Προσαρμογή του προϊόντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσαρμογή του προϊόντος"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Προσαρμογή του προϊόντος m = x4 Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα m Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δομικό τοίχο ή δοκό) 18 50m = x m = x1 Χρησιμοποιήστε κάλυμμα μικρής εμβέλειας Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εγκατάσταση και την Προσαρμογή m Η ενδεικτική λυχνία LED πρέπει να είναι στραμμένη προς τα κάτω Ελληνικά

2 Εγκατάσταση Ηλεκτρολογικά διαγράμματα ΠΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΠΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΖΩΝΗ - ΖΩΝΗ + ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ + ΓΕΙΩΣΗ/ΔΙΚΤΥΟ Καλωδίωση για όλες τις υπόλοιπες δέσμες (συστήματα πολλαπλών δεσμών) *Αντίσταση πυρανίχνευσης - Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του πίνακα πυρανίχνευσης, σχετικά με τις τιμές της αντίστασης πυρανίχνευσης. Ορισμένες υπομονάδες διασύνδεσης ζωνών και διακοπτών δεν απαιτούν αντίσταση πυρανίχνευσης - αντικαταστήστε την ανίχνευση με ένα βραχυκύκλωμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο CD που συνοδεύει το προϊόν. Καλωδίωση για μία ή την τελευταία δέσμη σε μια ζώνη. Εφαρμόστε τάση από 5 V έως 40 V στην επαφή Ext Reset για την κατάσταση μη αυτόματης αναίρεσης σήματος φωτιάς Να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ ένα ξεχωριστό θωρακισμένο δίκλωνο καλώδιο για κάθε κεφαλή ανιχνευτή Το τερματικό ( EOL ) εξάρτημα παρέχεται από τον κατασκευαστή του πίνακα πυρανίχνευσης Ελέγξτε την κατάσταση των συνδέσεων Φωτιά και Σφάλμα στον πίνακα πυρανίχνευσης

3 Δοκιμαστική λειτουργία Ενεργοποίηση και εισαγωγή κωδικού πρόσβασης 1. Ενεργοποίηση 2. Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης για πρόσβαση στο μενού μηχανολογικών ρυθμίσεων Πατήστε για να εμφανιστεί η οθόνη κωδικού πρόσβασης: 2 δευτερόλεπτα Σημείωση - σε ένα δοκιμασμένο σύστημα θα εμφανιστεί η εξής ένδειξη: 40 δευτερόλεπτα Προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης: Αλλαγή ψηφίου Μετακίνηση στα ψηφία Αποδοχή Εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασμένος, η οθόνη θα επιστρέψει στην οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης Μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, η πρόσβαση θα είναι αδύνατη για τρία λεπτά

4 Δοκιμαστική λειτουργία Επιλογή λειτουργίας τροφοδοσίας και απόστασης 3. Επιλογή λειτουργίας τροφοδοσίας 4. Επιλογή απόστασης μεταξύ ανιχνευτή και ανακλαστήρα Όλες οι λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν σε τρόπο λειτουργίας Lo A (10 ma) (προεπιλογή) Επιλέξτε 8-50 m (προεπιλογή) ή 100 m Επιλέξτε Hi A (50 ma) για ταχύτερη μετακίνηση της δέσμης κατά την Αυτόματη ευθυγράμμιση και τη Στόχευση με λέιζερ Μετά την εγκατάσταση, επαναφέρετε το σύστημα στον τρόπο λειτουργίας Lo A 1. Χρησιμοποιήστε τα για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα εικονίδια του μενού μηχανολογικών ρυθμίσεων και επισημάνετε το εικονίδιο που φαίνεται στην εικόνα 2. Πατήστε για να το επιλέξετε 4. Χρησιμοποιήστε τα για να αλλάξετε επιλογή 5. Πατήστε για αποδοχή Πατήστε για ακύρωση Πλοήγηση μενού 3. Χρησιμοποιήστε τα για να μεταβείτε στο απαιτούμενο στοιχείο

5 Δοκιμαστική λειτουργία Στόχευση με ΛΕΪΖΕΡ 5. Στόχευση με ΛΕΪΖΕΡ Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, το σύστημα θα αποστείλει σήμα Σφάλμα ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ - ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΙΣΧΥΣ < 5 mw ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ IIIa Μήκος κύματος nm Το ΛΕΪΖΕΡ χρησιμοποιείται για την ευθυγράμμιση του ανιχνευτή με τον ανακλαστήρα. Πρόκειται μόνο για ένα εργαλείο κατά προσέγγιση. Μετά τη διαδικασία αυτόματης, το ΛΕΪΖΕΡ ενδέχεται να μην στοχεύει απευθείας στον ανακλαστήρα. Χρησιμοποιήστε τα για να μετακινήσετε το ΛΕΪΖΕΡ όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ανακλαστήρα Το ένα πάτημα του πλήκτρου βέλους αντιστοιχεί σε μία μετακίνηση της κεφαλής του ανιχνευτή Πατήστε ή για να απενεργοποιήσετε το ΛΕΪΖΕΡ και επιστρέψτε στο μενού ρυθμίσεων Ανατρέξτε στη σελίδα 14 του Οδηγού χρήσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων, εάν το ΛΕΪΖΕΡ δεν είναι ορατό

6 Δοκιμαστική λειτουργία Ευθυγράμμιση Auto (αυτόματη) και Set 0/100 (Βαθμονόμηση) 6. Ευθυγράμμιση Auto (αυτόματη) 7. Set 0/100 (Βαθμονόμηση) Επιλέξτε Auto για την αυτόματη ευθυγράμμιση της υπέρυθρης δέσμης Η ισχύς του σήματος θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της LoA: 18 λεπτά HiA: 15 λεπτά Όταν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη Set πατήστε Όταν εμφανιστεί η ένδειξη S-00, καλύψτε τον ανακλαστήρα με μη ανακλαστικό υλικό και αφήστε τον καλυμμένο και, κατόπιν, πατήστε Όταν εμφανιστεί η ένδειξη S-01, αφαιρέστε το κάλυμμα από τον ανακλαστήρα και αφήστε τον ακάλυπτο και, κατόπιν, πατήστε 8. Το σύστημα ευθυγραμμίστηκε Συνιστάται η επαναρρύθμιση του συστήματος στον τρόπο λειτουργίας Lo A Η πράσινη ενδεικτική λυχνία LED στον ανιχνευτή θα αναβοσβήνει κάθε 10 δευτερόλεπτα και η ένδειξη ισχύος σήματος θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 99% και 101% Προεπιλεγμένες τιμές: Όριο πυρκαγιάς 35%, υστέρηση 10 δευτερολέπτων για τα σήματα Φωτιά και Σφάλμα, σε τρόπο λειτουργίας αυτόματης αναίρεσης σήματος Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης, σελίδα 11 12, για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και για να εκτελέσετε Έλεγχο φωτιάς και σφαλμάτων

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων Κωδικοί σφάλματος - (Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για εκτενέστερη αναφορά σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων) Δεν εντοπίστηκε ανιχνευτής Ο ελεγκτής συστήματος δεν μπόρεσε να εντοπίσει τον ανιχνευτή. Εμφανίζεται επίσης κατά την εκκίνηση. Περιμένετε 45 δευτερόλεπτα για την εκκίνηση του συστήματος Ελέγξτε την καλωδίωση μεταξύ του ελεγκτή συστήματος και του ανιχνευτή (Η τάση του ανιχνευτή θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ V) Το επίπεδο αντιστάθμισης δεν είναι μηδενικό Η αντιστάθμιση πρέπει να ισούται με το μηδέν κατά την επιλογή του Set. Ευθυγραμμίστε και πάλι τη δέσμη μέσω της λειτουργίας αυτόματης Ισχύς σήματος εκτός εμβέλειας Η ισχύς σήματος είναι υπερβολικά χαμηλή ή υπερβολικά υψηλή μετά την Αυτόματη ευθυγράμμιση. Βεβαιωθείτε ότι ορίστηκε η σωστή απόσταση Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήθηκε ο σωστός τύπος ανακλαστήρα Διασφαλίστε την ανεμπόδιστη οπτική επαφή του ανακλαστήρα Ευθυγραμμίστε και πάλι τη δέσμη χρησιμοποιώντας το ΛΕΪΖΕΡ και τη λειτουργία αυτόματης Δεν εντοπίστηκε ανακλαστήρας. Αδύνατη η ευθυγράμμιση του ανιχνευτή με τον ανακλαστήρα Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση έχει οριστεί σωστά Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήθηκε ο σωστός τύπος ανακλαστήρα Διασφαλίστε την ανεμπόδιστη οπτική επαφή του ανακλαστήρα Ευθυγραμμίστε και πάλι τη δέσμη χρησιμοποιώντας το ΛΕΪΖΕΡ και τη λειτουργία αυτόματης Αποτυχία αυτόματης Βεβαιωθείτε για τη σωστή απόσταση μεταξύ ανακλαστήρα και οροφής Διασφαλίστε την ανεμπόδιστη οπτική επαφή του ανακλαστήρα Ευθυγραμμίστε και πάλι τον ανιχνευτή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης Αδύνατος ο μηδενισμός όσο υπάρχει η ένδειξη S-00 στο Set Ο ανακλαστήρας δεν καλύφθηκε ή ο ανιχνευτής δεν ευθυγραμμίστηκε στον ανακλαστήρα. Βεβαιωθείτε ότι ο ανακλαστήρας καλύφθηκε πλήρως με μη ανακλαστικό υλικό Ευθυγραμμίστε και πάλι τον ανιχνευτή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης Απουσία σήματος όσο υπάρχει η ένδειξη S-01 στο Set Ο ανακλαστήρας δεν ήταν ακάλυπτος κατά την επιλογή του S-01. Βεβαιωθείτε ότι ο ανακλαστήρας ήταν ακάλυπτος κατά την επιλογή του S-01 Το στάδιο Centre (κεντραρίσματος) της απέτυχε Ο ανιχνευτής βρίσκεται πολύ μακριά από το κέντρο του ανακλαστήρα Διασφαλίστε την ανεμπόδιστη οπτική επαφή του ανακλαστήρα Βεβαιωθείτε για τη σωστή απόσταση μεταξύ της διαδρομής της δέσμης και της οροφής

8 Πληροφορίες έγκρισης Πληροφορίες κατά περιοχή Πληροφορίες έγκρισης UL Ευρωπαϊκές πληροφορίες έγκρισης Αριθμός αρχείου UL: S3417 Απόσταση μεταξύ ανιχνευτή και ανακλαστήρα Εύρος ορίου πυρκαγιάς 8 10 m (26,2 32,8 ft) 10 18% m (32,8 49,2 ft) 15 25% m (49,2 72,2 ft) 15 35% m (72,2 131,2 ft) 25 50% m (131,2 196,8 ft) 35 50% m (196,8 328,1 ft) 50% Ανατρέξτε στο έγγραφο για το Τεχνικό ενημερωτικό δελτίο και για άλλες πληροφορίες. Όλες οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να πληρούν το πρότυπο NFPA Fire Fighting Enterprises Ltd, 9 Hunting Gate, Hitchin, SG4 0TJ, UK CPD-0565 EN54-12 Γραμμικός ανιχνευτής με χρήση οπτικής δέσμης Πυρασφάλεια Τεκμηρίωση: Βλ. έγγραφο Πληροί το πρότυπο EN54-12 σχετικά με τα επίπεδα ευαισθησίας μεταξύ 25% και 35% με μέγιστη υστέρηση 20 δευτερολέπτων σε περίπτωση πυρκαγιάς. Είναι απαραίτητη η τοποθέτηση προστατευτικού κλωβού, σύμφωνα με το πρότυπο EN Αριθμός εγγράφου:

Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com

Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Εισαγωγή...4 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...4 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...7 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γενικών Ρυθμίσεων

Οδηγός Γενικών Ρυθμίσεων Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγός Γενικών Ρυθμίσεων 1 2 3 4 5 6 7 Έναρξη Ρυθμίσεις Συνδυασμένων Λειτουργιών Εργαλεία Χρήστη (Ρυθμίσεις Συστήματος) Αντιμετώπιση Προβλημάτων Άλλες Λειτουργίες Ασφάλεια Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

CX410 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436

CX410 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436 CX410 Series Οδηγός χρήσης Σεπτέμβριος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...7 Γνωριμία με τον εκτυπωτή...9 Εύρεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Easy Series. Οδηγός εγκαταστάτη Πίνακας Ελέγχου Εισβολήςl

Easy Series. Οδηγός εγκαταστάτη Πίνακας Ελέγχου Εισβολήςl Easy Series GR Οδηγός εγκαταστάτη Πίνακας Ελέγχου Εισβολήςl Easy Series Οδηγός εγκαταστάτη Περιεχόµενα Περιεχόµενα. Γρήγορη αναφορά.... Γενική παρουσίαση του συστήµατος....2 Γενική παρουσίαση κέντρου ελέγχου...

Διαβάστε περισσότερα

MX410 και MX510 Series

MX410 και MX510 Series MX410 και MX510 Series Οδηγός χρήσης Ιούνιος 2012 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7015 Μοντέλο(α): 470, 630, 670, 675, 679 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 6500 Series

Οδηγός χρήσης 6500 Series Οδηγός χρήσης 6500 Series Μάιος 2007 www.lexmark.com Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Χρησιμοποιήστε μόνο την πηγή τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχονται με το προϊόν αυτό ή την εγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούλιος 2010 208-10651-01 v1.0 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR και το λογότυπο NETGEAR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series

Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 2W2, 2WE Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...5 Σχετικά με τον εκτυπωτή σας...6 Σας

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DESIGNJET T790 T1300. Χρήση του εκτυπωτή

Σειρά εκτυπωτών DESIGNJET T790 T1300. Χρήση του εκτυπωτή Σειρά εκτυπωτών DESIGNJET T790 T1300 Χρήση του εκτυπωτή 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Προβολέας MX766/MW767/MX822ST. Εγχειρίδιο Χρήστη

Ψηφιακός Προβολέας MX766/MW767/MX822ST. Εγχειρίδιο Χρήστη Ψηφιακός Προβολέας MX766/MW767/MX822ST Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Εγχειρίδιο χρήστη Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 1.1 Εισαγωγή 2 1.2 Ορισμός των τρόπων λειτουργίας 2 2 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

C950 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030

C950 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030 C950 Series Οδηγός χρήσης Αύγουστος 2015 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...6 Γνωριμία με τον εκτυπωτή... 8 Εύρεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

W1400 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W1400 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W1400 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Πινακασ ΠεριεΧοµενων Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 4 Επισκόπηση... 8 Περιεχόµενα συσκευασίας...8 Τυπικά αξεσουάρ...8

Διαβάστε περισσότερα

"Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή.

Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. X6100 Series Οδηγός χρήσης για Windows "Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9 Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. "Σύνδεση σε δίκτυο" στη σελίδα 75 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος Εγχειρίδιο χρήσης (Ελληνικά) Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τα παρακάτω πακέτα κοπής ESP-101 που ξεκινούν με το σειριακό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ Μοντέλο #E8350 Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος E8350..................................... 1 Εγκατάσταση του router E-Series Πού θα βρείτε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ND 780

Οδηγίες χρήσης ND 780 Οδηγίες χρήσης ND 780 Elliniká (el) 8/2014 Οθόνη του ND 780 Εικόνα της οθόνης του ND 780, με προσδιορισμό των τυπικών πληροφοριών που παρέχονται. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Σημείο αναφοράς 2 Εργαλεία 3 Ρυθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Οδηγός χρήσης Μάιος 2008 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης TRACK-Guide II Τελευταία ενημέρωση: V6.20140408 30302710-02-EL Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Ψηφιακού καταγραφέα φωνής της Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

MS510 και MS610 Series

MS510 και MS610 Series MS510 και MS610 Series Οδηγός χρήσης Σημαντικό: Κάντε κλικ εδώ πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό. Σεπτέμβριος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4514 Μοντέλο(α): 630, 635, 646 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Intuition S500 Series

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Intuition S500 Series Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Intuition S500 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Σημαντικό μήνυμα για την ανακύκλωση κασετών μελάνης! Διαβάστε πριν ανοίξετε τη συσκευασία της κασέτας μελάνης Αντιμετωπίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Podręcznik użytkownika Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2007 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΑ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης TRACK-Guide II Τελευταία ενημέρωση: V7.20141016 30302710-02-EL Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

MP780 ST+/MW860USTi Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη

MP780 ST+/MW860USTi Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη MP780 ST+/MW860USTi Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή-

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Εισαγωγή Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Προσωπικές πληροφορίες αποθηκευμένες στη μνήμη... 4 Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα