ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI"

Transcript

1 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Καθ. Νίκος Μυλωνάς Τμήμα Οικονομικών Επιστημών/ Πανεπιστημίου Αθηνών Ρήτρες βαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές και μηδενίζουν το γραπτό. ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (3 βαθμοί) Α) Περιγράψτε το ρόλο του θεματοφύλακα σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο. Β) Ποια ήταν η απόδοση του δείκτη ΧΑ και ποιο ήταν το EURIBOR το 2008; Γ) Συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία για το Α/Κ που έχετε δηλώσει: -Όνομα, -ετήσια απόδοση το ετήσια τυπική απόκλιση το ποσοστιαίο κόστος εξαγοράς -ποσοστιαίο κόστος διάθεσης Δ) Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τον γενικό δείκτη ΧΑ. Ε) Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τα επιτόκια ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΑ (1 βαθμός) Τι γνωρίζετε για το υπόδειγμα RIVA και ποιοι είναι οι παράγοντες που αυτό λαμβάνει υπόψη. ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: ΣΜΕ (3 βαθμοί) Η τιμή της μετοχής της Εθνικής Τράπεζας είναι 31,50 και η αντίστοιχη τιμή ΣΜΕ στην αγορά που λήγει σε 2 μήνες είναι 32,24. Το ετήσιο κόστος χρήματος είναι 3,5% και η εταιρεία προτίθεται να κόψει μέρισμα αξίας 1 την ημέρα λήξης του ΣΜΕ. α) Υπολογίστε εάν η τιμή ΣΜΕ είναι υπρτιμημένη ή υποτιμημένη και πόσο. β) Τι ενέργειες θα πρέπει να κάνετε ώστε να επωφεληθείτε από τον υπολογισμό σας στο α). γ) Εάν ένας εξισορροπιστής διαθέσει , σε τι πράξεις θα πρέπει να προβεί για να επωφεληθεί από την ισχύουσα κατάσταση με τα ανωτέρω δεδομένα και πόσο θα κερδίσει. (Σημ. Τόσο οι μετοχές όσο και τα ΣΜΕ προσφέρονται σε ακέραιη μορφή. Χρησιμοποιείστε τον πλησιέστερο ακέραιο στις πράξεις σας). ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (3 βαθμοί) α) Περιγράψτε την ισοδυναμία διακαιώματος πώλησης-δικαιώματος αγοράς και τη σχετική εξίσωση. β) Υπολογίστε την αξία ενός δικαιώματος αγοράς και ενός δικαιώματος πώλησης που έχουν τον ίδιο υποκείμενο τίτλο (την μετοχή ΩΨΧ), έχουν την ίδια τιμή εξάσκησης Χ=15, και η ίδια λήξη τους είναι σε 65 μέρες. Η τιμή της μετοχής είναι σε διαπραγμάτευση στο S=14. Η διακύμανση της απόδοσης της μετοχής είναι σ2=0,09 και το ετήσιο ακίνδυνο επιτόκιο=rf=4%. (Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω Πίνακα για τις τιμές της σωρευτικής πιθανότητας μια κανονικής κατανομής). d 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389

2 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ι ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2009 Νίκος Θεοχαράκης Α Μέρος: Θεωρία Απαντήστε 4 από τις 6 ερωτήσεις. (1,75 μονάδα για κάθε4 σωστή απάντηση). Ερώτηση 1 (α) Δώσε τον ορισμό και τον τύπο (α) της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή του αγαθού (β) της σταυροειδούς ελαστικότητας ζήτηση και (γ) της εισοδηματικής ελαστικότητας. (β) Έστω τώρα τα εξής αγαθά: 1. Το αγαθό Α έχει σταυροειδή ελαστικότητα ως προς την τιμή του αγαθού Χ ίση με - 0,5. 2. Το αγαθό Β έχει εισοδηματική ελαστικότητα -0,5. 3. Το αγαθό Γ έχει εισοδηματική ελαστικότητα 0,6. 4. Το αγαθό Δ έχει εισοδηματική ελαστικότητα 1,1. 5. Το αγαθό Ε έχει θετική ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ίση με 0,05. Ζητείται να χαρακτηρίσετε τα αγαθά Α έως Ε και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Δώστε παραδείγματα των αγαθών κάθε τύπου. Ερώτηση 2 Αν τα συνολικά έσοδα του κλάδου παραμένουν σταθερά, ποιά είναι η ελαστικότητα της καμπύλης ζήτησης και γιατί; Χρησιμοποιείστε τον μαθηματιοκό τύπο της ελαστικότητας για να το αποδείξετε. Ερώτηση 3 Ποιοι παράγοντες μετατοπίζουν ολόκληρη (α) την καμπύλη ζήτησης και (β) την καμπύλη προσφοράς; Προς ποια κατεύθυνση μετατοπίζονται οι καμπύλες αυτές και γιατί; Ερώτηση 4 Εξηγείστε γιατί στο μονοπώλιο η ελαστικότητα της καμπύλης ζήτηση στο σημείο ισορροπίας είναι μεγαλύτερη (σε απόλυτες τιμές) από τη μονάδα. Για να το αποδείξετε σχεδιάστε μια γραμμική καμπύλη ζήτηση και την αντίστοιχη καμπύλη οριακού εσόδου και υποθέσατε ότι το μέσο (άρα και το οριακό) κόστος είναι σταθερό. Ερώτηση 5 Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζονται οι καμπύλες κόστους μιας ατομικής επιχείρησης στην βραχυχρόνια περίοδο. Συγκεκριμένα εμαφνίζονται οι καμπύλες μέσου μεταβλητού κόστους (AVC), μέσου συνολικού κόστους (ATC) και οριακού κόστους (MC). Το σημείο Α είναι εκεί που η καμπύλη οριακού κόστους τέμνει την

3 καμπύλη του οριακού εσόδου (MR). [Σημείωση: Η καμπύλη του οριακού εσόδου δεν απεικονίζεται στο διάγραμμα]. Περιγράψτε στο διάγραμμα που θα ισορροπήσει η επιχείρηση στην βραχυχρόνια περίοδο για διαφορετικά επίπεδα τιμών. Εξηγείστε μάλιστα με τη βοήθεια του διαγράμματος σε ποια περίπτωση μια ατομική επιχείρηση θα εξακολουθεί να παράγει ακόμα και όταν έχει ζημιές. (Υπόδειξη: Δώστε πρώτα την οριακή συνθήκη ισορροπίας και στη συνέχεια εξετάστε τη μέση συνθήκη κερδοφορίας της επιχείρησης) Κ ό σ τ ο ς 150 AVC ATC MC Α Ποσότητα q Ερώτηση 6 Εξηγείστε την έννοια της εξωτερικότητας (ή εξωτερικής επίδρασης, externality). Δώστε παραδείγματα. Τι προβλήματα δημιουργεί η ύπαρξη εξωτερικοτήτων στην ισχύ του θεωρήματος του «αόρατου χεριού»; Β Μέρος: Ασκήσεις Απαντήστε μία από τις δύο ασκήσεις. (3 μονάδες για κάθε σωστή επίλυση). Άσκηση 1 Έστω καθαρό μονοπώλιο με αντίστροφη καμπύλη ζήτησης P = 110 5Q. Δίδεται ότι το μέσο κόστος AC είναι σταθερό και ίσο με 10 (AC = 10). Ερωτάται: (α) Σε ποια τιμή και ποσότητα θα ισορροπήσει το μονοπώλιο; (β) Ποια θα είναι η ελαστικότητα της καμπύλης ζήτηση στο σημείο αυτό; Άκσηση 2

4 Έστω ότι μια κοινωνία έχει σταθερούς πόρους L = 110 5Q. Η κοινωνία αυτή μπορεί να κατασκευάσει δύο προϊόντα, Χ και Υ, με τι ακόλουθες συναρτήσεις παραγωγής Χ = και Υ = 5L Υ. L Χ και L Υ είναι οι πόροι που διατίθενται για την παραγωγή των Χ και Υ αντίστοιχα. Εφόσον η κοινωνία χρησιμοποιεί όλους τους πόρους της για την παραγωγή των δύο αγαθών ισχύει ότι L Χ + L Υ = L. Σας ζητείται: (α) Να υπολογίσετε την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων ως Υ = f (X) και (β) να υπολογίσετε τον Οριακό Λόγο (Τεχνικού) Μετασχηματισμού. Μπορείτε να αποδείξετε ότι είναι φθίνων; ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ L X ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ιούλιος 2009 Μάθημα: «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ» ΘΕΜΑ 1 Ο α) Να εξαχθεί αλγεβρικά και να συζητηθεί τι υποδηλώνει ο πολλαπλασιαστής σε μια ανοικτή οικονομία με δημόσιο τομέα. β) Να συζητηθεί το παράδοξο της φειδούς. ΘΕΜΑ 2 Ο Να περιγραφεί (και διαγραμματικά) η διαδικασία προσαρμογής στη μακροχρόνια ισορροπία που προκύπτει έπειτα από μία αύξηση της ονομαστικής προσφοράς χρήματος ή αύξηση του στόχου πληθωρισμού. ΘΕΜΑ 3 Ο Απαντήστε σύντομα: α) Τι είναι η επίδραση πλούτου; β) τι είναι η πολιτική ανοικτής αγοράς της κεντρικής τράπεζας; γ) τι είναι ο κανόνας Taylor; Να απαντηθούν δύο από τα τρία θέματα. Καλή Επιτυχία! ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 02/09/2009 Θεωρία (4 μονάδες) Ερώτηση 1 (2,5 βαθμοί) «Αξιολόγηση και Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων» Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2009

5 Με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο της ανταγωνιστικής επιλογής μεταξύ κατανάλωσης, επένδυσης και χρονικής αξίας του χρήματος, η ισορροπία επιτυγχάνεται όταν η χρονική αξία του χρήματος ταυτίζεται με την απόδοση φυσικών επενδύσεων και το επιτόκιο της ιδανικής αγοράς κεφαλαίου. Εξετάστε την ορθότητα της παραπάνω πρότασης τεκμηριώνοντας επαρκώς την απάντηση σας. Ερώτηση 2 (1,5 βαθμοί) Αναλύστε τις μορφές αποτελεσματικότητας της αγοράς και εν συνεχεία εξηγείστε την επικράτουσα σχέση μεταξύ της αποτελεσματικότητας της αγοράς και της απόδοσης των μετοχών. Ασκήσεις (6 μονάδες) Άσκηση 1 (3,5 μονάδες) Η εταιρία επαγγελματικών ψυγείων «Ψηλορείτης» εξετάζει την αγορά ενός εξειδικευμένου μηχανήματος κατασκευής επαγγελματικών ψυγείων αξίας η ανάληψη αυτής της επενδυτικής δεσμεύσης για την εταιρία θα αποφέρει για τα δυο πρώτα χρόνια εισροές και εκροές αξίας έκαστο. Τον τρίτο χρόνο λειτουργίας οι εισροέςτης αναμένεται να αυξηθούν κατά 10% ενώ οι εκροές της κατά 8%. Τα τρία τελευταία έτη η επιχείρηση αναμένεται να έχει εισροές και εκροές έκαστο. Αν ο ετήσιος φορολογικός συντελεστής είναι 30%, το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 10% και η εταιρία ακολουθεί σταθερή μέθοδο απόσβεσης 15%, καλείστε να αποφανθείτε αν συμφέρει την εταιρία η αγορά του συγκεκριμένου επαγγελματικού μηχανήματος. Άσκηση 2 (2,5 μονάδες) Ένα επαγγελματικό κοπτικό ξύλου κοστίζει και η επιχείρηση «Ξυλουργέξ Ε.Ε.» σκέφτεται να προβεί στην αγορά του προκειμένου να επανδρώσει τον παραγωγικό της εξοπλισμό για τα επόμενα 6 χρόνια. Στην περίπτωση που αποφασίσει να το αγοράσει μέσω δανείου, το επιτόκιο δανεισμού είναι 12% με 6ετή διάρκεια. Ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 25%, ενώ η εταιρία ακολουθεί σταθερή μέθοδο απόσβεσης με συντελεστή 15%. Πόσο πρέπει να είναι το ετήσιο κόστος (μετά φόρων) της χρηματοδοτικής μίσθωσης έτσι ώστε να είναι ισοδύναμο με το αντίστοιχο δανειακό ετήσιο κόστος αν ο συντελεστής προεξόφλησης είναι 10%. Να απαμτηθούν όλα τα θέματα Καλή Επιτυχία! ΒΑΣΕΙΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΌΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ:... ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ:... ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:... ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εργαστηριακό μέρος ΘΕΜΑΤΑ Συμπληρώστε με Σ (ΣΩΣΤΟ) ή με Λ (ΛΑΘΟΣ). Μπορεί να είναι η μία εκ των δύο απαντήσεων ΣΩΣΤΗ, μπορεί να είναι η μία εκ των δύο ΛΑΘΟΣ, μπορεί να είναι και οι δύο απαντήσεις ΣΩΣΤΕΣ μπορεί να είναι και οι δύο απαντήσεις ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ. Βαθμολογείστε με άριστα το 2 (δύο). Ερώτηση Απάντηση 1 Σωστό ή λάθος

6 Θέμα 1 1 μονάδα Το πεδίο που θα ορίσω σαν πρωτεύον κλειδί είναι Δεν έχει σημασία προτιμότερο να έχει τύπο δεδομένων Θέμα 2 1 μονάδα Το αντικείμενο OLE χρησιμοποιείται για την εισαγωγή Στον πίνακα αρχείων word Θέμα 3 1 μονάδα Η επιλογή τύπων δεδομένων μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, οπότε δεν χρειάζεται να σκεφτούμε όλη Είναι μια εύκολη διαδικασία την εξέλιξη της ΒΔ, από την αρχή Θέμα 4 1 μονάδα Η επιλογή τύπων δεδομένων προσδιορίζεται Από τη φύση των δεδομένων Θέμα 5 2 μονάδες Όταν κατά την εκτέλεση ενός ερωτήματος εμφανίζεται < > το παράθυρο «Τιμή Παραμέτρου», ποιο είδος συμβόλου έχουμε χρησιμοποιήσει στα κριτήρια του ερωτήματος; Θέμα 6 2 μονάδες Ποιο από τα παρακάτω ερωτήματα μας δίνει τη συνολική αξία του πεδίου «Αποδοχές» του πίνακα «Υπάλληλοι»; SELECT SUM(Αποδοχές) FROM Υπάλληλοι Θέμα 7 1 μονάδα Η φράση JOIN χρησιμοποιείται στην SQL για να Ενημερώσει τις εγγραφές ενός Θέμα 8 1 μονάδα Ποια από τις παρακάτω SQL συνθήκες χρησιμοποιείται για να διαλέξουμε δεδομένα από 2 ή περισσότερους πίνακες; πίνακα JOIN Θα χρειαστείται το πολύ 15 λεπτά για να απαντήσετε. Να γραφούν όλα τα θέματα. Να παραδοθεί το γραπτό. Καλή επιτυχία Η διδάσκουσα Χ. Ντελοπούλου ΒΑΣΕΙΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Διδάσκων: Λεβεντίδης Ιωάννης ΘΕΜΑ 1 (6 μονάδες) Έστω η βάση δεδομένων για τη γραμματειακή υποστήριξη νοσοκομείου όπου χρησιμοποιούνται οι παρακάτω πίνακες: «γιατροί», «ασθενείς», «επισκέψεις», «φάρμακα». Να υλοποιηθούν τα ερωτήματα σε SQL. o Ποιοι ασθενείς από την «Αθήνα» επισκέφτηκαν τον γιατρό «γιατρός 1» στο διάστημα από 3/5/2000 έως και σήμερα. o Ποιοι γιατροί χρησιμοποίησαν το φάρμακο «φάρμακο 2» τους τελευταίους 3 μήνες. o Μέσος μηνιαίος αριθμός επισκέψεων ανά γιατρό το τελευταίο έτος. Εξηγείστε τι σημαίνει κανονικοποίηση και αναφέρατε τις τρεις πρώτες κανονικές μορφές με παράδειγμα. ΘΕΜΑ 2 (4 μονάδες)

7 Δώστε παράδειγμα πρότασης SELECT με δύο JOINs σε τρεις πίνακες και εξηγήστε στο παράδειγμα την χρησιμότητα αυτής της σύνταξης. Έστω ο πίνακας με το όνομα «πληρωμές», που να περιέχει τα τρία πεδία και τα δεδομένα που εμφανίζονται παρακάτω NAME DATE AMOUNT ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1/1/ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 1/1/ ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ 1/1/ ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ 1/2/ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1/2/ ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ 1/3/ Να γραφεί πρόταση SQL που να εμφανίζει ανά άτομο το πλήθος των πληρωμών και το άθροισμα των ποσών Να γραφούν όλα τα θέματα ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Η εξέταση αποτελείται από δύο τμήματα. Στο πρώτο δίνονται οκτώ ερωτήσεις από τις οποίες πρέπει να απαντήσετε μόνο τις πέντε. Η κάθε ερώτηση μετρά 10% στην βαθμολογία της εξέτασης. Στο δεύτερο τμήμα δίν0ονται τρία προβλήματα, από τα οποία πρέπει να απαντήσετε τα δύο. Το κάθε πρόβλημα μετρά 25% στη βαθμολογία της εξέτασης. Τμήμα Ι (Να σχολιάσετε συνοπτικά μόνο πέντε από τις πιο κάτω 8 προτάσεις). Η κάθε μια παίρνει το 10% του βαθμού της εξέτασης) 1. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη οι αγορές μέσω διαδυκτίου είναι πολύ ευαίσθητες στη φορολογία και η επιβολή ενός φόρου σε αυτές τις αγορές θα μειώσει σημαντικά τον αριθμό των συναλλαγών και τη δαπάνη των αγοραστών. Αυτό σημαίνει ότι οι αγοραστές πληρώνουν το μεγαλύτερο ποσό του φόρου. 2. Όταν μεταξύ διαφόρων αποδεκτών επενδυτικών σχεδίων επιλέγουμε ένα, το πλέον προτιμώμενο, η μέθοδος του λόγου κόστους οφέλους θα οδηγήσει σε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα με τη μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας. 3. Ο ηθικός κίνδυνος οδηγεί τον ασφαλισμένο να καταναλώνει ποσότητα υπηρεσιών υγείας μικρότερη από την αποτελεσματική. 4. Αν η αντισταθμιστική ζήτηση για ένα αγαθό είναι τελείως ανελαστική, ο πλέον επιθυμητός κοινωνικά φορολογικός συντελεστής επί της αξίας (ad valorem) αυτού του αγαθού θα είναι μεγαλύτερος από τους φορολογικούς συντελεστές στα άλλα αγαθά.

8 5. Επειδή τα κέρδη του μονοπωλίου είναι θέμα απλά και μόνο διανομής εισοδήματος, οι συνθήκες για το πρώτο θεμελιώδες θεώρημα της Οικονομικής της Ευημερίας, ικανοποιούνται με το να παράγονται κάποια αγαθά από μονοπώλια. 6. Είναι δυνατό μια κατάσταση να είναι αποτελεσματική κατά Pareto και όμως να μην είναι κοινωνικά ή ηθικά αποδεκτή. 7. Μια μεταφορά εισοδημάτων από τη μεσαία τάξη στους φτωχούς και τους πλούσιους, θα υποστηριζόταν από κάποιον με συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας του Rawls (maximin); 8. Αν οι προτιμήσεις μιας κοινωνίας είναι μονοκόρυφες, τότε ο κανόνας της πλειοψηφίας μας δίνει πάντα ένα σαφή νικητή. Τμήμα ΙΙ. Προβλήματα. Απαντήστε τα δύο από τα τρία προβλήματα. Το καθένα παίρνει 25% του βαθμού της εξέτασης. 1. Υποθέστε ότι σ ένα χωριό ζούνε τέσσερις (4) κάτοικοι, οι οποίοι ζητούν την κατασκευή δρόμου. Η ζήτηση για το δρόμο εξαρτάται από το κόστος κατασκευής και από την αξία που αποδίδει ο καθένας στο νέο δρόμο. Οι συναρτήσεις ζήτησης του κάθε κατοίκου δίνονται από τις εξής σχέσεις αντίστοιχα: Q 1 = 20-3P, Q 2 = 40-5P, Q 3 = 15-P, Q 4 = 45-3P Όπου Q είναι η ζητούμενη ποσότητα δρόμου σε χιλιόμετρα και Ρ η τιμή του δρόμου ανά χιλιόμετρο. α. Αν υποθέσουμε ότι ο δρόμος είναι ιδιωτικό αγαθό, ποια είναι η εξίσωση του κοινωνικού οριακού οφέλους του νέου δρόμου; β. Υποθέστε τώρα ότι ο δρόμος είναι δημόσιο αγαθό. Ποια είναι η εξίσωση του οριακού κοινωνικού οφέλους για το νέο δρόμο; γ. Γιατί οι απαντήσεις μεταξύ (α) και (β) διαφέρουν; Υπάρχει περίπτωση τα δύο να είναι ίσα; 2. Σε μια περιοχή κοντά στην πόλη ένα εργοστάσιο εκπέμπει διοξείδιο του θείου και ρυπαίνει την ατμόσφαιρα. Το οριακό ιδιωτικό όφελος (ΜΡΒ) του εργοστασίου δίνεται από τη σχέση ΜΡΒ=100-Q, όπου Q η ποσότητα του προϊόντος του εργοστασίου. Το οριακό ιδιωτικό κόστος παραγωγής του εργοστασίου είναι σταθερό ΜΡC=30. Η οριακή βλάβη που προκαλείται στους κατοίκους της περιοχής δίνεται από τη σχέση ΜD=0,5Q. α. Ποια ποσότητα προϊόντος παράγει το εργοστάσιο υπό συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού; β. Ποιο είναι το (κοινωνικά) αποτελεσματικό επίπεδο προϊόντος; γ. Ποιο είναι το καθαρό κέρδος της κοινωνίας από το να μετακινηθεί η παραγωγή από το ιδιωτικό επίπεδο (α) στο κοινωνικά άριστο επίπεδο (β); 3. Υποθέστε ότι η ζήτηση για τα οινοπνευματώδη ποτά δίνεται από τη σχέση: P d =10-Q d, και η προσφορά από την εξίσωση P s =2+Q s, όπυ P είναι η τιμή ανά λίτρο ποτού και Q η ποσότητα. Αν η κυβέρνηση επιβάλει ένα φόρο 1 ανά λίτρο ποτού: α) Ποια η τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές και ποια η τιμή που εισπράττουν οι παραγωγοί; β) Πόσα έσοδα σε ευρώ εισπράττει το κράτος; γ) Πόσο είναι το φορολογικό βάρος του καταναλωτή σε ευρώ; δ) Πόσο είναι το φορολογικό βάρος του παραγωγού σε ευρώ; ε) Πόσο είναι το υπερβάλλον βάρος του φόρου σε ευρώ;

9 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Τραπεζικής Θεωρίας Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2009 Διδάσκων: Απόστολος Γ. Χριστόπουλος Ονοματεπώνυμο:. Αριθμός Μητρώου:. Όλες οι απαντήσεις να συμπληρωθούν στο παρόν έντυπο Να απαντηθούν και τα 3 θέματα. ο Ζήτημα 1 Αφού αναφέρετε τις διαφορές που επέφερε η Βασιλεία ΙΙ σε σχέση με τη Βασιλεία Ι, εξηγήστε γιατί κατά τη γνώμη σα δεν απεφεύχθη η χρηματοπιστωτική κρίση του ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι 1) Κύρια χαρακτηριστικά παραδοσιακών αγροτικών συστημάτων. 2) Αλλαγές στην Ευρωπαϊκή αγροτική οικονομία το 19 ο αιώνα. 3) Αλλαγές στην καπιταλιστική οικονομία της εποχής των Αυτοκρατοριών. 4) Πώς η εκπαίδευση βοηθά στην οικονομική ανάπτυξη; Να αναφερθείτε στο παράδειγμα της Ισπανίας. ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Να αναπτύξετε τρία από τα παρακάτω θέματα: 1. (α) «Υπάρχει ουσιαστική ανισότητα μισθών μεταξύ των εργαζομένων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». (β) «Υπάρχει ουσιαστική ανισότητα μισθών μεταξύ του μέσου μισθού των χωρών της Ε.Ε. και των χωρών εκτός της Ε.Ε.». Εξηγείστε γιατί υπάρχουν αυτές οι ανισότητες στους μισθούς των περιπτώσεων (α) και (β) με βάση τις υποθέσεις του θεωρήματος των Hecksher-Ohlin. (Κάτω από ποιες συνθήκες οι μισθοί εξισώνονται πλήρως, ποιες συνθήκες δεν ισχύουν στην περίπτωση (α) και (β)). 2. Δύο χώρες, η Ι και η ΙΙ παράγουν 2 προϊόντα, το Μεταποιητικό (Μ) και το Αγροτικό (Α) με τη βοήθεια 3 παραγωγικών συντελεστών: εξειδικευμένη εργασία (Lε), ανειδίκευτη εργασία (Lα) και γη (Τ). Η ανειδίκευτη εργασία χρησιμοποιείται και στους 2 τομείς

10 παραγωγής, ενώ η εξειδικευμένη εργασία και η γη είναι ειδικοί παραγωγικοί συντελεστές στο μεταποιητικό και τον αγροτικό τομέα αντίστοιχα. Οι δύο χώρες διαφέρουν μόνο ως προς την ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών που διαθέτουν και ισχύει: (Lε/Τ) Ι >(Lε/Τ) ΙΙ. α) Να περιγράψετε την δομή του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών. Β) Να αναλύσετε τις επιπτώσεις του διθνούς εμπορίου στη διανομή του εισοδήματος μεταξύ των παραγωγικών συντελεστών για κάθε χώρα χωριστά. Γ) Τι θα συμβεί στις πραγματικές αμοιβές των παραγωγικών συντελεστών αν αυξηθεί η προσφορά ανειδίκευτης εργασίας στη χώρα Ι; 3. Οι χώρες Α και Β έχουν δύο παραγωγικούς συντελεστές, κεφάλαιο και εργασία με τους οποίους παράγουν δύο αγαθά το Χ και το Υ. Η τεχνολογία είναι η ίδια και στις δύο χώρες. Το αγαθό Χ είναι εντατικό στη χρήση κεφαλαίου και στη χώρα Α αφθονεί σχετικά το κεφάλαιο. Αναλύστε τις επιδράσεις στους όρους εμπορίου και στην ευημερία των δύο χωρών που έχουν τις ακόλουθες μεταβολές: α) Μία άυξηση στο κεφαλαιακό απόθεμα της χώρας Α. β) Μία αύξηση στην προσφορά εργασίας της χώρας Α. γ) Μία αύξηση στο κεφαλαιακό απόθεμα της χώρας Β. 4. Η κυβέρνηση χώρας που αντιμετωπίζει ύφεση, θέλει να προστατεύσει την εγχώρια βιομηχανία της, από το διεθνή ανταγωνισμό. Στο οικονομικό επιτελείο υπάρχουν διαφορετικές απόψεις: μια ομάδα ειδικών (Α) υποστηρίζει ότι πρέπει να επιβληθούν υψηλοί δασμοί σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα, μια άλλη ομάδα (Β) προτείνει ποσοστώσεις σε όλες τις εισαγωγές. Άλλοι πάλι (ομάδα Γ) υποστηρίζουν την επιβολή δασμών και ποσοστώσεων σε όλα τα εισαγόμενα είδη ταυτόχρονα. Αναλύστε το σκεπτικό και τα επιχειρήματα κάθε ομάδας σε σχέση με το στόχο, που είναι η προστασία της εγχώριας παραγωγής. ο ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 4/9/09 Θέμα 1 Η έννοια της Υπηρεσίας, τα προβλήματα Μάρκετινγκ που δημιουργούνται από τα χαρακτηριστικά της αδιαιρετότητας και ετερογένειας των υπηρεσιών και πώς αντιμετωπίζονται. (σειρές 50, βαθμοί 5) Θέμα 2 ο Αναλύσατε το στοιχείο του μίγματος Μάρκετινγκ που αφορά την τιμή (Price) των τραπεζικών υπηρεσιών. (σειρές 30, βαθμοί 3) ο Θέμα 3 Η Λιανική Τραπεζική αλλάζει. Γιατί; (σειρές 15, βαθμοί 2)

11 Να απαντηθούν και τα τρία θέματα. Χρόνος εξέτασης 95. Καλή επιτυχία! Γ. Σ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ 1. Τι καλείται οριστικό ισοζύγιο υπολοίπων και σε τι μας χρησιμεύει; Ποια η διαφορά του από το προσωρινό ισοζύγιο; 2. Ποιό ονομάζουμε εσωτερικό λογιστικό γεγονός και σε τι διαφέρει από το εξωτερικό λογιστικό γεγονός; 3. Ποιές προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο για να θεωρηθεί στοιχείο του πάγιου ενεργητικού; 4. Ποιοί αριθμοδείκτες θεωρούνται συμπληρωματικοί των αριθμοδεικτών ρευστότητας; 5. Ποιές είναι οι κυριότερες αδυναμίες των αριθμοδεικτών ρευστότητας; Ποιά η διαφορά μεταξύ των κάτωθι ζευγών λογαριασμών; Ενοίκια Εισπρακτέα και Ενοίκια. Τόκοι Εισπρακτέοι και Τόκοι Πιστωτικοί. Πελάτες και Προπληρωθέντα Ασφάλιστρα. Έξοδα Συντήρησης Παγίων και Διάφορα Λειτουργικά Έσοδα Εισπρακτέα. Τόκοι Χρεωστικοί Πληρωτέοι και Τόκοι Ενυπόθηκου Δανείου Πληρωτέοι. Γραμμάτια Εισπρακτέα και Γραμμάτια Εισπρακτέα Προεξοφληθέντα. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ Δίδονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της ξενοδοχειακής επιχειρήσεως «ΑΝΕΣΗΣ Α.Ε» την 1/7/2008, τα οποία είχαν ως ακολούθως: (τα ποσά δίνονται σε 000 ευρώ) Κτίρια ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έπιπλα και Σκεύη Ενυπόθηκο Δάνειο Μεταφορικά Μέσα 500 Προμηθευτές 700 Είδη Λινοθήκης 100 Γραμμάτια Πληρωτέα 600 Πελάτες 500 Προκαταβολές Πελατών 30 Γραμμάτια Εισπρακτέα 400 Μερίσματα Πληρωτέα 70 Προπληρωθέντα Ασφάλιστρα 80 Φόροι Πληρωτέοι 60 Τρόφιμα και Ποτά 300 Κρατήσεις και εισφορές 40 Διάφορα Απορρυπαντικά 20 Τράπεζα Λογαριασμός Όψεως 450 Ταμείο 30 Κατά τη διάρκεια της χρήσης έλαβαν χώρα τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα: 1. Καταβλήθηκε η δόση του ενυπόθηκου δανείου στην οποία περιλαμβάνονταν και οι τόκοι

12 2. Τα έσοδα από διανυκτερεύσεις πελατών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008, ήταν τα οποία και εισπράχθηκαν μετρητοίς, αφού συμψηφίστηκαν οι προκαταβολές πελατών. Επίσης, εισπράχθηκαν με μετρητά για το ίδιο χρονικό διάστημα από τα έσοδα του εστιατορίου Καταβλήθηκαν για αμοιβές προσωπικού , ενώ οι εργοδοτικές εισφορές και οι κρατήσεις των εργαζομένων οφείλονταν στα ασφαλιστικά τους ταμεία. 4. Η επιχείρηση αντάλλαξε το παλαιό αυτοκίνητο αξίας με καινούργιο αξίας , δίνοντας πέραν του παλαιού αυτοκινήτου, μετρητά και για το υπόλοιπο υπέγραψε γραμμάτια ύψους , στα οποία είχαν προστεθεί τόκοι Τα έσοδα από διανυκτερεύσεις πελατών κατά το δεύτερο εξάμηνο της λογιστικής χρήσης, ήταν , τα οποία και εισπράχθηκαν τα μισά με μετρητά και τα υπόλοιπα με απλή πίστωση. Επίσης εισπράχθηκαν μετρητοίς από τα έσοδα του εστιατορίου Γραμμάτια Εισπρακτέα ποσού δόθηκαν στην Τράπεζα Ω για είσπραξη και γραμμάτια ποσού προεξοφλήθηκαν στην ίδια τράπεζα αντί Καταβλήθηκαν για έξοδα συντήρησης του ξενοδοχείου και για την συντήρηση του αυτοκινήτου 500. επίσης, καταβλήθηκαν για έξοδα διάθεσης , ενώ εισπράχθηκαν με επιταγή διάφορα λειτουργικά έσοδα Ζητείται: 1. Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές των παραπάνω λογιστικών γεγονότων. 2. Να προσδιοριστεί με ημερολογιακές εγγραφές το αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως, αφού ληφθούν υπόψην ότι: α) τα προπληρωθέντα ασφάλιστρα κατέστησαν δεδουλευμένα, β) η επιχείρηση έλαβε επιταγές από πελάτες ως προκαταβολή για μελλοντική διαμονή στο ξενοδοχείο , γ) οφείλονταν στην επιχείρηση από διανυκτερεύσεις πελατών , δ)οφείλονταν οι τόκοι του ενυπόθηκου δανείου Β εξαμήνου και ε) στις 30/06/2009, τα τρόφιμα και ποτά ήταν και τα διάφορα απορρυπαντικά Να υπολογιστούν οι αριθμοδείκτες «Γενικής Ρευστότητας», «Ιδίων προς Ξένα Κεφάλαια», «Ιδίων προς Πάγια» και οι αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας ιδίων και Συνολικών Κεφαλαίων, καθώς και να σχολιασθεί αν η χρησιμοποίηση των Ξένων Κεφαλαίων ήταν επωφελής για την επιχείρηση. (Συνολικά κεφάλαια στη 1/07/ ). ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αναλύστε δυο από τα παρακάτω θέματα: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι 18/9/ Παρά τις επιμέρους διαφωνίες μεταξύ τους οι περισσότεροι οικονομολόγοι συμφωνούν ότι υπάρχουν ορισμένα «τυποποιημένα» γεγονότα που χαρακτηρίζουν την διαδικασία της οικονομικής μεγέθυνσης (όπως π.χ. έχουν συνοψιστεί από τον Kaldor). Αναφέρετε και συζητήστε τουλάχιστον τρία από αυτά τα «τυποποιημένα» γεγονότα. (50%) 2. α. Τι είναι η «εξομάλυνση της κατανάλωσης» και πως την επιτυγχάνουν οι ορθολογικοί καταναλωτές; Ποιές είναι οι επιπτώσεις μίας τέτοιας συμπεριφοράς (δηλ. «εξομάλυνσης της κατανάλωσης») για την συναθροιστική κατανάλωση; (25%) β. Παρουσιάστε και συζητήστε την αρχή του επιταχυντή. (25%)

13 3. α. Η θεωρία q του Tobin μας προσφέρει ένα σύνθετο αναλυτικό πλαίσιο των επενδυτικών αποφάσεων που επιτρέπει την ανάλυση παραγόντων όπως η νομισματική πολιτική. Μπορεί η θεωρία q του Tobin να λάβει υπ όψη της τον ρόλο της επενδυτικής ψυχολογίας στις επενδυτικές αποφάσεις και εάν ναι, μέσω ποιου μηχανισμού; Σχολιάστε. (25%) β. Τι είναι η ανεργία τριβής; Ποιοι είναι οι παράγοντες που προσδιορίζουν το ποσοστό της ανεργίας τριβής; (25%) 4. Ο Thomas Malthus το 1798 υποστήριξε ότι η αύξηση του πληθυσμού θα ξεπεράσει την δυνατότητα παραγωγής αγαθών και κατά συνέπεια η πείνα θα ήταν αναπόφευκτη. Από τότε μέχρι τώρα ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει εξαπλασιαστεί αλλά το επίπεδο διαβίωσης είναι υψηλότερο από ποτέ. Ποιόν παράγοντα στην διαδικασία μεγέθυνσης πιστεύετε ότι δεν έλαβε υπόψη του ο Malthus; Χρησιμοποιήστε το κατάλληλα τροποποιημένο υπόδειγμα Solow για να στηρίξετε την απάντηση σας. (50%) Καλή επιτυχία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙΙ Πανεπιστημιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ιωάννης Αθ. Στουρνάρας Μακροοικονομική ΙΙΙ Απαντήστε δύο από τα τρία θέματα Σεπτέμβριος 2009 Θέμα 1 ο (3 μονάδες) α) Κατασκευάστε ένα απλό διάγραμμα που να δείχνει το εισόδημα των δημιουργών πλούτου και των «αρπάγων» (σφετεριστών ή θηρευτών) πλούτου ως συναρτήσεις του ποσοστού του πληθυσμού που επιδίδεται σε αρπαγή και δείξτε ότι η επιβολή ποινών στους άρπαγες αυξάνει το εισόδημα των δημιουργών πλούτου. β) Εξηγήστε συνοπτικά το ρόλο των θεσμών στην οικονομική ανάπτυξη. Θέμα 2 ο (4 μονάδες)

14 α) Εξηγήστε τι είναι η «ανάσχεση της μεγέθυνσης» (growth drag) που οφείλεται στους μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους και τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Εξηγήστε πώς η χρήση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων και η ρύπανση του περιβάλλοντος επηρεάζουν τα συμπεράσματα του απλού υποδείγματος (Solow) οικονομικής μεγέθυνσης. β) Ποιά, κατά την άποψή σας, είναι η κρίσιμη τεχνική παράμετρος σε μια συνάρτησης παραγωγής που επηρεάζει τη δραστηριότητα του κατά κεφαλήν ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης σε υποδείγματα με μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους; Θέμα 3 ο (6 μονάδες) α) Εξηγήστε πού, κατά την άποψή σας, διαφέρουν τα συμπεράσματα του υποδείγματος οικονομικής μεγέθυνσης Ramsey-Koopmans από αυτά του απλού υποδείγματος οικονομικής μεγέθυνσης (Solow). β) Γράψτε εξίσωση του Euler, εξηγήστε τη διαδικασία από την οποία προκύπτει, και εξηγήστε διαισθητικά το περιεχόμενο της. γ) Πιστεύετε ότι σε υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης τύπου μάθησης στην πράξη (learning by doing) η κατανομή των πόρων που προκύπτει από τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς είναι και κοινωνικά βέλτιστη; Εξηγήστε. ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Να απαντηθούν δύο (2) θέματα. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία Σεπτέμβριος Τι σημαίνει η στροφή του Μαρξ από την Ιστορία και την Φιλοσοφία στην Πολιτική Οικονομία για τη μελέτη του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής; Τι είναι η υλιστική αντίληψη της ιστορίας (ιστορικός υλισμός); Τι ρόλο παίζουν οι οικονομικές κρίσεις σε αυτήν; 2. Πως εξηγεί το κέρδος (και το ομοιόμορφο ποσοστό κέρδους μεταξύ των διαφορετικών οικονομικών κλάδων) η εργασιακή θεωρία της αξίας; Σε τι διαφέρουν οι άμεσες τιμές από τις τιμές παραγωγής; 3. Εξηγείστε την έννοια της εκμετάλλευσης και τα διάφορα μέτρα της στο έργο του Μαρξ. Συζητείστε τη σχέση της αξίας της εργασιακής δύναμης, του πραγματικού μισθού και του βιοτικού επιπέδου της εργατικής τάξης. Να εξηγηθεί η τάση για ιδιωτικοποίηση κλάδων όπως εκπαίδευση, υγεία, μεταφορές, κλπ με βάση τους νόμους για τη μάζα της υπεραξίας.

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εξετάσεις Οικονομικά μετασχηματισμού και ανάπτυξης (Σεπτέμβριος 2009) Υποχρεωτικό θέμα: (6 μονάδες): Μακροχρόνια και βραχυχρόνια κινητικότητα κεφαλαίων. Χαρακτηριστικά- Επιπτώσεις-Προβλήματα. Προτάσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων για τις αδύναμες χώρες. Επιλογή (2 από τα 3) (2 μονάδες ανά θέμα): 1. Τι είναι η γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, τι επιδίωξε και με ποια αποτελέσματα; 2. Τι ρόλο (θετικό, αρνητικό) παίζουν οι οικονομίες κλίμακας στην αναπτυξιακή διαδικασία των αναπτυσσόμενων χωρών; 3. Τι διαφέρουν οι διεθνείς άμεσες επενδύσεις από τις διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εξετάσεις Οικονομικά Τεχνολογίας, Σεπτ Να απαντηθούν οι 2 από τις 3 ερωτήσεις. 1. Να εξηγήσετε την επίδραση που μπορεί να έχει ο χρόνος και το περιβάλλον στην καινοτομική διαδικασία. 2. Σε τι συμπεράσματα οδηγούν οι εμπειρικές έρευνες για την επίδραση της ζήτησης και της προσφοράς στην καινοτομική δραστηριότητα; 3. Πώς επηρεάζει η φύση των κλάδων την εξέλιξη και εξάπλωση των τεχνολογικών αλλαγών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 23 Σεπτεμβρίου 2009 Υποχρεωτικό θέμα (έξι βαθμοί) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Το μέγεθος και η σύνθεση του κρατικού προϋπολογισμού αποτελούν κορυφαία κοινωνική-οικονομική και πολιτική επιλογή με καθοριστικές συνέπειες στις οικονομικές επιδόσεις, στις αναπτυξιακές προοπτικές και στην κατανομή εισοδημάτων και πλούτου σε κάθε κοινωνικό σύνολο. Σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο προϋπολογισμός του κράτους, στους διάφορους ορισμούς και στα συνεχώς εξελισσόμενα

16 περιεχόμενά του, έχει φθάσει να κυμαίνεται σε συνολικά μεγέθη μεταξύ του 40-50% του ΑΕΠ των αντίστοιχων οικονομιών. Σχολιάστε τις κυριότερες επιδράσεις που ασκούνται από τις βασικές κατηγορίες εσόδων και δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού πάνω στην αναπτυξιακή δυναμική μέσω της ενεργοποίησης παραγωγικών και εισοδηματικών διαδυνδέσεων όπως αυτές ερμηνεύονται στο στατικό και στα δυναμικά υποδείγματα εισροών-εκροών. Επιλέξτε ένα από τα εξής θέματα (τέσσερις βαθμοί) (1) Οι διαδικασίες παραγωγής, διάχυσης και αξιοποίησης τεχνογνωσίας δεν αποτελούν τυχαία ή/και εξωγενή συμβάντα. Αντίθετα, είναι αποτέλεσμα συνειδητών και στρατηγικών ιδιωτικών και δημόσιων επιλογών και αντίστοιχων αναπτυξιακών παρεμβάσεων στον οικονομικό χώρο. Με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά της παραγωγικής γνώσης ως οικονομικού αγαθού, εξηγήστε τις ενδογενείς αναπτυξιακές διαδικασίες μέσω των οποίων τα «νέα» υποδείγματα μακροοικονομικής μεγέθυνσης ερμηνεύουν τις συνέπειες της γνωσιολογικής προόδου πάνω στις τροχιές μεγέθυνσης και στην παραγωγικότητα. (2) Μέσα από ποιές μακροοικονομικές μεταβλητές και κάτω από ποιες προϋποθέσεις ο ρυθμός μακροοικονομικής μεγέθυνσης εμφανίζεται ότι επηρεάζεται από τις συνθήκες και το βαθμό ανισότητας που χαρακτηρίζουν την κατανομή εισοδημάτων και του πλούτου σε μία κοινωνία; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» Διδάσκουσα: Αλεξάνδρα Φραγκουδακη Θέματα εξετάσεων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2009 ο Θέμα 1 Α. Ποιές είναι οι εξελίξεις στον κλάδο των διεθνών επιβατικών αερομεταφορών τα τελευταία 40 χρόνια; Β. Τι είναι και πότε εμφανίζεται εκτρεπόμενη ζήτηση από ένα μέσο μεταφοράς σε ένα άλλο; Να χρησιμοποιήσετε ένα παράδειγμα με πλήρη ανάλυση όλων των παραγόντων που συντελούν στην εμφάνιση της εκτρεπόμενης ζήτησης καθώς και της σχέσης των παραγόντων μεταξύ τους. ο Θέμα 2 Α. Να εξηγήσετε τι είναι και πως υπολογίζεται ο συντελεστής πληρότητας. Στην ανάλυση να χρησιμοποιήσετε παραδείγματα από τρείς κλάδους μεταφορών. Β. Υποθέτοντας ότι είστε Διευθυντής/ντρια Τιμολογιακής Πολιτικής σε ένα οργανισμό σιδηροδρομικών μεταφορών, να εξηγήσετε τι είδους ενέργειες θα κάνατε και για ποιο λόγο για να εφαρμόσετε πολιτική διακριτοποίησης τιμής στις επιβατικές μεταφορές.

17 ο Θέμα 3 Α. Να παρουσιάσετε συνοπτικά την εξέλιξη και τη συμμετοχή των διαφόρων μέσων μεταφοράς στην αγορά των επιβατικών μεταφορών στην Ελλάδα. Β. Να παρουσιάσετε τις μεθόδους εμπορικής πολιτικής που θα εφαρμόζατε ως Υπέυθυνος/η της Εμπορικής Διεύθυνσης επιχείρησης αεροπορικών μεταφορών προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές και συγχρόνως ποιοτικές οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους επιβάτες σας. Να απαντήσετε σε δύο από τα τρία θέματα. Καλή επιτυχία! Α.Φ. 21/9/2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων Εξέταση: Οικονομική του Περιβάλλοντος 9/9/2009 Προσοχή: Η εξέταση έχει συνολικά 8 ερωτήσεις (υπολογίζοντας και τις υπό-ερωτήσεις) με ίδια βαρύτητα στην βαθμολογία. Απαντήστε και τις 9. να υπολογίζετε περίπου 12 λεπτά ανά ερώτηση. 1. Σε ένα υπόδειγμα εξαντλήσιμων πόρων δύο περιόδων ας υποθέσουμε ότι η αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης (εκφρασμένη σε δολάρια) του πόρου είναι p = 16 0,4q και το οριακό κόστος (σε δολάρια) απόσπασης είναι MC = 4, όπου p είναι η τιμή του αγαθού και q είναι η ζητούμενη ποσότητα. Η συνάρτηση ζήτησης και οριακού κόστους είναι ίδια και στις δύο περιόδους, και η συνολική ποσότητα του εξαντλήσιμου πόρου είναι Q = 19. (α) Πόση ποσότητα θα επιμεριζόταν στην πρώτη περίοδο και πόση στη δεύτερη, όταν το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 0,05; (β) Τι σημαίνει το «οριακό κόστος του χρήστη», και ποιο θα ήταν σε κάθε περίοδο όταν το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 0,05; (γ) Πόση πρέπει να είναι η συνολική ποσότητα του πόρου για να μην διαφέρει η στατική με τη δυναμική ανάλυση της κατανομής αυτού του πόρου; Εξηγείστε. 2. «Σε αντίθεση με τις τοποθετήσεις των οικολογικών οργανώσεων, μέσα από την οικονομική του περιβάλλοντος καταλαβαίνουμε γιατί η άριστη ποσότητα ρύπανσης ποτέ δεν μπορεί να είναι μηδενική». Σχολιάστε και κάνετε χρήση διαγράμματος στην απάντησή σας. 3. «Όταν βρίσκουμε την αποτελεσματική σε κόστος κατανομή της ρύπανσης ξέρουμε ότι έχουμε επιλέξει την ρύπανση που μεγιστοποιεί το καθαρό όφελος». Αυτή η πρόταση είναι σωστή; εξηγείστε. 4. Δύο επιχειρήσεις μπορούν να ελέγξουν τις εκπομπές ρύπων με το ακόλουθο οριακό κόστος η κάθε μία: OKK 1 = $30q 1, OKK 2 = $ 10q 2, όπου q 1 και q 2 είναι οι ποσότητες ρύπων που ελέγχουν (μειώνουν) η πρώτη και η δεύτερη επιχείρηση αντιστοίχως. Υποθέστε πως όταν απουσιάζει κάθε έλεγχος, κάθε μια επιχείρηση θα εκπέμπει 60 μονάδες ρύπων. (α) Υπολογίστε την κατανομή των ευθυνών για τον έλεγχο της ρύπανσης που ικανοποιεί τη συνθήκη του αποτελεσματικού κόστους αν το αποδεκτό περιβαλλοντικό όριο είναι 80 μονάδες

18 στο σταθμό μέτρησης και οι συντελεστές μεταφοράς που μετατρέπουν μια μονάδα εκπομπής ρύπων σε συγκέντρωση στην τοποθεσία που είναι εγκατεστημένος ο σταθμός μέτρησης είναι, αντιστοίχως, α 1 = 3 και α 2 = 1. (β) Έστω ότι οι ελεγκτικές αρχές θέλουν να επιτύχουν τον στόχο τους στην περίπτωση (α) με την εφαρμογή ενός συστήματος επιβάρυνσης (φόρου) στις εκπομπές. Ποια θα πρέπει να είναι η επιβάρυνση ανά μονάδα εκπομπής ρύπων για την κάθε επιχείρηση; Εξηγείστε. 5. Γιατί η ελεύθερη αγορά δεν θεραπεύει το Φαινόμενο Θερμοκηπίου από μόνη της; Εξηγείστε τα υπέρ και κατά της χρήσης φόρου στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και των εμπορεύσιμων αδειών εκπομπών αερίου θερμοκηπίου. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι Θέματα Πολιτικής Οικονομίας I, Σεπτεμβρίου 2009 Να απαντήσετε διεξοδικά σε δύο από τις τρεις ερωτήσεις: 1. Αναφερθείτε διεξοδικά στο Μαρξιστικό υπόδειγμα κυκλικών διακυμάνσεων που διδαχθήκατε. Ποιες αδυναμίες μπορείτε να επισημάνετε σχετικά με την δυνατότητα του να προβλέψει σε πραγματικό χρόνο τις περιοδικές κρίσεις του καπιταλιστικού συστήματος; 2. Παρουσιάστε αναλυτικά το Ρικαρντιανό υπόδειγμα της γαιοπροσόδου. Αρκεί μια τέτοια ανάλυση για να ερμηνευτεί η σημερινή παγκόσμια κρίση; 3. Ποιά μέτρα οικονομικής πολιτικής προτείνουν οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι για να ξεπεραστεί η σημερινή κρίση και πως αυτά συνδέονται με την ισοοριακή αρχή; Σε κάθε απάντησή σας, και αφού έχετε ολοκληρώσει την θεωρητική θεμελίωση του ζητήματος, μπορείτε να αναφερθείτε στα ρεύματα πολιτικής σκέψης που συνδέονται με την τοποθέτησή σας. Προσοχή, το σκέλος αυτό δεν θα ληφθεί υπ όψιν αν δεν έχει προηγηθεί η θεωρητική ανάλυση. Γιάννης Βαρουφάκης Μάνος Κουντούρης ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 08 Σεπτ 09 ΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ... Αριθμός Μητρώου... ΘΕΩΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ

19 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟΣ Σημειώστε όσες εργασίες παραδώσατε ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σε όλα τα ζητήματα που ακολουθούν να γίνονται δηλώσεις τύπου των μεταβλητών που χρησιμοποιείτε. Αν θεωρείτε ότι θέλετε να ερμηνεύσετε κάποια διαδικασία χρησιμοποιείστε σύντομα σχόλια εντός του κώδικα. ΖΗΤΗΜΑ 1 Γράψτε ένα πρόγραμμα που διαβάζει τα Ν (= 11) ζεύγη { ΙΑΝ 23, ΦΕΒ 48, ΜΑΡ 51, ΑΠΡ 73, ΜΑΙ 67, ΙΟΥΝ 2, ΙΟΥΛ 88, ΑΥΓ 67, ΣΕΠ 96, ΝΟΕ 51, ΔΕΚ 40} από ένα ΤΥΧΑΙΟ αρχείο που ονομάζεται data.dat και ταξινομεί τους ακέραιους αριθμούς 23, 48, κοκ σε αύξουσα διάταξη μεταφέροντας ταυτόχρονα τα ονόματα ΙΑΝ, ΦΕΒ, κοκ, καλώντας μια υπορουτίνα που ονομάζεται sortandcarry. (Σημείωση: το data.dat υποτίθεται δεδομένο. Η sortandcarry πρέπει να κατασκευαστεί.) ΖΗΤΗΜΑ2 Τροποποιείστε το πρόγραμμα 1, ώστε να γράψει μόνον τους ταξινομημένους αριθμούς σ ένα σειριακό αρχείο που ονομάζεται data.out. ΖΗΤΗΜΑ 3 Τροποποιείστε το πρόγραμμα 1, ώστε μια υπορουτίνα δυαδικής αναζήτησης που ονομάζεται binary να ελέγχει αν υπάρχει ο αριθμός 67 και το πρόγραμμα να τυπώνει είτε το συνοδεύον «MAI» είτε το μήνυμα «Δεν υπάρχει». (Σημείωση: Η binary πρέπει να κατασκευαστεί.) ΖΗΤΗΜΑ 4 Τροποποιείστε το πρόγραμμα 1, ώστε μια υπορουτίνα που ονομάζεται insertion να εισάγει μια εγγραφή με περιεχόμενο «ΟΚΤ 45», μεταξύ των ταξινομημένων αριθμών ώστε να διατηρείται η διάταξη. (Σημείωση: Η insertion πρέπει να κατασκευαστεί.) ΖΗΤΗΜΑ 5 Τροποποιείστε το πρόγραμμα 4, ώστε να γράψει τις νέες ταξινομημένες τιμές, ανά ζεύγος, σ ένα τυχαίο αρχείο που ονομάζεται data.rnd. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Καλή επιτυχία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ * ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Α ή ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Β ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ «ΘΕΜΑΤΑ Α» Ή «ΘΕΜΑΤΑ Β» ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

20 * ΟΠΟΙΑ/ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΤΗΣ/ΤΟΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ * ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ, ΠΛΗΡΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ * ΟΙ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ Α 1. Τι γνωριζετε για την παραγραφη; ( 2,5 μονάδες, αρκεί το ένα παράδειγμα) 2. Τι γνωρίζετε για την υπαιτιότητα του οφειλέτη της παροχής για πράξη ή παράλειψη τρίτου προσώπου; (2,5 μονάδες, αρκεί το ένα παράδειγμα) 3. Τι γνωρίζετε για την ανυπαίτια αδυναμία παροχής στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις; Δώστε ορισμό και συνοπτικό παράδειγμα της αμφοτεροβαρούς σύμβασης (3,5 μονάδες) 4. Τι γνωρίζετε για την αναβλητική αίρεση; (1,5 μονάδα) ΘΕΜΑΤΑ Β 1. Τι γνωρίζετε για την εκχώρηση; (2,5 μονάδες) 2. Τι γνωρίζετε για την εκούσια και τη νόμιμη αντιπροσώπευση; (2,5 μονάδες, για τη νόμιμη αντιπροσώπευση αρκεί το ένα παράδειγμα) 3. Τι γνωρίζετε για την αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής από πταίσμα του δανειστή της παροχής στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις; Δώστε ορισμό και παράδειγμα αμφοτεροβαρούς σύμβασης (3,5 μονάδες) 4. Τι γνωρίζετε για την προθεσμία; (1,5 μονάδα) ΧΡΗΜΑ ΠΙΣΤΗ - ΤΡΠΕΖΕΣ Γραπτός Διαγωνισμός Χρήμα Πίστη Τράπεζες 11 Σεπτεμβρίου ο Θέμα Απαντήστε και στα τρία θέματα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ

ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ 0 ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕ.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α. ΜΕ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΚΑΙ ΤΑΣΟ ΠΑΤΩΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ.

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (BUSINESS PLAN) Κάντε την ιδέα σας πραγµατικότητα Κάθε επιχείρηση ξεκινά µε µια ιδέα. Άσχετα µε το τι είναι αυτή η ιδέα, ένα καλά µελετηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη.

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος, Α.Μ 14224 Παρασκευόπουλος Χρήστος,

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 21 Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΣΤΕΛΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα