Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση"

Transcript

1 Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής εύτερη Ετήσια Έκθεση εκέµβριος

2 Εισαγωγή Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής, στο εξής αναφερόµενη ως η Επιτροπή, συστάθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 4 του Ελληνικού Στατιστικού Νόµου (Ν της 9 ης Μαρτίου 2010, όπως έχει τροποποιηθεί). Ο Νόµος ορίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να αποτελείται από πέντε µέλη ως ακολούθως: α) Ένα µέλος που υποδεικνύεται από τη Βουλή των Ελλήνων, β) Ένα µέλος που υποδεικνύεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), γ) Ένα µέλος που υποδεικνύεται από τον Ευρωπαϊκό Συµβουλευτικό Φορέα για τη ιακυβέρνηση στον Τοµέα της Στατιστικής (ESGAB), δ) Ένα µέλος που υποδεικνύεται από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήµατος (ESSC) και ε) Ένα µέλος που υποδεικνύεται από την Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) έχει το δικαίωµα να συµµετέχει στην Επιτροπή χωρίς ψήφο. Έργο της Επιτροπής, όπως ορίζεται στο Νόµο, είναι να καταρτίσει ετήσια έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή των Αρχών 1 έως 6 του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Η έκθεση υποβάλλεται στη Βουλή των Ελλήνων, αφού ενηµερωθεί σχετικά ο Ευρωπαϊκός Συµβουλευτικός Φορέας για τη ιακυβέρνηση στον Τοµέα της Στατιστικής και δηµοσιοποιείται µετά την υποβολή της στη Βουλή. Σύµφωνα µε το Νόµο και αφού είχε συµβουλευτεί τους διαφόρους φορείς που υποδεικνύουν τα µέλη, ο Υπουργός Οικονοµικών εξέδωσε τον Ιανουάριο του 2013 Απόφαση (Αρ. Πρωτ. 6Α ΕΞ2013, όπως έχει τροποποιηθεί), µε την οποία συγκροτείται η Επιτροπή και ορίζονται τα πέντε µέλη για τη διετή περίοδο Πληροφορίες για τα µέλη που έχουν ορισθεί παρατίθενται στο Παράρτηµα 1. Κατά την πρώτη σύσκεψη τον Φεβρουάριο του 2013, τα µέλη εξέλεξαν τον κ. Gerry O Hanlon, πρώην επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ιρλανδίας και µέλος της Επιτροπής το οποίο έχει υποδειχθεί από το ESGAB, ως Πρόεδρο, και συµφώνησαν ότι η κα Χριστίνα Καραµιχαλάκου από την ΕΛΣΤΑΤ θα ενεργήσει ως Γραµµατέας της Επιτροπής. Κατά τη σύσκεψη του Φεβρουαρίου 2013 η Επιτροπή αποφάσισε να περιορίσει την πρώτη της έκθεση µόνο στην εξέταση της ΕΛΣΤΑΤ και οι άλλες στατιστικές αρχές καθώς και η λειτουργία του στατιστικού συστήµατος στο σύνολό του να εξετασθούν στη δεύτερη έκθεσή της, το Η πρώτη έκθεση ολοκληρώθηκε και δηµοσιοποιήθηκε σύµφωνα µε το Νόµο το 2

3 Σεπτέµβριο του Ακολούθως, επισκοπώντας την προσέγγισή της για τη δεύτερη έκθεσή της, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η έκθεση θα αποτελείται από δύο µέρη. Το πρώτο µέρος θα κάνει ανασκόπηση της έκθεσης του 2013 που αφορά την ΕΛΣΤΑΤ υπό το φως των εξελίξεων που έλαβαν χώρα µετά το Σεπτέµβριο του 2013, ενώ το δεύτερο µέρος θα παρέχει µία πρώτη εξέταση της εφαρµογής των Αρχών 1 έως 6 του ευρύτερου Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος (ΕΛΣΣ). Σε σχέση µε το τελευταίο, η Επιτροπή αποφάσισε να περιοριστεί σε µία στρατηγική επισκόπηση του συστήµατος στο σύνολό του, προκειµένου να αποφύγει την αλληλοεπικάλυψη µε την αναλυτική Επιθεώρηση Οµοτίµων (Peer Review) του ΕΛΣΣ, η οποία είχε προγραµµατιστεί για το τέλος του 2014, ως µέρος του ευρύτερου ευρωπαϊκού προγράµµατος τέτοιων επιθεωρήσεων των στατιστικών συστηµάτων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή συνεδρίασε τρεις φορές κατά το δεύτερο εξάµηνο του Η πρώτη σύσκεψη πραγµατοποιήθηκε από 14 έως 16 Ιουλίου και περιελάµβανε µία λεπτοµερή εξέταση των εξελίξεων µετά την ολοκλήρωση της πρώτης της έκθεσης το Σεπτέµβριο του 2013 και επίσης µία πρώτη συζήτηση µε τους εκπροσώπους από τα τρία Υπουργεία που είχαν επιλεγεί να περιληφθούν στην Επιθεώρηση Οµοτίµων (Peer Review) του ΕΛΣΣ. 2 Κατά τη δεύτερη σύσκεψη, στις 3 και 4 Νοεµβρίου, συνεχίστηκαν οι συζητήσεις µε την ΕΛΣΤΑΤ και τα τρία Υπουργεία. Σε αυτή τη σύσκεψη, η Επιτροπή συναντήθηκε επίσης µε ανώτερα στελέχη από το Γραφείο του Πρωθυπουργού και το Υπουργείο Οικονοµικών και ξεχωριστά µε στελέχη από τους εταίρους του οικονοµικού προγράµµατος προσαρµογής (το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Επιτροπή της Ε.Ε.). Ο σκοπός της τελευταίας συνάντησης ήταν να ακούσει η Επιτροπή τις απόψεις αυτών των φορέων ως εκπροσώπων σηµαντικών διεθνών χρηστών των στατιστικών της ΕΛΣΤΑΤ και του ΕΛΣΣ. Η Επιτροπή απηύθυνε στην Τράπεζα της Ελλάδος πρόσκληση για συνάντηση και εκφράζει την απογοήτευση της που η Τράπεζα δεν µπόρεσε να αποδεχθεί την πρόσκληση. Η δεύτερη ετήσια έκθεση της Επιτροπής υιοθετήθηκε επίσηµα κατά την τρίτη συνάντησή της, στις 30 εκεµβρίου Μέρος 1: Εξέταση της Πρώτης Έκθεσης της Επιτροπής Αρχή 1 Επαγγελµατική Ανεξαρτησία Η επαγγελµατική ανεξαρτησία των στατιστικών αρχών από άλλες πολιτικές, ρυθµιστικές ή διοικητικές υπηρεσίες και φορείς, καθώς και από φορείς του ιδιωτικού τοµέα, διασφαλίζει την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών στατιστικών. Στην πρώτη της έκθεση η Επιτροπή επαίνεσε την Ελληνική Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο για το εύρος των θεσµικών και οργανωτικών µέτρων που τέθηκαν σε εφαρµογή και που 1 2 Τα τρία Υπουργεία που επιλέχθηκαν να περιληφθούν στην Επιθεώρηση Ομοτίμων (Peer Review) του ΕΛΣΣ ήταν: το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 3

4 στηρίζουν την επαγγελµατική ανεξαρτησία και κατ επέκταση ένα αξιόπιστο εθνικό στατιστικό σύστηµα. Αυτά τα µέτρα περιλαµβάνουν ειδικότερα: το Νόµο 3832 της 9 ης Μαρτίου 2010 για το Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛΣΣ), όπως ισχύει, και τη σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητη Αρχή και τη έσµευση για την Εµπιστοσύνη στις Στατιστικές που υπογράφηκε από την Κυβέρνηση το Φεβρουάριο του 2012, αφού είχε εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και κατοχυρωθεί µε το Νόµο 4051/2012. Εντούτοις, η Επιτροπή τόνισε ότι οι νοµικές και οργανωτικές διευθετήσεις από µόνες τους δεν είναι επαρκείς για να διασφαλίσουν την επίτευξη της επαγγελµατικής ανεξαρτησίας στην πράξη. Αντί αυτού, η Επιτροπή υποστήριξε ότι τέτοιες διευθετήσεις «πρέπει να συνοδεύονται από µία ευρύτερη αποδοχή, στο πλαίσιο της υπάρχουσας νοοτροπίας, και µία ευρύτερη κατανόηση µεταξύ των πολιτικών, των στελεχών της διοίκησης, των µέσων ενηµέρωσης και γενικά της κοινής γνώµης σχετικά µε το τι πραγµατικά συνεπάγεται η επαγγελµατική στατιστική ανεξαρτησία στην πράξη». Η Επιτροπή είχε την άποψη ότι η Ελλάδα είχε να διανύσει σηµαντική απόσταση για την επίτευξη ενός τέτοιου ευνοϊκού εξωτερικού περιβάλλοντος και ασφαλώς υπολείπεται από αυτό που θα µπορούσε να θεωρηθεί βέλτιστη πρακτική σε άλλες χώρες. Η Επιτροπή έκανε ορισµένες συστάσεις σχετικά µε την επείγουσα ανάγκη να διευθετηθούν ορισµένες από αυτές τις ελλείψεις, ιδιαίτερα σε σχέση µε την ανάγκη να έχουν σύντοµη κατάληξη οι συνεχιζόµενες και µακροσκελείς δικαστικές διαδικασίες κατά του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ και δύο ανώτερων στελεχών της Αρχής σχετικά µε το φερόµενο φούσκωµα σε συµφωνία µε τη Eurostat των στοιχείων του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος του Προς µεγάλη της λύπη η Επιτροπή αναφέρει ότι δεν υπάρχει βελτίωση στη γενική κατάσταση και οι πρόσφατες εξελίξεις των δικαστικών διαδικασιών και κάποιων άλλων θεµάτων αποτελούν µία σοβαρή επιδείνωση όταν ειδωθούν από την πλευρά της διασφάλισης της παρούσας και ίσως, πιο σηµαντικά, της µελλοντικής επαγγελµατικής ανεξαρτησίας και αξιοπιστίας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος και της ΕΛΣΤΑΤ. Αναφορικά µε τις δικαστικές διαδικασίες, η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι ο αρχικός Ανακριτής στον οποίο ανατέθηκε η υπόθεση, συµπέρανε τον Ιούλιο του 2013 ότι η υπόθεση πρέπει να µπει στο αρχείο, µε άλλα λόγια να µη συνεχιστεί. Εντούτοις, µετά από κάποιες ενστάσεις από πολιτικές οµάδες και άλλες οµάδες συµφερόντων αποφασίστηκε να ξανανοίξει η υπόθεση και να ανατεθεί σε Εισαγγελέα του Εφετείου για να διενεργήσει περαιτέρω έρευνες. Και ο Εισαγγελέας αυτός συνέστησε στο Εφετείο το Μάιο του 2014 να µπει η υπόθεση στο αρχείο. Αυτό προκάλεσε ξανά εκτενείς ενστάσεις από πολιτικές οµάδες και άλλες οµάδες συµφερόντων, που ζητούσαν να απορριφθεί η πρόταση του Εισαγγελέα και η υπόθεση να παραπεµφθεί στο ακροατήριο. Το Συµβούλιο του Εφετείου αποφάσισε να µην αποδεχθεί την πρόταση του Εισαγγελέα και αντί αυτής εξέδωσε το Βούλευµα αρ. 1212/2014 που διατάσσει να συνεχισθεί η ανάκριση. Ως µέρος της έρευνας, το Εφετείο διέταξε πρόσθετη κατάθεση σχετικά µε την ακρίβεια των υπολογισµών της ΕΛΣΤΑΤ για το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα διέταξε περαιτέρω µαρτυρία από τον πρώην Γενικό Γραµµατέα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος και τον πρώην ιευθυντή των Εθνικών Λογαριασµών. Υπό αυτές τις περιστάσεις, ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ αισθάνθηκε υποχρεωµένος να προβεί στο άνευ προηγουµένου βήµα της έκδοσης δηµόσιας δήλωσης για να διαµαρτυρηθεί για τo Βούλευµα και για να υπερασπιστεί την παραγωγή 4

5 στατιστικών από την ΕΛΣΤΑΤ κατά τη διάρκεια της θητείας του. Επεσήµανε ιδιαιτέρως το γεγονός ότι πριν την ανάληψη των καθηκόντων του η αξιοπιστία των Ελληνικών στατιστικών αµφισβητείτο από τους αρµόδιους Ευρωπαϊκούς φορείς, ενώ τώρα γίνονται σταθερά αποδεκτές χωρίς επιφύλαξη. Η Επιτροπή ενηµερώθηκε ότι προς το τέλος του 2014 έγινε µία πρόταση να διαχωριστούν και να ακολουθηθούν ξεχωριστά δύο πτυχές της κατηγορίας κατά του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ. Το πρώτο µέρος θα επικεντρωνόταν µόνο στην κατηγορία ότι ο Πρόεδρος φέρεται να έχει προβεί σε παράβαση καθήκοντος όταν δεν ζήτησε την έγκριση του τότε συλλογικού οργάνου της ΕΛΣΤΑΤ πριν τη δηµοσιοποίηση το Νοέµβριο του 2010 των στοιχείων της ιαδικασίας Υπερβολικού Ελλείµµατος ( ΥΕ) για το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης. Το δεύτερο µέρος είναι η ποινική κατηγορία ότι παραποίησε ηθεληµένα τα στοιχεία για την αναθεώρηση προς τα πάνω του ελλείµµατος της Γενικής Κυβέρνησης του Σε συµφωνία µε την πρόταση, η υπόθεση σχετικά µε την παράβαση καθήκοντος διαχωρίστηκε και ανατέθηκε σε Εισαγγελέα ο οποίος έπρεπε να κάνει εισήγηση για την υπόθεση σε ένα κατώτερο δικαστήριο (πληµµελειοδικείο). Εντούτοις, παρά την εισήγηση από τον Εισαγγελέα να µπει η υπόθεση στο αρχείο, το κατώτερο δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν ήταν αρµόδιο για το θέµα και αποφάσισε ότι η κατηγορία για παράβαση καθήκοντος θα πρέπει να παραπεµφθεί πίσω στο Συµβούλιο Εφετών για συνέχιση της εξέτασή της µαζί µε την κατηγορία της παραποίησης στοιχείων. Αναφορικά µε την κατηγορία για την παραποίηση, η Επιτροπή εξέφρασε στην πρώτη της έκθεση την έκπληξή της για το ότι «αποφάσεις σχετικά µε τη στατιστική µεθοδολογία, οι οποίες έχουν επίσηµα επικυρωθεί σύµφωνα µε ευρωπαϊκούς Κανονισµούς, αποτελούν το αντικείµενο δικαστικών διαδικασιών» και αυτή εξακολουθεί να είναι η θέση της Επιτροπής. Σχετικά µε το θέµα του να είχε ζητηθεί η έγκριση από το τότε υπάρχον συλλογικό όργανο της ΕΛΣΤΑΤ, η Επιτροπή υποδεικνύει ότι η Αρχή 1, είκτης 1.4 είναι πολύ σαφής, όταν ορίζει ότι ο προϊστάµενος της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας πρέπει να «είναι ο µόνος (δική µας έµφαση) αρµόδιος για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις στατιστικές µεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και σχετικά µε το περιεχόµενο και τη χρονική στιγµή της δηµοσίευσης στατιστικών στοιχείων». Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ανησυχία της για το περιεχόµενο κάποιων δηµόσιων δηλώσεων πολιτικής και λαϊκιστικής φύσεως που εξακολουθούν να γίνονται γύρω από τις δικαστικές διαδικασίες. Τα σχόλια αυτά υποστηρίζουν ότι οι επίσηµες στατιστικές της Ελλάδας πρέπει να παράγονται µε τρόπο που «εξυπηρετεί καλύτερα τα συµφέροντα της Ελλάδας και του λαού της». Το συµπέρασµα πίσω από τέτοια σχόλια θα φαινόταν να είναι ότι η επιλογή στατιστικής µεθοδολογίας πρέπει να γίνεται πρωτίστως στη βάση του τι εκλαµβάνεται από µερικούς ως «περισσότερο πλεονεκτικό» για την Ελλάδα σε δεδοµένο χρόνο σύµφωνα µε τις επικρατούσες πολιτικές και οικονοµικές περιστάσεις. Αυτό, εντούτοις, είναι ένα λανθασµένο επιχείρηµα που αποκλίνει από τις βασικές αρχές για την παραγωγή υψηλής ποιότητας επίσηµων στατιστικών, δηλαδή: ότι πρέπει να παράγονται µε αντικειµενικό και ανεξάρτητο τρόπο µε τη χρήση προηγουµένως συµφωνηθέντων και τυποποιηµένων µεθοδολογιών. Πράγµατι, σήµερα, ένα από τα δυνατά σηµεία των επίσηµων στατιστικών διεθνώς είναι ότι τέτοιες µεθοδολογίες αναπτύσσονται µε αυξανόµενο ρυθµό σε 5

6 διεθνές επίπεδο (για παράδειγµα σε επίπεδο Ε.Ε. ή Ηνωµένων Εθνών) και εποµένως είναι ανεξάρτητες από µεµονωµένα εθνικά, πολιτικά και οικονοµικά πλαίσια. Οι βασικές αυτές αρχές έχουν ενσωµατωθεί στις Βασικές Αρχές για τις Επίσηµες Στατιστικές των Ηνωµένων Εθνών και στον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές και έχουν λάβει νοµική ισχύ στους εθνικούς στατιστικούς νόµους (συµπεριλαµβανοµένου του Ν της 9 ης Μαρτίου 2010 όπως ισχύει). Σύµφωνα µε τη έσµευση για την Εµπιστοσύνη στις Στατιστικές που υπογράφηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση, η Επιτροπή καλεί για µία ακόµα φορά τους ηγέτες της Κυβέρνησης και / ή του Κοινοβουλίου να καταστήσουν σαφές ότι η παραγωγή των επίσηµων στατιστικών σε συµφωνία µε τις βασικές αυτές αρχές είναι η αποκλειστική και υπερισχύουσα αποστολή της ΕΛΣΤΑΤ και του ΕΛΣΣ. Γενικά, κατά την άποψη της Επιτροπής, η µακροχρόνια δικαστική διαδικασία κατά του Πρόεδρου και υψηλόβαθµων στελεχών της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και οι περιστάσεις και τα γεγονότα που την περιβάλλουν, εξακολουθούν να αποδυναµώνουν την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ τόσο τώρα όσο και στο µέλλον, καθώς και να πλήττουν τη φήµη της ΕΛΣΤΑΤ και την ικανότητά της να εκπληρώνει τα καθήκοντά της στην Ελλάδα. Σχετικά µε ένα άλλο θέµα, η Επιτροπή ενηµερώθηκε ότι η ΕΛΣΤΑΤ προσεγγίστηκε κατά το τέλος του 2014 από κάποια στελέχη του δηµοσίου προκειµένου να καθυστερήσει την εισαγωγή αναθεωρήσεων στα στοιχεία ΥΕ, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη νέα διαθέσιµα στοιχεία υψηλής ποιότητας. Το συµβάν αυτό είναι πολύ απογοητευτικό για δύο λόγους. Πρώτον, επιδεικνύει ότι υπάρχει ακόµα έλλειψη της επίγνωσης της πλήρους απρέπειας της προσέγγισης της ΕΛΣΤΑΤ µε αυτό τον τρόπο σε αντίθεση µε την Αρχή 1. εύτερον, δείχνει έλλειψη κατανόησης της υποχρέωσης της ΕΛΣΤΑΤ να σέβεται την Αρχή 6 του Κώδικα και να διασφαλίζει σε όλα τα επίπεδα ότι η επιλογή των πηγών και µεθόδων πραγµατοποιείται µόνο βάσει στατιστικών κριτηρίων. Στην πρώτη της έκθεση η Επιτροπή επαίνεσε την Ελληνική Κυβέρνηση για το γεγονός ότι ήταν η πρώτη διοίκηση που υιοθέτησε δηµόσια έσµευση για την Εµπιστοσύνη στις Στατιστικές για να στηρίξει το εθνικό στατιστικό σύστηµα. Τέτοιες εσµεύσεις έχουν λάβει τώρα µια πιο επίσηµη βάση σε σχέδιο Κανονισµού που µόλις συµφωνήθηκε σε Ενωσιακό επίπεδο. Σχετικά µε τα θέµατα που αναπτύχθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους η Επιτροπή παροτρύνει την Κυβέρνηση να σεβαστεί πλήρως τη έσµευση που υπέγραψε το 2012, υλοποιώντας όλες τις προβλεπόµενες δράσεις, συµπεριλαµβανοµένης της τήρησης των διεθνών στατιστικών προτύπων να εγγυάται, να υπερασπίζεται και να προάγει στην κοινωνία την επαγγελµατική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ και να υποστηρίζει την ΕΛΣΤΑΤ στη διατήρηση της εµπιστοσύνης στις Ελληνικές στατιστικές και στην υπεράσπισή τους όταν γίνονται προσπάθειες για να υπονοµευθεί η αξιοπιστία τους. Επιπροσθέτως των παραπάνω θεµάτων, η Επιτροπή θα επιθυµούσε να επιστήσει την προσοχή σε δύο επιπλέον θέµατα που έχουν σχέση µε την αρχή για την Επαγγελµατική Ανεξαρτησία. Το πρώτο αφορά σε δυσκολίες στην ερµηνεία και εφαρµογή του κύριου στατιστικού νόµου, Ν της 9 ης Μαρτίου 2010 όπως ισχύει, και σε απειλές στην ακεραιότητά του είτε µέσω αναθεωρήσεων του ίδιου του Νόµου είτε µέσω της υιοθέτησης άλλων νοµοθετηµάτων που µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα την υπονόµευση κάποιων εκ των 6

7 βασικών σηµείων του στατιστικού νόµου. Μερικές από τις δυσκολίες αναφέρονται αναλυτικά σε άλλα σηµεία στο σχολιασµό κατωτέρω, για τις Αρχές 2 και 3, και είναι ενδεικτικές ενός περιβάλλοντος όπου οι πολύ σαφείς διατάξεις του Νόµου αγνοούνται και, σε πολλές περιπτώσεις, παρεµποδίζονται σε τακτική βάση. Σχετικά µε την ακεραιότητα του Νόµου, η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ένα νοµοθέτηµα «πλαίσιο αναφοράς», το οποίο ορίζει τις απαιτούµενες βασικές αρχές και δράσεις που διασφαλίζουν την ύπαρξη και την υψηλής ποιότητας επίδοση του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος και της ΕΛΣΤΑΤ. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι συχνές αναθεωρήσεις ή επεκτάσεις, ιδιαίτερα µικρότερης ή διεκπεραιωτικής φύσεως, πρέπει να αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο και προτεινόµενες αλλαγές πρέπει να εξετάζονται για ενσωµάτωση µόνο ύστερα από προσεκτική θεώρηση όλων των σχετικών παραγόντων και πιθανών εναλλακτικών. Η ακεραιότητα του Στατιστικού Νόµου πρέπει επίσης να προστατεύεται από την υιοθέτηση ενδεχοµένως συγκρουόµενων προβλέψεων σε άλλους νόµους. Ο Νόµος Ν του 2014 «Αρχές ηµοσιονοµικής ιαχείρισης και Εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε. ηµόσιο Λογιστικό)» προτάθηκε ως ένα παράδειγµα νόµου που περιλαµβάνει τέτοιες αντιθέσεις, σε σχέση µε το ρόλο που αναθέτει στην ΕΛΣΤΑΤ ως έναν «φορέα µε δηµοσιονοµικές αρµοδιότητες», την ανταλλαγή εµπιστευτικών δεδοµένων και τους κινδύνους για την αρχή της ισότιµης πρόσβασης στις στατιστικές από όλους τους χρήστες. Η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της όταν έµαθε ότι δεν υπήρχε καµία προηγούµενη διαβούλευση µε την ΕΛΣΤΑΤ για το περιεχόµενο ούτε καµία ένδειξη ότι η συµβατότητα µε το Στατιστικό Νόµο λήφθηκε καταλλήλως υπόψη, παρά τις σαφείς αναφορές στην ΕΛΣΤΑΤ στον προτεινόµενο νόµο. Η Επιτροπή έχει εποµένως την άποψη ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη ως θέµα προτεραιότητας, να γίνουν τα απαραίτητα βήµατα για να διασφαλιστεί ότι η ακεραιότητα του Στατιστικού Νόµου προστατεύεται στον ανώτατο βαθµό. Τέλος, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της τρέχουσας θητείας του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ στα µέσα του 2015, η Επιτροπή επισηµαίνει την ανάγκη βελτίωσης της διαφάνειας της διαδικασίας διορισµού στη θέση. Η Επιτροπή συστήνει ότι πρέπει να οριστεί µία διαφανής και αντικειµενική διαδικασία επιλογής που θα βοηθήσει στον εντοπισµό του καλύτερου υποψηφίου. Μία τέτοια διαδικασία πρέπει να περιλαµβάνει τον ορισµό στο νόµο των αποκλειστικών κριτηρίων επιλογής για τη θέση, την προετοιµασία µίας ολοκληρωµένης περιγραφής της εργασίας και την χρήση ενός υψηλού επιπέδου ανεξάρτητου συµβουλίου επιλογής µε νοµική εντολή, το οποίο θα αποτελείται από εθνικούς και διεθνείς εµπειρογνώµονες στο πεδίο της στατιστικής ή σχετικών επιστηµών και διοίκησης. 7

8 Αρχή 2 Εντολή Συλλογής εδοµένων Οι στατιστικές αρχές έχουν σαφή νοµική εντολή για τη συλλογή πληροφοριών για ευρωπαϊκούς στατιστικούς σκοπούς. Οι διοικήσεις, οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και το ευρύ κοινό δύνανται να κληθούν µε βάση το νόµο να επιτρέψουν την πρόσβαση σε δεδοµένα ή να παράσχουν δεδοµένα για ευρωπαϊκούς στατιστικούς σκοπούς, κατόπιν αιτήµατος των στατιστικών αρχών. Στην πρώτη της έκθεση, η Επιτροπή σηµείωσε ότι η εντολή των Ελληνικών στατιστικών Αρχών για τη συλλογή πληροφοριών για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, η πρόσβασή τους σε διοικητικά δεδοµένα για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και το δικαίωµά τους να απαιτούν ανταπόκριση στις στατιστικές έρευνες ορίζονται σαφώς στον Ελληνικό Στατιστικό Νόµο, όπως απαιτεί η Αρχή 2 του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές. Παρά ταύτα, η επίτευξη στην πράξη της πρόσβασης σε διοικητικές πηγές για στατιστικούς σκοπούς θεωρήθηκε αργή και η Επιτροπή παρότρυνε την Ελληνική Βουλή και την Ελληνική Κυβέρνηση να παράσχουν την αναγκαία υποστήριξη στην ΕΛΣΤΑΤ προκειµένου να ξεπεραστούν τα εναποµείναντα εµπόδια χωρίς καθυστέρηση. Ο Ελληνικός Φορολογικός Νόµος 4174/2013 Άρθρο 17(1) τροποποιήθηκε το 2014, δίνοντας εντολή στο Υπουργείο Οικονοµικών να παρέχει διοικητικά (φορολογικά) δεδοµένα στην ΕΛΣΤΑΤ. Τον Απρίλιο του 2014, ένα επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε µεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Εσόδων (ΓΓ Ε), της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) και του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) για τη συστηµατική ροή των αναγκαίων στοιχείων από τους παραπάνω φορείς στην ΕΛΣΤΑΤ, µε στόχο την καλύτερη εκπλήρωση εθνικών και Ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που αφορούν την παραγωγή οικονοµικών στατιστικών και στατιστικών επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια το Μνηµόνιο αυτό, σε συνδυασµό µε τις πρόσφατες τροποποιήσεις του φορολογικού νόµου, επιτρέπει στην ΕΛΣΤΑΤ να έχει πρόσβαση τώρα ύστερα από αναµονή τουλάχιστον τριών ετών σε φορολογικά στοιχεία επιχειρήσεων από το Υπουργείο Οικονοµικών για την κατάρτιση βασικών στατιστικών (διαρθρωτικές και βραχυχρόνιες στατιστικές επιχειρήσεων) υπό αυστηρές συνθήκες τήρησης της στατιστικής εµπιστευτικότητας. Παρά την παραπάνω πρόοδο στη βελτίωση των όρων για την εφαρµογή της εθνικής και Ευρωπαϊκής στατιστικής νοµοθεσίας αναφορικά µε την πρόσβαση της ΕΛΣΤΑΤ σε διοικητικά στοιχεία, φαίνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ακόµα πολλά προβλήµατα και καθυστερήσεις στην παράδοση των στοιχείων στην πράξη. Τα προβλήµατα αυτά εκτός του ότι δηµιουργούν µερικές αµφιβολίες για τη βούληση της Ελληνικής Κυβέρνησης να συµµορφωθεί µε την υπάρχουσα νοµοθεσία έχουν αρνητική επίδραση στην ποιότητα πολλών σηµαντικών οικονοµικών και άλλων στατιστικών που παράγονται από την ΕΛΣΤΑΤ. Μερικά παραδείγµατα περιλαµβάνουν: Την άρνηση του Υπουργείου Οικονοµικών για διάστηµα µεγαλύτερο των επτά µηνών να παράσχει στοιχεία προηγούµενων ετών σχετικά µε τις 8

9 δηµοσιονοµικές στατιστικές για τα έτη , τα οποία ζητούνταν από την ΕΛΣΤΑΤ προκειµένου να συµµορφωθεί πλήρως µε τις απαιτήσεις αναφοράς του Ευρωπαικού Συστήµατος Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασµών (ESA) 2010 τόσο ως προς το περιεχόµενο όσο και ως προς την προθεσµία. Το αίτηµα της ΕΛΣΤΑΤ προς το Υπουργείο Οικονοµικών για πληροφορίες σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορολογικών στοιχείων που πρόκειται να παρέχονται (µέγεθος, γραµµογράφηση, κλπ) και τα οποία χρειάζονται για την προετοιµασία και τη διασφάλιση της υποδοχής, αποθήκευσης και επεξεργασίας των στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ δεν έχει υλοποιηθεί αντιθέτως έχουν δηµιουργηθεί περαιτέρω δυσκολίες παρά το προσφάτως συµφωνηθέν µνηµόνιο συνεργασίας. Καθυστερήσεις του Υπουργείου Οικονοµικών από το 2013 στην παροχή µη εµπιστευτικών στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ για την ενηµέρωση του Μητρώου Επιχειρήσεων τα στοιχεία αυτά παρέχονταν προηγουµένως χωρίς προβλήµατα. Προβλήµατα που αφορούν στην πρόσβαση της ΕΛΣΤΑΤ σε µη οικονοµικά διοικητικά στοιχεία. Η Επιτροπή έχει την αίσθηση ότι ο Ελληνικός Στατιστικός Νόµος δεν θεωρείται επαρκής από ορισµένα Υπουργεία προκειµένου να παρέχουν στην ΕΛΣΤΑΤ αυτόµατη πρόσβαση σε διοικητικά στοιχεία που χρειάζεται για τη στατιστική παραγωγή. Αντιθέτως, τα Υπουργεία έχουν αρνηθεί να επιτρέψουν την πρόσβαση σε συγκεκριµένα µεµονωµένα σύνολα δεδοµένων υπό την εκκρεµότητα επιβαρυντικών και χρονοβόρων διαπραγµατεύσεων και, σε µερικές περιπτώσεις, αλλαγών σε συγκεκριµένες νοµοθεσίες για να δίνεται σαφής εντολή στα Υπουργεία να παρέχουν τα στοιχεία. Για λόγους σαφήνειας, η Επιτροπή θα επιθυµούσε να επισηµάνει ότι σύµφωνα µε καλές πρακτικές που ακολουθούνται από πολλά άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., ο γενικός Στατιστικός Νόµος δίνει στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία το συνολικό δικαίωµα να έχει αυτόµατη πρόσβαση σε οποιαδήποτε διοικητικά στοιχεία χρειάζεται για την παραγωγή στατιστικών και, την ίδια στιγµή, υποχρεώνει τους κατόχους των διοικητικών στοιχείων (τα Υπουργεία και άλλους κυβερνητικούς οργανισµούς) να επιτρέψουν και να οργανώσουν την πρόσβαση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας στα διοικητικά στοιχεία που ζητούνται. Μνηµόνια Συνεργασίας µεταξύ του κατόχου των διοικητικών στοιχείων και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας χρειάζονται µόνο για τον περαιτέρω προσδιορισµό των τεχνικών λεπτοµερειών και χρονοδιαγραµµάτων παράδοσης των στοιχείων ή διευθετήσεις για την άµεση πρόσβαση, τον ορισµό των ατόµων επικοινωνίας και άλλων συναφών συνθηκών κάτω από τις οποίες και τα δύο µέρη µπορούν να λειτουργούν οµαλά στην πράξη. Γενικά, η Επιτροπή επικροτεί όποιες θετικές εξελίξεις παρατηρούνται έως τώρα και παροτρύνει το Υπουργείο Οικονοµικών να λάβει χωρίς καθυστέρηση άµεσα και κατάλληλα µέτρα για την έγκαιρη παράδοση των εµπιστευτικών φορολογικών και άλλων στοιχείων, καθώς και των τεχνικών χαρακτηριστικών των δεδοµένων, που ζητούνται από την ΕΛΣΤΑΤ. 9

10 Η Επιτροπή επίσης καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να αποµακρύνει χωρίς καθυστέρηση τα εναποµείναντα εµπόδια και να διευκολύνει την έγκαιρη πρόσβαση της ΕΛΣΤΑΤ στα διοικητικά στοιχεία που χρειάζεται για την στατιστική παραγωγή και την εφαρµογή από την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής στατιστικής νοµοθεσίας. Αρχή 3 Επάρκεια πόρων Οι πόροι που χορηγούνται στις στατιστικές αρχές επαρκούν για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ευρωπαϊκών στατιστικών. Στην πρώτη της έκθεση η Επιτροπή σηµείωσε ότι οι πόροι της ΕΛΣΤΑΤ δεν είναι επαρκείς για να µπορέσει να εκπληρώσει πλήρως, µε ικανοποιητικό τρόπο, τις υποχρεώσεις της όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραµµα. Κάποια πρόοδος έχει σηµειωθεί στην πρόσληψη νέου προσωπικού για παράδειγµα, 46 υπάλληλοι µετατάχθηκαν στην ΕΛΣΤΑΤ το πρώτο εξάµηνο του Αυτή ήταν µία ευπρόσδεκτη εξέλιξη αλλά δεν ήταν αρκετή για να λάβει η ΕΛΣΤΑΤ τον αριθµό προσωπικού που ζήτησε µέσω µετατάξεων αυτό συνέβη κυρίως λόγω έλλειψης υποψηφίων µε τα βασικά προσόντα που απαιτούντο. Ένα άλλο αρνητικό χαρακτηριστικό είναι η µακρά χρονική διάρκεια (σε µερικές περιπτώσεις ξεπερνά τους 15 µήνες) που χρειάζεται για την εύρεση και µεταφορά του προσωπικού που µετατάσσεται. Οι καθυστερήσεις αντικατοπτρίζουν ένα συνδυασµό αδικαιολόγητα µακρών γραφειοκρατικών διαδικασιών, έλλειψη πραγµατικής συνεργασίας από την πλευρά της Κυβέρνησης να προωθήσει τη διαδικασία µέσω κατάλληλων µέτρων και απροθυµία από την πλευρά κάποιων Υπουργείων να αποδεσµεύσουν µε βάση τις συµφωνίες το προσωπικό που έχει οριστεί για µετάταξη. Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της προσπάθειας µετατάξεων, η ΕΛΣΤΑΤ ζήτησε να προσλάβει 67 πρόσθετους υπαλλήλους εκτός του δηµόσιου τοµέα. Τον Ιούλιο του 2014 τα Υπουργεία Οικονοµικών και ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ενέκριναν επίσηµα τη διαδικασία για την πρόσληψη του µισού (33) από τον αριθµό αυτόν. Παρόλο που αυτό είναι ευπρόσδεκτο, αναµένεται ότι θα χρειαστούν πολλοί µήνες και σίγουρα εντός του 2015 πριν το νέο προσωπικό είναι διαθέσιµο στην ΕΛΣΤΑΤ. Σχετικά µε τις υπόλοιπες 34 θέσεις φαίνεται ότι υπάρχει ένα εύρος νοµικών και οργανωτικών απαιτήσεων που θα πρέπει να έχουν ικανοποιηθεί πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Σε κάποιο σηµείο η ΕΛΣΤΑΤ ενηµερώθηκε ότι οι απαιτήσεις αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν νέα εξωτερική αξιολόγηση των αναγκών της για προσωπικό παρά τις προηγούµενες αναλυτικές υποβολές στοιχείων και συµφωνίες που έχουν γίνει νωρίτερα για τα επίπεδα προσωπικού που χρειάζονται. Στην καλύτερη περίπτωση αυτό σηµαίνει ότι θα υπάρξουν επιπλέον µεγάλες καθυστερήσεις πριν την απόκτηση πρόσθετου προσωπικού. Μεταξύ του έτους 2010 και του Σεπτεµβρίου 2014 η ΕΛΣΤΑΤ έχασε περίπου 215 υπαλλήλους (σε καθαρή βάση) και η τάση αυτή συνεχίζεται στο προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ το οποίο έχει ήδη υψηλό µέσο όρο ηλικίας που αναζητά πρόωρη συνταξιοδότηση φοβούµενο περαιτέρω περικοπές των συντάξεων στο ηµόσιο και άλλες αλλαγές. Εποµένως η αποτυχία να συµπληρωθεί το ένα τρίτο περίπου του ανωτέρω αριθµού χωρίς καθυστερήσεις σηµαίνει ότι η ΕΛΣΤΑΤ θα 10

11 συνεχίσει να αντιµετωπίζει δυσκολίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σε σχέση µε το Στατιστικό Πρόγραµµα. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή καλεί, για µια ακόµα φορά, την Κυβέρνηση να αναλάβει όλες τις αναγκαίες δράσεις σύµφωνα µε τη έσµευση για την Εµπιστοσύνη στις Στατιστικές, καθώς επίσης και άλλες δεσµεύσεις που έχει στο πλαίσιο του οικονοµικού προγράµµατος προσαρµογής, για να αντιµετωπίσει έγκαιρα τη συνεχιζόµενη υστέρηση στους ανθρώπινους πόρους της ΕΛΣΤΑΤ. Στην έκθεση του 2013 η Επιτροπή είχε επίσης υπογραµµίσει τη σαφή σύνδεση µεταξύ της αυτονοµίας στην εκτέλεση του προϋπολογισµού της ΕΛΣΤΑΤ και την ικανότητά της να δρα µε έναν πλήρως επαγγελµατικά ανεξάρτητο τρόπο. Ήταν σαφές ότι αυτό ήταν πλήρως κατανοητό και αποδεκτό κατά την υιοθέτηση του Στατιστικού Νόµου και της έσµευσης για την Εµπιστοσύνη στις Στατιστικές. Εντούτοις, η Επιτροπή αντιλαµβάνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι σαφείς νοµικές και κυβερνητικές αποφάσεις έχουν παρανοηθεί, αµφισβητηθεί ή στην πραγµατικότητα εσκεµµένα αγνοηθεί. Αυτές περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: προσπάθειες από το Υπουργείο Οικονοµικών να εισαγάγει για την ΕΛΣΤΑΤ προληπτικούς ελέγχους εκτέλεσης του προϋπολογισµού της κατά τη διάρκεια του έτους επιµονή να ταξινοµείται η ΕΛΣΤΑΤ ως εποπτευόµενος φορέας του Υπουργείου Οικονοµικών σε δηµόσια έγγραφα (όπως ο Κρατικός Προϋπολογισµός για το 2015) αρνήσεις, στη βάση και µόνο µη συµφωνίας µε διοικητικές αποφάσεις, για κατασταλτική έγκριση πληρωµών της ΕΛΣΤΑΤ από το Ελεγκτικό Συνέδριο για υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί και την µη αποδοχή του δικαιώµατος του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ να προσλαµβάνει και να τοποθετεί ανθρώπινους πόρους σύµφωνα µε νοµική εντολή του (ιδιαίτερα το Νοµικό Σύµβουλο της ΕΛΣΤΑΤ, ειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, κλπ). Η Επιτροπή έχει σταθερά την άποψη ότι αυτή η έλλειψη συνοχής µεταξύ του γράµµατος τόσο του Nόµου όσο και της έσµευσης για την Εµπιστοσύνη στις Στατιστικές και της εφαρµογής τους στην πράξη χρειάζεται να αντιµετωπισθεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο µε αδιαµφισβήτητο τρόπο. Αρχή 4 έσµευση για την Ποιότητα Οι στατιστικές αρχές δεσµεύονται για την ποιότητα. Προσδιορίζουν µε συστηµατικό τρόπο και σε τακτική βάση τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες, µε σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και του στατιστικού προϊόντος. Στην πρώτη της έκθεση, η Επιτροπή επαίνεσε την ισχυρή δέσµευση για την ποιότητα στην ΕΛΣΤΑΤ. Η υψηλού επιπέδου Οµάδα για την Εποπτεία και ιαχείριση της Ποιότητας των Στατιστικών Εργασιών στην ΕΛΣΤΑΤ, που ενεργεί ως Επιτροπή Ποιότητας για την ΕΛΣΤΑΤ, στοχεύει στον εντοπισµό των κινδύνων για την ποιότητα των στατιστικών προϊόντων της ΕΛΣΤΑΤ και αναπτύσσει αντίστοιχες βελτιωτικές δράσεις αυτή η σηµαντική δραστηριότητα συνεχίζεται σε τακτικές συναντήσεις της Οµάδας. Μια εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης για τον έλεγχο συµµόρφωσης µε τις αρχές του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές στο επίπεδο των ιευθύνσεων έχει εισαχθεί, ως µια νέα πρωτοβουλία. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει διάφορα στάδια. Αρχίζει µε τη συµπλήρωση ενός ερωτηµατολογίου αυτο-αξιολόγησης και 11

12 ολοκληρώνεται µε την έγκριση µιας έκθεσης αξιολόγησης και την απόφαση σχετικά µε καθορισµένες βελτιωτικές δράσεις. Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής πληροφορήθηκε ότι έχει αρχίσει η αξιολόγηση όλων των ιευθύνσεων που παράγουν στατιστικές και ότι για δύο από τις ανωτέρω ιευθύνσεις οι εκθέσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Μια παρόµοια διαδικασία αυτο-αξιολόγησης θα εισαχθεί και για άλλες ιευθύνσεις της ΕΛΣΤΑΤ στις αρχές του Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής χαιρετίζει αυτήν την πρωτοβουλία και θεωρεί ότι αυτή έχει τη δυνατότητα να αυξήσει σηµαντικά τη συνειδητοποίηση των θεµάτων ποιότητας σε όλη την ΕΛΣΤΑΤ. Οδηγίες Ποιότητας έχουν, επίσης, αναπτυχθεί προς χρήση σε όλη την ΕΛΣΤΑΤ, οι οποίες καλύπτουν όλη τη διαδικασία παραγωγής στατιστικών, από το σχεδιασµό της παραγωγής στατιστικών µέχρι τη διάχυση των στατιστικών προϊόντων και την αξιολόγησή τους. Η έκδοση το Νοέµβριο του 2014 των Οδηγιών, των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική για όλη την παραγωγή στατιστικών στην ΕΛΣΤΑΤ, αποτελεί σηµαντική πρόοδο στη διασφάλιση της συµµόρφωσης της ΕΛΣΤΑΤ µε τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές. Εκθέσεις ποιότητας που απευθύνονται σε χρήστες στατιστικών είναι διαθέσιµες στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ για τα περισσότερα στατιστικά προϊόντα. Αυτές οι εκθέσεις ποιότητας παρέχουν συνοπτικές πληροφορίες σχετικά µε τους ορισµούς, τις πηγές δεδοµένων, τη µεθοδολογία και τη νοµοθεσία. Τα µεταδεδοµένα για πολλά στατιστικά προϊόντα παρέχονται σύµφωνα µε τη µορφή παρουσίασης Euro-SDMX (ESMS). Η ΕΛΣΤΑΤ ασχολείται, επίσης, µε την κατάρτιση πιο ολοκληρωµένων εκθέσεων ποιότητας που απευθύνονται σε παραγωγούς στατιστικών, οι οποίες είναι ήδη διαθέσιµες για πολλά στατιστικά προϊόντα. Η ΕΛΣΤΑΤ έχει θέσει σε εφαρµογή ένα λεπτοµερές σχέδιο για την ολοκλήρωση, στις αρχές του 2015, της κατάρτισης µεταδεδοµένων και εκθέσεων ποιότητας που απευθύνονται τόσο σε χρήστες όσο και σε παραγωγούς στατιστικών για όλα τα στατιστικά της προϊόντα. Ανταποκρινόµενη σε σύσταση της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής, η ΕΛΣΤΑΤ έχει επεκτείνει το εκπαιδευτικό της πρόγραµµα σε θέµατα ποιότητας, όπως η διαχείριση της ποιότητας σε Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες, η στατιστική µεθοδολογία που σχετίζεται µε την ποιότητα και η σύνταξη εκθέσεων ποιότητας. Κατά το 2 ο τρίµηνο του 2014, η ΕΛΣΤΑΤ άρχισε την προετοιµασία άλλων έξι εκπαιδευτικών σειρών που θα χρηµατοδοτηθούν µε ίδιους πόρους δυστυχώς, οι εκπαιδευτικές αυτές σειρές πρέπει να οργανωθούν χωρίς χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, για την οποία είχε υποβληθεί αίτηµα στο σχετικό κρατικό φορέα εδώ και πάνω από δύο χρόνια. ιενεργήθηκε, επίσης, πρακτική εξάσκηση των Οµάδων που είναι υπεύθυνες τόσο για την πιστοποίηση επίσηµων στατιστικών που παράγονται από άλλους φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος όσο και για την αξιολόγηση συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής των ιευθύνσεων εντός ΕΛΣΤΑΤ, υπό την καθοδήγηση ενός εµπειρογνώµονα υψηλού επιπέδου από το Ηνωµένο Βασίλειο. Περαιτέρω βελτιωτικές δράσεις περιλαµβάνουν: Κατά την ανάπτυξη της διαδικασίας για την πιστοποίηση των επίσηµων στατιστικών που παράγονται από φορείς του ΕΛΣΣ, έλαβαν χώρα σηµαντικά γεγονότα: 12

13 παράχθηκε το βασικό έγγραφο «Αρχές και ιαδικασίες για την Πιστοποίηση» και έγιναν δύο πιλοτικές ασκήσεις πιστοποίησης µε δύο Υπουργεία που παράγουν ευρωπαϊκές στατιστικές, µία το Νοέµβριο του 2013 και µία τον Ιούλιο του Οι κανόνες για την επιλογή ιδιωτών συνεργατών και η ανάθεση ερευνώµενων µονάδων σε αυτούς επανεξετάστηκαν και επαναπροσαρµόστηκαν αυτή είναι µια καθιερωµένη περιοδική άσκηση που λαµβάνει χώρα κάθε 8 µήνες. Συνολικά, η Επιτροπή είναι πολύ εντυπωσιασµένη από τη δέσµευση για την ποιότητα εντός της ΕΛΣΤΑΤ, όπως προκύπτει από τις ανωτέρω περιγραφόµενες δράσεις, και προσβλέπει σε περαιτέρω συγκεκριµένη πρόοδο σε αυτόν τον τοµέα. Αρχή 5: Στατιστικό απόρρητο ιασφαλίζονται απολύτως η ιδιωτική ζωή των παρόχων δεδοµένων (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, διοικήσεις και άλλοι αποκρινόµενοι σε έρευνες), η εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που παρέχουν και η χρήση τους µόνο για στατιστικούς σκοπούς. Η Επιτροπή, στην Έκθεσή της του 2013, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η απαίτηση τήρησης του στατιστικού απορρήτου καλύπτεται πλήρως από τον Ελληνικό Στατιστικό Νόµο, από τον Κανονισµό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος και από τον Κανονισµό Λειτουργίας και ιαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ και ότι η σηµασία του στατιστικού απορρήτου είναι κατανοητή και σεβαστή στην ΕΛΣΤΑΤ. Η Επιτροπή σηµείωσε τα πολλά µέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τη διασφάλιση της τήρησης του στατιστικού απορρήτου στην ΕΛΣΤΑΤ, όπως: την Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, την εφαρµογή σχετικών πολιτικών για το στατιστικό απόρρητο, την ασφάλεια του Πληροφοριακού Συστήµατος και την προστασία των δεδοµένων, όπως επίσης και προγράµµατα εκπαίδευσης του προσωπικού. Η Επιτροπή συνέστησε στην ΕΛΣΤΑΤ την περαιτέρω τεκµηρίωση και διάδοση λεπτοµερών οδηγιών για την τήρηση του στατιστικού απορρήτου στη διάχυση µη οµαδοποιηµένων στατιστικών αποτελεσµάτων και στη διάθεση στατιστικών πρωτογενών δεδοµένων (µικροδεδοµένων) σε ερευνητές, καθώς και την ανάπτυξη και εφαρµογή διαδικασιών που αφορούν στην αντιµετώπιση παραβίασης της ασφάλειας των δεδοµένων. Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι κατά το προηγούµενο έτος η ΕΛΣΤΑΤ έχει κάνει σηµαντική πρόοδο τόσο στην ανταπόκρισή της προς τις συστάσεις της Επιτροπής, όσο και στην αναβάθµιση των υποδοµών και πολιτικών ασφαλείας. Συγκεκριµένα, η ΕΛΣΤΑΤ επικαιροποίησε τις πολιτικές ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων και προστασίας των δεδοµένων, ανέπτυξε πολιτική αντιµετώπισης συµβάντων ασφαλείας, προµηθεύτηκε και έθεσε σε λειτουργία σύστηµα firewall, διενήργησε δοκιµές διείσδυσης στο δίκτυό της, ώστε να εντοπίσει τυχόν τρωτά σηµεία της ηλεκτρονικής της πύλης, κοινοποίησε σε όλους τους χρήστες του δικτύου της ΕΛΣΤΑΤ τους βασικούς κανόνες ασφάλειας και έχει επιτελέσει πρόοδο στη διαδικασία καθιέρωσης µεταφοράς κρυπτογραφηµένων δεδοµένων και ασφαλούς αποθήκευσης δεδοµένων που πρέπει να λαµβάνονται από τη Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων, τη 13

14 Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΙΚΑ. Επιπλέον, η ΕΛΣΤΑΤ συνέταξε και κυκλοφόρησε πληροφορίες σε όλο το προσωπικό, σχετικά µε την πρόσβαση σε εµπιστευτικά δεδοµένα για επιστηµονικούς σκοπούς και ανήρτησε σχετική πληροφόρηση στη διαδικτυακή της πύλη, απευθυνόµενη σε ερευνητές και άλλους χρήστες. Η αναρτηµένη πληροφόρηση περιελάµβανε: πληροφορίες για πρόσβαση σε εµπιστευτικά δεδοµένα της ΕΛΣΤΑΤ για επιστηµονικούς σκοπούς, πληροφορίες για πρόσβαση σε ανωνυµοποιηµένα δεδοµένα της ΕΛΣΤΑΤ, έναν κατάλογο κριτηρίων ανωνυµοποίησης για συγκεκριµένες έρευνες, υποδείγµατα συµβάσεων που πρέπει να υπογράφονται από τους ερευνητές και την ΕΛΣΤΑΤ, τη ήλωση Τήρησης Στατιστικού Απορρήτου που πρέπει να υπογράφεται από τους ερευνητές και τους συνεργάτες τους, καθώς και υποδείγµατα εξουσιοδότησης που πρέπει να υπογράφονται από ερευνητές, που εµπλέκονται επιπρόσθετα στο ερευνητικό έργο και, τέλος, πολιτική τιµολόγησης των στατιστικών προϊόντων της ΕΛΣΤΑΤ. Επιπλέον, έχει κανονιστεί εκπαίδευση του προσωπικού στα προγράµµατα ελέγχου αποκάλυψης στατιστικών στοιχείων τ-argus και µ- Argus, τον Ιανουάριο του Η Επιτροπή χαιρετίζει το στόχο της ΕΛΣΤΑΤ, να ενσωµατώσει τα πολλαπλά µέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδοµένων της πληροφοριακής και τηλεπικοινωνιακής της υποδοµής σε ένα τυπικό σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας (ή στατιστικού απορρήτου). Η Επιτροπή έχει ενηµερωθεί για ένα έργο χρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο που έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί ως τα µέσα του 2015, το οποίο µεταξύ άλλων θα υλοποιήσει ένα τέτοιο σύστηµα ασφάλειας. Περαιτέρω, η Επιτροπή θα ενθάρρυνε την ΕΛΣΤΑΤ να κάνει περιοδική αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας των εφαρµοζόµενων µέτρων και να τα βελτιώνει καταλλήλως, αξιοποιώντας, κατά περίπτωση, σχετική εµπειρογνωµοσύνη από τρίτα µέρη. Τέλος, η Επιτροπή πρέπει να εκφράσει ακόµη µία φορά την ανησυχία της, σχετικά µε τη µη ικανοποιηθείσα ακόµη απαίτηση υπογραφής από το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ µιας συγκεκριµένης δέσµευσης τήρησης του στατιστικού απορρήτου. Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής είναι της γνώµης, ότι αυτό το θέµα πρέπει να επιλυθεί επειγόντως, να υπογράψει δηλαδή το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ τη ήλωση Τήρησης Στατιστικού Απορρήτου, ώστε να υπάρχει πλήρης συµµόρφωση της ΕΛΣΤΑΤ προς την αρχή του στατιστικού απορρήτου του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές. Αρχή 6 Αµεροληψία και Αντικειµενικότητα Οι στατιστικές αρχές αναπτύσσουν, παράγουν και διαχέουν ευρωπαϊκές στατιστικές µε σεβασµό στην επιστηµονική ανεξαρτησία και µε αντικειµενικότητα, επαγγελµατισµό και διαφάνεια, όπου διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση όλων των χρηστών. Στην προηγούµενή της έκθεση η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής συµπέρανε ότι η ΕΛΣΤΑΤ επιδεικνύει βαθύ σεβασµό για την Αρχή 6, µε το να παράγει επίσηµες στατιστικές βασισµένες σε ορθές µεθόδους και να τις παρουσιάζει µε έναν επαγγελµατικό 14

15 στατιστικό τρόπο. Ιδιαίτερα η Επιτροπή σηµείωσε ότι η ισότιµη πρόσβαση όλων των χρηστών στα στατιστικά στοιχεία αποτελεί µια βασική αρχή για την ΕΛΣΤΑΤ και ότι οι δηµοσιεύσεις στατιστικών στοιχείων είναι απλές και τεκµηριωµένες παρουσιάσεις δεδοµένων, χωρίς σχόλια µεροληπτικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή επικρότησε τα µέτρα αυτά και ενθάρρυνε την ΕΛΣΤΑΤ να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη δηµοσιοποίηση των στατιστικών της και την προώθηση της χρήσης των υψηλής ποιότητας στατιστικών της προϊόντων. Η Επιτροπή σηµειώνει µε ικανοποίηση το γεγονός ότι η ΕΛΣΤΑΤ έχει συµπεριλάβει µια σειρά σχετικών µέτρων στα Στατιστικά Προγράµµατα Εργασιών της των ετών 2014 και Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν τη διοργάνωση δύο συνδιασκέψεων το 2014, µία για εκπαιδευτικούς και µία για δηµοσιογράφους, καθώς και µιας συνδιάσκεψης για τις άλλες Εθνικές Αρχές του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος, σχετικά µε τη χρήση του εργαλείου SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange), για τη διάχυση στατιστικών δεδοµένων και µεταδεδοµένων. Αναφορικά µε ένα συγκεκριµένο θέµα αρνητικής φύσης, η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι τον Οκτώβριο του 2013, υπήρξε διαρροή στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα δηµοσιονοµικών στατιστικών ΥΕ πριν από την προαναγγελθείσα ηµεροµηνία δηµοσίευσής τους. Η διαρροή αυτή δεν οφειλόταν στην ΕΛΣΤΑΤ αλλά σε άλλους φορείς του ΕΛΣΣ. Σύµφωνα µε ό,τι απαιτείται στον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, ο οποίος αναφέρει ότι «σε περίπτωση διαρροών, επανεξετάζονται οι ρυθµίσεις σχετικά µε τις προδηµοσιεύσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αµεροληψία», η ΕΛΣΤΑΤ έλαβε µέτρα όσον αφορά την πρόσβαση σε προδηµοσιεύσεις και καµία επιπλέον διαρροή δεν παρατηρήθηκε έκτοτε. Για την προστασία της ακεραιότητας και της υπόληψης του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος, η Επιτροπή θεωρεί ότι το παράδειγµα αυτό καταδεικνύει την επείγουσα ανάγκη διασφάλισης ότι όλοι οι φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος θα πρέπει να αντιλαµβάνονται τις αρχές του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές και την αναγκαιότητα εφαρµογής τους µε ενιαίο και συνεπή τρόπο. Μέρος 2: Εφαρµογή του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές στο ευρύτερο Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛΣΣ) Όπως αναφέρθηκε στην Εισαγωγή, το Μέρος 2 περιορίζεται σε µία σύντοµη στρατηγική επισκόπηση του ευρύτερου Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος. Η επιθεώρηση επικεντρώθηκε στις ακόλουθες εθνικές στατιστικές αρχές εντός του ΕΛΣΣ: Υπουργείο Οικονοµικών, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η Επιτροπή συναντήθηκε µε εκπροσώπους από τα τρία Υπουργεία για να συζητήσει την εργασία τους στην παραγωγή Ευρωπαϊκών και εθνικών στατιστικών. Η Τράπεζα της Ελλάδος προσκλήθηκε ως µία ακόµα σηµαντική εθνική στατιστική αρχή του ΕΛΣΣ αλλά δεν µπόρεσε να παραβρεθεί. 15

16 Η επιθεώρηση των παραπάνω Υπουργείων βασίστηκε ως επί το πλείστον στην εξέταση των Ερωτηµατολογίων Αυτο-αξιολόγησης που συµπληρώθηκαν για τις Αρχές 1 έως 6 του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές ως µέρος της Επιθεώρησης Οµοτίµων (Peer Review) του ΕΛΣΣ. Αρχή 1 Επαγγελµατική Ανεξαρτησία Και τα τρία Υπουργεία έχουν σχετικά µικρές και συνήθως διασκορπισµένες στατιστικές µονάδες. Σε καµία περίπτωση δεν έχει οριστεί υψηλόβαθµο άτοµο µε τη γενική επαγγελµατική αρµοδιότητα να συντονίζει τις στατιστικές δραστηριότητες εντός του Υπουργείου. Αντιθέτως, εκφράστηκε η άποψη στην Επιτροπή ότι ένας τέτοιος ρόλος δεν θα ήταν πρακτικός σε πολλά Υπουργεία καθώς υπάρχει πολύ µικρή ή καθόλου αλληλοεπικάλυψη ή κοινά χαρακτηριστικά µεταξύ των στατιστικών περιοχών. Εντούτοις, σε όλες τις περιπτώσεις η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι είχε δοθεί η δυνατότητα στις στατιστικές µονάδες να επιτελούν την εργασία τους µε έναν επαγγελµατικά ανεξάρτητο τρόπο. Η Επιτροπή θεωρεί επιθυµητό να ανατεθεί σε κάθε Υπουργείο η αρµοδιότητα για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης της στατιστικής παραγωγής µε τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές σε ένα κατάλληλο υψηλόβαθµο στέλεχος, το οποίο θα εκπληροί αυτή τη λειτουργία µε επαγγελµατική ανεξαρτησία. εν θα ήταν απαραίτητο σε όλες τις περιπτώσεις ο ορισµός αυτός να είναι σε βάση πλήρους απασχόλησης οι πιο σηµαντικές απαιτήσεις θα ήταν το άτοµο αυτό να έχει το κατάλληλο υπόβαθρο και σχετική εµπειρία καθώς επίσης και επαρκώς υψηλή θέση µέσα στον οργανισµό για να διασφαλίσει την παραγωγή στατιστικών υψηλής ποιότητας. Το άτοµο αυτό θα έχει την αρµοδιότητα να εκπροσωπεί τη στατιστική παραγωγή του Υπουργείου στο πλαίσιο της πιστοποίησης των επίσηµων στατιστικών του Υπουργείου από την ΕΛΣΤΑΤ. Αρχή 2 Εντολή Συλλογής εδοµένων Για την παραγωγή των στατιστικών τους, τα τρία Υπουργεία χρησιµοποιούν κυρίως στοιχεία που έχουν συλλεχθεί ως µέρος των διοικητικών υποχρεώσεών τους ή άµεσα µέσω δικών τους στατιστικών ερευνών. Συνήθως τα στοιχεία που χρειάζονται για τις στατιστικές είναι ευκόλως διαθέσιµα. Εντούτοις, αναφέρθηκε ότι µία αρχή είχε αντιµετωπίσει προβλήµατα στη λήψη τελωνειακών στοιχείων από το Υπουργείο Οικονοµικών για στατιστικούς σκοπούς. Η Επιτροπή έχει την αίσθηση ότι η ανταλλαγή στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς µεταξύ των στατιστικών αρχών είναι πολύ σπάνια και ότι οι διατάξεις του Ελληνικού Στατιστικού Νόµου δεν αξιοποιούνται πλήρως προκειµένου να γίνει το στατιστικό σύστηµα πιο αποτελεσµατικό ως προς αυτό. 16

17 Αρχή 3 Επάρκεια Πόρων Και τα τρία Υπουργεία υπέδειξαν ότι στις τρέχουσες δηµοσιονοµικές περιστάσεις οι πόροι µειώνονται καθώς επί του παρόντος µόνο µία στις πέντε άδειες θέσεις µπορεί να αναπληρωθεί. Ως εκ τούτου, η ικανοποίηση των υπαρχουσών στατιστικών απαιτήσεων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ποιότητα και την αφοσίωση του προσωπικού που ενασχολείται µε τη στατιστική παραγωγή. Εντούτοις, υπό τις τρέχουσες περιστάσεις, η δυνατότητα ικανοποίησης νέων αιτηµάτων ή συµµετοχής σε έργα για τη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών ήταν περιορισµένη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η επάρκεια των πόρων που είναι διαθέσιµοι για τη στατιστική παραγωγή πρέπει να υπόκειται σε συνεχείς επιθεωρήσεις προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι τα απαιτούµενα αποτελέσµατα παράγονται σε µια βάση εξασφαλισµένης ποιότητας. Αρχή 4 έσµευση για την Ποιότητα Από τα ερωτηµατολόγια αυτο-αξιολόγησης και από τις συζητήσεις µε τους εκπροσώπους των τριών Υπουργείων, η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής είναι ικανοποιηµένη από το γεγονός ότι υπάρχει συνειδητοποίηση της σηµασίας παραγωγής στατιστικών υψηλής ποιότητας εντός των οργανισµών. Ωστόσο, υπάρχουν λίγα στοιχεία που να καταµαρτυρούν την ύπαρξη µιας συστηµατικής προσέγγισης για τη διαχείριση και τη διασφάλιση της ποιότητας µέσα σε κάθε Υπουργείο. Για παράδειγµα, η έκδοση µιας ρητής έσµευσης για την Ποιότητα δεν αποτελεί µια καθιερωµένη διαδικασία, µε εξαίρεση το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) εντός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η Επιτροπή διακρίνει ότι ακολουθούνται στην πράξη ορισµένες διαδικασίες για τον έλεγχο της ποιότητας των στατιστικών προϊόντων αλλά αυτές δεν τεκµηριώνονται και δεν δηµοσιεύονται συστηµατικά. Γενικώς τα θέµατα ποιότητας αντιµετωπίζονται αποκλειστικώς εντός των µονάδων που είναι υπεύθυνες για τα στατιστικά προϊόντα µόνο το Υπουργείο Οικονοµικών έχει µια συγκεκριµένη ιεύθυνση που παρέχει, µεταξύ άλλων, µεθοδολογική καθοδήγηση σε άλλες µονάδες του Υπουργείου. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το προσωπικό οργανώνονται συστηµατικά µόνο από το Υπουργείο Οικονοµικών, σε µερικές περιπτώσεις από κοινού µε την ΕΛΣΤΑΤ. εν διατηρούνται συστηµατικά σχέσεις µε χρήστες των στατιστικών προϊόντων. Μέχρι τώρα, δεν έχει πραγµατοποιηθεί έρευνα ικανοποίησης χρηστών σε κανένα Υπουργείο ή στους εποπτευόµενους φορείς τους η κατάρτιση και δηµοσίευση ηµερολογίου ανακοινώσεων, µεταδεδοµένων και εκθέσεων ποιότητας δεν έχουν καθιερωθεί. Τα Υπουργεία και οι εποπτευόµενοι φορείς τους φαίνεται να έχουν καλές εργασιακές σχέσεις µε την ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό είναι µια καλή βάση για τη διευκόλυνση των αναγκαίων βελτιώσεων στη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις σχετικά µε την ποιότητα του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές. 17

18 Αρχή 5: Στατιστικό απόρρητο Λαµβάνοντας υπόψη τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια αυτοαξιολόγησης και τις συζητήσεις µε τους εκπροσώπους των τριών Υπουργείων, φαίνεται ότι υπάρχει επίγνωση της σηµασίας, αλλά και των συγκεκριµένων απαιτήσεων, της Αρχής του Στατιστικού Απορρήτου, παρόλο που αυτό δεν ισχύει στον ίδιο βαθµό σε όλες τις περιπτώσεις. Τα Υπουργεία και οι εποπτευόµενοι φορείς τους έχουν θέσει σε ισχύ µέτρα και διαδικασίες όχι συγκεκριµένα για στατιστικούς σκοπούς για την προστασία όλων των δεδοµένων, που συλλέγονται και επεξεργάζονται, στη βάση των δικών τους αρµοδιοτήτων. Αυτά, για παράδειγµα, περιλαµβάνουν φυσικά, τεχνολογικά και οργανωτικά µέτρα για την προστασία και την ακεραιότητα των δεδοµένων. Γενικώς, παράγουν και διαχέουν στατιστικές, βασισµένες µόνο σε ανοιχτά ή οµαδοποιηµένα δεδοµένα και κανείς από τους ανωτέρω φορείς δεν επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων σε εµπιστευτικά δεδοµένα, είτε για ερευνητικούς είτε για άλλους σκοπούς. Η Επιτροπή σηµειώνει την απουσία, γενικά, ύπαρξης συγκεκριµένων οδηγιών για την προστασία του στατιστικού απορρήτου, κατά την παραγωγή και διάχυση στατιστικών, όπως και την απουσία πολιτικής στατιστικού απορρήτου, στο βαθµό που τα Υπουργεία συλλέγουν δεδοµένα για στατιστικούς σκοπούς. Επιπλέον, το προσωπικό που εµπλέκεται στην παραγωγή στατιστικών δεν υπογράφει ήλωση Τήρησης Στατιστικού Απορρήτου. Αρχή 6 Αµεροληψία και Αντικειµενικότητα Με βάση την πληροφόρηση των τριών Υπουργείων που παράγουν εθνικές και ευρωπαϊκές στατιστικές, η Επιτροπή έχει την αίσθηση ότι οι πρακτικές τους για τη διάχυση στατιστικών πρέπει να αναπτυχθούν ώστε να επιτύχουν µεγαλύτερη συµµόρφωση µε τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές. Η Επιτροπή θα επισήµαινε ιδιαίτερα την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι: τα σφάλµατα που εντοπίζονται σε δηµοσιευµένες στατιστικές διορθώνονται το συντοµότερο δυνατόν και δηµοσιοποιούνται προαναγγέλλονται οι ηµεροµηνίες και ώρες δηµοσίευσης των στατιστικών στοιχείων µείζονες αναθεωρήσεις ή αλλαγές σε µεθοδολογίες ανακοινώνονται εκ των προτέρων και ισότιµη και ταυτόχρονη πρόσβαση σε δηµοσιεύσεις στατιστικών στοιχείων διασφαλίζεται για όλους τους χρήστες στατιστικών συµπεριλαµβανοµένων αυτών που χαράσσουν πολιτικές εντός του ιδίου του Υπουργείου. 18

19 Παράρτηµα 1 Πληροφορίες για τα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής - Gerry O' Hanlon, πρώην Γενικός ιευθυντής (Επικεφαλής) της Ιρλανδικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ορισθείς από τον Ευρωπαϊκό Συµβουλευτικό Φορέα για τη ιακυβέρνηση στον Τοµέα της Στατιστικής (ESGAB), Πρόεδρος της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής - ρ. Peter Hackl, πρώην Γενικός ιευθυντής (Επικεφαλής) της Αυστριακής Στατιστικής Υπηρεσίας, ορισθείς από τη Eurostat, Μέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής - Heli Jeskanen-Sundstrom, πρώην Γενική ιευθύντρια (Επικεφαλής) της Φινλανδικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ορισθείσα από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήµατος, (ESSC), Μέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής - ρ. Βασίλειος Ζορκάδης, ιευθυντής της Γραµµατείας της Ελληνικής Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ορισθείς από την Ελληνική Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής - Ιωάννης Χαλικιάς, Καθηγητής στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, ορισθείς από τη Βουλή των Ελλήνων, Μέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής 19

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Αποστολή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) είναι η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος 28 Σεπτεμβρίου 2011 Προοίμιο Το όραμα του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ( 1 ) «Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αρχή 14η: Συνοχή και συγκρισιμότητα ΑΤ ΣΤ ΙΣ ΛΗ Η ΕΛ 15 Χ Οι Ευρωπαϊκές Στατιστικές χαρακτηρίζονται από εσωτερική και διαχρονική συνοχή και συνέπεια και είναι συγκρίσιμες μεταξύ των περιφερειών και των

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή. Συμβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. Πρώτη Ετήσια Έκθεση

Ελληνική Στατιστική Αρχή. Συμβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. Πρώτη Ετήσια Έκθεση Ελληνική Στατιστική Αρχή Συμβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής Πρώτη Ετήσια Έκθεση Σεπτέμβριος 2013 1 Εισαγωγή Η Συμβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής, στο εξής αναφερόμενη ως η Επιτροπή, συστάθηκε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2010 Αύγουστος Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Αύγουστος 2010 Αύγουστος Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Το έργο της ΕΛΣΤΑΤ Αύγουστος 2010 Αύγουστος 2013 Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Πρωταρχικός στόχος Ενδυνάμωση της αξιοπιστίας των επίσημων στατιστικών της Ελλάδος Επανάκτηση της εμπιστοσύνης των χρηστών,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Κανονισμός Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΑΣ Πολιτική Διάχυσης

ΕΛΣΑΣ Πολιτική Διάχυσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΑΣ Πολιτική Διάχυσης ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2016 Η Ελληνική τατιστική Αρχή (ΕΛΣΑΣ), στο πλαίσιο της αποστολής της για τη διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ Ιούνιος, 2017 Εισαγωγή Στις 29 Φεβρουαρίου 2012, η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Εισαγωγή Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έχει, σύμφ ωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 6

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο της ΕΛΣΤΑΤ. από τις 8/2010. Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Το έργο της ΕΛΣΤΑΤ. από τις 8/2010. Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Το έργο της ΕΛΣΤΑΤ από τις 8/2010 Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Πρωταρχικός στόχος Ενίσχυση της αξιοπιστίας των επίσημων στατιστικών της Ελλάδος Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των χρηστών, σε εθνικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

7281/15 ΜΑΚ/νκ 1 DG C 2A

7281/15 ΜΑΚ/νκ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2015 (OR. en) 7281/15 COVEME 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Συμπεράσματα του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2017 COM(2017) 31 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την από κοινού επανεξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Νομικής, Τομέας Δημοσίου Δικαίου. Διδάσκοντες: Δημητρόπουλος Ανδρ., Αντωνίου Θ.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Νομικής, Τομέας Δημοσίου Δικαίου. Διδάσκοντες: Δημητρόπουλος Ανδρ., Αντωνίου Θ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής, Τομέας Δημοσίου Δικαίου Π.Μ.Σ. Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Διδάσκοντες: Δημητρόπουλος Ανδρ., Αντωνίου Θ. Θέμα: Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

7118/16 ΘΚ/νκ 1 DG C 2A

7118/16 ΘΚ/νκ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7118/16 COVEME 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: με ημερομηνία: 15 Μαρτίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες της Επιτροπής Καταπολέµησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Μαρτίου

Ετήσια έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες της Επιτροπής Καταπολέµησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Μαρτίου Ετήσια έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες της Επιτροπής Καταπολέµησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Μαρτίου 2002 - Ιανουαρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5003/05-08-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

14164/16 ΜΑΠ/γπ 1 DGG 1A

14164/16 ΜΑΠ/γπ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14164/16 ECOFIN 1013 STATIS 91 UEM 358 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Euro-SDMX δοµή µεταδεδοµένων (ESMS)

Euro-SDMX δοµή µεταδεδοµένων (ESMS) Euro-SDMX δοµή µεταδεδοµένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα Ονοµασία: Έρευνα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστηµιακός Τοµέας) Ατοµικό Στατιστικό ελτίο Φοιτητή - Σπουδαστή Έναρξη Ακαδηµαϊκού Έτους ΕΛΣΤΑΤ µεταδεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.5.2003 COM(2003) 242 τελικό 2003/0095 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τους τριµηνιαίους χρηµατοπιστωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES Συνδ. 14.3* ιαδικασίες συµµόρφωσης της CITES ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 12.84, µέσω της οποίας η Συνδιάσκεψη των Μερών έδωσε εντολή στη Γραµµατεία να σχεδιάσει ένα πακέτο οδηγιών για τη συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.8.2014 COM(2014) 513 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την από κοινού επανεξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών 1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Η Voiceland στα πλαίσια των επιχειρησιακών της λειτουργιών διαχειρίζεται τηλεπικοινωνιακά συστήματα μέσω των οποίων προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας στην πελατειακή της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

5306/15 ADD 1 ΘΚ/γομ 1 DG G 2A

5306/15 ADD 1 ΘΚ/γομ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 205 (OR. en) 5306/5 ADD FIN 28 PE-L 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπής προϋπολογισμού Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 28.11.2013 2013/2130(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για την εφαρμογή της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΛΣΤΑΤ

ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΛΣΤΑΤ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµασία: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2004

Ονοµασία: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2004 Χώρα: Ελλάδα EuroSDMX δοµή µεταδεδοµένων (ESMS) Ονοµασία: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2004 ΕΛΣΤΑΤ µεταδεδοµένα Περιεχόµενα 1. Επικοινωνία 2. Ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. Τρίτη Έκθεση

Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. Τρίτη Έκθεση Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής Τρίτη Έκθεση εκέµβριος 2016 1 Εισαγωγή Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής, στο εξής αναφερόµενη ως η Επιτροπή συστάθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Κανονισμού Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Κανονισμού Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Ορισµοί 2. Στόχοι 3. Αρµοδιότητες Τµήµατος ιαχείρισης Παραπόνων 4. Κατηγοριοποίηση Παραπόνων 5. Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τµήµατος «Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2014 (OR. en) 9688/14 UD 136 ENFOCUSTOM 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου P6_TA(2007)035 Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE PUBLIC EDUC 118 SOC 253 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Φ Ο ΡΑ Σ Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Η Σ Ε Λ Σ ΤΑΤ

Α Ν Α Φ Ο ΡΑ Σ Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Η Σ Ε Λ Σ ΤΑΤ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Α Ν Α Φ Ο ΡΑ Σ Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Η Σ Ε Λ Σ ΤΑΤ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 0 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 1 Πειραιασ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αναφορά στο Εργο της Ελληνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πολιτική του ιδρύματος για τη διασφάλιση ποιότητας... 3 2. Διάθεση και διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0430(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0430(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.7.2012 2011/0430(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Έγγραφο θέσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Έγγραφο θέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Έγγραφο θέσης 2011 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωµα της ETUCE σχετικά µε το ιστορικό του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς µονάδων για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)

Σηµείωµα της ETUCE σχετικά µε το ιστορικό του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς µονάδων για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Σηµείωµα της ETUCE σχετικά µε το ιστορικό του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς µονάδων για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Βασισµένη σε απαντήσεις από τη διαβούλευση µεταξύ των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Προεδρία διένειμε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών (έγγρ /14).

Στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Προεδρία διένειμε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών (έγγρ /14). Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 16142/14 JAI 962 JUSTPEN 6 JUSTCIV 312 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2012 (05.06) (OR. en) 10360/12 EUROJUST 49 CATS 37 EJN 39 COPEN 127

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2012 (05.06) (OR. en) 10360/12 EUROJUST 49 CATS 37 EJN 39 COPEN 127 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2012 (05.06) (OR. en) 10360/12 EUROJUST 49 CATS 37 EJN 39 COPEN 127 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Προεδρίας προς: την ΕΜΑ/το Συμβούλιο Θέμα : Σχέδιο συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.2.2015 COM(2015) 50 final 2015/0029 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τη σύσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012 Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 18.12.2012 Στατιστικές Χρήσης Χρόνου Έλλειψη σχετικών στατιστικών Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΑΣ Πολιτική τατιστικού Απορρήτου

ΕΛΣΑΣ Πολιτική τατιστικού Απορρήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΑΣ Πολιτική τατιστικού Απορρήτου ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΑΡΣΙΟ 2016 Η Ελληνική τατιστική Αρχή (ΕΛΣΑΣ) στο πλαίσιο της αποστολής της για τη διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.2.2001 COM(2001) 100 τελικό 2001/0056 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ όσον αφορά τους τριµηνιαίους µη χρηµατοπιστωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.8.2013 COM(2013) 595 final 2013/0285 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να υπογράψουν και/ή να επικυρώσουν, προς το συμφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2009 SEC(2009) 1433 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.4.2012 COM(2012) 167 final 2012/0084 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 223/2009 για

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες»

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες» Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες» Καθηγητής Βασίλειος Τσιάντος Αντιπρόεδρος της ΑΔΙΠ Συνάντηση Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

10. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 10. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Σύμφωνα με την παράγραφο (ι) του Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2011, με το οποίο διορίστηκα, εμπίπτει στους όρους εντολής μου η υποβολή «εισηγήσεων για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Πρόσωπο το οποίο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EF 162 ECOFIN 638 UEM

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 3.12.2008 C 308/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2015 COM(2015) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Οµιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΜΙΛΙΑ Λουξεµβούργο 10 εκεµβρίου 2013 ECA/13/45 Οµιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων για το οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 2ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς

Ελληνική Στατιστική Αρχή 2ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς Ελληνική Στατιστική Αρχή 2ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 29.12.2011 Περιεχόμενα Ι. Κάλυψη κενών και βελτίωση ποιότητας της Στατιστικής Πληροφορίας - Παραγωγή νέων στατιστικών ΙΙ. Διάχυση Στατιστικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 301 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 12.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 137/7 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Στρασβούργο 15 Νοεµβρίου 2011 ΕΕΣ/11/39 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ * * * * * * * * * * ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα