Κοινωνία Αγάπης και Προσφοοράς Γέροντας Παΐσιος Κανονισμός Λειτουργίας των Κοινωνικών Ιατρείων-Φαρμακείων μετά Εργαστηρίων Ψυχικής Ισορροπίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινωνία Αγάπης και Προσφοοράς Γέροντας Παΐσιος Κανονισμός Λειτουργίας των Κοινωνικών Ιατρείων-Φαρμακείων μετά Εργαστηρίων Ψυχικής Ισορροπίας"

Transcript

1 Κοινωνία Αγάπης και Προσφοράς Γέρονταςς Παΐσιος Μεγ. Αλεξάνδρου 99 Τ.Θ: 305, Τρίλοφος (Θεσσαλονίκη), Τηλ.: , E Mail: Web: Κανονισμός Λειτουργίας των Κοινωνικώνν Ιατρείων-Φαρμακείων μετά Εργαστηρίων Ψυχικής Ισορροπίας Περιεχόμενα ΑΡΘΡΟ 1 - Ο Κανονισμός ΑΡΘΡΟ 2 - Βασικές αρχές Σκοπός ΑΡΘΡΟ 3 - Λειτουργία ΑΡΘΡΟ 4 - Παροχές ΑΡΘΡΟ 5 - Προϋποθέσεις δικαιούχων Ειδικού Ατομικού Δελτίου Παροχών Υγείας ΑΡΘΡΟ 6 - Δικαιολογητικά εγγραφής ΑΡΘΡΟ 7 - Πόροι των Κοινωνικών Ιατρείων - Φαρμακείων μετά των Εργαστηρίων Ψυχικής Ισορροπίας. ΑΡΘΡΟ 8 - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις δικαιούχων ΑΡΘΡΟ 9 - Διαδικασία διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών ΑΡΘΡΟ 10 - Διαδικασία αποδοχής συνεργασίας Ιατρώνν 1

2 ΑΡΘΡΟ 1 - Ο Κανονισμός Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία των Κοινωνικών Ιατρείων- Φαρμακείων μετά Εργαστηρίων Ψυχικής Ισορροπίας, τα οποία εντάσσονται στις δραστηριότητες του Σωματείου μας «Κοινωνία Αγάπης και Προσφοράς - Γέροντας Παΐσιος». Ο κανονισμός αυτός εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται από τo Δ.Σ. του Σωματείου με βάση το καταστατικό λειτουργίας του Σωματείου. ΑΡΘΡΟ 2 - Βασικές αρχές Σκοπός Το Σωματείο μας στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης και δημόσιας Υγείας αναπτύσσει δράσεις για την έμπρακτη βοήθεια προς τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι άστεγοι, οι άποροι, οι ανασφάλιστοι, οι χαμηλό-συνταξιούχοι και οι κατέχοντες βιβλιάριο Πρόνοιας κατά περίπτωση όπως καθορίζεται από το άρθρο 6 του παρόντος και γενικά οι χρήζοντες βοηθείας με την λειτουργία των Κοινωνικών Ιατρείων- Φαρμακείων μετά των Εργαστηρίων Ψυχικής Ισορροπίας. Πρωταρχικός σκοπός των δομών υγείας είναι η έμπρακτη βοήθεια και κάλυψη των αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχικής ισορροπίας, αλλά και η φαρμακευτική περίθαλψη κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Στηρίζεται στη φιλοσοφία του εθελοντισμού, αλλά και στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε κάθε περιοχή, καθώς και στην υποστήριξη των τοπικών φορέων υγείας. Οι δομές υγείας, που θα αναπτύξει το σωματείο μας ΔΕΝ πρόκειται να στερήσουν τα εισοδήματα κανενός επαγγελματία. Απευθύνονται σε άνεργους ανασφάλιστους και κοινωνικά και υγειονομικά αποκλεισμένους. Δεν θα παρέχονται σε ασφαλισμένους κανενός ταμείου, ούτε και του ταμείου απορίας, και δεν θα συνταγογραφούν οι ιατροί φάρμακα από τα ταμεία. Οι δομές μας ΔΕΝ υποκαθιστούν τις ευθύνες της οργανωμένης πολιτείας. 2

3 ΑΡΘΡΟ 3 - Λειτουργία Το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο μετά του Εργαστηρίου Ψυχικής Ισορροπίας (ως εννιαία δομή) συντονίζεται από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται και ανακαλείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου και αποτελείται από: Έναν εθελοντή Ιατρό υπεύθυνο του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου. Έναν εθελοντή Φαρμακοποιό Μία εθελόντρια Νοσηλεύτρια. Μία εθελόντρια Γενική Γραμματέα συνεπικουρούμενη από τους κατά περίπτωση εθελοντές βοηθούς. Ένα εθελοντή υπεύθυνο του Εργαστηρίου Ψυχικής Ισορροπίας Την ευθύνη της λειτουργίας των Κοινωνικών Ιατρείων Φαρμακείων θα έχει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Ιατρός, ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ. του Σωματείου μας και ο οποίος θα επιβλέπει την λειτουργία του ιατρείου και φαρμακείου και θα επιλύει προβλήματα που ενδεχομένως θα προκύπτουν. Την επιμέρους ευθύνη λειτουργίας του Εργαστηρίου Ψυχικής Ισορροπίας θα έχει στέλεχος με εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία, ο οποίος θα επιβλέπει την λειτουργία του Εργαστηρίου Ψυχικής ισορροπίας και θα επιλύει προβλήματα που ενδεχομένως θα προκύπτουν. Η Γενική Γραμματέας με τις βοηθούς της θα παρέχουν την απαιτούμενη διοικητική υποστήριξη (συλλογή και έλεγχος δικαιολογητικών, έκδοση του Ειδικού Ατομικού Δελτίου Παροχής Υγείας, ενημέρωση ατομικών ηλεκτρονικών και έντυπων ιατρικών φακέλων των δικαιούχων, κλείσιμο ραντεβού κ.τ.λ) και τα υποβάλλουν στην επιτροπή για έγκριση με στόχο την ομαλή λειτουργία των Κοινωνικών Ιατρείων Φαρμακείων και του Εργαστηρίου Ψυχικής Ισορροπίας. Η επιτροπή αποφαίνεται για την έγκριση ή απόρριψη των παράπάνω αιτήσεων. Λόγω της ανάγκης διαχείρισης προσωπικών δεδομένων των αιτούντων, αλλά και τήρησης αρχείου στο οποίο περιλαμβάνονται ευαίσθητα ιατρικά και κοινωνικά δεδομένα, είναι απαραίτητο να τηρούνται οι διατάξεις του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο και θα γίνονται οι ανάλογες τροποποιήσεις και αλλαγές. 3

4 Η παρακολούθηση των εισερχομένων φαρμάκων και ιατροφαρμακευτικού υλικού, η διάθεση των φαρμάκων στους δικαιούχους και η αποθήκευση φαρμάκων θα τηρείται με ιδιαίτερη σχολαστικότητα. Για κάθε θέμα το οποίο άπτεται της ομαλής λειτουργίας των δομών και εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας η επιτροπή θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στο Δ.Σ. του Σωματείου. ΑΡΘΡΟ 4 - Παροχές Τα Κοινωνικά Ιατρεία-Φαρμακεία μετά Εργαστηρίων Ψυχικής Ισορροπίας θα παρέχουν εντελώς δωρεάν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη σε ειδικές ομάδες δικαιούχων, όπως καθορίζονται από το άρθρο 6 του παρόντος. Οι δικαιούχοι κάνουν χρήση του προγράμματος μέχρι να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των ατόμων από κάποιο ασφαλιστικό ταμείο, η παροχή βοήθειας θα συνεχίζεται για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο. Τα Κοινωνικά Ιατρεία-Φαρμακεία μας θα παρέχουν δωρεάν φάρμακα στους ασθενείς δικαιούχους των υπηρεσιών. Λειτουργούν με δωρεές φαρμάκων πολιτών και φαρμακείων, αλλά και με χορηγίες ιδιωτών και φαρμακευτικών εταιρειών. Τα Κοινωνικά Φαρμακεία μας δεν θα διαθέτουν τις κατηγορίες φαρμάκων που υπάγονται στο Νόμο 3459/2006 (φάρμακα ειδικής συνταγογράφησης), όπως και τα Νοσοκομειακά φάρμακα. Τα Κοινωνικά Ιατρεία μας δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό, έστω κι αν αυτό παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της παροχής της περίθαλψης. Ό,τι περιστατικό έκτακτο προκύψει θα παραπέμπεται στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. ΑΡΘΡΟ 5 - Προϋποθέσεις δικαιούχων Ειδικού Ατομικού Δελτίου Παροχών Υγείας Οι υπηρεσίες των Κοινωνικών Ιατρείων-Φαρμακείων και Εργαστηρίου Ψυχικής Ισορροπίας είναι εντελώς δωρεάν και παρέχονται στους δικαιούχους με την επίδειξη Ειδικού Ατομικού Δελτίου Παροχής Υγείας το οποίο εκδίδεται βάσει τηρούμενου 4

5 μητρώου και προσυπογράφεται από τον Πρόεδρο του Σωματείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και την Γενική Γραμματέα της Επιτροπής του άρθρου 3 του παρόντος. Το Ειδικό Ατομικό Δελτίο Παροχών Υγείας θα έχει φωτογραφία του δικαιούχου και τον αριθμό μητρώου, που αντιστοιχεί στην ατομική του καρτέλα με το Ιατρικό Ιστορικό του. Το δελτίο αυτό παρέχεται σε δημότες ή μόνιμους κατοίκους της γεωγραφικής περιοχής που εξυπηρετούν οι δομές-ιατρικά καταστήματα των Κοινωνικών Ιατρείων-Φαρμακείων και Εργαστηρίου Ψυχικής Ισορροπίας σύμφωνα με την οικεία απόφαση του Δ.Σ., με την προσκομιδή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Κύρια κριτήρια ένταξης των ενδιαφερομένων στα Κοινωνικά Ιατρεία-Φαρμακεία είναι η έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, η ανεργία, το εισόδημα και τα προβλήματα υγείας. Ειδικότερα τα οικονομικά κριτήρια καθορίζονται ως εξής: Για μοναχικά άτομα το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ετήσιο ποσό των 5500, δηλαδή να λαμβάνουν ή το επίδομα ειδικών αναγκών από την Πρόνοια ή σύνταξη υπερήλικων ΟΓΑ ή να είναι χαμηλό-συνταξιούχοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων ή να είναι άνεργοι. Για ζευγάρια ή οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, ανεργία, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 1200 για κάθε προστατευόμενο μέλος, σύζυγο ή τέκνο. Άτομα με αναπηρία 67% και άνω προσαύξηση 10% στα ανωτέρω ποσά. Άτομα που είναι ασφαλισμένα και τελούν σε ανεργία ή λαμβάνουν επίδομα αναπηρίας από την Πρόνοια ή σύνταξη υπερήλικων ΟΓΑ ή είναι χαμηλόσυνταξιούχοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων θα εξυπηρετούνται μόνο από τα Κοινωνικά Φαρμακεία για την παροχή φαρμάκων. Εξετάζονται ακόμη οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του ατόμου ή των μελών της οικογενείας του δικαιούχου και οι συνθήκες διαβίωσης του. ΑΡΘΡΟ 6 - Δικαιολογητικά εγγραφής Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν το Ειδικό Δελτίο Παροχών Υγείας θα απευθύνονται στις γραμματείες των Κοινωνικών Ιατρείων-Φαρμακείων όπου θα προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 5

6 1. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ανασφάλιστος. 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων. 4. Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος τελευταίου οικονομικού έτους. 5. Υπεύθυνη δήλωση,ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα (ΕΟΠΥΥ) καθώς και της διεύθυνσης κοινωνικής προστασίας και υγείας των δήμων της περιοχής. 6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Α.Θ. ή άλλων παρόχων στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή μισθωτήριο συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνεται η διεύθυνση της κατοικίας του. 7. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ. 8. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. από Κ.Ε.Π. 9. Μία φωτογραφία που θα επικολλάται στο ατομικό δελτίο. 10. Νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 11. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες 12. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας (είτε ληγμένο για τους ανασφάλιστους, είτε θεωρημένο για τους χαμηλό-συνταξιούχους). 13. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εισπράττουν άλλα εισοδήματα από το εξωτερικό. Η επιτροπή του άρθρου 3 του παρόντος είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και απόκειται στην διακριτική της ευχέρεια η κατά περίπτωση αίτηση περαιτέρω δικαιολογητικών που δεν αναφέρονται ρτητά στο παρόν. ΑΡΘΡΟ 7 - Πόροι των Κοινωνικών Ιατρείων - Φαρμακείων μετά των Εργαστηρίων Ψυχικής Ισορροπίας. Οι πόροι προέρχονται από: Ιδίους πόρους του Σωματείου Δωρεές φαρμάκων από πολίτες 6

7 Δωρεές φαρμάκων και ιατροφαρμακευτικού υλικού από χορηγίες ιδιωτών και εταιρειών, Ιερών Ναών, του Δήμου κ.λ.π. Παροχές φαρμάκων-εμβολίων από δημόσιους φορείς Η οικονομική διαχείριση γίνεται απόκλειστικά από το Δ.Σ. του Σωματείου. Οποιεσδήποτε χρηματικές δωρεές κατατίθενται επί απόδείξει στο Ταμείο του Σωματείου. ΑΡΘΡΟ 8 - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις δικαιούχων 1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους, τους ιατρούς και τους χώρους των Κοινωνικών Ιατρείων-Φαρμακείων. 2. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη του Ειδικού Ατομικού Δελτίου Παροχών Υγείας που εκδίδεται από τα Κοινωνικά Ιατρεία-Φαρμακεία. 3. Το Ειδικό ατομικό δελτίο παροχών υγείας ανήκει αποκλειστικά στο δικαιούχο και απαγορεύεται η μεταβίβασή του σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση απώλειας είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία 4. Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν την κάρτα αποκλειστικά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Κοινωνικών Ιατρείων - Φαρμακείων. 5. Οι εντεταλμένοι προς τούτο εθελοντές των Κοινωνικών Ιατρείων-Φαρμακείων είναι οι μόνοι αρμόδιοι για τη διευθέτηση των ραντεβού των ωφελουμένων με τους εθελοντές ιατρούς και για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας αλλά και απαντήσεων σε ερωτήσεις, που μπορεί να προκύψουν. 6. Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας 7. Οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό ζητηθεί συμπληρωματικά από την Επιτροπή του άρθρου 3 του παρόντος ή το ΔΣ του Σωματείου. 8. Οι ασθενείς προσέρχονται στο ιατρείο την ημέρα και ώρα που έχουμε δηλώσει ραντεβού ώστε να βρίσκεται εκεί ο γιατρός. Σε οποιαδήποτε άλλη ώρα και ημέρα η εξυπηρέτησή δε θα είναι εφικτή. 9. Τα φάρμακα χορηγούνται μόνο τις ώρες και ημέρες λειτουργίας των φαρμακείων μας. 10. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών των Κοινωνικών Ιατρείων- Φαρμακείων μας για χρονικό διάστημα ενός έτους. Μετά το πέρας του ανωτέρω διαστήματος δύναται να διενεργηθεί επανέλεγχος των δικαιολογητικών εκάστου δικαιούχου. 7

8 11. Το Ειδικό Ατομικό Δελτίο Παροχής Υγείας ισχύει φυσικά μόνον για τις προσφερόμενες παροχές υγείας που οργανώνει το σωματείο μας και απαγορεύεται η χρήση του σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. 12. Το Ειδικό Ατομικό Δελτίο Παροχής Υγείας φέρει ειδική μορφή η οποία προσδιορίζεται από Δ.Σ. του Σωματείου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του Άρθρου 3 του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 9 - Διαδικασία διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών Διακόπτεται η παροχή βοήθειας σε οποιονδήποτε δικαιούχο που: 1. Παραβεί τον παρόντα κανονισμό. 2. Δημιουργεί πρόβλημα στο χώρο, τους ιατρούς και τους εντεταλμένους εθελοντές. 3. Δεν εμπίπτει στις προϋποθέσεις που απαιτούνται 4. Προβεί σε παράνομες ενέργειες 5. Αρνηθεί την επανεξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ασθενείς που επανειλημμένα δεν έχουν ενημερώσει έγκαιρα για την αδυναμία προσέλευσης στο ραντεβού τους δε θα είναι δυνατό να εξυπηρετούνται πλέον. Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει τη διαγραφή τους από το Πρόγραμμα των Κοινωνικών Ιατρείων-Φαρμακείων του Σωματείου μας με απόφαση της επιτροπής του άρθρου 3. ΑΡΘΡΟ 10 - Διαδικασία αποδοχής συνεργασίας Ιατρών Οι Ιατροί που θα εξετάζουν τους ασθενείς είναι εθελοντές και δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αμοιβή για τις υπηρεσίες τους. Για το λόγο αυτό θα υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση προς το Σωματείο με ανάλογο περιεχόμενο περί εθελοντικής αμισθί εργασίας, στην οποία θα ορίζουν ακόμη τις ημέρες και ώρες που μπορούν να παρέχουν τις δωρεάν εθελοντικές υπηρεσίες τους. Οι εθελοντές Ιατροί θα πρέπει επίσης να καταθέτουν στο Σωματείο, αντίγραφα του Πτυχίου τους, καθώς και της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος και Ειδικότητας. Για να 8

9 ενταχθεί κάποιος Ιατρός στους εθελοντές των Κοινωνικών Ιατρείων μας, θα πρέπει να έχει την έγκριση-αποδοχή του Επιστημονικά Υπεύθυνου Ιατρού των Ιατρείων. 9

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Φεβρουάριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρο 1 : Έκταση εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α') : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.53 του Ν.1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 7 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 39892/ΓΔ1.2 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμο γής του πιλοτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 Χίος,12/06/09 Αριθμ. Πρωτοκ.:3596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1664 4 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.40155/14631/601 Έγκριση Κανονισμού Υγείας Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Μέτρα για την ανακούφιση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα