ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI"

Transcript

1 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Καθ. Νίκος Μυλωνάς Τμήμα Οικονομικών Επιστημών/ Πανεπιστημίου Αθηνών Ρήτρες βαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές και μηδενίζουν το γραπτό. ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (3 βαθμοί) Α) Περιγράψτε το ρόλο του θεματοφύλακα σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο. Β) Ποια ήταν η απόδοση του δείκτη ΧΑ και ποιο ήταν το EURIBOR το 2008; Γ) Συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία για το Α/Κ που έχετε δηλώσει: -Όνομα, -ετήσια απόδοση το ετήσια τυπική απόκλιση το ποσοστιαίο κόστος εξαγοράς -ποσοστιαίο κόστος διάθεσης Δ) Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τον γενικό δείκτη ΧΑ. Ε) Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τα επιτόκια ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΑ (1 βαθμός) Τι γνωρίζετε για το υπόδειγμα RIVA και ποιοι είναι οι παράγοντες που αυτό λαμβάνει υπόψη. ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: ΣΜΕ (3 βαθμοί) Η τιμή της μετοχής της Εθνικής Τράπεζας είναι 31,50 και η αντίστοιχη τιμή ΣΜΕ στην αγορά που λήγει σε 2 μήνες είναι 32,24. Το ετήσιο κόστος χρήματος είναι 3,5% και η εταιρεία προτίθεται να κόψει μέρισμα αξίας 1 την ημέρα λήξης του ΣΜΕ. α) Υπολογίστε εάν η τιμή ΣΜΕ είναι υπρτιμημένη ή υποτιμημένη και πόσο. β) Τι ενέργειες θα πρέπει να κάνετε ώστε να επωφεληθείτε από τον υπολογισμό σας στο α). γ) Εάν ένας εξισορροπιστής διαθέσει , σε τι πράξεις θα πρέπει να προβεί για να επωφεληθεί από την ισχύουσα κατάσταση με τα ανωτέρω δεδομένα και πόσο θα κερδίσει. (Σημ. Τόσο οι μετοχές όσο και τα ΣΜΕ προσφέρονται σε ακέραιη μορφή. Χρησιμοποιείστε τον πλησιέστερο ακέραιο στις πράξεις σας). ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (3 βαθμοί) α) Περιγράψτε την ισοδυναμία διακαιώματος πώλησης-δικαιώματος αγοράς και τη σχετική εξίσωση. β) Υπολογίστε την αξία ενός δικαιώματος αγοράς και ενός δικαιώματος πώλησης που έχουν τον ίδιο υποκείμενο τίτλο (την μετοχή ΩΨΧ), έχουν την ίδια τιμή εξάσκησης Χ=15, και η ίδια λήξη τους είναι σε 65 μέρες. Η τιμή της μετοχής είναι σε διαπραγμάτευση στο S=14. Η διακύμανση της απόδοσης της μετοχής είναι σ2=0,09 και το ετήσιο ακίνδυνο επιτόκιο=rf=4%. (Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω Πίνακα για τις τιμές της σωρευτικής πιθανότητας μια κανονικής κατανομής). d 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389

2 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ι ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2009 Νίκος Θεοχαράκης Α Μέρος: Θεωρία Απαντήστε 4 από τις 6 ερωτήσεις. (1,75 μονάδα για κάθε4 σωστή απάντηση). Ερώτηση 1 (α) Δώσε τον ορισμό και τον τύπο (α) της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή του αγαθού (β) της σταυροειδούς ελαστικότητας ζήτηση και (γ) της εισοδηματικής ελαστικότητας. (β) Έστω τώρα τα εξής αγαθά: 1. Το αγαθό Α έχει σταυροειδή ελαστικότητα ως προς την τιμή του αγαθού Χ ίση με - 0,5. 2. Το αγαθό Β έχει εισοδηματική ελαστικότητα -0,5. 3. Το αγαθό Γ έχει εισοδηματική ελαστικότητα 0,6. 4. Το αγαθό Δ έχει εισοδηματική ελαστικότητα 1,1. 5. Το αγαθό Ε έχει θετική ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ίση με 0,05. Ζητείται να χαρακτηρίσετε τα αγαθά Α έως Ε και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Δώστε παραδείγματα των αγαθών κάθε τύπου. Ερώτηση 2 Αν τα συνολικά έσοδα του κλάδου παραμένουν σταθερά, ποιά είναι η ελαστικότητα της καμπύλης ζήτησης και γιατί; Χρησιμοποιείστε τον μαθηματιοκό τύπο της ελαστικότητας για να το αποδείξετε. Ερώτηση 3 Ποιοι παράγοντες μετατοπίζουν ολόκληρη (α) την καμπύλη ζήτησης και (β) την καμπύλη προσφοράς; Προς ποια κατεύθυνση μετατοπίζονται οι καμπύλες αυτές και γιατί; Ερώτηση 4 Εξηγείστε γιατί στο μονοπώλιο η ελαστικότητα της καμπύλης ζήτηση στο σημείο ισορροπίας είναι μεγαλύτερη (σε απόλυτες τιμές) από τη μονάδα. Για να το αποδείξετε σχεδιάστε μια γραμμική καμπύλη ζήτηση και την αντίστοιχη καμπύλη οριακού εσόδου και υποθέσατε ότι το μέσο (άρα και το οριακό) κόστος είναι σταθερό. Ερώτηση 5 Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζονται οι καμπύλες κόστους μιας ατομικής επιχείρησης στην βραχυχρόνια περίοδο. Συγκεκριμένα εμαφνίζονται οι καμπύλες μέσου μεταβλητού κόστους (AVC), μέσου συνολικού κόστους (ATC) και οριακού κόστους (MC). Το σημείο Α είναι εκεί που η καμπύλη οριακού κόστους τέμνει την

3 καμπύλη του οριακού εσόδου (MR). [Σημείωση: Η καμπύλη του οριακού εσόδου δεν απεικονίζεται στο διάγραμμα]. Περιγράψτε στο διάγραμμα που θα ισορροπήσει η επιχείρηση στην βραχυχρόνια περίοδο για διαφορετικά επίπεδα τιμών. Εξηγείστε μάλιστα με τη βοήθεια του διαγράμματος σε ποια περίπτωση μια ατομική επιχείρηση θα εξακολουθεί να παράγει ακόμα και όταν έχει ζημιές. (Υπόδειξη: Δώστε πρώτα την οριακή συνθήκη ισορροπίας και στη συνέχεια εξετάστε τη μέση συνθήκη κερδοφορίας της επιχείρησης) Κ ό σ τ ο ς 150 AVC ATC MC Α Ποσότητα q Ερώτηση 6 Εξηγείστε την έννοια της εξωτερικότητας (ή εξωτερικής επίδρασης, externality). Δώστε παραδείγματα. Τι προβλήματα δημιουργεί η ύπαρξη εξωτερικοτήτων στην ισχύ του θεωρήματος του «αόρατου χεριού»; Β Μέρος: Ασκήσεις Απαντήστε μία από τις δύο ασκήσεις. (3 μονάδες για κάθε σωστή επίλυση). Άσκηση 1 Έστω καθαρό μονοπώλιο με αντίστροφη καμπύλη ζήτησης P = 110 5Q. Δίδεται ότι το μέσο κόστος AC είναι σταθερό και ίσο με 10 (AC = 10). Ερωτάται: (α) Σε ποια τιμή και ποσότητα θα ισορροπήσει το μονοπώλιο; (β) Ποια θα είναι η ελαστικότητα της καμπύλης ζήτηση στο σημείο αυτό; Άκσηση 2

