ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ "TIP" ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ COLOR PETRI-NETS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ "TIP" ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ COLOR PETRI-NETS"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ "TIP" ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ COLOR PETRI-NETS Ιωάννης Κοκκινίδης Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων: Χ. Γεωργιάδης, Λέκτορας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2008

2 2008, Ιωάννης Κοκκινίδης Η έγκριση της εργασίας από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος (Ν.5343/32 αρ.202 παρ.2).

3 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή της μεταπτυχιακής μου εργασίας κ. Χρήστο Γεωργιάδη, Λέκτορα του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την πολύτιμη βοήθεια, την υποστήριξη και την υπομονή που έδειξε. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου για την συνεχή υποστήριξη τους καθ όλη την διάρκεια των σπουδών μου.

4 Περιεχόμενα Ευχαριστίες Εισαγωγή Το Πρωτόκολλο Συναλλαγών Διαδικτύου Transaction Internet Protocol (TIP) Εισαγωγή Παράδειγμα Χρήσης Συναλλαγές Συνδέσεις Προσδιοριστικά Συναλλαγών Συναλλαγές ώθησης (pushing) έναντι έλξεων (pulling) Αναγνώριση και Καθιέρωση Σύνδεσης Διαχειριστών Συναλλαγών TIP Ενιαίοι Πόροι Δεικτών TIP - TIP Uniform Resource Locators Η Κατάσταση της Σύνδεσης Εκδόσεις του Πρωτοκόλλου Εντολές και Απαντήσεις Διοχέτευση Εντολών Εντολές TIP Διαχείριση Σφαλμάτων Αποτυχία Σύνδεσης και Επαναφορά Εκτιμήσεις Ασφάλειας TLS, Αμοιβαία Αυθεντικοποίηση και Εξουσιοδότηση PULL Βασισμένο σε Επίθεση Άρνησης Υπηρεσιών (Denial-Of-Service) PUSH Βασισμένο σε Επίθεση Άρνησης Υπηρεσιών (Denial-Of-Service) Επίθεση Διαφθοράς Συναλλαγών Επιθέσεις Ανίχνευσης Πακέτων (Packet-Sniffing) Επιθέσεις Διαμεσολαβητή (Man-in-the-Middle) Απαιτήσεις και Συμπληρωματικές Πληροφορίες για το TIP Εισαγωγή Το TIP Πρωτόκολλο Πεδίο Δράσης Προσδοκώμενη Xρήση του TIP Υποχωρητικά Συστήματα TIP (TIP Compliant Systems) Σχέση με το X/Open DTP Μοντέλο Παράδειγμα Σεναρίου Χρήσης του TIP Αποκατάσταση Συναλλαγών TIP Σειριακή Διάταξη Συναλλαγών TIP και Μηνυμάτων Εφαρμογών Το TIP Πρωτόκολλο και οι Τοπικές Ενέργειες Θέματα Ασφάλειας Απαιτήσεις TIP CPN-Tools Το Περιβάλλον CPN-Tools Τροποποιώντας τα CP-nets Εργαλεία για τροποποίηση των CP-nets Συντακτικός Έλεγχος και Παραγωγή Κώδικα Πρόσθετα Εργαλεία Ανάλυση των CP-nets Η Προσομοίωση...42

5 4.8 Ανάλυση Χώρου Καταστάσεων (State Space Analysis) Μία Colored Petri Net προσέγγιση του TIP πρωτοκόλλου Δομή του μοντέλου Περιγραφή του μοντέλου του TopLevel Περιγραφή του μοντέλου του Πελάτη (Customer) Περιγραφή του μοντέλου του πρακτορείου (AgentFrontEnd) Περιγραφή του μοντέλου του πρακτορείου (AgentBackEnd) Περιγραφή του μοντέλου Υπηρεσιών Αερογραμμών (Merchant1) Περιγραφή του μοντέλου Υπηρεσιών Ξενοδοχείων (Merchant2) Ανάλυση του χώρου καταστάσεων Επίλογος...64 Παράρτημα Α...66 Το TIP Πρωτόκολλο Πολύπλεξης Έκδοση Περίληψη...66 Α.1 Εισαγωγή...66 Α.2 Το Μοντέλο του Πρωτοκόλλου...67 Α.3 Δομή Πακέτων TMP...67 Α.3.1. Λεπτομέρειες Δεικτών (Flag Details)...67 Α.4 Προσδιοριστικά Συνδέσεων...67 Α.5 Καταστάσεις Σύνδεσης TMP...68 Α.6 Προτεραιότητες Γεγονότων και Μεταβάσεις Καταστάσεων...68 Αναφορές...70

6 1. Εισαγωγή Ένας από τους πιο ενδιαφέρον κλάδους των εφαρμογών Διαδικτύου εντοπίζεται στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου προσφέρονται online προϊόντα και υπηρεσίες. Λογαριασμοί για προϊόντα αξίας από νομισματικές συναλλαγές, που εμπλέκουν μια τράπεζα ή μια υπηρεσία πιστωτικών καρτών για να χειριστούν τις ηλεκτρονικές ταμειακές ροές. Για να επιτευχθεί μια αξιόπιστη και συνεπή ροή των πληροφοριών σε αυτές τις εφαρμογές, η έννοια των συναλλαγών έχει αποδειχθεί ως η ορθότερη επιλογή. Με την τυποποίηση του Transaction Internet Protocol (TIP) υπάρχει τώρα ένα πρωτόκολλο διαθέσιμο για το συγχρονισμό των κατανεμημένων εφαρμογών Διαδικτύου που διαχειρίζονται τις συναλλαγές. Πρόσφατα, το Transaction Internet Protocol (TIP) έχει γίνει πρότυπο στο Ίντερνετ. Το TIP προορίζεται να υποβοηθήσει τις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου στις οποίες ο πελάτης μπορεί να χρειαστεί να παραλάβει ένα πακέτο αγαθών και υπηρεσιών από πολλαπλές και διαφορετικές επιχειρήσεις, κάθε μια από τις οποίες έχει το δικό της αυτόνομο σύστημα επεξεργασίας των συναλλαγών. Το TIP πρωτόκολλο επιχειρεί να διασφαλίσει την ατομικότητα της συναλλαγής : είτε όλες οι επιχειρήσεις καταγράφουν την συναλλαγή (commit), είτε όλες το απορρίπτουν (abort). 2. Το Πρωτόκολλο Συναλλαγών Διαδικτύου Transaction Internet Protocol (TIP). Σε πολλές εφαρμογές όπου διαφορετικοί κόμβοι συνεργάζονται για την εκτέλεση κάποιας εργασίας, υπάρχει η ανάγκη να εγγυηθεί ότι η εργασία θα εκτελεστεί ατομικά. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κόμβος θα πρέπει να συναγάγει το ίδιο αποτέλεσμα ως προς το αν η εργασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί, ακόμη κι αν είναι πιθανή η αποτυχία. Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί ένα ευκόλως υλοποιήσιμο πρωτόκολλο για την επίτευξη αυτής της ανάγκης. 2.1 Εισαγωγή Η τυποποιημένη μέθοδος για την επίτευξη της υποχρεωτικής ατομικότητας είναι το πρωτόκολλο δέσμευσης δύο φάσεων, βλέπε [1] για μια εισαγωγή στην υποχρεωτική ατομικότητα και στα πρωτόκολλα δέσμευσης δύο φάσεων. Πολυάριθμα πρωτόκολλα δέσμευσης δύο φάσεων έχουν υλοποιηθεί με τα χρόνια. Ωστόσο, κανένα από αυτά δεν έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στο Διαδίκτυο, λόγω κυρίως της πολυπλοκότητας τους. Το μεγαλύτερο μέρος της πολυπλοκότητας πηγάζει από το γεγονός ότι το πρωτόκολλο δέσμευσης δύο φάσεων είναι πακεταρισμένο μαζί με ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας πρόγραμμα-με-πρόγραμμα και αυτό το πρωτόκολλο βρίσκεται στην κορυφή μιας πολύ μεγάλης υποδομής. Αυτή η εργασία προτείνει ένα πολύ απλό πρωτόκολλο δέσμευσης δύο φάσεων. Η απλότητα επιτυγχάνετε διευκρινίζοντας μόνο το πώς διαφορετικοί κόμβοι συμφωνούν στην έκβαση μιας συναλλαγής. Επιτρέπει (ακόμη και απαιτεί) το περιεχόμενο για το οποίο οι κόμβοι συμφωνούν να επικοινωνεί δια μέσου άλλων πρωτοκόλλων. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγουμε όλα τα ζητήματα σχετικά με σημασιολογία επικοινωνίας εφαρμογών και αναπαράσταση δεδομένων (για να δώσουμε μερικά παραδείγματα). Ανεξαρτήτως από το πρωτόκολλο επικοινωνίας εφαρμογών ένας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 1

7 διαχειριστής συναλλαγών μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρωτόκολλο ασφαλείας του επιπέδου μεταφοράς [3] για να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα ενός άλλου διαχειριστή συναλλαγών και να κρυπτογραφήσει μηνύματα. Προβλέπετε ότι αυτό το πρωτόκολλο θα χρησιμοποιηθεί κυρίως από έναν διαχειριστή συναλλαγών σε έναν κόμβο του Ίντερνετ για να επικοινωνήσει με έναν άλλον διαχειριστή συναλλαγών σε έναν άλλο κόμβο. Ενώ είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί αυτό το πρωτόκολλο από προγράμματα εφαρμογών και/ή διαχειριστές πόρων για να μιλήσουν με τους διαχειριστές συναλλαγών, αυτή η επικοινωνία είναι συνήθως ενδοκομβική, και οι περισσότεροι διαχειριστές συναλλαγών έχουν ήδη περισσότερα από αρκετά περιβάλλοντα διεπαφής για την εργασία αυτή. Ενώ δεν αναμένεται το πρωτόκολλο αυτό να αντικαταστήσει τα ήδη υπάρχον πρωτόκολλα, αναμένεται ότι θα είναι σχετικά εύκολο για πολλούς ήδη υπάρχον ετερογενής διαχειριστές συναλλαγών να υλοποιήσουν το πρωτόκολλο αυτό για να επικοινωνούν μεταξύ τους. 2.2 Παράδειγμα Χρήσης Στις μέρες μας το ηλεκτρονικό καλάθι αγορών είναι μια κοινή μεταφορική έκφραση σε πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα. Οι πελάτες φυλλομετρούνε έναν ηλεκτρονικό κατάλογο, επιλέγουνε προϊόντα και τα τοποθετούν μέσα στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών. Οι HTTP Servers [2] παρέχουν ποικίλους τρόπους ξεκινώντας από κωδικοποίηση των URL μέχρι και συναφής cookies για να παρακολουθούν τις κινήσεις των πελατών (π.χ. το καλάθι αγορών του πελάτη) και να τις ανακεφαλαιώνουν σε μια επόμενη αίτηση του πελάτη. Μόλις ένας πελάτης τελειώσει με τις αγορές μπορούν να αποφασίσουν να δεσμεύσουν τις επιλογές τους και να θέσουν τις σχετικές παραγγελίες. Οι περισσότερες παραγγελίες μπορεί να μην έχουν συσχέτιση μεταξύ τους εκτός από το να είναι μέρος της ίδιας συναλλαγής. Άλλες πάλι μπορεί να είναι αλληλοεξαρτώμενες (για παράδειγμα, αν έγιναν ως μέρος μιας ειδικής προσφοράς). Ανεξαρτήτως αυτών των λεπτομερειών ένας πελάτης θα περίμενε ότι όλες οι παραγγελίες έχουν γίνει με επιτυχία και θα ανέμενε ως απόδειξη μια θετική βεβαίωση λήψης. Τα σημερινά ηλεκτρονικά καταστήματα θα πρέπει να εφαρμόσουν το δικό τους ειδικό πρωτόκολλο για να συντονίσουν μια τέτοια τοποθέτηση όλων των παραγγελιών. Τέτοιου είδους προγραμματισμός είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος όταν οι παραγγελίες γίνονται από πολλαπλά ηλεκτρονικά καταστήματα. Αυτή η πολυπλοκότητα περιορίζει την πιθανή χρησιμότητα των εφαρμογών Διαδικτύου, καθώς επίσης και την ανάπτυξη. Το πρωτόκολλο που θα περιγραφή παρακάτω στο κείμενο έχει ως στόχο να παρέχει ένα πρότυπο για Servers Διαδικτύου ώστε να επιτευχθεί συμφωνία σε μια ενότητα συλλογικής δουλειάς (π.χ. τοποθέτηση παραγγελιών σε ένα ηλεκτρονικό καρότσι αγορών). Ο Server (π.χ. ένα CGI πρόγραμμα) τοποθετώντας τις παραγγελίες μπορεί να θέλει να αρχίσει μία συναλλαγή καλώντας τον τοπικό του διαχειριστή συναλλαγών και να ζητήσει από άλλους Servers που συμμετέχουν στην εργασία αυτή να λάβουν μέρος στην συναλλαγή αυτή. Ο Server που τοποθέτησε την παραγγελία περνά μια αναφορά στην συναλλαγή ως δεδομένα χρήστη σε αιτήματα HTTP στους άλλους Servers. Οι άλλοι Servers καλούν τους διαχειριστές συναλλαγών τους να ξεκινήσουν μια τοπική συναλλαγή και τους ζητάνε να συμμετάσχουν στην απομακρυσμένη συναλλαγή χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο που περιγράφεται σε αυτήν την Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 2

8 εργασία. Μόλις όλες οι παραγγελίες έχουν τοποθετηθεί, η εκτέλεση του πρωτοκόλλου συναλλαγής δύο φάσεων μεταβιβάζεται στους εμπλεκόμενους διαχειριστές συναλλαγών. Εάν η συναλλαγή ολοκληρωθεί, τότε όλες οι παραγγελίες έχουν τοποθετηθεί με επιτυχία και ο πελάτης λαμβάνει μια θετική βεβαίωση λήψης. Αν η συναλλαγή απορριφθεί, τότε καμία παραγγελία δεν θα τοποθετηθεί και ο πελάτης θα ενημερωθεί για το πρόβλημα. Η υποστήριξη συναλλαγών απλοποιεί κατά πολύ τον προγραμματισμό τέτοιου είδους εφαρμογών επειδή ο χειρισμός εξαιρέσεων και η επαναφορά κατά την αποτυχία αποστέλλονται σε ένα ειδικό συστατικό. Επίσης οι χρήστες δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουν και να ασχοληθούν με τις συνέπειες μιας μερικής επιτυχίας. Το παράδειγμα αυτό δείχνει πως το πρωτόκολλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από HTTP Servers, αλλά οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο αυτό κατά την πρόσβαση σε απομακρυσμένες βάσεις δεδομένων (π.χ. ODBC), ή να επικαλούνται απομακρυσμένες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας άλλα ήδη υπάρχον πρωτόκολλα (π.χ. RPC). Το πρωτόκολλο απλοποιεί πολύ τα πράγματα για τις εφαρμογές που θέλουν να συμμετέχουν στην ίδια συναλλαγή σε ένα ετερογενές δίκτυο, ακόμα κι αν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούν είναι διαφορετικά. 2.3 Συναλλαγές «Συναλλαγές» είναι ο όρος που δόθηκε στο προγραμματιστικό μοντέλο όπου η υπολογιστική εργασία που διενεργείται έχει σημασιολογία ατομικότητας. Δηλαδή, είτε όλες οι εργασίες ολοκληρώνονται με επιτυχία και οι αλλαγές γίνονται μόνιμες (η συναλλαγή ολοκληρώνεται), είτε αν οποιαδήποτε εργασία είναι ανεπιτυχής, οι αλλαγές αναιρούνται (η συναλλαγή απορρίπτεται). Η εργασία που περιλαμβάνει μια συναλλαγή (ενότητα εργασίας), καθορίζεται από την εφαρμογή. 2.4 Συνδέσεις Το Πρωτόκολλο Συναλλαγών Διαδικτύου (Transaction Internet Protocol), ή αλλιώς TIP όπως θα αναφέρεται στο εξής, απαιτεί μια αξιόπιστη και διατεταγμένη ροή μεταφοράς με χαμηλό κόστος εγκατάστασης της σύνδεσης. Σε ένα περιβάλλον (IP) Διαδικτύου, το TIP λειτουργεί πάνω από το TCP, προαιρετικά χρησιμοποιώντας το TLS για να παρέχει μία ασφαλής και πιστοποιημένη σύνδεση, και προαιρετικά χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο για να πολυπλέκη τις «ελαφρού-βάρους» (lightweight) συνδέσεις πάνω από την ίδια TCP ή TLS σύνδεση. Οι διαχειριστές συναλλαγών που μοιράζονται συναλλαγές εγκαθιστούν μια TCP (και προαιρετικά μια TLS) σύνδεση. Το πρωτόκολλο χρησιμοποιεί μια διαφορετική σύνδεση για κάθε ταυτόχρονη συναλλαγή που μοιράζονται δύο διαχειριστές συναλλαγών. Μόλις τελειώσει μια συναλλαγή, η σύνδεση μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για μια νέα συναλλαγή. Προαιρετικά, αντί να συσχετιστεί μια TCP ή TLS σύνδεση με μία και μοναδική συναλλαγή, δύο διαχειριστές συναλλαγών μπορεί να συμφωνήσουν στην χρήση ενός πρωτοκόλλου για να πολυπλέξουν «ελαφρού-βάρους» συνδέσεων πάνω από την ίδια TCP ή TLS σύνδεση και να συσχετίσουν κάθε ταυτόχρονη συναλλαγή με μια ξεχωριστή «ελαφρού-βάρους» σύνδεση. Η χρήση «ελαφρού-βάρους» συνδέσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 3

9 μειώνει την λανθάνουσα κατάσταση και την κατανάλωση πόρων που συσχετίζονται με την εκτέλεση ταυτόχρονων συναλλαγών. Παρόμοιες τεχνικές όπως αυτές που περιγράφονται εδώ χρησιμοποιούνται ευρέως από ήδη υπάρχον συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών. Δείτε το Παράρτημα Α για ένα παράδειγμα ενός τέτοιου πρωτοκόλλου. Πρέπει να σημειωθεί ότι αν και το TIP πρωτόκολλο από μόνο του περιγράφεται με όρους των TCP και TLS πρωτοκόλλων, δεν υπάρχει τίποτα που να αποκλείει την χρήση του TIP με άλλα πρωτόκολλα μεταφοράς. Ωστόσο, εξαρτάται από τον δημιουργώ να διασφαλίσει ότι η επιλεγμένη συναλλαγή παρέχει ισοδύναμη σημασιολογία με το TCP πρωτόκολλο, και να χαρτογραφήσει κατάλληλα το TIP πρωτόκολλο. Σε αυτό το έγγραφο οι όροι «συνδέσεις» ή «TCP συνδέσεις» μπορεί να αναφέρονται σε μια TIP TCP σύνδεση, σε μια TIP TLS σύνδεση, ή σε μια TIP σύνδεση με πολύπλεξη (πάνω από TCP ή TLS). Δεν έχει σημασία πιο από τα παραπάνω, η συμπεριφορά είναι ίδια σε κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές. Όπου υπάρχουν διαφορές στην συμπεριφορά μεταξύ των συνδέσεων, δηλώνονται ρητά. 2.5 Προσδιοριστικά Συναλλαγών Δυστυχώς, δεν υπάρχει ένα γενικώς αποδεκτό πρότυπο για την τυποποίηση ενός προσδιοριστικού συναλλαγών. Υπάρχουν ποικίλα πρότυπα και ιδιόκτητα σχήματα. Επιτρεπόμενα σχήματα για έναν TIP προσδιοριστή συναλλαγών περιγράφονται παρακάτω στην ενότητα «Ενιαίοι Πόροι Δεικτών TIP - TIP Uniform Resource Locators». Ένας διαχειριστής συναλλαγών μπορεί να χαρτογραφήσει τους εσωτερικούς του προσδιοριστές συναλλαγών μέσα σε αυτό το σχήμα TIP με οποιονδήποτε τρόπο πιστεύει ότι είναι κατάλληλο. Επιπλέον, κάθε συμβαλλόμενο μέλος σε μια ανώτερη/υποδεέστερη συσχέτιση αναλαμβάνει να αναθέσει από μόνο του προσδιοριστή στην συναλλαγή. Αυτοί οι προσδιοριστές ανταλλάσσονται όταν καθιερώνεται αρχικά η συσχέτιση. Κατά συνέπεια, ο διαχειριστής συναλλαγών χρησιμοποιεί το δικό του σχήμα προσδιοριστή συναλλαγών εσωτερικά, αλλά θα πρέπει να θυμάται έναν ξένο προσδιοριστή συναλλαγών για κάθε μια ανώτερη/υποδεέστερη συσχέτιση στην οποία περιλαμβάνεται. 2.6 Συναλλαγές ώθησης (pushing) έναντι έλξεων (pulling) Ας υποθέσουμε ότι κάποιο πρόγραμμα στον κόμβο «Α» έχει δημιουργήσει μια συναλλαγή και θέλει κάποιο πρόγραμμα στον κόμβο «Β» να κάνει κάποια εργασία ως κομμάτι της συναλλαγής. Υπάρχουν δύο κλασικοί τρόποι για να το κάνει αυτό κι αναφέρονται ως το μοντέλο «ώθησης» (push) και το μοντέλο «έλξης» (pull). Στο μοντέλο «ώθησης», το πρόγραμμα στον Α πρώτα ζητά από τον διαχειριστή συναλλαγών του να εξαγάγει την συναλλαγή στον κόμβο Β. Ο διαχειριστής συναλλαγών του Α στέλνει ένα μήνυμα στον διαχειριστή συναλλαγών του Β ζητώντας από αυτόν να ξεκινήσει στιγμιαία την συναλλαγή ως υποδεέστερη του Α και να επιστρέψει το όνομά του για την συναλλαγή. Το πρόγραμμα στον Α τότε στέλνει μήνυμα στο αντίστοιχό του στον Β του τύπου «Κάνε την εξής εργασία, και κάνε την μέρος της συναλλαγής την οποία ο διαχειριστής συναλλαγών σου ήδη ξέρει Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 4

10 ως». Επειδή ο διαχειριστής συναλλαγών του Α γνωρίζει ότι έχει στείλει την συναλλαγή στον διαχειριστή συναλλαγών του Β, ο διαχειριστής συναλλαγών του Α ξέρει να συμπεριλάβει τον διαχειριστή συναλλαγών του Β στο πρωτόκολλο δέσμευσης δύο φάσεων. Στο μοντέλο «έλξης», το πρόγραμμα στον Α μόλις που στέλνει ένα μήνυμα στο Β του τύπου «Κάνε την εργασία, και κάνε την μέρος της συναλλαγής που ο διαχειριστής συναλλαγών μου γνωρίζει με το όνομα». Το πρόγραμμα στον Β ζητά από τον διαχειριστή συναλλαγών του να συμπεριλάβει στην λίστα την συναλλαγή. Εκείνη την χρονική στιγμή ο διαχειριστής συναλλαγών του Β θα «έλξη» την συναλλαγή από τον Α. Ως αποτέλεσμα αυτής της έλξης, ο διαχειριστής συναλλαγών του Α ξέρει να συμπεριλάβει τον διαχειριστή συναλλαγών του Β στο πρωτόκολλο δέσμευσης δύο φάσεων. Το πρωτόκολλο που περιγράφεται εδώ υποστηρίζει και το μοντέλο «ώθησης» και το μοντέλο «έλξης». 2.7 Αναγνώριση και Καθιέρωση Σύνδεσης Διαχειριστών Συναλλαγών TIP Για να συνδεθούν οι διαχειριστές συναλλαγών μεταξύ τους θα πρέπει να μπορούν να αναγνωρίσουν και να εντοπίσουν ο ένας τον άλλον. Οι πληροφορίες απαραίτητες για να γίνει αυτό περιγράφονται από την διεύθυνση διαχειριστή συναλλαγών TIP. (Αυτή η προδιαγραφή δεν ορίζει το πώς οι διαχειριστές συναλλαγών TIP λαμβάνουν αρχικά την διεύθυνση διαχειριστή συναλλαγών η οποία πιθανώς θα γίνεται μέσω κάποιου μηχανισμού υλοποίησης και ειδικής τροποποίησης). Οι διευθύνσεις διαχειριστών συναλλαγών TIP έχουν την εξής μορφή : <hostport> <path> Το συστατικό <hostport> περιλαμβάνει : <host> [:<port>] όπου <host> είναι είτε ένα <dns name> είτε μια <ip address> και <port> είναι ένας δεκαδικός αριθμός που καθορίζει την θύρα στην οποία ο διαχειριστής συναλλαγών (ή ο proxy) «ακούει» για αιτήσεις να εδραιώσει TIP συνδέσεις. Εάν παραληφθεί ο αριθμός της θύρας, τότε χρησιμοποιείται ο καθιερωμένος αριθμός θύρας TIP (3372). Το <dns name> είναι ένα καθιερωμένο όνομα, αποδεκτό από την υπηρεσία ονομάτων domain. Θα πρέπει να είναι αρκετά κατάλληλο για να είναι χρήσιμο στον δέκτη της εντολής. Η <ip address> είναι μια διεύθυνση IP, στην συνηθισμένη της μορφή : τέσσερις δεκαδικοί αριθμοί χωρισμένοι με τον χαρακτήρα τελεία. Το συστατικό <hostport> καθορίζει το πεδίο (τοποθεσία) του συστατικού <path>. Το συστατικό <path> της διεύθυνσης του διαχειριστή συναλλαγών περιέχει πληροφορίες που αναγνωρίζουν τον συγκεκριμένο διαχειριστή συναλλαγών TIP, στην τοποθεσία που καθορίζεται από το <hostport>. Το συστατικό <path> παίρνει την μορφή : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 5

11 "/" [path_segments] path_segments = segment *( "/" segment ) segment = *pchar *( ";" param ) param = *pchar pchar = unreserved escaped ":" "&" "=" "+" unreserved = οκτάδες ASCII χαρακτήρων με τιμές εντός των ορίων (inclusive) : 48-57, 65-90, escaped = "%" hex hex "$" "-" "_" "." "!" "~" "*" "'" "(" ")" "," hex = "0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "A" "B" "C" "D" "E" "F" "a" "b" "c" "d" "e" "f" Το συστατικό <path> μπορεί να αποτελείται από μια σειρά τμημάτων μονοπατιών χωρισμένα με έναν απλό κάθετο χαρακτήρα "/". Μέσα σε ένα τμήμα μονοπατιού, οι χαρακτήρες "/", ";", "=" και "?" είναι δεσμευμένοι. Κάθε τμήμα μονοπατιού μπορεί να περιλαμβάνει μια ακολουθία παραμέτρων, που υποδεικνύονται με τον χαρακτήρα του ερωτηματικού ";". Οι παράμετροι δεν είναι σημαντικές για την ανάλυση των σχετικών αναφορών. (Είναι σκόπιμο για τις διευθύνσεις των διαχειριστών συναλλαγών να ακολουθούν το προτεινόμενο σχήμα των Uniform Resource Identifiers URI [8]). Επομένως η διεύθυνση διαχειριστών συναλλαγών παρέχει στον ιδρυτή της σύνδεσης (ο αρχικός) το προσδιοριστικό σημείο τέλους για να χρησιμοποιηθεί από την TCP σύνδεση (<hostport>), και στον δέκτη της σύνδεσης (ο δευτερεύον) το μονοπάτι που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να εντοπιστεί ο συγκεκριμένος διαχειριστής συναλλαγών TIP (<path>). Αυτή είναι κι όλη η πληροφορία που είναι απαραίτητη για την καθιέρωση σύνδεσης μεταξύ του αρχικού και του δευτερεύοντος διαχειριστή συναλλαγών TIP. Μόλις πραγματοποιηθεί μια σύνδεση, το αρχικό συμβαλλόμενο μέλος εκδίδει μια εντολή IDENTIFY. Αυτή η εντολή περιλαμβάνει ως παραμέτρους τις δύο διευθύνσεις διαχειριστών συναλλαγών : την διεύθυνση του πρωτεύοντος διαχειριστή συναλλαγών και την διεύθυνση του δευτερεύοντος διαχειριστή συναλλαγών. Η διεύθυνση του πρωτεύοντος διαχειριστή συναλλαγών προσδιορίζει τον διαχειριστή συναλλαγών TIP που ξεκίνησε την σύνδεση. Αυτή η πληροφορία είναι απαραίτητη σε ορισμένες περιπτώσεις κυρίως μετά από αποτυχία σύνδεσης, όταν κάποιο από τα μέλη της σύνδεσης πρέπει να επανεγκαταστήσει νέα σύνδεση με το άλλο μέλος έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το πρωτόκολλο δέσμευσης δύο φάσεων. Αν το πρωτεύον μέλος χρειαστεί να επανεγκαταστήσει την σύνδεση, η δουλειά είναι απλή : μία σύνδεση πραγματοποιείται με τρόπο παρόμοιο ως προς τον αρχικό τρόπο σύνδεσης. Ωστόσο, αν χρειαστεί το δευτερεύον μέλος να επανεγκαταστήσει την σύνδεση, θα πρέπει να είναι γνωστό το πώς θα έρθει σε επαφή με αυτόν που ξεκίνησε την αρχική σύνδεση. Αυτή η πληροφορία παρέχεται στο δευτερεύον μέλος μέσω της διεύθυνσης του πρωτεύοντος διαχειριστή συναλλαγών στην εντολή IDENTIFY. Αν η διεύθυνση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 6

12 πρωτεύοντος διαχειριστή συναλλαγών δεν παρέχεται, το πρωτεύον μέλος δεν θα πρέπει να εκτελέσει καμία ενέργεια που να απαιτεί να επανεγκατασταθεί νέα σύνδεση (π.χ. ενέργειες επαναφοράς). Η διεύθυνση του δευτερεύοντος διαχειριστή συναλλαγών προσδιορίζει τον διαχειριστή συναλλαγών TIP που λαμβάνει. Στην περίπτωση της επικοινωνίας με TIP μέσω ενδιάμεσων proxy εξυπηρετών, αυτό το URL μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους proxy εξυπηρέτες για σωστή αναγνώριση και σύνδεση στον απαιτούμενο διαχειριστή συναλλαγών TIP. 2.8 Ενιαίοι Πόροι Δεικτών TIP - TIP Uniform Resource Locators Οι συναλλαγές και οι διαχειριστές συναλλαγών είναι πόροι που συνδέονται με το πρωτόκολλο TIP. Οι διαχειριστές συναλλαγών και οι συναλλαγές εντοπίζονται χρησιμοποιώντας το σχήμα της διεύθυνσης του διαχειριστή συναλλαγών. Μόλις μια σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί, οι εντολές TIP μπορούν να αποσταλούν για να λειτουργήσουν πάνω σε συναλλαγές που συνδέονται με τους αντίστοιχους διαχειριστές συναλλαγών. Οι εφαρμογές που θέλουν να έλξουν μια συναλλαγή από έναν απομακρυσμένο κόμβο πρέπει να παρέχουν μια αναφορά στην απομακρυσμένη συναλλαγή που θα επιτρέπει στον τοπικό διαχειριστή συναλλαγών (για παράδειγμα στον διαχειριστή συναλλαγών που έλκει την συναλλαγή) να συνδεθεί στον απομακρυσμένο διαχειριστή συναλλαγών και να αναγνωρίσει την συγκεκριμένη συναλλαγή. Οι εφαρμογές που θέλουν να ωθήσουν μια συναλλαγή σε έναν απομακρυσμένο κόμβο πρέπει να παρέχουν μια αναφορά στον απομακρυσμένο διαχειριστή συναλλαγών (για παράδειγμα στον διαχειριστή συναλλαγών στον οποίο η συναλλαγή είναι να ωθηθεί), η οποία επιτρέπει τον τοπικό διαχειριστή συναλλαγών να εντοπίσει τον απομακρυσμένο διαχειριστή συναλλαγών. Το πρωτόκολλο TIP ορίζει ένα σχήμα URL [4] που επιτρέπει τις εφαρμογές και τους διαχειριστές συναλλαγών να ανταλλάσσουν αναφορές σε διαχειριστές συναλλαγών και συναλλαγές. Μια TIP URL παίρνει την εξής μορφή : tip://<transaction manager address>?<transaction string> όπου το <transaction manager address> προσδιορίζει τον διαχειριστή συναλλαγών TIP (όπως αυτός έχει οριστεί στην παράγραφο 2.7) και το <transaction string> καθορίζει ένα προσδιοριστικό συναλλαγής, το οποίο μπορεί να πάρει μία εκ των δύο μορφές (τυποποιημένη ή μη τυποποιημένη) : i. "urn:" <NID> ":" <NSS> Ένα τυποποιημένο προσδιοριστικό συναλλαγών, που υπακούει στο προτεινόμενο Πρότυπο Διαδικτύου για Ονόματα Ενιαίων Πόρων (Uniform Resource Names - URNs), όπως αυτό ορίζεται στο RFC2141, όπου <NID> είναι το αναγνωριστικό ονόματος (Namespace Identifier) και το <NSS> είναι η ρητή αλληλουχία χαρακτήρων του ονόματος (Namespace Specific String). Το αναγνωριστικό ονόματος ορίζει την συντακτική ερμηνεία της ρητής αλληλουχίας χαρακτήρων του ονόματος. Η ρητή αλληλουχία χαρακτήρων του ονόματος είναι μια ακολουθίας χαρακτήρων που αναπαριστούν ένα αναγνωριστικό συναλλαγής (όπως αυτό ορίζεται από το <NID>). Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 7

13 Οι κανόνες για το περιεχόμενο αυτών των πεδίων διευκρινίζονται από το [6] (έγκυροι χαρακτήρες, κωδικοποίηση, κτλ.) Αυτό το σχήμα του <transaction string> μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκφράσει σφαιρικά τους προσδιοριστές συναλλαγών σε όρους τυποποιημένων αναπαραστάσεων. Παραδείγματα για το <NID> μπορεί να είναι τα <iso> ή <xopen>. π.χ. tip:// /?urn:xopen:xid Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αναγνωριστικά ονόματος απαιτούν εγγραφή. Βλέπε [7] για λεπτομέρειες του πως γίνετε αυτό. ii. <transaction identifier> Μια ακολουθία από εκτυπώσιμους ASCII χαρακτήρες (οκτάδες με τιμές στο πεδίο από 32 μέχρι και 126, με εξαίρεση το ":") που αντιπροσωπεύουν ένα αναγνωριστικό συναλλαγής. Στην περίπτωση του μη τυποποιημένου, είναι ο συνδυασμός του <transaction manager address> και του <transaction identifier> που διασφαλίζει την σφαιρική μοναδικότητα. π.χ. tip:// /?transid1 Για να δημιουργηθεί ένα μη τυποποιημένο TIP URL από ένα αναγνωριστικό συναλλαγής, πρώτον θα πρέπει να αντικατασταθούν όλοι οι πιθανοί δεσμευμένοι χαρακτήρες στο αναγνωριστικό συναλλαγής με τον ισοδύναμο χαρακτήρα διαφυγής τους, και μετά να καταχωρηθεί η κατάλληλη διεύθυνση διαχειριστή συναλλαγών. Αν το αναγνωριστικό συναλλαγής είναι κάτι που δημιουργήσαμε εμείς, τότε εισάγουμε τη δική μας διεύθυνση διαχειριστή συναλλαγών. Αν το αναγνωριστικό συναλλαγής είναι κάτι που λάβαμε σε μια TIP σύνδεση την οποία εμείς ξεκινήσαμε, τότε χρησιμοποιούμε την διεύθυνση του δευτερεύοντος διαχειριστή συναλλαγών που μας στάλθηκε με την εντολή IDENTIFY. Αν το αναγνωριστικό συναλλαγής είναι κάτι που λάβαμε σε μια TIP σύνδεση την οποία δεν ξεκινήσαμε εμείς, τότε χρησιμοποιούμε την διεύθυνση του πρωτεύοντος διαχειριστή συναλλαγών που μας στάλθηκε με την εντολή IDENTIFY. Τα TIP URLs πρέπει να είναι εγγυημένα μοναδικά σφαιρικά για όλο το χρονικό διάστημα. Αυτός ο περιορισμός μοναδικότητας εξασφαλίζει ότι τα TIP URLs δεν αναπαράγονται ποτέ, και με αυτόν τον τρόπο εμποδίζεται η πιθανή μη ντετερμινιστική συμπεριφορά. Το πώς επιτυγχάνεται η μοναδικότητα είναι ρητά υλοποιήσιμο. Για παράδειγμα, ο Παγκόσμιος Προσδιοριστής Μοναδικότητας (Universally Unique Identifier, ή UUID, επίσης γνωστός και ως Globally Unique Identifier, ή GUID, βλέπε [9]) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κομμάτι του <transaction string>. Πρέπει να σημειωθεί ότι μερικοί τυποποιημένοι προσδιοριστές συναλλαγών μπορεί να ορίσουν τους δικούς τους κανόνες για την εξασφάλιση της σφαιρικής μοναδικότητας (π.χ. OSI CCR προσδιοριστές ατομικής ενέργειας). Εκτός από όπως ειδάλλως περιγράφεται παραπάνω, το TIP URL σχήμα ακολουθεί κάποιους κανόνες για τους δεσμευμένους χαρακτήρες όπως ορίζονται στο [4], και χρησιμοποιούν ακολουθίες διαφυγής όπως αυτές ορίζονται στο [4] Ενότητα 5. Πρέπει να σημειωθεί ότι το TIP πρωτόκολλο από μόνο του δεν χρησιμοποιεί το TIP URL σχήμα (χρησιμοποιεί όμως το σχήμα διευθύνσεων των διαχειριστών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 8

14 συναλλαγής). Το TIP URL σχήμα προτείνεται ως τυποποιημένος τρόπος για να περαστούν πληροφορίες αναγνωριστικών συναλλαγής σε άλλα πρωτόκολλα. π.χ. μεταξύ διεργασιών εφαρμογών που συνεργάζονται. Το TIP URL μπορεί τότε να χρησιμοποιηθεί για να ανακοινώσει στον τοπικό διαχειριστή συναλλαγών την πληροφορία απαραίτητη για να συνδέσει την εφαρμογή με την συγκεκριμένη TIP συναλλαγή. Για παράδειγμα, να «έλξη» την συναλλαγή από έναν απομακρυσμένο διαχειριστή συναλλαγών. Αναμένεται ότι κάθε υλοποίηση TIP θα παρέχει κάποιο σύνολο από APIs για αυτόν τον σκοπό (το [5] περιλαμβάνει παραδείγματα τέτοιων APIs). 2.9 Η Κατάσταση της Σύνδεσης Σε οποιαδήποτε στιγμή, μόνο ένα μέλος της σύνδεσης επιτρέπεται να στείλει εντολές, ενώ το άλλο μέλος επιτρέπεται μόνο να απαντά στις εντολές που λαμβάνει. Στην παρόν εργασία, το μέλος που επιτρέπεται να στείλει εντολές ονομάζεται «πρωτεύον», ενώ το άλλο μέλος ονομάζεται «δευτερεύον». Αρχικά, το μέλος που ξεκίνησε την σύνδεση είναι το πρωτεύον, ωστόσο μερικές εντολές είναι αρκετές για να προκαλέσουν αλλαγή των ρόλων. Μια σύνδεση επιστρέφει στην αρχική της πολικότητα όταν η κατάστασή της είναι αδρανής. Όταν χρησιμοποιείται πολύπλεξη, αυτοί οι κανόνες ισχύουν ανεξάρτητα για κάθε «εικονική» σύνδεση, ανεξαρτήτου της πολικότητας της θεμελιώδης σύνδεσης (η οποία θα είναι σε κατάσταση πολύπλεξης). Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εντολές μπορεί να σταλούν «εκτός των ορίων» από τον δευτερεύον μέσω της χρήσης της διοχέτευσης. Αυτό δεν επηρεάζει την πολικότητα της σύνδεσης (π.χ. οι ρόλοι του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος δεν εναλλάσσονται). Στην κανονική περίπτωση, οι συνδέσεις TIP θα πρέπει να κλείνουν μόνο από τον πρωτεύοντα, όταν είναι στην κατάσταση Initial. Είναι γενικά ανεπιθύμητο για μία σύνδεση να κλείνει από τον δευτερεύοντα, αν και αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο σε ορισμένες περιπτώσεις σφάλματος. Σε κάθε χρονική στιγμή, μία σύνδεση βρίσκεται σε μία από τις παρακάτω καταστάσεις. Από την πλευρά του δευτερεύον μέλους, η κατάσταση αλλάζει όταν αποστείλει μία απάντηση. Από την πλευρά του πρωτεύον μέλους, η κατάσταση αλλάζει όταν αυτός λάβει μια απάντηση. Initial : Η αρχική σύνδεση ξεκινά με την κατάσταση Initial. Κατά την είσοδο σε αυτήν την κατάσταση, το μέλος που ξεκίνησε την σύνδεση γίνεται πρωτεύον μέλος και το άλλο μέλος γίνεται δευτερεύον μέλος. Σε αυτήν την κατάσταση δεν υπάρχει καμία συναλλαγή που να συσχετίζεται με την σύνδεση. Από αυτήν την κατάσταση το πρωτεύον μέλος μπορεί να στείλει της εντολές IDENTIFY και TLS. Idle : Σε αυτήν την κατάσταση, το πρωτεύον και το δευτερεύον μέλος έχουν συμφωνήσει σε μία έκδοση κάποιου πρωτοκόλλου, και το πρωτεύον μέλος παρέχει έναν προσδιοριστή στο δευτερεύον μέλος για να μπορεί να επανασυνδεθεί μετά από μια αποτυχία. Και σε αυτήν την κατάσταση καμιά συναλλαγή δεν έχει συσχετιστεί με την σύνδεση. Κατά την είσοδο σε αυτήν την κατάσταση, το μέλος που ξεκίνησε την σύνδεση γίνεται το πρωτεύον μέλος και το άλλο μέλος γίνεται δευτερεύον. Από Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 9

15 αυτήν την κατάσταση το πρωτεύον μέλος μπορεί να στείλει οποιαδήποτε από τις παρακάτω εντολές : BEGIN, MULTIPLEX, PUSH, PULL, QUERY και RECONNECT. Begun : Σε αυτήν την κατάσταση, μία σύνδεση συσχετίζεται με μια ενεργή συναλλαγή, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο με τη χρήση πρωτοκόλλου μιας φάσης. Μία απάντηση BEGUN σε μια BEGIN εντολή τοποθετεί την σύνδεση σε αυτήν την κατάσταση. Αποτυχία της σύνδεσης στην κατάσταση Begun υπονοεί ότι η συναλλαγή θα απορριφθεί. Από αυτήν την κατάσταση το πρωτεύον μέλος μπορεί να στείλει της εντολές ABORT ή COMMIT. Enlisted : Σε αυτήν την κατάσταση, η σύνδεση συσχετίζεται με μια ενεργή συναλλαγή, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί είτε με ένα πρωτόκολλο μιας φάσης είτε με ένα πρωτόκολλο δύο φάσεων. Μία απάντηση PUSHED σε μια εντολή PUSH, ή μια απάντηση PULLED σε μια εντολή PULL, τοποθετεί την σύνδεση σε αυτήν την κατάσταση. Αποτυχία της σύνδεσης στην κατάσταση Enlisted υπονοεί ότι η συναλλαγή θα απορριφθεί. Για αυτήν την κατάσταση το πρωτεύον μέλος μπορεί να στείλει τις εντολές ABORT, COMMIT και PREPARE. Prepared : Σε αυτήν την κατάσταση, μία σύνδεση συσχετίζεται με μια συναλλαγή που είναι prepared. Μία απάντηση PREPARED σε μια εντολή PREPARE, ή μια απάντηση RECONNECTED σε μια εντολή RECONNECT τοποθετεί την σύνδεση σε αυτήν την κατάσταση. Σε αντίθεση με τις άλλες καταστάσεις, αποτυχία στην σύνδεση σε αυτήν την κατάσταση δεν προκαλεί την αυτόματη απόρριψη της συναλλαγής. Από αυτήν την κατάσταση το πρωτεύον μέλος μπορεί να στείλει τις εντολές ABORT ή COMMIT. Multiplexing : Σε αυτήν την κατάσταση, η σύνδεση χρησιμοποιείται από ένα πρωτόκολλο πολύπλεξης, το οποίο παρέχει το δικό του σύνολο από συνδέσεις. Σε αυτήν την κατάσταση, καμία TIP εντολή δεν είναι δυνατή επάνω στην σύνδεση. (Φυσικά TIP εντολές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις συνδέσεις που παρέχει το πρωτόκολλο πολύπλεξης). Η σύνδεση δεν μπορεί να βγει ποτέ από αυτήν την κατάσταση. Tls : Σε αυτήν την κατάσταση, η σύνδεση χρησιμοποιείται από το πρωτόκολλο TLS, το οποίο παρέχει την δική του ασφαλή σύνδεση. Σε αυτήν την κατάσταση, καμία TIP εντολή δεν είναι διαθέσιμη επάνω στην σύνδεση. (Φυσικά TIP εντολές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην σύνδεση που παρέχει το πρωτόκολλο TLS). Η σύνδεση δεν μπορεί να βγει ποτέ από αυτήν την κατάσταση. Error : Σε αυτήν την κατάσταση, έχει εμφανιστεί ένα σφάλμα στο πρωτόκολλο, και η σύνδεση δεν είναι πλέον χρήσιμη. Η σύνδεση δεν μπορεί να βγει ποτέ από αυτήν την κατάσταση Εκδόσεις του Πρωτοκόλλου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την 3 η έκδοση του πρωτοκόλλου. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν μελλοντικές εκδόσεις, το πρωτεύον μέλος στέλνει ένα μήνυμα υποδεικνύοντας τον μικρότερο και τον μεγαλύτερο αριθμό έκδοσης τους οποίους κατανοεί. Το δευτερεύον μέλος απαντά με τον μεγαλύτερο αριθμό έκδοσης τον οποίο κατανοεί. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 10

16 Μετά από μια τέτοια συναλλαγή, η επικοινωνία μπορεί να προκύψει χρησιμοποιώντας τον μικρότερο από τους μεγαλύτερους αριθμούς έκδοσης (για παράδειγμα τον μεγαλύτερο αριθμό έκδοσης τον οποίο και οι δύο αναγνωρίζουν). Αυτή η ανταλλαγή είναι υποχρεωτική και προκύπτει χρησιμοποιώντας την εντολή IDENTIFY (και απόκριση IDENTIFIED). Εάν η μεγαλύτερη έκδοση η οποία υποστηρίζεται από το ένα μέλος θεωρείται ξεπερασμένη και πλέον μη υποστηριζόμενη από το άλλο μέλος, καμία χρήσιμη επικοινωνία δεν μπορεί να προκύψει. Σε αυτήν την περίπτωση, το μέλος με την νεότερη έκδοση θα πρέπει να διακόψει την σύνδεση Εντολές και Απαντήσεις Όλες οι εντολές και οι απαντήσεις αποτελούνται από μια γραμμή κειμένου σε μορφή ASCII, χρησιμοποιώντας μόνο οκτάδες με τιμές στο πεδίο από 32 μέχρι και 126 συμπεριλαμβανομένου και αυτό, ακολουθούμενο είτε από ένα CR (μια οκτάδα με τιμή 13) είτε από ένα LR (μια οκτάδα με τιμή 10). Κάθε γραμμή μπορεί να χωριστεί σε μία ή και περισσότερες «λέξεις», όπου οι διαδοχικές λέξεις χωρίζονται μεταξύ τους με μία ή και περισσότερες οκτάδες κενών (τιμή 32). Ο αυθαίρετος αριθμός των κενών στην αρχή και/ή στο τέλος κάθε γραμμής είναι επιτρεπτός και αγνοούνται. Γραμμές οι οποίες είναι κενές, ή αποτελούνται εξ ολοκλήρου από κενά αγνοούνται. (Μία επίπτωση αυτού είναι ότι μπορούμε να τερματίσουμε γραμμές και με το CR και με το LF εάν το επιθυμούμε. Το LF θα αντιμετωπιστεί ως τερματίζοντας μια κενή γραμμή και θα αγνοηθεί). Σε κάθε περίπτωση όμως, η πρώτη λέξη σε κάθε γραμμή υποδεικνύει τον τύπο της εντολής ή της απάντησης. Όλες οι προκαθορισμένες εντολές και οι απαντήσεις αποτελούνται μόνο από κεφαλαίους χαρακτήρες. Για μερικές εντολές και απαντήσεις, οι λέξεις που ακολουθούν μπορεί να μεταφέρουν παραμέτρους για την εντολή ή την απάντηση. Κάθε εντολή ή απάντηση δέχεται έναν προκαθορισμένο αριθμό παραμέτρων. Όλες οι λέξεις σε μια γραμμή εντολής ή απάντησης μετά (και συμπεριλαμβανομένου) την πρώτη απροσδιόριστη λέξη αγνοούνται τελείως. Αυτές οι λέξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μεταφέρουν πληροφορίες αναγνώσιμες από τον άνθρωπο για αποσφαλμάτωση ή άλλη χρήση Διοχέτευση Εντολών Προκειμένου να μειωθεί η λανθάνουσα κατάσταση της επικοινωνίας και να βελτιστοποιηθεί η αποδοτικότητα, είναι δυνατό πολλαπλές TIP «γραμμές» (εντολές και απαντήσεις) να είναι διοχετευμένες (συνδεδεμένες) μαζί και να αποστέλλονται ως ένα ενιαίο μήνυμα. Επίσης γραμμές μπορεί να αποστέλλονται «πιο μπροστά» (από το δευτερεύον μέλος, για να προσπελαστεί αργότερα από τον πρωτεύοντα). Για παράδειγμα μια εντολή ABORT η οποία ακολουθείται αμέσως από μια εντολή BEGIN, ή μια απάντηση COMMITED η οποία ακολουθείται αμέσως από μια εντολή PULL. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 11

17 Η αποστολή των διοχετευμένων γραμμών είναι μια επιλογή υλοποίησης. Παρομοίως το ποιες γραμμές θα διοχετευτούν μαζί. Γενικά, θα πρέπει να είναι βέβαιο ότι η διοχετευμένη γραμμή θα είναι έγκυρη για την κατάσταση της σύνδεσης την χρονική στιγμή στην οποία θα προσπελαστεί από τον παραλήπτη. Είναι ευθύνη του αποστολέα να το καθορίσει αυτό. Όλες οι υλοποιήσεις θα πρέπει να υποστηρίζουν την συνταγή των διοχετευμένων γραμμών της οποίας οι κανόνες για την επεξεργασία περιγράφονται από την ακόλουθη παράγραφο : Όταν η κατάσταση της σύνδεσης είναι τέτοια ώστε μια γραμμή να πρέπει να διαβαστεί (είτε εντολή είτε απάντηση), τότε αυτή η γραμμή (όταν ληφθεί) επεξεργάζεται. Δεν διαβάζονται άλλες γραμμές από την σύνδεση εωσότου η επεξεργασία φτάσει πάλι σε μια τέτοια κατάσταση. Εάν μια γραμμή ληφθεί σε μια σύνδεση όταν δεν είναι η σειρά του άλλου μέλους να στείλει, αυτή η γραμμή δεν απορρίπτεται. Αντιθέτως, η γραμμή κρατείται και επεξεργάζεται όταν η κατάσταση της σύνδεσης το απαιτεί ξανά. Το μέλος που λαμβάνει θα πρέπει να επεξεργάζεται τις γραμμές και να εκδίδει απαντήσεις με την σειρά με την οποία έλαβε τις γραμμές. Εάν μια γραμμή προκαλέσει ένα σφάλμα τότε η σύνδεση μπαίνει σε κατάσταση Error και όλες οι ακόλουθες γραμμές στην σύνδεση αγνοούνται Εντολές TIP Οι εντολές αναφέρονται είτε στις συνδέσεις είτε στις συναλλαγές. Εντολές που αναφέρονται στις συνδέσεις είναι : IDENTIFY, MULTIPLEX και TLS. Εντολές που αναφέρονται στις συναλλαγές είναι : ABORT, BEGIN, COMMIT, PREPARE, PULL, PUSH, QUERY και RECONNECT. Παρακάτω παρουσιάζεται μια λίστα όλων των έγκυρων εντολών και όλων των πιθανών απαντήσεων για το καθένα από αυτά : ABORT BEGIN Αυτή η εντολή είναι έγκυρη στην κατάσταση Begun, Enlisted και Prepared. Ενημερώνει τον δευτερεύοντα ότι η τρέχουσα συναλλαγή της σύνδεσης θα απορριφθεί. Πιθανές απαντήσεις είναι : ABORTED : Η συναλλαγή έχει απορριφθεί, η σύνδεση περνά σε κατάσταση Idle. ERROR : Η εντολή εκδόθηκε σε λάθος κατάσταση, ή είναι δύσμορφη. Η σύνδεση περνά σε κατάσταση Error. Αυτή η εντολή είναι έγκυρη μόνο στην κατάσταση Idle. Ζητά από τον δευτερεύοντα να δημιουργήσει μια νέα συναλλαγή και να την συσχετίσει με μια σύνδεση. Η νεοδημιουργηθείσα συναλλαγή θα ολοκληρωθεί με ένα πρωτόκολλο μιας φάσης. Πιθανές απαντήσεις είναι : BEGUN <transaction identifier> : Μια νέα συναλλαγή έχει ξεκινήσει με επιτυχία και αυτή η συναλλαγή είναι τώρα η τρέχουσα συναλλαγή της σύνδεσης. Η σύνδεση περνά σε κατάσταση Begun. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 12

18 COMMIT ERROR NOTBEGUN : Δεν ήταν δυνατό να ξεκινήσει μια νέα συναλλαγή. Η σύνδεση παραμένει σε κατάσταση Idle. ERROR : Η εντολή εκδόθηκε σε λάθος κατάσταση, ή είναι δύσμορφη. Η σύνδεση περνά σε κατάσταση Error. Αυτή η εντολή είναι έγκυρη στις καταστάσεις Begun, Enlisted και Prepared. Στην κατάσταση Begun ή Enlisted, ζητά από τον δευτερεύοντα να κάνει μια προσπάθεια να καταγράψει την συναλλαγή. Στην κατάσταση Prepared, ενημερώνει τον δευτερεύοντα ότι η συναλλαγή έχει καταγραφή. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην κατάσταση Enlisted αυτή η εντολή αντιπροσωπεύει ένα πρωτόκολλο μιας φάσης και θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν ο αποστολέας πρώτον δεν έχει κανέναν τοπικό ανακτήσιμο πόρο που να συμπεριλαμβάνεται στην συναλλαγή και δεύτερον μόνο έναν δευτερεύοντα (ο αποστολέας δεν θα αναμιχθεί σε καμία διαδικασία αποκατάστασης της συναλλαγής). Πιθανές απαντήσεις είναι : ABORTED : Αυτή η απάντηση είναι πιθανή μόνο από τις καταστάσεις Begun και Enlisted. Δείχνει ότι κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέλη έχει ασκήσει veto για την διάπραξη της συναλλαγής, γι αυτό και απορρίφθηκε αντί να καταγραφή. Η σύνδεση περνά σε κατάσταση Idle. COMMITED : Αυτή η απάντηση υποδεικνύει ότι η συναλλαγή έχει καταγραφή και ότι ο πρωτεύοντας δεν έχει πλέον καμία υποχρέωση απέναντι στον δευτερεύοντα όσον αφορά την συναλλαγή. Η σύνδεση περνά σε κατάσταση Idle. ERROR : Η εντολή εκδόθηκε σε λάθος κατάσταση, ή είναι δύσμορφη. Η σύνδεση περνά σε κατάσταση Error. Αυτή η εντολή είναι έγκυρη σε κάθε κατάσταση. Ενημερώνει τον δευτερεύοντα ότι μια προηγούμενη απάντηση δεν έχει αναγνωριστεί ή έχει διαμορφωθεί άσχημα. Ένας δευτερεύοντας δεν θα πρέπει να απαντήσει σε μια τέτοια εντολή. Η σύνδεση περνά σε κατάσταση Error. IDENTIFY <lowest protocol version> <highest protocol version> <primary transaction manager address> "-" <secondary transaction manager address> Αυτή η εντολή είναι έγκυρη μόνο στην κατάστση Initial. Το πρωτεύον μέλος ενημερώνει το δευτερεύον μέλος για : 1) την μικρότερη και την μεγαλύτερη έκδοση του πρωτοκόλλου που υποστηρίζονται (όλες οι εκδόσεις μεταξύ της μικρότερης και της μεγαλύτερης θα πρέπει να υποστηρίζονται), 2) προαιρετικά, έναν προσδιοριστή για το πρωτεύον μέλος με το οποίο το δευτερεύον μέλος μπορεί να επανεγκαταστήσει μία σύνδεση εάν ποτέ χρειαστεί (την διεύθυνση του πρωτεύοντα διαχειριστή συναλλαγών) και 3) έναν προσδιοριστή ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιον Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 13

19 ενδιάμεσο proxy εξυπηρέτη για να συνδεθεί στον απαιτούμενο TIP διαχειριστή συναλλαγών (την διεύθυνση του δευτερεύοντος διαχειριστή συναλλαγών). Εάν δεν παρέχεται η διεύθυνση του πρωτεύοντος διαχειριστή συναλλαγών, το δευτερεύον μέλος θα απαντήσει με ABORTED ή READONLY σε οποιεσδήποτε PREPARE εντολές. Πιθανές απαντήσεις είναι: IDENTIFIED <protocol version> : Το δευτερεύον μέλος έχει συνδεθεί με επιτυχία και έχει αποθηκεύσει την διεύθυνση του πρωτεύοντος διαχειριστή συναλλαγών. Η απάντηση περιέχει την μεγαλύτερη έκδοση του πρωτοκόλλου που υποστηρίζεται από το δευτερεύον μέλος. Όλη η μελλοντική επικοινωνία υποτίθεται ότι θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας την μικρότερη από τις εκδόσεις του πρωτοκόλλου στην εντολή IDENTIFY και την απάντηση IDENTIFIED. Η σύνδεση περνά στην κατάσταση Idle. NEEDTLS : Το δευτερεύον μέλος είναι πρόθυμο να επικοινωνήσει μόνο πάνω από την ασφαλής σύνδεση TLS. Η σύνδεση περνά στην κατάσταση Tls και ολόκληρη η επακόλουθη επικοινωνία γίνεται όπως καθορίζει το TLS πρωτόκολλο. Αυτό το πρωτόκολλο θα ξεκινήσει με την πρώτη οκτάδα μετά το τέλος γραμμής της εντολής IDENTIFY (για τα δεδομένα που στάλθηκαν από το πρωτεύον μέλος) και το πρώτο byte μετά το τέλος γραμμής της απάντησης NEEDTLS (για τα δεδομένα που στάλθηκαν από το δευτερεύον μέλος). Αυτό υπονοεί ότι κατά την υλοποίηση δεν θα πρέπει να στέλνονται και η CR και η LF οκτάδα μετά από είτε την εντολή IDENTIFY είτε την απάντηση NEEDTLS, για να μην η LF οκτάδα μπερδεύεται με το πρώτο byte του TLS πρωτοκόλλου. Η σύνδεση που παρέχεται από το TLS πρωτόκολλο ξεκινά από την κατάσταση Initial. Αφού το TLS έχει διαπραγματευτεί, το πρωτεύον μέλος θα πρέπει να ξαναστείλει την εντολή IDENTIFY. Εάν το πρωτεύον μέλος δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει (ή αρνείται να χρησιμοποιήσει) το TLS πρωτόκολλο, κλείνει την σύνδεση. ERROR : Η εντολή εκδόθηκε σε λάθος κατάσταση, ή είναι δύσμορφη. Αυτή η απάντηση επίσης εμφανίζεται εάν το δευτερεύον μέλος δεν υποστηρίζει καμία έκδοση του πρωτοκόλλου στο φάσμα των εκδόσεων που υποστηρίζονται από το πρωτεύον μέλος. Η σύνδεση περνά στην κατάσταση Error. Το πρωτεύον μέλος θα πρέπει να τερματίσει την σύνδεση. MULTIPLEX <protocol-identifier> Αυτή η εντολή είναι έγκυρη μόνο στην κατάσταση Idle. Η εντολή αναζητά συμφωνία για να χρησιμοποιήσει την σύνδεση για ένα πρωτόκολλο πολύπλεξης το οποίο θα παρέχει έναν μεγάλο αριθμό από συνδέσεις στην υπάρχουσα σύνδεση. Το πρωτεύον μέλος συνιστά ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο πολύπλεξης. Το δευτερεύον μέλος μπορεί είτε να δεχθεί είτε να απορρίψει τη χρήση αυτού του πρωτόκολλου. Προς το παρόν, το μοναδικό προκαθορισμένο προσδιοριστικό πρωτοκόλλου είναι το "TMP2.0", το οποίο αναφέρεται στο πρωτόκολλο πολύπλεξης του TIP, έκδοση 2.0. Δείτε το Παράρτημα Α για λεπτομέρειες αυτού του πρωτοκόλλου. Άλλα προσδιοριστικά πρωτοκόλλου μπορεί να οριστούν στο μέλλον. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 14

20 PREPARE Εάν η εντολή MULTIPLEX γίνει δεκτή, το προκαθορισμένο πρωτόκολλο πολύπλεξης θα ελέγχει πλήρως την ελλοχεύουσα σύνδεση. Αυτό το πρωτόκολλο θα ξεκινήσει με την πρώτη οκτάδα μετά από το τέλος γραμμής της εντολής MULTIPLEX (για τα δεδομένα τα οποία στέλνονται από τον ιδρυτή) και το πρώτο byte μετά το τέλος γραμμής της απάντησης MULTIPLEXING (για τα δεδομένα που λαμβάνονται από τον ιδρυτή). Αυτό υπονοεί ότι κατά την υλοποίηση δεν θα πρέπει να στέλνονται και η CR και η LF οκτάδα μετά από είτε την εντολή MULTIPLEX είτε την απάντηση MULTIPLEXING, για να μην η LF οκτάδα μπερδεύεται με το πρώτο byte του πρωτοκόλλου πολύπλεξης. Πρέπει να σημειωθεί ότι όταν χρησιμοποιείται το TMP V2.0, μία μοναδική εντολή TIP (μήνυμα εφαρμογής TMP) θα πρέπει να συμπεριληφθεί πλήρως μέσα σε ένα ενιαίο TMP πακέτο (ο δείκτης TMP PUSH δεν χρησιμοποιείται από το TIP). Πιθανές απαντήσεις στην εντολή MULTIPLEX είναι : MULTIPLEXING : Το δευτερεύον μέλος συμφωνεί να χρησιμοποιήσει το προκαθορισμένο πρωτόκολλο πολύπλεξης. Η σύνδεση περνά σε κατάσταση Multiplexing και στο εξής η επικοινωνία γίνεται όπως ορίζεται από αυτό το πρωτόκολλο. Όλες οι συνδέσεις που δημιουργούνται από το πρωτόκολλο πολύπλεξης ξεκινούν από την κατάσταση Idle. CANTMULTIPLEX : Το δευτερεύον μέλος δεν μπορεί να υποστηρίξει (ή αρνείται να χρησιμοποιήσει) το προκαθορισμένο πρωτόκολλο πολύπλεξης. Η σύνδεση παραμένει στην κατάσταση Idle. ERROR : Η εντολή εκδόθηκε σε λάθος κατάσταση, ή είναι δύσμορφη. Η σύνδεση περνά σε κατάσταση Error. Αυτή η εντολή είναι έγκυρη μόνο στην κατάσταση Enlisted. Απαιτεί από τον δευτερεύοντα να προετοιμάσει την συναλλαγή για δέσμευση (φάση πρώτη από την δέσμευση δύο φάσεων). Πιθανές απαντήσεις είναι : PREPARED : Ο δευτερεύον έχει ετοιμάσει την συναλλαγή. Η σύνδεση περνά στην κατάσταση Prepared. ABORTED : Ο δευτερεύον έχει ασκήσει veto στο να καταγραφή η συναλλαγή. Η σύνδεση περνά στην κατάσταση Idle. Μετά από αυτήν την απάντηση, ο πρωτεύον δεν έχει καμιά ευθύνη απέναντι στον δευτερεύον σε ότι αφορά την συναλλαγή. READONLY : Ο δευτερεύον δεν ενδιαφέρεται πια αν η συναλλαγή καταγραφή ή αν αυτή απορριφθεί. Η σύνδεση περνά σε κατάσταση Idle. Μετά από αυτήν την απάντηση, ο πρωτεύον δεν έχει καμιά ευθύνη απέναντι στον δευτερεύον σε ότι αφορά την συναλλαγή. ERROR : Η εντολή εκδόθηκε σε λάθος κατάσταση, ή είναι δύσμορφη. Η σύνδεση περνά σε κατάσταση Error. PULL <superior's transaction identifier> <subordinate's transaction identifier> Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 15

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα δίκτυα τεχνολογίας / χρησιμοποιούν διεύθυνση 32 bits, προκειμένου να δρομολογήσουν ένα αυτοδύναμο πακέτο στο προορισμό του. Κατά σύμβαση έχει επικρατήσει οι διευθύνσεις να

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

GenikiCourier Prestashop Module ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

GenikiCourier Prestashop Module ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GenikiCourier Prestashop Module ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ MODULE... 2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (Configuration)... 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ...5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωτόκολο http εντολών έκδοση 1.0 Σελ:2...περιεχόμενα Σελ:3...τι θα βρείτε σε αυτό το βιβλίο Σελ:3...γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά Σελ:4-5...πως

Διαβάστε περισσότερα

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης Asset Management Software Client Module Οδηγός χρήσης Μονάδα-πελάτης Kodak Asset Management Software Κατάσταση και ρυθμίσεις πόρων... 1 Μενού κατάστασης πόρων... 2 Μενού ρυθμίσεων πόρων... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Μ.Π. Το σύστημα smille αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο πληροφόρησηας,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο

7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο Κεφάλαιο 7 7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο Σελ. 247-249 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Διευθυνσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008 Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Τι είναι το Active Directory; Το Active Directory είναι ουσιαστικά μια βάση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνική Ανίχνευσης του ICMP Echo Spoofing Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 98 ΜΕΡΟΣ Α: Έλεγχος του Icmp Echo Reply Πακέτου 103 A.1. Ανίχνευση του spoofed Icmp Echo Request Πακέτου.

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ WEB 2.0 ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AJAX. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ.

ΤΟ WEB 2.0 ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AJAX. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ. ΤΟ WEB 2.0 ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AJAX. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ. ΤΣΑΠΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ. : Μ15/06 ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο 2007-2008 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ : Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

DNS. Όλες οι άλλες υπηρεσίες του Διαδικτύου, (WWW και Email) χρησιμοποιούν το DNS

DNS. Όλες οι άλλες υπηρεσίες του Διαδικτύου, (WWW και Email) χρησιμοποιούν το DNS DNS Domain Name System (Σύστημα Ονομάτων Τομέων ή Χώρων ή Περιοχών) είναι ένα ιεραρχικό σύστημα ονοματοδοσίας του Διαδικτύου. Aντιστοιχίζει ονόματα με διευθύνσεις IP και αντίστροφα. Όλες οι άλλες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης DNS Manager Αναλυτικός οδηγός χρήσης: DNS Manager Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων 3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλογή τύπου δεδομένων και ιδιότητες πεδίων Δημιουργία πινάκων Συσχετισμός πινάκων ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση για την ηλεκτρονική υποβολή αποδείξεων

Διαβούλευση για την ηλεκτρονική υποβολή αποδείξεων Διαβούλευση για την ηλεκτρονική υποβολή αποδείξεων Εισαγωγή Είναι δεδομένη η εστίαση του νέου φορολογικού νόμου στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Σημαντική διάσταση των μεταρρυθμίσεων που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση P.O.S Η διαχείριση P.O.S µηχανών Online, σας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσετε τους Η/Υ στους οποίους πραγµατοποιείτε τις κινήσεις λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP Βίτσας Βασίλειος Αρχιτεκτονική και φιλοσοφία του Internet Ένα διαδίκτυο TCP/IP παρέχει 3 είδη υπηρεσιών Η διάταξη τους είναι ιεραρχική Ασυνδεσμικό σύστημα παράδοσης ΗυπηρεσίαIP ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8.1 Χώρος Ονομάτων του DNS

7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8.1 Χώρος Ονομάτων του DNS Κεφάλαιο 7 7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8.1 Χώρος Ονομάτων του DNS Σελ. 259-264 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 4ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 4-1 ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ INTERNET IP Διευθύνσεις, Συμβολικές Διευθύνσεις, DNS http://www.uth.gr/main/help/help-desk/internet/internet1.html

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Επίλυση Ονομάτων (Name Resolution) και DNS

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Επίλυση Ονομάτων (Name Resolution) και DNS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Επίλυση Ονομάτων (Name Resolution) και DNS 16.1. Εισαγωγή Τα προγράμματα σπανίως απευθύνονται σε host, ταχυδρομικά κουτιά και σ άλλους πόρους με τη δυαδική τους διεύθυνση δικτύου. Αντί για

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Υπηρεσία Αυτόματης Ανάκτησης Συνδεδεμένης Δομής Θεματικών Επικεφαλίδων μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ιαδικτύου

Τεχνολογίες ιαδικτύου Τεχνολογίες ιαδικτύου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα και Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών Ιστορικά Στοιχεία ARPANET Ο «παππούς» των δικτύων Αναπτύχθηκε από την DARPA στα τέλη του 60 Το 83 διασπάται σε MILNET

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ... 3 1 ο Βήμα: Δημιουργία νέας χρήσης.... 3 2 ο Βήμα: Εισαγωγή στην νέα χρήση... 3 3ο

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Έκδοση: 01.00 20/09/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ...3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας στα Κατανεµηµένα Συστήµατα ιαφάνειες στα πλαίσια του µαθήµατος: Κατανεµηµένα Συστήµατα Ε Εξάµηνο, Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαµίας Πέτρος Λάµψας 2002

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό ς Σχ. Έτόυς 2014-2015

Οδηγό ς Σχ. Έτόυς 2014-2015 Οδηγό ς Σχ. Έτόυς 2014-2015 Σχολικό Έτος Στο ΠΣ myschool υλοποιείται πλήρης ιστορικότητα και τα δεδομένα σας είναι διαθέσιμα για κάθε Σχολικό Έτος. Μέσα από την ΑΡΧΙΚΗ σελίδα μπορείτε κάθε φορά να ορίζετε

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ. Πληροφορική Α' Γυμν. Το Λειτουργικό Σύστημα του Υπολογιστή

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ. Πληροφορική Α' Γυμν. Το Λειτουργικό Σύστημα του Υπολογιστή 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Ενότητα: Πληροφορική Α' Γυμν. Το του Υπολογιστή 1. Τι ονομάζεται Πρόγραμμα; Είναι οι οδηγίες που δίνονται στον υπολογιστή για να εξηγήσουμε πώς γίνεται μια εργασία (δηλαδή η

Διαβάστε περισσότερα

Το αίτημα (http request) για την αποστολή μηνύματος γίνεται στον server μας στο URL http://www.mysms.com.gr/api.php, με τις ακόλουθες μεταβλητές.

Το αίτημα (http request) για την αποστολή μηνύματος γίνεται στον server μας στο URL http://www.mysms.com.gr/api.php, με τις ακόλουθες μεταβλητές. ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 33 (ΜΕΓΑΡΟ ΑΒΕΡΩΦ), Τ.Κ. 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310 231 557, ΦΑΞ: 2310 231 552 URL: www.mysms.com.gr ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: support@mysms.com.gr 1. Αποστολή SMS Το αίτημα

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας Firewalls Firewalls Τα firewalls (τοίχοι πυρασφάλειας ή πυρότοιχοι ή αναχώματα ασφαλείας ή φράγματα ασφαλείας) είναι ένα σύστημα το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ του ιδιωτικού δικτύου και του δημοσίου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby

Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Ο κόσμος του Robby Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές εργασίες.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

SC : Αλλαγή είδους (Sales Change)- Αριθµός Πεδίων 6.

SC : Αλλαγή είδους (Sales Change)- Αριθµός Πεδίων 6. D.P.S. 710 DRIVER Με την εγκατάσταση του οδηγού D.P.S 710 εγκαθίστανται και οι usb drivers στο φάκελο C:\DPS710_FISCAL\DRIVERS Συνδέστε την ταµειακή και στο παράθυρο που θα εµφανίσουν τα windows για την

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού 1η διάλεξη Χαρακτηριστικά Μαθήματος Μάθημα προγραμματισμού (και όχι μόνον) Μπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη αν δεν έχετε καλή γνώση και αρκετή εμπειρία προγραμματισμού (Java)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Στην εργασία που ακολουθεί, οι μαθητές θα πρέπει να οργανώσουν εβδομάδα πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ H ΥΠΗΡΕΣΙΑ DHCP Αν είστε ένας διαχειριστής δικτύου (network administrator),σίγουρα θα έχετε αντιμετωπίσει το πρόβλημα των "ip conflicts", εν όσο προσπαθείτε να ρυθμίσετε τις διευθύνσεις ip των hosts στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99 5093/98/EL/final WP 17 Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Σύσταση 1/99 Για τη µη αντιληπτή και αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ζευς Οδηγίες Διαχείρισης Ψηφοφορίας

Ζευς Οδηγίες Διαχείρισης Ψηφοφορίας Ζευς Οδηγίες Διαχείρισης Ψηφοφορίας Ομάδα Ανάπτυξης Συστήματος Ζευς 18 Οκτωβρίου 2012 Το παρόν κείμενο περιγράφει τη διαχείριση ψηφιακών ψηφοφοριών μέσω του συστήματος Ζευς. Απευθύνεται καταρχήν στον διαχειριστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Περιεχόμενα F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.2 Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο υπολογιστής μου προστατεύεται;...4

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD)

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (18) Εγχειρίδιο ς (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (18) Copyright 2013 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Σκοπός... 3 Έκταση... 3 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

2. Να δηλωθεί ότι το πρόθεμα για τη ζώνη gunet.gr είναι το «00».

2. Να δηλωθεί ότι το πρόθεμα για τη ζώνη gunet.gr είναι το «00». Cisco gatekeeper Ο σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να παρουσιαστεί ένα παράδειγμα configuration Cisco gatekeeper ενός ιδρύματος που έχει συνδεθεί στην υπηρεσία του GUnet, στην οποία ο directory gatekeeper

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk για τους τελικούς χρήστες

Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk για τους τελικούς χρήστες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk για τους τελικούς χρήστες Έκδοση 4.0 - Ιανουάριος 2014 Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Προγραμματιστές Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW

Διαβάστε περισσότερα