ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» Κ.ΣΑΒΒΙ ΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» Κ.ΣΑΒΒΙ ΗΣ"

Transcript

1 «Εισαγωγή εκ µέρους της Οργανωτικής Επιτροπής. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» Κ.ΣΑΒΒΙ ΗΣ (Πρόεδρος ΠΕΣΕ Ε): Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνά-δελφοι, σας ευχαριστώ κατ αρχήν για τη συµµετοχή σας στη σηµερινή Ηµερίδα που διοργανώνουν οι Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις, το σύνολο του κατασκευαστικού κόσµου: - Η Πανελλήνια Ένωση ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (ΠΕ ΜΕ Ε). - Η Πανελλήνια Ένωση ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (ΠΕ ΜΗΕ Ε) - Η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσµων Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (ΠΕΣΕ Ε) - Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) - Ο Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) Το σύνολο του κατασκευαστικού κόσµου λοιπόν της χώρας, αποφάσισε να κάνει αυτή την Ηµερίδα σήµερα, να καλέσει τον καθηγητή του Πολυτεχνείου κ.τάσιο, να είναι ο κύριος οµιλητής στη σηµερινή µας συνάντηση. Το θέµα µας είναι η Ετεροδοσοληψία, θα µας το αναπτύξει ο καθηγητής αργότερα, πολύ νωρίς. Η ορολογία, όπως ξέρετε, είναι λέξη που σηµαίνει: προσφορά δώρου σε κάποιον. Από νοµική άποψη, δωροδοκία είναι η παροχή δώρου ή και η λήψη δώρου, µε σκοπό την εκτέλεση µιας οποιασδήποτε πράξης, συνήθως παράνοµης και άδικης. Η δωροδοκία σαν πράξη που είναι αντίθετη στον Νόµο, δικάζεται αυστηρά, ιδίως όταν αυτή γίνεται από δηµόσιους λειτουργούς, ή ενόρκους. Ο Νόµος προβλέπει ποινή όχι µόνο για εκείνον που παίρνει δώρο, δηλαδή

2 εξαγοράζεται, αλλά και για εκείνον που κάνει την απόπειρα δωροδοκίας. Σύµφωνα λοιπόν µε τον Νόµο, η τιµωρία επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις: - Όταν ο δηµόσιος υπάλληλος δεχθεί µε οποιαδήποτε αιτιολόγηση, δώρο, ακόµα και όταν δεχθεί τις υποσχέσεις για δωροδοκία. - ικάζεται αυστηρότερα η απαίτηση παροχής δώρου, που στην περίπτωση αυτή θεωρείται καθαρός εκβιασµός. Η δωροδοκία συνδυάζεται µε τη διαφθορά και τη διαπλοκή. ιαφθορά είναι η κατάχρηση της εξουσίας από τους κυβερνητικούς ανώτε-ρους υπαλλήλους και λοιπά πολιτικά πρόσωπα. Συνήθως, η κατάχρηση έγκειται στην παράνοµη απόκτηση ιδιωτικής περιουσίας, ή αποκόµιση κάποιου άλλου ιδιωτικού οφέλους. Σχεδόν οι περισσότερες µορφές κυβερ-νήσεων είναι ευαίσθητες στη διαφθορά και την πολιτική δωροδοκία (πολιτικό χρήµα). Οι µορφές διαφθοράς ποικίλλουν. Περιλαµβάνουν τη δωροδοκία, τον εκβιασµό, τον νεποτισµό, την υπεξαίρεση χρηµάτων, τη δωροληψία και την κατάχρηση. Σχεδόν όλες οι µορφές διαφθοράς συνδέονται µε τη διαπλοκή. Η διαφθορά µπορεί να διευκολύνει την εγκληµατική επιχειρηµατικότητα, όπως την εµπορία ναρκωτικών, το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος και την παράνοµη διακίνηση προϊόντων. Σε µερικές χώρες, η διαφθορά είναι τόσο κοινή, που αναµένεται, όταν αλληλεπιδρούν οι µικρές επιχειρήσεις, ή οι απλοί πολίτες, µε τους κυβερνητικούς ανώτερους υπαλλήλους. Η διαφθορά επίσης δηµιουργεί σοβαρό πλήγµα στην ανάπτυξη. Επιπλέον, η υπερκοστολόγηση παροχής υπηρεσιών, για να καλυφθούν και τα αναγκαία ποσά της δωροδοκίας, επιφέρει σε βάθος χρόνου

3 κρατικά ελλείµµατα, τα οποία στη συνέχεια καλούµαστε να πληρώσουµε οι φορολογούµενοι πολίτες. Μία άλλη σηµαντικότατη συνέπεια της διαφθοράς είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος. Επίσης, στην Υγεία δεν είναι λίγες οι φορές που καθυστερείται η εξυπηρέτηση ατόµων που δεν έχουν οικονοµική άνεση, στα ηµόσια Νοσοκοµεία. Στον πολιτικό βίο η διαφθορά υπονο- µεύει τη δηµοκρατία και την καλή και σωστή διακυβέρνηση. Η δωροδοκία υπονοµεύει επίσης την οικονοµική ανάπτυξη, µε την οικονοµική ανεπάρκεια. Στον Ιδιωτικό Τοµέα, η διαφθορά αυξάνει το κόστος της επιχείρησης µέσω της τιµής των παράνοµων πληρωµών, το διοικητικό κόστος των ανωτέρω, καθώς και τον κίνδυνο αποκάλυψης παραβιασµένων συµφωνιών. Η διαφθορά παράγει τις οικονοµικές διαστρεβλώσεις στον ηµόσιο Τοµέα, µε την παρέκκλιση της δηµόσιας επένδυσης. Οι ανώτεροι υπάλληλοι, µπορούν να αυξήσουν την τεχνική πολυπλοκότητα των προγραµµάτων ηµοσίου Τοµέα, για να κρύψουν, ή να προετοιµάσουν το έδαφος για τέτοιες συναλλαγές, µε συνέπεια περαιτέρω διαστρέβλωση των επενδύ-σεων. Ακόµη, η διαφθορά χαλαρώνει τη συµµόρφωση µε την κατασκευή περιβαλλοντική, ή άλλους Κανονισµούς, µειώνει την ποιότητα των κυβερνητικών υπηρεσιών και της υποδοµής και αυξάνει τις δηµοσιονοµικές πιέσεις στην κυβέρνησης. Από τον Περσικό χρυσό στη Ρωµαϊκή διαφθορά και από της δηµιουργίας του Ελληνικού κράτους, η δωροδοκία λειτούργησε ως µέσον άσκησης εξουσίας. Για τους αρχαίους Έλληνες, η αναζήτηση µε κάθε τρόπο του χρυσού, του χρήµατος, οδηγούσε στη διαφθορά που ήταν συνυφασµένη µε τη δυστυχία και όχι την ευτυχία. Και ο Ρωµαϊκός

4 ιµπεριαλισµός που αντικατέστησε τους Έλληνες στον τότε γνωστό κόσµο, είχε τα ίδια χαρακτηριστικά µε τον σηµερινό ιµπεριαλισµό, την αναζήτηση δηλαδή του πλούτου και της δύναµης. Από τη δηµιουργία του Ελληνικού κράτους, ο όρος: διαφθορά, χρησιµοποιείται ευρύτατα από πολιτικούς και ιστορικούς, αλλά και από απλούς πολίτες. Την εικόνα της νεοελληνικής κοινωνίας απέδωσε παραστα-τικά ο Υπουργός και Βουλευτής του Χαρίλαου Τρικούπη Βουλφιώτης, που απαντώντας στη Βουλή σε σχετικό ερώτηµα, τόνισε: «Ένα ξέρω να πω: εγώ κλέβω, εσύ κλέβεις, κλέβουµε όλοι». Αγαπητοί φίλοι, σήµερα ο κατασκευαστικός κόσµος της χώρας, αποκηρύσσει στο σύνολό του για µία ακόµη φορά, τα φαινόµενα αυτά. Ζητάµε καθαρούς κανόνες στην ανάθεση και εκτέλεση ηµοσίων Έργων της χώρας και όχι µόνο, ζητάµε την καθιέρωση της γενικής διαφάνειας όλων των διαδικασιών παραγωγής των έργων, από τη διακήρυξη, µέχρι την παράδοση και συντήρησή τους. Αγαπητοί φίλοι, κάποιοι λειτουργοί του ηµόσιου Τοµέα, διάγουν πολυτελή βίο, έχουν καταθέσεις και περιουσίες αναντίστοιχες µε τα νόµιµα εισοδήµατά τους. Κάποιοι είναι και στο pay roll µεγάλων Οµίλων. Νοµίζω ότι όλα αυτά πρέπει να τα διερευνήσουµε. Εµείς ανοίγουµε τον δρόµο και όσοι άλλοι φορείς, ή άλλοι παράγοντες θέλουν να ακολουθήσουν, ας ακολουθήσουν. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον µεγάλο δάσκαλο πολλών µηχανικών και άλλων, κ.θεοδόση Τάσιο, καθηγητή του Μετσοβείου Πολυτεχνείου, αυτή την εµβληµατική µορφή και τη ψύχραιµη και λογική φωνή, για την καθοριστική συµβολή του στην προσπάθειά µας για ανάδειξη και καταγγελία αυτού του φαινοµένου. Σας ευχαριστώ πολύ

5 «Χαιρετισµοί Εκπροσώπων Φορέων» Κ.ΣΑΒΒΙ ΗΣ: Είναι ανάµεσά µας ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης ήµων, ο κ.ασκούνης ήµαρχος Καλλιθέας, ο κ.μπακούρης, ο Πρόεδρος της ιεθνούς ιαφάνειας ΕΛΛΑΣ, οι οποίοι θα απευθύνουν έναν χαιρετισµό. Αναµένεται ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου, ο οποίος µε ενηµέρωσε ήρθε και ο κ.ρακιτζής, ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τον λόγο στους καλεσµένους µας, στους προσκεκληµένους µας, πριν να ξεκινήσει η βασική οµιλία του καθηγητή κ.τάσιου. Ο κ.βορίδης, ο Υπουργός Υποδοµών, µας είχε ενηµερώσει και επισήµως και ανεπισήµως ότι θα έρθει, δυστυχώς τώρα λάβαµε ένα µήνυµά του ότι κάτι του έτυχε και δεν θα µπορεί να έρθει. Ο κ.ρέππας επίσης µας είχε ενηµερώσει ότι θα ερχόταν, δεν επιβεβαιώθηκε η προσέλευσή του. Ίσως το θέµα να είναι λίγο βαρύ. Είναι και ο Πρόεδρος των Μελετητών, βλέπω, ο κ.αλεξόπουλος εδώ, στον οποίο θα δώσω µετά τον λόγο επίσης. Πριν ξεκινήσουµε, ο κ.ρωµοσιός, ο Πρόεδρος της ΠΕ ΜΕ Ε θέλει να πει δυο κουβέντες. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ 9 ΜΑΪΟΥ 2011 ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ, Πρόεδρος της ΜΚΟ Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβληµα της Ετεροδοσοληψίας εν µέσω Κρίσεως

Το πρόβληµα της Ετεροδοσοληψίας εν µέσω Κρίσεως Το πρόβληµα της Ετεροδοσοληψίας εν µέσω Κρίσεως 1. Εισαγωγή Θ.Π. Τάσιος α) Αντιλαµβάνοµαι οτι βρισκόµαστε εδώ σήµερα προκειµένου να συµβάλοµε (κατα ενα µικρό έστω µέρος) στο ξεπέρασµα της οικονοµικής Κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ. Τεύχος 5,Φεβρουάριος 2014. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ 11ο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ. Τεύχος 5,Φεβρουάριος 2014. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ 11ο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς website: www.sed.gr e-mail: info@sed.gr Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ Τεύχος 5,Φεβρουάριος 2014 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα δημόσια αγαθά

Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα δημόσια αγαθά ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα δημόσια αγαθά ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 Έκδοση του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

«ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σ Α Τ Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ µε θέµα: «ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ» Πέµπτη, 6 Μαρτίου 2014 Αίθουσα Ερµής Ε.Β.Ε.Α. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 24/4/2015 Mineral Resources in Greece. Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι,

Παρασκευή 24/4/2015 Mineral Resources in Greece. Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, Παρασκευή 24/4/2015 Mineral Resources in Greece Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, Δεν ήρθα από τις Βρυξέλλες, όπως είπε ο κ. Πρόεδρος, για να σας πω αυτά που εσείς σίγουρα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ "Ναρκωτικά στην Ελλάδα" Ομιλία Θανάση Αποστόλου Εταιρεία Διογένης, Διάλογος για την πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη

ΗΜΕΡΙΔΑ Ναρκωτικά στην Ελλάδα Ομιλία Θανάση Αποστόλου Εταιρεία Διογένης, Διάλογος για την πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη ΗΜΕΡΙΔΑ "Ναρκωτικά στην Ελλάδα" Ομιλία Θανάση Αποστόλου Εταιρεία Διογένης, Διάλογος για την πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη Νέες προσεγγίσεις της πολιτικής για τα Ναρκωτικά στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: κα. ΘΕΟΧΑΡΗ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:17.35 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 20.40 ΘΕΜΑ: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ 16:30-17:00

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΕΕΤΤ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Αθήνα 28.3.2005 Οµιλία του Προέδρου της ΕΕΤΤ, κ. Εµµ.

ΗΜΕΡΙ Α ΕΕΤΤ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Αθήνα 28.3.2005 Οµιλία του Προέδρου της ΕΕΤΤ, κ. Εµµ. ΗΜΕΡΙ Α ΕΕΤΤ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Αθήνα 28.3.2005 Οµιλία του Προέδρου της ΕΕΤΤ, κ. Εµµ. Γιακουµάκη Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Βουλευτές, Κύριοι Πρόεδροι των Ανεξαρτήτων ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Αθήνα, 2 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ελτίο Τύπου Αθήνα, 2 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ελτίο Τύπου Αθήνα, 2 Ιουνίου 2005 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Να καλωσορίσω στο Υπουργείο Ανάπτυξης τον Υφυπουργό Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εφοριακών και Φορολογικών Ελεγκτών για τη Δωροδοκία και τη Διαφθορά

Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εφοριακών και Φορολογικών Ελεγκτών για τη Δωροδοκία και τη Διαφθορά Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εφοριακών και Φορολογικών Ελεγκτών για τη Δωροδοκία και τη Διαφθορά Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εφοριακών και Φορολογικών Ελεγκτών για τη Δωροδοκία και τη Διαφθορά Η ποιότητα της μετάφρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΓΊΑΝΣΗ ΤΟΥ LOBBYING H ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ LOBBYING ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ

ΕΞΥΓΊΑΝΣΗ ΤΟΥ LOBBYING H ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ LOBBYING ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ ΕΞΥΓΊΑΝΣΗ ΤΟΥ LOBBYING H ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ LOBBYING ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2003 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το Σεπτέμβρη του 2007. Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πληκτρολογήστε www.pesede.gr και απλοποιήστε τη ζωή σας! ΙΑ ΡΟΜΕΣ 04 ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 10 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 30 ΚΟΙΝΗ ΡΑΣΗ 34 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 37

Περιεχόμενα. Πληκτρολογήστε www.pesede.gr και απλοποιήστε τη ζωή σας! ΙΑ ΡΟΜΕΣ 04 ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 10 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 30 ΚΟΙΝΗ ΡΑΣΗ 34 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 37 ιμηνιαία Έκδοση της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών ημοσίων Έργων Θεμιστοκλέους 4, 106 78 Αθήνα τηλ: 210 3814735, 210 3338759 Email: secretary@pesede.gr URL: www.pesede.gr Περιεχόμενα ΙΑ ΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012-2013 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Kρίση-Ανεργία Διάλυση των εργασιακών σχέσεων σε Ελλάδα και Ε.Ε.

Kρίση-Ανεργία Διάλυση των εργασιακών σχέσεων σε Ελλάδα και Ε.Ε. Kρίση-Ανεργία Διάλυση των εργασιακών σχέσεων σε Ελλάδα και Ε.Ε. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ. και επιχειρηματικής συμπεριφοράς

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ. και επιχειρηματικής συμπεριφοράς ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικής συμπεριφοράς Μήνυμα από τον Richard Reese, Πρόεδρο και CEO Στην Iron Mountain, δίνουμε εξίσου μεγάλη σημασία στη φήμη μας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗ 11.10.2011 FATA1011.AY1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήµερα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020. Συμπεράσματα και Προτάσεις Βιομηχανικής Πολιτικής

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020. Συμπεράσματα και Προτάσεις Βιομηχανικής Πολιτικής ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020 Πρακτικά τελικής εκδήλωσης συνεδρίου Συμπεράσματα και Προτάσεις Βιομηχανικής Πολιτικής έτσι όπως αυτά προέκυψαν από τις επτά (7) συναντήσεις εργασίας κλαδικού και οριζόντιου χαρακτήρα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ. Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ. Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης Η Συγχώνευση των Ελληνικών Τραπεζών Μάρτιος 2002 Δελτίίο Αρ.. 1 Η Συγχώνευση των Ελληνικών Τραπεζών Η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης πραγματοποιήθηκε τη Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

2o ιεθνές Συνέδριο "Άτοµα µε Αναπηρία και ΜΜΕ"

2o ιεθνές Συνέδριο Άτοµα µε Αναπηρία και ΜΜΕ 2o ιεθνές Συνέδριο "Άτοµα µε Αναπηρία και ΜΜΕ" Χαιρετισµοί ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ: Ν. ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κ. Ρουσόπουλο. Τώρα στο βήµα ας έρθει ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Αβραµόπουλος..

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014 Alba Graduate Business School «Φιλανθρωπία σαν στρατηγική ανάπτυξης.»

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014 Alba Graduate Business School «Φιλανθρωπία σαν στρατηγική ανάπτυξης.» Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014 Alba Graduate Business School «Φιλανθρωπία σαν στρατηγική ανάπτυξης.» Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα αυτή η ευκαιρία που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΚΩΣΤΑ ΦΩΤΑΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. ΣΤΟ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «Επιχειρώντας στο μέλλον 2015 2020»

ΟΜΙΛΙΑ ΚΩΣΤΑ ΦΩΤΑΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. ΣΤΟ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «Επιχειρώντας στο μέλλον 2015 2020» ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΚΩΣΤΑ ΦΩΤΑΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «Επιχειρώντας στο μέλλον 2015 2020» ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2015 Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Κ. ΛΕΜΑΣ: Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουµε σιγά-σιγά για να µπορέσουµε να δώσουµε τον χρόνο να ακουστούν και απόψεις στο τέλος της συνάντησης. Ονοµάζοµαι Κώστας Λέµας, είµαι ο Προϊστάµενος της Ενδιάµεσης

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Κυριάκος Ε. Μακαρώνας. πολιτικής που θα ωφελήσει το σύνολο του πληθυσμού ήδη έχουν λίγο ως πολύ

Εισήγηση: Κυριάκος Ε. Μακαρώνας. πολιτικής που θα ωφελήσει το σύνολο του πληθυσμού ήδη έχουν λίγο ως πολύ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ο Μ Α. Χ Ω. Μ. Ε. 2 κ α ι 1 3 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 4 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Κ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ Λ Α Ϊ Κ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Εισήγηση: Κυριάκος Ε. Μακαρώνας Το ζήτημα που αφορά στο ποιά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα