ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ερευνητική εργασία που παρουσιάστηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης, σε εκπλήρωση των απαιτήσεων για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αν. Καθ. Ματσατσίνης Νικόλαος (επιβλέπων) Επικ. Γρηγορούδης Ευάγγελος Καθ. Ζοπουνίδης Κωσταντίνος Χανιά, Φεβρουάριος 2008

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Νικόλαο Ματσατσίνη για την πολύτιμη καθοδήγησή του, τις σημαντικές συμβουλές του αλλά και για την ευχάριστη και εποικοδομητική συνεργασία που είχα μαζί του καθ όλη την περίοδο εκπόνησης της διατριβής. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους καθηγητές κ. Ευάγγελο Γρηγορούδη και κ. Κωσταντίνο Ζοπουνίδη για το χρόνο που αφιέρωσαν στην ανάγνωση του κειμένου και για τις εποικοδομητικές παρατηρήσεις τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στον συμφοιτητή μου Παύλο Δελιά για τις πολύτιμες συμβουλές του σε θέματα που αφορούσαν τη μοντελοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και τους Στέλιο Τσαφαράκη και Κλειώ Λακιωτάκη για τη βοήθεια τους στην κατανόηση των μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν στη διατριβή. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κουμπάρο και αδερφικό μου φίλο Γιάννη Μαραγκουδάκη για τις παρατηρήσεις και τις διορθώσεις που έκανε πάνω στο τελικό κείμενο της διατριβής. 2 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα πρωτότυπο πληροφοριακό σύστημα βασισμένο στον παγκόσμιο ιστό (world wide web), με σκοπό την υποστήριξη μέσα από το πρίσμα της τηλεργασίας μιας σημαντικής επιχειρησιακής διαδικασίας του τραπεζικού τομέα που είναι η διαχείριση και διαπραγμάτευση καθυστερούμενων πιστοδοτήσεων (δανείων). Στα πλαίσια της σχεδίασης και ανάπτυξης του συστήματος τηλεργασίας, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω σημεία: Στη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσει ένας πιστωτικός οργανισμός ώστε να εντάξει μια επιχειρησιακή του διαδικασία στο νέο περιβάλλον ευέλικτης εργασίας (τηλεργασία). Πρόκειται για μια διαδικασία που έχει να κάνει τόσο με την τεχνολογική υποδομή και την προετοιμασία των ανθρώπινων πόρων, όσο και τη δέσμευση της ηγεσίας του οργανισμού προς την κατεύθυνση της τηλεργασίας. Στις προδιαγραφές που θα πρέπει να πληροί ένα πληροφοριακό σύστημα τηλεργασίας σε τραπεζικό περιβάλλον, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα, την διαχείριση και την ενσωμάτωση των δεδομένων του πιστωτικού οργανισμού. Στην ανάλυση και μοντελοποίηση μιας από τις σημαντικότερες επιχειρησιακές διαδικασίες του τμήματος χορηγήσεων και διαχείρισης δανείων των πιστωτικών οργανισμών, που είναι η διαχείριση και διαπραγμάτευση των καθυστερούμενων πιστοδοτήσεων δανείων. Πρόκειται για την περίπτωση δανείων των οποίων οι απαιτήσεις (δόσεις) παρουσιάζουν προσωρινή καθυστέρηση στην πληρωμή τους. Στη περίπτωση αυτή το προσωπικό του τμήματος δανείων του πιστωτικού οργανισμού αναγκάζεται να προχωρήσει στη διαχείριση τους και τη διαπραγμάτευση με τον πελάτη ώστε να επιτύχει την αποπληρωμή τους, πριν τα δάνεια μετεξελιχθούν σε επισφάλειες. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τον τραπεζικό κλάδο δεδομένων των προβλημάτων και των δυσκολιών που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια στην αποπληρωμή των απαιτήσεων σε αρκετά τραπεζικά προϊόντα. Στη μοντελοποίηση του προβλήματος της ανάθεσης της διαχείρισης των καθυστερούμενων πιστοδοτήσεων στους υπαλλήλους της τράπεζας χρησιμοποιώντας πολυκριτήριες μεθόδους λήψης αποφάσεων (χρήση της μεθόδου UTASTAR [21]) με σκοπό την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των πιστοδοτήσεων. Η συνεισφορά της παρούσας διατριβής είναι σημαντική, δεδομένου ότι προτείνει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία εφαρμογής της τηλεργασίας σε έναν πιστωτικό οργανισμό, από το αρχικό έως το τελικό στάδιο, χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία για την μοντελοποίηση μιας σημαντικής επιχειρησιακής διαδικασίας του τραπεζικού κλάδου, και σχεδιάζει και υλοποιεί ένα πρωτότυπο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης της παραπάνω διαδικασίας συνδυάζοντας: Νέες ευέλικτες μορφές εργασίας (τηλεργασία), Τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, Τη χρήση πολυκριτηρίων μεθόδων για τη λήψη αποφάσεων. 3 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

4 Βάσει των παραπάνω, θεωρούμε ότι η παρούσα διατριβή έχει σημαντική επίδραση τόσο σε στελέχη και προσωπικό πιστωτικών οργανισμών λόγω της μοντελοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών που χρησιμοποιούν, σε αναλυτές που ασχολούνται με την επιστήμη της λήψης αποφάσεων και τις πολυκριτήριες μεθόδους, όσο και σε επιστήμονες πληροφορικής που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης τηλεργασίας. Επιπλέον, παρουσιάζει γενικότερο επιστημονικό ενδιαφέρον, αφού μελετά μια νέα ευέλικτη μορφή εργασίας που όλα δείχνουν ότι θα γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια για λόγους οικονομικούς και κοινωνικούς, δεδομένης της εξέλιξης της τεχνολογίας που ευνοεί την ανάπτυξή της αλλά και της πολιτικής βούλησης σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί ότι το πληροφοριακό σύστημα τηλεργασίας που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διατριβής, έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται πιλοτικά στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΠ ΤΑΛΩΣ στο οποίο συμμετέχει το Πολυτεχνείο Κρήτης. 4 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛAIΣIO ΓIA THN THΛEPΓAΣIA ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑ ΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ (ΧΡΗΣΗ UTASTAR) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΛΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

6 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΛΟΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΛΟΣ. 89 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7o ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ UTASTAR ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΜΕΘΟΔΟΣ UTASTAR ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ First Data Collection Services ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΕΩΝ Collection Management από τη SAP Collection ONE από την CDS Debt Collection της Debtrak Capone Banking της Advantage Software Factory Latitude από τη Latitude Software ecollections της Sentinel Debt Collection System της Data Control Systems (gr) Eispraxis της EXODUS ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤALOS ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΛΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1: Επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης τηλεργασίας Εικόνα 2: Προδιαγραφές Συστήματος Τηλεργασίας Εικόνα 3: Απαιτήσεις αυτό διαχείρισης Εικόνα 4: Απαιτήσεις Τηλεδιοίκησης Εικόνα 5: Απαιτήσεις Ασφάλειας Εικόνα 6: Φάσεις Διαχείρισης Καθυστερούμενων Απαιτήσεων Εικόνα 7: Αναπαράσταση των Ενεργειών μιας Φάσης Διαχείρισης Εικόνα 8: Μοντελοποίηση Δανείου με χρήση διαγράμματος κλάσεων UML Εικόνα 9: Χαρακτηριστικά Πολιτικής Διαχείρισης Δανείου Εικόνα 10: Μοντελοποίηση Πολιτικής Διαχείρισης Απαίτησης Δανείου με χρήση διαγράμματος κλάσεων UML Εικόνα 11: Μοντελοποίηση Πολιτικής Ανάθεσης Διαχείρισης σε Χρήστη με χρήση διαγράμματος κλάσεων UML Εικόνα 12: Κύκλος ζωής διαχείρισης απαίτησης Εικόνα 13: Μοντελοποίηση Απαίτησης Δανείου με χρήση διαγράμματος κλάσεων UML Εικόνα 14: Μοντελοποίηση Ενέργειας Χρήστη με χρήση διαγράμματος κλάσεων UML Εικόνα 15: Μοντελοποίηση της Διαχείρισης Καθυστερούμενων Απαιτήσεων Δανείων για τον Απλό Χρήστη με χρήση διαγράμματος Use Cases της UML Εικόνα 16: Μοντελοποίηση Διαχείρισης Καθυστερούμενων Απαιτήσεων Δανείων και Παρουσίαση Στατιστικών Ιστορικών Στοιχείων για το Χρήστη Πεδίου με χρήση διαγράμματος Use Cases της UML Εικόνα 17: Μοντελοποίηση Παρουσίασης Στατιστικών Ιστορικών Στοιχείων από τον Χρήστη Οργανισμού με χρήση διαγράμματος Use Cases της UML Εικόνα 18: Μοντελοποίηση Διαχείρισης της Πολιτικής Διαχείρισης Καθυστερούμενων Απαιτήσεων από το Διαχειριστή Περιεχομένου με χρήση διαγράμματος Use Cases της UML Εικόνα 19: Μοντελοποίηση Διαχείρισης της Πολιτικής Ανάθεσης των Καθυστερούμενων Απαιτήσεων σε Χρήστη με χρήση διαγράμματος Use Cases της UML Εικόνα 20: Μοντελοποίηση Διαχείρισης Βοηθητικών Στοιχείων της Εφαρμογής με χρήση διαγράμματος Use Cases της UML Εικόνα 21: Χαρακτηριστικά Υπαλλήλου Χρήστη Εικόνα 22: Εμπειρία Χρήστη Ανά Αριθμό Απαιτήσεων που έχει εξυπηρετήσει ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

8 Εικόνα 23: Διαθεσιμότητα Χρήστη σε σχέση με τον Αριθμό Απαιτήσεων που είναι σε εξέλιξη Εικόνα 24: Χαρακτηριστικά Απαίτησης Δανείου Εικόνα 25: Κριτήρια Αξιολόγησης Ανάθεσης της Διαχείρισης Απαίτησης σε Χρήστη Εικόνα 26: Αλγόριθμος Ανάθεσης Απαιτήσεων Δανείων σε Χρήστες Εικόνα 27: Υπόδειγμα εναλλακτικών που επιλέγονται από τον «Αποφασίζοντα» Εικόνα 28: Αποτελέσματα μεθόδου UTASTAR Εικόνα 29: Σύγκριση αποτελεσμάτων UTASTAR με αυτά του Υποδείγματος του «Αποφασίζοντα» Εικόνα 30: Υπολογισμός Χαρακτηριστικών Απαιτήσεων Δανείων Εικόνα 31: Υπολογισμός Χαρακτηριστικών Υπαλλήλων Εικόνα 32: Ανάθεση Απαιτήσεων σε Υπαλλήλους Εικόνα 33: Μοντελοποίηση Ανάθεσης Απαίτησης σε Χρήστη μέσω Πολυκριτήριας Μεθόδου με χρήση διαγράμματος κλάσεων UML Εικόνα 34: H αρχιτεκτονική της εφαρμογής τηλεργασίας ΤΑΛΟΣ Εικόνα 35: Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής τηλεργασίας ΤΑΛΟΣ Εικόνα 36: Μοντελοποίηση Δανείου Εικόνα 37: Πολιτική Διαχείρισης Απαίτησης Δανείου Εικόνα 38: Πολιτική Ανάθεσης Διαχείρισης σε Χρήστη Εικόνα 39: Πολιτική Ανάθεσης Απαιτήσεων Δανείου σε Χρήστη με χρήση Πολυκριτήριας Μεθόδου Κατάταξης UTASTAR Εικόνα 40: Απαίτηση Δανείου Εικόνα 41: Ενέργειες Χρήστη Εικόνα 42: Οι Χρήστες της Εφαρμογής Σύνδεση με το πλαίσιο Kasai [26] Εικόνα 43: Αναπαράσταση Δεδομένων που εισάγονται στην εφαρμογή από το πληροφοριακό σύστημα του πιστωτικού οργανισμού Εικόνα 44: Είσοδος στην εφαρμογή Εικόνα 45: Περιβάλλον εργασίας της εφαρμογής Εικόνα 46: Νεοεισερχόμενες Απαιτήσεις Εικόνα 47: Παρουσίαση των Στοιχείων Δανείου Εικόνα 48: Ορισμός Πολιτικής Διαχείρισης και Ανάθεση σε Χρήστες Εικόνα 49: Αυτόματη Ανάθεση Διαχείρισης Απαιτήσεων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

9 Εικόνα 50: Απαιτήσεις σε εξέλιξη Εικόνα 51: Ανάθεση Διαχείρισης της Απαίτησης σε χρήστη Εικόνα 52: Διαχείριση της Απαίτησης Εικόνα 53: Εισαγωγή νέας ενέργειας διαχείρισης απαίτησης Εικόνα 54: Ολοκλήρωση της διαχείρισης απαίτησης Εικόνα 55: Απαιτήσεις που έχουν ολοκληρωθεί Εικόνα 56: Παράδειγμα διαχείρισης απαίτησης δανείου που έχει ολοκληρωθεί Εικόνα 57: Απαιτήσεις Τρέχοντος Μήνα Εικόνα 58: Απαιτήσεις Τρέχοντος Έτους Εικόνα 59: Όλες οι απαιτήσεις δανείων Εικόνα 60: Σύνθετη Αναζήτηση Απαιτήσεων Δανείων Εικόνα 61: Στατιστικά Στοιχεία Ανά Τμήμα Εικόνα 62: Στατιστικά Στοιχεία Ανά Υπάλληλο Εικόνα 63: Συγκεντρωτικά Στατιστικά Στοιχεία για την Τράπεζα Εικόνα 64: Πολιτικές Διαχείρισης Καθυστερούμενων Απαιτήσεων Δανείων Εικόνα 65: Ορισμός γενικών χαρακτηριστικών μιας Πολιτικής Διαχείρισης Δανείων Εικόνα 66: Ορισμός Τύπου Δανείων για μια Πολιτική Διαχείρισης Εικόνα 67: Ορισμός Φάσεων Διαχείρισης μιας Πολιτικής Διαχείρισης Εικόνα 68: Ορισμός Ενεργειών Ανά Φάση Διαχείρισης μιας Πολιτικής Διαχείρισης Εικόνα 69: Ορισμός Τύπων Αναφορών Ανά Φάση Διαχείρισης μιας Πολιτικής Διαχείρισης Εικόνα 70: Λίστα Πολιτικών Ανάθεσης Απαιτήσεων σε Χρήστες Εικόνα 71: Ορισμός γενικών χαρακτηριστικών μιας Πολιτικής Ανάθεσης Δανείων Εικόνα 72: Ορισμός Κανόνων μιας Πολιτικής Ανάθεσης Δανείων Εικόνα 73: Ορισμός Κριτηρίων ενός Κανόνα Πολιτικής Ανάθεσης Απαίτησης Δανείου Εικόνα 74: Πολιτική Ανάθεσης βάσει Πολυκριτήριας Μεθόδου Εικόνα 75: Εισαγωγή υποδείγματος περιπτώσεων για τον υπολογισμό της αθροιστικής συνάρτησης χρησιμότητας Εικόνα 76: Χαρακτηριστικά Χρηστών όπως υπολογίστηκαν με την εφαρμογή Αυτόματης Ανάθεσης Εικόνα 77: Χαρακτηριστικά Απαιτήσεων όπως υπολογίστηκαν με την εφαρμογή Αυτόματης Ανάθεσης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

10 Εικόνα 78: Υπολογισμών Κριτηρίων[Απαίτησης Χρήστη], όπως υπολογίστηκαν με την εφαρμογή Αυτόματης Ανάθεσης Εικόνα 79: Διαχείριση Βοηθητικών Στοιχείων Εικόνα 80: Διαχείριση Βοηθητικών Στοιχείων Χρηστών Εικόνα 81:Εισαγωγή Χρήστη Εφαρμογής Εικόνα 82: Το μεθοδολογικό πλαίσιο στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων Εικόνα 83: Η κανονικοποιημένη συνάρτηση μερικής αξίας Εικόνα 84: Σχηματική αναπαράσταση γραμμικής παρεμβολής για τον υπολογισμό συνάρτησης μερικής αξίας (χρησιμότητας) Εικόνα 85: Ορισμός τιμών της δ και διάφορες εναλλακτικές τιμές της Εικόνα 86: Ανάλυση μετά βελτιστοποίησης Εικόνα 87: Χρησιμότητα έναντι Προδιάταξης στην Ανάλυση Παλινδρόμησης Εικόνα 88: Αποτελέσματα Μεθόδου Ανάθεσης με χρήση ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ Εικόνα 89: Αποτελέσματα Μεθόδου Ανάθεσης για τον Αποφασίζοντα Ι Εικόνα 90: Αποτελέσματα Μεθόδου Ανάθεσης για τον Αποφασίζοντα ΙΙ Εικόνα 91: Αποτελέσματα Μεθόδου Ανάθεσης για τον Αποφασίζοντα ΙΙΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Οφέλη και μειονεκτήματα για τους τηλε εργαζόμενους Πίνακας 2: Οφέλη και μειονεκτήματα για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την τηλεεργασία Πίνακας 3: Οφέλη και μειονεκτήματα σε κοινωνικό επίπεδο από την εφαρμογή της τηλεργασίας Πίνακας 4: Κλάδοι που υιοθετούν πρακτικές τηλεργασίας Πίνακας 5: Στατιστικά Στοιχεία Τηλεργαζομένων σε όλο τον κόσμο (σε εκατ.) Πίνακας 6: Στατιστικά Στοιχεία Τηλεργαζομένων στις Ην. Πολιτείες (σε εκατ.) Πίνακας 7: Στατιστικά Στοιχεία Τηλεργαζομένων στην Ευρώπη (σε εκατ.) Πίνακας 8: Πεδίο Τιμών ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Πίνακας 9: Πεδίο Τιμών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πίνακας 10: Πεδίο Τιμών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Πίνακας 11: Πεδίο Τιμών ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Πίνακας 12:Πεδίων Τιμών ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Πίνακας 13: Πεδίο τιμών ΑΞΙΑΣ Πίνακας 14: Πεδίο τιμών ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πίνακας 15: Πεδίο τιμών ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πίνακας 16: Πεδίο τιμών ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πίνακας 17: Πεδίο τιμών ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πίνακας 18: Πίνακας Βαθμολόγησης Συνδυασμών Χαρακτηριστικών για το κριτήριο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πίνακας 19: Πίνακας Βαθμολόγησης Συνδυασμών Χαρακτηριστικών για το κριτήριο ΤΑΧΥΤΗΤΑ Πίνακας 20: Πίνακας Βαθμολόγησης Συνδυασμών Χαρακτηριστικών για το κριτήριο ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ Πίνακας 21: Πίνακας Βαθμολόγησης Συνδυασμών Χαρακτηριστικών για το κριτήριο ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Πίνακας 22: Η λειτουργικότητα της εφαρμογής ΤΑΛΟΣ Πίνακας 23: Αποτελέσματα Διαφοροποίησης από την Ανάλυση Ευαισθησίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Την τελευταία δεκαετία η ραγδαία ανάπτυξη και η εξάπλωση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών έχει οδηγήσει τις χώρες της Ευρώπης στη σταδιακή υιοθέτηση νέων, πιο ευέλικτων μορφών οργάνωσης της εργασίας οι οποίες είναι δυνατόν να λαμβάνουν χώρα μακριά από τον συμβατικό εργασιακό χώρο μιας επιχείρησης (π.χ. η τηλεργασία). Οι βασικοί λόγοι για την προώθηση των νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας είναι ότι οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν στους εργαζόμενους περισσότερη ευελιξία αναφορικά με τον τόπο και τον χρόνο διεκπεραίωσης της εργασίας τους συνδυάζοντας καλύτερα την επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (χρόνια ανέργους, γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες) προσφέροντας ίσες ευκαιρίες για δημιουργική ένταξη των ατόμων αυτών στη κοινωνία. Από την άλλη πλευρά οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν ότι ένα μεγάλο μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά, αποδοτικά και με μικρότερο κόστος χρησιμοποιώντας τέτοιες μορφές εργασίας. Από τους πρωτοπόρους στην χρησιμοποίηση της τηλεργασίας στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι τράπεζες και οι πιστωτικοί οργανισμοί. Ήδη από το 2002 που ψηφίστηκε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα η συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων με την τελεργασία φορέων [8], οι πιστωτικοί οργανισμοί ιδιαίτερα στο εξωτερικό έχουν ξεκινήσει να εξετάζουν τις δυνατότητες που προσφέρει η τηλεργασία και να χρησιμοποιούν σε πρώτη φάση τέτοιες μορφές εργασίας στις τραπεζικές τηλεσυναλλαγές και την εκπαίδευση του προσωπικού τους. Η παρούσα διατριβή ασχολείται με το αντικείμενο της τηλεργασίας και πως η ευέλικτη αυτή μορφή εργασίας βρίσκει εφαρμογή σε πιστωτικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, εξετάζεται πως μπορεί μια επιχειρησιακή διαδικασία του τραπεζικού τομέα να μοντελοποιηθεί μέσα από το πρίσμα της τηλεργασίας, και αναλύονται οι προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει ένα πληροφοριακό σύστημα για την πλήρη υποστήριξη της τηλεργασίας. Στη συνέχεια, επιλέγεται να μοντελοποιηθεί μια επιχειρησιακή διαδικασία του τραπεζικού τομέα όπου θα εφαρμοστούν μορφές τηλεργασίας, και σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα πληροφοριακό σύστημα βασισμένο στο web, που θα υποστηρίζει πλήρως τη διαδικασία αυτή. Η επιχειρησιακή διαδικασία του τραπεζικού τομέα που επιλέχθηκε, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες των τμημάτων διαχείρισης δανείων των τραπεζών και αφορά τη διαχείριση και διαπραγμάτευση των καθυστερούμενων πιστοδοτήσεων. Πρόκειται για τις περιπτώσεις δόσεων δανείων που παρουσιάζουν προσωρινή καθυστέρηση στην πληρωμή τους, και το προσωπικό του τμήματος χορηγήσεων και 12 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

13 διαχείρισης δανείων του πιστωτικού οργανισμού αναγκάζεται να προχωρήσει στη διαχείριση τους και τη διαπραγμάτευση με τον πελάτη ώστε να επιτύχει την αποπληρωμή τους, πριν τα δάνεια μετεξελιχθούν σε επισφάλειες. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τον τραπεζικό κλάδο δεδομένων των προβλημάτων και των δυσκολιών που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια στην αποπληρωμή των δόσεων σε αρκετά τραπεζικά προϊόντα. Κατά τη φάση μοντελοποίησης της παραπάνω διαδικασίας προκύπτουν ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν στη χρησιμοποίηση μεθοδολογιών λήψης αποφάσεων. Ένα από αυτά είναι η ανάθεση μιας καθυστερούμενης απαίτησης δανείου στον καταλληλότερο υπάλληλο του τμήματος διαχείρισης δανείων της τράπεζας, ώστε η διαχείριση της απαίτησης να γίνει με τον πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Η διατριβή προσεγγίζει ικανοποιητικά το θέμα αυτό προτείνοντας μια μεθοδολογία βασισμένη στην πολυκριτήρια ανάλυση και χρησιμοποιεί τη μέθοδο UTASTAR. Μια επίσης πολύ σημαντική συνεισφορά της διατριβής αυτής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας εφαρμογής τηλεργασίας βασισμένη στο web που υποστηρίζει την διαδικασία διαχείρισης καθυστερούμενων απαιτήσεων δανείων. Η εφαρμογή αυτή υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΠ ΤΑΛΩΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ο αντικειμενικός στόχος της διατριβής αυτής είναι η διερεύνηση και η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου τηλεργασίας με εφαρμογή στον τραπεζικό κλάδο. Πεδίο εφαρμογής του πλαισίου αυτού αποτελεί η διαδικασία διαχείρισης καθυστερούμενων απαιτήσεων δανείων που υποστηρίζεται από το τμήμα διαχείρισης δανείων κάθε τράπεζας. Πιο αναλυτικά, στα πλαίσια της διατριβής αυτής: Περιγράφεται η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσει ένας πιστωτικός οργανισμός ώστε να εντάξει μια επιχειρησιακή του διαδικασία στο νέο περιβάλλον της τηλεργασίας. Πρόκειται για μια διαδικασία που έχει να κάνει τόσο με την τεχνολογική υποδομή, την προετοιμασία των ανθρώπινων πόρων όσο και τη δέσμευση της ηγεσίας του οργανισμού προς την κατεύθυνση της τηλεργασίας. Αναλύεται και μοντελοποιείται μια από τις σημαντικότερες επιχειρησιακές διαδικασίες των τελευταίων ετών που αφορούν τα Τμήματα Διαχείρισης Δανείων των Τραπεζών, και αναφέρεται στη διαχείριση και διαπραγμάτευση των καθυστερούμενων πιστοδοτήσεων. Το παραπάνω μοντέλο επεκτείνεται εξετάζοντας το πρόβλημα της ανάθεσης της διαχείρισης των καθυστερούμενων απαιτήσεων δανείων στους υπαλλήλους της τράπεζας. Συγκεκριμένα, προτείνεται μια μεθοδολογία ανάθεσης βασισμένη στην πολυκριτήρια μέθοδο UTASTAR για τη λήψη αποφάσεων. Αναλύονται και παρουσιάζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μια εφαρμογή τηλεργασίας οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την ασφάλεια (security), τη 13 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

14 διαλειτουργικότητα (interoperability), την διαχείριση και την ενσωμάτωση (integration) των δεδομένων. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια εφαρμογή τηλεργασίας βασισμένη στο web που υποστηρίζει την παραπάνω επιχειρηματική διαδικασία. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Η αναγκαιότητα της παρούσας διατριβής και η χρησιμότητα των αποτελεσμάτων της είναι προφανείς και μπορούν να προσεγγιστούν από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Πιο αναλυτικά, η διατριβή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τραπεζικό τομέα και συγκεκριμένα: για τα ανώτερα στελέχη, αφού προτείνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο εφαρμογής της τηλεργασίας σε έναν πιστωτικό οργανισμό, από το πρώτο έως το τελευταίο βήμα. Το μοντέλο μάλιστα ελέγχεται και επαληθεύεται μέσω της εφαρμογής τηλεργασίας που υλοποιήθηκε. για τα στελέχη του τμήματος ανάλυσης και λήψης αποφάσεων, δεδομένης της ενσωμάτωσης στο μοντέλο της εφαρμογής τηλεργασίας μιας πολυκριτήριας μεθόδου UTASTAR για τη λήψη αποφάσεων. για το προσωπικό του Τμήματος Διαχείρισης Δανείων, αφού μοντελοποιήθηκε μια σημαντική για αυτά επιχειρησιακή διαδικασία και σχεδιάστηκε λειτουργική εφαρμογή υποστήριξης, ενώ ταυτόχρονα γέννιονται αρκετά ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν τη λήψη αποφάσεων κατά την εκτέλεση της παραπάνω διαδικασίας. Επίσης ιδιαίτερη είναι η χρησιμότητα της διατριβής στον τομέα της πληροφορικής, δεδομένου ότι αναπτύχθηκε ένα πρωτότυπο πληροφοριακό σύστημα βασισμένο στο web του οποίου η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός υιοθετούν σύγχρονα μοντέλα σχεδίασης (αρχιτεκτονική τριών επιπέδων, σχεδίαση βασισμένη στο μοντέλο MVC κ.α.). Τέλος, η διατριβή παρουσιάζει γενικό επιστημονικό ενδιαφέρον, αφού μελετά μια νέα μορφή εργασίας που όλα δείχνουν ότι θα γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια για λόγους οικονομικούς και κοινωνικούς, δεδομένης της εξέλιξης της τεχνολογίας που ευνοεί την ανάπτυξή της αλλά και της πολιτικής βούλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η δομή της διατριβής περιλαμβάνει 8 κεφάλαια, τα οποία έχουν ως εξής: Στο 1 ο κεφάλαιο περιγράφεται η αναγκαιότητα, οι στόχοι και η συνεισφορά της παρούσας εργασίας (τρέχον κεφάλαιο). Στο 2 ο κεφάλαιο η διατριβή αναφέρεται στην τηλεργασία, και περιγράφει τις μορφές της, τα οφέλη, τους κινδύνους και τους κλάδους εργασίας που εφαρμόζεται αποδοτικά η τηλεργασία. Επιπλέον περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση στον τραπεζικό κλάδο και παρουσιάζει μελέτες περίπτωσης εφαρμογών τηλεργασίας στον τραπεζικό κλάδο. Το 3 ο κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, περιγράφεται η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσει ένα πιστωτικό ίδρυμα για να ενσωματώσει τη χρήση της 14 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

15 τηλεργασίας στις επιχειρησιακές διαδικασίες του, ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την τηλεργασία και αφορούν κυρίως την ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα (interoperability), την διαχείριση και την ενσωμάτωση των δεδομένων. Στο 4 ο κεφάλαιο αναλύεται η επιχειρησιακή διαδικασία διαχείρισης και διαπραγμάτευσης των προσωρινών καθυστερήσεων πιστοδοτήσεων, και παρουσιάζονται το μοντέλο πληροφορίας που αναπαριστά την παραπάνω διαδικασία καθώς και το μοντέλο αλληλεπίδρασης των εμπλεκομένων χρηστών. Στο 5 ο κεφάλαιο δίνεται έμφαση στη λειτουργικότητα της διαδικασίας διαχείρισης των καθυστερήσεων που αφορά στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ανάθεση διαχείρισης των δανείων στους υπαλλήλους της τράπεζας και παρουσιάζεται μια μεθοδολογία ανάθεσης βασισμένη σε πολυκριτήριες μεθόδους λήψης αποφάσεων. Στο 6 ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εφαρμογή τηλεργασίας ΤΑΛΟΣ που ακολουθεί τις μεθοδολογίες και τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν στην διατριβή. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται η αρχιτεκτονική της, τα δομικά της στοιχεία, η πλατφόρμα φιλοξενίας και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιεί. Στο 7 ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η λειτουργικότητα και το περιβάλλον χρήσης και της εφαρμογής τηλεργασίας ΤΑΛΟΣ. Τέλος, το 8 ο κεφάλαιο αναφέρεται στα συμπεράσματα και τις μελλοντικές επεκτάσεις της μεταπτυχιακής διατριβής. 15 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Το κεφάλαιο αυτό είναι αφιερωμένο στην τηλεργασία και τις εναλλακτικές μορφές της. Έτσι, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προσφέρει η εναλλακτική αυτή μορφή εργασίας στους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για την διείσδυση της τηλεργασίας στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο και γίνεται αναφορά στη σχετική νομοθεσία που αφορά την τηλεργασία. Στο τελευταίο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάζονται εφαρμογές της τηλεργασίας στον τραπεζικό τομέα, καθώς επίσης και μελέτες περιπτώσεων (case studies) τηλεργασίας. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η τηλεργασία είναι μια ευέλικτη, εναλλακτική μορφή απασχόλησης από απόσταση που προέκυψε από τις δυνατότητες που προσφέρει η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Οι τεχνολογίες αυτές ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στην επιχειρηματική πραγματικότητα καθώς όχι απλά ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των οργανισμών και των επιχειρήσεων αλλά αναδεικνύονται σε βασικό παράγοντα της αναπτυξιακής διαδικασίας και της διατήρησης και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης προβάλλονται αφενός ως εναλλακτική δυνατότητα συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού αφετέρου ως οργανωτική, διοικητική και οικονομική διέξοδο για τις επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η τηλεργασία αναδύεται ως ελκυστική μορφή οργάνωσης της εργασίας για τις επιχειρήσεις, και ταυτόχρονα ως μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική δυνατότητα για τους εργαζόμενους. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ «Ο όρος τηλεργασία αφορά οποιονδήποτε τύπο εργασίας περιλαμβάνει ηλεκτρονική επεξεργασία πληροφοριών και χρησιμοποιεί έναν τηλεπικοινωνιακό σύνδεσμο με έναν απομακρυσμένο εργοδότη ή πελάτη για την ανάθεση και παράδοση της εργασίας. Πρόκειται λοιπόν για εργασία που διεκπεραιώνεται από απόσταση με την χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή και διανέμεται μέσω δικτύων υπολογιστών και κυρίως μέσω του διαδικτύου». [1] «Η εργασία η οποία εκτελείται με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών υποδομών σε κάποιο μέρος διαφορετικό από αυτό στο οποίο επιστρέφουν τα αποτελέσματα της εργασίας.» [2] 16 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

17 Με βάση τους παραπάνω ορισμούς, είναι φανερό ότι: Η τηλεργασία λαμβάνει χώρα μακριά από τον συμβατικό εργασιακό χώρο μιας επιχείρησης. Ο τηλεργαζόμενος και ο εργοδότης είναι απομακρυσμένοι. Για την επικοινωνία του τηλεργαζομένου με τους συνεργάτες του χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Η εργασία περιλαμβάνει την ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων. ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι βασικότερες μορφές τηλεργασίας είναι οι παρακάτω: [3] Τηλεργασία στο σπίτι: Στην περίπτωση αυτή η εργασία πραγματοποιείται με έδρα το σπίτι, ενώ η έδρα του εργοδότη είναι απομακρυσμένη. Είναι προφανές ότι ένας χώρος του σπιτιού πρέπει να μετατραπεί σε τυπικό γραφείο και να εξοπλιστεί κατάλληλα με γραφική ύλη, ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας. Μια ειδική περίπτωση της τηλεργασίας στο σπίτι αλλά αρκετά διαδεδομένη, είναι όταν ο τηλεργαζόμενος διεκπεραιώνει ένα μικρό μέρος της εργασίας του (κάτω του 10% αλλά τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα) στην κατοικία του και το μεγαλύτερο μέρος στα γραφεία της επιχείρησης (εναλλασσόμμενη κατ οίκον τηλεργασία). Τηλεργασία με τη βοήθεια κινητού γραφείου (Mobile Teleworking): Η μορφή αυτή μοιάζει αρκετά με την προηγούμενη. Η κύρια διαφορά της είναι πως ο χώρος εργασίας δεν είναι η οικία του εργαζομένου αλλά κάποιος άλλος επαγγελματικός χώρος. Εδώ γίνεται χρήση γραφείου το οποίο βρίσκεται γεωγραφικά σε απόσταση από την εταιρεία και τα υπόλοιπα γραφεία της. Οι τηλεργαζόμενοι είναι συνήθως υπάλληλοι των οποίων η φύση της δουλειάς τους επιτρέπει ή και τους υποχρεώνει να βρίσκονται μακριά από τους συναδέλφους τους. Επίσης μπορούν οι τηλεργαζόμενοι αυτής της μορφής να απαρτίζουν ομάδες στήριξης των κεντρικών γραφείων με εργασία άλλοτε πλήρους και άλλοτε μερικής απασχόλησης ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Τα κινητά γραφεία θα πρέπει να παρέχουν άμεση πρόσβαση στο δίκτυο και στις βάσεις δεδομένων και πληροφόρησης της επιχείρησης. Με τις τελευταίες διευκολύνσεις που προσφέρει η παγκοσμιοποίηση, είναι συχνό φαινόμενο η γεωγραφική διασπορά των γραφείων να είναι ακόμα και διακρατική (offshore teleworking). Νομαδική τηλεργασία: Οι τηλεργαζόμενοι σε αυτό το μοντέλο εργασίας δεν έχουν σταθερό χώρο εργασίας αλλά είναι περιφερόμενοι. Η χρήση φορητών υπολογιστών και κινητής τηλεφωνίας υποχρεώνει τους τηλεργαζόμενους να μετατρέπουν σε χώρο εργασίας τους κάθε φορά το χώρο εκείνο που τους επιτρέπει να χρησιμοποιήσουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό τους. Σημαντική διαφορά από τις προηγούμενες μορφές είναι η αποδέσμευση των εργαζομένων από μια σταθερή γεωγραφική βάση εργασίας. Τηλεκέντρα (Telecentres): Τα τηλεκέντρα είναι καλά οργανωμένοι χώροι εργασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε από υπαλλήλους διαφόρων εταιρειών είτε από υπαλλήλους της ίδιας εταιρείας, που μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς 17 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

18 εργασίας. Τα τηλεκέντρα διαφέρουν από τα γραφεία στη γεωγραφική τους απόσταση και στο καθεστώς ιδιοκτησίας τους. Αφενός μπορεί να βρίσκονται πολύ πιο κοντά (στην ίδια γειτονιά) στον εργαζόμενο από άποψης απόστασης από ότι τα γραφεία της εταιρείας. Αφετέρου οι χώροι των τηλεκέντρων είναι ανοιχτοί χρησιμοποιούνται από όλους τους ενδιαφερόμενους. Καταργείται ο όρος της "ιδιοκτησίας" του συγκεκριμένου χώρου των παραδοσιακών γραφείων. Οι χώροι είναι κοινόχρηστοι προς όφελος όλων των εταιρειών (ή των ελεύθερων επαγγελματιών) που συμβάλλονται με το τηλεκέντρο. Τηλεσπίτια (Telecottages): Τα τηλεσπίτια είναι μια μορφή τηλεκέντρων που όμως είναι συνήθως εγκατεστημένα σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές. Η συγκεκριμένη μορφή τηλεργασίας έχει τις ρίζες της στην Σκανδιναβία. Τα τηλεσπίτια μπορεί να είναι εγκατεστημένα σε παλιά σχολεία ή φάρμες ή και σε άλλα κτίρια της υπαίθρου. Διαφέρουν από τα τηλεκέντρα στα κίνητρα τους, τα οποία διακρίνονται για την κοινωνική ευαισθησία τους, όπως: η εκπαίδευση κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών στην τηλεργασία και στον ευρύτερο χώρο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής και η απορρόφηση της νεολαίας των περιοχών αυτών στην αγορά εργασίας. Μάλιστα, αναδύεται και μία νέα σύγχρονη μορφή, τα τηλεχωριά, τα οποία αποτελούν την ένωση πολλών τηλεσπιτιών. ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της τηλεργασίας εντοπίζονται σε τρεις τομείς: στους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις, και γενικότερα στην κοινωνία. Επιπλέον, κάθε τομέας ενδέχεται να δεχτεί και ορισμένες αρνητικές επιδράσεις από τη χρήση της τηλεργασίας. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για καθένα από τους τρεις αυτούς τομείς παρουσιάζονται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες: [4] Οφέλη για τους εργαζομένους Μείωση του στρες με παράλληλη βελτίωση του ηθικού και των κινήτρων για εργασία Οι λιγότερες οχλήσεις από το εργασιακό περιβάλλον επιτρέπουν μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης και απόδοσης Μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση Αποταμίευση ( μείωση δαπανών σε διατροφή, ένδυση, μεταφορικά κ.α.) Μείωση του χρόνου μετακινήσεων Κίνδυνοι Μειονεκτήματα Ενδεχόμενη κριτική από συναδέλφους που δεν ασπάζονται και δεν κατανοούν την τηλεργασία Μειωμένες κοινωνικές συναναστροφές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε επαγγελματική απομόνωση Λιγότερες ευκαιρίας καριέρας προαγωγής. Οι μέθοδοι αξιολόγησης ενδεχομένως να μην παρουσιάζουν αξιόπιστα αποτελέσματα Κίνδυνος για υπερωρίες Λιγότερες αναρρωτικές άδειες Μειωμένη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας Πρόσβαση στην εργασία ακόμη και από απομονωμένες περιοχές Ορισμένοι πόροι της εταιρείας παραμένουν απρόσιτοι 18 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19 Αναγνώριση της σημασίας της οικογένειας Μείωση κυκλοφοριακών ατυχημάτων Η οικογενειακή ισορροπία μπορεί να διαταραχτεί αν ο εργαζόμενος δεν κάνει σωστή διαχείριση του χρόνου Δυνατότητα για παρεμβολές οχλήσεις Συμβαδίζει με τις σύγχρονες επιταγές της ζωής Το «σύνδρομο του ψυγείου» από πλευράς διατροφής. Βοηθά στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογένειας Βελτιώνει την άνεση του περιβάλλοντος εργασίας Υποστηρίζει τα άτομα με ειδικές ανάγκες Βελτιώνει τις επικοινωνίες προϊστάμενου υπαλλήλου Μειώνει την έκθεση σε «πολιτικές γραφείου» Πίνακας 1: Οφέλη και μειονεκτήματα για τους τηλε εργαζόμενους Οφέλη για τις επιχειρήσεις Κίνδυνοι Μειονεκτήματα Περιορισμός δαπανών για εγκαταστάσεις (γραφεία, πάρκινγκ κ.α.) Αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων Μείωση των απουσιών (λόγω ασθενείας κ.α.) Μείωση των διακοπών στην εργασία λόγω εκτάκτων φαινομένων Μείωση των δαπανών ταξιδιών Αύξηση της ευελιξίας στους ανθρώπινους πόρους κατά τις περιόδους αιχμής φόρτου εργασίας Δυνατότητα ενσωμάτωσης ατόμων με ειδικές ανάγκες Ενισχύει το ηθικό και την εργασιακή ικανοποίηση Κόστη εκκίνησης και λειτουργίας: Διοικητικά έξοδα, έξοδα εκπαίδευσης, συμβούλων κ.α. Προσωπικό που αντιτίθεται Αντίσταση και σκεπτικισμός των στελεχών Ηλεκτρονικός εξοπλισμός & Λογισμικό Εποπτεία & αξιολόγηση προσωπικού Ασφάλεια δεδομένων Νομοθετικό πλαίσιο Μπορεί να αμβλύνει τη συνεργασία μεταξύ του προσωπικού ή να αλλοιώσει την εταιρική συνείδηση Βελτιώνει τόσο την ικανότητα πρόσληψης όσο και την ικανότητα διατήρησης καλού προσωπικού Απευθύνεται σε γεωγραφικά ευρύτερες αγορές εργασίας 19 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

20 Δυνατότητες φοροαπαλλαγών επιδοτήσεις Πίνακας 2: Οφέλη και μειονεκτήματα για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την τηλε εργασία Οφέλη για την κοινωνία Ενδυναμώνει την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα Κίνδυνοι Μειονεκτήματα Μείωση της εμπορικής κίνησης στα αστικά κέντρα Συμβάλλει στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού Αμβλύνει την «οργή» (Road Rage) των οδηγών Μειώνει τα κόστη που συνδέονται με το άγχος και άλλες εργασιακές παθήσεις Συμβάλει στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογένειας Παρέχει καλύτερες ευκαιρίες εργασίας και προσβάσεις στα άτομα με ειδικές ανάγκες Στηρίζει οικονομικά γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές Ενισχύει τον ανταγωνισμό Παρέχει εναλλακτικούς τρόπους εργασίας όταν οι συμβατικό αδυνατούν να λάβουν χώρα Πίνακας 3: Οφέλη και μειονεκτήματα σε κοινωνικό επίπεδο από την εφαρμογή της τηλεργασίας Είναι προφανές ότι τα οφέλη αλλά και οι κίνδυνοι που αναφέρονται παραπάνω μπορούν να χρησιμεύσουν ως αναφορά στην χάραξη της στρατηγικής που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση που θέλει να εντάξει τη μέθοδο της τηλεργασίας στις επιχειρηματικές διαδικασίες της. ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ Στις μέρες μας, πολλοί διαφορετικοί κλάδοι και εργασίες ακόμα και στην Ελλάδα είναι ώριμοι για την εφαρμογή ευέλικτων σχημάτων εργασίας. Τα σημαντικότερα κριτήρια που μπορούν να αξιολογήσουν τη δυνατότητα ενός κλάδου εργασίας να εντάξει την τηλεργασία στις επιχειρησιακές δραστηριότητες του είναι τα παρακάτω: Ο τηλεργαζόμενος να έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώσει σε μεγάλο βαθμό την εργασία του χωρίς αλληλεπίδραση με άλλα άτομα. Ο τηλεργαζόμενος να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται ηλεκτρονικά ή γενικότερα μέσω ενός επαρκούς τηλεπικοινωνιακού μέσου (π.χ. τηλέφωνο, fax). Η παράδοση των αποτελεσμάτων της εργασίας του να μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά. 20 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2006-2007 Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΣYΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 1. Γενικές παρατηρήσεις Μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεργασία στον τραπεζικό τοµέα: Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρµογής µε χρήση πολυκριτηρίων µεθόδων υποστήριξης αποφάσεων

Τηλεργασία στον τραπεζικό τοµέα: Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρµογής µε χρήση πολυκριτηρίων µεθόδων υποστήριξης αποφάσεων Τηλεργασία στον τραπεζικό τοµέα: Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρµογής µε χρήση πολυκριτηρίων µεθόδων υποστήριξης αποφάσεων Π. Κοντογιάννης, Π. Δελλιάς και Ν.Φ. Ματσατσίνης Πολυτεχνείο Κρήτης, Τµήµα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά Στοιχεία Πίνακες για την Ευρώπη

Στατιστικά Στοιχεία Πίνακες για την Ευρώπη Στατιστικά Στοιχεία Πίνακες για την Ευρώπη Με βάση τις έρευνες Eirobserver, «Social Partners sign teleworking accord», Ecat - IST Programme Key ActionII, SIBIS General Population surveys, 2002 EMERGENCE

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή δήλωση για την Τηλε-εργασία από τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους στον ασφαλιστικό τομέα

Κοινή δήλωση για την Τηλε-εργασία από τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους στον ασφαλιστικό τομέα Κοινή δήλωση για την Τηλε-εργασία από τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους στον ασφαλιστικό τομέα I. Εισαγωγή Μετά από περισσότερο από δέκα χρόνια από τη σύναψη της Συμφωνίας-πλαίσιο για την τηλε-εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο Εργαζόµενοι από το σπίτι Στην εποχή της ταχύτητας που ζούµε οι αλλαγές είναι αναµενόµενες σε πολλούς τοµείς. Έτσι και στον εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SAE / Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SAE / Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SAE / Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας Σχολή ΣΘΕΕ Σχόλη Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων Πρόγραμμα Σπουδών SAE Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος 15 Πρώτο Μέρος: Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα....19 Κεφάλαιο 1 ο : Έννοια του Συστήματος 1.1 Τι είναι Σύστημα... 21 1.2 Αλληλεπίδραση Συστημάτων... 22 1.3 Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΝΟ ΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Λογισμικού. Σημείωση

Σχεδίαση Λογισμικού. Σημείωση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Χρήσιμοι Ορισμοί Ενότητα διοίκησης (unity of command): ένα εργαζόμενος πρέπει να έχει έναν και μόνο έναν άμεσο προϊστάμενο. Καταμερισμός της εργασίας (division of labor):

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση και Έλεγχος Πληροφοριακών Πόρων: To Τμήμα Πληροφορικής Διδάσκουσα: Αδαμαντία Πατέλη (pateli@ionio.gr) Κέρκυρα, 30 Απριλίου 2015 1 Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 5: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Εκπαίδευση Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0%

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0% ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μείωση εσόδων για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών για το 2009 Μικρή ανάκαµψη αναµένεται για το 2010» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ. 1. Περιγραφή της εταιρείας: UNIC-SERVICES LTD

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ. 1. Περιγραφή της εταιρείας: UNIC-SERVICES LTD ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ 1. Περιγραφή της εταιρείας: UNIC-SERVICES LTD Η UNIC- Services Ltd. ιδρύθηκε το 1993 από τον IT Saara Remes-Ulkunniemi. Η εταιρεία προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του πανεπιστημίου Frederick, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης, στέλεχος ΕΣΑμεΑ Το Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακό Σύστημα Σκοπός Δεδομένα Πληροφορίες Αποφάσεις Στόχος Πληροφοριακές ανάγκες Στρατηγική πληροφόρηση 2 1 Ηεποχή της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στην πανηγυρική εκδήλωση της Εκπαιδευτικής Στήριξης του «Δικτυωθείτε» Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά να παρευρίσκομαι στην

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Εγχειρίδιο Χρήσης 4 ης Εικονικής Πλατφόρμας «e-marketing Online» Σχεδίασης νέων προϊόντων, σχεδίου μάρκετινγκ και ανάλυσης συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ (στο εξής «η εταιρεία») έχει υιοθετήσει Πολιτική Αμοιβών η οποία καλύπτει όλο το προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα