ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ερευνητική εργασία που παρουσιάστηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης, σε εκπλήρωση των απαιτήσεων για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αν. Καθ. Ματσατσίνης Νικόλαος (επιβλέπων) Επικ. Γρηγορούδης Ευάγγελος Καθ. Ζοπουνίδης Κωσταντίνος Χανιά, Φεβρουάριος 2008

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Νικόλαο Ματσατσίνη για την πολύτιμη καθοδήγησή του, τις σημαντικές συμβουλές του αλλά και για την ευχάριστη και εποικοδομητική συνεργασία που είχα μαζί του καθ όλη την περίοδο εκπόνησης της διατριβής. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους καθηγητές κ. Ευάγγελο Γρηγορούδη και κ. Κωσταντίνο Ζοπουνίδη για το χρόνο που αφιέρωσαν στην ανάγνωση του κειμένου και για τις εποικοδομητικές παρατηρήσεις τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στον συμφοιτητή μου Παύλο Δελιά για τις πολύτιμες συμβουλές του σε θέματα που αφορούσαν τη μοντελοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και τους Στέλιο Τσαφαράκη και Κλειώ Λακιωτάκη για τη βοήθεια τους στην κατανόηση των μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν στη διατριβή. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κουμπάρο και αδερφικό μου φίλο Γιάννη Μαραγκουδάκη για τις παρατηρήσεις και τις διορθώσεις που έκανε πάνω στο τελικό κείμενο της διατριβής. 2 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα πρωτότυπο πληροφοριακό σύστημα βασισμένο στον παγκόσμιο ιστό (world wide web), με σκοπό την υποστήριξη μέσα από το πρίσμα της τηλεργασίας μιας σημαντικής επιχειρησιακής διαδικασίας του τραπεζικού τομέα που είναι η διαχείριση και διαπραγμάτευση καθυστερούμενων πιστοδοτήσεων (δανείων). Στα πλαίσια της σχεδίασης και ανάπτυξης του συστήματος τηλεργασίας, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω σημεία: Στη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσει ένας πιστωτικός οργανισμός ώστε να εντάξει μια επιχειρησιακή του διαδικασία στο νέο περιβάλλον ευέλικτης εργασίας (τηλεργασία). Πρόκειται για μια διαδικασία που έχει να κάνει τόσο με την τεχνολογική υποδομή και την προετοιμασία των ανθρώπινων πόρων, όσο και τη δέσμευση της ηγεσίας του οργανισμού προς την κατεύθυνση της τηλεργασίας. Στις προδιαγραφές που θα πρέπει να πληροί ένα πληροφοριακό σύστημα τηλεργασίας σε τραπεζικό περιβάλλον, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα, την διαχείριση και την ενσωμάτωση των δεδομένων του πιστωτικού οργανισμού. Στην ανάλυση και μοντελοποίηση μιας από τις σημαντικότερες επιχειρησιακές διαδικασίες του τμήματος χορηγήσεων και διαχείρισης δανείων των πιστωτικών οργανισμών, που είναι η διαχείριση και διαπραγμάτευση των καθυστερούμενων πιστοδοτήσεων δανείων. Πρόκειται για την περίπτωση δανείων των οποίων οι απαιτήσεις (δόσεις) παρουσιάζουν προσωρινή καθυστέρηση στην πληρωμή τους. Στη περίπτωση αυτή το προσωπικό του τμήματος δανείων του πιστωτικού οργανισμού αναγκάζεται να προχωρήσει στη διαχείριση τους και τη διαπραγμάτευση με τον πελάτη ώστε να επιτύχει την αποπληρωμή τους, πριν τα δάνεια μετεξελιχθούν σε επισφάλειες. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τον τραπεζικό κλάδο δεδομένων των προβλημάτων και των δυσκολιών που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια στην αποπληρωμή των απαιτήσεων σε αρκετά τραπεζικά προϊόντα. Στη μοντελοποίηση του προβλήματος της ανάθεσης της διαχείρισης των καθυστερούμενων πιστοδοτήσεων στους υπαλλήλους της τράπεζας χρησιμοποιώντας πολυκριτήριες μεθόδους λήψης αποφάσεων (χρήση της μεθόδου UTASTAR [21]) με σκοπό την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των πιστοδοτήσεων. Η συνεισφορά της παρούσας διατριβής είναι σημαντική, δεδομένου ότι προτείνει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία εφαρμογής της τηλεργασίας σε έναν πιστωτικό οργανισμό, από το αρχικό έως το τελικό στάδιο, χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία για την μοντελοποίηση μιας σημαντικής επιχειρησιακής διαδικασίας του τραπεζικού κλάδου, και σχεδιάζει και υλοποιεί ένα πρωτότυπο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης της παραπάνω διαδικασίας συνδυάζοντας: Νέες ευέλικτες μορφές εργασίας (τηλεργασία), Τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, Τη χρήση πολυκριτηρίων μεθόδων για τη λήψη αποφάσεων. 3 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

4 Βάσει των παραπάνω, θεωρούμε ότι η παρούσα διατριβή έχει σημαντική επίδραση τόσο σε στελέχη και προσωπικό πιστωτικών οργανισμών λόγω της μοντελοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών που χρησιμοποιούν, σε αναλυτές που ασχολούνται με την επιστήμη της λήψης αποφάσεων και τις πολυκριτήριες μεθόδους, όσο και σε επιστήμονες πληροφορικής που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης τηλεργασίας. Επιπλέον, παρουσιάζει γενικότερο επιστημονικό ενδιαφέρον, αφού μελετά μια νέα ευέλικτη μορφή εργασίας που όλα δείχνουν ότι θα γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια για λόγους οικονομικούς και κοινωνικούς, δεδομένης της εξέλιξης της τεχνολογίας που ευνοεί την ανάπτυξή της αλλά και της πολιτικής βούλησης σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί ότι το πληροφοριακό σύστημα τηλεργασίας που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διατριβής, έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται πιλοτικά στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΠ ΤΑΛΩΣ στο οποίο συμμετέχει το Πολυτεχνείο Κρήτης. 4 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛAIΣIO ΓIA THN THΛEPΓAΣIA ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑ ΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ (ΧΡΗΣΗ UTASTAR) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΛΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

6 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΛΟΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΛΟΣ. 89 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7o ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ UTASTAR ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΜΕΘΟΔΟΣ UTASTAR ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ First Data Collection Services ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΕΩΝ Collection Management από τη SAP Collection ONE από την CDS Debt Collection της Debtrak Capone Banking της Advantage Software Factory Latitude από τη Latitude Software ecollections της Sentinel Debt Collection System της Data Control Systems (gr) Eispraxis της EXODUS ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤALOS ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΛΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1: Επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης τηλεργασίας Εικόνα 2: Προδιαγραφές Συστήματος Τηλεργασίας Εικόνα 3: Απαιτήσεις αυτό διαχείρισης Εικόνα 4: Απαιτήσεις Τηλεδιοίκησης Εικόνα 5: Απαιτήσεις Ασφάλειας Εικόνα 6: Φάσεις Διαχείρισης Καθυστερούμενων Απαιτήσεων Εικόνα 7: Αναπαράσταση των Ενεργειών μιας Φάσης Διαχείρισης Εικόνα 8: Μοντελοποίηση Δανείου με χρήση διαγράμματος κλάσεων UML Εικόνα 9: Χαρακτηριστικά Πολιτικής Διαχείρισης Δανείου Εικόνα 10: Μοντελοποίηση Πολιτικής Διαχείρισης Απαίτησης Δανείου με χρήση διαγράμματος κλάσεων UML Εικόνα 11: Μοντελοποίηση Πολιτικής Ανάθεσης Διαχείρισης σε Χρήστη με χρήση διαγράμματος κλάσεων UML Εικόνα 12: Κύκλος ζωής διαχείρισης απαίτησης Εικόνα 13: Μοντελοποίηση Απαίτησης Δανείου με χρήση διαγράμματος κλάσεων UML Εικόνα 14: Μοντελοποίηση Ενέργειας Χρήστη με χρήση διαγράμματος κλάσεων UML Εικόνα 15: Μοντελοποίηση της Διαχείρισης Καθυστερούμενων Απαιτήσεων Δανείων για τον Απλό Χρήστη με χρήση διαγράμματος Use Cases της UML Εικόνα 16: Μοντελοποίηση Διαχείρισης Καθυστερούμενων Απαιτήσεων Δανείων και Παρουσίαση Στατιστικών Ιστορικών Στοιχείων για το Χρήστη Πεδίου με χρήση διαγράμματος Use Cases της UML Εικόνα 17: Μοντελοποίηση Παρουσίασης Στατιστικών Ιστορικών Στοιχείων από τον Χρήστη Οργανισμού με χρήση διαγράμματος Use Cases της UML Εικόνα 18: Μοντελοποίηση Διαχείρισης της Πολιτικής Διαχείρισης Καθυστερούμενων Απαιτήσεων από το Διαχειριστή Περιεχομένου με χρήση διαγράμματος Use Cases της UML Εικόνα 19: Μοντελοποίηση Διαχείρισης της Πολιτικής Ανάθεσης των Καθυστερούμενων Απαιτήσεων σε Χρήστη με χρήση διαγράμματος Use Cases της UML Εικόνα 20: Μοντελοποίηση Διαχείρισης Βοηθητικών Στοιχείων της Εφαρμογής με χρήση διαγράμματος Use Cases της UML Εικόνα 21: Χαρακτηριστικά Υπαλλήλου Χρήστη Εικόνα 22: Εμπειρία Χρήστη Ανά Αριθμό Απαιτήσεων που έχει εξυπηρετήσει ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

8 Εικόνα 23: Διαθεσιμότητα Χρήστη σε σχέση με τον Αριθμό Απαιτήσεων που είναι σε εξέλιξη Εικόνα 24: Χαρακτηριστικά Απαίτησης Δανείου Εικόνα 25: Κριτήρια Αξιολόγησης Ανάθεσης της Διαχείρισης Απαίτησης σε Χρήστη Εικόνα 26: Αλγόριθμος Ανάθεσης Απαιτήσεων Δανείων σε Χρήστες Εικόνα 27: Υπόδειγμα εναλλακτικών που επιλέγονται από τον «Αποφασίζοντα» Εικόνα 28: Αποτελέσματα μεθόδου UTASTAR Εικόνα 29: Σύγκριση αποτελεσμάτων UTASTAR με αυτά του Υποδείγματος του «Αποφασίζοντα» Εικόνα 30: Υπολογισμός Χαρακτηριστικών Απαιτήσεων Δανείων Εικόνα 31: Υπολογισμός Χαρακτηριστικών Υπαλλήλων Εικόνα 32: Ανάθεση Απαιτήσεων σε Υπαλλήλους Εικόνα 33: Μοντελοποίηση Ανάθεσης Απαίτησης σε Χρήστη μέσω Πολυκριτήριας Μεθόδου με χρήση διαγράμματος κλάσεων UML Εικόνα 34: H αρχιτεκτονική της εφαρμογής τηλεργασίας ΤΑΛΟΣ Εικόνα 35: Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής τηλεργασίας ΤΑΛΟΣ Εικόνα 36: Μοντελοποίηση Δανείου Εικόνα 37: Πολιτική Διαχείρισης Απαίτησης Δανείου Εικόνα 38: Πολιτική Ανάθεσης Διαχείρισης σε Χρήστη Εικόνα 39: Πολιτική Ανάθεσης Απαιτήσεων Δανείου σε Χρήστη με χρήση Πολυκριτήριας Μεθόδου Κατάταξης UTASTAR Εικόνα 40: Απαίτηση Δανείου Εικόνα 41: Ενέργειες Χρήστη Εικόνα 42: Οι Χρήστες της Εφαρμογής Σύνδεση με το πλαίσιο Kasai [26] Εικόνα 43: Αναπαράσταση Δεδομένων που εισάγονται στην εφαρμογή από το πληροφοριακό σύστημα του πιστωτικού οργανισμού Εικόνα 44: Είσοδος στην εφαρμογή Εικόνα 45: Περιβάλλον εργασίας της εφαρμογής Εικόνα 46: Νεοεισερχόμενες Απαιτήσεις Εικόνα 47: Παρουσίαση των Στοιχείων Δανείου Εικόνα 48: Ορισμός Πολιτικής Διαχείρισης και Ανάθεση σε Χρήστες Εικόνα 49: Αυτόματη Ανάθεση Διαχείρισης Απαιτήσεων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

9 Εικόνα 50: Απαιτήσεις σε εξέλιξη Εικόνα 51: Ανάθεση Διαχείρισης της Απαίτησης σε χρήστη Εικόνα 52: Διαχείριση της Απαίτησης Εικόνα 53: Εισαγωγή νέας ενέργειας διαχείρισης απαίτησης Εικόνα 54: Ολοκλήρωση της διαχείρισης απαίτησης Εικόνα 55: Απαιτήσεις που έχουν ολοκληρωθεί Εικόνα 56: Παράδειγμα διαχείρισης απαίτησης δανείου που έχει ολοκληρωθεί Εικόνα 57: Απαιτήσεις Τρέχοντος Μήνα Εικόνα 58: Απαιτήσεις Τρέχοντος Έτους Εικόνα 59: Όλες οι απαιτήσεις δανείων Εικόνα 60: Σύνθετη Αναζήτηση Απαιτήσεων Δανείων Εικόνα 61: Στατιστικά Στοιχεία Ανά Τμήμα Εικόνα 62: Στατιστικά Στοιχεία Ανά Υπάλληλο Εικόνα 63: Συγκεντρωτικά Στατιστικά Στοιχεία για την Τράπεζα Εικόνα 64: Πολιτικές Διαχείρισης Καθυστερούμενων Απαιτήσεων Δανείων Εικόνα 65: Ορισμός γενικών χαρακτηριστικών μιας Πολιτικής Διαχείρισης Δανείων Εικόνα 66: Ορισμός Τύπου Δανείων για μια Πολιτική Διαχείρισης Εικόνα 67: Ορισμός Φάσεων Διαχείρισης μιας Πολιτικής Διαχείρισης Εικόνα 68: Ορισμός Ενεργειών Ανά Φάση Διαχείρισης μιας Πολιτικής Διαχείρισης Εικόνα 69: Ορισμός Τύπων Αναφορών Ανά Φάση Διαχείρισης μιας Πολιτικής Διαχείρισης Εικόνα 70: Λίστα Πολιτικών Ανάθεσης Απαιτήσεων σε Χρήστες Εικόνα 71: Ορισμός γενικών χαρακτηριστικών μιας Πολιτικής Ανάθεσης Δανείων Εικόνα 72: Ορισμός Κανόνων μιας Πολιτικής Ανάθεσης Δανείων Εικόνα 73: Ορισμός Κριτηρίων ενός Κανόνα Πολιτικής Ανάθεσης Απαίτησης Δανείου Εικόνα 74: Πολιτική Ανάθεσης βάσει Πολυκριτήριας Μεθόδου Εικόνα 75: Εισαγωγή υποδείγματος περιπτώσεων για τον υπολογισμό της αθροιστικής συνάρτησης χρησιμότητας Εικόνα 76: Χαρακτηριστικά Χρηστών όπως υπολογίστηκαν με την εφαρμογή Αυτόματης Ανάθεσης Εικόνα 77: Χαρακτηριστικά Απαιτήσεων όπως υπολογίστηκαν με την εφαρμογή Αυτόματης Ανάθεσης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

10 Εικόνα 78: Υπολογισμών Κριτηρίων[Απαίτησης Χρήστη], όπως υπολογίστηκαν με την εφαρμογή Αυτόματης Ανάθεσης Εικόνα 79: Διαχείριση Βοηθητικών Στοιχείων Εικόνα 80: Διαχείριση Βοηθητικών Στοιχείων Χρηστών Εικόνα 81:Εισαγωγή Χρήστη Εφαρμογής Εικόνα 82: Το μεθοδολογικό πλαίσιο στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων Εικόνα 83: Η κανονικοποιημένη συνάρτηση μερικής αξίας Εικόνα 84: Σχηματική αναπαράσταση γραμμικής παρεμβολής για τον υπολογισμό συνάρτησης μερικής αξίας (χρησιμότητας) Εικόνα 85: Ορισμός τιμών της δ και διάφορες εναλλακτικές τιμές της Εικόνα 86: Ανάλυση μετά βελτιστοποίησης Εικόνα 87: Χρησιμότητα έναντι Προδιάταξης στην Ανάλυση Παλινδρόμησης Εικόνα 88: Αποτελέσματα Μεθόδου Ανάθεσης με χρήση ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ Εικόνα 89: Αποτελέσματα Μεθόδου Ανάθεσης για τον Αποφασίζοντα Ι Εικόνα 90: Αποτελέσματα Μεθόδου Ανάθεσης για τον Αποφασίζοντα ΙΙ Εικόνα 91: Αποτελέσματα Μεθόδου Ανάθεσης για τον Αποφασίζοντα ΙΙΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Οφέλη και μειονεκτήματα για τους τηλε εργαζόμενους Πίνακας 2: Οφέλη και μειονεκτήματα για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την τηλεεργασία Πίνακας 3: Οφέλη και μειονεκτήματα σε κοινωνικό επίπεδο από την εφαρμογή της τηλεργασίας Πίνακας 4: Κλάδοι που υιοθετούν πρακτικές τηλεργασίας Πίνακας 5: Στατιστικά Στοιχεία Τηλεργαζομένων σε όλο τον κόσμο (σε εκατ.) Πίνακας 6: Στατιστικά Στοιχεία Τηλεργαζομένων στις Ην. Πολιτείες (σε εκατ.) Πίνακας 7: Στατιστικά Στοιχεία Τηλεργαζομένων στην Ευρώπη (σε εκατ.) Πίνακας 8: Πεδίο Τιμών ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Πίνακας 9: Πεδίο Τιμών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πίνακας 10: Πεδίο Τιμών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Πίνακας 11: Πεδίο Τιμών ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Πίνακας 12:Πεδίων Τιμών ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Πίνακας 13: Πεδίο τιμών ΑΞΙΑΣ Πίνακας 14: Πεδίο τιμών ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πίνακας 15: Πεδίο τιμών ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πίνακας 16: Πεδίο τιμών ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πίνακας 17: Πεδίο τιμών ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πίνακας 18: Πίνακας Βαθμολόγησης Συνδυασμών Χαρακτηριστικών για το κριτήριο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πίνακας 19: Πίνακας Βαθμολόγησης Συνδυασμών Χαρακτηριστικών για το κριτήριο ΤΑΧΥΤΗΤΑ Πίνακας 20: Πίνακας Βαθμολόγησης Συνδυασμών Χαρακτηριστικών για το κριτήριο ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ Πίνακας 21: Πίνακας Βαθμολόγησης Συνδυασμών Χαρακτηριστικών για το κριτήριο ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Πίνακας 22: Η λειτουργικότητα της εφαρμογής ΤΑΛΟΣ Πίνακας 23: Αποτελέσματα Διαφοροποίησης από την Ανάλυση Ευαισθησίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Την τελευταία δεκαετία η ραγδαία ανάπτυξη και η εξάπλωση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών έχει οδηγήσει τις χώρες της Ευρώπης στη σταδιακή υιοθέτηση νέων, πιο ευέλικτων μορφών οργάνωσης της εργασίας οι οποίες είναι δυνατόν να λαμβάνουν χώρα μακριά από τον συμβατικό εργασιακό χώρο μιας επιχείρησης (π.χ. η τηλεργασία). Οι βασικοί λόγοι για την προώθηση των νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας είναι ότι οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν στους εργαζόμενους περισσότερη ευελιξία αναφορικά με τον τόπο και τον χρόνο διεκπεραίωσης της εργασίας τους συνδυάζοντας καλύτερα την επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (χρόνια ανέργους, γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες) προσφέροντας ίσες ευκαιρίες για δημιουργική ένταξη των ατόμων αυτών στη κοινωνία. Από την άλλη πλευρά οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν ότι ένα μεγάλο μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά, αποδοτικά και με μικρότερο κόστος χρησιμοποιώντας τέτοιες μορφές εργασίας. Από τους πρωτοπόρους στην χρησιμοποίηση της τηλεργασίας στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι τράπεζες και οι πιστωτικοί οργανισμοί. Ήδη από το 2002 που ψηφίστηκε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα η συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων με την τελεργασία φορέων [8], οι πιστωτικοί οργανισμοί ιδιαίτερα στο εξωτερικό έχουν ξεκινήσει να εξετάζουν τις δυνατότητες που προσφέρει η τηλεργασία και να χρησιμοποιούν σε πρώτη φάση τέτοιες μορφές εργασίας στις τραπεζικές τηλεσυναλλαγές και την εκπαίδευση του προσωπικού τους. Η παρούσα διατριβή ασχολείται με το αντικείμενο της τηλεργασίας και πως η ευέλικτη αυτή μορφή εργασίας βρίσκει εφαρμογή σε πιστωτικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, εξετάζεται πως μπορεί μια επιχειρησιακή διαδικασία του τραπεζικού τομέα να μοντελοποιηθεί μέσα από το πρίσμα της τηλεργασίας, και αναλύονται οι προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει ένα πληροφοριακό σύστημα για την πλήρη υποστήριξη της τηλεργασίας. Στη συνέχεια, επιλέγεται να μοντελοποιηθεί μια επιχειρησιακή διαδικασία του τραπεζικού τομέα όπου θα εφαρμοστούν μορφές τηλεργασίας, και σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα πληροφοριακό σύστημα βασισμένο στο web, που θα υποστηρίζει πλήρως τη διαδικασία αυτή. Η επιχειρησιακή διαδικασία του τραπεζικού τομέα που επιλέχθηκε, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες των τμημάτων διαχείρισης δανείων των τραπεζών και αφορά τη διαχείριση και διαπραγμάτευση των καθυστερούμενων πιστοδοτήσεων. Πρόκειται για τις περιπτώσεις δόσεων δανείων που παρουσιάζουν προσωρινή καθυστέρηση στην πληρωμή τους, και το προσωπικό του τμήματος χορηγήσεων και 12 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

13 διαχείρισης δανείων του πιστωτικού οργανισμού αναγκάζεται να προχωρήσει στη διαχείριση τους και τη διαπραγμάτευση με τον πελάτη ώστε να επιτύχει την αποπληρωμή τους, πριν τα δάνεια μετεξελιχθούν σε επισφάλειες. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τον τραπεζικό κλάδο δεδομένων των προβλημάτων και των δυσκολιών που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια στην αποπληρωμή των δόσεων σε αρκετά τραπεζικά προϊόντα. Κατά τη φάση μοντελοποίησης της παραπάνω διαδικασίας προκύπτουν ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν στη χρησιμοποίηση μεθοδολογιών λήψης αποφάσεων. Ένα από αυτά είναι η ανάθεση μιας καθυστερούμενης απαίτησης δανείου στον καταλληλότερο υπάλληλο του τμήματος διαχείρισης δανείων της τράπεζας, ώστε η διαχείριση της απαίτησης να γίνει με τον πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Η διατριβή προσεγγίζει ικανοποιητικά το θέμα αυτό προτείνοντας μια μεθοδολογία βασισμένη στην πολυκριτήρια ανάλυση και χρησιμοποιεί τη μέθοδο UTASTAR. Μια επίσης πολύ σημαντική συνεισφορά της διατριβής αυτής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας εφαρμογής τηλεργασίας βασισμένη στο web που υποστηρίζει την διαδικασία διαχείρισης καθυστερούμενων απαιτήσεων δανείων. Η εφαρμογή αυτή υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΠ ΤΑΛΩΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ο αντικειμενικός στόχος της διατριβής αυτής είναι η διερεύνηση και η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου τηλεργασίας με εφαρμογή στον τραπεζικό κλάδο. Πεδίο εφαρμογής του πλαισίου αυτού αποτελεί η διαδικασία διαχείρισης καθυστερούμενων απαιτήσεων δανείων που υποστηρίζεται από το τμήμα διαχείρισης δανείων κάθε τράπεζας. Πιο αναλυτικά, στα πλαίσια της διατριβής αυτής: Περιγράφεται η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσει ένας πιστωτικός οργανισμός ώστε να εντάξει μια επιχειρησιακή του διαδικασία στο νέο περιβάλλον της τηλεργασίας. Πρόκειται για μια διαδικασία που έχει να κάνει τόσο με την τεχνολογική υποδομή, την προετοιμασία των ανθρώπινων πόρων όσο και τη δέσμευση της ηγεσίας του οργανισμού προς την κατεύθυνση της τηλεργασίας. Αναλύεται και μοντελοποιείται μια από τις σημαντικότερες επιχειρησιακές διαδικασίες των τελευταίων ετών που αφορούν τα Τμήματα Διαχείρισης Δανείων των Τραπεζών, και αναφέρεται στη διαχείριση και διαπραγμάτευση των καθυστερούμενων πιστοδοτήσεων. Το παραπάνω μοντέλο επεκτείνεται εξετάζοντας το πρόβλημα της ανάθεσης της διαχείρισης των καθυστερούμενων απαιτήσεων δανείων στους υπαλλήλους της τράπεζας. Συγκεκριμένα, προτείνεται μια μεθοδολογία ανάθεσης βασισμένη στην πολυκριτήρια μέθοδο UTASTAR για τη λήψη αποφάσεων. Αναλύονται και παρουσιάζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μια εφαρμογή τηλεργασίας οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την ασφάλεια (security), τη 13 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

14 διαλειτουργικότητα (interoperability), την διαχείριση και την ενσωμάτωση (integration) των δεδομένων. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια εφαρμογή τηλεργασίας βασισμένη στο web που υποστηρίζει την παραπάνω επιχειρηματική διαδικασία. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Η αναγκαιότητα της παρούσας διατριβής και η χρησιμότητα των αποτελεσμάτων της είναι προφανείς και μπορούν να προσεγγιστούν από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Πιο αναλυτικά, η διατριβή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τραπεζικό τομέα και συγκεκριμένα: για τα ανώτερα στελέχη, αφού προτείνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο εφαρμογής της τηλεργασίας σε έναν πιστωτικό οργανισμό, από το πρώτο έως το τελευταίο βήμα. Το μοντέλο μάλιστα ελέγχεται και επαληθεύεται μέσω της εφαρμογής τηλεργασίας που υλοποιήθηκε. για τα στελέχη του τμήματος ανάλυσης και λήψης αποφάσεων, δεδομένης της ενσωμάτωσης στο μοντέλο της εφαρμογής τηλεργασίας μιας πολυκριτήριας μεθόδου UTASTAR για τη λήψη αποφάσεων. για το προσωπικό του Τμήματος Διαχείρισης Δανείων, αφού μοντελοποιήθηκε μια σημαντική για αυτά επιχειρησιακή διαδικασία και σχεδιάστηκε λειτουργική εφαρμογή υποστήριξης, ενώ ταυτόχρονα γέννιονται αρκετά ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν τη λήψη αποφάσεων κατά την εκτέλεση της παραπάνω διαδικασίας. Επίσης ιδιαίτερη είναι η χρησιμότητα της διατριβής στον τομέα της πληροφορικής, δεδομένου ότι αναπτύχθηκε ένα πρωτότυπο πληροφοριακό σύστημα βασισμένο στο web του οποίου η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός υιοθετούν σύγχρονα μοντέλα σχεδίασης (αρχιτεκτονική τριών επιπέδων, σχεδίαση βασισμένη στο μοντέλο MVC κ.α.). Τέλος, η διατριβή παρουσιάζει γενικό επιστημονικό ενδιαφέρον, αφού μελετά μια νέα μορφή εργασίας που όλα δείχνουν ότι θα γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια για λόγους οικονομικούς και κοινωνικούς, δεδομένης της εξέλιξης της τεχνολογίας που ευνοεί την ανάπτυξή της αλλά και της πολιτικής βούλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η δομή της διατριβής περιλαμβάνει 8 κεφάλαια, τα οποία έχουν ως εξής: Στο 1 ο κεφάλαιο περιγράφεται η αναγκαιότητα, οι στόχοι και η συνεισφορά της παρούσας εργασίας (τρέχον κεφάλαιο). Στο 2 ο κεφάλαιο η διατριβή αναφέρεται στην τηλεργασία, και περιγράφει τις μορφές της, τα οφέλη, τους κινδύνους και τους κλάδους εργασίας που εφαρμόζεται αποδοτικά η τηλεργασία. Επιπλέον περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση στον τραπεζικό κλάδο και παρουσιάζει μελέτες περίπτωσης εφαρμογών τηλεργασίας στον τραπεζικό κλάδο. Το 3 ο κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, περιγράφεται η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσει ένα πιστωτικό ίδρυμα για να ενσωματώσει τη χρήση της 14 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

15 τηλεργασίας στις επιχειρησιακές διαδικασίες του, ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την τηλεργασία και αφορούν κυρίως την ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα (interoperability), την διαχείριση και την ενσωμάτωση των δεδομένων. Στο 4 ο κεφάλαιο αναλύεται η επιχειρησιακή διαδικασία διαχείρισης και διαπραγμάτευσης των προσωρινών καθυστερήσεων πιστοδοτήσεων, και παρουσιάζονται το μοντέλο πληροφορίας που αναπαριστά την παραπάνω διαδικασία καθώς και το μοντέλο αλληλεπίδρασης των εμπλεκομένων χρηστών. Στο 5 ο κεφάλαιο δίνεται έμφαση στη λειτουργικότητα της διαδικασίας διαχείρισης των καθυστερήσεων που αφορά στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ανάθεση διαχείρισης των δανείων στους υπαλλήλους της τράπεζας και παρουσιάζεται μια μεθοδολογία ανάθεσης βασισμένη σε πολυκριτήριες μεθόδους λήψης αποφάσεων. Στο 6 ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εφαρμογή τηλεργασίας ΤΑΛΟΣ που ακολουθεί τις μεθοδολογίες και τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν στην διατριβή. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται η αρχιτεκτονική της, τα δομικά της στοιχεία, η πλατφόρμα φιλοξενίας και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιεί. Στο 7 ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η λειτουργικότητα και το περιβάλλον χρήσης και της εφαρμογής τηλεργασίας ΤΑΛΟΣ. Τέλος, το 8 ο κεφάλαιο αναφέρεται στα συμπεράσματα και τις μελλοντικές επεκτάσεις της μεταπτυχιακής διατριβής. 15 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Το κεφάλαιο αυτό είναι αφιερωμένο στην τηλεργασία και τις εναλλακτικές μορφές της. Έτσι, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προσφέρει η εναλλακτική αυτή μορφή εργασίας στους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για την διείσδυση της τηλεργασίας στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο και γίνεται αναφορά στη σχετική νομοθεσία που αφορά την τηλεργασία. Στο τελευταίο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάζονται εφαρμογές της τηλεργασίας στον τραπεζικό τομέα, καθώς επίσης και μελέτες περιπτώσεων (case studies) τηλεργασίας. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η τηλεργασία είναι μια ευέλικτη, εναλλακτική μορφή απασχόλησης από απόσταση που προέκυψε από τις δυνατότητες που προσφέρει η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Οι τεχνολογίες αυτές ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στην επιχειρηματική πραγματικότητα καθώς όχι απλά ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των οργανισμών και των επιχειρήσεων αλλά αναδεικνύονται σε βασικό παράγοντα της αναπτυξιακής διαδικασίας και της διατήρησης και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης προβάλλονται αφενός ως εναλλακτική δυνατότητα συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού αφετέρου ως οργανωτική, διοικητική και οικονομική διέξοδο για τις επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η τηλεργασία αναδύεται ως ελκυστική μορφή οργάνωσης της εργασίας για τις επιχειρήσεις, και ταυτόχρονα ως μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική δυνατότητα για τους εργαζόμενους. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ «Ο όρος τηλεργασία αφορά οποιονδήποτε τύπο εργασίας περιλαμβάνει ηλεκτρονική επεξεργασία πληροφοριών και χρησιμοποιεί έναν τηλεπικοινωνιακό σύνδεσμο με έναν απομακρυσμένο εργοδότη ή πελάτη για την ανάθεση και παράδοση της εργασίας. Πρόκειται λοιπόν για εργασία που διεκπεραιώνεται από απόσταση με την χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή και διανέμεται μέσω δικτύων υπολογιστών και κυρίως μέσω του διαδικτύου». [1] «Η εργασία η οποία εκτελείται με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών υποδομών σε κάποιο μέρος διαφορετικό από αυτό στο οποίο επιστρέφουν τα αποτελέσματα της εργασίας.» [2] 16 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

17 Με βάση τους παραπάνω ορισμούς, είναι φανερό ότι: Η τηλεργασία λαμβάνει χώρα μακριά από τον συμβατικό εργασιακό χώρο μιας επιχείρησης. Ο τηλεργαζόμενος και ο εργοδότης είναι απομακρυσμένοι. Για την επικοινωνία του τηλεργαζομένου με τους συνεργάτες του χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Η εργασία περιλαμβάνει την ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων. ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι βασικότερες μορφές τηλεργασίας είναι οι παρακάτω: [3] Τηλεργασία στο σπίτι: Στην περίπτωση αυτή η εργασία πραγματοποιείται με έδρα το σπίτι, ενώ η έδρα του εργοδότη είναι απομακρυσμένη. Είναι προφανές ότι ένας χώρος του σπιτιού πρέπει να μετατραπεί σε τυπικό γραφείο και να εξοπλιστεί κατάλληλα με γραφική ύλη, ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας. Μια ειδική περίπτωση της τηλεργασίας στο σπίτι αλλά αρκετά διαδεδομένη, είναι όταν ο τηλεργαζόμενος διεκπεραιώνει ένα μικρό μέρος της εργασίας του (κάτω του 10% αλλά τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα) στην κατοικία του και το μεγαλύτερο μέρος στα γραφεία της επιχείρησης (εναλλασσόμμενη κατ οίκον τηλεργασία). Τηλεργασία με τη βοήθεια κινητού γραφείου (Mobile Teleworking): Η μορφή αυτή μοιάζει αρκετά με την προηγούμενη. Η κύρια διαφορά της είναι πως ο χώρος εργασίας δεν είναι η οικία του εργαζομένου αλλά κάποιος άλλος επαγγελματικός χώρος. Εδώ γίνεται χρήση γραφείου το οποίο βρίσκεται γεωγραφικά σε απόσταση από την εταιρεία και τα υπόλοιπα γραφεία της. Οι τηλεργαζόμενοι είναι συνήθως υπάλληλοι των οποίων η φύση της δουλειάς τους επιτρέπει ή και τους υποχρεώνει να βρίσκονται μακριά από τους συναδέλφους τους. Επίσης μπορούν οι τηλεργαζόμενοι αυτής της μορφής να απαρτίζουν ομάδες στήριξης των κεντρικών γραφείων με εργασία άλλοτε πλήρους και άλλοτε μερικής απασχόλησης ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Τα κινητά γραφεία θα πρέπει να παρέχουν άμεση πρόσβαση στο δίκτυο και στις βάσεις δεδομένων και πληροφόρησης της επιχείρησης. Με τις τελευταίες διευκολύνσεις που προσφέρει η παγκοσμιοποίηση, είναι συχνό φαινόμενο η γεωγραφική διασπορά των γραφείων να είναι ακόμα και διακρατική (offshore teleworking). Νομαδική τηλεργασία: Οι τηλεργαζόμενοι σε αυτό το μοντέλο εργασίας δεν έχουν σταθερό χώρο εργασίας αλλά είναι περιφερόμενοι. Η χρήση φορητών υπολογιστών και κινητής τηλεφωνίας υποχρεώνει τους τηλεργαζόμενους να μετατρέπουν σε χώρο εργασίας τους κάθε φορά το χώρο εκείνο που τους επιτρέπει να χρησιμοποιήσουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό τους. Σημαντική διαφορά από τις προηγούμενες μορφές είναι η αποδέσμευση των εργαζομένων από μια σταθερή γεωγραφική βάση εργασίας. Τηλεκέντρα (Telecentres): Τα τηλεκέντρα είναι καλά οργανωμένοι χώροι εργασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε από υπαλλήλους διαφόρων εταιρειών είτε από υπαλλήλους της ίδιας εταιρείας, που μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς 17 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

18 εργασίας. Τα τηλεκέντρα διαφέρουν από τα γραφεία στη γεωγραφική τους απόσταση και στο καθεστώς ιδιοκτησίας τους. Αφενός μπορεί να βρίσκονται πολύ πιο κοντά (στην ίδια γειτονιά) στον εργαζόμενο από άποψης απόστασης από ότι τα γραφεία της εταιρείας. Αφετέρου οι χώροι των τηλεκέντρων είναι ανοιχτοί χρησιμοποιούνται από όλους τους ενδιαφερόμενους. Καταργείται ο όρος της "ιδιοκτησίας" του συγκεκριμένου χώρου των παραδοσιακών γραφείων. Οι χώροι είναι κοινόχρηστοι προς όφελος όλων των εταιρειών (ή των ελεύθερων επαγγελματιών) που συμβάλλονται με το τηλεκέντρο. Τηλεσπίτια (Telecottages): Τα τηλεσπίτια είναι μια μορφή τηλεκέντρων που όμως είναι συνήθως εγκατεστημένα σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές. Η συγκεκριμένη μορφή τηλεργασίας έχει τις ρίζες της στην Σκανδιναβία. Τα τηλεσπίτια μπορεί να είναι εγκατεστημένα σε παλιά σχολεία ή φάρμες ή και σε άλλα κτίρια της υπαίθρου. Διαφέρουν από τα τηλεκέντρα στα κίνητρα τους, τα οποία διακρίνονται για την κοινωνική ευαισθησία τους, όπως: η εκπαίδευση κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών στην τηλεργασία και στον ευρύτερο χώρο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής και η απορρόφηση της νεολαίας των περιοχών αυτών στην αγορά εργασίας. Μάλιστα, αναδύεται και μία νέα σύγχρονη μορφή, τα τηλεχωριά, τα οποία αποτελούν την ένωση πολλών τηλεσπιτιών. ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της τηλεργασίας εντοπίζονται σε τρεις τομείς: στους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις, και γενικότερα στην κοινωνία. Επιπλέον, κάθε τομέας ενδέχεται να δεχτεί και ορισμένες αρνητικές επιδράσεις από τη χρήση της τηλεργασίας. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για καθένα από τους τρεις αυτούς τομείς παρουσιάζονται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες: [4] Οφέλη για τους εργαζομένους Μείωση του στρες με παράλληλη βελτίωση του ηθικού και των κινήτρων για εργασία Οι λιγότερες οχλήσεις από το εργασιακό περιβάλλον επιτρέπουν μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης και απόδοσης Μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση Αποταμίευση ( μείωση δαπανών σε διατροφή, ένδυση, μεταφορικά κ.α.) Μείωση του χρόνου μετακινήσεων Κίνδυνοι Μειονεκτήματα Ενδεχόμενη κριτική από συναδέλφους που δεν ασπάζονται και δεν κατανοούν την τηλεργασία Μειωμένες κοινωνικές συναναστροφές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε επαγγελματική απομόνωση Λιγότερες ευκαιρίας καριέρας προαγωγής. Οι μέθοδοι αξιολόγησης ενδεχομένως να μην παρουσιάζουν αξιόπιστα αποτελέσματα Κίνδυνος για υπερωρίες Λιγότερες αναρρωτικές άδειες Μειωμένη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας Πρόσβαση στην εργασία ακόμη και από απομονωμένες περιοχές Ορισμένοι πόροι της εταιρείας παραμένουν απρόσιτοι 18 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19 Αναγνώριση της σημασίας της οικογένειας Μείωση κυκλοφοριακών ατυχημάτων Η οικογενειακή ισορροπία μπορεί να διαταραχτεί αν ο εργαζόμενος δεν κάνει σωστή διαχείριση του χρόνου Δυνατότητα για παρεμβολές οχλήσεις Συμβαδίζει με τις σύγχρονες επιταγές της ζωής Το «σύνδρομο του ψυγείου» από πλευράς διατροφής. Βοηθά στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογένειας Βελτιώνει την άνεση του περιβάλλοντος εργασίας Υποστηρίζει τα άτομα με ειδικές ανάγκες Βελτιώνει τις επικοινωνίες προϊστάμενου υπαλλήλου Μειώνει την έκθεση σε «πολιτικές γραφείου» Πίνακας 1: Οφέλη και μειονεκτήματα για τους τηλε εργαζόμενους Οφέλη για τις επιχειρήσεις Κίνδυνοι Μειονεκτήματα Περιορισμός δαπανών για εγκαταστάσεις (γραφεία, πάρκινγκ κ.α.) Αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων Μείωση των απουσιών (λόγω ασθενείας κ.α.) Μείωση των διακοπών στην εργασία λόγω εκτάκτων φαινομένων Μείωση των δαπανών ταξιδιών Αύξηση της ευελιξίας στους ανθρώπινους πόρους κατά τις περιόδους αιχμής φόρτου εργασίας Δυνατότητα ενσωμάτωσης ατόμων με ειδικές ανάγκες Ενισχύει το ηθικό και την εργασιακή ικανοποίηση Κόστη εκκίνησης και λειτουργίας: Διοικητικά έξοδα, έξοδα εκπαίδευσης, συμβούλων κ.α. Προσωπικό που αντιτίθεται Αντίσταση και σκεπτικισμός των στελεχών Ηλεκτρονικός εξοπλισμός & Λογισμικό Εποπτεία & αξιολόγηση προσωπικού Ασφάλεια δεδομένων Νομοθετικό πλαίσιο Μπορεί να αμβλύνει τη συνεργασία μεταξύ του προσωπικού ή να αλλοιώσει την εταιρική συνείδηση Βελτιώνει τόσο την ικανότητα πρόσληψης όσο και την ικανότητα διατήρησης καλού προσωπικού Απευθύνεται σε γεωγραφικά ευρύτερες αγορές εργασίας 19 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

20 Δυνατότητες φοροαπαλλαγών επιδοτήσεις Πίνακας 2: Οφέλη και μειονεκτήματα για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την τηλε εργασία Οφέλη για την κοινωνία Ενδυναμώνει την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα Κίνδυνοι Μειονεκτήματα Μείωση της εμπορικής κίνησης στα αστικά κέντρα Συμβάλλει στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού Αμβλύνει την «οργή» (Road Rage) των οδηγών Μειώνει τα κόστη που συνδέονται με το άγχος και άλλες εργασιακές παθήσεις Συμβάλει στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογένειας Παρέχει καλύτερες ευκαιρίες εργασίας και προσβάσεις στα άτομα με ειδικές ανάγκες Στηρίζει οικονομικά γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές Ενισχύει τον ανταγωνισμό Παρέχει εναλλακτικούς τρόπους εργασίας όταν οι συμβατικό αδυνατούν να λάβουν χώρα Πίνακας 3: Οφέλη και μειονεκτήματα σε κοινωνικό επίπεδο από την εφαρμογή της τηλεργασίας Είναι προφανές ότι τα οφέλη αλλά και οι κίνδυνοι που αναφέρονται παραπάνω μπορούν να χρησιμεύσουν ως αναφορά στην χάραξη της στρατηγικής που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση που θέλει να εντάξει τη μέθοδο της τηλεργασίας στις επιχειρηματικές διαδικασίες της. ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ Στις μέρες μας, πολλοί διαφορετικοί κλάδοι και εργασίες ακόμα και στην Ελλάδα είναι ώριμοι για την εφαρμογή ευέλικτων σχημάτων εργασίας. Τα σημαντικότερα κριτήρια που μπορούν να αξιολογήσουν τη δυνατότητα ενός κλάδου εργασίας να εντάξει την τηλεργασία στις επιχειρησιακές δραστηριότητες του είναι τα παρακάτω: Ο τηλεργαζόμενος να έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώσει σε μεγάλο βαθμό την εργασία του χωρίς αλληλεπίδραση με άλλα άτομα. Ο τηλεργαζόμενος να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται ηλεκτρονικά ή γενικότερα μέσω ενός επαρκούς τηλεπικοινωνιακού μέσου (π.χ. τηλέφωνο, fax). Η παράδοση των αποτελεσμάτων της εργασίας του να μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά. 20 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2006-2007 Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΣYΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 1. Γενικές παρατηρήσεις Μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο Εργαζόµενοι από το σπίτι Στην εποχή της ταχύτητας που ζούµε οι αλλαγές είναι αναµενόµενες σε πολλούς τοµείς. Έτσι και στον εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης, στέλεχος ΕΣΑμεΑ Το Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0%

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0% ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μείωση εσόδων για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών για το 2009 Μικρή ανάκαµψη αναµένεται για το 2010» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 5: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Εκπαίδευση Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Real Tangible Solutions

Real Tangible Solutions Real Tangible Solutions Σε έναν κόσμο όπου το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται ως το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η ManpowerGroup παρέχει στους οργανισμούς το ταλέντο που χρειάζονται για να καινοτομούν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ, REPORTING & ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ, REPORTING & ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ Ενότητα κύκλου «Η Βασιλεία ΙΙ στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» 23 Νοεμβρίου 2007 H αναβάθμιση του κανονιστικού πλαισίου περί υπολογισμού της επάρκειας ιδίων κεφαλαίων (Νέο Σύμφωνο της Βασιλείας,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Εγχειρίδιο Χρήσης 4 ης Εικονικής Πλατφόρμας «e-marketing Online» Σχεδίασης νέων προϊόντων, σχεδίου μάρκετινγκ και ανάλυσης συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κατ οίκον (πλήρη απασχόληση, µερική, ελεύθεροι επαγγελµατίες, κ.λ.π.) 2. Εν κινήσει εργαζόµενοι 3. Με σύνδεση µε τους εργοδότες 4. Μέσω τηλεκέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Απασχόληση Μηχανικών σε Καινοτομικές Τεχνολογίες Διαδικτύου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Απασχόληση Μηχανικών σε Καινοτομικές Τεχνολογίες Διαδικτύου» Αρ. Πρωτ.: ΕΞ-22/27-01-2014 Αθήνα, 27/01/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Απασχόληση Μηχανικών σε Καινοτομικές Τεχνολογίες Διαδικτύου» Μετά την έγκριση του έργου «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα