Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών"

Transcript

1 Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών (Βάσει της Οδηγίας MiFID - Markets in Financial Instruments Directive - Ν. 3606/2007) Σεπτέμβριος 2009

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ σελ Η ALPHA BANK ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ σελ Γενικές πληροφορίες σελ Τρόποι και μέσα επικοινωνίας σελ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ALPHA BANK σελ Παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες σελ Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες σελ Παρεπόμενες υπηρεσίες σελ Χρηματοπιστωτικά μέσα επί των οποίων προσφέρονται επενδυτικές υπηρεσίες σελ Κόστος - Προμήθειες - Χρεώσεις σελ Επενδυτικοί και Λοιποί Κίνδυνοι σελ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ σελ Ιδιώτες Πελάτες σελ Επαγγελματίες Πελάτες σελ Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι σελ Δυνατότητα αλλαγής κατηγορίας σελ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ σελ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ σελ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΝΤΟΛΩΝ σελ Σκοπός σελ Πεδίο και εφαρμογή της Πολιτικής Εκτελέσεως Εντολών σελ Υποχρέωση Βέλτιστης Εκτελέσεως σελ Εκτέλεση Εντολών σελ Επιλογή Τόπων Διαπραγματεύσεως για την Εκτέλεση των Εντολών σελ Ειδική Ρύθμιση για την Εκτέλεση Εντολών που αφορούν Ομόλογα σελ Ειδική Ρύθμιση για την Εκτέλεση Εντολών που σε χρηματοποιστωτικά που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ σελ Έλεγχος σελ Τήρηση αρχείου εκτελέσεως εντολών σελ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ σελ Εισαγωγή σελ Γενικές οργανωτικές ρυθμίσεις σελ Εντοπισμός συγκρούσεως συμφερόντων σελ Περιπτώσεις συγκρούσεως συμφερόντων σελ Μέτρα αποφυγής συγκρούσεως συμφερόντων σελ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ σελ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ σελ ΦΥΛΑΞΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ σελ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ σελ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ σελ. 24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ σελ. 24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΝΤΟΛΩΝ / ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ σελ. 32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ σελ. 33 1

3 2

4 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο όρος MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) αποτελεί μία συχνά χρησιμοποιούμενη συντομογραφία της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων, την οποία υιοθέτησε τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 3606/2007 (εφεξής ο Νόμος ), που έχει τεθεί σε ισχύ από την Στόχος της Οδηγίας καθώς και του Νόμου αποτελεί η διασφάλιση ενός ενιαίου Πανευρωπαϊκού πλαισίου παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, η ενδυνάμωση του ανταγωνισμού και η βελτίωση του επιπέδου προστασίας των πελατών του Ομίλου Alpha Bank. Ειδικότερα η εφαρμογή της MiFID επιφέρει αλλαγές που αφορούν κυρίως: Στη λειτουργία των αγορών: Στο νέο περιβάλλον, οι οργανωμένες αγορές (π.χ. χρηματιστήρια) δεν είναι ο μοναδικός τόπος, μέσω του οποίου οι Πελάτες μπορούν να καταρτίζουν συναλλαγές. Δίδεται η δυνατότητα δημιουργίας εναλλακτικών τόπων διαπραγματεύσεως, όπως είναι οι Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγματεύσεως (ΠΜΔ). Επιπλέον οι Πελάτες μπορούν να καταρτίζουν συναλλαγές απευθείας με τους Συστηματικούς Εσωτερικοποιητές (ΣΕ), δηλαδή με τράπεζες ή εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών οι οποίες διαπραγματεύονται χρηματοπιστωτικά μέσα για ίδιο λογαριασμό, οργανωμένα και συστηματικά. Στην υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών: Να συμμορφώνονται με κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των Πελατών τους. Στον καθορισμό διαφορετικού επιπέδου προστασίας των Πελατών: Η προστασία ορίζεται αναλόγως με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Κατηγοριοποίηση Πελατών), δηλαδή σε Ιδιώτες Πελάτες και Επαγγελματίες Πελάτες. Ο Όμιλος Alpha Bank τηρεί τους κανόνες και τις αρχές που επιβάλλονται με το ως άνω θεσμικό πλαίσιο ενσωματώνοντάς τους στην πολιτική και τις διαδικασίες του, όπως αυτές περιγράφονται κατωτέρω. Σκοπός του παρόντος Εντύπου Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών είναι να παράσχει την απαιτούμενη πληροφόρηση σε υφιστάμενους και δυνητικούς Ιδιώτες Πελάτες (εφεξής οι «Πελάτες») όπως αυτοί προσδιορίζονται στο κεφάλαιο 4 του παρόντος, στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, συμπληρώνεται δε, από τους Όρους που περιέχονται στις επιμέρους συμβάσεις. 2. Η ALPHA BANK ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 2.1. Γενικές πληροφορίες Οι Εταιρίες του Ομίλου της Alpha Bank που καλύπτονται από την παρούσα ενημέρωση είναι οι εξής: ALPHA BANK Α.Ε. ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. εφεξής καλούμενες από κοινού ή η καθεμία χωριστά ο «Όμιλος Alpha Bank». ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ALPHA BANK ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 6066/06/Β/86/05 Σταδίου 40, ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: , Fax: Web site: Εποπτεύουσα Αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος Ελευθερίου Βενιζέλου 21, ΑΘΗΝΑΙ Tηλ.: , Fax: , Ιδρύθηκε το 1879 και είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα. Με 838 ( ) Καταστήματα δραστηριοποιείται και στη διεθνή τραπεζική αγορά με παρουσία στην Κύπρο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς επίσης και στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στη Μόσχα, στο Jersey (Channel Islands). α. Διεύθυνση Πωλήσεων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχειρίσεως, Διεύθυνση Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού Ομίλου Σταδίου 40, ΑΘΗΝΑΙ Τηλ ή Έχουν ως αντικείμενο: i. Διαπραγμάτευση και συνομολόγηση συναλλαγών με Πελάτες στα κάτωθι, χρηματιστηριακά και εξωχρηματιστηριακά παράγωγα: Παράγωγα προϊόντα επί αγορών συναλλάγματος Παράγωγα προϊόντα επί αγορών επιτοκίου Παράγωγα προϊόντα επί αγορών αγαθών Παράγωγα προϊόντα επί αγορών σταθερού εισοδήματος ii. Διαπραγμάτευση και συνομολόγηση συναλλαγών στις κάτωθι αγορές: Συναλλάγματος Ομολόγων Ρευστότητας iii. Διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό iv. Παροχή αναλύσεων αγορών, ήτοι: Μακροοικονομία και Διεθνείς αγορές Ενημερωτικά δελτία εξειδικευμένου περιεχομένου σε θέματα αγορών β. Διεύθυνση Καταθετικών και Επενδυτικών Προϊόντων Πεσμαζόγλου 12-14, ΑΘΗΝΑΙ Τηλ , Fax: Παρέχει μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων και της Υπηρεσίας ALPHAPrime τις πιο κάτω επενδυτικές υπηρεσίες: Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό Πελατών ως προς την κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό Πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πωλήσεως ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό 3

5 Πελατών. Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε Πελάτη είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία της Alpha Bank, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα. Διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή. γ. Διεύθυνση Private Banking Μέρλιν 5, ΑΘΗΝΑΙ Τηλ Fax: Web site: Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό Πελατών για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό Πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πωλήσεως ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό Πελατών. Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε Πελάτη είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία της Alpha Bank, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα. Διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή. δ. Υποδιεύθυνση Equity Capital Markets Πανεπιστημίου 45 (2ος όροφος), ΑΘΗΝΑΙ Τηλ Αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση αναλήψεως. ε. Διεύθυνση Υποστηρίξεως Δραστηριοτήτων Corporate και Investment Banking Λεωφόρος Αθηνών 103, ΑΘΗΝΑΙ Tηλ Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό Πελατών περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφυλακής και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών, στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 19420/06/Β/89/01 Αριθμός Αδείας: 42/ Μέλος: Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) Έδρα: Μέρλιν 5, ΑΘΗΝΑΙ Tηλ , Fax: Εξυπηρέτηση Πελατών: Δραγατσανίου 6, ΑΘΗΝΑΙ Tηλ , Fax: Web site: Εποπτεύουσα Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, ΑΘΗΝΑΙ Τηλ , Η Alpha Finance ΑΕΠΕΥ είναι εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εκτελεί συναλλαγές στην Αγορά Αξιών και στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Επίσης είναι εξ αποστάσεως μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και διενεργεί συναλλαγές για λογαριασμό πελατών της στις σημαντικότερες διεθνείς αγορές. Το πελατολόγιο της εταιρίας αποτελείται τόσο από ιδιώτες πελάτες όσο και από θεσμικούς επενδυτές της Ελλάδος και του εξωτερικού. Παρέχει στην πελατεία της τη δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών μέσω εναλλακτικών δικτύων (Internet, IVR, Call Center Agent). Η εταιρία επίσης διενεργεί συναλλαγές Ειδικής Διαπραγματεύσεως επί μετοχών και παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων. Επιπλέον η εταιρία διαθέτει τμήμα Οικονομικών Αναλύσεων, το οποίο εκπονεί αναλύσεις επί εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και συντάσσει αναφορές για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις, είτε σε ημερησία, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση, είτε εκτάκτως κατά περίπτωση. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 20267/06/Β/89/005 Αριθμός Αδείας: 2/21/ , 16/391/ Πεσμαζόγλου 12-14, ΑΘΗΝΑΙ Τηλ , Fax: Web site: Εποπτεύουσα Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, ΑΘΗΝΑΙ Τηλ , Τη , με απόφαση του Υπουργείου Αναπτύξεως, εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιριών «ΑΛΦΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙ- ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΑΛΦΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ- ΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η νέα Εταιρία φέρει την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.». Η Εταιρία έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και την ανάληψη της διαχειρίσεως Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Επιπροσθέτως, παρέχει και υπηρεσίες διαχειρίσεως χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, επενδυτικής συμβουλής για ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα καθώς και φυλάξεως και διοικητικής διαχειρίσεως μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. 4

6 2.2. Τρόποι και μέσα επικοινωνίας Η επίσημη γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των καλυπτόμενων εταιριών και των Πελατών τους είναι η ελληνική. Στις περιπτώσεις, ωστόσο, που απευθύνονται σε πρόσωπα, τα οποία δεν κατανοούν την ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα και ορολογία. Κύριο μέσο επικοινωνίας αποτελεί η γραπτή επικοινωνία, ωστόσο σε περιπτώσεις όπου αυτό ορίζεται στη σύμβαση, η επικοινωνία μπορεί να διεξάγεται επίσης μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αυτοπροσώπως. 3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ALPHA BANK Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, ο Όμιλος Alpha Bank παρέχει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, που παρατίθενται κατωτέρω: 3.1. Παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες Ως επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες νοούνται οι εξής: α. Η λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό Πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα. β. Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό Πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πωλήσεως ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό Πελατών. γ. Η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, η οποία συνίσταται στη διαπραγμάτευση από τον Όμιλο Alpha Bank με κεφάλαιά της, ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων προς κατάρτιση συναλλαγών επ αυτών. δ. Η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Ομίλου Alpha Bank, χαρτοφυλακίων Πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα. ε. Η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε Πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία του Ομίλου Alpha Bank, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα. στ. Η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση αναλήψεως. ζ. Η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση αναλήψεως Ως παρεπόμενες υπηρεσίες νοούνται οι εξής: α. Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό Πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφυλακής και παροχής συναφών υπηρεσιών, όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών. β. Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε Πελάτη προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί ο Όμιλος Alpha Bank, που παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. γ. Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων. δ. Η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. ε. Η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα. στ. Η παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή. ζ. Η παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις ε έως ζ και ι του Άρθρου 5 του Ν. 3606/2007, εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών Χρηματοπιστωτικά μέσα επί των οποίων προσφέρονται επενδυτικές υπηρεσίες Τα Χρηματοπιστωτικά μέσα είναι τα ακόλουθα: α. Οι κινητές αξίες. β. Τα μέσα χρηματαγοράς. γ. Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. δ. Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαιρέσεως, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπληρώσεως, οι συμβάσεις ανταλλαγής, οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων και άλλες παράγωγες συμβάσεις σχετιζόμενες με κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη που είναι δεκτικά εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα. ε. Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαιρέσεως, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπληρώσεως, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της συμβάσεως). στ. Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαιρέσεως, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπληρώσεως, οι συμβάσεις ανταλλαγής και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που είναι δεκτικά εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση, εφόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ. ζ. Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαιρέσεως, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπληρώσεως, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που είναι δεκτικά εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση, εφόσον δεν αναφέρονται άλλως στην περίπτωση στ και δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς και που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων 5

7 6 χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον υπόκεινται σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων. η. Τα παράγωγα μέσα για τη μετακύλιση του πιστωτικού κινδύνου. θ. Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences). ι. Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαιρέσεως, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπληρώσεως, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, άδειες εκπομπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές, που εκκαθαρίζονται υποχρεωτικά με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της συμβάσεως, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο, που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ, υπόκεινται σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων Κόστος - Προμήθειες - Χρεώσεις Οι χρεώσεις που βαρύνουν εκάστη παρεχομένη επενδυτική υπηρεσία από τον Όμιλο Alpha Bank προσδιορίζονται ανάλογα με την επενδυτική υπηρεσία, από την Alpha Bank ή τις εταιρίες του Ομίλου σύμφωνα με την ισχύουσα τιμολογιακή τους πολιτική και τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Οι Πελάτες μπορούν να πληροφορηθούν για τις σχετικές χρεώσεις μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Alpha Bank ή και μέσω των κάτωθι ηλεκτρονικών διευθύνσεων: Alpha Bank Α.Ε.: Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.: Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.: Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις παραπάνω χρεώσεις θα τίθενται στην διάθεση των Πελατών κατόπιν σχετικού αιτήματός τους. Σημειώνεται ότι ορισμένες φορές το ακριβές ποσό του συνολικού κόστους δεν είναι διαθέσιμο τη χρονική στιγμή κατά την οποία παρέχονται οι πληροφορίες στον Πελάτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Πελάτης λαμβάνει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό του κόστους, ώστε να μπορεί να επιβεβαιώσει τις τελικές χρεώσεις, όταν θα είναι διαθέσιμες Επενδυτικοί και Λοιποί Κίνδυνοι Το παρόν έχει σκοπό να γνωστοποιήσει στον Πελάτη διάφορες μορφές επενδυτικών κινδύνων που αναλαμβάνει με τη συμμετοχή του στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Η πληροφόρηση του Πελάτη σχετικά με τους κινδύνους που ενέχονται σε κάθε επενδυτική δραστηριότητα κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία για τη διαμόρφωση από αυτόν επαρκούς, αντικειμενικής και ακριβούς απόψεως ως προς τις αποδόσεις των εκάστοτε επιλεγόμενων τοποθετήσεων. Σημειώνεται ότι οι πάσης φύσεως κίνδυνοι που ενέχονται στις επενδύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε αγορές χρήματος και κεφαλαίου, παρότι μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να μετριασθούν, δεν μπορούν να εξαλειφθούν πλήρως. Πέραν από τη μελέτη και κατανόηση των κινδύνων που ενδεικτικώς απαριθμούνται κατωτέρω, ο Όμιλος Alpha Bank συνιστά στον Πελάτη να επιδιώκει την τακτική ενημέρωσή του ως προς την πορεία και τις εξελίξεις των αγορών που τον ενδιαφέρουν και την τακτική επικοινωνία με ειδικούς, ιδίως πριν τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι η βασική αρχή είναι ότι η αναμενόμενη απόδοση είναι αντίστοιχη του επενδυτικού κινδύνου που αναλαμβάνει. Περαιτέρω, γίνεται γνωστό στον Πελάτη ότι οι πάσης φύσεως επενδυτικές επιλογές ενέχουν, εκ της φύσεως αυτών, κινδύνους μειώσεως της αξίας της επενδύσεως για τους οποίους ο Όμιλος Alpha Bank είτε εκτελώντας τις παραγγελίες του Πελάτη, είτε ως διαχειριστής του χαρτοφυλακίου του Πελάτη δεν είναι δυνατόν να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη. Επομένως, δεν είναι δυνατή ούτε η προεξόφληση / εγγύηση οποιουδήποτε επιπέδου αποδόσεως, ούτε η βέβαιη διαφύλαξη ή αύξηση του επενδυτικού κεφαλαίου, το οποίο υπόκειται στο σύνολό του, στους πάσης φύσεως επενδυτικούς κινδύνους. I. Κίνδυνοι 1. Κίνδυνος Αγοράς Θεωρείται ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για μία επένδυση, διότι επιδρά στην πιθανή ζημία που μπορεί να προκληθεί από μία ενδεχόμενη αντίθετη πορεία της αξίας (market value) της επενδύσεως. Οι μεταβολές στις τιμές οφείλονται στην προσφορά / ζήτηση, στις τιμές σχετιζόμενων με την επένδυση αξιών, σε οικονομικούς και πολιτικούς λόγους που επηρεάζουν γενικότερα το οικονομικό περιβάλλον ή το συγκεκριμένο κλάδο στον οποίο ανήκει η επένδυση. Ο κίνδυνος αγοράς είναι μεγαλύτερος για επενδύσεις οι οποίες έχουν σημαντική διακύμανση της τιμής τους. 2. Κίνδυνος Ρευστότητας Σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να λαμβάνεται υπ όψιν πριν από την τοποθέτηση κεφαλαίων σε μία επένδυση, είναι ο κίνδυνος ρευστότητας της συγκεκριμένης επενδύσεως. Αντιπροσωπεύει την ευκολία που έχει ο Πελάτης στο να ρευστοποιήσει την επένδυσή του. Ο κίνδυνος ρευστότητας έχει άμεσο αντίκτυπο τόσο στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη ρευστοποίηση της επενδύσεως όσο και στο χρηματικό ποσό που τελικά θα εισπράξει ο Πελάτης, δεδομένου ότι έχοντας την ανάγκη να ρευστοποιήσει το συντομότερο δυνατό θα προσφέρει προς πώληση την επένδυσή του σε χαμηλότερες τιμές, προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον των αγοραστών. Η έλλειψη προσφοράς ή ζητήσεως μπορεί να επηρεάσει την τιμή σημαντικά. Ο κίνδυνος αυτός είναι αυξημένος, εφόσον η επένδυση πραγματοποιείται σε αγορές με χαμηλή ρευστότητα ή σε μη οργανωμένες αγορές. Ειδικά για τις επενδύσεις σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα

8 χρηματοοικονομικά μέσα δεν υπάρχει βεβαιότητα για την ύπαρξη δευτερογενούς αγοράς ανά πάσα στιγμή. 3. Πιστωτικός Κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος αναφέρεται στην ικανότητα / φερεγγυότητα που έχει ο δανειζόμενος / ο εκδότης αξιών (π.χ. Χώρα, Τράπεζα, Εταιρία) να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του να επιστρέψει το κεφάλαιο που δανείσθηκε καθώς και την καταβολή των αναλογούντων τόκων / τοκομεριδίων προς τους δανειστές / ομολογιούχους. Ο πιστωτικός κίνδυνος εμπεριέχεται στην τιμολόγηση ενός προϊόντος και απεικονίζεται για παράδειγμα στα τοκομερίδια των ομολόγων με το ύψος του επιτοκίου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος τόσο μεγαλύτερο είναι το επιτόκιο του δανεισμού. Ο πιστωτικός κίνδυνος εκτιμάται από ειδικούς φορείς και κατατάσσεται ανάλογα με την κατηγορία. 4. Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μία επένδυση σε αξίες οι οποίες διαπραγματεύονται σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα βάσεως που χρησιμοποιεί ο Πελάτης (συνήθως ευρώ), ενέχει τον κίνδυνο η επένδυσή του να απολέσει μέρος της αξίας της ακόμα και αν δεν μεταβληθεί η αγοραία αξία της. Η ζημία μπορεί να προκύψει από τη, σε βάρος του Πελάτη, μεταβολή των ισοτιμιών (υποτίμηση) μεταξύ του νομίσματος που αποτελεί βάση για τον Πελάτη και του διαφορετικού νομίσματος στο οποίο έχει επενδύσει. Ο Πελάτης εκτίθεται στον συγκεκριμένο κίνδυνο όταν επενδύει σε αγορές του εξωτερικού με διαφορετικό νόμισμα διαπραγματεύσεως. Πιο συγκεκριμένα, ένας κάτοικος της Ε.Ε. που έχει ως νόμισμα αποτιμήσεως το ευρώ, αναλαμβάνει συναλλαγματικό κίνδυνο όταν επενδύσει σε αξίες που διαπραγματεύονται σε χώρες με διαφορετικό νόμισμα αναφοράς όπως στις ΗΠΑ, στη Μ. Βρετανία, στην Ιαπωνία κ.ά. 5. Κίνδυνος Επιτοκίων Προκαλείται εφόσον αυτά εξελίσσονται κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που είχε προβλεφθεί. Η αυξομείωση των επιτοκίων επηρεάζει την απόδοση του κεφαλαίου που είναι επενδεδυμένο σε αξίες καθόσον η τιμή των αξιών αυτών προσδιορίζεται από την πορεία των επιτοκίων. 6. Κίνδυνος διακυμάνσεως μεταβλητότητας Κίνδυνος διακυμάνσεως μεταβλητότητας είναι ο κίνδυνος μεταβολής της αξίας ενός προϊόντος, λόγω διακυμάνσεως μεταβλητότητας που εκτιμά η αγορά ότι θα ισχύει για την υποκείμενη αξία (π.χ. συναλλαγματική ισοτιμία, επιτόκιο, μετοχή κ.λπ.) από την τιμή της οποίας εξαρτάται η αξία του προϊόντος. 7. Κίνδυνος Πληθωρισμού Προκαλείται εφόσον ο πληθωρισμός μεταβάλλεται κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που είχε προβλεφθεί. 8. Κίνδυνος Επανεπενδύσεως Προκαλείται εφόσον οι αποδόσεις (έσοδα-τοκομερίδια) μίας επενδύσεως επανεπενδυθούν με διαφορετικούς όρους από αυτούς που ίσχυαν κατά τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η αρχική επένδυση. 9. Κίνδυνος από προϊόντα μειωμένης εξασφαλίσεως Ο κίνδυνος που προέρχεται σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι κάτοχος κινητής αξίας μειωμένης εξασφαλίσεως. Στην περίπτωση αυτή ο εκδότης της κινητής αξίας θα εκπληρώνει πρώτα τις συμβατικές του υποχρεώσεις που προκύπτουν από προϊόντα κύριας εξασφαλίσεως και τις υποχρεώσεις προς τους λοιπούς πιστωτές του και στη συνέχεια, εάν αυτό είναι εφικτό, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από προϊόντα μειωμένης εξασφαλίσεως. 10. Κίνδυνος ανακλήσεως πρόωρου τερματισμού προϊόντος Ο κίνδυνος ανακλήσεως τερματισμού ενός προϊόντος από τον αντισυμβαλλόμενο ή από τον εκδότη κινητής αξίας, πριν από την ημερομηνία λήξεώς του, εάν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τους ειδικούς όρους του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης ενδέχεται να μη μπορεί να αποκτήσει νέο προϊόν με ίδιους όρους με αυτούς του προϊόντος που ανακλήθηκε πρόωρα. 11. Κίνδυνος μη τακτικής πληρωμής Είναι δυνατόν σε προϊόντα ομολόγων, η πληρωμή τοκομεριδίων να καθυστερεί πέραν της προκαθορισμένης ημερομηνίας, λόγω μη καταβολής του αντίστοιχου ποσού στον φορέα θεματοφυλακής / εκκαθαρίσεως. Εφόσον το ποσό καταβληθεί στον Όμιλο Alpha Bank, πραγματοποιείται άμεσα και η πίστωση στον λογαριασμό του Πελάτη. 12. Συστημικός Κίνδυνος Ο συστημικός κίνδυνος προκαλείται από παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο της αγοράς στην οποία συμμετέχει ο Πελάτης και επομένως δεν μπορεί να περιορισθεί με τη διασπορά των επενδύσεων μέσα στην αγορά αυτή. 13. Μη Συστημικός Κίνδυνος Προκαλείται από παράγοντες που επηρεάζουν συγκεκριμένες αξίες ή κατηγορίες αξιών ανάλογα με τα οικονομικά αποτελέσματα των εκδοτριών, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται κ.ά. Ο κίνδυνος αυτός είναι δυνατό να περιορισθεί μέσω της διασποράς των επενδύσεων, επιλέγοντας αξίες που επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό από τους παράγοντες αυτούς. 14. Πολιτικός Κίνδυνος Ο πολιτικός κίνδυνος προκαλείται από μεταβολές ή αστάθεια στο πολιτικό σκηνικό. Ειδικά σήμερα που το οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση, οι μεταβολές αυτές μπορούν να επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση μίας επενδύσεως. 15. Νομικός Κίνδυνος Μεταβολές στο νομικό καθεστώς, οι οποίες καθιστούν απαγορευτικές κάποιες μορφές επενδύσεων που το προηγούμενο καθεστώς επέτρεπε, μπορούν να προκαλέσουν μεταβολή στην τελική αξία μίας επενδύσεως. 16. Φορολογικός κίνδυνος Ο κίνδυνος που προέρχεται από το φορολογικό καθεστώς που ενδεχομένως ισχύει για τον Πελάτη ή από τυχόν μελλοντικές μεταβολές στο ισχύον φορολογικό καθεστώς. Επιπλέον, γνωστοποιείται στον Πελάτη ότι οι επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα που διαπραγματεύονται σε αγορές του εξωτερικού ενδέχεται να αντιμετωπίζονται φορολογικά κατά διαφορετικό τρόπο από τα αντίστοιχα ελληνικά χρη- 7

9 8 ματοπιστωτικά μέσα και θα πρέπει να ζητά ανεξάρτητη εξειδικευμένη φορολογική συμβουλή. 17. Κίνδυνος Χώρας Ο κίνδυνος που προέρχεται από τη γεωγραφική θέση της χώρας, το γεωπολιτικό σκηνικό που την περιβάλλει καθώς και άλλες παραμέτρους-κινδύνους, όπως πολιτικού καθεστώτος, νομικού / φορολογικού πλαισίου, οικονομικής καταστάσεως (πληθωρισμού-αναπτύξεως κ.λπ.). 18. Κίνδυνος αναστολής ή περιορισμού διαπραγματεύσεως Οι συνθήκες της αγοράς (π.χ. ρευστότητα) ή / και η εφαρμογή των κανόνων συγκεκριμένων αγορών (π.χ. η αναστολή διαπραγματεύσεως οποιουδήποτε προϊόντος λόγω ορίων τιμής ή «δικλείδων ασφαλείας») είναι δυνατόν να αυξήσουν την πιθανότητα ζημίας κάνοντας δύσκολη ή αδύνατη τη διενέργεια συναλλαγών ή ρευστοποιήσεως / κλείσιμο θέσεως. 19. Κίνδυνος σχέσης τιμής διαπραγμάτευσης (underlying market price) και εύλογης τιμής (future / option fair price) Ενδέχεται μεταξύ των τιμών διαπραγμάτευσης (market price) των: i. υποκείμενου αγαθού και ii. future (ή option) να μην ισχύει η «εύλογα» υπολογιζόμενη μεταξύ τους σχέση (fair price). Αυτό μπορεί να συμβεί όταν, παραδείγματος χάριν, το μεν συμβόλαιο future πάνω στο οποίο έχει συναφθεί το option, υπόκειται σε όρια τιμής, το δε option όχι. Η απουσία μίας τιμής αναφοράς για το future καθιστά δύσκολο τον καθορισμό «λογικής αξίας». Εάν ο Πελάτης πωλήσει options, ο κίνδυνος αυτός μπορεί να αυξήσει σημαντικά την πιθανότητα ζημίας. 20. Κίνδυνος επιστροφής παρακατατεθειμένων χρημάτων και παραδοθεισών αξιών Ο Πελάτης πρέπει να γνωρίζει τις εγγυήσεις που παρέχονται στα χρήματα και σε άλλες αξίες που καταβάλλει για συναλλαγές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ιδίως στην περίπτωση στάσεως πληρωμών ή χρεοκοπίας μίας εταιρίας. Ο βαθμός στον οποίο μπορεί να ανακτήσει τα μετρητά ή τις αξίες μπορεί να διέπεται από συγκεκριμένη νομοθεσία ή εγχώριους κανόνες. Σε μερικές περιπτώσεις, αξίες που έχουν αναγνωρισθεί ως περιουσία του Πελάτη, θα υπολογισθούν ως μετρητά για τον σκοπό της κατ αναλογία διανομής στην περίπτωση ελλείμματος. 21. Κίνδυνος Εκκαθαρίσεως Ο κίνδυνος εκκαθαρίσεως σχετίζεται με την πιθανότητα ο αντισυμβαλλόμενος μίας συναλλαγής να μην ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εκκαθαρίσεώς της, δηλαδή να μην καταβάλει είτε τα χρήματα σε περίπτωση αγοράς είτε τις αξίες σε περίπτωση πωλήσεως. Βεβαίως, στα περισσότερα χρηματιστήρια υπάρχει Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος που είναι η εταιρία εκκαθαρίσεως και εγγυάται την ομαλή διεξαγωγή της εκκαθαρίσεως, έχοντας θεσπίσει κατάλληλους μηχανισμούς προστασίας της συγκεκριμένης διαδικασίας. 22. Λειτουργικός κίνδυνος Ο κίνδυνος που προέρχεται από παράγοντες όπως άνθρωποι, συστήματα και διαδικασίες, για παράδειγμα ο κίνδυνος από ανθρώπινα λάθη, μη συμμόρφωση των αρμόδιων Υπαλλήλων με κανονισμούς και διαδικασίες, φυσικές καταστροφές, αστοχία εξοπλισμού, κ.λπ. Αν και ο Όμιλος Alpha Bank έχει προβεί σε ενέργειες για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν διαδικασίες, οι οποίες να αποτρέψουν πλήρως και αποτελεσματικώς τον κίνδυνο αυτό. 23. Συναλλαγές σε άλλες χώρες Συναλλαγές σε αγορές άλλων δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων αγορών που συνδέονται με κάποια εγχώρια αγορά, μπορούν να εκθέσουν τον Πελάτη σε πρόσθετο κίνδυνο. Τέτοιες αγορές μπορεί να υπόκεινται σε κανόνες που προσφέρουν διαφορετική ή μειωμένη προστασία στον Πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης πριν τη δραστηριοποίησή του σε οποιαδήποτε ξένη αγορά, θα πρέπει να ζητήσει πληροφορίες για τυχόν κανόνες που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες συναλλαγές του, καθώς επίσης και λεπτομέρειες για τους τρόπους αποκαταστάσεως ζημιών που υπάρχουν στη δικαιοδοσία της έδρας του αλλά και στις άλλες σχετικές δικαιοδοσίες. Οι ελεγκτικές αρχές της χώρας του Πελάτη δε θα μπορούν να επιβάλλουν την εφαρμογή των εγχώριων διατάξεων σε άλλες δικαιοδοσίες όπου έχουν πραγματοποιηθεί οι συναλλαγές του. 24. Εγκαταστάσεις συναλλαγών Οι περισσότερες αίθουσες διαπραγματεύσεων και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις διαπραγματεύσεων υποστηρίζονται από συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη διακίνηση εντολών, εκτέλεση, αντιστοίχιση, καταγραφή ή εκκαθάριση των συναλλαγών. Όπως όλες οι εγκαταστάσεις έτσι και τα συστήματα είναι ευπρόσβλητα σε προσωρινή διατάραξη ή διακοπή. Η δυνατότητα ανακτήσεως ορισμένων ζημιών μπορεί να εξαρτάται από τα όρια που έχει θέσει ο προμηθευτής του συστήματος, η αγορά, το γραφείο συμψηφισμού ή / και οι εταιρίεςμέλη. Αυτά τα όρια μπορεί να διαφέρουν. 25. Ηλεκτρονικές συναλλαγές Η διενέργεια πράξεων με ηλεκτρονικά συστήματα συναλλαγών μπορεί να διαφέρει όχι μόνον από τις συναλλαγές σε αίθουσες διαπραγματεύσεων, αλλά και από άλλα ηλεκτρονικά συστήματα συναλλαγών. Εάν διενεργηθούν συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικού συστήματος συναλλαγών, ο Πελάτης θα είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους που σχετίζονται με το σύστημα συμπεριλαμβανομένης της τυχόν κακής λειτουργίας των υπολογιστών και του λογισμικού. Το αποτέλεσμα της οποιασδήποτε διακοπής του συστήματος μπορεί να είναι ότι η εντολή του Πελάτη δε θα εκτελεσθεί βάσει των οδηγιών του ή δε θα εκτελεσθεί καθόλου. 26. Συναλλαγές εκτός χρηματιστηρίου Σε μερικές δικαιοδοσίες, επιτρέπεται σε εταιρίες να πραγματοποιούν συναλλαγές εκτός χρηματιστηρίου. Η εταιρία με την οποία συναλλάσσεται ο Όμιλος Alpha Bank μπορεί να είναι ο αντισυμβαλλόμενος του Πελάτη στη συναλλαγή. Μπορεί να είναι δύσκολο ή αδύνατο να ρευστοποιηθεί μία υπάρχουσα θέση, να αποτιμηθεί η αξία, να προσδιορισθεί μία λογική τιμή ή να αποτιμηθεί η έκθεση σε κίνδυνο. Για αυτούς

10 τους λόγους, αυτές οι συναλλαγές μπορεί να περιέχουν αυξημένους κινδύνους. Οι συναλλαγές εκτός χρηματιστηρίου μπορεί να έχουν ελαστικότερη νομοθεσία ή να διέπονται από ξεχωριστό νομοθετικό πλαίσιο. Πριν την εκτέλεση τέτοιων πράξεων, ο Πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει τους ισχύοντες κανόνες και τους συνεπαγόμενους κινδύνους. II. Ειδικοί Κίνδυνοι Η επένδυση σε μετοχές με τη χρήση πιστώσεως (margin financing) ή σε αγορές παραγώγων, ή FX Forward ενέχει ειδικούς κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω. Για το λόγο αυτό, η επένδυση σε παράγωγα χρηματοοικονομικά ή παρόμοια προϊόντα θεωρείται κατάλληλη για Πελάτες με ιδιαίτερη γνώση και σημαντική εμπειρία σε επενδύσεις στην κεφαλαιαγορά που κατά τεκμήριο δύνανται να αντιληφθούν το μέγεθος του επενδυτικού κινδύνου που αναλαμβάνουν και μόνο ως προς μικρό μέρος του συνολικού επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου. Είναι υποχρεωτικό για τον πωλητή παραγώγων να ενημερωθεί από τον Όμιλο Alpha Bank, για όλους τους όρους και τις συνθήκες των συγκεκριμένων futures και options που συναλλάσσεται και τις συσχετιζόμενες υποχρεώσεις (π.χ. τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι δυνατό να υποχρεωθεί να παραδώσει ή να παραλάβει το συγκεκριμένο είδος ενός συμβολαίου future και, όσον αφορά τα options, ημερομηνίες λήξεως και περιορισμούς κατά τη στιγμή της εξασκήσεως). Υπό ορισμένες συνθήκες τα χαρακτηριστικά των εκκρεμούντων συμβολαίων (συμπεριλαμβανομένης της τιμής εξασκήσεως ενός option) μπορούν να τροποποιηθούν από το αρμόδιο χρηματιστήριο-οργανωμένη αγορά ή το φορέα εκκαθαρίσεως, ώστε να απεικονίζουν τυχόν αλλαγές στο υποκείμενο αγαθό. 1. Κίνδυνος Ενεχύρου (collateral risk) Προέρχεται από τη χρήση λογαριασμών ενεχύρου όπου η απαξίωση ή ο περιορισμός ρευστότητας του χαρτοφυλακίου ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει την εκποίηση της αρχικής επενδύσεως (liquidation). Αν η αγορά κινηθεί αντίθετα προς τη θέση του Πελάτη ή αν τα όρια των περιθωρίων αυξηθούν, μπορεί να ζητηθεί η καταβολή σημαντικού αριθμού πρόσθετων κεφαλαίων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα για να διατηρήσει τη θέση του. Εάν δεν ανταποκριθεί στην καταβολή πρόσθετων κεφαλαίων εντός των τεθέντων χρονικών ορίων, η θέση του μπορεί να ρευστοποιηθεί με ζημία και να είναι υπόχρεος για οποιοδήποτε έλλειμμα προκύψει. Τονίζεται ότι σε μία ταχέως πτωτική αγορά (fast market) ενδέχεται να υπάρξουν γενικευμένες οχλήσεις (margin calls) για συμπλήρωση περιθωρίων και γενικευμένες εκποιήσεις στοιχείων των χαρτοφυλακίων ασφαλείας, πρακτική που δύναται να έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω πτώση της αγοράς (domino effect) και τη διενέργεια αλλεπάλληλων οχλήσεων και εκποιήσεων. 2. Κίνδυνος Ατελούς Αντισταθμίσεως Κινδύνου Προκαλείται εφόσον οι τιμές των επενδύσεων (ενδεικτικά, παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων) συσχετίζονται ατελώς με τις τιμές των επενδύσεων για την κάλυψη των οποίων πραγματοποιήθηκαν. 3. Κίνδυνος Αποκλίσεως Αγοράς Παραγώγων και Αγοράς Υποκείμενων Αξιών Προκαλείται εφόσον οι τιμές της αγοράς παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων εξελίσσονται κατά ένα βαθμό ανεξάρτητα από τις τιμές των υποκείμενων αξιών αυτών. 4. Κίνδυνος μεταβολής τιμών μετοχών ή δεικτών Είναι ο κίνδυνος μεταβολής της αξίας ενός προϊόντος λόγω μεταβολής των τιμών μετοχών ή δεικτών. 5. Η επίδραση της «μοχλεύσεως» (leverage) Οι πράξεις σε Futures ή FX Forward έχουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Το ποσό του αρχικού περιθωρίου είναι μικρό σε σχέση με την αξία του συμβολαίου future και έτσι υπάρχει «μόχλευση» στις πράξεις. Μία σχετικά μικρή κίνηση της αγοράς θα έχει μία αναλογικά μεγαλύτερη επίδραση στα κεφάλαια που έχουν καταβληθεί ή που θα πρέπει να καταβληθούν. Αυτό μπορεί να είναι εις βάρος του Πελάτη αλλά και προς όφελός του. Μπορεί να υποστεί μία ολική απώλεια των κεφαλαίων του αρχικού περιθωρίου και όποιων άλλων κεφαλαίων έχει καταβάλλει στην Alpha Bank για να διατηρήσει τη θέση του. 6. Κίνδυνος εκτελέσεως σύνθετων εντολών Προκύπτει όταν απαιτείται ταυτόχρονη εκτέλεση σε δύο ή περισσότερα προϊόντα / αγορές για την εφαρμογή μίας επενδυτικής στρατηγικής. Όταν η ανωτέρω ενέργεια δεν υποστηρίζεται από αυτόματα συστήματα συναλλαγών, είναι δυνατόν, λόγω μερικής εκτελέσεως, να μην επιτευχθούν τα ακριβή επίπεδα τιμών ή και να εκτελεσθεί ατελώς η στρατηγική. 7. Εντολές ή στρατηγικές μειώσεως κινδύνων Η εκχώρηση συγκεκριμένων εντολών (π.χ. εντολές «stop loss», όταν επιτρέπονται από τη νομοθεσία, ή εντολές «stop limit»), που έχουν σκοπό να περιορίσουν τις ζημίες σε συγκεκριμένα ποσά, μπορεί να μην είναι αποτελεσματικές διότι οι συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση τέτοιων εντολών. Στρατηγικές που χρησιμοποιούν συνδυασμούς θέσεων, όπως θέσεις «spread» και «straddle» μπορεί να είναι τόσο επικίνδυνες όσο απλές «long» ή «short» θέσεις. 8. Μεταβλητός βαθμός κινδύνου Οι πράξεις σε options έχουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Οι αγοραστές και οι πωλητές των options πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το είδος του option (δηλ. Put ή Call) στο οποίο προτίθενται να κάνουν πράξη και τους συσχετιζόμενους κινδύνους. Θα πρέπει να υπολογίσουν το βαθμό μέχρι τον οποίο πρέπει να αυξηθεί η αξία του option ώστε η θέση τους να γίνει κερδοφόρος, έχοντας λάβει υπ όψιν το κόστος του premium και το κόστος των συναλλαγών. Ο αγοραστής των options μπορεί να κλείσει τη θέση του, να εξασκήσει τα options ή να αφήσει τα options να λήξουν. Η εξάσκηση ενός option καταλήγει ή στο διακανονισμό σε μετρητά ή στην παραλαβή (παράδοση) από τον αγοραστή του υποκείμενου αγαθού. Εάν το option είναι πάνω σε ένα future, ο αγοραστής θα παραλάβει μία θέση σε futures με τις συσχετιζόμενες υποχρεώσεις για το περιθώριο (όπως περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 για τα Futures). Εάν τα αγορασθέντα options λήξουν χωρίς αξία, ο αγοραστής θα υποστεί ολική απώλεια της επενδύσεως που θα αποτελείται από το premium του option και το κόστος των συναλλαγών. Σε περίπτωση αγοράς options 9

11 που είναι σε μεγάλο βαθμό «out of the money» (strike price κατά πολύ μεγαλύτερη της αντίστοιχης προθεσμιακής τιμής), οι πιθανότητες να καταστούν κερδοφόρα είναι πολύ μικρές. Η πώληση ενός option γενικώς εμπεριέχει σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι η αγορά ενός option. Παρόλο που το εισπραχθέν premium από τον πωλητή είναι σταθερό, ο πωλητής μπορεί να υποστεί μία απώλεια σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό το ποσό. Ο πωλητής θα είναι υπόχρεος σε καταβολή πρόσθετου περιθωρίου για να διατηρήσει τη θέση αν η αγορά δεν κινηθεί ευνοϊκά. Ο πωλητής θα είναι επίσης εκτεθειμένος στον κίνδυνο ο αγοραστής να εξασκήσει το option σε μετρητά ή να παραλάβει ή να παραδώσει το υποκείμενο αγαθό. Εάν το option είναι επάνω σε ένα future, ο πωλητής θα παραλάβει μία θέση σε futures με τις συσχετιζόμενες υποχρεώσεις για το περιθώριο (όπως περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 για τα Futures). Εάν το option καλύπτεται από τον πωλητή ο οποίος έχει μία αντίστοιχη θέση στο συγκεκριμένο είδος ή σε future ή σε άλλο option, ο κίνδυνος μπορεί να ελαττωθεί. Εάν το option δεν είναι καλυμμένο, ο κίνδυνος ζημίας μπορεί να είναι απεριόριστος. Κάποιες αγορές επιτρέπουν καθυστερημένες πληρωμές για το premium του option, εκθέτοντας τον αγοραστή στην υποχρέωση πρόσθετου περιθωρίου που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του premium. Ο αγοραστής παραμένει εκτεθειμένος στον κίνδυνο της απώλειας του premium και του κόστους συναλλαγών. Όταν το option εξασκείται ή λήγει, ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για το ποσό του premium που τυχόν δεν έχει καταβληθεί τη συγκεκριμένη στιγμή. 9. Κίνδυνος πρόωρης επιστροφής μετοχών Εταιρίας Εκκαθαρίσεως Συναλλαγών Επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π) Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τον Πελάτη να κλείσει τη θέση του στο Reverse Stock Repo της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. και ως εκ τούτου ο Πελάτης θα είναι υποχρεωμένος να αγοράσει τις δανεισθείσες μετοχές και να τις επιστρέψει στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που ο Πελάτης θα ανέμενε να κληθεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του αυτή. 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Ο Όμιλος Alpha Bank συναλλάσσεται με ιδιώτες, επιχειρήσεις, πιστωτικά ιδρύματα, θεσμικούς πελάτες, ιδρύματα, το Ελληνικό Δημόσιο, την Τράπεζα της Ελλάδος και τον Οργανισμό Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους. Ο Όμιλος Alpha Bank υποχρεούται να κατηγοριοποιήσει τους Πελάτες, τόσο βάσει των κριτηρίων που έχει θεσπίσει ο Νόμος όσο και σύμφωνα με την εσωτερική του πολιτική και τις διαδικασίες στις ακόλουθες κατηγορίες: Ιδιώτες Πελάτες Επαγγελματίες Πελάτες Ο Όμιλος Alpha Bank ενημερώνει εγγράφως τους Πελάτες για την κατηγορία στην οποία έχουν ενταχθεί Ιδιώτες Πελάτες Ως Ιδιώτες κατηγοριοποιούνται οι Πελάτες που δεν ανήκουν στην κατηγορία «Επαγγελματίες Πελάτες». Οι Ιδιώτες Πελάτες απολαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας, που συνίσταται μεταξύ άλλων στην παροχή τέτοιου είδους ενημερώσεως, ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν ή να διαχειριστούν ορθά τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται Επαγγελματίες Πελάτες Ως Επαγγελματίες ορίζονται εκείνοι οι Πελάτες οι οποίοι διαθέτουν την πείρα, τις γνώσεις και την εξειδίκευση, ώστε να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιμούν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται. Επισημαίνεται ότι, εκ του Νόμου, ως Επαγγελματίες Πελάτες θεωρούνται: Οι επιχειρήσεις, οι οποίες υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας ή υπόκεινται υποχρεωτικά σε εποπτικούς κανόνες για να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ανεξάρτητα από το αν έχουν λάβει άδεια από ένα κράτοςμέλος κατ εφαρμογή κοινοτικής νομοθεσίας ή έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται στους εποπτικούς κανόνες κράτους-μέλους χωρίς αναφορά σε οδηγία ή είναι επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται σε εποπτικούς κανόνες τρίτης χώρας. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι κυρίως πιστωτικά ιδρύματα, Α.Ε.Π.Ε.Υ., άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και οι εταιρίες διαχειρίσεώς τους, συνταξιοδοτικά ταμεία και οι εταιρίες διαχειρίσεώς τους, διαπραγματευτές σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων και συναφών παραγώγων, τοπικές επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και άλλοι θεσμικοί Πελάτες. Οι εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Άλλοι θεσμικοί Πελάτες, των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων εταιριών που έχουν αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή άλλες χρηματοδοτικές συναλλαγές. Μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν σε ατομική βάση τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια μεγέθους: Σύνολο ισολογισμού: Ευρώ Καθαρός κύκλος εργασιών: Ευρώ Ίδια κεφάλαια: Ευρώ Στους Επαγγελματίες Πελάτες παρέχεται κατά το Νόμο μειωμένο επίπεδο προστασίας σε σχέση με τους Ιδιώτες Πελάτες Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι Ορισμένοι Επαγγελματίες Πελάτες μπορούν να ζητήσουν να αντιμετωπισθούν ως Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι. Σε αυτούς παρέχονται μόνον οι επενδυτικές υπηρεσίες της λήψεως, διαβιβάσεως και εκτελέσεως εντολών τους. Οι Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι δεν αντιμετωπίζονται ως Πελάτες αλλά ως αντισυμβαλλόμενοι του Ομίλου Alpha Bank και δεν απολαμβάνουν της προστασίας του νόμου. 10

12 4.3. Δυνατότητα αλλαγής κατηγορίας Κάθε Πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε αλλαγή της κατηγορίας στην οποία έχει ενταχθεί από τον Όμιλο Alpha Bank, ως εξής: Αλλαγή κατηγορίας από Επαγγελματία Πελάτη σε Ιδιώτη Πελάτη, που συνεπάγεται μετάβαση σε καθεστώς αυξημένης προστασίας. Αλλαγή κατηγορίας από Επιλέξιμο Αντισυμβαλλόμενο σε Επαγγελματία Πελάτη ή Ιδιώτη Πελάτη, που συνεπάγεται μετάβαση σε καθεστώς αυξημένης προστασίας. Αλλαγή κατηγορίας από Ιδιώτη Πελάτη σε Επαγγελματία Πελάτη, που συνεπάγεται μετάβαση σε καθεστώς μειωμένης προστασίας και εξαρτάται από την πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 7 του Νόμου. 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ- ΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ανάλογα με την παρεχομένη επενδυτική υπηρεσία προς τον Πελάτη διενεργείται από τον Όμιλο Alpha Bank έλεγχος συμβατότητας ή καταλληλότητας. Για τη διενέργεια του ελέγχου σημαντικός είναι ο χαρακτηρισμός των χρηματοπιστωτικών μέσων σε απλά και πολύπλοκα. Κατά την έννοια του Νόμου απλά προϊόντα θεωρούνται ενδεικτικά οι μετοχές, τα ομόλογα και τα μερίδια ΟΣΕΚΑ και πολύπλοκα θεωρούνται κυρίως τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος καταλληλότητας / συμβατότητας διενεργείται ως εξής: α. Εφόσον οι επενδυτικές υπηρεσίες συνίστανται στην παροχή επενδυτικών συμβουλών ή στη διαχείριση χαρτοφυλακίου, ο Όμιλος Alpha Bank διενεργεί έλεγχο καταλληλότητας. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης: Συμπληρώνει και επικαιροποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα ερωτηματολόγιο από το οποίο αντλούνται πληροφορίες σχετικά με τη γνώση και την εμπειρία του στον τομέα των επενδύσεων, καθώς και σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους του και τους κινδύνους τους οποίους προτίθεται να αναλάβει. Με βάση το ερωτηματολόγιο ο Πελάτης κατατάσσεται σε κατηγορία επενδυτικού προφίλ (π.χ. συντηρητικός, μικτός, δυναμικός). Ενημερώνεται από τον Όμιλο Alpha Bank σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι κατάλληλα για την περίπτωσή του. β. Εφόσον ο Πελάτης επιθυμεί να επενδύσει σε πολύπλοκο χρηματοπιστωτικό μέσο, ο Όμιλος Alpha Bank διενεργεί έλεγχο συμβατότητας. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης: Συμπληρώνει και επικαιροποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα ερωτηματολόγιο από το οποίο αντλούνται πληροφορίες σχετικά με τη γνώση και την εμπειρία του σχετικά με τη συγκεκριμένη κατηγορία του προσφερόμενου ή ζητούμενου χρηματοπιστωτικού μέσου ή υπηρεσίας. Ενημερώνεται από τον Όμιλο Alpha Bank για την καταλληλότητα ή μη της σχεδιαζόμενης επενδυτικής υπηρεσίας ή του χρηματοπιστωτικού μέσου, με βάση τις πληροφορίες του ερωτηματολογίου. Σε περίπτωση που ο Όμιλος Alpha Bank κρίνει ότι η σχεδιαζόμενη επενδυτική υπηρεσία ή το χρηματοπιστωτικό μέσο δεν είναι κατάλληλο για τον Πελάτη τον προειδοποιεί σχετικά. γ. Ο Όμιλος Alpha Bank δεν υποχρεούται να διενεργεί έλεγχο συμβατότητας, εφόσον οι παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες συνίστανται αποκλειστικώς στην εκτέλεση εντολών Πελατών ή τη λήψη και διαβίβαση εντολών με ή χωρίς παρεπόμενες υπηρεσίες και πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Οι υπηρεσίες αφορούν μετοχές, εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας, μέσα χρηματαγοράς, ομολογίες ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους, μερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλα πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα Η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν πρωτοβουλίας του Πελάτη. Ο Πελάτης έχει ενημερωθεί σαφώς ότι κατά την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, ο Όμιλος Alpha Bank δεν υποχρεούται να αξιολογήσει τη συμβατότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου που προσφέρεται ή της υπηρεσίας που παρέχεται και ότι δεν καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία των σχετικών κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς. Ο Όμιλος Alpha Bank συμμορφώνεται με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 13 του Ν. 3606/2007 υποχρεώσεις του. 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ο Όμιλος Alpha Bank παρέχει πριν από την κατάρτιση της συμβάσεως διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου ειδική ενημέρωση, η οποία περιλαμβάνει: Πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο και τη συχνότητα αποτιμήσεως των χρηματοπιστωτικών μέσων του χαρτοφυλακίου του Πελάτη. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε ανάθεση για διαχείριση κατά διακριτική ευχέρεια, που αφορά το σύνολο ή μέρος των χρηματοπιστωτικών μέσων ή κεφαλαίων που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του Πελάτη. Προσδιορισμό του δείκτη αναφοράς, με τον οποίο μπορεί να συγκριθεί η απόδοση του χαρτοφυλακίου του Πελάτη. Τα είδη των χρηματοπιστωτικών μέσων που μπορούν να συμπεριληφθούν στο χαρτοφυλάκιο του Πελάτη, καθώς και τα είδη των συναλλαγών που μπορεί να διενεργηθούν επί αυτών, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε ορίων. Τους διαχειριστικούς στόχους, το επίπεδο κινδύνου που πρέπει να λαμβάνεται υπ όψιν κατά την άσκηση της εν λευκώ διαχειρίσεως, καθώς και κάθε ειδικό περιορισμό που αφορά διαχείριση κατά διακριτική ευχέρεια. 11

13 7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 7.1. Σκοπός Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του Νόμου, με τον οποίο ενσωματώθηκε, κατά τα ανωτέρω, η οδηγία MiFID στο ελληνικό δίκαιο, ο Όμιλος Alpha Bank, κατά την εκτέλεση εντολών πελατών του επί χρηματοπιστωτικών μέσων, στα πλαίσια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος για λογαριασμό αυτών. Η παρούσα Πολιτική Εκτελέσεως Εντολών περιγράφει τη στρατηγική που ακολουθείται, τα κυριότερα μέτρα που λαμβάνονται και τον τρόπο εφαρμογής τους ώστε να καθίσταται σε σταθερή βάση εφικτή η συμμόρφωση του Ομίλου Alpha Bank με την υποχρέωση βέλτιστης εκτελέσεως και η επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος για τον κάθε πελάτη του Πεδίο και εφαρμογή της Πολιτικής Εκτελέσεως Εντολών Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στους Ιδιώτες Πελάτες του Ομίλου Alpha Bank και αφορά στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών επί των χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως αυτά περιγράφονται στο Νόμο, είτε αυτά διαπραγματεύονται εντός είτε εκτός οργανωμένων αγορών ή Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσεως (ΠΜΔ) Η Πολιτική Εκτελέσεως Εντολών εφαρμόζεται στη λήψη, διαβίβαση ή / και εκτέλεση εντολών Πελατών, καθώς και κατά την παροχή υπηρεσιών διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου Πελατών Η Πολιτική Εκτελέσεως Εντολών περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που έχει θεσπίσει ο Όμιλος Alpha Bank προκειμένου να: α. Διασφαλίζει την έγκαιρη, δίκαιη και ταχεία εκτέλεση των εντολών Πελατών σε σχέση με τις εντολές άλλων Πελατών ή με τα συμφέροντα του Ομίλου, περιλαμβανομένων των επενδύσεων του Ομίλου σε χρηματοπιστωτικά μέσα και β. Λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τον Πελάτη Υποχρέωση Βέλτιστης Εκτελέσεως Η υποχρέωση του Ομίλου Alpha Bank να ενεργεί σύμφωνα με τα βέλτιστα συμφέροντα των Πελατών του (εφεξής: «υποχρέωση βέλτιστης εκτελέσεως») υφίσταται κατά την παροχή των εξής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων: α. Κατά την εκτέλεση εντολών πελατών του β. Κατά τη λήψη και διαβίβαση προς εκτέλεση εντολών Πελατών του προς τρίτους γ. Κατά τη διαχείριση χαρτοφυλακίων, δίδοντας σε τρίτους εντολές Πελατών για εκτέλεση Η υποχρέωση βέλτιστης εκτελέσεως συνίσταται στη λήψη ευλόγων μέτρων, προκειμένου να επιτυγχάνεται από τον Όμιλο Alpha Bank το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τον Πελάτη, όπως προσδιορίζεται στην παρούσα Πολιτική Παράγοντες βέλτιστης εκτελέσεως, οι οποίοι λαμβάνονται υπ' όψιν προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα είναι οι εξής: α. Τιμή (διαθέσιμη τιμή και βάθος διαθέσιμης ρευστότητας στην τιμή αυτή) β. Έξοδα Συναλλαγής, τα οποία μετακυλίονται άμεσα ή έμμεσα στον πελάτη (π.χ. τέλη που επιβαρύνουν την εκτέλεση, την εκκαθάριση και το διακανονισμό μιας εντολής σε ένα συγκεκριμένο τόπο) γ. Ταχύτητα εκτελέσεως ανά τόπο εκτελέσεως δ. Πιθανότητα εκτελέσεως (π.χ. ρευστότητα της αγοράς για το συγκεκριμένο προϊόν) ε. Πιθανότητα εκκαθαρίσεως και διακανονισμού στ. Μέγεθος εντολής ζ. Άλλες σχετικές παράμετροι (π.χ. δυνατότητα διαχειρίσεως σύνθετων εντολών, τυχόν συμφωνίες εκκαθαρίσεως και διακανονισμού κ.λπ.) Κατά την εκτέλεση εντολής για λογαριασμό πελάτη και προκειμένου να προσδιοριστεί η βαρύτητα των ως άνω παραγόντων, ο Όμιλος Alpha Bank λαμβάνει υπ' όψιν τα ακόλουθα κριτήρια: α. Τα χαρακτηριστικά των πελατών, περιλαμβανομένης της κατηγοριοποιήσεώς τους ως ιδιώτες, β. Τα χαρακτηριστικά της κάθε εντολής, γ. Τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν το αντικείμενο της εντολής και δ. Τα χαρακτηριστικά των τόπων εκτελέσεως, στους οποίους μπορεί να σταλεί προς εκτέλεση η εντολή Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε περίπτωση εκτελέσεως εντολής για λογαριασμό ιδιώτη Πελάτη προσδιορίζεται βάσει του συνολικού τιμήματος, το οποίο αντιπροσωπεύει την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου και τις χρεώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση, οι οποίες περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον πελάτη και τα οποία συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, περιλαμβανομένων των τελών του τόπου εκτελέσεως, των τελών εκκαθαρίσεως και διακανονισμού και όλων των λοιπών αμοιβών που καταβάλλονται σε τρίτους, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της εντολής αυτής Προκειμένου να αξιολογηθούν και να συγκριθούν τα αποτελέσματα για τον Πελάτη που θα επιτυγχάνονταν από την εκτέλεση μιας εντολής σε διαφορετικούς τόπους εκτελέσεως, λαμβάνονται υπ' όψιν οι προμήθειες που εισπράττονται από τον Όμιλο Alpha Bank και οι χρεώσεις που βαρύνουν τον πελάτη για την εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από τους τόπους εκτελέσεως, οι οποίοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εντολής, περιλαμβάνονται στην πολιτική του Ομίλου για την εκτέλεση εντολών και μπορούν να εκτελέσουν τη συγκεκριμένη εντολή Ο Όμιλος Alpha Bank δε διαμορφώνει ούτε χρεώνει τις προ- 12

14 μήθειές του κατά τρόπο που να εισάγει αθέμιτες διακρίσεις μεταξύ των τόπων εκτελέσεως Ο Όμιλος Alpha Bank δύναται να μεταβιβάσει την εντολή πελάτη σε τρίτα πρόσωπα / διαμεσολαβητές αναλυτικός κατάλογος των οποίων επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙI του παρόντος τα οποία πρέπει πρωτίστως να συμμορφώνονται πλήρως με την υποχρέωση βέλτιστης εκτελέσεως, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του Νόμου. Συγκεκριμένα, επιλέγει τρίτα πρόσωπα, των οποίων έχει ελέγξει τις διαδικασίες που έχουν θεσπίσει σχετικά με την πολιτική βέλτιστης εκτελέσεως που ακολουθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή είναι τα τρίτα πρόσωπα να επιτυγχάνουν αποτελέσματα βέλτιστης εκτελέσεως για τους πελάτες σε μόνιμη βάση Όταν ο Όμιλος Alpha Bank λαμβάνει συγκεκριμένη οδηγία από τον Πελάτη, θα την εκτελεί ή θα τη διαβιβάζει προς εκτέλεση σύμφωνα τις οδηγίες του Πελάτη. Με την εφαρμογή των οδηγιών του Πελάτη ο Όμιλος Alpha Bank θεωρείται ότι τήρησε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση της εντολής με τους πλέον ευνοϊκούς όρους για τον Πελάτη και συνεπώς τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του για τη βέλτιστη εκτέλεση εντολών. Όταν η συγκεκριμένη οδηγία αφορά μόνο σε μία παράμετρο μιας εντολής, οι παράγοντες βέλτιστης εκτελέσεως θα πρέπει να εφαρμόζονται στις λοιπές παραμέτρους της εντολής Όταν ο Πελάτης δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για την εκτέλεση της εντολής του σε συγκεκριμένο τόπο συναλλαγών /μέσο, ο Όμιλος Alpha Bank δε θα είναι υπεύθυνος για την επιλογή του τόπου συναλλαγών / μέσου Όταν ο Πελάτης δίνει οδηγίες για την εκτέλεση της εντολής του σε συγκεκριμένο χρόνο ή κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, ανεξάρτητα από τη διαθέσιμη τιμή, ο Όμιλος Alpha Bank θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να επιτύχει την εκτέλεση της εντολής σε αυτό το συγκεκριμένο χρόνο ή κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά δε θα είναι υπεύθυνος για την επιλογή του κατάλληλου χρόνου ή για οποιεσδήποτε άλλες συνέπειες που αφορούν την τιμή ή άλλους παράγοντες και προκύπτουν από την επιλογή του χρόνου της εκτελέσεως της εντολής Όπως προκύπτει σαφώς από τα ανωτέρω, τυχόν συγκεκριμένες οδηγίες από τον Πελάτη ενδέχεται να εμποδίσουν τον Όμιλο Alpha Bank να λάβει τα μέτρα που προβλέπονται στην Πολιτική Εκτελέσεως Εντολών, προκειμένου να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση των εντολών του Πελάτη, ως προς τα στοιχεία που καλύπτονται από τις οδηγίες αυτού Εκτέλεση Εντολών Όσον αφορά στην εκτέλεση εντολής, ο Όμιλος Alpha Bank: α. Διασφαλίζει ότι οι εντολές που εκτελούνται θα καταχωρούνται και θα επιμερίζονται άμεσα και με ακρίβεια β. Εκτελεί άμεσα και σύμφωνα με τη σειρά που λαμβάνονται τις κατά τα λοιπά στοιχεία συγκρίσιμες εντολές Πελατών, εκτός αν τα χαρακτηριστικά της εντολής ή οι συνθήκες της αγοράς δεν το επιτρέπουν ή εάν τα συμφέροντα του Πελάτη απαιτούν διαφορετικό χειρισμό. γ. Ενημερώνει τον Πελάτη δεόντως για οποιοδήποτε ουσιώδες θέμα μπορεί να επηρεάσει την ορθή εκτέλεση μιας εντολής, αμέσως μόλις ο Όμιλος Alpha Bank λάβει την πληροφορία Ο Όμιλος Alpha Bank δεν ομαδοποιεί εντολές Πελατών, παρά μόνο εάν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Η ομαδοποίηση των εντολών δεν ενδέχεται να αποβεί συνολικά εις βάρος του πελάτη του οποίου η εντολή πρόκειται να ομαδοποιηθεί. β. Ο Πελάτης έχει ενημερωθεί ότι πρόκειται να ομαδοποιηθεί η εντολή του και ότι η ομαδοποίηση αυτή ενδέχεται να αποβεί εις βάρος του σε σχέση με μια συγκεκριμένη εντολή γ. Ο Όμιλος Alpha Bank έχει θεσπίσει και ακολουθεί αποτελεσματικά την πολιτική του για τον επιμερισμό εντολών η οποία καθορίζει με σαφήνεια: i. Τον τρόπο με τον οποίο οι ομαδοποιημένες εντολές επιμερίζονται κατά δίκαιο τρόπο ii. Τον τρόπο με τον οποίο ο όγκος και η τιμή των εντολών επηρεάζουν τον επιμερισμό τους iii. Το χειρισμό των εντολών που εκτελούνται μερικώς Επιλογή Τόπων Διαπραγματεύσεως για την Εκτέλεση των Εντολών Ο Όμιλος Alpha Bank εκτελεί τις εντολές που λαμβάνει στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών προς Πελάτες του εναλλακτικά ως ακολούθως: Απευθείας μέσω των οργανωμένων αγορών και των Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως των οποίων Εταιρίες του Ομίλου είναι μέλη Απευθείας μέσω μηχανισμών του, λειτουργώντας ως τόπος εκτελέσεως για ίδιο χαρτοφυλάκιο Μέσω τρίτων με τους οποίους έχει συνάψει συμβατική σχέση για αγορές στις οποίες ο Όμιλος δεν έχει άμεση πρόσβαση Εκτός οργανωμένων αγορών ή Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως Όταν η εντολή του πελάτη εκτελείται εκτός οργανωμένης αγοράς, ο Όμιλος Alpha Bank θα ενημερώνει τον πελάτη κατά περίπτωση και θα εξασφαλίζει τη συναίνεσή του προτού προβεί στην εκτέλεση Ο Όμιλος Alpha Bank παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων και της πολιτικής που ακολουθεί ως προς την εκτέλεση εντολών και εξετάζει τακτικά κατά πόσο οι τόποι διαπραγματεύσεως, που προβλέπονται στην πολιτική εκτελέσεως εντολών, επιτυγχάνουν το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον Πελάτη. Όταν σε μια συγκεκριμένη περίπτωση διαφαίνεται ότι είναι δυνατό να επιτευχθεί βέλτιστη εκτέλεση σε τόπο διαπραγματεύσεως που ο Όμιλος Alpha Bank δεν χρησιμοποιεί συστηματικά, ο Όμιλος Alpha Bank δύναται να χρησιμοποιήσει 13

15 14 έναν τέτοιο τόπο διαπραγματεύσεως για την εκτέλεση της συγκεκριμένης μόνο εντολής Στις περιπτώσεις που μόνο σ ένα τόπο διαπραγματεύσεως είναι δυνατή η εκτέλεση εντολής, η βέλτιστη εκτέλεση επιτυγχάνεται με την εκτέλεση της εντολής στον τόπο αυτό Ειδική Ρύθμιση για την Εκτέλεση Εντολών που αφορούν Ομόλογα Όσον αφορά τις εντολές Πελατών για αγοραπωλησίες ομολόγων, η βέλτιστη εκτέλεση επιτυγχάνεται όταν ο Όμιλος Alpha Bank γνωστοποιεί, πριν από την εκτέλεση κάθε σχετικής εντολής, την προσφερόμενη τιμή του αιτούμενου χρηματοπιστωτικού μέσου, που ο Όμιλος διαθέτει στο ίδιο χαρτοφυλάκιο ή προτίθεται να αγοράσει για ίδιο λογαριασμό. Επί αυτής της τιμής ουδεμία άλλη προμήθεια επιβάλλεται. Στις περιπτώσεις αυτές ως τόπος εκτελέσεως θεωρείται η Alpha Bank Ειδική Ρύθμιση για την Εκτέλεση Εντολών σε χρηματοποιστωτικά μέσα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ Ο Όμιλος Alpha Bank γνωστοποιεί τους Πελάτες ότι οι εντολές που αφορούν στην κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοποιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ θα εκτελούνται αποκλειστικώς μέσω της Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ Έλεγχος Ο Όμιλος Alpha Bank προβαίνει σε περιοδική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της παρούσας Πολιτικής. Ουσιαστική αλλαγή που επηρεάζει την ικανότητα του Ομίλου να εξασφαλίζει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα σε σταθερή βάση κάνοντας χρήση των τόπων που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική συνεπάγεται επίσης υποχρέωση αναθεωρήσεως. Περαιτέρω, ο Όμιλος Alpha Bank αξιολογεί σε τακτική βάση την ποιότητα εκτελέσεως που παρέχεται από το τρίτο πρόσωπο που έχει επιλέξει Πέραν των ανωτέρω, ο Όμιλος Alpha Bank επανεξετάζει την Πολιτική Εκτελέσεως Εντολών τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, ώστε να την προσαρμόζει στις συνθήκες της αγοράς ή σε πιθανές αλλαγές στις πρακτικές της αγοράς Η οποιαδήποτε αναθεώρηση της Πολιτικής Εκτελέσεως Εντολών, περιστασιακή ή ετήσια, γνωστοποιείται στους Πελάτες με σταθερό μέσο (συμπεριλαμβανομένου του γραπτού μηνύματος-sms ή / και του διαδικτυακού τόπου αυτών) Τήρηση Αρχείου Εκτελέσεως Εντολών Ο Όμιλος Alpha Bank μεριμνά προκειμένου να τηρούνται τα προσήκοντα και επαρκή αρχεία ώστε να πληρούνται οι υποχρεώσεις του Ομίλου προς όλες τις εποπτεύουσες αρχές Ο Όμιλος Alpha Bank τηρεί αρχεία για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από το Νόμο και σε κάθε περίπτωση για τουλάχιστον 5 έτη σε ανθεκτικά μέσα, προσβάσιμα κατά πρόσφορο τρόπο. Ο Όμιλος Alpha Bank τηρεί στοιχεία για όλες τις διορθώσεις και λοιπές τροποποιήσεις, και έχει θεσπίσει διαδικασία ελέγχου ώστε να ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο παρεμβάσεως ή παραποιήσεως Οι οδηγίες του Πελάτη διατηρούνται σε ανθεκτικά μέσα. Όταν οι οδηγίες του Πελάτη δίδονται προφορικώς, ο υπάλληλος που λαμβάνει την οδηγία έχει καθήκον να την εγγράψει ηλεκτρονικά ή να τη διατηρήσει σε ανθεκτικό μέσο Όταν ο Πελάτης δίδει συγκεκριμένες οδηγίες που υπερισχύουν της πολιτικής, είτε εν μέρει είτε στο σύνολό της, αυτές διατηρούνται σε ανθεκτικό μέσο και οποιαδήποτε προειδοποίηση δίδεται προς τον Πελάτη πρέπει να καταγράφεται. 8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡOΝΤΩΝ 8.1. Εισαγωγή Η πολιτική αποφυγής συγκρούσεως συμφερόντων του Ομίλου Alpha Bank, σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου, υιοθετεί πρότυπα και αρχές επαγγελματικής δεοντολογίας ως προς τις παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες. Τα συμφέροντα των Πελατών αποτελούν βασική προτεραιότητα του Ομίλου Alpha Bank,. ο οποίος, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική και διαδικασίες που αποσκοπούν στον εντοπισμό και τη διαχείριση περιπτώσεων συγκρούσεως συμφερόντων. Σκοπός της πολιτικής αποφυγής συγκρούσεως συμφερόντων είναι: α. η θέσπιση κριτηρίων για τον εντοπισμό καταστάσεων συγκρούσεως συμφερόντων, η ύπαρξη των οποίων θα μπορούσε να αποβεί επιζήμια για τα συμφέροντα των Πελατών ή των δυνητικών Πελατών στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, β. η εφαρμογή διαδικασιών για τη διαχείριση καταστάσεων συγκρούσεως συμφερόντων, οι οποίες περιλαμβάνουν οργανωτικά και διοικητικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους και τη διαφύλαξη των συμφερόντων των Πελατών, γ. η λειτουργία μηχανισμών ελέγχου που αποτρέπουν την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων σε πληροφόρηση η χρήση της οποίας ενδέχεται να δημιουργήσει κατάσταση συγκρούσεως συμφερόντων, δ. η λήψη μέτρων για τον εντοπισμό, την αποφυγή, την αντιμετώπιση και τη γνωστοποίηση περιπτώσεων συγκρούσεως συμφερόντων κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, Ο Όμιλος Alpha Bank θα επανεξετάζει την ακολουθούμενη πολιτική ετησίως ή νωρίτερα, εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν, την οποία και θα προσαρμόζει αναλόγως με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της και θα ενημερώνει τους Πελάτες για οποιαδήποτε μεταβολή Γενικές οργανωτικές ρυθμίσεις Ο Όμιλος Alpha Bank στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών και παρεπόμενων δραστηριοτήτων που παρέχει έχει υιοθετήσει τα εξής: Εφαρμόζει διαδικασίες λήψεως αποφάσεων και διαθέτει κατάλληλη οργανωτική διάρθρωση για την κατανομή λειτουργιών και αρμοδιοτήτων. Απασχολεί έμπειρο πιστοποιημένο προσωπικό με ικανότητες και γνώσεις που καλύπτει όλο το φάσμα των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

16 Διασφαλίζει ότι οι αρμόδιοι λειτουργοί γνωρίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους εκτελώντας τις με επιμέλεια, εντιμότητα και επαγγελματισμό και ασκούν τις δραστηριότητες αυτές με την απαιτούμενη ανεξαρτησία. Εφαρμόζει συστήματα και μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου για τη διασφάλιση της συμμορφώσεως με τις αποφάσεις και τις διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα, διαφυλάσσοντας την ασφάλεια, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που διαχειρίζονται. Εφαρμόζει αποτελεσματική διαδικασία αναφορών και επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. Τηρεί και ενημερώνει αρχεία για κάθε επενδυτική ή παρεπόμενη υπηρεσία ή δραστηριότητα που ασκήθηκε καθώς και αρχεία των περιπτώσεων όπου προέκυψε σύγκρουση συμφερόντων. Παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότατα των συστημάτων, μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και των σχετικών διαδικασιών για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών. Αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου βλάβης των συμφερόντων Πελατών, από συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ του Ομίλου Alpha Bank και Πελατών του ή μεταξύ Πελατών του Εντοπισμός συγκρούσεων συμφερόντων Με την εφαρμογή κατάλληλων κριτηρίων προσδιορίζεται κατά πόσον υφίσταται κίνδυνος ζημίας για τους Πελάτες και εντοπίζονται εν δυνάμει συγκρούσεις συμφερόντων, με τον έλεγχο περιπτώσεων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), στις οποίες ο Όμιλος Alpha Bank: Είναι πιθανό να αποκομίσει οικονομικό όφελος ή να αποφύγει οικονομική ζημία σε βάρος του Πελάτη, Έχει διαφορετικό συμφέρον από το συμφέρον του Πελάτη ως προς την έκβαση μίας υπηρεσίας που παρέχει ή μίας συναλλαγής που πραγματοποιεί για λογαριασμό του Πελάτη, Έχει οικονομικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσει τα συμφέροντα ενός Πελάτη ή μίας ομάδας Πελατών σε βάρος των συμφερόντων άλλου Πελάτη, Ασκεί την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα με τον Πελάτη, Λαμβάνει ή θα λάβει, από πρόσωπο διαφορετικό από τον Πελάτη, αντιπαροχή σχετιζόμενη με υπηρεσία που παρέχεται στον Πελάτη, υπό μορφή χρημάτων, αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν της συνήθους προμήθειας ή αμοιβής για την παροχή της υπηρεσίας αυτής Περιπτώσεις συγκρούσεως συμφερόντων Παρακάτω αναφέρονται, ενδεικτικώς, κατηγορίες όπου ενδέχεται να ανακύψει κάποια μορφή συγκρούσεως συμφερόντων: α. Συγκρούσεις μεταξύ του Ομίλου Alpha Bank και υφιστάμενων ή δυνητικών Πελατών, που σχετίζονται με την αμερόληπτη αντιμετώπιση του Πελάτη: Υπάλληλος του Ομίλου Alpha Bank, θέτει την εκτέλεση προσωπικής του συναλλαγής σε χρηματοπιστωτικό μέσο (π.χ. αγορά μετοχών), με προτεραιότητα σε σχέση με την εκτέλεση της αυτής συναλλαγής πελάτη στο ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο (front running). Ο Όμιλος Alpha Bank έχει πληροφόρηση σχετικά με την οικονομική δυσχέρεια εταιρίας και ταυτόχρονα προβαίνει σε συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων αυτής, για ίδιον όφελος, Ο Όμιλος Alpha Bank παρέχει συμβουλές σε εταιρία για την έκδοση χρέους (Ομολογιακού Δανείου) και ταυτόχρονα διαφημίζει σε άλλους Πελάτες τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για επένδυση στο εν λόγω χρέος. Ο Όμιλος Alpha Bank παρέχει σε μία επιχείρηση πίστωση προκειμένου η τελευταία να προβεί στην εξαγορά μίας άλλης επιχειρήσεως, ενώ οι υπηρεσίες Investment Banking ή / και Επενδυτικές Εταιρίες του Ομίλου παρέχουν στην επιχείρησηστόχο την υπηρεσία της συμβουλευτικής καθοδηγήσεως σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, Οι αναλυτές του Ομίλου Alpha Bank, εκπονούν αναλύσεις για μετοχές, επί των οποίων έχουν καταρτίσει ή προτίθενται να καταρτίσουν συναλλαγές, Οι αναλυτές του Ομίλου Alpha Bank, λαμβάνουν αμοιβή ή οιαδήποτε άλλη αντιπαροχή, η οποία αποτιμάται σε χρήμα, από εκδότες κινητών αξιών που έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκθέσεως αναλύσεως των εν λόγω αναλυτών. β. Συγκρούσεις μεταξύ του Ομίλου Alpha Bank και Πελατών που σχετίζονται με τη χρήση πληροφοριών: Η τυχόν διαρροή πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση υπαλλήλων, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στελεχών, διευθυντών του Ομίλου Alpha Bank, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή / και προσώπων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με οιονδήποτε εκ των ως άνω, και οι οποίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ή δεν έχουν καταστεί, με οιοδήποτε άλλο τρόπο, γνωστές στο επενδυτικό κοινό, Η τυχόν διαρροή πληροφοριών, οι οποίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και δεν έχουν καταστεί γνωστές στο επενδυτικό κοινό, εξαιτίας διαπροσωπικών σχέσεων που διατηρούν μεταξύ τους υπάλληλοι του Ομίλου Alpha Bank, απασχολούμενοι σε διαφορετικά τμήματα ή σχέσεων που διατηρούν οι υπάλληλοι με τρίτα πρόσωπα, Η προώθηση προϊόντων, με συγκάλυψη πιθανού επενδυτικού κινδύνου, με σκοπό να επιτευχθεί η διάθεση του προϊόντος στον Πελάτη. γ. Συγκρούσεις μεταξύ υφιστάμενων ή δυνητικών Πελατών: Ο Όμιλος Alpha Bank συμβουλεύει δύο ανταγωνίστριες εταιρίες για την εξαγορά της ίδιας εταιρίας, Ο Όμιλος Alpha Bank διενεργεί έρευνα σχετικά με μία εταιρία ή έναν όμιλο εταιριών στην οποία παρέχει παράλληλα χρηματοπιστωτικές συμβουλές. δ. Συγκρούσεις μεταξύ συμφερόντων υπαλλήλων και των συμφερόντων του Ομίλου Alpha Bank ή των συμφερόντων Πελατών: Υπάλληλοι, Στελέχη, Διευθυντές, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιριών του Ομίλου Alpha Bank ή πρόσωπα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα μαζί τους, οι οποίοι ενθαρρύνουν τον Πελάτη προς μία συγκεκριμένη, επενδυτική επιλογή (όχι, όμως, προς τη βέλτιστη για τον Πελάτη επενδυτική επιλογή), 15

17 διότι οι ίδιοι αποβλέπουν στην ικανοποίηση ιδίων οικονομικών συμφερόντων. Η διατύπωση προσωπικής εκτιμήσεως ή συστάσεως από Υπάλληλο του Ομίλου Alpha Bank, στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών συμβουλών, που βασίζεται αποκλειστικά στην οικονομική επιφάνεια του Πελάτη και όχι στη βελτιστοποίηση της θέσεώς του. Η παροχή συμβουλών σε τρίτο πρόσωπο, τα συμφέροντα του οποίου ενδέχεται να συγκρούονται με τα συμφέροντα Πελάτη του Ομίλου Alpha Bank Μέτρα αποφυγής συγκρούσεως συμφερόντων Ο Όμιλος Alpha Bank για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιπτώσεων που ενδέχεται να συνιστούν ή να οδηγούν σε καταστάσεις συγκρούσεως συμφερόντων, προέβη στη λήψη των κάτωθι μέτρων: 1. Σύσταση ανεξάρτητων μονάδων Κανονιστικής Συμμορφώσεως και Εσωτερικού Ελέγχου, που είναι υπεύθυνες να ελέγχουν, εντοπίζουν, αποτρέπουν και αντιμετωπίζουν καταστάσεις συγκρούσεων συμφερόντων. 2. Υιοθέτηση πολιτικής και διαδικασιών καθώς και εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων που διασφαλίζουν: Ίση και αμερόληπτη αντιμετώπιση Πελατών ή κατηγοριών Πελατών. Τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση καταστάσεων όπου υφίστανται συγκρουόμενα συμφέροντα. Την αποτροπή ή τον περιορισμό τυχόν ανάρμοστης συμπεριφοράς αρμόδιου Λειτουργού κατά την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών. 3. Εφαρμογή συστημάτων εποπτείας, με σκοπό τον έλεγχο της διακινήσεως εσωτερικής πληροφόρησης σε εφαρμογή της απαγορεύσεως προς τους υπαλλήλους να προβαίνουν σε αθέμιτη χρήση τέτοιου είδους πληροφοριών, είτε προς το συμφέρον του Ομίλου Alpha Bank, είτε για προσωπικό τους συμφέρον, η οποία θα είναι εις βάρος των Πελατών. Ενδεικτικά κατάρτιση καταλόγων με άτομα που κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση, συνιστά τέτοιου είδους σύστημα εποπτείας. 4. Δέσμευση των αρμοδίων Λειτουργών, μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας της Alpha Bank, ότι δεν αποδέχονται άμεσα ή έμμεσα δώρα για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και ότι δεν εξασφαλίζουν για τον εαυτό τους ή τους οικείους τους άλλα πλεονεκτήματα ή ωφέλειες. 5. Εποπτεία και έγκριση από αρμόδιες επιτροπές της τιμολογήσεως επενδυτικών προϊόντων / υπηρεσιών, της δομής τους, καθώς και του τρόπου διαθέσεως αυτών. 6. Οργανωτικός διαχωρισμός σε διευθύνσεις και αντίστοιχη εποπτεία τους, διαχωρισμός στους κανόνες αμοιβής των Υπαλλήλων του Ομίλου Alpha Bank. 7. Χρήση Φραγής Πληροφορήσεως (Chinese walls) και αυστηρότατη τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου. Σινικά Τείχη (Chinese walls): Δεδομένου ότι οι Υπάλληλοι, Στελέχη, Διευθυντές και Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Ομίλου Alpha Bank, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αποκτούν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες που αφορούν την προσωπική, οικογενειακή και περιουσιακή κατάσταση, τις επενδυτικές επιλογές και τους στόχους των Πελατών του Ομίλου Alpha Bank, η τελευταία εφιστά την προσοχή των ως άνω στην αυστηρότατη τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών αυτών. Ειδικότερα για την τήρηση της ως άνω υποχρεώσεως ρητώς διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται στα ως άνω πρόσωπα: Η πρόσβαση στα τηρούμενα με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο αρχεία του Ομίλου Alpha Bank, στα οποία περιέχονται προνομιακές πληροφορίες Πελατών, εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο για την ορθή άσκηση των καθηκόντων τους. Η κοινοποίηση ή διάδοση τέτοιων πληροφοριών προς οποιοδήποτε πρόσωπο, συνεργαζόμενο με ή απασχολούμενο στον Όμιλο Alpha Bank, ή τρίτο εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Ομίλου στο πλαίσιο της ασκήσεως εποπτείας από αρμόδια όργανα. Η κοινοποίηση του κωδικού της θέσεως εργασίας (passwοrd) τους, που είναι απαραίτητος για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η χρήση τέτοιων πληροφοριών στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ή προς όφελος άλλου Πελάτη του Ομίλου Alpha Bank ή τρίτου, εκτός αν ληφθεί προηγουμένως έγγραφη συναίνεση από το πρόσωπο το οποίο αφορούν. Η χρήση ή μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών, που αφορούν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, οι οποίες αν γίνονταν γνωστές στο κοινό θα μπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά την τιμή αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων, προκειμένου τα πρόσωπα αυτά να αποκτήσουν ή να διαθέσουν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, άμεσα ή έμμεσα αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες αυτές. 8. Η αμοιβή των Υπαλλήλων του Ομίλου Alpha Bank, που ασκούν κατά κύριο λόγο μία επενδυτική δραστηριότητα, είναι ανεξάρτητη από τα έσοδα που δημιουργούν άλλοι Υπάλληλοι οι οποίοι ασκούν κατά κύριο λόγο διαφορετική επενδυτική δραστηριότητα, όταν ενδέχεται να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές. 9. Ειδικές ρυθμίσεις ως προς τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές. Ρυθμίσεις και διαδικασίες για τη διενέργεια ερευνών και αναλύσεων αγοράς στον τομέα των επενδύσεων με σκοπό να διασφαλισθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που θα αποτρέψουν μία πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Ο Όμιλος Alpha Bank, στο πλαίσιο της διαμορφώσεως μηχανισμού για τον εντοπισμό και την αποτροπή περιστάσεων συγκρούσεως συμφερόντων θεσπίζουν επίσης τις ακόλουθες ρυθμίσεις : Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές και υπάλληλοι του Ομίλου Alpha Bank που συμμετέχουν στην εκπόνηση της έρευνας, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες άλλες από την προπαρασκευή της έρευνας, εφόσον η συμμετοχή αυτή δεν είναι συμβατή με τη διατήρηση της ανεξαρτησίας τους. Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές και οι υπάλληλοι του Ομίλου 16

18 Alpha Bank δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν προσωπικές συναλλαγές ή προσωπική διαπραγμάτευση, σε χρηματοπιστωτικά μέσα που αφορά η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων, εφόσον γνωρίζουν το πιθανό χρονοδιάγραμμα ή περιεχόμενο αυτής της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων, όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό ή σε Πελάτες και δεν μπορεί να συναχθεί εύκολα από τις πληροφορίες που είναι έτσι διαθέσιμες, προτού δοθεί στους παραλήπτες της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων εύλογη δυνατότητα να ενεργήσουν βάσει αυτής. Για το σκοπό αυτό οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές, κατά τη διάρκεια εκπονήσεως έρευνας, δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούν σε οποιονδήποτε άλλο υπάλληλο του Ομίλου Alpha Bank, καμία πληροφορία ή στοιχείο που αφορά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης έρευνας και θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσωπική συναλλαγή, προτού το αποτέλεσμα αυτής δημοσιοποιηθεί καθ οιονδήποτε τρόπο. (Μόνον εφόσον δεν συντρέχουν τα οριζόμενα στην ως άνω υπό β) παράγραφο). Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές και οι υπάλληλοι του Ομίλου Alpha Bank, που συμμετέχουν στην εκπόνηση της έρευνας, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν προσωπικές συναλλαγές στα χρηματοπιστωτικά μέσα που αφορά η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων ή σε συναφή χρηματοπιστωτικά μέσα, αντίθετα προς τις ισχύουσες συστάσεις, παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με την προηγούμενη συγκατάθεση της νομικής υπηρεσίας ή της υπηρεσίας κανονιστικής συμμορφώσεως. Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές και οι υπάλληλοι του Ομίλου Alpha Bank, που συμμετέχουν στην εκπόνηση της έρευνας δεν επιτρέπεται να δέχονται αντιπαροχές από πρόσωπα που έχουν ουσιώδη συμφέροντα στο αντικείμενο της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές και υπάλληλοι του Ομίλου Alpha Bank που συμμετέχουν στην εκπόνηση της έρευνας, δεν υπόσχονται σε εκδότες ευνοϊκή κάλυψη από την έρευνα. Απαγορεύεται ρητά στους εκδότες, σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, στους υπαλλήλους του Ομίλου Alpha Bank, πλην των χρηματοοικονομικών αναλυτών που συμμετέχουν στην εκπόνηση της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων, η οποία περιλαμβάνει σύσταση ή τιμή στόχο, να εξετάσουν, πριν από τη διάδοση της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων, το σχέδιο της έρευνας προκειμένου να επαληθεύσουν την ακρίβεια πραγματικών στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την εξακρίβωση της συμμορφώσεως με τις νόμιμες υποχρεώσεις του Ομίλου. 10. Έλεγχο για την αποφυγή της ταυτόχρονης ή της διαδοχικής συμμετοχής ενός υπαλλήλου του Ομίλου Alpha Bank, σε διαφορετικές επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες, όταν η συμμετοχή αυτή ενδέχεται να αποβεί επιζήμια για την ορθή διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων. 11. Τήρηση και ενημέρωση αρχείου για κάθε επενδυτική ή παρεπόμενη υπηρεσία ή δραστηριότητα που ασκήθηκε από τον Όμιλο Alpha Bank, από την οποία έχει προκύψει σύγκρουση συμφερόντων που συνεπάγεται ουσιώδη κίνδυνο ζημίας για τα συμφέροντα ενός ή περισσότερων Πελατών. Ομοίως και στην περίπτωση συνεχιζόμενης υπηρεσίας ή δραστηριότητας ως προς την οποία ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. 12. Γενική ή ειδική γνωστοποίηση συγκρούσεως συμφερόντων στους Πελάτες πριν την ανάληψη παροχής από τον Όμιλο Alpha Bank της επιδιωκόμενης κάθε φοράς επενδυτικής υπηρεσίας. Η γνωστοποίηση αυτή περιλαμβάνει, όπου κρίνεται απαραίτητο, και το γεγονός ότι δεν είναι εφικτό να διασφαλισθεί επαρκώς η αποτροπή ή η πλήρης διαχείριση της συγκρούσεως συμφερόντων. 13. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εταιρία, μέλος του Ομίλου Alpha Bank δεν αναλαμβάνει απλώς διαμεσολαβητικό ρόλο για τη διενέργεια συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων αλλά αποτελεί η ίδια τον αντισυμβαλλόμενο του Πελάτη στις σχετικές συναλλαγές (όπως, ενδεικτικώς, στη δευτερογενή πώληση κρατικών και εταιρικών ομολόγων, στα δικαιώματα και στις σύνθετες πράξεις επί επιτοκίων, επί συναλλάγματος, επί αγαθών και επί μετοχών καθώς και σε συναλλαγές άμεσα παραδοτέου συναλλάγματος-fx Spot), τότε συνάπτει τις σχετικές συναλλαγές υπό οικονομικά εύλογους όρους και οι σχετικές εντολές των Πελατών εκτελούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτελέσεως που περιγράφεται στο παρόν έντυπο. Ο Όμιλος Alpha Bank διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει την πολιτική αποφυγής συγκρούσεως συμφερόντων οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. 17

19 9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Η ενημέρωση των Πελατών των Καταστημάτων της Alpha Bank διενεργείται ως εξής: Προσυμβατικά Εκτέλεση συναλλαγής σε Ομόλογα Αίτηση συναλλαγής σε Αμοιβαία Κεφάλαια Διαβίβαση εντολής σε Μετοχές Στο μηνιαίο αντίγραφο (βεβαίωση) διαθέσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια. Στα πινακίδια εκτελέσεως εντολών μετοχών μετά την οριστικοποίησή τους. Στο τριμηνιαίο αντίγραφο της θέσεως του Πελάτη μαζί με αντίγραφο των όλων των συναλλαγών του σε Αμοιβαία Κεφάλαια. Στην ετήσια ενημέρωση (βεβαίωση εισοδήματος) υπεραξίας από Αμοιβαία Κεφάλαια. Στην ετήσια ενημέρωση (βεβαίωση εισοδήματος) τόκων και υπεραξίας από Ομόλογα. Η ενημέρωση πραγματοποιείται, ειδικότερα στους Πελάτες: της Διευθύνσεως Private Banking της Υπηρεσίας ALPHAPrime και της Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως εξής: Προσυμβατικά Μετά την εκτέλεση εντολών Κατάσταση περιουσιακών στοιχείων (χαρτοφυλακίου) Με το παρόν έντυπο Το παραστατικό εκτελέσεως παραδίδεται στον Πελάτη αμέσως μετά τη συναλλαγή. Το αντίγραφο της αιτήσεως συναλλαγής παραδίδεται στον Πελάτη αμέσως μετά την καταχώρισή του. Παραδίδεται στον Πελάτη αμέσως μετά την εντολή. Αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση του Πελάτη. Διατίθενται από τα Καταστήματα. Αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση του Πελάτη. Αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση του Πελάτη. Διατίθεται από τα Καταστήματα. Με το παρόν έντυπο Tην επόμενη εργάσιμη ημέρα Ανά εξάμηνο, ή ανά μήνα, ή μετά από αίτημα κατά περίπτωση Οι χρήστες Διαδικτύου λαμβάνουν την σχετική ενημέρωση μέσω αυτού. 10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Οι συναλλαγές, οι οποίες καταρτίζονται μέσω του Ομίλου Alpha Bank, καλύπτονται είτε από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), εφόσον διενεργούνται μέσω της Τραπέζης, οπότε και ρυθμίζονται ειδικότερα από τις διατάξεις του N. 3746/2009 όπως εκάστοτε ισχύει, είτε από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφαλίσεως Επενδυτικών Υπηρεσιών (το Συνεγγυητικό) εφόσον διενεργούνται από τις Εταιρίες του Ομίλου, οπότε και ρυθμίζονται ειδικότερα από τις διατάξεις του N. 2533/1997 όπως εκάστοτε ισχύει. Α. Σκοπός του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) Το ΤΕΚΕ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που έχει ως κύριο έργο: α. την καταβολή αποζημιώσεως στους καταθέτες των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία ευρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους και β. την καταβολή αποζημιώσεως στους επενδυτές-πελάτες των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία ευρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους, για απαιτήσεις που απορρέουν από την παροχή των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, δηλαδή των επενδυτικών υπηρεσιών του άρθρου 4 του Ν. 3606/2007 παρ. 1(α) -(δ), (στ), (ζ) και της παρεπόμενης υπηρεσίας της παρ. 2 (α) του ιδίου άρθρου, ήτοι: της λήψεως και διαβιβάσεως εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, της εκτελέσεως εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πωλήσεως ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, της διαπραγματεύσεως για ίδιο λογαριασμό, η οποία συνίσταται στη διαπραγμάτευση από Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (εφεξής Ε.Π.Ε.Υ. ) με κεφάλαια ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων προς κατάρτιση συναλλαγών επ αυτών, της διαχειρίσεως χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Ε.Π.Ε.Υ., χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, της αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων ή της τοποθετήσεως χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση αναλήψεως, της τοποθετήσεως χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση αναλήψεως και της φυλάξεως και διοικητικής διαχειρίσεως χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών. Σε περιπτώσεις που δεν είναι ευχερής η κατάταξη απαιτήσεως πελάτη στην κατηγορία των καταθέσεων ή των επενδύσεων, προβλέπεται η ειδική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής, χάριν συντομίας, Δ.Σ. ) 18

20 του ΤΕΚΕ, ρητώς αποκλειομένης της περιπτώσεως καταβολής διπλής αποζημιώσεως. Καλυπτόμενες Καταθέσεις-Καλυπτόμενες Επενδύσεις Αντιστοίχως διακριτό είναι το ενεργητικό του ΤΕΚΕ που τίθεται προς εξυπηρέτηση των δύο ως άνω σκοπών, δηλαδή της Καλύψεως Καταθέσεων και της Καλύψεως Επενδύσεων. Στο σκέλος Καλύψεως Καταθέσεων του ΤΕΚΕ συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, εκτός από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έδρα σε τρίτες χώρες, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από ισοδύναμο με το παρόν σύστημα εγγυήσεως καταθέσεων ή αποζημιώσεως επενδυτών που λειτουργεί στη χώρα της καταστατικής έδρας των πιστωτικών ιδρυμάτων, στα οποία ανήκουν, και προαιρετικά τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων, των οποίων η καταστατική έδρα ευρίσκεται σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (άρθρο 3). Ειδικώς περί πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, το ΤΕΚΕ καλύπτει επίσης τις καταθέσεις και τις απαιτήσεις επενδυτών-πελατών από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες των υποκαταστημάτων τους σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως καθώς και των υποκαταστημάτων τους σε τρίτες χώρες, εφόσον οι ως άνω καταθέσεις και απαιτήσεις δεν καλύπτονται από ισοδύναμο σύστημα εγγυήσεως καταθέσεων ή αποζημιώσεως επενδυτών στις χώρες υποδοχής. Η Τράπεζα της Ελλάδος (στο εξής, χάριν συντομίας, ΤτΕ ) ορίζεται περαιτέρω αρμόδια να κρίνει, κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. του ΤΕΚΕ, εάν η κάλυψη είναι ισοδύναμη και εάν όχι, να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις καλύψεως. Ως καταθέσεις ορίζονται τα πιστωτικά υπόλοιπα των κατατεθειμένων σε λογαριασμούς κεφαλαίων ή τα πιστωτικά υπόλοιπα προσωρινού χαρακτήρα που προκύπτουν κατά τις συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές και τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να επιστρέψει βάσει των εφαρμοζόμενων νόμιμων και συμβατικών όρων, καθώς και οι υποχρεώσεις για τις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα έχει εκδώσει παραστατικούς τίτλους. Στην έννοια των καταθέσεων δεν εμπίπτουν οι συμφωνίες πωλήσεως με σύμφωνο επαναγοράς (repos), εκ των οποίων οι απαιτήσεις καλύπτονται από το σκέλος καλύψεως επενδύσεων. Η αποζημίωση για το σύνολο των καλυπτόμενων καταθέσεων του ιδίου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα που καλύπτεται από το ΤΕΚΕ ανέρχεται κατ ανώτατο όριο σε Ευρώ εκατό χιλιάδες (Ευρώ ), σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3714/2008. Η αποζημίωση καταβάλλεται σε ευρώ και ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων κάθε καταθέτη που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση. Στο ως άνω όριο συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι έως την ημέρα που η κατάθεση κατέστη μη διαθέσιμη. Για τον υπολογισμό της καταβλητέας αποζημιώσεως, τα πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασμών καταθέσεων συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως ανταπαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύματος κατά του δικαιούχου καταθέτη, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 440 επ. ΑΚ. Στις περιπτώσεις λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσότερων προσώπων από κοινού, το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη του λογαριασμού θεωρείται χωριστή κατάθεση του κάθε δικαιούχου του λογαριασμού, ενώ εάν δεν προκύπτει το τμήμα της καταθέσεως που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο, θεωρείται ότι η κατάθεση ανήκει στους δικαιούχους κατά ίσα μέρη. Το ΤΕΚΕ καλύπτει επίσης όλους τους επενδυτές-πελάτες των συμμετεχόντων στο Σκέλος Καλύψεως Επενδύσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικών ιδρυμάτων για τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, έως του ποσού των Ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000), για το σύνολο των απαιτήσεων επενδυτή-πελάτη έναντι ορισμένου συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος, ανεξαρτήτως καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, αριθμού λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της υπηρεσίας. Εξαιρούμενες απαιτήσεις Εξαιρούνται από την κάλυψη του ΤΕΚΕ οι ακόλουθες κατηγορίες καταθέσεων: 1. Οι καταθέσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3601/2007, που τηρούνται στο όνομά τους και για ίδιο λογαριασμό. 2. Οι τίτλοι που αποτελούν στοιχεία των "ιδίων κεφαλαίων" των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια της Πράξεως Διοικητού Τραπέζης Ελλάδος 2587/ Οι καταθέσεις που προέρχονται από συναλλαγές πελατών, για τις οποίες εξεδόθη τελεσίδικη καταδικαστική δικαστική απόφαση, για ποινικό αδίκημα σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά τις εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας ή την αντίστοιχη νομοθεσία άλλων κρατών. 4. Οι καταθέσεις για ίδιο λογαριασμό των Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 1 του Ν. 3606/ Οι καταθέσεις των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 11 του Ν. 3601/ Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιριών, κατά την έννοια του ν.δ. 400/1970, όπως εκάστοτε ισχύει. 7. Οι καταθέσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, κατά την έννοια του Ν. 3283/2004, όπως εκάστοτε ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των εταιριών διαχειρίσεώς τους. 8. Οι καταθέσεις των νομικών προσώπων που είναι συνδεδεμένα, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, με το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα που περιέρχεται σε αδυναμία. 9. Οι καταθέσεις της Κεντρικής Διοίκησης (ως τέτοιες νοούνται οι καταθέσεις των Υπουργείων και των αποκεντρωμένων Υπηρεσιών των Υπουργείων) και των υπερεθνικών οργανισμών, των ομοσπονδιακών, ομόσπονδων, επαρχιακών και τοπικών διοικητικών αρχών, καθώς και των ΟΤΑ. 10. Οι καταθέσεις των μελών του Δ.Σ. (περιλαμβανομένων των, κατά νόμον, δύο τουλάχιστον υπευθύνων για τον προσανατολισμό δράσεως του προσώπων) του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών του. 19

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών (Βάσει της Οδηγίας MiFID Markets in Financial Instruments Directive - N. 3606/2007) Β Έκδοση Μάρτιος 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Η SILK CAPITAL PARTNERS (εφεξής η «ΑΕΠΕΥ») εκδίδει το παρόν Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Oκτώβριος 2007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η παρούσα Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Αγορές του Εξωτερικού (η «Σύμβαση») ισχύει συμπληρωματικά προς τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD)

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Προειδοποιηση για τουσ επενδυτεσ 28/02/2013 Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Βασικά μηνύματα Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences «CFD») είναι σύνθετα προϊόντα και δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό;

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό; 19 Οκτωβρίου 2012 Οδηγός επενδύσεων Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; ΕΑΚΑΑ σημαίνει Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Πρόκειται για ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έδρα της οποίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Magna Trust Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Νομοθετικό Πλαίσιο 1.1. Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Νοέμβριος 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Sharelink Securities and Financial Services Ltd, (η «SLSFS», η «Εταιρεία») είναι θυγατρική της SFS Group Public Company Limited και συγκαταλέγεται στις

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1. Γενικά... 1 2. Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς... 1 3. Παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες... 2 4. Εκτίμηση καταλληλότητας και συμβατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 6γ/86/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 6γ/86/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 6γ/86/15.10.1996 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τήρηση Στοιχείων και Βιβλίων από Ε.Π.Ε.Υ. ως προς την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Διαμεσολάβησης στην Αγοραπωλησία Αξιών ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital (ETX Capital, εμείς ή εμάς), είναι Εξουσιοδοτημένη και ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR. Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR. Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΟΔΗΓΙΑ 2014/65/EK (MiFID II) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 600/2014 (MiFIR) Επίπεδο 1 Αναθεώρηση της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (ΜiFID

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. Νο. 3

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. Νο. 3 -- 981 -- * ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. Νο. 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Λ.Σ.: 2497 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Ν.304 ΘΕΜΑ: Λογιστική Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) 1. ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. [MiFID PACK]

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. [MiFID PACK] ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ [MiFID PACK] ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «WHITETIP INVESTEMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Η Εταιρεία παραθέτει στο Έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί ή να

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρµογής της Νέας Νοµοθεσίας Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρµογής της Νέας Νοµοθεσίας Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρµογής της Νέας Νοµοθεσίας... 3 2 Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της... 4 2.1 Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.... 4 2.2 Προσφερόµενες Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών διοργανώνει 5-ήμερο σεμινάριο ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου : 23/6/2008-27/6/2008 Ώρες διεξαγωγής: 17:30-21:15 Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα