Κατάλογος Προϊόντων H.V.AC V01 Οι τιμές που αναγράφονται είναι χωρίς Φ.Π.Α. ή Μεταφορικά.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάλογος Προϊόντων H.V.AC. 2015 V01 Οι τιμές που αναγράφονται είναι χωρίς Φ.Π.Α. ή Μεταφορικά."

Transcript

1 Κατάλογος Προϊόντων H.V.AC V01 Οι τιμές που αναγράφονται είναι χωρίς Φ.Π.Α. ή Μεταφορικά. Σχεδιασμός & Κατασκευή στην Ελλάδα

2 Περιεχόμενα Διαφορικοί Ελεγκτές Ηλιακών Συστημάτων Σελίδα 1,2,3 Υδραυλικό Κιτ Ηλιακών, Πλαστικό Κουτί Ράγας 4 Αντισταθμίσεις 5,6 Ψηφιακοί Ελεγκτές Θέρμανσης Ψύξης 7,8,9,10 GSM Modem 11 Αισθητήρια Κυάθια 12 Ψηφιακοί & Ηλεκτρονικοί Θερμοστάτες Χώρου 13,14,15 Ανιχνευτές Διαρροής Αερίων 16 Βάνες Προοδευτικής Λειτουργίας 17 Πίνακες Αυτονομίας 18,19,20,21,22,23 Ανταλλακτικά Εγγύηση Πιστοποιήσεις Επικοινωνία - Λογ. Τραπεζών

3 Κωδικός Διαφορικός Θερμοστάτης Ηλιακών Εγκαταστάσεων Δύο ή Τριών Αισθητηρίων V-DCS3 5(1) 120,00 Γενικά Χαρακτηριστικά : Κεντρική μονάδα διαφορικού σε κουτί ράγας τύπου DIN- RAIL 6 ασφαλειών κλεισμένο σε επίτοιχο κουτί IP 40 για προστασία από παρεμβολές ρευμάτων ισχύος, σκόνες, υγρασία. Φωτεινή Οθόνη LCD 2Χ8 γραμμών σε πράσινο φόντο με διαρκείς απεικόνιση κατάστασης βασικών λειτουργιών (Διαμόρφωση που έχουμε επιλέξει, Κατάσταση Βοηθητικής Πηγής, Θερμοκρασίες Αισθητηρίων και Κατάσταση Ρελέ). Υποστηρίζει και ελέγχει 4 διαφορετικά συστήματα (διαμορφώσεις) ηλιακών εγκαταστάσεων. Έλεγχος θερμοκρασιών από 2 ή 3 αισθητήρια ανάλογα την διαμόρφωση. Έλεγχος έως 2 κυκλοφορητές συλλεκτών (SYSTEM 4). Έλεγχος βοηθητικής πηγής για παραγωγή ΖΝΧ (SYSTEM 2 & 3). Σύστημα ανίχνευσης βλάβης των αισθητηρίων. Σύστημα προστασίας συλλεκτών από υπερθέρμανση και ψύχος. Σύστημα προστασίας θερμοδοχείου. Σύστημα προστασίας των υδραυλικών σωληνώσεων από υπερθέρμανση συλλέκτη. Πλήρης παραμετροποίηση των εργοστασιακών ρυθμίσεων από εύχρηστο και κατανοητό menu. Τροφοδοσία 230 VAC. Δυο ξηρές επαφές Ρελέ 6A/230 VAC - 30 VDC. Τα αισθητήρια της συσκευής είναι τύπου V-KTY50 ή V-KTY300 (εμβαπτιζόμενα) ( Βλ. σελ.12 ) και πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά. Ενδεικτικά διαγράμματα 4ων υποστηριζόμενων διαμορφώσεων. 1

4 Διαφορικός Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων με επιλογή από Δύο έως Τέσσερα Αισθητήρια Κωδικός V-DCS4 5(1) 160,00 Γενικά Χαρακτηριστικά : Κεντρική μονάδα διαφορικού σε κουτί ράγας τύπου DINRAIL 6 ασφαλειών κλεισμένο σε επίτοιχο κουτί IP 40 για προστασία από παρεμβολές ρευμάτων ισχύος, σκόνες, υγρασία. Φωτεινή Οθόνη LCD 2Χ8 γραμμών σε πράσινο φόντο με διαρκείς απεικόνιση κατάστασης βασικών λειτουργιών (Διαμόρφωση που έχουμε επιλέξει, Κατάσταση Βοηθητικής Πηγής, Θερμοκρασίες Αισθητηρίων και Κατάσταση Ρελέ). Υποστηρίζει και ελέγχει 16 διαφορετικά συστήματα (διαμορφώσεις) ηλιακών εγκαταστάσεων για παραγωγή ΖΝΧ ή Ηλιοθερμίας ( Βλ. σελ. 3). Έλεγχος θερμοκρασιών από 2 έως 4 αισθητήρια ανάλογα την διαμόρφωση. Διαφορικός έλεγχος έως 3 θερμοδοχεία (SYSTEM 8,9,11,12,,13α,14β). Έλεγχος έως 2 κυκλοφορητές συλλεκτών (SYSTEM 4,5). Έλεγχος δίοδων ή τρίοδων βανών παράκαμψης (SYSTEM 6,7,8,9). Έλεγχος βοηθητικής πηγής για παραγωγή ΖΝΧ από λέβητες πετρελαίου, αερίου ή στερεών καυσίμων, πέλλετ (SYSTEM 2,3,5,7,9,10,14α). Έλεγχος ανακυκλοφορίας ΖΝΧ για μεγάλες υδραυλικές εγκαταστάσεις σε κτίρια, ξενοδοχεία (SYSTEM 14α). Έλεγχος υδραυλικών κυκλωμάτων θέρμανσης καλοριφέρ (SYSTEM 13β). Σύστημα ανίχνευσης βλάβης των αισθητηρίων. Σύστημα προστασίας συλλεκτών από υπερθέρμανση και ψύχος. Σύστημα προστασίας θερμοδοχείων. Σύστημα προστασίας των υδραυλικών σωληνώσεων από υπερθέρμανση συλλέκτη. Πλήρης παραμετροποίηση των εργοστασιακών ρυθμίσεων από εύχρηστο και κατανοητό menu. Τροφοδοσία 230 VAC. Τρείς ξηρές επαφές Ρελέ 6A/230 VAC - 30 VDC. Τοποθέτηση επίτοιχα. Τα αισθητήρια της συσκευής είναι τύπου V-KTY50 ή V-KTY300 (εμβαπτιζόμενα) ( Βλ. σελ.12 ) και πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά. 2

5 Ενδεικτικά διαγράμματα 16 υποστηριζόμενων διαμορφώσεων για των Διαφορικό Ελεγκτή V-DCS4. 3

6 Κωδικός Υδραυλικό Κιτ Ηλιακών Συστημάτων V-SK1 1(1) 440,00 V-SK2 1(1) 480,00 Το κιτ FBS8010 με κωδικό V-SK1 ή V-SK2 είναι η κατάλληλη υδραυλική διάταξη για την σωστή εφαρμογή συστημάτων βεβιασμένης κυκλοφορίας. Διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη σύνδεση των συλλεκτών με το θερμοδοχείο. Αποτελείται από: Εξωτερικό θερμομονωτικό κάλυμμα. Κυκλοφορητής solar WILO 15/6 για V-SK1 ή WILO 15/8 για V-SK2 Βαλβίδα Anti-gravity. Ροόμετρο με δυνατότητα εξωτερικής ρύθμισης. Εξαεριστικό & Βαλβίδα ασφαλείας. Μανόμετρο για σύνδεση με δοχείο διαστολής. Βάνα προσαγωγής με θερμόμετρο. Βάνα επιστροφής με θερμόμετρο & ανεπίστροφο. Ρακόρ για πλήρωση ή εκκένωση. Επίτοιχο Κουτί Ράγας V-RB1 1(1) 15,00 Κουτί ράγας 8 ασφαλειών για όλα τα προϊόντα VAGEO που διαθέτουν τέτοια στήριξη. Προστασία συσκευών από σκόνη υγρασία. Ταχτοποιημένη εγκατάσταση. Ημιδιαφανές πρόσθια πόρτα. Επίτοιχη στήριξη. 4

7 Ψηφιακή Αντιστάθμιση V-CBV Κωδικός V-CBV 3(1) 180,00 Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας για άμεσο έλεγχο του Λέβητα ή Τρίοδης Βάνας Ανάμειξης. Γενικά Χαρακτηριστικά : Κεντρική μονάδα αντιστάθμισης σε κουτί ράγας τύπου DINRAIL 6 ασφαλειών κλεισμένο σε επίτοιχο κουτί IP 40 για προστασία από παρεμβολές ρευμάτων ισχύος, σκόνες, υγρασία. Φωτεινή Οθόνη LCD 2Χ8 γραμμών σε πράσινο φόντο με διαρκείς απεικόνιση κατάστασης βασικών λειτουργιών (Επιλέξιμης Εφαρμογής, Καμπύλης Αντιστάθμισης, Θερμοκρασίες Αισθητηρίων & Κατάσταση Ρελέ). Επιτήρηση θερμοκρασίας περιβάλλοντος από εξωτερικό αισθητήριο τύπος V-KTYBOX (Βλ. σελ.12). Επιτήρηση θερμοκρασίας προσαγωγής νερού εγκατάστασης από αισθητήριο τύπος V-KTY50 ή V-KTY300 ( Βλ. σελ. 12 ). Σύστημα ανίχνευσης βλάβης των αισθητηρίων. Επενεργεί απευθείας πάνω στον Λέβητα (SYSTEM 1) ή σε Τρίοδη Βάνα Ανάμειξης (SYSTEM 2) Απομακρυσμένη επιλογή διαφοροποίησης της επιλέξιμης καμπύλης σε βαθμούς κελσίου (±5 C). Απομακρυσμένη επιλογή ON-OFF λέβητα για (SYSTEM 1). Δυνατότητα επιλογής <συντήρηση λέβητα> για τον καθαρισμό από υγροποιήσεις ή επικαθήσεις στο θάλαμο καύσης. Πλήρης παραμετροποίηση των εργοστασιακών ρυθμίσεων από εύχρηστο και κατανοητό menu. Τροφοδοσία 230 VAC. Τρείς ξηρές επαφή Ρελέ 6A/230 VAC - 30 VDC. Τοποθέτηση επίτοιχα. Το αισθητήριο περιβάλλοντος της συσκευής είναι τύπου V-KTYBOX ενώ το αισθητήριο προσαγωγής είναι τύπου V-KTY50 ή V-KTY300 ( Βλ. σελ.12) και πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά. SYSTEM 1 SYSTEM 2 5

8 Σετ Ψηφιακής Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας με Αναλογικό Χρονοδιακόπτη Ράγας Κωδικός V-CBVts 3(1) 240,00 Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας για άμεσο έλεγχο του Λέβητα ή Τρίοδης Βάνας Ανάμειξης. Γενικά Χαρακτηριστικά Αναλογικού Χρονοδιακόπτη: Ημερήσιος ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία >150 ώρες. Μέγιστο φορτίο επαφής 16(4)A / 250 VAC. Τροφοδοσία 230 VAC. 1 C/O 24 hrs 7 days & ελάχιστος χρόνος ρύθμισης 15 min. Γενικά Χαρακτηριστικά Αντιστάθμισης: Κεντρικής μονάδας αντιστάθμισης σε κουτί ράγας τύπου DINRAIL 6 ασφαλειών κλεισμένο σε επίτοιχο κουτί IP ασφαλειών για προστασία από παρεμβολές ρευμάτων ισχύος, σκόνες, υγρασία. Φωτεινή Οθόνη LCD 2Χ8 γραμμών σε πράσινο φόντο με διαρκείς απεικόνιση κατάστασης βασικών λειτουργιών (Επιλέξιμης Εφαρμογής, Καμπύλης Αντιστάθμισης, Θερμοκρασίες Αισθητηρίων & Κατάσταση Ρελέ). Επιτήρηση θερμοκρασίας περιβάλλοντος από εξωτερικό αισθητήριο τύπος V-KTYBOX (Βλ. σελ.12). Επιτήρηση θερμοκρασίας προσαγωγής νερού εγκατάστασης από αισθητήριο τύπος V-KTY50 ή V-KTY300 (Βλ. σελ. 12). Σύστημα ανίχνευσης βλάβης των αισθητηρίων. Επενεργεί απευθείας πάνω στον Λέβητα (SYSTEM 1) ή σε Τρίοδη Βάνα Ανάμειξης (SYSTEM 2) Απομακρυσμένη επιλογή διαφοροποίησης της επιλέξιμης καμπύλης σε βαθμούς κελσίου (±5 C). Απομακρυσμένη επιλογή ON-OFF λέβητα για (SYSTEM 1). Δυνατότητα επιλογής <συντήρηση λέβητα> για τον καθαρισμό από υγροποιήσεις ή επικαθήσεις στο θάλαμο καύσης. Πλήρης παραμετροποίηση των εργοστασιακών ρυθμίσεων από εύχρηστο και κατανοητό menu. Τροφοδοσία 230 VAC. Τρείς ξηρές επαφή Ρελέ 6A/230 VAC - 30 VDC. Τοποθέτηση επίτοιχα. Το αισθητήριο περιβάλλοντος της συσκευής είναι τύπου V-KTYBOX ενώ το αισθητήριο προσαγωγής είναι τύπου V-KTY50 ή V-KTY300 ( Βλ. σελ.12 ) και πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά. 6

9 Κωδικός Ελεγκτής Τρίοδης ή Τετράοδης Προοδευτικής Βάνας Ανάμειξης V-C3W 3(1) 140,00 Γενικά Χαρακτηριστικά : Κεντρική μονάδα ελεγκτή σε κουτί ράγας τύπου DINRAIL 6 ασφαλειών κλεισμένο σε επίτοιχο κουτί IP 40 για προστασία από παρεμβολές ρευμάτων ισχύος, σκόνες, υγρασία. Φωτεινή Οθόνη LCD 2Χ8 γραμμών σε πράσινο φόντο με διαρκείς απεικόνιση κατάστασης βασικών λειτουργιών (Διαμόρφωση που έχουμε επιλέξει, Πρόγραμμα Επιτήρησης Θερμοκρασίας, Θερμοκρασία Αισθητηρίου και Κατάσταση Ρελέ). Επιτήρηση θερμοκρασίας από 1 αισθητήριο σε ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης δροσισμού ή εγκαταστάσεις κλασσικών σωμάτων καλοριφέρ. Ελέγχει Τρίοδες ή Τετράοδες βάνες ανάμειξης προοδευτικής λειτουργίας 230VAC ή 24VAC/DC με χρόνους απόκρισης 30sec.250sec. Δυο προγράμματα επιτήρησης θερμοκρασίας Normal & Eco. Απομακρυσμένη επιλογή προγράμματος επιτήρησης θερμοκρασίας Normal ή Eco. Σύστημα ανίχνευσης βλάβης του αισθητηρίου. Πλήρης παραμετροποίηση των εργοστασιακών ρυθμίσεων από εύχρηστο και κατανοητό menu. Τροφοδοσία 230 VAC. Τρεις ξηρές επαφές Ρελέ 6A/230 VAC - 30 VDC. Τοποθέτηση επίτοιχα. Το αισθητήριο της συσκευής είναι τύπου V-KTY50 ή V-KTY300 (εμβαπτιζόμενα) ( Βλ. σελ.12 ) και πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά. 7

10 Κωδικός Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών V-FP1 hydro 3(1) 160,00 Γενικά Χαρακτηριστικά : Κεντρική μονάδα διαφορικού ελεγκτή σε κουτί ράγας τύπου DINRAIL 6 ασφαλειών κλεισμένο σε επίτοιχο κουτί IP 40 για προστασία από παρεμβολές ρευμάτων ισχύος, σκόνες, υγρασία. Φωτεινή Οθόνη LCD 2Χ8 γραμμών σε πράσινο φόντο με διαρκείς απεικόνιση κατάστασης βασικών λειτουργιών (Διαμόρφωση που έχουμε επιλέξει, Κατάσταση Βοηθητικής Πηγής, Θερμοκρασίες Αισθητηρίων και Κατάσταση Ρελέ). Υποστηρίζει και ελέγχει 8 διαφορετικά συστήματα (διαμορφώσεις) με χρήση υδροθερμικών τζακιών. Έλεγχος θερμοκρασιών από 1 έως 4 αισθητήρια ανάλογα την διαμόρφωση. Διαφορικός έλεγχος μεταξύ τζακιού BUFFER με ταυτόχρονο διαφορικό έλεγχο μεταξύ ανοιχτού και κλειστού υδραυλικού κυκλώματος καλοριφέρ. Έλεγχος από 1 έως 3 κυκλοφορητές. Έλεγχος δίοδων ή τρίοδων βανών παράκαμψης. Έλεγχος υδραυλικών κυκλωμάτων καλοριφέρ θέρμανσης. Σύστημα ανίχνευσης βλάβης των αισθητηρίων. Ηχητικό σύστημα προστασίας εστίας από υπερθέρμανση. Σύστημα προστασίας θερμοδοχείου. Σύστημα προστασίας των υδραυλικών σωληνώσεων από υπερθέρμανση εστίας. Πλήρης παραμετροποίηση των εργοστασιακών ρυθμίσεων από εύχρηστο και κατανοητό menu. Τροφοδοσία 230 VAC. Τρείς ξηρές επαφές Ρελέ 6A/230 VAC - 30 VDC. Τοποθέτηση επίτοιχα. Τα αισθητήρια της συσκευής είναι τύπου V-KTY50 ή V-KTY300 (εμβαπτιζόμενα) ( Βλ. σελ.12 ) και πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά. Ενδεικτικά διαγράμματα 8 υποστηριζόμενων διαμορφώσεων με των Ελεγκτή V-FP1 hydro 8

11 Κωδικός Ψηφιακό Θερμόμετρο & Υδροστάτης (Ελεγκτής) για Πολλαπλές Εφαρμογές Θέρμανσης ή Ψύξης VS-1 25(1) 60,00 Γενικά Χαρακτηριστικά : Κατάλληλο για επιτήρηση και έλεγχο θερμοκρασίας σε δεκάδες εφαρμογές. ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ & ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΜΟΝΗΣ & ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΑ ή ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΤΖΑΚΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ή ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ή ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡ- ΜΟΓΕΣ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ή ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας, πιεστικοί διακόπτες ρύθμισης και ενδεικτικά LEDS κατάστασης λειτουργιών. Απεικόνιση θερμομέτρου από -10,0⁰C έως +99,0⁰C. Ρύθμιση ελεγκτή με βήμα 0,1⁰C. Ελεύθερα ρυθμιζόμενο διαφορικό από -0,1⁰C έως 25,0⁰C (εργοστασιακή ρύθμιση -3⁰C). Ελεύθερα ρυθμιζόμενη ακρίβεια θερμομέτρου από -3,0⁰C έως +3,0⁰C. Μεταβαλλόμενα όρια επιτρεπόμενης ρύθμισης θερμοκρασίας ελέγχου. Μέγιστο μήκος καλωδίου αισθητήρα 50m. Σύστημα ανίχνευσης βλάβης αισθητήρα. Γαλβανική απομόνωση Τάση λειτουργίας 230V AC. Ξηρή επαφή relay έντασης 6Α/250VAC. Το αισθητήριο της συσκευής είναι τύπου V-NTC50,V-NTC300 (εμβαπτιζόμενα) ή V-NTCBOX (περιβάλλοντος) ( Βλ. σελ.12 ) και πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά. Ενδεικτικές Εφαρμογές Ενδεικτικό διάγραμμα σύνδεσης εστίας υδροθερμικού τζακιού με καλοριφέρ κλειστού κυκλώματος με επιτήρηση θερμοκρασίας και έλεγχο κυκλοφορητή εγκατάστασης. Ενδεικτικό διάγραμμα ηλιακού θερμοσίφωνα διπλής ενεργείας με επιτήρηση θερμοκρασίας boiler και έλεγχο της αντίστασης μέσω ασφάλειας πίνακα (RELAY 16A). Ενδεικτικό διάγραμμα κεντρικής θέρμανσης καλοριφέρ με επιτήρηση θερμοκρασίας περιβάλλοντος και έλεγχο κυκλοφορητή ή καυστήρα εγκατάστασης. Ενδεικτικό διάγραμμα ηλιακού θερμοσίφωνα τριπλής ενεργείας σύνδεσης με λέβητα μέσω σερπαντίνας και επιτήρηση θερμοκρασίας boiler για των έλεγχο του κυκλοφορητή ή της δίοδης βάνας. 9

12 Κωδικός Διπλός Ψηφιακός Ελεγκτής (Υδροστάτης) για Πολλαπλές Εφαρμογές Θέρμανσης ή Ψύξης VS-2 5(1) 120,00 Ρυθμιζόμενη ακρίβεια θερμομέτρων από -3,0⁰C έως +3,0⁰C Μεταβαλλόμενα όρια επιτρεπόμενης ρύθμισης θερμοκρασίας ελέγχου Μέγιστο μήκος καλωδίου αισθητηρίων 50m Σύστημα ανίχνευσης βλαβών των αισθητηρίων Γαλβανική απομόνωση Τάση λειτουργίας 230V AC Δυο ξηρές επαφές relay έντασης 6Α/250VAC Τοποθέτηση επίτοιχα. Γενικά Χαρακτηριστικά : Κεντρική μονάδα ελεγκτή σε κουτί ράγας τύπου DINRAIL 6 α- σφαλειών κλεισμένο σε επίτοιχο κουτί IP 40 για προστασία από παρεμβολές ρευμάτων ισχύος, σκόνες, υγρασία. Φωτεινή Οθόνη LCD 2Χ8 γραμμών σε πράσινο φόντο με διαρκείς απεικόνιση κατάστασης βασικών λειτουργιών (Σύστημα που έχουμε επιλέξει, Κατάσταση Ελεγκτών, Θερμοκρασίες Αισθητηρίων και Κατάσταση Ρελέ). Έλεγχος θερμοκρασιών από 1 η 2 αισθητήρια ανάλογα με την εφαρμογή. Διπλό Ψηφιακό Θερμόμετρο & Ελεγκτής εξαρτημένη ή ανεξάρτητα μεταξύ τους. Απεικόνιση θερμομέτρων από -10,0⁰C έως +150,0⁰C. Ρύθμιση ελεγκτών με βήμα 0,1⁰C και ρυθμιζόμενο διαφορικό και για τους δυο ελεγκτές από -0,1⁰C έως -10,0⁰C (εργοστασιακή ρύθμιση 3⁰C). Τα αισθητήρια της συσκευής είναι τύπου V-NTC50, V-NTC300 (εμβαπτιζόμενα) ή V-NTCBOX (περιβάλλοντος) ( Βλ. Σελ.12 ) και πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά. Κατάλληλο για επιτήρηση και έλεγχο θερμοκρασίας σε δεκάδες εφαρμογές. ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ & ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΜΟΝΗΣ & ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΑ ή ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΤΖΑΚΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ή ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ή ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡ- ΜΟΓΕΣ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ή ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 10

13 GSM Modem Συσκευή Επικοινωνίας μέσω Κινητής Τηλεφωνίας Κωδικός V-GSM01 1(1) 154,00 Γενικά Χαρακτηριστικά : Κατάλληλο για χρήση στην ευρωπαϊκή μπάντα GSM. Αμφίδρομη επικοινωνία εντολών και πληροφόρησης μέσω sms. Ενδεικτικά LED πληροφόρησης εντός της συσκευής. Ενσωματωμένο τροφοδοτικό 230 VAC Δυο (2) έξοδοι ρελέ ξηράς επαφής 6A/230 VAC - 30 VDC. Δυο (2) είσοδοι με opt coupler απομόνωσης. Δυνατότητα επέκτασης έως οκτώ (8) εξόδους. Δυνατότητα επέκτασης έως οκτώ (8) εισόδους. Επικοινωνία εναλλακτικά μέχρι τέσσερις (4) τηλεφωνικούς αριθμούς. Πλήρης παραμετροποίηση και προγραμματισμό συσκευής. Βιομηχανικό κουτί IP65. 11

14 Κωδικός Εμβαπτιζόμενο Αισθητήριο (+180 C) V-KTY50 1(1) 18,00 V-KTY300 1(1) 20,00 V-KTY50 : μήκος καλωδίου 50cm., διατομή κυαθίου 6mm. V-KTY300 : μήκος καλωδίου 300cm., διατομή κυαθίου 6mm. Κατάλληλα για τις συσκευές : V-DCS3, V-DCS4, V-CBV, V- CBVts, V-C3W, V-FP1hydro. Εμβαπτιζόμενο Αισθητήριο (+125 C) V-NTC50 1(1) 15,00 V-NTC300 1(1) 17,00 V-NTC50 : μήκος καλωδίου 50cm., διατομή κυαθίου 6mm. V-NTC300 : μήκος καλωδίου 300cm., διατομή κυαθίου 6mm. Κατάλληλα για τις συσκευές : VS-1 & VS-2. Αισθητήρια Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος V-KTYBOX 1(1) 30,00 V-NTCBOX 1(1) 30,00 Διαστάσεις 60mm Χ 80mm Χ 20,5mm. Τοποθέτηση επίτοιχα. V-KTYBOX : Κατάλληλο για τις συσκευές V-CBV, V-CBVts. V-NTCBOX : Κατάλληλο για τις συσκευές VS-1 & VS-2. Κυάθια Φ1/2 V-K5 1(1) 7,50 V-K10 1(1) 8,00 V-Κ5 : μήκος 6cm., σπείρωμα 1/2 V-Κ10 : μήκος 8,5cm., σπείρωμα 1/2 12

15 Ψηφιακός Θερμοστάτης Χώρου & Θερμόμετρο Κωδικός DT-1 25(5) 38,00 Για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με οποιοδήποτε καύσιμο. Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας, πιεστικοί διακόπτες ρύθμισης και ενδεικτικά LEDS κατάστασης λειτουργιών. Απεικόνιση θερμομέτρου από -10,0⁰C έως +50,0⁰C. Ρύθμιση ελεγκτή με βήμα 0,1⁰C. Ελεύθερα ρυθμιζόμενο διαφορικό από -0,1⁰C έως -1,0⁰C (εργοστασιακή ρύθμιση -0,3⁰C). Ελεύθερα ρυθμιζόμενη ακρίβεια θερμομέτρου από -3,0⁰C έως +3,0⁰C. Μεταβαλλόμενα όρια επιτρεπόμενης ρύθμισης θερμοκρασίας χώρου. Τάση λειτουργίας 230V AC. Ξηρή επαφή relay έντασης 6Α/250VAC. Ψηφιακός Θερμοστάτης Χώρου & Θερμόμετρο με δύο ανεξάρτητες ρυθμίσεις θερμοκρασίας για Ημέρα ή Νύχτα DT-1plus 25(5) 40,00 Τα ίδια χαρακτηριστικά με DT-1 και επιπλέον. Δυνατότητα ρύθμισης η επιλογής δυο ανεξάρτητων θερμοκρασιών Ημέρας ή Νύχτας. Ψηφιακός Θερμοστάτης Χώρου & Θερμόμετρο με Επιπλέον Ανεξάρτητη Εντολή DT-2 25(5) 45,00 Τα ίδια χαρακτηριστικά με DT-1 και επιπλέον. Ανεξάρτητη εντολή από ξηρή επαφή ρελέ για έλεγχο ON/OFF βοηθητικής πηγής θέρμανσης, ψύξης ή ΖΝΧ. 13

16 Ψηφιακός Θερμοστάτης Χώρου & Θερμόμετρο Χειμώνα Θέρους Κωδικός DT-CH 10(1) 38,00 Τα ίδια χαρακτηριστικά με DT-1 και επιπλέον. Πιεστικώς διακόπτης αλλαγής λειτουργίας από σύστημα θέρμανσης σε ψύξη και αντίστροφα. Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης Χώρου RT-1 25(5) 20,00 Για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με οποιοδήποτε καύσιμο. Περιστροφικό κουμπί ρύθμισης ελεγκτή. Διαφορικό -0,4⁰C. Εξωτερικός διακόπτης ON-OFF. LED εντολής λειτουργίας συστήματος Θέρμανσης. Τάση λειτουργίας 230V AC. Ξηρή επαφή relay έντασης 6Α/250VAC. Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης Χώρου Μπαταρίας RT-1B 10(1) 37 Για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με οποιοδήποτε καύσιμο. Περιστροφικό κουμπί ρύθμισης ελεγκτή. Διαφορικό -0,4⁰C. Εξωτερικός διακόπτης ON-OFF. LED εντολής λειτουργίας συστήματος Θέρμανσης. Τάση λειτουργίας από μπαταρίες ΑΑΑ αλκαλικές. Ξηρή επαφή relay έντασης 4(2)Α. 14

17 Κωδικός Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης Χώρου με Επιπλέον Ανεξάρτητη Εντολή RT-2 25(5) 23,00 Τα ίδια χαρακτηριστικά με RT-1 και επιπλέον. Ανεξάρτητος εξωτερικός διακόπτης για ΖΝΧ. LED εντολής λειτουργίας συστήματος ΖΝΧ. Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης Χώρου Χειμώνα Θέρους RT-CH 10(1) 23,00 Τα ίδια χαρακτηριστικά με RT-1 και επιπλέον. Ανεξάρτητος εξωτερικός διακόπτης αλλαγής λειτουργίας από σύστημα θέρμανσης σε ψύξη και αντίστροφα. LED λειτουργίας θερμοστάτη για συστήματα ψύξης. 15

18 Κωδικός Ανιχνευτής Διαρροής Φυσικού Αερίου V-GDN02 15(1) 66,00 Ανιχνευτής Διαρροής LPG V-GDL02 15(1) 66,00 Ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου (μεθανίου) (V-GDN02). Ανιχνευτής διαρροής LPG (Προπανίου, Βουτανίου) (V-GDL02). Όμοια Γενικά Χαρακτηριστικά : Υψηλή πιστότητα ανίχνευσης αερίων (ευαισθησία 5%...15% L.E.L.) Αποσπώμενο αισθητήριο για εύκολο services ή αντικατάσταση Ισχυρή εσωτερική σειρήνα Ενδείκτες LED (λειτουργίας, ανίχνευσης και συναγερμού) Εσωτερικός διακόπτης TEST ορθής λειτουργίας Ελέγχει βαλβίδες NO/NC 12V DC και 230V AC Τροφοδοσία με 12V DC και 230V AC Επαφή relay NC/NO έντασης 3Α 24V DC / 1,2A 230V AC Διάρκεια ζωής αισθητηρίου 10 έτη. Τυπικά διαγράμματα συνδεσμολογίας με όλους τους τύπους Ηλεκτροβαλβίδων 16

19 Κωδικός Κινητήρας Βανών Προοδευτικής Λειτουργίας V-M6063L 1(1) 195,00 Κινητήρας για χρήση σε τρίοδες και τετράοδες βάνες ανάμειξης. Χαρακτηριστικά : Τάση λειτουργίας VAC. Ισχύς 3VA Ταχύτητα περιστροφής 100s/90. Ροπή 7Nm. Τρίοδοι Βάνα Ανάμειξης V-V5433 DN 20 1(1) 75,00 DN 25 1(1) 80,00 DN 32 1(1) 95,00 Τρίοδη περιστροφική βάνα ελαφρού τύπου για εφαρμογές θέρμανσης ή ψύξης, ζεστού ή κρύου νερού ποιότητας ή γλυκόλης με νερό μείγμα 50%. Συνδυάζετε με κινητήρα V-M6063L ή μοχλό χειρός. DN 40 DN 50 1(1) 1(1) 105,00 155,00 Χαρακτηριστικά : Σύνδεση με εσωτερικό σπείρωμα. Στεγανότητα με διπλό O-ring. Γωνία περιστροφής 90. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar. Μέγιστο Δp:100KPa. Ροπή για μέγιστο Δp:7Nm. Θερμοκρασία νερού 2 C C Τετράοδη Βάνα Ανάμειξης V-V5442 DN 20 1(1) 80,00 DN 25 1(1) 85,00 DN 32 1(1) 105,00 Χαρακτηριστικά ίδια με της τρίοδης. 17

20 Κωδικός Πίνακας Αυτονομίας με Ρελέ V-TB2R Αριθμός Διαμερισμάτων Πλήρες Χ.Ω. Χ.Ω. Μ.Κ. έως V-TB34R Οι πίνακες αυτονομίας με κωδικό V-TB2R έως V-TB34R είναι πίνακες με ρελέ για κάθε διαμέρισμα (ηλεκτροβάνα) και κεντρικό ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητή. Στους πίνακες αυτούς η τελευταία ηλεκτροβάνα παραμένει ανοιχτή ή όχι Γενικά Χαρακτηριστικά : Μεταλλικό κουτί με γείωση. Κεντρικός φωτιζόμενος διακόπτης ON-OFF. Κεντρική ασφάλεια 6Α. Ξεχωριστές ασφάλειες για καυστήρα, κυκλοφορητή, ηλεκτροβανών και θερμοστατών. Ενδείκτες λειτουργίας για κάθε διαμέρισμα. Ρελέ υποδοχείς εντολών 10Α. Ρελέ εξόδου 10Α για καυστήρα και κυκλοφορητή. Τάση λειτουργίας 230 V AC. Ένταση επαφής ρελέ καυτήρα 10Α. Κλέμα σύνδεσης εισόδων και εξόδων τύπου ασανσέρ με διάκενο 2,5mm

21 Κωδικός Πίνακας Αυτονομίας με Διόδους V-TB2DS Αριθμός Διαμερισμάτων Πλήρες Χ.Ω. Χ.Ω. Μ.Κ. έως V-TB34DS Οι πίνακες αυτονομίας με κωδικό V-TB2DS έως V-TB34DS είναι πίνακες με δίοδο για κάθε διαμέρισμα (ηλεκτροβάνα) και κεντρικό ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητή. Στους πίνακες αυτούς η τελευταία ηλεκτροβάνα δεν παραμένει ανοιχτή Γενικά Χαρακτηριστικά : Μεταλλικό κουτί με γείωση. Κεντρικός φωτιζόμενος διακόπτης ON-OFF. Κεντρική ασφάλεια 6Α. Ξεχωριστές ασφάλειες για καυστήρα, κυκλοφορητή και θερμοστατών. Ενδείκτες λειτουργίας για κάθε διαμέρισμα. Δίοδος υποδοχείς εντολών 1Ν4007. Ρελέ εξόδου 10Α για καυστήρα και κυκλοφορητή. Τάση λειτουργίας 230 V AC. Ένταση επαφής ρελέ καυτήρα 10Α. Κλέμα σύνδεσης εισόδων και εξόδων τύπου ασανσέρ με διάκενο 2,5mm

22 Κωδικός Πίνακας Αυτονομίας με Διόδους (Τελευταία Ηλεκτροβάνα Ανοιχτή) V-TB2D Αριθμός Διαμερισμάτων Πλήρες Χ.Ω. Χ.Ω. Μ.Κ. έως V-TB34D Οι πίνακες αυτονομίας με κωδικό V-TB2D έως V-TB34D είναι πίνακες με δίοδο για κάθε διαμέρισμα (ηλεκτροβάνα) και κεντρικό ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητή. Στους πίνακες αυτούς η τελευταία ηλεκτροβάνα παραμένει ανοιχτή ή όχι Γενικά Χαρακτηριστικά : Μεταλλικό κουτί με γείωση. Κεντρικός φωτιζόμενος διακόπτης ON-OFF. Κεντρική ασφάλεια 6Α. Ξεχωριστές ασφάλειες για καυστήρα, κυκλοφορητή και θερμοστατών. Ενδείκτες λειτουργίας για κάθε διαμέρισμα. Δίοδος υποδοχείς εντολών 1Ν4007. Ρελέ εξόδου 10Α για καυστήρα και κυκλοφορητή. Τάση λειτουργίας 230 V AC. Ένταση επαφής ρελέ καυτήρα 10Α. Κλέμα σύνδεσης εισόδων και εξόδων τύπου ασανσέρ με διάκενο 2,5mm

23 Κωδικός Πίνακας Αυτονομίας με Γκρουπ Διαμερισμάτων και Δύο Κυκλοφορητές V-TB2Δ/2K Αριθμός Διαμερισμάτων Πλήρες Χ.Ω. Οι πίνακες αυτονομίας με κωδικό V-TB2Δ/2Κ έως V-TB34Δ/2Κ είναι πίνακες που εξυπηρετούν δυο διαφορετικά δίκτυα κυκλοφορητών. Έχουν δίοδο για κάθε διαμέρισμα (ηλεκτροβάνα) και ξεχωριστά ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητές. Στους πίνακες αυτούς η τελευταία ηλεκτροβάνα με των αντίστοιχο κυκλοφορητή παραμένουν ανοιχτοί ή όχι. Γενικά Χαρακτηριστικά : Μεταλλικό κουτί με γείωση. Κεντρικός φωτιζόμενος διακόπτης ON-OFF. Κεντρική ασφάλεια 6Α. Ξεχωριστές ασφάλειες για καυστήρα και κυκλοφορητές Ενδείκτες λειτουργίας για κάθε διαμέρισμα. Δίοδος υποδοχείς εντολών 1Ν4007. Ξεχωριστά ρελέ εξόδου 10Α για καυστήρα και κυκλοφορητές. Τάση λειτουργίας 230 V AC. Ένταση επαφής ρελέ καυτήρα και κυκλοφορητών 10Α. Κλέμα σύνδεσης εισόδων και εξόδων τύπου ασανσέρ με διάκενο 2,5mm. έως V-TB34Δ/2Κ

24 Κωδικός Πίνακας Αυτονομίας με Γκρουπ Διαμερισμάτων και Τρείς Κυκλοφορητές V-TB3Δ/3K Αριθμός Διαμερισμάτων Πλήρες Χ.Ω. Οι πίνακες αυτονομίας με κωδικό V-TB3Δ/3Κ έως V-TB34Δ/3Κ είναι πίνακες που εξυπηρετούν τρία διαφορετικά δίκτυα κυκλοφορητών. Έχουν δίοδο για κάθε διαμέρισμα (ηλεκτροβάνα) και ξεχωριστά ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητές. Στους πίνακες αυτούς η τελευταία ηλεκτροβάνα με των αντίστοιχο κυκλοφορητή παραμένουν ανοιχτοί ή όχι. Γενικά Χαρακτηριστικά : Μεταλλικό κουτί με γείωση. Κεντρικός φωτιζόμενος διακόπτης ON-OFF. Κεντρική ασφάλεια 6Α. Ξεχωριστές ασφάλειες για καυστήρα και κυκλοφορητές Ενδείκτες λειτουργίας για κάθε διαμέρισμα. Δίοδος υποδοχείς εντολών 1Ν4007. Ξεχωριστά ρελέ εξόδου 10Α για καυστήρα και κυκλοφορητές. Τάση λειτουργίας 230 V AC. Ένταση επαφής ρελέ καυτήρα και κυκλοφορητών 10Α. Κλέμα σύνδεσης εισόδων και εξόδων τύπου ασανσέρ με διάκενο 2,5mm. έως V-TB34Δ/3Κ

25 Πίνακας Αυτονομίας με Κυκλοφορητές Κωδικός V-TB2K έως V-TB12Κ Αριθμός Διαμερισμάτων Πλήρες Χ.Ω. Χ.Ω. Μ.Κ Οι πίνακες αυτονομίας με κωδικό V-TB2Κ έως V-TB12Κ είναι πίνακες που εξυπηρετούν εγκαταστάσεις αυτονομίας από δυο έως δώδεκα κυκλοφορητές με βαλβίδες αντεπιστροφής. Έχουν ρελέ για κάθε διαμέρισμα (θερμοστάτης χώρου) και ξεχωριστά ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητές. Στους πίνακες αυτούς ο τελευταίος κυκλοφορητής παραμένει ανοιχτός. Γενικά Χαρακτηριστικά : Μεταλλικό κουτί με γείωση. Κεντρικός φωτιζόμενος διακόπτης ON-OFF. Κεντρική ασφάλεια 6Α. Ξεχωριστή ασφάλεια για καυστήρα. Ενδείκτες λειτουργίας για κάθε διαμέρισμα. Ρελέ υποδοχείς εντολών 10Α. Ξεχωριστά ρελέ εξόδου 10Α για καυστήρα και κυκλοφορητές. Τάση λειτουργίας 230 V AC. Ένταση επαφής ρελέ καυτήρα και κυκλοφορητών 10Α. Κλέμα σύνδεσης εισόδων και εξόδων τύπου ασανσέρ με διάκενο 2,5mm. 23

26 Κωδικός Ρελέ 2 και 4 Επαφών RL-2 RL-4 1(1) 8,00 1(1) 10,00 Βάση Ρελέ Ράγας BRL-4 1(1) 8,00 Μετρητής Ώρας 230 VAC HM-F 1(1) 14,00 Αισθητήριο Ανιχνευτή V-NGM NATURAL 1(1) 26,40 V-LPM LPG 1(1) 26,40 24

27 Όροι και προϋποθέσεις εγγυήσεων Η εγγύηση για συσκευές που τοποθετούνται στην Ελλάδα είναι 2 έτη ξεκινώντας από την ημερομηνία παράδοσης της συσκευής στον τελικό πελάτη. Η εγγύηση για συσκευές που τοποθετούνται εκτός Ελλάδος είναι 1 έτος ξεκινώντας από την ημερομηνία παράδοσης της συσκευής στον τελικό πελάτη. Η σύνδεση των συσκευών πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο ή τεχνίτη καυστήρων. Μην επεμβαίνετε για κανένα λόγο στα ηλεκτρονικά κυκλώματα των συσκευών Η εγγύηση αφορά ελαττωματικά υλικά και εξαρτήματα της συσκευής που παρουσίασαν δυσλειτουργία ή εμφάνισαν αστοχία κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας της συσκευής. Η εγγύηση δεν παρέχει κανένα δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης πέραν της αποκατάστασης της βλάβης της ίδιας της συσκευής. Τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής από και προς τα εργαστήρια της εταιρείας επιβαρύνουν τον πελάτη. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω: 1. Ζημιές από πτώση κεραυνών, φωτιά, πλημμύρες, υπερτάσεις δικτύου τροφοδοσίας. 2. Ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη μεταφορά της συσκευής. 3. Ζημιές που προκλήθηκαν από τοποθέτηση σε δωμάτια με υψηλά ποσοστά υγρασίας. 4. Τις ασφάλειες που θεωρούνται αναλώσιμα και η αντικατάσταση τους βαρύνει τον πελάτη. Οποιαδήποτε επισκευή κατά τη διάρκεια του χρόνου της εγγύησης δεν παρατείνει το χρόνο αυτής. Η αγορά ή εγκατάσταση των συσκευών Vageo συνεπάγεται την απόλυτη και χωρίς διακρίσεις αποδοχή των όρων της παρούσας εγγύησης καθώς και των ειδικών όρων στα αντίστοιχα εγχειρίδια. Για να ισχύει η εγγύηση απαιτείτε η προσκόμιση τιμολογίου ή νόμιμης απόδειξης αγοράς από τον πελάτη. 25

28 26

29 Τρόποι Παραγγελίας : Τηλεφωνικό κέντρο : FAX : Τα προϊόντα αποστέλλονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία παραγγελίας τους εφόσον είναι διαθέσιμα. Συνεργαζόμενες Τράπεζες : ALPHA BANK : IBAN : GR ΠΕΙΡΑΙΩΣ BANK : IBAN : GR EYROBANK : IBAN : GR Στοιχεία Εταιρείας : Ε.ΠΕΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Κατασκευή Ηλεκτρονικών Ειδών Χρ. Καρβούνη Αχαρναί Αττικής Υπ/μα : Κλεισούρας Αχαρναί Αττικής Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αχαρνών : 27

Κατάλογος Προϊόντων 2013

Κατάλογος Προϊόντων 2013 Κατάλογος Προϊόντων 2013 defineyourenvironment ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου 4 Ψηφιακοί θερμοστάτες χώρου 5,6 Ψηφιακά θερμόμετρα 7 Ελεγκτές ψύξης Θερμοστάτες panel 8 Διαφορικοί θερμοστάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου 3. Ψηφιακοί θερμοστάτες χώρου 4,5. Θερμοστάτες Αυτοματισμών 6,7,8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου 3. Ψηφιακοί θερμοστάτες χώρου 4,5. Θερμοστάτες Αυτοματισμών 6,7,8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου 3 Ψηφιακοί θερμοστάτες χώρου 4,5 Θερμοστάτες Αυτοματισμών 6,7,8 Διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών 9,10,11,12 Αυτοματισμοί Ηλιοθερμίας 13,14 Ελεγκτές θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Περιεχόμενα Contents 1 25 Ελληνικός κατάλογος 2010 1 25 Greek Catalog 2010 PLgr1 PLgr3 Ελληνικός Τιμοκατάλογος 2010 PLgr1 PLgr3 Greek Pricelist 2010 en 1 en

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΦΥΛΛΟ. FN-SMART SYSTEMS A.E. - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Τηλ.:210-2589885*Fax:210-2589777*email:info@smartsystems.gr

ΕΞΩΦΥΛΛΟ. FN-SMART SYSTEMS A.E. - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Τηλ.:210-2589885*Fax:210-2589777*email:info@smartsystems.gr ΕΞΩΦΥΛΛΟ FN-SMART SYSTEMS A.E. - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΦ. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας ORAN Ισραήλ σελ. 1-1 έως 1-6 Εφαρμογές Υλικά κατασκευής Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Εξοπλισµός για Εγκαταστάσεις Ηλιακών Συστηµάτων ιαφορικοί Θερµοστάτες Ηλιακών & Υδραυλικά ΚΙΤ SOLAR

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Εξοπλισµός για Εγκαταστάσεις Ηλιακών Συστηµάτων ιαφορικοί Θερµοστάτες Ηλιακών & Υδραυλικά ΚΙΤ SOLAR VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION Εξοπλισµός για Εγκαταστάσεις Ηλιακών Συστηµάτων ιαφορικοί Θερµοστάτες Ηλιακών & Υδραυλικά ΚΙΤ SOLAR Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 ver. Solar accessories and Controls

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Condens 3000 W ZWB 28-3 C Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZWBR 35-3 A. Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης.

Περιεχόμενα. Condens 3000 W ZWB 28-3 C Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZWBR 35-3 A. Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης. Τιμοκατάλογος 2014 Προϊόντα και παρελκόμενα Ιούλιος 2014 Περιεχόμενα Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης 28-42 kw Condens 3000 W ZWB 28-3 C Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZWBR 35-3 A 1 Condens

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Προϋπολογισμός & ΦΠΑ: Χρηματοδότηση: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2009Α

4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Προϋπολογισμός & ΦΠΑ: Χρηματοδότηση: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2009Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗ: «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Buderus Logamax. U052 24-28 kw Σελ. 79. GB072 24 kw Σελ. 82. GB112 29-43 kw Σελ. 87. GB162 65-100 kw Σελ. 90

Κεφάλαιο 6. Buderus Logamax. U052 24-28 kw Σελ. 79. GB072 24 kw Σελ. 82. GB112 29-43 kw Σελ. 87. GB162 65-100 kw Σελ. 90 Logamax plus GB162 Κεφάλαιο 6 Buderus Logamax Επίτοιχοι λέβητες αερίου 24-100 kw U052 24-28 kw Σελ. 79 GB072 24 kw Σελ. 82 GB112 29-43 kw Σελ. 87 GB162 65-100 kw Σελ. 90 Bosch Tαχυθερμαντήρες / Αυτόνομοι

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος Έργου» Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μπόιλερ Βεβιασμένης Κυκλοφορίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μπόιλερ Βεβιασμένης Κυκλοφορίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μπόιλερ Βεβιασμένης Κυκλοφορίας Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΜΠΟΙΛΕΡ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σελίδα 1-13 Σελιδες 2-6 Σελίδα 11 Σελίδα 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιοθερμικά συστήματα

Ηλιοθερμικά συστήματα Ηλιοθερμικά συστήματα Product Catalogue Συμβάλλετε κι εσείς στην προστασία του πλανήτη μέσω των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Ο πλανήτης και η ενέργειά του βρίσκονται στα χέρια σας. Α. Ηλιοθερμικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχιοι Λέβητες Αερίου. Αποδιδόμενη Ισχύς (kw) Θάλαμος καύσης. Καμινάδα Τερματική 10cm Καμινάδα Τερματική 75cm Γωνία εξόδου 90

Επιτοίχιοι Λέβητες Αερίου. Αποδιδόμενη Ισχύς (kw) Θάλαμος καύσης. Καμινάδα Τερματική 10cm Καμινάδα Τερματική 75cm Γωνία εξόδου 90 ÉÁ Ç Å 10 ÑÏÍ Ã PLUS Ó Ã ÕÇ ÏÉ ÊÁËÕÔÅÑÏÉ ËÅÂÇÔÅÓ ÁÅÑÉÏÕ ÕÄÑÏÌÁÑÉÍ Á.Å. Ó Õ Ó Ô Ç Ì ÁÔÁ ÕÄ Ñ Å Õ Ó Ç Ó - È Å Ñ Ì Á Í Ó Ç Ó Ð.ÊÁØÏÑÁ Ç 2, 12241 ÁÉÃÁËÅÙ, ôçë 2103471605, fax 2103471851 Èåóóáëïíßêç : ÁãñïôéêÞ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Το γραφείο μας μελετά και κατασκευάζει εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού με ιδιαίτερη έμφαση σε ποιοτικές, αξιόπιστες, δοκιμασμένες και αξιόπιστες προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΛΑ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΛΑ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΛΑ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ NIBE SPLIT ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΝΕΡΟΥ Η αντλία θερμότητας NIBE SPLIT είναι ένα σύστημα για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT. Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10

ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT. Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10 ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT GR Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... σελ. 64 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... σελ. 69 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγχειρίδιο εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγχειρίδιο εγκατάστασης ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Οδηγίες χρήσης και εγχειρίδιο εγκατάστασης ThemaClassic C 24 E ThemaClassic F 24 E Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικά...2 2 Φύλαξη του εγχειριδίου...2 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Λέβητας PeCal 35-50 Συνοδευόµενος από Καυστήρα wood-pellet MV 35-50 Τεχνικό Εγχειρίδιο και Οδηγίες εγκατάστασης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν από την εγκατάσταση 2 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός κατάλογος. Πάθος για στυλ και σύγχρονο design Mylos modular

Τεχνικός κατάλογος. Πάθος για στυλ και σύγχρονο design Mylos modular Τεχνικός κατάλογος Πάθος για στυλ και σύγχρονο design Mylos modular Περιεχόμενα Συναρμολόγηση διακοπτών Ενδεικτικά ED 4 Συσκευές ελέγχου Διακόπτες απλοί, αλέ-ρετούρ, μεσαίοι, μπουτόν 9 Ρελέ 4 Πρίζες Πρίζες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά συστήματα παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού και υποβοήθησης θέρμανσης

Ηλιακά συστήματα παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού και υποβοήθησης θέρμανσης Theros Heat RK2 Ηλιακά συστήματα παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού και υποβοήθησης θέρμανσης Τα συστήματα Heat προορίζονται για κατοικίες και μικρά κτήρια. Η ηλιακή ενέργεια αποθηκεύεται σε δοχείο αδράνειας

Διαβάστε περισσότερα