4 Έστω ότι μια κοινωνία έχει σταθερούς πόρους L = 110 5Q. Η κοινωνία αυτή μπορεί να κατασκευάσει δύο προϊόντα, Χ και Υ, με τι ακόλουθες συναρτήσεις παραγωγής Χ = και Υ = 5L Υ. L Χ και L Υ είναι οι πόροι που διατίθενται για την παραγωγή των Χ και Υ αντίστοιχα. Εφόσον η κοινωνία χρησιμοποιεί όλους τους πόρους της για την παραγωγή των δύο αγαθών ισχύει ότι L Χ + L Υ = L. Σας ζητείται: (α) Να υπολογίσετε την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων ως Υ = f (X) και (β) να υπολογίσετε τον Οριακό Λόγο (Τεχνικού) Μετασχηματισμού. Μπορείτε να αποδείξετε ότι είναι φθίνων; ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ L X ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ιούλιος 2009 Μάθημα: «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ» ΘΕΜΑ 1 Ο α) Να εξαχθεί αλγεβρικά και να συζητηθεί τι υποδηλώνει ο πολλαπλασιαστής σε μια ανοικτή οικονομία με δημόσιο τομέα. β) Να συζητηθεί το παράδοξο της φειδούς. ΘΕΜΑ 2 Ο Να περιγραφεί (και διαγραμματικά) η διαδικασία προσαρμογής στη μακροχρόνια ισορροπία που προκύπτει έπειτα από μία αύξηση της ονομαστικής προσφοράς χρήματος ή αύξηση του στόχου πληθωρισμού. ΘΕΜΑ 3 Ο Απαντήστε σύντομα: α) Τι είναι η επίδραση πλούτου; β) τι είναι η πολιτική ανοικτής αγοράς της κεντρικής τράπεζας; γ) τι είναι ο κανόνας Taylor; Να απαντηθούν δύο από τα τρία θέματα. Καλή Επιτυχία! ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 02/09/2009 Θεωρία (4 μονάδες) Ερώτηση 1 (2,5 βαθμοί) «Αξιολόγηση και Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων» Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2009

5 Με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο της ανταγωνιστικής επιλογής μεταξύ κατανάλωσης, επένδυσης και χρονικής αξίας του χρήματος, η ισορροπία επιτυγχάνεται όταν η χρονική αξία του χρήματος ταυτίζεται με την απόδοση φυσικών επενδύσεων και το επιτόκιο της ιδανικής αγοράς κεφαλαίου. Εξετάστε την ορθότητα της παραπάνω πρότασης τεκμηριώνοντας επαρκώς την απάντηση σας. Ερώτηση 2 (1,5 βαθμοί) Αναλύστε τις μορφές αποτελεσματικότητας της αγοράς και εν συνεχεία εξηγείστε την επικράτουσα σχέση μεταξύ της αποτελεσματικότητας της αγοράς και της απόδοσης των μετοχών. Ασκήσεις (6 μονάδες) Άσκηση 1 (3,5 μονάδες) Η εταιρία επαγγελματικών ψυγείων «Ψηλορείτης» εξετάζει την αγορά ενός εξειδικευμένου μηχανήματος κατασκευής επαγγελματικών ψυγείων αξίας η ανάληψη αυτής της επενδυτικής δεσμεύσης για την εταιρία θα αποφέρει για τα δυο πρώτα χρόνια εισροές και εκροές αξίας έκαστο. Τον τρίτο χρόνο λειτουργίας οι εισροέςτης αναμένεται να αυξηθούν κατά 10% ενώ οι εκροές της κατά 8%. Τα τρία τελευταία έτη η επιχείρηση αναμένεται να έχει εισροές και εκροές έκαστο. Αν ο ετήσιος φορολογικός συντελεστής είναι 30%, το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 10% και η εταιρία ακολουθεί σταθερή μέθοδο απόσβεσης 15%, καλείστε να αποφανθείτε αν συμφέρει την εταιρία η αγορά του συγκεκριμένου επαγγελματικού μηχανήματος. Άσκηση 2 (2,5 μονάδες) Ένα επαγγελματικό κοπτικό ξύλου κοστίζει και η επιχείρηση «Ξυλουργέξ Ε.Ε.» σκέφτεται να προβεί στην αγορά του προκειμένου να επανδρώσει τον παραγωγικό της εξοπλισμό για τα επόμενα 6 χρόνια. Στην περίπτωση που αποφασίσει να το αγοράσει μέσω δανείου, το επιτόκιο δανεισμού είναι 12% με 6ετή διάρκεια. Ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 25%, ενώ η εταιρία ακολουθεί σταθερή μέθοδο απόσβεσης με συντελεστή 15%. Πόσο πρέπει να είναι το ετήσιο κόστος (μετά φόρων) της χρηματοδοτικής μίσθωσης έτσι ώστε να είναι ισοδύναμο με το αντίστοιχο δανειακό ετήσιο κόστος αν ο συντελεστής προεξόφλησης είναι 10%. Να απαμτηθούν όλα τα θέματα Καλή Επιτυχία! ΒΑΣΕΙΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΌΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ:... ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ:... ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:... ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εργαστηριακό μέρος ΘΕΜΑΤΑ Συμπληρώστε με Σ (ΣΩΣΤΟ) ή με Λ (ΛΑΘΟΣ). Μπορεί να είναι η μία εκ των δύο απαντήσεων ΣΩΣΤΗ, μπορεί να είναι η μία εκ των δύο ΛΑΘΟΣ, μπορεί να είναι και οι δύο απαντήσεις ΣΩΣΤΕΣ μπορεί να είναι και οι δύο απαντήσεις ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ. Βαθμολογείστε με άριστα το 2 (δύο). Ερώτηση Απάντηση 1 Σωστό ή λάθος

6 Θέμα 1 1 μονάδα Το πεδίο που θα ορίσω σαν πρωτεύον κλειδί είναι Δεν έχει σημασία προτιμότερο να έχει τύπο δεδομένων Θέμα 2 1 μονάδα Το αντικείμενο OLE χρησιμοποιείται για την εισαγωγή Στον πίνακα αρχείων word Θέμα 3 1 μονάδα Η επιλογή τύπων δεδομένων μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, οπότε δεν χρειάζεται να σκεφτούμε όλη Είναι μια εύκολη διαδικασία την εξέλιξη της ΒΔ, από την αρχή Θέμα 4 1 μονάδα Η επιλογή τύπων δεδομένων προσδιορίζεται Από τη φύση των δεδομένων Θέμα 5 2 μονάδες Όταν κατά την εκτέλεση ενός ερωτήματος εμφανίζεται < > το παράθυρο «Τιμή Παραμέτρου», ποιο είδος συμβόλου έχουμε χρησιμοποιήσει στα κριτήρια του ερωτήματος; Θέμα 6 2 μονάδες Ποιο από τα παρακάτω ερωτήματα μας δίνει τη συνολική αξία του πεδίου «Αποδοχές» του πίνακα «Υπάλληλοι»; SELECT SUM(Αποδοχές) FROM Υπάλληλοι Θέμα 7 1 μονάδα Η φράση JOIN χρησιμοποιείται στην SQL για να Ενημερώσει τις εγγραφές ενός Θέμα 8 1 μονάδα Ποια από τις παρακάτω SQL συνθήκες χρησιμοποιείται για να διαλέξουμε δεδομένα από 2 ή περισσότερους πίνακες; πίνακα JOIN Θα χρειαστείται το πολύ 15 λεπτά για να απαντήσετε. Να γραφούν όλα τα θέματα. Να παραδοθεί το γραπτό. Καλή επιτυχία Η διδάσκουσα Χ. Ντελοπούλου ΒΑΣΕΙΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Διδάσκων: Λεβεντίδης Ιωάννης ΘΕΜΑ 1 (6 μονάδες) Έστω η βάση δεδομένων για τη γραμματειακή υποστήριξη νοσοκομείου όπου χρησιμοποιούνται οι παρακάτω πίνακες: «γιατροί», «ασθενείς», «επισκέψεις», «φάρμακα». Να υλοποιηθούν τα ερωτήματα σε SQL. o Ποιοι ασθενείς από την «Αθήνα» επισκέφτηκαν τον γιατρό «γιατρός 1» στο διάστημα από 3/5/2000 έως και σήμερα. o Ποιοι γιατροί χρησιμοποίησαν το φάρμακο «φάρμακο 2» τους τελευταίους 3 μήνες. o Μέσος μηνιαίος αριθμός επισκέψεων ανά γιατρό το τελευταίο έτος. Εξηγείστε τι σημαίνει κανονικοποίηση και αναφέρατε τις τρεις πρώτες κανονικές μορφές με παράδειγμα. ΘΕΜΑ 2 (4 μονάδες)

7 Δώστε παράδειγμα πρότασης SELECT με δύο JOINs σε τρεις πίνακες και εξηγήστε στο παράδειγμα την χρησιμότητα αυτής της σύνταξης. Έστω ο πίνακας με το όνομα «πληρωμές», που να περιέχει τα τρία πεδία και τα δεδομένα που εμφανίζονται παρακάτω NAME DATE AMOUNT ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1/1/ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 1/1/ ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ 1/1/ ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ 1/2/ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1/2/ ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ 1/3/ Να γραφεί πρόταση SQL που να εμφανίζει ανά άτομο το πλήθος των πληρωμών και το άθροισμα των ποσών Να γραφούν όλα τα θέματα ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Η εξέταση αποτελείται από δύο τμήματα. Στο πρώτο δίνονται οκτώ ερωτήσεις από τις οποίες πρέπει να απαντήσετε μόνο τις πέντε. Η κάθε ερώτηση μετρά 10% στην βαθμολογία της εξέτασης. Στο δεύτερο τμήμα δίν0ονται τρία προβλήματα, από τα οποία πρέπει να απαντήσετε τα δύο. Το κάθε πρόβλημα μετρά 25% στη βαθμολογία της εξέτασης. Τμήμα Ι (Να σχολιάσετε συνοπτικά μόνο πέντε από τις πιο κάτω 8 προτάσεις). Η κάθε μια παίρνει το 10% του βαθμού της εξέτασης) 1. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη οι αγορές μέσω διαδυκτίου είναι πολύ ευαίσθητες στη φορολογία και η επιβολή ενός φόρου σε αυτές τις αγορές θα μειώσει σημαντικά τον αριθμό των συναλλαγών και τη δαπάνη των αγοραστών. Αυτό σημαίνει ότι οι αγοραστές πληρώνουν το μεγαλύτερο ποσό του φόρου. 2. Όταν μεταξύ διαφόρων αποδεκτών επενδυτικών σχεδίων επιλέγουμε ένα, το πλέον προτιμώμενο, η μέθοδος του λόγου κόστους οφέλους θα οδηγήσει σε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα με τη μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας. 3. Ο ηθικός κίνδυνος οδηγεί τον ασφαλισμένο να καταναλώνει ποσότητα υπηρεσιών υγείας μικρότερη από την αποτελεσματική. 4. Αν η αντισταθμιστική ζήτηση για ένα αγαθό είναι τελείως ανελαστική, ο πλέον επιθυμητός κοινωνικά φορολογικός συντελεστής επί της αξίας (ad valorem) αυτού του αγαθού θα είναι μεγαλύτερος από τους φορολογικούς συντελεστές στα άλλα αγαθά.

8 5. Επειδή τα κέρδη του μονοπωλίου είναι θέμα απλά και μόνο διανομής εισοδήματος, οι συνθήκες για το πρώτο θεμελιώδες θεώρημα της Οικονομικής της Ευημερίας, ικανοποιούνται με το να παράγονται κάποια αγαθά από μονοπώλια. 6. Είναι δυνατό μια κατάσταση να είναι αποτελεσματική κατά Pareto και όμως να μην είναι κοινωνικά ή ηθικά αποδεκτή. 7. Μια μεταφορά εισοδημάτων από τη μεσαία τάξη στους φτωχούς και τους πλούσιους, θα υποστηριζόταν από κάποιον με συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας του Rawls (maximin); 8. Αν οι προτιμήσεις μιας κοινωνίας είναι μονοκόρυφες, τότε ο κανόνας της πλειοψηφίας μας δίνει πάντα ένα σαφή νικητή. Τμήμα ΙΙ. Προβλήματα. Απαντήστε τα δύο από τα τρία προβλήματα. Το καθένα παίρνει 25% του βαθμού της εξέτασης. 1. Υποθέστε ότι σ ένα χωριό ζούνε τέσσερις (4) κάτοικοι, οι οποίοι ζητούν την κατασκευή δρόμου. Η ζήτηση για το δρόμο εξαρτάται από το κόστος κατασκευής και από την αξία που αποδίδει ο καθένας στο νέο δρόμο. Οι συναρτήσεις ζήτησης του κάθε κατοίκου δίνονται από τις εξής σχέσεις αντίστοιχα: Q 1 = 20-3P, Q 2 = 40-5P, Q 3 = 15-P, Q 4 = 45-3P Όπου Q είναι η ζητούμενη ποσότητα δρόμου σε χιλιόμετρα και Ρ η τιμή του δρόμου ανά χιλιόμετρο. α. Αν υποθέσουμε ότι ο δρόμος είναι ιδιωτικό αγαθό, ποια είναι η εξίσωση του κοινωνικού οριακού οφέλους του νέου δρόμου; β. Υποθέστε τώρα ότι ο δρόμος είναι δημόσιο αγαθό. Ποια είναι η εξίσωση του οριακού κοινωνικού οφέλους για το νέο δρόμο; γ. Γιατί οι απαντήσεις μεταξύ (α) και (β) διαφέρουν; Υπάρχει περίπτωση τα δύο να είναι ίσα; 2. Σε μια περιοχή κοντά στην πόλη ένα εργοστάσιο εκπέμπει διοξείδιο του θείου και ρυπαίνει την ατμόσφαιρα. Το οριακό ιδιωτικό όφελος (ΜΡΒ) του εργοστασίου δίνεται από τη σχέση ΜΡΒ=100-Q, όπου Q η ποσότητα του προϊόντος του εργοστασίου. Το οριακό ιδιωτικό κόστος παραγωγής του εργοστασίου είναι σταθερό ΜΡC=30. Η οριακή βλάβη που προκαλείται στους κατοίκους της περιοχής δίνεται από τη σχέση ΜD=0,5Q. α. Ποια ποσότητα προϊόντος παράγει το εργοστάσιο υπό συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού; β. Ποιο είναι το (κοινωνικά) αποτελεσματικό επίπεδο προϊόντος; γ. Ποιο είναι το καθαρό κέρδος της κοινωνίας από το να μετακινηθεί η παραγωγή από το ιδιωτικό επίπεδο (α) στο κοινωνικά άριστο επίπεδο (β); 3. Υποθέστε ότι η ζήτηση για τα οινοπνευματώδη ποτά δίνεται από τη σχέση: P d =10-Q d, και η προσφορά από την εξίσωση P s =2+Q s, όπυ P είναι η τιμή ανά λίτρο ποτού και Q η ποσότητα. Αν η κυβέρνηση επιβάλει ένα φόρο 1 ανά λίτρο ποτού: α) Ποια η τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές και ποια η τιμή που εισπράττουν οι παραγωγοί; β) Πόσα έσοδα σε ευρώ εισπράττει το κράτος; γ) Πόσο είναι το φορολογικό βάρος του καταναλωτή σε ευρώ; δ) Πόσο είναι το φορολογικό βάρος του παραγωγού σε ευρώ; ε) Πόσο είναι το υπερβάλλον βάρος του φόρου σε ευρώ;

9 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Τραπεζικής Θεωρίας Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2009 Διδάσκων: Απόστολος Γ. Χριστόπουλος Ονοματεπώνυμο:. Αριθμός Μητρώου:. Όλες οι απαντήσεις να συμπληρωθούν στο παρόν έντυπο Να απαντηθούν και τα 3 θέματα. ο Ζήτημα 1 Αφού αναφέρετε τις διαφορές που επέφερε η Βασιλεία ΙΙ σε σχέση με τη Βασιλεία Ι, εξηγήστε γιατί κατά τη γνώμη σα δεν απεφεύχθη η χρηματοπιστωτική κρίση του ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι 1) Κύρια χαρακτηριστικά παραδοσιακών αγροτικών συστημάτων. 2) Αλλαγές στην Ευρωπαϊκή αγροτική οικονομία το 19 ο αιώνα. 3) Αλλαγές στην καπιταλιστική οικονομία της εποχής των Αυτοκρατοριών. 4) Πώς η εκπαίδευση βοηθά στην οικονομική ανάπτυξη; Να αναφερθείτε στο παράδειγμα της Ισπανίας. ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Να αναπτύξετε τρία από τα παρακάτω θέματα: 1. (α) «Υπάρχει ουσιαστική ανισότητα μισθών μεταξύ των εργαζομένων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». (β) «Υπάρχει ουσιαστική ανισότητα μισθών μεταξύ του μέσου μισθού των χωρών της Ε.Ε. και των χωρών εκτός της Ε.Ε.». Εξηγείστε γιατί υπάρχουν αυτές οι ανισότητες στους μισθούς των περιπτώσεων (α) και (β) με βάση τις υποθέσεις του θεωρήματος των Hecksher-Ohlin. (Κάτω από ποιες συνθήκες οι μισθοί εξισώνονται πλήρως, ποιες συνθήκες δεν ισχύουν στην περίπτωση (α) και (β)). 2. Δύο χώρες, η Ι και η ΙΙ παράγουν 2 προϊόντα, το Μεταποιητικό (Μ) και το Αγροτικό (Α) με τη βοήθεια 3 παραγωγικών συντελεστών: εξειδικευμένη εργασία (Lε), ανειδίκευτη εργασία (Lα) και γη (Τ). Η ανειδίκευτη εργασία χρησιμοποιείται και στους 2 τομείς

10 παραγωγής, ενώ η εξειδικευμένη εργασία και η γη είναι ειδικοί παραγωγικοί συντελεστές στο μεταποιητικό και τον αγροτικό τομέα αντίστοιχα. Οι δύο χώρες διαφέρουν μόνο ως προς την ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών που διαθέτουν και ισχύει: (Lε/Τ) Ι >(Lε/Τ) ΙΙ. α) Να περιγράψετε την δομή του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών. Β) Να αναλύσετε τις επιπτώσεις του διθνούς εμπορίου στη διανομή του εισοδήματος μεταξύ των παραγωγικών συντελεστών για κάθε χώρα χωριστά. Γ) Τι θα συμβεί στις πραγματικές αμοιβές των παραγωγικών συντελεστών αν αυξηθεί η προσφορά ανειδίκευτης εργασίας στη χώρα Ι; 3. Οι χώρες Α και Β έχουν δύο παραγωγικούς συντελεστές, κεφάλαιο και εργασία με τους οποίους παράγουν δύο αγαθά το Χ και το Υ. Η τεχνολογία είναι η ίδια και στις δύο χώρες. Το αγαθό Χ είναι εντατικό στη χρήση κεφαλαίου και στη χώρα Α αφθονεί σχετικά το κεφάλαιο. Αναλύστε τις επιδράσεις στους όρους εμπορίου και στην ευημερία των δύο χωρών που έχουν τις ακόλουθες μεταβολές: α) Μία άυξηση στο κεφαλαιακό απόθεμα της χώρας Α. β) Μία αύξηση στην προσφορά εργασίας της χώρας Α. γ) Μία αύξηση στο κεφαλαιακό απόθεμα της χώρας Β. 4. Η κυβέρνηση χώρας που αντιμετωπίζει ύφεση, θέλει να προστατεύσει την εγχώρια βιομηχανία της, από το διεθνή ανταγωνισμό. Στο οικονομικό επιτελείο υπάρχουν διαφορετικές απόψεις: μια ομάδα ειδικών (Α) υποστηρίζει ότι πρέπει να επιβληθούν υψηλοί δασμοί σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα, μια άλλη ομάδα (Β) προτείνει ποσοστώσεις σε όλες τις εισαγωγές. Άλλοι πάλι (ομάδα Γ) υποστηρίζουν την επιβολή δασμών και ποσοστώσεων σε όλα τα εισαγόμενα είδη ταυτόχρονα. Αναλύστε το σκεπτικό και τα επιχειρήματα κάθε ομάδας σε σχέση με το στόχο, που είναι η προστασία της εγχώριας παραγωγής. ο ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 4/9/09 Θέμα 1 Η έννοια της Υπηρεσίας, τα προβλήματα Μάρκετινγκ που δημιουργούνται από τα χαρακτηριστικά της αδιαιρετότητας και ετερογένειας των υπηρεσιών και πώς αντιμετωπίζονται. (σειρές 50, βαθμοί 5) Θέμα 2 ο Αναλύσατε το στοιχείο του μίγματος Μάρκετινγκ που αφορά την τιμή (Price) των τραπεζικών υπηρεσιών. (σειρές 30, βαθμοί 3) ο Θέμα 3 Η Λιανική Τραπεζική αλλάζει. Γιατί; (σειρές 15, βαθμοί 2)

11 Να απαντηθούν και τα τρία θέματα. Χρόνος εξέτασης 95. Καλή επιτυχία! Γ. Σ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ 1. Τι καλείται οριστικό ισοζύγιο υπολοίπων και σε τι μας χρησιμεύει; Ποια η διαφορά του από το προσωρινό ισοζύγιο; 2. Ποιό ονομάζουμε εσωτερικό λογιστικό γεγονός και σε τι διαφέρει από το εξωτερικό λογιστικό γεγονός; 3. Ποιές προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο για να θεωρηθεί στοιχείο του πάγιου ενεργητικού; 4. Ποιοί αριθμοδείκτες θεωρούνται συμπληρωματικοί των αριθμοδεικτών ρευστότητας; 5. Ποιές είναι οι κυριότερες αδυναμίες των αριθμοδεικτών ρευστότητας; Ποιά η διαφορά μεταξύ των κάτωθι ζευγών λογαριασμών; Ενοίκια Εισπρακτέα και Ενοίκια. Τόκοι Εισπρακτέοι και Τόκοι Πιστωτικοί. Πελάτες και Προπληρωθέντα Ασφάλιστρα. Έξοδα Συντήρησης Παγίων και Διάφορα Λειτουργικά Έσοδα Εισπρακτέα. Τόκοι Χρεωστικοί Πληρωτέοι και Τόκοι Ενυπόθηκου Δανείου Πληρωτέοι. Γραμμάτια Εισπρακτέα και Γραμμάτια Εισπρακτέα Προεξοφληθέντα. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ Δίδονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της ξενοδοχειακής επιχειρήσεως «ΑΝΕΣΗΣ Α.Ε» την 1/7/2008, τα οποία είχαν ως ακολούθως: (τα ποσά δίνονται σε 000 ευρώ) Κτίρια ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έπιπλα και Σκεύη Ενυπόθηκο Δάνειο Μεταφορικά Μέσα 500 Προμηθευτές 700 Είδη Λινοθήκης 100 Γραμμάτια Πληρωτέα 600 Πελάτες 500 Προκαταβολές Πελατών 30 Γραμμάτια Εισπρακτέα 400 Μερίσματα Πληρωτέα 70 Προπληρωθέντα Ασφάλιστρα 80 Φόροι Πληρωτέοι 60 Τρόφιμα και Ποτά 300 Κρατήσεις και εισφορές 40 Διάφορα Απορρυπαντικά 20 Τράπεζα Λογαριασμός Όψεως 450 Ταμείο 30 Κατά τη διάρκεια της χρήσης έλαβαν χώρα τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα: 1. Καταβλήθηκε η δόση του ενυπόθηκου δανείου στην οποία περιλαμβάνονταν και οι τόκοι

12 2. Τα έσοδα από διανυκτερεύσεις πελατών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008, ήταν τα οποία και εισπράχθηκαν μετρητοίς, αφού συμψηφίστηκαν οι προκαταβολές πελατών. Επίσης, εισπράχθηκαν με μετρητά για το ίδιο χρονικό διάστημα από τα έσοδα του εστιατορίου Καταβλήθηκαν για αμοιβές προσωπικού , ενώ οι εργοδοτικές εισφορές και οι κρατήσεις των εργαζομένων οφείλονταν στα ασφαλιστικά τους ταμεία. 4. Η επιχείρηση αντάλλαξε το παλαιό αυτοκίνητο αξίας με καινούργιο αξίας , δίνοντας πέραν του παλαιού αυτοκινήτου, μετρητά και για το υπόλοιπο υπέγραψε γραμμάτια ύψους , στα οποία είχαν προστεθεί τόκοι Τα έσοδα από διανυκτερεύσεις πελατών κατά το δεύτερο εξάμηνο της λογιστικής χρήσης, ήταν , τα οποία και εισπράχθηκαν τα μισά με μετρητά και τα υπόλοιπα με απλή πίστωση. Επίσης εισπράχθηκαν μετρητοίς από τα έσοδα του εστιατορίου Γραμμάτια Εισπρακτέα ποσού δόθηκαν στην Τράπεζα Ω για είσπραξη και γραμμάτια ποσού προεξοφλήθηκαν στην ίδια τράπεζα αντί Καταβλήθηκαν για έξοδα συντήρησης του ξενοδοχείου και για την συντήρηση του αυτοκινήτου 500. επίσης, καταβλήθηκαν για έξοδα διάθεσης , ενώ εισπράχθηκαν με επιταγή διάφορα λειτουργικά έσοδα Ζητείται: 1. Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές των παραπάνω λογιστικών γεγονότων. 2. Να προσδιοριστεί με ημερολογιακές εγγραφές το αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως, αφού ληφθούν υπόψην ότι: α) τα προπληρωθέντα ασφάλιστρα κατέστησαν δεδουλευμένα, β) η επιχείρηση έλαβε επιταγές από πελάτες ως προκαταβολή για μελλοντική διαμονή στο ξενοδοχείο , γ) οφείλονταν στην επιχείρηση από διανυκτερεύσεις πελατών , δ)οφείλονταν οι τόκοι του ενυπόθηκου δανείου Β εξαμήνου και ε) στις 30/06/2009, τα τρόφιμα και ποτά ήταν και τα διάφορα απορρυπαντικά Να υπολογιστούν οι αριθμοδείκτες «Γενικής Ρευστότητας», «Ιδίων προς Ξένα Κεφάλαια», «Ιδίων προς Πάγια» και οι αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας ιδίων και Συνολικών Κεφαλαίων, καθώς και να σχολιασθεί αν η χρησιμοποίηση των Ξένων Κεφαλαίων ήταν επωφελής για την επιχείρηση. (Συνολικά κεφάλαια στη 1/07/ ). ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αναλύστε δυο από τα παρακάτω θέματα: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι 18/9/ Παρά τις επιμέρους διαφωνίες μεταξύ τους οι περισσότεροι οικονομολόγοι συμφωνούν ότι υπάρχουν ορισμένα «τυποποιημένα» γεγονότα που χαρακτηρίζουν την διαδικασία της οικονομικής μεγέθυνσης (όπως π.χ. έχουν συνοψιστεί από τον Kaldor). Αναφέρετε και συζητήστε τουλάχιστον τρία από αυτά τα «τυποποιημένα» γεγονότα. (50%) 2. α. Τι είναι η «εξομάλυνση της κατανάλωσης» και πως την επιτυγχάνουν οι ορθολογικοί καταναλωτές; Ποιές είναι οι επιπτώσεις μίας τέτοιας συμπεριφοράς (δηλ. «εξομάλυνσης της κατανάλωσης») για την συναθροιστική κατανάλωση; (25%) β. Παρουσιάστε και συζητήστε την αρχή του επιταχυντή. (25%)

13 3. α. Η θεωρία q του Tobin μας προσφέρει ένα σύνθετο αναλυτικό πλαίσιο των επενδυτικών αποφάσεων που επιτρέπει την ανάλυση παραγόντων όπως η νομισματική πολιτική. Μπορεί η θεωρία q του Tobin να λάβει υπ όψη της τον ρόλο της επενδυτικής ψυχολογίας στις επενδυτικές αποφάσεις και εάν ναι, μέσω ποιου μηχανισμού; Σχολιάστε. (25%) β. Τι είναι η ανεργία τριβής; Ποιοι είναι οι παράγοντες που προσδιορίζουν το ποσοστό της ανεργίας τριβής; (25%) 4. Ο Thomas Malthus το 1798 υποστήριξε ότι η αύξηση του πληθυσμού θα ξεπεράσει την δυνατότητα παραγωγής αγαθών και κατά συνέπεια η πείνα θα ήταν αναπόφευκτη. Από τότε μέχρι τώρα ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει εξαπλασιαστεί αλλά το επίπεδο διαβίωσης είναι υψηλότερο από ποτέ. Ποιόν παράγοντα στην διαδικασία μεγέθυνσης πιστεύετε ότι δεν έλαβε υπόψη του ο Malthus; Χρησιμοποιήστε το κατάλληλα τροποποιημένο υπόδειγμα Solow για να στηρίξετε την απάντηση σας. (50%) Καλή επιτυχία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙΙ Πανεπιστημιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ιωάννης Αθ. Στουρνάρας Μακροοικονομική ΙΙΙ Απαντήστε δύο από τα τρία θέματα Σεπτέμβριος 2009 Θέμα 1 ο (3 μονάδες) α) Κατασκευάστε ένα απλό διάγραμμα που να δείχνει το εισόδημα των δημιουργών πλούτου και των «αρπάγων» (σφετεριστών ή θηρευτών) πλούτου ως συναρτήσεις του ποσοστού του πληθυσμού που επιδίδεται σε αρπαγή και δείξτε ότι η επιβολή ποινών στους άρπαγες αυξάνει το εισόδημα των δημιουργών πλούτου. β) Εξηγήστε συνοπτικά το ρόλο των θεσμών στην οικονομική ανάπτυξη. Θέμα 2 ο (4 μονάδες)

14 α) Εξηγήστε τι είναι η «ανάσχεση της μεγέθυνσης» (growth drag) που οφείλεται στους μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους και τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Εξηγήστε πώς η χρήση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων και η ρύπανση του περιβάλλοντος επηρεάζουν τα συμπεράσματα του απλού υποδείγματος (Solow) οικονομικής μεγέθυνσης. β) Ποιά, κατά την άποψή σας, είναι η κρίσιμη τεχνική παράμετρος σε μια συνάρτησης παραγωγής που επηρεάζει τη δραστηριότητα του κατά κεφαλήν ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης σε υποδείγματα με μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους; Θέμα 3 ο (6 μονάδες) α) Εξηγήστε πού, κατά την άποψή σας, διαφέρουν τα συμπεράσματα του υποδείγματος οικονομικής μεγέθυνσης Ramsey-Koopmans από αυτά του απλού υποδείγματος οικονομικής μεγέθυνσης (Solow). β) Γράψτε εξίσωση του Euler, εξηγήστε τη διαδικασία από την οποία προκύπτει, και εξηγήστε διαισθητικά το περιεχόμενο της. γ) Πιστεύετε ότι σε υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης τύπου μάθησης στην πράξη (learning by doing) η κατανομή των πόρων που προκύπτει από τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς είναι και κοινωνικά βέλτιστη; Εξηγήστε. ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Να απαντηθούν δύο (2) θέματα. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία Σεπτέμβριος Τι σημαίνει η στροφή του Μαρξ από την Ιστορία και την Φιλοσοφία στην Πολιτική Οικονομία για τη μελέτη του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής; Τι είναι η υλιστική αντίληψη της ιστορίας (ιστορικός υλισμός); Τι ρόλο παίζουν οι οικονομικές κρίσεις σε αυτήν; 2. Πως εξηγεί το κέρδος (και το ομοιόμορφο ποσοστό κέρδους μεταξύ των διαφορετικών οικονομικών κλάδων) η εργασιακή θεωρία της αξίας; Σε τι διαφέρουν οι άμεσες τιμές από τις τιμές παραγωγής; 3. Εξηγείστε την έννοια της εκμετάλλευσης και τα διάφορα μέτρα της στο έργο του Μαρξ. Συζητείστε τη σχέση της αξίας της εργασιακής δύναμης, του πραγματικού μισθού και του βιοτικού επιπέδου της εργατικής τάξης. Να εξηγηθεί η τάση για ιδιωτικοποίηση κλάδων όπως εκπαίδευση, υγεία, μεταφορές, κλπ με βάση τους νόμους για τη μάζα της υπεραξίας.

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εξετάσεις Οικονομικά μετασχηματισμού και ανάπτυξης (Σεπτέμβριος 2009) Υποχρεωτικό θέμα: (6 μονάδες): Μακροχρόνια και βραχυχρόνια κινητικότητα κεφαλαίων. Χαρακτηριστικά- Επιπτώσεις-Προβλήματα. Προτάσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων για τις αδύναμες χώρες. Επιλογή (2 από τα 3) (2 μονάδες ανά θέμα): 1. Τι είναι η γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, τι επιδίωξε και με ποια αποτελέσματα; 2. Τι ρόλο (θετικό, αρνητικό) παίζουν οι οικονομίες κλίμακας στην αναπτυξιακή διαδικασία των αναπτυσσόμενων χωρών; 3. Τι διαφέρουν οι διεθνείς άμεσες επενδύσεις από τις διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εξετάσεις Οικονομικά Τεχνολογίας, Σεπτ Να απαντηθούν οι 2 από τις 3 ερωτήσεις. 1. Να εξηγήσετε την επίδραση που μπορεί να έχει ο χρόνος και το περιβάλλον στην καινοτομική διαδικασία. 2. Σε τι συμπεράσματα οδηγούν οι εμπειρικές έρευνες για την επίδραση της ζήτησης και της προσφοράς στην καινοτομική δραστηριότητα; 3. Πώς επηρεάζει η φύση των κλάδων την εξέλιξη και εξάπλωση των τεχνολογικών αλλαγών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 23 Σεπτεμβρίου 2009 Υποχρεωτικό θέμα (έξι βαθμοί) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Το μέγεθος και η σύνθεση του κρατικού προϋπολογισμού αποτελούν κορυφαία κοινωνική-οικονομική και πολιτική επιλογή με καθοριστικές συνέπειες στις οικονομικές επιδόσεις, στις αναπτυξιακές προοπτικές και στην κατανομή εισοδημάτων και πλούτου σε κάθε κοινωνικό σύνολο. Σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο προϋπολογισμός του κράτους, στους διάφορους ορισμούς και στα συνεχώς εξελισσόμενα

16 περιεχόμενά του, έχει φθάσει να κυμαίνεται σε συνολικά μεγέθη μεταξύ του 40-50% του ΑΕΠ των αντίστοιχων οικονομιών. Σχολιάστε τις κυριότερες επιδράσεις που ασκούνται από τις βασικές κατηγορίες εσόδων και δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού πάνω στην αναπτυξιακή δυναμική μέσω της ενεργοποίησης παραγωγικών και εισοδηματικών διαδυνδέσεων όπως αυτές ερμηνεύονται στο στατικό και στα δυναμικά υποδείγματα εισροών-εκροών. Επιλέξτε ένα από τα εξής θέματα (τέσσερις βαθμοί) (1) Οι διαδικασίες παραγωγής, διάχυσης και αξιοποίησης τεχνογνωσίας δεν αποτελούν τυχαία ή/και εξωγενή συμβάντα. Αντίθετα, είναι αποτέλεσμα συνειδητών και στρατηγικών ιδιωτικών και δημόσιων επιλογών και αντίστοιχων αναπτυξιακών παρεμβάσεων στον οικονομικό χώρο. Με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά της παραγωγικής γνώσης ως οικονομικού αγαθού, εξηγήστε τις ενδογενείς αναπτυξιακές διαδικασίες μέσω των οποίων τα «νέα» υποδείγματα μακροοικονομικής μεγέθυνσης ερμηνεύουν τις συνέπειες της γνωσιολογικής προόδου πάνω στις τροχιές μεγέθυνσης και στην παραγωγικότητα. (2) Μέσα από ποιές μακροοικονομικές μεταβλητές και κάτω από ποιες προϋποθέσεις ο ρυθμός μακροοικονομικής μεγέθυνσης εμφανίζεται ότι επηρεάζεται από τις συνθήκες και το βαθμό ανισότητας που χαρακτηρίζουν την κατανομή εισοδημάτων και του πλούτου σε μία κοινωνία; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» Διδάσκουσα: Αλεξάνδρα Φραγκουδακη Θέματα εξετάσεων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2009 ο Θέμα 1 Α. Ποιές είναι οι εξελίξεις στον κλάδο των διεθνών επιβατικών αερομεταφορών τα τελευταία 40 χρόνια; Β. Τι είναι και πότε εμφανίζεται εκτρεπόμενη ζήτηση από ένα μέσο μεταφοράς σε ένα άλλο; Να χρησιμοποιήσετε ένα παράδειγμα με πλήρη ανάλυση όλων των παραγόντων που συντελούν στην εμφάνιση της εκτρεπόμενης ζήτησης καθώς και της σχέσης των παραγόντων μεταξύ τους. ο Θέμα 2 Α. Να εξηγήσετε τι είναι και πως υπολογίζεται ο συντελεστής πληρότητας. Στην ανάλυση να χρησιμοποιήσετε παραδείγματα από τρείς κλάδους μεταφορών. Β. Υποθέτοντας ότι είστε Διευθυντής/ντρια Τιμολογιακής Πολιτικής σε ένα οργανισμό σιδηροδρομικών μεταφορών, να εξηγήσετε τι είδους ενέργειες θα κάνατε και για ποιο λόγο για να εφαρμόσετε πολιτική διακριτοποίησης τιμής στις επιβατικές μεταφορές.

17 ο Θέμα 3 Α. Να παρουσιάσετε συνοπτικά την εξέλιξη και τη συμμετοχή των διαφόρων μέσων μεταφοράς στην αγορά των επιβατικών μεταφορών στην Ελλάδα. Β. Να παρουσιάσετε τις μεθόδους εμπορικής πολιτικής που θα εφαρμόζατε ως Υπέυθυνος/η της Εμπορικής Διεύθυνσης επιχείρησης αεροπορικών μεταφορών προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές και συγχρόνως ποιοτικές οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους επιβάτες σας. Να απαντήσετε σε δύο από τα τρία θέματα. Καλή επιτυχία! Α.Φ. 21/9/2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων Εξέταση: Οικονομική του Περιβάλλοντος 9/9/2009 Προσοχή: Η εξέταση έχει συνολικά 8 ερωτήσεις (υπολογίζοντας και τις υπό-ερωτήσεις) με ίδια βαρύτητα στην βαθμολογία. Απαντήστε και τις 9. να υπολογίζετε περίπου 12 λεπτά ανά ερώτηση. 1. Σε ένα υπόδειγμα εξαντλήσιμων πόρων δύο περιόδων ας υποθέσουμε ότι η αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης (εκφρασμένη σε δολάρια) του πόρου είναι p = 16 0,4q και το οριακό κόστος (σε δολάρια) απόσπασης είναι MC = 4, όπου p είναι η τιμή του αγαθού και q είναι η ζητούμενη ποσότητα. Η συνάρτηση ζήτησης και οριακού κόστους είναι ίδια και στις δύο περιόδους, και η συνολική ποσότητα του εξαντλήσιμου πόρου είναι Q = 19. (α) Πόση ποσότητα θα επιμεριζόταν στην πρώτη περίοδο και πόση στη δεύτερη, όταν το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 0,05; (β) Τι σημαίνει το «οριακό κόστος του χρήστη», και ποιο θα ήταν σε κάθε περίοδο όταν το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 0,05; (γ) Πόση πρέπει να είναι η συνολική ποσότητα του πόρου για να μην διαφέρει η στατική με τη δυναμική ανάλυση της κατανομής αυτού του πόρου; Εξηγείστε. 2. «Σε αντίθεση με τις τοποθετήσεις των οικολογικών οργανώσεων, μέσα από την οικονομική του περιβάλλοντος καταλαβαίνουμε γιατί η άριστη ποσότητα ρύπανσης ποτέ δεν μπορεί να είναι μηδενική». Σχολιάστε και κάνετε χρήση διαγράμματος στην απάντησή σας. 3. «Όταν βρίσκουμε την αποτελεσματική σε κόστος κατανομή της ρύπανσης ξέρουμε ότι έχουμε επιλέξει την ρύπανση που μεγιστοποιεί το καθαρό όφελος». Αυτή η πρόταση είναι σωστή; εξηγείστε. 4. Δύο επιχειρήσεις μπορούν να ελέγξουν τις εκπομπές ρύπων με το ακόλουθο οριακό κόστος η κάθε μία: OKK 1 = $30q 1, OKK 2 = $ 10q 2, όπου q 1 και q 2 είναι οι ποσότητες ρύπων που ελέγχουν (μειώνουν) η πρώτη και η δεύτερη επιχείρηση αντιστοίχως. Υποθέστε πως όταν απουσιάζει κάθε έλεγχος, κάθε μια επιχείρηση θα εκπέμπει 60 μονάδες ρύπων. (α) Υπολογίστε την κατανομή των ευθυνών για τον έλεγχο της ρύπανσης που ικανοποιεί τη συνθήκη του αποτελεσματικού κόστους αν το αποδεκτό περιβαλλοντικό όριο είναι 80 μονάδες

18 στο σταθμό μέτρησης και οι συντελεστές μεταφοράς που μετατρέπουν μια μονάδα εκπομπής ρύπων σε συγκέντρωση στην τοποθεσία που είναι εγκατεστημένος ο σταθμός μέτρησης είναι, αντιστοίχως, α 1 = 3 και α 2 = 1. (β) Έστω ότι οι ελεγκτικές αρχές θέλουν να επιτύχουν τον στόχο τους στην περίπτωση (α) με την εφαρμογή ενός συστήματος επιβάρυνσης (φόρου) στις εκπομπές. Ποια θα πρέπει να είναι η επιβάρυνση ανά μονάδα εκπομπής ρύπων για την κάθε επιχείρηση; Εξηγείστε. 5. Γιατί η ελεύθερη αγορά δεν θεραπεύει το Φαινόμενο Θερμοκηπίου από μόνη της; Εξηγείστε τα υπέρ και κατά της χρήσης φόρου στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και των εμπορεύσιμων αδειών εκπομπών αερίου θερμοκηπίου. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι Θέματα Πολιτικής Οικονομίας I, Σεπτεμβρίου 2009 Να απαντήσετε διεξοδικά σε δύο από τις τρεις ερωτήσεις: 1. Αναφερθείτε διεξοδικά στο Μαρξιστικό υπόδειγμα κυκλικών διακυμάνσεων που διδαχθήκατε. Ποιες αδυναμίες μπορείτε να επισημάνετε σχετικά με την δυνατότητα του να προβλέψει σε πραγματικό χρόνο τις περιοδικές κρίσεις του καπιταλιστικού συστήματος; 2. Παρουσιάστε αναλυτικά το Ρικαρντιανό υπόδειγμα της γαιοπροσόδου. Αρκεί μια τέτοια ανάλυση για να ερμηνευτεί η σημερινή παγκόσμια κρίση; 3. Ποιά μέτρα οικονομικής πολιτικής προτείνουν οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι για να ξεπεραστεί η σημερινή κρίση και πως αυτά συνδέονται με την ισοοριακή αρχή; Σε κάθε απάντησή σας, και αφού έχετε ολοκληρώσει την θεωρητική θεμελίωση του ζητήματος, μπορείτε να αναφερθείτε στα ρεύματα πολιτικής σκέψης που συνδέονται με την τοποθέτησή σας. Προσοχή, το σκέλος αυτό δεν θα ληφθεί υπ όψιν αν δεν έχει προηγηθεί η θεωρητική ανάλυση. Γιάννης Βαρουφάκης Μάνος Κουντούρης ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 08 Σεπτ 09 ΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ... Αριθμός Μητρώου... ΘΕΩΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ

19 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟΣ Σημειώστε όσες εργασίες παραδώσατε ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σε όλα τα ζητήματα που ακολουθούν να γίνονται δηλώσεις τύπου των μεταβλητών που χρησιμοποιείτε. Αν θεωρείτε ότι θέλετε να ερμηνεύσετε κάποια διαδικασία χρησιμοποιείστε σύντομα σχόλια εντός του κώδικα. ΖΗΤΗΜΑ 1 Γράψτε ένα πρόγραμμα που διαβάζει τα Ν (= 11) ζεύγη { ΙΑΝ 23, ΦΕΒ 48, ΜΑΡ 51, ΑΠΡ 73, ΜΑΙ 67, ΙΟΥΝ 2, ΙΟΥΛ 88, ΑΥΓ 67, ΣΕΠ 96, ΝΟΕ 51, ΔΕΚ 40} από ένα ΤΥΧΑΙΟ αρχείο που ονομάζεται data.dat και ταξινομεί τους ακέραιους αριθμούς 23, 48, κοκ σε αύξουσα διάταξη μεταφέροντας ταυτόχρονα τα ονόματα ΙΑΝ, ΦΕΒ, κοκ, καλώντας μια υπορουτίνα που ονομάζεται sortandcarry. (Σημείωση: το data.dat υποτίθεται δεδομένο. Η sortandcarry πρέπει να κατασκευαστεί.) ΖΗΤΗΜΑ2 Τροποποιείστε το πρόγραμμα 1, ώστε να γράψει μόνον τους ταξινομημένους αριθμούς σ ένα σειριακό αρχείο που ονομάζεται data.out. ΖΗΤΗΜΑ 3 Τροποποιείστε το πρόγραμμα 1, ώστε μια υπορουτίνα δυαδικής αναζήτησης που ονομάζεται binary να ελέγχει αν υπάρχει ο αριθμός 67 και το πρόγραμμα να τυπώνει είτε το συνοδεύον «MAI» είτε το μήνυμα «Δεν υπάρχει». (Σημείωση: Η binary πρέπει να κατασκευαστεί.) ΖΗΤΗΜΑ 4 Τροποποιείστε το πρόγραμμα 1, ώστε μια υπορουτίνα που ονομάζεται insertion να εισάγει μια εγγραφή με περιεχόμενο «ΟΚΤ 45», μεταξύ των ταξινομημένων αριθμών ώστε να διατηρείται η διάταξη. (Σημείωση: Η insertion πρέπει να κατασκευαστεί.) ΖΗΤΗΜΑ 5 Τροποποιείστε το πρόγραμμα 4, ώστε να γράψει τις νέες ταξινομημένες τιμές, ανά ζεύγος, σ ένα τυχαίο αρχείο που ονομάζεται data.rnd. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Καλή επιτυχία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ * ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Α ή ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Β ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ «ΘΕΜΑΤΑ Α» Ή «ΘΕΜΑΤΑ Β» ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

20 * ΟΠΟΙΑ/ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΤΗΣ/ΤΟΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ * ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ, ΠΛΗΡΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ * ΟΙ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ Α 1. Τι γνωριζετε για την παραγραφη; ( 2,5 μονάδες, αρκεί το ένα παράδειγμα) 2. Τι γνωρίζετε για την υπαιτιότητα του οφειλέτη της παροχής για πράξη ή παράλειψη τρίτου προσώπου; (2,5 μονάδες, αρκεί το ένα παράδειγμα) 3. Τι γνωρίζετε για την ανυπαίτια αδυναμία παροχής στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις; Δώστε ορισμό και συνοπτικό παράδειγμα της αμφοτεροβαρούς σύμβασης (3,5 μονάδες) 4. Τι γνωρίζετε για την αναβλητική αίρεση; (1,5 μονάδα) ΘΕΜΑΤΑ Β 1. Τι γνωρίζετε για την εκχώρηση; (2,5 μονάδες) 2. Τι γνωρίζετε για την εκούσια και τη νόμιμη αντιπροσώπευση; (2,5 μονάδες, για τη νόμιμη αντιπροσώπευση αρκεί το ένα παράδειγμα) 3. Τι γνωρίζετε για την αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής από πταίσμα του δανειστή της παροχής στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις; Δώστε ορισμό και παράδειγμα αμφοτεροβαρούς σύμβασης (3,5 μονάδες) 4. Τι γνωρίζετε για την προθεσμία; (1,5 μονάδα) ΧΡΗΜΑ ΠΙΣΤΗ - ΤΡΠΕΖΕΣ Γραπτός Διαγωνισμός Χρήμα Πίστη Τράπεζες 11 Σεπτεμβρίου ο Θέμα Απαντήστε και στα τρία θέματα:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος, Γεωργία Καπλάνογλου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε )

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Κτήρια 100.000 Ενυπόθηκα Κτήρια 120.000 Οικόπεδα 80.000 Αυτοκίνητα 40.000 Έπιπλα &Σκεύη

Διαβάστε περισσότερα

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα.

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιουλίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Η εξέταση αποτελείται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 28 Βιογραφικά συγγραφέων 29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου Η

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός 1 ου πακέτου. Βαθμός 2 ου πακέτου

Βαθμός 1 ου πακέτου. Βαθμός 2 ου πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

2. Σε ένα κλάδο που υπάρχει μονοπώλιο, το βάρος από την επιβολή ενός φόρου μετακυλύεται ολόκληρο στους καταναλωτές.

2. Σε ένα κλάδο που υπάρχει μονοπώλιο, το βάρος από την επιβολή ενός φόρου μετακυλύεται ολόκληρο στους καταναλωτές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιουλίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Βασίλης Θ. Ράπανος Η εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D )

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D ) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η επιδίωξη του καταναλωτή και ποιοι παράγοντες την περιορίζουν; 2. Ποιος καταναλωτής ονομάζεται ορθολογικός και πότε λέμε ότι βρίσκεται σε ισορροπία; 3. Να διατυπώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Ημερομηνία παράδοσης: Ερωτήσεις πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Α. 2. Έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του µέσου συνολικού κόστους προς τη µεταβολή του προϊόντος. Μονάδες 3

ΟΜΑ Α Α. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του µέσου συνολικού κόστους προς τη µεταβολή του προϊόντος. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Σ Λ Α. 2. Έστω δύο αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε:

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: 3 Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: α) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει μια οικονομία β) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών.

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιβολή από το κράτος ανώτατης τιμής σε ένα προϊόν δημιουργεί συνήθως «μαύρη αγορά». Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 1. Στην περίπτωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων στην παραγωγή, η επιβολή ενός φόρου ανά µονάδα προϊόντος ίσου µε το µέγεθος της οριακής εξωτερικής επιβάρυνσης µπορεί να οδηγήσει:

Διαβάστε περισσότερα

(α) Πόση ποσότητα θα επιµεριζόταν στην πρώτη περίοδο και πόση στη δεύτερη, όταν το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 0,1;

(α) Πόση ποσότητα θα επιµεριζόταν στην πρώτη περίοδο και πόση στη δεύτερη, όταν το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 0,1; Εξέταση: Οικονοµική του Περιβάλλοντος (ενδεικτικές απαντήσεις) Προσοχή: Η εξέταση έχει συνολικά 9 ερωτήσεις (υπολογίζοντας και τις υπό-ερωτήσεις) µε ίδια βαρύτητα στην βαθµολογία. Απαντήστε και τις 9.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου Η εξέταση αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 4 (Δημόσια Οικονομική) Ακαδ. Έτος: 2006-7 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 25 Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 27 Κεφάλαιο 2 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 43 Κεφάλαιο 3 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 4 ο : Η Προσφορά των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Δίνονται τα διπλανά δεδομένα μιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο. i. Να κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονοµική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. Έτος: 2009-10 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό μειώνεται καθώς αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές.

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. 1 2 Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. Στόχος: Να αποδείξουν οι φοιτητές από μόνοι τους πόσες πολλές έννοιες βρίσκονται στην τομή των δύο

Διαβάστε περισσότερα

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΙΚΗΗ. ιδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Μικροοικονομία Μακροοικονομία) με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή υνολική ιάρκεια 48 ώρες ΚΩ ΙΚΟ 1 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Κεφάλαιο 3 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Ένα από τα βασικά συμπεράσματα του απλού νεοκλασικού υποδείγματος οικονομικής μεγέθυνσης, που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο, είναι ότι δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Στις παρακάτω 10 ερωτήσεις, να γράψετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην εργασία σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση)

Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση) Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση) Όταν σχεδιάζουµε την ατοµική καµπύλη ζήτησης ενός αγαθού, ποιο από τα παρακάτω δε διατηρείται σταθερό: Α. Το ατοµικό χρηµατικό εισόδηµα Β Οι τιµές των άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ενότητα 1: Γενική Ισορροπία και Οικονομική της Ευημερίας

Περιεχόμενα. Ενότητα 1: Γενική Ισορροπία και Οικονομική της Ευημερίας Περιεχόμενα Πρόλογος... 17 Πίνακας Συμβόλων... 21 Ενότητα 1: Γενική Ισορροπία και Οικονομική της Ευημερίας 1. Ανταγωνιστική Ισορροπία 1.1. Εισαγωγή... 27 1.2. Περιγραφή μιας Ανταλλακτικής Οικονομίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος

Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος 1 Γενικά Υπάρχουν δύο βασικές έννοιες για το πως επιμερίζεται το φορολογικό βάρος: Νομική επίπτωση Με βάση το νόμο το βάρος του φόρου το φέρει εκείνος που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (Θ.Κ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (Θ.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση 1) Χωρίς πληθωρισμό και με ονομαστικό επιτόκιο (i).03, κάποιος μπορεί να ανταλλάξει μια μονάδα σημερινής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη ποσότητά του αυξηθεί κατά 4%, τότε η ζήτησή του είναι: α) ανελαστική. β) ελαστική. γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2005

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2005 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης.

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Tech an Math ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ www.techanmath.gr Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2007-8 Δεύτερη Γραπτή Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού.

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σηµειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιδίωξη της µέγιστης χρησιµότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συµπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Οι άνεργοι σε μια οικονομία θεωρούνται εν δυνάμει παραγωγικοί συντελεστές. Μονάδες 3

Α1.Οι άνεργοι σε μια οικονομία θεωρούνται εν δυνάμει παραγωγικοί συντελεστές. Μονάδες 3 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α1 μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...21 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες... 25 1.1 Η Οικονομική Επιστήμη και οι Σχολές Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ SOS & ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ www.dap papei.gr 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Τι θα γράψω: Στις εξετάσεις τα θέματα περιλαμβάνουν ερωτήσεις και ασκήσεις (κυρίως ασκήσεις) όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Διάλεξη 11

Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Διάλεξη 11 Γενικά Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικές έννοιες για το πως επιμερίζεται το φορολογικό βάρος: Νομική επίπτωση Με βάση το νόμο το βάρος του φόρου το φέρει εκείνος που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο Μ Α Δ Α Π Ρ Ω Τ Η Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τέλος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή Πίνακας περιεχομένων Ευχαριστίες του εκδότη.................................................... 13 Πρόλογος............................................................... 15 [Mέρος 1] Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002

Proslipsis.gr ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Proslipsis.gr ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Διάλεξη 12. Υπερβάλλον βάρος: Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός

Γενικά. Διάλεξη 12. Υπερβάλλον βάρος: Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός Γενικά Διάλεξη Φορολογία και αποτελεσματικότητα ν η φορολογία από μηδέν που είναι τώρα αυξηθεί στο 0% π.χ., αυτό πως επηρεάζει την ευημερία του καταναλωτή; Σίγουρα η κατανάλωση θα μεταβληθεί λόγω της αύξησης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 3: Εργαλεία Κανονιστικής Ανάλυσης Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 2η Διάλεξη: Ισολογισμοί Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 Ε_3.Αλ3Ε(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα