κακόβουλου ΝΑΙ λογισμικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κακόβουλου ΝΑΙ λογισμικού"

Transcript

1 Πράξη Υποέργο Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα 4: Υπηρεσίες εξασφάλισης συνθηκών ασφάλειας και προστασίας από κακόβουλες επιθέσεις στο ΕΔΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ Α.Ε.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/ /Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ήή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) Απάντηση 1 Πίνακας 2, Προδιαγραφή , «Επικοινωνία κακόβουλου λογισμικού με τους ιδιοκτήτες του (spyware phone home blocking)» Ο μηχανισμός ελέγχου εισβολών IDP εμπεριέχει την λειτουργία BOT client classification. Παρόλα αυτά ο τύπος των malwares (0 Day) αλλάζει καθημερινά όπως και οι BoΤ Control Servers. Για την σωστή αντιμετώπιση τέτοιων απειλών και την αποδοτική ανίχνευση των callbacks απαιτείται η χρήση εξειδικευμένωνν υπηρεσιών. Προτείνεται η προδιαγραφή να αφαιρεθεί ή να δίνει την δυνατότητα το λειτουργικό σύμα να συνεργάζεται με εμπορικά δίκτυα καταγραφής BoT ώστε να ενημερώνονται δυναμικά οι λίστες των IP διευθύνσεων, τόσο των clients όσο και των control servers. Το τεύχος δεν περιορίζει τη χρήση εξωτερικών εμπορικών δικτύων καταγραφής BOT ώστε να ενημερώνονται δυναμικά οι λίστες των ip addresses. Η προδιαγραφή τροποποιείται ζητώντας τη δυνατότητα ανίχνευσης επικοινωνίας κακόβουλου λογισμικού με τους ιδιοκτήτες του (spyware phone home blocking) ως επιθυμητή.

2 2 Πίνακας 2, Προδιαγραφή 2.3.4, «Εντοπισμό ό επικοινωνίας κακόβουλου λογισμικού με τους ιδιοκτήτες του (spyware phone home blocking)» Ο μηχανισμός ελέγχου εισβολών IDP εμπεριέχει την λειτουργία BOT client classification. Παρόλα αυτά ο τύπος των malwares (0 Day) αλλάζει καθημερινά όπως και οι BoΤ Control Servers. Για την σωστή αντιμετώπιση τέτοιων απειλών και την αποδοτική ανίχνευση των callbacks απαιτείται η χρήση εξειδικευμένωνν υπηρεσιών. Προτείνεται η προδιαγραφή να αφαιρεθεί ή να δίνει την δυνατότητα το λειτουργικό σύμα να συνεργάζεται με εμπορικά δίκτυα καταγραφής BoT ώστε να ενημερώνονται δυναμικά οι λίστες των IP διευθύνσεων, τόσο των clients όσο και των control servers. Το τεύχος δεν περιορίζει τη χρήση εξωτερικών εμπορικών δικτύων καταγραφής BOT ώστε να ενημερώνονται δυναμικά οι λίστες των ip addresses. Η προδιαγραφή τροποποιείται ζητώντας τη δυνατότητα εντοπισμού επικοινωνίας κακόβουλου λογισμικού με τους ιδιοκτήτες του (spyware phone home blocking) ως επιθυμητή. 3 Πίνακας 2, Προδιαγραφή 2.9.2, «Δυνατότητα δημιουργίας προσωποποιημένων (custom) αναφορών βάσει πολλαπλών διαφορετικών κριτηρίων π.χ. σύμα, υπηρεσία, χρή, εφαρμογή, απειλή, χρονική περίοδος κτλ. μέσα από το Γραφικό Περιβάλλον Διαχείρισης» H συγκεκριμένη υλοποίηση απαιτεί NGFW που θα διαχειρίζεται εκατοντάδες logs το δευτερόλεπτο. Είναι προτιμητέο να διασφαλίζονται τα resources του NGFW για την εύρυθμη λειτουργία του control / management plane. Επίσης ο διαγωνισμός προδιαγράφει και SIEM όπου αναλυτικά reports μπορούν να παραχθούν συσχετίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες logs για συγκεκριμένο τελικό πελάτη. Για το λόγο αυτό προτείνεται να αφαιρεθεί η προδιαγραφή. 4 Πίνακας 2, Προδιαγραφή 2.9.3, «Δυνατότητα εξαγωγής των αναφορών ν κατ ελάχιστον σε όλους τους δημοφιλείς τύπους αρχείων όπως: PDF, CSV και XMLformats» Σύμφωνα με τον σχολιασμό ν προτείνεται η προδιαγραφή να αφαιρεθεί. Είναι απαραίτητη η δυνατότητα logging χωρίς την παρουσία του SIEM Η προδιαγραφή τροποποιείται από υποχρεωτική σε επιθυμητή

3 5 Πρόταση για προσθήκη προδιαγραφής: Change control and revisions Προτείνεται η προσθήκη προδιαγραφής που να αναφέρεται δυνατότητα αποθήκευσης και απευθείας επαναφοράς αντιγράφων της παραμετροποίησης της συσκευής. Η διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς την ανάγκη επανεκκίνησης της συσκευής και να επιπλέον θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα δοκιμαστικής χρήσης (και αυτόματης επαναφοράς) των νέων παραμετροποιήσεων για μικρό χρονικό διάμα ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα κλειδώματος της διαχείρισης λόγω λάθους. 6 Πρόταση για προσθήκη προδιαγραφής: Configuration comparison Προτείνεται η προσθήκη προδιαγραφής που να αναφέρεται δυνατότητα σύγκρισης της τρέχουσας παραμετροποίησης με προηγούμενες ή υποψήφιες (candidate configuration). 7 Πρόταση για προσθήκη προδιαγραφής: Firewall filters in a statelesss manner Προτείνεται η προσθήκη προδιαγραφής που να αναφέρεται δυνατότητα προσθήκης stateless φίλτρων απευθείας πάνω στις διεπαφές (interfaces). Με αυτό τον τρόπο βελτιστοποιείταιι ασφάλεια (DDOS security leaks) και η ποιότητα της υπηρεσίας χωρίς να δαπανούνται πολύτιμοι πόροι του μηχανήματος. Προστέθηκε η επιθυμητή προδιαγραφή που αφορά ν λειτουργικότητα επαναφοράς παραμετροποίησης (rollback). Προστέθηκε η επιθυμητή προδιαγραφή που αφορά ν λειτουργικότητα σύγκρισης δύο ή περισσότερων αρχείων παραμετροποίησης που είναι αποθηκευμένα συσκευή Απαίτηση του έργου είναι η επίτευξη της ζητούμενης λειτουργικότητας σύμφωνα με τις οριζόμενες μετρικές απόδοσης. Η χρήση statelesss φίλτρων απευθείας πάνω στις διεπαφές (interfaces) εξαρτάται από την προσφερόμενη αρχιτεκτονική και δεν περιορίζεται από τις προδιαγραφές του έργου.

4 8 Πρόταση για προσθήκη προδιαγραφής: System restore point Προτείνεται η προσθήκη προδιαγραφής που να αναφέρεται δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του συστήματος (snapshots) ώστε να μπορεί να επανέλθει ανά πάσα στιγμή σε προγενέστερη κατάσταση.. Επιπλέον να παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας εφεδρικού διαμερίσματος στο δίσκο με ειδική μορφοποίηση για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 9 Πρόταση για προσθήκη προδιαγραφής: Wifi Management Support Υποστήριξη και κεντρικοποιημένη διαχείριση Access Points για ασφαλή ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο. 10 Πρόταση για προσθήκη προδιαγραφής: Endpoint Security Integration Κεντρικοποιημένη διαχείριση λογισμικού ασφαλείας των τερματικών συσκευών του δικτύου χωρίς περιορισμό χρηστών. 11 Πρόταση για προσθήκη προδιαγραφής: Local & cloud Sandbox Service Δυνατότητα διεξοδικής ανάλυσης ύποπτων αρχείων σε απομονωμένο περιβάλλον για αποτελεσματικό εντοπισμό άγνωστων απειλών. Η υπηρεσία θα πρέπει να παρέχεται τοπικά αλλά και μέσω cloud service του παρόχου. Προστέθηκε η επιθυμητή προδιαγραφή που αφορά ν λειτουργικότητα δημιουργίας αντιγράφωνν ασφαλείας του συστήματος (snapshots) Δεν αποτελεί αντικείμενο του έργου η διαχείριση συμάτων WiFi Δεν αποτελεί αντικείμενο του έργου η κεντρικοποιημένη διαχείριση λογισμικού ασφαλείας των τερματικών συσκευών Δεν αποτελεί αντικείμενο του έργου η δυνατότητα διεξοδικής ανάλυσης ύποπτων αρχείων σε απομονωμένο περιβάλλον για αποτελεσματικό εντοπισμό άγνωστων απειλών

5 12 Πίνακας 2, Προδιαγραφή 2.1.4, VPN (IPSec & SSL/VPN ) Το SSL vpn είναι σχεδιασμένο κατά βάση για τερματικές συσκευές και εμπεριέχει αδυναμίες όπως cashed data στον browser και η κρυπτογράφηση πραγματοποιείται σε επίπεδο OSI 6 σε σχέση με το IPSEC vpn που η κρυπτογράφηση ξεκινάει από το επίπεδο 3. Αυτό έχει ως συνέπεια τις τοπικές tcp αναδρομολογήσεις στο τερματικό και μειωμένο αριθμό tcp εφαρμογών όπως multicast. Αφαιρείται από την προδιαγραφή η δυνατότητα για SSL/VPN, παραμένει αυτή του VPN IPSec 13 Πίνακας 2, Προδιαγραφή 2.5.6, «Απόδοση μηχανισμού SSL/VPN σε επίπεδο ταυτόχρονων χρηστών/συνδέσεων» ν» Το SSL vpn είναι σχεδιασμένο κατά βάση για τερματικές συσκευές και εμπεριέχει αδυναμίες όπως cashed data στον browser και η κρυπτογράφηση πραγματοποιείται σε επίπεδο OSI 6 σε σχέση με το IPSEC vpn που η κρυπτογράφηση ξεκινάει από το επίπεδο 3. Αυτό έχει ως συνέπεια τις τοπικές tcp αναδρομολογήσεις στο τερματικό και μειωμένο αριθμό tcp εφαρμογών όπως multicast. Προτείνεται η προδιαγραφή να αλλάξει ή να δίνει τη δυνατότητα για IPSec VPN ή να ενσωματωθεί με την Πρόταση για προσθήκη προδιαγραφής: Interface Monitoring in REAL time Δυνατότητα παρακολούθησης της κίνησης στις διεπαφές (interface monitoring) σε πραγματικό χρόνο. 15 Πρόταση για προσθήκη προδιαγραφής: Service Disjoins Προτείνεται το προσφερόμενο σύμα να βασίζεται σε λειτουργικό σύμα που να επιτρέπει τις ενέργειες διαχειριστών (όπως η επανεκκίνηση εφαρμογών και υπηρεσιών του συστήματος) ) χωρίς να επηρεάζονται διακόπτονται οι άλλες υπηρεσίες του. Διαγράφεται η προδιαγραφή Προστέθηκε η προδιαγραφή 2.2.5, που αφορά ν Λειτουργικότητα παρακολούθησης της κίνησης στις διεπαφές (interface monitoring) σε πραγματικό χρόνο Προστέθηκε η προδιαγραφή 2.6.9, που αφορά διαρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του λειτουργικού συστήματος

6 16 Πρόταση για προσθήκη προδιαγραφής: 100G Interface Support Υποστήριξη διεπαφής 100Gbps 17 Πρόταση για προσθήκη προδιαγραφής: AntiSPAM Υποστήριξη υπηρεσίας εντοπισμού και προστασίας από ανεπιθύμητη αλληλογραφία. 18 Πρόταση για προσθήκη προδιαγραφής: AntiSPAM quarantine Δυνατότητα διαχείρισης και ανάκτησης ανεπιθύμητων μηνυμάτων από τον τελικό χρή. 19 Πρόταση για προσθήκη προδιαγραφής: Data Loss Prevention Υπηρεσία εντοπισμού διαρροών εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, FTP, HTTP upload κλπ Προστέθηκε η επιθυμητή προδιαγραφή Δεν αποτελεί αντικείμενο του έργου η υποστήριξη υπηρεσίας εντοπισμού και προστασίας από ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Δεν αποτελεί αντικείμενο του έργου η δυνατότητα διαχείρισης και ανάκτησης ανεπιθύμητων μηνυμάτων από τον τελικό χρή Δεν αποτελεί αντικείμενο του έργου η υπηρεσία εντοπισμού διαρροών εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, FTP, HTTP upload κλπ 20 Προϋπολογισμός Τμήματος Δ του διαγωνισμού: Έπειτα από την οικονομική και τεχνική ανάλυση που διεξάγαμε στα πλαίσια της Διαβούλευσης Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξηη Υπηρεσιών Ασφάλειας», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο προϋπολογισμός για το Τμήμα Δ - "Διαχείριση και Ανάλυση Αρχείων Καταγραφής Περιστατικών Ασφάλειας (SIEM)" στο ύψος των , δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής για την παροχή, υποστήριξη, τις εργασίες υλοποίησης και συντήρησης καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού του GRNET σε μια κορυφαία τεχνολογία SIEM. Θεωρούμε ότι στα πλαίσια του συνολικού έργου, μια κορυφαία Μειώνεται το φυσικό αντικείμενο του τμήματος. Ειδικότερα, η προδιαγραφή τροποποιείται και περιορίζεται ο αριθμός των συσχετιζόμενων event/δευτερόλεπτο σε 12500

7 πλατφόρμαα SIEM είναι αναγκαία για την κεντρικοποίηση και αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών εντοπισμού και αντιμετώπισης περιστατικών, για τις υποδομές του GRNET καθώς και για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και παράδοση - έμμεσα - των υπηρεσιών ασφαλείας σε όλους των εμπλεκόμενους Φορείς. Μια τέτοια λύση βασίζεται σε εξειδικευμένο για το σκοπό λογισμικό συλλογής και συσχέτισης αρχείων καταγραφών παγκοσμίου κλάσης και αναγνωρισιμότητας σύμφωνα με αντικειμενικά μετρήσιμα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (πχ Gartner Magic Quadrant evaluation reports) τα οποία πρέπει να προσκομιστούν από τον Υποψήφιο Ανάδοχο. Οι απαιτήσεις καθώς και σημαντικοί παράμετροι επιτυχίας του Έργου, ικανοποιούνται από λύσεις των οποίων το κόστος παροχής και υλοποίησης είναι σαφώς ανώτερο του προϋπολογισμού, και συμπεριλαμβάνουν: Πλήρη ικανοποίηση όλων των τεχνικών απαιτήσεων του τμήματος έργου ( Γ.4), Παροχή αξιόπιστου έτοιμου περιεχομένου όσον αφορά κανόνες συσχέτισης, αναφορές και δυναμικά γραφικές αναπαραστάσης για χρήση στο Operations Center Παροχή σαφής μεθοδολογίας προς εξάλειψη καθώς και εύκολης και κεντρικοποιημένης διαχείρισης false positives Ελαχιστοποίησης των false negatives λόγω λεπτομερούς και εκτενούς αποδόμησης, κανονικοποίησης και κατηγοριοποίησης των αρχείων καταγραφών σύγχρονων εφαρμογών Παροχή ευχρηστίας, σταθερότητας γραφικού περιβάλλοντος και εργαλείων για την ικανοποίηση πολύπλοκων ερευνών και αναζητήσεων, ταυτόχρονα και σε ελάχιστο χρονικό διάμα από την ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών.. Πλήρως ρυθμιζόμενες και πολλαπλές ροές εργασίας (workflows) για απόκρισης σε διαφορετικούς τύπους περιστατικών ασφαλείας ή για ικανοποίηση απαιτήσεων από πολλαπλών διαφορετικών

8 Φορέων Αμφίδρομη συνεργασίαα με περιφερειακές τεχνολογίες καθώς και τις τεχνολογίες που θα επιλεχθούν στα τμήματα Α,Β,Γ Μη ικανοποίηση μέρους των παραπάνω λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης προς υλοποίηση κορυφαίας πλατφόρμας SIEM, αναμένεται να καταστεί επιζήμια όσων αφορά τη σκοπιμότητα και τα αναμενόμενα οφέλη του Έργου ( Α.3.2), καθώς και να μη λειτουργήσει σαν μια αποδοτική επένδυση για τις αυξανόμενες μελλοντικές ανάγκες σε όγκο και τις τεχνικές απαιτήσεις του GRNET. Συνεπώς, θα προτείναμε να τεθεί ο προϋπολογισμός για το Τμήμα Δ προς επαναξιολόγηση με σκοπό είτε την ανακατανομή του συνολικού προϋπολογισμού ή την αύξηση του προϋπολογισμού για το εν λόγω τμήμα του διαγωνισμού. 21 Εγγύηση καλής λειτουργίας - Τμήμα Α Δεδομένου του προϋπολογισμού του τμήματος (Α) του έργου προτείνεται η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας και των λοιπών υπηρεσιών υποστήριξης που οφείλει να παράσχει ο ανάδοχος να προσαρμοστούν σε 2 έτη. Τροποποιείται έτη σε τρία το διάμα δωρεάν εγγύησης από πέντε 22 Αποκατάσταση βλαβών Στην σελίδα 72 της προκήρυξης αναφέρεται ότι η αποκατάσταση βλαβών πρέπει να πραγματοποιείται εντός της επόμενης εργάσιμης με επισκευή ή αντικατάσταση.. Προτείνεται η αποκατάσταση των βλαβών με επισκευή ή αντικατάσταση να δύναται να πραγματοποιηθεί εντός (3) ημερών. Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός του τμήματος Α δεν περιλαμβάνει εφεδρεία, θα πρέπει να γίνεται εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή διακοπή της υπηρεσίας

9 23 Αντικατάσταση πρωτοκόλλου Netconf Προτείνεται η αντικατάσταση της υποστήριξης του πρωτοκόλλου Netconf με το Flow Specification, αφού η πολυετής εμπειρία της Arbor έχει δείξει οι τεχνολογίες που βασίζονται σε BGP όπως το Flow Specification προσδίδουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα α) λειτουργικότητα β) ευκολότερη υλοποίησηη γ) αυξημένη διάδοση και χρήση από εταιρίες ανά τον κόσμο. Αντίθετα το Netconf δεν τυγχάνει ευρείας αποδοχής. Προστέθηκε εναλλακτικά του netflow και η υποστήριξη BGP Flowspec για την εφαρμογή του φίλτρου στις δικτυακές συσκευές ν παράγραφο Α Αντικατάσταση πρωτοκόλλου LDAP Προτείνεται η αντικατάσταση του πρωτοκόλλου LDAP με κάποιο από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα νεώτερα AAA (Authentication, Authorization, Accounting) όπως το Tacacs+ ή το Radius. Τα προαναφερθέντα πρωτόκολλα παρέχουν δυνατότητες διασύνδεσης με εξωτερικές βάσεις δεδομένων χρηστών παρέχοντας πλήρεις ΑΑΑ λειτουργίες. Προστέθηκε πρωτοκόλλου εναλλακτικά της υποστήριξης LDAP και η υποστήριξη Radius του 25 Προδιαγραφή «Αποθήκευση αρχείων καταγραφών (log file archiving) σε βάση δεδομένων (database support) για ανάλυση και παροχή αναφορών (reporting). (επιθυμητάά είδη Βάσεων Δεδομένων MySQL ή PostgreSQL).» Θα θέλαμε να διευκρινιστεί αν υπάρχει απαίτηση για υποστήριξη αποκλειστικά σχεσιακών βάσεων δεδομένωνν ή αν γίνεται λόγος γενικά για database model. Στην δεύτερη περίπτωση η ανάγκη/προδιαγραφή καλύπτεται από flat file based data store το οποίο είναι και το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιούν τα περισσότερα προϊόντα/πλατφόρμες SIEM της αγοράς. Τροποποιείται η προδιαγραφή ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση αρχείων είτε σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων ή σε flat file based data store

10 26 Προδιαγραφή , «Δυνατότητα καθορισμού ενεργειών ανταπόκρισης (Response e Actions) σε συμβάντα. Δυνατότητα προσωποποιημένων ενεργειών ανάλογα με τον χρή.» Θα θέλαμε να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες/ πληροφορίες σχετικά με αυτήν την απαίτηση. Ίσως θα ήταν ιδανικό να δοθούν περιγραφικά κάποια ενδεικτικά παραδείγματα. Ο χρής του SIEM θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα σε περίπτωση που εντοπιστεί γεγονός που υπερβαίνει το κατώφλι να θέτει action rules που θα ενεργοποιούνται αυτόματα και θα στέλνουν αυτοματοποιημένη ενημέρωση για το γεγονός (πχ. όταν γίνουν πάνω από 10 failed login attempts σε ένα μηχάνημα να ενημερώνεται με ο διαχειριστής). Διαφορετικοί χρήστες θα πρέπει να μπορούν να θέτουν διαφορετικού επιπέδου actions (π.χ. κλιμάκωση) για το ίδιο γεγονός. 27 Προδιαγραφή 4.2.1, «Βάση Δεδομένων: Τα υποσυστήματα της εφαρμογής θα πρέπει να διαμοιράζονταιι μια κοινή (κατανεμημένη) βάση δεδομένων.» Αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι ζητείται τα raw events και τα correlation events να αποθηκεύονται σε μία κοινή και κατανεμημένη βάση δεδομένων. Αυτό αποκλείει την περίπτωση να αποθηκεύονται τα events σε distributed nodes όπου η Μηχανή Συσχέτισης (Correlation Engine) και το Γραφικό Περιβάλλον Διαχείρισης θα έχουν απευθείας πρόσβαση (master console/ /peering). Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις που περιορίζουν την αρχιτεκτονική της υποδομής SIEM; 28 Next Generation Firewall Το throughput του Next Generation Firewall έχει προδιαγραφεί ως άθροισμα των nodes ή σε active-active; 29 Προϋπολογισμός Τμήματος Δ του διαγωνισμού: Έπειτα από διεξοδική μελέτη του σχετικού σχεδίου διακήρυξης του ως άνω έργου θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 1. Είναι φανερό ότι η Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. έχει, σωστά, προδιαγράψει κορυφαία προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες και για τις 4 εμπλεκόμενες οντότητες που, από κοινού και σε συνεργασία, θα Η προδιαγραφή γίνεται επιθυμητή Το throughput του Next Generation Firewall έχει προδιαγραφεί ανά συσκευή, και οι σχετικές προδιαγραφές αναφέρουν ρητά «της προσφερόμενης συσκευής» Μειώνεται το φυσικό αντικείμενο του τμήματος. Ειδικότερα, η προδιαγραφή τροποποιείται και περιορίζεται ο αριθμός των συσχετιζόμενων event/δευτερόλεπτο σε 12500

11 αποτελέσουν την «ασπίδα» ασφάλειας των υποδομών και υπηρεσιών της. 2. Επίσης είναι γνωστό ότι η αστοχία ν σωστή ανάπτυξη και λειτουργία μιας από τις 4 εμπλεκόμενες οντότητες θα δημιουργήσει πρόβλημα ν συνολική λειτουργία της «ασπίδας» ασφάλειας των υποδομών και υπηρεσιών της Ε.Δ.Ε.Τ. Α..Ε. Παρατηρούμε λοιπόν ο διατιθέμενος προϋπολογισμός των 80, για το Τμήμα Δ του έργου - "Διαχείριση και Ανάλυση Αρχείων Καταγραφής Περιστατικών Ασφάλειας (SIEM)" είναι ανεπαρκής για να καλύψει τις ζητούμενες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, τις απαιτούμενες εργασίες υλοποίησης και συντήρησης καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. ν χρήση μιας κορυφαίας τεχνολογίας SIEM. Οι απαιτήσεις καθώς και οι σημαντικές παράμετροι επιτυχίας του Έργου, ικανοποιούνται από λύσεις των οποίων το κόστος προμήθειας και υλοποίησης είναι σαφώς ανώτερο του δεδομένου προϋπολογισμού, και συμπεριλαμβάνουν: Πλήρη ικανοποίηση όλων των τεχνικών απαιτήσεων του τμήματος του έργου ( Γ.4), Παροχή αξιόπιστου έτοιμου περιεχομένου όσον αφορά κανόνες συσχέτισης, αναφορές και δυναμικά γραφικές αναπαράστασης για χρήση στο Operations Center Παροχή σαφούς μεθοδολογίας προς εξάλειψη καθώς και εύκολης και κεντρικοποιημένης διαχείρισης false positives Ελαχιστοποίησης των false negatives λόγω λεπτομερούς και εκτενούς απόδοσης, κανονικοποίησης και κατηγοριοποίησης των αρχείων καταγραφών σύγχρονων εφαρμογών Παροχή ευχρηστίας, σταθερότητας γραφικού περιβάλλοντος και εργαλείων για την ικανοποίηση πολύπλοκων ερευνών και αναζητήσεων, ταυτόχρονα και σε ελάχιστο χρονικό διάμα από

12 την ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών.. Πλήρως ρυθμιζόμενες και πολλαπλές ροές εργασίας (workflows) για απόκρισης σε διαφορετικούς τύπους περιστατικών ασφαλείας ή για ικανοποίηση απαιτήσεων από πολλαπλών διαφορετικών Φορέων Αμφίδρομη συνεργασίαα με περιφερειακές τεχνολογίες καθώς και τις τεχνολογίες που θα επιλεχθούν στα τμήματα Α,Β,Γ Η μη ικανοποίηση μέρους των παραπάνω, λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης, αναμένεται να καταστεί επιζήμια όσον αφορά τη σκοπιμότητα και τα αναμενόμενα οφέλη από το έργο ( Α.3.2) αλλά και να απαξιώσει την αποδοτικότητα της επένδυσης της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. για την υποστήριξη των αυξανόμενων αναγκών της. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε να τεθεί ο προϋπολογισμός για το Τμήμα Δ προς επαναξιολόγηση με σκοπό είτε την ανακατανομή του συνολικού προϋπολογισμού ή την αύξηση του προϋπολογισμού για το εν λόγω τμήμα του διαγωνισμού ή την ενοποίηση του προϋπολογισμού σε ενιαίο τίμημα ώστε να δύναται ο υποψήφιος ανάδοχος να εκμεταλλευτεί οικονομίες κλίμακας.

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Διαχείρισης κρίσεων με σκοπό τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικό Υλικό Ενότητες Α. Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα