Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Ε Λ Ο Τ Ε 2 5. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Ε Λ Ο Τ Ε 2 5. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ"

Transcript

1 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 λειτούργησε στο παρελθόν με ευθύνη του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Σήμερα δεν λειτουργεί. Ο Ε Λ Ο Τ Ε 2 5 Μέλη: Κ. Βαλεοντής, Τεχνικός Υπεύθυνος Γ. Πουλάκος Σ. Τεσσέρης ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ Στιγμιότυπο της Βάσης ACOUTERM - Eκδοση 11 (9643 λήμματα) Επιμέλεια: Κ.Βαλεοντής Περιλαμβάνονται: - Αγγλοελληνικό Λεξιλόγιο - Ελληνοαγγλικό Λεξιλόγιο - Κατάλογος πηγών αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2013

2 2 (Κενή σελίδα)

3 3 Εισαγωγικό Σημείωμα Τούτο το τεύχος περιέχει αντιστοιχίες αγγλικών και ελληνικών γενικών και ειδικών όρων Ακουστικής οι οποίοι περιέχονται σε Διεθνή Πρότυπα (ISO ή IEC) και στα αντίστοιχα Ελληνικά Πρότυπα (ΕΛΟΤ) που έχει επεξεργαστεί η Ομάδα Εργασίας 5 "Ηχομόνωση" της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ2 "Περιβάλλον", ή σε Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφραστεί και μεταφερθεί στην Ελληνική Τυποποίηση. Σήμερα η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 δεν λειτουργεί. Όλα τα λήμματα των γλωσσαρίων αυτού του τεύχους έχουν εξαχθεί από τη Βάση Όρων Ακουστικής ACOUTERM, την οποία έχει δημιουργήσει, τροφοδοτεί και διαχειρίζεται ο Τεχνικός Υπεύθυνος της Ομάδας. Για κάθε αντιστοχία όρων, δίνεται, σε ειδική στήλη, ο κωδικός αριθμός της πηγής αναφοράς δηλαδή της πηγής του αγγλικού όρου και της πηγής του αντίστοιχου ελληνικού όρου (Ελληνικού Προτύπου ή άλλου τυποποιητικού εγγράφου, όπου χρησιμοποιείται ο ελληνικός όρος).στο τέλος του τεύχους δίνονται οι αντιστοιχίες των κωδικών αυτών με τους διεθνείς κωδικούς των πηγών (Προτύπων). Οι επαναλήψεις ορισμένων ζευγών όρων οφείλονται στο ότι οι όροι αυτοί προέρχονται από διαφορετικές πηγές αναφοράς, στοιχείο που αποτελεί πρόσθετη και χρήσιμη πληροφόρηση για τη χρήση τους. Το ηλεκτρονικό αρχείο της έκδοσης αυτής διατίθεται τόσο στον ΕΛΟΤ όσο και στην Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) (ιδρυτικό συλλογικό μέλος της οποίας αποτελεί η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5) για να το αναφορτώσουν, εάν το επιθυμούν, στον ιστότοπό τους, ώστε η πρόσβαση για ανεύρεση και χρήση των όρων να είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο. Κ. Β.

4 4 (Κενή σελίδα)

5 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Κ. Βαλεοντής, Τεχνικός Υπεύθυνος Γ. Πουλάκος Σ. Τεσσέρης Ο Ε Λ Ο Τ Ε 2 5 ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Επιμέλεια: Κ.Βαλεοντής Αθήνα, Μάρτιος 2013

6 6 (Κενή σελίδα)

7 Αγγλικός Ορος Ελληνικός Ορος Πηγή (1st) satellite intermediate frequency (1η) δορυφορική ενδιάμεση συχνότητα S 56 (acoustic) mobility, (acoustic) (ακουστική) κινητότητα, (ακουστική) εισδοχή L 0 admittance 1/r-law, inverse pressure/distance law νόμος του 1/r, νόμος της αντίστροφης σχέσης ηχητικής S 4 πίεσης/απόστασης 3 db points, half-power points σημεία μισής ισχύος L 2 6 db drop technique, half-amplitude τεχνική της πτώσης 6 db, τεχνική του ημιπλάτους S 53 technique abnormal sound-absorptive properties ανώμαλες ηχοαπορροφητικές ιδιότητες, αντικανονικές S 37 ηχοαπορροφητικές ιδιότητες abnormally sound absorptive αντικανονικά ηχοαπορροφητικός S 22 abrupt change in area απότομη μεταβολή εμβαδού S 35 abscissa τετμημένη S 1 abscissa τετμημένη S 19 abscissa τετμημένη S 33 abscissa {x-coordinate} τετμημένη {συντεταγμένη στον άξονα x} S 53 abscissa axis, x-axis άξονας των τετμημένων, άξονας των χ S 4 absolute accuracy απόλυτη ορθότητα S 2 absolute accuracy απόλυτη ορθότητα S 3 absolute accuracy απόλυτη ορθότητα S 4 absolute accuracy απόλυτη ορθότητα S 22 absolute accuracy of calibration απόλυτη ορθότητα βαθμονόμησης S 4 absolute amplitude απόλυτο πλάτος S 54 absolute bandwidth απόλυτο ζωνικό εύρος L 5 absolute comparison απόλυτη σύγκριση S 9 absolute comparison απόλυτη σύγκριση S 22 absolute comparison test δοκιμή απόλυτης σύγκρισης S 8 absolute comparison test δοκιμή απόλυτης σύγκρισης S 18 absolute comparison test δοκιμή απόλυτης σύγκρισης S 22 absolute response απόλυτη απόκριση S 1 absolute sensitivity απόλυτη ευαισθησία S 20 absolute temperature απόλυτη θερμοκρασία S 4 absolute value απόλυτη τιμή S 6 absorb energy απορροφώ ενέργεια S 53 absorbed sound απορροφούμενος ήχος S 31 absorbed sound απορροφούμενος ήχος S 36 absorbed sound power απορροφούμενη ηχητική ισχύς S 34 absorbent silencer απορροφητικός σιγαστήρας, ηχοαπορροφητικός S 35 σιγαστήρας absorption απορρόφηση S 34 absorption ηχοαπορρόφηση, απορρόφηση S 53 absorption coefficient συντελεστής (ηχο)απορρόφησης S 53 absorption coefficient, sound absorption συντελεστής ηχοαπορρόφησης S 9 coefficient absorption coefficient, sound absorption συντελεστής ηχοαπορρόφησης S 22 coefficient absorption, sound absorption ηχοαπορρόφηση S 22 absorptive material, sound absorptive ηχοαπορροφητικό υλικό S 12 material absorptive material, sound absorptive material ηχοαπορροφητικό υλικό S 22

8 8 Αγγλικός Ορος Ελληνικός Ορος Πηγή absorptive properties ιδιότητες ηχοαπορρόφησης S 9 absorptive surface ηχοαπορροφητική επιφάνεια S 37 absorptive wall covering ηχοαπορροφητικό κάλυμμα τοίχου S 30 absorptive, sound absorptive ηχοαπορροφητικός S 22 acceleration επιτάχυνση L 1 acceleration επιτάχυνση S 10 acceleration of gravity επιτάχυνση της βαρύτητας της γης L 1 acceleration transmissibility μεταδοτικότητα επιτάχυνσης L 2 acceptability αποδεκτότητα S 9 acceptable αποδεκτός S 4 acceptable limit αποδεκτό όριο S 34 acceptable measuring equipment αποδεκτός μετρητικός εξοπλισμός S 34 acceptable room αποδεκτή αίθουσα S 30 acceptable sound attenuation απαίτηση αποδεκτής ηχοεξασθένησης S 29 requirement acceptably αποδεκτά S 12 acceptance αποδοχή S 40 acceptance level στάθμη αποδοχής S 53 access πρόσβαση S 9 accessory παρελκόμενο S 9 accessory παρελκόμενο S 12 accessory παρελκόμενο S 20 accessory παρελκόμενο S 22 accessory παρελκόμενο S 32 accordingly ανάλογα S 9 accuracy ορθότητα S 1 accuracy ορθότητα S 3 accuracy ορθότητα S 4 accuracy ορθότητα S 8 accuracy ορθότητα S 9 accuracy ορθότητα S 11 accuracy ορθότητα S 13 accuracy ορθότητα S 18 accuracy ορθότητα S 19 accuracy ορθότητα S 20 accuracy ορθότητα S 21 accuracy ορθότητα S 22 accuracy ορθότητα S 24 accuracy grade βαθμός ορθότητας S 11 accuracy of calibration ορθότητα βαθμονόμησης S 3 accuracy of measurement ορθότητα μέτρησης S 53 accuracy of positioning ορθότητα τοποθέτησης S 21 accuracy of the final results ορθότητα των τελικών αποτελεσμάτων S 33 accuracy of the mean ορθότητα της μέσης τιμής S 24 accuracy of the measurement ορθότητα της μέτρησης S 34 accuracy type τύπος ορθότητας S 20 accurate ορθός S 20 accurate measurement ορθή μέτρηση S 9 accurate reproduction ορθή αναπαραγωγή S 43 accurate value ορθή τιμή S 40 accurately ορθά, σωστά S 9 acoustic admittance ακουστική εισδοχή {ακουστική σύνθετη αγωγιμότητα} S 52 acoustic admittance, acoustic mobility ακουστική εισδοχή, ακουστική σύνθετη αγωγιμότητα L 3

9 9 Αγγλικός Ορος Ελληνικός Ορος Πηγή acoustic beam ακουστική δέσμη S 53 acoustic capacitance, acoustic ακουστική χωρητικότητα L 3 compliance acoustic center ακουστικό κέντρο L 3 acoustic centre ακουστικό κέντρο S 4 acoustic centre ακουστικό κέντρο S 34 acoustic compliance ακουστική χωρητικότητα S 2 acoustic compliance ακουστική χωρητικότητα S 3 acoustic compliance ακουστική χωρητικότητα S 4 acoustic compliance, acoustic ακουστική χωρητικότητα L 3 capacitance acoustic conditions ακουστικές συνθήκες S 4 acoustic conditions ακουστικές συνθήκες S 22 acoustic conductance ακουστική αγωγιμότητα L 3 acoustic contact ακουστική επαφή S 53 acoustic coupler ακουστικός ζεύκτης S 7 acoustic coupler ακουστικός ζεύκτης S 13 acoustic coupler ακουστικός ζεύκτης, ακουστικός συζεύκτης S 14 acoustic coupler ακουστικός ζεύκτης, ακουστικός συζεύκτης S 55 acoustic coupling ακουστική σύζευξη S 4 acoustic coupling element στοιχείο ακουστικής σύζευξης S 2 acoustic coupling element στοιχείο ακουστικής σύζευξης S 3 acoustic dispersion, dispersion ακουστική διασπορά L 3 acoustic Doppler effect, Doppler effect ακουστικό φαινόμενο Ντόπλερ, φαινόμενο Ντόπλερ L 3 acoustic emission ακουστική εκπομπή S 54 acoustic emission activity δραστηριότητα ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic emission analysis ανάλυση ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic emission burst ριπή ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic emission burst count απαρίθμημα ριπών ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic emission burst rate ρυθμός ριπών ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic emission burst signal energy μέτρηση ενέργειας σήματος ριπής ακουστικής S 54 measurement εκπομπής acoustic emission channel κανάλι ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic emission data set σύνολο δεδομένων ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic emission decibel scale (dbae κλίμακα ντεσιμπέλ ακουστικής εκπομπής, κλίμακα S 54 scale) dbae acoustic emission detection threshold κατώφλιο ανίχνευσης ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic emission equipment εξοπλισμός ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic emission event συμβάν ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic emission event energy ενέργεια συμβάντος ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic emission examination εξέταση ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic emission instrument calibrator βαθμονομητήρας οργάνου ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic emission instrumentation όργανα ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic emission location cluster σμήνος θέσης ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic emission monitoring παρακολούθηση ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic emission propagation function συνάρτηση διάδοσης ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic emission sensor αισθητήρας ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic emission sensor (electrical) ηλεκτρική έξοδος αισθητήρα ακουστικής εκπομπής S 54 output acoustic emission sensor sensitivity ευαισθησία αισθητήρα ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic emission signal σήμα ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic emission signal parameters παράμετροι σήματος ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic emission signature υπογραφή ακουστικής εκπομπής S 54

10 10 Αγγλικός Ορος Ελληνικός Ορος Πηγή acoustic emission source πηγή ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic emission testing δοκιμές ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic emission testing δοκιμές με ακουστική εκπομπή S 54 acoustic emission waveguide κυματοδηγός ακουστικής εκπομπής S 54 acoustic environment ακουστικό περιβάλλον S 8 acoustic environment ακουστικό περιβάλλον S 11 acoustic environment ακουστικό περιβάλλον S 18 acoustic environment ακουστικό περιβάλλον S 31 acoustic environment ακουστικό περιβάλλον S 36 acoustic environment ακουστικό περιβάλλον S 37 acoustic feedback ακουστική ανάδραση, ακουστική ανατροφοδότηση S 9 acoustic feedback ακουστική ανατροφοδότηση, ακουστική ανάδραση S 9 acoustic frequency ακουστική συχνότητα L 2 acoustic impedance ακουστική εμπέδηση, ακουστική σύθετη αντίσταση L 3 acoustic impedance ακουστική σύνθετη αντίσταση, ακουστική εμπέδηση L 3 acoustic impedance ακουστική σύνθετη αντίσταση, ακουστική εμπέδηση S 4 acoustic impedance ακουστική σύνθετη αντίσταση, ακουστική εμπέδηση S 7 acoustic impedance ακουστική σύνθετη αντίσταση, ακουστική εμπέδηση S 13 acoustic impedance (of a microphone) ακουστική σύνθετη αντίσταση (μικροφώνου), S 2 ακουστική εμπέδηση (μικροφώνου) acoustic impedance (of a microphone) ακουστική σύνθετη αντίσταση (μικροφώνου), S 3 ακουστική εμπέδηση (μικροφώνου) acoustic inductance, acoustic inertance, ακουστική επαγωγή L 3 acoustic mass acoustic inertance, acoustic inductance, ακουστική επαγωγή L 3 acoustic mass acoustic kinetic energy per unit volume πυκνότητα ηχητικής κινητικής ενέργειας L 3 acoustic leak ακουστική διαρροή S 13 acoustic leakage ακουστική διαρροή S 7 acoustic leakage ακουστική διαρροή S 13 acoustic load ακουστικός φόρτος S 2 acoustic load ακουστικός φόρτος S 3 acoustic load ακουστικός φόρτος S 4 acoustic loading ακουστική φόρτωση S 3 acoustic loading ακουστική φόρτωση S 4 acoustic mass, acoustic inductance, ακουστική επαγωγή L 3 acoustic inertance acoustic measurement ακουστική μέτρηση S 22 acoustic measurement ακουστική μέτρηση S 23 acoustic measurement ακουστική μέτρηση S 31 acoustic measuring ακουστική μέτρηση S 22 acoustic measuring method μέθοδος ακουστικής μέτρησης S 22 acoustic mobility, acoustic admittance ακουστική εισδοχή, ακουστική σύνθετη αγωγιμότητα L 3 acoustic oscillation, acoustic vibration ηχητική ταλάντωση L 3 acoustic particle velocity ακουστική σωματιδιακή ταχύτητα S 34 acoustic path ακουστική διαδρομή S 53 acoustic phase coefficient συντελεστής ηχητικής φάσης L 3 acoustic potential energy per unit πυκνότητα ηχητικής δυναμικής ενέργειας L 3 volume acoustic pressure ακουστική πίεση S 34 acoustic properties ακουστικές ιδιότητες L 0 acoustic quantity ακουστικό μέγεθος S 34

11 11 Αγγλικός Ορος Ελληνικός Ορος Πηγή acoustic radiation pressure, sound πίεση ηχητικής ακτινοβολίας L 3 radiation pressure acoustic radiation, sound radiation ακουστική ακτινοβολία, ηχητική ακτινοβολία S 21 acoustic radiation, sound radiation ηχητική ακτινοβολία L 3 acoustic reactance ακουστική αντίδραση L 3 acoustic refraction ηχοδιάθλαση L 3 acoustic resistance ακουστική αντίσταση L 3 acoustic resistance ακουστική αντίσταση S 2 acoustic resistance ακουστική αντίσταση S 3 acoustic resistance ακουστική αντίσταση S 4 acoustic safety requirements απαιτήσεις ακουστικής ασφάλειας S 55 acoustic scattering ηχοσκέδαση L 3 acoustic shadow ακουστική σκιά S 53 acoustic signal ακουστικό σήμα L 1 acoustic signal ακουστικό σήμα S 54 acoustic source of pink noise ακουστική πηγή ροζ θορύβου S 51 acoustic stiffness ακουστική ακαμψία L 3 acoustic streaming, streaming ακουστική ρευμάτωση L 3 acoustic susceptance ακουστική ενδοτικότητα L 3 acoustic test ακουστική δοκιμή S 20 acoustic test ακουστική δοκιμή S 23 acoustic test ακουστική δοκιμή S 29 acoustic test ακουστική δοκιμή S 31 acoustic test ακουστική δοκιμή S 32 acoustic transfer impedance ακουστική σύνθετη αντίσταση μεταφοράς, ακουστική S 2 εμπέδηση μεταφοράς acoustic transfer impedance ακουστική σύνθετη αντίσταση μεταφοράς, ακουστική S 3 εμπέδηση μεταφοράς acoustic transmission system, sound σύστημα ηχομετάδοσης L 3 transmission system acoustic transmission, sound ηχομετάδοση L 3 transmission acoustic vibration, acoustic oscillation ηχητική ταλάντωση L 3 acoustic wave motion ακουστική κυματική κίνηση, κίνηση ακουστικού S 54 κύματος acoustic waveguide ακουστικός κυματοδηγός L 3 acoustical absorption coefficient συντελεστής ηχοαπορρόφησης S 8 acoustical absorption coefficient συντελεστής ηχοαπορρόφησης S 11 acoustical absorption layer στρώμα ακουστικής απορρόφησης, ηχοαπορροφητικό S 33 στρώμα acoustical application ακουστική εφαρμογή S 10 acoustical axis ακουστικός άξονας S 53 acoustical behaviour ακουστική συμπεριφορά S 5 acoustical calculation ακουστικός υπολογισμός S 12 acoustical calibration ακουστική βαθμονόμηση S 8 acoustical calibration ακουστική βαθμονόμηση, ακουστική διακρίβωση S 18 acoustical calibration ακουστική διακρίβωση S 9 acoustical calibrator ακουστικός βαθμονομητήρας S 8 acoustical calibrator ακουστικός βαθμονομητήρας S 9 acoustical calibrator ακουστικός βαθμονομητήρας S 11 acoustical calibrator ακουστικός βαθμονομητήρας S 12 acoustical calibrator ακουστικός βαθμονομητήρας S 18

12 12 Αγγλικός Ορος Ελληνικός Ορος Πηγή acoustical calibrator, sound calibrator ακουστικός βαθμονομητήρας, ηχητικός S 40 βαθμονομητήρας acoustical ceiling ακουστική οροφή S 30 acoustical characteristic ακουστικό χαρακτηριστικό S 8 acoustical characteristic ακουστικό χαρακτηριστικό S 11 acoustical characteristic ακουστικό χαρακτηριστικό S 18 acoustical characteristics ακουστικά χαρακτηριστικά S 9 acoustical characteristics ακουστικά χαρακτηριστικά S 22 acoustical characteristics ακουστικά χαρακτηριστικά S 30 acoustical condition ακουστική συνθήκη S 8 acoustical condition ακουστική συνθήκη S 18 acoustical conditions ακουστικές συνθήκες S 19 acoustical contact ακουστική επαφή S 53 acoustical coupler ακουστικός ζεύκτης S 21 acoustical coupling ακουστική σύζευξη S 13 acoustical cross-talk ακουστική διαφωνία S 53 acoustical data ακουστικά δεδομένα S 5 acoustical data ακουστικά δεδομένα S 9 acoustical data ακουστικά δεδομένα S 11 acoustical data ακουστικά δεδομένα S 12 acoustical data ακουστικά δεδομένα S 22 acoustical data ακουστικά δεδομένα S 30 acoustical energy ακουστική ενέργεια S 43 acoustical environment ακουστικό περιβάλλον S 5 acoustical environment ακουστικό περιβάλλον S 9 acoustical environment ακουστικό περιβάλλον S 19 acoustical environment ακουστικό περιβάλλον S 20 acoustical environment ακουστικό περιβάλλον S 22 acoustical environment ακουστικό περιβάλλον S 30 acoustical evaluation ακουστική αποτίμηση S 9 acoustical flow resistance ακουστική αντίσταση ροής S 12 acoustical impedance ακουστική εμπέδηση S 12 acoustical impedance matching προσαρμογή ακουστικής εμπέδησης S 53 acoustical impedance, acoustic ακουστική εμπέδηση S 53 impedance acoustical information ακουστικές πληροφορίες S 36 acoustical level ακουστική στάθμη S 8 acoustical level ακουστική στάθμη S 18 acoustical level ακουστική στάθμη S 19 acoustical material ακουστικό υλικό S 16 acoustical measurement ακουστική μέτρηση S 9 acoustical measurement ακουστική μέτρηση S 11 acoustical measurement ακουστική μέτρηση S 19 acoustical network ακουστικό κύκλωμα S 13 acoustical noise ακουστικός θόρυβος S 8 acoustical noise ακουστικός θόρυβος S 9 acoustical noise ακουστικός θόρυβος S 18 acoustical output ακουστική έξοδος S 7 acoustical performance ακουστική επίδοση, ακουστικές επιδόσεις S 45 acoustical plane wave ακουστικό επίπεδο κύμα S 33 acoustical plane wave mode τρόπος ακουστικού επίπεδου κύματος S 33 acoustical pressure ακουστική πίεση S 53 acoustical properties ακουστικές ιδιότητες S 30

13 13 Αγγλικός Ορος Ελληνικός Ορος Πηγή acoustical property ακουστική ιδιότητα S 2 acoustical property ακουστική ιδιότητα S 3 acoustical property ακουστική ιδιότητα S 7 acoustical property ακουστική ιδιότητα S 11 acoustical qualification ακουστική αξιολόγηση S 8 acoustical qualification ακουστική αξιολόγηση S 18 acoustical qualification αξιολόγηση ακουστικής καταλληλότητας S 31 acoustical reflection ακουστική ανάκλαση, ηχοανάκλαση S 33 acoustical reflectivity ακουστική ανακλαστικότητα S 30 acoustical requirement ακουστική απαίτηση S 8 acoustical requirement ακουστική απαίτηση S 11 acoustical requirement ακουστική απαίτηση S 18 acoustical requirements ακουστικές μετρήσεις S 30 acoustical resistance ακουστική αντίσταση S 13 acoustical reverberation, reverberation (ακουστική) αντήχηση S 27 acoustical screen ακουστικό πέτασμα S 46 acoustical situation ακουστική περίπτωση S 11 acoustical system ακουστικό σύστημα S 2 acoustical terminal ακουστικός ακροδέκτης S 2 acoustical terminal ακουστικός ακροδέκτης S 3 acoustical terminals ακουστικοί ακροδέκτες S 4 acoustical test code κώδικας ακουστικής δοκιμής S 30 acoustical test results αποτελέσματα ακουστικής δοκιμής S 33 acoustical treatment ακουστική επεξεργασία S 22 acoustically comparable ακουστικά συγκρίσιμος S 9 acoustically coupled ακουστικά συζευγμένος S 4 acoustically coupled ακουστικά συζευγμένος S 9 acoustically coupled ακουστικά συζευγμένος S 13 acoustically coupled ακουστικώς συζευγμένος S 2 acoustically coupled ακουστικώς συζευγμένος S 3 acoustically hard ακουστικά σκληρός S 12 acoustically hard ακουστικά σκληρός S 31 acoustically hard ακουστικά σκληρός S 37 acoustically hard floor ακουστικά σκληρό δάπεδο S 43 acoustically hard panel ακουστικά σκληρός πίνακας, ακουστικά σκληρό πανό S 33 acoustically hard wall ακουστικά σκληρός τοίχος S 43 acoustically isolated ακουστικά μονωμένος S 53 acoustically rigid ακουστικά άκαμπτος S 34 acoustically smooth ακουστικά λείος S 12 acoustics ακουστική L 2 acoustics Ακουστική S 23 acoustics ακουστική S 29 acoustics ακουστική S 31 acoustics ακουστική S 32 acoustics and vibration ακουστική και δονήσεις S 55 acousto-mechanical ακουστομηχανικός S 6 act perpendicularly ενεργώ κάθετα S 10 activation ενεργοποίηση S 51 active element ενεργητικό στοιχείο S 40 active-walled coupler ζεύκτης ενεργών τοιχωμάτων S 2 actual application πραγματική εφαρμογή S 12 actual measurement situation πραγματική κατάσταση μέτρησης S 41 actual noise πραγματικός θόρυβος S 40

14 14 Αγγλικός Ορος Ελληνικός Ορος Πηγή actual noise situation πραγματική περίπτωση θορύβου S 29 actual noise source πραγματική πηγή θορύβου S 40 actual noise spectrum φάσμα πραγματικού θορύβου S 29 actual situation πραγματική κατάσταση S 41 actual sound pressure πραγματική ηχητική πίεση S 4 actual sound source πραγματική ηχητική πηγή S 40 actual sound source method μέθοδος της πραγματικής ηχητικής πηγής S 40 actual test conditions πραγματικές συνθήκες δοκιμής S 9 actual wearer πραγματικός φορών S 29 actuate ενεργοποιώ S 32 adaptation of acoustical impedances προσαρμογή ακουστικών εμπεδήσεων S 53 {matching} adaptor προσαρμογέας S 7 adaptor προσαρμογέας S 32 addendum συμπλήρωμα S 7 addition προσθήκη S 5 addition προσθήκη S 22 additional 4-point array πρόσθετη 4-σημειακή συστοιχία S 31 additional cover πρόσθετο κάλυμμα S 9 additional frequency range πρόσθετη περιοχή συχνοτήτων S 52 additional localized microphone πρόσθετες εντοπισμένες θέσεις μικροφώνου S 31 positions additional measurement positions πρόσθετες θέσεις μέτρησης S 31 additional microphone position πρόσθετη θέση μικροφώνου S 9 additional microphone positions πρόσθετες θέσεις μικροφώνου S 11 additional microphone positions πρόσθετες θέσεις μικροφώνου S 31 additional operating condition πρόσθετη συνθήκη λειτουργίας S 34 additional test πρόσθετη δοκιμή S 9 adequacy επάρκεια S 8 adequacy επάρκεια S 9 adequacy επάρκεια S 18 adequacy of the measurement επάρκεια του εξοπλισμού μέτρησης S 34 equipment adequacy of the test environment επάρκεια του περιβάλλοντος δοκιμής S 37 adiabatic conditions αδιαβατικές συνθήκες S 2 adjacent frequencies παρακείμενες συχνότητες S 52 adjoining reflecting plane προσκείμενο ηχοανακλαστικό επίπεδο S 31 adjoining room παρακείμενος χώρος S 22 adjust ρυθμίζω S 12 adjust the pressure loss ρυθμίζω την απώλεια πίεσης S 32 adjustable ρυθμίσιμος S 9 adjustable ρυθμίσιμος S 12 adjustable AC voltage source πηγή ρυθμίσιμης τάσης AC S 56 adjustable delay ρυθμίσιμη καθυστέρηση S 53 adjustable threshold ρυθμίσιμο κατώφλιο S 54 adjusting screw ρυθμιστική βίδα S 13 adjustment ρύθμιση S 9 adjustment of exposure ρύθμιση της έκθεσης (αμαύρωσης) S 9 admittance ratio σχετική ειδική ακουστική εισδοχή, σχετική ειδική L 3 ακουστική σύνθετη αγωγιμότητα, λόγος εισδοχής adopt υιοθετώ S 22 adverse effect δυσμενής επίδραση S 31 adverse effect δυσμενής επίδραση S 34

15 15 Αγγλικός Ορος Ελληνικός Ορος Πηγή adverse effect δυσμενής επίπτωση S 37 adverse environmental condition δυσμενής περιβαλλοντική συνθήκη S 31 adverse meteorological condition δυσμενής μετεωρολογική συνθήκη S 31 adverse test condition δυσμενής συνθήκη δοκιμής S 34 aerator αεριστήρας S 32 aerodynamic passage αεροδυναμικό πέρασμα S 12 aerodynamic passage αεροδυναμικό πέρασμα S 33 aerodynamic performance αεροδυναμική επίδοση, αεροδυναμικές επιδόσεις S 12 aerodynamic performance χαρακτηριστικά αεροδυναμικής επίδοσης S 12 characteristics aerodynamic source αεροδυναμική πηγή S 12 A-frequency-weighted sound level A-σταθμισμένη (φασματικά) ηχοστάθμη S 57 age band ηλικιακή ζώνη S 17 age group ηλικιακή ομάδα S 17 aggregate of possibilities σύνολο δυνατοτήτων S 37 agitation device διάταξη ανατάραξης S 58 agitator washing machine πλυντήριο με αναταράκτη S 59 agreement συμφωνία S 7 agreement συμφωνία S 10 air absorption, air sound absorption ηχοαπορρόφηση του αέρα S 9 air attenuation correction διόρθωση ηχοεξασθένησης του αέρα S 4 air attenuation of sound, attenuation of ηχοεξασθένηση του αέρα, εξασθένηση του ήχου στον S 4 sound in air αέρα air by-pass opening ανοιγμα παράκαμψης αέρα S 58 air cleaner αεροκαθαριστήρας S 5 air conditioning κλιματισμός S 22 air conduction αέρινη αγωγή S 7 air conduction αέρινη αγωγή S 14 air conduction αέρινη αγωγή S 21 air density πυκνότητα του αέρα S 4 air density πυκνότητα του αέρα S 8 air density πυκνότητα του αέρα S 18 air density πυκνότητα του αέρα S 33 air density πυκνότητα του αέρα S 34 air diffuser outlet εξοδος διάχυσης αέρα S 43 air diffusion διάχυση αέρα S 12 air diffusion διάχυση του αέρα S 33 air discharge εκροή αέρα S 9 air discharge εκτόνωση αέρα S 31 air distribution διανομή αέρα S 12 air distribution διανομή αέρα S 33 air duct αεραγωγός S 9 air duct αεραγωγός S 22 air duct αεραγωγός S 30 air duct αεραγωγός S 37 air exhaust εξαγωγή αέρα S 5 air filter φίλτρο αέρα S 5 air flow ροή αέρα S 33 air flow conditions συνθήκες ροής αέρα S 34 air flow rate παροχή αέρα S 12 air flow rate ρυθμός ροής αέρα, παροχή αέρα S 33 air handling duct (αερ)αγωγός διακίνησης αέρα S 33 air handling duct αγωγός διακίνησης αέρα S 12

16 16 Αγγλικός Ορος Ελληνικός Ορος Πηγή air intake εισαγωγή αέρα S 5 air intake εισαγωγή αέρα S 22 air leak διαρροή αέρα S 43 air leakage διαρροή αέρα S 3 air stream ρεύμα αέρα S 5 air stream ρεύμα αέρα S 22 air temperature θερμοκρασία (του) αέρα S 12 air temperature θερμοκρασία του αέρα S 9 air temperature θερμοκρασία του αέρα S 30 air temperature at the inlet to the test θερμοκρασία του αέρα στην είσοδο του σιγαστήρα S 33 silencer δοκιμής air turbine nozzle ακροφύσιο με αεριοστρόβιλο S 58 airborne acoustical noise αερόφερτος ακουστικός θόρυβος S 5 airborne acoustical noise αερόφερτος ακουστικός θόρυβος S 11 airborne acoustical noise αερόφερτος ακουστικός θόρυβος S 22 airborne acoustical noise αερόφερτος ακουστικός θόρυβος S 30 airborne bypass propagation αερόφερτη παρακαμπτήρια ηχοδιάδοση S 33 airborne noise αερόφερτος ήχος S 18 airborne noise αερόφερτος θόρυβος S 4 airborne noise αερόφερτος θόρυβος S 8 airborne noise αερόφερτος θόρυβος S 9 airborne noise αερόφερτος θόρυβος S 19 airborne noise αερόφερτος θόρυβος S 22 airborne sound αερόφερτος ήχος L 2 airborne sound αερόφερτος ήχος S 7 airborne sound αερόφερτος ήχος S 9 airborne sound αερόφερτος ήχος S 19 airborne sound αερόφερτος ήχος S 21 airborne sound αερόφερτος ήχος S 24 airborne sound αερόφερτος ήχος S 30 airborne sound bypass αερόφερτη ηχοπαράκαμψη S 33 airborne sound energy αερόφερτη ηχητική ενέργεια S 36 airborne sound insulation ηχομόνωση για αερόφερτο ήχο, ηχομόνωση στην S 40 περίπτωση αερόφερτου ήχου airborne sound pressure αερόφερτη ηχητική πίεση S 33 air-conditioning system σύστημα κλιματισμού S 33 air-discharge εκτόνωση αέρα S 22 air-exhaust εξαγωγή αέρα S 9 airflow ροή αέρα S 10 airflow ροή αέρα S 12 airflow ροή αέρα S 34 airflow resistance αντίσταση ροής αέρα S 10 airflow resistivity ειδική αντίσταση ροής αέρα S 10 air-flow-induced microphone signal μικροφωνικό σήμα επαγόμενο από τη ροή αέρα S 33 airgap διάκενο αέρα S 16 air-moving device συσκευή κίνησης αέρα S 57 air-moving device συσκευή κίνησης του αέρα S 9 air-moving equipment εξοπλισμός κίνησης του αέρα S 9 airstream ρεύμα αέρα S 9 air-terminal unit τερματική μονάδα αέρος, αεροτερματική μονάδα S 47 airtight duct αεροστεγής (αερ)αγωγός S 33 airtight seal αεροστεγές σφράγισμα S 33 airway διάταξη οδήγησης αέρα S 12

17 17 Αγγλικός Ορος Ελληνικός Ορος Πηγή airway διάταξη οδήγησης αέρα S 33 AI-weighted sound pressure level ΑΙ-στάθμη ηχητικής πίεσης S 20 allowable field variation επιτρεπτή μεταβολή πεδίου S 25 alloy κράμα S 6 alphanumeric information αλφαριθμικές πληροφορίες S 9 alphanumeric keyboard αλφαριθμικό πληκτρολόγιο S 9 alteration αλλοίωση, μετατροπή S 9 alteration μετατροπή, αλλοίωση S 9 alternate presentation εναλλασσόμενη παρουσίαση S 55 alternating force εναλλασσόμενη δύναμη S 6 alternating force level σταθμη εναλλασσόμενης δύναμης, στάθμη δύναμης S 6 alternative course of action εναλλακτική πορεία δράσης S 34 alternative measurement surface εναλλακτική μετρητική επιφάνεια S 9 alternative method εναλλακτική μέθοδος S 30 alternative procedure εναλλακτική διαδικασία S 30 ambient air περιβάλλων αέρας S 34 ambient air pressure πίεση περιβάλλοντος αέρα S 34 ambient air temperature θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα S 34 ambient conditions συνθήκες περιβάλλοντος S 37 ambient noise θόρυβος περιβάλλοντος L 2 ambient noise θόρυβος περιβάλλοντος S 21 ambient pressure πίεση περιβάλλοντος S 55 amendment τροποποίηση S 29 amendment sheet φύλλο τροποποίησης S 22 amount of labour, labour μόχθος, κόπος S 22 ampifier characteristics χαρακτηριστικά ενίσχυσης S 20 amplification ενίσχυση S 53 amplifier ενισχυτής S 1 amplifier ενισχυτής S 8 amplifier ενισχυτής S 18 amplifier ενισχυτής S 20 amplifier ενισχυτής S 33 amplifier circuit κύκλωμα ενισχυτή S 51 amplify ενισχύω S 12 amplitude πλάτος S 10 amplitude πλάτος S 20 amplitude πλάτος S 33 amplitude πλάτος S 53 amplitude evaluation αποτίμηση πλάτους S 53 amplitude modulation διαμόρφωση πλάτους L 2 amplitude modulation διαμόρφωση πλάτους S 56 amplitude, single amplitude πλάτος, τιμή πλάτους, τιμή απλού πλάτους L 1 amplitude, single amplitude τιμή πλάτους, πλάτος, τιμή απλού πλάτους L 1 amplitude-sensitive hearing protector πλατοευαίσθητος ακοοπροστατευτήρας, S 29 πλατοευαίσθητο προστατευτικό ακοής analogous elements, analogues ανάλογα στοιχεία L 2 analogous impedance ανάλογη εμπέδηση, ανάλογη σύνθετη αντίσταση L 2 analogous quantities ανάλογα μεγέθη L 2 analogue αναλογικός S 9 analogue αναλογικός S 20 analogue electrical network ανάλογο ηλεκτρικό κύκλωμα S 13 analogue indicator αναλογικός ενδείκτης S 20 analogue integration αναλογική ολοκλήρωση S 9

18 18 Αγγλικός Ορος Ελληνικός Ορος Πηγή analogue integrator αναλογικός ολοκληρωτής S 8 analogue integrator αναλογικός ολοκληρωτής S 18 analogue means αναλογικά μέσα S 9 analogues ανάλογα L 2 analogy αναλογία L 2 analyse αναλύω S 10 analyser αναλύτης S 28 analysis of sounds and vibrations φασματική ανάλυση ήχων και δονήσεων S 42 analyzer αναλύτης S 20 anatomical characteristics ανατομικά χαρακτηριστικά S 29 ancillary procedure βοηθητική διαδικασία S 34 ancillary test βοηθητική δοκιμή S 34 anechoic chamber, anechoic room ανηχωικός θάλαμος S 22 anechoic room ανηχωικός θάλαμος S 8 anechoic room ανηχωικός θάλαμος S 9 anechoic room ανηχωικός θάλαμος S 30 anechoic room, anechoic chamber ανηχωικός θάλαμος S 4 anechoic room, anechoic chamber ανηχωικός θάλαμος S 11 anechoic room, anechoic chamber ανηχωικός θάλαμος S 18 anechoic room, anechoic chamber ανηχωικός θάλαμος S 19 anechoic termination ανηχωικός τερματισμός S 12 anechoic termination ανηχωικός τερματισμός S 33 anechoic termination performance επίδοση ανηχωικού τερματισμού S 12 anechoically ανηχωικά S 12 anechoically-terminated duct ανηχωικά τερματισμένος αγωγός S 12 angle of incidenc γωνία πρόσπτωσης S 9 angle of incidence γωνία πρόσπτωσης S 4 angle of incidence γωνία πρόσπτωσης S 8 angle of incidence γωνία πρόσπτωσης S 18 angle of incidence γωνία πρόσπτωσης S 20 angle of incidence γωνία πρόσπτωσης S 22 angle of incidence γωνία πρόσπτωσης S 31 angle of incidence γωνία πρόσπτωσης S 37 angle of incidence γωνία πρόσπτωσης S 53 angle of inclination γωνία κλίσης S 5 angle of reflection γωνία ανάκλασης S 53 angle of refraction γωνία διάθλασης S 53 angle of sound incidence γωνία ηχητικής πρόσπτωσης S 9 angle of swirl, swirl angle γωνία στροβιλικής συνιστώσας, γωνία στροβίλου S 12 angle probe γωνιώδης κεφαλή S 53 angular coordinates γωνιακές συντεταγμένες S 53 angular dimension γωνιακή διάσταση S 13 angular frequency γωνιακή συχνότητα (κυκλική συχνότητα) S 2 angular frequency γωνιακή συχνότητα (κυκλική συχνότητα) S 3 angular frequency, circular frequency, γωνιακή συχνότητα, κυκλική συχνότητα L 1 pulsatance angular velocity γωνιακή ταχύτητα S 12 angular wave number, circular wave γωνιακός κυματαριθμός, κυκλικός κυματαριθμός L 3 number annular area δακτυλιοειδές εμβαδό S 42 antinode κοιλία L 3 antinode κοιλία S 53 antiresonance αντισυντονισμός L 2

19 19 Αγγλικός Ορος Ελληνικός Ορος Πηγή antiresonance (condition) συνθήκη αντισυντονισμού L 2 antiresonance curve καμπύλη αντισυντονισμού L 2 antiresonance frequency συχνότητα αντισυντονισμού L 2 antiresonance response απόκριση αντισυντονισμού L 2 aperiodic disturbance απεριοδική διαταραχή L 1 aperiodic excitation απεριοδική διέγερση L 2 aperiodic oscillation απεριοδική ταλάντωση L 2 aperture card κάρτα ανοίγματος S 9 aperture of the test room άνοιγμα της αίθουσας δοκιμών S 11 apparatus συσκευή S 6 apparatus συσκευή S 8 apparatus συσκευή S 18 apparatus συσκευή S 23 apparent dynamic stiffness φαινόμενη δυναμική ακαμψία S 10 apparent dynamic stiffness per unit area φαινόμενη δυναμική ακαμψία ανά μονάδα επιφάνειας S 10 appliance (οικιακή) συσκευή S 32 appliance συσκευή S 5 appliance συσκευή S 22 appliance category κατηγορία συσκευής S 22 appliance under test υπό δοκιμή συσκευή S 22 applicability εφαρμοσιμότητα S 8 applicability εφαρμοσιμότητα S 18 applicability εφαρμοσιμότητα S 36 applicability εφαρμοσιμότητα, συνθήκες εφαρμογής S 11 application εφαρμογή S 24 application force δύναμη εφαρμογής S 13 application force δύναμη εφαρμογής S 25 application of a silencer εφαρμογή σιγαστήρα S 33 application of loading εφαρμογή φόρτωσης S 54 applied load εφαρμοζόμενο φορτίο, εφαρμοζόμενος φόρτος S 54 applied shock διέγερση μηχανικού συγκλονισμού L 2 apply εφαρμόζω, εφαρμόζομαι S 6 apppliance inlet είσοδος συσκευής S 22 appreciable sound εκτιμήσιμος ήχος S 42 appropriately equipped κατάλληλα εξοπλισμένος S 22 approval έγκριση S 5 approximate reverberation time προσεγγιστικός χρόνος αντήχησης S 40 approximate value προσεγγιστική τιμή S 31 approximation προσέγγιση S 2 approximation προσέγγιση S 8 approximation προσέγγιση S 9 approximation προσέγγιση S 18 aproximate method προσεγγιστική μέθοδος S 31 arc τόξο S 30 area έκταση, περιοχή S 9 area εμβαδό S 6 area εμβαδό S 9 area of a measurement surface εμβαδό μετρητικής επιφάνειας S 22 area of interest περιοχή που ενδιαφέρει, περιοχή ενδιαφέροντος S 54 area of the measurement surface εμβαδό της μετρητικής επιφάνειας S 31 area of the segment εμβαδό του τμήματος S 34 arithmentic centre frequency αριθμητική κεντρική συχνότητα L 5 arithmentic mean αριθμητική μέση τιμή S 53

20 20 Αγγλικός Ορος Ελληνικός Ορος Πηγή arithmetic average αριθμητική μέση τιμή S 18 arithmetic average αριθμητική μέση τιμή S 31 arithmetic average αριθμητική μέση τιμή, αριθμητικός μέσος S 22 arithmetic average αριθμητική μέση τιμή, αριθμητικός μέσος (όρος) S 8 arithmetic mean αριθμητική μέση τιμή S 16 arithmetic mean αριθμητική μέση τιμή S 24 arithmetic mean value αριθμητική μέση τιμή L 1 arithmetic mean value αριθμητική μέση τιμή S 9 arithmetic mean value αριθμητική μέση τιμή S 40 arrangement διευθέτηση S 9 array (of microphones) συστοιχία μικροφώνων S 9 array (of microphones), (microphone) συστοιχία (μικροφώνων) S 22 array array (of microphones), microphone συστοιχία (μικροφώνων) S 31 array array of fixed microphones συστοιχία σταθερών μικροφώνων S 9 array of microphones, microphone array συστοιχία μικροφώνων S 28 array of sensors συστοιχία αισθητήρων S 54 array scan σάρωση συστοιχίας S 9 arrival time χρόνος άφιξης S 54 arrival time measurement μέτρηση χρόνου άφιξης S 54 articulation index δείκτης αντιληπτότητας, δείκτης άρθρωσης S 15 articulation index δείκτης άρθρωσης, δείκτης αντιληπτότητας S 15 artificial ear τεχνητό αυτί S 7 artificial ear τεχνητό αυτί S 13 artificial ear τεχνητό αυτί S 14 artificial ear τεχνητό αυτί S 17 artificial ear τεχνητό αυτί S 21 artificial extraneous sound source τεχνητή άσχετη ηχητική πηγή S 34 artificial reflector τεχνητός ανακλαστήρας S 53 artificial sound source τεχνητή ηχητική πηγή S 40 artificial sound source method μέθοδος της τεχνητής ηχητικής πηγής S 40 artificial surface τεχνητή επιφάνεια S 31 A-scan presentation σαρώγραμμα (τύπου) A S 53 ascending method αυξητική μέθοδος S 14 ascending zero crossing ανοδική μηδενοδιέλευση L 2 ascertain εξακριβώνω S 9 ascertain επιβεβαιώνω S 34 ascertain επιβεβαιώνω S 42 aspect άποψη S 22 asphalt άσφαλτος S 22 assembly συναρμολόγημα S 53 assembly συναρμολόγηση S 6 assembly σύστημα, διάταξη S 6 assess αξιολογώ S 29 assessment αξιολόγηση S 34 associated instantaneous particle συσχετισμένη στιγμιαία σωματιδιακή ταχύτητα S 34 velocity associated particle velocity συσχετισμένη σωματιδιακή ταχύτητα S 34 assume θεωρώ, υποθέτω S 9 assumed protection value υποτιθέμενη τιμή προστασίας S 29 assumed spectrum θεωρούμενο φάσμα, υποτιθέμενο φάσμα S 40 assumption παραδοχή S 10

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1/24 ΕΣΥΔ ΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Έκδοση:01 Αναθεώρηση: 01 Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 13-10-2011 Ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τί είναι ακουστική και ποια είναι τα πεδία ενασχόλησής της; Η ακουστική (acoustics) είναι ο κλάδος της φυσικής που μελετά τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του ήχου, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς καμερών

Οδηγός αναφοράς καμερών Οδηγός αναφοράς καμερών Περιεχόμενα Πίνακες επιλογών 4 Κάμερες FlexiDome I & II 10 Flexidome VF Κάμερες ασφαλείας μεταβλητής εστίασης 12 FlexiDome XT+ & XF Κάμερες ασφαλείας υψηλής αντοχής 14 FlexiDome

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Κωδικοί ICS Κωδικός Αριθμός Εγγράφου Τίτλος Εκδότης Χρονιά Έκδοσης 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-1 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-3 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-2 13.180 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7933

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Runge Kutta για την Κινηση στο Επίπεδο

5.1 Runge Kutta για την Κινηση στο Επίπεδο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κίνηση στο Επίπεδο Στο κεφάλαιο αυτό θα επεκτείνουμε τη μελέτη του προηγούμενου κεφάλαιου στη μελέτη κίνησης σωματιδίου υπό την επίδραση δύναμης στο επίπεδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παπαντωνίου Θεοδώρα (ΑΜ: T-1314) Επιβλέπων: < Δρ.Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων

Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Η ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας δεδομένων τηλεπισκόπησης για αυτόματη ανίχνευση και ταξινόμηση περιοχών με περιβαλλοντικές αλλοιώσεις. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Α3 ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Σκοπός Αντικείµενο της άσκησης αυτής είναι η µελέτη του φαινοµένου της εξασθένησης ή- χου κατά τη διέλευσή του από απορροφητή δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα