2-Εθνική, 3-Ιδιωτική,4-Δάνεια, 5-άλλα). Η κωδικοποίηση χρησιμοποιείται στον Πίνακα Προσθετικότητας στον Χρηματοδοτικό Πίνακα του ΕΣΠΑ. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

19 6.2 Χρηματοδοτικά Μέσα Στους πίνακες «Χρηματοδοτικά Μέσα» κάθε κατηγορία χρηματοδότησης (Εθνική, Κοινοτική, Ιδιωτική, Δάνεια) εξειδικεύεται σε αντίστοιχα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία και κωδικοποιούνται. Η εθνική χρηματοδότηση, π.χ., διακρίνεται σε: Δημόσια κεντρική, Περιφερειακή, Τοπική και Άλλη εθνική. Η Κοινοτική χρηματοδότηση περιλαμβάνει τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ με την περιγραφή τους, τη σειρά εμφάνισης, τον κωδικό ΕΕ, την Προγραμματική Περίοδο που χρησιμοποιούνται, και τον κωδικό τους στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΕ (SFC2007). Έκδοση 2, Φεβρουάριος

20 7. Είδη Υποέργου Στο αρχείο Είδη Υποέργου γίνεται κωδικοποίηση των υποέργων, με κριτήρια α) δημόσια ή ιδιωτικά και β) ανάθεση σε ανάδοχο ή εκτέλεση με ίδια μέσα. Η δημιουργία ενός είδους υποέργου πρέπει να δικαιολογείται από κάποια ιδιαιτερότητα διοικητικών καταστάσεων σε σχέση με τα υπάρχοντα είδη. Το είδος υποέργου δηλώνεται στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης. 8. Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων Στο αρχείο Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων γίνεται κωδικοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης (εφαρμοστέοι κανονισμοί), που χρησιμοποιούνται στον ορισμό της πρόσκλησης κρατικών ενισχύσεων. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

21 9. Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών Στο αρχείο Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών γίνεται κωδικοποίηση των επιλέξιμων δαπανών, που ορίζονται στο ΤΔΠ. 10. Στοιχεία Έτους Στο αρχείο Στοιχεία Έτους ορίζονται τα έτη χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ. 11. Τομείς Στο αρχείο Τομείς κωδικοποιούνται οι τομείς και υποτομείς παρέμβασης του ΕΣΠΑ στους οποίους κατανέμονται οι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις από την ΕΕ. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

22 Οι τομείς και υποτομείς χρησιμοποιούνται στον ορισμό του ΕΣΠΑ κατά τη διαχείριση της δομής του στο μενού Προγραμματισμός. Κάθε πράξη υπάγεται σε έναν Τομέα και έναν Υποτομέα, ο οποίος πρέπει να δηλώνεται κατά την εισαγωγή στοιχείων Καταλόγου Πράξεων. Οι τομείς και υποτομείς για το ΕΣΠΑ, έτσι όπως περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙΧ του κανονισμού εφαρμογής 1828/2006 για την ex ante επαλήθευση της προσθετικότητας του στόχου σύγκλισης για την περίοδο , είναι: ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΠΑ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΕΣΠΑ Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 11 Μεταφορές 12 Τηλεπικοινωνίες και Κοινωνία της 13 Ενέργεια 14 Περιβάλλον και Ύδατα 15 Υγεία 2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 21 Εκπαίδευση 22 Κατάρτιση 23 Έρευνα και Τεχνολογία 3 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 33 Τουρισμός 34 Βιομηχανία 35 Υπηρεσίες 4 ΛΟΙΠΑ 1 Τεχνική Βοήθεια 41 Άλλα Έκδοση 2, Φεβρουάριος

23 12. Χειριστές Στο αρχείο Χειριστές καταχωρίζονται και κωδικοποιούνται οι χειριστές του ΟΠΣ με το Ονοματεπώνυμο, το Φορέα στον οποίο ανήκουν, τον κωδικό χρήστη ΟΠΣ που διαθέτουν και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. 13. Κατηγοριοποίηση ΕΣΠΑ Η κατηγοριοποίηση ΕΣΠΑ περιλαμβάνει επιμέρους αρχεία για τις 5 διαστάσεις, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006, μέσω της αντίστοιχης διαδρομής Θεματική Προτεραιότητα Θεματική Κατηγοριοποίηση Στο αρχείο Θεματική Κατηγοριοποίηση παρουσιάζονται οι Θεματικές Προτεραιότητες κατανεμημένες ανά Τομέα Θεματικής Κατηγοριοποίησης. Τονίζεται ότι στο ίδιο αρχείο γίνεται σύνδεση των δεικτών με τις θεματικές προτεραιότητες. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

24 Τομείς θεματικής κατηγοριοποίησης Στο αρχείο Τομείς θεματικής κατηγοριοποίησης κωδικοποιούνται οι τομείς των Θεματικών Προτεραιοτήτων του εφαρμοστικού Κανονισμού Μορφή Χρηματοδότησης Στο αρχείο Μορφή Χρηματοδότησης κωδικοποιούνται οι μορφές χρηματοδότησης στις εξής 4 κατηγορίες: Έκδοση 2, Φεβρουάριος

25 13.3 Εδαφικός Τύπος Στο αρχείο Εδαφικός τύπος κωδικοποιούνται οι εδαφικοί τύποι Οικονομική Δραστηριότητα Στο αρχείο Οικονομική δραστηριότητα κωδικοποιούνται οι οικονομικές δραστηριότητες σε 23 κατηγορίες. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

26 14. Φάσεις Μεγάλων Έργων Στο αρχείο Φάσεις Μεγάλων Έργων καταχωρίζονται οι φάσεις των μεγάλων έργων και συνδέονται με το είδος του Τεχνικού Δελτίου Πράξης, καθώς και η επισήμανση με check box, εάν πρόκειται για υποχρεωτική φάση. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

27 15. Διαχείριση σκελών ΕΣΠΑ Στο αρχείο Διαχείριση Σκελών ΕΣΠΑ καταχωρίζονται τα σκέλη του ΕΣΠΑ. 16. Διαδικασίες ανάθεσης Στο αρχείο Διαδικασίες ανάθεσης κωδικοποιούνται οι διαδικασίες ανάθεσης. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

28 17. Λίστες εξέτασης Στο αρχείο Λίστες εξέτασης κωδικοποιούνται οι λίστες με τα ερωτήματα που χρησιμοποιούνται στις επιμέρους διαδικασίες εξέτασης, που προβλέπονται στο ΣΔΕ. Στη συνέχεια ορίζονται τα ερωτήματα κάθε λίστας και ανά ερώτημα το υλικό Τεκμηρίωσης, το Εφαρμοστέο Δίκαιο, η Εξειδίκευση/ Οδηγίες, και η Κατηγορία στην οποία ανήκει το ερώτημα. Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι οι λίστες εξέτασης αφορούν τις διαδικασίες εξέτασης πληρότητας, αξιολόγηση πράξης, προεγκρίσεις επιμέρους σταδίων και διοικητική επαλήθευση δαπανών. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

29 18. Τύποι παρέμβασης Στο αρχείο Τύποι παρέμβασης καταχωρίζονται και κωδικοποιούνται για το ΕΚΤ, οι ομάδες τύπου παρέμβασης και οι τύποι παρέμβασης της κάθε ομάδας. 19. Κατευθυντήριες γραμμές Στο αρχείο Κατευθυντήριες γραμμές ορίζονται, για το ΕΚΤ, οι κατευθυντήριες γραμμές ομαδοποιημένες σε κατηγορία και υποκατηγορία. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

30 20. Είδη Ελέγχου/Επιτόπιων Επαληθεύσεων Στο αρχείο Είδη Ελέγχου προσδιορίζονται τα είδη ελέγχου που προβλέπονται στο ΣΔΕ για τις συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις. Ανά είδος ελέγχου προσδιορίζονται τα δυνατά αντικείμενα στα οποία εφαρμόζεται και οι ελεγκτικές αρχές, που δύνανται να πραγματοποιήσουν τον έλεγχο. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

31 21. Κατηγορίες Εγγράφου Στο αρχείο Κατηγορίες Εγγράφου προσδιορίζονται οι κατηγορίες των εγγράφων που δύναται να επισυναφθούν σε κάποιο λειτουργικό επίπεδο στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. (Π.χ. Στην παρακάτω εικόνα το έγγραφο Κριτήρια Αξιολόγησης εμφανίζεται ως επισυναπτόμενο στις Προσκλήσεις). Σχετικές λίστες τιμών είναι διαθέσιμες στη λειτουργία της Επισύναψης αρχείων, σε όσες οθόνες υποστηρίζεται αυτή. 22. Παραγόμενα έγγραφα Στο αρχείο Παραγόμενα έγγραφα κωδικοποιούνται τα έγγραφα που προβλέπονται στο ΣΔΕ. Συγκεκριμένα ανά έγγραφο ορίζεται ο κωδικός και η ονομασία του. Οι υπόλοιπες στήλες αφορούν στη διασύνδεση του ΟΠΣ με το Πρόγραμμα Διαύγεια και ενεργοποιούνται μόνο στην περίπτωση, που ένα παραγόμενο έγγραφο ορίζεται ότι αναρτάται αυτόματα στο Διαύγεια. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

32 23. Παραγόμενα έγγραφα ανά φορέα Στο αρχείο Παραγόμενα έγγραφα ανά φορέα κάθε φορέας μπορεί να καθορίζει ανά έγγραφο τα στοιχεία του τελικού υπογράφοντα (τα οποία εμφανίζονται όταν παράγεται το έγγραφο στη θέση της υπογραφής). Συγκεκριμένα για τη λειτουργία της φόρμας: 1. Επιλέγεται ο κωδικός του εγγράφου στο πεδίο είδος εντύπου (σύμφωνα με την κωδικοποίηση που έχει αποδοθεί στη φόρμα Παραγόμενα έγγραφα) και στη συνέχεια. 2. Συμπληρώνονται τα στοιχεία του υπογράφοντα (Ονοματεπώνυμο Τελικού Υπογράφοντα, Θέση Τελικού Υπογράφοντα, Κωδικός φορέα ΟΠΣ (ο κωδικός του φορέα στον οποίο ανήκει ο υπογράφων)). 3. Συμπληρώνεται η ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του υπογράφοντα στη θέση αυτή στο πεδίο Από-. 4. Ορίζεται η εσωτερική διανομή του συγκεκριμένου εγγράφου. 5. Ενεργοποιείται το check box Σε ισχύ την εγγραφή με τον τελικό υπογράφοντα που είναι εν ενεργεία κατά την τρέχουσα περίοδο. 6. Ενεργοποιείται το check box Έλεγχος, στην περίπτωση που ολοκληρωθεί η καταχώριση της εγγραφής, ώστε να μην είναι επεξεργάσιμη. 7. Όταν λήγει η θητεία του συγκεκριμένου υπογράφοντα στη συγκεκριμένη θέση συμπληρώνεται η ημερομηνία λήξης των καθηκόντων του στο πεδίο Έως. Για την εισαγωγή νέου (τροποποίηση) υπογράφοντα ενός εγγράφου θα πρέπει στον υπογράφοντα που είναι σε ισχύ, να γίνει: 8. Απενεργοποίηση του check box σε ισχύ 9. Συμπλήρωση της ημερομηνίας Έως 10. Συμπλήρωση νέας εγγραφής με τα στοιχεία του νέου υπογράφοντα, ακολουθώντας τα βήματα 1-7. Το σύστημα ελέγχει τη συμπλήρωση της ημερομηνίας Έως ώστε να είναι κενή σε τελικό υπογράφοντα σε ισχύ. Το σύστημα ελέγχει τις ημερομηνίες <Από> <Έως> των υπογραφόντων ενός είδους εγγράφου ώστε να εξασφαλίζεται η αλληλουχία των ημερομηνιών. Οι στήλες Τελικός Υπογράφων (Διαύγεια), check box Ανάρτηση στη Διαύγεια και για ενημέρωση (Διαύγεια) δεν είναι διαθέσιμα στην παρούσα έκδοση. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

33 Τα δεδομένα που εμφανίζονται στην οθόνη διαφοροποιούνται σύμφωνα με την κατάσταση, με δυνατές επιλογές <σε ισχύ>, <όχι σε ισχύ>, <όλα>. Εκτελώντας αναζήτηση με κριτήρια <Κατάσταση=ΟΛΑ> και <Είδος Εντύπου=9> εμφανίζεται η ιστορικότητα των υπογραφόντων για το έγγραφο Επιστολή προέγκρισης. Με κύλιση (scroll down) ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλη την πληροφορία μιας εγγραφής. Για την παραγωγή των εγγράφων από τις αντίστοιχες φόρμες ισχύουν τα παρακάτω: Έκδοση πρόσκλησης: παράγεται με υπογράφοντα αυτόν, που είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία που αναγράφεται στα στοιχεία πρωτοκόλλου της έκδοσης. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

34 Επιστολή για αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων: παράγεται με υπογράφοντα αυτόν, που είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία εξέτασης της σχετικής λίστας πληρότητας. Επιστολή προοέγκρισης: παράγεται με υπογράφοντα αυτόν, που είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία εξέτασης της σχετικής λίστας. Πίνακας κατάταξης: παράγεται με υπογράφοντα αυτόν, που είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία που αναγράφεται στα στοιχεία πρωτοκόλλου. Σημειώνεται ότι: Όταν είναι κενή η ημερομηνία βάσει της οποίας επιλέγεται ο υπογράφων (ημερομηνία πρωτοκόλλου ή εξέτασης) το παραγόμενο έγγραφο έχει ως υπογράφοντα τον εν ισχύ. Τα δεδομένα στη φόρμα Παραγόμενα ανά φορέα μπορούν να τροποποιηθούν με άρση του ελέγχου (check box έλεγχος). Έκδοση 2, Φεβρουάριος

35 24. Επικοινωνιακά Στοιχεία Έργων Η φόρμα Επικοινωνιακά Στοιχεία Έργων χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση των επικοινωνιακών πεδίων που αφορούν στην περιγραφή αντικειμένου και αξιολόγηση της προόδου μιας πράξης, σε ΤΔΠ και ΔΠΠΠ ήδη ελεγμένα. Με αναζήτηση της πράξης ανακαλούνται δεδομένα από το Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τα Δελτία Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Προόδου. Τα δεδομένα ταξινομούνται σε πέντε καρτέλες: καρτέλα Περιγραφικά έργου με συμπληρωμένα πεδία προς πληροφόρηση, Έκδοση 2, Φεβρουάριος

36 καρτέλα Τίτλοι έργου στην οποία εισάγεται ο επικοινωνιακός τίτλος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, καρτέλα Φυσικό αντικείμενο έργου στην οποία εισάγεται η επικοινωνιακή περιγραφή φυσικού αντικειμένου, καρτέλα Εξέλιξη υποέργων με δεδομένα προς πληροφόρηση, Έκδοση 2, Φεβρουάριος

37 καρτέλα Αξιολόγηση έργου στην οποία εισάγεται η εκτίμηση κατάστασης έργου. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

Ενημέρωση αλλαγών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 17/12/2011. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Παραγόμενα έγγραφα 2. Παραγόμενα έγγραφα ανά φορέα

Ενημέρωση αλλαγών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 17/12/2011. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Παραγόμενα έγγραφα 2. Παραγόμενα έγγραφα ανά φορέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Παραγόμενα έγγραφα 2. Παραγόμενα έγγραφα ανά φορέα 1. Παραγόμενα έγγραφα Δημιουργήθηκε στο μενού Βοηθητικές Εργασίες οθόνη με τίτλο Παραγόμενα έγγραφα στην οποία ορίζονται τα παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009 Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Βοηθητικές Εργασίες

2. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Βοηθητικές Εργασίες 2. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Βοηθητικές Εργασίες 2.1 Βοηθητικές Εργασίες ΚΠΣ/ΚΠ 2.1.1 Εισαγωγή στο μενού βοηθητικών εργασιών Ο "Πυρήνας" του ΟΠΣ είναι ένα σύνολο αρχείων με κωδικοποιημένα στοιχεία που μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Έλεγχοι Επαληθεύσεις Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.2 Οκτώβριος 2013 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0.

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΓΕΝΙΚΑ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιλογή-Έγκριση πράξεων Έκδοση 1.0, Σεπτέμβριος 2015 1 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων 1.1 Εισαγωγή στη χρήση της οθόνης Η οθόνη των προσκλήσεων χρησιμοποιείται για την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ ΣΤΟΧΟΣ 3

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ ΣΤΟΧΟΣ 3 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3 Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2010

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010 Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Αλλαγές στο ΣΤΑΔΙΟ Α στην αξιολόγηση (εξέταση πληρότητας) I.1. Προσδιορισμός ερωτημάτων λίστας εξέτασης Λ1 στο ΕΠ I.2. Προσδιορισμός της λίστας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Νοέμβριος 2013

ΟΠΣ ΕΣΠΑ Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Νοέμβριος 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Νοέμβριος 2013 [Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ Μεταφορά πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Δεκέμβριος 2013 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/Παρακολούθηση απαλλοτριώσεων στο πλαίσιο πράξεων ΕΣΠΑ Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.1 Οκτώβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1: ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 303349 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 053 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Ενίσχυση νέων παράλληλων εκδηλώσεων Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες που αφορούν τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ σε 2 οθόνες: «Στοιχεία ΠΔΕ» και «Χρηματοδοτικό Σχέδιο».

Συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες που αφορούν τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ σε 2 οθόνες: «Στοιχεία ΠΔΕ» και «Χρηματοδοτικό Σχέδιο». Α. Τεχνικό Δελτίο Πράξης πλην Κρατικών Ενισχύσεων Α. Στοιχεία ΠΔΕ Συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες που αφορούν τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ σε οθόνες: «Στοιχεία ΠΔΕ» και «Χρηματοδοτικό Σχέδιο». Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Δελτία Παρακολούθησης-Αξιολόγησης Πράξης/ Υποέργων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Δεκέμβριος 2010

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Δελτία Παρακολούθησης-Αξιολόγησης Πράξης/ Υποέργων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Δεκέμβριος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΕΝΙΚΑ Το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου συμπληρώνεται και υποβάλλεται μετά τη σύναψη της νομικής δέσμευσης, δηλαδή μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 2020 Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης Οκτώβριος 2016 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ Τι είναι το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) Τυποποιημένο έντυπο υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: Ταυτότητα Πράξης ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Έκδοση 2.0 Ιούλιος 2016 Μον Β ΥΟΠΣ [Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X Αξιολογημένη από ΔΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30329 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. Καταχώριση Ελέγχων, Εκταμιεύσεων, Ανακλήσεων

6. Καταχώριση Ελέγχων, Εκταμιεύσεων, Ανακλήσεων 6. Καταχώριση Ελέγχων, Εκταμιεύσεων, Ανακλήσεων 6.1 Καταχώριση Ελέγχου 6.1.1 Αιτήσεις Ελέγχου Για να εμφανίσουμε την οθόνη εργασίας Αιτήσεις Ελέγχου ακολουθούμε τη διαδρομή "Παρακολούθηση > Έλεγχοι > Αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος _ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ Β: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Γ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ Β: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Γ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ ( ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ) Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8 Ημ/νια Έκδοσης:22.10.2012 1:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4:ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6:ΑΑ ΔΕΛΤΙΟΥ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ του ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ.

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ του ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ. ΕΠΕΝ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ------------------------------------- ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ... 2 Α1. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟΥ... 2 Α2. ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ... 3 Α3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΕΣΩ XML... 3 Α4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ... 3 Β. ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΠΟ ΟΠΣ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Α. Χαρακτηρισµός πράξης

Α. Χαρακτηρισµός πράξης Σε συνέχεια της υπ αριθµό πρωτ. 51760/20-10-2014 εγκυκλίου της ΓΓ Ε-ΕΣΠΑ, µε θέµα «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το οµαλό κλείσιµο της περιόδου 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Υπηρεσία Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 Έκδοση 01 9/1/2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ο Δικαιούχος μπαίνει με τον κωδικό του στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), ως συνήθως. Ανοίγει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X Αξιολογημένη από ΔΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 44088 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ COMPLETION OF SEWERAGE

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34062 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΔ ΚΥΜΙΝΩΝ- ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Μάιος 2013

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Μάιος 2013 Περιεχόμενα 1 ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ... 2 1.1 Επισήμανση των ΤΔΠ, ΤΔΥ που δημιουργούνται με άντληση από ΟΠΣ... 2 1.2 ΤΔΠ προσθήκη λίστας τιμών στο πεδίο Κωδικός ΣΑ... 2 1.3 ΤΔΥ Ολοκλήρωσης... 3 1.4 Μηδενικό

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Ένταξη - Τροποποίηση Έργων

4. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Ένταξη - Τροποποίηση Έργων 4. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Ένταξη - Τροποποίηση Έργων 4.1 Εισαγωγή στην Ένταξη Έργων 4.1.1 Διαδικασία ένταξης έργων Η διαδικασία εισαγωγής στοιχείων έργων και υποέργων στο ΟΠΣ προϋποθέτει την εισαγωγή στο ΟΠΣ των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

5. Αξιολόγηση, Ένταξη και Παρακολούθηση Επένδυσης

5. Αξιολόγηση, Ένταξη και Παρακολούθηση Επένδυσης 5. Αξιολόγηση, Ένταξη και Παρακολούθηση Επένδυσης 5.1 Καταχώριση Αξιολόγησης Αιτήσεων Υπαγωγής 5.1.1 Καταχώριση Αξιολόγησης Αιτήσεων Υπαγωγής Η αξιολόγηση αφορά το εισηγητικό του αξιολογητή προς την Γνωμοδοτική

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34056 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Έκδοση 1.0 Απρίλιος 2016 Μον Β ΥΟΠΣ [Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών  με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α) του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30334 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ ΔΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Έργα. προτεραιότητας ΕΣΠΑ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.1. Μάιος 2012

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Έργα. προτεραιότητας ΕΣΠΑ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.1. Μάιος 2012 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Έργα προτεραιότητας Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.1 Μάιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη /Τροποποίηση της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « »

ΘΕΜΑ: Ένταξη /Τροποποίηση της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ή Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Χρηματορροές

7. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Χρηματορροές 7. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Χρηματορροές 7.1 Χρηματορροές 7.1.1 Διαδικασία Δημιουργίας Αιτήσεων Πληρωμής Διάγραμμα Ροής Διαδικασίας Δημιουργίας Αιτήσεων Πληρωμής 1. Λογαριασμοί Φορέων Ορίζονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου Οδηγία Έκδοση 2.0 Νοέμβριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Υ104 Πληροφοριακά Συστήματα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων

Υ104 Πληροφοριακά Συστήματα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη ιοίκηση και ιαχείριση Έργων και Προγραμμάτων Υ104 Πληροφοριακά Συστήματα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων Υπεύθυνος καθηγητής: Ανθόπουλος Λεωνίδας Άλλοι ιδάσκοντες: Τσέλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ημερ/νία: Υπεύθυνος: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Προθεσμία Υλοποίησης: Υπεύθυνος: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ Από σήμερα 6 Φεβρουαρίου 2013 η διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης των προγραμμάτων κατάρτισης της πρόσκλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (σύμφωνα με την υπ.αρ. 3357/ΕΥΣ 1338/27-01-2011). Ενίσχυση ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 3.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στο Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ Θα ισχύσουν από 10/10/2013

Ενημέρωση αλλαγών στο Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ Θα ισχύσουν από 10/10/2013 Ενημέρωση αλλαγών στο Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ Θα ισχύσουν από 10/10/2013 Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 34148/ΕΥΘΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α. Κατά την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης Κατά την υποβολή τεχνικού δελτίου από Δικαιούχο αποστέλλεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του ΟΠΣ. Μηχανογραφηµένη ιαχείριση. Ενηµέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευρύτερη Αξιοποίηση εδοµένων

Σκοπός του ΟΠΣ. Μηχανογραφηµένη ιαχείριση. Ενηµέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευρύτερη Αξιοποίηση εδοµένων Σκοπός του ΟΠΣ Μηχανογραφηµένη ιαχείριση Ενηµέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρύτερη Αξιοποίηση εδοµένων Το ΟΠΣ ενσωµατώνει τη διαχειριστική λογική: του ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών του Ταµείου Συνοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην παραγωγή: 28/3/2011

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην παραγωγή: 28/3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επισύναψη αρχείων 2. Επιστροφή δελτίου 3. Περιβαλλοντικοί Δείκτες ΤΔΠ ΕΤΠΑ. 4. Δημιουργία Δελτίου Παρακολούθησης βάσει πρόσφατου δελτίου στο ΟΠΣ 5. Διαχείριση κωδικών χρηστών 1 1. Επισύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.912/ΨΣ6124/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.912/ΨΣ6124/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21/11/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ για τον Δικαιούχο ΕΚΔΟΣΗ : 1 25.11.2016 1/11 Εισαγωγή Κατόπιν συνεργασίας των ΕΥ ΟΠΣ, ΕΥΘΥ και της Αρχής Πιστοποίησης, παρέχονται με το παρόν αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα