10. Κατσουλάκης Μάρκος 11. Κονταξάκης Γεώργιος 12. Κονταξάκης Ευτύχης 13. Κουκιανάκης Χαράλαμπος 14. Κουρούσης Χαράλαμπος 15. Μανουσάκης Βλάσης 16.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10. Κατσουλάκης Μάρκος 11. Κονταξάκης Γεώργιος 12. Κονταξάκης Ευτύχης 13. Κουκιανάκης Χαράλαμπος 14. Κουρούσης Χαράλαμπος 15. Μανουσάκης Βλάσης 16."

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο Σήμερα 25 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό 103/ γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του κ. Εμμανουήλ Παπαδάκη, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης : 1) Έγκριση Προγράμματος Έργων και Εργασιών της Δ/νσης Δασών Χανίων, έτους ) Έγκριση Προτεινόμενων Περιβαλλοντικών Όρων που αφορούν το έργο : «Κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Αγίας Μαρίνας επί του ΒΟΑΚ και συνδετήριας οδού με παλαιά εθνική οδό» με διευθύνουσα υπηρεσία της ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ. 3) Έγκριση Προτεινόμενων Περιβαλλοντικών Όρων που αφορούν το έργο : Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων του οικισμού Σούγιας του Δήμου Ανατολικού Σελίνου στο Νομό Χανίων. 4) Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων με τον Ο.Σ.Κ. (Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων) Α.Ε. για την εκτέλεση των έργων : (α) Κατασκευή Ενιαίου Λυκείου Κισάμου του Δήμου Κισάμου και (β) Κατασκευή 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στα Χωραφάκια του Δήμου Ακρωτηρίου. 5) Προγραμματισμός Προσλήψεων της Ν.Α. Χανίων, έτους ) Αναμόρφωση Π/Υ της Ν.Α. Χανίων, οικονομικού έτους ) Ορισμός εκπροσώπου του Νομαρχιακού Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή περί Λουτρικών Εγκαταστάσεων. 8) Τροποποιήσεις Π/Υ εσόδων εξόδων της Ν.Α. Χανίων. 9) Έγκριση μετακινήσεων. Στη συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Νομάρχη κ. Γρηγόρη Αρχοντάκη παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου : 1. Εμμ. Παπαδάκης Πρόεδρος 2. Λεβάκη Όλγα - Αντιπρόεδρος 3. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα) Γραμματέας 4. Αγοραστάκης Γεώργιος 5. Βλαχάκης Γεώργιος 6. Γρυλλάκης Γεώργιος 7. Γύπαρης Κων/νος 8. Καραβιτάκη Παπαμαρκάκη Φωτεινή 9. Καρκάνης Νικόλαος

2 10. Κατσουλάκης Μάρκος 11. Κονταξάκης Γεώργιος 12. Κονταξάκης Ευτύχης 13. Κουκιανάκης Χαράλαμπος 14. Κουρούσης Χαράλαμπος 15. Μανουσάκης Βλάσης 16. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα 17. Μαραθάκης Γεώργιος 18. Μαυροδημητράκης Σπυρίδων 19. Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος 20. Σκουμπάκης Μιχαήλ 21. Σπανουδάκης Εμμανουήλ 22. Τζανακάκη Μαρία 23. Τζανακάκης Γεώργιος 24. Τζανακάκη Μαρία 25. Τουλουπάκης Μιχαήλ 26. Τωμαδάκης Προκόπης 27. Φραγκάκης Εμμανουήλ 28. Φραγκογιάννη Τσάφαρη Χριστίνα Στη συνεδρίαση δεν παρευρέθηκαν, αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί, οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι κ.κ. Αρχοντάκης Εμμ., Κουκουράκης Ιωάννης και Ντουντουλάκη Πηνελόπη Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κ.κ. Ελευθ. Παπαδερός Δήμαρχος Ανατ. Σελίνου, Σταματάκης - Δήμαρχος Ν. Κυδωνίας, Κυνηγός Μιχαήλ Δήμαρχος Ακρωτηρίου. Επίσης παρευρίσκονταν ο κ. Αλιφιεράκης εκπρόσωπος του Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Ν. Χανίων, η κα Χαρ. Καργιολάκη Πρ/νη Δ/νσης Δασών, Αικ. Αμουντζά Πρ/νη Διοικητικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Χανίων, Ρωξάνη Μπολιεράκη Πρ/νη Τμήματος Περιβ/ντος της Δ/νσης Πολεοδομίας, Μεραμβελιωτάκης Ι. υπ/λος του παραπάνω τμήματος. Παρούσα στη Συνεδρίαση ήταν και η Ειδική Γραμματέας του Σώματος Δαμιανάκη Αικατερίνη. Μετά τη διαπίστωση της ύπαρξης της νόμιμης απαρτίας ο Πρόεδρος του Σώματος κ. Εμμ. Παπαδάκης, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της 3ης για το έτος 2009 συνεδρίασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χανίων. Ύστερα, ο Πρόεδρος του Ν.Σ. κ. Εμμ. Παπαδάκης ζήτησε τη συζήτηση τριών θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορούν : (α) την έγκριση της μείωσης αποστάσεων από το κοιμητήριο του Ι.Ν. Αρχαγγέλου Μιχαήλ Δ. Ελ. Βενιζέλου, για

3 την πολεοδόμηση του ακινήτου ιδιοκτησίας Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Νομού Χανίων (β) την έγκριση των προτεινόμενων περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας 5 *, δυναμικότητας 833 κλινών στο Δήμο Κολυμβαρίου, εντός του δικτύου «ΦΥΣΗ 2000», ιδιοκτησίας ΞΕΝΙΑ ΕΞΠΕΡ Α.Ε. και (γ) μετακίνηση της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου λόγω του έργου αποξήλωσης της οροφής από αμίαντο στο κτίριο της Νομαρχίας στην πλατεία Ελευθερίας. Το αίτημα του κου Παπαδάκη έγινε ομόφωνα αποδεκτό. ΑΠΟΦΑΣΗ 23 Ακολούθησε εισαγωγή προς συζήτηση του θέματος ημερήσιας διάταξης Έγκριση Προτεινόμενων Περιβαλλοντικών Όρων που αφορούν το έργο : Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων του οικισμού Σούγιας του Δήμου Ανατολικού Σελίνου στο Νομό Χανίων για το οποίο ο Πρόεδρος του Ν.Σ. ζήτησε να συζητηθεί πρώτο αντί για τρίτο επειδή ο παρευρισκόμενος Δήμαρχος Αν. Σελίνου κ. Ελευθ. Παπαδερός είχε ανειλημμένες υποχρεώσεις και έπρεπε να αναχωρήσει σύντομα, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό από το Σώμα - με εισηγητή τον Αντινομάρχη κ. Εμμ. Σπανουδάκη. Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Σπανουδάκης, αναφέρθηκε στους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι θα διέπουν την κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω έργου όπως αυτοί περιγράφονται στη σχετική με αρ. πρωτ / εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας της Ν.Α. Χανίων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α Αποδέχεται ως έχουν τους προτεινόμενους Περιβαλλοντικούς Όρους για την κατασκευή και λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων του οικισμού Σούγιας του Δήμου Ανατολικού Σελίνου στο Νομό Χανίων. Η συνεδρίαση τελείωσε στις 24:00 και για την ακρίβεια των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ακριβές αντίγραφο

4 την πολεοδόμηση του ακινήτου ιδιοκτησίας Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Νομού Χανίων (β) την έγκριση των προτεινόμενων περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας 5 *, δυναμικότητας 833 κλινών στο Δήμο Κολυμβαρίου, εντός του δικτύου «ΦΥΣΗ 2000», ιδιοκτησίας ΞΕΝΙΑ ΕΞΠΕΡ Α.Ε. και (γ) μετακίνηση της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου λόγω του έργου αποξήλωσης της οροφής από αμίαντο στο κτίριο της Νομαρχίας στην πλατεία Ελευθερίας. Το αίτημα του κου Παπαδάκη έγινε ομόφωνα αποδεκτό. ΑΠΟΦΑΣΗ 24 Ακολούθησε εισαγωγή προς συζήτηση του θέματος ημερήσιας διάταξης Έγκριση Προγράμματος Έργων και Εργασιών της Δ/νσης Δασών, έτους 2009, με εισηγήτρια την Πρ/νη Δασών κα Χαρ. Καργιολάκη. Εισηγούμενη το θέμα η κα Καργιολάκη ανέφερε ότι η Δ/νση Δασών Χανίων υποβάλλει στο Ν.Σ. το εν λόγω πρόγραμμα προς έγκριση, ώστε μετά από την θεώρησή του από την Περιφέρεια Κρήτης να υποβληθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και από τον Ειδικό Φορέα Δασών (Ε.Φ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3208/2003. Ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση, από την Δ/ντρια Δασών, του προγράμματος της Δ/νσης Δασών Χανίων για το Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 084, και τον Ε.Φ.Δ., έτους 2009 καθώς και των προτάσεων της Δ/νσης Δασών προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ένταξη έργων στο Δ Κ.Π.Σ. (περίοδος ). Όλα τα παραπάνω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού. Κατόπιν, το λόγο πήρε ο Νομάρχης Χανίων κ. Γρηγ. Αρχοντάκης, ο οποίος τόνισε ότι εάν υπάρξει δυσκολία στην εξέλιξη κάποιου δασικού έργου, η Ν.Α. Χανίων δύναται να βοηθήσει, επειδή έχει πιστοποιηθεί και ως φορέας. Ύστερα, το λόγο πήρε ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Πρωτοπαπαδάκης ο οποίος έκανε τις εξής παρατηρήσεις : (α) η Δ/νση Δασών εκεί που εκτελεί έργο είναι δημόσια και δασική έκταση και τα έργα που εκτελεί προσδιορίζονται πλέον και από το Χωροταξικό της Κρήτης (π.χ. απαγορεύονται διανοίξεις οδών στις Μαδάρες) (β) και οι δήμοι έχουν δικαίωμα να εκτελούν δασικά έργα και γι αυτό το λόγο δεν πρέπει να εγκαλούμε τη Δ/νση Δασών για τη μη εκτέλεση έργων σε κάποιους δήμους σε περιοχές που μπορεί να είναι και ιδιωτικές δασικές εκτάσεις (γ) το μοναδικό έργο που μπορεί να προετοιμάσει και να εκτελέσει η Δ/νση Δασών και δεν μπορούν να το κάνουν άλλοι φορείς, είναι οι ομβριοδεξαμενές και θα έπρεπε να δοθεί βαρύτητα σ αυτόν τον τομέα κατά τη γνώμη του. Τέλος, ο κ. Πρωτοπαπαδάκης τόνισε ότι η παράταξή του θα υπερψηφίσει την εισήγηση της Δ/νσης Δασών.

5 Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Προκόπης Τωμαδάκης, αφού πήρε το λόγο, ανέφερε ότι έχει διαφορετική προσέγγιση του θέματος από τον κ. Πρωτοπαπαδάκη. Πρότεινε να ολοκληρωθεί ο δρόμος πρόσβασης στο δάσος του Αρμού το οποίο είναι εκπληκτικής ομορφιάς - στο Σέλινο και να εντάξει την περιοχή αυτή η Δ/νση Δασών στο Πρόγραμμα Έργων και Εργασιών της, διαφορετικά θα καταψηφίσει την εισήγηση της εν λόγω υπηρεσίας. Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Γ. Αγοραστάκης, παίρνοντας το λόγο, ανέφερε καταρχήν ότι υπάρχει, κατά τη γνώμη του, ένα σοβαρό ζήτημα για το Νομό Χανίων, αφού το Φαράγγι της Σαμαριάς, αποδίδει κάθε χρόνο ένα μεγάλο ποσό στο αρμόδιο υπουργείο, από το οποίο μόνο ένα μικρό μέρος επιστρέφεται στο φορέα διαχείρισης του εθνικού δρυμού Σαμαριάς. Επίσης, πρότεινε στην Πρ/νη της Δ/νσης Δασών να δεχτεί τις παρατηρήσεις του Νομαρχ. Συμβούλου κου Τωμαδάκη Προκόπη και να συντάξει η εν λόγω υπηρεσία ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για πυροπροστασία του νομού μας. Η Πρ/νη της Δ/νσης Δασών, παίρνοντας το λόγο, ανέφερε ότι ο εν λόγω δρόμος προς το δάσος του Αρμού, ελέγχθηκε το περασμένο καλοκαίρι, όπου και χρησιμοποιήθηκε από την Πυροσβεστική και ήταν βατός. Ωστόσο, εάν υπάρχουν προβλήματα στον εν λόγω δρόμο, η υπηρεσία δεσμεύεται ότι αυτά θα διευθετηθούν, κατέληξε η κα Καργιολάκη. Τα λεγόμενα για τη βατότητα του εν λόγω δρόμου, επιβεβαιώθηκαν και από τον Αντινομάρχη Χανίων κ. Χαράλαμπο Κουκιανάκη. Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α Εγκρίνει το Πρόγραμμα Έργων και Εργασιών της Δ/νσης Δασών Χανίων για το έτος 2009, όπως αυτό κατετέθη από την Πρ/νη της κα Χαρά Καργιολάκη και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού. Η συνεδρίαση τελείωσε στις 24:00 και για την ακρίβεια των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ακριβές αντίγραφο

6 την πολεοδόμηση του ακινήτου ιδ+ιοκτησίας Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Νομού Χανίων (β) την έγκριση των προτεινόμενων περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας 5 *, δυναμικότητας 833 κλινών στο Δήμο Κολυμβαρίου, εντός του δικτύου «ΦΥΣΗ 2000», ιδιοκτησίας ΞΕΝΙΑ ΕΞΠΕΡ Α.Ε. και (γ) μετακίνηση της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου λόγω του έργου αποξήλωσης της οροφής από αμίαντο στο κτίριο της Νομαρχίας στην πλατεία Ελευθερίας. Το αίτημα του κου Παπαδάκη έγινε ομόφωνα αποδεκτό. ΑΠΟΦΑΣΗ 25 Ακολούθησε εισαγωγή προς συζήτηση του θέματος ημερήσιας διάταξης Έγκριση Προτεινόμενων Περιβαλλοντικών Όρων που αφορούν το έργο : «Κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Αγίας Μαρίνας επί του ΒΟΑΚ και συνδετήριας οδού με παλαιά εθνική οδό» με διευθύνουσα υπηρεσία της ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, με εισηγητή τον Αντινομάρχη κ. Εμμ. Σπανουδάκη. Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Σπανουδάκης, αναφέρθηκε στους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι θα διέπουν την κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω έργου όπως αυτοί περιγράφονται στη σχετική με αρ. πρωτ / εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας της Ν.Α. Χανίων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α Αποδέχεται ως έχουν τους προτεινόμενους Περιβαλλοντικούς Όρους που αφορούν το έργο : «Κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Αγίας Μαρίνας επί του ΒΟΑΚ και συνδετήριας οδού με παλαιά εθνική οδό» με διευθύνουσα υπηρεσία της ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ. Η συνεδρίαση τελείωσε στις 24:00 και για την ακρίβεια των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ακριβές αντίγραφο

7 την πολεοδόμηση του ακινήτου ιδιοκτησίας Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Νομού Χανίων (β) την έγκριση των προτεινόμενων περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας 5 *, δυναμικότητας 833 κλινών στο Δήμο Κολυμβαρίου, εντός του δικτύου «ΦΥΣΗ 2000», ιδιοκτησίας ΞΕΝΙΑ ΕΞΠΕΡ Α.Ε. και (γ) μετακίνηση της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου λόγω του έργου αποξήλωσης της οροφής από αμίαντο στο κτίριο της Νομαρχίας στην πλατεία Ελευθερίας. Το αίτημα του κου Παπαδάκη έγινε ομόφωνα αποδεκτό. ΑΠΟΦΑΣΗ 26 Ακολούθησε εισαγωγή προς συζήτηση του θέματος ημερήσιας διάταξης Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων με τον Ο.Σ.Κ. (Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων) Α.Ε. για την εκτέλεση των έργων : (α) Κατασκευή Ενιαίου Λυκείου Κισάμου του Δήμου Κισάμου και (β) Κατασκευή 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στα Χωραφάκια του Δήμου Ακρωτηρίου. με εισηγητή τον Νομαρχιακό Σύμβουλο, υπεύθυνο σε θέματα υλοποίησης του Προγράμματος Σχολικής Στέγης της Ν.Α. Χανίων κ. Γ. Βλαχάκη. Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Βλαχάκης ανέφερε τα εξής : «Με την υπ αριθμ /στ1/ Απόφαση του Υπουργού Παιδείας ανατέθηκαν στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. τα έργα : α) Κατασκευή Ενιαίου Λυκείου Κισάμου Δήμου Κισάμου, και β) Κατασκευή 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στα Χωραφάκια του Δήμου Ακρωτηρίου, παρέχοντας τη δυνατότητα στον Ο.Σ.Κ. να συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων για την εκτέλεση των έργων. Προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης των υπόψη έργων, ο Ο.Σ.Κ. μας απέστειλε σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης (επισυνάπτεται) στο οποίο περιγράφονται οι γενικοί όροι εφαρμογής αυτής, προκειμένου το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων να ενημερωθεί και να λάβει απόφαση αποδοχής για τη σύναψη των Προγραμματικών Συμβάσεων για την εκτέλεση των παραπάνω αναφερόμενων έργων. Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για την έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων με τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων για την εκτέλεση των έργων :

8 α) Κατασκευή Ενιαίου Λυκείου Κισάμου Δήμου Κισάμου, και β) Κατασκευή 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στα Χωραφάκια Δήμου Ακρωτηρίου». Κατόπιν, το λόγο πήρε ο Νομάρχης Χανίων κ. Γρηγόρης Αρχοντάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι ο ακριβής Π/Υ για την κατασκευή και των δύο σχολείων θα προσδιορίζεται στη μελέτη που θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ν.Α. Χανίων και πρότεινε στο Σώμα να τον εξουσιοδοτήσει για τυχόν μεταβολές διορθώσεις που θα γίνουν στο επισυναπτόμενο Σχέδιο των εν λόγω Προγραμματικών Συμβάσεων και για την υπογραφή των τελικών συμβάσεων. Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α 1. Εγκρίνει τη σύναψη των Προγραμματικών Συμβάσεων με τον Ο.Σ.Κ. (Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων) Α.Ε. για την εκτέλεση των έργων : (α) Κατασκευή Ενιαίου Λυκείου Κισάμου του Δήμου Κισάμου και (β) Κατασκευή 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στα Χωραφάκια του Δήμου Ακρωτηρίου. 2. Εξουσιοδοτεί το Νομάρχη κ. Γρηγόρη Αρχοντάκη για τυχόν μεταβολές διορθώσεις που θα γίνουν στο επισυναπτόμενο Σχέδιο των εν λόγω Προγραμματικών Συμβάσεων και για την υπογραφή των τελικών συμβάσεων. Η συνεδρίαση τελείωσε στις 24:00 και για την ακρίβεια των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ακριβές αντίγραφο

9 την πολεοδόμηση του ακινήτου ιδιοκτησίας Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Νομού Χανίων (β) την έγκριση των προτεινόμενων περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας 5 *, δυναμικότητας 833 κλινών στο Δήμο Κολυμβαρίου, εντός του δικτύου «ΦΥΣΗ 2000», ιδιοκτησίας ΞΕΝΙΑ ΕΞΠΕΡ Α.Ε. και (γ) μετακίνηση της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου λόγω του έργου αποξήλωσης της οροφής από αμίαντο στο κτίριο της Νομαρχίας στην πλατεία Ελευθερίας. Το αίτημα του κου Παπαδάκη έγινε ομόφωνα αποδεκτό. ΑΠΟΦΑΣΗ 27 Ακολούθησε εισαγωγή προς συζήτηση του θέματος ημερήσιας διάταξης Προγραμματισμός Προσλήψεων της Ν.Α. Χανίων, έτους 2009, με εισηγητή τον Νομάρχη κ. Γρηγόρη Αρχοντάκη. Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Γρηγ. Αρχοντάκης, ανέφερε τα εξής : «Σύμφωνα με το ΔΙΠΠ/Φ.2.9/818/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, ζητήθηκε ο Προγρ/σμός Προσλήψεων προσωπικού έτους Τα αιτήματά μας πρέπει να υποβληθούν στο Υπ. Εσωτερικών μέσω της Περιφέρειας το αργότερο μέχρι και με νέο έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ (ΔΙΠΠ/Φ.2.9/11/4561/ ) έως τέλος Φεβρουαρίου Καλούμεθα να προγραμματίσουμε τις ανάγκες μας και να υποβάλλουμε για έγκριση από την Τριμελή Επιτροπή Υπουργών αιτήματα για πρόσληψη τακτικού προσωπικού (μόνιμου και ιδιωτικού δικα ίου αορίστου χρόνου), προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (πλην μερικής απασχόλησης) και για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα. Τα αιτήματα προσλήψεων θα πρέπει να συνοδεύονται από αιτιολογημένη έκθεση αναγκαιότητας για την οποία ζητείται και η γνώμη της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Επισυνάπτονται πίνακες με τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Χανίων σε τακτικό και έκτακτο προσωπικό καθώς και προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου. Α. Σημειώνουμε ότι οι ανάγκες αυτές είναι πραγματικές, το προηγούμενο έτος δεν μας εγκρίθηκε πρόσληψη τακτικού προσωπικού, και με τις αποχωρήσεις που είχαμε και αυτές που θα έχουμε το τρέχον έτος, αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρό λειτουργικό πρόβλημα. Η έγκριση πρόσληψης του αιτούμενου προσωπικού είναι απολύτως αναγκαία και θα ενισχύσει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας. Ειδικότερα : Έχουμε μεγάλη ανάγκη από προσλήψεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών

10 (Πολιτικούς Μηχ/κούς,Αρχιτέκτονες, Τοπογράφους, Μηχανολόγους, Περιβαλλοντολόγους, Mηχ. Ορυκτών Πόρων, Χωροταξίας, Μηχαν. Παραγωγής & Δ/σης) καθώς και Γεωλόγους, λόγω του μεγάλου αριθμού των εκδιδομένων κατ έτος οικοδομικών αδειών & μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για να αντικαταστήσουν τους συνταξιοδοτηθέντες και επί πλέον επειδή με το Ν 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» οι Δ/νσεις Ανάπτυξης των Νομ. Αυτ/σεων αναλαμβάνουν νέες αρμοδιότητες, λειτουργούν ως υπηρεσίες μιας στάσης για τους επενδυτές, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες από την πληροφόρηση μέχρι την χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.ακόμα είναι απαραίτητοι για τα τμήματα Αναπτυξιακών Μελετών, Μελετών, Μελετών κατασκευών και Μελετών-Τοπογραφικό των Δ/νσεων Προγρ/σμού, Τεχνικών Υπηρεσιών, Εγγείων Βελτιώσεων και Πολεοδομίας αντίστοιχα λόγω της πιστοποίησης της ΝΑ Χανίων και για να είναι δυνατή η διακήρυξη μελετών σύμφωνα με το Ν 3316/05 που προϋποθέτει δημιουργία φακέλου του έργου πριν τη διακήρυξη της μελέτης. του κλάδου ΤΕ Μηχανικών (Τοπογράφων, Μηχανικών Δομ. Έργων, Μηχανολόγων, Περιβάλλοντος) και ΔΕ Δομ. Έργων επειδή έχουμε καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις από τις τεχνικές υπηρεσίες, λόγω της αύξησης των αντικειμένων τους τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την μη επάρκεια του προσωπικού που ασχολείται μ αυτά, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς τους πολίτες. του κλάδου ΔΕ Οδηγών επειδή μετά τη συνταξιοδότηση του μοναδικού οδηγού της Δ. Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ. Εμπορίου και την αποχώρηση εντός του έτους του μοναδικού οδηγού της Δ. Υγείας και του επίσης μοναδικού οδηγού του Μηχανικού Εξοπλισμού δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι υπηρεσίες. Επίσης συνταξιοδοτήθηκε και ο οδηγός που υπηρετούσε στη Δ. Δ/κών με απόσπαση και εξυπηρετούσε και τους Αντινομάρχες του κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Οχημάτων, χρειάζεται το ΚΤΕΟ για να λειτουργήσει πλήρως όπως επίσης και ο Μηχανικός Εξοπλισμός για τη συντήρηση των μηχανημάτων. Του κλάδου Χειριστών μηχανημάτων( διαμορφωτή γαιών και προωθητή γαιών) επειδή εντός του έτους πρόκειται να αποχωρήσουν δύο χειριστές από τους τρείς και κινδυνεύει να σταματήσει η λειτουργία της υπηρεσίας. Επί πλέον έχουμε μηχανήματα στον τεχνικό μας εξοπλισμό που παραμένουν ακίνητα λόγω

11 έλλειψης χειριστών μηχανημάτων και τεχνικών για την συντήρησή τους. Σημειώνουμε ότι τα μηχανήματα είναι του τέως Νομαρχιακού Ταμείου, χρησιμοποιούνται καθ όλη την διάρκεια του έτους για αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών καταστροφών ( χιόνια, κατολισθήσεις, κλπ) όταν υπάρχουν αλλά & για έργα ανάπτυξης της υπαίθρου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί δύο θέσεις αλλά δεν αρκούν για την αξιοποίηση των μηχανημάτων και τη λειτουργία της υπηρεσίας. Μας είναι απολύτως αναγκαία η πρόσληψη Γεωπόνων όλων των κατηγοριών καθώς και Κτηνιάτρων, επειδή είμαστε αγροτικός Νομός,λόγω των υποχρεώσεων μας από κοινοτικά προγράμματα, αλλά και λόγω του ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συνταξιοδοτηθεί πολλοί υπάλληλοι των ανωτέρω κατηγοριών και επίκειται η συνταξιοδότηση πολλών ακόμα. Με το υπάρχον προσωπικό η υπηρεσία υπολειτουργεί και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα πολλαπλά και σοβαρά αντικείμενα. Ακόμα μας είναι αναγκαία η πρόσληψη ενός ιχθυολόγου λόγω της αύξησης των αντικειμένων της υπηρεσίας, για την υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την αλιεία αλλά και επειδή ο ένας από τους τρείς υπηρετούντες πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί εντός του έτους. Σήμερα υπηρετούν μόνο δύο υπάλληλοι ΠΕ Πληροφορικής σε όλη τη Ν.Α Χανίων και πρόκειται να προσληφθεί ένας ακόμα ΤΕ, επομένως πρέπει να προσληφθούν υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας των κλάδων Πληροφορικής, για να στελεχωθεί το Γραφείο Πληροφοριακών Συστημάτων σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις όπως επίσης ΔΕ Τεχνικοί Η/Υ. Διοικητικούς υπαλλήλους όλων των κατηγοριών ( ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ) έχουν ανάγκη όλες οι οργανικές μονάδες μας αλλά και το ΚΕΠ για να λειτουργήσει και απόγευμα καθώς και η νεοσύστατη Νομική Υπηρεσία. η Δ/νση Τουριστικής Ανάπτυξης χρειάζεται ένα υπάλληλο ΠΕ Διερμηνέων και η Δ/νση Πολιτισμού χρειάζεται ένα εξειδικευμένο άτομο κλάδου ΠΕ Θεατρικών ή Μουσικών Σπουδών, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων και των πολλών δραστηριοτήτων που έχει η Δ/νση. Επίσης έχουμε ανάγκη από επιμελητές, για τη Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών που έχει την υποστήριξη της γραμματείας του Νομαρχιακού Συμβουλίου και των Νομαρχιακών Επιτροπών καθώς και για τη Δ/νση Εμπορίου που δεν υπηρετεί κανείς της ειδικότητας αυτής και ΚΕΠ που συνταξιοδοτήθηκε ο υπάλληλος που τους εξυπηρετούσε. Έχουμε ανάγκη επίσης από προσωπικό καθαριότητας για

12 τη Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και εργάτες για τις Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Κτηνιατρικής. Ακόμα είναι απαραίτητοι οι ιατροί επειδή στη ΝΑ Χανίων υπηρετεί μόνον ένας ιατρός με αποτέλεσμα να μη μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας και όταν αυτός απουσιάζει να μη μπορεί να γίνεται ούτε η θεώρηση των βιβλιαρίων ΟΓΑ., επόπτες Δημ. Υγείας ΤΕ Κατηγ., και Επισκέπτριες, για τη Δ. Δημ. Υγείας για αντικατάσταση υπαλλήλων που αποχώρησαν ή πρόκειται να αποχωρήσουν εντός του έτους καθώς και Ψυχολόγων, Κοινωνιολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών για εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων. Τέλος χρειαζόμαστε ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων για ελέγχους στα τρόφιμα και Προσωπικό Η/Υ για τις υπηρεσίες μας. Παρά το γεγονός ότι όλες οι παραπάνω θέσεις μας, όπως φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν, είναι αναγκαίες για να λειτουργήσουμε δίνουμε προτεραιότητα στην κάλυψη των παρακάτω θέσεων κατ ελάχιστον, κατά κατηγορία, χωρίς τις οποίες η λειτουργία της υπηρεσίας μας θα είναι προβληματική. ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ 3 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 4 ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ- ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ- ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛ- ΗΛΕΚΤΡΟΛ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝ. ΠΑΡΑΓ. & Δ/ΣΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

13 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ- ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕ Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Δ/ΚΟΥ-ΛΟΓ/ΚΟΥ 1 ΤΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ-ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠ 3 (2 Ζωϊκής & 1 Φυτικής) ΤΕ ΤΕΧΝ. ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ. ΤΕ ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡ, ΜΗΧ 1 ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Δ/ΚΟΥ 4 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ 2τεχνικούς Η/Υ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 12

14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2 ΕΡΓΑΤΩΝ 1 3 Γενικό Σύνολο 50 Η δαπάνη μισθοδοσίας θα πρέπει να προβλεφθεί στον Προϋπ/σμό του Υπ. Εσωτερικών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ/τος 402/ «Μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού των Ν.Α». Για τον παραπάνω προγρ/σμό προσλήψεων έχει ζητηθεί η γνώμη του Συλλόγου Υπαλλήλων της Ν. Α. Χανίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρο 11 Ν3528/07 ) Β. Επίσης πρέπει να προβλεφθεί η πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής και Γεωργίας για κάλυψη παροδικών αναγκών που δεν επιδέχονται αναβολή, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα και που εγκρίνονται κάθε χρόνο. Οι πιστώσεις χορηγούνται από το Υπ. Γεωργίας. Γ. Επίσης πρέπει να προβλεφθεί η πρόσληψη 10 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2 μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών. Η σχετική πίστωση θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Ν.Α. Χανίων. Δ. Στον προγραμματισμό προσλήψεων εκτός από το τακτικό & έκτακτο προσωπικό συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν. 2527/97 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας καθορίζεται ο αριθμός του προσωπικού που είναι αναγκαίο να απασχοληθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου, για συγκεκριμένο έργο, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για παράδοση του έργου, το ποσόν της αμοιβής του αναδόχου και ο τόπος εκτέλεσης του έργου. Στην Ν.Α Χανίων είναι ανάγκη να απασχοληθούν 9 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας και συγκεκριμένα

15 α) ένα άτομο ΠΕ,ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας για τον εσωτερικό έλεγχο των έργων του Δ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. β) τρία άτομα ΔΕ ή ΤΕ κατηγορίας με απλή γνώση χειρισμού Η/Υ και σχετική εμπειρία σε θέματα πολιτισμού για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε σχέση και με την τουριστική προβολή του Νομού, την αρχειοθέτηση και καταχώρηση πολιτιστικών και τουριστικών θεμάτων και πληροφοριών και λοιπών συναφών θεμάτων. γ) δύο άτομα κατηγορίας ΔΕ ή ΤΕ ή ΠΕ με απλή γνώση χειρισμού Η/Υ για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση του υπηρεσιακού αρχείου του Γραφείου Νομάρχη τις απογευματινές ώρες και Σάββατα. δ) τρία άτομο ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας με γνώσεις πληροφορικής για τεχνική στήριξη του Γραφείου Πληροφοριακών Συστημάτων επειδή δεν υπηρετεί άτομο με την ειδικότητα αυτή. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Α. Χανίων τρέχοντος έτους,από τον ΚΑ 0389 όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.το συνολικό ποσόν αμοιβής για κάθε ένα εκ των αναδόχων είναι για την ΠΕ κατηγορία για την ΤΕ κατηγορία και για την ΔΕ κατηγορία Οι παραπάνω συμβάσεις έργου δεν θα καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας, είναι γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και το έργο που θα ανατεθεί δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Ν.Α. Χανίων, ούτε μπορεί να αντιμετωπισθεί από το υπάρχον προσωπικό λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται». Επίσης, ο Νομάρχης Χανίων ανέφερε ότι με την αρ. 73/ απόφασή της, η Ν.Ε. Διοίκησης, Οικ/κών, Προγρ/σμού & Έργων ενέκρινε, ομόφωνα, την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το εν λόγω θέμα. Επιπλέον ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ν.Α. Χανίων με το από 23/2/2009 έγγραφό του δηλώνει ότι συμφωνεί με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους Τέλος η Νομική Υπηρεσία της Ν.Α. Χανίων με το αρ. πρωτ. 1940/ έγγραφό της γνωμοδοτεί σχετικά με τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου από τη Ν.Α. Χανίων με εννέα φυσικά πρόσωπα για την εκτέλεση διαφόρων έργων, ως οφείλει.

16 Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α Εγκρίνει την παραπάνω υποβληθείσα από τον Νομάρχη Χανίων κ. Γρηγόρη Αρχοντάκη εισήγηση για τον προγραμματισμό των προσλήψεων έτους 2009 με τους συνημμένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού, ως έχουν και επισημαίνει σχετικά με τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (κεφ. Α.) στη Ν.Α. Χανίων όπως προαναφέρθηκε και στην εισήγηση του κου Νομάρχη - ότι δίδεται προτεραιότητα στην κάλυψη των παρακάτω θέσεων κατ ελάχιστον, κατά κατηγορία, χωρίς τις οποίες η λειτουργία των υπηρεσιών θα είναι προβληματική. ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ 3 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 4 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝ. ΠΑΡΑΓ. & Δ/ΣΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ- ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ- ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛ- ΗΛΕΚΤΡΟΛ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ- ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ- ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

17 ΤΕ Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Δ/ΚΟΥ-ΛΟΓ/ΚΟΥ 1 ΤΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ-ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠ 3 (2 Ζωϊκής & 1 Φυτικής) ΤΕ ΤΕΧΝ. ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ. ΤΕ ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡ, ΜΗΧ 1 ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Δ/ΚΟΥ 4 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ 2 τεχνικούς Η/Υ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2 ΕΡΓΑΤΩΝ 1 3 Γενικό Σύνολο 50 Η συνεδρίαση τελείωσε στις 24:00 και για την ακρίβεια των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ακριβές αντίγραφο

18 την πολεοδόμηση του ακινήτου ιδιοκτησίας Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Νομού Χανίων (β) την έγκριση των προτεινόμενων περιβαλλο ντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας 5 *, δυναμικότητας 833 κλινών στο Δήμο Κολυμβαρίου, εντός του δικτύου «ΦΥΣΗ 2000», ιδιοκτησίας ΞΕΝΙΑ ΕΞΠΕΡ Α.Ε. και (γ) μετακίνηση της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου λόγω του έργου αποξήλωσης της οροφής από αμίαντο στο κτίριο της Νομαρχίας στην πλατεία Ελευθερίας. Το αίτημα του κου Παπαδάκη έγινε ομόφωνα αποδεκτό. ΑΠΟΦΑΣΗ 28 Ακολούθησε εισαγωγή προς συζήτηση του θέματος ημερήσιας διάταξης Αναμόρφωση Π/Υ της Ν.Α. Χανίων, οικονομικού έτους 2009, με εισηγητή τον Νομάρχη κ. Γρηγόρη Αρχοντάκη. Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Γρηγ. Αρχοντάκης, ανέφερε ότι η Νομαρχιακή Επιτροπή Διοίκησης, Οικ/κών, Προγρ/σμού & Έργων με την αρ. 57/ απόφασή της, και αφού έλαβε υπόψη της το αριθ. 2/70754/0094/ έγγραφο του Γ.Λ.Κ. - με το οποίο δίδονται οδηγίες για την αναμόρφωση του Π/Υ της Ν.Α. Χανίων επειδή ορισμένα ποσά δεν έχουν εγγραφεί κανονικά - ενέκρινε ομόφωνα την αναμόρφωση του Π/Υ εσόδων εξόδων της Ν.Α. Χανίων, οικονομικού έτους 2009, με ισόποση μείωση των εσόδων εξόδων του Ε.Φ. 151 και Κ.Α.Ε (Επιχορηγήσεις για Βοηθήματα και Επιδόματα), κατά ,00 και αύξηση των εσόδων εξόδων του Ε.Φ. 151 (Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας των Προνοιακών Ιδρυμάτων) κατά ποσό 2.000,00 και στους Κ.Α.Ε., όπως αναλύονται στην αρ. πρωτ. 756/ εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών και στα συνημμένα φύλλα μεταβολών, έγγραφα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού. Ως εκ τούτου, κατέληξε ο εισηγητής, προτείνεται η αναμόρφωση του Π/Υ εσόδων εξόδων της Ν.Α. Χανίων οικονομικού έτους 2009, όπως περιγράφεται παραπάνω. Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α Εγκρίνει την Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Ν.Α. Χανίων οικονομικού έτους 2009, με ισόποση μείωση των εσόδων εξόδων του Ε.Φ. 151 και Κ.Α.Ε (Επιχορηγήσεις για Βοηθήματα και Επιδόματα), κατά ,00 και αύξηση των εσόδων εξόδων του Ε.Φ. 151 (Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας των Προνοιακών Ιδρυμάτων) κατά ποσό 2.000, και στους Κ.Α.Ε., όπως αναλύονται

2. Έγκριση προτεινόμενων περιβαλλοντικών όρων του έργου «ξενοδοχειακή. 3. Έγκριση Προτεινόμενων Περιβαλλοντικών Όρων για την τροποποίηση της

2. Έγκριση προτεινόμενων περιβαλλοντικών όρων του έργου «ξενοδοχειακή. 3. Έγκριση Προτεινόμενων Περιβαλλοντικών Όρων για την τροποποίηση της ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο Σήμερα 24 Οκτωβρίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεών του μετά την υπ αριθμό 553/20-10-2008 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο. 2. Λεβάκη Όλγα Αντιπρόεδρος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο. 2. Λεβάκη Όλγα Αντιπρόεδρος ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο Σήμερα 28 Μαΐου 2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεών του μετά την υπ αριθμό 269/22-5-2008 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο Σήμερα 28 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο Σήμερα 28 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο Σήμερα 28 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό 317/22-5- 2009 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του κ. Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

3. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα Γραμματέας

3. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα Γραμματέας ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο Σήμερα 13 Ιουνίου 2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό 360/7-6-2007 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του κ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/ 12 ΜΑΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 8/12-5-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 12 η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014. Αριθμός Απόφασης 229/2014 Θέμα : Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

================================================= =================================================

================================================= ================================================= ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ================================================= ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /ΝΤΩΝ Α ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ =================================================

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /14.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 23

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /14.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Εισαγωγή ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καταρτίστηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού και τέθηκε υπόψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 20 ΧΡΟΝΙΑ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλισης οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα