ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ MAXWELL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ MAXWELL"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ MAXWELL ΒΑΡΗ Μπίλιας Κων/νος Φυσικός

2 Στόχοι Σκοπός του πειράματος αυτού είναι η μελέτη της κίνησης του τροχού Maxwell και πιο συγκεκριμένα θα μελετήσουμε : Τη διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας στη κίνηση του τροχού Μaxwell. Tη μετατροπή της Δυναμικής Ενέργειας σε Περιστροφική και Μεταφορική Κινητική Ενέργεια. Τη ροπή αδράνειας του τροχού Μaxwell. Όργανα και Υλικά Τροχός Μaxwell με νήμα μήκους 80 cm. Oρθοστάτες (x) και βάσεις στήριξης (x). Μεταλλικές ράβδοι 0 cm (x6) και μεταλλικοί σύνδεσμοι (x10). Σύστημα δύο φωτοπυλών και Data logge. (Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά και χρονόμετρο με φωτοπύλες). Μεταλλικός κανόνας 1m. Ηλεκτρονικός ζυγός και βερνιέρος Για την επεργασία των δεδομένων θα χριεαστούν υπολογιστής τσέπης και χαρτί μιλιμετρέ. Θεωρητικές Επισημάνσεις Η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας λέει ότι, η συνολική μηχανική ενέργεια ενός συστήματος παραμένει σταθερή εάν οι δυνάμεις που ασκούνται στο σύστημα (και παράγουν έργο) είναι συντηρητικές. Αυτό σημαίνει ότι, αν η κινητική ενέργεια ενός συστήματος συντηρητικού αυξάνεται (ή μειώνεται) κατά κάποια ποσότητα, η δυναμική ενέργεια πρέπει να μειωθεί (ή αυξηθεί) κατά το ίδιο ποσό. ΔK = - ΔU (Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας) Η συνολική μηχανική ενέργεια ενός συστήματος είναι το άθροισμα της κινητικής και της δυναμικής του ενέργειας:

3 Ε Μηχ =K+ U Η οποία είναι σταθερή κατά τη διάρκεια της κίνησης. Αν τώρα ένα σύστημα εκτελεί στροφική κίνησηη γύρω από σταθερό άξονα, η κίνηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως σύνθετη, στροφική γύρω από το κέντρο μάζας τουυ σώματος και μεταφορική του κέντρου μάζας τουυ σώματος. Σε αυτή τη τ περίπτωση η συνολική κινητική του ενέργεια είναι το άθροισμα της μεταφορικής κινητικής του ενέργειας και της περιστροφικής του κινητικής ενέργειας: K=K t + K όπου 1 t mu, μεταφορική κινητική ενέργεια και 1 I, περιστροφική κινητική ενέργεια. Ο τροχός Μaxwell που θα χρησιμοποιήσουμε αποτελείται από ένα συμπαγή τροχό και μία ράβδο (άξονας περιστροφής) όπως φαίνεται στην εικόνα (1). Ο άξονας περιστροφής μένει σε οριζόντια θέση στηριζόμενος από δύο κορδόνια δεμένα στην οριζόντια ράβδο και έχει την δυνατότητα να ανέρχεται και να κατέρχεται. Όταν ο τροχός ελευθερωθεί από την θέση ισορροπίας κατέρχεται και φθάνοντας στο κατώτερο σημείο ανέρχεται. Η ολική μηχανική ενέργεια του τροχού θα είναι κάθε στιγμή: Εικόνα 1 U K t K δηλαδή mgh 1 1 mu Όπου ω η γωνιακή ταχύτητα και u η μεταφορική ταχύτητα του δίσκου. Η σχέση που υπάρχει μεταξύ των ταχυτήτων ω και u βρίσκεται ως ω εξής: ds d u, όμως όπως είναι γνωστό, η γωνιακήή ταχύτηταα ορίζεταιι ως dt dt d, επομένως: Σχέση μεταξύ της αύξησης dt στη γωνία dφ d και στη μείωση u του ύψους ds d του τροχού s Όπου η ακτίνα του άξονα του τροχού. dφ ds

4 Έτσι η ολική ενέργεια του συστήματος γίνεται: 1 1 u mgh mu I ή 1 I mgh m u Καθώς όμως η μηχανική ενέργεια παραμένει συνεχώς σταθερή με τον χρόνο, η παραγώγιση στη παραπάνω εξίσωση μας δίνει: de M dh() t 1 I d mg m u() t dt dt dt Γνωρίζοντας όμως ότι η μηχανική ενέργεια είναι σταθερή οπότε η χρονική της παράγωγος μηδενίζεται, η παραπάνω εξίσωση καταλήγει στην διαφορική : () 0 ( ) I du t mgu t m u( t ) dt Προχωρώντας στη λύση της διαφορικής αυτής εξίσωσης θα έχουμε:. I du() t mgu() t m u() t dt ώ με ut () I du() t mg m dt I mgdt m du() t mg du() t dt I m mg du() t dt I m Έτσι, το μέτρο της ταχύτητας του συστήματος θα είναι: mg u() t t I m (1)

5 Επιπλέον, η κατακόρυφη μετατόπιση θα βρεθεί από τον ορισμό της ταχύτητας. Αφού dh() t ut () dt Θα έχουμε: dh() t u() t dt dh() t u() t dt mg ht () I m tdt Δηλαδή: 1 mg ht () t I m Ενώ λύνοντας ως προς την ροπή αδρανείας παίρνουμε: gt I m 1 ht ( ) () Από την παραπάνω εξίσωση είναι φανερό πως, μετρώντας τον χρόνο που κάνει το σύστημα να διανύσει μια συγκεκριμένη απόσταση, μπορούμε να υπολογίσουμε τη ροπή αδρανείας του ενώ χρησιμοποιώντας τη σχέση (1) μπορούμε να υπολογίζουμε την μεταφορική άρα και τη γωνιακή του ταχύτητα κάθε στιγμή.

6 Πειραματική Διαδικασία 1. Συναρμολογούμε τη διάταξη της εικόνας (). Τοποθετούμε τη πρώτη φωτοπύλη με τέτοιο τρόπο ώστε το «μάτι» της να βρίσκεται στην θέση 0cm του κανόνα (Εικόνα 3). Αυτή η φωτοπύλη Εικόνα θα παραμένει ακίνητη καθ όλη τη διάρκεια του πειράματος.. Τοποθετούμε τον τροχό Maxwell στη διάταξη με τέτοιο τρόπο ώστε τα νήματα να είναι ίσια και από τις δύο πλευρές και η ανώτατη δυνατή θέση του τροχού να βρίσκεται ελάχιστα πάνω από το «μάτι» της πρώτης φωτοπύλης 3. Τοποθετούμε την δεύτερη φωτοπύλη στη θέση 35 Εικόνα 3 cm (έτσι ώστε ο τροχός θα έχει διανύσει 15 cm από την μία φωτοπύλη στην άλλη). Η απόσταση θα μεταβληθεί από τα 15cm έως τα 50cm σε βήματα των 5cm. 4. Συνδέουμε τις φωτοπύλες στο data logge. (Εάν πρόκειται για το Venie ανοίγουμε το πρόγραμμα Logge light.) 5. Τυλίγουμε τον τροχό και τον κρατούμε στην ανώτατη θέση του. Κατόπιν τον απελευθερώνουμε και καθώς περνά από τις φωτοπύλες καταγράφονται 4 χρόνοι t1, t, t3, t4 ( είσοδος έξοδος από την κάθε φωτοπύλη). 6. Αφαιρούμε από τον t3 (=χρόνος εισόδου στη δεύτερη φωτοπύλη) τον t1 (=χρόνος εισόδου στην πρώτη φωτοπύλη) και βρίσκουμε την χρονική διάρκεια που απαιτείται για να διανύσει ο τροχός την απόσταση h1=15cm με καλή προσέγγιση.

7 7. Επαναλαμβάνοντας τα βήματα (5) και (6) για h μέχρι 50 cm συμπληρώνουμε τις δύο πρώτες στήλες του πίνακα (1). 8. Υπολογίζουμε τη ροπή αδρανείας από τον τύπο : gt I m 1 ht ( ) για κάθε μέτρηση και κατόπιν υπολογίζουμε τη μέση τιμή της. Καταγράφουμε τις ροπές αδρανείας στην τρίτη στήλη του πίνακα (1). 9. Υπολογίζουμε τη μεταφορική και τη γωνιακή ταχύτητα από τις ακόλουθες εξισώσεις : mg u() t t u και I m και κατόπιν τις καταγράφουμε στις δύο τελευταίες στήλες του πίνακα (1) 10. Σχεδιάζουμε ένα γράφημα h=f(t) καθώς και ένα γράφημα u=f(t) και σχολιάζουμε το αποτέλεσμα Υπολογίζουμε τη δυναμική ενέργεια για κάθε απόσταση και την καταγράφουμε στη δεύτερη στήλη του πίνακα () U= mgh 1. Υπολογίζουμε τη μεταφορική κινητική ενέργεια για κάθε απόσταση και την καταγράφουμε στη τρίτη στήλη του πίνακα (). 1 t mu 13. Υπολογίζουμε τη περιστροφική κινητική ενέργεια για κάθε απόσταση και την καταγράφουμε στη τέταρτη στήλη του πίνακα ().

8 1 I 14. Υπολογίζουμε τη συνολική κινητική ενέργεια για κάθε απόσταση και την καταγράφουμε στη πέμπτη στήλη του πίνακα (). 15. Συγκρίνουμε τις τιμές της δυναμικής και της συνολικής κινητικής ενέργειας την ίδια χρονική στιγμή και σχολιάζουμε το αποτέλεσμα. 16. Συγκρίνουμε τις τιμές της μεταφορικής κινητικής ενέργειας και της περιστροφικής κινητικής ενέργειας την ίδια χρονική στιγμή και σχολιάζουμε το αποτέλεσμα. 17. Σχεδιάζουμε τα γραφήματα U=f(t), Kt=f(t), K=f(t) 18. Προτείνουμε έναν ακόμη πειραματικό τρόπο επαλήθευσης της ταχύτητας του τροχού στις διάφορες θέσεις του, και τον εκτελούμε για δύο θέσεις του τροχού. Σχολιάζουμε το αποτέλεσμα.

9 ΠΙΝΑΚΑΣ (1) No Διάστημα Xρόνος Ροπή Αδρανείας Mεταφορική Ταχ. Γωνιακή Ταχύτητa h(m) t(s) Ι(Κgm ) u(m/s) ω (ad/s) Iμ= ΠΙΝΑΚΑΣ Xρόνος Δυναμική Εν. Κινητική Μετ. Κινητική Περ. Κινητική Ολική t(s) U (J) Kt (J) K (J) K (J) Βιβλιογραφία: 1. PHYWE Laboatoy Expeiments, Phywe publications. Physics Lab Manual, Depatment of Physics, King Fahd Univesity

10 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ No m=16,1 g =5mm Α. Υπολογισμός Ροπής Αδρανείας και μελέτη της κίνησης ΠΙΝΑΚΑΣ (1) Διάστημα h(m) Xρόνος t(s) Ροπή Αδρανείας Ι(Κgm )x10 4 Mεταφορική Ταχ. U(m/s) Γωνιακή Ταχύτητa ω (ad/s) 1 0,15 0,81 0,65 0, ,0 0,97 0,69 0, ,5 1,07 0,67 0, ,30 1,16 0,66 0, ,35 1,7 0,68 0, ,40 1,36 0,68 0, ,45 1,48 0,7 0, ,50 1,57 0,73 0, Iμ= 0,68 0,7 0,6 0,5 Δι'αστημα (m) 0,4 0,3 0, 0,1 Σειρά 0 0 0,5 1 1,5 Χρόνος (t) (Διάγραμμα Α)

11 0,8 Τ α χ ύ τ η τ α m / s 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0, 0,1 y = 0,4349x 0, ,5 1 1,5 Χρόνος (s) (Διάγραμμα Β) Eίναι φανερό από τα διαγράμματα Α και Β πως το διάστημα ακολουθεί παραβολική συνάρτηση ενώ η ταχύτητα αυξάνει γραμμικά, κάτι που συμφωνεί 1 mg mg ht () t u() t t I και με τις εξισώσεις : m I m, Β. Μετατροπές Ενέργειας ΠΙΝΑΚΑΣ Xρόνος t(s) Δυναμική Εν. U (J) Κινητική Μετ. Kt (J) Κινητική Περ. K (J) Κινητική Ολική K (J) 0,81 0,18 0,17 0,008 0,178 0,97 0,4 0,3 0,011 0,41 1,07 0,30 0,9 0,013 0,303 1,16 0,37 0,34 0,016 0,356 1,7 0,43 0,41 0,019 0,49 1,36 0,49 0,47 0,0 0,49 1,48 0,55 0,55 0,05 0,575 1,57 0,61 0,63 0,09 0,659

12 Ο πίνακας () δείχνει την δυναμική ενέργεια και την κινητική ενέργεια. Σε όλη την διάρκεια της κίνησης έχουν σχεδόν την ίδια τιμή. Αξίζει να παρατηρήσουμε πως το μεγαλύτερο μέρος της δυναμικής ενέργειας μετατρέπεται σε κινητική λόγω περιστροφής. Δυναμική Ενέργεια (J) 0,00 0,10 0 0,5 1 1,5 0,0 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 Χρόνος(s) Διάγραμμα (Γ) Δυναμική Ενέργεια (αρνητική). Ολική Κινητική Ενέργεια (J) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0, 0, ,5 1 1,5 Xρόνος (s) Διάγραμμα (Δ)

13 Περιστροφική (ρόμβοι) Μεταφορική (τετράγωνα) (J) 0,9 0,8 0,7 Κατανομή Κινητικής Ενέργειας 0,6 0,5 0,4 0,3 0, 0, ,5 Χρόνος(s) 1 1,5 Διάγραμμα (Ε) Περιστροφική Κινητική Ενέργεια (μπλέ ρόμβοι), Μεταφορική Κινητική Ενέργεια (κόκκινα τετράγωνα).

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 A Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της ιοίκησης Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και ιοίκησης Εργαστήριο Στατιστικής Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 26Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας. 22 Φεβρουαρίου 2010 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας. 1. Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς διαιρείται ακριβώς με το 4; α) 1334. β) 1354. γ) 1374. δ) 1384. 2. Στη σειρά αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κ. Μ. Πατενιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η ενέργεια που παράγεται από φυσικά ραδιενεργά υλικά ή ακόμα από υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη. Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ.

Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη. Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ. Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ. (2015) Περίληψη Σκιαγραφείται η Θεωρία της Μεγάλης Εκρήξεως (ΜΕ) για την Δημιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών.

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. ΘΕΩΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. 1. ΣΥΝΟΛ: το σκεπτικό. σύνολο = πολλά στοιχεία ως «ένα», ως «μία» ολότητα. τα στοιχεία ανήκουν στο σύνολο, ή είναι μέλη του συνόλου το σύνολο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ)

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Α Το Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων (α) Νομική προσέγγιση κατά ηλικίες Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Σ. Ξυνόγαλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συστήματα σταδιοποίησης των κακοήθων νεοπλασιών είναι μέθοδοι αντικειμενικής εκτίμησης της έκτασης του όγκου σε δεδομένη στιγμή (κυρίως κατά

Διαβάστε περισσότερα

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Υποδειγματική εργασία Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 19 Μαΐου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παρουσίαση υποδειγματικής εργασίας Γενικός οδηγός και συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ας δούμε πως επισημαίνονται κάποιες έννοιες στο θεόπνευστο έργο του Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος»: «Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός. Τὰ ἀπὸ χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους

Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους Ι. Βαρθαλίτης 1179 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πόνος του ασθενούς με νεοπλασματικά νοσήματα χαρακτηρίζεται ως σωματικός, σπλαχνικός ή νευροπαθής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Παράγραφος 14 η Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου, εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας

Διαβάστε περισσότερα

ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις

ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις: Να συγκρίνετε την τιμωρία αυτή με τη θανάτωση που προτάθηκε παραπάνω (κτείνειν ὡς νόσον πόλεως). Είναι η κύρωση αυτή ηπιότερη ή όχι και γιατί; Στο παρατιθέμενο απόσπασμα του πλατωνικού

Διαβάστε περισσότερα

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά»

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Ι.Θ. Κακριδής «Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Αληθινά λυπούμαι που τον καιρό αυτό είμαι αναγκασμένος να βρίσκομαι μακριά από την Ελλάδα, κι έτσι στερήθηκα τη χαρά να πάρω μέρος στο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a d) Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

M-Turbo Σύστημα υπερήχων. Οδηγός χρήσης

M-Turbo Σύστημα υπερήχων. Οδηγός χρήσης M-Turbo Σύστημα υπερήχων Οδηγός χρήσης SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Αρ. τηλ.: +1 888 482 9449 ή +1 425 951 1200 Αρ. φαξ: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική και κειμενική επεξεργασία

Γλωσσική και κειμενική επεξεργασία Γλωσσική και κειμενική επεξεργασία Α. Φραστικοί και συνδετικοί κειμενικοί δείκτες (για τη φυσική σύνδεση των φράσεων ή των παραγράφων) Η αβίαστη μετάβαση από τη μία ιδέα στην επόμενη και η συνοχή ευρύτερων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Μπότσας, Γ. (2008). Μαθησιακές Δυσκολίες: Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων. Στο Παπούλια Γιαννάτου, Ε. (επ.) Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, σελ. 8 22, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μπότσας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης

Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης Β. Τάραντο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καρκινογένεση οφείλεται στην επίδραση επάνω στο κύτταρο και ιδιαίτερα στο DNA αυτού τριών βλαπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο στην τέχνη του Γιάννη Μόραλη

Το σχέδιο στην τέχνη του Γιάννη Μόραλη Το σχέδιο στην τέχνη του Γιάννη Μόραλη «μ ένα ολιγοψήφιο αλφάβητο στα χέρια του, επέτυχε να μετατρέψει την ομιλία των πραγμάτων κατά τρόπο μοναδικό μέσα στη σύγχρονη ελληνική τέχνη.» Οδυσσέας Ελύτης Μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Η φυσική σχεδίαση των FPGA Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 12 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Εισαγωγή στις επαναδιαμορφώσιμες αρχιτεκτονικές Τοπολογίες διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. 26 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. 26 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ Μεταγλωττιστές ΙΙ Ανασκόπηση του μαθήματος και ϑέματα πρακτικής εξάσκησης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 26 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παραλειπόμενα Αναδρομή στο περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ *

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως εξ υποκειμένου δίκαιο: ένα φιλοσοφικό σχόλιο στην ιστορία μιας νομικής έννοιας 1. Αποτελεί άραγε η ιστορία των εννοιών το δικαστήριό τους ό πως θα

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο)

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο 1 2 3 Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση συστημάτων Gentoo

ιαχείριση συστημάτων Gentoo ιαχείριση συστημάτων Gentoo Π. Χριστόπουλος Developer, Gentoo Linux Sysadmin sessions, Bl@ck duck, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 4-12-2013 Π. Χριστόπουλος (Gentoo Linux) ιαχείριση συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα