ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (ΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΣΧΕΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ) * Παρασκευή Παπαρσενίου Λέκτωρ Νοµικής Παν/µίου Αθηνών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (ΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΣΧΕΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ) * Παρασκευή Παπαρσενίου Λέκτωρ Νοµικής Παν/µίου Αθηνών"

Transcript

1 ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (ΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΣΧΕΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ) * Παρασκευή Παπαρσενίου Λέκτωρ Νοµικής Παν/µίου Αθηνών ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. Εισαγωγή 2. Η ρύθµιση της σύµβασης από τον Έλληνα νοµοθέτη 3. Ο τρόπος σύναψης της σύµβασης 4. Η οδηγία 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Η προστασία του χρονοµεριδιούχου πριν τη µεταφορά της οδηγίας 94/47/ΕΚ 6. Τα δικαιώµατα υπαναχώρησης και καταγγελίας του άρθρου 4 του π.δ. 182/ Η νοµική φύση της ακυρότητας του άρθρου 7 του π.δ. 182/ Επίλογος 1. Εισαγωγή Ευχαριστώ πολύ την Ένωση Αστικολόγων που µου εµπιστεύθηκε το βήµα της αποψινής συνεδρίασης, τον ικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου που µε τίµησε µε την πρόσκλησή του και όλους Εσάς που µε τιµάτε απόψε µε την παρουσία Σας. Το θέµα της εισήγησης θέλω να πιστεύω πως άπτεται των ενδιαφερόντων Σας, δεδοµένου ότι η Κρήτη αποτελεί έναν από τους δηµοφιλείς τόπους προορισµού και φιλοξενίας τουριστών, εντούτοις σπεύδω να Σας προϊδεάσω λέγοντας ότι θα ε- στιασθώ περισσότερο στον τρόπο σύναψης της σύµβασης χρονοµεριστικής µίσθωσης και λιγότερο στο κατ ιδίαν περιεχόµενό της και αυτό γιατί ο τρόπος σύναψης αποτέλεσε το κατεξοχήν σηµείο συνάντησης των κοινοτικών και εθνικών κανόνων δικαίου. Η αναφορά εποµένως στη χρονοµεριστική µίσθωση θα γίνει, όπως µαρτυρεί και ο τίτλος της εισήγησης, ως βάση αφετηρίας για την κατάδειξη των προβλη- µάτων συνύπαρξης εθνικών και κοινοτικών διατάξεων. Ο όρος «χρονοµεριστική µίσθωση» αποτελεί µετάφραση από τον Έλληνα νοµοθέτη του όρου «time sharing», µε τον οποίον καθιερώθηκε η σύµβαση αυτή στη διεθνή συναλλακτική πρακτική και ιδιαίτερα στον τοµέα του τουρισµού. «time sharing» «- * Το κείµενο, εµπλουτισµένο µε παραποµπές, αποδίδει εισήγηση σε εκδήλωση της Ένωσης Αστικολόγων στο Ηράκλειο Κρήτης, που πραγµατοποιήθηκε στις σε συνεργασία µε τον τοπικό ικηγορικό Σύλλογο. Κρίθηκε σκόπιµο να διατηρηθεί η ζωντάνια και η δυναµική του προφορικού λόγου, επισηµαίνεται δε ότι στην εισήγηση αποτυπώνονται συνοπτικά και αποσπασµατικά οι θέσεις που λαµβάνονται στη µονογραφία µου «Κοινοτικές Οδηγίες και δικαιώµατα ιδιωτών», Αθήνα - Κοµοτηνή εκδ. Α. Σάκκουλα 2002.

2 Digesta 2004 Χρονοµεριστική µίσθωση 169».,,, - -, , (). K (.. 26 ) - (.. ),,, - - -, -. Η οικονοµική σύλληψη που υποκρύπτεται πίσω από τον «επιµερισµό του χρόνου» είναι ο επιµερισµός των εξόδων τόσο της κτήσης, όσο και της συντήρησης του νέου οικονοµικού αγαθού. Βασικό πλεονέκτηµα του time sharing είναι ότι επιτρέπει δέσµευση κεφαλαίου ανάλογη µε το χρόνο χρησιµοποίησης του αγαθού. Παρά το γεγονός ότι το time sharing εξυπηρετεί έναν ενιαίο οικονοµικό σκοπό παγκοσµίως, η νοµική του διαµόρφωση στις ευρωπαϊκές έννοµες τάξεις υπήρξε πολυσχιδής. Το χρονοµερίδιο έγινε αντιληπτό πολλές φορές και µέσα στην ίδια έννοµη τάξη ως δικαίωµα εµπράγµατο, ενοχικό ή εταιρικό. 1. Για την απόδοση της «έννοιας» του time sharing βλ. Γεωργιάδη, Εµπράγµατο ίκαιο Ι, 1991, παρ. 68, αρ. 1, σ Κωστόπουλο, Επ Πολ 1995, σ Χαρίση, ΕΕµπ 1997, σ Martinek, Moderne Vertragstypen, Band III, Computerveträge, Kreditkartenverträge sowie sonstige moderne Vertragstypen, München 1993, σ

3 170 Παρασκευή Παπαρσενίου Digesta Η ρύθµιση της σύµβασης από τον Έλληνα νοµοθέτη Ο Έλληνας νοµοθέτης ρύθµισε τη σύµβαση time sharing ως µια ιδιαίτερη µορφή µίσθωσης µε σηµαντικές ωστόσο αποκλίσεις από το πρότυπο του ΑΚ 2. Έτσι σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1652/1986 «Με τη σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης ο εκµισθωτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραχωρεί κατ έτος στο µισθωτή, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τη χρήση τουριστικού καταλύµατος και να παρέχει σε αυτόν συναφείς υπηρεσίες για καθορισµένο από τη σύµβαση, χρονικό διάστηµα και ο µισθωτής να καταβάλλει το µίσθωµα που συµφωνήθηκε» 3. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 1652/1986 η χρονοµεριστική µίσθωση καταρτίζεται απαραιτήτως µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται σε µεταγραφή. Παρά την πρόκριση µισθωτικής ορολογίας και παρά το γεγονός ότι o Έλληνας νοµοθέτης ρητά παραπέµπει στις διατάξεις του ΑΚ περί µισθώσεως, οι οποίες εφαρµόζονται συµπληρωµατικά και στη χρονοµεριστική µίσθωση, η συνολική θεώρηση της σύµβασης µε βάση τις λοιπές ρυθµίσεις του νόµου και της κατ εξουσιοδότησή του εκδοθείσας Υ.Α. µας αποµακρύνουν από το συµβατικό τύπο της µίσθωσης 4. Ήδη η απόδοση του όρου time sharing στα ελληνικά ως χρονοµεριστικής µίσθωσης µαρτυρεί τον ιδιάζοντα χαρακτήρα της µίσθωσης, όπου ο εκµισθωτής (ξενοδόχος) δεν 2. Βλ. σχετ. το ν. 1652/1986 (ΦΕΚ 167/Α/1986) για τη σύµβαση της χρονοµεριστικής µίσθωσης και ρύθµιση συναφών θεµάτων, καθώς και την κατά νοµοθετική εξουσιοδότηση εκδοθείσα απόφαση αριθ. Α 9953/ ΙΟΝΟΣΕ/1789/1987 (ΦΕΚ 719/Β/1987) του Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας για την υπαγωγή τουριστικών καταλυµάτων σε καθεστώς χρονοµεριστικής µίσθωσης (στο εξής για λόγους συντοµίας Υ.Α.). Ο ν. 1652/1986 παρέµεινε σχεδόν ανέπαφος από το µεταγενέστερα εκδοθέν π.δ. 182/ 1999, το οποίο µετέφερε στην ελληνική έννοµη τάξη την οδηγία 94/47/ΕΚ, ώστε να εξακολουθεί να είναι επίκαιρη η αναγωγή σε αυτόν ως βασικού νοµοθετικού κειµένου για την εξεύρεση των τυπολογικών στοιχείων της χρονοµεριστικής σύµβασης. 3. Ειδικότερα η έννοια του τουριστικού καταλύµατος προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της Υ.Α., όπου µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι τα τουριστικά καταλύµατα πρέπει να έχουν µια από τις ακόλουθες λειτουργικές µορφές: ξενοδοχεία κλασικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων, ξενοδοχεία µικτής λειτουργικής µορφής (τουριστικά χωριά), τουριστικές επαύλεις και τουριστικά επιπλω- µένα σπίτια, καθώς και ότι αυτά πρέπει να είναι καταλύµατα Β τάξης και άνω ανεξάρτητα από τη λειτουργική τους µορφή. 4. Κατά την εδώ ακολουθούµενη τυπολογική θεώρηση ο συµβατικός τύπος δεν προκύπτει µόνο από την εισαγωγική διάταξη του νόµου που τον ρυθµίζει. Η τυπολογική θεώρηση της σύµβασης επιβάλλει την αναγωγή στο όλο σύστηµα της ρύθµισης καθεµιάς από τις επώνυµες, νοµοθετικά ρυθµισµένες συµβάσεις και την αξιολόγηση των κατ ιδίαν τυπολογικών στοιχείων που ανευρίσκονται σε αυτό. Έτσι για τον καθορισµό ενός συµβατικού τύπου που ρυθµίζεται στο νόµο κεντρική σηµασία έχει η συνολική θεώρησή του µε βάση τις κείµενες ρυθµίσεις, που περιέχουν άλλοτε κανόνες ενδοτικού και άλλοτε αναγκαστικού δικαίου, τις αξιολογικές σταθµίσεις του νοµοθέτη που βρίσκονται στη βάση των έννοµων συνεπειών, τα ζητήµατα που αφέθηκαν αρρύθµιστα από το νοµοθέτη, το περιπτωσιολογικό υλικό που απασχόλησε τη νοµολογία και, τέλος, την εµπειρική διαµόρφωση του τύπου στη συναλλακτική πρακτική. Βλ. σχετ. Leenen, Typus und Rechtsfindung, Diss. 1971, σ.171, , Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 1983, σ /07/05 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

4 Digesta 2004 Χρονοµεριστική µίσθωση 171 υποχρεούται σε παραχώρηση διαρκούς, αλλά µόνο διαλειµµατικής χρήσης. Από την άλλη πλευρά και ο µισθωτής (χρονοµεριδιούχος) δεν υποχρεούται σε περιοδικές και µάλιστα µετά το πέρας της χρήσης καταβολές του µισθώµατος, αλλά αντίθετα εξαναγκάζεται σε προκαταβολή του µισθώµατος και µάλιστα µέσα σε χρονικό διάστηµα 18 µηνών από την παράδοση σε αυτόν αντιγράφου της σύµβασης 5. Αν αναλογισθεί κανείς ότι η υποχρεωτική διάρκεια της σύµβασης είναι 3 έως 60 έτη 6, γίνεται αµέσως αντιληπτό ότι τα µισθώµατα δεν είναι περιοδικές παροχές που αντιστοιχούν η καθεµία σε διαδοχικές περιόδους χρήσης, ούτε υπάρχει χρονική αλληλεξάρτηση µεταξύ των περιόδων χρήσης και του ανταλλάγµατος του µισθωτή. Ο Έλληνας νοµοθέτης µερίµνησε διεξοδικά ήδη πριν τον κοινοτικό νοµοθέτη για τη διαµόρφωση του ελάχιστου περιεχοµένου της σύµβασης. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 της κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 2 του νόµου 1652/1986 εκδοθείσης υπ αριθµ. Α 9953/ ΙΟΝΟΣΕ/1789/1987 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας η σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει τα στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνσης και εθνικότητας των συµβαλλο- µένων, προσδιορισµό και πλήρη περιγραφή του µισθίου και του πάσης φύσης εξοπλισµού του, διάρκεια της µίσθωσης και ηµερολογιακό προσδιορισµό της κατ έτος ισχύος της, µίσθωµα, τρόπο εξόφλησης και νόµισµα στο οποίο συµφωνείται το µίσθωµα, τρόπο υπολογισµού και εξόφλησης των λειτουργικών εξόδων που βαρύνουν αναλογικά κάθε µισθωτή, όρους τυχόν υποµίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης από το µισθωτή σε τρίτο µε ή χωρίς αντάλλαγµα, όρους και τυχόν ανταλλάγµατα για την εκ µέρους του µισθωτή χρήση ορισµένων κοινόχρηστων εγκαταστάσεων ή για τις τυχόν εκ µέρους του εκµισθωτή συµπληρωµατικές παροχές (π.χ. προσθήκη 5. Βλ. σχετ. το άρθρο 5 παρ. 2 της Υ.Α. το οποίο ορίζει: «Σε κάθε περίπτωση, όµως, η καταβολή ή αποπληρωµή του µισθώµατος θα πρέπει να πραγµατοποιείται εντός των πρώτων δεκαοκτώ µηνών από τη σύναψη της σύµβασης». Το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του π.δ. 182/1999 µόνο αναφορικά µε το χρονικό σηµείο έναρξης της υποχρέωσης καταβολής, δεδοµένου ότι απαγορεύεται κάθε πληρωµή προκαταβολής από το χρονοµεριδιούχο πριν από τη λήξη της προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης που διαθέτει σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ίδιου π.δ. και το οποίο µπορεί να ασκηθεί κατά περίπτωση σε ένα χρονικό διάστηµα που κυµαίνεται µεταξύ δέκα (10) ηµερών και τριών (3) µηνών και δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η υποχρέωση του ξενοδόχου να παραδίδει στο χρονοµεριδιούχο αντίγραφο της σύµβασης θεσπίσθηκε το πρώτον µε το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 293/2001, έτσι ώστε η εγχείριση της σύµβασης συνιστά πλέον ανελαστικό χρονικό σηµείο εκκίνησης της προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης. Συνακόλουθα το άρθρο 5 παρ. 2 της Υ.Α. έµεινε ανέπαφο αναφορικά µε το χρονικό σηµείο λήξης της υποχρέωσης καταβολής: ο χρονο- µεριδιούχος υποχρεούται µέσα στο χρονικό διάστηµα που εκκινεί 10 ηµέρες ή έως 3 µήνες και 10 ηµέρες από την παράδοση σε αυτόν αντιγράφου της σύµβασης και λήγει 18 µήνες µετά την εγχείριση του αντιγράφου της, να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς την αντιπαροχή του. 6. Βλ. σχετ. άρθρο 1 παρ. 1 εδ. τελευταίο του ν. 1652/1986, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 182/1999, το οποίο ορίζει ότι «Η χρονοµεριστική µίσθωση συνοµολογείται για χρονικό διάστηµα τριών (3) έως εξήντα (60) ετών».

5 172 Παρασκευή Παπαρσενίου Digesta 2004 επιπλέον κλίνης). Εξάλλου σύµφωνα µε τα άρθρα 2 παρ. 3 και 3 παρ. 2 της ίδιας Υ.Α. ως υποχρεωτικό παράρτηµα της σύµβασης θεωρείται ο Κανονισµός σχέσεων εκµισθωτή - µισθωτών, στον οποίον περιλαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 της Υ.Α. µεταξύ άλλων οι υποχρεώσεις του εκµισθωτή για διατήρηση των µισθίων και των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων σε καλή λειτουργική κατάσταση, για ά- µεση επισκευή φθορών και ζηµιών και για τακτική ανανέωση του πάσης φύσης ε- ξοπλισµού της µονάδας, ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 1 της Υ.Α. ως κύριο όργανο προστασίας των δικαιωµάτων των µισθωτών αναδεικνύεται η Γενική συνέλευση των µισθωτών, η οποία εκλέγει ιαχειριστή, στον οποίον ανατίθεται ο έλεγχος της τήρησης των όρων των συµβάσεων και του Κανονισµού από τον εκµισθωτή και η εξασφάλιση της καλής και συνεχούς λειτουργίας και διαχείρισης των µισθίων και των κοινόχρηστων εγκαταστάσεών τους. 3. Ο τρόπος σύναψης της σύµβασης Παρά το ότι τόσο ο ν. 1652/1986, όσο και η ως άνω Υ.Α. διέπονταν από ένα διάχυτο πνεύµα προστασίας του χρονοµεριδιούχου - µισθωτή («εµπραγµάτωση» των δικαιωµάτων του χρονοµεριδιούχου, εκτενής κατάλογος υποχρεωτικών όρων της σύµβασης, λεπτοµερής περιγραφή ειδικών υποχρεώσεων του ξενοδόχου, έλεγχος των συµβάσεων από τον ΕΟΤ και πρόβλεψη ειδικών κυρώσεων εις βάρος του ξενοδόχου κ.α.) 7, εντούτοις δυστυχώς αυτό περιοριζόταν στο χρονικό διάστηµα µετά τη σύναψη της σύµβασης. Όπως κατέδειξε όµως η συναλλακτική πρακτική της σύναψης των συµβάσεων χρονοµεριστικής µίσθωσης, ο χρονοµεριδιούχος έχρηζε ιδιαίτερης προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται και άπτεται της κατάρτισης της σύµβασης. Η µέθοδος προώθησης των πωλήσεων χρονοµεριδίων στις ευρωπαϊκές έννοµες τάξεις υπήρξε άκρως επιθετική 8. Και στην Ελλάδα παρατηρείτο το ίδιο ακριβώς φαινόµενο. Ο τρόπος προσέγγισης του υποψήφιου χρονοµεριδιούχου ήταν δελεαστικός και πραγµατοποιείτο είτε µε αποστολή ταχυδροµικών δελταρίων είτε µε συ- µπλήρωση ερωτηµατολογίου σε δηµόσιους χώρους, όπου ανακοινωνόταν στον παραλήπτη/ενδιαφερόµενο η συµµετοχή του σε κλήρωση για ένα ταξίδι αναψυχής στο εξωτερικό. Στη συνέχεια ακολουθούσε ένα τηλεφώνηµα µε την ευχάριστη αναγγελία ότι το ταξίδι κληρώθηκε στο όνοµα του υποψήφιου πελάτη, ο οποίος όµως έ- πρεπε να παραλάβει τα εισιτήρια προσωπικά από τα γραφεία της σχετικής εταιρίας. 7. Βλ. αντιστοίχως άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 3 ν. 1652/1986 και άρθρα 3 παρ. 1, 2 παρ. 2 και 4 της Υ.Α. 8. Βλ. σχετ. Jäckel - Hutmacher/Tonner, VuR 1994, σ , Hildenbrand, NJW 1994, σ και NJW 1996, σ Βλ. ενδεικτικά και το ιστορικό των αποφάσεων του Εφετείου Düsseldorf της , NJW-RR 1995, σ. 686 και του Εφετείου Frankfurt a. M της , NJW-RR 1996, σ /07/05 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

6 Digesta 2004 Χρονοµεριστική µίσθωση 173 Με το δόλωµα αυτό ο υποψήφιος πελάτης επισκεπτόταν µαζί µε άλλους εξίσου «τυχερούς» τους χώρους των εταιριών αυτών, όπου σε ατµόσφαιρα διακοπών µετά την επίδειξη βιντεοταινίας, φωτογραφιών και καταλόγων ξενοδοχείων µε προσφορά αναψυκτικών και καφέ και µετά την εξοντωτική συζήτηση διάρκειας άνω των 2 ωρών, επείθετο να συνάψει µια σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης συχνά και λόγω του επιπρόσθετου επιχειρήµατος ειδικής έκπτωσης που ισχύει µόνο απόψε και µόνο για τους «τυχερούς» της αποψινής βραδυάς. Ο πελάτης υπέγραφε µια σωρεία εντύπων µε προδιατυπωµένους όρους, µεταξύ των οποίων περιλαµβανόταν και ένα ιδιωτικό συµφωνητικό χρονοµεριστικής µίσθωσης ή ένα συµβολαιογραφικό προσύµφωνο χρονοµεριστικής µίσθωσης και δεν έφευγε από τους χώρους της εταιρίας, αν δεν είχε προηγουµένως καταβάλει ένα σηµαντικό ποσό ως προκαταβολή έναντι του συνολικού κόστους κτήσης του χρονοµεριδίου, ενώ για το υπόλοιπο ποσό αποδεχόταν συνήθως συναλλαγµατικές. Τέλος, µόνο εφόσον είχε αποπληρωθεί το συνολικό τίµηµα για την απόκτηση του χρονοµεριδίου υπογραφόταν η οριστική συµβολαιογραφική σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης. Στο µέτρο που οι σχετικές συµβάσεις συνάπτονταν από τις εταιρίες προώθησης πωλήσεων χρονοµεριδίων µε ιδιωτικά συµφωνητικά κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 2 ν. 1652/1986 η κατάσταση ήταν απλή: οι συµβάσεις αυτές ήταν άκυρες ελλείψει του απαιτούµενου συµβολαιογραφικού τύπου κατά την ΑΚ 159 και οποιεσδήποτε παροχές του χρονοµεριδιούχου (π.χ. προκαταβολές κ.λπ.) µπορούσαν να αναζητηθούν µε βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού. υσχερέστερο αντίθετα εµφανιζόταν το ζήτηµα όταν υπήρχε κατάρτιση έγκυρου και στο µέτρο αυτό δεσµευτικού συµβολαιογραφικού προσυµφώνου. Στην περίπτωση αυτή δεν παρείχετο στο χρονοµεριδιούχο µε βάση τις γενικές διατάξεις του ΑΚ δυνατότητα διαφυγής από την καταρτισθείσα υπό την πίεση των εταιριών προώθησης των πωλήσεων χρονοµεριδίων σύµβαση. Η δυνατότητα αποδέσµευσης του χρονοµεριδιούχου από την εσπευσµένη, και για αυτό ίσως ασύµφορη για αυτόν, σύναψη της χρονοµεριστικής σύµβασης, διανοίχθηκε για πρώτη φορά µε την οδηγία 94/47/ΕΚ. 4. Η οδηγία 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Η οδηγία 94/47/ΕΚ είναι µια οδηγία µε έντονα µινιµαλιστικό χαρακτήρα 9 : στόχος της είναι η δηµιουργία µιας ελάχιστης βάσης κοινών κανόνων, οι οποίοι περιορίζονται σε ζητήµατα που άπτονται της σύναψης των συµβάσεων. 9. Για το µινιµαλιστικό χαρακτήρα της υπό έκδοση οδηγίας βλ. απάντηση της κ. Scrivener εξ ονό- µατος της Επιτροπής της σε γραπτή ερώτηση Ε-1813/93 του κ. Jose Apolinario προς την Ε- πιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της , ΕΕ C 333/ , σ. 25. Βλ. και Kappus, EWS 1996, σ. 273.

7 174 Παρασκευή Παπαρσενίου Digesta 2004 Οι στόχοι της οδηγίας 94/47/ΕΚ είναι κατά βάση δύο 10 : α) Η προσέγγιση των εθνικών νοµοθεσιών για την επίτευξη της οµαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς (άρθρο 95 ΣυνθΕΚ) στον τοµέα των χρονοµεριστικών συµβάσεων και β) Η εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών - χρονοµεριδιούχων (άρθρο 153 ΣυνθΕΚ). Για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των σκοπών της η οδηγία 94/47/ΕΚ περιλαµβάνει έναν εξαιρετικά ευρύ ορισµό των χρονοµεριστικών συµβάσεων, ώστε να καταλαµβάνει όλες τις συµβάσεις ανεξάρτητα από τη νοµική φύση των αποκτούµενων µε αυτές δικαιωµάτων 11. Η οδηγία έχει αναγκαστικό χαρακτήρα µε την έννοια ότι απαγορεύεται παραίτηση του χρονοµεριδιούχου από τα δικαιώµατα που αυτή αναφέρει, καθώς και απαλλαγή του ξενοδόχου από τις ευθύνες του 12, ενώ αποτελεί οδηγία ελάχιστης προστασίας, έτσι ώστε τα κράτη - µέλη αφήνονται ελεύθερα να θεσπίσουν ευνοϊκότερες διατάξεις υπέρ του καταναλωτή - χρονοµεριδιούχου Για τους στόχους της πρότασης οδηγίας του Συµβουλίου της που κατά βάση ταυτίζονται µε αυτούς της οδηγίας 94/47/ΕΚ βλ. Martinek, ZEuP 1994, σ. 470 επ., ιδίως σ Βλ. σχετ. άρθρο 1 της οδηγίας. Εντούτοις η οδηγία προκειµένου να χαρακτηρίσει τα συµβαλλόµενα µέρη ακολουθεί την ορολογία του δικαίου της πώλησης αποκαλώντας αυτά «πωλητή» και «αγοραστή» αντίστοιχα και διευκρινίζει στο άρθρο 2 ότι για τους σκοπούς της οδηγίας νοούνται ως «πωλητής» κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο, κατά τις συναλλαγές που καλύπτει η οδηγία και στο πλαίσιο της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, συνιστά, µεταβιβάζει ή αναλαµβάνει την υποχρέωση να µεταβιβάσει το δικαίωµα που αποτελεί αντικείµενο της σύµβασης και ως «αγοραστής» κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο, ενεργώντας κατά τις συναλλαγές που καλύπτει η οδηγία, και για σκοπούς που είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι δεν υπεισέρχονται στο πλαίσιο της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, µεταβιβάζεται το δικαίωµα που αποτελεί αντικείµενο της σύµβασης ή υπέρ του οποίου γεννάται το δικαίωµα που αποτελεί αντικείµενο της σύµβασης. Προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ορολογική σύγχυση, αλλά και ο πρόωρος προσανατολισµός προς τη νοµική φύση της σύµβασης ακολουθείται ε- νιαία στο παρόν κείµενο (είτε γίνεται αναφορά σε διατάξεις της οδηγίας 94/47/ΕΚ είτε σε διατάξεις του ν. 1652/1986 και του π.δ. 182/1999) «άχρωµη» ορολογία: συµβαλλόµενα µέρη στη χρονοµεριστική σύµβαση είναι αφενός ο ξενοδόχος και αφετέρου ο χρονοµεριδιούχος. 12. Βλ. σχετ. άρθρο 8 της οδηγίας. Συνοπτική παρουσίαση όλων των άρθρων της οδηγίας επιχειρεί ο Χριστιανός, Κοινοτικό δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, 1997, σ. 120 επ. 13. Βλ. σχετ. άρθρο 11 της οδηγίας. Κατά τον Βαλτούδη, Αρµ 1999, σ. 28, οδηγίες που επιδιώκουν ταυτόχρονα περισσότερους στόχους, όπως επί παραδείγµατι αφενός την προστασία του καταναλωτή και αφετέρου τον ελεύθερο ανταγωνισµό και την ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, επιβάλλεται να λειτουργούν τόσο ως ανώτερο όσο και ως κατώτερο όριο της εθνικής ρύθµισης, πράγµα που συνεπάγεται για τον εθνικό νοµοθέτη, παρά την ύπαρξη του δεδηλωµένου στόχου της οδηγίας για προστασία του καταναλωτή, την απαγόρευση εισαγωγής αποκλινουσών από την οδηγία ευνοϊκότερων υπέρ του καταναλωτή ρυθµίσεων, στο µέτρο που αυτές διαταράσσουν τον επίσης δεδηλωµένο κοινοτικό σκοπό της άρσης των εµποδίων για τον ελεύθερο ανταγωνισµό. Εγγύτερη ωστόσο εξέταση σχεδόν όλων των οδηγιών, οι οποίες εκδίδονται µε σκοπό και την προστασία του καταναλωτή, µαρτυρεί ότι ο ίδιος ο κοινοτικός νοµοθέτης προτάσσει ως υπέρτερο σκοπό αυτόν της προστασίας του καταναλωτή µε ρητή µνεία στην εκάστοτε οδηγία, σύµφωνα µε την οποία ο εθνικός νοµοθέτης δικαιούται κατ απόκλιση από τις 01/07/05 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

8 Digesta 2004 Χρονοµεριστική µίσθωση 175 Η οδηγία 94/47/ΕΚ υπήρξε στην πραγµατικότητα µια απάντηση στις επιθετικές µεθόδους πωλήσεων χρονοµεριδίων που αναπτύχθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δρα ως µηχανισµός προστασίας του χρονοµεριδιούχου παρέχοντάς του αφενός πλήρη ενηµέρωση για τα στοιχεία της σύµβασης που επιχειρεί να συνάψει και αφετέρου δικαίωµα αποδέσµευσής του από αυτήν µετά από µια περίοδο περισυλλογής 14. Η αξία της οδηγίας 94/47/ΕΚ για το ελληνικό δίκαιο εντοπίζεται κυρίως στο πεδίο προστασίας του καταναλωτή - χρονοµεριδιούχου κατά τη σύναψη της σύµβασης, όπου έχει παρατηρηθεί και το κενό στο ν. 1652/1986 και λιγότερο στη διαµόρφωση του ελάχιστου περιεχοµένου της σύµβασης, αφού αυτό ρυθµίζεται ήδη διεξοδικά στο ν. 1652/1986 και τη σχετική υπουργική απόφαση. Πέρα από την υποχρέωση πληροφόρησης που βαραίνει τον ξενοδόχο και η ο- ποία εκπληρώνεται µε την παράδοση σε κάθε πρόσωπο που ζητεί πληροφορίες για το ακίνητο, ενός εγγράφου που περιέχει σύντοµες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της σύµβασης (άρθρο 3), ρητά ορίζεται ότι η σύµβαση, η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά γραπτώς και µάλιστα στη γλώσσα του κράτους - µέλους κατοικίας ή υπηκοότητας του χρονοµεριδιούχου κατ επιλογήν του, πρέπει να περιλαµβάνει τα ελάχιστα στοιχεία που αναφέρει το Παράρτηµα της οδηγίας. Τα ελάχιστα αυτά στοιχεία αφορούν την ακριβή φύση του κτηθέντος δικαιώµατος, α- κριβή περιγραφή του ακινήτου και αν αυτό βρίσκεται υπό κατασκευή εγγυήσεις ορθής αποπεράτωσής του και επιστροφής των καταβληθέντων ποσών σε περίπτωση µη αποπεράτωσης, κοινόχρηστες υπηρεσίες και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις στις οποίες θα έχει πρόσβαση ο χρονοµεριδιούχος, γενικοί κανόνες καθαρισµού, συντήρησης, διοίκησης και διαχείρισης του ακινήτου, διάρκεια και χρονικό διάστηµα άσκησης του δικαιώµατος, τίµηµα και εκτίµηση του ποσού των πρόσθετων δαπανών διοικητικής φύσης, κόστος ανταλλαγής και µεταπώλησης, και τέλος, πληροφορίες σχετικά µε το δικαίωµα καταγγελίας ή υπαναχώρησης από τη σύµβαση (άρθρο 4 σε συνδυασµό µε ρυθµίσεις του Παραρτήµατος). Ο πυρήνας όµως της οδηγίας έγκειται στο δικαίωµα υπαναχώρησης του χρονο- µεριδιούχου, χωρίς µνεία λόγου, εντός προθεσµίας 10 ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή είτε της σύµβασης είτε δεσµευτικού προσυµφώνου σε συνδυασµό µε την απαγόρευση πληρωµής προκαταβολής πριν το τέλος της περιόδου άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης (άρθρο 5 παρ. 1 εδ. α σε συνδυασµό µε άρθρο 6). Αν ο χρονοµεριδιούχος υπαναχωρήσει από τη σύµβαση υποχρεούται µόνο σε καταβολή των εξόδων που προέκυψαν από τη σύναψη της σύµβασης και την υπαναχώρηση, τα οποία πρέπει να αναφέρονται ρητά στη σύµβαση (άρθρο 5 παρ. 3). Εξάλλου αν η σύµβαση ή το προσύµφωνο δεν περιέχει τις πληροφορίες που διατάξεις της οδηγίας να θεσπίζει ή να διατηρεί ευνοϊκότερες υπέρ του καταναλωτή ρυθµίσεις. 14. Βλ. σχετ. την από γνωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου της EE C 108/ , σ.2 αρ.2.2.

9 176 Παρασκευή Παπαρσενίου Digesta 2004 αναφέρονται σε ορισµένα στοιχεία του Παραρτήµατος και µεταξύ άλλων παραλείπει να ενηµερώσει το χρονοµεριδιούχο για το δικαίωµα υπαναχώρησης που διαθέτει, ο χρονοµεριδιούχος δικαιούται να την καταγγείλει εντός προθεσµίας 3 µηνών από την υπογραφή της ή από την αντίστοιχη υπογραφή του προσυµφώνου (άρθρο 5 παρ. 1 εδ. β ). Εάν εντός της τρίµηνης αυτής προθεσµίας παρασχεθούν οι ελλείπουσες πληροφορίες, αναβιώνει η 10ήµερη προθεσµία άσκησης υπαναχώρησης, ενώ αν έως τη λήξη της τρίµηνης προθεσµίας οι πληροφορίες δεν παρασχεθούν και ο χρονοµεριδιούχος δεν ασκήσει το δικαίωµα καταγγελίας που έχει (και ενδεχοµένως δεν το γνωρίζει), µπορεί να κάνει χρήση του δικαιώµατος υπαναχώρησης µέσα σε 10 ηµέρες από τη λήξη της τρίµηνης προθεσµίας (υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζει ότι έχει δικαίωµα υπαναχώρησης) (άρθρο 5 παρ. 1 εδ. γ ). Τέλος, αν ο χρονο- µεριδιούχος καταγγείλει τη σύµβαση δεν υποχρεούται σε καµία εξόφληση των εξόδων που προέκυψαν από τη σύναψη της σύµβασης και την καταγγελία αυτής (άρθρο 5 παρ. 4 σε συνδυασµό µε άρθρο 5 παρ. 3). Η απλή και χωρίς κυρώσεις παράταση της προθεσµίας υπαναχώρησης από 10 ηµέρες σε 3 µήνες και 10 ηµέρες σε περίπτωση µη παροχής ουσιωδών πληροφοριών που αφορούν τα ελάχιστα σηµεία της σύµβασης έτυχε, και δικαιολογηµένα, εντονότατης κριτικής 15. Τρεις µήνες και 10 ηµέρες µετά τη σύναψή της η σύµβαση είναι απολύτως έγκυρη και δεσµευτική, παρά το γεγονός ότι δεν περιλαµβάνει ίσως και κανένα από τα απαιτούµενα στοιχεία του Παραρτήµατος και παρά το ότι ο χρονοµεριδιούχος ίσως δεν έχει ενηµερωθεί για το δικαίωµα υπαναχώρησης ή καταγγελίας που έχει. Η διάταξη αυτή έγινε αντιληπτή ως ανοιχτή πρόσκληση προς τον ξενοδόχο να αποκρύπτει όσο το δυνατόν περισσότερες δυσάρεστες λεπτοµέρειες της σύµβασης µε την ελπίδα να παρέλθει άπρακτη η τρίµηνη προθεσµία εξαιτίας ακριβώς της έλλειψης πληροφόρησης του χρονοµεριδιούχου 16. Η λύση εδώ µπορεί να δοθεί από τον εκάστοτε εθνικό νοµοθέτη, ο οποίος κάνοντας χρήση της ευχέρειας που του παρέχει το άρθρο 11 της οδηγίας για θέσπιση ευνοϊκότερων διατάξεων υπέρ του καταναλωτή - χρονοµεριδιούχου, µπορεί κατά τη µετεγγραφή της οδηγίας να επιβάλλει επιπλέον κυρώσεις σε περίπτωση ελλιπούς πληροφόρησης του χρονοµεριδιούχου κατά τη σύναψη της σύµβασης Η προστασία του χρονοµεριδιούχου πριν τη µεταφορά της οδηγίας 94/47/ΕΚ 15. Έτσι Mäsch, EuZW 1995, σ.13, Kappus, EWS 1996, σ Έτσι Mäsch, ό.π. 17. Προς την κατεύθυνση αυτή και Mäsch, ό.π., ενώ ο Kappus, EWS 1996, σ.276, προτείνει µια παράταση της προθεσµίας υπαναχώρησης για µια τριετία. Εντούτοις ούτε ο Έλληνας νοµοθέτης στο π.δ. 182/1999, µε το οποίο µετέφερε την οδηγία 94/47/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο, ούτε ο Γερµανός νοµοθέτης στο νόµο για τη διάθεση δικαιωµάτων χρονικά διαιρεµένης χρήσης σε ακίνητα (Teilzeit-Wohnrechtegesetz-TzWrG) της , µε το οποίο µετέφερε την οδηγία 94/47/ΕΚ στο γερµανικό δίκαιο, έκαναν χρήση της ευχέρειας αυτής που είχαν. 01/07/05 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

10 Digesta 2004 Χρονοµεριστική µίσθωση 177 Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 1 της οδηγίας 94/47/ΕΚ τα κράτη - µέλη όφειλαν να θεσπίσουν τα αναγκαία εκτελεστικά µέτρα εφαρµογής της οδηγίας το αργότερο τριάντα µήνες µετά τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. εδοµένου ότι η οδηγία 94/47/ΕΚ δηµοσιεύθηκε την , η προθεσµία µετεγγραφής της στα εθνικά δίκαια έληγε την Ο Έλληνας νοµοθέτης µετέφερε τελικά την οδηγία 94/47/ΕΚ µε το π.δ. 182/ , το οποίο άρχισε να ισχύει από , µε χρονική καθυστέρηση 2 ετών και 4 µηνών. εδοµένης της ολιγωρίας του Έλληνα νοµοθέτη, ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτηµα πώς προστατεύεται ο χρονοµεριδιούχος και υπό το πρίσµα αυτό κάθε ιδιώτης από το χρονικό σηµείο έκδοσης µιας οδηγίας έως το χρονικό σηµείο µεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο. Επίκεντρο της διερεύνησης αυτής, η οποία έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως παράδειγµα πρακτικής εφαρµογής στο εθνικό µας δίκαιο των πορισµάτων της νοµολογίας του ΕΚ, θα αποτελέσει µια από τις διατάξεις της οδηγίας 94/47/ΕΚ, η οποία καινοτοµεί σε σχέση µε το ήδη προϋπάρχον νοµοθετικό καθεστώς του ν. 1652/1986. Πρόκειται για τη διάταξη του άρθρου 3 της οδηγίας που προβλέπει την υποχρέωση πληροφόρησης του ξενοδόχου αναφορικά µε το ειδικότερο περιεχόµενο της σύµβασης. Ερευνητέο είναι εν πρώτοις κατά πόσον η διάταξη αυτή της οδηγίας παράγει µετά την εκπνοή της προθεσµίας µεταφοράς της στο ελληνικό δίκαιο 18 άµεσο αποτέλεσµα υπέρ του καταναλωτή - χρονοµεριδιούχου, κατά τρόπον ώστε αυτός να µπορεί να επικαλεσθεί απευθείας το δικαίωµα πληροφόρησης που του αναγνωρίζεται από αυτήν κατά του αντισυµβαλλοµένου του, ξενοδόχου. Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του ΕΚ η δυνατότητα απευθείας επίκλησης διατάξεων οδηγίας από ιδιώτη κατά ιδιώτη δεν βρίσκει έρεισµα στην ιδιαίτερη φύση των οδηγιών και στη συνακόλουθη ανάπτυξη της δεσµευτικότητάς τους µόνο αναφορικά µε τα κράτη - µέλη, στα οποία απευθύνονται, και όχι σε σχέση µε τους ιδιώτες. Οι ιδιώτες ως µη αποδέκτες της οδηγίας δεν δεσµεύονται και από αυτήν, έτσι ώστε µια οδηγία δεν µπορεί ποτέ να δηµιουργήσει αφεαυτής υποχρέωση για τους ιδιώτες, ούτε να γίνει επίκληση ακόµη και των σαφών και ανεπιφύλακτων διατάξεών της κατά ιδιώτη. Η µη αναγνώριση του άµεσου αποτελέσµατος της οδηγίας στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών συνεπάγεται για το χρονοµεριδιούχο την αδυναµία επίκλησης ενώπιον του ε- θνικού του δικαστή του δικαιώµατος πληροφόρησης που του αναγνωρίζει η οδηγία 94/47/ΕΚ έναντι του αντισυµβαλλοµένου του 19. εύτερο σηµείο έρευνας συνιστά η σύµφωνη µε την οδηγία 94/47/ΕΚ ερµηνεία διατάξεων του εθνικού µας δικαίου. Η σύµφωνη προς την οδηγία ερµηνεία εµφανί- 18. ηλαδή από την και έως την , ηµεροµηνία µεταφοράς της οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο. 19. Έτσι και η Σκορίνη - Παπαρρηγοπούλου, H προστασία του καταναλωτή στη σύµβαση εκτός εµπορικού καταστήµατος, Αθήνα, 1999, σ

11 178 Παρασκευή Παπαρσενίου Digesta 2004 ζει το πλεονέκτηµα ότι διεκδικεί εφαρµογή ήδη από την έκδοση της οδηγίας και ότι εισχωρεί στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών επηρεάζοντας την ερµηνεία εθνικών διατάξεων, ακόµη και προγενέστερων της έκδοσής της. Είναι πολύ σηµαντικό να τονισθεί ότι και από πλευράς του ερµηνευόµενου εθνικού δικαίου η ερµηνευτική αυτή διαδικασία γνωρίζει καθολικότητα: αφορά όλο το εθνικό δίκαιο, τις εθνικές διατάξεις µεταφοράς της οδηγίας είτε αυτές εκδόθηκαν µε αποκλειστικό σκοπό την προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας, είτε αυτές προϋπήρχαν στο εθνικό δίκαιο και κρίθηκαν ότι αυτούσιες πληρούν τις επιταγές της ο- δηγίας, τις εθνικές διατάξεις που συµπληρώνουν τα κενά της οδηγίας ή που εµπλουτίζουν τις ρυθµίσεις της 20 και γενικότερα όλες τις εθνικές διατάξεις, προγενέστερες και µεταγενέστερες της έκδοσης της οδηγίας, που άπτονται του ρυθµιστικού περιεχοµένου της. Εγγύτερη προσέγγιση του άρθρου 3 της οδηγίας 94/47/ΕΚ επιτρέπει τη συναγωγή από αυτό µιας ιδιαίτερης υποχρέωσης διαφώτισης του ξενοδόχου 21 προς τον υποψήφιο χρονοµεριδιούχο ήδη κατά το στάδιο των διαπραγµατεύσεων για την κατάρτιση της σύµβασης, έτσι ώστε η ρύθµιση αυτή να παρουσιάζει συγγένεια µε τη διάταξη του άρθρου 197 ΑΚ, η οποία επιτάσσει στα µέρη κατά το στάδιο των διαπραγµατεύσεων συµπεριφορά σύµφωνη µε την αντικειµενική καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη επιβάλλουν και στο πλαίσιο του εθνικού µας δικαίου στον διαπραγµατευόµενο µεταξύ άλλων την υποχρέωση διαφώτισης, η οποία έχει ως αντικείµενο την παροχή στον υποψήφιο αντισυµβαλλόµενο πληροφοριών και διευκρινίσεων σε σχέση µε το περιεχόµενο της σύµβασης και µάλιστα τέτοιων που από τη φύση τους είναι πρόσφορες να επηρεάσουν την απόφασή του για σύναψη της σύµβασης Έτσι Καράκωστας, Κοινοτικοί κανόνες και εθνικό αστικό δίκαιο, 1997, σ. 38, 108, όπου ρητά αναφέρεται ότι η αναζήτηση του «τέλους» της οδηγίας «καθοδηγεί και διαπλάσσει όχι µόνον τις κοινοτικές ρυθµίσεις όπως εντάχθηκαν στο δίκαιο του συγκεκριµένου κράτους - µέλους αλλά και τις ε- θνικές διατάξεις, µε τις οποίες συµπληρώνονται τα κενά του κοινοτικού νοµοθετήµατος ή εµπλουτίζονται οι ρυθµίσεις του». Τέτοια περίπτωση ερµηνείας σύµφωνης µε το σκοπό της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ των εθνικών διατάξεων, και συγκεκριµένα των διατάξεων των άρθρων 185,189,192,361 και 648 του ΑΚ, οι οποίες συµπλήρωναν τα κενά της εν λόγω οδηγίας και του εθνικού νόµου µεταφοράς της (ν. 1414/1984), επιχείρησε κατά αριστοτεχνικό τρόπο ο Άρειος Πάγος στην απόφασή του ΑΠ 1360/1992, Ελ 1993, σ. 351 επ., µε αποτέλεσµα να δεχθεί ότι η εξασφάλιση της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την πρόσβαση σε απασχόληση, που αποτελούσε το σκοπό της οδηγίας 76/ 207/ΕΟΚ επιβάλλει εν τέλει ως «αποτελεσµατική κύρωση» τη σύναψη σύµβασης εργασίας µεταξύ του εργοδότη που παρεβίασε την αρχή αυτή και της υποψήφιας εργαζοµένης που υπέστη τη διάκριση. 21. Υπενθυµίζεται ότι στη συναλλακτική πρακτική ο ξενοδόχος δεν διεξάγει συνήθως αυτοπροσώπως τις διαπραγµατεύσεις, αλλά χρησιµοποιεί κατά το στάδιο αυτό, (καθώς και κατά τη σύναψη της σύµβασης), ως βοηθό διαπραγµατεύσεων κάποια εταιρία πρόωθησης πωλήσεων χρονοµεριδίων, έτσι ώστε όσα αναπτύσσονται κατωτέρω να ισχύουν και για αυτές. 22. Αντίθετα η συναλλακτική καλή πίστη δεν φθάνει µέχρι του σηµείου να επιτάσσει γενική υπο- 01/07/05 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

12 Digesta 2004 Χρονοµεριστική µίσθωση 179 Εξάλλου το άρθρο 3 παρ. 1 της οδηγίας επιβάλλει στον ξενοδόχο την υποχρέωση να παραδίδει σε κάθε πρόσωπο που ζητεί πληροφορίες για το ακίνητο ή τα ακίνητα, ένα έγγραφο, το οποίο, εκτός της γενικής περιγραφής του οικείου ακινήτου ή των ακινήτων, οφείλει να παρέχει τουλάχιστον σύντοµες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της µέλλουσας να συναφθεί σύµβασης. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται ειδικότερα στο Παράρτηµα της οδηγίας και αφορούν: 1) την ταυτότητα και κατοικία των υποψήφιων συµβαλλοµένων 23 και ιδίως τη νοµική ιδιότητα υπό την οποία δρα ο ξενοδόχος 24 (στοιχείο α) 2) την ακριβή φύση του δικαιώµατος που αποτελεί αντικείµενο της σύµβασης (στοιχείο β) 25 3) την ακριβή περιγραφή του ακινήτου και της θέσης του (στοιχείο γ) 26 4) σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται υπό κατασκευή στοιχεία που αφορούν (ενδεικτικά) το στάδιο αποπεράτωσης της κατασκευής, τον αναµενόµενο χρόνο αποπεράτωσής του, εγγυήσεις ορθής αποπεράτωσης και εγγυήσεις επιστροφής των καταβληθέντων ποσών σε περίπτωση µη αποπεράτωσης (στοιχείο δ) 5) κοινόχρηστες υπηρεσίες και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, στις οποίες θα έχει πρόσβαση ο χρονοµεριδιούχος και οι όροι πρόσβασης σε αυτές (στοιχεία ε και στ) 27 6) γενικοί κανόνες οργάνωσης του καθαρισµού και της συντήρησης του ακινήτου καθώς και της διοίκησης και διαχείρισής του (στοιχείο ζ) 28 7) αντάλλαγµα που οφείλει να καταβάλει ο χρονοµεριδιούχος για την κτήση του δικαιώµατος της σύµβασης καθώς και εκτίµηση του ποσού που οφείλει να καταβάλλει ο χρονοµεριδιούχος για τη χρήση των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών βάσει και των πρόσθετων δαπανών διοικητικής φύσης (διαχείριση, καθαρισµός, συντήρηση) (στοιχείο θ) 29 και τέλος, 8) πληροφορίες σχετικά µε το χορηγούµενο από την οδηγία δικαίωµα υπαναχώρησης και καταγγελίας (στοιχείο ιβ). Με εξαίρεση το τελευταίο αυτό δικαίωµα υπαναχώρησης και καταγγελίας που αποτελεί τη βασική καινοτοµία της οδηγίας 94/47/ΕΚ, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν την περίπτωση που το ξενοδοχείο βρίσκεται υπό κατασκευή, όλα τα υπόχρέωση διαφώτισης επί παντός σηµείου της σύµβασης, έτσι Καράσης σε ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, υπό τα άρθρα αρ Πρβλ. άρθρο 3 παρ. 1 περ. α Υ.Α. 24. Κατ επέκταση και η νοµική ιδιότητα υπό την οποία δρα και ο βοηθός διαπραγµατεύσεών του. 25. Πρβλ. άρθρο 1 παρ. 1 και άρθρο 5 του ν. 1652/ Πρβλ. άρθρο 3 παρ. 1 περ. β Υ.Α. 27. Πρβλ. σχετ. σε σχέση µε τις κοινόχρηστες υπηρεσίες άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1652/1986 και άρθρο 2 παρ. 2 εδ. τελευταίο Υ.Α και σε σχέση µε τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις άρθρο 3 παρ. 1 περ. η και άρθρο 2 παρ. 2 εδ. β και γ Υ.Α. 28. Πρβλ. σχετ. άρθρο 2 παρ. 2 εδ. β και γ και άρθρο 7 παρ. 1 και 2 Υ.Α. 29. Πρβλ. σχετ. άρθρο 3 παρ. 1 περ. δ, ε, η και άρθρο 7 παρ. 1 και 2 Υ.Α.

13 180 Παρασκευή Παπαρσενίου Digesta 2004 λοιπα στοιχεία προβλέπονται είτε από τον ίδιο το ν. 1652/1986 είτε κυρίως από την κατ εξουσιοδότησή του εκδοθείσα Υ.Α. ως απαραίτητα στοιχεία και της υπό κατάρτιση σύµβασης χρονοµεριστικής µίσθωσης. Αυτό σηµαίνει ότι ο ξενοδόχος ή αντίστοιχα η εταιρία προώθησης πωλήσεων χρονοµεριδίων που ενεργεί ως βοηθός διαπραγµατεύσεων του, υποχρεούτο ήδη στο πλαίσιο της ΑΚ 197 να διαφωτίσει τον υποψήφιο χρονοµεριδιούχο ως προς ορισµένα τουλάχιστον βασικά στοιχεία της µέλλουσας να συναφθεί σύµβασης που προέβλεπε το ήδη υπάρχον νοµοθετικό καθεστώς. Τα νέα δεδοµένα που προσθέτει το άρθρο 3 παρ. 1 της οδηγίας σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος αφορούν αφενός την υποχρέωση γραπτής ενη- µέρωσης του υποψήφιου χρονοµεριδιούχου και αφετέρου την ενδελεχέστερη και στο µέτρο αυτό πληρέστερη ενηµέρωσή του ως προς σχεδόν όλα τα σηµεία της µέλλουσας να καταρτισθεί σύµβασης 30. Στο πλαίσιο της σύµφωνης µε το κείµενο, αλλά και µε το σκοπό της οδηγίας 94/47/ΕΚ 31 ερµηνείας της ΑΚ 197 µπορεί να συναχθεί η υποχρέωση του ξενοδόχου ήδη από την έκδοση της οδηγίας για έγγραφη και ενδελεχή διαφώτιση του υποψήφιου χρονοµεριδιούχου αναφορικά µε όλα τα σηµεία που επιτάσσει το κείµενο του άρθρου 3 παρ. 1 της οδηγίας. Η εξειδίκευση έτσι της αόριστης έννοιας της συναλλακτικής καλής πίστης του εθνικού µας δικαίου εµπλουτίζεται εν προκειµένω στο περιορισµένο πεδίο σύναψης της συγκεκριµένης σύµβασης και µε τα στοιχεία που ο κοινοτικός νοµοθέτης θεωρεί ως ιδιαίτερα σηµαντικά για τη διαµόρφωση της βούλησης του χρονοµεριδιούχου για τη σύναψη της σύµβασης. Η σύµφωνη προς την οδηγία ερµηνεία προς την κατεύθυνση αυτή είναι επιτρεπτή, αφενός γιατί κινείται εντός του γραµµατικά δυνατού νοήµατος της ούτως ή άλλως ευρείας αόριστης νοµικής έννοιας της καλής πίστης και αφετέρου δεν υπερβαίνει το εγγενές όριο της επιβολής υποχρεώσεων σε ιδιώτη, δεδοµένου ότι δεν γεννά αυτή η ίδια η ερµηνεία το πρώτον την υποχρέωση πληροφόρησης του ξενοδόχου, αλλά προσδιορίζει µόνο τον τρόπο της πληροφόρησης (έγγραφο) και την ειδικότερη έκτασή της. Τα κατ ιδίαν ερµηνευτικά κριτήρια που αντλούνται από το κείµενο του άρθρου 3 παρ. 1 της οδηγίας συµβάλλουν στη συγκεκριµενοποίηση εποµένως της εθνικής αόριστης νοµικής έννοιας της συναλλακτικής καλής πίστης της ΑΚ 197. Εξαίρεση από την έγγραφη υποχρέωση διαφώτισης του ξενοδόχου υφίσταται ως προς τις εγγυήσεις ορθής αποπεράτωσης του ξενοδοχείου και τις εγγυήσεις επιστροφής των καταβληθέντων ποσών σε περίπτωση µη αποπεράτωσής του, και ως προς τα δικαιώµατα υπαναχώρησης και καταγγελίας, δεδοµένου ότι γεννούν υπο- 30. Υπενθυµίζεται ότι γενική υποχρέωση διαφώτισης επί παντός σηµείου της σύµβασης δεν επιτάσσει η ΑΚ Σκοπός της οδηγίας είναι αφενός η εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών και αφετέρου η ενδιαφέρουσα εν προκειµένω προστασία του χρονοµεριδιούχου καταναλωτή. 01/07/05 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

14 Digesta 2004 Χρονοµεριστική µίσθωση 181 χρεώσεις του ξενοδόχου, οι οποίες επιβάλλονται σε αυτόν από τις ίδιες τις διατάξεις της οδηγίας χωρίς να προκύπτουν από κάποιο εθνικό νοµοθετικό κείµενο, έτσι ώστε δεν είναι επιτρεπτό να επιβληθούν από τον κοινοτικό νοµοθέτη απευθείας στον ιδιώτη - ξενοδόχο και άρα εκλείπει η υποχρέωση πληροφόρησής του ελλείψει αντικειµένου. 6. Τα δικαιώµατα υπαναχώρησης και καταγγελίας του άρθρου 4 του π.δ. 182/1999 Από όσα αναπτύχθηκαν ήδη προκύπτει ότι η δραστικότερη προστασία του χρονοµεριδιούχου, η αναγνώριση δηλαδή σε αυτόν του δικαιώµατος υπαναχώρησης και καταγγελίας σε συνδυασµό µε την απαγόρευση οποιασδήποτε προκαταβολής, εξασφαλίσθηκε σε αυτόν το πρώτον από και δια της µετεγγραφής της οδηγίας 94/ 47/ΕΚ µε τα άρθρα 4 και 5 του π.δ. 182/1999. Ο Έλληνας νοµοθέτης ακολουθώντας τη γλωσσική απόδοση στα ελληνικά της οδηγίας 94/47/ΕΚ διακρίνει µεταξύ του δικαιώµατος υπαναχώρησης και του δικαιώµατος καταγγελίας 32. Το δικαίωµα υπαναχώρησης ασκείται χωρίς µνεία λόγου εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την παράδοση στο χρονοµεριδιούχο αντιγράφου της σύµβασης ή δεσµευτικού προσυµφώνου και του χωριστού πληροφοριακού εντύπου περί των δικαιωµάτων του υπαναχώρησης και καταγγελίας, το οποίο συνοδεύεται από υπόδειγµα δήλωσης υπαναχώρησης (άρθρο 4 παρ. 1 περ. α εδ. α ), ή, αν δεν παραδοθεί στο χρονοµεριδιούχο το πληροφοριακό έντυπο περί των δικαιωµάτων του υπαναχώρησης και καταγγελίας και παρέλθει τρίµηνο από την παράδοση σε αυτόν αντιγράφου της σύµβασης ή του δεσµευτικού προσυµφώνου (άρθρο 4 παρ. 1 περ. γ ) ή από τη χρονική στιγµή που η σύµβαση περιέχει ορισµένα από τα ελάχιστα στοιχεία του Παραρτήµατος (άρθρο 4 παρ. 1 περ. β εδ. β ), ή, τέλος, από τη λήξη της τρίµηνης προθεσµίας καταγγελίας (άρθρο 4 παρ. 1 περ. γ ), ενώ το δικαίωµα καταγγελίας ασκείται µόνο εφόσον η σύµβαση δεν περιέχει ο- ρισµένα από τα ελάχιστα στοιχεία του Παραρτήµατος εντός προθεσµίας τριών µηνών από τη στιγµή της παράδοσης στο χρονοµεριδιούχο αντιγράφου της σύµβασης (άρθρο 4 παρ. 1 περ. β εδ. α ). Το µεν δικαίωµα υπαναχώρησης εναπόκειται στην πλήρη διακριτική ευχέρεια του χρονοµεριδιούχου και ασκείται χωρίς µνεία λόγου, το δε δικαίωµα καταγγελίας 32. Το δικαίωµα αποδέσµευσης από τη σύµβαση του χρονοµεριδιούχου αποδίδεται στη γερµανική µετάφραση της οδηγίας ως δικαίωµα υπαναχώρησης (Rücktrittsrecht) και στο νόµο µεταφοράς της της ως δικαίωµα ανάκλησης (Widerrufsrecht). Η ισπανική µετάφραση της οδηγίας κάνει λόγο ενιαία για δικαίωµα λύσης της σύµβασης, ενώ ο ν. 42/ διακρίνει µεταξύ του δικαιώµατος υπαναχώρησης (desistimiento) και του δικαιώµατος λύσης της σύµβασης (derecho de resolución). Βλ. σχετ. και Schomerus, NJW 1999, σ

15 182 Παρασκευή Παπαρσενίου Digesta 2004 προϋποθέτει την ύπαρξη σπουδαίου λόγου για την άσκησή του, ο οποίος έγκειται στην παράλειψη συµπερίληψης ως συµβατικών όρων ορισµένων όρων που υποχρεωτικά περιλαµβάνονται σε κάθε χρονοµεριστική σύµβαση. εδοµένης της µισθωτικής θεώρησης της χρονοµεριστικής σύµβασης από τον Έλληνα νοµοθέτη θα µπορούσε το δικαίωµα καταγγελίας του άρθρου 4 του π.δ. να εκληφθεί ως δικαίωµα έκτακτης καταγγελίας, η οποία αποβλέπει στην πρόωρη λήξη της σύµβασης για σπουδαίο λόγο 33. Αναλυτικότερα: Με την άσκηση του δικαιώµατος καταγγελίας επέρχεται λήξη της διαρκούς σύµβασης ex nunc, χωρίς να λαµβάνει χώρα ανάστροφη διεκπεραίωσή της 34. Η συµβατική σχέση αίρεται για το µέλλον, πράγµα που σηµαίνει ότι επέρχεται απόσβεση των ενοχικών υποχρεώσεων των µερών για το µετά την άσκηση της καταγγελίας χρονικό διάστηµα, ενώ η σύµβαση δεν θίγεται για το µέχρι την καταγγελία χρονικό διάστηµα: οι παροχές που εκπληρώθηκαν δεν αναζητούνται µε τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού, αφού η νόµιµη αιτία τους δεν ανατρέπεται αναδροµικά 35. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι δεν γεννώνται κάποιες «αναστροφικές αξιώσεις», αυτές όµως εντοπίζονται στο χρονικό διάστηµα που έπεται της άσκησης της καταγγελίας. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να αναζητηθούν βάσει των ΑΚ 904 επ. και παροχές που έχουν γίνει προκαταβολικώς για το χρόνο µετά την παραγωγή των έννοµων αποτελεσµάτων της καταγγελίας 36, παροχές όµως που εκπληρώθηκαν κατά το διάστηµα που λειτούργησε η σύµβαση δεν αναζητούνται. Η καταγγελία έτσι διαφέρει από την υπαναχώρηση κυρίως κατά το ότι δεν δηµιουργεί σχέση ανάστροφης διεκπεραίωσης της σύµβασης 37. Αντίθετα µε την υπαναχώρηση αφενός αποσβέννυνται ex nunc οι µη εκπληρωθείσες πρωτογενείς υποχρεώσεις προς παροχή και αφετέρου δηµιουργείται µια έννοµη σχέση ανάστροφης διεκπεραίωσης της σύµβασης, στο πλαίσιο της οποίας γεννάται αµοιβαία υποχρέωση των µερών προς απόδοση των ληφθεισών παροχών Σχετικά µε την καταγγελία ως αποσβεστικό λόγο κάθε διαρκούς ενοχικής σχέσης βλ. Καρακατσάνη σε ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, εισ. παρατ. στα άρθρα , αρ. 13 επ., ενώ σχετικά µε την καταγγελία της σύµβασης µίσθωσης ως κύρωση της αθέτησής της βλ. εληγιάννη/κορνηλάκη, Ειδικό Ενοχικό ίκαιο, τόµος Ι, 1992, παρ , 118, σ. 424 επ., 435 επ. 34. Βλ. Καρακατσάνη σε ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, εισ. παρατ. στα άρθρα , αρ Βλ. εληγιάννη/κορνηλάκη, ό.π., παρ. 118, σ Έτσι Καρακατσάνης σε ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, εισ. παρατ. στα άρθρα , αρ. 18. Έτσι και το δικαίωµα καταγγελίας του άρθρου 4 του π.δ., αν αυτό ήθελε εξοµοιωθεί µε το δικαίωµα έκτακτης καταγγελίας για σπουδαίο λόγο που γνωρίζει ο ΑΚ, θα συνεπαγόταν ως έννοµη συνέπεια τη δυνατότητα του χρονοµεριδιούχου να αναζητήσει από τον αντισυµβαλλόµενό του - ξενοδόχο την αντιπαροχή του που καταβλήθηκε προκαταβολικά για το χρόνο µετά την άσκηση της καταγγελίας. 37. Έτσι Καρακατσάνης σε ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, εισ. παρατ. στα άρθρα , αρ Βλ. σχετ. αντί άλλων Παπανικολάου σε ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, υπό το άρθρο 389, αρ. 5 επ., 13 επ. 01/07/05 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

16 Digesta 2004 Χρονοµεριστική µίσθωση 183 Εξετάζοντας τώρα τις έννοµες συνέπειες των δικαιωµάτων υπαναχώρησης και καταγγελίας του π.δ., διαπιστώνουµε ότι αυτές δεν µπορεί παρά να είναι κοινές. Ειδικότερα: Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του π.δ. πριν από τη λήξη της προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης, όπως προβλέπεται από τα εδάφια (α), (β) και (γ) της παρ. 1 του άρθρου 4 απαγορεύεται κάθε πληρωµή προκαταβολής από τον χρονοµεριδιούχο 39. Μολονότι το άρθρο 5 του π.δ. αναφέρεται µόνο στο δικαίωµα υπαναχώρησης, καταλαµβάνει αναµφίβολα και το δικαίωµα καταγγελίας. Συµπερασµατικά οποιαδήποτε προκαταβολή της αντιπαροχής του χρονοµεριδιούχου λάβει χώρα πριν την πάροδο της προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος είτε της υπαναχώρησης είτε της καταγγελίας προσκρούει στην απαγορευτική διάταξη του άρθρου 5 και αναζητείται βάσει των ΑΚ 904 επ. Ζήτηµα γεννάται στην υποθετική πάντως περίπτωση που ο χρονοµεριδιούχος κάνει χρήση του τουριστικού καταλύµατος πριν την πάροδο των προθεσµιών 39. Συγκεκριµένα το άρθρο 5 του π.δ. ορίζει ρητά ότι «Πριν από τη λήξη της προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης, όπως προβλέπεται από τα εδάφια (α), (β) και (γ) της παρ. 1 του άρθρου 4, δεν επιτρέπεται µεταγραφή και απαγορεύεται κάθε πληρωµή προκαταβολής από τον αγοραστή, πλην των εξόδων της παρ. 3 του άρθρου 4». Εξάλλου σύµφωνα µε το άρθρο 6 της οδηγίας προβλέπεται ότι «Τα κράτη - µέλη προβλέπουν στη νοµοθεσία τους µέτρα προκειµένου να απαγορεύεται κάθε πληρωµή προκαταβολής από τον αγοραστή πριν από το τέλος της περιόδου άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης». Το δικαίωµα υπαναχώρησης µπορεί να ασκηθεί, χωρίς µνεία λόγου, εντός προθεσµίας 10 ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης (άρθρο 5 παρ. 1 περ. α της οδηγίας), µπορεί να ασκηθεί όµως εφόσον οι πληροφορίες που αφορούν ορισµένα ελάχιστα στοιχεία της σύµβασης παρασχεθούν σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο εντός τριµήνου από την υπογραφή της σύµβασης ή δεσµευτικού προσυµφώνου, εντός προθεσµίας 10 ηµερολογιακών ηµερών από τότε που παρασχέθηκαν οι εν λόγω πληροφορίες (άρθρο 5 παρ. 1 περ. β της οδηγίας), και τέλος, µπορεί επίσης να ασκηθεί εφόσον οι ως άνω πληροφορίες δεν παρασχέθηκαν ποτέ εντός της τρίµηνης προθεσµίας, εντός προθεσµίας 10 η- µερολογιακών ηµερών από την εποµένη της λήξης της τρίµηνης προθεσµίας (άρθρο 5 παρ. 1 περ. γ της οδηγίας). Στην προκειµένη περίπτωση ο Έλληνας νοµοθέτης ορθά διέγνωσε το σκοπό της οδηγίας, ο οποίος συνίσταται στην απαγόρευση προκαταβολής σε κάθε περίπτωση υπαναχώρησης του χρονοµεριδιούχου και όχι µόνο στην περίπτωση της υπαναχώρησής του χωρίς µνεία λόγου εντός 10 ηµερών από τη σύναψη της σύµβασης και επεξέτεινε έτσι την απαγόρευση της είσπραξης προκαταβολής σε όλες τις περιπτώσεις, που ο χρονοµεριδιούχος έχει δικαίωµα υπαναχώρησης, δηλαδή και σε εκείνες των περιπτώσεων (β) και (γ) του άρθρου 5 της οδηγίας, µε αποτέλεσµα ο χρονοµεριδιούχος να υποχρεούται σε προκαταβολή της αντιπαροχής του για πρώτη φορά µετά την εκπνοή χρονικού διαστήµατος τριών µηνών και 10 ηµερών, εφόσον ο εκµισθωτής δεν προβλέπει στην υπό σύναψη σύµβαση τα απαιτούµενα ελάχιστα στοιχεία του παραρτήµατος της οδηγίας. Την ίδια λύση προέκρινε και ο ισπανός νοµοθέτης του ν. 42/ , ο οποίος επιπρόσθετα µε ρητή διάταξή του έχρισε ως απαγορευµένη την πληρωµή προκαταβολής και πριν την παρέλευση της προθεσµίας για την άσκηση του δικαιώµατος λύσης της σύµβασης, το οποίο αντιστοιχεί στο δικαίωµα καταγγελίας του άρθρου 4 παρ. 1 περ. (β) του π.δ. 182/1999. Τέλος, ο Γερµανός νοµοθέτης του ν. της περιόρισε την απαγόρευση προκαταβολής µόνο έως την εκπνοή της προθεσµίας για την άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης, που ασκείται εντός 10 ηµερών από την παράδοση αντιγράφου της σύµβασης, περιορίζοντας έτσι την απαγόρευση της προκαταβολής µόνο στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 5 της οδηγίας.

17 184 Παρασκευή Παπαρσενίου Digesta 2004 αυτών και καταβάλει αντάλλαγµα για αυτήν ακριβώς τη χρήση. Θα µπορεί στη συνέχεια εφόσον ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης ή καταγγελίας που του αναγνωρίζει το άρθρο 4 π.δ. να αξιώσει επιστροφή του καταβληθέντος ανταλλάγµατος και αντίστοιχα ο ξενοδόχος θα δικαιούται να αξιώσει απόδοση της αξίας της χρήσης; Αν προσανατολισθούµε στις έννοµες συνέπειες που συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώµατος έκτακτης καταγγελίας σε κάθε διαρκή σύµβαση, θα πρέπει να α- παντήσουµε αρνητικά εφόσον ασκείται από το χρονοµεριδιούχο το δικαίωµα καταγγελίας, ενώ αν προσανατολισθούµε στις έννοµες συνέπειες που συνεπάγεται η άσκηση της συµβατικής υπαναχώρησης, θα πρέπει να απαντήσουµε θετικά εφόσον ασκείται από το χρονοµεριδιούχο το δικαίωµα υπαναχώρησης 40. Εντούτοις τέτοιες απαντήσεις που ταυτίζουν τα παρεχόµενα από την οδηγία δικαιώµατα µε τα αντίστοιχα δικαιώµατα του αµιγώς εθνικού µας δικαίου και δη του ΑΚ, παραγνωρίζουν την ιδιαίτερη φύση και λειτουργία των πρώτων και κυρίως τον προστατευτικό σκοπό τον οποίο προορίζονται να εξυπηρετήσουν. Και τα δύο δικαιώµατα του άρθρου 4 του π.δ. έχουν ως πρωταρχικό στόχο να παράσχουν στο χρονοµεριδιούχο - καταναλωτή µια προθεσµία διάσκεψης µετά τη σύναψη της σύµβασης, η οποία επιµηκύνεται από 10 ηµέρες σε τρείς µήνες σε περίπτωση που από µόνη της η προθεσµία διάσκεψης, λόγω της ελλιπούς διαµόρφωσης της σύµβασης σύµφωνα µε το υποχρεωτικό περιεχόµενό της, δεν κρίνεται ικανή να ανταποκριθεί στα εχέγγυα σοβαρής και συνειδητής δέσµευσης. Απώτερος σκοπός και των δύο αυτών δικαιωµάτων είναι να λειτουργήσουν ανασταλτικά στο πεδίο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της σύµβασης και για τα δύο µέρη, να τα αποθαρρύνουν να εκπληρώσουν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις πριν την εκπνοή των ταχθεισών για την άσκηση τους προθεσµιών 41. Στο µέτρο αυτό και οι έννοµες συνέπειες των δικαιωµάτων αυτών είναι ιδιάζουσες: Σε περίπτωση ανάστροφης διεκπεραίωσης της σύµβασης λόγω άσκησης είτε του δικαιώµατος υπαναχώρησης είτε του δικαιώµατος καταγγελίας που συνιστά στην ουσία αιτιολογηµένη υπαναχώ- 40. Από τις απαντήσεις αυτές προκύπτει η ακόλουθη αξιολογική αντινοµία: Στην περίπτωση που ο ξενοδόχος βαρύνεται µε επιλήψιµη συµπεριφορά, γιατί κατά τη διαµόρφωση κατά βάση από αυτόν της σύµβασης απέκλινε ανεπίτρεπτα από το υποχρεωτικό σύµφωνα µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος περιεχόµενό της, η λειτουργία της σύµβασης παραµένει άθικτη και απολύτως δεσµευτική για τα µέρη. Αντίθετα στην περίπτωση που ο χρονοµεριδιούχος απλώς µετενόησε για τη σύναψη µιας καθ όλα σεβόµενης του υποχρεωτικούς όρους του Παραρτήµατος σύµβασης, η σύµβαση µετατρέπεται σε σχέση εκκαθάρισης και ο ξενοδόχος οφείλει να αποδώσει στο χρονοµεριδιούχο το ληφθέν αντάλλαγµα έναντι βεβαίως της ταυτόχρονης απόδοσης σε αυτόν της οικονοµικής αξίας της χρήσης. 41. Βλ. σχετ. µε τη θεώρηση της υπαναχώρησης του άρθρου 3 του ν. 2251/1994, η οποία επίσης εξασφαλίζει προθεσµία διάσκεψης στον καταναλωτή µετά τη σύναψη της σύµβασης, ως όρου του ενεργού της σύµβασης κατά την ΑΚ 230, ώστε τα έννοµα αποτελέσµατά της να µην επέρχονται πριν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία υπαναχώρησης, Σκορίνη - Παπαρρηγοπούλου, ό.π., σ. 150 επ., 153 επ, ι- δίως σ /07/05 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

18 Digesta 2004 Χρονοµεριστική µίσθωση 185 ρηση µόνον ο χρονοµεριδιούχος θα δικαιούται να αξιώσει επιστροφή του καταβληθέντος ανταλλάγµατος για την παροχή που ήδη απόλαυσε, ενώ αντίθετα ο αντισυµβαλλόµενός του ξενοδόχος δεν θα µπορεί να απαιτήσει καταβολή της αξίας της χρήσης 42. Εν προκειµένω σύµφωνα µε τον προστατευτικό σκοπό της οδηγίας 94/ 47/ΕΚ καλούνται σε συµπληρωµατική εφαρµογή των κοινοτικής προέλευσης διατάξεων του π.δ. οι εθνικές διατάξεις των ΑΚ 908 επ., µόνον όµως υπέρ του χρονοµεριδιούχου και όχι υπέρ του ξενοδόχου, διότι στην τελευταία αυτή περίπτωση η συ- µπληρωµατική εφαρµογή του εθνικού δικαίου θα συνεπαγόταν τη διακύβευση της αρχής της αποτελεσµατικότητας του κοινοτικού δίκαιου και ειδικότερα της αποτελεσµατικής προστασίας του ιδιώτη που σε µια αµιγώς ιδιωτική σχέση κρίνεται ασθενέστερος και για το λόγο αυτό άξιος υπέρτερης προστασίας. Η θεώρηση αυτή ε- ναρµονίζεται και µε το άρθρο 5 του π.δ., σύµφωνα µε το οποίο πριν από τη λήξη της προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης (και καταγγελίας) δεν επιτρέπεται µεταγραφή και εποµένως η σύµβαση εµποδίζεται να αναπτύξει, ελλείποντος αυτού του όρου του ενεργού, τα έννοµα αποτελέσµατά της. Τέλος, η θεώρηση αυτή έχει γνήσια αποτρεπτικό χαρακτήρα για τον ξενοδόχο, ο οποίος, γνωρίζοντας ότι δεν θα µπορεί να αξιώσει αναζήτηση της παροχής του, θα αποθαρρύνεται να δελεάζει τον αντισυµβαλλόµενό του χρονοµεριδιούχο µε µια «πρόγευση» της παροχής του, µε απώτερο σκοπό να τον δεσµεύσει ηθικά ώστε να µην ασκήσει τα χορηγηθέντα σε αυτόν δικαιώµατα υπαναχώρησης ή καταγγελίας. Εντούτοις και παρά την τροποποίηση του π.δ. 182/1999 από το π.δ. 293/2001 και την εισαγωγή ως αφετήριου χρονικού σηµείου για την άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης ή καταγγελίας της παράδοσης αντιγράφου της σύµβασης στο χρονοµεριδιούχο, ο Έλληνας νοµοθέτης δεν κατάφερε να απαλείψει την εγγενή αδυνα- µία της οδηγίας να προστατεύσει το χρονοµεριδιούχο από τον κακόπιστο αντισυµβαλλόµενό του ξενοδόχο, ο οποίος παραλείπει να ανταποκριθεί στην υποχρέωση πληροφόρησης που υπέχει για το περιεχόµενο της σύµβασης και για τα χορηγούµενα δικαιώµατα υπαναχώρησης και καταγγελίας. Έτσι αν η σύµβαση δεν ανταποκρίνεται στο απαιτούµενο από το Παράρτηµα της οδηγίας υποχρεωτικό περιεχόµενό της, π.χ. δεν µνηµονεύει τα παρεχόµενα στο χρονοµεριδιούχο δικαιώµατα αποδέσµευσής του από τη σύµβαση ή δεν εγχειρίζεται σε αυτόν το ειδικό ενηµερωτικό έντυπο µε το υπόδειγµα υπαναχώρησης, ο χρονοµεριδιούχος θα µένει και πάλι α- προστάτευτος, αφού θα δικαιούται απλώς να υπαναχωρήσει εντός 10ηµέρου από τη λήξη της τρίµηνης προθεσµίας της καταγγελίας και χωρίς στην ουσία να έχει λάβει 42. Πρβλ. σχετ. και το γερµανικό νόµο της , ο οποίος στο άρθρο 5 παρ. 6 ορίζει ότι σε περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης βουλήσεως, κάθε συµβαλλόµενο µέρος υποχρεούται να αποδώσει στο άλλο τις ληφθείσες παροχές, µε τη διευκρίνιση, που καθιστά προβληµατική την ιδιάζουσα αυτή σχέση εκκαθάρισης, ότι αποκλείεται η αναζήτηση αµοιβής για παρασχεθείσες υπηρεσίες ή για την παρασχεθείσα παραχώρηση της χρήσης των διαµερισµάτων.

19 186 Παρασκευή Παπαρσενίου Digesta 2004 γνώση των παρεχόµενων από το π.δ. δικαιωµάτων του. Παρατηρούµε έτσι ότι ο Έλληνας νοµοθέτης, σε αντίθεση µε άλλους εθνικούς νοµοθέτες και παρά την παρεχό- µενη σε αυτόν δυνατότητα από το άρθρο 11 της οδηγίας, δίστασε να αποµακρυνθεί από το βασικό ρυθµιστικό της πρότυπο κατά τη µετεγγραφή της στο εθνικό δίκαιο. 7. Η νοµική φύση της ακυρότητας του άρθρου 7 του π.δ. 182/1999 Υπό το φως της πρόσφατης νοµολογίας του ΕΚ αξίζει να εξετασθεί µια ακό- µη διάταξη του π.δ. 182/1999 και δη η διάταξη του άρθρου 7. Το άρθρο 7 του π.δ. µετεγγράφει το άρθρο 8 της οδηγίας, το οποίο επιτάσσει στα κράτη - µέλη να µερι- µνούν, ώστε κάθε ρήτρα δια της οποίας ο χρονοµεριδιούχος παραιτείται από την άσκηση των δικαιωµάτων που του αναγνωρίζει η οδηγία ή δια της οποίας ο ξενοδόχος απαλλάσσεται των ευθυνών που απορρέουν από την οδηγία, να µην δεσµεύει το χρονοµεριδιούχο, υπό τους όρους που ορίζει η εθνική νοµοθεσία. Συνεπής µε την επιλογή αυτή του κοινοτικού νοµοθέτη ο Έλληνας νοµοθέτης προβλέπει στο άρθρο 7 του π.δ. την ακυρότητα των ρητρών αυτών. Το ζήτηµα που τίθεται εν προκειµένω είναι κατά πόσον η ακυρότητα αυτή πρέπει να νοηθεί ως σχετική υπέρ του καταναλωτή, ώστε να πρέπει να προβάλλεται από αυτόν ή αντιθέτως ως απόλυτη, ώστε ο δικαστής να οφείλει να τη λαµβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψη, ακόµη και όταν ο καταναλωτής παραλείπει να την επικαλεσθεί. εδοµένου ότι η οδηγία 94/47/ΕΚ αποβλέπει πρωτίστως στην προστασία των χρονοµεριδιούχων λόγω της ιδιότητας τους ως καταναλωτών, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερµηνεία που επιφύλαξε το ΕΚ σε µια άλλη οδηγία µε ταυτόσηµο σκοπό, την οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά µε τις καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές 43. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 της οδηγίας 93/13/ ΕΟΚ προβλέπεται επίσης ότι «Τα κράτη - µέλη θεσπίζουν διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες οι καταχρηστικές ρήτρες σύµβασης µεταξύ επαγγελµατία και καταναλωτή, τηρουµένων των σχετικών όρων της εθνικής νοµοθεσίας, δεν δεσµεύουν τους καταναλωτές...». Tο EK στην υπόθεση Oceano καλούµενο να λάβει θέση στο ζήτηµα αν η ακυρότητα των καταχρηστικών ρητρών που προέβλεπε ισπανικός νόµος προγενέστερος της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ πρέπει να νοηθεί ως απόλυτη ή σχετική, ερ- µήνευσε την οδηγία 93/13/ΕΟΚ υπό το πρίσµα του προέχοντος σκοπού της, που είναι η προστασία του διαπραγµατευτικά ασθενέστερου και µειονεκτούντος στο επίπεδο πληροφόρησης καταναλωτή, και κατέληξε να δεχθεί ότι η µη δεσµευτικότητα των καταχρηστικών ρητρών δεν θα µπορούσε να επιτευχθεί αν οι καταναλωτές ή- ταν υποχρεωµένοι να επικαλούνται οι ίδιοι τον καταχρηστικό χαρακτήρα τέτοιων διατάξεων. 43. Βλ. σχετ. ΕΚ , C /98, Oceano, ΧρΙ 2001, σ. 136 επ. µε παρατηρήσεις Λάµπρου Κιτσαρά. 01/07/05 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

20 Digesta 2004 Χρονοµεριστική µίσθωση 187 Στο µέτρο λοιπόν που και το άρθρο 8 της οδηγίας 94/47/ΕΚ συνιστά κοινοτική διάταξη δηµόσιας τάξης που έχει τεθεί για την προάσπιση του πρωταρχικής σηµασίας σκοπού της οδηγίας 94/47/ΕΚ, δηλαδή της προστασίας των καταναλωτών χρονοµεριδιούχων, η ακυρότητα της διάταξης του άρθρου 7 του π.δ. ενόψει σιωπής και του Έλληνα νοµοθέτη, θα πρέπει, σύµφωνα µε τα πορίσµατα της έως σήµερα νοµολογίας του ΕΚ, να νοηθεί ως απόλυτη στο πλαίσιο της σύµφωνης µε το σκοπό της οδηγίας ερµηνείας της διάταξης. Η ως άνω ερµηνεία είναι εφικτή στο µέτρο που ο Έλληνας νοµοθέτης δεν έχει εκφρασθεί ρητά στο π.δ. προσδιορίζοντας τη νοµική φύση της εξεταζόµενης εδώ ακυρότητας. Από τη σκοπιά αυτή η σύµφωνη µε την οδηγία 94/47/ΕΚ ερµηνεία του άρθρου 7 του π.δ. δεν προσκρούει στο γραµµατικά δυνατό νόηµα του όρου «άκυρες» που περιλαµβάνεται στο εν λόγω άρθρο. Εντούτοις πρέπει να αντιπαρατηρηθεί ότι η σύµφωνη µε την οδηγία ερµηνεία του ίδιου άρθρου κατά τρόπο ώστε να καταλήγει κανείς στο ερµηνευτικό πόρισµα της απόλυτης ακυρότητας, δεν είναι το ίδιο απροσµάχητη ορώµενη από την πλευρά του δεύτερου, αµιγώς κοινοτικής προέλευσης, ορίου, εκείνου δηλαδή που απαγορεύει την επιβολή µέσω της σύµφωνης ερµηνείας υποχρεώσεων σε ιδιώτη. Βάσιµες επιφυλάξεις θα µπορούσαν να εκφρασθούν σχετικά µε το αν η σύµφωνη προς την οδηγία ερµηνεία αποτελεί το κατάλληλο µεθοδολογικό εργαλείο για την πρόσδοση στην ακυρότητα του άρθρου 7 του π.δ. απόλυτου χαρακτήρα, στο βαθµό που µια τέτοια ερµηνεία ενδεχοµένως συνιστά ανεπίτρεπτη επιβολή υποχρεώσεων σε ιδιώτες, εν προκειµένω στους αντισυµβαλλόµενους των χρονοµεριδιούχων - ξενοδόχους, οι οποίοι το πρώτον µέσω της σύµφωνης µε την οδηγία ερµηνείας θα βρίσκονται αντιµέτωποι µε µια ακυρότητα, η πρόταση της οποίας άλλως επαφίετο στη διακριτική ευχέρεια του αντισυµβαλλοµένου τους, χρονοµεριδιούχου. 8. Επίλογος Με αφορµή τη χρονοµεριστική σύµβαση γίνεται αντιληπτό ότι στο πεδίο της σύγχρονης οικονοµικής ζωής οι συναλλακτικές σχέσεις γίνονται ολοένα και πιο σύνθετες και πολυπρόσωπες, ενώ αποτελεί κοινό τόπο ότι τα εθνικά όρια αποδεικνύονται πολύ στενά για την ανάπτυξη και διεύρυνση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και την ικανοποίηση των καταναλωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των συναλλασσοµένων. Η κατάργηση των εθνικών ορίων στη διαµόρφωση των σύγχρονων συµβατικών σχέσεων σηµατοδοτεί την ανάγκη εναρµόνισης και των εθνικών νοµοθεσιών µε στόχο την αποτελεσµατική αντιµετώπιση τους. Ακόµη και αν υπάρχουν αµφιβολίες αναφορικά µε την προσφορότητα των οδηγιών προς την κατεύθυνση αυτή, δεδοµένου ότι οι οδηγίες από τη φύση τους διαγράφουν µόνο το ε- πιδιωκόµενο αποτέλεσµα, αφήνοντας ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στον εθνικό νοµοθέτη, γεγονός παραµένει ότι συντείνουν αποφασιστικά στην πορεία σύ-

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 182/1999 (ΦΕΚ 171 Α / 25 Αυγούστου 1999)

Προεδρικό ιάταγµα 182/1999 (ΦΕΚ 171 Α / 25 Αυγούστου 1999) Προεδρικό ιάταγµα 182/1999 (ΦΕΚ 171 Α / 25 Αυγούστου 1999) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου 94/47/ΕΚ της 26 ης Οκτωβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2007 Αρ. Πρωτ.: Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2007 Αρ. Πρωτ.: Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2007 Αρ. Πρωτ.: 1169 ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Διεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή Σχετ: Το από 22.06.2007 ηλεκτρονικό μήνυμά σας. Σε απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: α) Γρ. κ. Υπουργού β) Γρ. κ. Υφυπουργού γ) Γρ. κας Γεν. Γραμματέως

ΚΟΙΝ: α) Γρ. κ. Υπουργού β) Γρ. κ. Υφυπουργού γ) Γρ. κας Γεν. Γραμματέως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Κυριακοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις,

Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις, Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις, Μεταβολές και επίδραση στις υφιστάμενες μισθώσεις. Γεώργιος Καλπακίδης, Προπτυχιακός φοιτήτης, Τµήµα Νοµικής, Ευρωπαϊκό Παν/µιο Κύπρου.

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Ιούνιος 2014

Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Ιούνιος 2014 Το Ευρωπαικό Κανονιστικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου: Νέα δυναμική στον αυτορρυθμιστικό ρόλο του διεθνούς εμπορίου ή/και νέα ερωτηματικά στην εξέλιξη του εθνικού εμπορικού δικαίου και του εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας.

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Ευγενία Σαρίκου Δικηγόρος- Μ.Δ.Ε Ποινικού Δικαίου Α.Π.Θ Με το Ν. 4001/2011 «Για την

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αθήνα, 21-02-2011 Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ιεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή Αριθµ. Πρωτ.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αθήνα, 21-02-2011 Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ιεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή Αριθµ. Πρωτ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αθήνα, 21-02-2011 Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ιεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή Αριθµ. Πρωτ.: Ζ1-130 Τµήµα Πολιτικής Καταναλωτή Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας.

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χειρίστρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή Πλ. Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627 Σχετ: Το από 4.11.2008 μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τόμος 1, 2015 «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο υπεύθυνος δανεισμός ορίζεται ως το σύνολο των καλών πρακτικών διαφάνειας και υπευθυνότητας, πληροφόρησης και προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 3/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ Θεσσαλονίκη 1-3-2016 Αριθ.πρωτ.219 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ Με αφορμή την σημερινή εκδήλωση του Συλλόγου Αθηνών για το ΕΝΦΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ανώνυμος εταιρεία με τη επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ανώνυμος εταιρία χρηματοδοτικών μισθώσεων (στο εξής η ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την αναγνώριση από τις εποπτικές αρχές των συµβάσεων ανανέωσης οφειλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Σχολική Εφορεία του 2/θ Μ/κού Σχολείου Μικρ. Ορφανού Στην Αθήνα, σήμερα, 19/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύµατος Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ που εδρεύει στον Χάρακα Λακωνίας και νόµιµα εκπροσωπείται, ανακοινώνει την µίσθωση των κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Αυγούστου 2012, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0721/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0721/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 0721/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Στην Αθήνα, σήμερα, 14/1/2013, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0767/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0767/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 0767/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα, 29/1/2013, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Στην Αθήνα, σήμερα, 20/11/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0308/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0308/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 0308/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, 23/11/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 171/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/44/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου1999 σχετικά µε ορισµένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα...... VII Εισαγωγικές παρατηρήσεις............ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 296/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 296/2001 ΑΠ 296/2001 Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Μονομερής αναπροσαρμογή τιμολογίων. Περιορισμός δυνατότητας συνδρομητή να καταγγείλει τη σύμβαση. Καταβολή υπέρμετρων εγγυήσεων. Καταχρηστικότητα όρων. Δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 14SYMV001906849 2014-03-06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ των Πράξεων ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα