ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΑΠΩΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΜ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΕΛΟΣ 2 Ανδρέας Φλώρος Δεληγιάννης Ιγνάτιος ΕΑΠ,

2 Σπύρος Μπλάτσιος ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΑΠΩΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η παρούσα διατριβή, η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια της ΘΕ «Διπλωματική Εργασία» του προγράμματος «Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα» (ΠΛΗΣ), και τα λοιπά αποτελέσματα της αντίστοιχης Διπλωματικής Εργασίας (ΠΕ) αποτελούν συνιδιοκτησία του ΕΑΠ και του φοιτητή, ο καθένας από τους οποίους έχει το δικαίωμα ανεξάρτητης χρήσης και αναπαραγωγής τους (στο σύνολο ή τμηματικά) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, σε κάθε περίπτωση αναφέροντας τον τίτλο και το συγγραφέα και το ΕΑΠ, όπου εκπονήθηκε η Διπλωματική Εργασία, καθώς και τον επιβλέποντα και την επιτροπή κρίσης. 2

3 Σπύρος Μπλάτσιος ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΑΠΩΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ευχαριστίες Από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν να φτάσει στο τέλος της η παρούσα διπλωματική εργασία. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Ανδρέα Φλώρο, που μου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ με ένα θέμα που με ενδιαφέρει, καθώς και για τις πολύτιμες παρατηρήσεις του, το ενδιαφέρον αλλά και την υπομονή του. Το δεύτερο μέλος της εξεταστικής επιτροπής κ. Ιγνάτιο Δεληγιάννη που μου έκανε την τιμή να αφιερώσει τον χρόνο του. Τέλος τους ανθρώπους -μικρούς και μεγάλους- που έχω δίπλα μου και που επέδειξαν κατανόηση για τον χρόνο που απασχολήθηκα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. 3

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γεγονός ότι η μετάδοση ηχητικού σήματος μέσω του διαδικτύου βοήθησε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς να σπάσουν τα στενά γεωγραφικά όρια της επίγειας μετάδοσης, αλλά και τους ακροατές να έχουν πρόσβαση σε μία πολύ μεγάλη ποικιλία επιλογών σε ότι αναφορά στο περιεχόμενο της ηχητικής πληροφορίας στην οποία έχουν πρόσβαση, αλλά και στη δυνατότητα να μπορούν να αναπαράγουν πλέον το ηχητικό σήμα τόσο σε φορητές συσκευές, αλλά και με την χρήση τεχνικών timeshifting να αποκτούν πρόσβαση στον χρόνο που αυτοί επιλέγουν. Αυτό το γεγονός δημιούργησε έναν έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των παραδοσιακών ραδιοφωνικών ραδιοσταθμών από την μία, και των καθαρά διαδικτυακών σταθμών από την άλλη. Το βασικό μειονέκτημα των διαδικτυακών σταθμών παραμένει η ποιότητα του εκπεμπόμενου σήματος το οποίο συνήθως, για λόγους οικονομίας, υπόκειται σε απωλεστική συμπίεση. Παρόλα αυτά το μέσο μετάδοσης της ηχητικής πληροφορίας (διαδίκτυο) δίνει τη δυνατότητα να αυξηθεί η ποιότητα του μεταδιδόμενου σήματος πέραν από αυτήν των αναλογικών σταθμών επίγειας μετάδοσης. Οι συνεχώς αυξανόμενες ταχύτητες των συνδέσεων στο διαδίκτυο, θα οδηγήσουν σταδιακά στη μετάδοση σήματος τυπικής και υψηλής ευκρίνειας προς τον τελικό χρήστη. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει τη δυνατότητα μίας τέτοιας μετάδοσης, με τις υπάρχουσες τεχνικές καθώς και να αναλύσει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο μετάδοσης, δικτύου και τελικού χρήστη, για να γίνει δυνατή μία τέτοια μετάδοση σε ευρεία χρήση. 4

5 ABSTRACT It is a fact that the audio signal transmission via the internet helped radio stations to break the narrow geographic limits of terrestrial broadcasting, and it also helped the listeners to have access to a wide variety of options as it concerns to the content of the sound information to which they have access, and on the ability to reproduce the radio signal in mobile devices. As an added advantage the use of time-shifting techniques helped the listeners to have access to the radio signal whenever they choose. That status has created a strong competition between traditional radio stations on the one hand, and the web radio stations on the other. The main disadvantage of web radio stations remains the quality of the transmitted signal which is usually, for reasons of economy, subjected to lossy compression. However, the broadcasting medium of sound information of a web radio station (the internet) makes it possible to increase the quality of the transmitted signal beyond that of analogue terrestrial broadcasting stations. The ever increasing speed of terrestrial wideband Internet connections, will lead gradually to standard and high definition sound transmission to the end user. The purpose of this paper is to explore the possibility of such transmission using existing techniques and analyze the changes that need to be done in terms of transmission, network and end-user, to enable such transmission in widespread use. 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Στάδια Μετάδοσης της Ηχητικής Πληροφορίας Τυπική Ευκρίνεια Υψηλή Ευκρίνεια Συμπίεση Απωλεστική συμπίεση Μη απωλεστική συμπίεση Επιλογή Αλγορίθμου Συμπίεσης Ψηφιακός Περιέκτης Μοντέλο Συστήματος Κωδικοποίησης Μοντέλο χαμηλού χρόνου υστέρησης Μοντέλο μέγιστης αξιοπιστίας Μετάδοση του Ηχητικού Σήματος Multicast Μετάδοση Δεδομένων Υλοποίηση της Εφαρμογής Επιλογή Λογισμικού Το λογισμικό EdCast Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του EdCast Το λογισμικό IceCast Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του IceCast Εφαρμογή και μετρήσεις Διαμόρφωση δικτύου Λογισμικό Wanbridge Λειτουργία δικτύου Μετρήσεις Συμπεράσματα Βιβλιογραφία.. 63 Παράρτημα Παράρτημα

7 7

8 1. Εισαγωγή Η πρώτη μετάδοση ραδιοφωνικού σήματος μέσω του διαδικτύου έγινε το 1994 (Wikipedia, 2012). Αρχικά το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την μετάδοση ήταν λογισμικό videoconference. Η δυναμική του μέσου όμως ήταν τέτοια που σε ελάχιστο χρόνο οδήγησε στη δημιουργία εξειδικευμένου λογισμικού ευρείας μετάδοσης ηχητικού σήματος. Με την πάροδο του χρόνου αυξήθηκαν σημαντικά και οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών. Σύμφωνα με έρευνες του 2007 στις ΗΠΑ το 19% των καταναλωτών ηλικίας 12 ετών και άνω χρησιμοποιούν το διαδυκτιακό ραδιόφωνο (Kharif, 2007). Αντίστοιχες έρευνες στην Μ. Βρετανία δείχνουν μικρότερη διείσδυση της υπηρεσίας στο καταναλωτικό κοινό, περίπου 4,6% στο τρίτο τρίμηνο του 2012 (RAJAR; Ipsos MORI; RSMB, 2012) κυρίως λόγω της ύπαρξης επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνίας (DAB). Οι βασικοί λόγοι της εξάπλωσης της χρήσης του διαδικτυακού ραδιόφωνου ήταν κυρίως η κατάργηση των όποιων περιορισμών στην μετάδοση, τόσο γεωγραφικών, όσο και χρονικών, καθώς και η εύκολη πρόσβαση σε ραδιοσταθμούς ειδικού ενδιαφέροντος. Όσον αφορά τις υποδομές, είναι πολύ εύκολο να προστεθεί η δυνατότητα αναμετάδοδης μίας ή περισσοτέρων ροών ραδιοφωνικού σήματος (streaming) στους υπάρχοντες ραδιοσταθμούς, αλλά επίσης είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσει κάποιος έναν αμιγώς διαδικτυακό ραδιοσταθμό, αφού το κόστος σε εξοπλισμό είναι σημαντικά χαμηλό. Τα επιπλέον βήματα που χρειάζονται να γίνουν σε σχέση με την παραδοσιακή ραδιοφωνία είναι η ψηφιοποίηση του ήχου, η συμπίεσή του, το πακετάρισμά του και η μετάδοσή του. Ο βασικός περιορισμός ακόμη από τα πρώτα χρόνια του διαδικτυακού ραδιοφώνου ήταν η ποιότητα του ηχητικού σήματος. Για να μπορέσει να μεταδοθεί το ηχητικό σήμα έπρεπε να διαμορφωθεί από κατάλληλο λογισμικό κωδικοποίησηςαποκωδικοποίησης (codec). Το λογισμικό αυτό επιφέρει απωλεστική συμπίεση του σήματος και χρησιμοποιεί χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης (bit rate). Η ποιότητα του ηχητικού σήματος με την πάροδο του χρόνου έχει βελτιωθεί, κυρίως με τη χρήση καλύτερου λογισμικού κωδικοποίησης, καθώς και με την αύξηση του ρυθμού μετάδοσης. Αν και δεν υπάρχει κάποιος τρόπος σύγκρισης της ποιότητας του ηχητικού σήματος μεταξύ επίγειας αναλογικής και διαδικτυακής ραδιοφωνίας το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης του BBC έθεσε ως ελάχιστη απαίτηση ρυθμού 8

9 μετάδοσης του ψηφιακού σήματος τα 192kbps (Gandy, 2003). Τα τελευταία χρόνια ο codec που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση ηχητικού σήματος είναι ο AAC. Έτσι λοιπόν ατύπως θεωρούμε ότι σήμα των 192kbps με κωδικοποίηση AAC είναι ίσης ή/και καλύτερης ποιότητας από το σήμα που μεταδίδει ένας ραδιοσταθμός στα FM. Εικόνα 1 Σχηματική αναπαράσταση υποδομής αναμετάδοσης ραδιοσταθμού (Errock, 2011) Οι περισσότεροι όμως ψηφιακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί (διαδικτυακοί, επίγειοι και δορυφορικοί) χρησιμοποιούν χαμηλότερους ρυθμούς μετάδοσης καθώς και διαφορετικούς codecs, άλλοτε λόγω περιορισμών που εισάγει το μέσο (επίγεια και δορυφορική μετάδοση) και άλλοτε για λόγους οικονομίας. Παρόλα αυτά υπάρχει ένας μικρός αριθμός σταθμών που εκπέμπει σήμα υψηλότερης ευκρίνειας «στοχεύοντας» σε ένα διαφορετικό κοινό. Η ψηφιακή τεχνολογία δίνει την δυνατότητα ένας ραδιοφωνικός σταθμός να εκπέμψει σήμα υψηλότερης ποιότητας με μόνο επιπλέον έξοδο αυτό του μεγαλύτερου εύρους μετάδοσης. Έτσι οποιοσδήποτε ραδιοφωνικός σταθμός μπορεί να κάνει δύο διαφορετικές μεταδόσεις, μία χαμηλής ποιότητας για την πλειονότητα των ακροατών και μία υψηλής ποιότητας για μία μικρότερη ομάδα ακροατών που θα δεχόταν έναντι κάποιου αντιτίμου να απολαμβάνουν καλύτερης ηχητικής ποιότητας ραδιοφωνικό σήμα. 9

10 Εικόνα 2 Σχηματική αναπαράσταση Ταυτόχρονης μετάδοσης σήματος υψηλής και σήματος χαμηλής ανάλυσης (Errock, 2011) Σε αυτή την εργασία θα ασχοληθούμε με το σύνολο των διεργασιών που πρέπει να γίνουν για την ευρεία μετάδοση σήματος τυπικής πιστότητας (όπου τυπική πιστότητα ορίζεται η ποιότητα αναπαραγωγής του CD), καθώς και σήματος υψηλής πιστότητας (πέραν από αυτή του CD), ασυμπίεστο ή συμπιεσμένο με μη απωλεστική συμπίεση, τόσο σε στερεοφωνικό περιεχόμενο (δύο κανάλια ήχου), όσο και σε πολυκάναλο περιεχόμενο (πέντε και πλέον κανάλια). Επίσης στα πλαίσια της εργασίας θα γίνει μία δοκιμαστική μετάδοση σήματος τυπικής πιστότητας, προσομοιώνοντας τη λειτουργία ενός ευρυζωνικού δικτύου και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τους περιοριστικούς παράγοντες που εισάγονται σε μία τέτοια προσπάθεια μετάδοσης. 10

11 11

12 2. Στάδια μετάδοσης της ηχητικής πληροφορίας 2.1 Τυπική Ευκρίνεια Υψηλή ευκρίνεια Ο ρυθμός μετάδοσης καθορίζει την ευκρίνεια της μετάδοσης. Το πρώτο καθαρά ψηφιακό μέσο είναι το CD, οπότε αυτό έθεσε τις προδιαγραφές της τυπικής ευκρίνειας στον ψηφιακό ήχο. Οι προδιαγραφές αυτές ορίζουν μία δειγματοληψία 44,1KS/s (χιλιο-δείγματα ανά δευτερόλεπτο) και χρησιμοποιεί ψηφιακές «λέξεις» των 16bit και δικάναλο (στερεοφωνικό) ήχο. Έτσι λοιπόν ο ρυθμός μετάδοσης του ψηφιακού σήματος του CD είναι 1.411,2 kbit/s ( S/s x 16bit x 2 Κανάλια = 1.411,2 kbit/s). Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν καθιερωθεί ψηφιακά μέσα μεγαλύτερης ευκρίνειας. Χρησιμοποιούνται μεγαλύτεροι ρυθμοί δειγματοληψίας (48KS/s, 88,2 KS/s, 96KS/s, 176,4KS/s μέχρι και 192KS/s), μεγαλύτερος αριθμός καναλιών (από 5 μέχρι 9) καθώς και μεγαλύτερου μήκους ψηφιακές λέξεις (24bit). Έτσι έχουμε ρυθμούς μετάδοσης (για στερεοφωνική μετάδοση) από kbit/s (48 KS/s x 24bit x 2 Κανάλια = kbit/s), μέχρι και kbit/s (192 KS/s x 24bit x 2 Κανάλια = kbit/s). 2.2 Συμπίεση Για να μπορέσει να μειωθεί ο ρυθμός μετάδοσης το ηχητικό σήμα πρέπει να δεχθεί συμπίεση. Η ηχητική συμπίεση όμως είναι τις περισσότερες φορές απωλεστική. Η απωλεστική συμπίεση μπορεί να δώσει μεγαλύτερους λόγους συμπίεσης, εις βάρος όμως της ηχητικής ποιότητας. Λόγω όμως της μεγάλης συμπίεσης οι αλγόριθμοι της απωλεστικής συμπίεσης συνήθως χρησιμοποιούνται στις περισσότερες εφαρμογές. Όλοι οι αλγόριθμοι απωλεστικής συμπίεσης βασίζονται στην ψυχοακουστική και προσπαθούν να καταπιέσουν τους λιγότερους ακουστούς ήχους και έτσι να μειώσουν τον απαραίτητο ρυθμό μετάδοσης (Mahdi, Mohammed, & Jasim, 2012). Τόσο όμως στην απωλεστική, όσο και στη μη απωλεστική συμπίεση, ο αριθμός των bits της πληροφορίας μειώνεται με την χρήση διαφόρων μεθόδων κωδικοποίησης, pattern recognition και linear prediction. 12

13 2.2.1 Απωλεστική συμπίεση Στην απωλεστική συμπίεση μπορούμε να πετύχουμε συμπίεση άνω του 90% της ηχητικής πληροφορίας (με σημαντική απώλεια ηχητικής ποιότητας) (Salomon, 2000). Η απωλεστική συμπίεση χρησιμοποιείται κυρίως για τη συμπίεση μουσικής αλλά και ομιλίας. Οι βασικές τεχνικές απωλεστικής συμπίεσης είναι δύο: προγνωστική κωδικοποίηση (Predictive encoding) αντιληπτική κωδικοποίηση (Perceptual encoding) Η προγνωστική κωδικοποίηση είναι μία από τις πιο ισχυρές τεχνικές ανάλυσης ομιλίας, και μία από τις πιο χρήσιμες μεθόδους για την κωδικοποίηση/συμπίεση της ομιλίας και συνδυάζει καλή ποιότητα ήχου σε ένα χαμηλό ρυθμό μετάδοσης και παρέχει εξαιρετικά ακριβείς εκτιμήσεις των παραμέτρων της ομιλίας (Li & O'Shaughnessy, 2003). H προγνωστική κωδικοποίηση βασίζεται στην παραδοχή ότι ένα σήμα ομιλίας παράγεται από ένα βομβητή (buzzer) στο τέλος ενός σωλήνα, με περιστασιακά προστιθέμενα σφυρίγματα και σκασίματα ήχου (popping sounds). Αν και φαινομενικά ακατέργαστο, το μοντέλο αυτό είναι στην πραγματικότητα μια στενή προσέγγιση της πραγματικότητας της παραγωγής της ομιλίας. Η γλωττίδα (ο χώρος μεταξύ των φωνητικών χορδών) παράγει το βόμβο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την ένταση και τη συχνότητα (pitch). Η φωνητική οδός (ο λαιμός και το στόμα) σχηματίζει το σωλήνα, ο οποίος σωλήνας χαρακτηρίζεται από συντονισμούς του, οι οποίοι συντονισμοί προκαλούν φορμάντα, ή ενισχυμένες ζώνες συχνοτήτων στον ήχο που παράγεται. Τα σφυρίγματα και τα σκασίματα δημιουργούνται από τη δράση της γλώσσας, των χειλιών για την παραγωγή των άφωνων συμφώνων (Σπυρίδης, 1989). H προγνωστική κωδικοποίηση αναλύει το σήμα ομιλίας με την εκτίμηση των φορμάντων, αφαιρώντας τα αποτελέσματά τους από το σήμα ομιλίας, και στη συνέχεια γίνεται εκτίμηση της έντασης και της συχνότητας του εναπομένοντος βόμβου. Η διαδικασία της απομάκρυνσης των φορμάντων ονομάζεται αντίστροφο φιλτράρισμα, και το υπόλοιπο του σήματος μετά την αφαίρεση του φιλτραρισμένου σήματος, ονομάζεται το υπόλειμμα. H προγνωστική κωδικοποίηση συνθέτει το σήμα της ομιλίας από την αντιστροφή αυτής της διαδικασίας. Χρησιμοποιεί τον βόμβο και το υπόλειμμα για να 13

14 δημιουργήσει ένα σήμα πηγής, και στη συνέχεια χρησιμοποιεί τα φορμάντα για να δημιουργήσει ένα φίλτρο (το οποίο αντιπροσωπεύει το σωλήνα), και περνάει το σήμα της πηγής μέσα από το φίλτρο, με αποτέλεσμα την αναπαραγωγή της ομιλίας. Επειδή τα σήματα ομιλίας μεταβάλλονται με το χρόνο, αυτή η διαδικασία γίνεται σε σύντομα κομμάτια του σήματος, τα οποία ονομάζονται πλαίσια. Χρησιμοποιώντας 30 έως 50 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο παίρνουμε σαν αποτέλεσμα κατανοητή ομιλία με πολύ καλή συμπίεση. Χαρακτηριστικά, μπορεί να δώσει συμπίεση της τάξης του 98% ή και μεγαλύτερη (Olympus Imaging Corporation, 2012). Η αντιληπτική κωδικοποίηση χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση/συμπίεση κυρίως μουσικών σημάτων και βασίζεται στην αντίληψη του ήχου από τον άνθρωπο. Η αντιληπτική κωδικοποίηση εκμεταλλεύεται ορισμένες ατέλειες του ανθρώπινου ακουστικού συστήματος για την κωδικοποίηση ενός σήματος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει την ίδια αντίληψη της ακοής, ακόμη και αν αυτό φαίνεται να έχει διαφορετική κυματομορφή από το πρωτότυπο. Η βασική ιδιότητα της αντιληπτικής κωδικοποίησης είναι η ακουστική συγκάλυψη δηλαδή το γεγονός ότι η αντίληψη ενός ήχου μπορεί να καλύψει άλλους ήχους (Auditory masking). Η ακουστική συγκάλυψη στο πεδίο των συχνοτήτων είναι γνωστή ως ταυτόχρονη συγκάλυψη, συγκάλυψη συχνότητας ή φασματική συγκάλυψη. Η ακουστική συγκάλυψης στο πεδίο του χρόνου είναι γνωστή ως χρονική συγκάλυψη ή μη ταυτόχρονη συγκάλυψη (Wikipedia, Auditory masking, 2013). Ένα άλλο φαινόμενο που εκμεταλλεύεται η αντιληπτική κωδικοποίηση εκμεταλλεύεται είναι το φαινόμενο του απόλυτου κατωφλίου της ακοής (ATH) που είναι η ελάχιστη ηχοστάθμη ενός καθαρού τόνου που ένα μέσο αυτί με φυσιολογική ακοή μπορεί να ακούσει με την προϋπόθεση της απουσίας άλλων ήχων. Το κατώφλι αυτό δεν είναι ένα διακριτό σημείο, και επομένως χαρακτηρίζεται ως το σημείο στο οποίο μία απόκριση προκλήθηκε για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα (Durrant & Lovrinic, 1984). Τέλος η αντιληπτική κωδικοποίηση εκμεταλλεύεται το ότι τα όρια της ανθρώπινης ακοής είναι στο διάστημα 20Hz έως 20KHz, αν και υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ατόμων, ιδιαίτερα στις υψηλές συχνότητες, όπου μια σταδιακή μείωση με 14

15 την ηλικία θεωρείται φυσιολογική. Η ευαισθησία ποικίλλει επίσης με τη συχνότητα (Σπυρίδης, Μουσική Ακουστική, 1990). Ο πιο γνωστός αλγόριθμος αντιληπτικής κωδικοποίησης είναι ο αλγόριθμος MP3 (MPEG audio layer 3), που είναι ένα κομμάτι του προτύπου MPEG. Ο αλγόριθμός αυτός αναλύει και διαιρεί το ηχητικό φάσμα σε διάφορα τμήματα και ανιχνεύει φαινόμενα ακουστικής συγκάλυψης. Όταν τα βρει, μηδενίζει τις τιμές στις συχνότητες αυτές. Αν έχουμε μερική συγκάλυψη, αφήνει ένα μικρό αριθμό από bits ανεπηρέαστο και μηδενίζει τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα bits μένουν ανεπηρέαστα. Το πρότυπο MPEG-1 δεν περιλαμβάνει ακριβείς προδιαγραφές για έναν κωδικοποιητή MP3, αλλά παρέχει παραδείγματα ψυχοακουστικών μοντέλων. Ως εκ τούτου, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί κωδικοποιητές MP3 διαθέσιμοι, οι οποίοι παράγουν αρχεία διαφορετικής ποιότητας. Ένας κωδικοποιητής όμως που είναι ικανός να παράγει καλά αποτελέσματα σε κωδικοποίηση σε υψηλότερους ρυθμούς bit (όπως ο codec LAME) δεν είναι απαραίτητα τόσο καλός σε κωδικοποίηση με χαμηλότερους ρυθμούς bit (Wikipedia, MP3, 2013) Μη απωλεστική συμπίεση Στην μη απωλεστική, μπορούμε να πετύχουμε συμπίεση της τάξης 50% έως 60% χωρίς όμως να υπάρχει απώλεια ποιότητας (Beurden, 2013). Στα αρχικά στάδια της μη απωλεστικής συμπίεσης χρησιμοποιήθηκαν κοινοί αλγόριθμοι συμπίεσης (όπως ο pkzip) αλλά σύντομα εγκαταλείφθηκαν γιατί δεν εξασφάλιζαν μεγάλα ποσοστά συμπίεσης (Hans & Schafer, 1999). Για αυτό το λόγο αναπτύχθηκαν ειδικοί αλγόριθμοι για τη μη απωλεστική συμπίεση μουσικής. Οι αλγόριθμοι αυτοί όμως παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη υπολογιστική πολυπλοκότητα επειδή βασίζονται κυρίως σε τεχνικές συνέλιξης (1-1 Convolution) και τεχνικές γραμμικής πρόβλεψης (linear prediction) (Wikipedia, Audio Compression, 2013). Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε τη βασική λειτουργία των αλγορίθμων αυτών. Εικόνα 3 Βασικές λειτουργίες αλγορίθμων μη απωλεστικής συμπίεσης (Hans & Schafer, 1999) 15

16 Το πρώτο βήμα της συμπίεσης είναι η διαμόρφωση (framing). Στο στάδιο αυτό το ηχητικό σήμα χωρίζεται σε πλαίσια ίσης χρονικής διάρκειας, κάτι που διευκολύνει την περαιτέρω επεξεργασία του. Η επιλογή της χρονικής διάρκειας αυτής είναι κρίσιμη διότι αν είναι πολύ μικρή θα υπάρχει σημαντική αύξηση του μεγέθους του αρχείου λόγω του μεγάλου πλήθους των κεφαλίδων (headers) των πλαισίων. Στις κεφαλίδες αυτές αναγράφονται πληροφορίες που αφορούν στην μετέπειτα συμπίεση των πλαισίων αυτών. Αναλόγως την εφαρμογή που χρησιμοποιούμε αυτές οι κεφαλίδες μπορεί να περιέχουν πολυμεσικά δεδομένα ή πληροφορίες συγχρονισμού (Hans & Schafer, 1999). Στο δεύτερο στάδιο έχουμε την ενδοκαναλική αποσυσχέτιση (Intra-Channel Decorrelation). Ο βασικός στόχος μας είναι να απομακρύνουμε κάθε μορφής πλεονασμό αποσυσχετίζοντας τα δύο (ή περισσότερα) κανάλια ήχου μεταξύ τους. Αρχικά έχουμε τη μετατροπή ψηφιακού σήματος του κάθε πλαισίου των 2 στερεοφωνικών καναλιών (L,R) σε δύο σύνθετα σήματα X (mid) και Y(side), όπου: X = (L + R) / 2 και Y = (L - R) Αυτό γίνεται διότι συνήθως υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των σημάτων των δύο καναλιών, και αυτό στην συνέχεια μπορεί να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους, με πιο δημοφιλή την κωδικοποίηση mid/side. Σε αυτή την κωδικοποίηση η χωρική εντόπιση (spatial localization) του στερεοφωνικού σήματος προσδιορίζεται από τις διαφορές στην ένταση του ήχου ενός κύματος καθώς φτάνει σε φάση σε ένα ζεύγος μικροφώνων. Στηρίζεται πλήρως στα κατευθυντικά χαρακτηριστικά (πολικά μοτίβα) του ζεύγους μικροφώνου για να παραχθεί αυτό το αποτέλεσμα, δεδομένου ότι υπάρχουν μόνο διαφορές έντασης και δεν υπάρχουν διαφορές φάσης μεταξύ των καναλιών για κάθε μεμονωμένη πηγή που φθάνουν σε ένα συμπίπτον ζεύγος. (Ronald & Wesley, 1982). Στη συνέχεια τα Χ και Υ επεξεργάζονται από έναν αλγόριθμο πρόβλεψης με σκοπό να απομακρυνθεί οποιοσδήποτε πλεονασμός. Βασικά, ο στόχος αυτού του σταδίου είναι να κάνει τους πίνακες που περιέχουν τις διαδοχικές τιμές των Χ και Υ να περιέχουν τις μικρότερες δυνατές τιμές, ενώ το σήμα παραμένει ακόμη ασυμπίεστο. Αυτό το στάδιο είναι αυτό που ξεχωρίζει τον κάθε αλγόριθμο συμπίεσης από τους υπόλοιπους, διότι υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι να υλοποιηθεί ένας τέτοιος αλγόριθμος. 16

17 Το πιο διαδεδομένο μοντέλο πρόβλεψης είναι αυτό της γραμμικής πρόβλεψης. Στο μοντέλο αυτό προσπαθούμε να προβλέψουμε την τιμή ενός δείγματος xn [ ], χρησιμοποιώντας τα προηγούμενα δείγματα xn [ 1], xn [ 2], κλπ. Εικόνα 4 Μοντέλο πρόβλεψης (Hans & Schafer, 1999) Αν η πρόβλεψη είναι πετυχημένη τότε το λάθος της πρόβλεψης en [ ], θα είναι μηδέν, οπότε δε θα καταλαμβάνει χώρο. Γενικά η τιμή του en [ ] θα είναι κατά μέσο όρο μικρότερη από την τιμή του xn [ ], και έτσι θα απαιτούνται λιγότερα bits για την κωδικοποίησή του. Εικόνα 5 Αναπαράσταση μαθηματικού μοντέλου της πρόβλεψης (Hans & Schafer, 1999) Η μαθηματική έκφραση του μοντέλου πρόβλεψης που χρησιμοποιούν οι αλγόριθμοι μη απωλεστικής συμπίεσης αναπαριστάται στην εικόνα 5 (σελ.17) και η μαθηματική έκφραση είναι η ακόλουθη: M N [ ] [ ] ˆ [ ] ˆ en = xn Q axn k k ben k [ k] k= 1 k= 1, 17

18 Όπου το Q{} αναπαριστά τον κβαντισμό στο ίδιο μήκος λέξης με το xn [ ] και τα Az ˆ( ) και Bz ˆ( ) πολυώνυμα z-μετασχηματισμού με κβαντισμένους συντελεστές και τύπους M Az ˆ( ) = axn ˆk [ k] και k = 1 N Bˆ( z ) = ˆ ben k [ k ]. k = 1 Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα αν Bz ˆ( ) = 0τότε δεν έχουμε ανάδραση και το φίλτρο του λάθους της πρόβλεψης έχει πεπερασμένη κρουστική απόκριση (FIR predictor). Διαφορετικά αν Bz ˆ( ) 0τότε το φίλτρο έχει άπειρη κρουστική απόκριση (IIR predictor). Στους περισσότερους αλγόριθμους χρησιμοποιείται η λύση του FIR predictor και οι συντελεστές του φίλτρου πρόβλεψης Az ˆ( ) επιλέγονται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το μέσο τετράγωνο του λάθους της πρόβλεψης. Σε αυτή την περίπτωση οι συντελεστές του Az ˆ( ) μπορούν να υπολογισθούν από την λύση απλών γραμμικών εξισώσεων. Οι ίδιοι ακριβώς συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανακατασκευή του σήματος (Rabiner & Schafer, 1978). Οι συντελεστές αυτοί όμως είναι συνήθως κλασματικοί αριθμοί, οπότε για να κωδικοποιηθούν πρέπει να κβαντιστούν γιατί το φίλτρο του λάθους της πρόβλεψης πρέπει να υλοποιηθεί με ακέραιους συντελεστές. Αν όμως η πρόβλεψη γίνει με ακέραιους συντελεστές είναι ευκολότερη η περαιτέρω επεξεργασία της κωδικοποίησης της πρόβλεψης και μάλιστα γίνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις υπολογιστικές πλατφόρμες (Hans & Schafer, 1999). Για αυτό το λόγο οι περισσότεροι αλγόριθμοι αποφεύγουν την χρήση του μέσου τετραγώνου του λάθους της πρόβλεψης Η πρόβλεψη των συντελεστών μπορεί επίσης να γίνει με επιλογή από μία μικρή βιβλιοθήκη προκαθορισμένων συντελεστών. Έτσι αποφεύγεται ο υπολογισμός νέων συντελεστών και έτσι έχουμε εξοικονόμηση υπολογιστικών πόρων. Σε κάθε πλαίσιο έτσι κωδικοποιείται μόνο η θέση του συντελεστή στη βιβλιοθήκη και το λάθος της πρόβλεψης. Η μέθοδος αυτή ακολουθείται και στην περίπτωση της χρήσης IIR predictor διότι στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του μέσου τετραγώνου του λάθους της πρόβλεψης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος (Hans & Schafer, 1999). Γενικά η λύση του IIR predictor μπορεί να επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας το ίδιο πλήθος συντελεστών με την χρήση του FIR predictor αλλά η υλοποίηση του αλγορίθμου είναι αρκετά πολύπλοκη οπότε και συνήθως αποφεύγεται (Craven, Law, 18

19 & Stuart, 1997). Για χάριν απλότητας λοιπόν, οι περισσότεροι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται σήμερα βασίζονται στον αλγόριθμο του Shorten, o οποίος υλοποιείται με τη χρήση IIR predictor με βιβλιοθήκη συντελεστών (Robinson, 1994). Ένα απλό παράδειγμα περιγραφής της λειτουργίας του αλγορίθμου αυτού χρησιμοποιώντας απλή γραμμική άλγεβρα: Έστω PX και PY οι προβλέψεις για τα X και Y αντίστοιχα, X -1 η προηγούμενη τιμή του X και X -2 η τιμή του X δύο βήματα πίσω. Και έστω οι ακόλουθες σχέσεις πρόβλεψης: PX = (2 * X -1 ) - X -2 PY = (2 * Y -1 ) - Y -2 Αν λοιπόν οι διαδοχικές τιμές στον πίνακα του Χ είναι Χ = [2, 8, 24, ω, ] (όπου ω είναι η προς πρόβλεψη τιμή) τότε PX = (2 * X -1 ) - X -2 = (2 * 24) - 8 = 40 Ακολούθως οι τιμές των PΧ και PΥ συγκρίνονται με τις πραγματικές και η διαφορά αυτή (ονομάζεται «λάθος της πρόβλεψης») χρησιμοποιείται στο επόμενο στάδιο της κωδικοποίησης. Οι καλοί αλγόριθμοι πρόβλεψης είναι προσαρμοστικοί, έτσι ώστε να προσαρμόζονται με το πόσο «προβλέψιμα» είναι τα δεδομένα την συγκεκριμένη στιγμή. Για παράδειγμα πάλι ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα παράγοντα πρόβλεψης m που παίρνει τιμές στο διάστημα 0 με 1024 (το 0 σημαίνει καμία πρόβλεψη και το 1024 σημαίνει πλήρης πρόβλεψη). Μετά από κάθε πρόβλεψη ο παράγοντας αυτός αλλάζει τιμή, είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω, αναλόγως με το αν η πρόβλεψη ήταν πετυχημένη ή όχι. Χρησιμοποιώντας τα νούμερα από το προηγούμενο παράδειγμα: Έστω ω = 45 και m = 512 [Final Value] = ω - (PX * m / 1024) = 45 - (40 * 512 / 1024) = = 25 Μετά από αυτό τον υπολογισμό η τιμή του m θα ανεβεί διότι ένα μεγαλύτερο m θα έδινε καλύτερη πρόβλεψη. Χρησιμοποιώντας διαφορετικές εξισώσεις πρόβλεψης και πολλαπλά περάσματα των δεδομένων από τον αλγόριθμο πρόβλεψης μπορεί να έχουμε σημαντικές διαφορές 19

20 στο επίπεδο της συμπίεσης. Οι πιο διαδεδομένες εξισώσεις πρόβλεψης (για διάφορες τάξεις κωδικοποίησης) είναι οι ακόλουθες (Robinson, 1994): P0 = 0 P1 = X -1 P2 = (2 * X -1 ) - X -2 P3 = (3 * X -1 ) - (3 *X -2 ) + X -3 Στο επόμενο στάδιο γίνεται η συμπίεση του σήματος (Entropy Coding). Η εντροπία μίας πηγής πληροφορίας S πληροφορίας ορίζεται ως: όπου 1 H( S) = η = pi log i 2, p p i είναι η πιθανότητα η πληροφορία S να πάρει μία τιμή S i. Η εντροπία είναι ένα μέτρο της αβεβαιότητας της τιμής της πληροφορίας S (Fazlollah, 1994). Ο όρος log 2 1 pi εκφράζει το μέγεθος της πληροφορίας της τιμής i i S δηλαδή τα bits που απαιτούνται για την αποθήκευσή της. Η βασική ιδέα αυτής της κωδικοποίησης/συμπίεσης αυτής είναι να προβλεφθεί με κάποια μέθοδο το ακριβές μέγεθος της προς κωδικοποίηση/συμπίεση πληροφορίας, έτσι ώστε στο τέλος να έχει το μικρότερο δυνατό μέγεθος. Ο στόχος λοιπόν της συμπίεσης είναι να γίνουν όλες τις τιμές του ψηφιοποιημένου ηχητικού σήματος όσο το δυνατόν μικρότερες, αφαιρώντας οποιαδήποτε συσχέτιση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ τους. Προφανώς όσο πιο μικρές είναι οι τιμές τόσα λιγότερα bits απαιτούνται για την αποθήκευσή του σήματος. Για παράδειγμα, λέμε ότι θέλουμε να κωδικοποιήσει αυτό το φάσμα των αριθμών (μήκους 32 bit): [10, 14, 15, 46] ή καλύτερα σε δυαδικό [1010, 1110, 1111, ] Επειδή όμως χρησιμοποιούμε λέξεις 32bit, στο τελικό αποτέλεσμα θα χρειαζόμασταν 128bit. Αν όμως είχαν αποθηκευθεί μόνο οι αξίες χωρίς τα επιπλέον μηδενικά θα είχαμε το ακόλουθο αποτέλεσμα , το οποίο απαιτεί λιγότερα bits για να αποθηκευθεί. Το πρόβλημα τώρα όμως είναι ότι δεν ξέρουμε πού ξεκινά και πού τελειώνει η κάθε ψηφιακή λέξη. Για να μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σε αυτή την μορφή και να μπορέσουμε στη συνέχεια να τα αποκωδικοποιήσουμε, θα πρέπει να 20

21 χρησιμοποιήσουμε την κωδικοποίηση Golomb (Golomb, 1966). Οι περισσότεροι αλγόριθμοι συμπίεσης χρησιμοποιούν παραλλαγές της κωδικοποίησης Golomb που βασίζονται στον Robert F. Rice (Rice, 1971). Η κωδικοποίηση Rice αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: 1. Κάνεις την καλύτερη πρόβλεψη για το πόσα bits θα έχει ο κάθε αριθμός που θα κωδικοποιήσεις και την τιμή αυτή την ονομάζεις k 2. Παίρνεις τα k bits που βρίσκονται στο δεξί άκρο του αριθμού και τα αποθηκεύεις (k least significant bits). 3. Από τον δυαδικό αριθμό απομακρύνεις αυτά τα k least significant bits και βρίσκεις την τιμή του αριθμού που απέμεινε. (αυτά η τιμή αντιπροσωπεύει τα ψηφία που είναι πέραν των k bits) 4. Χρησιμοποίησε αυτή την τιμή για την κωδικοποίηση του αριθμού. Η Παράδειγμα: κωδικοποιημένη τιμή θα αποτελείται από τόσα μηδενικά όση η τιμή του αριθμού που υπολογίσαμε στο βήμα 3, μετά τον αριθμό 1 και τέλος τα k least significant bits. Έστω ότι ο προς κωδικοποίηση αριθμός είναι ο (578) 10 και k = 8 Έχουμε αρχικά το πρόσημο (1 για θετικό, 0 για αρνητικό) Πρόσημο [1] n n 578 μηδενικά: 2 k k = = 2 άρα [00] τερματισμού: [1] 8 least significant bits του 578 = [ ] Οπότε τελικά: [1][00][1][ ] = Κατά την κωδικοποίηση το βέλτιστο k προσδιορίζεται με την ακόλουθη διαδικασία: Πρώτα υπολογίζεται ο μέσος όρος (average) των προηγούμενων τιμών (από 16 μέχρι 128 τιμές) και στη συνέχεια υπολογίζεται το k για αυτό το μέσο όρο με τον τύπο log(average) k =. log(2) 21

22 Στις περισσότερες υλοποιήσεις, για χάρη απλότητας, η τιμή του k παραμένει σταθερή για όλο το πλαίσιο της ηχητικής πληροφορίας Η τιμή του τότε υπολογίζεται από την σχέση: 2 [ ] k= log (ln(2) Een ( )) όπου E() η μαθηματική συνάρτηση προσδοκώμενης τιμής (Robinson, 1994). Πέραν της κωδικοποίησης Rice υπάρχει η κωδικοποίηση Huffman και η κωδικοποίηση run length coding (RLE), οι οποίες χρησιμοποιούνται περισσότερο στις εφαρμογές συμπίεσης εικόνας και λιγότερο στις εφαρμογές συμπίεσης ηχητικού σήματος (Hans & Schafer, 1999). 2.3 Επιλογή αλγόριθμου συμπίεσης Οι διαθέσιμοι αλγόριθμοι μη απωλεστικής συμπίεσης είναι αρκετοί οπότε σε πρώτη φάση έπρεπε να γίνει επιλογή του κατάλληλου αλγορίθμου για την συμπίεση του ψηφιακού σήματος. Οι αλγόριθμοι που δοκιμάστηκαν ήταν οι ακόλουθοι: Flac (Free Lossless Audio Codec) WavPack Shorten Monkey s Ape ALAC (Apple Lossless Audio Codec) WMA 9 lossless (Windows Media Audio) MPEG-4 ALS Real Lossless Η αξιολόγηση των αλγορίθμων έγινε ποσοτικά και ποιοτικά. Ποσοτικά μετρήθηκαν τα παρακάτω: Ταχύτητα κωδικοποίησης. Ταχύτητα αποκωδικοποίησης. Ποσοστό συμπίεσης 22

23 Για τη μέτρηση της ταχύτητας κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης μετρήθηκε ο χρόνος που χρειάστηκε να κωδικοποιηθεί/αποκωδικοποιηθεί φάσμα λευκού θορύβου χρονικής διάρκειας 2 λεπτών σε διάφορες συχνότητες δειγματοληψίας (από 44.1KS/s μέχρι 96KS/s) και με διαφορετικό μήκος ψηφιακής λέξης (από 16bit μέχρι 24bit). Πέραν όμως αυτού, χρησιμοποιήθηκαν και κομμάτια μουσικής διαφόρων ειδών (ακουστικής, ηλεκτρονικής, συμφωνικής) και συνεκτιμήθηκαν τα αποτελέσματα, κι αυτό γιατί ο χρόνος συμπίεσης αλλάζει όταν αλλάζει το περιεχόμενο του υπό συμπίεση αρχείου. Επειδή όμως ο χρόνος συμπίεσης και αποσυμπίεσης του αρχείου εξαρτάται από πλήθος παραγόντων όπως ταχύτητα επεξεργαστή, αριθμός πυρήνων επεξεργαστή και την υλοποίηση του αλγόριθμου κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης (αν δηλαδή υποστηρίζει την επεξεργασία από πολλαπλούς πυρήνες), αποφασίστηκε τελικά οι χρόνοι αυτοί να δοθούν ποιοτικά. Ενδεικτικά λοιπόν όταν ο μέσος χρόνος κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης διαφόρων αρχείων ήχου 16bit με δειγματοληψία 44.1KS/s, στο συγκεκριμένο υπολογιστή που έγιναν οι δοκιμές, ήταν κάτω των 3s, ο αλγόριθμος περιγράφηκε ως πολύ γρήγορος, όταν ο χρόνος ήταν πάνω από τα 3s και κάτω από τα 4s, ο αλγόριθμος περιγράφηκε ως γρήγορος, ενώ όταν ο χρόνος πλησίαζε τα 4s, ο αλγόριθμος περιγράφηκε ως μέτριος. Για τη μέτρηση της συμπίεσης μετρήθηκε ο βαθμός συμπίεσης του παραπάνω κομματιού. Ο αριθμός που παρουσιάζεται είναι το μέγεθος του συμπιεσμένου αρχείου ως προς το αρχικό μέγεθος εκφρασμένο σε ποσοστό επί τοις εκατό. Επομένως, όσο πιο μικρό είναι το ποσοστό τόσο πιο μεγάλη είναι η συμπίεση. Για τους παραπάνω υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις όλων των αλγορίθμων. Ο προσδιορισμός των παρακάτω χαρακτηριστικών ήταν καθαρά ποιοτικός: Ευελιξία Διαχείριση λαθών Προσθήκη μεταδεδομένων Υποστήριξη Υλικού Υποστήριξη Λογισμικού Υποστήριξη ReplayGain Δυνατότητα ροής (streaming) Άδεια χρήσης 23

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Κωδικοποίηση ήχου Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-1 Κωδικοποίηση καναλιού φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1 Αρχές κωδικοποίησης Απαιτήσεις κωδικοποίησης Είδη κωδικοποίησης Κωδικοποίηση εντροπίας Διαφορική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση μετασχηματισμών Στρωματοποιημένη κωδικοποίηση Κβαντοποίηση διανυσμάτων Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Διάλεξη 3: DSP for Audio ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 11172-3 MPEG-1 Δρ. Θωµμάς Ζαρούχας Επιστηµμονικός Συνεργάτης Μεταπτυχιακό Πρόγραµμµμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ήχος σε δεύτερο πλάνο σε εφαρμογές πολυμέσων (εστίαση σε βίντεο) Επικέντρωση σε ψυχαγωγικές ή εκπαιδευτικές εφαρμογές (π.χ. Information kiosks) Αφήγηση/σχολιασμός βοηθούν στη μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Κωδικοποίηση εικόνας

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Κωδικοποίηση εικόνας ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 2 Κωδικοποίηση εικόνας Ακολουθία από ψηφιοποιημένα καρέ (frames) που έχουν συλληφθεί σε συγκεκριμένο ρυθμό frame rate (π.χ. 10fps,

Διαβάστε περισσότερα

Τι συσχετίζεται με τον ήχο

Τι συσχετίζεται με τον ήχο ΗΧΟΣ Τι συσχετίζεται με τον ήχο Υλικό Κάρτα ήχου Προενυσχιτής Equalizer Ενισχυτής Ηχεία Χώρος Ανθρώπινη ακοή Ψυχοακουστικά φαινόμενα Ηχητική πληροφορία Σημείο αναφοράς 20 μpa Εύρος συχνοτήτων Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ηχητικής ροής υψηλής ανάλυσης σε οικιακό δίκτυο

Δημιουργία ηχητικής ροής υψηλής ανάλυσης σε οικιακό δίκτυο Δημιουργία ηχητικής ροής υψηλής ανάλυσης σε οικιακό δίκτυο Στην πιο απλοποιημένη του μορφή ένα σύστημα μετάδοσης ροής αρχείων υψηλής ανάλυσης θα αποτελείτε μόνο από δύο στάδια επεξεργασίας: Το στάδιο της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 4.1 Χαρακτηριστικά του ήχου... 58 4.2 Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό... 59 4.3 Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία... 60. Πρόλογος...

Περιεχόμενα. 4.1 Χαρακτηριστικά του ήχου... 58 4.2 Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό... 59 4.3 Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία... 60. Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...13 1 Εισαγωγή...17 1.1 Χαρακτηριστικά των μέσων... 18 1.2 Ιδιότητες των συστημάτων πολυμέσων... 19 1.3 Δομή των συστημάτων πολυμέσων... 20 1.4 Δικτυακά συστήματα πολυμέσων... 21

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ Αναλογικό και Ψηφιακό σήμα Τα αναλογικά μεγέθη μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε ηλεκτρικά ή ψηφιακά σήματα. Μετατροπή Αναλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ http://www.nashtucky.com/photoscanning.html ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ http://www.unlvweb.com/we/week2.html ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Ψηφιακός Ήχος Ενότητες Η φυσική του ήχου Ψηφιοποίηση & κωδικοποίηση ψηφιακού ήχου Αρχή ηχητικής σκίασης Απωλεστική συµπίεση ψηφιακού ήχου & το πρότυπο mp3 Ιστορικά στοιχεία για το mp3 & άλλα πρότυπα Ήχος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Συστήματα πολυμέσων Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 03-1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής 15/3/9 Από το προηγούμενο μάθημα... Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 3 η : «Επεξεργαστές Ε ξ έ Δυναμικής Περιοχής» Φλώρος

Διαβάστε περισσότερα

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H)

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H) 1 Το DVB (Digital Video Broadcasting) αναφέρεται στην µετάδοση ψηφιακού βίντεο και περιλαµβάνει τα εξής συστήµατα µετάδοσης: 1. Τα δορυφορικά συστήµατα DVB-S και DVB-S2 2. Το καλωδιακό σύστηµα DVB-C 3.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Εξάμηνο σπουδών: Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικός Τίτλος: Μορφή Μαθήματος: Β Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Audio, Video and Broadcasting Technology Θεωρία με τεσσάρων (4) ωρών / εβδομάδα Εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Διάλεξη 3: DSP for Audio Δρ. Θωµμάς Ζαρούχας Επιστηµμονικός Συνεργάτης Μεταπτυχιακό Πρόγραµμµμα: Τεχνολογίες και Συστήµματα Ευρυζωνικών Εφαρµμογών και Υπηρεσιών 1 Προεπισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 4: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Θεωρητικές Ασκήσεις (# ): ειγµατοληψία, κβαντοποίηση και συµπίεση σηµάτων. Στην τηλεφωνία θεωρείται ότι το ουσιαστικό περιεχόµενο της

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση Ήχου µεβάσητην Αντίληψη: Τα πρότυπα συµπίεσης MPEG-1 layer I, layer II, layer III

Συµπίεση Ήχου µεβάσητην Αντίληψη: Τα πρότυπα συµπίεσης MPEG-1 layer I, layer II, layer III ΒΕΣ 4 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση Ήχου µεβάσητην Αντίληψη: Τα πρότυπα συµπίεσης layer I, layer II, layer III Εισαγωγή Υπάρχουν πολλοί αλγόριθµοι κωδικοποίησης µε βάση την αντίληψη οι κυριότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 Από ένα αθόρυβο κανάλι 4 khz παίρνουμε δείγματα κάθε 1 msec. - Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων; - Πώς μεταβάλλεται ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG)

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Εισαγωγή στο MPEG-2 Κωδικοποίηση βίντεο Κωδικοποίηση ήχου Ροή δεδοµένων Εισαγωγή στο MPEG-4 οµή σκηνών Κωδικοποίηση ήχου και βίντεο Τεχνολογία Πολυµέσων 11-1 Εισαγωγή στο MPEG-2

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 6 : Κωδικοποίηση & Συμπίεση εικόνας Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπλεξία Ανάλυση σημάτων στο πεδίο χρόνου, συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (1.6 ενότητα σελ 19-20, 29-30 και στοιχεία από 2.1 ενότητα σελ. 52-58). http://diktya-epal-b.ggia.info

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης

ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ

ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Υποέργο 5 Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ - εργασίες αρμοδιότητας Πανεπιστημίου Κρήτης Υλοποίηση Δράσης Α2 ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Εγχειρίδιο Ζωντανών Μεταδόσεων Εξελιγμένων Υπηρεσιών Βίντεο Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Αρχές συµπίεσης δεδοµένων Ήδη συµπίεσης Συµπίεση εικόνων Αλγόριθµος JPEG Γιατί χρειαζόµαστε συµπίεση; Τα σηµερινά αποθηκευτικά µέσα αδυνατούν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής Βασικές Έννοιες Πληροφορικής 1. Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι οποιαδήποτε συσκευή μεγάλη ή μικρή που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 2: Επεξεργασία Ήχου - Audacity. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 2: Επεξεργασία Ήχου - Audacity. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα 2: Επεξεργασία Ήχου - Audacity Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Εργαστηριακή Άσκηση 1 «Ποσοτική εκτίμηση ελαχίστου κατωφλίου ακουστότητας» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός

Διαβάστε περισσότερα

Ροή πολυμέσων. Εισαγωγή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές μέσων Το πρωτόκολλο RTSP

Ροή πολυμέσων. Εισαγωγή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές μέσων Το πρωτόκολλο RTSP Ροή πολυ Εισαγωγή Ροή από εξυπηρετητές Ροή από εξυπηρετητές Το πρωτόκολλο RTSP Τεχνολογία Πολυ και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 17-1 Εισαγωγή Ροής (media streaming) Αναπαραγωγή παράλληλα με τη λήψη Αρκεί να

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 9: Παλμοκωδική Διαμόρφωση (PCM) Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Περιγραφή της μεθόδου παλμοκωδικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή 1 1. Αριθμοί: Το Δυαδικό Σύστημα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 4ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 4-1 ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ INTERNET IP Διευθύνσεις, Συμβολικές Διευθύνσεις, DNS http://www.uth.gr/main/help/help-desk/internet/internet1.html

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθμών www.di.uoa.gr/~organosi 1 Δεκαδικό και Δυαδικό Δεκαδικό σύστημα 2 3 Δεκαδικό και Δυαδικό Δυαδικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων (δυαδικό σύστημα) Να αναγνωρίζουμε πώς γράμματα και σύμβολα από

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Εγκατάσταση λογισμικού (προγραμμάτων) Ορισμοί Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χωρίζεται σε δύο μέρη, το υλικό και το λογισμικό. Το υλικό αποτελείται από όλα τα εξαρτήματα τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυμέσα; Χαρακτηριστικά των μέσων Ιδιότητες συστημάτων πολυμέσων Δομή συστημάτων πολυμέσων Δικτυακά συστήματα πολυμέσων Μετάδοση πολυμέσων Απαιτήσεις πολυμέσων Ποιοι εμπλέκονται στα

Διαβάστε περισσότερα

DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG. ΤΕΙ Κρήτης

DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG. ΤΕΙ Κρήτης DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG ΤΕΙ Κρήτης Συμπίεση εικόνας Το μέγεθος μιας εικόνας είναι πολύ μεγάλο π.χ. Εικόνα μεγέθους Α4 δημιουργημένη από ένα σαρωτή με 300 pixels ανά ίντσα και με χρήση του RGB μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου M 31/05/2013

Δελτίο Τύπου M 31/05/2013 Φίλιππος Νάκας ΑΒΕΕΤΕ, 19 ο Χλμ Λεωφόρος Λαυρίου, Παιανία, Τηλ. 210-6686000, Fax. 210-6686169, www.nakas.gr Δελτίο Τύπου M 31/05/2013 t.c.electronic Επεξεργαστής Loudness DB6 Intelligent Loudness Management

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση σήματος PCM

Μετάδοση σήματος PCM Μετάδοση σήματος PCM Συγχρονισμός ΌπωςσεόλατασυστήματαTDM, απαιτείται συγχρονισμός μεταξύ πομπού και δέκτη Εάν τα ρολόγια στον πομπό και τον δέκτη διαφέρουν, αυτό θα οδηγήσει σε παραμορφώσεις του σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εξομοίωση Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Βασικής Ζώνης

Εξομοίωση Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Βασικής Ζώνης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής Ακαδημαϊκό Έτος 009-010 Ψ Η Φ Ι Α Κ Ε Σ Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι ΕΣ η Εργαστηριακή Άσκηση: Εξομοίωση Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Βασικής Ζώνης Στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 8 η ιάλεξη: Βασικές αρχές δρομολόγησης Βασικές αρχές δρομολόγησης σε δίκτυα δεδομένων ρομολόγηση (Routing) Μεταφορά μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου από μία πηγή σε ένα προορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας

Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας Φλώρος Άγγελος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον. Υπολογιστή

Κεφάλαιο 2. Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον. Υπολογιστή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 2 Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή Δεδομένα και Εντολές πληροφορία δεδομένα εντολές αριθμητικά δδ δεδομένα κείμενο εικόνα Επιλογή Αναπαράστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα).

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). 14 ο Γυμνάσιο Περιστερίου 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). Μάθημα 9.1 Ο κόσμος των Πολυμέσων 1. Τι είναι μια Εφαρμογή Πολυμέσων. Λογισμικό στο οποίο χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 20 Huffman codes 1 / 12 Κωδικοποίηση σταθερού μήκους Αν χρησιμοποιηθεί κωδικοποίηση σταθερού μήκους δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

25/3/2009. Η επεξεργασία του ψηφιακού σήματος υλοποιείται μέσω κατάλληλου αλγορίθμου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Παράμετροι ελέγχου

25/3/2009. Η επεξεργασία του ψηφιακού σήματος υλοποιείται μέσω κατάλληλου αλγορίθμου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Παράμετροι ελέγχου Από το προηγούμενο μάθημα... Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 4 η : «Επεξεργαστές Ε ξ έ Δυναμικής Περιοχής (Mέρος έ ΙΙ)» Η επεξεργασία του ψηφιακού σήματος υλοποιείται μέσω κατάλληλου αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα # 11: RTSP Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών»

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα # 11: RTSP Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών» Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων Ενότητα # 11: RTSP Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών» Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Αναπαράσταση δεδομένων

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Αναπαράσταση δεδομένων ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αναπαράσταση δεδομένων Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Τύποι δεδομένων 2 Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Περιεχόμενα Τι αλλάζει στην Τηλεόραση; Πλεονεκτήματα ΨΤ Τι παραμένει το ίδιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης

ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Αναπαράσταση δεδομένων 2 Τύποι δεδομένων Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.0

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.0 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υποενότητα: Y5 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε το εργαλείο Icecast Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση video στα κινητά 3 ης γενιάς: Δομή και απαιτούμενα πρωτόκολλα κωδικοποίησης

Μετάδοση video στα κινητά 3 ης γενιάς: Δομή και απαιτούμενα πρωτόκολλα κωδικοποίησης Μετάδοση vdeo στα κινητά 3 ης γενιάς: Δομή και απαιτούμενα πρωτόκολλα κωδικοποίησης Πτυχιακή Εργασία Μαργαρίτη Παππά Εισαγωγή Στόχος της εργάσιας είναι να περιγραφεί ο τρόπος λειτουργίας του WCDMA,για

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA 1 Πολυπλεξία Η πολυπλεξία επιτρέπει την παράλληλη μετάδοση δεδομένων από διαφορετικές πηγές χωρίς αλληλοπαρεμβολές. Τρία βασικά είδη TDM/TDMA

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Ραδιοφωνία

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Ραδιοφωνία ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ραδιοφωνία Περιέχομενα 1.Ιστορική Αναδρομή 2.Μονοφωνικό Σήμα 3.Στερεοφωνικό Σήμα 4.Σύγκριση Μονοφωνικό και Στερεοφωνικό σήματος 5.Ψηφιακή Μετάδοση Μηνύματος - Radio

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η έννοια του συνδυαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής.

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Από το προηγούμενο μάθημα... Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 2 η : «Βασικές Β έ αρχές ψηφιακού ήχου» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα