30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I"

Transcript

1 30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I DK N S FIN P GR Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje Manual de Instruções Εγχειρδιο δηγιων

2

3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε αυτ το εγχειρίδιο οδηγιών πριν ξεκινήσετε για πρώτη φορά το υψηλής πίεσης πλυντήρι σας. Αυτ το μηχάνημα είναι ένα πλυντήριο υψηλής πίεσης και θερμο δατος που παράγει ένα πίδακα νερο υπ υψηλή πίεση και μεγάλη θερμοκρασία εξ αιτίας του οποίου μπορεί να προκληθο ν βαρείς τραυματισμοί και εγκα ματα αν δεν τηρηθο ν τα μέτρα ασφαλείας. Κατά συνέπεια, απαιτείται η ολοκληρωμένη καταν ηση των περιεχομένω αυτο του εγχειριδίου για την αποφυγή δικο σας τραυματισμο, τραυματισμο πλησίον ευρισκομένων ατ μων και υλικών ζημιών σε αντικείμενα με την ίδια τη μηχανή. Περιεχ μενα GR 1.0 Τεχνικά στοιχεία 2.0 Οδηγίες χρήσεως Μέτρα ασφαλείας και προειδοποιήσεις 2.1 Ξεκίνημα 2.2 Λειτουργία 2.3 Γενικά 3.0 Οδηγίες λειτουργίας 3.1 Συνδέσεις 1. Σωλήνας υψηλής πίεσης 2. Σ νδεση νερο 3. Σ νδεση ηλεκτρικο ρε ματος 4. Γέμισμα με κα σιμο 5. Λαβή εκτοξευτήρα - αξεσουάρ 6. Απορρυπαντικά - δοσολογική αντλία 7. Αφαλάτωση - Αποσκλήρυνση ALTO no Scale 3.2 Διαδικασία εκκινήσεως 3.3 Λειτουργία 3.4 Ελεγχος θερμοκρασίας 3.5 Εκτοξευτήρας, ρ θμιση πιέσεως 3.6 Τέλος λειτουργίας 1. Αποσ νδεση του σωλήνα υψηλής πίεσης 2. Αυτ ματη πα ση λειτουργίας 3. Πα ση λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης 3.7 Οδηγίες για τη μεταφορά 3.8 Αποθήκευση 3.9 Συστήματα ασφαλείας μηχανήματος 4.0 Πεδία εφαρμογής και μέθοδοι εργασίας 4.1 Πεδία εφαρμογής 4.2 Πίεση λειτουργίας 4.3 Απορρυπαντικά 4.4 Δ ση απορρυπαντικών 4.5 Μέθοδοι εργασίας 5.0 Ανακυκλώσιμα μέρη μηχανήματος 5.1 Γενική περιγραφή 5.2 Αντλία υψηλής πίεσης, σ στημα δατος 5.3 Ηλεκτροκινητήρας 5.4 Σ στημα καυστήρα - σ στημα ελέγχου 6.0 Συντήρηση 6.1 Γενικά 6.2 Απομάκρυνση αλάτων (Αφαλάτωση) 6.3 Καθαρισμ ς του ακροφυσίου υψηλής πιέσεως 7.0 Χάρτης προσδιορισμο προβλημάτων Χαρακτηρισμοί τμημάτων (δείτε το σχέδιο της πρώτης σελίδας) 1. Σ νδεση σωλήνα υψηλής πίεσης 2. Εισαγωγή νερο (φίλτρο εισαγωγής) 3. Ηλεκτρικ καλώδιο 4. Πλήρωσης καυσίμου (φίλτρο καυσίμου) 5. Δείκτης καυσίμου 6. Σωλήνας υψηλής πίεσης ζεστο νερο 7. Πιστ λι (σκανδάλη) 8. Ασφάλεια σκανδάλης 9. Εκτοξευτήρας 10. Δοσολογική αντλία απορρυπαντικο 11. Γέμισμα με απορρυπαντικ 11.1 Δείκτης περιεχομένου δεξαμενής απορρυπαντικο 12. Σωλήνας αναρρ φησης απορρυπαντικο 13. Πλήρωση αποσκληρυντικο 14. Δείκτης αποσκληρυντικο 15. Δείκτης πιέσεως 16. Κομβίο ελέγχου 17. Χειρολαβές και εξάρτηση σωλήνα/ καλωδίου 18. Θήκη εκτοξευτήρα 19. Τροχ ς με φρένο 20. Κατευθυντήριος τροχ ς 21. Πινακίδα μοντέλου * για την αποφυγή δημιουργία επιστρώσεων αλάτων ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ισως χρειασθεί να ρυθμιστεί ο καυστήρας σε περίπτωση που το μηχάνημα λειτουργεί σε υψ μετρο πέραν των 1000/μέτρων. Η ρ θμιση πρέπει να γίνει απ εξειδικευμένο τεχνικ εκπαιδευμένο απ την ALTO. 81

4 1.0 Τεχνικά στοιχεία GR Μοντέλο Πίεση εργασίας Επιτρεπτή υπερπίεση Ογκομετρικ ρε μα Επιτρεπτή θερμοκρασία Ανάλωση ηλ. ρε ματος Ασφάλεια Θερμοκρασία νερο Κατηγορία προστασίας Είδος προστασίας Περιεκτικ τητα νερο σπειρώ ματος θέρμανσης Θερμική απ δοση Ντεπ ζιτο καυσίμων Δεξαμενή μέσου καθαρισμο Επιτρεπτή πίεση εισερχ μενουνερο Διαστάσεις ΜxΠxΥ Βάρος μηχανής Δυνάμεις αναστροφής κινήσεως Λάβετε υπ ψη τα τεχνικά στοιχεία της πινακίδας τ που! 1) Τάση 400 V 3~, 50 Hz 2) Τάση 400/230 V 3~, 50 Hz 3) Τάση 415 V 3~, 50 Hz 4) Τάση 230/400 V 3~, 50 Hz 5) Τάση 440/220 V 3~, 60 Hz 6) Τάση 240 V 1~, 50 Hz 7) Τάση 230 V 1~,12 A, 50 Hz 8) Τάση 220 V 1~, 60 Hz 9) Τάση 110 V 1~, 50 Hz 30HA 30HA Standard/Master Standard I/Master I bar / 85 9) bar / 110 9) λίτρα/ώρα 670/ / /480 9) C kw 3,8 1) 2) 4) 6) 7) 3,0 3,5 3) 5) 2,7 8) 1,7 9) A 6 1) 3) 6) 7) 12 6/10,4 2) 4) 13 8) 5,1/9,5 5) 16 9) C 80 (Standard)/150 (Master) 80 (Standard)/150 (Master) F F IP X5 IP X5 λίτρα 3,2 3,2 kw 45 1) 2) 3) 4) 5) 40 6) 7) 8) ) λίτρα λίτρα 8 8 bar mm 879 x 580 x x 580 x 778 κιλά N ΣΤΑΘΜΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ pa ΜΕΤΡΗΤΑΙ ΒΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ISO [ ΠΟΣΤΑΣΗ 1Μ] [ΠΛΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟ]: 82 db(a). Τομηχάνημα έχει κατασκευαστεί κατά την οδηγία 73/23/EEC περί χαμηλής τάσεως και κατά την οδηγία EM C 89/336/EEC συμπεριλαμβανομένων και των μεταγενέστερων διορθώσεων. Τα δεδομένα βασίζονται σε θερμοκρασία νερο εισαγωγής 12 C. Διατηρο με το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές. 82

5 2.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Μέτρα ασφαλείας και προειδοποιήσεις GR Πριν βάλετε για πρώτη φορά σε λειτουργία το πλυντήριο υψηλής πιέσεως που αποκτήσατε, σας συμβουλε ουμε να διαβάσετε προσεκτικά απ αρχής μέχρι τέλους τις ακ λουθες εν τητες: 2.0 Οδηγίες χρήσεως και 3.0 Οδηγίες λειτουργίας. Επίσης, τηρείτε λες τις οδηγίες ώστε να εξασφαλίσετε την προστασία του χρήστη, του χώρου γ ρω απ τη συσκευή και την ίδια τη συσκευή. 2.1 Ξεκίνημα Οταν αφαιρείτε το περιτ λιγμα της συσκευής παρακαλο με δοκιμάστε την για τυχ ν ελαττώματα. Αν βρείτε κάποιο ελάττωμα, παρακαλο με πολ να έλθετε σε επαφή με το κατάστημα που σας διέθεσε το προϊ ν αυτ της. Ελέγξατε το ηλεκτρικ καλώδιο Η μ νωση του ηλεκτρικο καλωδίου πρέπει να είναι απαλλαγμένη σφαλμάτων και χωρίς καμμία ρωγμή, σχισμή ή ελάττωμα. Παρακαλο με έλθετε σε επαφή με ειδικευμένο τεχνικ ή με το πλησιέστερο κατάστημα που διαθέτει προϊ ντα της ALTO, εάν υπάρχουν αμφιβολίες. Ελέγξατε την τάση Ελέγξατε αν η τάση που δηλώνεται στην ετικέττα μοντέλου αντιστοιχεί με την τάση της παροχής ρε ματος που υπάρχει στο χώρο σας. Κατανάλωση ισχ ος - ασφάλεια Ελέγξατε την κατανάλωση ισχ ος που δηλώνεται στην ετικέττα μοντέλου και κατ πιν ελέγξατε για τη σωστή διάταξη ασφάλειας. Σ νδεση με την παροχή ηλεκτρικής ισχ ος Η λανθασμένη σ νδεση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 1.Πρέπει να περιορισθείτε στη σ νδεση της συσκευής με παροχή που διαθέτει γείωση. 2. Αν έχετε περιορισμένη εμπειρία στις ηλεκρικές συνδέσεις, παρακαλο με έλθετε σε επαφή με ειδικευμένο τεχνικ για την σωστή σ νδεση. 3. Σας συνιστο με να συνδέσετε τη συσκευή με ηλεκτρική παροχή που να διαθέτει Ρελαί Ασφαλείας (RCD), το οποίο θα διακ ψει την παροχή ισχ ος σε περίπτωση που το ρε μα διαρροής ξεπεράσει τα 30 ma για 30 milliseconds. 4. Η σ νδεση με την ηλεκτρική παροχή πρέπει να γίνει απ έναν ειδικευμένο τεχνικ και να είναι σ μφωνη με τη τελευταία έκδοση των Κανονισμών Καλωδίωσης της IEC. Προέκταση καλωδίου (μπαλαντέζα) Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο προέκτασης, ταν έχετε σε λειτουργία ένα τριφασικ πλυντήριο υψηλής πίεσης, σας συνιστο με να χρησιμοποιήσετε τις διαστάσεις καλωδίου που αναφέρονται κατωτέρω: (Η χρήση των δηλουμένων διαστάσεων καλωδίου έχει ως συνέπεια η παροχή τάσεως να εξασφαλίζει σταθερή τάση η οποία αντιστοιχεί με εκείνη που δηλώνεται στην ετικέττα μοντέλου). m I 0<I<10 Amp 10<I<16 Amp ,5 mm 2 1,5 mm ,5 mm 2 2,5 mm 2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν απαιτείται καλώδιο προέκτασης, πρέπει αυτ να γειωθεί και να συνδεθεί μέσω του β σματος στο καλώδιο γείωσης του δικτ ου παροχής ρε ματος σε συμφωνία προς τους επιβαλλ μενους κανονισμο ς ασφαλείας. 5. Το καλώδιο προέκτασης, το β σμα και η υποδοχή πρέπει να είναι αδιάβροχα. 6. Πάντοτε να χρησιμοποιείτε καλώδιο μοιο με εκείνο που είναι προσαρμοσμένο στη συσκευή, δηλ. με γείωση και για υπαίθρια χρήση. Αν έχετε αμφιβολίες, παρακαλο με έλθετε σε επαφή με ειδικευμένο τεχνικ ή το πλησιέστερο κατάστημα που διαθέτει προϊ ντα ALTO. 7. ι καλωδιώσεις πρέπει να διατηρο νται στεγνές και μακρυά απ το έδαφος. 8. Ελέγξατε τα καλώδια προέκτασης πριν τα χρησιμοποιήσετε. Μη χρησιμοποιείτε χαλασμένα καλώδια. 83

6 84 Μέτρα ασφαλείας και προειδοποιήσεις GR 2.2 Λειτουργία Αυτή η συσκευή παράγει πίδακα υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας και αν λειτουργήσει αντίθετα απ τις οδηγίες μπορεί να προκληθο ν σοβαρές ζημιές! Για τη δική σας ασφάλεια, καθώς και εκείνη άλλων προσώπων, πρέπει να λαμβάνονται οι ακ λουθες προφυλάξεις: 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ μην κατευθ νετε τον πίδακα του νερο σε ανθρώπους, κατοικίδια, ηλεκτρικές καλωδιώσεις ή προς την ίδια τη συσκευή. 2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε ρο χα ή υποδήματα πάνω σας ή πάνω σε άλλους. 3. Σας συνιστο με να φοράτε χοντρά προστατευτικά γυαλιά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής. 4. Ποτέ μην εργάζεσθε με γυμνά π δια ή φορώντας σανδάλια. 5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο χειριστής και ποιος άλλος είναι σε πολ κοντινή απ σταση απ αυτ ν πρέπει να προστατε ονται απ θρα σματα ή άλλα υπολλείματα που εκτινάσσονται κατά τη λειτουργία της συσκευής. 6. Σ μφωνα με τους κανονισμο ς, άτομα ηλικίας κάτω των 18 δεν πρέπει να χειρίζονται τις συσκευές καθαρισμο υπ πίεση λειτουργίας πάνω απ τα 70 bar (για τη συσκευή αυτή). 7. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σο το δυνατ μακρ τερα απ τη θέση καθαρισμο. 8. Να επιτρέπετε μ νον σε εκπαιδευμένο προσωπικ να χειρίζεται τη συσκευή. 9. Μη ξεκινάτε να λειτουργείτε τη συσκευή μέχρις του ο σωλήνας υψηλής πίεσης συναρμοσθεί σωστά. 10. Η λαβή και το δ ρυ ψεκασμο επηρεάζονται απ μιαν ώθηση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας - για το το να κρατάτε το δ ρυ ψεκασμο σταθερά και με τα δ ο χέρια. 11. Κατά τα διαστήματα, εν σω η συσκευή λειτουργεί, πρέπει να την σταματάτε και να ασφαλίζετε τη λαβή ψεκασμο απ απρ σεκτη χρήση με το να κλειδώνετε τη σκανδάλη με συσκευή κλειδώματος. 12. Μ νο με το χέρι να ενεργοποιείτε τη συσκευή. Μην την στερεώνετε ή προσδένετε κατά κανένα τρ πο. 13. Αποφ γετε τις βλάβες του σωλήνα υψηλής πίεσης πως πάτημα απ αυτοκίνητο, συμπίεση, τράβηγμα, κ μπους/στριψίματα κλπ. και κρατήστε τον μακρυά απ λάδια και κοφτερά ή καυτά αντικείμενα, που θα μπορο σαν να προκαλέσουν εκτίναξη του σωλήνα. 14. Ποτέ να μην αποσυναρμολογείτε τον σωλήνα υψηλής πίεσης ταν η θερμοκρασία του νερο ξεπερνά τους 50 (κίνδυνος ζεματίσματος) ή ταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Αποσυνδέστε τον καθαριστή και την παροχή νερο πριν αποσυναρμολογήσετε τον σωλήνα υψηλής πίεσης. 15. Μην τινάζετε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το β σμα απ την υποδοχή. 16. Πάντοτε να αποσυνδέετε το β σμα απ την υποδοχή προτο αποσυνδέσετε κάποια καλώδια προέκτασης. 17. Αποφ γετε ζημίες στα ηλεκτρικά καλώδια πως πάτημα απ αυτοκίνητο, ζο λιγμα, τράβηγμα, κ μπους, κλπ. και κρατήστε τα μακρυά απ κοφτερά ή καυτά αντικείμενα. 18. Ποτέ να μην χρησιμοποιείται τη συσκευή σε περιβάλλον που μπορεί να υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. 19. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Σωλήνες υψηλής πίεσης, ακροφ σια και συνδέσεις είναι σημαντικά εξαρτήματα για την ασφάλεια, ταν χειρίζεστε τη συσκευή. Χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ σωλήνες υψηλής πίεσης ατμο (με τυπωμένη προδιαγραφή: ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 150 C), ακροφ σια και συνδέσμους κατά τις προδιαγραφές της ALTO. 20. Για λ γους ασφάλειας να χρησιμοποιείτε μ νον γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά κατασκευασμένα απ την ALTO. 21. Σε συνθήκες παγωνιάς ποτέ να μην βάζετε σε λειτουργία τον καθαριστή, μέχρις του η συσκευή, οι σωλήνες και τα εξαρτήματα ξεπαγώσουν, διαφορετικά η συσκευή μπορεί να πάθει βλάβη.

7 Μέτρα ασφαλείας και προειδοποιήσεις GR 22. Ο καθαριστής δεν θα πρέπει να είναι καλυμμένος ταν λειτουργεί. 23. Τα αέρια εξάτμισης του βραστήρα είναι βλαβερά για την υγεία. Πάντα εξασφαλίσατε σωστ και αρκετ αερισμ αν εργάζεται σε κλειστ χώρο. 24. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η χρήση ακατάλληλων καυσίμων μπορεί να είναι καταστροφική! 25. Το μηχάνημα πρέπει πάντα, κατά την διάρκεια της λειτουργίας, να παρακολουθείται. 26. Δώστε προσοχή στην φορά περιστροφής του κινητήρα ώστε να διασφαλίζεται παροχή αέρα στον καυστήρα. Η φορά περιστροφής του κινητήρα εξαρτάται απ την σειρά των φάσεων του ρε ματος. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ * Πάντοτε να τοποθετείτε τη συσκευή σε απ σταση τουλάχιστον 1 απ κτίρια ή άλλη συσκευή κατά τη διάρκεια λειτουργίας. * Ποτέ να μην τοποθετείτε ε φλεκτα προϊ ντα πως πετρέλαιο κλπ. κοντά στη συσκευή ταν αυτή λειτουργεί. * Ποτέ να μην τοποθετείτε τη συσκευή σε πολ κοντινή απ σταση με πηγές θερμ τητος (καυστήρες αερίων, θερμάστρες κλπ.). 2.3 Γενικά 1. Δεν επιτρέπεται να καθαρίζετε επιφάνειες που περιέχουν άσβεστο με υψηλή πίεση, εκτ ς αν χρησιμοποιείτε ειδικ εξοπλισμ. 2. Ατομα υπ την επίρρεια οινοπνευματωδών, ναρκωτικών και φαρμάκων δεν επιτρέπεται να χειρίζονται τη συσκευή. 3. Ποτέ μην αγγίζετε το β σμα και την υποδοχή με υγρά χέρια. 4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτή η συσκευή έχει κατασκευασθεί για χρήση με απορρυπαντικά ALTO. Η χρήση άλλων απορρυπαντικών ή χημικών προϊ ντων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα τ σο στη λειτουργία σο και στην ασφάλεια. 5. Οταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά οι οδηγίες πρέπει να τηρο νται αυστηρά. 6. Πάντοτε να αποσυνδέετε απ το β σμα πριν καθαρίσετε και συντηρήσετε τη συσκευή. 7. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το ηλεκτρικ καλώδιο ή σημαντικά μέρη του εξοπλισμο έχουν πάθε βλάβη - δηλ. συσκευές ασφαλείας, σωλήνες υψηλής πίεσης, λαβές ψεκασμο, κιβώτιο. 8. Εάν το ηλεκτρικ καλώδιο έχει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί απ τεχνικ της ALTO ή άλλο εξειδικευμένο τεχνικ για να αποφευχθο ν ατυχήματα. (Προσοχή! Σ νδεση Υ: απαιτείται ειδικ εργαλείο για την αποσυναρμολ γηση του μηχανήματος). 9. Κάθε χρήστης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τους ισχ οντες εθνικο ς περιβαλλοντικο ς καν νες και ασφαλο ς εργασίας που αφορο ν την χρήση Πλυστικών Μηχανών Υψηλής Πίεσης. 10. Ο πλεον αποτελεσματικοσ καθαρισμοσ επιτυγχανεται οταν ρυθμισετε την αποσταση του ακροφυσιου ατο την προσ καθαρισμο επιθανεια. Ετσι θα αποφυτετε και την πιθανη φθορα τησ επιφανειασ. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση 85

8 3.0 Οδηγίες λειτουργίας GR 3.1 Συνδέσεις 1. Σωλήνας υψηλής πίεσης Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ σωλήνες υψηλής πίεσης ατμο με τυπωμένη προδιαγραφή: ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 150 C. Μέγιστο μήκος του σωλήνα επέκτασης:10 m. Ο σωλήνας υψηλής πίεσης με την τυπωμένη μέγιστη πίεση και θερμοκρασία (150 C) λειτουργίας πρέπει να συνδεθεί στον ταχυσ νδεσμο εξαγωγής. Το συνολικ μήκος του σωλήνα υψηλής πίεσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 μέτρα. 2. Σ νδεση νερο Ελάχιστο μήκος σωλήνα: 6 m, 3/4" αθαρίζετε το φίλτρο εισαγωγής νερο κάθε μήνα. Μέγιστη πίεση νερο 10 bar. Αφήστε το νερ να τρέξει στο σωλήνα εισαγωγής για ν απομακρυνθο ν τυχ ν βρωμιές. Καθαρίστε λα τα σημεία σ νδεσης. Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερο στον ταχυσ νδεσμο εισαγωγής (2). Το σ στημα παροχής νερο πρέπει να αποδίδει τουλάχιστον 720 λίτρα/ώρα (12 λίτρα/λεπτ ). Εάν το νερ που θα χρησιμοποιηθεί περιέχει άμμο, θα πρέπει να τοποθετηθεί ειδικ φίλτρο. Για περισσ τερες πληροφορίες παρακαλο με ελάτε σ επαφή με τον αντιπρ σωπο της ALTO. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σ νδεση με τα δημ σια δίκτυα σ μφωνα με τις ισχ ουσες διατάξεις. 3. Σ νδεση ηλεκτρικο ρε ματος Συνδέστε μ νο σ ένα συγκεκριμένο ρευματοδ τη με γείωση. Ελέγξτε την τάση, την ασφάλεια, τα καλώδια και τα καλώδια επεκτάσεων σ μφωνα με την εν τητα»2.1 Ξεκίνημα«. 86

9 Οδηγίες λειτουργίας GR 4. Γέμισμα με κα σιμο Χρησιμοποιείτε πετρέλαιο θερμάνσεως ή ντήζελ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η χρήση ακατάλληλων καυσίμων μπορεί να είναι καταστροφική! Χωρητικ τητα δεξαμενής: 15 l. Γέμισμα με κα σιμο για τον καυστήρα μέσω του υποδοχέα καυσίμου (4). Χωρητικ τητα δεξαμενής: 15 l. Χρησιμοποιείτε μ νο πετρέλαιο θερμάνσεως ή ντήζελ. Η στάθμη του καυσίμου φαίνεται απ τον δείκτη (5). Εάν ο καυστήρας σταματήσει να λειτουργεί χωρίς λ γο, ελέγξατε την στάθμη του καυσίμου και εάν χρειάζεται γεμίστε την δεξαμενή καυσίμου (ελάχιστη ποσ τητα 5 λίτρα). Για την εξασφάλιση της μακρ χρονης λειτουργίας της αντλίας καυσίμου είναι σημαντικ να μην λειτουργεί το μηχάνημα με τον θερμοστάτη στην θέση ζεστο νερο με την δεξαμενή καυσίμου άδεια. 5. Λαβή εκτοξευτήρα - αξεσουάρ 7 9 Καθαρίστε την ακίδα απ τυχ ν ακαθαρσίες κάθε φορά που αποσυνδέετε τον εκτοξευτήρα. Τραβήξτε προς τα εμπρ ς το γκρίζο ταχυσ νδεσμο της λαβής του εκτοξευτήρα (7). Εισάγετε την ακίδα της ράβδου του εκτοξευτήρα (9) στον ταχυσ νδεσμο και απελευθερώστε τον. Τραβήξτε προς τα εμπρ ς τον εκτοξευτήρα ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ για να εξασφαλίσετε τη σωστή σ νδεση πριν ξεκινήσετε τον καθαριστή. Μέγιστη ώση της λαβής και του εκτοξευτήρα - δείτε την εν τητα»1.2 Τεχνικά Στοιχεία«. 6. Απορρυπαντικά - δοσολογική αντλία Χρησιμοποιείτε μ νο απορρυπαντικά ALTO. Η χρήση σκληρών απορρυπαντικών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μηχανή και να μολ νει το περιβάλλον. Ξεπλ νετε μετά τη χρήση με νερ. Χρήση χημικών μπορεί να γίνει κατά την λειτουργία με χαμηλή πίεση διαμέσου της δοσολογικής αντλίας (10). Γεμίστε την δεξαμενή με απορρυπαντικ (11). Η σωλήνα αναρρ φησης με το φίλτρο (12) μπορεί να τοποθετηθεί σε ξεχωριστ δοχείο απορρυπαντικών. Η δ ση είναι μεταβλητή (βήμα 0-5), και η απαιτο μενη δ ση ρυθμίζεται με περιστροφή αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ωρολογίου, μέχρις του το απαιτο μενο βήμα βρεθεί στον πίνακα λειτουργίας. Η μέγιστη δ ση είναι περίπου 5%. Με την εισαγωγή του απορρυπαντικο, το σ στημα πρέπει να ξεπλυθεί με καθαρ νερ στο βήμα 5 για περίπου 1 λεπτ, και το κουμπί για τη ρ θμιση πρέπει να γυρίσει με τη φορά των δεικτών του ωρολογίου στο βήμα 0. 87

10 Οδηγίες λειτουργίας GR 7. Αφαλάτωση ALTO No Scale. νοιχτ χρωμος δείκτης: ανεπαρκές No Scale Σκο ρος δείκτης: επαρκές No Scale Χρησιμοποιείτε μ νο ALTO No Scale. Για ν αποφ γετε το σχηματισμ αλάτων στις σωληνώσεις του λέβητα και έτσι να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη λειτουργία, πρέπει να προσθέτετε ένα αποσκληρυντικ ALTO No Scale, που διατίθεται απ τον αντιπρ σωπο της ALTO. Γεμίστε με αυτ το δοχείο μέσα απ την υποδοχή (13) και αυτ θα προστίθεται αυτ ματα στο νερ σε μια ισορροπημένη δ ση. Η έλλειψη αποσκληρυντικο ALTO No Scale θα είναι εμφανής απ τον δείκτη (14). 3.2 Διαδικασία εκκινήσεως Περιστρέψτε τον διακ ποτη στην θέση -Ι-. Ανοίξτε την παροχή νερο και περιστρέψτε τον διακ πτη (16) στην θέση - Ι -. Σε αυτή τη θέση το μηχάνημα είναι έτοιμο για λειτουργία με κρ ο νερ. 3.3 Λειτουργία 8 7 Κρατάτε πάντα με τα δ ο σας χέρια τον εκτοξευτήρα! Κλειδώνετε πάντα τη λαβή του εκτοξευτήρα ταν ο καθαριστής είναι εκτ ς λειτουργίας. Ενεργοποιείτε το πλυντήριο υψηλής πίεσης απελευθερώνοντας τη σκανδάλη της λαβής του εκτοξευτήρα (7). Οταν ξεκινάτε τη μηχανή η πίεση μπορεί να μην είναι σταθερή λ γω του αέρα στο σ στημα της αντλίας. Μετά απ λίγο ο αέρας διαφε γει απ το σ στημα και η πίεση σταθεροποιείται. Αν χρειάζεται αφήστε να εργασθεί το μηχάνημα χωρίς λ γχη έως τον ο αέρας που υπάρχεί μέσα στην σωλήνα παροχής νερο και την αντλία έχει βγει τελείως. Οταν ο καθαριστής είναι εκτ ς χρήσεως, ασφαλίζετε τη λαβή του εκτοξευτήρα γυρίζοντας το διακ πτη ασφαλείας (8) στη θέση 0. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μηχάνημα διαθέτει σ στημα αυτομάτου εκκίνησης/πα σης. Οταν απελευθερωθεί η σκανδάλη του πιστολιο το μηχάνημα θα σβήσει αυτ ματα. Μπορεί να τεθεί πάλι σε λειτουργία μ λις πατηθεί ξανά η σκανδάλη. 88

11 Οδηγίες λειτουργίας 3.4 Ελεγχος θερμοκρασίας Θέση κρ ου νερο 0-40 Θέση ζεστο νερο Θέση ατμο 150 Ρυθμίστε τη θερμοκρασία απ τον διακ πτη (16). Αν η μηχανή πρ κειται ν αποθηκευτεί μετά απ λειτουργία ζεστο νερο ή ατμο, πρέπει πρώτα να κρυώσει στη λειτουργία κρ ου νερο μέχρι η θερμοκρασία να πέσει κάτω απ τους 50. Ο χρ νος που απαιτείται για να μειωθεί η θερμοκρασία απ τους 80 στους 50 είναι περίπου 2 λεπτά με λειτουργία στην θέση κρ ου νερο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ (μ νο 30 HA MASTER): Ρυθμίσεις σε θερμοκρασίες πάνω απ 80 πρέπει να γίνονται με απελευθερωμένη τη λαβή του εκτοξευτήρα. Οταν επιλέγετε θερμοκρασίες πάνω απ 80 (ατμ ) η ποσ τητα του νερο μειώνεται αυτ ματα. Η μέγιστη ποσ τητα νερο θα επανέλθει αυτ ματα κατά την λειτουργία στην θέση ζεστο ή κρ ου νερο αλλά μ νο ταν η θερμοκρασία κατέβει κάτω απ τους 80. Τ τε απελευθερώστε τη λαβή του εκτοξευτήρα για να έχετε ξανά πλήρη παροχή νερο. Η περίοδος ψ ξεως, απ τη μέγιστη θερμοκρασία (150 ) στην πλήρη παροχή νερο είναι περίπου 1 λεπτ. Φορά περιστροφής κινητήρα Η σωστή φορά περιστροφής του κινητήρα πρέπει να ελεγθεί ώστε να εξασφαλισθεί η παροχή αέρα στον καυστήρα. Εάν η φορά είναι λάθος (δεν βγαίνει αέρας απ την εξάτμιση, συνεπώς εμφανίζεται μα ρος καπν ς κατά την λειτουργία στην θέση ζεστο νερο ) διαβάστε το εδάφιο 7 του εγχειριδίου»διάγνωση βλάβης και αποκατάσταση - αλλαγή φάσεων«. 3.5 Ράβδος εκτοξευτήρα, ρ θμιση πιέσεως, πως να χρησιμοποιείτε τα απορρυπαντικά Γυρίστε τη βαλβίδα μείωσης της πιέσεως: 9 Σ μφωνα με τη φορά του ωρολογίου (Β): υψηλή πίεση. Αντίθετα με τη φορά του ωρολογίου (Α): χαμηλή πίεση/πρ σθεση απορρυπαντικών. Ο εκτοξευτήρας διαθέτει δ ο ακροφ σια, ένα χαμηλής και ένα υψηλής πιέσεως. Οταν η βαλβίδα μείωσης της πιέσεως (9) είναι τελείως κλειστή (γυρισμένη σ μφωνα με τη φορά των δεικτών του ωρολογίου - Β), χρησιμοποιείται μ νο το ακροφ σιο υψηλής πιέσεως - κατάσταση λειτουργίας υψηλής πιέσεως. Οταν η βαλβίδα μείωσης της πιέσεως είναι τελείως ανοιχτή (γυρισμένη αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ωρολογίου - Α), χρησιμοποιο νται και τα δ ο ακροφ σια - κατάσταση λειτουργίας χαμηλής πιέσεως/δυνατ τητα πρ σθεσης απορρυπαντικών. Η πίεση μπορεί να ρυθμιστεί ανάμεσα σ αυτές τις θέσεις. 89

12 Οδηγίες λειτουργίας GR 3.6 Τέλος λειτουργίας Κίνδυνος εγκαυμάτων! Ποτέ μην αποσυνδέετε το σωλήνα υψηλής πιέσεως ταν η θερμοκρασία του νερο είναι πάνω απ τους 50 C. Περιστρέψτε τον διακ πτη (16) στην θέση κρ ο νερ στην μπλέ περιοχή και λειτουργήστε το μηχάνημα πιέζοντας την σκανδάλη έως του η θερμοκρασία πέσει κάτω απ τους 50 C. Ο χρ νος που απαιτείται για να μειωθεί η θερμοκρασία απ τους 80 C στου 50 C είναι περίπου 2 λεπτά. Στην συνέχεια κλείστε την παροχή του νερο και σβήστε το μηχάνημα περιστρέφοντας τον διακ πτη (16) στην θέση - O -. Τώρα μπορείτε να αποσυνδέσετε το σωλήνα υψηλής πιέσεως. 3.7 Οδηγίες για τη μεταφορά Για το σήκωμα με γεραν χρησιμοποιείτε λωρίδες ανυψώσεως! Αν ψωση με τα χέρια: Οταν ανυψώνετε το μηχάνημα τοποθετείσε τα χέρια σας στα σημεία σημαδεμένα στον προφυλακτήρα εμπρ ς απ τις ρ δες και στα πλαϊνά του πίσω μέρους. Αν ψωση με γεραν : Οταν ανυψώνετε το μηχάνημα με γεραν, πρέπει να γίνει χρήση ειδικών ιμάντων. Τοποθετήστε τους ιμάντες διαγώνια κάτω απ το μηχάνημα. Ποτέ μην ανυψώνετε το μηχάνημα απ τα χερο λια του (17). Μεταφορά με αυτοκίνητο: Πάντα μεταφέρετε το μηχάνημα στην ρθια θέση, δέστε το φρένο του περιστρεφ μενου τροχο (19) και δέστε το ασφαλές κατά την διάρκεια της μεταφοράς. 90

13 3.8 Αποθήκευση Οδηγίες λειτουργίας GR Δωμάτιο χωρίς παγετ ή αντιψυκτικ διάλυμα! Συνιστο με ν αποθηκε ετε τη μηχανή για το μεταξ καθαρισμών διάστημα σ ένα δωμάτιο που η θερμοκρασία δεν πέφτει υπ το μηδέν. Η μηχανή δεν πρέπει να περιέχει νερ πριν αποθηκευτεί για μακρές περι δους. Αυτ γίνεται με τον ακ λουθο τρ πο: 1. Αποσυνδέστε το σωλήνα νερο. Βγάλτε τον εκτοξευτήρα και αδειάστε τον απ το νερ. 2. Ξεκινήστε τη μηχανή και αφήστε τη να λειτουργήσει με ανοιχτή τη σκανδάλη μέχρι να φ γει λο το νερ. Αν ο χώρος αποθήκευσης δεν είναι ελε θερος παγετο, η μηχανή πρέπει να προστατε εται μ ένα διάλυμα κατά του παγετο. Για παραπάνω πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμ για αντιψυκτική προστασία επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της. κολουθήστε τις οδηγίες που συνοδε ουν τον εξοπλισμ. Τυλίξτε το σωλήνα υψηλής πίεσης και το καλώδιο και τοποθετήστε τα στις εσοχές των χειρολαβών (17). Ο εκτοξευτήρας τοποθετείται σε μία απ τις θήκες (18) που βρίσκονται σε κάθε πλευρά του μηχανήματος. 3.9 Σ στημα ασφάλειας του μηχανήματος Προστασία κινητήρα: Το μηχάνημα έχει θερμική προστασία για την προστασία απ υπερθέρμανση λ γω υπερφ ρτισης του κινητήρα ή και της αντλίας. Το μηχάνημα μπορεί να επαναλειτουργήσει μετά απ λίγο και αφο έχει αποκατασταθεί η βλάβη/αιτία που προκάλεσε την υπερθέρμανση/υπερφ ρτιση. Αντλία: Η αντλία έχει σ στημα βαλβίδων ανακ κλωσης και αυτομάτου έναρξης/πα σης. Η βαλβίδα αυτ ματα αποσυνδέει τον κινητήρα ταν ελευθερωθεί η σκανδάλι διασφαλίζοντας έτσι τι το νερ δεν ανακυκλώνεται στην αντλία. Το μηχάνημα ξαναλειτουργεί μ λις πατηθεί η σκανδάλι. Η αντλία έχει επίσης ασφαλιστική βαλβίδα η οποία διασφαλίζει την μη α ξηση της πίεσης πέραν των ορίων που έχει ορίσει και ρυθμίσει το εργοστάσιο. Η ασφαλιστική αντλία είναι κλειδωμένη και πρέπει να ρυθμίζεται μ νο απ εξουσιοδοτημένο τεχνικ της ALTO. Θερμοστάτης: Η θερμοκρασία του νερο ελέγχεται απ μηχανικ θερμοστάτη. Ο θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί απ το εργοστάσιο και δεν πρέπει να επαναρυθμίζεται. Ο θερμοστάτης έχει επίσης το σ στημα ελέγχου για την ρ θμιση παροχής νερο. Θερμικ ς ασφαλειοδιακ πτης: Ο θερμικ ς ασφαλειοδιακ πτης επαναοπλίζει χειροκίνητα, είναι τοποθετημένος στην εισαγωγή του καυστήρα και διακ πτει την παροχή καυσίμου και αποσκληρυντικο ταν η θερμοκρασία του νερο παροχής ξεπεράσει τους 60 C. Το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει στην θέση κρ ου νερο. 91

14 4.0 Πεδία εφαρμογής και μέθοδοι εργασίας GR 4.1 Πεδία εφαρμογής Οι πιο σημαντικές περιοχές εφαρμογής γι αυτ το προϊ ν είναι: Γεωργία Μεταφορές Οικοδομή Βιομηχανία Υπηρεσίες Καθαρισμ ς μηχανών, αγροτικών εργαλείων, στα λων και κτιρίων Καθαρισμ ς αυτοκινήτων, μηχανοστασίων, κλπ. Αναπαλαίωση κτιρίων, καθαρισμ ς οχημάτων, εργαλείων, μηχανημάτων, κτιρίων, κλπ Καθαρισμ ς μηχανών και οχημάτων Καθαρισμ ς οχημάτων και εργασίες καθαρισμο γενικά 4.2 Πίεση λειτουργίας Το πλυντήριο υψηλής πίεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υψηλή ή χαμηλή πίεση σ μφωνα με την επιλογή σας. Στην κανονική ράβδο καταιονισμο η πίεση λειτουργίας ρυθμίζεται γυρίζοντας τη βαλβίδα μείωσης. Χαμηλή πίεση Υψηλή πίεση Ενδιάμεση πίεση Χρησιμοποιείται πρώτα απ λα για την εφαρμογή απορρυπαντικών και το ξέπλυμα Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμ Σαν παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμ πιφανειών που δεν αντέχουν ισχυρή πίεση νερο, πως είναι οι μαλακές επιφάνειες 4.3 Απορρυπαντικά Ο πιο αποτελεσματικ ς καθαρισμ ς επιτυγχάνεται με απορρυπαντικά σε συνδυασμ με την υψηλή πίεση καθαρισμο. Γι αυτ το σκοπ η ALTO μπορεί να σας προσφέρει μια σειρά προϊ ντων ειδικά αναπτυγμένων για τον καθαρισμ με υψηλή πίεση π.χ. για τον Καθαρισμ επιφανειών, μηχανών, στάβλων, κλπ Καθαρισμ ελαιωδών καταλοίπων Συντήρηση πλυντηρίων υψηλής πίεσης Απομάκρυνση ιζημάτων Απολ μανση Τα προϊ ντα είναι σχηματισμένα με βάση το νερ, χωρίς φωσφορικά άλατα, και οι χρησιμοποιο μενες επιφανειακά ενεργές ουσίες πληρο ν τις τρέχουσες απαιτήσεις βιοδιασπαστ τητας. Συμβουλευθείτε τον αντιπρ σωπο της ALTO για οδηγίες σχετικά με το προϊ ν που θα πληρεί τις απαιτήσεις σας. Η μέθοδος και δοσολογία εφαρμογής κάθε προϊ ντος εμφανίζεται στη συσκευασία του προϊ ντος ή τις σελίδες με τα τεχνικά δεδομένα. Η δοσολογία ρυθμίζεται στη μονάδα δ σεων του πλυντηρίου υψηλής πίεσης. 4.4 Δ ση απορρυπαντικών Το πλυντήριο υψηλής πίεσης έχει μια ενσωματωμένη δοσολογική αντλία που καθιστά δυνατή την πρ σθεση απορρυπαντικο στο νερ ταν ο καθαριστής λειτουργεί σε χαμηλή πίεση. Μ αυτή τη μονάδα είναι δυνατή η διαφοροποίηση της δοσολογίας του απορρυπαντικο απ το 0-5%, και κατά συνέπεια καλ πτονται οι περισσ τερες εργασίες καθαρισμο. (δείτε επίσης την εν τητα 3.1.6). Η αλλαγή απ την εφαρμογή του απορρυπαντικο σε χαμηλή πίεση στον καθαρισμ σε υψηλή πίεση πραγματοποιείται απλά με το ρυθμιστή του εκτοξευτήρα. Για κανονική χρήση του απορρυπαντικο δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε ή να βγάλετε οποιοδήποτε τμήμα της μηχανής. Για καθαρισμ με αφρ πρέπει να βάλετε την ειδική δοσολογική αντλία αφρο ανάμεσα στο πλυντήριο υψηλής πίεσης και το σωλήνα υψηλής πίεσης. Εισάγετε το σωλήνα αναρρ φησης της δοσολογικής αντλίας στο απορρυπαντικ αφρο. Τοποθετείστε τον εκτοξευτήρα αφρο στη λαβή και είστε έτοιμοι για τον καθαρισμ με αφρ. Μετά την χρήση αφαιρέστε την δοσολογική αντλία αφρισμο και αντικαταστήστε τον εκτοξευτήρα αφρο με τον κανονικ και είστε έτοιμοι για καθαρισμ. 92

15 Πεδία εφαρμογής και μέθοδοι εργασίας GR 4.5 Μέθοδοι εργασίας Το πλυντήριο υψηλής πίεσης έχει αναπτυχθεί για καθαρισμ σ μφωνα με την ονομαζ μενη μέθοδο δ ο βημάτων: ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2 Εφαρμογή απορρυπαντικο Καθαρισμ ς υψηλής πίεσης Στην πράξη η διαδικασία εργασίας τίθεται ανάλογα με την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί, αλλά σαν σημείο εκκινήσεως η πιο κάτω μέθοδος εργασίας μπορεί να ακολουθηθεί για μια δουλειά: 1. Ψεκάστε το απορρυπαντικ υπ χαμηλή πίεση. Η δοσολογία επιλέγεται ανάλογα με τη δουλειά που πρέπει να ολοκληρωθεί και η ρ θμιση γίνεται στη δοσολογία. 2. Χρ νος αναμονής δράσης του απορρυπαντικο. Αφήστε το απορρυπαντικ να δράσει στη βρωμιά/επιφάνεια για ένα μικρ χρονικ διάστημα πριν τον καθαρισμ με πίεση - συνήθως μερικά λεπτά. 3. Καθαρισμ ς υψηλής πίεσης. Καθαρίστε λες τις επιφάνειες υπ υψηλή πίεση. 4. Ξεπλ νετε, αν χρειάζεται. Για να βεβαιωθείτε τι τα κατάλοιπα βρωμιάς έχουν απομακρυνθεί απ την επιφάνεια. Σε συνδυασμ με την διαδικασία εργασίας ο βέλτιστος καθαρισμ ς επιτυγχάνεται ακολουθώντας τις επ μενες τρεις συμβουλές: Συμβουλή Νο. 1 Οταν χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικ, ψεκάζετέ το σε στεγνή επιφάνεια. Αν η επιφάνεια έχει διαβραχεί πρώτα με νερ μπορεί να είναι δ σκολο ν απορροφήσει το απορρυπαντικ και το αποτέλεσμα είναι μειωμένη αποτελεσματικ τητα του απορρυπαντικο. Συμβουλή Νο. 2 Οταν ψεκάζετε το απορρυπαντικ σε μεγάλες κατακ ρυφες επιφάνειες (π.χ. τις πλευρές εν ς φορτηγο ) δουλέψτε απ κάτω προς τα πάνω. Ετσι θ αποφ γετε τη διαφυγή απορρυπαντικο απ την επιφάνεια μέσω ρυακιών καιεγκοπών που εμφανίζονται στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια του καθαρισμο. Συμβουλή Νο. 3 Κατά τη διάρκεια του καθαρισμο υψηλής πίεσης δουλέψτε έτσι ώστε το νερ υψηλής πίεσης να μη τρέχει πάνω απ επιφάνεια που δεν έχει ακ μη καθαριστεί. Αυτ συνιστάται για την εξασφάλιση επαρκο ς απορρυπαντικο στην επιφάνεια ταν αυτή θα προσβληθεί απ το νερ με την υψηλή πίεση. 5.0 Διάθεση απορριμμάτων Η μηχανή αυτή έχει μέρη τα οποία μπορο ν να κάνουν κακ στο περιβάλλον εάν πεταχτο ν. Μέρη τα οποία μπορο ν να επιβαρ νουν το περιβάλλον είναι: Λάδια, βαμμένα/επιψευδαργυρομένα μέρη, πλαστικά/πλαστικοποιημένα μέρη. Συνεπώς πρέπει να ακολουθο νται οι ν μοι που αφορο ν την διάθεση επιβλαβών για το περιβάλλον απορριμμάτων, ταν αλλάζονται μέρη ή πετιέται η μηχανή. Συνιστάται η παράδοση των μερών ή του άχρηστου μηχανήματος σε εγκεκριμένες μονάδες ανακ κλωσης που γνωρίζουν πως να διαθέσουν τα διάφορα υλικά. 93

16 6.0 Συντήρηση GR 6.1 Γενικά Για να εξασφαλίσετε τι το πλυντήριο υψηλής πίεσης ALTO ίναι πάντα σε καλή λειτουργική κατάσταση συνιστάται να το ελέγχετε μ ένα τεχνικ της ALTO κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Παρ λα αυτά, στα περισσ τερα εμφανή μέρη, η ελάχιστη συντήρηση διασφαλίζει την καλή και μακρ χρονη λειτουργία. Συνεπώς συνιστάται να γίνονται συχνά τα εξής: Πριν συνδέσετε το σωλήνα του νερο και το σωλήνα υψηλής πιέσεως, καθαρίζετε απ την άμμο και τη σκ νη τους ταχυσυνδέσμους. Πριν συνδέσετε τον εκτοξευτήρα ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ στη λαβή του, πρέπει να ξεκινάτε τη μηχανή και να καθαρίζετε απ τη σκ νη και την άμμο τον ταχυσ νδεσμο. Σε περι δους που δεν χρησιμοποιο νται απορρυπαντικά, το σ στημα του εγχυτήρα πρέπει να καθαρίζεται με καθαρ νερ για την αποφυγή του στεγνώματος σαπουνιο στο σ στημα. Το φίλτρο νερο πρέπει να καθαρίζεται μια φορά το μήνα ή πιο συχνά, αν απαιτείται. Συνιστο με να φυλάσσετε τη μηχανή σ ένα δωμάτιο του οποίου η θερμοκρασία δεν πέφτει υπ το μηδέν. Αν κατά λάθος η μηχανή παγώσει, δεν πρέπει να ξεκινήσει. Αφήστε τη μηχανή, τους σωλήνες και τα αξεσουάρ να έρθουν σε θερμοκρασία πάνω απ το μηδέν πριν να ξεκινήσετε. Αν το δωμάτιο παγώνει η μηχανή πρέπει να προστατε εται μ ένα αντιψυκτικ διάλυμα. Βλέπε κεφάλαιο»3.8 Αποθήκευση - Αντιψυκτική Προστασία«. 6.2 Απομάκρυνση αλάτων (Αφαλάτωση) Αν το νερ είναι μαλακ ή μέσης ποι τητας, δηλαδή λιγ τερο απ 15 dh (Γερμανικοί βαθμοί σκληρ τητας) μπορεί να μην απαιτείται αποσκληρυντικ. Πάντως το No Scale πρέπει πάντα να υπάρχει στη μηχανή. Αν η σκληρ τητα του νερο είναι πάνω απ 15 dh, η μηχανή πρέπει να καθαρίζεται απ τα άλατα μια φορά το χρ νο ή ποτε απαιτείται. Οι εναποθέσεις αλάτων στον εκτοξευτήρα ή η μειωμένη επίτευξη θερμ τητας υποδεικν ουν τι χρειάζεται η αφαλάτωση. Αυτ γίνεται ως εξής: 1.Αποσυνδέστε το σωλήνα υψηλής πίεσης. 2.Ανοίξτε την παροχή νερο εισαγωγής. 3.Εισάγετε το σωλήνα αναρρ φησης για το απορρυπαντικ (12) σ ένα δοχείο με αποσκληρυντικ ALTO Stonex. 4.Ρυθμίστε τη μονάδα δ σεως στο βήμα 5 (δείτε την εν τητα 3.1.6). 5.Ξεκινείστε τη μηχανή στην κατάσταση λειτουργίας κρ ου νερο. 6.Σταματείστε τη μηχανή ταν το νερ που εξέρχεται απ τη μηχανή έχει βαφτεί με το αποσκληρυντικ. Προειδοποίηση: Το μίγμα μπορεί να είναι καυστικ! Μην αδειάζετε το δοχείο τελείως για να εμποδίσετε την είσοδο αέρα στο σ στημα. 7.Αφήστε τη μηχανή σε στάση για 20 λεπτά. 8.Τοποθετήστε το σωλήνα εισαγωγής (12) σ ένα δοχείο με καθαρ νερ. 9.Ξεκινείστε τη μηχανή και αφήστε τη να δουλέψει για 5-10 λεπτά για να βγει το αποσκληρυντικ απ το σ στημα. 10. Αν χρειάζεται, επαναλάβετε τη διαδικασία απ το 3 μέχρι το Ρυθμίστε τη μονάδα δ σεων στο βήμα 0 και η μηχανή είναι έτοιμη για λειτουργία. Παρατήρηση: Η αφαλάτωση πρέπει πάντα να γίνεται σ μφωνα με τις οδηγίες του παραγωγο του αποσκληρυντικο προϊ ντος. 6.3 Καθαρισμ ς του ακροφυσίου υψηλής πιέσεως Το βο λωμα του ακροφυσίου προκαλεί πολ υψηλή πίεση στην αντλία και χρειάζεται άμεσο καθαρισμ. 1. Σταματείστε τον καθαριστή και βγάλτε τον εκτοξευτήρα. 2. Καθαρίστε το ακροφ σιο με το εξάρτημα καθαρισμο ακροφυσίων της ALTO no ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρησιμοποιείστε το εξάρτημα μ νο αφο αποσυνδέσετε τον εκτοξευτήρα! 3. Ξεπλ νετε τον εκτοξευτήρα προς τα πίσω με νερ. 4. Αν η πίεση συνεχίζει να είναι πολ υψηλή, επαναλάβετε τα βήματα

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER ES PT IT EL Manual de Instrucciones... 1-18 Manual de Instruções... 19-36 Manuale di istruzioni... 37-54 γχειριδιο οδηγιων... 55-72 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να διαβάσετε αυτ το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

CONTRACTOR DIESEL. Үхειριδιο οδηуιων

CONTRACTOR DIESEL. Үхειριδιο οδηуιων CONTRACTOR DIESEL Үхειριδιο οδηуιων Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας ONTRACTOR DIESEL. Είμαστε βέβαιοι τι θα εκπληρώσει τις προσδοκίες σας. Για καλ τερα αποτελέσματα και ασφαλή χρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO GZ4000-1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα. Φοράτε προστατευτικά για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP3 BGP3V (3 )

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP3 BGP3V (3 ) ΕΚΔΟΣΗ: Μάρτιος 2008 ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP3 BGP3V (3 ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. O.T. 39 A, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τ.Κ. 570 22 Τηλ.: (2310) 79 78 33, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS (One-Push-Start) -1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ STEYR MOTORS MARINE 4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ P/N Z001022/7 9η έκδοση Ιανουάριος 2009 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

POSEIDON 5 107146555 B

POSEIDON 5 107146555 B 107146555 B 15 14 13 12 1 2 3 11 10 9 4 5 6 7 8 17 16 Περιεχόμενα Σήμανση υποδείξεων 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία...338...338 2.1 Χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...Gr-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...Gr-7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ...Gr-8

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα