ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ"

Transcript

1 ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Μελετητής: FOSTER WHEELER ITALIANA (FWI) Via S. Caboto Corsico Milano, Italy Μετάφραση / όµηση Μελέτης: ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. Λ. Ελ. Βενιζέλου Καλλιθέα ιερεύνηση ιασποράς Εκποµπών Αερίων Ρύπων: Επιστηµονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Ι. Ζιώµας Σχολή Χηµικών Μηχανικών ΕΜΠ Εκθεση επί των Συστηµάτων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων: Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου Σχολή Χηµικών µηχανικών ΕΜΠ

2 Ασπροφος α.ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.1. Ονοµασία και Είδος Έργου 1.2. Φορέας του Έργου 1.3. Σκοπός του Έργου Ανάγκες που θα καλύψει το Έργο 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. Περιγραφή δραστηριοτήτων νέων έργων 2.2. Περιγραφή Υφιστάµενης Κατάστασης Περιβάλλοντος 3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 3.1. Περιοχή Μελέτης 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4.1. Περιγραφή Περιβάλλοντος Οικοσυστήµατα Φυσιογραφία Ανάγλυφο Κλίσεις Γεωλογία Γεωλογία Ευρύτερης Περιοχής Γεωλογικοί Σχηµατισµοί της Περιοχής του Έργου - Γεωτεχνικά Χαρακτηριστικά Γεωτεκτονικά Στοιχεία Ρηξιγενείς Ζώνες της Ευρύτερης Περιοχής του Έργου Γεωλογία Γεωµορφολογία Κόλπου Ελευσίνας Χαρακτηριστικά Υδροφόρου Ορίζοντα Εδαφολογικές και Μορφολογικές Συνθήκες Υδρογραφικά Υδρολογικά Στοιχεία Κόλπου Ελευσίνας Γενικά Υδρολογικά χαρακτηριστικά θαλάσσιων µαζών Τροφικό καθεστώς Περιγραφή Κλιµατολογικών Συνθηκών Θερµοκρασία αέρα Βροχόπτωση και ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα Στοιχεία νέφωσης

3 Ασπροφος α.ε Σχετική υγρασία αέρα Στοιχεία ανέµου Κλιµατική ταξινόµηση Τοπίο Σεισµικότητα Γενικά Στοιχεία Σεισµικής Εδαφικής Απόκρισης και Ανάλυση Ρευστοποίησης Έλεγχος Ρευστοποίησης Καθιζήσεων και πλευρικών Μετατοπίσεων Χλωρίδα - Πανίδα Χλωρίδα Βλάστηση Πανίδα Θαλάσσια βλάστηση και πανίδα Φυτοβένθος Ζωοβένθος ηµογραφικά Οικονοµικά Κοινωνικά Χαρακτηριστικά ηµογραφικά Στοιχεία Οικονοµικό Κοινωνικό Περιβάλλον Στοιχεία απασχόλησης ιόρθωση απασχόλησης Ακαθόριστο Εγχώριο Προϊόν Χρήσεις Γης Μεταφορική Υποδοµή Ενεργειακή Υποδοµή Λοιπή Τεχνική Υποδοµή Ιστορικά και Πολιτιστικά Στοιχεία 4.2. Υφιστάµενη Κατάσταση Ρύπανσης Υφιστάµενη Κατάσταση Αέριας Ρύπανσης Μετρήσεις ρύπων στους Περιβαλλοντικούς Σταθµούς του Θριασίου Πεδίου ιοξείδιο του θείου ιοξείδιο του Αζώτου Όζον Υδρογονάνθρακες Σωµατίδια Μετρήσεις ρύπων στον Περιβαλλοντικό Σταθµό του ΥΠΕΧΩ Ε στο ήµο Ελευσίνας Υφιστάµενη κατάσταση θαλάσσιας ρύπανσης

4 Ασπροφος α.ε Κατάσταση Ρύπανσης του Κόλπου της Ελευσίνας Θόρυβος 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5.1. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου Εναλλακτικές λύσεις Γενική Περιγραφή του έργου Εναλλακτικές λύσεις 5.2. Φάση κατασκευής Κατασκευαστικές δραστηριότητες Προετοιµασία Τοποθεσίας Έργα Πολιτικού Μηχανικού Μηχανολογικές εργασίες Ηλεκτρολογικές εργασίες / Εγκατάστασης Οργάνων / Μονώσεις και Εργασίες Βαφών Χειρισµός αποθηκευµένων υλικών Εργατικό δυναµικό Νοµή εδάφους εµπλοκές µε τις εξωτερικές περιοχές 5.3. Φάση λειτουργίας Σχέδιο Κάτοψης της Εγκατάστασης Λειτουργία Απασχολούµενο Προσωπικό Πρώτες Ύλες Προϊόντα Χηµικές Ουσίες Περιγραφή Παραγωγικής ιαδικασίας Γενικά Μελλοντικό Σχήµα Λειτουργίας Μονάδες Παραγωγής Μονάδες Περιβαλλοντικής Προστασίας Βοηθητικές Μονάδες Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων Εγκατάσταση Αποθήκευσης και ιακίνησης Προϊόντων Πετρελαίου Αναλυτική Περιγραφή της Παραγωγικής ιαδικασίας υπό το µελλοντικό σχέδιο λειτουργίας Μονάδες Παραγωγής Μονάδες Προστασίας του Περιβάλλοντος Βοηθητικές Μονάδες Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαϊκών προϊόντων Σχέδια και ιαγράµµατα Ροής Χρήση νερού και ενέργειας

5 Ασπροφος α.ε Χρήση νερού Αναλυτική Περιγραφή της Χρήσης Νερού Κανονική Κατανάλωση Γλυκού και Υφάλµυρου Νερού Μέγιστη Κατανάλωση Γλυκού και Υφάλµυρου Νερού Παροχή ενέργειας Αέρια απόβλητα Εκποµπές καυσαερίων από εστίες καύσης (φούρνους) και λέβητες Υγρά Απόβλητα Ρεύµατα που οδηγούνται στην υπάρχουσα αναβαθµισµένη Μ.Ε.Υ.Α. Μονάδα Ελαιώδη Υγρά Απόβλητα Χηµικά Απόβλητα Αστικά Λύµατα Ρεύµατα που καταλήγουν στη Νέα Μ.Ε.Υ.Α. Μονάδα Μη ελαιώδη απόβλητα Χρήση νερού αποδέκτη εδοµένα Υγρών Αποβλήτων Εναλλακτικές λύσεις και µέτρα για τον περιορισµό της παραγωγής υγρών αποβλήτων Μέθοδοι ελέγχου Πρόσθετα µέτρα για τον περιορισµό της ρύπανσης Στερεά απόβλητα Γενικά Στερεά απόβλητα διεργασιών Στερεά απόβλητα από το υπάρχον ιυλιστήριο Στερεά απόβλητα από την εγκατάσταση νέων µονάδων στο ιυλιστήριο Χρησιµοποιηµένοι καταλύτες Χρησιµοποιηµένη αλουµίνα Χρησιµοποιηµένα υλικά απορρόφησης Εξαντληµένες ιοντοεναλλακτικές ρητίνες Σωµατίδια προερχόµενα από καυσαέρια Ελαιώδεις λάσπες Άλλα απόβλητα του ιυλιστηρίου Θόρυβος

6 Ασπροφος α.ε. 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Α 6. Φάση Κατασκευής Α.6.1. Οικολογικές Επιπτώσεις Α Ατµόσφαιρα Α Υγρά Απόβλητα Νερά Α Μορφολογία Έδαφος Α Επιπτώσεις σε χλωρίδα και πανίδα Α Επιπτώσεις σε χερσαία χλωρίδα και πανίδα Α Επιπτώσεις σε θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα Α Στερεά Απόβλητα κατά τη φάση κατασκευής των νέων έργων Α Επιπτώσεις στη Φυσιογνωµία της περιοχής Α Επιπτώσεις στις Χρήσεις γης Α 6.2. Θόρυβος Α 6.3. Επιπτώσεις σε Κρατικές Εξυπηρετήσεις ίκτυα Κυκλοφοριακές Συνθήκες Β 6 Φάση Λειτουργίας Β.6.1. Οικολογικές Επιπτώσεις Β Ατµόσφαιρα Β Εκποµπές από καύση Β Εκποµπές Υδρογονανθράκων Β Συνολικές Εκποµπές Αέριων Ρύπων Β Σύγκριση αέριων εκποµπών µε θεσµοθετηµένα όρια Β Άλλες Αέριες Εκποµπές Β Εκτίµηση επίδραση αέριων ρύπων στην ποιότητα ατµόσφαιρας Μοντέλο ιασποράς Β Επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους Β Επιπτώσεις στη Μορφολογία Έδαφος Β Επιπτώσεις στη χλωρίδα πανίδα Β Επιπτώσεις στη χερσαία χλωρίδα Β Επιπτώσεις στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα Β Επιπτώσεις στη φυσιογνωµία της περιοχής Β Επιπτώσεις στις χρήσεις γης Β Λοιπές οχλήσεις κατά τη φάση λειτουργίας Β ονήσεις Β Οσµές Β 6.2. Θόρυβος

7 Ασπροφος α.ε. Β 6.3. Β 6.4. Επιπτώσεις σε Κρατικές Εξυπηρετήσεις ίκτυα Κυκλοφοριακές Συνθήκες Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Α 7. Φάση Κατασκευής Α 7.1. Αέρια Απόβλητα Α 7.2. Υγρά Απόβλητα Α 7.3. Στερεά Απόβλητα Ιλύες Τοξικά Απόβλητα Απορρίµµατα Α 7.4. Θόρυβος Α 7.5. Φυσιογνωµία Περιοχής Α 7.6. Υδάτινοι Πόροι και Υδρογεωλογία Α 7.7. Χλωρίδα Πανίδα Α Χερσαία χλωρίδα πανίδα Α Θαλάσσια χλωρίδα πανίδα Α 7.8. Κυκλοφοριακές Συνθήκες Α 7.9. Χρήσεις Γης Β 7 Φάση Λειτουργίας Β1 7. Ειδικά µέτρα Αντιµετώπισης Επιπτώσεων Β Μέτρα στις Μονάδες Παραγωγής Β Μονάδα 31 Μονάδα Απόσταξης Κενού Β Μονάδα 32 Flexicoker (FXK) Β Μονάδα 33 Εγκατάσταση Υδρογόνου (HYD) Β Μονάδα 34 Υδρογονοδιάσπαση (HCU) Β Μονάδα Μονάδα Αναγέννησης Αµίνης (ARU) Μονάδα Απογύµνωσης Όξινων Νερών (SWS) Μονάδα Ανάκτησης Θείου (SPU) Β Μέτρα για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις Β Μονάδα 60 Αποθήκευση Ανάµιξη ιακίνηση Β Μονάδα 70 ιασυνδέσεις Β Μονάδα 72 Σύστηµα Παραγωγής Ατµού Β Μονάδα 75 Σύστηµα Νερού Πύργου Ψύξης (CTCW) Β Μονάδα 82 Πυρσός Β Μονάδα 70 Αναβαθµισµένη υπάρχουσα Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Β Μονάδα 83 Νέα Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Β Μέτρα προστασίας σε επιστρωµένες περιοχές και σύστηµα αποστράγγισης

8 Ασπροφος α.ε. Β Γενικά Β Κλειστό σύστηµα αποστράγγισης Υδρογονανθράκων Β Κλειστό σύστηµα αποστράγγισης αµίνης Β Σύστηµα συλλογής ελαιωδών υδάτων Β2 7. Γενικά Μέτρα Αντιµετώπισης Β Αέρια Απόβλητα Β Έλεγχοι Εκποµπών στο Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον Β Υγρά Απόβλητα Β Έλεγχος εκποµπών στο υδατικό περιβάλλον Β Στερεά Απόβλητα Β Στοιχεία σχετικά µε την διαχείριση των αποβλήτων Β Απόβλητα που παράγονται από την παραγωγική διαδικασία Β Συλλογή Αποθήκευση Β Μεταφορά αποβλήτων εντός των εγκαταστάσεων Β Επεξεργασία αποβλήτων Β ιάθεση αποβλήτων Β Απόβλητα που παράγονται από τη µη παραγωγική διαδικασία Β Μέτρα για τον περιορισµό των στερεών αποβλήτων Β ιαχείριση Β Β Β Β Θόρυβος Πρόγραµµα παρακολούθησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καταγραφή και παρακολούθηση της ποιότητας της ατµόσφαιρας Καταγραφή και παρακολούθηση εκποµπών στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον Β Καταγραφή και παρακολούθηση Υγρών Αποβλήτων Β Λοιπές Επιπτώσεις Β Φυσιογνωµία Περιοχής Β Υδάτινοι Πόροι Β Χλωρίδα και Πανίδα Β Χερσαία χλωρίδα και πανίδα Β Θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα Β Κυκλοφοριακές Συνθήκες Β Χρήσεις γης Β Λοιπές οχλήσεις Β ονήσεις Β Οσµές

9 Ασπροφος α.ε. 8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ I.P.P.C Σχετικά κείµενα αναφοράς (BREF) οδηγίας IPPC 8.2. Εγκαταστάσεις οδηγίας IPPC 8.3. Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές (Β Τ) 9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ήµου Ελευσίνας (Αρ. Σχεδίου ) Χάρτης της περιοχής του έργου που εµφανίζει τις ισοπαχείς των χαλαρών αποθέσεων (Αρ. Σχεδίου ) Γεωλογικός Χάρτης (Αρ. Σχεδίου ) Χάρτης της περιοχής του έργου µε στοιχεία Σεισµικών Ζωνών και σεισµικών παραµέτρων Σχεδιασµού σύµφωνα µε τον ΕΑΚ 2000 (Αρ. Σχεδίου ) Χάρτης της περιοχής του έργου µε στοιχεία Σεισµικών Ζωνών και σεισµικών παραµέτρων Σχεδιασµού σύµφωνα µε UPC 97 (Αρ. Σχεδίου ) Χάρτης χρήσεων γης κλίµακας 1: ((Αρ. Σχεδίου AU-01) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σχέδιο Κάτοψης Εγκατάστασης BDO300A C03 Ζώνη εργασίας του έργου κατά τη φάση κατασκευής ΣΧΕ ΙΟ BDO300A Χρονοδιάγραµµα Φάσης Κατασκευής Θέσεις Καµινάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ PROCESS FLOW DIAGRAM BDO300A ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ PROCESS FLOW DIAGRAM BDO300A

11 BLOCK SCHEME BDO300A BLOCK DIAGRAM & MATERIAL BALANCE BDO300A ΝΕΑ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ BLOCK SCHEME BDO300A PROCESS FLOW DIAGRAM ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΝΕΡΟΥ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ: 31,32,33,34,36,37,38,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85 Μονάδα 31: BD300A /8, Rev. I02. Μονάδα 32: BD έως 910. Μονάδα 33: Μονάδα 34: έως 08-A1, έως 14-A1, έως 07-A1. Μονάδα 36: BD0300-A έως 903. Μονάδα 37: BD0300A /902, Rev. C00. Μονάδα 38: BD0300A έως 907, Rev. 1. Μονάδα 72: BD0300-A BD0300-A BD0300-A BD0300-A Μονάδα 73: BD0300-A Μονάδα 74: BD0300-A

12 Μονάδα 75: BD0300-A Μονάδα 76: BD0300-A Μονάδα 77: BD0300-A Μονάδα 78: BD0300-A Μονάδα 80: BD0300-A Μονάδα 81: BD0300-A Μονάδα 82: BD0300-A / 903 Rev. C02 Μονάδα 85: BD0300-A Rev.C00 Μονάδα 79: BD0300-A Rev.C0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Πίνακας εξαµενών Αποθήκευσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Μοντέλο Θορύβου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 ιερεύνηση της διασποράς των εκποµπών αέριων ρύπων από τις εγκαταστάσεις Ελευσίνας των Ελληνικών Πετρελαίων: Υφιστάµενη και Μελλοντική κατάσταση.

13 ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ιαχειριστικά Σχέδια Αποβλήτων έτους 2006 ιυλιστηρίου ΕΛΠΕ ΒΕΕ Άδειες Εγκρίσεις Παράρτηµα Ι «Έντυπο Καταχώρησης στοιχείων ΜΠΕ Βιοµηχανικών δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α1 και έργων και δραστηριοτήτων I.P.P.C.» - Πίνακες ΚΥΑ

14 Ορισµοί Ασπροφος α.ε. ARU BPSD BREF CDU DEA ERU FEED FWI FXK HBG HCU HDS HGO HKGO HP HP HCU HYD LBG LGO LKGO LP LP HDT LPG PFD SCR SRHGO SRLGO SRU SWS TGTU VDU VGO Amine Regeneration Unit (Μονάδα Αναγέννησης Αµίνης) Barrels per Stream Day (Βαρέλια ανά Ηµέρα Κατεργασίας) Reference Document on Best Available Techniques (Έγγραφο Αναφοράς Βέλτιστων ιαθέσιµων Τεχνικών) Crude Distillation Unit (Μονάδα Απόσταξης Αργού) Diethanolamine ( ιαιθανολαµίνη) Elefsis Refinery Upgrade (Αναβάθµιση ιυλιστηρίου Ελευσίνας) Front End Engineering Design («Προχωρηµένος» Βασικός Τεχνικός Σχεδιασµός) Foster Wheeler Italiana S.p.A. Flexicoker Unit (Μονάδα Παραγωγής Κωκ) High BTU Gas (Αέριο Υψηλής Θερµογόνου ύναµης) Hydrocracker Unit (Μονάδα Υδρογονοδιάσπασης) Hydrodesulphurisation unit (Μονάδα Υδρογονοαποθείωσης) Heavy Gas Oil (Βαρύ Αεριέλαιο) Heavy Cracked Gasoil (Βαρύ Αεριέλαιο Πυρόλυσης) High Pressure (Υψηλή Πίεση) High Pressure Hydrocracker (Υδρογονοδιάσπαση Υψηλής Πίεσης) Hydrogen Plant (Μονάδα Παραγωγής Υδρογόνου) Low BTU Gas (Αέριο Χαµηλής Θερµογόνου ύναµης) Light Gas Oil (Ελαφρύ Αεριέλαιο) Light Cracked Gas Oil (Ελαφρύ Αεριέλαιο Πυρόλυσης) Low Pressure (Χαµηλή Πίεση) Low Pressure Hydrotreater (Υδρογονοδιάσπαση Χαµηλής Πίεσης) Liquefied Petroleum Gas (Υγραέριο) Process Flow Diagram ( ιάγραµµα Ροής ιεργασίας) Selective Catalytic Reduction (Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή) Straight Run Heavy Gas Oil (Βαρύ Αεριέλαιο Ατµοσφαιρικής Απόσταξης) Straight Run Light Gas Oil (Ελαφρύ Αεριέλαιο Ατµοσφαιρικής Απόσταξης) Sulphur Recovery Unit (Μονάδα Ανάκτησης Θείου) Sour Water Stripper (Μονάδα Απογύµνωσης Όξινων Νερών) Tail Gas Treatment Unit (Μονάδα Επεξεργασίας Απαερίων) Vacuum Distillation Unit (Μονάδα Απόσταξης εν Κενώ) Vacuum Gas Oil (Αεριέλαιο Κενού)

15 Ασπροφος α.ε. VOC WWT Β Τ ΕΡΓΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Volatile Organic Compound (Οργανικές Πτητικές Ενώσεις) Wastewater Treatment (Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων) Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές Έργο Αναβάθµισης ιυλιστηρίου Ελευσίνας ΕΛΠΕ Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

16 ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Η Ελληνικά Πετρέλαια, δραστηριοποιούµενη σε ένα έντονα ανταγωνιστικό ενεργειακό περιβάλλον διεθνώς, έχει δροµολογήσει τον πλήρη εκσυγχρονισµό όλων των λειτουργιών της, ενώ ταυτόχρονα προγραµµατίζει την προσαρµογή της παραγωγής της στις νέες ευρωπαϊκές τάσεις κατανάλωσης. Η Ε.Ε. έχει ήδη προχωρήσει στην σύνταξη της «θεµατικής στρατηγικής για την ατµοσφαιρική ρύπανση» (Thematic Strategy on Air Pollution TSAP) µε στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα σε τέτοιο βαθµό, ώστε να µην έχει αρνητικές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισµό και να συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Η στρατηγική αυτή συµπληρώνει τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα και δίνει βάρος στην αντιµετώπιση των επιβλαβέστερων ρύπων και οδηγεί σε σειρά οδηγιών για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των καυσίµων. Μέσα στα πλαίσια των παραπάνω εξελίξεων, τα διυλιστήρια της Ευρώπης προχωρούν στον αναγκαίο εκσυγχρονισµό και τροποποιήσεις, που θα συµβάλουν στην παραγωγή καθαρών καυσίµων και στη µείωση των εκποµπών από τις εστίες καύσης. Σε αυτό το Ευρωπαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο, η ΕΛΠΕ αποφάσισε την αναβάθµιση των Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας. Η προτεινόµενη επένδυση, πέραν από την εναρµόνισή της µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, θα βελτιώσει, όπως καταδεικνύει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), την γενική ποιότητα του περιβάλλοντος του Θριασίου και κατ επέκταση την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Έτσι, κύριος σκοπός του έργου του εκσυγχρονισµού / αναβάθµισης των Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας είναι η παραγωγή καυσίµων µε ουσιαστικά µηδενική συγκέντρωση θείου, που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της αγοράς. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω επένδυση θα µηδενίσει την παραγωγή µαζούτ µετατρέποντας το σε ελαφρύτερα κλάσµατα χαµηλού θείου (ντίζελ), τα οποία θα καλύπτουν τις µελλοντικές προδιαγραφές καυσίµων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Η παραγωγή των καυσίµων αυτών, θα γίνει µε την επιλογή Βέλτιστων ιαθέσιµων Τεχνικών, και χρήση «κλειστής τεχνολογίας», η οποία θα συµβάλει στη µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων σε σχέση µε τα σηµερινά επίπεδα, καθώς επίσης και στην ασφάλεια της παραγωγής. Η βελτίωση στο περιβάλλον δεν θα περιορίζεται µόνο στην περιοχή του έργου, αλλά θα επεκτείνεται γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή από τη χρήση (τελικός καταναλωτής) καθαρότερων καυσίµων. Επιπλέον, η παραγωγική δυναµικότητα των Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας θα παραµείνει στα ίδια επίπεδα των 100 χιλ. βαρ. /ηµερησίως, ενώ το έργο θα γίνει αποκλειστικά στην έκταση που καταλαµβάνουν ήδη οι εγκαταστάσεις της εταιρείας σε Ελευσίνα και Μάνδρα, χωρίς να επηρεάζονται κατοικηµένες περιοχές και δασικές εκτάσεις. Σηµειώνεται ότι οι i

17 εγκαταστάσεις του ιυλιστηρίου Ελευσίνας ευρίσκονται εντός βιοµηχανικής περιοχής (ΒΙΠΕ), σύµφωνα µε το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο της περιοχής. 2. Υφιστάµενη Ποιότητα Ατµόσφαιρας Περιοχής Προκειµένου να εξετασθεί η επίπτωση (θετική ή αρνητική) της λειτουργίας του έργου στη ποιότητα ατµόσφαιρας της περιοχής εξετάσθηκαν τα στοιχεία της περιοχής και συγκεκριµένα οι µετρήσεις που διεξάγει ο Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ήµων και Κοινοτήτων Θριασίου Πεδίου (Α.Σ..Κ.Θ.Π.) σε συγκεκριµένα σηµεία της περιοχής καθώς επίσης και το ΥΠΕΧΩ Ε στην Ελευσίνα για τους κυριότερους ρύπους - και ειδικότερα για το διοξείδιο του θείου (SO 2 ), τα οξείδια του αζώτου (NO χ ), τους ολικούς υδρογονάνθρακες (THC), το όζον (O 3 ) και τα αιωρούµενα σωµατίδια (PM10). Έτσι, µπορούµε να κάνουµε µία αποτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή. Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία που συνέλεξε ο Σύνδεσµος κατά τα έτη 2001 έως 2006 από τους σταθµούς Μέτρησης, που βρίσκονται εγκατεστηµένοι στο ηµοτικό Παρκινγκ Ελευσίνας (Σ1), στην Κοινότητα Μαγούλας (Σ2), και στις Εργατικές Κατοικίες Μάνδρας (Σ3), όπως φαίνεται στον συνηµένο χάρτη της περιοχής. Επίσης χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία του σταθµού Ελευσίνας του ΥΠΕΧΩ Ε για τα έτη Ο σταθµός αυτός βρίσκεται πολύ κοντά µε τον σταθµό Σ1 του Συνδέσµου. Από τους παραπάνω σταθµούς διαπιστώθηκε η βελτίωση στην ποιότητα της ατµόσφαιρας ως προς το διοξείδιο του θείου και αυτή αποδίδεται ως επί το πλείστον στην βελτίωση της ποιότητας των καυσίµων. Η εγκατάσταση εφαρµόζει τις προδιαγραφές που ορίζουν οι σχετικοί νόµοι για το ποσοστό του θείου στα καύσιµα, αφενός χρησιµοποιώντας η ίδια ως καταναλωτής καύσιµα µε χαµηλό ποσοστό θείου και αφετέρου πραγµατοποιεί, όποτε απαιτείται, επενδύσεις σε εξοπλισµό και νέες τεχνολογίες, ώστε να παράγει καύσιµα φιλικότερα προς τα περιβάλλον. Σηµειώνεται ότι οι τιµές των σωµατιδίων από τους ίδιους σταθµούς και ειδικά η ωριαία τιµή είναι πάνω από το όριο των 50 mg/m 3, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούνται πολλές υπερβάσεις του ορίου. Σ αυτό το αποτέλεσµα συµβάλουν σηµαντικά παράγοντες που δεν σχετίζονται µε τη λειτουργία του διυλιστηρίου, µη δυνάµενοι να ελεγχθούν από την εγκατάσταση και το προσωπικό της. Αυτοί οι εξωγενείς του διυλιστηρίου παράγοντες είναι : 1. Η ύπαρξη χαµηλής βλάστησης, η απουσία ενεργειών δεντροφύτευσης υψηλών φυτών και η αποψίλωση της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι ευνοούν την υψηλή συγκέντρωση αιωρούµενων σωµατιδίων στην περιοχή. 2. Η πυκνή κυκλοφορία οχηµάτων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο (ΙΧ, φορτηγών µε καύσιµο diesel), τα οποία είναι γνωστό ότι αποτελούν πολύ σηµαντική πηγή εκποµπών αιωρούµενων σωµατιδίων. ii

18 Η νέα επένδυση θα δώσει την δυνατότητα παραγωγής καυσίµων χαµηλού θείου (ντίζελ κίνησης) σύµφωνα µε τα όρια που θα τεθούν σε ισχύ το 2009, θα µηδενίσει την παραγωγή µαζούτ και θα ελαχιστοποιήσει την καύση µαζούτ ιδιοκατανάλωσης, συντελώντας έτσι στη περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας σε σχέση µε το διοξείδιο του θείου. Η µελλοντική λειτουργία του διυλιστηρίου µετά την εγκατάσταση των νέων µονάδων θα περιλαµβάνει: - Μονάδες Παραγωγής, - Μονάδες Περιβαλλοντικής Προστασίας, - Βοηθητικές Μονάδες, - Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων, - Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης και ιανοµής Προϊόντων Πετρελαίου. Το διυλιστήριο µετά τον εκσυγχρονισµό / αναβάθµιση θα µπορεί να κατεργάζεται διαφορετικά µίγµατα αργών Iranian Heavy και Ural, ενώ το βασικό σενάριο για την εκπόνηση της µελέτης αφορά στο µίγµα Iranian Heavy και Ural (50%-50%). 3. Αποτελέσµατα Μοντέλου ιασποράς Για τις ανάγκες της ΜΠΕ και προκειµένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στην ποιότητα της ατµόσφαιρας της περιοχής από το νέο λειτουργικό σχήµα χρησιµοποιήθηκε µοντέλο διασποράς, όπως φαίνεται και στη συνηµµένη µελέτη για τη «ιερεύνηση της ιασποράς των εκποµπών αερίων ρύπων από τις εγκαταστάσεις Ελευσίνας των Ελληνικών Πετρελαίων - Υφιστάµενη και Μελλοντική κατάσταση» που συνέταξε ο καθηγητής του ΕΜΠ κ. Ι. Ζιώµας για λογαριασµό των ΕΛΠΕ. Τα αποτελέσµατα του µοντέλου είναι ιδιαίτερα θετικά για τις αέριες εκποµπές µε βελτιώσεις στις εκποµπές ρύπων, που θα έχουν την αντίστοιχη και αναµενόµενη βελτίωση στην ποιότητα της ατµόσφαιρας της ευρύτερης περιοχής. Σηµειώνεται ότι οι σηµαντικές µειώσεις σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση οφείλονται κύρια στους παρακάτω λόγους Μείωση της συγκέντρωσης θείου στο µαζούτ (από 3,1% σε <1% κ.β.) Μεγιστοποίηση της χρήσης αερίου καυσίµου και ελαχιστοποίηση της χρήσης µαζούτ ιδιοκατανάλωσης Πλήρης αποθείωση του αερίου καυσίµου Χρήση καυστήρων χαµηλής εκποµπής αζωτοξειδίων (low NOx burners) Εφαρµογή τεχνολογίας αντιρρύπανσης στους νέους λέβητες (DeNOx) Η εφαρµογή συστήµατος κατακράτησης σωµατιδίων στους νέους λέβητες (DeDust) iii

19 Οι παραπάνω ενέργειες έχουν σαν αποτέλεσµα οι συνολικές εκποµπές από τις εστίες καύσεις του διοξειδίου του θείου να µειωθούν από 647 Kg/ώρα που είναι σήµερα σε 193 Kg/ώρα, ήτοι µείωση κατά 70.2%, οι εκποµπές οξειδίων του αζώτου σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση από 92 Kg/ώρα σε 81,3 Kg/ώρα, ήτοι µείωση κατά 11.6%, τα σωµατίδια να µειωθούν από 45.1 Kg/ώρα σήµερα σε 7,1 Kg/ώρα, ήτοι µείωση κατά 84.2%. Επιπλέον, έχουν εξεταστεί τα ακόλουθα σενάρια έκτακτης ανάγκης, σε σχέση µε τις ακόλουθες καταστάσεις διαταραχής της λειτουργίας και έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να µη προκύψει επιβάρυνση των αέριων εκποµπών. Ειδικότερα το συνολικό όριο (bubble limit) εκποµπών θα τηρείται για το σενάριο 1, ενώ οι εκποµπές για το σενάριο 2, 3 θα είναι µικρότερες από αυτές της κανονικής λειτουργίας. Σενάριο 1 : Σταµάτηµα της Μονάδας 32 Flexicoker (FXK) (έλλειψη LBG και µειωµένη παραγωγή HBG), Σενάριο 2 : Σταµάτηµα των Μονάδων 33 Υδρογόνου (HYD) και 34 Υδρογονοδιάσπασης (HCU). Το σενάριο αυτό, που θα οδηγήσει σε περίσσεια LBG, θα επιφέρει τη διοχέτευση µεγάλης ποσότητας Αερίου Υψηλής Θερµογόνου ύναµης (High BTU Gas, HBG) και Αερίου Χαµηλής Θερµογόνου ύναµης (Low BTU Gas, LBG) προς τον πυρσό, Σενάριο 3 : Γενική ιακοπή Ρεύµατος. Το µοντέλο διασποράς δείχνει την συµβολή στη βελτίωση της ποιότητας ατµόσφαιρας που προσδίδει το νέο λειτουργικό σχήµα και η εφαρµοσµένη βέλτιστη διαθέσιµη τεχνολογία. Ειδικότερα: Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων του µοντέλου διασποράς για την υφιστάµενη κατάσταση προκύπτει ότι οι µέγιστες υπολογιζόµενες συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου (SO 2 ) που συνδέονται µε τη λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι αρκετά χαµηλότερες των υφιστάµενων ορίων, 40% χαµηλότερες του ηµερησίου ορίου των 125 µg/m 3, και υποτριπλάσιες του ωριαίου ορίου των 350 µg/m 3. Οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του αζώτου (ΝO 2 ) και των σωµατιδίων αξιολογούνται επίσης ως αρκετά χαµηλές. Οι µέγιστες ωριαίες υπολογιζόµενες συγκεντρώσεις ΝO 2 που συνδέονται µε τη λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι περί τα 50 µg/m 3, πολύ χαµηλότερες του υφιστάµενου ορίου των 200 µg/m 3. Τέλος, οι συγκεντρώσεις που σωµατιδίων που συνδέονται µε τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των Ελληνικών Πετρελαίων Ελευσίνας αξιολογούνται ως αµελητέες και δεν σχετίζονται µε τα υψηλά επίπεδα σωµατιδίων που απαντώνται στο Θριάσιο Πεδίο. Κατά την εκτίµηση της µελλοντικής κατάστασης, όπως αναµενόταν, παρουσιάζονται σηµαντικές µειώσεις µεγαλύτερες του 70% (ανάλογα µε την διεύθυνση των ανέµων) ιδιαίτερα στο διοξείδιο του θείου, τα οξείδια του αζώτου µειώνονται κατά 10-15%(ανάλογα µε την διεύθυνση των ανέµων), ενώ τα σωµατίδια πρακτικά µηδενίζονται. Στο υπό εξέταση µελλοντικό σενάριο εκποµπών, εκτός από τη σηµαντική µείωση των µεγίστων παρατηρείται και σηµαντική µείωση της iv

20 επιφάνειας που αυτά τα µέγιστα καταλαµβάνουν συγκριτικά µε τη σηµερινή κατάσταση. Επίσης, στα πλαίσια της µελέτης εξετάσθηκαν οι πιθανές εκποµπές και άλλων αερίων ρύπων, για τους οποίους δεν υπάρχουν νοµοθετηµένα όρια σε Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρουµε τους πολυαρωµατικούς υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ), άλλες οργανικές ενώσεις, όπου οι συνολικές ετήσιες εκποµπές τους εκτιµήθηκαν χαµηλότερα από τα όρια για αναφορά σύµφωνα µε το PTRT (πρώην EPER Ευρωπαϊκό Μητρώο Αναφοράς Ρύπων). 4. Βελτίωση επεξεργασµένων υγρών εκροών προς τον τελικό Αποδέκτη Στο στάδιο του τεχνικού σχεδιασµού και της προκαταρκτικής εκτίµησης ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε αφενός στην ελαχιστοποίηση της ποσότητας των υγρών αποβλήτων και αφετέρου στην µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανακύκλωσής τους. Εφαρµόστηκαν τα ακόλουθα µέτρα για τον περιορισµό της παραγωγής υγρών αποβλήτων: Η παραγωγή ξοδευµένης καυστικής ελαχιστοποιήθηκε µε τη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών. Επιπλέον, το νέο σύστηµα επεξεργασίας σχεδιάζεται µε ενσωµατωµένο σύστηµα εξουδετέρωσης ξοδευµένων καυστικών το οποίο θα λειτουργεί εναλλακτικά όταν δεν θα γίνεται η ανακύκλωση στις µονάδες Αργού και θα µπορεί να επεξεργάζεται τις ξοδευµένες καυστικές από όλες τις πηγές του διυλιστηρίου. Η χρήση όξινου νερού στην αφαλάτωση του Αργού Πετρελαίου, µετά από την επεξεργασία που υφίσταται στην Μονάδα Απογύµνωσης Όξινων Νερών. Κατά συνέπεια, υπό συνθήκες οµαλής λειτουργίας, µέρος του όξινου νερού θα ανακυκλώνεται στη γραµµή παραγωγής, αντί να αντιµετωπίζεται ως υγρό απόβλητο και να προστίθεται στο φορτίο της Νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων. Κατ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφ ενός µείωση του φορτίου των φαινολικών ενώσεων καθώς αυτές µεταφέρονται στην φάση του Αργού Πετρελαίου, αφ ετέρου µειώνεται κατά το αντίστοιχο ποσό (45 m 3 /hr) η ανάγκη προσθήκης καθαρού νερού και κατά συνέπεια η αντίστοιχη παραγωγή αποβλήτου προς επεξεργασία. Το απογυµνωµένο όξινο νερό, µέσω των αφαλατωτών, ελεύθερο από φαινόλες, οδεύει, όπως προαναφέρθηκε, προς την υπάρχουσα αναβαθµισµένη Μ.Ε.Υ.Α. Σε περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης οι βάνες εξόδου των λεκανών ασφαλείας θα κλείνουν, προκειµένου να µην υπερφορτώνεται η υπάρχουσα αναβαθµισµένη M.Ε.Υ.Α. Μετά τη βροχή οι βάνες ανοίγουν και τα υγρά απόβλητα οδηγούνται µε ελεγχόµενη ροή στο σύστηµα συλλογής υγρών αποβλήτων. Όταν η ροή υπερβαίνει τη δυναµικότητα του βιολογικού καθαρισµού, ενεργοποιείται αυτόµατα µία αντλία που αντλεί την περίσσεια σε µία δεξαµενή αποθήκευσης όµβριων. Στη συνέχεια, τα υγρά απόβλητα οδηγούνται από αυτή τη δεξαµενή µε v

21 ελεγχόµενη ροή στα συνήθη στάδια της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας επεξεργασίας. Στο πλαίσιο του έργου εκσυγχρονισµού/αναβάθµισης σχεδιάστηκε Νέα Σύγχρονη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων(Μ.Ε.Υ.Α), ενώ αναβαθµίζεται η υφιστάµενη. Ο σχεδιασµός των µονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων έχει υλοποιηθεί σύµφωνα µε τις Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές. Πρόσθετα µέτρα για τον περιορισµό της ρύπανσης Ο σχεδιασµός και των δύο Μ.Ε.Υ.Α. έχει γίνει µε τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η µερική λειτουργία των Μονάδων, σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιων τµηµάτων. Η διαχείριση των παροχών αιχµής προς την υφιστάµενη Μ.Ε.Υ.Α. έχει γίνει µε την πρόβλεψη µίας δεξαµενής καταιγίδας (ΤΚ-27), που εξυπηρετεί αποθήκευση των οµβρίων. Αυτή η δεξαµενή συνδέεται µε τον υφιστάµενο σταθµό άντλησης ελαιωδών νερών και τροφοδοτείται σε περιπτώσεις που η παροχή ξεπερνά τη δυναµικότητα του κατάντι συστήµατος. Υπάρχουν µόνιµα εγκατεστηµένα πλωτά φράγµατα µετά τα σηµεία τελικής απόρριψης. Μετά από αυτόν τον τελικό έλεγχο, για τη περισυλλογή τυχόν ρυπαντών που διέφυγαν από τις Μ.Ε.Υ.Α., υπάρχει Σχέδιο Αντιµετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης. 5. Αποτελέσµατα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Σύµφωνα µε την έκθεση αξιολόγησης της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και αντιστοίχων αποδόσεων, που έγινε από την καθηγήτρια του ΕΜΠ κα Λοϊζίδου και αφορούσε την Αναβαθµισµένη Υφιστάµενη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων καθώς και την Νέα, προκύπτει ότι υπάρχει σηµαντική βελτίωση στις ποσότητες των απορριπτόµενων επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων προς τον αποδέκτη, η µείωση ανέρχεται σε 24% σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση. Η παραπάνω µείωση του όγκου των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων που διατίθενται προς τον τελικό αποδέκτη σε συνδυασµό µε τη χρήση των Βέλτιστων ιαθέσιµων Τεχνικών Επεξεργασίας θα οδηγήσουν σε αντίστοιχη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των απορριπτόµενων επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων (φορτίο). Η ουσιαστική αυτή µείωση στα απορριπτόµενα φορτία προς τον αποδέκτη εκτιµάται σε 40%. 6. Στερεά Απόβλητα Κατά την λειτουργία των νέων µονάδων του ιυλιστηρίου θα παράγονται διάφορες ποσότητες στερεών αποβλήτων µε διαφορετική σύσταση ανάλογα µε την πηγή προέλευσής τους. vi

22 Η επιλογή της µεθόδου διαχείρισης εξαρτάται από την ταξινόµηση του αποβλήτου σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) αλλά και την σχετική Ελληνική Νοµοθεσία. Η αναλυτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων δίνεται στα επισυναπτόµενα ιαχειριστικά Σχέδια. 7. Χρησιµοποιούµενη Τεχνολογία Για κάθε µονάδα παραγωγής καθώς και τις βοηθητικές µονάδες χρησιµοποιούνται οι Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές από τα Ευρωπαϊκά BREF όπως φαίνεται και στους αντίστοιχους πίνακες του κεφαλαίου 8 και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα περιβαλλοντικά µέτρα για την µείωση των εκποµπών. Επίσης, το επιλεχθέν λειτουργικό σχήµα της αναβαθµισµένης εγκατάστασης του διυλιστηρίου στην Ελευσίνα προβλέπει την πλήρη καταστροφή του παραγόµενου Μαζούτ µε αντίστοιχη µετατροπή του σε λευκά προϊόντα (Ντίζελ, Νάφθα, Υγραέρια και αέρια καύσιµα). Μετά από αξιολόγηση κατά τα πρώτα στάδια της Βασικής Μελέτης, επιλέχθηκε η πολύ ακριβότερη τεχνολογία Flexicoker (Θερµικής Πυρόλυσης) αντί αυτής του Delayed Coker (καθυστερηµένης Πυρόλυσης) για την επεξεργασία του υπολείµµατος κενού. Τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας Flexicoker είναι τα εξής : Αεριοποιεί το 98% της παραγόµενης ποσότητας Κώκ και έτσι δεν υφίσταται θέµα διαχείρισης του παραπροϊόντος αυτού, εξαλείφοντας κάθε πηγή εκποµπής σωµατιδίων και οσµών. Ουσιαστικά είναι µία πολύ καθαρότερη και ασφαλέστερη µονάδα σε σύγκριση µε µία µονάδα Delayed Coker. Παράγει καθαρό αέριο καύσιµο για τις ανάγκες λειτουργίας των φούρνων του διυλιστηρίου, αντικαθιστώντας το χρησιµοποιούµενο για καύση Μαζούτ µε αποτέλεσµα την σηµαντική µείωση αερίων εκποµπών ιδιοκατανάλωσης. 8. Άλλες Θετικές Επιδράσεις στην τοπική Κοινωνία Η προτεινόµενη επένδυση διασφαλίζει τις υφιστάµενες θέσεις εργασίας και δηµιουργεί 115 νέες µόνιµες, καθώς και θέσεις εργασίας κατά την φάση της κατασκευής (εργολάβοι). Επιπλέον, κατά την διάρκεια λειτουργίας του θα υπάρξει τόνωση της αγοράς και πληθώρα περιφερειακών θέσεων εργασίας για υπηρεσίες που θα υποστηρίζουν την επένδυση. Σε ότι αφορά τις τοπικές κοινωνίες, η Ελληνικά Πετρέλαια µε ανεπτυγµένο αίσθηµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης θα είναι όπως πάντα κοντά στους ηµότες και τους εκλεγµένους αντιπροσώπους τους, µε σκοπό να συµβάλει έµπρακτα στην καλυτέρευση της καθηµερινότητας των πολιτών. vii

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 11.963,2 kwp στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ).

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ). Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (κυκλοφορία, καύσιμα κλπ). HELECO 2011- Προσυνεδριακή Ημερίδα ΛΑΡΙΣΑ 4 Ιουνίου 2010 Αθανάσιος Κόκκαλης,Χημικός Μηχ/κός, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA) 1 PGGH_ATHENS_004 PanGeo classification: 6_Unknown, 6_Unknown. 1_ObservedPSI, Confidence level-low Type of Motion: subsidense 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Περίληψη Η κίνηση των οχηµάτων µε φυσικό αέριο εν συγκρίση µε τα συµβατικά καύσιµα συντελεί στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα, µε λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΝΙΣΥΡΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Από Γ. Ε. Βουγιουκαλάκη Αθήνα, Άυγουστος 2003 2 Πιθανά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Ο.ΑΝ.Α.Κ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Σ.Ν. ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης «Φυσικό Αέριο στο Μεγάλο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Τοµέα της Αττικής: Ανάπτυξη και ιαχείριση Μεγάλων Πελατών περιόδου 2004-2009» 2009» ΕΠΑ Αττικής Νοέµβριος 2010 Αναστάσιος Τόσιος ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του υδρογεωλογικού καθεστώτος της λεκάνης του Αλµυρού Βόλου και σε συνδυασµό µε την ανάλυση του ποιοτικού καθεστώτος των υπόγειων νερών της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Απρίλιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Τι είναι η Εδαφοµηχανική και τι είναι Γεωτεχνική Μελέτη; Ετοιµολογία: Γεωτεχνική: Επιθετικός προσδιορισµός που χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός Αέρια ρύπανση: Θεσμικό πλαίσιο, πηγές & υφιστάμενη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός ΤΕΕ τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, Μ.Ε. Περιβάλλοντος & Αειφορίας ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ Εισήγηση για την ειδική εκδήλωση της Μόνιµης Επιτροπής Οικολογίας - Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ε. και των αντίστοιχων Μόνιµων

Διαβάστε περισσότερα

η εξοικονόµηση ενέργειας

η εξοικονόµηση ενέργειας η εξοικονόµηση ενέργειας ως παράµετρος σχεδιασµού και λειτουργίας συστηµάτων αντιρρύπανσης Γιάννης. Κάργας Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σηµερινή Εικόνα - Σχεδιασµός - Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι - 5 ο Εξ. Πολιτικών Μηχανικών - Ακαδημαϊκό Έτος : 001 00 1η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Επιμέλεια : Γιάννης Κουκούλης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ Για την επίλυση των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος

Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος LIFE Project Number LIFE ENV/GR/000671 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ MINOS Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση Δασική Εδαφολογία Εδαφογένεση Σχηματισμός της στερεάς φάσης του εδάφους Η στερεά φάση του εδάφους σχηματίζεται από τα προϊόντα της αποσύνθεσης των φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων μαζί με τα προϊόντα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία 2009 2012 Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.664.986 Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: 802.936 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Η παρουσίαση Η κατάσταση στην Ελλάδα Τι κάνουν στην Ισπανία Τι κάνουν στην Ιταλία Τι θα μπορούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 2 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ είναι ο συνδυασμός ενός χώρου ειδικά επιλεγμένου, διαμορφωμένου και εξοπλισμένου και ενός τρόπου λειτουργίας, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙI Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΑΠΟ Δρ. Α. ΤΖΑΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΟΥ Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Δρ. Αναστάσιος Αδαμόπουλος Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Η αστική ρύπανση οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ECOCITY Μανόλης Μαρκάκης Χημικός Μηχανικός (M.Sc., D.I.C.) Ποιότητα αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορικό 40 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

4. Η δράση του νερού Η ΠΟΤΑΜΙΑ ΡΑΣΗ. Ποτάµια διάβρωση

4. Η δράση του νερού Η ΠΟΤΑΜΙΑ ΡΑΣΗ. Ποτάµια διάβρωση 4. Η δράση του νερού Οι ποταµοί είναι οι φυσικοί αγωγοί του ρέοντος νερού πάνω στην επιφάνεια της Γης. Το νερό είναι ο κυριότερος παράγοντας διαµόρφωσης του επιφανειακού ανάγλυφου και ο βασικός µεταφορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσιάζονται βασικές παράμετροι γύρω από: ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ A. Λονδίνο B. Αθήνα A. Λονδίνο Απόσπασµα από το AIR POLLUTION του Henry C. Perkins, U.S., 1974 Σελίδες 332, 341, 342, 343 B. Αθήνα Στοιχεία ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέτρα για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ CO 2, CO, CH 4, NMHC Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn Διοξείδιο του άνθρακα CO 2 : Άχρωμο και άοσμο αέριο Πηγές: Καύσεις Παραγωγή τσιμέντου Βιολογικές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

E-mail :grammelis@certh.gr, margaritis@lignite.gr

E-mail :grammelis@certh.gr, margaritis@lignite.gr Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χηµικών ιεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / Ι ΕΠ) Τηλεθέρµανση Κοζάνης: παρούσα κατάσταση και µελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης ήµος και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του Νασιούλα Χρυσοβαλάντου ελαιοκάρπου Η συνολική ετήσια παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα ανέρχεται στους 375.000 τόνους/έτος, ενώ από την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ: Κάθε μορφή (άμεση ή έμμεση) ανθρωπογενούς προέλευσης, εισαγωγή ουσιών ή ενέργειας στο θαλάσσιο χώρο, η

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Ο ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 29-30 Μαΐου 2009, Αλεξανδρούπολη Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Νίκος Παπαγιαννάκος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών 1 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Κίνδυνοι της γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Η µορφολογία του επιφανειακού αναγλύφου που έχει δηµιουργηθεί από δράση του τρεχούµενου νερού ονοµάζεται ποτάµια µορφολογία. Οι διεργασίες δηµιουργίας της ονοµάζονται ποτάµιες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Φέρουσα ικανότητα εδάφους (Dunn et al., 1980, Budhu, 1999) (Τελική) φέρουσα ικανότητα -q, ονοµάζεται το φορτίο, ανά µονάδα επιφανείας εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Γενικά περί ατµόσφαιρας Τι είναι η ατµόσφαιρα; Ένα λεπτό στρώµα αέρα που περιβάλει τη γη Η ατµόσφαιρα είναι το αποτέλεσµα των διαχρονικών φυσικών, χηµικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγικό σηµείωµα Η προκαλούµενη, κατά τη διάδοση των σεισµικών κυµάτων, εφαρµογή κυκλικών διατµητικών τάσεων οδηγεί τους κορεσµένους χαλαρούς αµµώδεις σχηµατισµούς σε συµπύκνωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Παλαιοκλιµατικές µεταβολές 3 1.3 Κλιµατικές µεταβολές κατά την εποχή του Ολοκαίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ΥΨΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΗ «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α H εταιρεία Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ, ως ηγέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω i Περίληψη Η περιοχή που εξετάζεται βρίσκεται στην νήσο Κω, η οποία ανήκει στο νησιωτικό σύµπλεγµα των ωδεκανήσων και εντοπίζεται στο νοτιοανατολικό τµήµα του Ελλαδικού χώρου. Ειδικότερα, η στενή περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ

Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χημικών Μηχανικών - Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ Ν. Παπαγιαννάκος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθηγητής Σεραφείμ Σαββίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα