30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I"

Transcript

1 30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I DK N S FIN P GR Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje Manual de Instruções Εγχειρδιο δηγιων

2

3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε αυτ το εγχειρίδιο οδηγιών πριν ξεκινήσετε για πρώτη φορά το υψηλής πίεσης πλυντήρι σας. Αυτ το μηχάνημα είναι ένα πλυντήριο υψηλής πίεσης και θερμο δατος που παράγει ένα πίδακα νερο υπ υψηλή πίεση και μεγάλη θερμοκρασία εξ αιτίας του οποίου μπορεί να προκληθο ν βαρείς τραυματισμοί και εγκα ματα αν δεν τηρηθο ν τα μέτρα ασφαλείας. Κατά συνέπεια, απαιτείται η ολοκληρωμένη καταν ηση των περιεχομένω αυτο του εγχειριδίου για την αποφυγή δικο σας τραυματισμο, τραυματισμο πλησίον ευρισκομένων ατ μων και υλικών ζημιών σε αντικείμενα με την ίδια τη μηχανή. Περιεχ μενα GR 1.0 Τεχνικά στοιχεία 2.0 Οδηγίες χρήσεως Μέτρα ασφαλείας και προειδοποιήσεις 2.1 Ξεκίνημα 2.2 Λειτουργία 2.3 Γενικά 3.0 Οδηγίες λειτουργίας 3.1 Συνδέσεις 1. Σωλήνας υψηλής πίεσης 2. Σ νδεση νερο 3. Σ νδεση ηλεκτρικο ρε ματος 4. Γέμισμα με κα σιμο 5. Λαβή εκτοξευτήρα - αξεσουάρ 6. Απορρυπαντικά - δοσολογική αντλία 7. Αφαλάτωση - Αποσκλήρυνση ALTO no Scale 3.2 Διαδικασία εκκινήσεως 3.3 Λειτουργία 3.4 Ελεγχος θερμοκρασίας 3.5 Εκτοξευτήρας, ρ θμιση πιέσεως 3.6 Τέλος λειτουργίας 1. Αποσ νδεση του σωλήνα υψηλής πίεσης 2. Αυτ ματη πα ση λειτουργίας 3. Πα ση λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης 3.7 Οδηγίες για τη μεταφορά 3.8 Αποθήκευση 3.9 Συστήματα ασφαλείας μηχανήματος 4.0 Πεδία εφαρμογής και μέθοδοι εργασίας 4.1 Πεδία εφαρμογής 4.2 Πίεση λειτουργίας 4.3 Απορρυπαντικά 4.4 Δ ση απορρυπαντικών 4.5 Μέθοδοι εργασίας 5.0 Ανακυκλώσιμα μέρη μηχανήματος 5.1 Γενική περιγραφή 5.2 Αντλία υψηλής πίεσης, σ στημα δατος 5.3 Ηλεκτροκινητήρας 5.4 Σ στημα καυστήρα - σ στημα ελέγχου 6.0 Συντήρηση 6.1 Γενικά 6.2 Απομάκρυνση αλάτων (Αφαλάτωση) 6.3 Καθαρισμ ς του ακροφυσίου υψηλής πιέσεως 7.0 Χάρτης προσδιορισμο προβλημάτων Χαρακτηρισμοί τμημάτων (δείτε το σχέδιο της πρώτης σελίδας) 1. Σ νδεση σωλήνα υψηλής πίεσης 2. Εισαγωγή νερο (φίλτρο εισαγωγής) 3. Ηλεκτρικ καλώδιο 4. Πλήρωσης καυσίμου (φίλτρο καυσίμου) 5. Δείκτης καυσίμου 6. Σωλήνας υψηλής πίεσης ζεστο νερο 7. Πιστ λι (σκανδάλη) 8. Ασφάλεια σκανδάλης 9. Εκτοξευτήρας 10. Δοσολογική αντλία απορρυπαντικο 11. Γέμισμα με απορρυπαντικ 11.1 Δείκτης περιεχομένου δεξαμενής απορρυπαντικο 12. Σωλήνας αναρρ φησης απορρυπαντικο 13. Πλήρωση αποσκληρυντικο 14. Δείκτης αποσκληρυντικο 15. Δείκτης πιέσεως 16. Κομβίο ελέγχου 17. Χειρολαβές και εξάρτηση σωλήνα/ καλωδίου 18. Θήκη εκτοξευτήρα 19. Τροχ ς με φρένο 20. Κατευθυντήριος τροχ ς 21. Πινακίδα μοντέλου * για την αποφυγή δημιουργία επιστρώσεων αλάτων ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ισως χρειασθεί να ρυθμιστεί ο καυστήρας σε περίπτωση που το μηχάνημα λειτουργεί σε υψ μετρο πέραν των 1000/μέτρων. Η ρ θμιση πρέπει να γίνει απ εξειδικευμένο τεχνικ εκπαιδευμένο απ την ALTO. 81

4 1.0 Τεχνικά στοιχεία GR Μοντέλο Πίεση εργασίας Επιτρεπτή υπερπίεση Ογκομετρικ ρε μα Επιτρεπτή θερμοκρασία Ανάλωση ηλ. ρε ματος Ασφάλεια Θερμοκρασία νερο Κατηγορία προστασίας Είδος προστασίας Περιεκτικ τητα νερο σπειρώ ματος θέρμανσης Θερμική απ δοση Ντεπ ζιτο καυσίμων Δεξαμενή μέσου καθαρισμο Επιτρεπτή πίεση εισερχ μενουνερο Διαστάσεις ΜxΠxΥ Βάρος μηχανής Δυνάμεις αναστροφής κινήσεως Λάβετε υπ ψη τα τεχνικά στοιχεία της πινακίδας τ που! 1) Τάση 400 V 3~, 50 Hz 2) Τάση 400/230 V 3~, 50 Hz 3) Τάση 415 V 3~, 50 Hz 4) Τάση 230/400 V 3~, 50 Hz 5) Τάση 440/220 V 3~, 60 Hz 6) Τάση 240 V 1~, 50 Hz 7) Τάση 230 V 1~,12 A, 50 Hz 8) Τάση 220 V 1~, 60 Hz 9) Τάση 110 V 1~, 50 Hz 30HA 30HA Standard/Master Standard I/Master I bar / 85 9) bar / 110 9) λίτρα/ώρα 670/ / /480 9) C kw 3,8 1) 2) 4) 6) 7) 3,0 3,5 3) 5) 2,7 8) 1,7 9) A 6 1) 3) 6) 7) 12 6/10,4 2) 4) 13 8) 5,1/9,5 5) 16 9) C 80 (Standard)/150 (Master) 80 (Standard)/150 (Master) F F IP X5 IP X5 λίτρα 3,2 3,2 kw 45 1) 2) 3) 4) 5) 40 6) 7) 8) ) λίτρα λίτρα 8 8 bar mm 879 x 580 x x 580 x 778 κιλά N ΣΤΑΘΜΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ pa ΜΕΤΡΗΤΑΙ ΒΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ISO [ ΠΟΣΤΑΣΗ 1Μ] [ΠΛΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟ]: 82 db(a). Τομηχάνημα έχει κατασκευαστεί κατά την οδηγία 73/23/EEC περί χαμηλής τάσεως και κατά την οδηγία EM C 89/336/EEC συμπεριλαμβανομένων και των μεταγενέστερων διορθώσεων. Τα δεδομένα βασίζονται σε θερμοκρασία νερο εισαγωγής 12 C. Διατηρο με το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές. 82

5 2.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Μέτρα ασφαλείας και προειδοποιήσεις GR Πριν βάλετε για πρώτη φορά σε λειτουργία το πλυντήριο υψηλής πιέσεως που αποκτήσατε, σας συμβουλε ουμε να διαβάσετε προσεκτικά απ αρχής μέχρι τέλους τις ακ λουθες εν τητες: 2.0 Οδηγίες χρήσεως και 3.0 Οδηγίες λειτουργίας. Επίσης, τηρείτε λες τις οδηγίες ώστε να εξασφαλίσετε την προστασία του χρήστη, του χώρου γ ρω απ τη συσκευή και την ίδια τη συσκευή. 2.1 Ξεκίνημα Οταν αφαιρείτε το περιτ λιγμα της συσκευής παρακαλο με δοκιμάστε την για τυχ ν ελαττώματα. Αν βρείτε κάποιο ελάττωμα, παρακαλο με πολ να έλθετε σε επαφή με το κατάστημα που σας διέθεσε το προϊ ν αυτ της. Ελέγξατε το ηλεκτρικ καλώδιο Η μ νωση του ηλεκτρικο καλωδίου πρέπει να είναι απαλλαγμένη σφαλμάτων και χωρίς καμμία ρωγμή, σχισμή ή ελάττωμα. Παρακαλο με έλθετε σε επαφή με ειδικευμένο τεχνικ ή με το πλησιέστερο κατάστημα που διαθέτει προϊ ντα της ALTO, εάν υπάρχουν αμφιβολίες. Ελέγξατε την τάση Ελέγξατε αν η τάση που δηλώνεται στην ετικέττα μοντέλου αντιστοιχεί με την τάση της παροχής ρε ματος που υπάρχει στο χώρο σας. Κατανάλωση ισχ ος - ασφάλεια Ελέγξατε την κατανάλωση ισχ ος που δηλώνεται στην ετικέττα μοντέλου και κατ πιν ελέγξατε για τη σωστή διάταξη ασφάλειας. Σ νδεση με την παροχή ηλεκτρικής ισχ ος Η λανθασμένη σ νδεση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 1.Πρέπει να περιορισθείτε στη σ νδεση της συσκευής με παροχή που διαθέτει γείωση. 2. Αν έχετε περιορισμένη εμπειρία στις ηλεκρικές συνδέσεις, παρακαλο με έλθετε σε επαφή με ειδικευμένο τεχνικ για την σωστή σ νδεση. 3. Σας συνιστο με να συνδέσετε τη συσκευή με ηλεκτρική παροχή που να διαθέτει Ρελαί Ασφαλείας (RCD), το οποίο θα διακ ψει την παροχή ισχ ος σε περίπτωση που το ρε μα διαρροής ξεπεράσει τα 30 ma για 30 milliseconds. 4. Η σ νδεση με την ηλεκτρική παροχή πρέπει να γίνει απ έναν ειδικευμένο τεχνικ και να είναι σ μφωνη με τη τελευταία έκδοση των Κανονισμών Καλωδίωσης της IEC. Προέκταση καλωδίου (μπαλαντέζα) Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο προέκτασης, ταν έχετε σε λειτουργία ένα τριφασικ πλυντήριο υψηλής πίεσης, σας συνιστο με να χρησιμοποιήσετε τις διαστάσεις καλωδίου που αναφέρονται κατωτέρω: (Η χρήση των δηλουμένων διαστάσεων καλωδίου έχει ως συνέπεια η παροχή τάσεως να εξασφαλίζει σταθερή τάση η οποία αντιστοιχεί με εκείνη που δηλώνεται στην ετικέττα μοντέλου). m I 0<I<10 Amp 10<I<16 Amp ,5 mm 2 1,5 mm ,5 mm 2 2,5 mm 2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν απαιτείται καλώδιο προέκτασης, πρέπει αυτ να γειωθεί και να συνδεθεί μέσω του β σματος στο καλώδιο γείωσης του δικτ ου παροχής ρε ματος σε συμφωνία προς τους επιβαλλ μενους κανονισμο ς ασφαλείας. 5. Το καλώδιο προέκτασης, το β σμα και η υποδοχή πρέπει να είναι αδιάβροχα. 6. Πάντοτε να χρησιμοποιείτε καλώδιο μοιο με εκείνο που είναι προσαρμοσμένο στη συσκευή, δηλ. με γείωση και για υπαίθρια χρήση. Αν έχετε αμφιβολίες, παρακαλο με έλθετε σε επαφή με ειδικευμένο τεχνικ ή το πλησιέστερο κατάστημα που διαθέτει προϊ ντα ALTO. 7. ι καλωδιώσεις πρέπει να διατηρο νται στεγνές και μακρυά απ το έδαφος. 8. Ελέγξατε τα καλώδια προέκτασης πριν τα χρησιμοποιήσετε. Μη χρησιμοποιείτε χαλασμένα καλώδια. 83

6 84 Μέτρα ασφαλείας και προειδοποιήσεις GR 2.2 Λειτουργία Αυτή η συσκευή παράγει πίδακα υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας και αν λειτουργήσει αντίθετα απ τις οδηγίες μπορεί να προκληθο ν σοβαρές ζημιές! Για τη δική σας ασφάλεια, καθώς και εκείνη άλλων προσώπων, πρέπει να λαμβάνονται οι ακ λουθες προφυλάξεις: 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ μην κατευθ νετε τον πίδακα του νερο σε ανθρώπους, κατοικίδια, ηλεκτρικές καλωδιώσεις ή προς την ίδια τη συσκευή. 2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε ρο χα ή υποδήματα πάνω σας ή πάνω σε άλλους. 3. Σας συνιστο με να φοράτε χοντρά προστατευτικά γυαλιά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής. 4. Ποτέ μην εργάζεσθε με γυμνά π δια ή φορώντας σανδάλια. 5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο χειριστής και ποιος άλλος είναι σε πολ κοντινή απ σταση απ αυτ ν πρέπει να προστατε ονται απ θρα σματα ή άλλα υπολλείματα που εκτινάσσονται κατά τη λειτουργία της συσκευής. 6. Σ μφωνα με τους κανονισμο ς, άτομα ηλικίας κάτω των 18 δεν πρέπει να χειρίζονται τις συσκευές καθαρισμο υπ πίεση λειτουργίας πάνω απ τα 70 bar (για τη συσκευή αυτή). 7. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σο το δυνατ μακρ τερα απ τη θέση καθαρισμο. 8. Να επιτρέπετε μ νον σε εκπαιδευμένο προσωπικ να χειρίζεται τη συσκευή. 9. Μη ξεκινάτε να λειτουργείτε τη συσκευή μέχρις του ο σωλήνας υψηλής πίεσης συναρμοσθεί σωστά. 10. Η λαβή και το δ ρυ ψεκασμο επηρεάζονται απ μιαν ώθηση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας - για το το να κρατάτε το δ ρυ ψεκασμο σταθερά και με τα δ ο χέρια. 11. Κατά τα διαστήματα, εν σω η συσκευή λειτουργεί, πρέπει να την σταματάτε και να ασφαλίζετε τη λαβή ψεκασμο απ απρ σεκτη χρήση με το να κλειδώνετε τη σκανδάλη με συσκευή κλειδώματος. 12. Μ νο με το χέρι να ενεργοποιείτε τη συσκευή. Μην την στερεώνετε ή προσδένετε κατά κανένα τρ πο. 13. Αποφ γετε τις βλάβες του σωλήνα υψηλής πίεσης πως πάτημα απ αυτοκίνητο, συμπίεση, τράβηγμα, κ μπους/στριψίματα κλπ. και κρατήστε τον μακρυά απ λάδια και κοφτερά ή καυτά αντικείμενα, που θα μπορο σαν να προκαλέσουν εκτίναξη του σωλήνα. 14. Ποτέ να μην αποσυναρμολογείτε τον σωλήνα υψηλής πίεσης ταν η θερμοκρασία του νερο ξεπερνά τους 50 (κίνδυνος ζεματίσματος) ή ταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Αποσυνδέστε τον καθαριστή και την παροχή νερο πριν αποσυναρμολογήσετε τον σωλήνα υψηλής πίεσης. 15. Μην τινάζετε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το β σμα απ την υποδοχή. 16. Πάντοτε να αποσυνδέετε το β σμα απ την υποδοχή προτο αποσυνδέσετε κάποια καλώδια προέκτασης. 17. Αποφ γετε ζημίες στα ηλεκτρικά καλώδια πως πάτημα απ αυτοκίνητο, ζο λιγμα, τράβηγμα, κ μπους, κλπ. και κρατήστε τα μακρυά απ κοφτερά ή καυτά αντικείμενα. 18. Ποτέ να μην χρησιμοποιείται τη συσκευή σε περιβάλλον που μπορεί να υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. 19. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Σωλήνες υψηλής πίεσης, ακροφ σια και συνδέσεις είναι σημαντικά εξαρτήματα για την ασφάλεια, ταν χειρίζεστε τη συσκευή. Χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ σωλήνες υψηλής πίεσης ατμο (με τυπωμένη προδιαγραφή: ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 150 C), ακροφ σια και συνδέσμους κατά τις προδιαγραφές της ALTO. 20. Για λ γους ασφάλειας να χρησιμοποιείτε μ νον γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά κατασκευασμένα απ την ALTO. 21. Σε συνθήκες παγωνιάς ποτέ να μην βάζετε σε λειτουργία τον καθαριστή, μέχρις του η συσκευή, οι σωλήνες και τα εξαρτήματα ξεπαγώσουν, διαφορετικά η συσκευή μπορεί να πάθει βλάβη.

7 Μέτρα ασφαλείας και προειδοποιήσεις GR 22. Ο καθαριστής δεν θα πρέπει να είναι καλυμμένος ταν λειτουργεί. 23. Τα αέρια εξάτμισης του βραστήρα είναι βλαβερά για την υγεία. Πάντα εξασφαλίσατε σωστ και αρκετ αερισμ αν εργάζεται σε κλειστ χώρο. 24. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η χρήση ακατάλληλων καυσίμων μπορεί να είναι καταστροφική! 25. Το μηχάνημα πρέπει πάντα, κατά την διάρκεια της λειτουργίας, να παρακολουθείται. 26. Δώστε προσοχή στην φορά περιστροφής του κινητήρα ώστε να διασφαλίζεται παροχή αέρα στον καυστήρα. Η φορά περιστροφής του κινητήρα εξαρτάται απ την σειρά των φάσεων του ρε ματος. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ * Πάντοτε να τοποθετείτε τη συσκευή σε απ σταση τουλάχιστον 1 απ κτίρια ή άλλη συσκευή κατά τη διάρκεια λειτουργίας. * Ποτέ να μην τοποθετείτε ε φλεκτα προϊ ντα πως πετρέλαιο κλπ. κοντά στη συσκευή ταν αυτή λειτουργεί. * Ποτέ να μην τοποθετείτε τη συσκευή σε πολ κοντινή απ σταση με πηγές θερμ τητος (καυστήρες αερίων, θερμάστρες κλπ.). 2.3 Γενικά 1. Δεν επιτρέπεται να καθαρίζετε επιφάνειες που περιέχουν άσβεστο με υψηλή πίεση, εκτ ς αν χρησιμοποιείτε ειδικ εξοπλισμ. 2. Ατομα υπ την επίρρεια οινοπνευματωδών, ναρκωτικών και φαρμάκων δεν επιτρέπεται να χειρίζονται τη συσκευή. 3. Ποτέ μην αγγίζετε το β σμα και την υποδοχή με υγρά χέρια. 4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτή η συσκευή έχει κατασκευασθεί για χρήση με απορρυπαντικά ALTO. Η χρήση άλλων απορρυπαντικών ή χημικών προϊ ντων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα τ σο στη λειτουργία σο και στην ασφάλεια. 5. Οταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά οι οδηγίες πρέπει να τηρο νται αυστηρά. 6. Πάντοτε να αποσυνδέετε απ το β σμα πριν καθαρίσετε και συντηρήσετε τη συσκευή. 7. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το ηλεκτρικ καλώδιο ή σημαντικά μέρη του εξοπλισμο έχουν πάθε βλάβη - δηλ. συσκευές ασφαλείας, σωλήνες υψηλής πίεσης, λαβές ψεκασμο, κιβώτιο. 8. Εάν το ηλεκτρικ καλώδιο έχει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί απ τεχνικ της ALTO ή άλλο εξειδικευμένο τεχνικ για να αποφευχθο ν ατυχήματα. (Προσοχή! Σ νδεση Υ: απαιτείται ειδικ εργαλείο για την αποσυναρμολ γηση του μηχανήματος). 9. Κάθε χρήστης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τους ισχ οντες εθνικο ς περιβαλλοντικο ς καν νες και ασφαλο ς εργασίας που αφορο ν την χρήση Πλυστικών Μηχανών Υψηλής Πίεσης. 10. Ο πλεον αποτελεσματικοσ καθαρισμοσ επιτυγχανεται οταν ρυθμισετε την αποσταση του ακροφυσιου ατο την προσ καθαρισμο επιθανεια. Ετσι θα αποφυτετε και την πιθανη φθορα τησ επιφανειασ. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση 85

8 3.0 Οδηγίες λειτουργίας GR 3.1 Συνδέσεις 1. Σωλήνας υψηλής πίεσης Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ σωλήνες υψηλής πίεσης ατμο με τυπωμένη προδιαγραφή: ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 150 C. Μέγιστο μήκος του σωλήνα επέκτασης:10 m. Ο σωλήνας υψηλής πίεσης με την τυπωμένη μέγιστη πίεση και θερμοκρασία (150 C) λειτουργίας πρέπει να συνδεθεί στον ταχυσ νδεσμο εξαγωγής. Το συνολικ μήκος του σωλήνα υψηλής πίεσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 μέτρα. 2. Σ νδεση νερο Ελάχιστο μήκος σωλήνα: 6 m, 3/4" αθαρίζετε το φίλτρο εισαγωγής νερο κάθε μήνα. Μέγιστη πίεση νερο 10 bar. Αφήστε το νερ να τρέξει στο σωλήνα εισαγωγής για ν απομακρυνθο ν τυχ ν βρωμιές. Καθαρίστε λα τα σημεία σ νδεσης. Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερο στον ταχυσ νδεσμο εισαγωγής (2). Το σ στημα παροχής νερο πρέπει να αποδίδει τουλάχιστον 720 λίτρα/ώρα (12 λίτρα/λεπτ ). Εάν το νερ που θα χρησιμοποιηθεί περιέχει άμμο, θα πρέπει να τοποθετηθεί ειδικ φίλτρο. Για περισσ τερες πληροφορίες παρακαλο με ελάτε σ επαφή με τον αντιπρ σωπο της ALTO. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σ νδεση με τα δημ σια δίκτυα σ μφωνα με τις ισχ ουσες διατάξεις. 3. Σ νδεση ηλεκτρικο ρε ματος Συνδέστε μ νο σ ένα συγκεκριμένο ρευματοδ τη με γείωση. Ελέγξτε την τάση, την ασφάλεια, τα καλώδια και τα καλώδια επεκτάσεων σ μφωνα με την εν τητα»2.1 Ξεκίνημα«. 86

9 Οδηγίες λειτουργίας GR 4. Γέμισμα με κα σιμο Χρησιμοποιείτε πετρέλαιο θερμάνσεως ή ντήζελ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η χρήση ακατάλληλων καυσίμων μπορεί να είναι καταστροφική! Χωρητικ τητα δεξαμενής: 15 l. Γέμισμα με κα σιμο για τον καυστήρα μέσω του υποδοχέα καυσίμου (4). Χωρητικ τητα δεξαμενής: 15 l. Χρησιμοποιείτε μ νο πετρέλαιο θερμάνσεως ή ντήζελ. Η στάθμη του καυσίμου φαίνεται απ τον δείκτη (5). Εάν ο καυστήρας σταματήσει να λειτουργεί χωρίς λ γο, ελέγξατε την στάθμη του καυσίμου και εάν χρειάζεται γεμίστε την δεξαμενή καυσίμου (ελάχιστη ποσ τητα 5 λίτρα). Για την εξασφάλιση της μακρ χρονης λειτουργίας της αντλίας καυσίμου είναι σημαντικ να μην λειτουργεί το μηχάνημα με τον θερμοστάτη στην θέση ζεστο νερο με την δεξαμενή καυσίμου άδεια. 5. Λαβή εκτοξευτήρα - αξεσουάρ 7 9 Καθαρίστε την ακίδα απ τυχ ν ακαθαρσίες κάθε φορά που αποσυνδέετε τον εκτοξευτήρα. Τραβήξτε προς τα εμπρ ς το γκρίζο ταχυσ νδεσμο της λαβής του εκτοξευτήρα (7). Εισάγετε την ακίδα της ράβδου του εκτοξευτήρα (9) στον ταχυσ νδεσμο και απελευθερώστε τον. Τραβήξτε προς τα εμπρ ς τον εκτοξευτήρα ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ για να εξασφαλίσετε τη σωστή σ νδεση πριν ξεκινήσετε τον καθαριστή. Μέγιστη ώση της λαβής και του εκτοξευτήρα - δείτε την εν τητα»1.2 Τεχνικά Στοιχεία«. 6. Απορρυπαντικά - δοσολογική αντλία Χρησιμοποιείτε μ νο απορρυπαντικά ALTO. Η χρήση σκληρών απορρυπαντικών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μηχανή και να μολ νει το περιβάλλον. Ξεπλ νετε μετά τη χρήση με νερ. Χρήση χημικών μπορεί να γίνει κατά την λειτουργία με χαμηλή πίεση διαμέσου της δοσολογικής αντλίας (10). Γεμίστε την δεξαμενή με απορρυπαντικ (11). Η σωλήνα αναρρ φησης με το φίλτρο (12) μπορεί να τοποθετηθεί σε ξεχωριστ δοχείο απορρυπαντικών. Η δ ση είναι μεταβλητή (βήμα 0-5), και η απαιτο μενη δ ση ρυθμίζεται με περιστροφή αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ωρολογίου, μέχρις του το απαιτο μενο βήμα βρεθεί στον πίνακα λειτουργίας. Η μέγιστη δ ση είναι περίπου 5%. Με την εισαγωγή του απορρυπαντικο, το σ στημα πρέπει να ξεπλυθεί με καθαρ νερ στο βήμα 5 για περίπου 1 λεπτ, και το κουμπί για τη ρ θμιση πρέπει να γυρίσει με τη φορά των δεικτών του ωρολογίου στο βήμα 0. 87

10 Οδηγίες λειτουργίας GR 7. Αφαλάτωση ALTO No Scale. νοιχτ χρωμος δείκτης: ανεπαρκές No Scale Σκο ρος δείκτης: επαρκές No Scale Χρησιμοποιείτε μ νο ALTO No Scale. Για ν αποφ γετε το σχηματισμ αλάτων στις σωληνώσεις του λέβητα και έτσι να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη λειτουργία, πρέπει να προσθέτετε ένα αποσκληρυντικ ALTO No Scale, που διατίθεται απ τον αντιπρ σωπο της ALTO. Γεμίστε με αυτ το δοχείο μέσα απ την υποδοχή (13) και αυτ θα προστίθεται αυτ ματα στο νερ σε μια ισορροπημένη δ ση. Η έλλειψη αποσκληρυντικο ALTO No Scale θα είναι εμφανής απ τον δείκτη (14). 3.2 Διαδικασία εκκινήσεως Περιστρέψτε τον διακ ποτη στην θέση -Ι-. Ανοίξτε την παροχή νερο και περιστρέψτε τον διακ πτη (16) στην θέση - Ι -. Σε αυτή τη θέση το μηχάνημα είναι έτοιμο για λειτουργία με κρ ο νερ. 3.3 Λειτουργία 8 7 Κρατάτε πάντα με τα δ ο σας χέρια τον εκτοξευτήρα! Κλειδώνετε πάντα τη λαβή του εκτοξευτήρα ταν ο καθαριστής είναι εκτ ς λειτουργίας. Ενεργοποιείτε το πλυντήριο υψηλής πίεσης απελευθερώνοντας τη σκανδάλη της λαβής του εκτοξευτήρα (7). Οταν ξεκινάτε τη μηχανή η πίεση μπορεί να μην είναι σταθερή λ γω του αέρα στο σ στημα της αντλίας. Μετά απ λίγο ο αέρας διαφε γει απ το σ στημα και η πίεση σταθεροποιείται. Αν χρειάζεται αφήστε να εργασθεί το μηχάνημα χωρίς λ γχη έως τον ο αέρας που υπάρχεί μέσα στην σωλήνα παροχής νερο και την αντλία έχει βγει τελείως. Οταν ο καθαριστής είναι εκτ ς χρήσεως, ασφαλίζετε τη λαβή του εκτοξευτήρα γυρίζοντας το διακ πτη ασφαλείας (8) στη θέση 0. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μηχάνημα διαθέτει σ στημα αυτομάτου εκκίνησης/πα σης. Οταν απελευθερωθεί η σκανδάλη του πιστολιο το μηχάνημα θα σβήσει αυτ ματα. Μπορεί να τεθεί πάλι σε λειτουργία μ λις πατηθεί ξανά η σκανδάλη. 88

11 Οδηγίες λειτουργίας 3.4 Ελεγχος θερμοκρασίας Θέση κρ ου νερο 0-40 Θέση ζεστο νερο Θέση ατμο 150 Ρυθμίστε τη θερμοκρασία απ τον διακ πτη (16). Αν η μηχανή πρ κειται ν αποθηκευτεί μετά απ λειτουργία ζεστο νερο ή ατμο, πρέπει πρώτα να κρυώσει στη λειτουργία κρ ου νερο μέχρι η θερμοκρασία να πέσει κάτω απ τους 50. Ο χρ νος που απαιτείται για να μειωθεί η θερμοκρασία απ τους 80 στους 50 είναι περίπου 2 λεπτά με λειτουργία στην θέση κρ ου νερο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ (μ νο 30 HA MASTER): Ρυθμίσεις σε θερμοκρασίες πάνω απ 80 πρέπει να γίνονται με απελευθερωμένη τη λαβή του εκτοξευτήρα. Οταν επιλέγετε θερμοκρασίες πάνω απ 80 (ατμ ) η ποσ τητα του νερο μειώνεται αυτ ματα. Η μέγιστη ποσ τητα νερο θα επανέλθει αυτ ματα κατά την λειτουργία στην θέση ζεστο ή κρ ου νερο αλλά μ νο ταν η θερμοκρασία κατέβει κάτω απ τους 80. Τ τε απελευθερώστε τη λαβή του εκτοξευτήρα για να έχετε ξανά πλήρη παροχή νερο. Η περίοδος ψ ξεως, απ τη μέγιστη θερμοκρασία (150 ) στην πλήρη παροχή νερο είναι περίπου 1 λεπτ. Φορά περιστροφής κινητήρα Η σωστή φορά περιστροφής του κινητήρα πρέπει να ελεγθεί ώστε να εξασφαλισθεί η παροχή αέρα στον καυστήρα. Εάν η φορά είναι λάθος (δεν βγαίνει αέρας απ την εξάτμιση, συνεπώς εμφανίζεται μα ρος καπν ς κατά την λειτουργία στην θέση ζεστο νερο ) διαβάστε το εδάφιο 7 του εγχειριδίου»διάγνωση βλάβης και αποκατάσταση - αλλαγή φάσεων«. 3.5 Ράβδος εκτοξευτήρα, ρ θμιση πιέσεως, πως να χρησιμοποιείτε τα απορρυπαντικά Γυρίστε τη βαλβίδα μείωσης της πιέσεως: 9 Σ μφωνα με τη φορά του ωρολογίου (Β): υψηλή πίεση. Αντίθετα με τη φορά του ωρολογίου (Α): χαμηλή πίεση/πρ σθεση απορρυπαντικών. Ο εκτοξευτήρας διαθέτει δ ο ακροφ σια, ένα χαμηλής και ένα υψηλής πιέσεως. Οταν η βαλβίδα μείωσης της πιέσεως (9) είναι τελείως κλειστή (γυρισμένη σ μφωνα με τη φορά των δεικτών του ωρολογίου - Β), χρησιμοποιείται μ νο το ακροφ σιο υψηλής πιέσεως - κατάσταση λειτουργίας υψηλής πιέσεως. Οταν η βαλβίδα μείωσης της πιέσεως είναι τελείως ανοιχτή (γυρισμένη αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ωρολογίου - Α), χρησιμοποιο νται και τα δ ο ακροφ σια - κατάσταση λειτουργίας χαμηλής πιέσεως/δυνατ τητα πρ σθεσης απορρυπαντικών. Η πίεση μπορεί να ρυθμιστεί ανάμεσα σ αυτές τις θέσεις. 89

12 Οδηγίες λειτουργίας GR 3.6 Τέλος λειτουργίας Κίνδυνος εγκαυμάτων! Ποτέ μην αποσυνδέετε το σωλήνα υψηλής πιέσεως ταν η θερμοκρασία του νερο είναι πάνω απ τους 50 C. Περιστρέψτε τον διακ πτη (16) στην θέση κρ ο νερ στην μπλέ περιοχή και λειτουργήστε το μηχάνημα πιέζοντας την σκανδάλη έως του η θερμοκρασία πέσει κάτω απ τους 50 C. Ο χρ νος που απαιτείται για να μειωθεί η θερμοκρασία απ τους 80 C στου 50 C είναι περίπου 2 λεπτά. Στην συνέχεια κλείστε την παροχή του νερο και σβήστε το μηχάνημα περιστρέφοντας τον διακ πτη (16) στην θέση - O -. Τώρα μπορείτε να αποσυνδέσετε το σωλήνα υψηλής πιέσεως. 3.7 Οδηγίες για τη μεταφορά Για το σήκωμα με γεραν χρησιμοποιείτε λωρίδες ανυψώσεως! Αν ψωση με τα χέρια: Οταν ανυψώνετε το μηχάνημα τοποθετείσε τα χέρια σας στα σημεία σημαδεμένα στον προφυλακτήρα εμπρ ς απ τις ρ δες και στα πλαϊνά του πίσω μέρους. Αν ψωση με γεραν : Οταν ανυψώνετε το μηχάνημα με γεραν, πρέπει να γίνει χρήση ειδικών ιμάντων. Τοποθετήστε τους ιμάντες διαγώνια κάτω απ το μηχάνημα. Ποτέ μην ανυψώνετε το μηχάνημα απ τα χερο λια του (17). Μεταφορά με αυτοκίνητο: Πάντα μεταφέρετε το μηχάνημα στην ρθια θέση, δέστε το φρένο του περιστρεφ μενου τροχο (19) και δέστε το ασφαλές κατά την διάρκεια της μεταφοράς. 90

13 3.8 Αποθήκευση Οδηγίες λειτουργίας GR Δωμάτιο χωρίς παγετ ή αντιψυκτικ διάλυμα! Συνιστο με ν αποθηκε ετε τη μηχανή για το μεταξ καθαρισμών διάστημα σ ένα δωμάτιο που η θερμοκρασία δεν πέφτει υπ το μηδέν. Η μηχανή δεν πρέπει να περιέχει νερ πριν αποθηκευτεί για μακρές περι δους. Αυτ γίνεται με τον ακ λουθο τρ πο: 1. Αποσυνδέστε το σωλήνα νερο. Βγάλτε τον εκτοξευτήρα και αδειάστε τον απ το νερ. 2. Ξεκινήστε τη μηχανή και αφήστε τη να λειτουργήσει με ανοιχτή τη σκανδάλη μέχρι να φ γει λο το νερ. Αν ο χώρος αποθήκευσης δεν είναι ελε θερος παγετο, η μηχανή πρέπει να προστατε εται μ ένα διάλυμα κατά του παγετο. Για παραπάνω πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμ για αντιψυκτική προστασία επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της. κολουθήστε τις οδηγίες που συνοδε ουν τον εξοπλισμ. Τυλίξτε το σωλήνα υψηλής πίεσης και το καλώδιο και τοποθετήστε τα στις εσοχές των χειρολαβών (17). Ο εκτοξευτήρας τοποθετείται σε μία απ τις θήκες (18) που βρίσκονται σε κάθε πλευρά του μηχανήματος. 3.9 Σ στημα ασφάλειας του μηχανήματος Προστασία κινητήρα: Το μηχάνημα έχει θερμική προστασία για την προστασία απ υπερθέρμανση λ γω υπερφ ρτισης του κινητήρα ή και της αντλίας. Το μηχάνημα μπορεί να επαναλειτουργήσει μετά απ λίγο και αφο έχει αποκατασταθεί η βλάβη/αιτία που προκάλεσε την υπερθέρμανση/υπερφ ρτιση. Αντλία: Η αντλία έχει σ στημα βαλβίδων ανακ κλωσης και αυτομάτου έναρξης/πα σης. Η βαλβίδα αυτ ματα αποσυνδέει τον κινητήρα ταν ελευθερωθεί η σκανδάλι διασφαλίζοντας έτσι τι το νερ δεν ανακυκλώνεται στην αντλία. Το μηχάνημα ξαναλειτουργεί μ λις πατηθεί η σκανδάλι. Η αντλία έχει επίσης ασφαλιστική βαλβίδα η οποία διασφαλίζει την μη α ξηση της πίεσης πέραν των ορίων που έχει ορίσει και ρυθμίσει το εργοστάσιο. Η ασφαλιστική αντλία είναι κλειδωμένη και πρέπει να ρυθμίζεται μ νο απ εξουσιοδοτημένο τεχνικ της ALTO. Θερμοστάτης: Η θερμοκρασία του νερο ελέγχεται απ μηχανικ θερμοστάτη. Ο θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί απ το εργοστάσιο και δεν πρέπει να επαναρυθμίζεται. Ο θερμοστάτης έχει επίσης το σ στημα ελέγχου για την ρ θμιση παροχής νερο. Θερμικ ς ασφαλειοδιακ πτης: Ο θερμικ ς ασφαλειοδιακ πτης επαναοπλίζει χειροκίνητα, είναι τοποθετημένος στην εισαγωγή του καυστήρα και διακ πτει την παροχή καυσίμου και αποσκληρυντικο ταν η θερμοκρασία του νερο παροχής ξεπεράσει τους 60 C. Το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει στην θέση κρ ου νερο. 91

14 4.0 Πεδία εφαρμογής και μέθοδοι εργασίας GR 4.1 Πεδία εφαρμογής Οι πιο σημαντικές περιοχές εφαρμογής γι αυτ το προϊ ν είναι: Γεωργία Μεταφορές Οικοδομή Βιομηχανία Υπηρεσίες Καθαρισμ ς μηχανών, αγροτικών εργαλείων, στα λων και κτιρίων Καθαρισμ ς αυτοκινήτων, μηχανοστασίων, κλπ. Αναπαλαίωση κτιρίων, καθαρισμ ς οχημάτων, εργαλείων, μηχανημάτων, κτιρίων, κλπ Καθαρισμ ς μηχανών και οχημάτων Καθαρισμ ς οχημάτων και εργασίες καθαρισμο γενικά 4.2 Πίεση λειτουργίας Το πλυντήριο υψηλής πίεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υψηλή ή χαμηλή πίεση σ μφωνα με την επιλογή σας. Στην κανονική ράβδο καταιονισμο η πίεση λειτουργίας ρυθμίζεται γυρίζοντας τη βαλβίδα μείωσης. Χαμηλή πίεση Υψηλή πίεση Ενδιάμεση πίεση Χρησιμοποιείται πρώτα απ λα για την εφαρμογή απορρυπαντικών και το ξέπλυμα Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμ Σαν παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμ πιφανειών που δεν αντέχουν ισχυρή πίεση νερο, πως είναι οι μαλακές επιφάνειες 4.3 Απορρυπαντικά Ο πιο αποτελεσματικ ς καθαρισμ ς επιτυγχάνεται με απορρυπαντικά σε συνδυασμ με την υψηλή πίεση καθαρισμο. Γι αυτ το σκοπ η ALTO μπορεί να σας προσφέρει μια σειρά προϊ ντων ειδικά αναπτυγμένων για τον καθαρισμ με υψηλή πίεση π.χ. για τον Καθαρισμ επιφανειών, μηχανών, στάβλων, κλπ Καθαρισμ ελαιωδών καταλοίπων Συντήρηση πλυντηρίων υψηλής πίεσης Απομάκρυνση ιζημάτων Απολ μανση Τα προϊ ντα είναι σχηματισμένα με βάση το νερ, χωρίς φωσφορικά άλατα, και οι χρησιμοποιο μενες επιφανειακά ενεργές ουσίες πληρο ν τις τρέχουσες απαιτήσεις βιοδιασπαστ τητας. Συμβουλευθείτε τον αντιπρ σωπο της ALTO για οδηγίες σχετικά με το προϊ ν που θα πληρεί τις απαιτήσεις σας. Η μέθοδος και δοσολογία εφαρμογής κάθε προϊ ντος εμφανίζεται στη συσκευασία του προϊ ντος ή τις σελίδες με τα τεχνικά δεδομένα. Η δοσολογία ρυθμίζεται στη μονάδα δ σεων του πλυντηρίου υψηλής πίεσης. 4.4 Δ ση απορρυπαντικών Το πλυντήριο υψηλής πίεσης έχει μια ενσωματωμένη δοσολογική αντλία που καθιστά δυνατή την πρ σθεση απορρυπαντικο στο νερ ταν ο καθαριστής λειτουργεί σε χαμηλή πίεση. Μ αυτή τη μονάδα είναι δυνατή η διαφοροποίηση της δοσολογίας του απορρυπαντικο απ το 0-5%, και κατά συνέπεια καλ πτονται οι περισσ τερες εργασίες καθαρισμο. (δείτε επίσης την εν τητα 3.1.6). Η αλλαγή απ την εφαρμογή του απορρυπαντικο σε χαμηλή πίεση στον καθαρισμ σε υψηλή πίεση πραγματοποιείται απλά με το ρυθμιστή του εκτοξευτήρα. Για κανονική χρήση του απορρυπαντικο δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε ή να βγάλετε οποιοδήποτε τμήμα της μηχανής. Για καθαρισμ με αφρ πρέπει να βάλετε την ειδική δοσολογική αντλία αφρο ανάμεσα στο πλυντήριο υψηλής πίεσης και το σωλήνα υψηλής πίεσης. Εισάγετε το σωλήνα αναρρ φησης της δοσολογικής αντλίας στο απορρυπαντικ αφρο. Τοποθετείστε τον εκτοξευτήρα αφρο στη λαβή και είστε έτοιμοι για τον καθαρισμ με αφρ. Μετά την χρήση αφαιρέστε την δοσολογική αντλία αφρισμο και αντικαταστήστε τον εκτοξευτήρα αφρο με τον κανονικ και είστε έτοιμοι για καθαρισμ. 92

15 Πεδία εφαρμογής και μέθοδοι εργασίας GR 4.5 Μέθοδοι εργασίας Το πλυντήριο υψηλής πίεσης έχει αναπτυχθεί για καθαρισμ σ μφωνα με την ονομαζ μενη μέθοδο δ ο βημάτων: ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2 Εφαρμογή απορρυπαντικο Καθαρισμ ς υψηλής πίεσης Στην πράξη η διαδικασία εργασίας τίθεται ανάλογα με την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί, αλλά σαν σημείο εκκινήσεως η πιο κάτω μέθοδος εργασίας μπορεί να ακολουθηθεί για μια δουλειά: 1. Ψεκάστε το απορρυπαντικ υπ χαμηλή πίεση. Η δοσολογία επιλέγεται ανάλογα με τη δουλειά που πρέπει να ολοκληρωθεί και η ρ θμιση γίνεται στη δοσολογία. 2. Χρ νος αναμονής δράσης του απορρυπαντικο. Αφήστε το απορρυπαντικ να δράσει στη βρωμιά/επιφάνεια για ένα μικρ χρονικ διάστημα πριν τον καθαρισμ με πίεση - συνήθως μερικά λεπτά. 3. Καθαρισμ ς υψηλής πίεσης. Καθαρίστε λες τις επιφάνειες υπ υψηλή πίεση. 4. Ξεπλ νετε, αν χρειάζεται. Για να βεβαιωθείτε τι τα κατάλοιπα βρωμιάς έχουν απομακρυνθεί απ την επιφάνεια. Σε συνδυασμ με την διαδικασία εργασίας ο βέλτιστος καθαρισμ ς επιτυγχάνεται ακολουθώντας τις επ μενες τρεις συμβουλές: Συμβουλή Νο. 1 Οταν χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικ, ψεκάζετέ το σε στεγνή επιφάνεια. Αν η επιφάνεια έχει διαβραχεί πρώτα με νερ μπορεί να είναι δ σκολο ν απορροφήσει το απορρυπαντικ και το αποτέλεσμα είναι μειωμένη αποτελεσματικ τητα του απορρυπαντικο. Συμβουλή Νο. 2 Οταν ψεκάζετε το απορρυπαντικ σε μεγάλες κατακ ρυφες επιφάνειες (π.χ. τις πλευρές εν ς φορτηγο ) δουλέψτε απ κάτω προς τα πάνω. Ετσι θ αποφ γετε τη διαφυγή απορρυπαντικο απ την επιφάνεια μέσω ρυακιών καιεγκοπών που εμφανίζονται στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια του καθαρισμο. Συμβουλή Νο. 3 Κατά τη διάρκεια του καθαρισμο υψηλής πίεσης δουλέψτε έτσι ώστε το νερ υψηλής πίεσης να μη τρέχει πάνω απ επιφάνεια που δεν έχει ακ μη καθαριστεί. Αυτ συνιστάται για την εξασφάλιση επαρκο ς απορρυπαντικο στην επιφάνεια ταν αυτή θα προσβληθεί απ το νερ με την υψηλή πίεση. 5.0 Διάθεση απορριμμάτων Η μηχανή αυτή έχει μέρη τα οποία μπορο ν να κάνουν κακ στο περιβάλλον εάν πεταχτο ν. Μέρη τα οποία μπορο ν να επιβαρ νουν το περιβάλλον είναι: Λάδια, βαμμένα/επιψευδαργυρομένα μέρη, πλαστικά/πλαστικοποιημένα μέρη. Συνεπώς πρέπει να ακολουθο νται οι ν μοι που αφορο ν την διάθεση επιβλαβών για το περιβάλλον απορριμμάτων, ταν αλλάζονται μέρη ή πετιέται η μηχανή. Συνιστάται η παράδοση των μερών ή του άχρηστου μηχανήματος σε εγκεκριμένες μονάδες ανακ κλωσης που γνωρίζουν πως να διαθέσουν τα διάφορα υλικά. 93

16 6.0 Συντήρηση GR 6.1 Γενικά Για να εξασφαλίσετε τι το πλυντήριο υψηλής πίεσης ALTO ίναι πάντα σε καλή λειτουργική κατάσταση συνιστάται να το ελέγχετε μ ένα τεχνικ της ALTO κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Παρ λα αυτά, στα περισσ τερα εμφανή μέρη, η ελάχιστη συντήρηση διασφαλίζει την καλή και μακρ χρονη λειτουργία. Συνεπώς συνιστάται να γίνονται συχνά τα εξής: Πριν συνδέσετε το σωλήνα του νερο και το σωλήνα υψηλής πιέσεως, καθαρίζετε απ την άμμο και τη σκ νη τους ταχυσυνδέσμους. Πριν συνδέσετε τον εκτοξευτήρα ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ στη λαβή του, πρέπει να ξεκινάτε τη μηχανή και να καθαρίζετε απ τη σκ νη και την άμμο τον ταχυσ νδεσμο. Σε περι δους που δεν χρησιμοποιο νται απορρυπαντικά, το σ στημα του εγχυτήρα πρέπει να καθαρίζεται με καθαρ νερ για την αποφυγή του στεγνώματος σαπουνιο στο σ στημα. Το φίλτρο νερο πρέπει να καθαρίζεται μια φορά το μήνα ή πιο συχνά, αν απαιτείται. Συνιστο με να φυλάσσετε τη μηχανή σ ένα δωμάτιο του οποίου η θερμοκρασία δεν πέφτει υπ το μηδέν. Αν κατά λάθος η μηχανή παγώσει, δεν πρέπει να ξεκινήσει. Αφήστε τη μηχανή, τους σωλήνες και τα αξεσουάρ να έρθουν σε θερμοκρασία πάνω απ το μηδέν πριν να ξεκινήσετε. Αν το δωμάτιο παγώνει η μηχανή πρέπει να προστατε εται μ ένα αντιψυκτικ διάλυμα. Βλέπε κεφάλαιο»3.8 Αποθήκευση - Αντιψυκτική Προστασία«. 6.2 Απομάκρυνση αλάτων (Αφαλάτωση) Αν το νερ είναι μαλακ ή μέσης ποι τητας, δηλαδή λιγ τερο απ 15 dh (Γερμανικοί βαθμοί σκληρ τητας) μπορεί να μην απαιτείται αποσκληρυντικ. Πάντως το No Scale πρέπει πάντα να υπάρχει στη μηχανή. Αν η σκληρ τητα του νερο είναι πάνω απ 15 dh, η μηχανή πρέπει να καθαρίζεται απ τα άλατα μια φορά το χρ νο ή ποτε απαιτείται. Οι εναποθέσεις αλάτων στον εκτοξευτήρα ή η μειωμένη επίτευξη θερμ τητας υποδεικν ουν τι χρειάζεται η αφαλάτωση. Αυτ γίνεται ως εξής: 1.Αποσυνδέστε το σωλήνα υψηλής πίεσης. 2.Ανοίξτε την παροχή νερο εισαγωγής. 3.Εισάγετε το σωλήνα αναρρ φησης για το απορρυπαντικ (12) σ ένα δοχείο με αποσκληρυντικ ALTO Stonex. 4.Ρυθμίστε τη μονάδα δ σεως στο βήμα 5 (δείτε την εν τητα 3.1.6). 5.Ξεκινείστε τη μηχανή στην κατάσταση λειτουργίας κρ ου νερο. 6.Σταματείστε τη μηχανή ταν το νερ που εξέρχεται απ τη μηχανή έχει βαφτεί με το αποσκληρυντικ. Προειδοποίηση: Το μίγμα μπορεί να είναι καυστικ! Μην αδειάζετε το δοχείο τελείως για να εμποδίσετε την είσοδο αέρα στο σ στημα. 7.Αφήστε τη μηχανή σε στάση για 20 λεπτά. 8.Τοποθετήστε το σωλήνα εισαγωγής (12) σ ένα δοχείο με καθαρ νερ. 9.Ξεκινείστε τη μηχανή και αφήστε τη να δουλέψει για 5-10 λεπτά για να βγει το αποσκληρυντικ απ το σ στημα. 10. Αν χρειάζεται, επαναλάβετε τη διαδικασία απ το 3 μέχρι το Ρυθμίστε τη μονάδα δ σεων στο βήμα 0 και η μηχανή είναι έτοιμη για λειτουργία. Παρατήρηση: Η αφαλάτωση πρέπει πάντα να γίνεται σ μφωνα με τις οδηγίες του παραγωγο του αποσκληρυντικο προϊ ντος. 6.3 Καθαρισμ ς του ακροφυσίου υψηλής πιέσεως Το βο λωμα του ακροφυσίου προκαλεί πολ υψηλή πίεση στην αντλία και χρειάζεται άμεσο καθαρισμ. 1. Σταματείστε τον καθαριστή και βγάλτε τον εκτοξευτήρα. 2. Καθαρίστε το ακροφ σιο με το εξάρτημα καθαρισμο ακροφυσίων της ALTO no ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρησιμοποιείστε το εξάρτημα μ νο αφο αποσυνδέσετε τον εκτοξευτήρα! 3. Ξεπλ νετε τον εκτοξευτήρα προς τα πίσω με νερ. 4. Αν η πίεση συνεχίζει να είναι πολ υψηλή, επαναλάβετε τα βήματα

17 7.0 Χάρτης προσδιορισμο προβλημάτων GR Εχετε διαλέξει ένα ποιοτικ προϊ ν και συνεπώς αξίζετε την καλ τερη εξυπηρέτηση. Για ν αποφ γετε αχρείαστα προβλήματα, πρέπει να προσπαθήσετε να διορθώσετε οποιαδήποτε βλάβη πριν έλθετε σ επαφή με τον πλησιέστερο οργανισμ σέρβις της ALTO. ΒΛΑΒΗ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ Μηχάνημα δεν ξεκινά Καμμένη ασφάλεια Αλλάξτε ασφάλεια Μη σ νδεση με ρε μα Συνδέστε το ρε μα Ελλατωματική μπαλαντέζα Δοκιμάστε χωρίς μπαλαντέζα Ελλατωματική πρίζα Δοκιμάστε άλλη πρίζα Μηχάνημα σταματά χωρίς Ασφαλειοδιακ πτης Επιτρέψτε το σ στημα να κρυώσει, στην συνέχεια λ γο - Δυνατή εκκίνηση υπεφ ρτισης ενεργοποιήθηκε ελέγξτε τα παρακάτω τρία σημεία και μετά μετά απ 60 δευτερ λεπτα ξεκινήστε το μηχάνημα. 1) Λάθος τάσης λειτουργίας Ελέγξτε τι η τάση λειτουργίας συμφωνεί με την αναγραφ μενη στον πίνακα μηχανήματος (βλέπε παρ. 1.1). 2) Λάθος διαστάσεις Αφαιρέστε την μπαλαντέζα ή χρησιμοποιήστε μπαλαντέζας σωστή (βλέπε παρ. 2.1). 3) Ελαφρώς βουλωμένο Καθαρίστε το ακροφ σιο (βλέπε παρ. 6.3). ακροφ σιο Καμμένη ασφάλεια Αλλάξτε την ασφάλεια. Ελέγξτε τι χρησιμοποιείτε ασφάλεια με τα σωστά Αμπέρ. Πίεση αυξομειώνεται Χαμηλή παροχή νερο Αποσυνδέστε την παροχή νερο και ελέγξτε (κραδάζεται) την (ελάχιστη 12 λίτρα/λεπτ ). Σημ. αποφ γετε λεπτές σωλήνες (ελάχιστη 1/2"). Αέρας στο σ στημα της Επιτρέψτε στο μηχάνημα να λειτουργήσει χωρίς αντλίας εκτοξευτήρα με την σκανδάλι του πιστολιο πατημένη έως του σταθεροποιηθεί η πίεση. Βουλωμένο φίλτρο νερο Καθαρίστε το φίλτρο (βλέπε παρ. 6.1). Πίεση αυξομειώνεται απ Ακροφ σιο μερικώς Καθαρίστε το ακροφ σιο (βλέπε παρ. 6.3). μέγιστη σε ελάχιστη βουλωμένο, σωλήνα Αποσυνδέστε την προέκταση σωλήνα υψηλής υψηλής πίεσης πολ πίεσης και ξαναδοκιμάστε. μεγάλου μήκους Μέγιστο μήκος σωλήνας 10 μέτρα. Σημ. αποφ γετε την χρήση προεκτάσεων με πολλο ς ταχυνδέσμους. Αλατα στην σερπαντίνα Αφαλάτωση σερπαντίνας (βλέπε παρ. 6.2). Μη παρξη πίεσης Βουλωμένο ακροφ σιο Καθαρίστε το ακροφ σιο (βλέπε παρ. 6.3). Δεν υπάρχει νερ στην Ελέγξατε την παροχή νερο. εισαγωγή Λάστιχο, πιστ λι και Κάνετε απ ψυξη. εκτοξευτήρας, παγωμένα Ο καυστήρας δεν ανάβει Θερμική ασφάλεια καμμένη Σημαντική βλάβη στο σ στημα ασφαλείας καυστήρα. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο συνεργείο της ALTO. Το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει μ νο ως κρ ου νερο. Αδεια δεξαμενή καυσίμου Γεμίστε με τουλάχιστον 5 λίτρα. Το μηχάνημα δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς κα σιμο. Φίλτρο αναρρ φησης Καθαρίστε το φίλτρο (βλέπε παρ. 6.1). καυσίμου βουλωμένο Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο συνεργείο της ALTO. Μα ρος καπν ς απ Φάσεις συνδεδεμένες με Αλλάξτε τις δ ο φάσεις. Ζητήστε να γίνει απ καυστήρα λάθος σειρά εξειδικευμένο ηλεκτρολ γο. Μη επαρκής θερμοκρασία Αλατα στην σερπαντίνα Αφαλάτωση σερπαντίνας (βλέπε παρ. 6.2). νερο Αν παρουσιαστο ν άλλα προβλήματα εκτ ς απ αυτά, παρακαλο με ελάτε σ επαφή με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις της : Ν.Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ Α.Ε. ΤΗΛ: ΤΣΟΥΝΤΑ 53 FAX: Ν. ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ ΑΘΗΝΑ 95

18 96 Στην ALTO προσπαθο με να ετοιμάσουμε τα εγχειρίδια λειτουργίας με τον καλ τερο και πληρέστερο τρ πο. Βεβαίως γνωρίζουμε τι υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης οπ τε εάν έχετε κάποια πρ ταση για βελτίωση ή παράληψη θα χαρο με να την ακο σουμε. Παρακαλο με να στείλετε τις προτάσεις σας στην ALTO Danmark A/S DK-9560 Hadsund, Denmark.

19 d (00.04) Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret 9560 Hadsund Tel.:

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Μην αφήνετε τίποτα στη μηχανή, όπως βρωμιά, σκόνη και υγρά επειδή μπορούν να βλάψουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ Ηλεκτρικού βραστήρα Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρικού βραστήρα Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αξιότιμε Κύριε / Κυρία, Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας με την απόκτηση ενός από τα νεώτερα προϊόντα μας. Με την ΗΛΕΚΤΡΑ θα έχετε εξασφαλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 3 3 Προκαταρκτική επιθεώρηση 3 4 Συνθήκες χρήσης 4 5 Εγκατάσταση 4 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4 7 Περιοδικοί έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει να λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 1 1 Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 21 21 Capsules Dark Roasting 21 Capsules Medium Roasting 14 Capsules Decaffeinated Το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπιεστής Νεφελοποιητής

Συμπιεστής Νεφελοποιητής ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπιεστής Νεφελοποιητής Τηλ.: 210 29.23.783 Website: http://anorthosis.com.gr ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

HDS 5/15 U. Καινοτόμος «όρθιου τύπου» σχεδιασμός. Συμπαγής σχεδιασμός

HDS 5/15 U. Καινοτόμος «όρθιου τύπου» σχεδιασμός. Συμπαγής σχεδιασμός Μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού της πρώτης επαγγελματικής κατηγορίας, με ανταγωνιστική τιμή. Ο καινοτόμος σχεδιασμός "όρθιου τύπου" εξασφαλίζει άριστη ευελιξία και εργονομία. Ιδιαίτερα φιλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10

GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10 GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ TR AdBlue Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν την αρχική εκκίνηση! Να διατηρείτε για μελλοντική χρήση. 2 GR Πίνακας περιεχομένων 1. Κατάλληλη χρήση... 4 2. Συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ξεβιδώστε το ειδικό πώμα ασφαλείας (Β) και γεμίστε το λέβητα με περίπου 2 λίτρα νερό με τη χρήση της φιάλης πλήρωσης (7), βεβαιωθείτε ότι δεν υπερχειλίζει (Σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk C 105.5 Nilfisk C 115.3

Nilfisk C 105.5 Nilfisk C 115.3 Nilfisk C 105.5 Nilfisk C 115.3 Үхειριδιο οδηуιων Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Ευρετήριο Nilfisk C 105.5 / C 115.3 EL 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις...3 2 Περιγραφή...5

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το μηχάνημα υψηλής πίεσης Karcher K2 είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση και αφαίρεση κοινών ρύπων. Για παράδειγμα καθαρισμός ποδηλάτων, εργαλείων ή επίπλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Ταχύτητα ροής : 1000Ι/h Ελάχιστη/μέγιστη πίεση: 1-8 bar Ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία τροφοδοσίας : 4 o C-15 o C ΣΧΕΔΙΑ 1 & 2 A: Σωλήνας εισόδου Β: Σωλήνας

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Silent Edition Home

K 4 Silent Edition Home Το Κ4 Silent Home με την καινοτόμο αθόρυβη λειτουργία είναι αθόρυβο αφού λειτουργεί με κατά 50% χαμηλότερο επίπεδο θορύβου. Το πλυστικό μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με υδρόψυκτο κινητήρα και είναι κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHC-826 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμαντικό σώμα ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2000W ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC 220-240V - 50Hz ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜ: Όλες οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια και χρωματισμούς. Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα