ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) « »

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) « » ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης- φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας» του Π.Α.Α , για το έτος 2009» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το Νόµο 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α /2007) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », και ειδικότερα του άρθρου 37 «Εφαρµογή κρατικών ενισχύσεων του Π.Α.Α. και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας». 2. Τον Καν. (ΕΚ) αριθµ. 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπως τροποποιηµένος ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 24.

2 3. Τον Καν. (ΕΚ) αριθµ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), όπως τροποποιηµένος ισχύει κι ιδιαίτερα το άρθρο Την αριθµ. Ε(2007) 6015/ Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραµµατισµού Την υπ αριθ. 9828/ Υπουργική Απόφαση εκχώρησης αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας » (Ε.Υ.. Π.Α.Α.) στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π που µετονοµάστηκε και αναδιαρθρώθηκε σε Ειδική Υπηρεσία Συγχρηµατοδοτούµενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης µε την αριθ. πρωτ / ΚΥΑ. 6. Tην υπ. αριθµ / (ΦΕΚ 2603/Β /2008) ΚΥΑ Εκχώρησης αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας » (Ε.Υ.. Π.Α.Α.) στις Ενδιάµεσες ιαχειριστικές Αρχές, της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3614/ Την αριθµ. πρωτ /αριθµ. αποφ. 704/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 2497/Β/2008) «Καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας ». 8. Το υπ. αριθµ 225/ έγγραφο έκφρασης του Σύµφωνου της Γνώµης της Ε.Υ.. Π.Α.Α. 9. Την αριθµ. πρωτ. 1421/ απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Έγκριση φακέλου υποψηφιότητας Νέου Γεωργού- Οδηγός Συµπλήρωσης Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας». 10. Το γεγονός ότι οι δαπάνες ύψους που θα προκύψουν από την εφαρµογή της παρούσας θα καλυφθούν από τις εγκεκριµένες πιστώσεις της αριθµ. 704/2008 ΚΥΑ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ι. Καλούµε όλους τους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στο Μέτρο 112 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.). Στόχος του Μέτρου είναι η πληθυσµιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου µε την εγκατάσταση νέων γεωργών µέσω της παροχής κινήτρων προκειµένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρµογή των εκµεταλλεύσεών τους µε την υποβολή επιχειρηµατικού σχεδίου. Το Μέτρο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό ηµόσιο. Εγκρίνεται ποσό συνολικού ύψους για την κάλυψη ηµόσιας απάνης που θα αναληφθεί για Νοµικές εσµεύσεις που θα προκύψουν από την χορήγηση ενισχύσεων το έτος 2009 για το Μέτρο 112 του Άξονα 1 του ΠΑΑ και σε εφαρµογή της αριθµ. 704/2008 ΚΥΑ. Καθορίζουµε τις πιστώσεις του Μέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» κατά Περιφέρεια, την περίοδο υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης- φακέλων υποψηφιότητας καθώς και τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις έγκρισης αυτών για το έτος 2009 ως ακολούθως: 2

3 Α. Πιστώσεις ανά Περιφέρεια για παροχή οικονοµικών ενισχύσεων του Μέτρου Α/Α Περιφέρεια Προϋπολογισµός ηµόσιας απάνης σε 1. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας υτικής Μακεδονίας Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος Ηπείρου Ιονίων Νήσων υτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Αττικής Νοτίου Αιγαίου Βορείου Αιγαίου Κρήτης ΣΥΝΟΛΟ Στις περιπτώσεις που το όριο των πιστώσεων που έχει κατανεµηθεί σε µία Περιφέρεια δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από τα ποσά που απαιτούνται για την ένταξη υποψηφίων νέων γεωργών κατά το συγκεκριµένο έτος της κατανοµής, είναι δυνατή η µεταφορά του πλεονάζοντος ποσού σε άλλες Περιφέρειες µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ύστερα από εισήγηση της Ε.Υ. Συγχρηµατοδοτούµενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Β. Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης - φακέλων υποψηφιότητας και έκδοσης αποφάσεων έγκρισης έτους Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσηςφακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από έως και ως περίοδος έγκρισης αυτών η µετά την περίοδος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο Γ. Γ. Όροι προϋποθέσεις και λοιπές διαδικασίες έγκρισης 1. ικαιούχοι Υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί ικαίωµα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, µόνιµοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραµµένοι στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ..Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκµετάλλευσης, κατά το δεκατετράµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Έχουν συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν συµπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους. Η ηλικία υπολογίζεται µε βάση τη διαφορά µεταξύ της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση ενίσχυσης και της ηµεροµηνίας γέννησης. β) Είναι µόνιµοι κάτοικοι περιοχής εφαρµογής του Μέτρου. 3

4 Πιο συγκεκριµένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι µόνιµος κάτοικος περιοχής: Ορεινού ή µειονεκτικού ηµοτικού ή Κοινοτικού ιαµερίσµατος και Οικισµού. ηµοτικού ή Κοινοτικού ιαµερίσµατος κανονικής περιοχής µε πραγµ ατικό πληθυσµό έως κατοίκους. Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, οι περιοχές εφαρµογής του προγράµµατος είναι αυτές της τέως επαρχίας Τροιζηνίας και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, Πόρου, Σπετσών και Ύδρας, καθώς και οι αναφερόµενες στον πιο κάτω πίνακα: Ανατολική Αττική α/α ΗΜΟΣ α/α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1 ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 1 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 ΑΥΛΩΝΟΣ 2 ΒΑΡΝΑΒΑ 3 ΚΑΛΑΜΟΥ 3 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 4 ΚΕΡΑΤΕΑΣ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 5 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 5 ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΕΑΣ 6 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 6 ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 7 ΩΡΩΠΙΩΝ υτική Αττική α/α ΗΜΟΣ α/α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1 ΒΙΛΙΩΝ 1 ΟΙΝΟΗΣ 2 ΕΡΥΘΡΩΝ 3 ΜΕΓΑΡΕΩΝ γ) Η γεωργική τους εκµετάλλευση έχει ελάχιστο µέγεθος απαιτήσεων σε εργασία µισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του Κεφ. I.Γ2. δ) ιαθέτουν επαρκή επαγγελµατική ικανότητα ή αναλαµβάνουν τη δέσµευση να την αποκτήσουν εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της ατοµικής απόφασης έγκρισης. ε) Υποβάλλουν Επιχειρηµατικό Σχέδιο, µέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών µε δεσµευτικούς στόχους και ενδιάµεσες χρονικές προθεσµίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρµογή της εκµετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συµπλήρωση επαρκούς επαγγελµατικής ικανότητας, εφόσον απαιτούνται. στ) Αναλαµβάνουν τις συµβατικές δεκαετείς µακροχρόνιες υποχρεώσεις. ζ) εν εµπίπτουν στις κατηγορίες µη επιλέξιµων υποψηφίων (Κεφ. I.Γ3). Ο όρος της πρώτης φοράς για την εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής εκµετάλλευσης, προκειµένου να τύχει των ενισχύσεων του Μέτρου, εκπληρώνεται εφόσον το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της ηµεροµηνίας πρώτης εγκατάστασης στη γεωργική εκµετάλλευση και της λήψης της απόφασης έγκρισης δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) µήνες. 2. Επιλέξιµες Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις 1. Η γεωργική εκµετάλλευση του υποψηφίου προς ένταξη στο καθεστώς ενισχύσεων πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του και να έχει µέγεθος τυπικών απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον µισή (0,5) ΜΑΕ. Εκµεταλλεύσεις ή τµήµατα εκµεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου µόνιµης κατοικίας των υποψηφίων δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράµµατος. 4

5 2. Τα αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι: α) Ιδιόκτητα ή µισθωµένα ή συνδυασµός τους β) Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεµαχίου που είναι επιλέξιµη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε άλλη περίπτωση µεγαλύτερα ή ίσα των τετραγωνικών µέτρων (1 στρέµµα), µε εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους (πλην των νήσων Κρήτης και Ευβοίας) στα οποία είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά και µικρότερα αγροτεµάχια. 3. Το ζωικό και µελισσοκοµικό κεφάλαιο της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραµµένο στα µητρώα και βιβλιάρ ια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 4. Το σύνολο της εκµετάλλευσης (εκτός των καλλιεργειών και εκτροφών για τις οποίες δεν προβλέπεται η δήλωσή τους στην Ενιαία ήλωση Εκµετάλλευσης) πρέπει να έχει περιληφθ εί για πρώτη φορά σε Ενιαία ήλω ση Εκµετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κα τά το προηγούµενο έτος και το χρονικό διάστηµα πο υ µεσολαβεί µεταξύ της πρώ της ενιαίας δήλωσης εκµετάλλευσης και της καταλ ηκτικής ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης προς ένταξη δεν υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση, τους 14 µήνες. 5. Για τους σκοπούς της εφαρµ ογής του Μέτρου ως προς την ιδιοκτησία και αρχηγία οικογενε ιακών εκµεταλλεύσεων ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα: α) η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγµ ατικού γεγονότος και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται µισθώσεις µεταξύ τω ν συζύγων. β) µόνο ένας εκ των συζύγων µπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκµετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκµετάλλευσης, µεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω, µεταξύ συζύγων δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο Μέτρο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». γ) Το σύνολο της εκµετάλλευσης του υποψηφίου πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία ήλωση Εκµετάλλευσης που έχει υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο αρχηγός της και η/ο σύζυγός του/της. 3. Μη επιλέξιµοι υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί εν είναι επιλέξιµοι ως υποψήφιο ι για ένταξη στο καθεστώς και δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι ενίσχυσης οι κάτωθι: α) Τα νοµικά πρόσωπα. β) Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνοµά τους ή για λογαριασµό τους ως ιδιοκτήτες ή αρχηγοί γεωργικών εκµεταλλεύσεων, µεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω, στο παρελθόν ή είχαν τον έλεγχο καθ οιονδήποτε τρόπο (µέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές, µέλη του διοικητικού συµβουλίου, νόµιµοι εκπρόσωποι, κ.λπ.) νοµικού προσώπου που ασκούσε ή εξακολουθεί να ασκεί γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας γ) Οι µόνιµοι ή µε σύµβαση υπάλληλοι του ηµοσίου, Ν.Π..., Ν.Π.Ι.., οι στρατιωτικοί, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κλπ. Οι εποχιακοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ορισµένου χρόνου εξετάζονται ανά περίπτωση (ηµεροµίσθια, µισθός, περίοδος και διάρκεια σύµβασης κλπ). Η περιστασιακή απασχόληση δύναται να γίνει αποδεκτή εφόσον πραγµατοποιείται σε χρόνο που το είδος της καλλιέργειας ή ο κλάδος της παραγωγής το επιτρέπει. δ) Όσοι λαµβάνουν επιδόµατα αναπηρίας µε ποσοστό αναπηρίας ίσο ή µεγαλύτερο του 67%. ε) Όσοι έχουν συνολικ ό οικογενειακό εισόδηµα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) µεγαλύτερο από το 150% του εισοδήµατος αναφοράς, όπως αυτό 5

6 ισχύει κάθε φορά. Το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδηµάτων των διαθέσιµων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των τριών τελευταίων ετών, αφαιρούµενων των εισοδηµάτων που αντιστοιχούν σε επάγγελµα, απασχόληση ή πηγή που επίσηµα έχει διακοπεί και δεν υφίσταται στο εξεταζόµενο έτος. στ) Όσοι έχουν ατοµικό εξωγεωργικό εισόδηµα µεγαλύτερο από το 100% του εισοδήµατος ανα φοράς, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Το ατοµικό εξωγεωργικό εισόδηµα υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των εξωγεωργικών εισοδηµάτων όπως προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις των τριών τελευταίων ετών, αφαιρούµενων των εισοδηµάτων που αντιστοιχούν σε επάγγελµα, απασχόληση ή πηγή που επίσηµα έχει διακοπεί και δεν υφίσταται στο εξεταζόµενο έτος. ζ) Όσοι εκ των οποίων ο/η σύζυγος είναι είτε κατά κύρια απασχόληση γεωργός, είτε είναι αρχηγός γεωργικής εκµετάλλευσης µεγέθους απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ την οποία λειτουργούσε, ή λάµβανε ενισχύσεις που χορηγούνται σε αρχηγούς γεωργικών εκµεταλλεύσεων δυναµικότητας σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ κατά τα προηγούµενα έτη. η) Οι άµεσα συνταξιοδοτούµενοι από οποιοδήποτε ταµ είο του εσωτερικού ή εξωτερικού. θ) Οι σπουδάστριες- σπουδαστές και φοιτήτριες- φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συµπλήρωση του αριθµού των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή. ι) Όσοι εκτίουν ποινές φυλάκισης ή εκκρεµεί εις βάρος τους δίωξη για καλλιέργεια, κατοχή, εµπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη σε βάρος του ηµοσίου ή δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκτιση της οποιασδήποτε ποινής για τα αδικήµατα αυτά. ια) Όσοι δεν αποδέχονται τη διασταύρωση των δηλούµενων στοιχείων µε τα επίσηµα στοιχεία του Κράτους και λοιπών ηµόσιων Υπηρεσιών, ιδιαιτέρως δε µε τα στοιχεία του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου και των λοιπών µητρώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, του TAXIS, των ασφαλιστικών οργανισµών, του Εθνικού ηµοτολογίου, του Εθνικού Κτηµατολογίου, των οργανισµών κοινής ωφέλειας κλπ. ιβ) Όσοι έχουν τύχει απόφασης ένταξης ή/και λάβει ενισχύσεις πρώτης εγκατάστασης και επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις οποτεδήποτε στο παρελθόν. ιγ) Όσο ι δηλώνουν στην αίτηση ενίσχυσης φάκελο υποψηφιότητας ψευδή ή αναληθή στοιχεία. ιδ) Όσοι δεν προσκοµίζουν µε την αίτηση ενίσχυσης φάκελο υποψηφιότητας τα απαιτούµενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται από την παρούσα πρόσκληση του Μέτρου (Κεφ. Ι. Γ7) ή και από το φάκελο υποψηφιότητας. 4. Επίτευξη εσµευτικών Στόχων Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Οι Νέοι Γεωργοί που θα κριθούν δικαιούχοι οφείλουν να επιτύχουν το σύνολο των δεσµευτικών στόχων του επιχειρηµατικού σχεδίου εντός 5 ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης πράξης. Οι δεσµευτικοί στόχοι του Επιχειρηµατικού Σχεδίου καθώς και οι επί µέρους χρονικές προθεσµίες επίτευξής τους αφορούν στα ακόλουθα: α) ηµιουργία γεωργικής εκµετάλλευσης συνολικού µεγέθους απαιτήσεων σε εργασία µεγαλύτερου της µιας (1) ΜΑΕ και εισοδήµατος µεγαλύτερου του 80% του εισοδήµατος αναφοράς (όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά) µε την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται βελτίωση του εισοδήµατος της γεωργικής εκµετάλλευσης κατά 10% τουλάχιστον σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. β) Επίτευξη της συµµόρφωσης προς ισχύοντα κάθε φορά κοινοτικά πρότυπα, τα αντίστοιχα για το είδος της επένδυσης που πραγµατοποιεί, εφόσον υποβάλλεται από τον υποψήφιο Νέο Γεωργό αίτηση ενίσχυσης για ένταξη στο Μέτρο του Π.Α.Α. ή αυτή 6

7 γ) δ) προβλέπεται στο Επιχειρηµατικό Σχέδιό του. Η επίτευξη θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 µήνες από την ηµεροµηνία εγκατάστασης. Υποβολή Ενιαίας ήλωσης Εκµετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανελλιπώς καθ όλη τη διάρκεια του Επιχειρηµατικού Σχεδίου και των µακροχρόνιων υποχρεώσεων, ανεξαρτήτως από τη λήψη ή µη ενιαίας ενίσχυσης. Απόκτηση ή συµπλήρωση επαρκούς επαγγελµατικής ικανότητας, εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης έγκρισης. (κατοχή απολυτηρίου / Πτυχίου ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΙΕΚ, ΤΕΣ, ΤΕΙ, ΑΕΙ, αναλόγου κατευθύνσεως µε την κατεύθυνση της εκµετάλλευσης ή παρακολούθηση µαθηµάτων διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών αναλόγου κατευθύνσεως, από κέντρο κατάρτισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, πιστοποιηµένο από το ΕΚΕΠΙΣ). ε) Ένταξη στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης των επαγγελµατιών γεωργών, µε εγγραφή στον ΟΓΑ ως κυρίου Ταµείου Ασφάλισης, εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 µήνες από την ηµεροµηνία λήψης της ατοµικής απόφασης έγκρισης. Η αίτηση ασφάλισης πρέπει να υποβληθεί εντός του πρώτου έτους από την ηµεροµηνία της απόφασης έγκρισης. στ) Απόκτηση της ιδιότητας του κατά κύρια απασχόληση γεωργού, δηλαδή να αντλεί τουλάχιστον το 50% του ατοµικού του εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκµ ετάλλευσης το υ και παράλληλα να µην αφιερώνει για δραστηριότητες εκτός των ορίων της γεωργικής εκµετάλλευσης πάνω από 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης του ή να αποκτήσει την ιδιότητα του κατά κύρια απασχόληση αγρότη και να αντλεί τουλάχιστον το 50% του ατοµικού του εισοδήµατος από αγροτικές δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία, αγροτουρισµό, αγροβιοτεχνία, αλιεία - πλην υπερπόντιας - δασικές δραστηριότητες και δραστηριότητες προστασίας του φυσικού χώρου) υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 25% του συνολικού του εισοδήµατος προέρχεται από γεωργικές - κτηνοτροφικές δραστηριότητες και παράλληλα να µην αφιερώνει για δραστηριότητες εκτός γεωργικής εκµετάλλευσης χρόνο µεγαλύτερο του 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης. ζ) Οριστική εγγραφή µε την προηγούµενη ιδιότητα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εντός 24 µηνών το πολύ από την απόφαση έγκρισης πράξης και διαρκής ενηµέρωση των µεταβολών µέχρι τη λήξη του επιχειρηµατικού σχεδίου, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά. η) Επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων σε σχέση µ ε τα ανωτέρω, αλλά και σε σχέση µε τα λοιπά µεγέθη που προσδιορίζονται στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο, βάσει του οποίου οι υποψήφιοι δεσµεύονται, αξιολογούνται και τελικά κρίνονται ως δικαιούχοι των ενισχύσεων. Ο τρόπος, ο χρόνος καθώς και τα µέσα επίτευξης των ανωτέρω θα πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο. 5. Συµβατικές Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις ικαιούχων Κάθε υποψήφιος που θα κριθεί δικαιούχος του καθεστώτος ενισχύσεων εγκατάστασης Νέων Γεωργών αναλαµβάνει την υποχρέωση για διάστηµα τουλάχιστον 10 ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης πράξης να τηρεί τους όρους που περιέχονται σε αυτή και ιδίως: α. Να υποβάλλει κατ έτος στον ΟΠΕΚΕΠΕ Ενιαία ήλωση Εκµετάλλευσης και να τηρεί τις λοιπές υποχρεώσεις των αρχηγών γεωργικών εκµεταλλεύσεων σε σχέση µε το ΟΣ Ε και τα Μητρώα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 7

8 β. Να τηρεί τουλάχιστον απλοποιηµένη λογιστική για την παρακολούθηση των παραγωγικών και οικονοµικών στοιχείων της εκµετάλλευσής του από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης. γ. Να παραµείνει στον τόπο της µόνιµης κατοικίας του. δ. Να υποβάλλει κατ έτος στην αρµόδια ΟΥ φορολογική δήλωση. ε. Να υποβάλλει κατ έτος στη /νση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. τα δικαιολογητικά που θα ζητούνται για την πιστοποίηση της τήρησης των συµβατικών µακροχρόνιων υποχρεώσεων (Ενιαία ήλωση Εκµετάλλευσης, φορολογικές δηλώσεις και εκκαθαριστικά, ΟΓΑ, βεβαίωση µόνιµης κατοικίας κ.λπ.). στ. Να δέχεται και να διευκολύνει τους ελέγχους που πραγµατοποιούν Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα, για τη διαπίστωση της τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. ζ. Να διατηρήσει τουλάχιστον το επίπεδο εισοδήµατος της εκµετάλλευσής του, για το οποίο ενισχύθηκε, από την ηµεροµηνία επίτευξης του δεσµευτικού στόχου. η. Να διατηρήσει τουλάχιστον την ιδιότητα του µερικής απασχόλησης γεωργού και αρχηγού της εκµετάλλευσης, δηλαδή να αντλεί τουλάχιστον το 25% του εισοδήµατός του από γεωργικές δραστηριότητες και παράλληλα να µην αφιερώνει για δραστηριότητες εκτός της εκµετάλλευσης του χρόνο µεγαλύτερο του 50% της συνολικής του απασχόλησης, από το πέρας της ανώτατης προθεσµίας ή της ανώτατης ηµεροµηνίας επίτευξης των δεσµευτικών στόχων. θ. Να µην εµπλακεί σε ενέργειες που έχουν σχέση µε κατοχή, εµπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη εις βάρος του ηµοσίου. 6. Ύψος ενίσχυσης Η οικονοµική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών χορηγείται µε τη µορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε 3 δόσεις. Το ύψος της ενίσχυσης διαµορφώνεται ανάλογα µε την κατηγορία της περιοχής µόνιµης κατοικίας του υποψηφίου, τον προσανατολισµό της παραγωγής της εκµετάλλευσης στη µελλοντική κατάσταση και το επίπεδο εισοδήµατος της εκµ ετάλλευσης, επίσης στη µελλοντική κατάσταση, ως ακολούθως: Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ορεινή Περιοχή µόνιµης κατοικίας Μειονεκτική Λοιπές Περιοχές Προσανατολισµός παραγωγής Κτηνοτροφική της εκµετάλλευσης στη Φυτική µελλοντική κατάσταση Μικτή -Μελισσοκοµία > από το 120% του Επίπεδο εισοδήµατος της Εισοδήµατος Αναφοράς εκµετάλλευσης στη µελλοντική κατάσταση 80% - 120% του Εισοδήµατος Αναφοράς ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ Μέγιστο ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ - ΣΥΝΟΛΟ Ελάχιστο Οι οικισµοί λαµβάνονται υπόψη ως προς την κατηγορία της περιοχής. 7. Συµπλήρωση και υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας Οι ενδιαφερόµενοι, αφού λάβουν γνώση της Πρόσκλησης και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυµούν να ενταχθούν στο καθεστώς, θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας. Έντυπα του φακέλου υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 8

9 προµηθευτούν από τους δικτυακούς τόπους του Υπουργ είου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Ο φάκελος υποψηφιότητας θα περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: α) Αίτηση ενίσχυσης συµπληρωµένη σύµφωνα µε το Υπόδειγµ α του φακέλου υποψηφιότητας. β) Πολυετές Επιχειρηµατικό Σχέδιο συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του φακέλου υποψηφιότητας για την επίτευξη των δεσµευτικών στόχων, του Κεφ.Ι.Γ5. γ) Αναλυτική περιγραφή της υφιστάµενης και µελλοντικής κατάστασης της εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τους σχετικούς Πίνακες του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. δ) Αναλυτική περιγραφή της εκτίµησης του συνολικού µεγέθους και του εισοδήµατος της γεωργικής εκµετάλλευσης στην υφιστάµενη και µελλοντική κατάσταση σύµφωνα µ ε ε) τους σχετικούς Πίνακες του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του φακέλου υποψηφιότητας. ικαιολογητικά φακέλου υποψηφιότητας Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Επικυρωµένο αντίγραφο (δύο όψεων) της Αστυνοµικής Ταυτότητας ή επικυρωµένο αντίγραφο του ιαβατηρίου ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ηλικία. 2. Επικυρωµένα αντίγραφα Ενιαίας ήλωσης Εκµετάλλευσης ( ήλωση ΟΣ Ε) του υποψήφιου και του/της συζύγου του για το σύνολο των ετών κατά τα οποία έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση. 3. Άδεια εισόδου ή αντίγραφα των καταστάσεων εισόδου σε κοινοτικούς βοσκοτόπους. 4. Βεβαίωση ποσόστωσης γάλακτος από ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. 5. Θεωρηµένο αντίγραφο Μητρώου κτηνοτροφικής/πτηνοτροφικής εκµετάλλευσης. 6. Απόφαση οριστικής ένταξης και προέγκριση στην περίπτωση δηµιουργίας της εκµετάλλευσης από Πρόωρη Συνταξιοδότηση. 7. Τιµολόγιο Πώλησης ή ελτίο Αποστολής (περίπτωση ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ) για την αγορά ζωικο ύ κεφαλαίου / µελισσοσµηνών. 8. Ιδιωτικό συ µφωνητικό για την αγορά ζω ικού κεφαλαίου / µελισσοσµηνών από άλλο κτηνοτρόφο / µελισσοκόµο, θεωρηµ ένο από τη /νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. 9. Αποδεικτικό δωρεάς εν ζωή ζωικού κεφαλ αίου / µελισσοσµηνών, εφόσον η παραχώρηση έγινε από τους γονείς, θεωρηµένο από τη /νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν. Α. 10. Επικυρωµένο αντίγραφο µ ελισσοκοµικού βιβλιαρίου υποψηφίου. 11. Αντίγραφα ηλώσεων Φορολογίας Εισοδήµατος Ε1 & Ε3 ( εφ όσον υποβάλλονται) των τριών τελευταίων ετών (και του/της συζύγου, εφόσον δεν υπάρχει κοινή δήλ ωση των δύο συζύγων στην τριετία). 12. Αντίγραφα ηλώσεων Ε9 (Αρχικής και όλων των επόµενων µ εταβολών κ αι των δύο συζύγων). 13. Εκκαθαριστικά φόρου εισοδήµατος των τριών τελευταίων ετών και των δύο συζύγων. 14. Υπεύθυνη δήλωση ότι το περιεχόµ ενο των αντιγράφων της φορολογικής δήλωσης είναι αληθές και ίδιο µε το υποβληθέν στη.ο.υ αντίγραφο, εφ όσον τα αντίγραφα που υποβάλλονται δεν είναι επικυρωµένα από τη.ο.υ. 15. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν φορολογικές δηλώσεις θα υποβάλλεται απόσπασµα µητρώου της ΟΥ µε την τελευταία µεταβολή του υποψηφίου και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται από την οικεία ΟΥ ότι δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος. 16. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 17. Επικυρωµένο αντίγραφο τίτλου σπουδών. 9

10 18. Βεβαίωση ηµάρχου ή Κοινοτάρχη για το µόνιµο της κατοικίας του υποψηφίου µε αριθµό πρωτοκόλλου και πρόσφατη ηµεροµηνία έκδοσης. 19. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους «Έγγραφο πιστοποίησης µόνιµης διαµονής πολίτη της Ένωσης» ή «ελτίο µόνιµης διαµονής µέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης» κατά περίπτωση. 20. ικαιολογητικά και παρ αστατικά που να αποδεικνύουν τη διακοπή προηγούµενου επαγγέλµατος απασχόλησης του υποψήφιου. Ενδεικτικά, ως αποδεικτικά στοιχεία διακοπής εργασιών αναφέρονται τα ακόλουθα: επικυρωµ ένο αντίγραφο διακοπής εργασιών από τη ΟΥ απόλυση (επικυρωµένη από ΟΑΕ ) οικειοθελής αποχώρηση (επικυρωµένη από ΟΑΕ ) βεβαίωση διακοπής κύριας ασφάλισης του οικείου ασφαλιστικού φορέα διακοπή ταµείου ανεργίας κλπ ικαιολογητικά διακοπής εργασίας υποχρεούνται να προσκοµίσουν οι επαγγελµατίες και οι µόνιµα απασχολούµενα µισθωτοί. 21. ικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη διάρκεια και το χρονικό διάστηµα απασχόλησης για εποχιακή ή µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ή µε ηµεροµίσθιο αµειβόµενη εργασία του υποψηφίου (εργάτες, οικοδόµοι κλπ). Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: συµβάσεις ορισµένου χρόνου, αντίγραφο λογαριασµού ασφαλισµένου από το Ι.Κ.Α. 22. Αντίγραφο ελτίου Παροχής Υπηρεσιών του συντάκτη µελετητή Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά οι υποψήφιοι θα υποβάλουν αυτά που τους αφορούν. Ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης ικαιολογητικά που αποδεικνύουν την πρώτη εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής εκµετάλλευσης απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ ορίζονται τα ακόλουθα: Ενιαία ήλωση Εκµετάλλευσης. Φορολογική ήλωση µε εισοδήµατα από γεωργική εκµετάλλευση. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων της οικείας /νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. Αποδεικτικά κ ατοχής ζωικού κεφαλαίου ή µ ελισσοσµηνών. Συµβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων που περιέχουν µόνιµες φυτείες (εφόσον δεν εκµισθώνονται σε τρίτους). Αποδεικτικά µίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που περιέχουν µόνιµες φυτείες. Απόφαση οριστικής ένταξης και προέγκριση στην περίπτωση δηµιουργίας της εκµετάλλευσης από Πρόωρη Συνταξιοδότηση. Για τον προσδιορισµό της ηµεροµηνίας πρώτης εγκατάστασης σε γεωργική εκµετάλλευση απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ συνεκτιµώνται πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών και τα ακόλουθα στοιχεία: Ηµεροµηνία έναρξης καλλιέργειας (σπορά ή φύτευση) ιδιόκτητων ή µισθωµένων εκτάσεων µονοετούς καλλιέργειας. Ηµεροµηνίες παραστατικών αγοράς εφοδίων ή πώλησης προϊόντων της εκµετάλλευσης. Ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης στον ΟΓΑ ως αρχηγού γεωργικής εκµετάλλευσης µεγέθους απαιτήσεων σε εργασία 0,5 ΜΑΕ ή µεγαλύτερου. εν αποτελεί αποδεικτικό πρώτης εγκατάστασης η ασφάλιση του υποψήφιου στον ΟΓΑ µε την ιδιότητα του αγρεργάτη ή του αρχηγού γεωργικής εκµετάλλευσης µεγέθους απαιτήσεων σε εργασία µικρότερου των 0,5 ΜΑΕ. 10

11 Έναρξη γεωργικής δραστηριότητας στην Εφορία, εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ Αγροτών TAXIS, κλπ. Ηµεροµηνία διακοπής προηγούµενης επαγγελµατικής απασχόλησης. Λήψη ενισχύσεων, συµµετοχή σε προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης, χρήση των ευνοϊκών ρυθµίσεων για νέους αγρότες στο παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει το βάρος της απόδειξης της πραγµατικής ηµεροµηνίας πρώτης εγκατάστασης ως αρχηγού γεωργικής εκµετάλλευσης µε την προσκόµιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και παραστατικών, οι υπηρεσίες εφαρµογής και ελέγχου όµως έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα προσκοµιζόµενα στο ιχεία σε οποιοδήποτε διασταυρωτικό έλεγχο για να τεκµηριώσουν την αποδοχή ή µη της δήλωσης του υποψηφίου για τον καθορισµό της συµβατικής ηµεροµηνίας πρώτης εγκ ατάστασης κατά την κρίση τους. Ως συµβατική ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης ορίζεται η ηµεροµηνία υποβολής εµπρόθεσµης Ετήσιας Ενιαίας ήλωσης Εκµετάλλευσης, εφόσον από τον έλεγχο και των λοιπών δικαιολογητικών προκύπτει εγκατάσταση του υποψηφίου εντός της χρονικής περιόδου που αυτή καλύπτει. Επιχειρηµατικό Σχέδιο Υποψηφίων 1. Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο για να είναι έγκυρο θα πρέπει: α) Να είναι σύµφωνο µε τον τύπο του υποδείγµατος του φακέλου υποψηφιότητας. β) Να αποδίδει µε σαφήνεια: i. Την υφιστάµενη και µελλοντική κατάσταση του υποψηφίου και της εκµετάλλευσής του καθώς και τα συγκεκριµένα στάδια και στόχους για την απόκτηση επαρκούς επαγγελµατικής ικανότητας του υποψηφίου, τη διαρθρωτική προσαρµογή, εφόσον απαιτείται και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της νέας εκµετάλλευσης. ii. Τα αναλυτικά στοιχεία σχετικά µ ε: τις προγραµµατιζόµενες επενδύσεις του Μέτρου, την πρόθεση υποβολής αίτησης ενίσχυσης και τις προγραµµατιζόµενες επενδύσεις στα Μέτρα: - «Χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών συµβουλών στην εκµετάλλευση και παροχή δασοκοµικών συµβουλών» (Μέτρο 1.1.4) - «Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων» (Μέτρο 1.2.1) - «Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων» (Μέτρο 1.3.2) και - «ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης» (Μέτρο 1.3.3) σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 τις ενέργειες και δράσεις διαρθρωτικής προσαρµογής της εκµετάλλευσης ή οποιαδήποτε άλλης ενέργειας απαιτείται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εκµετάλλευσης και την επίτευξη των δεσµευτικών στόχων του επιχειρηµατικού σχεδίου. iii. Τη στρατηγική που θα ακολουθήσει για τη διασφάλιση της προοδευτικής προσέγγισης και τελικής επίτευξης των δεσµευτικών στόχων, περιλαµβανοµένων και των δράσεων που έχουν σχέση µε τις προϋποθέσεις υπολογισµού του ύψους ενίσχυσης του Κεφ I. Γ6 της παρούσας. iv. Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των διάφορων δράσεων και ενεργειών υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου και ενδεικτικό σχέδιο χρηµατοδότησής τους. v. Τη συµβατότητα των δράσεων και ενεργειών που περιλαµβάνονται στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο µε την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία. γ) Να συντάσσεται και να υπογράφεται από γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας. 11

12 Επιχειρηµατικά Σχέδια, τα οποία δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, δεν γίνονται αποδεκτά και οι αιτήσεις ενίσχυσης απορρίπτονται. Η χρήση του υποδείγµατος του φακέλου υποψηφιότητας, τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική µορφή, είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισµού του υποψηφίου. Υποβολή Αιτήσεων από τους Υποψήφιους Νέους Γεωργούς Ο Υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει το φάκελο υποψηφιότητας (σε δύο αντίγραφα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο µε όλα τα δικαιολογητικά, καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή, σε πλήρη ταύτιση µε το πρωτότυπο), λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου, ως αποδεικτικό υποβολής. Η υποβολή γίνεται, είτε απευθείας είτε µέσω των Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης, στη /νση Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΑ του τόπου της µόνιµης κατοικίας του από έως Πορεία φακέλου υποψηφιότητας α. Παραλαβή του φακέλου υποψηφιότητας Οι αρµόδιες για την παραλαβή του φακέλου υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης καταχωρούν τον αριθµό πρωτοκόλλου και την ηµεροµηνία παραλαβής και συµπληρώνουν στο εξώφυλλο του εντύπου φακέλου υποψηφιότητας το όνοµα της οικείας /νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης και τον κωδικό της αίτησης. Τα τέσσερα τελευταία ψηφία του κωδικού αίτησης (Α/Α αίτησης) συµπληρώνονται µε ενιαία αρίθµηση των αιτήσεων κατά /νση Αγροτικής Ανάπτυξης (0001, 0002 κλπ) Εν συνεχεία αποθηκεύουν σε συγκεκριµένο ηλεκτρονικό φάκελο σε τίτλο «Νέοι Γεωργοί 2009/ /νση Αγροτικής Ανάπτυξης..) κάθε αρχείο Excel που βρίσκεται στο cd που συνοδεύει το φάκελο υποψηφιότητας και το οποίο αρχείο Excel θα ονοµαστεί µε το δεκαψήφιο κωδικό αίτησης του εντύπου φακέλου υποψηφιότητας που αφορά. Αντίγραφο του ηλεκτρονικού φακέλου που περιέχει τα αρχεία excel των φακέλων υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν στη διάρκεια ενός ηµερολογιακού µήνα σε cd πρέπει να διαβιβαστεί στην /νση Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας περιφέρειας εντός του πρώτου δεκαηµέρου του επόµενου µήνα. β. Αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας από τις /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των ΝΑ Η αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας σε επίπεδο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης πραγµατοποιε ίται από υπαλλήλους της οικείας /νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ( /νση Γεωργίας) π ου ορίζονται µε απόφαση του προϊστάµενου της. Η αξιολόγηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του εποµένου µήνα από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Η αξιολόγηση σε επίπεδο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνοδεύετα ι υποχρεωτικά απ ό τη βεβαίωση της συνδροµής των προϋποθέσεων του Άρθρου 1 του Ν. 2520/1997, όπως τροποποιήθηκ ε µε το Άρθρο 2 του Ν. 3399/2005, για νεοεισερχόµενο νέο γεωργό, που είναι δεσµ ευτική για το επόµενο στάδιο της αξιολόγησης. Εφόσον κατά τον έλεγχο της ΝΑ διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις νεοεισερχόµενου νέου γεωργού, ο φάκελος υποψηφιότητας αποκλείεται προσωρινά της περαιτέρω αξιολόγησης, γνωστοποιούνται εγγράφως στον υποψήφιο οι λόγοι αναστολής των διαδικασιών αξιολόγησης και ζητούνται εντός τακτής προθεσµίας πρόσθετα στοιχεία σε περίπτωση αµφιβολιών. Η διαδικασία ολοκληρώνεται είτε µε την έκδοση βεβαίωσης µη συνδροµή ς των προϋποθέσεων νεοεισερχόµενου νέου γεωργού, είτε µε την έκδοση βεβαίωσης συνδροµής των προϋποθέσεων. Ακολουθεί εισηγητική αξιολόγηση (θετική ή αρνητική) και ο φάκελος προωθείται στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης. 12

13 Οι αξιολογήσεις συνίστανται σε έλεγχο της πληρότητας και κανονικότητας του φακέλου υποψηφιότητας, της συµφωνίας της δηλωθείσας ως υφιστάµενης κατάστασης της γεωργικής εκµετάλλευσης (µέγεθος, καλλιέργειες, ζώα, αξιοποίηση της εκµετάλλευσης κλπ) µε την Ενιαία ήλωση Εκµετάλλευσης και της εκπλήρωσης ή µη των προϋποθέσεων επιλεξιµότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης του υποψηφίου, αν πληρούνται στο πρόσωπο του ενδιαφερόµενου τα κριτήρια επιλεξιµότητας, αν µε το προτεινόµενο Επιχειρηµατικό Σχέδιο επιτυγχάνονται οι στόχοι του υποψηφίου από γεωργοτεχνική, οικονοµική και επιχειρηµατική άποψη, στον υπολογισµό του ύψους της ενίσχυσης και στη βαθµολόγηση του υποψηφίου µε βάση τους συντελεστές βαρύτητας του Παραρτήµατος Ι στην ΚΥΑ 704/2008. Τα πορίσµατα της αξιολόγησης ( δελτία αξιολόγησης εισηγητικές εκθέσεις) υποβάλλονται σε έντυπη και προαιρετικά σε ηλεκτρονική µορφή στη /νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας εντός του εποµένου από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης ηµερολογιακού µήνα και τοποθετούνται στους φακέλους των υποψηφίων που βρίσκονται στη /νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας. γ. Γνωµοδοτική Επιτροπή- Κατάταξη υποψηφίων Η τελική αξιολόγηση των υποψηφίων δικαιούχων και ο προσδιορισµός της βαθµολογίας και του ύψους ενίσχυσης γίνεται από πενταµελή γνωµοδοτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας. Η σύγκλιση της γνωµοδοτικής επιτροπής γίνεται κάθε ηµερολογιακό µήνα µε πρώτη σύγκλιση το Μάρτιο του Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει παρουσία τουλάχιστον τριών µελών και οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερέχει η ψήφος του προέδρου. Σε κάθε περίπτωση στα πρακτικά αναφέρεται η γνώµη της µειοψηφίας. Η γνωµοδοτική επιτροπή σε κάθε µηνιαία σύγκλισή της γνωµοδοτεί για τις αιτήσεις ενίσχυσης των υποψηφίων που αξιολογήθηκαν σε επίπεδο Ν.Α. τον προηγούµενο της σύγκλισής της µήνα. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του έργου της σε µία συνεδρίαση, δύναται να συγκληθεί εκ νέου για όσες φορές απαιτείται εντός του µήνα. Είναι δυνατή η µη πραγµατοποίηση µ ίας µηνιαίας σύγκλισης της γνωµοδοτικής επιτροπής, εφόσον οι αιτήσεις ενίσχυσης των υποψηφίων που αξιολογήθηκαν από τις Ν.Α. τον προηγούµενο µήνα δεν υπερβαίνουν τις πενήντα (50) και µεταξύ αυτών δεν υπάρχουν αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά εντός χρονικού διαστήµατος µεγαλύτερου των 15 µ ηνών. Εφόσον, σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεν πραγµατοποιηθεί µία µηνιαία σύγκλιση της γνωµοδοτικής επιτροπής, αυτή συγκαλείται οπωσδήποτε τον επόµενο µήνα και γνωµοδοτεί συνολικά για τις αιτήσεις των υποψηφίων που αξιολογήθηκαν σε επίπεδο Ν.Α. τους δύο προηγούµενους της σύγκλισής της µήνες. Οι αξιολογήσεις των /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των ΝΑ τίθενται σε κρίση από εισηγητή τες ενώπιον της γνωµοδοτικής επιτροπής, η οποία λαµβάνοντας υπόψη τα πορίσµατα των αξιολογητών προσδιορίζει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας καθώς και τη βαθµολογία και το ύψος ενίσχυσης των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας, εξετάζει την τήρηση των κανόνων της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας και µε βάση το όριο των διαθέσιµων κάθε φορά πιστώσεων και τη βαθµολογία, συντάσσει πίνακα κατάταξης αποτελεσµάτων αξιολόγησης και κατατάσσει τους ενδιαφερόµενους κατά απόλυτη σειρά βαθµολογίας στις ακόλουθες κατηγορίες: i. Εν υνάµει ικαιούχοι «Εν υνάµει ικαιούχοι», θεωρούνται οι πρώτοι της σειράς κατάταξης, οι οποίοι καλύπτονται από το όριο των διαθεσίµων πιστώσεων της περιόδου. Όσοι ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα µπορούν να κριθούν οριστικά δικαιούχοι εφόσον εκδηλώσουν σχετικό 13

14 ενδιαφέρον, εντός χρονικού ορίου το οποίο προσδιορίζεται στο σχέδιο αποδοχής που συνοδεύει την απόφαση έγκρισης. ii. Επιλαχόντες Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται κατά σειρά βαθµολογίας, ενδιαφερόµενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιµων πιστώσεων. iii. Απορριπτόµενοι Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλες οι περιπτώσεις υποψηφίων που κρίθηκαν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης. Τα συµπεράσµατα της Επιτροπής τεκµηριώνονται σε σχετικό πρακτικό. 9. ηµοσιοποίηση Πορισµάτων Γνωµοδοτικής Επιτροπής Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή η /νση Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: α. ηµοσιοποιεί τον πίνακα κατάταξης των αποτελεσµάτων αξιολόγησης στην έδρα της Περιφέρειας και στις έδρες των /νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α. β. ιαβιβάζει τον πίνακα κατάταξης στην Ειδική Υπηρεσία Συγχρηµατοδοτούµενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης και στην Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας. 10. Αποφάσεις Έγκρισης Πράξης και Απόρριψης- Αποδοχή Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας εκδίδει Απόφαση Έγκρισης Πράξης ή Απόρριψης για τους υποψήφιους που έχουν κριθεί ως «εν δυνάµει δικαιούχοι» ή «απορριπτόµενοι» και απόφαση κατάταξης στην κατηγορία των «επιλαχόντων». Στην απόφαση απόρριψης θα πρέπει να αναγράφονται οι λόγοι απόρριψης της αίτησης ενίσχυσης. Οµοίως, στην απόφαση κατάταξης στην κατηγορία των «επιλαχόντων» αναγράφεται ο λόγος κατάταξης σε αυτήν. Στο σύνολο των αποφάσεων (έγκρισης πράξης, απόρριψης ή κατάταξης στην κατηγορία των «επιλαχόντων) αναφέρεται η δυνατότητα υποβολής προσφυγής. Η ατοµική απόφαση έγκρισης πράξης ή απόρριψης ή κατάταξης στην κατηγορία των επιλαχόντων, λαµβάνεται το αργότερο εντός τετραµήνου από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και εντός 18 µηνών µετά την εγκατάσταση του νέου γεωργού. Στην απόφαση έγκρισης πράξης αναγράφονται όλοι οι όροι ένταξης, συµπεριλαµβανοµένων (α) των δεσµευτικών στόχων του Επιχειρηµατικού Σχεδίου και ιδιαίτερα εκείνων που χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση και τον υπολογισµό του ύψους ενίσχυσης, (β) των µ ακροχρόνιων υποχρεώσεων, (γ) της µνείας της συγχρηµατοδότησης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., (δ) των ελέγχων στους οποίους υπάγονται οι εντασσόµενοι στο καθεστώς από τις αρµόδιες Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές, (ε) της ελεγκτικής διαδικασίας, καθώς επίσης και (στ) των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν για την ενηµέρωση του Φορέα Επίβλεψης της Υλοποίησης για την πορεία του Επιχειρηµατικού Σχεδίου και την κατ έτος υποβολή των εγγράφων και στοιχείων που προβλέπουν οι διατάξεις εφαρµογής του Μέτρου. Η απόφαση «έγκρισης πράξης» ή «απόρριψης» ή κατάταξης στην κατηγορία των «επιλαχόντων» επιδίδεται στο δικαιούχο µε συστηµένη επιστολή ή µε υπογραφή παραλαβής του δικαιούχου και κοινοποιείται στη Ν.Α. του τόπου της µόνιµης κατοικίας του. Η οικεία /νση Αγροτικής Ανάπτυξης υποχρεούται να διαβιβάσει τα αποτελέσµατα στα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης (ΓΓΑ) τα οποία υποχρεούνται µε τη σειρά τους στη δηµοσιοποίησή τους µε θυροκόλληση επί τριακονταηµέρου. 14

15 11. Προσφυγές Οι εν δυνάµει δικαιούχοι, οι επιλαχόντες και οι απορριπτόµενοι που έχουν έννοµο συµφέρον δύνανται να υποβάλλουν προσφυγή κατά της απόφασης του Κεφαλαίου I.Γ10 εντός προθεσµίας 20 ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της ηµεροµηνίας επίδοσης της σχετικής απόφασης στο δικαιούχο. Στις περιπτώσεις που η επίδοση δεν καταστεί δυνατή, ο δικαιούχος υποχρεούται εντός των 30 εργάσιµων ηµερών από τη θυροκόλληση (σύµφωνα µε το κεφάλαιο I. Γ10) των αποτελεσµάτων στο κατάστηµα του οικείου Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης να αναζητήσει τη σχετική ατοµική απόφαση από τη /νση Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής του ή από τη /νση Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας ουδεµία ένσταση ή προσφυγή γίνεται δεκτή. Η προσφυγή υποβάλλεται στη /νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Η εξέταση των προσφυγών γίνεται από πενταµελή δευτεροβάθµια γνωµοδοτική επιτροπή, η σύνθεση και η λειτουργίας της οποίας ορίζεται µε Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 12. Αποδοχή της απόφ ασης έγκρισης πράξης- σύµβαση Η απόφαση έγκρισης πράξης συνοδεύεται από σχέδιο αποδοχής, που ενέχει θέση σύµβασης, µε οδηγίες συµπλήρωσης, αναλυτική ενηµέρωση για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα υπογραφής της και τις σχετικές ενέργειες, στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο δικαιούχος της ενίσχυσης. Η αποδοχή της από τον ενδιαφερόµενο θα πρέπει να γίνει εγγράφως, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία που θα προσδιορίζεται σε αυτήν και η οποία, δε θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 30 εργασίµων ηµερών, από την επόµενη της ηµεροµηνίας επίδοσης της σχετικής απόφασης στο δικαιούχο. Στις περιπτώσεις που η επίδοση δεν καταστεί δυνατή, ο δικαιούχος υποχρεούται εντός των 30 εργάσιµων ηµερών από τη θυροκόλληση (σύµφωνα µε το Κεφάλαιο I. Γ10) των αποτελεσµάτων στο κατάστηµα του οικείου Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης να αναζητήσει την αποδοχή της ατοµικής απόφασης έγκρισης από τη /νση Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής του ή από τη /νση Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας. Υποχρέωση επιστροφής της σχετικής σύµβασης έχουν και όσοι δεν επιθυµούν να ενταχθούν στο Μέτρο, δηλώνοντας και υπογράφοντας ότι δεν αποδέχονται τους όρους ένταξης. 13. ιαδικασία καταβολής της ενίσχυσης. Η οικονοµική ενίσχυση καταβάλλεται στο δικαιούχο Νέο Γεωργό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε 3 το πολύ δόσεις σε συνάρτηση µε την πρόοδο του επιχειρηµατικού σχεδίου σε ότι αφορά την επίτευξη των στόχων του αλλά και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος που περιλαµβάνεται σε αυτό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη συνέχεια. 1η όση σε ποσοστό 40% επί του συνολικού ποσού της ενίσχυσης: Η πρώτη δόση χορηγείται άµεσα µε την αποδοχή της απόφασης έγκρισης πράξης. 2η όση σε ποσοστό 30% επί του συνολικού ποσού της ενίσχυσης: Η δεύτερη δόση δύναται να χορηγηθεί από το επόµενο έτος της ένταξής του και εφόσον ο δικαιούχος αποκτήσει τις προϋποθέσεις και τους δεσµευτικούς στόχους του Επιχειρηµατικού Σχεδίου οι οποίοι απαιτούνται για την καταβολή της δεύτερης δόσης, όπως αυτοί προσδιορίζονται κατά µεµονωµένο δικαιούχο στην απόφαση έγκρισης πράξης. 15

16 3η όση σε ποσοστό 30% επί του συνολικού ποσού της ενίσχυσης: Η τρίτη δόση δύναται να χορηγηθεί εφόσον ο δικαιούχος αποκτήσει το σύνολο των προϋποθέσεων και επιτύχει τους δεσµευτικούς στόχους του Επιχειρηµατικού Σχεδίου όπως αυτοί προσδιορίζονται κατά µεµονωµένο δικαιούχο στην απόφαση έγκρισης πράξης. Η δεύτερη και η τρίτη δόση µπορούν να καταβληθούν ταυτόχρονα µε αίτηση πληρωµής ολοκλήρωσης πράξης, µε τη συµπλήρωση 2 ετών από την ηµεροµηνία 1ης εγκατάστασης, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν επιτύχει το σύνολο των δεσµευτικών στόχων του Επιχειρηµατικού Σχεδίου και έχουν υποβάλλει τουλάχιστον δύο (2) Ενιαίες ηλώσεις Εκµετάλλευσης µετά την ένταξή τους στο Μέτρο. Ο αρχικός έλεγχος των αιτήσεων πληρωµής και η επαλήθευση - πιστοποίηση της τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων γίνεται από την Επιτροπή Επαλήθευσης - Πιστοποίησης της /νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. Επισηµαίνεται ότι: α. Εφόσον, από τα στοιχεία των φακέλων δεύτερης ή τρίτης δόσης, αποδεικνύεται ότι δεν τηρήθηκαν οι συµβατικές υποχρεώσεις ή δεν επιτεύχθηκαν οι προϋποθέσεις, δεν χορηγείται καµία ενίσχυση. β. Εφόσον διαπιστωθεί, κατά την εξέταση της αίτησης πληρωµής, ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει ψευδή στοιχεία εκ προθέσεως, η πράξη αποκλείεται από την ενίσχυση του Ε.Γ.Τ.Α.Α. και αν έχουν καταβληθεί ποσά, αυτά ανακτώνται. Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από την παροχή ενίσχυσης στο πλαίσιο του ίδιου µέτρου για το αντίστοιχο και το επόµενο έτος του Ε.Γ.Τ.Α.Α. (Άρθρο 31, παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006). γ. Εφόσον υπάρχει διαφορά άνω του 3%, µεταξύ του ποσού (x) που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο µε βάση την αίτηση πληρωµής και του ποσού (y) που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο αφού εξετασθεί η επιλεξιµότητα της αίτησης πληρωµής, τότε θα εφαρµόζεται µείωση στο ποσό (y). Το ποσό της µείωσης θα ισούται µε τη διαφορά µεταξύ των δύο ποσών και θα είναι (x - y). Άρα ο δικαιούχος θα λαµβάνει το ποσό (z) = y (x-y). Η παραπάνω µείωση δεν εφαρµόζεται και ο δικαιούχος λαµβάνει το επιλέξιµο ποσό (y), είτε όταν η διαφορά µεταξύ των ποσών (x) και (y) είναι µικρότερη ή ίση του 3%, είτε εφόσον µπορεί να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την προσθήκη του µη επιλέξιµου ποσού (Άρθρο 31, παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006). Αντίστοιχες µειώσεις εφαρµόζονται και στις µη επιλέξιµες ενισχύσεις που έχουν καταβληθεί και εντοπίζονται κατά τους επιτόπιους (Άρθρο 28 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006) και κατά τους εκ των υστέρων ελέγχους (Άρθρο 30 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006). δ. Εφόσον για τη λήψη της δεύτερης ή τρίτης δόσης δεν υποβληθούν αιτήσεις πληρωµής εντός των προθεσµιών που ορίζονται στην απόφαση έγκρισης πράξης και οι οποίες µπορεί να είναι µέχρι τρία (3) έτη για τη δεύτερη δόση και µέχρι πέντε (5) έτη για την τρίτη δόση από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης έγκρισης πράξης, τότε θεωρείται αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις (παραγρ. 2 κεφάλαιο II της παρούσας). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις µη υποβολής για λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων και µόνον εφόσον ο δικαιούχος έχει ήδη προβεί σε έγγραφη κοινοποίησή τους προς τη /νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. ή προς τη /νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη στιγµή που ήταν σε θέση να πράξει αναλόγως µαζί µε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και η /νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας τα κρίνει ως επαρκή και αποδεκτά. Στις περιπτώσεις αυτές δεν αναζητούνται τα ποσά που έχουν καταβληθεί. ε. Σε κάθε περίπτωση µπορούν να ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία από το δικαιούχο, προς αποσαφήνιση ή και συµπλήρωση των προσκοµιζόµενων εγγράφων και στοιχείων. 16

17 14. Επίβλεψη υλοποίησης- επαλήθευση, πιστοποίηση και παραλαβή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου Η επίβλεψη υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου και η επαλήθευση, πιστοποίηση και παραλαβή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου γίνεται από την επιτροπή επαλήθευσηςπιστοποίησης που συστήνεται σε επίπεδο /νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΑ. Οι λεπτοµέρειες για τις παραπάνω διαδικασίες αναφέρονται στην αριθµ. 704/2008 ΚΥΑ. ΙΙ. Επιπτώσεις από την αθέτηση των όρω ν κα ι προϋποθέσεω ν. 1. Πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για να τύχουν των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος, πέραν των κατά το νόµο προβλεποµένων: (α) Απεντάσσονται από το πρόγραµµα. (β) Τυχόν ενισχύσεις που τους έχουν χορηγηθεί επιστρέφονται στο σύνολό τους εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. (γ) Αποκλείονται από την παροχή ενίσχυσης στο πλαίσιο του ίδιου µέτρου για το αντίστοιχο και το επόµενο έτος του ΕΓΤΑΑ (Άρθρο 31, παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006). 2. ικαιούχοι που αθετούν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις, την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου, χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας ή επιθυµούν να αποδεσµευτούν από το πρόγραµµα, επιστρέφοντας οικειοθελώς την καταβληθείσα ενίσχυση, εφόσον δεν έχουν ήδη περιληφθεί σε δείγµα ελέγχου: (α) Απεντάσσονται από το πρόγραµµα. (β) Τυχόν ενισχύσεις που τους έχουν χορηγηθεί επιστρέφονται στο σύνολό τους εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. (γ) Αίρονται ενδεχόµενες ευνοϊκές µεταχειρίσεις που είχαν στα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης και στις οικονοµικές ενισχύσεις του γεωργικού τοµέα εφόσον απέρρεαν αποκλειστικά από την ένταξή τους στο καθεστώς ενισχύσεων Νέων Γεωργών 3. ικαιούχοι που αθετούν τις µακροχρόνιες συµβατικές τους υποχρεώσεις, µετά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου και µέχρι τη συµπλήρωση της 10ετίας από την ηµεροµηνία ένταξής τους, χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας: (α) Απεντάσσονται από το πρόγραµµα. (β) Από το σύνολο των ενισχύσεων που τους έχουν χορηγηθεί επιστρέφονται εντόκως τόσα δέκατα, όσα απαιτούνται για τη συµπλήρωση της 10ετίας. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία, ανωτέρα βία υπάρχει όταν η ανθρώπινη σκέψη και πρόνοια δεν µπορεί να προβλέψει και να προλάβει το επιζήµιο γεγονός. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν τα εξής περιστατικά: Θάνατος του κατόχου της εκµετάλλευσης Μακροχρόνια ανικανότητα προς εργασία του κατόχου της εκµετάλλευσης Απαλλοτρίωση σηµαντικού τµήµατος της εκµετάλλευσης, εφόσον δεν ήταν προβλέψιµη την ηµέρα ανάληψης της δέσµευσης. Σοβαρή φυσική καταστροφή που έπληξε σηµαντικά τη γεωργική έκταση της εκµετάλλευσης. Καταστροφή λόγω ατυχήµατος, των κτιρίων της εκµετάλλευσης που προορίζονταν για την εκτροφή των ζώων. Επιζωοτία που προσβάλει το σύνολο ή µέρος της αγέλης του κατόχου της εκµετάλλευσης. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας εξετάζονται µόνο στην περίπτωση που οι σχετικές αποδείξεις υποβληθούν εγγράφως στη /νση Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΑ ή στη /νση Γεωργικής 17

18 Ανάπτυξης της Περιφέρειας το αργότερο εντός διαστήµατος 10 εργάσιµων ηµερών απ ό τη στιγµή που ο κάτοχος της εκµετάλλευσης είναι σε θέση να το πράξει. 4. Οι επιπτώσεις, σε κάθε περίπτωση, επιβάλλονται άµεσα µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας µετά από πρόταση της /νσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας. ΙΙI. Συµπληρωµατικές πληροφορίες 1. Η αναλυτική περιγραφή του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου και η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των δικαιούχων αναφέρονται στην µε αριθµ. 704/2008 ΚΥΑ, όπως ισχύει, καθώς και στην αριθµ. πρωτ. 1421/ απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Έγκριση φακέλου υποψηφιότητας Νέου Γεωργού - Οδηγού Συµπλήρωσης Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας» που βρίσκονται στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Εκτός των ενδεικτικώς αναφεροµένων στην παρούσα απόφαση, οι υποψήφιοι αλλά και οι µετέπειτα δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν και να πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις εφαρµογής του Μέτρου. 2. Οι ηµεροµηνίες που αναφέρονται στην παρούσα είναι δεσµευτικές. 3. Για τον υπολογισµό των διαφόρων µεγεθών θα χρησιµ οποιούνται οι δείκτες εισοδήµατος- ΜΑΕ ανά στρέµµα ή κεφαλή ζώου σε επίπεδο χώρας, που περιέχονται στο Κεφάλαιο 5 της ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1421/ απόφασης του ΥΠ.Α.Α.Τ Ως εισόδηµα Αναφοράς ισχύει το εισόδηµα της αριθµ /8853/ ΥΑ «Καθορισµός του Εισοδήµατος Αναφοράς για το έτος 2007 και επόµενα για την εφαρµογή των Μέτρων της 4 ης προγραµµατικής περιόδου του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας ». (15.000,00 ) Τα στοιχεία των δικαιούχων (ονοµατεπώνυµα, ήµος και Νοµός) και το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται θα αποτελέσουν αντικείµενο δηµοσιοποίησης. Ο κατάλογος µε τα στοιχεία των δικαιούχων στήριξης και τα χορηγούµενα ποσά θα δηµοσιεύονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ Περαιτέρω εξειδικευµένη πληροφόρηση παρέχεται από: Την Ειδική Υπηρεσία Συγχρηµατοδοτούµενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Τις Ενδιάµεσες ιαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών. Τις ιευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών Τις ιευθύνσεις Γεωργίας - Αγροτικής Ανάπτυξης στις κατά τόπους Νοµαρχίες Τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων: και g r IV. ηµ οσιοποίηση της Πρόσκλησης Η Ειδική Υπηρεσία Συγχρηµατοδοτούµενων Μέτρων & Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης οφείλει να δηµοσιεύσει καταλλήλως (µέσω του τύπου και ηλεκτρονικά) την παρούσα πρόσκληση, ούτως ώστ ε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα λάβουν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το περιεχόµενο της πρόσκλησης. Το κείµενο που θα δηµοσιευτεί µπορεί να αποτελεί περίληψη της παρούσας πρόσκλησης και να παραπέµπει σε αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή, είτε από την έδρα των εµπλεκόµενων 18

19 φορέων, είτε µέσω του διαδικτύου. Οι Περιφέρειες και οι /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης αναλαµβάνουν την υποχρέωση να δηµοσιοποιήσουν την παρούσα πρόσκληση στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α Βαθµού, τις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισµών, στους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς και σε λοιπούς φορείς της περιοχής ευθύνης τους, που µπορούν να συµβάλλουν στην ευρύτερη δυνατή ενηµέρωση του πληθυσµού και όλων των δυνητικών δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις. Οι εν λόγω ενέργειες δηµοσιοποίησης καταγράφονται λεπτοµερώς από τις Περιφέρειες και τις /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο και κοινοποιούνται στις Ενδιάµεσες ιαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών. Επίσης οι Ενδιάµ εσες ιαχειριστικ ές Αρχές των Π εριφερειών οφείλουν να τηρούν σε αρχείο όλα τα αποδεικτικά στοιχεία δηµοσιοποίησής της Πρόσκλησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ 19

20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Αποδέκτες προς ενέργεια 1. ΝΑ Κράτους /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Έδρες τους 2. Περιφέρειες /νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης Έδρες τους 3. Ενδιάµεσες ιαχειριστικές Αρχές Περιφερειών Έδρες τους Αποδέκτες για κοινοποίηση 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφεία κ. Υφυπουργών 3. Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 4. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα 5. /νση Προγραµµατισµού & Γ.. 6. Γενική /νση Φυτικής Παραγωγής 7. Γενική /νση Ζωικής Παραγωγής 8. Γενική /νση Γεωργικών Εφαρµογών και Έρευνας 9. Γενική /νση Κτηνιατρικής 10. /νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης 11. /νση Οικονοµική 12. /νση Νοµοπαρασκευαστικού Έργου & Νοµικών Υποθέσεων 13. ΑΤΕ /νση Συµβουλευτικών Εργασιών 14. ΠΑΣΕΓΕΣ 15. ΟΠΕΚΕΠΕ Αχαρνών Ε.Υ.. Π.Α.Α ΓΕΩΤΕΕ, Ελ. Βενιζέλου 64, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 20

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1424 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 19-12-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 26985

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1424 Δ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τα προαπαιτούμενα, τις υποχρεώσεις και το επενδυτικό σχέδιο Ένας διαφωτιστικός οδηγός για την καλύτερη ενημέρωση σας Για μια ερμηνευμένη λύση κομμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100%, 14/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100%, 14/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100%, 14/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) « »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) « » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 Δ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /2/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2541 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Συντάκτης: Γιώργος Μαδεμλής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιώργος Μαδεμλής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/9/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/9/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/9/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.:11316 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ Λ. Αθηνών 58,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά 1. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής. Ανάπτυξης. Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης

Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής. Ανάπτυξης. Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Έδρες τους

ΠΡΟΣ: Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Έδρες τους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 5-11-2014 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Αριθ. πρωτ.: 22109 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 17371/Αρ. Απ. 704 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 17371/Αρ. Απ. 704 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/11/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 17371/Αρ. Απ. 704 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ 2497Β/2008 ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της αρ. 17371/20.11.2008 (ΦΕΚ 2497/Β ) Κοινής Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί του καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112 «Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: 7388 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, A.Π.: 7388 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα. προγράµµατα που. Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων»

Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα. προγράµµατα που. Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων» /νση: 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 14, ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 221 00 Τηλ: 2710-230233 Fax: 2710-230236 Η Εταιρεία προγράµµατα που Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12/3/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π.: 3343 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-ΟΜΩ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-ΟΜΩ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ46ΨΧΞΧ-ΜΔΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 31-1-2013 Πληροφορίες : Τσούμας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 2 / 8 /2004 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 130291 /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Έχει κατατεθεί προς έγκριση στην Ε.Ε. πρόγραµµα οικονοµικών ενισχύσεων για ζηµιές που προξενήθηκαν σε γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, από ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Αθήνα, 15/9/2009 Αρ. Πρωτ.: 2145 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΩΣ Π..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Αθήνα, 15/9/2009 Αρ. Πρωτ.: 2145 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΩΣ Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ Α Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ : ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 02/06/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 4303 Πληρ.: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλ.: 2313 321723 Fax: 2313 321701-2 e-mail: cedippidi@mou.gr ΠΡΟΣ : Κωδικός Πρόσκλησης: 46 1. ΝΑ Χαλκιδικής 2. ΝΑ Θεσσαλονίκης ΑΝΟΙΧΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ : 1264/Β/2015 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ Α Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : Λ. Γεωργικής Σχολής 65 Ταχ. Κώδικας :57001 Πληροφορίες: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλέφωνο :2313 321 723 Fax :2313

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: 2433

Ερµούπολη, A.Π.: 2433 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Χριστίνα Εδιππίδη 231 33 217 23 231 33 217 01-02 cedippidi@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 1-6-2009 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες : Τηλ.: Fax: e-mail: Τρύφωνας Χατζηιωάννου 2313 321722 2313 321701-02 txatzioannou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 15/7/2009 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 1-6-2009 Αρ.Πρωτ.: 5818 Κωδικός Πρόσκλησης: 11 Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Χριστίνα Εδιππίδη 231 33 217 23 231

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ε.Π. «ΑΝ.Α.» EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε Λ.ΤΑΤΟΙΟΥ 125 & Γ. ΛΥΡΑ 140 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ 14564 ΤΗΛ. 210-62

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5511 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 24-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 19-05-2010 Αρ.Πρωτ.: 4003 Κωδικός Πρόσκλησης: 49 Πληρ. : Κρανάς Βασίλειος ΠΡΟΣ: Τηλ. : 231 33 21 754 Fax: : 231 33 21 701-02

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ. Κατασκευαστικά Στοιχεία Μονάδων Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος. Θέμα. Μέτρο 112. Μέτρο 121 ΕΣΠΑ. Γεωρ Συμβουλ. Έναρξη Δραστ Μ.Α.Α.Ε.

ΕΣΠΑ. Κατασκευαστικά Στοιχεία Μονάδων Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος. Θέμα. Μέτρο 112. Μέτρο 121 ΕΣΠΑ. Γεωρ Συμβουλ. Έναρξη Δραστ Μ.Α.Α.Ε. Κατανομή Προϋπολογισμού Δικαιούχοι Κριτήρια Επιλεξιμότητας Κριτήρια Επιλεξιμότητας Επιλέξιμες Δαπάνες Είσοδος στο Σύστημα Είσοδος στο Σύστημα Γεωργικοί Σύμβουλοι Στόχος του Έργου είναι να ενθαρρύνει, με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποδοµές & Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Ιονίων Νήσων»

«Υποδοµές & Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Ιονίων Νήσων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών Ταχ. /νση : Αλυκές Ποταµού Ταχ. Κώδικας : 49100 - ΚΕΡΚΥΡΑ Πληροφορίες: Θανάσης Σπίγγος Τηλέφωνο :26613-60030

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος εφαρμογής: Το μέτρο καλύπτει ολόκληρη την περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. (2000 2006).

Περίοδος εφαρμογής: Το μέτρο καλύπτει ολόκληρη την περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. (2000 2006). ΜΕΤΡΟ 3.1 Εφάπαξ πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Περίοδος εφαρμογής: Το μέτρο καλύπτει ολόκληρη την περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. (2000 2006). ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Με το

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ EΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΑΜΙΑ 03/03/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΑΜΙΑ 03/03/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΛΑΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 14.05.2010 Αρ.Πρωτ.: 3916 Κωδικός Πρόσκλησης: 047 πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Νικόλαος Γιαννάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Τ.Κ.:11741 Πληροφορίες: Κ. ΛΕΜΑΣ Τηλέφωνο: 213 1501515 Fax: 213 1501501 E-mail: lemas@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α..Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α..Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52

Διαβάστε περισσότερα

βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εµπορίας των προϊόντων µελισσοκοµίας για το

βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εµπορίας των προϊόντων µελισσοκοµίας για το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ3: Μελισσοκοµίας, Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Έχει κατατεθεί προς έγκριση στην Ε.Ε. πρόγραµµα κρατικών οικονοµικών ενισχύσεων για ζηµιές που προξενήθηκαν σε γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.1.3/3.1 ΚΑΙ 4.1.3/3.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

- Αριθ. Πρωτ: ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

- Αριθ. Πρωτ: ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Επιστολη 4 ης (125 Α 2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα 16-9-08 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: - Το Ν.Δ. ΔΡΑΜΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης »

Προς: - Το Ν.Δ. ΔΡΑΜΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν Αθήνα 21/6/2010 Αρ. Πρωτ. 4984 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΕΚ 1019/Β/2010 ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 28-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

Fax: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Fax:   ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Β2 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν:

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν: Ηµεροµηνία: 22-11-2013 ΑΠ 8524/2192/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης »

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. & fax : & ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 22 Τ.Κ. : ΒΟΛΟΣ

Τηλ. & fax : & ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 22 Τ.Κ. : ΒΟΛΟΣ Θέμα: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης νέων αγροτών. Α. Γενικά Στοιχεία Υποψηφίου Όνομα: Επώνυμο: Τηλέφωνα: e-mail: Ημερομηνία γέννησης: Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας (κατά το διάστημα εφαρμογής του προγράμματος)

Διαβάστε περισσότερα

- Αριθ. Πρωτ: ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

- Αριθ. Πρωτ: ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Επιστολη 4 ης (214) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα 9-10-08 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα