ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος Ηµεροµηνία: 22/05/2008 Όνοµα: Βουληµενέα Χριστίνα Αριθµ. Μητρώου: Αριθµ. Τηλεφώνου: Εξάµηνο: ΘΕΜΑ: H Πληροφόρηση κατά το Σύνταγµα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλεγόµενα...3 I. Γενικό Μέρος...5 Ελευθερία του πληροφορείν....5 Α. Ελευθερία έκφρασης και διάδοσης πληροφορίας (γνώµης)...5 Β. Ειδήσεις...6 Γ. ιαφήµιση...6 Ελευθερία του πληροφορείσθαι...8 Αµοιβή...9 Β. Απάντηση δηµόσιας αρχής Περιορισµοί Αναστολή...14 ΙΙ. Ειδικό Μέρος Το άρθρο 5Α του Συντάγµατος...14 Α. Άρθρο 5Α παρ Β. Άρθρο 5Α παρ. 2 Συντάγµατος...16 Ειδικότερα Θέµατα Το δικαίωµα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις νοµικών δεδοµένων που δηµιουργούνται από κρατικούς φορείς...18 Α. Από τη Lex Gambetta στη Lex Informatica...19 Β. Οι Συστάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης...20 Γ. Το δικαίωµα του «νοµικώς» πληροφορείσθαι Κοινωνία της Πληροφορίας και Επικαιρότητα (Αρθρογραφία)...21 Συµπερασµατικές παρατηρήσεις:...23 Περίληψη...24 Ενδεικτική Νοµολογία Νοµοθεσία...25 Βιβλιογραφία

3 Προλεγόµενα 1. Η ελευθερία της πληροφορίας είναι στενά συνδεδεµένη µε την ελευθερία της γνώµης. Σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις των δικαιωµάτων του ανθρώπου, η ελευθερία της γνώµης περιλαµβάνει την ελευθερία της πληροφορίας 1. Αντίθετα κατά το γερµανικό, ισπανικό και πορτογαλικό σύνταγµα, η ελευθερία της πληροφορίας είναι χωριστή από την ελευθερία της γνώµης 2. Πληροφορίες είναι δυνατό να συνιστούν ιδέες, γνώµες, αφηγήσεις, γεγονότα, ειδήσεις και κρίσεις για θέµατα που αφορούν στην κοινωνική και πολιτική ζωή 3. Ωστόσο η διάκριση απόψεων και ειδήσεων δεν είναι πάντοτε εύκολη για τον πληροφορούντα ούτε σαφής για τον πληροφορούµενο, αν και ο διαχωρισµός σχόλιου και είδησης είναι θεµελιώδης για τον τύπο, την ραδιοτηλεόραση και τη δηµοσιογραφία 4. Η ενεργητική ελευθερία της πληροφορίας (ελευθερία του πληροφορείν) µπορεί να ενταχθεί στην ελευθερία της γνώµης lato sensu. Αλλά και η παθητική ελευθερία της πληροφορίας (ελευθερία του πληροφορείσθαι) σχετίζεται µε την ελευθερία εκφράσεων και διαδόσεως γνώµης, γιατί η ελευθερία έκφρασης και διάδοσης γνώµης και άνευ περιεχοµένου, αν δεν προστατεύεται συγχρόνως η λήψη και η αποδοχή της γνώµης. Επιπλέον η ελευθερία του πληροφορείν περιλαµβάνει και προϋποθέτει την ελευθερία του πληροφορείσθαι. Ωστόσο το δικαίωµα στην ελευθερία της πληροφόρησης δεν κατοχυρωνόταν ρητά στο Σύνταγµα 1975/86. Ο Αριστόβουλος Μάνεσης πρώτος υποστήριξε ότι το δικαίωµα στην πληροφόρηση στοιχειοθετείται και κατοχυρώνεται στο Σύνταγµα του 1975/86 όταν ο συντακτικός νοµοθέτης χρησιµοποιεί τη λέξη: «διαδίδει» 5. Εποµένως νοµική βάση και των 2 πλευρών της ελευθερίας της πληροφορίας ήταν µέχρι την αναθεώρηση του 2001 το άρθρο 14 παρ. 1 Σύντ. ενώ η αναδροµή στο άρθρο 5 παρ. 1 δεν ήταν αναγκαία 6. Ειδικά την πληροφόρηση εκ µέρους των διοικητικών αρχών αφορά το άρθρο 10 παρ. 3 Συντ. ενώ τις µαζικές πληροφορίες το άρθρο 15 παρ Η αναθεώρηση του 2001 πρόσθεσε διατάξεις που προστατεύουν πλέον ρητά το δικαίωµα πληροφορίας 8. Κατά το νέο άρθρο 5Α του Συντάγµατος: «1. Καθένας έχει δικαίωµα στην πληροφόρηση, όπως ο νόµος ορίζει. Περιορισµοί στο δικαίωµα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν µε νόµο µόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέµησης του εγκλήµατος ή προστασία δικαιωµάτων και συµφερόντων τρίτων. 2. Καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, 1 Βλ. Π αγτόγλου: Συνταγµατικό ίκαιο, Ατοµικά ικαιώµατα Α εύτερη Αναθεωρηµένη Έκδοση σελ. 523, 644 Εποµ., επίσης άρθρα 10 παρ. ΕΣ, 19 παρ. 2 ΣΑΠ 2 Άρθρα 5 παρ. 1 γερµ. Σύνταγµα, 20 παρ. 1 Ισπαν. Συντ., 37 παρ.1 πορτογ. Συντ. 3 Βλ Γιάννα Π. Κίκη: Η καλωδιακή Τηλεόραση σελ. 254 (Νοµική Φύση της Πληροφορίας) 4 Συνέχεια αγτόγλου σελ. 523, 644 ΕΠ 5 Βλ. Γιάννα Π. Κίκη: Ελευθερία Οπτικοακουστικών Μέσων σελ Συνέχεια αγτόγλου 7 Βλ. Γιάννα Π. Κίκη: Ελευθερία Οπτικοακουστικών Μέσων, σχετ. Μάνεση: Η Συνταγµατική προστασία της ελευθερίας, κυκλοφορίας των εντύπων και εφαρµογή της στην πράξη, 633 ΕΠ 8 ο.π. αγτόγλου 3

4 καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του κράτους, τηρουµένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9.9Α και 19». Οι νέες διατάξεις εισάγουν νέες έννοιες όπως δικαίωµα στην πληροφόρηση, Κοινωνία της Πληροφορίας, διακίνηση των πληροφοριών. Ωστόσο δεν περιέχουν τίποτα ουσιωδώς νέο, αφού κατά τις ισχύουσες στην Ελλάδα διεθνείς συµβάσεις των δικαιωµάτων του ανθρώπου (άρθρα 10 παρ. 1 ΕΣ Α, 19 παρ. 2 ΣΑΠ ) η ελευθερία της γνώµης περιλαµβάνει και την ελευθερία της πληροφορίας. Η σηµασία της ελευθερίας της πληροφορίας πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα. Γατί χωρίς αυτή δεν µπορεί να λειτουργήσει η δηµοκρατία, επειδή λείπει η ενηµέρωση την οποία προϋποθέτει η εύλογη και σώφρων άσκηση των πολιτικών δικαιωµάτων των πολιτών και του ελέγχου των κυβερνώντων. 4

5 I. Γενικό Μέρος Ελευθερία του πληροφορείν. Η ενεργητική πλευρά είναι η ελευθερία του πληροφορείν σε άλλους ή το κοινό εν γένει. Όσα ισχύουν για την ελευθερία της γνώµης (και µάλιστα την ελευθερία της εκφράσεων και διαδόσεως της γνώµης. Ισχύουν mutatis mutanelis και για την ελευθερία της πληροφορίας. Α. Ελευθερία έκφρασης και διάδοσης πληροφορίας (γνώµης) Καθένας µπορεί να εξωτερικεύει και να γνωστοποιεί πληροφορίες στους γύρω του. Η ελευθερία αυτή είναι η πιο επικίνδυνη για τη αυταρχικά καθεστώτα. Αλλά γι αυτό και κατοχυρώνεται ρητά στις συνταγµατικές και διεθνείς διακηρύξεις των ατοµικών δικαιωµάτων 9. Η έκφραση πληροφοριών συνδέεται άµεσα µε την ελευθερία του λόγου. Γίνεται προφορικά µέσω της ανθρώπινης φωνής, δηλαδή µε ζώσα ή αποτυπωµένη σε δίσκους, κασέτες, κλπ, οµιλία, τραγούδι ή ήχο καθώς και γραπτά. Περιλαµβάνει χειρόγραφο κείµενο όπως επίσης και στενογραφηµένο, δαχτυλογραφηµένο, γραµµένο στη γλώσσα των τυφλών, τηλεγράφηµα, τέλεξ, φαξ, , καθώς και οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Χαρακτηριστική είναι η χρησιµοποίησης της γλώσσας της προτιµήσεως του καθενός περιλαµβάνεται. Άµεση ή έµµεση κρατική επιταγή ή απαγόρευση καθώς και η τιµώρηση είναι ασυµβίβαστη. Περιορισµοί ισχύουν µόνο στο πλαίσιο εξουσιαστικών σχέσεων ενώ τέτοιες επιταγές ή απαγορεύσεις δεν ισχύουν για τους ιδιώτες. Το ίδιο ισχύει και για την απαγόρευση χρησιµοποίησης ξένων γλωσσών. Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί και η ελευθερία επιλογής του χρόνου 10 και του τόπου εκφράσεως καθώς και η επιλογή του συνοµιλητή ή του ακροατηρίου. Σχετικά µε τη διάδοση της πληροφορίας καθένας δεν αρκείται στην απλή έκφραση αλλά ενδιαφέρεται να πληροφορηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάνθρωποί του. Είναι φυσικό ότι αυταρχικά καθεστώτα περιορίζουν ή και απαγορεύουν τη διάδοση τέτοιων πληροφοριών. Συµπερασµατικά λοιπόν η έκφραση και διάδοση γνώµης άρα και πληροφορίας ανήκουν στο δικαίωµα επικοινωνίας των ανθρώπων µεταξύ τους και κατοχυρώνονται ρητά από το Σύνταγµα. 9 Άρθρα 5 παρ. 1 Συντ., 10 παρ. 1 ΕΣ Α, 19 παρ. 2 ΣΑΠ, 11 ΧΘ ΕΕ 10 Η ανάγκη ειρηνικής διεξαγωγής των Βουλευτικών Εκλογών δικαιολογεί όµως την απαγόρευση προεκλογικών οµιλιών µετά ένα χρονικό σηµείο λίγο πριν της εκλογές 5

6 Β. Ειδήσεις Αν η διάκριση ανάµεσα σε «ορθές και εσφαλµένες γνώµες είναι ασυµβίβαστη µε την ουσία της δηµοκρατίας (ελευθερία γνώµης), δε συµβαίνει το ίδιο µε τις ειδήσεις, Η ελευθερία της πληροφορίας δεν περιλαµβάνει την ελευθερία διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Εποµένως κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 Συντ., το άρθρο 191 Π.Κ. είναι «νόµος του κράτους» και τιµωρεί όποιον «διασπείρει µε οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις ή φήµες ικανές να επιφέρουν ανησυχίες ή φόβο στους πολίτες ή να ταράξουν τη δηµόσια πίστη ή να κλονίσουν την εµπιστοσύνη του κοινού στο εθνικό νόµισµα ή στις ένοπλες δυνάµεις της χώρα ή να επιφέρουν διαταραχή στις διεθνείς σχέσεις της χώρας». Αν οι ειδήσεις ή οι φήµες δεν είναι ψευδείς, το έγκληµα δεν υπάρχει 11. Γιατί χωρίς τα στοιχεία της αντικειµενικής υπόστασης η διατάραξη θα ήταν ασυµβίβαστη µε την ελευθερία γνώµης και πληροφορίας. Ωστόσο δεν είναι πάντοτε εύκολη η διάκριση αληθινής και ψευδούς είδησης. Ειδικά όταν έχουµε εσφαλµένη εκτίµηση γεγονότων που όµως προστατεύεται από το άρθρο 14 παρ. 1. Αµφιβολία δηµιουργεί και η παρ. 2 του άρθρου 191 ΠΚ που τιµωρεί και την εξ αµελείας διασπορά ψευδών ειδήσεων ή φηµών. Επιπλέον και φήµες µπορούν να οδηγήσουν σε σχολιασµό, ο οποίος µπορεί να έχει σαν στόχο να προειδοποιήσει προτού δηµιουργηθούν τετελεσµένα γεγονότα. ιάταξη ανάλογη µε το άρθρο 367 ΠΚ δεν υπάρχει σχετικά µε την αξιόποινη πράξη του άρθρου 191. Όπως ήταν διατυπωµένη αυτή η διάταξη δεν λαµβάνει υπ όψη την κεφαλαιώδη σηµασία γνώµης και πληροφορίας. Γι αυτό δεν θεωρείται ότι περιορίζει το ατοµικό αυτό δικαίωµα 12. Γ. ιαφήµιση Η διαφήµιση διακρίνεται συνήθως σε εµπορική και µη εµπορική. Εµπορική είναι η διαφήµιση που παρέχει στους καταναλωτές πληροφορίες για συγκεκριµένα αγαθά ή υπηρεσίες, συµβάλλοντας έτσι στη διαµόρφωση της γνώµης και της αγοραστικής συµπεριφοράς τους 13. Όλες οι άλλες διαφηµίσεις (πολιτικές, ιδεολογικές, φιλανθρωπικές, κοινωνικές κλπ) χαρακτηρίζονται συνεκδοχικά ως µη εµπορικές 14. Αναµφίβολα η µη εµπορική διαφήµιση αποτελεί έκφραση ή διάδοση γνώµης ή πληροφορίας και προστατεύεται από το άρθρο 14 παρ. 1. Ωστόσο κα η εµπορική διαφήµιση προσπαθεί να επηρεάσει 15. Από την άλλη µεριά η ελευθερία της διαφήµισης σχετίζεται µε την οικονοµική ελευθερία. Αποτελεί conditio sine 11 Επίσης, αν οι ειδήσεις είναι ήδη διαδεδοµένες, δεν είναι πια αντικειµενικός δυνατή η «διασπορά» τους, εκτός αν η πράξη στρέφεται σε κύκλο προσώπων στον οποίο η εν λόγω ειδήσεις δεν έχουν ακόµα «διασπαρεί». Βλ. ΕΑ 5280/81ΤοΣ 1982, Η ΕΑ 5280/81, ΤοΣ 1982, 260 δέχεται την συνταγµατικότητα του άρθρου 191 ΠΚ χωρίς κανένα από τους ανωτέρω προβληµατισµούς 13 Βλ. Ελευθερία της διαφήµισης, σελ ο.π. αγτόγλου, 647 εποµ. 15 Το Ολλανδικό Σύνταγµα (άρθρο 7 παρ. 4) εξαιρεί την εµπορική διαφήµιση από την ελευθερία της γνώµης. Η εξαίρεση αυτή ισχύει όµως γιατί είναι ρητή. 6

7 qua non του ελεύθερου ανταγωνισµού, της ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά, της εισαγωγής νέων προϊόντων, της πληροφόρησης των καταναλωτών χωρίς ελεύθερη διαφήµιση δεν υπάρχει οικονοµική ελευθερία του παραγωγού και του καταναλωτή. Συχνά δηµιουργούνται δυσχέρειες καθώς η διαφήµιση υπάγεται στη οικονοµική ελευθερία (άρθρο 5 παρ. 1) και όχι στην ελευθερία γνώµης και πληροφορίας. Προβλήµατα υπάρχουν όταν συνδυάζονται ιδεολογικοί, πολιτικοί ή οικονοµικοί σκοποί όπως π.χ. κατά τη διαφήµιση ενός βιβλίου ή το σύνθηµα «ο επιµένων ΕλληΝικά κ.ο.» γίνεται έτσι ξεκάθαρο ότι δεν είναι πάντα εύκολος ο διαχωρισµός του οικονοµικού και του ιδεολογικού στοιχείου. Ο καταναλωτής εποµένως µπορεί να αποφασίσει υπέρ ή κατά ενός προϊόντος, αγαθού ή υπηρεσίας µε βάση ιδεολογικά κριτήρια ή µε οικονοµικά. Η εµπορική διαφήµιση είναι στοιχείο της «οικονοµίας της αγοράς» την οποία καταρχήν προϋποθέτει το Σύνταγµα. Θεωρητικά λοιπόν είναι λανθασµένος ο διαχωρισµός της εµπορικής από τη µη εµπορική διαφήµιση και η ρύθµιση της από άλλη διάταξη του Συντάγµατος. Παρόµοια άποψη δεχόταν και η (παλαιά) Ευρωπαϊκή Επιτροπή των δικαιωµάτων του ανθρώπου, που υπήγε τη διαφήµιση στο άρθρο 10 της Συµβάσεως, που κατοχυρώνει την ελευθερία της γνώµης και της ελευθερίας. Έτσι και στις περισσότερες χώρες κράτη µέλη Βέλγιο, Γερµανία, ανία, Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ισπανία) γίνεται δεκτό ότι η µη εµπορική αλλά και η εµπορική διαφήµιση καλύπτεται από την ελευθερία της πληροφορίας 16. Επιπλέον το Ευρωπαϊκό ικαστήριο των δικαιωµάτων του ανθρώπου εφαρµόζει την παραπάνω διάταξη (άρθρο 10 Συµβάσεως) όπου η διαφήµιση περιέχει έκφραση γνώµης 17. Σύµφωνα µε τον αγτόγλου η ορθότερη άποψη είναι η εξής: εµπορική διαφήµιση, ως οικονοµική δραστηριότητα, πρέπει να υπάγεται στη συνταγµατική κατοχύρωση της οικονοµικής ελευθερίας (άρθρο 5 παρ. 1). Όταν όµως υπερέχει η έκφραση και η διάδοση γνώµης και πληροφορίας, εφαρµοστέο να είναι το άρθρο 14 παρ. 1. Καταρχήν ισχύει ότι η διαφήµιση, οποιουδήποτε είδους, είναι ελεύθερη (14 παρ. 1). Η απαγόρευση της θα αντίκειτο στο άρθρο 14 παρ. 1. Αυτό βέβαια δεν ισχύει για τη διαφήµιση ενός γενικά απαγορευµένου από το νόµο προϊόντος (π.χ. ναρκωτικών) 18 ή υπηρεσίας (π.χ. µαστροπείας) 19. Ενώ η πλήρης απαγόρευση της διαφηµίσεως θα ήταν αντισυνταγµατική, δεν απαγορεύεται για λόγους προστασίας άλλου δηµοσίου συµφέροντος (π.χ. δηµόσια υγεία). Επιπλέον µπορεί να απαγορευτεί πλήρως η εν µέρει η διαφήµιση ορισµένων ειδών π.χ. µέσων τεχνητής διακοπής εγκυµοσύνης 20, καπνού, οινοπνευµατωδών ποτών 21 κλπ. Αυτό γίνεται µόνο όταν υπάρχει αναγκαιότητα και προσφορότητα (αρχή αναλογικότητας). 16 Βλ. Ελευθερία διαφήµισης σελ ο.π. αγτόγλου 18 Άρθρο 9 µ. 1729/1987 «καταπολέµηση της διάδοσης ναρκωτικών κλπ» (Α 144) 19 Άρθρο 349 Π.Κ. 20 Άρθρο 305 Π.Κ. 21 Άρθρο 3 παρ. 9 ν.1730/1987 άρθρο 13 οδηγίας 89/552/ΕοΚ 7

8 Ελευθερία του πληροφορείσθαι Η παθητική πλευρά της ελευθερίας της πληροφορίας είναι η ελευθερία του πληροφορείσθαι. Η ελευθερία δηλαδή αναζήτησης, συλλογής και λήψης πληροφοριών. Α) Πληροφορία είναι κάθε αντικείµενο γνώσης. Η ελευθερία του πληροφορείσθαι δε σηµαίνει πρόσβαση σε όλες τις πηγές πληροφοριών αλλά την απρόσκοπτη πρόσβαση στις γενικά προσιτές πηγές. Πότε µία πηγή πληροφοριών είναι γενικά προσιτή καθορίζεται από τις διατάξεις του συντάγµατος ή των νόµων και από τη θέληση του κατόχου της. Η ελευθερία του πληροφορείσθαι σηµαίνει µόνο την αξίωση του ατόµου να µην παρεµποδίζεται στην πρόσβασή του σε µία γενικά προσιτή πηγή πληροφοριών Β) Γενικά προσιτές πηγές πληροφοριών είναι όσες απευθύνονται στο κοινό. Αυτές είναι ο τύπος, η ραδιοτηλεόραση, ο κινηµατογράφος, το θέατρο, οι διαλέξεις, εκθέσεις, αφίσες, προκηρύξεις κλπ. Στις ιδιωτικές πηγές πληροφοριών ο κάτοχός τους ορίζει σε ποιο βαθµό είναι αυτές προσιτές. Έτσι ο ιδιώτης αποφασίζει ο ίδιος για την πρόσβαση των άλλων στη συλλογή του, σε µια διάλεξη µπορεί να γίνουν δεκτοί µόνο όσοι έχουν προσκληθεί κ.ο.κ. Αλλά και στις ιδιωτικές πηγές πληροφοριών µπορεί ο νόµος να κατοχυρώνει την πρόσβαση σε ορισµένους τρίτους, βλ. π.χ. το δικαίωµα της µειοψηφίας ανώνυµης εταιρίας να ζητήσει πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Εδώ περιλαµβάνονται οι νοµοθετικές διατάξεις για τη δηµοσίευση στοιχείων ιδιωτικών επιχειρήσεων κατ εξαίρεση τέτοιες νοµοθετικές ρυθµίσεις εξουσιοδοτεί το Σύνταγµα 23. Γενικά όµως δε σχετίζονται άµεσα µε το άρθρο 14 παρ. 1. Ο καθορισµός κρατικών πηγών πληροφοριών ως γενικά προσιτών ή µη δεν υπόκειται σε απεριόριστη διακριτική ευχέρεια των κρατικών αρχών. Το Σύνταγµα επιτάσσει απευθείας τη δηµοσίευση των νόµων 24 και των δικαστικών αποφάσεων 25, τη δηµοσιότητα των δικαστικών συνεδριάσεων 26 και των συνεδριάσεων της Βουλής 27. Επιπλέον το Σύνταγµα εξουσιοδοτεί το νοµοθέτη να ορίζει τη δηµοσιότητα των εκλογικών δαπανών των κοµµάτων και των υποψήφιων βουλευτών 28. Από τις διατάξεις, αυτές προκύπτει η γενική αρχή της δηµοσιότητας της λειτουργίας του κράτους. Ωστόσο γεννάται το ερώτηµα αν µια µη γενικά προσιτή κρατική πηγή πρέπει να είναι ή να γίνει γενικά προσιτή ή προσιτή στον συγκεκριµένο ενδιαφερόµενο. Η απάντηση µπορεί να δοθεί µόνο µέσω άλλων συνταγµατικών ή νοµοθετικών διατάξεων. Η δηµοκρατική αρχή (άρθρο 1) θεµελιώνει την 22 Βλ. Ελευθερία της διαφήµισης σελ ο.π. αγτόγλου 652 εποµ., άρθρο 14 παρ. 9 (γνωστοποίηση µέσων, χρηµατοδοτήσεως εφηµερίδων και περιοδικών) 24 Άρθρο 42 Σύντ. 25 Άρθρο 93 παρ. 3 Σύντ. 26 Άρθρο 93 παρ. 2 Σύντ. 27 Άρθρο 66 παρ. 1 Σύντ. 28 Άρθρο 29 παρ. 2 Σύντ. 8

9 υποχρέωση του κράτους να καθιστά προσιτά στο κοινό ορισµένα στοιχεία. Το κατοχυρωµένων από το Σύνταγµα δικαίωµα της δικαστικής προστασίας (άρθρο 20 παρ. 1) προϋποθέτει την πρόσβαση σε ορισµένα διοικητικά έγγραφα. Βέβαια υπάρχουν και σηµαντικοί περιορισµοί. Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 1 εδ. 1 του ν. 1599/1986, «κάθε πολίτης, µε τις επιφυλάξεις των διατάξεων της παραγράφου 3, έχει δικαίωµα να λαµβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτων». Κατά το εδ. 2, «διοικητικά έγγραφα θεωρούνται όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από όργανα του δηµόσιου τοµέα», δηλαδή όχι µόνο της δηµόσιας διοίκησης, αλλά όλων των κρατικών φορέων, «ανεξάρτητα από το καθεστώς δηµοσίου ή ιδιωτικού ή µικτού δικαίου που τους διέπει» 29. Αµοιβή Α. Στην ελεύθερη πρόσβαση σε γενικά προσιτές πηγές πληροφοριών αντίκειται όχι µόνο η απαγόρευση ή απόρριψη πρόσβασης, αλλά και κάθε απόκρυψη ή νόθευση πληροφοριών («παραπληροφόρηση») και κάθε παρακώλυση αγοράς εφηµερίδων, ραδιοτηλεοπτικών συσκευών, δορυφορικών κεραιών κ.ο.κ. εν αντίκειται στην ελευθερία της πληροφορίας η απαίτηση εύλογης αµοιβής για τη χρησιµοποίηση του χώρου ή µέσου πληροφόρησης (π.χ. τελών ραδιοτηλεοπτικής µεταδόσεως ή χρησιµοποιήσεως µιας αίθουσας διαλέξεων) ή για την πρόσβαση στην πηγή πληροφορίας (εισιτηρίου, τιµήµατος βιβλίου ή τηλεοπτικής συσκευής ή κεραίας κ.ο.κ.). Β. Απάντηση δηµόσιας αρχής Σύµφωνα µε την παλαιά διάταξη του άρθρου 10 παρ. 3 του Συντάγµατος, «Η αρµόδια αρχή υποχρεούται να απαντά σε αίτηση πληροφοριών, εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόµο». Το Σύνταγµα δηλαδή υποχρέωνε τη διοίκηση, µόνο εφόσον την υποχρέωνε ο νόµος. Ποιο ήταν το αυτοτελές περιεχόµενο της συνταγµατικής διάταξης. Αν ήταν «επιφύλαξη νόµου», η διάταξη θα είχε το εξής περιεχόµενο: «Νόµος µπορεί να ορίσει, ότι η αρµόδια αρχή υποχρεούται να απαντά σε αίτηση πληροφοριών». Αλλά η «επιφύλαξη νόµου» αναφέρεται στην νοµοθετική ρύθµιση και τον περιορισµό συνταγµατικά περιορισµένων δικαιωµάτων. Εδώ πρόκειται αντιστρόφως για αύξηση των δικαιωµάτων του ιδιώτη έναντι της διοίκησης, ενώ από την άλλη πλευρά δεν υπάρχουν «δικαιώµατα της διοικήσεως» που ο νοµοθέτης µπορεί να το περιορίσει µόνο αν το Σύνταγµα περιέχει ρητή «επιφύλαξη του νόµου». Αντίστροφα, ο νοµοθέτης δεν έχει ανάγκη την παραπάνω συνταγµατική διάταξη για να θεσπίσει υποχρέωση της διοίκησης να απαντά στις αιτήσεις πληροφοριών. Φαίνεται πράγµατι ότι η παλαιά διάταξη του άρθρου 10 παρ. 3 ήταν κενή περιεχοµένου. Ο νοµοθέτης 29 Άρθρο 1 παρ. 6 ν.1256/1982 «Για την πολυθεσία κλπ» (Α 65) 9

10 πάντως (άρθρο 16 του νόµου 1599/1986) προχώρησε στην θέσπιση «δικαιώµατος διοικητικών εγγράφων», µε πολλούς όµως περιορισµούς. Η αναθεώρηση του 2001 αντικατέστησε όµως την παρ. 3 του άρθρου 10 µε µια πολύ συγκεκριµένη διάταξη: «Η αρµόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήµατα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων µέσα σε ορισµένη προθεσµία, όχι µεγαλύτερη των 60 ηµερών, όπως νόµος ορίζει σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσµίας αυτής ή παράνοµης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και εννόµων συνεπειών καταβάλλεται και ειδική χρηµατική ικανοποίηση του αιτούντα, όπως νόµος ορίζει». 10

11 4. Περιορισµοί Η επιφύλαξη του νόµου του άρθρου 14 παρ. 1 Συντάγµατος («τηρών τους νόµους του κράτους») ισχύει και για την ελευθερία της πληροφορίας. Χρειάζεται βέβαια να προστεθούν µερικές παρατηρήσεις που αφορούν ειδικά την ελευθερία της πληροφορίας. Α. Οι περιορισµοί της ελευθερίας του πληροφορείν 30 θεµελιώνονται κυρίως µε την προστασία του απορρήτου, που είναι ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη νοµιµότητα της απόκτησης των απόρρητων στοιχείων. Χαρακτηριστικά είναι τα ζητήµατα που προκύπτουν από τους περιορισµούς των διαφηµίσεων. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 καθένας µπορεί να διαφηµίζει τηρώντας τους νόµους τους κράτους. Μάλιστα «νόµοι του κράτους», κατά το άρθρο 14 παρ. 1 είναι µόνο οι προσωπικά και αντικειµενικά γενικοί νόµοι, εκείνοι δηλαδή που δεν στρέφονται απλά κατά ορισµένων διαφηµίσεων αλλά προστατεύουν ένα έννοµο αγαθό εν γένει. Ο νόµος 1491/1984 ρυθµίζει το καθεστώς της διαφήµισης 31. ιακρίνει ανάµεσα στην «προβολή πολιτικών και άλλων µηνυµάτων» και την «εµπορική διαφήµιση» και περιέχει κανόνες κοινούς και για τους δύο κα ειδικούς για την µία ή την άλλη από αυτές. Ο νόµος δεν περιορίζει κατά τα άλλα το περιεχόµενο της διαφήµισης αλλά µόνο το χώρο και κατ εξαίρεση τον τρόπο. Στο άρθρο 1 επιβάλλει στους δήµους και τις κοινότητες να καθορίζουν επαρκείς χώρους στους οποίους επιτρέπεται η προβολή κα διαφήµιση ιδεών, προσώπων ή πραγµάτων. Από την άλλη το άρθρο 2 περιέχει ένα µακρό κατάλογο χώρων στους οποίους απαγορεύεται απολύτων κάθε προβολή και διαφήµιση: µνηµεία, αγάλµατα και παραδοσιακά κτίρια, επιφάνειες δηµόσιων τεχνικών έργων, δηµόσιες πληροφοριακές πινακίδες, αρχαιολογικοί χώροι και χώροι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δηµόσια κτίρια και ναοί, ιδιωτικά κτίρια, το τετράγωνο της Ακαδηµίας, Πανεπιστηµίου και της Εθνικής Βιβλιοθήκης στην Αθήνα. Επιπλέον απαγορεύει απολύτων την ανάρτηση «αεροπανώ» πάνω από κοινόχρηστους χώρους, τις δε ενδεικτικές πινακίδες ιδιωτικών επιχειρήσεων καταρχήν, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων ύστερα από άδεια του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Εκτός από τους κοινούς διαφηµιστικούς χώρους, καθορίζονται και οι κοινόχρηστοι χώροι που αυτοί και µόνο θα χρησιµοποιούνται για πολιτικά και άλλα (µη εµπορικά) µηνύµατα. Κατά την προεκλογική περίοδο όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι και όλοι οι δηµοτικοί και κοινοτικοί χώροι που διατέθηκαν για εµπορική διαφήµιση διατίθενται αναλογικά και µε ίσους όρους ή ακολουθώντας την τυχόν γραπτή συµφωνία των πολιτικών κοµµάτων στα κόµµατα αυτά και τους συνδυασµούς τους. Η ένταση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων ρυθµίζεται ή και απαγορεύεται σε ώρες κοινή ησυχίας και κοντά σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή σχολεία. Η απαγόρευση όµως πολιτικής και άλλης 30 ο.π. αγτόγλου 31 Νόµος 1491/1984 «Μέτρα για την διευκόλυνση της διακίνησης των ιδεών, τον τρόπο διενέργειας της εµπορικής διαφήµισης, την ενίσχυση της αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» 11

12 µη εµπορικής διαφήµισης σε ιδιωτικούς χώρους όταν δε δικαιολογείται επαρκώς µε πολεοδοµικά ή περιβαλλοντικά επιχειρήµατα, δε συµβιβάζεται µε το άρθρο 14 παρ. 1. Ειδικοί χώροι προβλέπονται και για την εµπορική διαφήµιση απευθείας από τον νόµο 32 : σε σιδηροδροµικούς, λιµενικούς και αεροπορικούς σταθµούς, σε στάδια και γήπεδα, σε οχήµατα δηµόσιας χρήσης, σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων και καταστήµατα, κινηµατογράφους, θέατρα, εστιατόρια, καφενεία από τον αέρα στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων ή οικοδοµούµενων χώρων, σε στέγες ή δωµάτια κτιρίων και σε ύψος που δεν υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόµενο από τον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό. Οι προϋποθέσεις για την εµπορική διαφήµιση είναι 33 : α) Άδεια του ιδιοκτήτη του χώρου ή του κτιρίου ή της διοικήσεως του αντίστοιχου οργανισµού, β) η άδεια του δηµάρχου ή του προέδρου κοινότητας, ενδεχοµένων µετά την σύµφωνη γνώµη άλλης αρχής 34 και γ) η καταβολή τέλους διαφήµισης 35. Αντιθέτως η πολιτική ή άλλου είδους µη εµπορική διαφήµιση δεν προϋποθέτει ούτε άδεια οποιασδήποτε αρχής ούτε την καταβολή τέλους ή αποζηµιώσεως στον δήµο ή την κοινότητα. Στην προστασία της δηµόσιας υγείας ή των ανηλίκων αποσκοπούν οι περιορισµοί ή αναγορεύσεις της τηλεοπτικής διαφήµισης προϊόντων καπνού, 36 αλκοολούχων ποτών 37 και παιδικών παιχνιδιών 38, καθώς κατ αρχήν και η υποχρέωση αποτύπωσης των προειδοποιήσεων του Υπουργείου Υγείας «Το κάπνισµα βλάπτει σοβαρά την υγεία» σε όλες τις συσκευασίες και έντυπες διαφηµίσεις των προϊόντων καπνού 39. Πλήρης απαγόρευση διαφήµισης προϊόντων που κυκλοφορούν νόµιµα θα ήταν αντίθετη µε την οικονοµική ελευθερία, την ελευθερία γνώµης και πληροφορίας και την προστασία της ιδιοκτησίας. Β. Η ελευθερία του πληροφορείσθαι περιορίζεται µε συνταγµατικά θεµιτό κατ αρχήν τρόπο κυρίως από την προστασία της αποτελεσµατικής διερεύνησης εγκληµάτων ή διοικητικών παραβάσεων. Ο νόµος 1599/1986 θεσπίζει το δικαίωµα γνώσης των διοικητικών εγγράφων. Το άρθρο 16 παρ. 3 του νόµου αυτού προβλέπει δύο ευρείες κατηγορίες περιορισµών. Κατά τη διάταξη αυτή, «οι υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα µπορούν να αρνηθούν την ικανοποίηση του δικαιώµατος σε δύο περιπτώσεις: a. Όταν παραβλάπτεται το απόρρητο των συζητήσεων του υπουργικού συµβουλίου και των άλλων κυβερνητικών οργάνων το απόρρητο της εθνικής άµυνας και εξωτερικής πολιτικής, της δηµόσιας πίστης και του 32 Άρθρο 6 ν.1491/ Άρθρο 5 ν.1491/1984, Βλ. επίσης άρθρο 57 ν.1416/1984 «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων της ηµοτικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας κλπ» 34 Άρθρο 57 ν.1491/ Άρθρο 3 ν.1491/ Άρθρο 3 παρ. 9 υποπαρ. 1 ν.1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ΑΕ» όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 86 παρ. 2 ν.1941/1991 Βλ. επίσης άρθρο 13 οδηγίας του Συµβουλίου 89/552/ΕοΚ 37 Άρθρο 15 της οδηγίας του Συµβουλίου 89/552/ΕοΚ 38 Άρθρο 3 παρ. 9 υποπαρ. 1 ν.1730/1987, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 86 παρ. 2 ν.1941/ Άρθρο 12 ν.1802/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του κώδικα νόµων περί φορολογίας του οινοπνεύµατος και άλλες διατάξεις» 12

13 νοµίσµατος, της ασφάλειας του κράτους και της δηµόσιας τάξης, το ιατρικό, εµπορικό, τραπεζικό ή βιοµηχανικό απόρρητο και κάθε άλλο απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή b. Όταν µπορεί να δυσχεραίνει την έρευνα δικαστικών, αστυνοµικών, στρατιωτικών ή διοικητικών αρχών σχετικά µε την τέλεση εγκλήµατος ή διοικητικής παράβασης» Με τις εξαιρέσεις αυτές το «δικαίωµα γνώσης των διοικητικών εγγράφων» εξαρτάται ουσιαστικά από τη διακριτική ευχέρεια των αρµοδίων. Εκάστοτε αρχών. Οι αρχές υποχρεούνται µόνο να αιτιολογούν και γνωστοποιούν εγγράφων στον ενδιαφερόµενο εντός µηνός από την υποβολή της αίτησης την άρνηση γνωστοποίησης του διοικητικού εγγράφου. Παρόλα αυτά, ο νόµος κατέστησε σαφές, ότι δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη ή στηριγµένη σε επιπόλαιους λόγους απόρριψη της αίτησης. Η αυταρχική στάση των αρχών έναντι των πολιτών έχει πάντως βαθιές ρίζες. Εν όψει της ευκολίας µε την οποία απαγορεύεται από τις στρατιωτικές αρχές στους Έλληνες πολίτες η πρόσβαση σε χαρτογραφικά σοβαρούς γεωγραφικούς χάρτες της χώρας µε υπονοούµενη παραποµπή στην δηµόσια ασφάλεια, δικαιολογείται κάθε επιφυλακτικότητα για την εύλογη εφαρµογή των περιορισµών του νόµου αυτού. Πάντως πρόσφατα έχει βελτιωθεί σηµαντικά η ποιότητα των προσιτών στο κοινό γεωγραφικών κρατών. Γ. Ειδικές εξουσιαστικές σχέσεις Ιδιαίτερα ζητήµατα εµπίπτουν λόγω της ύπαρξης τεχνικών κυριαρχικών σχέσεων στην ελευθερία γνώµης και πληροφορίας. Καταρχήν οι σχέσεις αυτές δεν επηρεάζουν το δικαίωµα λήψης ή αποδοχής µιας γνώµης ή πληροφορίας π.χ. της ακρόασης µιας οµιλίας, της ανάγνωσης ενός βιβλίου, της παρακολούθησης ενός θεατρικού έργου κ.λπ. Ωστόσο η συµµετοχή σε µια πολιτική συγκέντρωση µπορεί να αποτελεί όχι µόνο (παθητική) λήψη γνωµών και πληροφοριών αλλά και ενεργό πολιτική εκδήλωση που µπορεί να απαγορεύεται σε ένα δηµόσιο υπάλληλο. Η αναθεώρηση του 2001 άµβλυνε τους περιορισµούς πολιτικής και κοµµατικής δραστηριότητας των δηµοσίων υπαλλήλων και συνέβαλε έτσι στην κοµµατικοποίηση τους. Οι δύο απαγορεύσεις του άρθρου 29 παρ. 3 είναι οι παρακάτω: α. «Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε µορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόµµατος στους δικαστικούς λειτουργούς και σε όσους υπηρετούν στις ένοπλες δυνάµεις και στα σώµατα ασφαλείας», β. «Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε µορφής εκδηλώσεις υπέρ η κατά πολιτικού κόµµατος, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στους υπαλλήλους του ηµοσίου, οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή δηµοσίων επιχειρήσεων, η διοίκηση των οποίων ορίζεται άµεσα ή έµµεσα από το ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχο. Εκτός όµως από τους ανωτέρω περιορισµούς της ελευθερίας γνώµης και πληροφορίας που περιέχει το ίδιο το Σύνταγµα είναι δυνατοί περιορισµοί που προβλέπονται από το νόµο και είναι αναγκαίοι για την ορθή λειτουργία της 13

14 ειδικής εξουσιαστικής σχέσης. Έτσι είναι αντισυνταγµατική η απαγόρευση δηµοσίευσης στον τύπο. Επιπλέον, µπορεί να ορίζεται η µορφή γλώσσας και της γραφής αλλά µόνο στο µέτρο που η ιδιοµορφία είναι απαραίτητη για την εύλογη λειτουργία της σχέσης. Αυτό ισχύει για τη δηµοσιοϋπαλληλική και τη σχολική σχέση, αλλά όχι για µη υπαλλήλους «δηµόσιους λειτουργούς» που συµπαρίστανται στους ιδιώτες στις σχέσεις τους µε τις δηµόσιες αρχές ή που συντάσσουν ιδιωτικές δικαιοπραξίες, ούτε για τους ιδιώτες που απευθύνονται στις δηµόσιες αρχές µε αιτήσεις, δηλώσεις, δικόγραφα, κ.λπ.. Αναστολή Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 14 µπορούν να ανασταλούν σε περίπτωση εσωτερικού ή εξωτερικού κινδύνου, σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Συντάγµατος. ΙΙ. Ειδικό Μέρος 1. Το άρθρο 5Α του Συντάγµατος. Αναγνωρίζοντας τις νέες διαστάσεις και την ιδιαίτερη αξία που αποκτά η πληροφορία ως αυτοτελές αγαθό τη σηµερινή εποχή της πρόσβασης, ο αναθεωρητικός νοµοθέτης του 2001, πρόσθεσε το άρθρο 5Α στο οποίο κατοχυρώνεται δύο δικαιώµατα: πρώτον, το δικαίωµα στην πληροφόρηση (άρθρο 5Α παρ. 1 Συντ.) και δεύτερον, το δικαίωµα για συµµετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας (άρθρο 5Α παρ. 2 Συντ.). Αυτά τα δικαιώµατα που κατοχυρώνονται στο άρθρο 5Α Συντ. αποσκοπούν ιδίως στην κανονιστική κάλυψη των νέων δυνατοτήτων και ευκαιριών ανάπτυξης της προσωπικότητας που προσφέρει η τεχνολογία των νέων ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας. Α. Άρθρο 5Α παρ. 1 Το δικαίωµα στην πληροφόρηση κατά το άρθρο 5Α παρ. 1 Συντ. καλύπτει τις επιµέρους όψεις της παθητικής πλευράς της ελευθερίας της πληροφόρησης 40, δηλαδή το δικαίωµα αναζήτησης συλλογής και λήψης πληροφοριών µε ενδεχόµενο αλλά όχι αναγκαίο σκοπό την πληροφόρηση τρίτων 41. Το άρθρο 5 Α παρ. 1 Συντ. ιασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση σε ένα πλουραλιστικό πλαίσιο πηγών πληροφόρησης, ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη συµµετοχή στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ζωή. 40 Βλ. Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, Χρυσόγονος σελ.198, Βλ. Ευ. Βενιζέλου, Το αναθεωρητικό κεκτηµένο, ο.π Ε.Π. 41 Πρβλ. Π. αγτόγλου, Ατοµικά δικαιώµατα ο.π. σελ. 438 βλ. επίσης J.N. Druey, Information als Gegen-stand oles Rechts, Frankfurt α.μ 1995, σελ. 5 επ 14

15 Το δικαίωµα στην πληροφόρηση, ως ελευθερία λήψης πληροφοριών, συνδέεται επίσης µε την ελευθερία έκφρασης του τύπου (άρθρο 14 παρ. 1 και 2 Συντ.) 42, καθώς και µε τη διασφάλιση της πολυφωνίας στην ενηµέρωση (άρθρο 14 παρ. 9 εδ. Β Σύντ.). Εξάλλου, αποτελεί «δικαίωµα πλαίσιο» ως προς τα ειδικότερα δικαιώµατα για παροχή πληροφοριών από τη ιοίκηση (άρθρο 10 παρ. 3 Συντ.) και για συµµετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας (άρθρο 5 Α παρ. 2 Συντ.). Από το δικαίωµα στην πληροφόρηση δεν συνάγεται µόνο ή ελευθερία αναζήτησης και λήψης πληροφοριών, αλλά και το δικαίωµα πρόσβασης σε ένα πλουραλιστικό πλαίσιο πηγών πληροφόρησης θεµέλιο της πλουραλιστικής αποτελεί η κατοχύρωση της ελεύθερης έκφρασης και διακίνησης ίδιων, κοσµοθεωρητικών αντιλήψεων, αξιών και συµφερόντων. Η διαµόρφωση µιας εύρωστης κοινωνίας πολιτών προϋποθέτει τη διεύρυνση του ρόλου της δηµόσιας σφαίρας και τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα πλαίσιο πληροφοριών όπου αναγνωρίζεται η πολλαπλότητα τόσος των επιλογών και των αντιλήψεων όσο και των µέσων έκφρασης η προάσπισης τους 43. Από αυτή τη σκοπιά το δικαίωµα στην πληροφόρηση αποκτά ιδιαίτερη σηµασία πληροφορίας, δεδοµένου ότι αποτελεί προαπαιτούµενο για την ενεργητική πληροφόρηση (πρόσβαση δηµοσιογράφου στην πηγή της πληροφορίας) 44. Το δικαίωµα στην πληροφόρηση περιορίζεται κατά το άρθρο 5Α παρ. 1 εδ. Β Συντ. µόνο για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέµησης του εγκλήµατος ή προστασίας δικαιωµάτων και συµφερόντων τρίτων. Οι έννοιες της εθνικής ασφαλείας και της καταπολέµησης του εγκλήµατος πρέπει να ερµηνευθούν στενά, ενώ η προστασία δικαιωµάτων ή συµφερόντων τρίτων άπτεται κυρίως της προστασίας του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου (άρθρο 9 Συντ.) και της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων (άρθρο 9Α Συντ.) 45. Οι περιορισµοί αυτοί στο δικαίωµα της πληροφόρησης µπορούσαν να επιβληθούν, σε συνταγµατικώς ανεκτό καταρχήν τρόπο, και υπό το προϊσχύον Σύνταγµα. Αν οι νέες διατάξεις του άρθρου 5Α παρ. 1 Συντ. Λειτουργούν κατ ουσίαν συγκεφαλαιωτικά ως προς την ενσωµάτωση σε µία ρητή συνταγµατική επιταγή των επιµέρους όψεων του δικαιώµατος πληροφόρησης, οι οποίες υπό το προϊσχύον Σύνταγµα συνάγονταν ερµηνευτικά από µία δέσµη διατάξεων και αρχών, η θέσπιση το άρθρου 5Α παρ. 2 Συντ. εισφέρει ένα κατά κυριολεξία νέο δικαίωµα, µε κανονιστικές συνέπειες των οποίων η συναγωγή από γενικότερες διατάξεις θα απαιτούσε ασφαλώς σύνθετες και αβέβαιες ερµηνευτικές κατασκευές. 42 Βλ. Π. Παραρά, Corpus I, Αθήνα Κοµοτηνή 1982, σελ. 228 ΕΠ, Θ. Μέλφου, Ελευθερία Πληροφόρησης του δηµοσιογράφου και προστασία της προσωπικότητα, ΤΑ 1/1999, σελ. 297 εποµ. 43 Πρβλ. Α. Μάνεση, πρόλογος στο: Γ. Κίκη, ίκαιο της πληροφόρησης Αθήνα 1998 σ. 11 ΕΠ. 44 Πρβλ. Γ. Κίκη, Η πρόσβαση του κοινού στην πληροφόρηση, Κοινοβουλευτική Επιθεώρηση, τ.χ /1995 σελ. 5 εποµ. 45 Πρβλ. Κ. Χρυσόγονου, Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα ο.π. σελ. 196, Ευ. Βενιζέλου, Το αναθεωρητικό κεκτηµένο σελ. 157 επ., Κ. Μπεή, Το δικαίωµα πληροφόρησης και ο ν.1916/1990 υπεράσπιση 1991 σελ. 987 επ. 15

16 Β. Άρθρο 5Α παρ. 2 Συντάγµατος Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα σηµεία της αναθεώρησης του 2001 ήταν η εισαγωγή ειδικού δικαιώµατος συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. 46 Σκοπός της διάταξης αυτής ήταν η ενσωµάτωση στο κείµενο του Συντάγµατος των εξελίξεων στον τοµέα των νέων τεχνολογιών. Κοινά αποδεκτός ορισµός για τον όρο «Κοινωνία της Πληροφορίας» δεν υπάρχει. Μια πρώτη προσπάθεια ορισµού σε επίσηµο κείµενο, τη χαρακτηρίζει ως «µια µορφή κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης, όπου η απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, αποτίµηση, µεταβίβαση και διάχυση πληροφοριών οδηγεί στη δηµιουργία γνώσης και στην ικανοποίηση αναγκών ατόµων και επιχειρήσεων παίζοντας, έτσι, κεντρικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα, την παραγωγή πλούτου και τη διαµόρφωσή της ποιότητας ζωής των πολιτών» 47. Η γενικότητα του όρου φανερώνει τις απεριόριστες δυνατότητες πολλαπλασιασµού του πεδίου. Από την άλλη κύριο αντικείµενο της ρύθµισης του άρθρου 5 Α παρ. 2 αποτελεί το διαδικτύου (Internet ή Παγκόσµιος Ιστός). Η έννοια της Κοινωνίας της Πληροφορίας συµπληρώνεται µε τις τεχνολογίες της κινητής και ψηφιακής τηλεφωνίας, της ψηφιακής τηλεόρασης, των πολυµέσων κλπ. 48 Η διευκρίνιση της έννοιας της πληροφορίας είναι σηµαντική για την κατανόηση και την ερµηνεία της νέας συνταγµατικής διάταξης. Ως πληροφορία δε νοείται µόνο η είδηση, το γεγονός ή η γνώµη, τα οποία αποτελούν το παραδοσιακό περιεχόµενο της ελευθερίας στην πληροφόρηση αλλά το σύνολο του επικοινωνιακού υλικού (των δεδοµένων) που διακινείται εντός των δικτύων των τηλεπικοινωνιών ή αποθηκεύεται, επεξεργάζεται, παράγεται σε συστήµατα πληροφορικής (εικόνες, βίντεο, ήχοι, βάση δεδοµένων, εµπορικές ιστοσελίδες, γραφιστικές αναπαραστάσεις εικονικών χώρων κλπ). Επιπλέον οι τεχνολογικές εφαρµογές της Κοινωνίας της Πληροφορίας συνδέονται µε πλήθος δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν ενταχθεί στην καθηµερινότητά µας (οικονοµία, εργασία, πληροφόρηση, ψυχαγωγία, ιδιωτική επικοινωνία, εκπαίδευση) 49. Το αγαθό λοιπόν που θέτει υπό την προστατευτική του οµπρέλα το άρθρο 5 Α παρ. 2 είναι η συµµετοχή σε ένα νέο ψηφιακό κόσµο, ο οποίος διαµορφώνει ο ίδιος µε τρόπο καταλυτικό τις προοπτικές ανάπτυξης των κοινωνιών και των ανθρώπινων ιδιοτήτων. Βέβαια το τεχνολογικό πρότυπο δηµιουργεί από τη µία δυνατότητες συµµετοχής σε έναν παγκοσµιοποιηµένο χώρο επικοινωνίας και παραγωγής αλλά και µεγαλύτερους από ποτέ κινδύνους αποκλεισµών και ανισοτήτων Βλ. ίκαιο Μέσων Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας 2007, µελέτη Σ. Κοφίνη. 47 Βλ. Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Λευκή Βίβλος, 2002 Κεφ Βλ. Θ. Τσακαλίδη: Από την Κοινωνία του µόχθου στην κοινωνία της σοφίας, Σύµβουλος Επιχειρήσεων, 26/11/ Βλ. Alain Woodrow, Les Medias, Quatrieme pouvoir ou cinquieme colonne? Σελ , επίσης Ι. Καράκωστα, ίκαιο και Ίντερνετ εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 2003, σελ Α. Τάκη, Κοινωνία της Πληροφορίας και Σύνταγµα µια πρώτη προσέγγιση 16

17 Φύση του δικαιώµατος Εξαιτίας της ανάγκης για ρύθµιση του νέου τεχνολογικού κόσµου, ο αναθεωρητικός νοµοθέτης εισήγαγε στο Σύνταγµα ένα δικαίωµα συµµετοχής του καθενός στην Κοινωνία της Πληροφορίας, θεσπίζοντας ταυτόχρονα και µια υποχρέωση του κράτους για διευκόλυνση της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά δίκτυα πληροφοριών, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης αυτών των πληροφοριών. Ειδικότερα, το άρθρο 5 Α παρ. 2 θεµελιώνει µια αξίωση του καθενός, έναντι του κράτους καταρχήν, ώστε αυτό να ανέχεται την απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόµων στις υπηρεσίες και εφαρµογές που συνδέονται µε την Κοινωνία της Πληροφορίας. Περιεχόµενο αυτής της αξίωσης θα µπορούσε να είναι για παράδειγµα, να είναι η απαίτηση για µη παρεµπόδιση της πρόσβασης των Ελλήνων χρηστών σε ορισµένες από τις υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας, εφόσον δε θίγονται άλλα συνταγµατικά αγαθά 51. Πέρα από την ατοµική αµυντική διάσταση, το άρθρο 5 Α παρ. 2 περιλαµβάνει και µια διάσταση παροχής διοίκησης. Το δεύτερο εδάφιό του θεµελιώνει µια υποχρέωση του κράτους να προβεί σε κοινωνικές παροχές για την άρση του κινδύνου ενός νέου κοινωνικού αποκλεισµού των «τεχνολογικά αναλφάβητων» 52. ηλαδή συνίσταται η δυνατότητα ισότιµης πρόσβασης όλων στις τεχνολογικές δοµές της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η πολιτεία υποχρεούται να οργανώνει την κατάλληλη εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες προκειµένου να διαθέτουν όλοι οι πολίτες τα απαραίτητα εφόδια για να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας, καθώς επίσης να δώσει κίνητρα για την απόκτηση του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισµού και λογισµικού 53. Κεντρικής σηµασίας, βεβαίως, είναι η συµµετοχική διάσταση του δικαιώµατος, που εγγυάται τη συµµετοχή όλων στη νέα κοινωνικότητα που απαγγέλλεται η τεχνολογική εξέλιξη. Τα νέα µέσα συνιστούν «ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον επικοινωνίας στο οποίο κάθε άτοµο είναι δυνατό να επικοινωνήσει µε κάθε άτοµο» 54. Εγκαθιδρύεται, λοιπόν, ένα status activus όσον αφορά τη συµµετοχή των ατόµων ή οµάδων ως επικοινωνιακών υποκειµένων πια στις διαδικασίες που διαµορφώνουν τη νέα δηµόσια σφαίρα της ψηφιακής εποχής. Η συµµετοχική διάσταση ξεδιπλώνεται προς δύο κατευθύνσεις: διασφαλίζει τη συµµετοχή στις διαδικασίες διαµόρφωσης του πλαισίου λειτουργίας της Κοινωνίας της Πληροφορίας και, ταυτόχρονα, τη συµµετοχή στις δυνατότητες ευηµερίας και αυτοκαθορισµού που γεννώνται στον Αιώνα της Πληροφορίας. 51 Για τα όρια του δικαιώµατος στην Κοινωνία της Πληροφορίας βλ. Α. Παπακωνσταντίνου, το Συνταγµατικό ικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, σελ Βλ. Τ. Βιδάλη, Νέα ικαιώµατα στο Σύνταγµα, το Νέο Σύνταγµα, ο.π. σελ ,. Σαραφιανό, επίσης το αναθεωρητικό κεκτηµένο, ο.π. σελ. 160, Κ. Χρυσόγονου, ο.π. σελ. 197, Α. Τάκη 53 Βλ. Α. Τάκη «Η αναγκαία δραστηριοποίηση της διοίκησης» σε. Χαραλάµπη κ.α., ο.π. σελ Λ. Μήτρου, όπ. σελ.17 17

18 ιάκριση του δικαιώµατος 5Α παρ. 2 από το άρθρο 5 παρ. 1 Η αντιµετώπιση των νέων τεχνολογιών ως απλών εργαλείων, για τη συµµετοχή του καθενός στην οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας (όπως προκύπτει από τη σύνδεση του 5Α παρ.2 µε το 5 παρ. 1) δεν επιτρέπει τη συνολική αντιµετώπιση των ζητηµάτων που τίθενται στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας και που απαιτούν τη διαµόρφωση ενός συνολικού ρυθµιστικού προτύπου για αυτή 55. Η Κοινωνία της Πληροφορίας δεν περιορίζεται στα σύνορα της χώρας αλλά αντίθετα διαµορφώνει µια πύλη εισόδου σε έναν παγκόσµιο ιστό αλληλοσυνδεόµενων κόµβων. Εξαιτίας µάλιστα του ευµετάβλητου των τεχνολογιών τη διαρκή εµφάνιση νέων απειλών για τα δικαιώµατα των χρηστών και την ανάγκη χρήσης νοµικών εργαλείων καθιστά 56 απαραίτητη τη δηµιουργία διαφορετικού ρυθµιστικού προτύπου. Άλλωστε ανάµεσα στα δικαιώµατα που θεσπίζουν οι δύο διατάξεις υπάρχει και µια διαφορά ποιοτική: η συµµετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας ως κύριο στοιχείο της έχει την υποχρέωση παρέµβασης της οργανωµένης Πολιτείας µε θετικά µέτρα για τη διασφάλιση της ισότιµης απόλαυσης αυτού του δικαιώµατος από όλους. Η συµµετοχική διάσταση του δικαιώµατος στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας δεν αρκεί για να περιγράψει όλες τις πτυχές του άρθρου 5 Α παρ. 2. Γι αυτό το κράτος καλείται να δράσει ρυθµιστικά για να διασφαλίσει την ισότιµη πρόσβαση στην ψηφιακή τεχνολογία και ταυτόχρονα την προστασία των θεµελιωδών ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων εντός της Κοινωνία της Πληροφορίας. Ειδικότερα Θέµατα 1. Το δικαίωµα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις νοµικών δεδοµένων που δηµιουργούνται από κρατικούς φορείς. Βασικά Ερωτήµατα 1. Αν ο πολίτης έχει δικαίωµα πρόσβασης στις τηρούµενες ηλεκτρονικά πρωτογενείς νοµικές πληροφορίες. 2. Αν µε βάση το άρθρο 5 Α του Συντάγµατος πρέπει να παρέχεται δικαίωµα δωρεάν πρόσβασης στις ηλεκτρονικές βάσεις νοµικών δεδοµένων που δηµιουργούνται από κρατικούς φορείς. Στην Ελλάδα, τον Απρίλιο του 2005 χορηγήθηκε στους πολίτες µε Υπουργική Απόφαση το δικαίωµα δωρεάν πρόσβασης, δηλαδή χωρίς να απαιτείται η καταβολή συνδροµής, στα δηµοσιεύµατα του Α τεύχους του ΦΕΚ, που τηρεί και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Ωστόσο, το δικαίωµα παρέχεται µόνο για «ανάγνωση». 55 Λ. Μήτρου, το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας, σελ Βλ.. Σαραφιάνου, ο.π. υπό. 4 18

19 Επιτρέπεται µόνο η θέαση 57 των δηµοσιευµάτων, ενώ ο χρήστης δεν µπορεί να υποθηκεύσει ή να τυπώσει τα κείµενα. Χαρακτηριστικά µέχρι το Νοέµβριο του 2005 που επετράπη η δωρεάν «ανάγνωση» και των δηµοσιευµάτων του Β 58 Τεύχους του ΦΕΚ, ο χρήστης δεν είχε πρόσβαση στην πρώτη Υπουργική Απόφαση που επέτρεπε την ανάγνωση του Α Τεύχους. Αυτό γιατί είχε δηµοσιευτεί στο Β Τεύχος για το οποίο θα έπρεπε να καταβληθεί συνδροµή. Το Φεβρουάριο του 2006 αποφασίστηκε η διάθεση ειδικής προπληρωµένης κάρτας για την αγορά µεµονωµένων δηµοσιευµάτων του ΦΕΚ µέσω διαδικτύου 59. Τέλος, από 1 ης Σεπτεµβρίου 2006 τέθηκε σε πλήρη ισχύ ο νέα Ν. 3469/2006 για 60 το Εθνικό Τυπογραφείο, στο άρθρο 18 παρ. 2 του οποίου προβλέπεται η δωρεάν πρόσβαση για «ανάγνωση» των δηµοσιευµάτων όλων των τευχών, πλην του Τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ και Γενικού Εµπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ). Α. Από τη Lex Gambetta στη Lex Informatica Η «Εφηµερίς της Κυβερνήσεως», στην Ελλάδα, εκδίδεται από το Σύµφωνα µε το ισχύον Σύνταγµα επιβάλλεται η δηµοσίευση στη εφηµερίδα της Κυβερνήσεως όλων των γραπτών κανόνων δικαίου, όπως των τυπικών νόµων, του κανονισµού της Βουλής, των Πράξεων του Προέδρου της ηµοκρατίας και των διαγγελµάτων. Επιπλέον επιβάλλεται η δηµοσιότητα των συνεδριάσεων των δικαστηρίων και των δικαστικών αποφάσεων και η δηµοσιότητα των συνεδριάσεων της Βουλής. Με την πληροφορική επανάσταση, χάρη στο internet, οι ικανότητες και τα πλεονεκτήµατα των ηλεκτρονικών βάσεων νοµικών δεδοµένων, κυρίως νοµοθεσίας και νοµολογίας διατίθεται σε ευρύτατο αριθµό χρηστών. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητα οι πολίτες εκτός από τα έντυπα, να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων νοµοθεσίας και νοµολογίας, που τηρούν οι δηµόσιες αρχές αλλά και σε αντίστοιχες πληροφορίες άλλων κρατών και υπερεθνικών οργανισµών. Έτσι η Γαλλία, µε διάταγµα του , εγκαθιδρύθηκε υπηρεσία για τη δωρεά διανοµή των νοµικών πληροφοριών µέσω internet (www.legifrance.gov.fr) Και το 2004 ορίστηκε ότι οι κανόνες δικαίου αποκτούν ισχύ από τη δηµοσίευσή τους σε ειδική ιστοσελίδα στο internet, στην οποία εµφανίζονται υποχρεωτικά. 63 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρόµοιο σύστηµα ισχύει για τη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα, 64 ενώ για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις νοµικών 57 Τα κείµενα διατίθενται σε µορφή αρχείων PDF (Portable Document Format) 58 ΥΑ Γ172274/ (ΦΕΚ Β 1563/ ): Ελεύθερη πρόσβαση πολιτών στην ιστοσελίδα του Eθνικού Tυπογραφείου για δηµοσιεύµατα του τεύχους Α. 59 ΥΑ (ΦΕΚ Β 151/ ): διάθεση µεµονωµένων φύλλων µέσω διαδικτύου µε προπληρωµένη κάρτα, βλ. επίσης (ΦΕΚ Β 1095/ ): καθορισµός τελών δηµοσίευσης, τιµής συνδροµής και πώλησης της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, καθώς και παροχής λοιπών ειδών υπηρεσιών από το εθνικό τυπογραφείο. 60 ΦΕΚ Α 131/ Β 2/ (ΦΕΚ 1/ , βλ. αναλυτικά Ε. Βουτσινάκη, Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα Κοµοτηνή. 62 Decret No της 7 ης Αυγούστου Ordonnance της Βλ. άρθρο 254 παρ. 1 κα 2 Συνθ. ΕΚ και άρθρο 13 Καν. 1049/

20 δεδοµένων, συνέβαλαν θετικά οι γνωστές οδηγίες για την ενίσχυση των υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας 65. Ενώ πλέον και στα 25 κράτη µέλη η επίσηµη εφηµερίδα τηρείται και ηλεκτρονικά σε ιστοσελίδα στο internet. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση επέτρεψε τη δωρεάν πρόσβαση µέσω internet στο συνολικό όγκο νοµικών πληροφοριών στη ιστοσελίδα europa.eu.int/eur-lex. Ταυτόχρονα στις Η.Π.Α. η υποχρέωση να τηρούνται ηλεκτρονικώς οι οµοσπονδιακές «πληροφορίες» επιβάλλεται µε ειδικό νόµο. 66 Αντίστοιχα στην Ελλάδα ο πρόσφατος Ν. 3469/ και άλλες διατάξεις που τέθηκε σε πλήρη ισχύ από 1 η Σεπτεµβρίου 2006, ρυθµίζει τα σχετικά ζητήµατα. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 1 του νέου νόµου επιβάλλεται πλέον η έκδοση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Β. Οι Συστάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης Οι θεωρητικές αρχές του δικαιώµατος πρόσβασης σε νοµικές πληροφορίες υπήρξαν αντικείµενο επεξεργασίας του Συµβουλίου της Ευρώπης. Και τελικά πήραν τη µορφή Συστάσεων. Το νοµικό πλαίσιο, ως προς το δικαίωµα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις νοµικών δεδοµένων, συνθέτουν οι ακόλουθες τέσσερις συστάσεις, οι οποίες αντλούν την ισχύ τους από τη γνωστή διάταξη του άρθρου 10 της ΕΣ Α για το δικαίωµα στη πληροφόρηση Η Σύσταση Rec (2001) 3: για την παροχή δικαστηριακών και άλλων νοµικών υπηρεσιών προς τον πολίτη µε την χρήση των νέων τεχνολογιών. Η Σύσταση βασίζεται στην παλαιότερη σύσταση Rec(11): «Για την επιλογή, επεξεργασία, παρουσίαση, και αρχειοθέτηση των δικαστικών αποφάσεων σε νοµικά πληροφοριακά συστήµατα αναδίφησης» 2. Η Σύσταση Rec (2001) 2: «Για το σχεδιασµό και τον ανασχεδιασµό νοµικών πληροφοριακών συστηµάτων µε εξοικονόµηση κόστους» 3. Η Σύσταση Rec (2003) 14: «Για τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων στον τοµέα της δικαιοσύνης» 4. Η Σύσταση Rec (2003) 15: «Για την αρχειοθέτηση νοµικών εγγράφων. Γ. Το δικαίωµα του «νοµικώς» πληροφορείσθαι Στην Ελλάδα το δικαίωµα δωρεάν πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις νοµικών δεδοµένων θα µπορούσε να στηριχθεί απευθείας στο άρθρο 5 Α παρ. 2 εδαφ. 2 του Συντάγµατος, ως αξίωση για την απρόσκοπτη πρόσβαση, όχι σε όλες, 65 Βλ. Οδηγία 98 / 34: Οδηγία για τις υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας. 66 Βλ. 67 Βλ. αναλυτική κατάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 και για την κατανοµή σε τεύχη το άρθρο 7 του ν.3496/ Περιλαµβάνει το δικαίωµα του πληροφορείν και του πληροφορείσθαι. 20

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα «Νοµοθέτηση και Εφαρµογή» Καλλιόπη Αγγελετοπούλου PSI group Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Α. Σύνταγµα 1975/1986/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας).

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας). ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ Του πολιτικού κόμματος με την επωνυμία «Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση (Νέα ΜΕΡΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Λέκκα 3-5) και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ: 3183/2003 ΦΕΚ: Λ 227/26.09.2003 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 4. Τους υποψήφιους βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 4. Τους υποψήφιους βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου 2015 NOMIKO TMHMA Πληροφορίες : Κάτια Πουλάκη Μαρία Μπέλλου Τηλ.: 210-9545098 / 210-9545046 Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 4 ΠΡΟΣ: Τους υποψήφιους βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους 1. Είναι η ΕΕΤΤ ανεξάρτητη αρχή ή είναι ρυθµιστική αρχή και τι ρόλο έχει στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης; Η ΕΕΤΤ έχει ρητά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9 η : Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα.

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα. Αναθεώρηση της Οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα» Ελάφρυνση των κανόνων που διέπουν τη διαφήμιση Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10474 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 3985/2011) & Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (αρ. 1 επ. Ν. 3986/2011):

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα