Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222"

Transcript

1 Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ Τηλ.: , 37194, 37223, Fax: website: ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ» ΘΕΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ LIFE+CONDENSE (LIFE 10 ENV/GR/596) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥNΙΟΣ 2013

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε για την ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση της Πιλοτικής Μονάδας η οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, LIFE+CONDESE µε τίτλο: «Πιλοτική Εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Ελαιοτριβείων και Αποβλήτων Κτηνοτροφικών Μονάδων για την Παραγωγή ενός νέου Εδαφοβελτιωτικού Προϊόντος». Ειδικότερα το έργο περιλαµβάνει τις παρακάτω Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις : 1. Ηλεκτρική Εγκατάσταση Ισχυρών ρευµάτων Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευµάτων Χαµηλής Τάσης περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες κατασκευές κύριες και βοηθητικές καθώς και ο απαραίτητος εξοπλισµός για την εξασφάλιση στις τελικές καταναλώσεις της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας πού απαιτείται για την εύρυθµη λειτουργία του κτιρίου. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευµάτων του συγκροτήµατος περιλαµβάνουν: - Τα δίκτυα διανοµής. - Τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας φωτισµού και κίνησης. - Τις εγκαταστάσεις φωτισµού και κίνησης. Η εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων του κτιρίου µελετήθηκε και θα κατασκευαστεί µε βάση τους κανονισµούς, τα πρότυπα, τις οδηγίες, τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ακολουθούν: - Κανονισµοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 59Β/ , 293Β/ , 630Β/ , 620Β/ , 118Α/ , 1525Β/ ), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα. - Γερµανικοί κανονισµοί DIN, VDE - Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.) - Τις οδηγίες και απαιτήσεις της ΕΗ. Η τροφοδοσία της πιλοτικής µονάδας θα γίνει από τον αντίστοιχο Μετρητή της ΕΗ. Το τροφοδοτικό καλώδιο θα καταλήξει στο θερµοκήπιο ηλιακής ξήρανσης, όπου θα τοποθετηθεί και ο Γενικός Ηλεκτρικός Πίνακας της µονάδας. Το δίκτυο διανοµής προβλέπεται να έχει ακτινική µορφή. ηλαδή γραµµές τροφοδότησης των επί µέρους πινάκων έχουν κοινή αφετηρία τον Γενικό Πίνακα Χαµηλής Τάσης και καταλήγουν στους υποπίνακες ακολουθώντας προκαθορισµένη πορεία. Από δε τους υποπίνακες αναχωρούν γραµµές για την τροφοδότηση των επί µέρους καταναλώσεων (φωτιστικά σηµεία, ρευµατοδότες, κίνηση µηχανηµάτων) στα κτίρια. Στις οριζόντιες ή κατακόρυφες οδεύσεις τα καλώδια θα οδεύουν κατά κανόνα εντός πλαστικών σωλήνων βαρέως τύπου ξεχωριστών για κάθε τροφοδοσία. Το δίκτυο διανοµής περιλαµβάνει όλες τις γραµµές τροφοδοσίας από τους πίνακες προς τις τελικές καταναλώσεις, δηλ. προς τα φωτιστικά σώµατα, ρευµατοδότες και κάθε άλλης συσκευής ή µηχανήµατος που απαιτεί ηλεκτρική τροφοδοσία.

3 Οι καλωδιώσεις των δικτύων διανοµής θα γίνουν µε καλώδια J1VV (NYY) σύµφωνα µε όσα αναφέρονται πιο κάτω στις εγκαταστάσεις φωτισµού και κίνησης. Γραµµές τροφοδοσίας Γενικά τα κυκλώµατα ρευµατοδοτών θα είναι ανεξάρτητα από τα κυκλώµατα φωτισµού. Επιτρέπεται κατ ανώτατο όριο η σύνδεση 4 ρευµατοδοτών ανά κύκλωµα. Τα κυκλώµατα φωτισµού των χώρων του κτιρίου θα ασφαλίζονται µε µικροαυτόµατες ασφάλειες 10Α. Τα κυκλώµατα φωτισµού και ρευµατοδοτών θα προστατεύονται µε µικροαυτόµατες ασφάλειες χαρακτηριστικής καµπύλης λειτουργίας B. Οι γραµµές θα αναχωρούν από το πάνω µέρος των πινάκων και οδεύουν µέσα σε µεταλλική εσχάρα ή πλαστικό κανάλι στους περιµετρικούς τοίχους προς τα κουτιά διακλάδωσης και από εκεί στους επίτοιχους διακόπτες ή πρίζες χωνευτής τοποθέτησης µε κατακόρυφα τµήµατα πλαστικών σωλήνων κατάλληλου διατοµής. Οι καλωδιώσεις που συνδέουν πίνακες µεταξύ τους ή µηχανήµατα θα είναι τύπου ΝΥΥ. Ηλεκτρικοί Πίνακες Εντός του θερµοκηπίου ηλιακής ξήρανσης θα εγκατασταθεί ο Γενικός Ηλεκτρικός Πίνακας Α.Π. ο οποίος θα τροφοδοτεί και άλλους δύο ηλεκτρικούς Υποπίνακες. Ο Υποπίνακας Β.Π. θα εγκατασταθεί εντος του θερµοκηπίου ηλιακης ξήρανσης και ο Υποπίνακας.Π. εντος του χώρου του Γραφείου αποθήκης σύµφωνα µε τα σχέδια. Οι πίνακες θα τροφοδοτούν τα κυκλώµατα φωτισµού, ρευµατοδοτών των διαφόρων χώρων καθώς και φορτία κίνησης. Σε όλους τους πίνακες θα προβλεφθούν εφεδρείες, τόσο σε πλήθος των αναχωρήσεων όσο και για τα φορτία, µε επιπλέον κυκλώµατα και αντίστοιχη ισχύ 25% της εγκατεστηµένης ισχύος και το ίδιο σε αριθµό αναχωρήσεων. Ελάχιστος αριθµός εφεδρικών αναχωρήσεων σε κάθε πίνακα τρεις. Εγκατάσταση Φωτισµού α) Εσωτερικός Φωτισµός Για τον εσωτερικό φωτισµό των κτιρίων επιλέγονται φωτιστικά σώµατα στεγανού τύπου µε λαµπτήρες φθορισµού. Εσωτερικά το σώµα κάθε φωτιστικού θα φέρει την κατάλληλη συνδεσµολογία για λειτουργία του φωτιστικού στα 220 V, θα περιέχει ηλεκτρονικά ballast επώνυµα και υψηλής ποιότητος, καθώς και λαµπτήρες φθορίου απόχρωσης λευκού φωτός. Οι θέσεις των φωτιστικών σωµάτων σε κάθε περίπτωση απεικονίζονται στα σχέδια.

4 β) Φωτισµός περιβάλλοντος χώρου Για το φωτισµό του περιβάλλοντος χώρου της πιλοτικής µονάδας επιλέγεται η εγκατάσταση προβολέων υψηλής απόδοσης Φωτεινότητας LED ισχύος 80W επι σιδηροιστών γαλβανιζέ ύψους 4µ βαρεώς τύπου και καπάκι σύµφωνα µε τα σχέδια. Η βάση του επιστυλίου φωτιστικού σώµατος θα κατασκευαστεί από άοπλο σκυρόδεµα C12/15 για την έδραση και στερέωση επιστυλίου φωτιστικού και θα φέρει στο κέντρο µία κατακόρυφη οπή και µία πλευρική µε πλαστικό σωλήνα σπιράλ Φ63 για την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Θα κατασκευαστεί υπόγειο δίκτυο διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων σε χάνδακα βάθους cm. Οι καλωδιώσεις θα τοποθετηθούν εντός πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου PΕ Φ 90 που θα εγκιβωτιστεί µε άµµο και στο επάνω µέρος θα τοποθετηθούν τούβλα και πλέγµα επισηµάνσεως. Για τη επίσκεψη διέλευση των υπογείων καλωδίων θα κατασκευαστούν φρεάτια διαστ. 40Χ40cm βάθους 70cm από σκυρόδεµα και θα φέρουν χυτοσίδηρο κάλυµµα. Θεµελιακή Γείωση Η θεµελιακή γείωση σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1222/ τεύχος Β αριθ. Φ. Α 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόµενες εκ θεµελίων οικοδοµές. Σκοπός της κατασκευής της γείωσης είναι η προστασία των ανθρώπων από ηλεκτροπληξία εξ επαφής. Ως γειωτής θα εγκατασταθεί ταινία χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη (St/tZn) διαστάσεων 30x3,5 mm µε πάχος επιψευδαργύρωσης 500gr/m2 εντός των θεµελίων κάθε κτιρίου (θεµελιακή γείωση) προκειµένου να επιτευχθούν: Χαµηλή τιµή αντίστασης γείωσης. Αντοχή στο χρόνο από πλευρά διάβρωσης του γειωτή. Ευκολία στη δηµιουργία κύριων και συµπληρωµατικών ισοδυναµικών συνδέσεων. Χαµηλό κόστος έναντι άλλων συµβατικών γειωτών. Μελλοντική χρήση του θεµελιακού γειωτή και ως γείωση αντικεραυνικής προστασίας. Για το σχεδιασµό, την επιλογή των υλικών και την εγκατάσταση της θεµελιακής γείωσης, λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω ισχύοντα πρότυπα : 1. ΕΛΟΤ HD 384: Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2. ΕΛΟΤ 1197:2002: Προστασία κατασκευών από Κεραυνούς. Μέρος 1ο: Γενικές Αρχές. 3. ΕΛΟΤ EN : Lightning Protection Components (LPC), Part 1: Requirements for connection components. 4. ΕΛΟΤ EN : Lightning Protection Components (LPC), Part 2: Requirements for conductors, and earth electrodes. α) Εγκατάσταση γειωτή Εγκατάσταση χαλύβδινης ταινίας διαστάσεων 30x3,5 mm θερµά επιψευδαργυρωµένης (St/tZn) µε πάχος επιψευδαργύρωσης 500 gr/m2 στο σιδηρό οπλισµό, εντός κατ αρχάς στα εξωτερικά περιµετρικά συνδετήρια δοκάρια των πεδίλων του κτιρίου ή στα τοιχεία των θεµελίων σε µορφή κλειστού δακτυλίου (περιµετρικά του κτιρίου, εντός των θεµελίων του) σύµφωνα µε τα σχέδια. Στο υπό ανέγερση θερµοκήπιο ηλιακής ξήρανσης λόγω ότι οι διστάσεις είναι µεγάλες θα πρέπει να εγκατασταθεί χαλύβδινη ταινία και σε εγκάρσιους ή σε διαµήκης άξονες, έτσι ώστε οποιοδήποτε σηµείο στο εσωτερικό της κάτοψης της θεµελίωσης να µην απέχει περισσότερο από 10 µ. από τον γειωτή, κατά προτίµηση δε σε εκείνα τα σηµεία όπου εξυπηρετεί η εγκατάσταση αγωγού χαλύβδινου θερµά επιψευδαργυρωµένου (St/tZn) διαµέτρου 10 mm µε πάχος επιψευδαργύρωσης 350 gr/m2, ως αναµονή, είτε στο εσωτερικό του κτιρίου για κύριες ισοδυναµικές συνδέσεις.

5 Η χαλύβδινη ταινία (St/tZn) θα συνδεθεί µε τον σιδηρό οπλισµό σε ευθεία όδευση έως το µέγιστο 2 µέτρα µε ειδικούς συνδέσµους οπλισµού χαλύβδινους θερµά επιψευδαργυρωµένους (St/tZn) και κατά προτίµηση 0,5 µ πριν και µετά την αλλαγή κατεύθυνσής της. Η χαλύβδινη ταινία (St/tZn) όταν διακόπτεται, συνεχίζει και επιµηκύνεται µε την παρεµβολή συνδέσµου 3ων πλακιδίων χαλύβδινου θερµά επιψευδαργυρωµένου (St/tZn) Βαρέως Τύπου (Β.Τ.) ταινίας 30 / ταινίας 30. Συνιστώνται µεγάλα µήκη ταινίας χωρίς διακοπή, ήτοι λίγοι σύνδεσµοι επιµήκυνσης της ταινίας. Η ταινία τοποθετείται µε τη µεγάλη της επιφάνεια κάθετα στο έδαφος και καλύπτεται από σκυρόδεµα Β 225 (300 κιλά ανά κυβικό) για τουλάχιστον 5 cm. Απαγορεύεται αυστηρά η συγκόλληση της ταινίας, ως και η συγκράτησή της επί του οπλισµού µε σύρµα H τιµή της αντίστασης της γείωσης µειώνεται όσο µεγαλώνει η επιφάνεια που καλύπτει η ταινία, ήτοι το µήκος αυτής στα θεµέλια. Η αντίσταση της θεµελιακής γείωσης θα πρέπει να είναι µικρότερη του 1,0 Ohm. β) Αναµονές για κύριες ισοδυναµικές συνδέσεις εντός του κτιρίου Θα εγκασταθούν αναµονές µε χαλύβδινο αγωγό, διαστάσεων 10 mm θερµά επιψευδαργυρωµένου (St/tZn) µε πάχος επιψευδαργύρωσης 350 gr/m2 σε σύνδεση µε την χαλύβδινη ταινία (St/tZn) γείωσης 30 x 3,5 mm µέσω συνδέσµου 3ων πλακιδίων χαλύβδινου θερµά επιψευδαργυρωµένου (St/tZn) βαρέως τύπου (Β.Τ.) αγωγού 10 / ταινίας 30. Ο χαλύβδινος αγωγός (St/tZn) 10 mm οδηγείται στις γωνίες του κτιρίου µέσα στις κολώνες και όπου ενδιάµεσα απαιτείται, θα συνδέεται δε µε το µεταλλικό κτίριο σε ευθεία όδευση έως το µέγιστο 2 µέτρα µε τους ειδικούς συνδέσµους οπλισµού (St/tZn) και κατά προτίµηση 0,5 µ. πριν και µετά την αλλαγή της κατεύθυνσής του και όταν διακόπτεται συνεχίζει και επιµηκύνεται µε την παρεµβολή συνδέσµου 3 ων πλακιδίων χαλύβδινου θερµά επιψευδαργυρωµένου (St/tZn) Βαρέως Τύπου (Β.Τ.) αγωγού 10 / αγωγού 10. Ο χαλύβδινος αγωγός εντός του κτιρίου θα καταλήγει είτε σε εξισωτικό ζυγό (ισοδυναµική γέφυρα), είτε σε διµεταλλικό σύνδεσµο, είτε σε υποδοχέα από ανοξείδωτο χάλυβα (SS). Για την αποφυγή της διάβρωσής του, θα τυλίγεται µε αντιδιαβρωτική ταινία, πλάτος 50mm µήκος 10 m, περίπου 35 cm πριν την έξοδό του από το σκυρόδεµα (εντός αυτού) και περίπου 35 cm µετά την έξοδό του (στον αέρα). Αναµονές θα αφεθούν : για τη σύνδεση των µεταλλικών µερών εντός αυτού όπως σωληνώσεις, εσχάρες, µεταλλικά µέρη µηχανηµάτων, κ.λ.π. γ) Αναµονές για κύριες ισοδυναµικές συνδέσεις εκτός του κτιρίου Αναµονές κατά ανάλογο τρόπο όπως στη προηγούµενη παράγραφο (τρόπος σύνδεσης αυτών µε το γειωτή, µε τον οπλισµό κ.λ.π) θα αφεθούν : για τη σύνδεση της θεµελιακής γείωσης µε τη ΕΗ. για τη περίπτωση επέκτασης του συστήµατος γείωσης µε σκοπό τη µείωση της τιµής της αντίστασης γείωσης. Συγκεκριµένα κάθε αγωγός θα καταλήγει είτε σε εξισωτικό ζυγό (ισοδυναµική γέφυρα), είτε σε διµεταλλικό σύνδεσµο, είτε σε υποδοχέα από ανοξείδωτο χάλυβα (SS), είτε εντός φρεατίου γείωσης (PVC) διαστάσεων 25x25x25 cm. Οι θέσεις αναµονών ισοδυναµικών συνδέσεων εντός-εκτός του κτιρίου, θα φέρουν χρωµατική σήµανση αναγνώρισης.

6 2. Ύδρευση Η εγκατάσταση ύδρευσης του κτιρίου µελετήθηκε και θα κατασκευαστεί µε βάση τους κανονισµούς, τα πρότυπα, τις οδηγίες, τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ακολουθούν: - Κανονισµός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκ/σεων (ΦΕΚ 70Α/ ) - ιατάξεις του ισχύοντος Γ.Ο.Κ. - Προδιαγραφές του ΕΛ.Ο.Τ. - Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86, Εγκ/σεις σε Κτήρια και Οικόπεδα: ιανοµή κρύου - ζεστού νερού. Το κτίριο θα τροφοδοτηθεί από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. Η κεντρική σωλήνωση θα ξεκινάει από τον υδροµετρητή και θα καταλήγει στο κεντρικό φρεάτιο εντός του οικοπέδου, όπως φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο. Από εκεί θα οδεύσει προς δεξαµενή για αποθήκευση ύδατος από σκληρό πολυαιθυλένιο (ΗDPE) χωρητικότητας 1000 Lt, η οποία θα χρησιµοποιείται για την κάλυψη των αναγκών της πιλοτικής µονάδας σε νερό χρήσης. θα χρησιµοποιείται πλωτηροδιακόπτης για το γέµισµα των δεξαµενής. Στο χώρο υγιεινής θα εγκατασταθούν συλλέκτες ζεστού και κρύου νερού, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο σχέδιο µε βάνες στην είσοδο και τις εξόδους, όπου θα συνδέονται τους υδραυλικούς υποδοχείς µε το δίκτυο υδροδότησης. Παράλληλα µε το δίκτυο προσαγωγής και στη συνέχεια διανοµής του ψυχρού νερού θα οδεύει και το δίκτυο προσαγωγής του ζεστού νερού που επίσης θα αποτελείται από τοπικούς συλλέκτες µε βάνες στους χώρους υγιεινής, και στη συνέχεια βάνες για τοπική διανοµή και τροφοδότηση των εκεί υδραυλικών υποδοχέων. Παροχή κρύου νερού προβλέπεται σε όλες τις λεκάνες, τον νιπτήρα των WC σε βρύσες που θα τοποθετηθούν στον προαύλιο χώρο της πιλοτικής µονάδας καθώς και σε πυροσβεστικές φωλιές. Όλες οι βάνες του δικτύου κρύο-ζεστού νερού θα είναι σφαιρικού τύπου (ball valve). Θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις για την αποµόνωση των διαφόρων κλάδων ή και τη ρύθµιση της ροής. Αυτές θα είναι ορειχάλκινες. Θα εξασφαλίζουν τέλεια και υδατοστεγή διακοπή, για διαφορά πίεσης νερού στις δύο πλευρές τους τουλάχιστον 10 atm, θα εγκατασταθούν σε θέσεις εύκολα προσιτές και θα στηρίζονται και από τις δυο πλευρές τους. Οι διακόπτες που τοποθετούνται πριν από κάθε είδος υγιεινής θα είναι γωνιακοί ή τύπου καµπάνας, όπου δεν µπορούν να τοποθετηθούν γωνιακοί. Θα είναι ορειχάλκινοι, επιχρωµιωµένοι, πίεσης λειτουργίας και διακοπής 10 atm για θερµοκρασία νερού 800 C. Οι εµφανείς διακόπτες θα έχουν επιχρωµιωµένο σώµα και λαβή. Η σύνδεση των υποδοχέων µε το δίκτυο ύδρευσης θα γίνει µε ειδικούς εύκαµπτους σωλήνες. Όλοι οι συλλέκτες της εγκατάστασης θα είναι ορειχάλκινοι τυποποιηµένοι. Ο σωλήνας ύδρευσης θα είναι πλαστικός από ακτινοδικτυωµένο πολυαιθυλένιο (ΡΕ-Χ) Φ18Χ2mm θερµοκρασίας λειτουργίας 60 oc και πίεση 10 bar, εντός ειδικού σπιράλ προστασίας εν θα υπάρχει πουθενά σύνδεση µέσα στο δάπεδο. Στους διάφορους υδραυλικούς υποδοχείς, θα τοποθετηθούν οι παρακάτω αρµατούρες: - Αναµικτήρας νιπτήρα, 1/2 επιχρωµιωµένος τύπου εσωτερικής ανάµιξης κατάλληλος για εγκατάσταση πάνω στον υδραυλικό υποδοχέα ή πάνω τον τοίχο. - Στις λεκάνες των WC θα εγκατασταθούν καζανάκια πλύσης χαµηλής πίεσης µε πλωτήρα και σύνδεση µε το δίκτυο κρύου νερού. Για να δοθεί η κατάλληλη πίεση στο δίκτυο νερού θα εγκατασταθεί πιεστικό Συγκρότηµα κατάλληλης παροχής και µανοµετρικού. Πιο συγκεκριµένα αυτόµατο πιεστικό συγκρότηµα παροχής 1,5m3/h και µανοµετρικό τουλάχιστον 35mΥΣ αποτελούµενο από : Ηλεκτροκίνητη αντλία ισχύος 1 HP αυτόµατης αναρρόφησης κατάλληλη για άντληση από υπόγειες/ υπέργειες δεξαµενές ή γεωτρήσεις µε νερό. Ενδεικτικός τύπος: WILO HWJ 40/50, µε κλειστό δοχείο διαστολής µεµβράνης για πιεστικά συγκροτήµατα, πιεζοστάτη, µανόµετρο και όλα τα παρελκόµενα υδραυλικά εξαρτήµατα σύνδεσης.

7 οκιµές ικτύου Μετά από την αποπεράτωση του δικτύου ύδρευσης θα τεθεί υπό πίεση 10 atm που µετράται στο χαµηλότερο σηµείο για έξι (6) συνεχείς ώρες. Σε περίπτωση διαρροής αφού αποκατασταθεί η ανωµαλία ή αντικατασταθεί το ελαττωµατικό εξάρτηµα η δοκιµή θα επαναληφθεί µέχρι να διαπιστωθεί ότι το δίκτυο είναι τελείως στεγανό. Μετά από την ολοκλήρωση των δοκιµών οι εγκαταστάσεις ύδρευσης µέχρι του τέλους των εργασιών θα παραµείνουν στην πίεση του κοινοτικού δικτύου. 3. Αποχέτευση H ακόλουθη τεχνική περιγραφή βασίζεται: α) Στο άρθρο 26 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού β) Στην ΤΟΤΕΕ 2412/86 γ) Στην απόφαση ΓΙ/9900/ /ΦΕΚ 1266 Β', "περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων" δ) Στο Π.. 38/91 Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής και του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντα "Κανονισµού Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων" του ελληνικού κράτους, τις υποδείξεις του κατασκευαστή και της επιβλέψεως, καθώς επίσης και τους κανόνες της τεχνικής και της εµπειρίας, µε τις µικρότερες δυνατές φθορές των δοµικών στοιχείων του κτιρίου και µε πολύ επιµεληµένη δουλειά. Οι διατρήσεις πλακών, τοίχων και τυχόν λοιπόν φερόντων στοιχείων του κτιρίου για την τοποθέτηση υδραυλικών υποδοχέων ή διέλευσης σωληνώσεων θα εκτελούνται µετά από έγκριση της επιβλέψεως. Οι κανονισµοί µε τους οποίους πρέπει να συµφωνούν τα τεχνικά στοιχεία των µηχανηµάτων, συσκευών και υλικών των διαφόρων εγκαταστάσεων, αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και στις επιµέρους προδιαγραφές των υλικών. Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιηµένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά µε την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώµατα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισµούς, όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Είδη Υγιεινής Οι νιπτήρες, οι λεκάνες WC και τα υπόλοιπα είδη υγιεινής είναι κατασκευασµένα από λευκή υαλώδη πορσελάνη. ίκτυο Σωληνώσεων Το δίκτυο σωληνώσεων αποχετεύσεως του κτιρίου θα κατασκευασθεί µε βάση τους ακόλουθους γενικούς όρους: Η διαµόρφωση του δικτύου, η διάµετρος των διαφόρων τµηµάτων του και τα υλικά κατασκευής θα είναι σύµφωνα µε τα σχέδια, ενώ παράλληλα θα τηρούνται οι διατάξεις των επισήµων κανονισµών του Ελληνικού κράτους για "Εσωτερικές Υδραυλικές Εγκαταστάσεις". Οι

8 πλαστικοί σωλήνες θα είναι σύµφωνα µε τους Γερµανικούς κανονισµούς κατασκευής DIN 8061/8062/ Τα µέσα στο έδαφος, οριζόντια τµήµατα του δικτύου θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες U-PVC 6 atm. Οι κατακόρυφες στήλες αποχετεύσεως θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες U-PVC 6 atm. Οι δευτερεύοντες σωλήνες των υποδοχέων ή σιφωνίων δαπέδων θα κατασκευασθούν από πλαστικοσωλήνες. Οι δευτερεύοντες σωλήνες αερισµού θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες U-PVC 4 atm διαστάσεων Φ 40 mm. Οι κατακόρυφες σωλήνες αερισµού του δικτύου θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες U- PVC 4 atm. Οι οριζόντιοι πλαστικοί σωλήνες µέσα στο έδαφος θα τοποθετηθούν µε έδραση πάνω σε βάση από σκυρόδεµα των 200 kg τσιµέντου, αρκετού πάχους (10 cm) και πλάτους το οποίο θα διαστρωθεί στον πυθµένα του αντίστοιχου χαντακιού, µε την ίδια ρύση, όπως ο αποχετευτικός αγωγός. Μετά την τοποθέτηση και συναρµογή των πλαστικών σωλήνων στο χαντάκι, αυτό θα γεµίσει πρώτο µε ισχνό σκυρόδεµα που θα καλύπτει τους σωλήνες µέχρι το µισό της διαµέτρου τους και ύστερα µε τα προιόντα της εκσκαφής που θα κοσκινίζονται καλά. Οι πλαστικοί σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια θα είναι βάρους σύµφωνου προς τους κανονισµούς, ανθεκτικοί, απόλυτα κυλινδρικοί, χωρίς ρήγµατα και µε σταθερό πάχος τοιχωµάτων. Οι πλαστικοί σωλήνες θα έχουν το πάχος που καθορίζεται στο σχέδιο θα είναι κατά το δυνατό συνεχείς ενώ θα απορρίπτονται τυχόν αδικαιολόγητες ενώσεις. Για τον έλεγχο του πάχους των χρησιµοποιηµένων πλαστικοσωλήνων καθορίζεται ότι το ελάχιστο βάρος τους κατά διάµετρο θα είναι: ιαστάσεις (cm) Βάρος (kg) Φ32 x Φ40 x Φ50 x Φ63 x Φ75 x Φ90 x Φ100 x Φ110 x Φ125 x Φ140 x Φ160 x Οι συνδέσεις των πλαστικοσωλήνων µεταξύ τους κατά προέκταση ή κατά διακλάδωση για τον σχηµατισµό της σωληνώσεως θα επιτυγχάνεται µε µούφα διαµορφωµένη στο ένα άκρο κάθε σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, ανθεκτικό, στην θερµοκρασία και στα διάφορα λύµατα των οικιακών και των περισσοτέρων βιοµηχανικών αποχετεύσεων. Η προσαρµογή ορειχάλκινων εξαρτηµάτων σε πλαστικοσωλήνες θα εκτελείται κατά όµοιο τρόπο. Οι συνδέσεις πλαστικοσωλήνων κατά διακλάδωση πρέπει να εκτελούνται λοξά σε γωνία 45 µοιρών µε καµπύλωση του σωλήνα της διακλαδώσεως κοντά στο σηµείο διακλάδωσης για διευκόλυνση της ροής στους σωλήνες. Οι ενώσεις των πλαστικοσωλήνων µε σιδηροσωλήνες θα γίνονται µε ειδικό ορειχάλκινο κοχλιωτό σύνδεσµο του οποίου το ένα άκρο θα συνδεθεί στον πλαστικοσωλήνα µε τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, το άλλο δε θα κοχλιώνεται στο σιδηροσωλήνα. Η προσαρµογή πωµάτων καθαρισµού και άλλων εξαρτηµάτων σε πλαστικοσωλήνες πρέπει να εκτελείται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν ο στροβιλισµός της ροής και η συσσώρευση τυχόν παρασυρόµενων από τα αποχετευόµενα νερά, στερεών ουσιών σε θέσεις προσαρµογής των εξαρτηµάτων τους. Για τη στερέωση

9 πλαστικοσωλήνων σε τοίχους ή δάπεδα µέσα στα αυλάκια εντοιχισµού τους θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά τσιµεντοκονία. Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισµού ή των προεκτάσεων των στηλών αποχετεύσεως πάνω από τη στέγη θα προστατεύονται από κεφαλή µε πλέγµα από γαλβανισµένο σύρµα και όπου αυτό είναι αναγκαίο θα προβλεφθούν στόµια καθαρισµού µε πώµα κοχλιωτό (τάπες). Οι διάµετροι των στοµίων καθαρισµού θα είναι ίσες τις διαµέτρους των αντιστοίχων σωλήνων όπου αυτό είναι δυνατό. Οι πλαστικοκατασκευές (πχ. στραγγιστήρες δαπέδων κλπ) θα κατασκευασθούν από φύλλο πλαστικού πάχους 4 mm. Οι στραγγιστήρες (σιφωνίου) θα φέρουν ορειχάλκινες σχάρες διαµέτρου 100 mm.το συνολικό βάρος χωρίς την ορειχάλκινη τάπα θα είναι 1.5 kg µε διάφραγµα (κόφτρα) η οποία θα φέρει κοχλιωτή ορειχάλκινη τάπα καθαρισµού Φ 30. Επειδή τα οικοδοµικά υλικά δεν προσβάλλουν τους πλαστικοσωλήνες, δεν είναι αναγκαία η επάλειψή τους µε προστατευτικά υλικά. Το σιφώνιο θα είναι κλειστό µε ορειχάλκινο πώµα αντί σχάρας. Το δάπεδο του χώρου απόθεσης της κοπριάς πρέπει να έχει τσιµεντένια τοιχεία από τις τρείς πλευρές, καθώς και κατάλληλη κλίση ώστε να συλλέγονται τυχόν στραγγίδια όπως και τα νερά της βροχής, προκειµένου να οδηγηθούν και πάλι στην κοπροσωρό ή στο χώρο του θερµοκηπίου. Οµοίως και τα στραγγίδια από το χώρο του θερµοκηπίου να συλλέγονται µε τη βοήθεια περιφερειακού αύλακα και να οδηγούνται στην κλειστή δεξαµενή αποθήκευσης του κατσίγαρου. Υπολογισµός Στεγανού Βόθρου Μέση ηµερήσια παροχή λυµάτων: lt/άτοµο Πλήθος ατόµων :3 Μέση ηµερήσια παροχή λυµάτων: 60*3=180 lt ή 0.18 κ.µ. Ο όγκος συγκέντρωσης λάσπης καθορίζεται σε 100 lt/άτοµο και χρόνο/12 = 8.3 lt /µηνα/30 = 0,27 lt/ηµερα Για 3 άτοµα ο όγκος λάσπης = 0,27*3 = 0,81 lt ηµέρα Εποµένως έχουµε: 180 lt +0,81 lt = 180,81 lt/ηµέρα Προτείνεται βόθρος o οποίος θα κατασκευαστεί από οπλισµένο σκυρόδεµα καθαρών διαστάσεων 1,60µΧ1,60µΧ2,10µ, χωρητικότητας 5.376lt σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια λεπτοµερειών. Ο χρόνος εκκένωσης υπολογίζεται περίπου κάθε 30 ηµέρες οκιµή Αποχετεύσεων Η δοκιµή θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Οι δοκιµές στα οριζόντια τµήµατα του δικτύου γίνονται είτε σε ολόκληρο το σύστηµα είτε κατά κοµµάτια ανάµεσα στα φρεάτια. Οι δοκιµές αυτές γίνονται είτε µε νερό είτε µε αέρα. Μια δοκιµή θεωρείται πετυχηµένη όταν το τµήµα της εγκατάστασης δοκιµασθεί σε πίεση νερού όχι µικρότερη από 3 mυσ ή σε πίεση αέρα όχι µικρότερη από 0,35 atm., λαµβάνοντας όµως την φροντίδα να δοκιµάζονται οι ενώσεις στις πιο πάνω πιέσεις. Κατά την δοκιµή αυτή η εξασκούµενη πίεση πρέπει να διατηρηθεί για 30 λεπτά της ώρα σταθερά χωρίς νέα προσθήκη νερού ή αέρα. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να αναζητηθούν τα

10 σηµεία διαρροής και να αποκατασταθεί από τον εργολάβο η βλάβη. Η δοκιµή της αποτελεσµατικότητας των παγίδων γίνεται µε αέρα. Μπαίνει αέρας στο κατάλληλο σηµείο και διατηρείται σε πίεση ισοδύναµη µε στήλη νερού 25 mm για 15 λεπτά της ώρα. Κατά τη δοκιµή αυτή δεν πρέπει αν παρατηρηθεί εκδίωξη ή του διαρροή του αέρα της παγίδας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 & ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήναι, Ιούλιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ SUPERMARKET PLUS ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ SUPERMARKET PLUS ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ SUPERMARKET PLUS ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΓΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1. Νοµοθεσία Κανονισµοί Η υδραυλική εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν, τη ΤΟΤΕΕ 2411/86, τα σχέδια και τους κανόνες της πείρας και της τέχνης. α/α Νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. η παρούσα τεχνική περιγραφή εκπονήθηκε από τον: Παναγιώτη Πιττά

ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. η παρούσα τεχνική περιγραφή εκπονήθηκε από τον: Παναγιώτη Πιττά Αθήνα, Mάιος 2010 ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ο Δ Η Γ Ο Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Το παρόν είναι εγχειρίδιο και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τους ισχύοντες κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ Σπουδαστής: Αναστασάκης Ιωάννης Εισηγητής: Ρουµπελάκης Γεώργιος Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Γενικά... 5 1.2 Περιεχόµενα Μελέτης... 6 1.3 Τοπικές Συνθήκες και εδοµένα... 6 1.3.1 υνατότητα Παροχών - Απορροών... 6 1.3.2 Κλιµατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7 1.1 Δίκτυα Σωληνώσεων 7 1.2 Οργανα διακοπής, Ελέγχου και Ασφάλειας Δικτύων Σωληνώσεων 12 1.3 Μονώσεις σωληνώσεων 14 1.4 Είδη κρουνοποιϊας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

1180. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1180. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1180. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1181.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BIΟΦΙΑΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BIΟΦΙΑΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Βασικές αρχές εκπόνησης της μελέτης - Προβλεπόμενες εγκαταστάσεις... 4 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ... 6 2.1 ΓΕΝΙΚA... 6 2.2 YΔΡΕΥΣΗ... 6 2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ YΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ YΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Εργοδότης ΜΠΙΡΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ Έργο ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΣΤΕΓΗ ΚΟΠΗ 8 ΔΕΝΔΡΩΝ Θέση ΟΔΟΣ ΑΧΑΙΩΝ 135 & ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΝΤΡΑΦΙ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ο.Τ.121/2 Ημερομηνία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η / Μ ΕΓΚ/ ΣΕΩΝ [ 2/152 ] ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα