ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (Ε.Ε.Ο.Τ.)»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (Ε.Ε.Ο.Τ.)»"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (Ε.Ε.Ο.Τ.)» ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ UMTS ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Π. ΤΣΙΤΣΟΣ Πακέτο εργασίας 2 (Π.Ε.2): «Σχεδιασμός κεραμικού μικροκυματικού φίλτρου στη ζώνη λήψης συσκευών κινητής τηλεφωνίας, που λειτουργούν με βάση το πρότυπο UMTS» ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: (Χρονική περίοδος: 1/3/06 30/6/06) Δ.2.3: Τροποποίηση ισοδύναμου κυκλώματος ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του συστήματος UMTS και απεικόνιση του νέου ισοδύναμου κυκλώματος σε πραγματικές διαστάσεις στο φυσικό τρισδιάστατο μοντέλο. Δ.2.4: Εξαγωγή και επεξεργασία αποτελεσμάτων - τροποποιήσεις στη μέθοδο σχεδιασμού

2 1. Εισαγωγή Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στην κατασκευή συσκευών κινητής τηλεφωνίας τα τελευταία χρόνια, έχει συντελέσει στην παραγωγή τεράστιου αριθμού συσκευών, μικρών διαστάσεων και χαμηλού κόστους. Οι συσκευές αυτές έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν σε όλα τα πρότυπα της σύγχρονης τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας, όπως π.χ. GSM, DCS, PCS και UMTS. Μία σημαντική τεχνική που χρησιμοποιείται για την ελαχιστοποίηση των διαστάσεων των μικροκυματικών φίλτρων που χρησιμοποιούνται σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας είναι η χρήση κεραμικών υλικών υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς και χαμηλών απωλειών. Συχνά όμως, η απόδοση αυτών των φίλτρων μετά την κατασκευή τους, αποκλίνει από την επιθυμητή απόδοση των προδιαγραφών που τίθενται κατά την διαδικασία σχεδιασμού τους. Ως συνέπεια, απαιτούνται τροποποιήσεις στις διαστάσεις των φίλτρων (αφού κατασκευασθούν), γεγονός που συνεπάγεται σημαντικό χρόνο και κόστος από την Μικροκυματική Βιομηχανία. Στην παρούσα αναφορά προόδου παρατίθεται μία βελτιωμένη τεχνική σχεδιασμού μικροκυματικών φίλτρων συσκευών κινητής τηλεφωνίας, που μπορεί να εφαρμοστεί για να παρέχει άμεσα αξιόπιστες διατάξεις και να αποφύγει την εκ των υστέρων τροποποίηση της γεωμετρίας τους. Τεχνικές ανάλυσης μικροκυματικών κεραμικών φίλτρων με την χρήση Η/Υ (CAD), έχουν παρουσιαστεί στις [1-2]. Μία τεχνική σχεδιασμού ενός κεραμικού φίλτρου στη ζώνη συχνοτήτων PCS έχει παρουσιαστεί στην [3]. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί ένα ακριβές ισοδύναμο κύκλωμα ως βασικό «εργαλείο» σχεδιασμοού και δοκιμών και επεκτείνεται στην παρούσα αναφορά προόδου για τον σχεδιασμό ενός μικροκυματικού φίλτρου στη ζώνη συχνοτήτων UMTS. Το ισοδύναμο αυτό κύκλωμα βασίζεται στην εξαγωγή ισοδύναμων παραμέτρων, εφαρμόζοντας βασικές αρχές ηλεκτρομαγνητισμού [1-2] και παρέχει ένα ακριβές μοντέλο της τρισδιάστατης δομής ενός κεραμικού φίλτρου. Η επιθυμητή απόκριση συχνότητας επιτυγχάνεται ταχύτατα βελτιστοποιώντας το ισοδύναμο κύκλωμα, χωρίς να απαιτείται η χρονοβόρα ηλεκτρομαγνητική ανάλυση της τρισδιάστατης δομής. Οι μεταβολές στις ισοδύναμες παραμέτρους του κυκλώματος, παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τις απαραίτητες τροποποιήσεις στην τρισδιάστατη δομή. 2. Διαδικασία σχεδιασμού Η τυπική διάταξη φυσικής τοποθέτησης (layout) ενός κεραμικού φίλτρου παριστάνεται στο σχήμα 1 [4]. Αποτελείται από 3 συζευγμένους ομοαξονικούς συντονιστές μήκους λ/4 στην κεντρική συχνότητα λειτουργίας που τερματίζονται σε ένα κοινό επίπεδο γείωσης. Στο ανοικτό άκρο των συντονιστών τοποτεθούνται μεταλλικά «κύπελλα» (cups), ώστε να επιτευχθεί η ηλεκτρομαγνητική σύζευξη μεταξύ των συντονιστών. Ένα ισοδύναμο κύκλωμα για την δομή του σχήματος 1, έχει εξαχθεί στην [2] και παρουσιάζεται στο σχήμα 2. Σε αυτό, οι συντονιστές του φίλτρου μοντελοποιούνται στο λογισμικό ADS [5], χρησιμοποιώντας συζευγμένες γραμμές μεταφοράς [7], ενώ τα μεταλλικά «κύπελλα» παριστάνονται ισοδύναμα από διακριτούς πυκνωτές. Το «κύπελλο» στον μεσαίο 2

3 συντονιστή έχει μικρότερο βάθος από εκείνα των ακραίων συντονιστών (ή μπορεί και να μην υφίσταται) και συνεπώς ο μεσαίος συντονιστής έχει μεγαλύτερο μήκος, το οποίο παριστάνεται ισοδύναμα από ένα έξτρα μήκος γραμμής μεταφοράς. Οι επαγωγές των «κυπέλλων», καθώς και οι επαγωγές που αναπαριστούν τις ασυνέχειες μεταξύ συντονιστών και «κυπέλλων», παριστάνονται ισοδύναμα από διακριτά πηνία. (α) (β) Σχήμα 1: Τυπική διάταξη φυσικής τοποθέτησης (layout) μικροκυματικού κεραμικού φίλτρου: (α) Πλάγια τομή (β) Κάτοψη. 3

4 Σχήμα 2: Ισοδύναμο κύκλωμα για το κεραμικό φίλτρο του σχήματος 1. Η διαδικασία σχεδιασμού του μικροκυματικού κεραμικού φίλτρου στη ζώνη λήψης συσκευής κινητής τηλεφωνίας που λειτουργεί με βάση το πρότυπο UMTS, περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα: 1. Βελτιστοποίηση των παραμέτρων του ισοδύναμου κυκλώματος του σχήματος 2 (με χρήση του λογισμικού ADS), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ζώνης λήψης συσκευής κινητής τηλεφωνίας που λειτουργεί με βάση το πρότυπο UMTS (κεντρική συχνότητα: 2140 MHz, εύρος ζώνης: 60 MHz). 2. Από τις βελτιστοποιημένες τιμές των χαρακτηριστικών αντιστάσεων των συντονιστών που προέκυψαν από το βήμα 1, εξάγονται προσεγγιστικές διαστάσεις για τους συντονιστές και προσεγγιστικές αποστάσεις μεταξύ τους [6]. Οι χαρακτηριστικές αντιστάσεις των συντονιστών που προκύπτουν ελέγχονται με το λογισμικό HFSS [8] και οι διαστάσεις τους τροποποιούνται, εφ όσον κριθεί απαραίτητο. 3. Οι συντονιστές που προκύπτουν από το βήμα 2 προσομοιώνονται στο λογισμικό HFSS και η απόκρισή τους συγκρίνεται με την απόδοση των συντονιστών του ισοδύναμου κυκλώματος. Οι διαστάσεις τους μπορούν να τροποποιηθούν, εφ όσον κριθεί απαραίτητο. 4. Στους συντονιστές που προκύπτουν από το βήμα 3, προστίθενται τα «κύπελλα» και εξάγεται νέο ισοδύναμο κύκλωμα, χρησιμοποιώντας το υπο-πρόγραμμα Post-processing Calculator του HFSS. 5. Το νέο ισοδύναμο κύκλωμα που προκύπτει από το βήμα 4, βελτιστοποιείται ώστε να πληρεί τις προδιαγραφές λειτουργίας. 6. Από τις βελτιστοποιημένες τιμές των παραμέτρων του βήματος 5, εξάγονται πληροφορίες για τις απαραίτητες αλλαγές στην τρισδιάστατη δομή του φίλτρου. 7. Η νέα τρισδιάστατη δομή προσομοιώνεται και βελτιστοποιείται με το λογισμικό HFSS. 4

5 2.1 Αρχικό ισοδύναμο κύκλωμα Η τοπολογία του κυκλώματος του σχήματος 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το σημείο εκκίνησης της διαδικασίας σχεδιασμού. Οι αρχικές τιμές των παραμέτρων του κυκλώματος αυτού βελτιστοποιούνται με τη βοήθεια του λογισμικού ADS, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου UMTS, ώστε να προκύψει η επιθυμητή απόκριση συχνότητας (σχήμα 3). Οι βελτιστοποιημένες τιμές των παραμέτρων που αντιστοιχούν στην απόκριση συχνότητας με βάση το πρότυπο UMTS δίνονται στον Πίνακα 1. (Οι επαγωγές του ισοδύναμου κυκλώματος έχουν αμελητέα επίδραση στη λειτουργία του και γι αυτό δεν εμφανίζονται στον Πίνακα). Πίνακας 1: Αρχικές και βελτιστοποιημένες τιμές των παραμέτρων του ισοδύναμου κυκλώματος του σχήματος 2. Διακριτό στοιχείο Αρχική τιμή (πρότυπο PCS) Βελτιστοποιημένη τιμή (πρότυπο UMTS) C 1 (pf) C 2 (pf) C port (pf) C 12 (pf) Z 01 (Ohms) Z 02 (Ohms) Z 0e (Ohms) Z 0o (Ohms) Length (mm) Length1 (mm) Σχήμα 3: Απόκριση συχνότητας του βελτιστοποιημένου κυκλώματος του σχήματος 2. (Ζώνη συχνοτήτων UMTS). 5

6 2.2 Εξαγωγή των διαστάσεων των συντονιστών Οι συζευγμένοι συντονιστές του σχήματος 1 αποτελούν το σημαντικότερο τμήμα της δομής, αφού καθορίζουν την απόκριση συχνότητας του κεραμικού φίλτρου. Οι διαστάσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τις βελτιστοποιημένες τιμές των χαρακτηριστικών αντιστάσεων του Πίνακα 1. Από αυτές και τις προσεγγιστικές σχέσεις της [6], μπορούν να εξαχθούν αρχικές προσεγγιστικές τιμές των διαστάσεών τους (σχήμα 4). Οι τιμές των χαρακτηριστικών αντιστάσεων του καθενός συντονιστή ξεχωριστά, καθώς και αυτές του άρτιου και περιττού ρυθμού διάδοσης των συζευγμένων συντονιστών, ελέγχονται με τη βοήθεια του λογισμικού HFSS και εάν κριθεί απαραίτητο, τροποποιούνται. Αφού προκύψουν οι τελικές διαστάσεις τους οι συντονιστές προσομοιώνονται στο λογισμικό HFSS (σχήμα 5). Η απόκρισή τους παρουσιάζεται στο σχήμα 6 και συγκρίνεται με την αντίστοιχη απόκριση του ισοδύναμου κυκλώματος, το οποίο περιλαμβάνει μόνο συντονιστές. Σχήμα 4: Εξαγωγή ισοδύναμων διαστάσεων των συντονιστών χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις της [6]. 6

7 (α) Port P1 Num=1 Var Eqn VAR VAR1 Z1_Rx= Ohms opt{ 5 Ohms to 7.7 Ohms } Z2_Rx= Ohms opt{ 5.5 Ohms to 8 Ohms } Ze_Rx= Ohms opt{ 5.5 Ohms to 8 Ohms } Zo_Rx= Ohms opt{ 3.5 Ohms to 6 Ohms } Length_Rx=3.65 mm opt{ 2.9 mm to 3.2 mm } Var Eqn VAR VAR2 ZZ1_Rx=Z1_Rx*2 Zres_Rx=(Z1_Rx+Z2_Rx)/2 ZZe_Rx=1/(1/Ze_Rx-1/(2*Zres_Rx)) ZZo_Rx=1/(1/Zo_Rx-1/(2*Zres_Rx)) Port P2 Num=2 Term Term1 Num=1 Z=50 Ohm TLINP TL10 Z=ZZ1_Rx L=Length_Rx K=92 A=0 F=2.14 GHz TanD= Mur=1 TanM=0 Sigma=0 CLINP TL9 Ze=ZZe_Rx Zo=ZZo_Rx L=Length_Rx Ke=92 Ko=92 Ae=0 Ao=0 CLINP TL8 Ze=ZZe_Rx Zo=ZZo_Rx L=Length_Rx Ke=92 Ko=92 Ae=0 Ao=0 TLINP TL11 Z=ZZ1_Rx L=Length_Rx K=92 A=0 F=2.14 GHz TanD= Mur=1 TanM=0 Sigma=0 Term Term2 Num=2 Z=50 Ohm (β) Σχήμα 5: α) Τρισδιάστατη δομή 3 συζευγμένων συντονιστών. β) Ισοδύναμο κύκλωμα των συντονιστών. 7

8 Σχήμα 6: Απόκριση συχνότητας της δομής του σχήματος 5(α) (διακεκομμένη γραμμή) συγκρινόμενη με την απόκριση συχνότητας του κυκλώματος του σχήματος 5(β) (συνεχής γραμμή). 2.3 Προσθήκη των συζευγμένων «κυπέλλων» και εξαγωγή του νέου ισοδύναμου κυκλώματος Τα συζευγμένα «κύπελλα» που απαιτούνται από τις προδιαγραφές της δομής του σχήματος 1 προστίθενται στη δομή του σχήματος 5(α). Για τη δομή που προκύπτει (σχήμα 7) εξάγεται ένα νέο ισοδύναμο κύκλωμα χρησιμοποιώντας τεχνικές CAD [2]. Τα συζευγμένα «κύπελλα» αναπαρίστανται στο ισοδύναμο κύκλωμα από διακριτούς πυκνωτές, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τη χωρητικότητα του κάθε κυπέλλου προς τη γείωση και τη χωρητικότητα μεταξύ γειτονικών «κυπέλλων». Ο σκοπός τους είναι να εξασφαλίσουν την επιθυμητή απόκριση συχνότητας. Οι τιμές των παραμέτρων του νέου ισοδύναμου κυκλώματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Η απόκριση του κυκλώματος αυτού συγκρίνεται με την απόκριση της τρισδιάστατης δομής (σχήμα 8). 8

9 Σχήμα 7: Αρχική τρισδιάστατη δομή κεραμικού φίλτρου στη ζώνη UMTS. Πίνακας 2: Τιμές παραμέτρων του νέου ισοδύναμου κυκλώματος, που προκύπτει από την δομή του σχήματος 7. Διακριτό στοιχείο Εξαχθείσα τιμή στοιχείου C 1 (pf) C 2 (pf) C port (pf) C 12 (pf) Z 01 (Ohms) Z 02 (Ohms) Z 0e (Ohms) Z 0o (Ohms)

10 Σχήμα 8: Απόκριση συχνότητας του νέου ισοδύναμου κυκλώματος (συνεχής γραμμή) και της τρισδιάστατης δομής (διακεκομμένη γραμμή). 2.4 Βελτιστοποίηση του νέου ισοδύναμου κυκλώματος Όπως προκύπτει από το σχήμα 8, υπάρχει κάποια διαφορά στην απόκριση του νέου ισοδύναμου κυκλώματος σε σχέση με την απόκριση της τρισδιάστατης δομής. Αυτό οφείλεται στα αριθμητικά λάθη που προκύπτουν κατά την διαδικασία εξαγωγής του ισοδύναμου κυκλώματος. Συνεπώς το ισοδύναμο κύκλωμα θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί (με τη βοήθεια του λογισμικού ADS). Κατά την διάρκεια της βελτιστοποίησης, οι τιμές των χαρακτηριστικών αντιστάσεων των συντονιστών παραμένουν σταθερές, επειδή οι συντονιστές μοντελοποιήθηκαν με ακρίβεια στην παράγραφο 2.2 Οι τιμές των βελτιστοποιημένων παραμέτρων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 και η απόκριση του βελτιστοποιημένου ισοδύναμου κυκλώματος παρουσιάζεται στο σχήμα 9. Πίνακας 3: Αρχικές και βελτιστοποιημένες τιμές των παραμέτρων του νέου ισοδύναμου κυκλώματος. Διακριτό στοιχείο Αρχική τιμή Βελτιστοποιημένη τιμή Χωρητικότητα ακραίων «κυπέλλων» προς τη γείωση, C 1 (pf) Χωρητικότητα μεσαίου «κυπέλλου» προς τη γείωση, C 2 (pf) Χωρητικότητα ακραίων «κυπέλλων» προς τις θύρες εισόδου-εξόδου, C port (pf) Συζευγμένη χωρητικότητα, C 12 (pf)

11 Σχήμα 9: Απόκριση συχνότητας του νέου βελτιστοποιημένου ισοδύναμου κυκλώματος. 2.5 Τροποποίηση διαστάσεων και βελτιστοποίηση τρισδιάστατης δομής Οι βελτιστοποιημένες τιμές των παραμέτρων του Πίνακα 3, δείχνουν τις αναγκαίες τροποποιήσεις στις διαστάσεις των «κυπέλλων», ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή απόκριση συχνότητας του φίλτρου. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται οι συναρτήσεις βελτιστοποίησης του λογισμικού HFSS. Για την βελτιστοποίηση της δομής του σχήματος 7, καθορίζονται οι παράμετροι που θα μεταβληθούν, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή απόκριση (σχήμα 10). Η απόκριση του βελτιστοποιημένου φίλτρου παρουσιάζεται στο σχήμα 11 και η μεταβολή των παραμέτρων στον Πίνακα 4. Οι τελικές διαστάσεις του κεραμικού φίλτρου είναι mm. 11

12 Σχήμα 10: Παράμετροι που μεταβάλλονται κατά την βελτιστοποίηση του φίλτρου. Σχήμα 11: Απόκριση βελτιστοποιημένου κεραμικού φίλτρου στη ζώνη UMTS. Πίνακας 4: Αρχικές και βελτιστοποιημένες τιμές παραμέτρων κεραμικού φίλτρου. Παράμετρος βελτιστοποίησης Αρχική τιμή Βελτιστοποιημένη τιμή Βάθος κυπέλλων (mm) Διάμετρος μεσαίου συντονιστή D 1 (mm) Διάμετρος ακραίων συντονιστών D 2 (mm) Απόσταση μεταξύ γειτονικών συντονιστών (mm) Μήκος συντονιστών (mm)

13 3. Συμπεράσματα Στην παρούσα αναφορά προόδου σχεδιάστηκε ένα μικροκυματικό κεραμικό φίλτρο που λειτουργεί στη ζώνη λήψης συσκευής κινητής τηλεφωνίας που λειτουργεί με βάση το πρότυπο UMTS. Ο σχεδιασμός βασίστηκε σε ένα ακριβές ισοδύναμο κύκλωμα, το οποίο μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί και να βελτιστοποιηθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις επιθυμητές προδιαγραφές. Το κύκλωμα αυτό παρέχει επίσης χρήσιμες πληροφορίες για την μορφή και το σχήμα της τρισδιάστατης δομής του φίλτρου. 4. Βιβλιογραφία [1] S. Tsitsos, A.A.P. Gibson, L.E. Davis, A new technique for the extraction of equivalent circuit parameters from 3-D monoblock filters, International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, Vol. 15, No. 2, pp , Mar [2] P. Kyriazidis, S. Tsitsos, A. Kouiroukidis, A.A.P. Gibson, Equivalent Circuit Parameter Extraction Techniques for a PCS Ceramic Filter, Using Commercial Electromagnetic Software, Proceedings of the 36 th European Microwave Conference (IEEE), Manchester, U.K., pp , Oct [3] S. Tsitsos, A.A.P. Gibson, L.E. Davis, I.T. Rekanos, Design of a 3-pole PCS-type monoblock filter using an equivalent circuit approach, AEÜ Intern. Journal of Electronics and Communications, Vol. 60, pp , [4] Advanced Products Development Division, TDK Corporation, Japan, private communication, [5] Advanced Design System, Ver. 2003A, Agilent Technologies. [6] B.C. Wadell, Transmission Line Design Handbook, Artech House, [7] A.I. Grayzel, A useful identity for the analysis of a class of coupled transmission line structures, IEEE Trans. Microwave Theory Tech., pp , Oct [8] Ansoft HFSS, Ver. 9.0, Ansoft Corporation,

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)»

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ YAGI ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ YAGI ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Β ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ YAGI ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 0 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελευθεράκης Μ. Σταύρος Α.Ε.Μ. 4124 ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών. εργασιών Ακαδ. Έτους 2013-2014

Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών. εργασιών Ακαδ. Έτους 2013-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Τμήμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ηλεκτρονικών ΙΔΡΥΜΑ Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Κεραίας σε Χάρτινο Υπόστρωµα µε Χρήση Τεχνολογίας Εκτύπωσης Ψεκασµού Αγώγιµου Μελανιού για Εφαρµογές RFID

Υλοποίηση Κεραίας σε Χάρτινο Υπόστρωµα µε Χρήση Τεχνολογίας Εκτύπωσης Ψεκασµού Αγώγιµου Μελανιού για Εφαρµογές RFID Υλοποίηση Κεραίας σε Χάρτινο Υπόστρωµα µε Χρήση Τεχνολογίας Εκτύπωσης Ψεκασµού Αγώγιµου Μελανιού για Εφαρµογές RFID Ζήσης Κώνστας, Απόφοιτος Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Νικόλαος Ουζούνογλου, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΡΟΜΕΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΡΟΜΕΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΡΟΜΕΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΗΣ Α.Π. Σακαρέλλος, Μ.Π. Θεοδωρίδης ΤΕΙ Αθήνας Τµήµα Ενεργειακής Τεχνολογίας Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ευφυών Κεραιών ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Χρήστος Δ. Νικολόπουλος

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ευφυών Κεραιών ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Χρήστος Δ. Νικολόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Χρήστος Δ. Νικολόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Επιβλέπων: Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας Καθηγητής Δημήτριος Νικολός Λαουδιάς Χρήστος Α.Μ. 2142

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υβριδικής Αρχιτεκτονικής Πλοήγησης Αυτόνομων Υποβρυχίων Οχημάτων με Ασαφή Λογική και Γενετικούς Αλγόριθμους

Ανάπτυξη Υβριδικής Αρχιτεκτονικής Πλοήγησης Αυτόνομων Υποβρυχίων Οχημάτων με Ασαφή Λογική και Γενετικούς Αλγόριθμους Πολυτεχνείο Κρήτης Ανάπτυξη Υβριδικής Αρχιτεκτονικής Πλοήγησης Αυτόνομων Υποβρυχίων Οχημάτων με Ασαφή Λογική και Γενετικούς Αλγόριθμους Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2011 Προλογικό σημείωμα Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Μ.Σ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της μεταπτυχιακής φοιτήτριας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Μ.Σ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της μεταπτυχιακής φοιτήτριας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Μ.Σ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της μεταπτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΦΑΣΗΣ-ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΚΙ ΟΥ ΑΝ ΡΙΑΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/03/09 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΣΙΣΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ i ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Επεξεργασίας Σήματος

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Επεξεργασίας Σήματος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & Η/Υ AUTH Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Επεξεργασίας Σήματος ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ του Θωμά Α. Νούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM 2.1 Γενικά για το CAD Ο όρος CAD προέρχεται από τις λέξεις Computer Aided Design, που σημαίνει σχεδίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το CAD χρησιμοποιείται για το

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικός Φορτιστής Ηλεκτρικού Οχήματος

Επαγωγικός Φορτιστής Ηλεκτρικού Οχήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Επαγωγικός Φορτιστής Ηλεκτρικού Οχήματος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελένη Γ. Γατή Επιβλέπων : Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ƒ ƒ Σταύρος Ιεζεκιήλ Μάριος Πολυκάρπου Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους ƒø Γιώργος Γεωργίου Γεώργιος Έλληνας Σταύρος Ιεζεκιήλ Χρίστος Παναγιώτου Κωνσταντίνος Πίτρης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της επικοινωνίας M2M σε LTE δίκτυα κινητών επικοινωνιών

Μελέτη της επικοινωνίας M2M σε LTE δίκτυα κινητών επικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μελέτη της επικοινωνίας M2M σε LTE δίκτυα κινητών επικοινωνιών Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ I. Το πρόβληµα Η κακή ποιότητα τάσης-ρεύµατος νοµοτελειακά συναντάται σε όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ "Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ"

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ "Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ" Υποέργο: 5 Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: A.A.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Α.ΜΠΟΜΠΟΡΤΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΡΟΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (Outlier detection in data streams)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα