ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Φεβρουάριος 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Φεβρουάριος 2012"

Transcript

1 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2 Φεβρουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους χρήστες του ΟΠΣ, αφορά στην καταχώριση των κωδικοποιημένων στοιχείων για το ΕΣΠΑ. Ο οδηγός περιγράφει το μενού Βοηθητικές εργασίες.] Έκδοση 2, Φεβρουάριος

2 Πίνακας αλλαγών Έκδοση Ημ/νία Σύντομη περιγραφή έκδοσης / αλλαγών /2/2009 Αρχική έκδοση 2.0 8/2/2012 Επικαιροποίηση εικόνων. Νέες Παραγόμενα έγγραφα & Παραγόμενα έγγραφα ανά φορέα, Επικοινωνιακά Στοιχεία Έργων. Τροποποίηση 4 Διαχείριση Α.Φ.Μ. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ... 5 Πυρήνας ΟΠΣ 6 1. Στόχοι Κατηγορίες Πράξης Διαχείριση Α.Φ.Μ. (Ανάδοχοι-Υπόλογοι) Διαχείριση δεικτών Κατηγορίες δεικτών Ορισμός δεικτών Διαχείριση στοιχείων Φορέων Κατηγορίες Φορέων Φορείς Φορείς Γνωμοδότησης Φορείς διαχείρισης Νομικές Μορφές Κατηγορίες Νομικών Προσώπων Υποκατηγορίες Νομικών Προσώπων Διαχείριση στοιχείων χρηματοδότησης Πηγές χρηματοδότησης Χρηματοδοτικά Μέσα Είδη Υποέργου Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών Στοιχεία Έτους Τομείς Χειριστές Κατηγοριοποίηση ΕΣΠΑ Θεματική Προτεραιότητα Θεματική Κατηγοριοποίηση Τομείς θεματικής κατηγοριοποίησης Μορφή Χρηματοδότησης Εδαφικός Τύπος Οικονομική Δραστηριότητα Φάσεις Μεγάλων Έργων Διαχείριση σκελών ΕΣΠΑ Διαδικασίες ανάθεσης Λίστες εξέτασης Τύποι παρέμβασης Κατευθυντήριες γραμμές Είδη Ελέγχου/Επιτόπιων Επαληθεύσεων Κατηγορίες Εγγράφου Παραγόμενα έγγραφα Παραγόμενα έγγραφα ανά φορέα Επικοινωνιακά Στοιχεία Έργων Έκδοση 2, Φεβρουάριος

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους χρήστες του ΟΠΣ, με σκοπό την υποβοήθησή τους στην άρτια και πλήρη καταχώριση και παρακολούθηση των στοιχείων του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του, που κωδικοποιούνται για την βέλτιστη χρήση και αξιοποίησή τους. Ο οδηγός περιγράφει το μενού ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, για το σύστημα ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

5 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΕ ΕΚΤ ΕΠ ΕΣΠΑ ΕΤΠΑ ΕΦΔ ΟΠΣ ΣΔΕ ΤΣ ΧΠ CCI SFC2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Ταμείο Συνοχής Χρηματοδοτικός Πίνακας Code of Identification System for Fund management in the European Community Έκδοση 2, Φεβρουάριος

6 Πυρήνας ΟΠΣ Ο «Πυρήνας» του ΟΠΣ είναι ένα σύνολο αρχείων με κωδικοποιημένα στοιχεία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση πεδίων του συστήματος στο πλαίσιο διαφόρων λειτουργιών προγραμματισμού και παρακολούθησης, από το ανώτερο επίπεδο (επίπεδο προγράμματος) ως το κατώτερο (επίπεδο υποέργου, σύμβασης και παραστατικού). Ορισμένα από τα αρχεία αυτά αφορούν σε στοιχεία των οποίων ο προσδιορισμός και η παρακολούθηση κρίνονται υποχρεωτικά από τους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων για να είναι δυνατή η χρηματοδότηση των ΕΠ. Τέτοια είναι τα στοιχεία κατηγοριοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε 5 διαστάσεις, (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 παράρτημα ΙΙ: Θεματική Προτεραιότητα Μορφή Χρηματοδότησης Εδαφικός Τύπος Οικονομική Δραστηριότητα Χωροθέτηση Έκδοση 2, Φεβρουάριος

7 καθώς και τα παρακάτω: Δείκτες Φυσικού Αντικειμένου, Κατηγορίες Δαπανών Διακριτά Τμήματα στοιχεία των Δικαιούχων. Ορισμένα άλλα, αν και μη υποχρεωτικά, θεωρούνται απαραίτητα για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της προόδου των πράξεων. Μεταξύ αυτών τα κυριότερα είναι: Κατηγορίες Πράξεων Κατευθυντήριες Γραμμές Τύπος Παρέμβασης (ΕΚΤ) Είδη Υποέργου Φορείς Ανάδοχοι Ο Πυρήνας κυρίως εξασφαλίζει: Κοινή ορολογία μεταξύ των εμπλεκομένων στη Διαχείριση των ΕΠ Καθοδήγηση Υποβοήθηση των Χρηστών στη συμπλήρωση των στοιχείων επίσης, δίνει τη δυνατότητα για: Εκτιμήσεις προόδου Αξιολογήσεις Αναζητήσεις Συγκρίσεις Ελέγχους Αναφορές (με κοινά σημεία αναφοράς). Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αρχεία του Πυρήνα για το ΟΠΣ ΕΣΠΑ ταξινομημένα ανά επίπεδο χρήσης τους. Όπως εύκολα διαπιστώνεται, πολλά από τα αρχεία του πυρήνα χρησιμοποιούνται σε περισσότερα του ενός επίπεδα. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

8 Πίνακας 1- Αρχεία βασικών κωδικοποιημένων στοιχείων (πυρήνα ΟΠΣ) ΟΠΣ ΕΣΠΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΕΙΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΠΑ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1-5) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΔΕΙΚΤΕΣ) ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΧΟΙ (1,2, 3) ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ) ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΙΣ/ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΤΟΜΕΑ) ΣΚΕΛΟΣ (ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ) ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΟΧΟΣ (1,2,3) ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ) ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (CORE ΚΑΙ CUSTOM) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΧΟΣ (1,2,3 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ/ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΗΣ Έκδοση 2, Φεβρουάριος

9 ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΕΡΓΟ/ ΣΥΜΒΑΣΗ/ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΚΤ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΙΔΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα αρχεία του Πυρήνα για το ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

10 1. Στόχοι Στο αρχείο Στόχοι εισάγονται και κωδικοποιούνται οι γενικοί Στόχοι του ΕΣΠΑ. Κάθε ΕΠ ανήκει σε έναν από αυτούς εκτός ορισμένων ΕΠ που ανήκουν σε 2 (διστοχικά). Επίσης, εισάγεται και η πληροφόρηση σχετικά με τη συμμετοχή του στόχου στην Προσθετικότητα ή στο Earmarking. 2. Κατηγορίες Πράξης Στο αρχείο Κατηγορίες πράξης ορίζονται οι κατηγορίες πράξεων από την εξειδίκευση των ΕΠ. Πρόκειται για ένα ενιαίο αρχείο κωδικοποιημένων στοιχείων για όλες τις πράξεις του ΕΣΠΑ και χρησιμοποιείται στην Εκχώρηση, Πρόσκληση και ΤΔΠ σε συνδυασμό με τη Θεματική προτεραιότητα. 3. Διαχείριση Α.Φ.Μ. (Ανάδοχοι-Υπόλογοι) Στο αρχείο Διαχείριση Α.Φ.Μ (Ανάδοχοι-Υπόλογοι) καταχωρίζονται τα ΑΦΜ και περαιτέρω στοιχεία (Δ.Ο.Υ, επωνυμία, διακριτικός τίτλος, στοιχεία επικοινωνίας) των αναδόχων. Επίσης, η οθόνη εξυπηρετεί την εισαγωγή των στοιχείων των υπολόγων του Κεντρικού Λογαριασμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθότητα και διαθεσιμότητά τους. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

11 Για διασφάλιση της εγκυρότητας του ΑΦΜ, κατά τη συμπλήρωση του πεδίου γίνεται αυτόματος έλεγχος του αριθμού, αν ακολουθεί τον αλγόριθμο, όπως ορίζεται από το TAXIS και ενημερώνεται σχετικά ο χρήστης. Μετά τη συμπλήρωση του σωστού ΑΦΜ και τον προσδιορισμό αν πρόκειται για Νομικό/Φυσικό/Άγνωστο πρόσωπο, επιτρέπεται η αποθήκευση των δεδομένων, και επισημαίνεται από το σύστημα ότι πρόκειται για <Επιβεβαιωμένο ΑΦΜ>. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι αλλοδαπός καταχωρίζεται ο αντίστοιχος αριθμός που ισχύει στην χώρα προέλευσης. Στη Δ.Ο.Υ καταχωρίζεται η χώρα προέλευσης του αναδόχου και επισημαίνεται ότι είναι ξένο ΑΦΜ (check box Ξένο ΑΦΜ). Στην περίπτωση καταχώρισης ΑΦΜ αναδόχου τσεκάρεται ανάλογα αν πρόκειται για ανάδοχο Δημόσιας Σύμβασης ή αφορά Ενισχυόμενη επιχείρηση. Στην περίπτωση καταχώρισης ΑΦΜ υπολόγου τσεκάρεται ανάλογα αν πρόκειται για υπόλογο ή δικαιούχο (για τους ειδικούς λογαριασμούς). Αφού καταχωριστεί και ελεγχθεί ένας ανάδοχος είναι αδύνατη η οποιαδήποτε αλλαγή σε ΑΦΜ και Επωνυμία από τον χρήστη. Αλλαγές μπορεί να γίνουν μόνο από την Υπηρεσία ΟΠΣ κατόπιν αιτήματος στο Help Desk. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

12 4. Διαχείριση δεικτών 4.1 Κατηγορίες δεικτών Στο αρχείο Κατηγορίες δεικτών κωδικοποιούνται τα είδη (κατηγορίες) των χρησιμοποιούμενων δεικτών. 4.2 Ορισμός δεικτών Στο αρχείο Ορισμός δεικτών καταχωρίζονται οι χρησιμοποιούμενοι δείκτες με την κωδικοποίηση και με επιπλέον στοιχεία, όπως ονομασία, μονάδα μέτρησης, είδος (κατηγορία) δείκτη, αν είναι αθροιζόμενος ή όχι, τον αντίστοιχο κωδικό ΕΕ. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

13 Επίσης συμπληρώνονται αναλόγως τα check boxes: Αν ο δείκτης συμβάλλει στην Απασχόληση Αν ο δείκτης είναι σύνθετος Έλεγχος, οπότε είναι δυνατή η χρήση του δείκτη, στις σχετικές λίστες τιμών: Στην Πρόσκληση Στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης Στα στοιχεία του Υποέργου (μόνο για έργα ΕΚΤ) Στην Απόφαση ένταξης Πράξεων πλην Κρατικών Ενισχύσεων Στο Δελτίο Παρακολούθησης Αξιολόγησης Πράξης- Υποέργου 5. Διαχείριση στοιχείων Φορέων Η διαχείριση των στοιχείων φορέων γίνεται σε επί μέρους αρχεία, μέσω της αντίστοιχης διαδρομής. 5.1 Κατηγορίες Φορέων Στο αρχείο Κατηγορίες Φορέων κωδικοποιούνται οι κατηγορίες φορέων: Υλοποίησης, Χρηματοδότησης κλπ. Από το αρχείο αυτό γίνεται αναζήτηση και συμπληρώνεται η κατηγορία φορέα κατά την εισαγωγή τους σε επιμέρους οθόνες π.χ. στον κατάλογο πράξεων ή στο ΤΔΠ. 5.2 Φορείς Στο αρχείο Φορείς εισάγονται για κάθε φορέα: Έκδοση 2, Φεβρουάριος

14 Γενικά στοιχεία (Ονομασία, ΑΦΜ, Κατηγορία/Υποκατηγορία Νομικού Προσώπου, Νομική Μορφή) και Στοιχεία Γεωγραφικού Προσδιορισμού (Περιφέρεια, Νομός, Επαρχία, Δήμος/ Κοινότητα) Πατώντας το κουμπί Στοιχεία Φορέα εμφανίζεται η οθόνη, στην οποία καταχωρίζονται επιπλέον στοιχεία του Φορέα. Από το αρχείο των Φορέων καλούνται στις σχετικές φόρμες και χαρακτηρίζονται αναλόγως οι φορείς ως: αρχές Διαχείρισης των ΕΠ αρχές Πιστοποίησης και Ελέγχου φορείς πράξεων (Υλοποίησης, Χρηματοδότησης, Πρότασης, Λειτουργίας), φορείς Γνωμοδότησης. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

15 5.3 Φορείς Γνωμοδότησης Στο αρχείο Φορείς Γνωμοδότησης ορίζονται οι φορείς που γνωμοδοτούν για τις Πράξεις των ΕΠ του ΕΣΠΑ. Τα στοιχεία τους έρχονται από το γενικό αρχείο φορέων του πυρήνα ΟΠΣ και είναι απαραίτητοι όταν καταχωρίζονται στοιχεία Γνωμοδοτήσεων. 5.4 Φορείς διαχείρισης Στο αρχείο Φορείς διαχείρισης ορίζονται οι φορείς που έχουν ορισθεί ως Φορείς Διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Τα στοιχεία τους έρχονται από το γενικό αρχείο φορέων του πυρήνα ΟΠΣ. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

16 5.5 Νομικές Μορφές Στο αρχείο Νομικές μορφές κωδικοποιούνται, ανά κατηγορία νομικών προσώπων οι νομικές μορφές που χρησιμοποιούνται στα γενικά στοιχεία φορέων (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κλπ, προκειμένου για Ν.Π.Ι.Δ. κερδοσκοπικά, Σύλλογος, Σωματείο κλπ, προκειμένου για Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικά, Δημόσιες υπηρεσίες κλπ). Από το αρχείο αυτό επιλέγεται η νομική μορφή και καταχωρίζεται στα γενικά στοιχεία του Φορέα. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

17 5.6 Κατηγορίες Νομικών Προσώπων Στο αρχείο Κατηγορίες Νομικών Προσώπων κωδικοποιούνται οι κατηγορίες νομικών προσώπων, δηλ. Δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κλπ. Από το αρχείο αυτό επιλέγεται και συμπληρώνεται η Κατηγορία Νομικού Προσώπου του Φορέα, στα γενικά στοιχεία του Φορέα, στο αντίστοιχο αρχείο του πυρήνα. 5.7 Υποκατηγορίες Νομικών Προσώπων Στο αρχείο Υποκατηγορίες Νομικών Προσώπων γίνεται επί μέρους κατηγοριοποίηση της κάθε κατηγορίας. Π.χ. οι δημόσιες υπηρεσίες διακρίνονται σε Υπουργείο, Γενική γραμματεία, Γενική διεύθυνση, Διεύθυνση, Τμήμα. Από το αρχείο αυτό επιλέγεται και συμπληρώνεται η Υποκατηγορία Νομικού Προσώπου του Φορέα, στα γενικά στοιχεία του Φορέα, στο αντίστοιχο αρχείο του πυρήνα. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

18 6. Διαχείριση στοιχείων χρηματοδότησης Η διαχείριση στοιχείων χρηματοδότησης περιλαμβάνει οθόνες για τον ορισμό των Πηγών Χρηματοδότησης και των Χρηματοδοτικών Μέσων. 6.1 Πηγές χρηματοδότησης Οι πηγές χρηματοδότησης κωδικοποιούνται και συσχετίζονται με την κατηγορία συμμετοχής χρηματοδότησης (1-Κοινοτική, 2-Εθνική, 3-Ιδιωτική,4-Δάνεια, 5-άλλα). Η κωδικοποίηση χρησιμοποιείται στον Πίνακα Προσθετικότητας στον Χρηματοδοτικό Πίνακα του ΕΣΠΑ. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

19 6.2 Χρηματοδοτικά Μέσα Στους πίνακες «Χρηματοδοτικά Μέσα» κάθε κατηγορία χρηματοδότησης (Εθνική, Κοινοτική, Ιδιωτική, Δάνεια) εξειδικεύεται σε αντίστοιχα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία και κωδικοποιούνται. Η εθνική χρηματοδότηση, π.χ., διακρίνεται σε: Δημόσια κεντρική, Περιφερειακή, Τοπική και Άλλη εθνική. Η Κοινοτική χρηματοδότηση περιλαμβάνει τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ με την περιγραφή τους, τη σειρά εμφάνισης, τον κωδικό ΕΕ, την Προγραμματική Περίοδο που χρησιμοποιούνται, και τον κωδικό τους στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΕ (SFC2007). Έκδοση 2, Φεβρουάριος

20 7. Είδη Υποέργου Στο αρχείο Είδη Υποέργου γίνεται κωδικοποίηση των υποέργων, με κριτήρια α) δημόσια ή ιδιωτικά και β) ανάθεση σε ανάδοχο ή εκτέλεση με ίδια μέσα. Η δημιουργία ενός είδους υποέργου πρέπει να δικαιολογείται από κάποια ιδιαιτερότητα διοικητικών καταστάσεων σε σχέση με τα υπάρχοντα είδη. Το είδος υποέργου δηλώνεται στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης. 8. Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων Στο αρχείο Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων γίνεται κωδικοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης (εφαρμοστέοι κανονισμοί), που χρησιμοποιούνται στον ορισμό της πρόσκλησης κρατικών ενισχύσεων. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

21 9. Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών Στο αρχείο Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών γίνεται κωδικοποίηση των επιλέξιμων δαπανών, που ορίζονται στο ΤΔΠ. 10. Στοιχεία Έτους Στο αρχείο Στοιχεία Έτους ορίζονται τα έτη χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ. 11. Τομείς Στο αρχείο Τομείς κωδικοποιούνται οι τομείς και υποτομείς παρέμβασης του ΕΣΠΑ στους οποίους κατανέμονται οι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις από την ΕΕ. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

22 Οι τομείς και υποτομείς χρησιμοποιούνται στον ορισμό του ΕΣΠΑ κατά τη διαχείριση της δομής του στο μενού Προγραμματισμός. Κάθε πράξη υπάγεται σε έναν Τομέα και έναν Υποτομέα, ο οποίος πρέπει να δηλώνεται κατά την εισαγωγή στοιχείων Καταλόγου Πράξεων. Οι τομείς και υποτομείς για το ΕΣΠΑ, έτσι όπως περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙΧ του κανονισμού εφαρμογής 1828/2006 για την ex ante επαλήθευση της προσθετικότητας του στόχου σύγκλισης για την περίοδο , είναι: ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΠΑ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΕΣΠΑ Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 11 Μεταφορές 12 Τηλεπικοινωνίες και Κοινωνία της 13 Ενέργεια 14 Περιβάλλον και Ύδατα 15 Υγεία 2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 21 Εκπαίδευση 22 Κατάρτιση 23 Έρευνα και Τεχνολογία 3 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 33 Τουρισμός 34 Βιομηχανία 35 Υπηρεσίες 4 ΛΟΙΠΑ 1 Τεχνική Βοήθεια 41 Άλλα Έκδοση 2, Φεβρουάριος

23 12. Χειριστές Στο αρχείο Χειριστές καταχωρίζονται και κωδικοποιούνται οι χειριστές του ΟΠΣ με το Ονοματεπώνυμο, το Φορέα στον οποίο ανήκουν, τον κωδικό χρήστη ΟΠΣ που διαθέτουν και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. 13. Κατηγοριοποίηση ΕΣΠΑ Η κατηγοριοποίηση ΕΣΠΑ περιλαμβάνει επιμέρους αρχεία για τις 5 διαστάσεις, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006, μέσω της αντίστοιχης διαδρομής Θεματική Προτεραιότητα Θεματική Κατηγοριοποίηση Στο αρχείο Θεματική Κατηγοριοποίηση παρουσιάζονται οι Θεματικές Προτεραιότητες κατανεμημένες ανά Τομέα Θεματικής Κατηγοριοποίησης. Τονίζεται ότι στο ίδιο αρχείο γίνεται σύνδεση των δεικτών με τις θεματικές προτεραιότητες. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

24 Τομείς θεματικής κατηγοριοποίησης Στο αρχείο Τομείς θεματικής κατηγοριοποίησης κωδικοποιούνται οι τομείς των Θεματικών Προτεραιοτήτων του εφαρμοστικού Κανονισμού Μορφή Χρηματοδότησης Στο αρχείο Μορφή Χρηματοδότησης κωδικοποιούνται οι μορφές χρηματοδότησης στις εξής 4 κατηγορίες: Έκδοση 2, Φεβρουάριος

25 13.3 Εδαφικός Τύπος Στο αρχείο Εδαφικός τύπος κωδικοποιούνται οι εδαφικοί τύποι Οικονομική Δραστηριότητα Στο αρχείο Οικονομική δραστηριότητα κωδικοποιούνται οι οικονομικές δραστηριότητες σε 23 κατηγορίες. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

26 14. Φάσεις Μεγάλων Έργων Στο αρχείο Φάσεις Μεγάλων Έργων καταχωρίζονται οι φάσεις των μεγάλων έργων και συνδέονται με το είδος του Τεχνικού Δελτίου Πράξης, καθώς και η επισήμανση με check box, εάν πρόκειται για υποχρεωτική φάση. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

27 15. Διαχείριση σκελών ΕΣΠΑ Στο αρχείο Διαχείριση Σκελών ΕΣΠΑ καταχωρίζονται τα σκέλη του ΕΣΠΑ. 16. Διαδικασίες ανάθεσης Στο αρχείο Διαδικασίες ανάθεσης κωδικοποιούνται οι διαδικασίες ανάθεσης. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

28 17. Λίστες εξέτασης Στο αρχείο Λίστες εξέτασης κωδικοποιούνται οι λίστες με τα ερωτήματα που χρησιμοποιούνται στις επιμέρους διαδικασίες εξέτασης, που προβλέπονται στο ΣΔΕ. Στη συνέχεια ορίζονται τα ερωτήματα κάθε λίστας και ανά ερώτημα το υλικό Τεκμηρίωσης, το Εφαρμοστέο Δίκαιο, η Εξειδίκευση/ Οδηγίες, και η Κατηγορία στην οποία ανήκει το ερώτημα. Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι οι λίστες εξέτασης αφορούν τις διαδικασίες εξέτασης πληρότητας, αξιολόγηση πράξης, προεγκρίσεις επιμέρους σταδίων και διοικητική επαλήθευση δαπανών. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

29 18. Τύποι παρέμβασης Στο αρχείο Τύποι παρέμβασης καταχωρίζονται και κωδικοποιούνται για το ΕΚΤ, οι ομάδες τύπου παρέμβασης και οι τύποι παρέμβασης της κάθε ομάδας. 19. Κατευθυντήριες γραμμές Στο αρχείο Κατευθυντήριες γραμμές ορίζονται, για το ΕΚΤ, οι κατευθυντήριες γραμμές ομαδοποιημένες σε κατηγορία και υποκατηγορία. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

30 20. Είδη Ελέγχου/Επιτόπιων Επαληθεύσεων Στο αρχείο Είδη Ελέγχου προσδιορίζονται τα είδη ελέγχου που προβλέπονται στο ΣΔΕ για τις συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις. Ανά είδος ελέγχου προσδιορίζονται τα δυνατά αντικείμενα στα οποία εφαρμόζεται και οι ελεγκτικές αρχές, που δύνανται να πραγματοποιήσουν τον έλεγχο. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

31 21. Κατηγορίες Εγγράφου Στο αρχείο Κατηγορίες Εγγράφου προσδιορίζονται οι κατηγορίες των εγγράφων που δύναται να επισυναφθούν σε κάποιο λειτουργικό επίπεδο στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. (Π.χ. Στην παρακάτω εικόνα το έγγραφο Κριτήρια Αξιολόγησης εμφανίζεται ως επισυναπτόμενο στις Προσκλήσεις). Σχετικές λίστες τιμών είναι διαθέσιμες στη λειτουργία της Επισύναψης αρχείων, σε όσες οθόνες υποστηρίζεται αυτή. 22. Παραγόμενα έγγραφα Στο αρχείο Παραγόμενα έγγραφα κωδικοποιούνται τα έγγραφα που προβλέπονται στο ΣΔΕ. Συγκεκριμένα ανά έγγραφο ορίζεται ο κωδικός και η ονομασία του. Οι υπόλοιπες στήλες αφορούν στη διασύνδεση του ΟΠΣ με το Πρόγραμμα Διαύγεια και ενεργοποιούνται μόνο στην περίπτωση, που ένα παραγόμενο έγγραφο ορίζεται ότι αναρτάται αυτόματα στο Διαύγεια. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

32 23. Παραγόμενα έγγραφα ανά φορέα Στο αρχείο Παραγόμενα έγγραφα ανά φορέα κάθε φορέας μπορεί να καθορίζει ανά έγγραφο τα στοιχεία του τελικού υπογράφοντα (τα οποία εμφανίζονται όταν παράγεται το έγγραφο στη θέση της υπογραφής). Συγκεκριμένα για τη λειτουργία της φόρμας: 1. Επιλέγεται ο κωδικός του εγγράφου στο πεδίο είδος εντύπου (σύμφωνα με την κωδικοποίηση που έχει αποδοθεί στη φόρμα Παραγόμενα έγγραφα) και στη συνέχεια. 2. Συμπληρώνονται τα στοιχεία του υπογράφοντα (Ονοματεπώνυμο Τελικού Υπογράφοντα, Θέση Τελικού Υπογράφοντα, Κωδικός φορέα ΟΠΣ (ο κωδικός του φορέα στον οποίο ανήκει ο υπογράφων)). 3. Συμπληρώνεται η ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του υπογράφοντα στη θέση αυτή στο πεδίο Από-. 4. Ορίζεται η εσωτερική διανομή του συγκεκριμένου εγγράφου. 5. Ενεργοποιείται το check box Σε ισχύ την εγγραφή με τον τελικό υπογράφοντα που είναι εν ενεργεία κατά την τρέχουσα περίοδο. 6. Ενεργοποιείται το check box Έλεγχος, στην περίπτωση που ολοκληρωθεί η καταχώριση της εγγραφής, ώστε να μην είναι επεξεργάσιμη. 7. Όταν λήγει η θητεία του συγκεκριμένου υπογράφοντα στη συγκεκριμένη θέση συμπληρώνεται η ημερομηνία λήξης των καθηκόντων του στο πεδίο Έως. Για την εισαγωγή νέου (τροποποίηση) υπογράφοντα ενός εγγράφου θα πρέπει στον υπογράφοντα που είναι σε ισχύ, να γίνει: 8. Απενεργοποίηση του check box σε ισχύ 9. Συμπλήρωση της ημερομηνίας Έως 10. Συμπλήρωση νέας εγγραφής με τα στοιχεία του νέου υπογράφοντα, ακολουθώντας τα βήματα 1-7. Το σύστημα ελέγχει τη συμπλήρωση της ημερομηνίας Έως ώστε να είναι κενή σε τελικό υπογράφοντα σε ισχύ. Το σύστημα ελέγχει τις ημερομηνίες <Από> <Έως> των υπογραφόντων ενός είδους εγγράφου ώστε να εξασφαλίζεται η αλληλουχία των ημερομηνιών. Οι στήλες Τελικός Υπογράφων (Διαύγεια), check box Ανάρτηση στη Διαύγεια και για ενημέρωση (Διαύγεια) δεν είναι διαθέσιμα στην παρούσα έκδοση. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

33 Τα δεδομένα που εμφανίζονται στην οθόνη διαφοροποιούνται σύμφωνα με την κατάσταση, με δυνατές επιλογές <σε ισχύ>, <όχι σε ισχύ>, <όλα>. Εκτελώντας αναζήτηση με κριτήρια <Κατάσταση=ΟΛΑ> και <Είδος Εντύπου=9> εμφανίζεται η ιστορικότητα των υπογραφόντων για το έγγραφο Επιστολή προέγκρισης. Με κύλιση (scroll down) ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλη την πληροφορία μιας εγγραφής. Για την παραγωγή των εγγράφων από τις αντίστοιχες φόρμες ισχύουν τα παρακάτω: Έκδοση πρόσκλησης: παράγεται με υπογράφοντα αυτόν, που είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία που αναγράφεται στα στοιχεία πρωτοκόλλου της έκδοσης. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

34 Επιστολή για αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων: παράγεται με υπογράφοντα αυτόν, που είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία εξέτασης της σχετικής λίστας πληρότητας. Επιστολή προοέγκρισης: παράγεται με υπογράφοντα αυτόν, που είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία εξέτασης της σχετικής λίστας. Πίνακας κατάταξης: παράγεται με υπογράφοντα αυτόν, που είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία που αναγράφεται στα στοιχεία πρωτοκόλλου. Σημειώνεται ότι: Όταν είναι κενή η ημερομηνία βάσει της οποίας επιλέγεται ο υπογράφων (ημερομηνία πρωτοκόλλου ή εξέτασης) το παραγόμενο έγγραφο έχει ως υπογράφοντα τον εν ισχύ. Τα δεδομένα στη φόρμα Παραγόμενα ανά φορέα μπορούν να τροποποιηθούν με άρση του ελέγχου (check box έλεγχος). Έκδοση 2, Φεβρουάριος

35 24. Επικοινωνιακά Στοιχεία Έργων Η φόρμα Επικοινωνιακά Στοιχεία Έργων χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση των επικοινωνιακών πεδίων που αφορούν στην περιγραφή αντικειμένου και αξιολόγηση της προόδου μιας πράξης, σε ΤΔΠ και ΔΠΠΠ ήδη ελεγμένα. Με αναζήτηση της πράξης ανακαλούνται δεδομένα από το Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τα Δελτία Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Προόδου. Τα δεδομένα ταξινομούνται σε πέντε καρτέλες: καρτέλα Περιγραφικά έργου με συμπληρωμένα πεδία προς πληροφόρηση, Έκδοση 2, Φεβρουάριος

36 καρτέλα Τίτλοι έργου στην οποία εισάγεται ο επικοινωνιακός τίτλος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, καρτέλα Φυσικό αντικείμενο έργου στην οποία εισάγεται η επικοινωνιακή περιγραφή φυσικού αντικειμένου, καρτέλα Εξέλιξη υποέργων με δεδομένα προς πληροφόρηση, Έκδοση 2, Φεβρουάριος

37 καρτέλα Αξιολόγηση έργου στην οποία εισάγεται η εκτίμηση κατάστασης έργου. Έκδοση 2, Φεβρουάριος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΡΟΣ Α.1 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ...7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ I ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ...7 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙ ΚΟΥ ΔΕΛΤΙ ΟΥ ΠΡ ΟΤΕΙ ΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡ ΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙ ΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙ ΚΟΥ ΔΕΛΤΙ ΟΥ ΠΡ ΟΤΕΙ ΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡ ΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙ ΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙ ΚΟΥ ΔΕΛΤΙ ΟΥ ΠΡ ΟΤΕΙ ΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡ ΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙ ΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΕΝΙ ΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη του Δικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ (ΣΔΕ) ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 58 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ1083/2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 Μάιος 2009 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ Μεταφορά πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Δεκέμβριος 2013 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007 2013 Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax : Email : Υψηλάντη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Αρχή Ελέγχου ΑΕΠ (Αναλυτικές Εκθέσεις Προόδου) ΑμεΑ Ανάκτηση ΑΠΙΣ ΑΠ Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό ΔΑ Δημόσια Δαπάνη Δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Business Intelligence (BI) Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 20/1/ 2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 1135/390 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός Πρόσκλησης: 02 Θεματική Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ...6 3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα